BEDRIJFSCODE. Versie 1.0 Datum: Onderwijsleerbedrijf SchoOLBusiness

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSCODE. Versie 1.0 Datum:15-01- 10. Onderwijsleerbedrijf SchoOLBusiness"

Transcriptie

1 BEDRIJFSCODE Versie 1.0 Datum:

2 Algemene morele verklaring Het Onderwijsleerbedrijf schoolbusiness groeit en steeds meer verenigingen en stichtingen komen met ons in aanraking en geven opdrachten uit handen. Wij vervullen daarbij een verantwoordelijke taak naar deelnemers van ROC Friese Poort te Emmeloord en de maatschappij. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet hoe invulling van onze kernwaarden en verantwoordelijkheid naar verschillende belangengroepen is gegeven. Deze bedrijfscode is opgesteld door het Onderwijsleerbedrijf schoolbusiness en is van toepassing op deelnemers, klanten en iedereen die werkt met het onderwijsleerbedrijf. Marijke van de Weg Manager Onderwijsleerbedrijf schoolbusiness

3 Functieomschrijving manager Als manager wordt er leiding gegeven aan medewerkers van schoolbusiness. Dit zijn deelnemers van ROC Friese Poort vestiging Emmeloord. De manager moet ervoor zorgen dat de opdrachten op tijd en naar de wensen van de klant worden afgerond. Hiervoor kan de manager gebruik maken van alle middelen die in het gebouw van ROC Friese Poort aanwezig zijn. Wanneer er in middelen geïnvesteerd moet worden, zal hiervoor toestemming worden gevraagd aan de heer Kloosterman of de heer Okma. Al het ondersteunende personeel op ROC Friese Poort kan worden aangesproken. Zij kunnen hulp bieden wanneer dit noodzakelijk is. Contacten: Naast de leidinggevenden, begeleiders en de medewerkers van schoolbusiness heeft de manager dagelijks contact met klanten. Ook de mensen van de stafafdeling van ROC Friese Poort worden veelvuldig aangesproken. Daarnaast wordt er elk half jaar een stuurgroep vergadering gehouden. Werkzaamheden: o Leidinggeven aan de medewerkers van schoolbusiness. o Het professionaliseren van schoolbusiness. o Het onderhouden van klantcontacten. o Het uitbreiden van het klantenbestand. o Het zoeken naar een geschikte opvolging. o Rapporteren - stuurgroep - begeleiders - opdrachtgever

4 Organigram schoolbusiness Vestiging Emmeloord Vestigingsdirecteur Dhr. F.W. Hoekstra Zakelijke dienstverlening, Handel, ICT en Uiterlijke verzorging Afdelingsdirecteur Dhr. B. Okma Dhr. B.K. Okma Zakelijke dienstverlening Opleidingscoördinator Dhr. W.F. Kloosterman Handel en ICT Opleidingscoördinator Dhr. M. Bron Onderwijsleerbedrijf schoolbusiness Manager Docenten Zakelijke dienstverlening

5 Onze missie en kernwaarden Missie De missie van Onderwijsleerbedrijf schoolbusiness geeft weer wat wij proberen te bereiken en hoe wij deze realiseren. Wij streven er naar onze klanten te ontlasten door werkzaamheden van stichtingen en verenigingen over te nemen. Door taken van maatschappelijke organisaties uit te laten voeren door leerlingen, creëren we een contextrijke leeromgeving en zorgen we voor een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Kernwaarden Om een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderwijs van deelnemers en in de opdracht te bereiken streven wij de volgende vijf kernwaarden na: Leerzaamheid/leereffecten Klantloyaliteit Vertrouwen Verantwoordelijkheid Persoonlijkheid Leerzaamheid/leereffecten Wij bieden een contextrijke leeromgeving aan deelnemers, schoolbusiness vervult hier een grote rol. In plaats van het maken van een simulatieopdracht, werken deelnemers voor een echte opdrachtgever. Zij worden hierdoor erg gemotiveerd en doen veel praktijkervaring op. Voorop staat dat de opdracht een leereffect bevat. Klantloyaliteit Door werkzaamheden over te nemen van verenigingen en stichtingen, willen wij vrijwilligers ontlasten. Hierdoor zal het makelijker worden voor deze maatschappelijke organisaties om vrijwilligers te vinden. Door het leveren van een goede kwaliteit en service hopen wij de klantloyaliteit te verhogen. Wij streven er naar onze klanten te ontlasten door werkzaamheden van Vertrouwen Vertrouwen hebben in de kwaliteit van de opdrachten die door deelnemers worden uitgevoerd. Vertrouwen gaat hier ook om buitenstaanders zijnde bedrijven en overheden. Wij hopen bij hen vertrouwen te wekken door opdrachten alleen voor verenigingen en stichtingen uit te voeren, zodat wij geen concurrentie vormen voor het winstogende bedrijfsleven.

6 Verantwoordelijkheid Wij voelen ons verantwoordelijk voor het leerproces van deelnemers en voor de maatschappij. Wij bieden deelenemers de kans praktijkervaringen op te doen en op hetzelfde moment verlichten wij vrijwilligers van verenigingen en stichtingen van bepaalde werkzaamheden. Deelnemers krijgen hierdoor kennis en vaardigheden over de maatschappij, over vrijwilligers en leren zij dat er ook een non-profit sector is. Persoonlijkheid Persoonlijkheid is een belangrijke waarde bij schoolbusiness. Door persoonlijk contact met de klant en deelnemers kunnen wij beter naar elkaar luisteren en wensen van elkaar behartigen.

7 Verantwoordelijkheden Wij voelen verantwoordelijkheid naar vier belangengroepen, te weten: Onze klanten Onze deelnemers Onze relatie met de maatschappij Onze relatie met de overheid Onze klanten De verantwoordelijkheid naar de klant hebben wij, door te zorgen voor een opdracht van kwalitatief hoogstaand niveau en een goede uitvoering daarvan. Wij houden ons daar bij zoveel mogelijk aan de eisen en wensen van de klant. Onze deelnemers Wij hebben verantwoordelijkheid voor het ontwikkeling- en leerproces bij de deelnemers van ROC Friese Poort te Emmeloord. Wij bieden hen praktijkervaring in plaats van simulatieopdrachten. De praktijkervaring is realistisch, die de deelnemers zo veel meer intrinsiek motiveert dan een opdracht binnen de school. De enige winst die we uit de organisatie willen halen, is een verrijking van de deelnemers. Deze verrijking vinden wij belangrijker dan financiële verrijking Onze relatie met de maatschappij We voelen een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen dit gestalte geven op twee manieren. Ten eerste ondersteunen we met onze activiteiten maatschappelijke organisaties. Daarnaast dragen we bij aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving door onze deelnemers kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Ook geven we ze kennis en vaardigheden mee, zodat ze later een goede positie in de maatschappij kunnen gaan vervullen. Onze relatie met de overheid Wij hebben een verantwoordelijkheid naar de overheid door ons niet op het terrein van concurrentievervalsing te begeven. Wij doen dit door alleen opdrachten voor verenigingen en stichtingen uit te voeren. Deze opdrachten zouden anders alleen door vrijwilligers gedaan zijn. Zo maken wij bepaalde dingen voor een vereniging of stichting mogelijk, welke anders niet haalbaar of mogelijk zouden zijn. Iedereen binnen schoolbusiness houdt zich aan de huidige wet- en regelgeving. Wij zijn zeer zorgvuldig met persoons- en financiële gegevens van klanten.

8 Stimuleren van deelnemers Het onderwijsleerbedrijf professionaliseren is een constante bezigheid. Van de managers die werkzaam zijn binnen het onderwijsleerbedrijf wordt verwacht dat zij mee denken in dit proces. Door taken van maatschappelijke organisaties uit te laten voeren door deelnemers creëren we een contextrijke leeromgeving voor hen. Vanaf januari 2010 zal er een nieuwe regeling ingaan voor de deelnemers van de afdeling zakelijke dienstverlening. Opdrachten die deelnemers uitvoeren in opdracht van schoolbusiness worden afgetekend als maatschappelijke stage uren. Voordelen Deelnemers nemen sneller een opdracht aan Deelnemers zijn gemotiveerder, omdat ze beloond worden Deelnemers zullen professioneler werken omdat aan het einde van het proces er een beoordeling komt Het gehele proces zal door de manager beter te managen zijn Inhoudelijk De manager van schoolbusiness bepaalt hoeveel uur de opdracht in beslag neemt. Dit wordt aan de deelnemer bekend gemaakt. Komt de deelnemer over dit uren aantal heen, dan worden deze (extra) uren niet afgetekend. Zo leert de deelnemer efficiënt om te gaan met tijd. Beoordeling Aan het einde van de opdracht worden de deelnemers beoordeeld door de manager van schoolbusiness op inzet, eigen initiatief en werkhouding in het gehele proces. Hiervoor is een beoordelingsformulier samengesteld. De uren worden op dat moment afgetekend. Wordt de deelnemer onvoldoende beoordeeld, krijgt de leerling de uren niet toegewezen. De beoordeling wordt naar de desbetreffende docent toegestuurd en kan in een portfolio bewaard worden.

9 Stuurgroep Om het Onderwijsleerbedrijf te ondersteunen is er een stuurgroep in het leven geroepen. Deze stuurgroep houdt toezicht op het functioneren van het Onderwijsleerbedrijf. Daarnaast controleren en adviseren ze het Onderwijsleerbedrijf. Stuurgroepleden: In de stuurgroep zitten mensen vanuit verschillende disciplines. Zo willen we ervoor zorgen dat de stuurgroep een brede blik houdt op de ontwikkelingen binnen en buiten de school. Een vertegenwoordiger van de vrijwilligerscentrale is een zeer mooie aanvulling op de huidige leden. De vertegenwoordiger van de vrijwilligerscentrale heeft een goed zicht op de behoeften van verenigingen en stichtingen. Ook beschikt de centrale over een groot netwerk van verenigingen en stichtingen. Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de stuurgroep: Dhr. F. van Hees, teamleider MKB van accountantskantoor Countus Mevr. G. Schoemaker, medewerkster Vrijwilligerspunt NOP, Carrefour Dhr. W. Kloosterman, opleidingscoördinator afdeling Zakelijke dienstverlening ROC Friese Poort Dhr. R. Huisman, begeleider en docent economie afdeling Zakelijke dienstverlening ROC Friese Poort Dhr. R. Lepez, begeleider en docent economie afdeling Zakelijke dienstverlening ROC Friese Poort Mevr. M. van de Weg, student Management, Economie en Recht Chr. Hogeschool Windesheim Frequentie: De stuurgroep komt één keer per half jaar bij elkaar.

10 Gedragsregels Dit gedeelte van de bevat richtlijnen voor gedrag en handelen van onze deelnemers die in het onderwijsleerbedrijf werken. Integer omgaan met informatie Wij zijn ons er bewust dat informatie van klanten en deelnemers strikt vertrouwelijk is, zowel in interne als externe communicatie. Wij gebruiken onze gegevens alleen voor uitoefening van de taak, en zullen de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. De deelnemers worden hier op beoordeeld. Bij het niet zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie zal dit onderdeel onvoldoende beoordeeld worden. Integer omgaan met elkaar Wij gaan respectvol, open en eerlijk met elkaar om, daarin is de christelijke identiteit van ROC Friese Poort Emmeloord de grondslag. Integer omgaan met klanten Klanten worden door ons op een persoonlijke manier benaderd. Daarmee garanderen wij persoonlijke aandacht voor de klant en de opdracht. Bij ons geldt het motto: Behandel anderen zoals je zelf behandelt wilt worden.

11 Logo s

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE CLAVIS

INTEGRITEITSCODE CLAVIS INTEGRITEITSCODE CLAVIS KERNWAARDEN ALS UITGANGSPUNT De kernwaarden van Clavis gelden als uitgangspunt bij het opstellen van de integriteitscode. De kernwaarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie

Waarom zijn we ermee opgehouden?

Waarom zijn we ermee opgehouden? Duurzame inzetbaarheid: Waarom zijn we ermee opgehouden? eenvoud werkt. Talenten versterken en ondersteunen bij uitdagingen. We doen het al! Leerkrachten hebben het beste met de leerlingen voor: we willen

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM

Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM UNIVERSITEIT TWENTE Optimaliseren van de transfer van training door in te spelen op de voorkeuren voor manieren en vormen van leren bij de cabine leden van de KLM Een onderzoek naar de transfer bevorderende

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs.

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Voor u ligt de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd die een appèl doen op de professionaliteit van

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken CBP Agenda 2015 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie