Klassenregels. Algemene regels: Bij een gesprek in de klas:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klassenregels. Algemene regels: Bij een gesprek in de klas:"

Transcriptie

1 1 Klassenregels Algemene regels: Bij binnenkomst hang ik meteen m n jas e.d. op. Ik ga direct naar mijn eigen plaats. Ik heb geen snoep bij me. Mijn telefoon, I-pod is in de school uit en in mijn kluis. Waardevolle spullen bewaar ik in m n kluis. Ik vraag toestemming om naar de wc te gaan. Ik weet dat wc bezoek 10 minuten na het begin van een les en 10 minuten voor het einde van de les is. Na gebruik laat ik de wc weer netjes achter. Als de leerkracht de klas uit is, blijf ik op m n plaats en werk gewoon door. Ik leen alleen spullen van en ander als die daarvoor toestemming geeft. Op school wordt alleen Nederlands gesproken. Lachen mag, maar uitlachen niet. Ik houd mijn klas schoon en netjes Bij een gesprek in de klas: Ik heb respect voor iemand zijn mening Ik laat een ander uitspreken. Ik stel liever een vraag, dan dat ik negatief reageer. Ik ga in op een mening, maar ik speel niet op de man. Ik zeg wanneer iemand me irriteert, maar ik let wel op hoe. Ik spreek vrijuit maar kwets de ander niet. Ik trek niet te snel een conclusie. 1

2 2 Schoolregels Omgangsregels Behandel elkaar met respect: laat iedereen in z n waarde en hou rekening met elkaar. Los problemen op zonder geweld. Ga zorgvuldig om met je spullen en met die van anderen. Zorg voor een nette werkplek. Denk aan de handregels van de zelfbeschermingslessen. (wegwezen, praten, vechten en schelden, negeren, hulp halen) Voor en na schooltijd Ga direct van het openbaar vervoer naar het schoolplein. Ga na de 1 e bel naar binnen. Blijf na schooltijd niet op het schoolplein hangen. Blijf na schooltijd niet bij de metro/ sneltram hangen. Volg de aanwijzingen van de metrowacht op. In school Kom op tijd! Loop rustig door de gang. Zet je mp3- speler en je mobiele telefoon binnen de school uit. Je mobiele telefoon is elke dag tot het eind van je schooltijd in je kluis. Draag geen hoofddeksels (petten, mutsen, shawltjes) in het schoolgebouw. Gebruik van drugs en alcohol is in en om de school verboden. Onze school is een rookvrije school. Het in bezit hebben van wapens is verboden Afhankelijk van het soort wapen wordt aangifte gedaan en kan tot verwijdering overgegaan worden. Algemene pleinregels Van de banken gebruik je de zitting om op te zitten en de rugleuning om eventueel tegen te leunen. Je mag wel tegen de hekwerken leunen, maar er niet op zitten. Blijf binnen de grenzen van het schoolplein. Ontvang geen bezoek van vrienden of familieleden in de pauzes op het schoolplein Sneeuwballen gooien doen we alleen met verse sneeuw en alleen op het grote plein. Als je naar binnen gestuurd wordt, blijf je na de pauze wachten op de pleinwacht. Voetballen of basketballen mag alleen met toestemming van de pleinwacht. Voetballen of basketballen mag alleen op het basketbalveld 2

3 3 Kleine pauze Tijdens de pauzes blijf je op het schoolplein. Je luistert naar instructies e.d. van pleinwacht en volgt ze op. Ben je eenmaal buiten, dan blijf je buiten. In de kleine pauze mag je buiten op het plein eten en drinken. Gooi je afval in de afvalbak! Voetballen of basketballen mag alleen in de grote pauze. Blijf van elkaar af: voorkom duw- en trekwerk. Onze school is een rookvrije school. We nemen geen tas mee naar buiten We kopen geen blikjes uit de automaat. Grote pauze In de grote pauze eet en drink je in de kantine, dus niet op het plein. Voor de kantineverkoop ga je in de rij staan. Dubbel staan betekent achteraan sluiten. Je kan alleen met Euroduppies afrekenen. Je kunt die alleen bij je mentor kopen. In de kantine kan niet met contant geld betaald worden. Hang je jas tijdens het eten over je stoel. Ruim je spullen na het eten netjes op en ga naar het schoolplein. Het gebruik van de frisdrankautomaat is alleen toegestaan in de grote pauze. We nemen geen tas mee naar buiten. Voetballen of basketballen mag alleen met toestemming van de pleinwacht. Je mag met toestemming een bal van school lenen. Je neemt niet je eigen bal mee. Computergebruik Werken op de computer mag alleen in aanwezigheid van een leerkracht. Meld verdachte/vreemde internetpagina s aan je leerkracht. Te laat komen en verzuim Kom je te laat (na de 2 e bel in de klas) dan haal je een te-laat-briefje bij de conciërge. Kom je ongeoorloofd te laat dan blijf je dezelfde dag 30 minuten na. Ouders/verzorgers melden een dokters- of tandartsbezoek bij voorkeur van te voren. Ouders/verzorgers bellen bij verzuim vóór 8.45 uur de school. Ongeoorloofd verzuim betekent tijd/werk inhalen. Algemene regels voor de leerkrachten Omgangregels 3

4 4 Behandel elkaar met respect: laat iedereen in z n waarde en houd rekening met elkaar. Afgesproken regels worden door leerkrachten gehandhaafd en hebben in uitzonderlijke gevallen ruimte die naar eigen inzicht aan de situatie aan te passen. Leerkrachten mogen elkaar respectvol bevragen over handhaving van regels. Leerkrachten geven het goede voorbeeld met betrekking tot het naleven van de regels en afspraken aan de leerlingen. School in school uit Een directielid staat aan het begin/eind van de dag bij de deur om de leerlingen te begroeten/gedag te zeggen en blijft tot en met de tweede bel. Beide buiten- en binnendeuren staan open. In school Bij inschrijving, stage en speciale activiteiten zijn wij met ingang van 1 juni 1994 verplicht om een geldig identiteitsbewijs te vragen. De leerkracht houdt zich aan het afgesproken rooster. Wijzigingen kunnen pas na overleg met de directie. Zorg voor een net verzorgd klaslokaal. Organiseer je werk zodanig dat een invallende collega snel de weg kan vinden. De leerkracht die het lokaal het laatst in gebruik heeft, is verantwoordelijk voor de wijze waarop het lokaal wordt achtergelaten. Als je een voorwerp wilt ophangen, neem dan contact op met de conciërge. Gebruik geen spijkers, schroeven of punaises. Iedereen is tenminste een kwartier voor en na de lessen op school aanwezig. Iedereen is bij de breafing aanwezig. Leerkrachten die de school tussentijds verlaten doen dit in overleg met de directie. Leerkrachten die de school voortijdig verlaten doen dit in overleg met de directie. Verlaat je de school tussentijds i.v.m. ambulante begeleiding of buitenlessen dan noteer je dit in de agenda bij de directie. Laat eventueel je 06-nummer achter. Tijdens het mentor-uur zijn de 1 e en 2 e mentor zoveel mogelijk in de groep aanwezig. Iedereen is op tijd aanwezig voor een vergadering. Ben je verhinderd dan meld je dat tijdig bij de directie. Verstuur je een brief namens school, laat deze dan eerst de directie passeren. Kleine / grote pauze Bij het naar binnenkomen/buitengaan staan beide deuren open en is de conciërge ter controle aanwezig. Twee leerkrachten surveilleren op het plein / in de kantine. Grote pauze: een van de directieleden of de zorgcoördinator is in de kantine aanwezig. In overleg gaat de tweede surveillant naar buiten. De surveillanten zien erop toe dat het schoolplein schoon blijft. Bij slecht weer beslissen de twee surveillanten of de leerlingen naar buiten gaan of niet en geven dit ruim voor de pauze door aan de collega s. 4

5 5 Als de leerlingen binnenblijven zijn zij in de kantine. De bovenbouw blijft bij slecht weer in het stage- of bovenbouwleslokaal. Te laat komen en verzuim Noteer s morgens in het klassenboek de absenten. Beoordeel samen met de zorgcoördinator geoorloofd/ongeoorloofd te laat of verzuim. Neem bij verzuim of veelvuldig te laat komen dezelfde dag contact op met ouders/ verzorgers. Indien deze niet aanwezig zijn, stuurt de leerkracht een brief. Tijdens de lessen vrijetijdbesteding wordt de aanwezigheid gecontroleerd. De leerkrachten die een buitenhobby hebben, geven hun presentielijst aan de adjunctdirecteur. Leerlingen zijn op tijd als zij bij het tweede belsignaal in de klas zijn. Leerlingen die afwezig zijn zonder af- bericht: ouders vóór uur bellen. Nablijversopvang Als een leerling moet nablijven dan wordt er naar huis gebeld. De mentor geeft de namen van de nablijvers door aan de nablijfleerkracht. De nablijvers krijgen van de zorgcoördinator te horen bij wie ze na moeten blijven. De nablijfleerkracht controleert m.b.v. paarse briefje of alle nablijvers aanwezig zijn: afwezigen worden doorgegeven aan zorgcoördinator. Als je de nablijversopvang niet kunt doen, zorg je zelf voor vervanging en geeft dit door aan de bouwcoördinator. Een leerkracht die om andere redenen dan te laat komen een leerling nahoudt, draagt daarvoor zelf de verantwoording. Houdt ouders zelf op de hoogte en houdt zelf toezicht. Nablijven korte dagen bij de eigen mentoren. In de onderbouw is voor het nablijven een rooster gemaakt. 5

6 6 Voorwaarden voor het slagen van regels Gedragsregels hebben pas kans van slagen als met een aantal voorwaarden rekening wordt gehouden: Betrek personeel én leerlingen bij het samenstellen van regels. De kans dat ze nageleefd worden is dan vele malen groter. Maak de regels aan iedereen kenbaar en toon ze zichtbaar! Worden regels geschonden dan dienen er sancties te volgen. Anders neemt niemand ze serieus! Stel regels regelmatig bij. Denk aan nieuwe onderwijssituaties als het omgaan met internet en mobiele telefoon. 6

7 7 Grondregels We behandelen elkaar met respect We behandelen een ander zoals we zelf graag behandeld willen worden. We laten anderen in hun waarde en houden rekening met elkaar. We lossen problemen met elkaar op Als we ruzie hebben, praten we er over. Als we er zelf niet uit kunnen komen, accepteren we hulp (bemiddeling). We gaan zorgvuldig om met onze spullen en met die van anderen We vertrouwen er op dat niemand aan onze spullen komt. We zorgen er voor dat onze werkplek er netjes uitziet. We houden van rust in de school We zijn op tijd aanwezig. We gaan rustig naar binnen en lopen rustig door de gang. We zetten I-pots en mp-3 spelers en telefoons binnen de school uit. We houden ons aan de huisregels We eten geen kauwgum of snoep in school. We dragen in school geen hoofddeksels (petten, mutsen, shawltjes). Het gebruik van drugs en alcohol is op school verboden. 7

8 8 Afspraken voor een goedlopend schooljaar Gesprekken voor het Individueel OntwikkelingsPlan en de 10-minuten gesprekken worden altijd gevoerd met ouder(s) / verzorger(s) èn de leerling. Als de leerling ziek thuis blijft, wordt dit voor schooltijd gemeld (tel ) Dokters- en tandartsafspraken dienen, liefst vooraf, schriftelijk of telefonisch gemeld te worden. Te laat komen betekent dezelfde dag 30 min. nablijven. De leerling mag ouder(s) / verzorger(s) hiervan op de hoogte brengen. Wanneer leerlingen bij lesuitval vroegtijdig naar huis mogen, krijgen ze daarover een brief mee. Deze brief dient de volgende dag ondertekend bij de mentor te worden ingeleverd. Elke leerling heeft de beschikking over een eigen locker. Bij verlies van de sleutel koopt de leerling een nieuwe sleutel/slot voor 10,00. De mobiele telefoon ligt tussen 8.55 uur en uur in de locker/kluisje, dus ook in de schoolpauzes. Tijdens de gymles liggen waardevolle spullen in de eigen locker. Energy-drankjes zoals Red-Bull en Power-drinks mogen niet genuttigd worden onder schooltijd. Praktijkcollege de Atlant is een rookvrije school. 8

9 9 Afspraken ivm achterwacht De docent die een leerling naar de achterwacht stuurt: - Is in eerste instantie verantwoordelijk, soms medeverantwoordelijk, voor de afhandeling van het conflict. ( Niet de mentor, niet de achterwacht en niet de directie) - Het conflict wordt altijd op dag zelf opgelost - Vult, zeer beknopt, het achterwacht briefje in - Geeft werk mee aan de leerling. - Bespreekt aan het eind van de dag, of eerder, het probleem met de leerling en vult het uitstuurformulier in. - Maakt afspraken omtrent gedrag in de toekomst en legt een sanctie op. - Geeft het origineel terug aan de achterwacht en maakt een kopie voor zich zelf, de mentor en de zorgcoördinator( die dit kopie in het leerling dossier bewaard). 9

Montessori Lyceum Rotterdam. Ik ben een Montessoriaan

Montessori Lyceum Rotterdam. Ik ben een Montessoriaan Montessori Lyceum Rotterdam Ik ben een Montessoriaan Inleiding Welkom op het Montessori Lyceum Rotterdam, oftewel het RML. Ook wel Monte genoemd. Je hebt samen met je ouders gekozen voor een bijzondere

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om Zo gaan we met elkaar om 2014-2015 1 Beste leerling, Dit boekje leert je om een goede Lyceum-Ypenburger te worden. De sfeer op school is heel plezierig. Op kan veel. Leerlingen mógen een heleboel, maar

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Zo Straalt De Zonnewijzer

Zo Straalt De Zonnewijzer Zo Straalt De Zonnewijzer Schooljaar 2014-2015 Alles over het doen en laten op onze school. Naam: Groep: HALLO! Speciaal voor jou en alle andere kinderen van onze school hebben wij, meesters en juffen

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar)

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Kindergeneeskunde Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Inhoudsopgave Je meerdaagse opname 1 Wat vind je in dit boekje? 2 Deel 1: Belangrijke informatie over het ziekenhuis en de afdeling 4

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Inhoud 1. Plagen/Pesten 2. Doel Pestprotocol 3. Preventief Pestbeleid 4. Signaleren 5. Het aanpakken van pestgedrag 6. Stappenplan 7. Evaluatie 1. Plagen/Pesten Pesten

Nadere informatie

Behandelgroep Kaaplandstraat 57B

Behandelgroep Kaaplandstraat 57B Behandelgroep Kaaplandstraat 57B Lentehuis 2001 www.marliekeovermeer.nl 5 Informatie voor jongeren Welkom op Kaaplandstraat 57B Dit boekje is gemaakt om jou kennis te laten maken met de gang van zaken

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG

ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website: www.roosberg.nl PARTIJEN Manege de Roosberg is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en reglementen, in

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

Wsw. Modelgedragscode CAO

Wsw. Modelgedragscode CAO Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening 30 mei 2007 ABVAKABO FNV CNV Publieke

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie