Ethias Services. De waarborg van een betrouwbare partner. Services. Services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethias Services. De waarborg van een betrouwbare partner. Services. Services"

Transcriptie

1 Ethias Services De waarborg van een betrouwbare partner Services Services

2 Ethias, een mutualistisch geïnspireerde verzekeringsgroep In 1919 ging een groep gemeente- en provinciebesturen over tot de oprichting van de «Onderlinge maatschappij der openbare besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen». Het was het begin van een rijke geschiedenis met vele wendingen en successen, en met als resultaat een verzekeringsgroep die vandaag kan steunen op het vertrouwen van meer dan een miljoen verzekerden. Net als alle andere spelers van de economische en financiële wereld werd de Ethias-groep in 2008 geconfronteerd met een wereldwijde crisis van ongekende omvang. De groep werd in haar geheel gereorganiseerd om de financiële consolidatie van al haar entiteiten veilig te stellen en om de toekomst van haar diensten te waarborgen. De grote data in de geschiedenis van de onderneming 1919 > Oprichting 1957 > Openstelling voor de ambtenaren 2000 > Openstelling voor iedereen 2003 > Omob wordt Ethias 2009 > Reorganisatie van Ethias 2010 > De Europese Unie geeft groen licht voor het strategisch reorganisatieplan van Ethias Bovenaan onze groep situeert zich, naast de participaties van de Federale Staat, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht, resultaat van de fusie door overneming van de vereniging Ethias Arbeidsongevallen door de vereniging Ethias Gemeen Recht. Deze aanwezigheid bewijst de wil om een solide mutualistische verankering te behouden bij de openbare collectiviteiten de historische partners van Ethias die volwaardig lid van Ethias Gemeen Recht blijven. Met haar activiteit is Ethias Gemeen Recht marktleider in de verzekering tegen arbeidsongevallen van de openbare sector (Wet 67). Ethias Gemeen Recht is aandeelhouder van de holding «Ethias Finance nv», die het knooppunt vormt in de financiële structuur van onze groep en waarin de externe investeerders (de Belgische Staat, het Waals Gewest en het Vlaamse Gemeenschap participeren). Ethias Finance nv heeft op haar beurt 100 % van de aandelen van Ethias nv in handen. Ethias nv is vandaag de belangrijkste operationele entiteit van de groep aangezien zij alle verzekeringsactiviteiten van onze drie vroegere onderlinge verzekeringsverenigingen bundelt, met uitzondering van de verzekering tegen arbeidsongevallen van de openbare sector.

3 Een filiaal tot uw dienst Teneinde bijkomende of aanvullende diensten aan te bieden bij de verrichtingen inzake verzekeringen, of het beheer van een gemeenschappelijk pensioen- of kapitalisatiefonds, hebben Ethias nv en Ethias Gemeen Recht OVV het filiaal Ethias Services nv opgericht. Deze dienstverlening heeft als belangrijkste activiteit het verstrekken van advies alsook het uitvoeren van administratieve beheerstaken voor derden, op het vlak van verzekeringen. Ethias Services nv is een nieuwe opgerichte naamloze vennootschap, met Ethias nv en Ethias Gemeen Recht OVV als aandeelhouders. De structuur van Ethias Federale Staat via de FPIM Waals Gewest via FIWAPAC nv Vlaams Gewest O.V.V. Ethias Gemeen Recht (AO Wet 67) 25 % (+1) 25 % (+1) 25 % (+1) 25 % (-3) Vitrufin nv 5 % 100 % 0,1 % Dexia nv Ethias nv 99,9 % Ethias Services nv NRB nv Andere participaties De Ethias-groep heeft een meerledige structuur. Bovenaan situeert zich de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht, haar ondernemingsnummer is Zij is toegelaten onder het nummer 0165 voor de beoefening van de takken «Ongevallen» en «Ziekte» (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979). Ethias Gemeen Recht is aandeelhouder van de holding Ethias Finance nv, samen met de Belgische Staat, het Waals Gewest en het Vlaams Gemeenschap. Het ondernemingsnummer van Ethias Finance nv is Ethias Finance nv bezit 100 % van de aandelen van Ethias nv. Ethias nv, met ondernemingsnummer , is toegelaten onder het nummer 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing FSMA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007). Ethias nv bezit op haar beurt alle participaties in de andere vennootschappen van de groep.

4 DE BEVOORRECHTE PARTNER VAN DE COLLECTIVITEITEN Ethias is de natuurlijke verzekeraar van de openbare overheden. Die positie is gegroeid vanuit haar rijke en onvergelijkbare knowhow in de sector. In de loop der jaren groeide het aantal aangeslotenen aanzienlijk. Vandaag verzekert zij onder meer: de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen, de gestelde lichamen (Kamer, Senaat en parlementen van Gewesten en Gemeenschappen), de 10 provincies, meer dan 540 steden en gemeenten, honderden owmw s en sociale huisvestingsmaatschappijen, duizenden intercommunales, parastatalen, diensten van algemeen nut en verenigingen allerhande. Ethias verzekert het personeel van openbare diensten tegen alle mogelijke risico s: burgerlijke aansprakelijkheid, gezondheidszorg, ongevallen waaronder uiteraard arbeidsongevallen, maar ook sportongevallen, auto en bijstandsverzekering. Ethias dekt tevens de beschadiging of eventuele vernieling van materiaal, gebouwen en allerhande installaties. Ethias ontwikkelde eveneens een solide knowhow op het vlak van pensioensparen en dit zowel in de 1ste pijler (wettelijke pensioenen) als in de 2de pijler (aanvullende pensioenen). Ethias speelt een prominente rol in de uitwerking van de pensioenplannen en in het zoeken naar aangepaste oplossingen op het vlak van aanvullende pensioenen. Een knowhow die Ethias voortaan ten dienste van haar aangeslotenen wil stellen. Ethias nv en Ethias Gemeen Recht richtten samen Ethias Services nv op om diensten aan te bieden als aanvulling op verrichtingen inzake verzekeringen, kapitalisatie en beheer van gemeenschappelijke pensioenfondsen. Deze nieuwe entiteit heeft als hoofdactiviteit consultancy en administratief beheer voor derden, en dit op verzekeringsvlak. Wat is ethias services? Ethias Services nv is een nieuw opgerichte naamloze vennootschap, erkend onder het nummer A-R als verzekeringsagent van de vennootschappen Ethias nv en Ethias Gemeen Recht ovv (haar aandeelhouders) en als herverzekeringsmakelaar.

5 Wat biedt Ethias Services aan? Ethias Services nv werd opgericht op het gamma van diensten, die Ethias nv en Ethias Gemeen Recht zowel in Leven als in BOAR aanbieden, te vervolledigen en dit via een dienstverlening die losstaat van of gekoppeld is aan de uitvoering van een verzekeringscontract of het beheer van een gemeenschappelijk pensioen- of kapitalisatiefonds. Deze dienstverlening kan zowel betrekking hebben op de uitvoering van de meest eenvoudige tot de meest ingewikkelde administratieve beheerstaken zoals het verstrekken van juridisch, economisch, actuarieel en financieel advies. Van de meest gestandaardiseerde tot de meest modulaire oplossing, Ethias Services past zich volledig aan de concrete behoeften van haar cliënten aan. Bijvoorbeeld : > In Leven kan Ethias Services de onderaanneming van talrijke activiteiten verbonden aan het administratieve beheer van de wettelijke en/of buitenwettelijke pensioenen op zich nemen : actuariële berekeningen, beheer van de gegevensstromen, juridische en fiscale aspecten, beheer van de betalingsverrichtingen, enz. > In BOAR kan Ethias Services instaan voor de administratieve schaderegeling in het kader van de beheersovereenkomsten, dienaangaande alle berekeningen en expertises uitvoeren, alle contacten met de eventuele externe dienstverleners verzekeren en een schakelfunctie uitoefenen met de begunstigden. > Meer in het algemeen zal Ethias Services, vanaf het bekomen van de erkenning van het CBFA, als verzekerings- en herverzekeringsbemiddelaar mee zoeken naar de meest optimale verzekeringsformules, alle onderzoeken en consultancy-opdrachten uitvoeren met betrekking tot de activiteitensectoren van de Ethias-groep om oplossingen aan te reiken die beantwoorden aan de behoeften van haar cliënten. Ethias Services heeft zich reeds met succes in twee nichedomeinen ontwikkeld, m.n. de pensioenbetaling voor rekening van collectieve pensioenfondsen en de rentebetaling arbeidsongevallen en beroepsziekten van openbare instanties. In het kader daarvan bereiden wij alle hiermee samenhangende operaties voor (berekening van de indexsprongen, berekening van de fiscale en/of sociale inhoudingen, berekening van de perequaties, beheer van diverse beslagleggingen...), waarbij ook alle dragers/tools voor de betalingen en voor de controle worden aangeleverd.

6 WAT ZIJN DE TROEVEN VAN ETHIAS SERVICES? Ontstaan uit een groep waarvan de dienstverlening aan de collectiviteiten een lange traditie vormt, beschikt Ethias Services over een performant beheerssysteem afgestemd op de behoeften van de openbare collectiviteiten en kan zij steunen op een ruime ervaring zowel op het vlak van pensioenen als in BOAR. SAMENSTELLING VAN DE BEHEERSORGANEN Het Directiecomité Philippe LALLEMAND, Benoît VERWILGHEN. De Raad van bestuur Bernard Thiry (Voorzitter) 1, Philippe LALLEMAND 2, Benoît VERWILGHEN 4, Luc Kranzen 3, Frank Jeusette

7 CONTACTPERSONEN Philippe Lallemand Voorzitter van het Directiecomité Verantwoordelijkheid Algemene directie en coördinatie Tel Olivier Hanson Account Manager Verantwoordelijkheid BOAR en Leven Zuid Tel Peter Vinck Account Manager Verantwoordelijkheid Leven Noord Tél Edwin Hoeven Business Manager Vie Responsabilité Operationele Business Leven, Wettelijke en Aanvullende Pensioenen Tel Daniel Pirotte Business Manager BOAR Responsabilité Business opérationnel IARD Tel

8 V.U. : Philippe Lallemand Voor meer inlichtingen Ethias Services nv rue des Croisiers 24 à 4000 Luik Tél Fax

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging?

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging? Met de steun van Met een directe investering belegt u uw geld in projecten zonder tussenkomst van een derde. Dit geeft u de kans om initiatieven te ondersteunen van plaatselijke ondernemingen, zoals coöperatieve

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN BLANCO PAGE 2001-2002

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

DE NOTARISSEN VAN DE EUROPESE UNIE ENGAGEREN ZICH VOOR

DE NOTARISSEN VAN DE EUROPESE UNIE ENGAGEREN ZICH VOOR DE NOTARISSEN VAN DE EUROPESE UNIE ENGAGEREN ZICH VOOR 2020 Voor een Europees justitieel beleid dat rekening houdt met de socio-economische uitdagingen ONZE 5 ENGAGEMENTEN VOOR 2020 NOTARIES OF EUROPE

Nadere informatie

- De rol van de bankier in de economie en in de samenleving. - In hoeverre kan men het bankiersberoep bestempelen als een kunst?

- De rol van de bankier in de economie en in de samenleving. - In hoeverre kan men het bankiersberoep bestempelen als een kunst? Een kijk op de bank Dit is de bank PDF Inleiding Voor velen blijkt de wereld van de bank onbekend terrein. Wij kennen allemaal wel onze bank, waar we terecht kunnen voor diverse verrichtingen of krediet,

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

ABO-Group Environment NV

ABO-Group Environment NV ABO-Group Environment NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Derbystraat 255, 9051 Gent (Sint- Denijs-Westrem), België en ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Maak kennis met Baloise Insurance Kennismakingsbrochure. Februari 2015

Maak kennis met Baloise Insurance Kennismakingsbrochure. Februari 2015 Maak kennis met Baloise Insurance Kennismakingsbrochure Februari 2015 Inhoud 1. Baloise Insurance stelt zich voor...p. 5 2. Baloise Insurance en makelaars...p. 7 3. Uw wettelijke bescherming...p. 9 4.

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie