BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?"

Transcriptie

1

2 Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters ID: Milo Valk ID: Lotte Pluim ID: Daniëlle van Raaij ID: april 19 juni 2014 De in dit rapport opgenomen informatie mag worden gebruikt met bronvermelding. 2

3 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt de best practice die zich richt op het succesvol inzetten van artiesten apps. Er is in een tijdsbestek van tien weken onderzoek gedaan naar de huidige en gewenste situatie betreffende het inzetten van (artiesten)apps. Het onderzoek heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. Met trots presenteren wij dan ook de best practice die daaruit voort gekomen is. Wij hopen dat deze best practice een positieve bijdrage zal leveren aan het creëren van engagement tussen artiesten en hun fans. Wij kijken met veel genoegen terug op onze onderzoeksperiode. Graag willen wij een aantal personen bedanken. Allereerst het NMM docententeam van de Hogeschool Utrecht die het blok New Media Management geleid hebben. Ook Joris Venema (Freelance App Ontwikkelaar), Dave Oliemans (Accountmanager Linden Mobile) en Troy de Lugt (Social Media Manager 8Ball Music) en Marijn Crama (Oprichter Music United) willen wij bedanken voor hun openheid en deskundige input. Wij wensen u veel leesplezier toe. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de auteurs. Anne-Marije Winters Milo Valk Lotte Pluim Daniëlle van Raaij Utrecht, juni

4 Samenvatting Mobiele applicaties zijn vandaag de dag een trend als het gaat over mobiliteit apparaten. 24 uur per dag en 7 dagen per week dragen mensen een smartphone op zak, waarmee men zich op elk gewenst moment en tijdstip van allerlei informatie kan voorzien. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Flurry toont het populaire gebruik van smartphones en apps aan het met cijfers over Zo wordt 2 uur en 42 minuten per dag besteed om de mobiele telefoon en wordt er 86% van die tijd gebruik gemaakt van apps. De smartphone biedt met zijn mogelijkheden en apps een nieuw communicatiekanaal aan. Hier ligt dan ook een kans voor de muziekindustrie. Artiesten kunnen dit mobiele kanaal benutten om een relatie op te bouwen met de fan. In dit rapport wordt beschreven hoe de doelgroep 'middelgrote artiesten' deze kans kunnen inzetten voor het creëren van een succesvol communicatiemiddel, met als doel het creëren van engagement bij de fans en meer naamsbekendheid. De centrale vraagstelling luidt dan ook als volgt: Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Op basis van bestaande literatuur, interviews met experts over app ontwikkeling en artiesten apps en een benchmarking omtrent bestaande binnenlandse en buitenlandse artiesten apps is een beste werkwijze geformuleerd voor deze (communicatie)kans. Een best practice. Op dit moment hebben verschillende artiesten apps ontwikkeld voor hun fans. Zo hebben Alain Clark, Marco Borsato, the Opposites en Nick en Simon als Nederlandse grote artiesten een app laten ontwikkelen. In het buitenland hebben de artiesten P!NK, David Guetta en Madonna eveneens een eigen app. Deze apps bieden verschillende functies die uiteen lopen van het luisteren van albums tot het volgen van de artiestenagenda tot het meedoen aan winacties. Een app is een direct en laagdrempelig middel om de fan te bereiken. Naast dat er regelmatig updates noodzakelijk zijn, de apps niet vindbaar zijn in zoekmachines en het een relatief klein bereik heeft, biedt een app vele voordelen. Door middel van een app kan de artiest toegevoegde waarde bieden voor de gebruikers en dus de fans. Een app is zowel online als offline te gebruiken, de populaire social media kanalen kunnen geïntegreerd worden, actuele informatie kan gedeeld worden en de app kan de fan iets exclusiefs bieden door middel van unieke content. Prestatie indicatoren die bijdragen aan het succesvol laten worden van de app zijn de gebruiksvriendelijkheid, de directe zichtbaarheid van de toegevoegde waarde voor de fan, (een vorm van) entertainment, dynamiek en promotie. De gunstige omgevingsfactoren, zoals blijkt uit de genoemde cijfers van Flurry, laten zien dat de app industrie en de markt op dit moment veel opties biedt en ook zal blijven bieden in de toekomst. De groei van de app industrie, gepaard gaand met de stijging in de verkoop van smartphones maakt het mogelijk om een kans te benutten als het gaat om het inzetten van (artiesten)apps. Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat een beste werkwijze voor deze (communicatie)kans gerealiseerd kan worden door het doorlopen van de volgende thema's: de vormgeving, de functies en content, kosten en promotie. Door zorgvuldig aandacht te besteden aan een concrete uitwerking van deze thema's zal een artiest door middel van een app engagement creëren bij zijn fans en zal dit bijdragen aan zijn naamsbekendheid. Iets wat de investering meer dan waard is. 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Samenvatting...4 Inleiding...6 Hoofdstuk 1 Introductie Definities Definities 'best practice' Definitie 'mobiele app' Centrale vraagstelling, deelvragen & afbakening Onderzoeksverantwoording...8 Hoofdstuk 2 De huidige situatie De aanleiding Gemiste kansen Huidige gebruik artiesten apps Hoofdstuk 3 De gewenste situatie Nadelen van mobiele apps Voordelen van mobiele apps Prestatie indicatoren Omgevingsfactoren Hoofdstuk 4 Implementatie Storytelling: Mr. App De best practice Literatuur Bijlagen Bijlage 1 Deskresearch Bijlage 2 Benchmarking Bijlage 3 Expert interviews Bijlage 4 Link infographic Bijlage 5 Begrippenlijst Bijlage 6 Best Practice Checklist Over de auteurs

6 Inleiding Volgens het Amerikaanse Onderzoeksbureau Flurry wordt er in 2014 gemiddeld 2 uur en 42 minuten per dag gebruik gemaakt van mobiele apparaten. Daarvan wordt 86% van de tijd besteed aan apps. Ook is een stijgende lijn te zien in de verkoop van mobiele telefoons. De smartphones met hun apps vormen dan ook een nieuw communicatiekanaal. Waar liggen hier de kansen voor de muziekindustrie? Het doel van dit project was dan ook om een communicatie best practice te ontwikkelen voor de muziekindustrie. Dat wordt beschreven in dit rapport. De centrale vraagstelling voor deze best practice luidt als volgt: De middelgrote artiesten zijn hierbij de doelgroep. De focus bij deze vraagstelling ligt daarnaast op het creëren van engagement en naamsbekendheid met fans. Op basis van bestaande literatuur, individuele interviews met experts op het gebied van app ontwikkeling en artiesten apps en een benchmarking is antwoord gegeven op deze centrale vraagstelling. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een best practice, waarin Mr. App alle thema's bespreekt die belangrijk zijn voor het succesvol inzetten van een artiesten app. Dit rapport wordt ondersteund door het Webinar dat plaats zal vinden op 19 juni 2014 een door een infographic. Hoofdstuk 1 beschrijft de introductie van deze best practice. Hierin komen de belangrijke definities aan bod, de centrale vraagstelling met deelvragen en doelgroepafbakening worden besproken en tot slot wordt er ingegaan op de gehanteerde onderzoeksmethoden. Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie omtrent artiesten apps. Daarbij komen de aanleiding van het onderwerp, de gemiste kans en het huidige gebruik van artiesten apps aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de gewenste situatie. Nadelen en voordelen van artiesten apps worden besproken en belangrijke prestatie indicatoren en omgevingsfactoren worden beschreven. Tot slot beschrijft hoofdstuk 4 de best practice. De storytelling en de concrete uitwerking van de best practice worden hierin beschreven. In de Bijlagen zijn de overige resultaten van het uitgevoerde deskresearch te vinden, de volledige analyse van de benchmarking, de uitwering van de afgenomen interviews, de link van de infographic, de begrippenlijst en de best practice checklist. 6

7 Hoofdstuk 1 Introductie Dit hoofdstuk geeft een introductie op de best practice. Allereerst zullen de belangrijkste begrippen gedefinieerd worden. Aansluitend wordt de centrale vraagstelling en de afbakening binnen het onderzoek geformuleerd. Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk zal de onderzoeksverantwoording worden beschreven. 1.1 Definities Definities 'best practice' Binnen de literatuur bestaan er verschillende definities over het begrip best practice. Enkele definities zijn als volgt geformuleerd: Een praktijk die heeft laten zien dat het een superieure, significante en positieve verbetering in prestatie kan leveren. Een best practice is een mechanisme om de uitkomsten van een proces, business unit, service of organisatie te verbeteren. (Maaijen, 2010) De beste manier om informatie te identificeren, verzamelen, evalueren, verspreiden en implementeren en uitkomsten te monitoren. (Strating, Zuiderent-Jerak, Nieboer, & Bal, 2008) Een gesystematiseerde activiteit waar goede resultaten geproduceerd worden en deze resultaten repliceerbaar en overdraagbaar zijn. (Szulanski & Winter, 2002) Uit deze verschillende definities blijkt dat een best practice verschillende verschijningsvormen en typen kan aannemen. De volgende definitie van een best practice wordt binnen dit rapport gehanteerd: Een beschrijving van een beste werkwijze, methode, strategie, of oplossing voor een (communicatie)probleem. Deze beste werkwijze, methode, strategie of oplossing heeft zich effectiever bewezen dan enig andere werkwijze, methode enzovoorts. De gedachte is dat met de juiste werkwijze en methode een project uitgevoerd kan worden met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten. Een goed begrip van de context, randvoorwaarden en kritieke succesfactoren zijn daarbij van essentieel belang. (Inkoop vandaag) Definitie 'mobiele app' Een app is een afkorting voor applicatie. Door een app te installeren kan een mobiel apparaat taken uitvoeren die het daarvoor niet kon. (Ittersum, 2010) Met een app kun je eenvoudig extra functies toevoegen aan je mobiele apparaat. Waar een mobiele telefoon in eerste instantie vooral bedoeld was om mee te bellen en sms en, zijn smartphones en tablets met behulp van applicaties uit te breiden tot multifunctionele communicatieapparatuur. Voorbeelden van applicaties zijn spelletjes, muziek, foto s en boeken. (App ontwikkelen, 2010) 7

8 1.2 Centrale vraagstelling, deelvragen & afbakening Binnen deze best practice staat de volgende vraagstelling centraal: "" Om deze vraag te beantwoorden is er voor gekozen om onderzoek te doen naar hoe artiesten apps succesvol in kunnen zetten om engagement te creëren bij fans. Omdat het ontwikkelen van een app vraagt om een relatief grote investering, is er voor gekozen om deze best practice te richten op de middelgrote artiesten. De grote artiesten zoals Marco Borsato en Guus Meeuwis, met minstens volgens op social media en gecategoriseerd in de groep 'dure bekende' Nederlanders, hebben al een app laten ontwikkelen. Het begrip 'middelgrote artiesten' voldoet binnen deze best practice aan de volgende opgestelde criteria: De artiesten verdienen zichzelf op dit moment al terug. De artiesten hebben +/ tot volgers op social media. De artiesten vallen in de categorie middelmatig dure bekende Nederlanders. (Infonu, 2011) Om de centrale vraagstelling te kunnen beantwoorden, zijn de onderstaande deelvragen beantwoord. In hoofdstuk 1 tot en met 4 zijn de belangrijkste antwoorden terug te vinden. De overige antwoorden zijn in de bijlagen terug te lezen. De vragen worden niet letterlijk herhaald, maar vormden een rode draad voor het onderzoek. 1. Wat is de definitie van een best practice? 2. Wat is de definitie van een artiest? 3. Wat is de definitie van een mobiele app? 4. Wat is de aanleiding van de kans binnen deze best practice? 5. Welke artiesten hebben een eigen app en hoe zetten zij deze in? 6. Waarom zetten artiesten mobiele apps in? 7. Waarom zetten bedrijven apps in? 8. Wat zijn (communicatie)doelstellingen van een mobiele app? 9. Wat zijn de voordelen/is de toegevoegde waarde van een mobiele app? 10. Wie zijn experts op het gebied van (artiesten) apps? 11. Welke businessmodellen zijn er binnen apps? 12. Welke andere best practices bestaan er voor het inzetten van mobiele apps? 13. Hoe kan een mobiele app het beste gepromoot worden? 14. Wat zijn de kosten voor het ontwikkelen van een mobiele app? 1.3 Onderzoeksverantwoording Om een advies uit te kunnen brengen aan middelgrote artiesten over het succesvol inzetten van artiesten apps, is gebruik gemaakt van verschillende soorten onderzoek. Hieronder volgt een opsomming van de onderzoeken en bronnen die gebruikt zijn en worden de keuzes die zijn gemaakt nader toegelicht. 8

9 Deskresearch is uitgevoerd door gebruik te maken van bestaande literatuur zoals internet, boeken, artikelen, databanken en bestaande onderzoeken en best practices. Deskresearch is gebruikt om de trend te analyseren en de huidige situatie in kaart te brengen. Ook zijn secundaire analyses uitgevoerd op data van door anderen verrichte onderzoeken en best practices. Op deze manier is voorkomen dat het onderzoek gegevens op zou leveren die feitelijk al bekend zijn. Fieldresearch is uitgevoerd door middel van semi gestructureerde interviews met experts op het gebied van het ontwikkelen van (artiesten) apps. De interviews zijn zowel telefonisch als persoonlijk afgenomen. De volgende experts zijn voor dit onderzoek geïnterviewd: Jorrit Venema, Freelance app ontwikkelaar te Utrecht Dave Oliemans, Accountmanager bij Linden Mobile te Amsterdam Troy de Lugt, Social Media Management 8Ball Music t Hilversum Martijn Crama, Oprichter Music United te Utrecht Door middel van de interviews kon er dieper ingegaan worden op redeneringen en motieven. Daarnaast is er bij persoonlijke interviews minder beïnvloeding van buitenaf en kan het gesprek soepeler bijgestuurd worden. Door middel van de interviews is veel informatie vergaard met betrekking tot het ontwikkelingsproces van een app: van meerwaarde tot kosten. Ook is er gebruik gemaakt van benchmarking, waarbij een analyse is uitgevoerd van de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende binnenlandse en buitenlandse artiesten apps. De apps van Alain Clark, the Opposites, Marco Borsato, Nick en Simon, P!NK, David Guetta en Madonna zijn hierbij bestudeerd. Door de combinatie van bovenstaande onderzoeksmethoden zijn de deelvragen en centrale beantwoord. Vanuit deze onderzoeksresultaten is een passende best practice geformuleerd. 9

10 Hoofdstuk 2 De huidige situatie Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie omtrent het gebruik van (artiesten)apps. Allereerst wordt de aanleiding van deze best practice beschreven. Daaropvolgend wordt de gemiste kans voor het niet inzetten van een artiesten app beschreven en als laatst wordt er ingegaan op het huidige gebruik van artiesten apps. 2.1 De aanleiding Het Amerikaanse onderzoeksbureau Flurry kwam in 2012 met een vijf jaren plan over het gebruik van de smartphone in Amerika. Elk jaar wordt er bekeken of dit plan juist is. Uit de update van 2014 blijkt dat de Amerikanen gemiddeld 2 uur en 42 minuten per dag gebruik maken van hun mobiele apparaten. In 2013 bestond dit aantal nog uit 2 uur en 38 minuten. In het gebruik van mobiele apparaten is dus een stijgende lijn te zien. Uit ander onderzoek blijkt dat de smartphone verkoop nog elk jaar stijgt. In 2013 is de verkoop van smartphones in Nederland met maar liefst 12 procent gestegen in vergelijking met Dit betekent dat de smartphone-adoptie is gegroeid naar 72 procent. De smartphone is dus zeer populair. (Oosterveer, 2013) Alle smartphones en tablets beschikken over apps. Apps worden gebouwd om er de weg mee te vinden, mobiel te kunnen bankieren, exclusieve fotocollages te creëren. De app industrie is ontstaan door de lancering van de eerste iphone door Apple in Andere fabrikanten volgden vervolgens met diverse soorten smartphones zoals Android en Samsung. In 2010 lanceerde Apple vervolgens de ipad, die wederom achtervolgd werd door allerlei soorten en formaten tablets van andere fabrikanten. Ook voor deze tablets schoten de apps uit de grond. In 2010 werden er nog 'maar' 10,7 miljard apps gedownload. De verwachting is dat er in ,7 miljard app downloads bereikt worden. (Youngstartup, 2012) Figuur 1 Resultaten smartphone gebruik door Amerikaans onderzoeksbureau Flurry Van de tijd die wordt besteed aan een mobiel apparaat wordt er 2 uur en 19 minuten gebruik gemaakt van mobiele applicaties. In figuur 1 is te zien dat hierbij voor het grootste gedeelte gebruik gemaakt wordt van games. De Facebook applicatie staat op de tweede plaats. Ook hierin is een stijgende lijn te vinden ten opzichte van voorgaande jaren. Bovendien valt op dat de mobiele gebruiker de afgelopen jaren steeds minder gebruik maakt van het mobiele web. (Khalaf, 2013) 10

11 Kortom, mobiele applicaties spelen een grote rol bij het gebruik van een mobiel apparaat. (Khalaf, 2014) De trends die op dit moment van toepassing zijn op apps zijn beschreven in bijlage Gemiste kansen Het stijgende gebruik van de mobiele telefoon en de grote tijdsbesteding daarvan op apps, biedt een directe en laagdrempelige manier om in contact te komen met mensen. Op basis van de genoemde cijfers kan dan ook geconcludeerd worden dat apps een kans bieden voor artiesten om in contact te komen met fans. Het is een van de snelste en meest toegankelijk manier om fans te bereiken. Naast deze conclusie, zijn er meerdere bronnen die aangeven dat apps een goed communicatiekanaal richting fans is. Een van de reacties op een artiesten app is bijvoorbeeld: "Een app is voor een artiest of label een uitstekende nieuwe mogelijkheid om een directe band met de fan aan te gaan. Mede vanwege de beveiligde omgeving (er zijn geen illegale apps verkrijgbaar) zou de app wel eens in korte tijd een belangrijke nieuwe manier van marketing voor artiesten en labels kunnen zijn." (Koedooder, 2013) Door middel van de app kan dan ook (een bepaalde mate van) engagement gecreëerd worden met fans. Een relatie opbouwen met de fans, door middel van een app, zal een positieve invloed hebben op het (blijven) beluisteren van de muziek. Bovendien kan engagement via een app ook inkomsten genereren voor de artiest door bijvoorbeeld verkoopmogelijkheden van muziek en overige merchandise via de app te realiseren. Daarnaast zal een unieke app bijdragen aan de naamsbekendheid van de artiest. Het is niet alleen een zeer snel communicatiemiddel, maar een app biedt ook de mogelijkheid om als artiest zijnde iets extra's te bieden. 2.3 Huidige gebruik artiesten apps Op dit moment bestaan er al verschillende artiesten apps. Zo hebben Alain Clark, Marco Borsato, The Opposites en Nick en Simon hun eigen app ontwikkelt. De apps van de genoemde artiesten bieden verschillende functies aan. Op basis van de uitgevoerde benchmarking kan de volgende opsomming van functies gegeven worden: Het beluisteren van albums. Het kopen van albums/singles. Het beluisteren van exclusieve instrumentale mixen. Het volgen van een livestream. Het volgen van de agenda. Meedoen aan winacties. Deelnemen aan het VIP gedeelte van de app (door betaling). Inschrijven voor de nieuwsbrief. Het kopen van merchandise. In bijlage 2 is de volledige analyse van de benchmarking te lezen. 11

12 Hoofdstuk 3 De gewenste situatie In dit hoofdstuk wordt de gewenste situatie voor het succesvol inzetten van artiesten apps beschreven. Eerst komen de voordelen van het inzetten van een artiesten app aan bod. Nadat deze voordelen zijn beschreven, worden de prestatie indicatoren benoemd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de omgevingsfactoren. 3.1 Nadelen van mobiele apps Het lanceren van apps brengt nadelen met zich mee. De hieronder geformuleerde nadelen zijn in vergelijking met een mobiele website. Aansluitend wordt het nadeel beschreven van een artiesten app. Regelmatige updates noodzakelijk Door de continue ontwikkeling van de systemen vinden er regelmatig updates plaats die van invloed zijn op apps. Hierdoor zullen apps aangepast moeten worden om te kunnen blijven werken op de nieuwe softwareversie van de mobiele telefoon. Vanuit technisch perspectief zit er wel verschil in het aantal updates en het besturingssysteem. Bij Apple had je vorig jaar ios 6, nu is er ios 7.0, dit kun je als ontwikkelaar nog wel bij benen. Bij Android gaat het de ene keer heel snel, de andere keer heel langzaam. (Venema, 2014) Tussenpersoon voor app winkels Bij sommige platforms is toestemming nodig van de eigenaar voordat de app aangeboden mag worden. Bovendien komt het soms voor dat apps uit app winkels worden verwijderd door eigenaren. Afhankelijkheid van een tussenpersoon is dat dus een nadeel van een app. Niet vindbaar in zoekmachines Apps kunnen niet gevonden en geïndexeerd worden in zoekmachines. Een app ontwikkelaar is dus afhankelijk van de zoekmachines binnen de appwinkels. Klein bereik Doordat een app slechts voor enkele besturingssystemen ontwikkeld kan worden, kan een app ontwikkelaar slechts een kleine groep smartphone gebruikers bereiken. Over de nadelen van specifiek een artiesten app wordt gezegd: Een nadeel is dat je de app moet onderhouden. Het werkt niet zo dat je een app ontwikkeld en dat het dan klaar is. Je moet daar wel tijd in steken. Je moet zorgen dat de app leuk blijft voor je fans en dat hij vernieuwend is. En daar gaat wel tijd in zitten, daarom moet je er volledig achter staan op het moment dat je de app gaat ontwikkelen." (Oliemans, 2014) In bijlage 1.8 wordt verder toegelicht waarom apps verwijderd worden. 12

13 3.2 Voordelen van mobiele apps Tegenover deze nadelen biedt een app een hoop voordelen. Hieronder zullen de voordelen beschreven worden, eveneens in vergelijking met een mobiele website. Toegevoegde waarde bieden aan de gebruikers Fans zullen voornamelijk pas gebruik maken van een app als deze mobiele applicatie in hun ogen daadwerkelijk iets toevoegt. Aan het gebruik van de app moeten voordelen vastzitten voor de fans anders zullen zij deze niet snel in gebruik nemen. Hieronder worden enkele voordelen van mobiele applicaties voor fans nader toegelicht. Zowel online als offline te gebruiken Zodra applicaties gedownload en op het device geïnstalleerd zijn, zijn deze meestal zowel online als offline te gebruiken. Voor de fans heeft dit als grote voordeel dat indien zij niet over een internetverbinding beschikken zij toch met hun favoriete artiest bezig kunnen zijn. Daarnaast hebben applicaties het grote voordeel voor fans dat zij eenvoudig en snel te gebruiken zijn indien deze eenmaal op het mobiele device staan. Social media geïntegreerd binnen de app Een ander voordeel van het gebruik van apps voor de fans is dat zij alle verschillende social media kunnen volgen in één applicatie. Zij hoeven dus niet meer Twitter, Instagram, Facebook, Youtube en Brandcam apart af te gaan om de artiest te kunnen volgen. Dit wordt namelijk allemaal weergeven in één app die op hun tablet of smartphone staat. Dit bespaart de fans tijd aangezien zij alleen maar de app hoeven te openen en niet alle verschillende social media platformen moeten afgaan. Nick & Simon bieden met hun app hun fans dit voordeel aan. Deze app heeft alle verschillende social platformen waar Nick & Simon actief op zijn geïntegreerd binnen de app. De fans hebben in deze applicaties zelfs de mogelijk om te kiezen welke social media kanalen in het overzicht weergeven worden. Actuele en specifieke informatie over de artiest Behalve de social media kanalen, bieden de meeste apps van artiesten ook een nieuwsoverzicht, een agenda, muziek en een mogelijkheid voor fans om met elkaar te communiceren. U kunt hierover meer teruglezen in de hoofdstukken over apps van binnenlandse en buitenlandse artiesten. Apps van artiesten hebben voor fans het grote voordeel dat zij alles in één voorgeschoteld krijgen. Daarmee wordt bedoeld dat fans niet meer alle verschillende media af moeten gaan om over hun fans op de hoogte te blijven. Door de applicatie te gebruiken, kunnen de fans op de hoogte blijven met één klik op hun device. Exclusieve content bieden aan fans Artiesten gebruiken apps nogal eens om exclusieve content te delen met hun fans. Zo bieden The Opposites een exclusieve instrumentale versie van hun album aan via hun app en bieden Nick & Simon o.a. exclusieve foto s en video s aan via hun app. Daarnaast komt het ook voor dat in apps prijsvragen en/of andere win-acties gehouden te vinden zijn. In de app van Nick & Simon is het mogelijk om een meet & greet winnen. Dit zijn dan ook een reden voor fans om gebruik te gaan 13

14 maken van de app van hun favoriete artiest. De app is namelijk voor hen van toegevoegde waarde doordat er content wordt aangeboden die alleen verkrijgbaar is via de app. David Olieman, accountmanager bij Linden Mobile vertelt over de voordelen van een artiesten app. Je kunt een intensievere band opbouwen met je fans omdat ze altijd, via hun smartphone, bij je zijn. Ze kunnen je laatste post lezen op Twitter of Instagram of op de fanwall. Het is dus een nieuwe manier van fanbasen. Het mobiele gebruik is in de laatste jaren met maar liefst 300% gestegen, dus dan is een app de ideale manier om je fans te bereiken. Je bent aanwezig waar je fans zijn. En als jouw fans je tof vinden, dan willen ze zo n app ook graag. Ze voelen zich een beetje speciaal. Een ander voordeel van zo n app is dat je er ook pushberichten mee kunt sturen. Je kunt een fotowedstrijd houden voor de app gebruikers, waardoor ze zich speciaal voelen. De social media koppeling, de muziek, het laatste nieuws, waar je als artiest gaat optreden en de pushberichten zijn allemaal belangrijk voor zo n app. (Oliemans, 2014) Social Media Manager van de platenmaatschappij 8Ball Music van Alain Clark, die inmiddels ook een eigen app heeft, zegt over de toegevoegde waarde van een artiesten app voor zowel artiesten als fans het volgende: Met een artiesten app kunnen artiesten fans direct bereiken en ze iets extra s bieden. Hierdoor kunnen zij de relatie versterken met de fans en hier uiteindelijk meer downloads/streams van muziek door verkopen. De toegevoegde waarde voor fans van een artiesten app is dat zij dichterbij hun favoriete artiest komen en exclusieve content verdienen. Zij worden op deze manier ambassadeur van een artiest. (Social media manager 8Ball Music, 2014) In bijlage 1.8 wordt verder ingegaan op de redenen waarop apps juist wél gebruikt worden. 3.3 Prestatie indicatoren Het ontwikkelen van een mobiele app is een ingewikkeld proces waarbij het belangrijk is dat er rekening gehouden wordt met de prestatie indicatoren, ook wel succesfactoren. Alleen het ontwikkelen van een app zal niet voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de applicatie een succes wordt. Er zijn factoren die (kunnen) bijdragen aan het succes van een applicatie. Deze factoren zijn: Gebruiksvriendelijk Allereerst is het belangrijk om de applicatie simpel te houden. Zorg ervoor dat de applicatie eenvoudig te gebruiken is door de doelgroep. Indien de applicatie te ingewikkeld is voor de gebruikers dan zullen zij hier snel vanaf stappen. Zorg er dus te allen tijde voor dat de applicatie gebruiksvriendelijk is. (Excel with business, 2012) Dit is ook wat tijdens het interview met Jorrit Venema naar voren komt. Het gaat niet zozeer om het aantal functionaliteiten van de app, maar om de gebruiksvriendelijkheid. (Venema, 2014) Toegevoegde waarde bieden voor de gebruiker Daarnaast is het belangrijk dat de app van toegevoegde waarde is voor de gebruiker. De doelgroep zal immers eerder gebruik maken van de applicatie als deze nuttig voor hen is. Als er gekeken wordt naar huidige artiesten apps dan valt op dat artiesten hierop inspelen door o.a. alle social media kanalen van hen te implementeren in hun applicatie. Op deze manier is hun mobiele app van 14

15 toegevoegde waarde voor de gebruiker aangezien zij alle social media activiteiten van hun idool in één app kunnen volgen. In de ogen van Jorrit Venema is het belangrijk dat de app aansluit bij de verwachtingen en interesses van de gebruiker. Deze moet vanaf het moment dat de app voor het eerst geopend wordt direct de meerwaarde van de app zien. (Venema, 2014) Entertainment Een andere manier om de app van toegevoegde waarde te maken is door bijvoorbeeld het aanbieden van exclusieve content, content die alleen via de applicatie te bereiken is. Het Nederlandse rapduo The Opposites doen door met hun app slapeloze nachten. Zij bieden een instrumentale versie aan van hun gelijknamige album via deze app. Daarnaast zorgen zij door de app s nachts aan te bieden voor een stuk entertainment voor de gebruiker. Deze kan bij een slapeloze nacht gebruik maken van de app. Entertainment is dan ook een andere succesfactor voor een mobiele applicatie. Indien een app entertainment aanbiedt, de gebruiker vermaakt dan zal deze meer en trouwer gebruik maken van de app. (DTT multimedia, 2013) Dynamiek Ook is de dynamiek belangrijk. Om gebruikers van een applicatie te behouden, is het belangrijk om regelmatig de app te vernieuwen. In het geval van een artiest kan dit bijvoorbeeld het regelmatig aanbieden van exclusieve content zijn of het publiceren van prijsvragen om een meet & greet te winnen. Het is dus belangrijk om de app te voorzien van nieuwe content om zo de gebruikers te behouden. We spreken dan over een dynamische applicatie, een applicatie waarvan de content actueel blijft. (Schoul, 2013) Promotie Tot slot is promotie belangrijk. Door de app op verschillende manieren te promoten zal men te weten komen over het bestaan van de app en draagt dit bij aan het wekken van interesse. Promoten kan al snel en makkelijk op een onbetaalde manier, door middel van mond tot mond reclame en door het verspreiden van berichten via de bestaand communicatiekanalen zoals social media. Ook kan er betaald gepromoot worden door middel van reclame, bijvoorbeeld in andere apps. Begin hier niet pas mee als de app uitgebracht is, maar begin al met promoten als de app nog in ontwikkeling is. (Ondernemen 360, 2013) 3.4 Omgevingsfactoren In deze paragraaf worden enkele factoren benoemd die het succes van de inzet van een artiesten app kunnen beïnvloeden, maar waarop geen invloed uitgeoefend kan worden. Groei app-industrie De internationale app-industrie is enorm aan het groeien. Uit onderzoek van International Data Corporation is gebleken dan in ,7 miljard apps gedownload waren. Door dezelfde marktonderzoeker wordt verwacht dan in 2015 dit aantal gestegen is naar maar liefst 182,7 miljard downloads. (Youngstartup, 2012) 15

16 Stijging verkoop smartphones In 2013 is het aantal verkochte smartphones in Nederland met 12 procent gestegen. Smartphones blijven dus buitengewoon populair in Nederland. De smartphone-adoptie ligt nu dan ook rond de procent. (Oosterveer, 2013) Ontwikkeling op gebied van mobiele websites Natuurlijk zitten ook de ontwikkelaars van mobiele websites niet stil en bedenken zij mogelijkheden om websites beter te kunnen weergeven op mobiele devices. Eén van deze ontwikkelingen is een responsive design. Een design dat zich automatisch aanpast aan het formaat van het beeldscherm. Het kan in te toekomst zo maar zijn dat mobiele websites enorm populair worden en de populariteit van apps afneemt. Hierover is echter niks vast te stellen. Zoals het er nu naar uitziet, blijft de appindustrie enorm groeien. (Marketingfacts, 2013) 16

17 Hoofdstuk 4 Implementatie In dit hoofdstuk wordt de best practice beschreven. Als eerste komt de storytelling rondom de best practice aan bod en daarna wordt de volledige best practice toegelicht aan de hand van de vier thema's. 4.1 Storytelling: Mr. App Mr. app is de expert op het gebied van artiesten apps. Hij neemt de lezers en kijkers van de best practice dan ook mee op de mobile road naar zijn einddoel: het succesvol inzetten van artiesten apps. Tijdens zijn wandeling, over de mobile road, komt hij onderweg verschillende elementen tegen die hem naar zijn einddoel brengen. Deze elementen worden omschreven in de vorm van thema's, die in een bepaalde volgorde bijdragen aan het realiseren van een succesvolle artiesten app. Mr. app legt alle thema's uit en geeft visuele ondersteuning. 4.2 De best practice Thema 1: Vormgeving Bij het inzetten van een applicatie speelt volgens Mr. App de vormgeving een belangrijke rol, want als uw app niet gebruiksvriendelijk is dan zullen weinig mensen er gebruik van (blijven) maken. Het is daarom belangrijk dat u op een aantal punten nadrukkelijk let bij de vormgeving van uw app. Deze punten zijn onder te verdelen in: Eenvoud, overzicht, en toegevoegde waarde. Eenvoud Met de huidige technologieën is het mogelijk om applicaties flink uit te breiden met diverse functies. Echter draait het bij een app niet om het aantal functies, maar om de kwaliteit van de app. Door veel functies in de app te werken bestaat bijvoorbeeld de kans dat de app langzamer gaat werken of zelfs vastloopt. Langzame en/of vastlopende applicaties zijn veel voorkomende redenen waarom gebruikers een app verwijderen. Houd daarom uw app eenvoudig! Implementeer alleen de functies die daadwerkelijk bijdragen aan het succes van de app om zo de app gebruiksvriendelijk te behouden. Overzicht Houd bij de vormgeving van uw app ook rekening met het overzicht binnen de applicatie. Gebruikers van apps willen het liefst alles zo snel en eenvoudig mogelijk vinden. Zorg er dan ook voor dat het voor de gebruiker van uw applicatie direct duidelijk is wat er allemaal mogelijk is met uw app. Anders zullen deze gebruikers de app snel weer verwijderen. Zorg dus voor een overzichtelijk app met een duidelijk menu zodat de gebruiker direct aan de slag kan. 17

18 Toegevoegde waarde Ontwerp uw app zo dat deze ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor uw fans. Bied bijvoorbeeld exclusieve content aan zoals een instrumentale versie van uw album of bied een livestream aan die alleen via de app de bekijken is. Een andere manier om ervoor te zorgen dat de applicatie van toegevoegde waarde is voor de gebruikers is door alle media bronnen bij elkaar te brengen. Dit bespaart hen tijd met het volgen van u als artiest. Indien een app niet van toegevoegde waarde is voor de gebruiker dan zal hij/zij hier ook geen gebruik van maken. Zorg er daarom voor dat uw applicatie dit te allen tijde is door o.a. het aanbieden van exclusieve content. Thema 2: Functies & Content Het tweede thema dat volgens Mr. App belangrijk is, zijn de functies en content. Nadat de basis, het design, van uw app staat. Is het belangrijk dat de juiste functies aan de app worden toegevoegd en dat uw mobiele applicatie gevuld wordt met de juiste content. Hieronder wordt nader toegelicht hoe u de diverse functies kunt inzetten. Social media Als artiest bent u op verschillende social media platformen actief. Uw fans moeten dan ook meerdere platformen in de gaten houden om uw activiteiten te kunnen volgen. Door de diverse social media, zoals Twitter, Facebook en Instagram, te implementeren in uw applicatie kunnen uw fans al uw social media activiteiten volgen op één locatie. Daarnaast kunt u hierbij ook een overzicht van al uw foto s en video s tonen. Nieuwsfeed De tweede functie die u in uw applicatie kunt verwerken is een nieuwsfeed. Via deze nieuwsfeed kunt u de gebruikers van de app eenvoudig op de hoogte houden van alle nieuwsberichten die over u gaan. Zo hoeven uw fans niet meer alle kranten, tijdschriften of websites af te gaan, maar kunnen ze alle nieuwsberichten over u terugvinden in de app. Inschrijven nieuwsbrief: Om de gebruikers nog meer tegemoet te komen, kunt u hen de mogelijk bieden om zich in te schrijven voor uw nieuwsbrief. Dit biedt hen het voordeel dat zij ook van uw op de hoogte blijven als zij een keer niet in de appplicatie gekeken hebben. Daarnaast is het voor u een extra manier om uw fans te bereiken. Agenda In deze agenda kunt u de data presenteren van onder andere uw concerten, nieuwe releases, radiooptredens, tv-optredens. Uw fans hebben dan naast de mogelijkheid om door de app op de hoogte te blijven van al uw gebeurtenissen (Social Media & Nieuwsfeed) ook een overzicht van de komende activiteiten. Winacties Om te interactie met de gebruikers van de app te stimuleren en om hen enthousiast te houden om te applicatie te gebruiken, kunt u winacties houden in uw app. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 18

19 prijsvragen, fotoacties of andere ludieke acties. Mogelijke prijzen kunnen zijn: Een meet & greet, exclusief materiaal, concertkaartjes of een album. Fanwall Op deze fanwall kunnen gebruikers van uw app berichten plaatsen voor u en voor andere gebruikers. Deze fanwall moet u zien als een plaats waar fans met elkaar in contact kunnen komen en met elkaar kunnen praten over onder andere uw muziek. Door het inzetten van een fanwall kunnen gebruikers ook zelf acties bezig zijn. Livestream Om de applicatie een boost te geven op het gebied van toegevoegde waarde voor de gebruiker kunt u een livestream inzetten. Een livestream die alleen via de app te bekijken is en die gebruikers beelden laat zien van bijvoorbeeld concerten, repetities in uw studio, radio-optredens of tvoptredens. Door deze exclusieve livestream aan te bieden via uw app geeft u uw fans een extra reden om te app te downloaden. Zij kunnen de livestream immers alleen via de app bekijken. Discografie De gebruikers van de applicatie zijn natuurlijk geïnteresseerd in uw muziek. Bied hen dan ook een overzicht van al uw muziek aan en geef hen de mogelijkheid om deze te beluisteren. Zij kunnen dan bijvoorbeeld terwijl zij de nieuwsberichten omtrent u als artiest lezen, genieten van uw muziek. Merchandise U als artiest heeft natuurlijk diverse producten die uw fans kunnen kopen. U kunt er voor kiezen door deze producten aan te bieden middels een webshop die gekoppeld is aan uw applicatie. Hierbij is het wel erg belangrijk dat u rekening houdt met de gebruiksvriendelijkheid. Webshops hebben nogal eens moeite om goed te werken op mobiele devices. Als dit binnen uw app ook het geval zou zijn dan kan dit negatief werken voor uw app. Pas dan ook erg op met de inzet van een webshop binnen uw mobiele app. Thema 3: Kosten Na de vormgeving en de functies de content komen volgens Mr. App de kosten. De app kan zowel gratis als betaald aangeboden worden. In het kader van het genereren van engagement wordt u aangeraden om als artiest zijnde de app gratis aan te bieden. Op de langere termijn is het mogelijk om, voor extra functies, een kleine vergoeding te vragen. Een gratis app zal, vooral in de beginfase, meer publiciteit genereren en geïnteresseerden stimuleren om de app te bekijken en te gebruiken. Het zal bijdragen aan het creëren van engagement. Omdat de app bedoeld is voor de langere termijn kunt u er als artiest in de toekomst eventueel alsnog inkomsten mee genereren. Dit kan door middel van het plaatsen van reclames en het verkopen van producten via de app. Hierbij kan gedacht worden aan de verkoop van muziek en andere merchandise. De kosten die komen kijken bij het (laten) ontwikkelen van een mobiele app zijn zeer variabel. Het is daarom lastig om inzicht te krijgen in wat de kosten zijn voor het ontwikkelen van een app. Vaak kunnen app ontwikkelaars wel een schatting geven, maar dit is alleen mogelijk wanneer een 19

20 opdrachtgever precies duidelijk weet wat hij/zij wil met een app. Bij de ontwikkeling van een applicatie zijn er echter wel een aantal factoren te benoemen die van invloed zijn op de hoogte van de kosten. Namelijk; besturingssysteem, aantal functionaliteiten, manier van ontwikkelen. Besturingssysteem Eén van deze factoren is het aantal besturingssystemen waarop de app moet draaien. De kosten zijn in veel gevallen lager als de applicatie alleen op ios moet draaien dan als de app ook nog op Android moet draaien. Functionaliteiten Een andere factor die bepalend is voor de hoogte van de kosten zijn het aantal functionaliteiten die in de mobiele app moeten zitten. Een app met weinig functionaliteiten is goedkoper dan een app met veel functionaliteiten. Manieren van ontwikkelen De laatste factor die wij benoemen is de manier waarop een applicatie ontwikkeld wordt. Er zijn ontwikkelaars die gebruik maken van content management systemen (CMS). Dit houdt in dat er aan de hand van een template/platform een app ontwikkeld wordt. Daarnaast zijn er ook ontwikkelaars die applicaties op maat aanbieden. Zij ontwerpen een compleet nieuwe applicatie, deze is dus niet aan de hand van een template/platform gemaakt. Ontwikkelen via een CMS heeft twee voordelen ten opzichte van een design op maat. Ten eerste liggen de kosten meestal lager als er gebruik gemaakt wordt van een CMS. Daarnaast is het mogelijk om de app in korte tijd te ontwikkelen, omdat de basis al vastligt. De app hoeft alleen gevuld te worden met de juiste content en in de juiste huisstijl gezet worden. (Oliemans, 2014) Er worden binnen deze best practice twee scenario s aan u gepresenteerd om een concreet beeld te geven over de kosten voor het ontwikkelen van een app. Wanneer u er als artiest voor kiest om de app via een CMS en dus een bestaand platform te ontwikkelen, dan zal een app om een maandelijkse investering van ongeveer 600 per maand vragen. Afhankelijk van het pakket wat er in combinatie met het platform gekozen wordt, varieert de prijs. Een voorbeeld van zo n platform is Mobile Roadie. Mobile Roadie wordt door veel artiesten waaronder: Madonna, David Guetta en P!NK gebruikt. Meer informatie over Mobile Roadie vindt u in bijlage Wanneer u er voor kiest om een app op maat te ontwikkelen, vraagt de app om een eenmalige investering van ongeveer Hier geldt dat het inzetten van het aantal functionaliteiten mede bepalend is voor de kosten. Na deze eenmalige investering kunt u de app overnemen in eigen beheer en dient de app regelmatig te worden geüpdate. Figuur 2 laat zien wat de gemiddelde kosten van een app op maat zijn, in combinatie met het aantal functionaliteiten die in de app verwerkt worden. 20

21 B Figuur 2 Gemiddelde kosten app op maat in verhouding met functionaliteiten (Loo, 2013) Het bovenstaande figuur is gebaseerd op maatwerk app ontwikkeling. Dit figuur is het resultaat van 73 ontwikkelde apps door 22 Nederlandse app ontwikkelaars.(loo, 2013) In bijlage 1.9 is meer informatie te vinden over de mogelijke businessmodellen binnen apps. Tevens wordt in bijlage 1.11 een verdere toelichting gegeven op de categorieën waarin de kosten uit de figuur ingedeeld zijn. Thema 4: Promotie Op het moment dat u als artiest een app ontwikkeld heeft en gebruikt kan worden door de fans, zal promotie bijdragen aan de bekendheid van de app en een bijdrage leveren aan het downloaden. Er zijn verschillende manieren om een app te promoten. Een app kan onbetaald en betaald gepromoot worden. Onbetaalde promotie Ten eerste is mond tot mond reclame een belangrijk communicatiemiddel om de app te promoten. Dit komt omdat een app een gevoelsproduct is. Mensen moeten enthousiast zijn en zullen als gevolg daarvan de app gebruiken en er over praten. Door het bestaan van de app als eerste via mond tot mond reclame te verspreiden is de kans groter dat de app vaker gedownload wordt. In de beginfase van de promotie kan daarnaast het beste gericht worden op de zogeheten 'innovators' en 'early adaptors'. Deze groepen worden genoemd in de innovatietheorie van Rogers, die aantoont dat er groepen mensen bestaan die nieuwe producten na de lancering ongeveer op hetzelfde moment aanschaffen. De innovators zijn de mensen die als eerste het product in handen willen hebben, voordat anderen dit hebben. De early adopters zijn de mensen die na hen het snelste het product aanschaffen. Pas als de innovators en de early adopters het product kopen is het een succes. In de muziekwereld worden deze doelgroepen ook wel de 'sneezers' genoemd. Zij vormen vaak een rolmodel en zijn sociaal ingesteld. Op het moment dat de innovators en early adopters, de sneezers, het product in gebruik zullen nemen, zullen anderen deze aankoop overnemen. Deze 21

22 theorie laat dan ook zien dat de promotie van een app het beste gericht kan worden op de innovators en de early adapters. Zij hebben immers veel invloed op de rest van de mensen. De tweede manier om de app te promoten is via de communicatiekanalen die al ingezet worden. Wanneer er fanmail ingezet wordt door artiesten, kan in deze mail het bestaan van de app vermeld worden. Dit geldt eveneens voor de social media accounts die door de artiest ingezet worden. Voor zowel de mail als de social media accounts geldt dat er naast tekst ook afbeeldingen van de app gebruikt kunnen worden, om de fans een idee te geven van de app en dus aandacht te trekken. Op diezelfde manier kan de artiest dus via alle kanalen en communicatiemiddelen, die al ingezet worden om te communiceren met de doelgroep, toelichten over het bestaan van de app. Betaalde promotie De zojuist genoemde mogelijkheden om de app te promoten zijn voor u als artiest vrijwel kosteloos en erg laagdrempelig. Naast deze opties kan er ook betaalde promotie ingezet worden. Zo kan de artiesten app 'in-app' geadverteerd worden. Dit houdt in dat er reclames geplaatst zullen worden in bestaande apps die de doelgroep gebruikt. Het nadeel hiervan is de grote investering die er voor nodig is. Echter levert het een heel groot bereik op. Zo kan er bijvoorbeeld in de app van NU.nl of thuisbezorgd geadverteerd worden. Tot slot is er de Google Admob. Via deze tool biedt Google de mogelijkheid om mobiel te adverteren. De locatie van de app in de itunes Store of de Android Market moet worden opgegeven. Vervolgens wordt een advertentie van de artiesten app online verspreid. Als een bezoeker op de advertentie klikt, is de app direct te downloaden. Net als bij Google Adwords wordt er per klik een bedrag gerekend. De zeven dagen regel Op het moment dat u app gelanceerd, geldt er een de zeven dagen regel. In deze zeven dagen moeten er zoveel mogelijk downloads verkregen worden. Dan bestaat er de mogelijkheid dat de app in de top tien op de voorpagina van Apple of Google Play komt te staan. Deze voorpagina is een manier om veel downloads te vergaren. Er bestaan verschillende partijen die een dienst aanbieden om zoveel mogelijk downloads te vergaren. Deze bedrijven beschikken over een groot netwerk waardoor zij, voor een bepaald bedrag, de nieuwe app kunnen promoten bij belangrijke media en op hun website. Het is niet zo dat, als het binnen zeven dagen niet lukt, de app is afgeschreven. Een bedrijf of artiest moet aan de app, en de promotie hiervan, blijven werken zodat deze continu gedownload wordt. 22

23 Literatuur 123 Management. (sd). Wat zijn kritische succesfactoren? Opgeroepen op Mei 20, 2014, van 123 Management: 8 Ball Music. (2013). Win een exclusieve whatever promosingle van Alain Clark. Opgeroepen op Mei 26, 2014, van 8 Ball Music: exclusieve-whatever-promosingle-in-de-alain-clark- App iterate. (2013, November 11). Reasons why your mobile app gets uninstalled. Opgeroepen op Mei 25, 2014, van App iterate: App machine. (2013, Februari 8). Zeven mobiele design trends van Opgeroepen op Mei 22, 2014, van App machine: App ontwikkelen. (2010). Wat is een app? Opgeroepen op Mei 8, 2014, van App ontwikkelen: Apps marketeers. (2013). Waarom een app? Opgeroepen op Mei 11, 2014, van Apps marketeers: Borsato. (2013, November 21). Ik ga live met nieuwe app. Opgeroepen op Mei 26, 2014, van Borsato : Brandsen, Y. (2014, Februari 19). Best Practice: Voorkom dat je App push notifications pusherig zijn. Opgeroepen op Mei 23, 2014, van E-marketing blog: Crama, M. (2014, Mei 28). Interview Martijn Crama, marketing communicatie adviseur. (L. P.-M. Milo Valk, Interviewer) Crum, E. (2013, Mei 2). Hoe promoot je een app? Opgeroepen op Juni 4, 2014, van Marketing guys : DTT multimedia. (2013). Vijf bepalende factoren van succesvolle mobiele apps. Opgeroepen op Mei 14, 2014, van D-tt: Ebeling, M. (2011, Oktober 21). App of mobiele website? Opgeroepen op Mei 23, 2014, van Emerce : Emerce. (2014, Januari 8). The Opposites app tegen slapeloze nachten gelanceerd. Opgeroepen op Mei 26, 2014, van Emerce: Encyclo. (sd). Besturingsysteem. Opgeroepen op Mei 16, 2014, van Encyclo: Encyclo. (sd). Content. Opgeroepen op Mei 18, 2014, van Encyclo: Encyclo. (sd). Functionaliteit. Opgeroepen op Mei 28, 2014, van Encyclo: 23

24 Ensie. (2013). Benchmark. Opgeroepen op Mei 10, 2014, van Ensie: Excel with business. (2012). Het idee van de killer app. Opgeroepen op Mei 14, 2014, van Excel with business: Gier, D. d. (2011, Januari 6). Tips om je app online te promoten. Opgeroepen op Juni 4, 2014, van Frankwatching : Greft, G. v. (2013, Augustus 5). Web of native app ontwikkelen? Opgeroepen op Mei 17, 2014, van Emerce: IKEA. (sd). Gratis apps voor je smartphone of tablet. Opgeroepen op Mei 25, 2014, van IKEA : Infonu. (2011, Januari 14). Wat kosten bekende Nederlanders? Opgeroepen op Mei 13, 2014, van Infonu: Inkoop vandaag. (sd). Best practice. Opgeroepen op Mei 20, 2014, van Inkoop vandaag: Ittersum, D. v. (2010). Apps, alles over uitgeven op mobiel en tablet. Rotterdam: InCT. Jungle Minds. (2010). Best of mobile. Amsterdam. Khalaf, S. (2014, April 1). Apps Solidify Leadership Six Years into the Mobile Revolution. Opgeroepen op Mei 12, 2014, van Flurry : Six-Years-into-the-Mobile-Revolution#.U5_6migw3gV Khalaf, S. (2014, April 1). Apps Solidify Leadership Six Years into the Mobile Revolution. Opgeroepen op Mei 12, 2014, van Flurry: Six-Years-into-the-Mobile-Revolution#.U5_6migw3gV Khalaf, S. (2013, April 3). Flurry Five-Year Report: It s an App World. The Web Just Lives in It. Opgeroepen op Mei 12, 2014, van Flurry: Report-It-s-an-App-World-The-Web-Just-Lives- in-it#.u3dzgif_vww Kijk onderzoek. (sd). Live streams. Opgeroepen op Mei 13, 2014, van Kijk onderzoek: Koedooder, M. (2013). NIEUW: de iphone app voor artiesten en labels. Opgeroepen op Mei 14, 2014, van Devos: l1nda. (sd). Dé online personeelsplanner voor horeca van klein tot groot. Opgeroepen op Mei 25, 2014, van l1nda: Linden Mobile. (sd). Artiesten app. Opgeroepen op Mei 11, 2014, van Linden Mobile : Loo, D. v. (2013, Oktober 14). App ontwikkelen: kosten-overzicht van Nederlandse apps. Opgeroepen op Mei 22, 2014, van App specialisten : Loo, D. v. (2013, Oktober 10). App ontwikkelen: kosten-overzicht van Nederlandse apps. Opgeroepen op Juni 2, 2014, van App specialisten: 24

25 Loo, D. v. (2013, Maart 26). Hoe maak je een succesvolle branding app? Een stappenplan. Opgeroepen op Mei 11, 2014, van App specialisten : Maaijen, M. (2010). Best practices in actie. Utrecht. Marketingfacts. (2011, Oktober 17). Nederlandse app markt in kaart gebracht: iphone gebruikers meest app-fanatic. Opgeroepen op Mei 20, 2014, van Marketingfacts: _iphone_apps_gedownload_in_augus Marketingfacts. (2013). Responsive design. Opgeroepen op Mei 12, 2014, van Marketingfacts: Medewerker 8Ball Music, p. A. (2014, Mei 20). Interview medewerker 8Ball Music. (M. Valk, Interviewer) Minkjan, M. (sd). De Nederlandse app industrie in kaart. Opgeroepen op Mei 20, 2014, van Academia : Mobile Roadie. (sd). David Guetta. Opgeroepen op Mei 26, 2014, van Mobile Roadie: Mobile Roadie. (sd). Madonna. Opgeroepen op Mei 26, 2014, van Mobile Roadie: Mobile Roadie. (sd). Pink. Opgeroepen op Mei 26, 2014, van Mobile Roadie: Nick en Simon. (2013, Juli 14). Nick & Simon lanceren hun eigen officiële applicatie. Opgeroepen op Mei 26, 2014, van Nick en Simon: Nick en Simon. (2013, September 6). Op de foto met Nick en Simon. Opgeroepen op Mei 26, 2014, van Nick en Simon: Oliemans, D. (2014, Mei 23). Interview Dave Oliemans, accountmanager Linden Mobile. (L. Pluim, Interviewer) Ondernemen 360. (2013). Hoe creëer je een succesvolle app. Opgeroepen op Mei 14, 2014, van Ondernemen 360 : OOR. (sd). Articles. Opgeroepen op Juni 2, 2014, van OOR : Oosterveer, D. (2013, Oktober 22). Bijna driekwart van de Nederlanders bezit smartphone. Opgeroepen op Mei 12, 2014, van Marketingfacts : Pc en internet infonu. (2011, November 24). Wat is een interface of gebruikersinterface? Opgeroepen op Mei 20, 2014, van Pc en internet infonu: wat-is-een-interface-of-gebruikersinterface.html Perplex internet marketing. (2012, Februari 3). App of mobiele website: Wat zet u in voor mobiele marketing. Opgehaald van Perplex internet marketing : 25

26 Schoul, A. (2013, Juli 4). 10 richtlijnen voor het ontwikkelen van een succesvolle app. Opgeroepen op Mei 14, 2014, van Adformatie : Smeding concepts. (sd). Wat is content management? Opgeroepen op Mei 22, 2014, van Smeding concepts: Social media manager 8Ball Music, p. A. (2014, Mei 20). Interview social media manager 8Ball Music. (M. Valk, Interviewer) Strating, M., Zuiderent-Jerak, T., Nieboer, A., & Bal, R. (2008). Evaluating the care for better collaborative. Rotterdam. Szulanski, G., & Winter, S. (2002). Getting it right the second time. Opgeroepen op Mei 20, 2014, van Harvard business review: Top 40. (sd). David Guetta. Opgeroepen op Mei 26, 2014, van Top 40 : artiesten/david-guetta Trend watchers. (2009, Oktober 9). Innovatietheorie van Rogers. Opgehaald van Trendwatchers online: Venema, J. (2014, Mei 14). Interview Jorrit Venema, App ontwikkelaar. (D. v. Anne-Marije Winters, Interviewer) Verhage, B. (2009). Grondslagen van de Marketing. Groningen: Noordhoff. Vincent Gill, C. (2013, Juni 3). Engagementwat is het nou echt? Opgeroepen op Mei 10, 2014, van Marketingfacts : Wildenberg, N. v. (2013, December 6). Alain Clark lanceert eigen app. Opgeroepen op Mei 26, 2014, van Maxazine: Youngstartup. (2012). App-industrie Nederland is een van de grootste. Opgeroepen op Mei 12, 2014, van Youngstartup: 26

27 Bijlagen Bijlage 1 Deskresearch Bijlage 2 Benchmarking Bijlage 3 Expert interviews Bijlage 4 Link infographic Bijlage 5 Begrippenlijst Bijlage 6 Best Practice Checklist 27

28 Bijlage 1 Deskresearch 1.1 De Nederlandse app industrie De Nederlandse app industrie is inmiddels een van de grootste app industrieën van de wereld. (Youngstartup, 2012) Wat betreft het aantal app ontwikkelaars in Nederland, bestaat er een ruime concentratie in het land. Het grootste gedeelte van de app ontwikkelaars bevindt zich in de Randstad. Dit zijn 62 van de 91 bedrijven. In Amsterdam, als gemeente zijnde, zijn de meeste app ontwikkelaars geconcentreerd. Dit zijn 32 van de 91 bedrijven. Naast het feit dat hier de meeste app ontwikkelaars zijn gevestigd, bevinden zich in Amsterdam ook de meeste opdrachtgevers en worden daar de meeste app evenementen en bijeenkomsten georganiseerd. Figuur 3 geeft de ruimtelijke verdeling weer van de Nederlandse bedrijven die mobiele applicaties ontwikkelen. Figuur 3 Ruimtelijke verdeling Nederlandse app ontwikkelaars (Minkjan) 28

29 Figuur 4 geeft de ruimtelijke verdeling weer van app ontwikkelaars en de stedelijkheidsgraad per gemeente. Figuur 4 Ruimtelijke verdeling Nederlandse app ontwikkelaars versus de stedelijkheidsgraad (Minkjan) 1.2 Apps vs. apparaten Er is door onderzoeksbedrijf Xyologic in kaart gebracht via welke besturingssystemen er de meeste apps gedownload worden. De iphone apps blijken het meest populair te zijn onder de Nederlanders, gevolg door de Android apps en de ipad apps (zie figuur 5). 29

30 Figuur 5 Aantal gedownloade apps per smartphone (Marketingfacts, 2011) Als het gaat om de meest populaire rubrieken, dan zijn games de populairste apps. Binnen de gratis apps zijn de apps met de communicatie en de social aspecten het populairst. Binnen de betaalde apps zijn de apps met productiviteit en personalisatie aspecten het populairst. (Marketingfacts, 2011) 1.3 Trends binnen apps Hieronder zullen een aantal belangrijke trends beschreven worden die op dit moment gaande zijn binnen mobiele apps. Om een artiesten app succesvol in te zetten is het voor hen belangrijk om te weten hoe de design en inhoud van zo n app eruit moet komen te zien. Vandaar dat er voor gekozen is om de trends te beschrijven voor zowel het design als de inhoud van een mobiele app. Een bekend expert op dit gebied is Jeery Lieveld. Hij is Design Director van AppMachine en is al jarenlang bezig met gebruikerservaringen en de vormgeving van mobiele apps. Hij heeft de belangrijkste mobiele design trends binnen apps beschreven voor Aansluitend zullen de trends wat betreft de inhoud beschreven worden die gegeven zijn door de experts tijdens de interviews. Design Simpel design Interfaces binnen apps worden steeds platter. Dit betekent concreet dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van materiaalstructuren en skeuomorphs (nepvormen, zoals toetsen van een ouderwetse telefoon in een digitale interface). Deze trend is het gevolg van het feit dat gebruikers steeds minder houvast nodig hebben aan de reeds bestaande beeldtaal. Doordat deze metaforen overbodig worden voor de gebruikers, wordt er steeds meer vormgegeven vanuit een puur digitaal perspectief. Dit leidt tot eenvoudige interfaces. Helderheid en bruikbaarheid staan hierbij centraal, elke pixel en elke verhouding zullen beter afgewogen moeten worden. Voorbeelden van deze trend zijn de ontwerpen van Microsoft Windows 8 en apps van Google. 30

31 Lettertypen Voortvloeiend uit bovenstaande trend, wordt het gebruik van het juiste lettertype binnen mobiele apps bovendien steeds belangrijker. Het is voor mobiele apparaten van essentieel belang dat de letters helder zijn. Maar, lettertypen hebben ook invloed op de interface. Zo heeft een lettertype met meer gewicht erin, een wezenlijk andere uitstraling dan een letter die veel lichter is. Daarmee spelen is heel belangrijk, zeker in de context van simpel design. (App machine, 2013) Minder aanklikken, meer bewegen Knoppen binnen mobiele apps hebben tegenwoordig minder de mogelijkheid om aan te klikken. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van andere bewegingen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de mobiele/ touch interfaces bieden. Echter, zal de knop zelf niet drastisch veranderen. Het kader van een knop zal over het algemeen een afwijkende kleur houden met een contrasterende tekst. De volgende acties zullen steeds vaker voorkomen binnen apps: het vegen, ook wel bekent als het swipen, het knijpen (pinch) en vasthouden (tap and hold). Ook wordt het volgens Lieveld mogelijk om door pagina s te bladeren (scrollen) door het mobiele apparaat schuin te houden. Animatie en verandering Voorheen werd veel gebruik gemaakt van animaties bij het navigeren van-scherm-naar-scherm. In de toekomst zien we steeds meer kleinere animaties en transities. Dat gaat van eenvoudige parallaxeffecten in afbeeldingen, bijvoorbeeld iets dan langzamer beweegt dan de achtergrond, tot het animeren van ingedrukte knoppen. (App machine, 2013) Het animeren van ingedrukte knoppen gebeurt op dit moment vooral met alternatieve kleuren, maar er zullen hiervan meerdere varianten verschijnen. Voorbeelden van deze varianten zijn bewegende beeld of omringende gloed. Een voorbeeld van animatie is te zien bij nieuwsapps. Wanneer je als gebruiker van artikel naar artikel gaat, wordt de pagina als het ware opgerekt. Lieveld verwacht dat de homescreens van apps meer gebruik zullen maken van animaties. Daarnaast is geluid hierbij belangrijk. Hierdoor kun je binnen de app meer gevoel en gewicht voor de gebruikers creëren. De combinatie van animaties en een bijbehorend geluid kan het gevoel en gewicht voor de gebruikers versterken. Native, native, native Volgens Lieveld bieden native apps in de toekomst nog grote voordelen in vergelijking met de webtechnieken zoals HTML5. Deze webtechnieken bieden op dit moment nog niet de snelle gebruikerservaring die native apps wel bieden. Als je op het mobiele platform een wow experience wilt hebben, dan moet de app native zijn. (App machine, 2013) Contextafhankelijk Steeds meer apps houden rekening met waar je bent, wat je aan het doen bent en wat de app van je weet. Op basis van deze gegevens wordt de informatie en zelfs de interface afgestemd op de gebruiker. Een gevolg hiervan is dat de inhoud van de apps relevanter wordt voor de gebruiker. Hierdoor zullen gebruikers volgens Lieveld vaker de app gebruiken. Zo zal een app er anders uit zien 31

32 wanneer je als gebruiker de app opent in Nederland dan wanneer je de app opent in Spanje. Wanneer de app bijvoorbeeld op de hoogte is van de voorkeuren, interesses en behoeften van de gebruiker zoals de Aziatische keuken, zal de app automatisch restaurants die Aziatisch eten bereiden tonen. Ook kan de app er anders uitzien overdag dan s nachts. Of de app houdt rekening met het feit of de gebruiker stilstaat of beweegt en past hier de informatie op aan, bijvoorbeeld door het tonen van kortere informatie tijdens het bewegen. Inhoud Social media koppen binnen apps Er zijn tegenwoordig heel veel apps die gekoppeld worden aan social media zodat mensen bepaalde informatie uit de app kunnen delen met hun vrienden van social media. (Venema, 2014)Ook uit de benchmarks van artiesten apps blijkt dat vaak alle sociale kanalen van de artiest geïntegreerd zijn binnen de app. Besturingsystemen bieden platforms aan voor ontwikkelaars IOS en Android bieden ons als ontwikkelaars verschillende instrumenten aan. Hiermee kun je als ontwikkelaar aan de app een extra functie toevoegen. Bijvoorbeeld dat je gebruikers de mogelijkheid geeft om hen iets te laten delen, zoals een website url. Dus, je drukt op een deelknop en dan krijg je als ontwikkelaar via Apple de vraag of je het wil mailen of op Twitter of Facebook wil plaatsen. De app laat dan een lijstje zien van programma s die daarvoor geschikt zijn. Je ziet dat grote partijen zoals Facebook en Twitter heel erg worden betrokken en deel gaan uitmaken bij de evolutie van zo n platform. (Venema, 2014) Crowdsourcing Tijdens het ontwikkelen, maar ook tijdens het gebruik van een app, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de input die de gebruikers van de app bieden. Jorrit Venema zegt hierover het volgende: Als je al beschikt over een gebruikersgroep of als je een heel afgebakende doelgroep hebt, waar je al contact mee hebt, dan moet je hen altijd inzetten en benaderen. Door hen vindt je altijd dingen uit die zelf nooit had kunnen bedenken als ontwikkelaar of marketeer, je ziet namelijk altijd dingen over het hoofd. Ook hechten gebruikers zich vaak aan andere waarden dan ontwikkelaars of marketeers. Daarnaast wordt de betrokkenheid vergroot, zij worden betrokken bij het ontwikkelen van de app die zij in de toekomst zullen gaan gebruiken. Dus deze gebruikers worden ambassadeurs van jouw product. Deze voordelen zijn allemaal van toegevoegde waarde voor een (succesvolle) app. (Venema, 2014) Ook Martijn Crama, expert op het gebied van marketing communicatie, herkent deze trend. Ik denk dat dat een hele goede pijler is, het crowdsourcen van muziek. Kunst of muziek online wordt steeds meer een goed van iedereen, dan een individualistisch gegeven. Je zag bijvoorbeeld bij 'Daugther', die hadden een videoclip gereleased op hun website waarbij mensen zelf hun videoclip konden maken. Dan stond jouw versie van die videoclip ook online. Dus die engagement van dat zelf doen, klopt helemaal, maar ook hier moet je op een heel hoog niveau zitten van veel followers. Als Coldplay dat doet, dan zal dit waarschijnlijk wel van de grond komen. (Crama, 2014) 32

33 1.4 Bestaande best practices Vanuit het deskresearch is gebleken dat er op dit moment nog geen best practices bestaan die zich specifiek richten op het succesvol inzetten van apps voor artiesten. Wel bestaan er best practices rondom de mobiele trend en de koppeling met mobiele apps en bestaat er een best practice die in gaat op de pushberichten van mobiele apps. Best of Mobile Zo bestaat er een best practice genaamd 'Best of Mobile' met als doel om partijen, die nog niet actief zijn met mobiel, te inspireren om dit wel te doen. Deze best practice vormt een bundeling van bestaande succesvolle mobiele diensten, variërend van mobile sites tot widgets en apps. (Jungle Minds, 2010) App of mobiele website? Daarnaast bestaat er een best practice, genaamd 'App of mobiele website?', die zich richt op de vraag of je het beste een app of een mobiele website in kunt zetten. Hierin worden de belangrijkste kenmerken en voor- en nadelen uiteengezet. Ook wordt er aangegeven welke stappen er gezet dienen te worden bij het kiezen tussen een mobiele app of een mobiele website. (Ebeling, 2011) Voorkom dat je app push notifications pusherig zijn Ook bestaat er een best practice die zich richt op het te 'pusherig' zijn van notifications binnen apps. Apps verzenden push berichten naar het beginscherm en biedt apps de kans om een gesprek met de gebruiker te starten, zodat hij of zij direct gemotiveerd is om de app te openen. Deze best practice beschrijft de voor- en de nadelen van deze notifications, hoe dit toegepast dient te worden en tot slot worden er tips beschreven voor het inzetten van push notifications. (Brandsen, 2014) 1.5 De (communicatie)doelstellingen van een mobiele app Een mobiele applicatie kan worden ontworpen voor een aantal doeleinden. In deze paragraaf worden de doeleinden van een applicatie in het algemeen, en die voor een artiest bekeken. Een mobiele applicatie kan op zichzelf veel verschillende doelstellingen hebben. Hieronder zijn een aantal van deze doeleneinden, aangegeven door bedrijven die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van apps, op een rijtje gezet. Zo kan een applicatie als doel hebben om: Het aantal loyale klanten te vergroten; De herhalingsaankopen te verhogen; Meer winkelbezoeken genereren; Een hogere uitgaven per klant genereren; Het biedt de mogelijkheid om de onderneming aan de man te brengen. Kortom, de naamsbekendheid van een onderneming verhogen; De onderneming wil graag een bepaalde klantrelatie opbouwen; Het kan dienen als een visitekaartje. Voornamelijk restaurants maken hier gebruik van. Zo kan de onderneming extra kennis aanbieden; (Loo, 2013), (Apps marketeers, 2013) Ook artiesten kiezen er dus steeds vaker voor om een mobiele applicatie in te zetten. Naast een 33

34 aantal van de bovenstaande punten, kan een applicatie voor hen nog meer doelstellingen hebben. Ook voor hen geldt dat het prettig is om 24/7 contact te kunnen hebben met hun fans. Op deze manier kunnen de artiesten een relatie opbouwen. En door de verkoop van bijvoorbeeld muziek, merchandising of concertkaarten kan de applicatie zorgen voor een verhoging van de inkomsten. Een ander doel van de applicatie kan zijn om alle content op één plek te verzamelen. Zo is de fan binnen een handomdraai op de hoogte van alle nodige informatie. Tot slot kan een applicatie voor artiesten dé mogelijkheid zijn om weer in the picture te komen bij de fans. Er is zijn zoveel nummers te vinden op bijvoorbeeld Youtube of een applicatie zoals Spotify, dat het soms moeilijk is om als artiest nog beluistert te worden. (Linden Mobile) 1.6 Experts op het gebied van mobiele apps Uit de bovenstaande informatie blijkt dan ook dat de meeste app experts zich in de hoofdstad van het land bevinden. Onder app experts wordt in deze best practice app ontwikkelaars verstaan. Er bestaan veel bureaus in Nederland, die zich bezig houden met het ontwikkelen van apps. Voorbeelden van bureaus zijn DTT Multimedia, Ulab, Hoogdesign, Montana Media, Genie ICT en AppMachine. Deze bureaus ontwikkelen bijvoorbeeld platform apps en native apps. Platform apps zijn apps die één keer ontwikkeld worden en vervolgens automatisch geschikt zijn voor meerdere platforms. Native apps zijn applicaties, die gebouwd zijn voor een specifiek mobile besturingssysteem zoals Apple of Android. Er bestaan zowel consumenten apps als bedrijven apps. Rabbit Duplicators, gevestigd in Badhoevedorp, maakt naast apps voor bedrijven ook apps voor artiesten. Dit doen zij in samenwerking met Appsmarketeers. Zo hebben zij een app voor artiest Freddie Jones ontwikkeld. Linden Mobile, gevestigd in Amsterdam, richt zich daarnaast ook specifiek op het maken van artiesten apps. Zo hebben zij de Alain Clark App ontwikkeld. Voor deze best practice is een interview afgenomen met een accountmanager van Linden Mobile, als betrokken persoon bij het maken van apps. "Tijdens de ontwikkeling van een app ben ik het aanspreekpunt en houd ik het overzicht. Vanaf moment één tot na de oplevering heb ik het contact met de klant." (Oliemans, 2014) Ook is er voor deze best practice gesproken met een social media manager van 8Ball Music, die betrokken is bij het ontwikkelen van artiesten apps: "Ik manage alle sociale kanalen van onze labels en schrijf een contentstrategie voor onze artiesten." (Social media manager 8Ball Music, 2014)Daarnaast is er een interview afgenomen met een expert freelancer Jorrit Venema uit Utrecht: "Ik heb een eigen app ontwikkeld, een eigen product. Daardoor beheers ik ook een bepaalde tool waarmee je apps kunt bouwen en hiervoor word ik ook ingezet." (Venema, 2014) Tot slot is er gesproken met marketingcommunicatie expert Martijn Crama, founder van Music United, een gespecialiseerde organisatie in onder andere artiestenmanagement. 1.7 Bedrijven apps Bedrijven kunnen apps om verschillende redenen inzetten. Allereerst biedt een smartphone of tablet kansen om meerwaarde te creëren ten opzichte van de concurrentie. Deze devices maken het mogelijk om van functies gebruik te maken zoals locatiegegevens, 24/7 online zijn, de camera en persoonlijke instellingen. Apps zijn binnen handbereik van consumenten, maar ook werknemers kunnen er veel profijt van hebben tijdens hun werk. Er zijn veel concrete voorbeelden van bedrijven die apps inzetten, zowel B2C als B2B apps. Ook kan er onderscheid gemaakt worden tussen interne 34

35 en externe apps. "Externe apps zijn gericht op consumenten. Dit zijn de apps, die in de appstore te vinden zijn. Dit zijn vooral apps die de standaard levensbehoeften vergemakkelijken. Daarnaast zijn er nog de interne apps, die bedrijfsprocessen versnellen en vergemakkelijken." (Oliemans, 2014)Hieronder worden een paar voorbeelden genoemd. De Appie De Appie, in 2009 geïntroduceerd door Albert Heijn, is al meer dan een miljoen keer gratis gedownload. De app maakt het onder andere mogelijk om vooraf je boodschappenlijst samen te stellen, een keuze te maken uit eerdere aankopen, in te loggen op je persoonlijke profiel en de bonus en alle producten uit het assortiment te bekijken. De Vangsten App Jorrit Venema heeft de gratis Vangsten App ontwikkeld voor sportvissers in Nederland. Dit is een logboek voor vissers, die langs de waterkant kunnen registreren wat ze gevangen hebben, met welk aas en op welk water er gevangen is enzovoorts. Voor een zeer specifieke doelgroep, namelijk de sportvissers die in het bezit zijn van een Apple of een Android en die er behoefte aan hebben op hun vangsten vast te leggen, is het een populaire app met gebruikers. "De community die achter de app zit en die het kennis uitwisselen tussen vissers mogelijk maakt", maakt de app sterk volgens ontwikkelaar Jorrit Venema. (Venema, 2014) IKEA App IKEA heeft verschillende apps ontwikkeld, om inspiratie te geven voor de inrichting van het huis en om de consument voor te bereiden op een winkelbezoek. Zo bestaat er de IKEA App die zich richt op de voorbereiding voor het winkelen. Het hele assortiment kan snel bekeken worden via deze app: actuele productgegevens van het hele assortiment, alle benodigde gegevens over het dichtstbijzijnde woonwarenhuis, men kan een boodschappenlijstje maken en aanbiedingen en nieuwtjes zijn zichtbaar. De IKEA Catalogus App richt zich op het opdoen van inspiratie voor de inrichting van het huis. Zo kan de IKEA catalogus doorgebladerd worden, filmpjes en fotogaleries kunnen bekeken worden en de IKEA producten kunnen daadwerkelijk tot leven gebracht worden in je huis door middel van augmented reality. Ook de 3D Keukenidee App is van Ikea, waarbij het mogelijk is om je droomkeuken te schetsen. De app maakt het mogelijk om de keuken volledig te ontwerpen, de prijs te berekenen en beschikbare services zijn zichtbaar. Tot slot heeft IKEA de IKEA Business Brochure 2014 App ontwikkeld. Deze app maakt het mogelijk om door de IKEA Business brochure te bladeren en een bedrijf of werkplek in te richten. Er zijn oplossingen voor kantoor, winkel, bed & breakfasts en restaurants en cafés. (IKEA ) L1NDA App De in 2009 opgerichte L1NDA app is een online personeelssoftware voor de planning en urenregistratie. Deze app draagt bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Vooral in de horeca is deze app populair. De frustraties rondom het roosteren en bijhouden van uren in deze branche leidde tot de ontwikkeling van deze app. Inmiddels is L1NDA uitgegroeid tot de marktleider op het gebied van online horeca personeelsplanning. Ook in andere branches wordt de app inmiddels gebruikt voor het rooster. Simpel, efficiënt en persoonlijk zijn de voordelen van deze app. (l1nda) 35

36 1.8 Waarom wél een app en waarom niet? Waarom fans apps gebruiken Fans zullen voornamelijk pas gebruik maken van een app als deze mobiele applicatie in hun ogen daadwerkelijk iets toevoegt. Aan het gebruik van de app moeten voordelen vastzitten voor de fans anders zullen zij deze niet snel in gebruik nemen. Hieronder worden enkele voordelen van mobiele applicaties voor fans nader toegelicht. Zodra applicaties gedownload en op het device geïnstalleerd zijn, zijn deze meestal zowel online als offline te gebruiken. Voor de fans heeft dit als grote voordeel dat indien zij niet over een internetverbinding beschikken zij toch met hun favoriete artiest bezig kunnen zijn. Daarnaast hebben applicaties het grote voordeel voor fans dat zij eenvoudig en snel te gebruiken zijn indien deze eenmaal op het mobiele device staan. Een ander voordeel van het gebruik van apps voor de fans is dat zij alle verschillende social media kunnen volgen in één applicatie. Zij hoeven dus niet meer Twitter, Instagram, Facebook, Youtube en Brandcam apart af te gaan om de artiest te kunnen volgen. Dit wordt namelijk allemaal weergeven in één app die op hun tablet of smartphone staat. Dit bespaart de fans tijd aangezien zij alleen maar de app hoeven te openen en niet alle verschillende social media platformen moeten afgaan. Nick & Simon bieden met hun app hun fans dit voordeel aan. Zoals op de afbeelding hiernaast te zien is, bevat deze app de verschillende social platformen waar Nick & Simon actief op zijn. De fans hebben in deze applicaties zelfs de mogelijk om te kiezen welke social media kanalen in het overzicht weergeven worden. Behalve dat de social media kanalen, bieden de meeste apps van artiesten ook een nieuwsoverzicht, een agenda, muziek en een mogelijkheid voor fans om met elkaar te communiceren. Meer hierover kunt u teruglezen in die bijlagen van benchmarking over apps van binnenlandse en buitenlandse artiesten. Apps van artiesten hebben voor fans het grote voordeel dat zij alles in één voorgeschoteld krijgen. Daarmee wordt bedoeld dat fans niet meer alle verschillende media af moeten gaan om over hun fans op de hoogte te blijven. Door de applicatie te gebruiken, kunnen de fans op de hoogte blijven met één klik op hun device. Artiesten gebruiken apps nogal eens om exclusieve content te delen met hun fans. Zo bieden The Opposites een exclusieve instrumentale versie van hun album aan via hun app en bieden Nick & Simon o.a. exclusieve foto s en video s aan via hun app. Daarnaast komt het ook voor dat in apps prijsvragen en/of andere win-acties gehouden te vinden zijn. In de app van Nick & Simon kan je bijvoorbeeld een meet & greet winnen. Dit zijn dan ook redenen voor fans om gebruik te gaan maken van de app van hun favoriete artiest. De app is namelijk voor hen van toegevoegde waarde doordat er content wordt aangeboden die alleen verkrijgbaar is via de app. Kortom de voordelen van apps voor fans zijn: Apps zijn zowel online als offline te gebruiken Apps zijn eenvoudig en snel te gebruiken Een app brengt de verschillende media bij elkaar voor de fans 36

37 Apps bieden exclusieve content aan Via de app zijn prijzen te winnen Waarom apps verwijderd worden Mobiele apps zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen, bevalt een mobiele applicatie niet dan wordt deze al snel verwijderd. Waarom zou je tenslotte een applicatie op je mobiel houden die niet bevalt. Om een app succesvol te kunnen inzetten is het dan ook belangrijk om in kaart te brengen wat de redenen zijn voor consumenten om apps te verwijderen. Enkele veel voorkomende redenen om een app te verwijderen zijn: Notificaties Privacy Bugs Complexe registratie/log-in Bovengenoemde redenen worden hieronder nader toegelicht. Notificaties Notificaties zijn meldingen over nieuwe activiteiten/gebeurtenissen binnen de applicatie. Deze meldingen worden op je mobiele device getoond ongeacht of de app geopend is. Deze notificaties worden door de gebruikers vaak als storend gezien. Indien een app te veel en/of irrelevante notificaties verstuurd zal dit een negatief effect hebben op de gebruiker. Deze zit immers niet op de notificaties te wachten. Privacy Ondanks dat men tegenwoordig veel op de diverse social media plaatst, geeft men nog veel om zijn of haar privacy. Zorgen om privacy zijn dan ook één van de redenen waarom applicaties verwijderd worden. Veel apps vragen toegang tot informatie die voor de app niet noodzakelijk zijn. Het verzamelen van deze onnodige informatie door apps is voor gebruikers een reden om apps te verwijderen. Zij maken zich door de vergaring van deze informatie zorgen om hun privacy. Bugs Gebruiksvriendelijkheid is één van de succesfactoren van een mobiele app. Bugs zijn dan ook één van de oorzaken waarom apps verwijderd worden. Men zit namelijk niet te wachten op apps die vastlopen, op apps die traag werken of apps waarin te veel advertenties getoond worden. Al deze problemen die regelmatig voorkomen in apps zijn voor de gebruikers redenen om de app van het toestel te verwijderen. De app is immers niet gebruiksvriendelijk. Complexe registratie/log-in De laatste reden die in deze paragraaf toegelicht wordt is: complexe registratie/log-in. Gebruikers van apps willen het liefst zo simpel en zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de applicatie. Dat wil zeggen dat de gebruikers er niet op zitten te wachten om een uitgebreid registratieformulier te moeten invullen. Daarnaast willen lang niet alle gebruikers de app aan hen social media account 37

38 koppelen. Indien dit toch het geval is voor de gebruiker dan is de kans groot dat zij de app verwijderen voordat zij deze daadwerkelijk gebruikt hebben. (App iterate, 2013) 1.9 Businessmodellen binnen mobiele apps Je hebt verschillende manieren om je apps aan te bieden, maar er zijn 4 manieren die over het algemeen het meeste voorkomen. Zo kun je een app betaald aanbieden. Dit kan voor 0,99 cent tot en met 100 euro. Van dit bedrag sta je vervolgens 30% af aan Google of Android. Daarnaast is er het premium premium model. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor games. Een deel van de game wordt dan gratis aangeboden, maar wil je gebruik maken van meerdere levels dan moet je gaan betalen. Ook kun je een advertentienetwerk koppelen aan je app. Daar zijn al bestaande partijen voor die bijvoorbeeld een Cost per Click rekenen. Als laatste is er in app aankopen. Dat betekend dat je inns of extra levels wil kopen tijdens het spelen van het spel. (Oliemans, 2014) In de appwinkels van de verschillende besturingssystemen zijn dus zowel gratis als betaalde apps te verkrijgen. Het doel van de app heeft invloed op de vraag of een app gratis of betaald in de appwinkel moet verschijnen. Er zijn drie business modellen te onderscheiden voor apps: 1. Gratis apps 2. Kortdurende verkoopsuccessen 3. Voortdurende verkoopsuccessen (App ontwikkelen, 2010) Business Model 1: Gratis apps Er zijn verschillende redenen om apps gratis beschikbaar te stellen: Ontwikkelaars zijn niet geïnteresseerd in het genereren van inkomsten Een gratis app kan een positieve bijdrage leveren aan de verkoop van fysieke of digitale producten. Een voorbeeld hiervan is de app Alice in Wonderland. Deze app is ontwikkeld ter gelegenheid van de film. Het doel van deze app was uiteraard om mensen erop te wijzen dat de film er is, publiciteit te genereren en geïnteresseerden te stimuleren om de film te gaan bekijken. (Ittersum, 2010) Een gratis app kan een variant zijn op de betaalde app. In de App Store van Apple wordt dit onderscheid vaak duidelijk gemaakt door de toevoeging lite toe te voegen aan de gratis versie en pro aan de betaalde versie. Een voorbeeld hiervan is tevens de app Alice in Wonderland. Bij de betaalde versie zijn er (meestal) meer toepassingen of functies in vergelijking met de gratis versie. Om via een gratis app toch inkomsten te genereren, kan er gebruik gemaakt worden van het plaatsen van advertenties binnen de app. Wanneer men reputatie wil opbouwen, kan een gratis app tevens geschikt zijn als business model. Een voorbeeld hiervan is afkomstig van de fotograaf Thomas Schlijper. Al jarenlang publiceert hij iedere dag een foto, die via de app te bekijken is. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om foto s terug te zoeken in het archief. In deze app worden geen advertenties geplaatst, het doel is dus niet inkomsten genereren. Fotograaf Thomas Schlijper wil via deze app zijn naamsbekendheid vergroten. 38

39 Ontwikkelaars plaatsen een (eerste) gratis app om zichzelf bekend te maken Ontwikkelaars plaatsen een gratis app om te experimenteren met het ontwikkelen van een app. Voor particulieren is geld vaak een issue bij het ontwikkelen van een app. Het is immers heel gemakkelijk voor mensen om creatief na te denken over wat je allemaal zou kunnen met een app. En het leuke is, als je het gevoel hebt dat je het goede idee hebt, dat je jouw idee bij heel veel mensen kunt leveren omdat bijna iedereen tegenwoordig gebruik maakt van apps op zijn of haar telefoon. Alleen het ontwikkelen van het idee is niet zo gemakkelijk. (Venema, 2014) Business Model 2: Kortdurende verkoopsuccessen Dit model kan ook omschreven worden als verkoophit. Deze apps kennen een aantal gemeenschappelijke kenmerken: Het zijn apps die in de appwinkels beschikbaar worden gesteld en direct een groot succes vormen. In de App Store van Apple worden deze apps zichtbaar in de lijst van de favorieten, en zijn deze apps tevens zichtbaar in de Top-100 lijst met populaire apps. Bloggers en de pers schrijven over deze apps. Verkoopcijfers stijgen. Deze apps zijn vaak gericht op impulsaankopen. Deze apps zijn vaak voordelig. Deze apps spreekt een groot publiek aan. Het doel van deze apps is om in een korte tijd een groot aantal apps te verkopen, zodat de kosten eruit zijn. Voor kortdurende verkoopsuccessen van apps is het belangrijk dat de app terechtkomt in de hitlijsten van de appwinkels. Dit betekent concreet dat een Apple-app terecht moet zien te komen in de Top-100 lijst, en het liefst in de Top-50. Zodra een app in deze hitlijst staat, blijft de app vaak lange tijd verkocht worden. Wie niet in de Top-100 lijst terecht komt, heeft het zwaar. (Ittersum, 2010) Business Model 3: Langdurige verkoopsuccessen Gemeenschappelijke kenmerken van deze apps zijn: Deze apps hebben in vergelijking met apps van kortdurende verkoopsuccessen geen enorme piek bij de lancering van de app, maar gedurende een langere tijd. Deze apps zullen in vergelijking met kortdurende verkoopsuccessen niet zo snel terechtkomen in de Top-100l lijst, aangezien deze apps zich richten op een nichemarkt. Deze apps zijn in vergelijking met de kortdurende verkoopsuccessen meestal een stuk duurder. Het doel van deze apps is om gedurende langere tijd een redelijke stroom aan inkomsten te realiseren. Om te bepalen wat een reële prijs is voor een app biedt Apple bijvoorbeeld een staffel aan, die je als ontwikkelaar kunt aanvinken als je jouw app publiceert. Bijvoorbeeld 0 is gratis, 1 is 0,89 etc. Dus je 39

40 kunt niet een bedrag invullen maar je moet als ontwikkelaar een staffel kiezen. (Venema, 2014) De prijs van een app hangt af van wat het bedrijf zelf aan een app wil verdienen. Maar daarbij moet je wel blijven kijken naar de markt. Een spelletje van 100 euro is niet zo realistisch. Ik denk dat het belangrijk is om goed te kijken naar de concurrentie. Wat zij voor een app vragen. En op basis daarvan de prijsstrategie bepalen. (Oliemans, 2014) 1.10 Promotie van een mobiele app Op het moment dat de nieuwe (artiesten) app ontwikkeld is, moet deze worden gedownload door de doelgroep. Echter, zullen zij wel op de hoogte moeten zijn van het bestaan van de app. In deze paragraaf worden enkele mogelijkheden besproken op welke manieren een app gepromoot kan worden. Mond tot mond reclame Een bedrijf of artiest kan vaak zelf al heel veel doen aan de promotie van de app. De makkelijkste om de app te promoten is mond-tot-mond reclame. Op het moment dat de app technisch goed in elkaar zit, een mooi design heeft, betrokkenheid creëert maar vooral zich hecht aan jou als gebruiker zullen mensen tevreden zijn over de app. Hierdoor zal men sneller geneigd zijn om over de app te vertellen aan vrienden, kennissen en familie. Martijn Crama zegt hierover het volgende: Een app is een gevoelsproduct, mensen moeten er over gaan praten. Tijdens het promoten zou ik beginnen bij de doorsnee mens, want zij moeten enthousiast zijn. Zij moeten de pret delen. (Crama, 2014)Door mond-tot-mond reclame kan bekendheid voor de app worden gegenereerd en is het aannemelijk dat de app vaker gedownload wordt. Mond-tot-mond reclame wil je graag vóór je hebben werken, je wilt dat mensen een positief bericht hebben ten aanzien van jouw app. En dat gebeurt als je goede kwaliteit levert. En misschien gaat dit niet snel genoeg, als je als ontwikkelaar commerciële doelen met de app nastreeft. Dan kan ik mij voorstellen dat je als ontwikkelaar gebruik maakt van reclame en promotie. Maar als je dit doet, zonder dat je app goed deugd, dan is het zonde van je geld en dan gaat het juist tegen je werken. (Venema, 2014) Communicatie kanalen benutten Een andere manier om als bedrijf/artiest een nieuwe app te promoten, is door er voor te zorgen dat alle communicatie kanaal van het bedrijf of de artiest benut wordt. Een bedrijf of artiest kan op deze manier zelf een grote rol spelen in de promotie van een app. Zo kan er aan het einde van een radioof televisiespot aangegeven worden dat het bedrijf of de artiest ook over een app beschikt. Ook kan het worden meegenomen in s, een handtekeningensessie of op het briefpapier geplaatst worden. Daarnaast kan het bedrijf of de artiest er voor kiezen om een landingspagina te ontwerpen voor de app. Hierdoor is de app ook vindbaar via Google. (Oliemans, 2014) Andere communicatie kanalen die benut kunnen worden is de social media van het bedrijf of de artiest. Zoals eerder is beschreven, is uit onderzoek gebleken dat Facebook op de tweede plaatst staat qua applicatie gebruik. Een groot deel van de doelgroep voor apps is dus actief op social media, 40

41 en daardoor makkelijk te bereiken. Via het persoonlijke account van het bedrijf of de artiest kan de doelgroep attent worden gemaakt op het bestaan van de app. Er kunnen niet alleen post geplaatst worden, maar ook de omslagfoto kan informatie weergeven over de nieuwe app. Ook is er de mogelijkheid om een persbericht uit te zenden naar verschillende bladen en kranten. (Social media manager 8Ball Music, 2014)Een muziekmagazine zoals OOR kan een goede manier zijn om de doelgroep te bereiken. (OOR)Tot slot kunnen artiesten of bedrijven bij elk publiekelijk optreden aangeven dat zij over een nieuwe app beschikken. Hierdoor kan een groot gedeelte van de specifieke doelgroep bereikt worden. Dit is voor artiesten en bedrijven een belangrijke manier aangezien er op dat moment direct contact is met de (potentiële) gebruikers. Adverteren binnen de app Een derde mogelijkheid is in-app adverteren. Hierbij wordt, in eerste instantie, gekeken naar de apps die de doelgroep gebruikt. Vervolgens wordt er een geschikte app uitgekozen waarbinnen de nieuwe app gepromoot kan gaan worden. Het nadeel van deze manier van adverteren is dat het om grote investeringen gaat op het moment dat er gebruikt gemaakt wordt van de bekendere apps. Het voordeel van deze apps is dat zij een groot bereik hebben. Voorbeelden van dit soort apps zijn bijvoorbeeld: Nu.nl, de thuisbezorgt.nl app of bijvoorbeeld games zoals woordzoeker. De volgende afbeelding laat zien hoe in-app adverteren in zijn werk gaat. In de applicatie van TVgids wordt een advertentie vertoond van de app Camfind. (Crum, 2013) Tool Admob gebruiken Tot slot is er Google Admob. Via deze tool biedt Google de mogelijkheid om mobiel te adverteren. Het is vergelijkbaar met Google Adwords voor een website. Allereerst moet de locatie van de app in de itunes Store of de Android Market worden opgegeven. Vervolgens wordt een advertentie van de specifieke app online verspreid. Als een bezoeker erop klikt is de app direct te downloaden. Net als bij Google Adwords wordt er per klik een bedrag afgerekend. (Gier, 2011) Op het moment dat de app gelanceerd wordt, geldt er de zeven dagen regel. In deze zeven dagen moeten er zoveel mogelijk downloads verkregen worden. Er bestaat dan de mogelijkheid dat de app in de top tien op de voorpagina van Apple of Google Play komt te staan. Deze voorpagina is een manier om veel downloads te vergaren. Bovendien bestaan er verschillende partijen die een dienst aanbieden om zoveel mogelijk downloads te vergaren. Deze bedrijven beschikken over een groot netwerk waardoor zij, voor een bepaald bedrag, de nieuwe app kunnen promoten bij media en op hun website. Het is niet zo dat, als het binnen zeven dagen niet lukt, de app is afgeschreven. Een bedrijf of artiest moet aan de app, en de promotie hiervan, blijven werken zodat deze continu gedownload wordt. (Oliemans, 2014) 41

42 1.11 De innovatie theorie van Rogers De innovatie theorie van Rogers sluit goed aan op bovenstaande gegevens. De theorie van Rogers is een theorie die iets verteld over de verspreiding van een nieuw product of idee binnen een bepaalde groep. De theorie zie je het meest terug in de marketingwereld. In Rogers theorie onderscheidt hij vijf categorieën waar vijf verschillende groepen worden onderscheiden die het product of nieuw idee accepteren. Door deze theorie kun je goed zien hoe een product of idee zich ontwikkelt onder de bevolking. (Trend watchers, 2009) De volgende afbeelding illustreert de verschillende groepen die Rogers hanteert in zijn theorie. Figuur 6 Innovatietheorie Rogers Innovators Deze mensen willen als eerste van hun omgeving het product in handen hebben. Ze zijn meestal jong, avontuurlijk, goed opgeleid en bereid om risico s te nemen. Early adopters Vervolgens zijn er de early adopters. Pas als de innovators en de early adopters het product kopen is het een succes. In de muziekwereld worden zij ook wel sneezers genoemd. De meningen van de early adopters zijn belangrijk voor anderen. Ze vormen vaak een rol model en zijn sociaal ingesteld. Early majority De early majority accepteren innovaties eerder dan gemiddeld. Ze zijn gevoelig voor ontwikkelingen, maar zijn ook bedachtzamer en voorzichtiger bij het uitproberen van nieuwe dingen. Ze accepteren de innovaties pas op het moment dat hun vrienden dit ook doen. Late majority De late majority wantrouwen vernieuwing. Ze gaan pas over tot kopen op het moment dat het door de early majority gekocht wordt. Zij kopen vaak pas op het moment dat het product echt noodzakelijk is of wanneer vrienden of familie ze hiertoe overhalen. Laggards Tot slot zijn er de Laggards. Zij zijn eigenlijk te vergelijken met de achterblijvers. Ze hebben vaak weinig sociale contacten en leven in het verleden. Ze zijn vaak redelijk ouderwets. (Verhage, 2009) Uit deze theorie blijkt dat artiesten met hun nieuwe apps zich bij de promotie het beste kunnen richten op innovators en de early adopters. Deze groepen hebben veel invloed op de rest van de consumenten. Als deze twee groepen de app oppakken en hier positief over zijn, is er meer kans dat 42

43 de app ook daadwerkelijk een succes wordt De kosten voor het ontwikkelen van een mobiele app In figuur 7 zijn statistieken te zien van app-budgetten: Figuur 7 Gemiddelde kosten app op maat in verhouding met aantal functionaliteiten In het figuur zijn een aantal pieken te zien. De eerste piek zijn de apps die worden ontwikkeld in de laagste prijsklasse van 2500 tot Daarna is er een piek te zien bij apps die worden gebouwd in de prijsklasse van tot De oorzaak van deze piek kan worden toegeschreven aan het aantal functionaliteiten die deze apps bieden. Als laatste is er een opvallende piek voor apps boven de In deze prijsklasse vallen zeer complexe apps die beschikken over verfijnde gebruikersinterfaces. Per prijsklasse zal hieronder beschreven worden wat verschillende app ontwikkelaars ontwikkeld hebben voor deze prijsklasse In deze prijsklasse vallen de basic apps. Dit zijn apps die vaak gebruik maken van hergebruik van bestaande onderdelen. Een nadeel hiervan is dat dit vaak betekent dat de flexibiliteit afneemt voor het ontwikkelen van de app maar een voordeel voor opdrachtgevers is wel dat zij voor een scherpe prijs gebruik kunnen maken van een bewezen concept In deze prijsklasse vallen de gemiddelde kosten voor het ontwikkelen van een app. Voor dit bedrag is het mogelijk om maatwerk te leveren en aan te passen aan de omgeving. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de app aangepast wordt aan het bedrijf waarin de app gebruikt gaat worden en de wensen en behoeften van de gebruiker kunnen worden meegenomen tijdens het ontwikkelen van een app. In vergelijking met de laagste prijsklasse, biedt deze prijsklasse bovendien meer 43

44 mogelijkheden met betrekking tot de vormgeving en functies Vanaf kunnen uitgebreide apps ontwikkeld worden. In deze prijsklasse kan nog meer maatwerk geleverd worden en liggen de kosten hoger. Een voorbeeld van maatwerk binnen een app is het weergeven van gegevens die afkomstig zijn uit een externe informatiebron of database. Bovendien zijn het aantal functionaliteiten wat de app biedt in deze prijsklasse uitgebreider. Een voordeel van een app in deze prijsklasse is het feit dat er een unieke app geleverd kan worden die veel waarde toevoegt voor gebruikers Binnen deze prijsklasse vallen apps die beschikken over veel complexe, technische functies en een uitzonderlijk visueel design. In zo'n geval gaat het visueel design veel verder dan een goed doordacht ontwerp, maar wordt de gebruiker bij iedere stap centraal gesteld. Door uitvoerig gebruikers te betrekken bij het ontwerp van een app en het ontwerp pas na vele iteraties en tests goed te keuren, wordt er zón exclusieve app gemaakt dat deze app veel bekendheid verwerft. (Loo, 2013) 1.13 Mobile Roadie Mobile Roadie in een online platform dat speciaal gericht is op het ontwikkelen van applicaties. Enkele artiesten die momenteel gebruik maken van Mobiel Roadie zijn: P!NK, Madonna, David Guetta en Ilse de Lange. Via het platform dat Mobile Roadie aanbiedt is het erg eenvoudig om een applicatie te ontwikkelen. Om gebruik te kunnen maken van Mobile Roadie moet er maandelijks betaald worden. Mobiel Roadie maakt namelijk gebruik van een tweetal pakketten waarvan u gebruik kunt maken. Deze pakketten variëren van prijs, de prijs van deze pakketten is onder andere afhankelijk van de service die u wenst te ontvangen op het gebied van ondersteuning bij het ontwikkelen en beheren van uw app. Het pakket waarbij u geen service ontvangt kost: 125 euro per maand en het pakket waarbij u hulp kunt krijgen kost 667 euro per maand. (roadie) Doordat er bij Mobile Roadie gebruik wordt gemaakt van een content management systeem kunt u zelf eenvoudig uw app personaliseren. Zo kunt u in dit systeem onder andere eenvoudig de kleuren, het menu en de content van de app aanpassen. U kunt met behulp van Mobile Roadie zelf uw app ontwikkelen en beheren zonder dat u over technische kennis moet beschikken. (plan, 2014) Voor een korte impressie van Moblie Roadie kunt u deze video bekijken: 44

45 Bijlage 2 Benchmarking 2.1 De app van The Opposites Het Nederlandse rapduo The Opposites, bestaande uit Willem de Bruin en Twan van Steenhoven, is in 2006 doorgebroken met hun single Slaap. Na hun doorbraak hebben Twan en Willem gescoord met hits als Broodje Bakpao, Dom, lomp & Famous en Brief aan jou. In mei 2013 lanceerde het tweetal opnieuw een nieuw album genaamd Slapeloze Nachten. Dit album was in zeer korte tijd een succes. In augustus 2013 ontvingen The Opposites de gouden plaat voor dit album. Aangezien het album Slapeloze Nachten zo n groot succes is, hebben The Opposites op 8 januari 2014 een app gelanceerd genaamd Slapeloze Nachten. Deze app, die als extensie van het album is gelanceerd, is alleen verkrijgbaar op ios. De app van The Opposites is alleen te gebruiken tussen 0:00 en 6:00. De app dient dan ook daadwerkelijk als hulpmiddel bij een slapeloze nacht. Deze app helpt gebruikers op twee verschillende manieren om de nacht door te komen. Allereerst brengen The Opposites fans met slapeloze nachten bij elkaar door middel van Twitter. In de app is Twitter geïmplementeerd waardoor gebruikers van de app met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast wordt de app door The Opposites ingezet om een exclusieve instrumentale mix van het album Slapeloze Nachten aan te bieden. Deze mix is alleen te beluisteren in de app van het rapduo waardoor de app daadwerkelijk een extensie van het album is. (Emerce, 2014) 2.2 De app van Nick & Simon Het Volendamse zangduo Nick & Simon brak in 2006 door met onder andere de single De Soldaat. Na hun doorbraak brachten Nick Schilder en Simon Keizer hits uit zoals: Rosanne, Pak maar m n hand, De dag dat alles beter is en Lippen op de mijne. In 2012 zijn Nick&Simon te zien op tv als coaches bij The Voice Kids en in hun eigen programma Nick tegen Simon. Op 14 juli 2013 brengt het Nederlandse zangduo hun officiële app uit, genaamd Nick & Simon. De app van het Nederlandse zangduo is voor veel van hun fans beschikbaar doordat de app zowel is uitgebracht voor Android als ios toestellen. De app van Nick & Simon bevat een livestream waar alle social media activiteiten van zowel Nick & Simon als van hun fans gepubliceerd worden. De livestream in deze app is uitgebreid en biedt een overzicht van Twitter, Youtube, Facebook, Instragram en Brandcam. Daarnaast biedt de app de gebruiker de mogelijkheid om aan te geven wat hij/zij wel of niet wilt zien op de livestream van de app. Naast de livestream zijn alle albums van het duo geïmplementeerd in de app. Hierdoor kunnen fans via één app al hun nummers beluisteren en aanschaffen. De derde functie van de app van Nick & Simon is een agenda. In deze agenda worden alle concerten en overige optredens van het Volendamse zangduo getoond. Daarnaast is het zelfs mogelijk om via de app tickets aan te schaffen voor de concerten van het zangduo. 45

46 Ook kunnen fans exclusieve prijzen winnen door de verschillende winacties die gehouden worden. Zo kan je door een actie in de app een Meet & Greet met Nick en Simon winnen. Tot slot beschikt de app van Nick & Simon over een VIP gedeelte. Dit gedeelte is exclusief beschikbaar voor VIPmembers. Hierin staan onder andere exclusieve video s, foto s, VIPacties en muziek. (Nick en Simon, 2013) Nick Schilder en Simon Keizer hebben later in 2013 een tweede app uitgebracht. Met deze app kunnen gebruikers een foto maken van zichzelf samen met Nick & Simon. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende sjablonen. (Nick en Simon, 2013) 2.3 De app van Marco Borsato Marco Borsato brak in 1994 door met zijn allereerst Nederlandse single Dromen zijn bedrog. Met deze single veroverde Marco Borsato direct een nummer één positie in de Nederlandse top 40. Na zijn doorbraak heeft Marco Borsato nog vele nummer één hits gehad waaronder: de bestemming, Wat zou je doen, Voorbij en Wit licht. In 2011 heeft Marco zijn eigen app gelanceerd. In 2013 is deze app aangepast en is er een nieuwe versie van de app uitgebracht. De nieuwe versie van de app beschikt over meerdere functionaliteiten. Marco Borsato is zelf zéér actief op social media en dit is ook terug te zien in zijn app. In de app zijn namelijk verschillende social media kanalen van de zanger verwerkt waardoor zijn fans in één app alle activiteiten van Marco Borsato kunnen volgen. De social media kanalen die geïntegreerd zijn binnen de app zijn: Twitter, Facebook en Instagram. Daarnaast is er in deze app ruimte gecreëerd voor nieuws berichten. In dit gedeelte van de app worden diversie nieuwsberichten omtrent Marco Borsato gepubliceerd. Een ander onderdeel van de app van Marco Borsato is muziek. Net zoals Nick & Simon biedt Marco Borsato in zijn app al zijn albums en singles aan. Fans kunnen deze nummers beluisteren in de app, maar kunnen ook kiezen voor het aanschaffen van de singles en/of albums. Ook het aanschaffen kan via deze app uitgevoerd worden. Speciaal voor de fans biedt de app daarnaast de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van Marco Borsato om zo op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes. Het is zelfs mogelijk om via deze app lid te worden van de fanclub van Marco Borsato. Net als bij Nick en Simon wordt is binnen deze app ook een agenda geïntegreerd. In deze agenda staan de concerten van de zanger op chronologische volgorde. Ook biedt de app gebruikers de mogelijkheid om concerten toe te voegen aan hun kalender. Tot slot biedt de app een livestream aan waarmee gebruikers kunnen mee kijken met dagelijkse belevenissen van Marco Borsato. Op deze manier krijgen zij een unieke kijk op zijn persoonlijke leven. (Borsato, 2013) 2.4 De app van Alain Clark De Nederlandse artiest en producer Alain Clark bracht zijn eerste album Alain Clark uit in In de jaren die daarop volgden bracht Alain Clark verschillende albums uit waaronder zijn nieuwste album Walk with me dat in 2014 uitgebracht is. Naast het uitbrengen van muziek is Alain Clark ook actief geweest als producer voor onder andere Ali B en Boris. Op 6 december 2013 is de officiële Alain Clark app gelanceerd. Deze app is ontwikkeld door Linden Mobile. (Wildenberg, 2013) 46

47 Zodra de app genaamd Alain Clark geopend wordt, zijn de nummers van Alain Clark te horen. Het afspelen van zijn nummers wordt namelijk direct gestart als de applicatie actief is. Allereerst biedt de app de gebruikers een livestream aan met daarin alle social media platformen waarop Alain Clark actief is. De gebruikers van de app kunnen hierdoor alle social media activiteiten van Alain Clark volgen vanuit één app. Daarnaast bevat deze applicatie ook een nieuwsoverzicht en een agenda. Fans van Alain Clark vinden in deze app veel informatie over hun idool. Behalve dat de app van Alain Clark informatieve content aanbiedt, biedt deze ook gebruikers de mogelijkheid om interactief bezig te zijn. Binnen de app is namelijk een prikbord voor fans ingericht waar gebruikers een bericht kunnen achterlaten voor Alain Clark of voor elkaar. Door middel van dit prikbord kunnen fans dus met elkaar in contact komen en communiceren over hun idool. In de officiële Alain Clark app wordt ook content aangeboden gericht op entertainment van de gebruikers. Gebruikers van de app vinden in de app namelijk foto s, video s en een discografie van Alain Clark. Tot slot worden er in de mobiele applicatie winacties gehouden. Bijvoorbeeld een actie waarmee fans een exclusieve promosingle konden winnen. De app biedt in dit geval exclusieve content die alleen via de app te verkrijgen is. (8 Ball Music, 2013) 2.5 De app van David Guetta De Franse DJ David Guetta bereikte in 2002 voor het eerst de top 40 met zijn track Love don t let me go. In de jaren brengt David Guetta drie albums uit. Pas in 2009 is de echte grote doorbraak van de Franse DJ. Met de nummers Sexy Bitch en When love takes over breekt hij internationaal door. De jaren daarna blijft David Guetta hits produceren waaronder Titanium van zijn album Nothing but the beat in In datzelfde jaar wordt David Guetta gekroond tot beste DJ van de wereld. (Top 40 ) In 2011 wordt de officiële David Guetta app gelanceerd onder de naam David Guetta Life. Zodra de app geopend wordt, net als bij de Alain Clark heb, direct een track van David Guetta afgespeeld. Dit is dan ook een van de functies van de app, namelijk het afspelen en kopen van tracks van David Guetta. Naast het beluisteren van muziek bestaat er ook de mogelijkheid om video s van David Guetta te bekijken in deze app. Denk hierbij aan video s van optredens, maar ook beelden van achter de schermen. Een ander aspect van de app van David Guetta is het nieuwsoverzicht. Hier worden nieuwsberichten weergeven die betrekking hebben op David Guetta. Speciaal voor fans is er ruimte gemaakt voor een Fan Wall. Op deze Fan Wall worden berichten van fans geplaatst. Dit kunnen berichten over David Guetta zijn, maar het is ook een manier voor fans om met elkaar in contact te komen. Voor de geïnteresseerde fans is er in de app ook een biografie geplaatst waar zij alles kunnen lezen over David Guetta en is er plaats waar fans foto s kunnen delen. 47

48 Daarnaast kunnen gebruikers van de app zich inschrijven voor een nieuwsbrief waardoor zij altijd op de hoogte gehouden zullen worden over alle nieuwtjes omtrent David Guetta. Het laatste onderdeel van de officiële app van David Guetta is zijn Radio Show. Hier worden mixen geplaatst die gemaakt zijn door David Guetta in zijn Radio Show. (Mobile Roadie) 2.6 De app van P!NK Alecia Beth Moore alias P!NK is een Amerikaanse zangeres die in 2000 haar doorbraak beleefde met haar nummer There you go. Een jaar later, in 2001, beleefde zij haar grootste successen met haar album M!ssundaztood. Bekende nummers van dit album zijn Just like a pill en Family portrait. P!NK is zich steeds meer gaan richten om Rock muziek in plaats van R&B en is ondanks verdere grote successen albums blijven uitbrengen. In haar carrière als zangeres heeft zij tot nu maar liefst acht albums uitgebracht. Naast het uitbrengen van albums heeft P!NK in november 2012 haar officiële app uitgebracht onder de naam P!NK. Met het uitbrengen van haar eigen app biedt P!NK haar fans de mogelijkheid om haar vanuit één app te volgen. Zo is haar Twitteraccount gekoppeld aan de app. Hierdoor kunnen fans alle tweets van P!NK in de app van de zangeres lezen. Daarnaast is er in de app een nieuwsoverzicht waarin allerlei nieuwsberichten staan die betrekking hebben tot P!NK. Tot slot is er een agenda waarin de aankomende shows van P!NK in vermeld staan, echter is deze op dit moment niet actueel. Een ander onderdeel van deze app is het beluisteren van fragmenten van nummers van P!NK. In de app worden niet de volledige nummers aangeboden, maar slechts fragmenten. Om het gehele nummer te beluisteren zal de gebruiker van de app het nummer via de app moeten aanschaffen. Daarnaast is er voor fans, net zoals in de app van David Guetta, een Fan Wall gecreëerd. De werking van de Fan Wall is ook exact hetzelfde zoals in de app van David Guetta het geval is. Naast de Fan Wall zijn in de app veel foto s en video s van Pink geplaatst. Zo kunnen fans altijd foto s en video s van P!NK bekijken en hierop reageren indien zij dit willen. Willen fans heel graag op de hoogte gehouden worden over alles omtrent P!NK, dan kunnen zij in de app ervoor kiezen om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Zij zullen dan automatisch op de hoogte gehouden worden per . Tot slot is er in deze app ruimte gemaakt voor een store waar aankopen gedaan kunnen worden en is er een aparte pagina waarop links te vinden zijn naar platformen van P!NK. (Mobile Roadie) 2.7 De app van Madonna De Amerikaanse artiest Madonna is de succesvolste vrouwelijke artiest allertijden. Madonna wordt dan ook niet voor niets de Queen of Pop genoemd. In de jaren tachtig scoorde Madonna al met hits als Like a virgin en Dress you up. In de jaren negentig scoort zij met hits als Deeper and deeper en Frozen. Naast dat Madonna druk aan de weg aan het timmeren was als artiest, was zij ook te zien in ruim twintig films/documentaires tussen

49 Op 21 februari 2010 is de mobiele app van Madonna gelanceerd in samenwerking met Mobile Roadie. Deze app ontwikkelaar heeft ook de apps van David Guetta en P!NK ontwikkelt. Aangezien de app van Madonna van dezelfde ontwikkelaar komt, zijn er ook veel overeenkomsten te zien binnen de apps. Zodra de app van Madonna geopend wordt, begint de app automatisch met het afspelen van Madonna s muziek. Dit zagen wij ook al terug bij David Guetta s app. Echter worden er geen hele nummers afgespeeld. Indien de gebruiker het hele nummers wil horen, zal hij of zij het nummer moeten aanschaffen via de app. Daarnaast beschikt de app van Madonna, net als de andere twee apps, over een nieuwsoverzicht waar haar fans alle nieuwtjes omtrent Madonna terug kunnen lezen. Ook deze app bevat een agenda waarin de data van diverse optredens/concerten weergeven staat. Deze data is echter verouderd en dateert uit 2012, de periode waarin Madonna op wereldtournee was. De app van Madonna bevat net als de app van P!NK veel video s en foto s van Madonna. De gebruikers van de app hebben de mogelijkheid om te reageren op deze beelden en kunnen er over praten met elkaar. De Fan Wall is ook aanwezig in de app van Madonna en deze is qua vormgeving en werkwijze exact hetzelfde als de apps van P!NK en David Guetta. De fans van Madonna kunnen ook in deze app ervoor kiezen om zich in te schrijven voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over de artiest. Tot slot is ook in deze app een webwinkel geïmplementeerd waar diverse producten gekocht kunnen worden. Producten die verkocht worden variëren van kleding tot cd s. (Mobile Roadie) 49

50 Bijlage 3 Expert interviews 3.1 Interview 1: Jorrit Venema, Freelance app ontwikkelaar Utrecht Wat houdt de functie freelance ontwikkelaar in? Ik ontwikkel software en websites voor iedereen die mij daarvoor inhuurt. Soms ontwikkel ik websites in opdracht voor een klant. Ook word ik soms ingehuurd door grote ICT-bedrijven als projectmedewerker bij het ontwikkelen van iets groters, dan ben ik werkzaam binnen een team als freelancer. Dus op twee manieren doe ik mijn werk. Dus, zowel particulieren als bedrijven kunnen u inhuren? Ik merk dat ik veel benaderd wordt via mijn website door particulieren met hun idee. Zij hebben dan vooral vragen over de kosten en mogelijkheden van hun idee. Echter, komt dit bijna nooit tot een opdracht. En wat is dan de reden voor particulieren om u uiteindelijk toch niet in te huren? Geld. Het is immers heel gemakkelijk voor mensen om creatief na te denken over wat je allemaal zou kunnen met een app. En het leuke is, als je het gevoel hebt dat je het goede idee hebt, dat je jouw idee bij heel veel mensen kunt leveren omdat bijna iedereen tegenwoordig gebruik maakt van apps op zijn of haar telefoon. Alleen het ontwikkelen van het idee is niet zo gemakkelijk. En wat voor verschillende projecten heeft u allemaal al gedaan? Ik ben nu ongeveer tien jaar werkzaam en ben begonnen met het ontwikkelen van technische bedrijfssoftware. Hierbij kun je denken aan administratietools en het koppelen van verschillende systemen. De laatste jaren is er heel veel online werk bij gekomen, dus ik werk nu vooral aan websites. Ook heb ik zelf een eigen app ontwikkeld, een eigen product. Daardoor beheers ik ook een bepaalde tool waarmee je apps kunt bouwen, hiervoor word ik ook ingezet. Wat is het minimale bedrag waarop je moet rekening bij het ontwikkelen van een app? Het is moeilijk om daar een concreet antwoord op te geven. Ik word bijvoorbeeld per uur betaald. Als ik word ingehuurd, kost het al snel een hele hoop geld. Voor bedrijven die al producten verkopen is dit vaak geen probleem. Bijvoorbeeld een groot ICT-bedrijf, zij werken vaak met budgetten en grote klanten en beschikken vaak al over een (gespecialiseerd) team. Maar, voor particulieren is het vaak (te) duur. Bijvoorbeeld wanneer ik aangeef, dat ik voor het ontwikkelen van een bepaald idee of app, vier weken tijd nodig heb en het hen zal gaan kosten. En dan weet de particulier nog niet eens of zijn of haar idee goed (genoeg) is. Immers, pas als de app gelanceerd is kun je pas bepalen of het idee succesvol is. Vandaar dat uiteindelijk veel particulieren geen opdracht aan mij verschaffen en van samenwerking afzien. Maar, ik ben natuurlijk niet de enige die ideeën of apps kan ontwikkelen en de tarieven zullen verschillen. Wat zijn de doelen van de app (mobiele vangsten) die u ontwikkeld heeft? De app die ik ontwikkeld heb is een sportvis app. Het is een logboek waarmee je als visser langs de waterkant registreert wat je vangt. Dit is ook de enige app die ik volledig zelfstandig heb bedacht, 50

51 ontwikkeld en in eigen beheer heb. Deze app wordt door iets meer dan mensen gebruikt. Is mensen een groot bereik voor een app? Ik vind het vooral heel veel op de doelgroep die ik aanspreek. Er zijn wel veel vissers, maar als je kijkt naar hoeveel vissers een smartphone hebben, wat redelijk modern is, en dan ook nog hun vangst willen vastleggen, wat een steeds kleinere doelgroep wordt, vind ik het een groot bereik. Maar, als ontwikkelaar ben ik natuurlijk heel erg jaloers op ontwikkelaars die binnen een week een globaal bereik creëren met hun app. Echter lukt dit slechts een aantal apps, voor heel veel apps is dit niet weggelegd. Dus ik ben heel tevreden met het resultaat. Uw app heeft ook binnen korte tijd een groot aantal gebruikers gecreëerd. Wat maakt uw app volgens u zo succesvol? Wat deze app zo succesvol maakt is het idee erachter. En dat idee is dat er een hele community achter deze app aanwezig is. Deze community biedt de mogelijkheid om onderling kennis uit te wisselen. Dus, mensen maken een foto van hun vangst en plaatsen deze foto, maar zij kunnen daarnaast allerlei extra informatie toe te voegen. Zoals informatie over de vis, over het aas waarmee zij gevangen hebben, het weer, het water waar zij de vis gevangen hebben, hoe diep het water was en of het stromend of stilstaand water was. Alle gebruikers bouwen op deze manier een database op van informatie over visvangsten. En op basis van deze database kunnen er allerlei statistieken en trends geformuleerd worden. Dit idee komt tevens terug in mijn website, die sinds 2001 openbaar is, alleen is de app een andere vorm van dit idee. Kan er geconcludeerd worden dat een community binnen een app een belangrijke succesfactor is voor een app? Kunt u nog meer succesfactoren voor een app benoemen? Voor de bouw van mijn eigen app heb ik ook over deze vraag nagedacht. Wat ik mij kan herinneren is dat ik mij had voorgenomen, om geen app te maken die mensen installeren en dan denken; dat was leuk of misschien was het niet leuk en dat was het. Ik wilde iets maken waarmee ik mensen kon prikkelen om het liefst vandaag of anders morgen weer te kijken. Dus echt iets heel erg actueels erin verwerken, dat vond ik heel belangrijk. Ook wilde ik dat de app er heel aantrekkelijk uitzag. Die app moet starten en dan moeten mensen meteen denken; ja dit is wat ik wil, dus het moet aansluiten op de verwachtingen en interesses van de gebruikers. De gebruikers moeten enthousiast worden van een app. Ik heb dat bij mijn app gedaan door de app te starten met de mooiste visvangsten foto s die wij als redactie uitgekozen hebben. Dus als visser als je deze app opent, dan valt je mond meteen open en dan denk je; ja die vis wil ik ook vangen en die vis wil ook zien. Dus, een app moet zich onmiddellijk aan de gebruiker verbinden, je moet je als gebruiker echt verknocht gaan voelen aan een app. De app moet van de gebruiker worden, het moet aansluiten op de belevingswereld van de gebruiker. Daarnaast zijn interactie, kwaliteit en stabiliteit van een app belangrijk. Ik heb voordat ik mijn app ging ontwikkelen, goed gekeken welke apps er al beschikbaar waren voor vissers en dan vind je gewoon heel veel troep. Ik ben dan ook wel een vak nerd, maar ik denk heel snel; ja die knoppen staan scheef of dit is een afbeelding van een lage resolutie. Dit vind ik echt heel erg. Ik weet dat 51

52 gebruikers hier misschien niet bewust over nadenken, maar zij hechten zich wel sneller aan een app die kwalitatief hoogwaardig is in vergelijking met een andere app. En wat een doodvonnis is voor een app is dat je ergens op drukt en dat de app eruit klapt, en dit gebeurt heel veel. Heel veel apps doen een poging om heel veel functionaliteiten in de app te verwerken, maar de ontwikkelaars hebben dit van tevoren dan niet goed getest of het zit niet goed in elkaar. Dan denk je als gebruiker dat je je weg kan vinden en dan loopt de app vast. Als je het hebt over het feit dat een app zich aan de gebruiker moet hechten, zoiets zorgt ervoor dat dit niet gebeurt. Deze app kon in vergelijking met eerdere versies veel minder dan nu, maar het werkt wel allemaal feilloos en dat vind ik heel belangrijk voor een app. Ik kan niet zeggen dat dit bepalend is geweest voor het succes van mijn app, maar het heeft het in ieder geval niet tegen gewerkt. Heeft u tijdens de ontwikkelfase van uw app de gebruikers betrokken? Heel veel gebruikers hebben meegedacht bij het ontwikkelen van mijn app. Wij hebben een testpanel ingericht van meer dan 100 mensen. Daarnaast hebben wij een systeem opgericht waar mensen ideeën voor de app konden lanceren en waar op elkaars ideeën gestemd kon worden. Dus, voor een ontwikkelaar is het ook belangrijk om de gebruikers te betrekken tijdens de ontwikkelfase? Absoluut. Dat vind ik echt heel belangrijk bij het ontwikkelen van een app. Als je al beschikt over een gebruikersgroep of als je een heel afgebakende doelgroep hebt, waar je al contact mee hebt, dan moet je hen altijd inzetten en benaderen. Door hen vindt je altijd dingen uit die zelf nooit had kunnen bedenken als ontwikkelaar of marketeer, je ziet namelijk altijd dingen over het hoofd. Ook hechten gebruikers zich vaak aan andere waarden dan ontwikkelaars of marketeers. Daarnaast wordt de betrokkenheid vergroot, zij worden betrokken bij het ontwikkelen van de app die zij in de toekomst zullen gaan gebruiken. Dus deze gebruikers worden ambassadeurs van jouw product. Deze voordelen zijn allemaal van toegevoegde waarde voor een (succesvolle) app. Wat zijn trend binnen apps? Er zijn tegenwoordig heel veel apps die gekoppeld worden aan social media zodat mensen bepaalde informatie uit de app kunnen delen met hun vrienden van social media. Ook zie je dat de verschillende platforms IOS en Android verschillende instrumenten beschikbaar stellen voor ontwikkelaars. Hiermee kun je als ontwikkelaar aan de app een extra functie toevoegen. Bijvoorbeeld dat je gebruikers de mogelijkheid geeft om hen iets te laten delen, bijvoorbeeld een website url. Dus, je drukt op een deelknop en dan krijg je als ontwikkelaar via Apple de vraag of je het wil mailen of op Twitter of Facebook wil plaatsen. De app laat dan een lijstje zien van programma s die daarvoor geschikt zijn. Je ziet dat grote partijen zoals Facebook en Twitter heel erg worden betrokken en deel gaan uitmaken bij de evolutie van zo n platform. Verder zie je trends in design. Een voorbeeld hiervan is IOS 7.0. Hierbij zijn hele subtiele designveranderingen doorgevoerd. Bij Apple wordt gezegd, dit is het en als ontwikkelaar moet je aan deze eisen voldoen. Als ontwikkelaar heb je weinig keuze, je moet je conformeren aan het stramien dat Apple hanteert. Ik heb bijvoorbeeld nu een update van mijn eigen app uitgegeven, en deze moest ook voldoen aan allerlei IOS 7.0 standaarden die Apple heeft geformuleerd, daar heb ik als 52

53 ontwikkelaar niks over te zeggen. Apple heeft natuurlijk geen flauw idee wie ik ben met mijn kleine app, maar als ik ergens niet aan voldoe dan wordt mijn app niet getoond in de Apple Store. Dit zijn ontwikkelingen die voortdurend in beweging zijn. Als je als ontwikkelaar je app wil blijven updaten, wat gebruikers tevens verwachten, dan moet je mee met dat soort veranderingen. Heeft u social media gekoppeld aan uw app? Ja, zowel Twitter als Facebook. Het aantal gebruikers dat zijn of haar account koppelt aan social media is niet heel groot. Mensen zijn toch huiverig voor automatische koppelingen. Dat kan ik mij overigens heel goed voorstellen. Dat is ook een reden geweest dat ik het heel lang als optie heb genegeerd. Uiteindelijk heb ik het ingebouwd en valt het bereik mij best wel een beetje tegen. Ik geloof dat er in totaal 400 Facebook accounts gekoppeld zijn. Als mensen iets registeren of een foto beoordelen dan wordt dat tevens op hun Facebook account gepost. Dit levert wel wat publiciteit op, mede doordat er op deze statussen gereageerd wordt. Maar het gebeurt niet zoveel. Ik kan mij heel goed voorstellen dat dit ook een trend is hoor, dat mensen misschien minder snel de ene app toegang geven tot een andere app. Hoe vaak moet een app geüpdate worden? Vanuit technisch perspectief zit hier wel verschil in. Bij Apple had je vorig jaar IOS 6, nu is er IOS 7.0, dit kun je als ontwikkelaar nog wel bij benen. Bij Android gaat het de ene keer heel snel, de andere keer heel langzaam. Het nadeel bij Android in vergelijking met Apple is dat er een hele grote diversiteit aan toestellen zijn, bij Apple zijn er alleen Iphones en tablets. Als je de Iphone 4 vergelijkt met een Iphone 5 zie je dat een Iphone 5 iets langer is, maar zij hebben allebei wel dezelfde breedte. Daarnaast heeft de nieuwe Iphone 4 ook het Retina scherm wat zorgt voor een fijnere resolutie, wat een Iphone 5 ook heeft. Maar Android heeft bepaald dat elke telefoonfabrikant Android mag gebruiken als zij met hen een contract opstellen. HTC, Samsung, Sony maken allemaal gebruik van Android. Maar deze merken hebben allemaal verschillende toestellen met verschillende afmetingen die allemaal verschillende versies van Android draaien. Mijn huidige gebruikers van mijn app hebben versies van Android van 2.1 tot het huidige 4.4 en daar moet je als ontwikkelaar allemaal rekening mee houden. Dus als hier iets in verandert, als er bijvoorbeeld een nieuw toestel bijkomt met een andere resolutie, dan moet je de app eigenlijk weer optimaliseren voor de gebruiker. Dus, als ik het goed begrijp, moet je allemaal verschillende versies voor de app ontwikkelen om de app goed te laten draaien op de verschillende versies van Android? Je kunt in een code als je de app bouwt rekening houden met de versie van Android waar die op draait, maar dit is heel tijdintensief werk en foutgevoelig. En dit wil je voorkomen, je wilt geen functies die op de ene versie van Android wel uitgevoerd kunnen worden en op de andere niet. Dus je houdt een soort van gemene deler over van wat je aan functionaliteiten gebruikt in de app. Maar voor al die verschillende schermresoluties zal je allemaal verschillende afbeeldingen moeten gebruiken. Bijvoorbeeld het opstartscherm van mijn app, waar ik eerder over sprak, wil je de visvangsten foto s in mooie resolutie laten zien aan de gebruikers. Ik moet dan de afbeeldingen 53

54 wijzigingen in formaat van 900 breed tot 1200 breed. Dat is echt verschrikkelijk werk. Dus voor een app ontwikkelaar is het gemakkelijkst om het besturingssysteem van Apple te gebruiken bij het lanceren van een app? Er komen meer dingen bij kijken, maar het onderhoud is in vergelijking met Android veel eenvoudiger. Er is bijvoorbeeld veel minder diversiteit tussen de toestellen van Apple die je als ontwikkelaar moet ondersteunen. Hoeveel tijd en geld kost het u nu nog om uw app te onderhouden? Ieder jaar ben ik daar een aantal weken mee bezig. Daarnaast houd ik mij bezig met het onderhoud van de website. Dus, als je weet als ontwikkelaar hoe alles werkt dan kun je vrij gemakkelijk doeltreffend werken en eraan verder bouwen. Wat zijn de voordelen van een app in vergelijking met een mobiele website? Deze voordelen worden steeds kleiner. In een webbrowser kan tegenwoordig steeds meer en de toestellen stellen steeds vaker veel meer functionaliteiten open voor een webbrowser. Het voordeel van een app in vergelijking met een mobiele website is wel dat je buiten de webbrowser om veel meer hardware tot je beschikking hebt. In een native app zoals dit heet, kun je meer hardware capaciteiten aanspreken van je toestel. Dus het zal er allemaal wat sneller en gelikter uitzien. Bovendien heb je heel gemakkelijk toegang tot functies als je camera, GPS en geheugenkaart om dingen op te slaan, mits de gebruiker hier toestemming voor geeft. Dit was een heel groot verschil, inmiddels kunnen dit soort dingen ook wel in webbrowsers, maar ziet dit er toch wel wat anders uit en moet je het anders inrichten. Het verspreiden van een app via de App Store is natuurlijk wel een voordeel. Ten eerste dat je heel gemakkelijk updates kan verspreiden maar ook dat je het gemakkelijk kan verkopen. Om dit te realiseren via een mobiele website moet er gewerkt worden met accounts of je moet als ontwikkelaar hier zelf iets voor verzinnen. Een voorbeeld hiervan is dat mensen zich kunnen inschrijven en via een creditcard kunnen betalen of kunnen upgraden. Als een app verkocht wordt via een App Store kun je als ontwikkelaar bepalen hoeveel de app moet kosten voor een gebruiker, dit is heel gemakkelijk voor een ontwikkelaar. Wij hebben ook gelezen dat een user interface een voordeel is van een app in vergelijking met een mobiele website. Kunt u dit begrip toelichten? Dit sluit aan op het native aspect waar ik net over vertelde. Dat heeft ermee te maken dat je als ontwikkelaar gebruik maakt van wat zo n telefoon aan interfaces heeft. Dus als ik een app bouw, hoef ik eigenlijk alleen maar aan te geven waar ik een knop wil. Ik kan wel aangeven dat het een blauwe knop moet zijn, maar Apple maakt hier een hele mooie strak getekende knop van in een mooie resolutie. Daarnaast kan ik aangeven als ik dan op de knop druk een lijstje zien met gegevens en dat hierin ook nog gezocht kan worden. Als je dit in webbrowser wil maken, dan moet je het maken in HTML. Zodra je in HTML iets grafisch wil, zal je plaatjes moeten tekenen. Plaatjes hebben het nadeel dat het heel statisch is. Wanneer Apple een update uitgeeft en zij maken de knop nog iets mooier, dan blijft op de web app het plaatje 54

55 hetzelfde. De app wijkt dan dus weer iets af van de algemene look en feel van wat Apple de gebruikers graag willen laten ervaren. Bovendien moet er op een heel gedetailleerd scherm rekening gehouden worden met de resolutie van de plaatjes anders worden ze korrelig. Dit is wel echt een nadeel van een web app in vergelijking met een native app. En wat je ook ziet bij apps, als je op een knop drukt en het scherm verspringt, dat soort animaties, dat ziet er heel ander uit op een native app in vergelijking met een web app. Bij een native app zien deze animaties er strak uit, maar als je dit wil nabootsen op een web app dan gaat dit toch allemaal wat langzamer. Ik vind dit als ontwikkelaar heel belangrijk, maar dat komt natuurlijk omdat ik daar met een vergrootglas naar kijk. Er zullen zeker gebruikers zijn die hier helemaal geen waarde aan hechten, maar volgens mij is dit wel belangrijk. We hebben het er al wel over gehad, maar kunt u ons misschien vertellen hoe je met een app betrokkenheid kunt creëren met de gebruikers? Betrokkenheid kun je creëren door interactie met de gebruikers te laten plaatsvinden. In mijn app bijvoorbeeld, registeren en delen vissers informatie hun vangsten, maar tegelijkertijd ontvangen zij ook van andere vissers informatie omdat zij dit ook doen. Dus als je betrokkenheid wil creëren bij een technisch instrument, moet je naar mijn idee iets verzinnen hoe de gebruikers zelf iets kunnen bijdragen. Op deze manier krijgt de gebruiker het gevoel dat hij of zij toegevoegde waarde levert aan de app, dat de app iets meer wordt dan dat het was. Ook willen gebruikers het gevoel en de mogelijkheid hebben dat zij de app kunnen beïnvloeden, zodat de app interessanter, mooier of leuker wordt. Maar, gebruikers willen ook iets ontvangen, iets wat voor hen van toegevoegde waarde is. Voor een artiesten app kun je dit naar mijn idee op verschillende manieren door vertalen. Bijvoorbeeld fans de mogelijkheid geven om lyrics in te sturen, of fans zelf een deel van het nummer laten musiceren. Daarnaast kan je denken aan de mogelijkheid om fans op elkaars inzendingen te laten stemmen en te beoordelen. Hieruit kan bijvoorbeeld een winnaar worden gekozen. Dus, de mogelijkheid voor de fans om enerzijds zelf input te leveren en anderzijds input te ontvangen van anderen zijn aspecten die naar mijn idee zullen werken. Hoe weet je als app ontwikkelaar wat een reële prijs voor een app is? Ik weet niet of jij als ontwikkelaar kunt bepalen wat een ander een betaalbare prijs vindt. Dat vind ik altijd heel erg moeilijk. Maar Apple geeft een ontwikkelaar geen advies hierover? Nee, niet dat ik weet. Zij bieden wel een staffel aan, die je als ontwikkelaar kunt aanvinken als je jouw app publiceert. Bijvoorbeeld 0 is gratis, 1 is 0,89 etc. Dus je kunt niet een bedrag invullen maar je moet als ontwikkelaar een staffel kiezen. Een mooi voorbeeld hiervan is van het wereldwijde succes van het spelletje Flappy Bird. De ontwikkelaar van dit spelletje heeft bijvoorbeeld bedacht dat 0,89 een reële prijs was voor de gebruikers, maar hij heeft achteraf vast spijt dat hij geen 2,00 heeft gevraagd. Het zijn immers zulke 55

56 microbedragen. Hoewel het voor het vliegwiel effect misschien wel belangrijk is voor een gebruiker of het nu net wel of niet boven de 1,00 ligt. Maar voordat je weet of een app succesvol zal worden, is dit naar mijn idee echt koffie dik kijken om te bepalen wat een reële prijs is voor een app. Ik, en misschien jullie ook wel, als ik op zoek ben naar een app en ik zie bijvoorbeeld dat de app 4,99 is, dan denk ik wel van ik kijk nog even verder of er geen andere apps zijn die misschien gratis of goedkoper zijn en dezelfde functies bieden. Waarom heeft u er bewust voor gekozen om uw app gratis te lanceren? Voor een groter bereik. En op de website, wat de basis vormt voor deze app, kun je je ook als gebruiker gratis aanmelden. Bij de website bestaat de mogelijkheid om je gebruikersaccount te upgraden zodat je over meer functionaliteiten beschikt, en dit idee heb ik ook door vertaald in de app. Heel veel gebruikers gebruiken het gratis en een vaste groep maakt gebruik van het upgraden van de site of app. Bovendien tonen wij advertenties zowel op de website als de app en dit levert ook geld op. Voor mij is deze constructie goed aangezien ik het bereik nodig heb in een doelgroep die al kleiner word. Het zal naar mijn idee de mensen afschrikken als zij zien dat zij moeten betalen voor een app. In ons vooronderzoek kwamen wij erachter dat er per dag 7 à 8 nieuwe apps per dag gelanceerd worden. Hoe kun je als ontwikkelaar nog opvallen tussen dit grote aanbod? Dat is een hele goede vraag. De stap voor het lanceren van een app is redelijk klein. Hoewel ik eerder vertelde dat mensen hier zich nog wel eens op verkijken, zijn er natuurlijk heel veel bedrijven en particulieren die apps lanceren. Het is leuk dat het zo n toegankelijk platform is maar hierdoor vertroebeld het aanbod ook naar mijn idee. Het enige antwoord op deze vraag is naar mijn idee door kwaliteit te leveren met de app. Daarnaast heb je als ontwikkelaar iets nodig waardoor je de app onder de aandacht van de mensen krijgt. Maar dit heeft een beperkte radius. Zo kun je bijvoorbeeld reclame maken voor je app of je kunt je als ontwikkelaar richten op een kleine doelgroep en hopen dat via mond-tot-mondreclame het bereik wordt vergroot, maar als je app niet deugd zal dit geen optimaal effect hebben. Als je app goed werkt, stabiel is, een mooi design heeft maar vooral zich hecht aan jou als gebruiker en betrokkenheid creëert dan ben je als ontwikkelaar al redelijk uniek met jouw app. Het nadeel van het makkelijk kunnen lanceren van een app is wel dat er best wel veel troep tussen zit, dus daar kun je je als ontwikkelaar van onderscheiden. Dit is echt een kans voor ontwikkelaars. Na het lanceren van mijn app zijn er bijvoorbeeld ook logboek apps bij gekomen over vissen. Maar als je dan de reviews vergelijkt tussen mijn app en deze andere apps dan heb ik een glimlach op mijn gezicht. En dan zie je dat het vanzelf gaat. Dus jouw app is echt succesvol geworden door mond-tot-mondreclame en de kwaliteit die het levert? Klopt. Zeker door de kwaliteit, daar ben ik van overtuigd. Mond-tot-mondreclame wil je graag vóór je hebben werken, je wilt dat mensen een positief bericht hebben ten aanzien van jouw app. En dat gebeurt als je goede kwaliteit levert. En misschien gaat dit niet snel genoeg, als je als ontwikkelaar 56

57 commerciële doelen met de app nastreeft. Dan kan ik mij voorstellen dat je als ontwikkelaar gebruik maakt van reclame en promotie. Maar als je dit doet, zonder dat je app goed deugd, dan is het zonde van je geld en dan gaat het juist tegen je werken. Bij een app is het meestal zo, die ervaring zullen jullie ook hebben, je installeert de app, je bekijkt het en als je dan na een paar seconden denkt; ik vind het troep dan ga je niet na een week nog eens de app openen om te kijken of het leuker is geworden. Je verwijdert de app of je opent het nooit meer. Je moet er als app ontwikkelaar dus voor zorgen dat er iets moois staat wanneer gebruikers de app openen. 3.2 Interview 2: Dave Oliemans, Accountmanager Linden Mobile Amsterdam Wat is uw functie binnen het bedrijf? Mijn functie is accountmanager. Dat betekend dat ik verantwoordelijk ben voor het leggen van nieuwe contacten, het relatiebeheer met bestaande klanten en daarnaast ook een stukje projectmanagement. Tijdens de ontwikkeling van een app ben ik het aanspreekpunt en houd ik het overzicht. Vanaf moment een tot na de oplevering heb ik het contact met de klant. Ook het contact na de oplevering is bij een app erg belangrijk. Ook na de oplevering is er veel werk aan onderhoud en de app moet daarnaast ook gepromoot worden. Dus daar zit ook nog een belangrijk deel van mijn werk. Hoe lang bent u werkzaam bij Linden Mobile? Sinds de oprichting van het bedrijf ben ik werkzaam bij Linden Mobile. Dus ik werk er nu anderhalf jaar denk ik. Wat zijn de trends binnen deze apps? Externe apps zijn gericht op consumenten. Dit zijn de apps die in de appstore te vinden zijn. Daar zijn er nu al super veel van en er komen nog steeds nieuwe bij. Dit zijn vooral apps die de standaard levensbehoeften vergemakkelijken. Daarnaast zijn er nog de interne apps die bedrijfsprocessen versnellen en vergemakkelijken. Bijvoorbeeld een app om de administratie in bij te houden. Zijn er nog meer soorten apps? Ja, je zou hierbij kunnen denken aan alle categorieën die in de appstore staan. Zoals lifestyle, muziek, vrije tijd en games. Maar het makkelijkste is om ze onder te verdelen in intern en extern. Wat voor soorten business modellen bestaan er voor apps? Je hebt verschillende manieren om je apps aan te bieden, maar er zijn 4 manieren die over het algemeen het meeste voorkomen. Zo kun je een app betaald aanbieden. Dit kan voor 0,99 cent tot en met 100 euro. Van dit bedrag sta je vervolgens 30% af aan Google of Android. Daarnaast is er het premium premium model. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor games. Een deel van de game wordt dan gratis aangeboden, maar wil je gebruik maken van meerdere levels dan moet je gaan betalen. Daarnaast kun je een advertentienetwerk koppelen aan je app. Daar zijn al bestaande partijen voor die bijvoorbeeld een Cost per Click rekenen. 57

58 Als laatste is er in app aankopen. Dat betekend dat je inns of extra levels wil kopen tijdens het spelen van het spel. Hoe wordt de prijs van een app bepaald? Dat hangt af van wat het bedrijf zelf aan een app wil verdienen. Maar daarbij moet je wel blijven kijken naar de markt. Een spelletje van 100 euro is niet zo realistisch. Ik denk dat het belangrijk is om goed te kijken naar de concurrentie. Wat zij voor een app vragen. En op basis daarvan de prijsstrategie bepalen. Hoe zorg je ervoor dat, met zoveel nieuwe apps per dag, mensen jouw app nog downloaden? Dit is een ander soort strategie, die veel partijen vergeten. Het kan door bijvoorbeeld de juiste keywords te kiezen waar de app op gevonden moet worden. De screenshots moeten goed zijn, het logo moet aansprekend zijn. Maar daarom heen kun je ook heel veel doen. Een bedrijf zou in elke communicatie-uiting die zij hebben een stukje van de app mee kunnen nemen. Het kan genoemd worden in een radiospot, reclame op televisie of in de handtekening. Maak een landingspagina voor de app zodat je ook via Google gevonden kan worden. Je kunt het op je briefpapier plaatsen. In elk communicatiemiddel waar jij over beschikt kan de app worden meegenomen. Eigenlijk moet het bedrijf zelf de app gaan promoten. Als een app gelanceerd wordt is er de zeven dagen regel. In die zeven dagen moet het bedrijf zorgen voor zoveel mogelijk downloads. Dan kan het zo zijn dat je in de top tien op de voorpagina van Apple of Google Play komt te staan. Dat zijn manieren om te zorgen voor veel downloads. Er bestaan veel partijen die dit voor jouw bedrijf kunnen doen. Zij hebben een groot netwerk waardoor zij, voor een bepaald bedrag, jouw app promoten bij belangrijke media en op hun website. Het is niet zo dat, als het binnen zeven dagen niet lukt, de app is afgeschreven. Het is iets dat je bij moet houden. Het bedrijf moet de app blijven promoten. Ook social media zal een belangrijke rol spelen voor het promoten van apps. De doelgroep die gebruik maakt van apps beschikt over een smartphone. Vaak maken zij dan ook gebruik van social media. Is het als artiest mogelijk om zelf een app te ontwikkelen? Als je super handig bent en je hebt heel veel verstand van programmeren, waarom niet? Maar ik vind dat je wel bij je eigen business moet blijven. Ik ga ook niet zingen. Het is een aparte business. Er zijn zelfs verschillende programmeurs per platform. Er zijn mensen die alleen voor Apple/IOS ontwikkelen en programmeurs alleen voor Android. Het is dus een hele specifieke business en wil je als artiest een goede app neerzetten dan zou ik dat uitbesteden. De vindbaarheid van die app zal in principe het probleem niet zijn, aangezien je als artiest vaak een heel groot bereik hebt. Als hij bij elk concert schreeuwt dat hij een app heeft, dat zal dat wel werken. Maar wil je een kwalitatief goede app dan gaat het daar waarschijnlijk mis. 58

59 Als een app wordt ontwikkeld, wat is dan het belangrijkste? De content of het technische gedeelte? Eigenlijk is dit een mix. De content moet steeds vernieuwend zijn, er moet wat leuks op de app te vinden zijn. Daarnaast moet het technisch goed in elkaar zitten om de content ook weer leuk te houden. Je kunt een newsfeed in de app plaatsen om op de hoogte te blijven van de laatste weetjes van jouw artiest. Maar dan is het ook wel weer erg leuk om dit te kunnen delen op social media. Dat zijn de technische dingen die je content kunnen versterken. Het werkt met elkaar samen. Zijn er, buiten Alain Clark, ook nog andere artiesten waar jullie voor gewerkt hebben? We zijn nu bezig voor Sunnery James, Don Diablo en Raymond Shano. Deze komen er binnenkort aan. Maar het is momenteel sowieso erg druk. Ze hebben wel in de planning om hier de komende tijd weer intensief mee aan de slag te gaan. Momenteel is het weer het festivalseizoen, dus daar ligt nu de focus op. Zie je nu al veel overeenkomsten of juist verschillen tussen de artiesten apps die jullie ontwikkelen? Eigenlijk hebben ze over het algemeen wel vaak dezelfde verzoeken voor de opbouw van de app. Ze willen social media erin, muziek moet erin, foto s, video s en een fanwall. Vaak zijn de apps wel een beetje hetzelfde, maar natuurlijk komen er ook wel eens unieke vragen. Wat voor doelstellingen hebben de artiesten met deze app? Vaak is het gewoon bonding. Ik denk niet dat je bereik in een keer een heel stuk groter gaat worden. Maar je kunt wel een intensievere band opbouwen met je fans. Omdat ze altijd, via hun smartphone, bij je zijn. Ze kunnen je laatste post lezen op twitter of instagram of op de fanwall. Dus het is gewoon een nieuwe manier van fanbasen. Het is informatief en het mobiele gebruik is in de laatste jaren met maarliefst 300% gestegen. Dus dan is een app de ideale manier. Je bent aanwezig waar je fans zijn. En als jouw fans je tof vinden, dan willen ze zo n app ook graag. Ze voelen zich een beetje speciaal. Een voordeel van zo n app is dat je er ook pushberichten mee kunt sturen. Je kunt een fotowedstrijd houden voor de appgebruikers, waardoor ze zich speciaal voelen. Welke functies zijn onmisbaar in een artiesten app? De social media koppeling, de muziek, het laatste nieuws, waar je gaat optreden en de pushberichten zijn allemaal erg belangrijk voor zo n app. Zitten er ook nadelen voor artiesten aan een app? Ja, een nadeel kan zijn dat je hem wel echt moet onderhouden. Het werkt niet zo dat je een app ontwikkeld en dat het dan klaar is. Je moet daar wel tijd in steken. Je moet zorgen dat de app leuk blijft voor je fans en dat hij vernieuwend is. En daar gaat wel tijd in zitten en daarom moet je er wel echt volledig achter staan op het moment dat je de app gaat ontwikkelen. Hoeveel tijd kost het ongeveer om een app te onderhouden? Dat ligt er aan, maar als je een uurtje per week inroostert dan moet het lukken. Het is natuurlijk af en toe drukker dan anders. Maar heel veel dingen gaan vaak al vanzelf. Zoals de koppelingen met 59

60 Facebook, Youtube en Soundcloud. Deze worden vanzelf geladen. De app wordt ook zo opgesteld dat je er zo min mogelijk werk aan hebt. Dit kan het management van de artiest onderhouden maar je kunt dit ook bij Linden Mobile neerleggen. Zij werken natuurlijk wel op een uurtarief. Bij de app van Alain Clark zit er een CMS systeem achter die het management zelf kan wijzigen. Als zij hier de tijd voor hebben. Wat kost het ongeveer om een app te laten maken en onderhouden? De Alain Clark app wordt ontwikkeld op basis van een platform. Dat betekent dat zij een groot deel van de functionaliteiten al ontwikkeld hebben en dus klaar hebben staan staan. Deze moeten alleen in de huisstijl gezet worden, met de juiste content erin. Dat betekend dat de apps voor een lagere prijs en een kortere tijd ontwikkeld kunnen worden. Bij de meeste apps werken we met een opstarttarief. In dit opstarttarief verzorgen we de gehele opmaak van de app, het vullen van de content, het grafische gedeelte van de app en als laatste het aanbieden van de app. Dit betreft eenmalig 750 euro. Vervolgens is er nog een periode bijdrage om de app up to date te houden. Hierbij hangt het ervan af hoe lang je de app wilt inzetten. Als de klant een overeenkomst aan gaat van een jaar bedragen de kosten 125 euro per maand. Dit komt uit op zo n 1500 euro op jaarbasis. Hier moet het opstarttarief nog bij. Het eerste jaar heb je de app dus voor 2250 euro. Het jaar daarop heb je die opstartkosten niet en betaal je zo n 1500 euro per jaar. 3.3 Interview 3: Social media manager 8Ball Music, Hilversum Wat is uw functie? Social media manager Hoelang bent u werkzaam binnen het bedrijf? Nu 1,5 jaar. Kunt u iets vertellen over uw werkzaamheden? Ik manage alle social kanalen van onze labels en schrijf contentstrategie voor onze artiesten. Daarnaast beheer ik onze websites en ben ik verantwoordelijk voor de online strategie. Wat is de aanleiding geweest om een app te ontwikkelen voor Alain Clark? We kregen een hele goede aanbieding van een app ontwikkelaar. Met welke achterliggen(e) doel(en) is de app gelanceerd? Het verdiepen van relaties met fans van Alain Clark. Zijn er doelstellingen die alleen behaald kunnen worden met de inzet van deze app? Nee, de app is een mooie manier om fans direct te bereiken, maar is nog niet essentieel binnen de online strategie van Alain Clark. Heeft u ook cijfers over het aantal gebruikers/het gebruik van deze app? Ja 60

61 Bent u tevreden over het resultaat van deze app? We doen het al aardig, maar het kan zeker beter. Maar we hebben nu de basisversie vd app. De pro versie geeft meer opties die weer leiden tot een beter resultaat. Voor het ontwikkelen van de app is ervoor gekozen om samen te werken met Linden Mobile. Raadt u het aan om bij het ontwikkelen van een artiesten app een samenwerking aan te gaan met een gespecialiseerd bureau? Zo ja, waarom? Ja, maar uiteindelijk gaat het er om dat je een ontwikkelaar vindt die het snapt en genoeg ondersteuning biedt op alle vlakken. Ook bij marketing en promotie van de app. Welke functies zijn volgens u van essentieel belang binnen een artiesten app? - Een goed werkende chatfunctie of fanwall - Een gekoppelde agenda die optredens automatisch in de app zet vanuit het boekingsprogramma - Gebruiksvriendelijkheid - Reward systeem voor de gebruikers - Exclusieve content bieden ten opzichte van social en andere kanalen vd artiest - Mogelijkheid tot inschrijven voor nieuwsbrief. Datacollectie van fan gegevens is belangrijk!! Wat is in uw ogen de toevoegde waarde van apps voor artiesten? Fans direct bereiken en ze iets extra s bieden. De relatie versterken met de fans en hier uiteindelijk meer downloads/streams van muziek door verkopen. Wat is in uw ogen de toevoegde waarde van apps voor fans van deze artiesten? Dichter bij je favoriete artiest komen. Exclusieve content verdienen. Ambassadeur worden van een artiest. Wat zijn volgens u succesfactoren voor een artiesten app? Goede promotie vd app. Een dedicated team of persoon die de app beheert. Verder alles van de functies die ik zojuist noemde. Wat zijn de nadelen van een mobiele app voor artiesten? Moet goed onderhouden worden! Kost geld en tijd! Hoe is er voor gezorgd dat fans gebruik zijn gaan maken van de app van Alain Clark? Is er aan promotie gedaan? Zo ja, op welke manier? Zeker. Er zijn 2 persberichten uitgegaan en vele posts op social gedaan op de kanalen van Alain en 8ball Music. Daarnaast is er ook een banner geplaatst op onze website en een Facebook omslagfoto op onze FB pagina. Wordt er betrokkenheid gecreëerd met fans binnen met behulp van de app? Zo ja, op welke manier? 61

62 Zeker. Fans kunnen met Alain praten via de fanwall en kunnen hier hun mening delen over alles wat met Alain te maken heeft. 3.4 Gesprek met Martijn Crama, oprichter Music United Utrecht Wij doen onze best practice over het succesvol inzetten van apps. We hebben al veel onderzoek gedaan en zijn benieuwd hoe u hier tegenover staat en denkt dat apps succesvol ingezet kunnen worden. Hiervoor heb ik eigenlijk ook al gezegd dat ik zeer pessimistisch tegen apps sta. Vooral ook met betrekking tot de beginnende artiest. Ik vind het heel goed dat jullie zeggen dat jullie je op de wat grotere artiesten richten. Ik denk dat het heel moeilijk is om mensen te bewegen om al die artiesten apps op hun telefoon te hebben. Ik denk dat je daar niet de engagement in kan creëren die je wilt. Ik geloof daar niet zo in. Aan de andere kant zitten overal kansen in, dus ook hier in. Het succesvol inzetten van apps, ook naar grote artiesten toe, vind ik heel interessant. Ik kan namelijk niet zo voorbeelden van successen noemen. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken, maar hebben jullie het idee dat je veel kansen ziet voor een app, in dit onderzoek? Of denk je meer: leuk, maar dat is helemaal niet zo handig? Ik denk dat als je de juiste functies in kan zetten voor een app, dat je er wel engagement mee kan creëren. En welke functies denk je nu aan? Bijvoorbeeld dat de fans zelf input kunnen leveren aan de app. Dus dat een gebruiker bijvoorbeeld zelf een lyrics op kan sturen of mee gaat drummen met de muziek en dat er op die manier betrokkenheid gecreëerd wordt. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat daar dan daadwerkelijk ook iets mee gedaan wordt. Ik denk dat dat een hele goede pijler is, het crowdsourcen van muziek. Kunst of muziek online wordt steeds meer een goed van iedereen, dan een individualistisch gegeven. Je zag bijvoorbeeld bij 'Daugther', die hadden een videoclip gereleased op hun website waarbij mensen zelf hun videoclip konden maken. Dan stond jouw versie van die videoclip ook online. Dus die engagement van dat zelf doen, klopt helemaal, maar ook hier moet je op een heel hoog niveau zitten van veel followers. Als Coldplay dat doet, dan zal dit waarschijnlijk wel van de grond komen. Maar ik ben eigenlijk alleen maar bezig met de factor tijd. Want hoe zorg ik er voor dat iemand zijn hele kostbare tijd aan mij gaat wijden. Kijk maar naar jezelf, je krijgt 8500 prikkels per minuut van mensen die s, appjes, Facebook berichten en dergelijke versturen. Iedereen vraagt om aandacht. En wanneer heb je nou de aandacht dat iemand echt aandachtig ergens voor gaat zitten? De nieuwe generatie is meer van: zijn de eerste vijf seconden van een liedje niet leuk? Dan wordt het liedje gestopt. En dat is met apps dus ook, want je moet iemand triggeren om naar die app toe te gaan en daar je tijd aan te wijden. Als ik naar mijzelf persoonlijk kijk, maar ik weet niet of dat representatief is, is dat ik het meest getrokken werd naar de apps als het een soort van gameplay had met mijn vrienden. 62

63 Zou je dat ook in een app kunnen creëren? We zien wel dat die bedrijven, die we gesproken hebben, aangeven dat het een aantal voordelen biedt. Je bent bijvoorbeeld op de hoogte van speciale dingen of je hebt iets exclusiefs te bieden. En dan komen fans naar je app toe en gaan ze deze gebruiken. Het gaat er dan dus om dat je meer weet, dan wanneer je die app niet hebt. Maar dan blijft de doelgroep wel de échte fan. Wat je nu aansnijd, daar ben ik zelf heel geïnteresseerd in. Want wat betekent fanship nog? Ga voor jezelf na, dat wanneer je echt fan was van een artiest, dat dit nog in de tijd van cd's was. Bij welke artiest zit je nog in een hoge excitement? Dat verschilt denk ik ook heel erg per persoon, want ik was toevallig twee maanden geleden bij een concert van de Jeugd van Tegenwoordig. Je zou denken dat je mensen van onze leeftijd tegen komt, maar er stonden ook hele gezinnen. Met vaders en kinderen van 8 jaar, waarvan je ook denkt: wat moeten die hier? Het verschilt dus denk ik heel erg per persoon hoe je er in staat. Wat ik eigenlijk meer wil zeggen, dat dit gezin bijvoorbeeld een keer naar Sterrenstof heeft zitten luisteren en dacht: leuk nummer! Maar als het gaat om de echte dedicated fans, hoeveel mensen willen er dan nog totaal gelinkt zijn aan die artiest? Daar kan je heel negatief naar kijken, naar de playlists, naar de liedjes en niet meer zo zeer naar de artiesten, maar je kan er ook heel positief naar kijken. Bijvoorbeeld de mensen die nog steeds in de rij gaan liggen voor tickets. Maar als je dan bijvoorbeeld naar social media kijkt, dan hebben sommige artiesten heel erg veel volgers. Blijkbaar willen mensen dan toch op de hoogte zijn van wat er allemaal omtrent een artiest speelt. Als je zo'n soortgelijke input kunt leveren via de app, zal dit wel effect hebben. Dat ben ik helemaal met je eens, maar alles wat je nu vertelt, daar ligt nog niet de relatie met het feit hoe je mensen daadwerkelijk naar je app toe gaat brengen. Dat kan ook via de site, live of backstage. Dat klopt, maar als je die informatie niet in een app hebt, moet je wel naar die informatie gaan zoeken. We zitten blijkbaar 2,5 uur per dag op onze telefoon, waarvan we voor 80% gebruik maken van apps. Dus hoe makkelijk is het als je even een app kan openen in plaats van dat je helemaal naar de website moet voor de informatie die je zoekt. Het is natuurlijk laagdrempeliger. Ik klink misschien heel kritisch, maar die app wereld is wel heel interessant. Als je bijvoorbeeld weer over crowdsourcen praat, is er een artiest geweest die zijn nieuwe album in de vorm van een appgame uitgebracht heeft. Alle dingen om haar heen, die relevant zijn, worden terug gebracht in die app. Haar kat komt bijvoorbeeld heel vaak langs, net zoals haringen. En zodra je een level hebt gehaald hoor je een nummer en zodra je het volgende level hebt gehaald hoor je weer een nummer van het album. Zo hoor je al gamend het hele album, na twaalf levels. Maar het is wel heel eenmalig. Als ik dat nu ga maken, dan denken mensen dit is er al geweest en dan is het niet meer interessant. Er zitten echt wel mogelijkheden, maar de vorm van wat het is daar moet echt iets creatiefs mee gebeuren. Sterker nog, wat mij heel erg triggerd was koningsdag. Tijdens koningsdag liep ik langs een man en die was heel erg druk. Hij had een fiets van hout gemaakt, super mooi en daar stond bij: weeg deze fiets, gok wat het gewicht is en win deze fiets. Iedereen gooide geld neer om te gokken 63

64 wat de fiets woog. Toen ik weg liep dacht ik er over na dat mensen dus heel erg getriggerd worden zodra ze kunnen gokken of dat er een loterij element terug komt. Als je dat in een app hebt, dan kan de app een soort van gameplay worden. Zou je dan ook niet kunnen realiseren in social media? Dat mensen bijvoorbeeld op elkaar kunnen gaan stemmen en dat je een soort competitie er in verwerkt. Ik volg je wel, maar je moet ook niet uit het oog verliezen dat het gaat om muzikanten en muziek. Je kunt op een gegeven moment ook te ver weg gaan en dan wordt het te veel geïnstrueerd. Ik merk dan dat de uitvoerbaarheid dan een ver van je bed show wordt. Als je hier mee bezig bent moet je denk ik net op die laag zitten dat mensen nog denken dat ze er iets mee kunnen. Dan moeten mensen een hoop gaan liken en linken en dan zijn ze nog niet veel verder. Wij hebben ooit een keer het idee gehad om joysticks in het publiek te gooien en dat het publiek dan bepaalde dingen kon aansturen van de band. Het was wel mogelijk, alleen de joysticks werkten niet. Zoiets zou je ook met je app kunnen doen. Maar waar ik heel erg op zou letten is de connectie met de artiest en de relevantie er van. Dat verlies je heel snel uit het oog. Dus ik zou daar heel dicht bij de artiest blijven, in plaats van een heel mooi en ingewikkeld systeem te bedenken. Met die exclusiviteit zit je op een goed pad, want dat blijft altijd een goed ding. Wat zijn dan volgens jou belangrijke marketingactiviteiten die een artiest moet ondernemen om een app te promoten? De marketing waarin ik geloof en waarvan ik denk dat die werkt is de mond op mond reclame. Het is een gevoelsproduct, mensen moeten er over gaan praten. Dus het faciliteren dat mensen er over gaan praten is de beste manier om marketing in te zetten. Je zou dan mensen moeten hebben zoals de zogenaamde 'sneezers'. Dat zijn mensen die, door één keer iets te zeggen, in een klap heel veel mensen kunnen besmetten, omdat zij heel gerenommeerd zijn. Dus als je zo iemand hebt die heel enthousiast is, kan dat een hele positieve uitwerking hebben. Maar op die manier kan het ook een negatieve uitwerking hebben als er heel negatief over gesproken wordt. Ik geloof heel erg in de review cultuur, wat vindt men er van? Dat vind ik erg waardevol. Ik zou dus wel beginnen bij de doorsnee mens, want zij moeten enthousiast zijn. Zij moeten de pret delen. Maar dit is wel de meest interessante vraagstelling, want er zit iets in wat mensen triggerd en er zit ook zoveel in wat mensen niet willen. En dan is er nog niet eens gesproken over freemium en premium, want mensen gaat niet zomaar geld betalen voor een app als ze nog niet zeker weten wat ze krijgen. Vergeet ook niet met hoeveel kosten en investeringen een artiest te maken heeft. Je hebt een tijdsbesteding van ongeveer een uur per week. En dat kan je natuurlijk zelf doen of een bureau inhuren. De David Guetta's zijn grote bedrijven en die gaan dat doen, maar dat is zo'n flinterdunne en dure markt. Kensington bijvoorbeeld, heeft zich pas vorig jaar mei voor het eerst kunnen uitbetalen. Er zijn heel veel investeringen die lopen. Wat ik als advies, concluderend, wil meegeven is dat je echt op dat wrijvingspunt moet zitten en iets heel laagdrempeligs moet maken. 64

65 Een van de app ontwikkelaars sprak er ook over dat je een app gratis kan laten downloaden en dat de mensen die vervolgens meer willen, die app zullen upgraden. Zij betalen wel, omdat zij dat graag willen. Op die manier zou je dan nog inkomsten kunnen genereren en daarnaast door middel van reclame in de gratis app. Dan zou ik eerder in de app ontwikkeling van andere bedrijven gaan zitten en juist daar in die apps heel exclusief iets van een artiest stoppen. Zij hebben namelijk ontwikkelingsgeld en denken ook na over welke content ze gaan inzetten. Als je dan de samenwerking met artiesten aan gaat, kun je samen mooie dingen doen. Zij hebben wel geld. 65

66 Bijlage 4 Link infographic 66

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Laat uw bedrijf groeien

Laat uw bedrijf groeien Laat uw bedrijf groeien 02 Over ons Yoapp ontwikkelt apps van hoge kwaliteit die uw organisatie naar een hoger niveau brengen. Hierdoor bieden wij u de complete mobiele oplossing voor uw bedrijf. De app

Nadere informatie

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps MOBILE De mogelijkheden van mobile apps Gemak dient de mens INHOUD Apps zorgen voor gebruikersgemak 2 The future is mobile 3 De groei van apps 4 Verwachting = nieuwe standaard 4 Van website naar mobiel

Nadere informatie

Mobiele internet strategie

Mobiele internet strategie Mobiele internet strategie Waar staan we? Reduitlaan 33 Unit 2.09 4814 DC Breda +31 (0)76 888 00 88 info@e-sites.nl www.e-sites.nl BTW 1387489189 KvK 1891618948 Bank 1894894561 Inhoud Inleiding... 3 Wees

Nadere informatie

Laat uw bedrijf. Groeien

Laat uw bedrijf. Groeien Laat uw bedrijf Groeien Over ons Yoapp ontwikkelt apps van hoge kwaliteit die uw organisatie naar een hoger niveau brengen. Hierdoor bieden wij u de complete mobiele oplossing voor uw bedrijf. De app wordt

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

App creation made simple!

App creation made simple! App creation made simple! VAN PRINT NAAR APPS Pieter van der Kruijf Accountmanager @ LayerGloss In m n functie als Accountmanager binnen LayerGloss spreek ik veel klanten, waaronder veel uitgevers, die

Nadere informatie

Wat is social media nou eigenlijk?

Wat is social media nou eigenlijk? Social media Wat is social media nou eigenlijk? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud

Nadere informatie

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE CONVERTEER JE SOCIAL MEDIA FANS NAAR KLANTEN G R I P O P S O C I A L D ATA GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE Iedereen kent het probleem. Je hebt veel fans op social media. Je investeert in derden

Nadere informatie

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising De mogelijkheden van Facebook Advertising binnen de totale online marketingstrategie. Facebook Advertising Met 8,9 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

ADVERTEREN 1 E KWARTAAL 2017 ADVERTEREN BIJ ARTIESTEN NIEUWS

ADVERTEREN 1 E KWARTAAL 2017 ADVERTEREN BIJ ARTIESTEN NIEUWS ADVERTEREN 1 E KWARTAAL 2017 1 PROFIEL Artiesten Nieuws is een jong bedrijf in het centrum van Utrecht. Onze website voorziet dagelijks vele bezoekers van het nieuws omtrent populaire artiesten, concerten,

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

laat mobiele websites en apps voor u werken

laat mobiele websites en apps voor u werken 8 laat mobiele websites en apps voor u werken juni 2012 www.multimove.nl Mobiele website of app? Bedenk wat u uw websitebezoeker wilt bieden en maak dan een keuze. Deze Paper helpt u op weg! 2 introductie

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Waarom gebruiken web- ontwikkelaars Wordpress als CMS?

Waarom gebruiken web- ontwikkelaars Wordpress als CMS? Waarom gebruiken webontwikkelaars Wordpress als CMS? Figuur 1 Naam: René Sasbrink Klas: IS106 Studentnummer: 500729630 Opleiding: ICT voltijd, Software Engineer Instelling: Hogeschool van Amsterdam Vak:

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Probeer nu GRATIS Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Opensignage eenvoudig uw doelgroep informeren Zoekt u een eenvoudige manier om uw doelgroep te informeren via een beeldschermennetwerk?

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Samenwerken met MakeOver.nl

Samenwerken met MakeOver.nl Samenwerken met MakeOver.nl MakeOver.nl is het snelst groeiende platform in de Nederlandse online interieur wereld. In een tijdsperiode van minder dan 2 jaar hebben we meer dan een miljoen unieke bezoekers

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl. 50 tips voor uw webwinkel!

Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl. 50 tips voor uw webwinkel! Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl 50 tips voor uw webwinkel! Inhoudsopgave 1. Webshop / layout... 4 2. Goede menu structuur... 4 3. USP s zichtbaar... 4 4. Een perfecte homepage?... 4

Nadere informatie

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Facebook Advertising Met 9,6 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Haal meer omzet met nichewebshops

Haal meer omzet met nichewebshops Haal meer omzet met nichewebshops Haal meer omzet met nichewebshops De e-commerce strategie van Coolblue wordt regelmatig bejubeld. Niet voor niets, met honderden nichewebshops genereert Coolblue stijgende

Nadere informatie

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding is de populaire foto-applicatie van het moment. Je kan je foto s er makkelijk mee bewerken

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt dibbadoo Een onvergetelijke eerste indruk met een website van Dibbadoo Bestaande en potentiële klanten zoeken elke dag op internet naar producten en diensten.

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG! met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD! MET EEN KNIPOOG PROFIEL! LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Bedrijventelefoonboek.nl

Bedrijventelefoonboek.nl Bedrijventelefoonboek.nl Informatie voor bedrijven In deze brochure wordt kort uitgelegd welke functionaliteiten het Bedrijventelefoonboek uw onderneming te bieden heeft. In Nederland zoeken elke dag gemiddeld

Nadere informatie

WE CROSS WHITEPAPER: FACEBOOK TIMELINE 2012 EN FACEBOOK APP MOGELIJKHEDEN. 29 maart 2012 We Crosss B.V. / Hein Hofman

WE CROSS WHITEPAPER: FACEBOOK TIMELINE 2012 EN FACEBOOK APP MOGELIJKHEDEN. 29 maart 2012 We Crosss B.V. / Hein Hofman WE CROSS WHITEPAPER: FACEBOOK TIMELINE 2012 EN FACEBOOK APP MOGELIJKHEDEN 29 maart 2012 We Crosss B.V. / Hein Hofman De Facebook timeline is vernieuwd! Per 30 maart 2012 is de timeline door Facebook verplicht

Nadere informatie

Handleiding. RSS reader Feedly

Handleiding. RSS reader Feedly Handleiding RSS reader Feedly Wat is Feedly en waarom gebruiken? 3 Hoe aanloggen? 3 Hoe informatie toevoegen aan Feedly 4 Berichten lezen & delen 8 Hoe Feedly organiseren 10 2 Wat is Feedly en waarom gebruiken?

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

APPS. Presentatie

APPS. Presentatie APPS Presentatie 2010-10-18 1 INLEIDING In principe heeft het vrij weinig uitleg nodig, want we de meeste onder ons zijn er wel mee bekend. Een applicatie is een klein stukje software dat draait op een

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar.

Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar. Uw eigen winkel app 890 * *Tarief voor het eerste jaar. Daarna 490 per jaar. + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. +

Nadere informatie

Presentatie Social Media Content

Presentatie Social Media Content Presentatie Social Media Content 4 februari 2015 Inhoud Workshop Wie zij wij? Wat is content marketing? In 6 stappen naar content strategie Champagne? Cases Vragen Prominent & Molenaar 16 januari 2015

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Tilburg Studentenstad

Tilburg Studentenstad Tilburg Studentenstad Je doet een bestuursjaar of bent lid van een commissie bij een Tilburgse studentenorganisatie. Dan wil je iets betekenen voor je vereniging. Misschien wil je jouw vereniging nog meer

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. met content & interactie die voldoen aan ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. MET EEN ALTIJD MET EEN KNIPOOG

Nadere informatie

DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet.

DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet. DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen om betere resultaten te bereiken met behulp van internet. WEBSHOPS WEBDESIGN SOCIALE MEDIA ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE INTERNET MARKETING MICROSOFT OFFICE 365 WWW.DVBMEDIA.NL

Nadere informatie

Mobile Marketing Monitor 2013

Mobile Marketing Monitor 2013 Mobile Marketing Monitor 2013 Even voorstellen... Working in Mobile Marketing & - Advertising industry since 2005 Co-autor Handboek Online ` Marketing Uitgeverij NoordHoff) Manager of Linkedin Group: Mobile

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

DVB MEDIA helpt u aan online succes!

DVB MEDIA helpt u aan online succes! DVB MEDIA helpt u aan online succes! WEBSHOPS WEBDESIGN SOCIAL MEDIA ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE INTERNETMARKETING MOBIELE APPS WWW.DVBMEDIA.NL Voor een complete internetstrategie 030-75 55 310 DVB MEDIA

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Adverteren op Marketingmed.nl

Adverteren op Marketingmed.nl 1. Online? - profiteer van scherpe prijzen Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard

Nadere informatie

Welkom. #fanfactor @anneraaymakers

Welkom. #fanfactor @anneraaymakers Welkom #fanfactor @anneraaymakers 10 redenen om Facebook zakelijk in te zetten Content Profiel en pagina Apps en Tabs Fans en Likes Adverteren en promoten Interactie Wedstrijden en Betrokkenheid acties

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Case Startup: Fosbury

Case Startup: Fosbury Case Startup: Fosbury Goderie, K ; Hafti Y ; Hack, S INHOUD 1. Het bedrijf... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Online Bedrijfsmodel... 3 1.3 Verdienmodel... 3 1.4 Doelgroep... 4 1.5 Financiële ontwikkelingen...

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT MOBILE APPS TEAM Ons team bestaat uit slimme, samenwerkende innovatieve mensen die geïnspireerd zijn uw business op verschillende manieren te verbeteren. Onze ontwikkelaars

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Daarom Het krachtigste internetplatform voor de muziek industrie

Daarom Het krachtigste internetplatform voor de muziek industrie Daarom Het krachtigste internetplatform voor de muziek industrie moveonline.nl Wat is het? MOvE Online is een krachtig crossmediaal internetplatform voor de muziekindustrie. Artiesten, labels en managers

Nadere informatie

Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook

Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook FACEBOOK: NR. 1 SOCIAAL MEDIUM Facebook is veruit het grootste sociale medium van dit moment. Dit maakt Facebook voor veel bedrijven en marketeers een

Nadere informatie

Whitepaper Mobile commerce

Whitepaper Mobile commerce Whitepaper Mobile commerce Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS M-COMMERCE?... 3 VAN E-COMMERCE NAAR M-COMMERCE... 3 HUIDIGE RESULTATEN... 4 THE NEXT STEP... 4 MOBILE FAST CHECKOUT... 5 MEER WETEN?... 5

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 Wat zijn de kenmerken van je bezoekers?... 3 Welke apparaten gebruiken je website

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

05. App Store Optimalisatie

05. App Store Optimalisatie WHITEPAPER IN 5 MINUTEN O K T O B E R 2 0 1 2 05. App Store Optimalisatie Introductie Het aantal apps in de diverse app stores is enorm. Apple heeft nu 700.000 apps, in de Google Play Store zijn het er

Nadere informatie

1. Kennismaken met Windows 10

1. Kennismaken met Windows 10 13 1. Kennismaken met Windows 10 Net als in bijna alle versies van Windows is in Windows 10 het bureaublad het beginscherm voor het werken op uw pc. Compleet met het populaire menu Start (ook wel startmenu

Nadere informatie

Business Challenge 2015

Business Challenge 2015 Business Challenge 2015 1 Mr. Erik Doornbos Joost Geurtsen De juiste antwoorden zijn in het ORANJE genoteerd 2 Vraag 1 Welke prominent zei ooit als eerste: Data Is The New Oil A. Neelie Kroes (Eurocommissaris

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

HANDLEIDING TWOFACTOR- AUTHENTICATION

HANDLEIDING TWOFACTOR- AUTHENTICATION HANDLEIDING TWOFACTOR- AUTHENTICATION ACCARE Algemene informatie Auteur Hans Doesburg Doelgroep Gebruikers Accare Bestandsnaam Accare HL TwoFactor-Authentication.docx Datum 24 november 2016 Versie 3.0

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

De strijd van de mobiele formulieren apps

De strijd van de mobiele formulieren apps ONDERZOEK: De strijd van de mobiele formulieren apps Door Kristina Meelind De strijd van de mobiele formulieren apps 9 april 2015 - Tegenwoordig is iedereen vooral bezig met duurzaam wonen en afval recycling.

Nadere informatie

Content marketing trends 2017

Content marketing trends 2017 Content marketing trends 2017 Wat zijn de belangrijkste voorspelde trends? Het aantal organisaties dat zich de resultaten van content marketing inziet is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor neemt

Nadere informatie

UNIEKE WEBSITE PER OBJECT

UNIEKE WEBSITE PER OBJECT online diensten voor makelaars BROCHURES OBJECT WEBSITES MOBIELE APPS UNIEKE WEBSITE PER OBJECT www.straatnaam+huisnummer.nl Bekijk live voorbeelden op homeshow.nl/voorbeelden OVER HOMESHOW Optimaal presenteren

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

Ameland binnen handbereik

Ameland binnen handbereik Ameland binnen handbereik Gauke Pieter Sietzema Hoofd ontwikkeling, SEO specialist & Sterc partner Hendrik Jan Hofstede Strateeg & internetmarketeer & Sterc partner VVV Ameland mobile - Ameland binnen

Nadere informatie

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Inhoudsopgave Basisbeginselen e-mail marketing met Google Analytics... 3 De implementatie van de metingen voor je e-mail campagnes... 3 Haal actiegerichte

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 12. Mooier, maar vooral beter

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 12. Mooier, maar vooral beter WHITEPAPER IN 5 MINUTEN S E P T E M B E R 2 0 1 4 12. Mooier, maar vooral beter Introductie Steeds vaker krijgen we de vraag om een redesign te doen van een app of een website. De stap naar responsive

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN WAT IS TIKKIT? TICKETS OPSLAAN EN DELEN MET VRIENDEN & FAMILIE Tikkit is een app waar je aangekochte tickets voor een evenement kan opslaan en delen met vrienden of familie. Maak

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie