Perspectief 0 Leiderschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perspectief 0 Leiderschap"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels Perspective 0: Leadership 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 2400 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 100 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: 80% aanwezigheid verplicht Vrijwel wekelijks ca. 2 uur gedurende 20 weken 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Presentatie Numeriek 1 decimalen 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In perspectief 0 gaat het om het ontwikkelen van een visie op de rollen van leidinggevenden in onderwijsorganisaties in het algemeen en jouw rol als leidinggevende in jouw onderwijsorganisatie in het bijzonder. Welke rollen kunnen leidinggevenden vervullen en wat vragen die rollen van de leidinggevende? Welke rollen sluiten het best aan bij jouw profiel en bij jouw ambities. Hoe kunnen de verschillende rollen worden ontwikkeld? In dit perspectief onderzoek je op basis van literatuur en reflectie op theorie en praktijk jouw eigen visie en cognities met betrekking tot leidinggeven en het gedrag van leidinggevenden in de professionele onderwijspraktijk. Je deelt je inzichten met anderen uit je werk en leeromgeving en vraagt ze om feedback op jouw inzichten. Zelf geef je feedback op de inzichten die anderen ontwikkelden. Uiteindelijk kom je tot een visie op Leiderschap en jouw invulling daarvan. Om je Leiderschap verder te ontwikkelen binnen en buiten de opleiding schets je vervolgens een ontwikkelingskader: binnen welke veranderingsthema s en veranderingsvragen wil je je leiderschap verder vormgeven, welke belangrijke stakeholders zijn daarbij betrokken en welk draagvlak heb je al of moet je gaan creëren? Veranderingsthema s en veranderingsvragen gaan over wat je wil aanpakken in je eigen onderwijspraktijk. Veranderingsvragen geven daarbij meer specifiek aan wat je wilt veranderen. Veranderingsthema s en veranderingsvragen helpen je om te komen tot een onderzoeksvraag. Een onderzoeksvraag geeft aan welke kennis je gaat opleveren, kennis die je helpt om de verandering succesvol te maken. (De onderzoeksvraag diep je in het volgende perspectief verder uit je werkt hem verder uit in een concrete probleemstelling). 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: 1. Vergroting van de eigen kennisbasis over leidinggeven en leiderschap 2. Inzicht in de verschillende rollen die leidinggevenden binnen verschillende onderwijsorganisaties en onderwijssettings kunnen vervullen 3. Inzicht in de eigen cognities en het eigen gedrag als leidinggevende in de eigen onderwijspraktijk; 4. Eigen visie op Leiderschap in het algemeen en het eigen leiderschap in het bijzonder; 5. Veranderthema s, verandervragen in je eigen onderwijsorganisatie die de ontwikkeling van je eigen leiderschap ondersteunen; - Onderzoeksvraag samenhangend met de veranderthema s en verandervragen Kennisbasis: - rollen van leidinggevenden binnen onderwijsorganisaties en veranderingen daarin - visies op leiderschap - (succesvol) gedrag van leidinggevenden; leiderschapskwaliteiten - Normatieve professionaliteit - Impliciete en expliciete opvattingen over management en manieren waarop die worden geuit - Invloed en macht; beïnvloeden met en zonder macht - Professionalisering van leidinggevenden - Leiderschap en teamontwikkeling - Redeneren en argumenteren - Reflectie en feedback 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Zie cursushandleiding 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

3 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

4 Titel Opleidingsvariant Perspectief 1 Duiding Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER Cursusnaam Perspectief 1: Duiding van de context; organisaties ontwerpen en inrichten 1.3 Cursusnaam in Engels Perspective 1: Interpreting the context: organizational design and layout 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 2400 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 100 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: bijeenkomst 1x per week 3 uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Essay Numeriek 1 decimalen 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens Perspectief 1 verdiep je je in de wijze waarop onderwijsorganisaties zijn georganiseerd. Voortbouwend op perspectief 1, waarin leiderschap centraal stond en je je veranderingsthema s en veranderingsvragen hebt geformuleerd, kijk je naar de wijze waarop het management van middelen, mensen en processen gestalte kan krijgen en hoe dat gebeurt binnen je eigen organisatie. Je ontdekt de (impliciete) visie waarop de inrichting van de organisatie is gebaseerd en vergelijkt die met andere visies. Je analyseert hoe effectief de inrichting is in het licht van betekenisvolle doelen voor de stakeholders en van de veranderingsdoelen die jij als leidinggevende hebt. Het kwaliteitsdenken is hierin dus essentieel. Begrippen als organisatiestructuur, organisatiecultuur staan centraal. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: Het perspectief heeft vier beoogde, centrale leerresultaten: 1. het vergroten van de eigen kennisbasis over het ontwerpen en inrichten van organisaties; 2. het leren analyseren van de wijze waarop de organisatie is ingericht; 3. het leren herkennen van impliciete onderliggende visies op het ontwerpen en inrichten van organisaties; 4. het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van de waarde van kennis voor de eigen onderwijspraktijk en ten opzichte van het eigen handelen in de praktijk; 5. het ontwikkelen van een onderzoekmatige manier van kijken naar de eigen onderwijspraktijk; 6. het ontwikkelen van een aantal vaardigheden die nodig zijn voor het onderbouwen van de eigen visie, het gebruik van bronnen en het schrijven van een essay. Deze leerresultaten komen als afsluiting van het perspectief tot uiting in de vorm van: - een beargumenteerde organisatiediagnose van de eigen onderwijsorganisatie of een deel daarvan - een e-presentatie over de organisatiediagnose. Kennisbasis: - (impliciete) visies op organiseren - Ontwikkelingsstadia van organisaties - organisatieontwerp - organisatie-inrichting - organisatiediagnose - ontwerpvariabelen - organisatiestructuur - organisatiecultuur - prestaties - kwaliteitsdenken - management van middelen, mensen en processen - stakeholders en stakeholderanalyse 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Dinten, W. van & Schouten, I. (2011). Zijn zij gek of ben ik het. Delft:Eburon Boek (aanbevolen) : Morgan, G.(2006). Images of Organization. Sage Publications Boek (aanbevolen) : Mintzberg, H., (1985). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. Prentice Hall/Pearson Boek (aanbevolen) : Kor, R., Wijnen, G & Weggeman, M. (2007). Meesterlijk organiseren. Amsterdam: Kluwer Brouwers Boek (aanbevolen) : J. & Peters, J. (2011). Nieuw Europees organiseren. Culemborg: Van Duuren Management Boek (aanbevolen) : Harrison, J.R. & Carroll, G.R. (2005). Culture and Demography in Organizations. New Jersey: Princeton University Press. Boek (aanbevolen) : Quinn, R. & Cameron, K., (2011). Diagnosing and changing organizationalculture. Jossey Bass Boek (aanbevolen) : Kessels, J., Boers, E. & Mostert, P. (2002). Vrije Ruimte. Druk 1. Amsterdam: Boom Boek (aanbevolen) : Rampersad, H.K., (2005). Effectief management van totale kwaliteit. Den Haag: Boom Uitgeverij Boek (aanbevolen) : Miller, R. (2000). Creating Learning Communities. Models, Resources, and New Ways of Thinking About Teaching and Learning. Brandon: The Foundation for Educational Renewal, Inc. (Solomon Press) Boek (aanbevolen) : Ofman, D. (2006). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Servire 2.5 Workload

6 Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

7 Titel Ontwikkeling op impact 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEIMP Cursusnaam Ontwikkeling op impact Cursusnaam in Engels Development on impact 1 MME 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 2400 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 99 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: 80% aanwezigheidsplicht Vrijwel wekelijks ca. 2 uur gedurende 20 weken 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Assessment Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens Ontwikkeling op Impact maakt de sturing door de opleiding plaats voor meer zelfsturing door jou als deelnemer aan de opleiding. Het leren gaat over het ontwikkelen van het vermogen om professionele inbreng te hebben op het leren en innoveren binnen je onderwijspraktijk. Je wordt daarbij gestuurd door - de perspectieven en PGO - de te ontwikkelen Impactkwaliteiten, - je eigen ontwikkelingsbehoeften, - de arbeidscontext waarbinnen je dagelijks functioneert en - de opleidingscontext waarbinnen je functioneert. Het leren vindt grotendeels plaats tijdens het vinden van oplossingen en de uitvoering van het werk in professionele situaties. Naast het bereiken van successen kan er sprake zijn van momenten die minder soepel lopen. Dat hoort ook bij leerprocessen van individu en organisatie. Professionaliteit uit zich dan door het aanpassen van de geplande procesgang op grond van reflectie tijdens en/ of na de actie. Je oriënteert je op de impactkwaliteiten en stelt een plan op om de kwaliteiten te ontwikkelen. Theorie en praktijk maken deel uit van dat plan. Je bespreekt het plan met leerteam en leerteambegeleider. Tijdens de opleiding en tijdens je werk ontwikkel je deze kwaliteiten en je verzamelt daarvan bewijzen in de vorm van rapporten, rapportages, foto s, video-opnames, evaluaties, beoordelingen. Het gaat er niet alleen om dat jij vindt dat je de ontwikkeling daarmee aantoont, de bewijzen moeten gedragen worden door relevante vertegenwoordigers uit opleiding én werkveld. Daarnaast lever je een conceptuele onderbouwing van je handelen of mogelijk handelen. Tijdens de ontwikkeling vraag je regelmatig feedback van leerteam, leerteambegeleider. Op basis daarvan stel je de uitvoering bij. In de eerste Ontwikkeling op Impact raak je vertrouwd met de manier van werken binnen de Impact lijn. Omdat de impactkwaliteit reflective practitioning cruciaal is in de ontwikkeling van alle andere kwaliteiten zal vanuit de opleiding de ontwikkeling van deze groep kwaliteiten extra aandacht krijgen in het eerste half jaar: vormen van feedback geven en ontvangen en van reflecteren staan centraal. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: Ontwikkeling op 3 impactkwaliteiten is aangetoond minimaal het naast hogere niveau (te weten: Hbo+ of Master) in een assessment/ criteriumgericht interview. Daarbij hoort in ieder geval de impactkwaliteit1 reflective practitioning. Kennisbasis: - Visie en werkwijze van de opleiding Master Management of Education - Ontwikkelingsgericht werken - Action learning - STARR methodiek - Feedback geven en ontvangen - Reflecteren - Criterium gerichte assessments - Redeneren en argumenteren 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Steehouder, M., Jansen, C., Mulder, J., Pool, E. van der, & Zeijl, W. (2012). Leren communiceren (6e dr.). Groningen: Wolters-Noordhoff Boek (aanbevolen) : Vroemen, M. (2010). Een team is niet maakbaar maar je kunt er natuurlijk wel aan werken. Management EXECUTIVE, maart/april 2010 Via: %20Deel%202.pdf Boek (aanbevolen) : Praktische achtergrondinformatie over de STARR-methodiek (zelf te zoeken op internet) Zie verder de literatuurlijst in de studiehandleiding. 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 99 Totaal (uren) 140

9 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

10 Titel Opleidingsvariant Perspectief 2 Richting Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER Cursusnaam Perspectief 2: Richting: Strategisch kiezen en samenwerken 1.3 Cursusnaam in Engels Perspective 2: Strategic choices and cooperating 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 2400 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 100 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: bijeenkomst 1x per week 3 uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Essay Numeriek 1 decimalen 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Strategie heeft in bijna alle definities betrekking op het patroon van beslissingen dat, al dan niet opzettelijk, gericht is op het nastreven van (formeel of informeel) gestelde doelen. Die doelen ontstaan in de wisselwerking tussen maatschappij/ politiek enerzijds en educatie anderzijds In Perspectief 2 onderzoek je hoe onderwijsorganisaties in het algemeen en jouw organisatie in het bijzonder tot strategische keuzes komen en welke impliciete en expliciete visies de keuzes bepalen. Je koppelt je thematiek (veranderingsthema, veranderingsvraag en onderzoeksvraag) aan de strategische keuzes en komt op basis van literatuuronderzoek en dialoog met relevante gesprekspartners uit werkveld en opleiding tot een eigen visie en probleemstelling voor nader onderzoek binnen je eigen organisatie. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: - vergroting van de eigen kennisbasis over strategisch kiezen en samenwerken; - kritische houding ten opzichte van de houdbaarheid van kennis en de waarde van kennis voor de eigen onderwijsorganisatie; - onderzoekmatige manier van kijken naar de eigen onderwijsorganisatie; - beargumenteerd wetenschappelijk essay waarin je: o je thematiek koppelt aan de strategische keuzes van je organisatie, o komt tot een eigen visie op de thematiek, geworteld in een scherpe analyse van externe en interne ontwikkelingen o de visie uitwerkt in een onderzoekbare probleemstelling en o aangeeft welke (mogelijke) partners betrokken zijn bij het beleidsterrein waarop je probleemstelling zich begeeft Kennisbasis: - Visies op de wisselwerking tussen maatschappij en educatie en hun betekenis voor de gebruikte concepten en beslissingen - Visie, missie, doelen en strategie - Shared values; normen en waarden - Interne en externe analyses - Strategieformulering in het kader van de contextuele en transactionele organisatieomgeving - Samenwerking in formele en informele netwerken als strategische keuze 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Keuning, D. & Eppink, D.J. (2008). Management & Organisatie. Theorie en toepassing. Groningen: Wolters- Noordhoff Boek (aanbevolen) : Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2005). Strategie slaat terug; De verbeelding aan de macht. Amsterdam: Pearson Education Uitgeverij Boek (aanbevolen) : Ofman, D.D. (2006). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Kosmos Uitgevers Boek (aanbevolen) : Peters, J. & Weggeman, M. (2009). Het Rijnlandboekje. Amsterdam: Business -Contact Boek (aanbevolen) : Senge, P.M. (2001). Lerende scholen; nieuwe uitdagingen voor de lerende organisatie. Schoonhoven: Academic Service.Boek 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

12 Titel Ontwikkeling op impact 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEIMP Cursusnaam Ontwikkeling op impact Cursusnaam in Engels Development on impact 2 MME 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 2400 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 99 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: 80% aanwezigheidsplicht Vrijwel wekelijks ca. 2 uur gedurende 20 weken 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Assessment Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens Ontwikkeling op Impact 2 maakt de sturing door de opleiding opnieuw plaats voor meer zelfsturing door jou als deelnemer aan de opleiding. Het leren gaat over het ontwikkelen van het vermogen om professionele inbreng te hebben op het leren en innoveren binnen je onderwijspraktijk. Je wordt daarbij gestuurd door - de perspectieven en PGO - de te ontwikkelen Impactkwaliteiten, - je eigen ontwikkelingsbehoeften, - de arbeidscontext waarbinnen je dagelijks functioneert en - de opleidingscontext waarbinnen je functioneert. Het leren vindt grotendeels plaats tijdens het vinden van oplossingen en de uitvoering van het werk in professionele situaties. Naast het bereiken van successen kan er sprake zijn van momenten die minder soepel lopen. Dat hoort ook bij leerprocessen van individu en organisatie. Professionaliteit uit zich dan door het aanpassen van de geplande procesgang op grond van reflectie tijdens en/ of na de actie. Je oriënteert je op de impactkwaliteiten en stelt een plan op om de kwaliteiten te ontwikkelen. Theorie en praktijk maken deel uit van dat plan. Je bespreekt het plan met leerteam en leerteambegeleider. Tijdens de opleiding en tijdens je werk ontwikkel je deze kwaliteiten en je verzamelt daarvan bewijzen in de vorm van rapporten, rapportages, foto s, video-opnames, evaluaties, beoordelingen. Het gaat er niet alleen om dat jij vindt dat je de ontwikkeling daarmee aantoont, de bewijzen moeten gedragen worden door relevante vertegenwoordigers uit opleiding én werkveld. Daarnaast lever je een conceptuele onderbouwing van je handelen of mogelijk handelen. Tijdens de ontwikkeling vraag je regelmatig feedback van leerteam, leerteambegeleider. Op basis daarvan stel je de uitvoering bij. In de eerste Ontwikkeling op Impact raak je vertrouwd met de manier van werken binnen de Impact lijn. Omdat de impactkwaliteit reflective practitioning cruciaal is in de ontwikkeling van alle andere kwaliteiten zal vanuit de opleiding de ontwikkeling van deze groep kwaliteiten extra aandacht krijgen in het eerste half jaar: vormen van feedback geven en ontvangen en van reflecteren staan centraal. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: Ontwikkeling op 3 impactkwaliteiten is aangetoond minimaal het naast hogere niveau (te weten: Hbo+ of Master) in een assessment/ criteriumgericht interview. Daarbij hoort in ieder geval de impactkwaliteit1 reflective practitioning. Kennisbasis: - Visie en werkwijze van de opleiding Master Management of Education - Ontwikkelingsgericht werken - Action learning - STARR methodiek - Feedback geven en ontvangen - Reflecteren - Criterium gerichte assessments - Redeneren en argumenteren 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Steehouder, M., Jansen, C., Mulder, J., Pool, E. van der, & Zeijl, W. (2012). Leren communiceren (6e dr.). Groningen: Wolters-Noordhoff Boek (aanbevolen) : Vroemen, M. (2010). Een team is niet maakbaar maar je kunt er natuurlijk wel aan werken. Management EXECUTIVE, maart/april 2010 Via: %20Deel%202.pdf Boek (aanbevolen) : Praktische achtergrondinformatie over de STARR-methodiek (zelf te zoeken op internet) Zie verder de literatuurlijst in de studiehandleiding. 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 99 Totaal (uren) 140

14 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

15 Titel Praktijkgericht onderzoek Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPGO Cursusnaam Praktijkgericht onderzoek: onderzoeken, ontwikkelen en delen 1 en Cursusnaam in Engels Educational research 1 & Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 4800 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? PGO 1 Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 PGO 2 Numeriek 1 decimalen 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Praktijkgericht onderzoek heeft een hechte relatie met de andere perspectieven en kan daar niet los van worden gezien: we spreken in dit verband over zwaluwstaarten. Praktijkgericht onderzoek levert input voor de andere perspectieven en de andere perspectieven leveren op hun beurt weer input voor Praktijkgericht onderzoek. Er is dus sprake van continue interactie tussen onderzoek, theoretische inhoud en praktijk. In het programma zijn circa 10 weken per jaar opgenomen, waarin Praktijkgericht onderzoek aan de orde is. Deze weken zijn niet aaneengesloten maar zijn verdeeld tussen de andere perspectieven van de opleiding. Gedurende de tussenliggende weken komt de kerndocent, op uitnodiging, bij de leerteams om de theorie en inzichten te helpen vertalen naar de eigen onderzoeken van de deelnemers. In Praktijkgericht onderzoek Vergroot je je eigen kennisbasis over onderzoek; Ontwikkel je een kritische houding ten opzichte van onderzoek, de resultaten van onderzoek en de waarde van onderzoek voor je eigen onderwijsorganisatie; ontwikkelen je een onderzoeksmatige manier van kijken naar de eigen onderwijsorganisatie; ontwikkel je onderzoeksvaardigheden die nodig zijn voor het onderzoeken en innoveren van de eigen onderwijsorganisatie; verricht je praktijkgericht onderzoek en lever je op basis van het eigen onderzoek een bijdrage aan de oplossing van praktijkproblemen; deel je kennis en inzichten verkregen op basis van onderzoek met professionals binnen het onderwijs. Bij Praktijkgericht onderzoek krijg je onder begeleiding oefening in het methodisch correct plannen en uitvoeren van een kleinschalig praktijkonderzoek, uitgaande van een door jou vanuit de eigen beroepspraktijk ingegeven veranderthematiek en door jou opgestelde vraagstelling. Dit betekent dat de je de fasen van het onderzoeksproces leert doorlopen: (1) formuleren probleemstelling (jaar 1); (2) onderzoek ontwerp (jaar 1); (3) verwerven van gegevens; (4) verwerken van gegevens; (5) interpreteren van gegevens; (6) rapporteren en methodisch verantwoorden; (7) de aanbevelingen in praktijk brengen en evalueren. De verdeling van het aantal EC s is als volgt: voor de ontwikkeling die je in jaar 1 tot en met de presentatie van je probleemstelling voor opleiding & werkveld krijg je 5 EC. Aan het begin van het tweede jaar krijg je een go/no go op basis van je onderzoeks ontwerp. Bij groen licht ontvang je 5 EC. Tenslotte krijg je 5 EC indien de definitieve versie van je wetenschappelijk artikel in jaar 2 minimaal voldoende is. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: Je krijgt inzicht in de basisprincipes van, en training in de basisvaardigheden voor praktijkgericht onderzoek, dat wetenschappelijk methodisch verantwoord wordt uitgevoerd. Het gaat hier om basisprincipes en basisvaardigheden. Je bent methodologisch voldoende geschoold om (kleinschalig) praktijkonderzoek te doen, vooral in het belang van de onderwijsontwikkeling van de organisatie en het omringende werkveld. In een nadere uitwerking betekent het dat je: komt tot de keuze van een praktijkprobleem: veranderthema en verandervragen; vaardigheden ontwikkelt om probleemstelling en daarbij passende onderzoekstrategie op te stellen voor een praktijkprobleem; vaardigheden (verder) ontwikkelt om vanuit een vraagstelling systematisch te zoeken naar informatie, ook via internet, en om deze informatie op relevantie en betrouwbaarheid te beoordelen; resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek leert te gebruiken bij de analyse en oplossing van praktijkvraagstukken; leert om vanuit de vraagstelling zelfstandig een (veld)onderzoek te doen binnen en buiten de eigen werkorganisatie; bij de analyse en interpretatie van gegevens leert uitgaan van meerdere invalshoeken en rekening leert te houden met conflicterende informatie; leert om te reflecteren op het eigen onderzoeksproces en feedback te geven op dat van anderen (o.a. binnen het leerteam) en je onderzoeksresultaten te presenteren en methodisch te verantwoorden; leert om met de resultaten van je onderzoek het praktijkprobleem tot een oplossing te brengen; de bijdrage van onderzoek aan de oplossing leert evalueren. Kennisbasis: Voor dit perspectief is de volgende kennisbasis van belang, die grotendeels is neergelegd in de verplichte en aanbevolen literatuur (zie literatuurlijst): - praktijkgericht vs. wetenschappelijk onderzoek - empirische cyclus en onderzoekcyclus - probleemstellingen formuleren en plaatsen in de (maatschappelijke) context - deskresearch

17 - relatie tussen probleemstelling en onderzoeksvragen - verantwoord opzetten van onderzoekontwerp - Persoonlijke ervaring met de praktijk of die zodanig kennen, dat je weet welke problemen er spelen. - Onderzoek uitvoering: verwerving, verwerking, analyse en interpretatie van gegevens en informatie - rapportage en verantwoording van onderzoek; presentatie van onderzoeksresultaten - (Criteria voor de) beoordeling van verricht onderzoek - Implementatiestrategieën - Evaluatie van praktijkgericht onderzoek en haar bijdrage aan de oplossing van praktijkproblemen en -vraagstukken 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Saunders, M, Lewis, P, Thornhill, A, (2010) Methoden en Technieken van onderzoek. Amsterdam: Pearson education Benelux; Nederlandstalige editie Boek (aanbevolen) : De Lange, R., Schuman, H. & Montesano Montessori, N. (2010). Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals. Antwerpen/Arnhem: Garant Boek (aanbevolen) : Swanborn P.G.(2010). Basisboek sociaal onderzoek. Boom uitgevers Den Haag. Interviewen Boek (aanbevolen) : Baarda, D.B., De Goede, M.P.M. en van der Meer-Middelburg. A.G.E. (2007). -Basisboek interviewen. Groningen: Wolters-Noordhoff. Boek (aanbevolen) : Emans, B. (2002, 4de druk). Interviewen. Theorie, techniek en training. Groningen, Houten: Wolters Noordhoff. Boek (aanbevolen) : Gillham, B. (2000). The research interview. London: Continuum. Enquêteren Boek (aanbevolen) : Baarda, D.B., De Goede, M.P.M. & Kalmijn, M. (2007). Basisboek Enquêteren. Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquetes. Groningen: Wolters-Noordhoff. Boek (aanbevolen) : Brinkman, J. (1994 of latere druk). De vragenlijst. Groningen: Wolters-Noordhoff Boek (aanbevolen) : Gillham, B. (2000). Developing a questionnaire. London: Continuum. Statistiek Boek (aanbevolen) : Baarda, D.B., De Goede, M.P.M. en Dijkum, C.J. van (2003). Basisboek Statistiek met SPSS. Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks) gegevens. Groningen: Stenfert Kroese Boek (aanbevolen) : Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (2nd edition). London Thousand Oaks New Delhi: Sage Publications. Boek (aanbevolen) : Groningen, B. van & De Boer, C. (2008). Beschrijvende statistiek. Het berekenen en interpreteren van tabellen en statistieken. Amsterdam: Boom Onderwijs Boek (aanbevolen) : Actieonderzoek Bradbury, H. (ed.). (2001). Handbook of Action Research Participative inquiry and practice. London: Sage Boek (aanbevolen) : McNiff, J. & Whitehead, J. (2005). Action Research for Teachers, New York: David Fulton Publishers Boek (aanbevolen) : Engelstalige methodologieboeken Algemeen: Babbie, E.R. (2006). The Practice of Social Research. New York: Wadsworth Publishing Company Boek (aanbevolen) : Denscombe, M. (2004). The Good Research Guide for Small-scale Social Research Projects. Maidenhead: Open University Press. Boek (aanbevolen) : Statistiek: Fielding, J. & Gilbert, N. (2000). Understanding Social Statistics. London: Sage 2.5 Workload Contactduur (uren): 80 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 340 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

18 Titel Opleidingsvariant Perspectief 3 Ruimte Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER Cursusnaam Perspectief 3: Ruimte: realiseren van vernieuwing en impact 1.3 Cursusnaam in Engels Perspective 3: Managing change 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 2400 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 100 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: bijeenkomst 1x per week 3 uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Rapportage Numeriek 1 decimalen 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In Perspectief 2 heb je een analyse gemaakt in hoeverre de gewenste veranderingen aansluiten bij de strategische keuzen van je organisatie en bij de relevante netwerken daarbij. In perspectief 1 is vooral onderzocht welke organisatorische randvoorwaarden al dan niet faciliterend en ondersteunend kunnen zijn aan de gewenste veranderingen.. In perspectief 3 staat de rol van jou als verandermanager centraal. Onderwijsmanagers onderzoeken constant hoe zij hun organisatie als lerend netwerk verder kunnen ontwikkelen, met medewerkers en andere actoren binnen en buiten hun organisatie. Ze leren initiatief en experiment aan te moedigen en te faciliteren. Zij weten dat verandering een constante is in het onderwijs. In perspectief 3 gaat het om het realiseren van onderwijsvernieuwing. Hoe verlopen onderwijsvernieuwingen in het algemeen en in de eigen onderwijsinstelling in het bijzonder. Waarom is het soms zo moeilijk om veranderingen te realiseren en soms helemaal niet? Welke factoren bepalen of de verandering wel of niet lukt. Hoe beïnvloed je processen met en zonder macht? Hoe vergroot je je eigen impact binnen de organisatie om de door jou voorgestelde veranderingen zo goed mogelijk te realiseren? Op basis van inzichten vanuit theorie en praktijk initieer je en begeleid je een onderwijsvernieuwing binnen je eigen organisatie. Je reflecteert hierop en doet weloverwogen interventies om de voortgang van de onderwijsvernieuwing te stimuleren. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: - Grotere kennisbasis op het gebied van het sturen van veranderprocessen, de verschillende opvattingen die daaronder liggen en de mogelijke veranderkundige interventies die daaruit voortvloeien - kritische houding t.a.v. de verschillende theoretische veranderkundige opvattingen en praktijken en de eigen (impliciete) veranderkundige opvattingen en praktijken - analyse m.b.t. de teamvolwassenheid van het eigen team en de gewenste stijl van leidinggeven die daaruit volgt - verder ontwikkelde houding die betrokkenheid van teamleden en zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing bevordert - veranderplan voor de eigen organisatie - (Gedeeltelijk) gerealiseerde onderwijsvernieuwing binnen de eigen onderwijsinstelling, onderbouwing daarvan met theoretische principes en reflectie op de eigen rol en impact als leidinggevende bij vernieuwingen Kennisbasis: Het kennisbouwwerk rondom innoveren : - Innovaties in soorten (ingrijpendheid; achterliggende doel en strategie; aard van de verandering: structuur-cultuurwerkwijze-pseudo) - Innovatievermogen - Innovatiebereidheid: * cultuur/ subcultuur * urgentie * weerstanden/ drempels * omgaan met onzekerheid * adoptiecyclus * mentaliteit * stakeholders - Innovatiediffusie/ innovatieprocessen/ reïnvention - Innovatieaanpak: veranderinterventies 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : de Caluwé, L. en Vermaak, H.(2002): Leren Veranderen, Een handboek voor de veranderkundige Uitgeverij Kluwer, Deventer Boek (aanbevolen) : Blanchard, Kenneth (2009): Wie heeft de verandering vermoord? Uitgeverij Business Contact Boek (aanbevolen) : van Emst, A.(1999): Professionele cultuur in onderwijsorganisaties Uitgeverij: APS Boek (aanbevolen) : Homan, T.(2005): Organisatiedynamica, Theorieën en praktijk van organisatieverandering, Sdu Uitgevers bv, Den Haag Boek (aanbevolen) : Dr.D.Keuning, Dr. D.J.Eppink (2008): Management & organisatie, paragraaf 6.8 Noordhoff Uitgevers Groningen

20 Boek (aanbevolen) : Lingsma, M.(2005): Aan de slag met Teamcoaching Uitgeverij Nelissen Boek (aanbevolen) : Scharmer, C. Otto (2010): Theorie U, Uitgeverij Christofoor Boek (aanbevolen) : Swieringa, J. en Jansen, J. (2005): Gedoe komt er toch, Zin en onzin over organisatieverandering, Uitgeverij Scriptum Management 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Perspectief 0: Teacher leadership

Perspectief 0: Teacher leadership Titel Opleidingsvariant Perspectief 0: Teacher leadership Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MLIPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Teacher leadership 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0: Teacher leadership Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MLIPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Teacher leadership 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Een pittig gesprek. Dr. Ronald Stevens Stevens Consultancy 30 november 2015

Een pittig gesprek. Dr. Ronald Stevens Stevens Consultancy 30 november 2015 Een pittig gesprek Dr. Ronald Stevens Stevens Consultancy 30 november 2015 Voorzitter auditcommissies Kwaliteitsnetwerk MBO Veranderkundige, onderzoeker en interim manager Postgraduate Public Auditing

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp Bijlage cursusomschrijvingen Master Zorgtraject Ontwerp 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Advisering en reflec. praktijkv.en PE 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen?

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Sanneke Bolhuis emeritus lector Fontys Lerarenopleiding senior onderzoeker Radboudumc zetel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Stuurgroep

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASLV-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Oriënteren op de pedagogische praktijk Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode APE-D1ORPDPRK-14 1.2 Cursusnaam Oriënteren op de pedagogische praktijk

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Training Reflective Practitioner

Training Reflective Practitioner Training Reflective Practitioner Beschrijving van een training gericht op het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk op basis van kritische reflectie en onderzoeksmatig handelen Lectoraat beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk 36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk DE MASTERLERAAR ALS BRUGGENBOUWER Marco Snoek en Gonny Farley-Reijnen DE LERAAR ALS SLEUTEL Lerarenbeurs, Masterambitie OCW, Initiatieven

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2016 2017 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Social Work Voltijd 2017-2018 Titel Grondslagen 1 ASW-V1GROND1-17 Cursusnaam Grondslagen 1 Werkvormen: Werkvorm Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Grondslagen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

ONDERZOEK ALS MIDDEL VOOR ONDERWIJSONTWIKKELING?

ONDERZOEK ALS MIDDEL VOOR ONDERWIJSONTWIKKELING? ONDERZOEK ALS MIDDEL VOOR ONDERWIJSONTWIKKELING? OVER KLOVEN EN BRUGGEN CVI CONFERENTIE 2017 MARCO SNOEK INHOUD Onderzoek als impuls voor onderwijsontwikkeling? Wat betekent dat voor de criteria voor goed

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie