Perspectief 0 Leiderschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perspectief 0 Leiderschap"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels Perspective 0: Leadership 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 2400 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 100 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: 80% aanwezigheid verplicht Vrijwel wekelijks ca. 2 uur gedurende 20 weken 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Presentatie Numeriek 1 decimalen 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In perspectief 0 gaat het om het ontwikkelen van een visie op de rollen van leidinggevenden in onderwijsorganisaties in het algemeen en jouw rol als leidinggevende in jouw onderwijsorganisatie in het bijzonder. Welke rollen kunnen leidinggevenden vervullen en wat vragen die rollen van de leidinggevende? Welke rollen sluiten het best aan bij jouw profiel en bij jouw ambities. Hoe kunnen de verschillende rollen worden ontwikkeld? In dit perspectief onderzoek je op basis van literatuur en reflectie op theorie en praktijk jouw eigen visie en cognities met betrekking tot leidinggeven en het gedrag van leidinggevenden in de professionele onderwijspraktijk. Je deelt je inzichten met anderen uit je werk en leeromgeving en vraagt ze om feedback op jouw inzichten. Zelf geef je feedback op de inzichten die anderen ontwikkelden. Uiteindelijk kom je tot een visie op Leiderschap en jouw invulling daarvan. Om je Leiderschap verder te ontwikkelen binnen en buiten de opleiding schets je vervolgens een ontwikkelingskader: binnen welke veranderingsthema s en veranderingsvragen wil je je leiderschap verder vormgeven, welke belangrijke stakeholders zijn daarbij betrokken en welk draagvlak heb je al of moet je gaan creëren? Veranderingsthema s en veranderingsvragen gaan over wat je wil aanpakken in je eigen onderwijspraktijk. Veranderingsvragen geven daarbij meer specifiek aan wat je wilt veranderen. Veranderingsthema s en veranderingsvragen helpen je om te komen tot een onderzoeksvraag. Een onderzoeksvraag geeft aan welke kennis je gaat opleveren, kennis die je helpt om de verandering succesvol te maken. (De onderzoeksvraag diep je in het volgende perspectief verder uit je werkt hem verder uit in een concrete probleemstelling). 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: 1. Vergroting van de eigen kennisbasis over leidinggeven en leiderschap 2. Inzicht in de verschillende rollen die leidinggevenden binnen verschillende onderwijsorganisaties en onderwijssettings kunnen vervullen 3. Inzicht in de eigen cognities en het eigen gedrag als leidinggevende in de eigen onderwijspraktijk; 4. Eigen visie op Leiderschap in het algemeen en het eigen leiderschap in het bijzonder; 5. Veranderthema s, verandervragen in je eigen onderwijsorganisatie die de ontwikkeling van je eigen leiderschap ondersteunen; - Onderzoeksvraag samenhangend met de veranderthema s en verandervragen Kennisbasis: - rollen van leidinggevenden binnen onderwijsorganisaties en veranderingen daarin - visies op leiderschap - (succesvol) gedrag van leidinggevenden; leiderschapskwaliteiten - Normatieve professionaliteit - Impliciete en expliciete opvattingen over management en manieren waarop die worden geuit - Invloed en macht; beïnvloeden met en zonder macht - Professionalisering van leidinggevenden - Leiderschap en teamontwikkeling - Redeneren en argumenteren - Reflectie en feedback 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (aanbevolen) : Zie cursushandleiding 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

3 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

4 Titel Opleidingsvariant Perspectief 1 Duiding Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER Cursusnaam Perspectief 1: Duiding van de context; organisaties ontwerpen en inrichten 1.3 Cursusnaam in Engels Perspective 1: Interpreting the context: organizational design and layout 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 2400 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 100 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: bijeenkomst 1x per week 3 uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Essay Numeriek 1 decimalen 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens Perspectief 1 verdiep je je in de wijze waarop onderwijsorganisaties zijn georganiseerd. Voortbouwend op perspectief 1, waarin leiderschap centraal stond en je je veranderingsthema s en veranderingsvragen hebt geformuleerd, kijk je naar de wijze waarop het management van middelen, mensen en processen gestalte kan krijgen en hoe dat gebeurt binnen je eigen organisatie. Je ontdekt de (impliciete) visie waarop de inrichting van de organisatie is gebaseerd en vergelijkt die met andere visies. Je analyseert hoe effectief de inrichting is in het licht van betekenisvolle doelen voor de stakeholders en van de veranderingsdoelen die jij als leidinggevende hebt. Het kwaliteitsdenken is hierin dus essentieel. Begrippen als organisatiestructuur, organisatiecultuur staan centraal. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: Het perspectief heeft vier beoogde, centrale leerresultaten: 1. het vergroten van de eigen kennisbasis over het ontwerpen en inrichten van organisaties; 2. het leren analyseren van de wijze waarop de organisatie is ingericht; 3. het leren herkennen van impliciete onderliggende visies op het ontwerpen en inrichten van organisaties; 4. het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van de waarde van kennis voor de eigen onderwijspraktijk en ten opzichte van het eigen handelen in de praktijk; 5. het ontwikkelen van een onderzoekmatige manier van kijken naar de eigen onderwijspraktijk; 6. het ontwikkelen van een aantal vaardigheden die nodig zijn voor het onderbouwen van de eigen visie, het gebruik van bronnen en het schrijven van een essay. Deze leerresultaten komen als afsluiting van het perspectief tot uiting in de vorm van: - een beargumenteerde organisatiediagnose van de eigen onderwijsorganisatie of een deel daarvan - een e-presentatie over de organisatiediagnose. Kennisbasis: - (impliciete) visies op organiseren - Ontwikkelingsstadia van organisaties - organisatieontwerp - organisatie-inrichting - organisatiediagnose - ontwerpvariabelen - organisatiestructuur - organisatiecultuur - prestaties - kwaliteitsdenken - management van middelen, mensen en processen - stakeholders en stakeholderanalyse 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Dinten, W. van & Schouten, I. (2011). Zijn zij gek of ben ik het. Delft:Eburon Boek (aanbevolen) : Morgan, G.(2006). Images of Organization. Sage Publications Boek (aanbevolen) : Mintzberg, H., (1985). Structure in Fives: Designing Effective Organizations. Prentice Hall/Pearson Boek (aanbevolen) : Kor, R., Wijnen, G & Weggeman, M. (2007). Meesterlijk organiseren. Amsterdam: Kluwer Brouwers Boek (aanbevolen) : J. & Peters, J. (2011). Nieuw Europees organiseren. Culemborg: Van Duuren Management Boek (aanbevolen) : Harrison, J.R. & Carroll, G.R. (2005). Culture and Demography in Organizations. New Jersey: Princeton University Press. Boek (aanbevolen) : Quinn, R. & Cameron, K., (2011). Diagnosing and changing organizationalculture. Jossey Bass Boek (aanbevolen) : Kessels, J., Boers, E. & Mostert, P. (2002). Vrije Ruimte. Druk 1. Amsterdam: Boom Boek (aanbevolen) : Rampersad, H.K., (2005). Effectief management van totale kwaliteit. Den Haag: Boom Uitgeverij Boek (aanbevolen) : Miller, R. (2000). Creating Learning Communities. Models, Resources, and New Ways of Thinking About Teaching and Learning. Brandon: The Foundation for Educational Renewal, Inc. (Solomon Press) Boek (aanbevolen) : Ofman, D. (2006). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Servire 2.5 Workload

6 Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

7 Titel Ontwikkeling op impact 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEIMP Cursusnaam Ontwikkeling op impact Cursusnaam in Engels Development on impact 1 MME 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 2400 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 99 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: 80% aanwezigheidsplicht Vrijwel wekelijks ca. 2 uur gedurende 20 weken 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Assessment Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens Ontwikkeling op Impact maakt de sturing door de opleiding plaats voor meer zelfsturing door jou als deelnemer aan de opleiding. Het leren gaat over het ontwikkelen van het vermogen om professionele inbreng te hebben op het leren en innoveren binnen je onderwijspraktijk. Je wordt daarbij gestuurd door - de perspectieven en PGO - de te ontwikkelen Impactkwaliteiten, - je eigen ontwikkelingsbehoeften, - de arbeidscontext waarbinnen je dagelijks functioneert en - de opleidingscontext waarbinnen je functioneert. Het leren vindt grotendeels plaats tijdens het vinden van oplossingen en de uitvoering van het werk in professionele situaties. Naast het bereiken van successen kan er sprake zijn van momenten die minder soepel lopen. Dat hoort ook bij leerprocessen van individu en organisatie. Professionaliteit uit zich dan door het aanpassen van de geplande procesgang op grond van reflectie tijdens en/ of na de actie. Je oriënteert je op de impactkwaliteiten en stelt een plan op om de kwaliteiten te ontwikkelen. Theorie en praktijk maken deel uit van dat plan. Je bespreekt het plan met leerteam en leerteambegeleider. Tijdens de opleiding en tijdens je werk ontwikkel je deze kwaliteiten en je verzamelt daarvan bewijzen in de vorm van rapporten, rapportages, foto s, video-opnames, evaluaties, beoordelingen. Het gaat er niet alleen om dat jij vindt dat je de ontwikkeling daarmee aantoont, de bewijzen moeten gedragen worden door relevante vertegenwoordigers uit opleiding én werkveld. Daarnaast lever je een conceptuele onderbouwing van je handelen of mogelijk handelen. Tijdens de ontwikkeling vraag je regelmatig feedback van leerteam, leerteambegeleider. Op basis daarvan stel je de uitvoering bij. In de eerste Ontwikkeling op Impact raak je vertrouwd met de manier van werken binnen de Impact lijn. Omdat de impactkwaliteit reflective practitioning cruciaal is in de ontwikkeling van alle andere kwaliteiten zal vanuit de opleiding de ontwikkeling van deze groep kwaliteiten extra aandacht krijgen in het eerste half jaar: vormen van feedback geven en ontvangen en van reflecteren staan centraal. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: Ontwikkeling op 3 impactkwaliteiten is aangetoond minimaal het naast hogere niveau (te weten: Hbo+ of Master) in een assessment/ criteriumgericht interview. Daarbij hoort in ieder geval de impactkwaliteit1 reflective practitioning. Kennisbasis: - Visie en werkwijze van de opleiding Master Management of Education - Ontwikkelingsgericht werken - Action learning - STARR methodiek - Feedback geven en ontvangen - Reflecteren - Criterium gerichte assessments - Redeneren en argumenteren 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Steehouder, M., Jansen, C., Mulder, J., Pool, E. van der, & Zeijl, W. (2012). Leren communiceren (6e dr.). Groningen: Wolters-Noordhoff Boek (aanbevolen) : Vroemen, M. (2010). Een team is niet maakbaar maar je kunt er natuurlijk wel aan werken. Management EXECUTIVE, maart/april 2010 Via: %20Deel%202.pdf Boek (aanbevolen) : Praktische achtergrondinformatie over de STARR-methodiek (zelf te zoeken op internet) Zie verder de literatuurlijst in de studiehandleiding. 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 99 Totaal (uren) 140

9 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

10 Titel Opleidingsvariant Perspectief 2 Richting Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER Cursusnaam Perspectief 2: Richting: Strategisch kiezen en samenwerken 1.3 Cursusnaam in Engels Perspective 2: Strategic choices and cooperating 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 2400 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 100 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: bijeenkomst 1x per week 3 uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Essay Numeriek 1 decimalen 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Strategie heeft in bijna alle definities betrekking op het patroon van beslissingen dat, al dan niet opzettelijk, gericht is op het nastreven van (formeel of informeel) gestelde doelen. Die doelen ontstaan in de wisselwerking tussen maatschappij/ politiek enerzijds en educatie anderzijds In Perspectief 2 onderzoek je hoe onderwijsorganisaties in het algemeen en jouw organisatie in het bijzonder tot strategische keuzes komen en welke impliciete en expliciete visies de keuzes bepalen. Je koppelt je thematiek (veranderingsthema, veranderingsvraag en onderzoeksvraag) aan de strategische keuzes en komt op basis van literatuuronderzoek en dialoog met relevante gesprekspartners uit werkveld en opleiding tot een eigen visie en probleemstelling voor nader onderzoek binnen je eigen organisatie. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: - vergroting van de eigen kennisbasis over strategisch kiezen en samenwerken; - kritische houding ten opzichte van de houdbaarheid van kennis en de waarde van kennis voor de eigen onderwijsorganisatie; - onderzoekmatige manier van kijken naar de eigen onderwijsorganisatie; - beargumenteerd wetenschappelijk essay waarin je: o je thematiek koppelt aan de strategische keuzes van je organisatie, o komt tot een eigen visie op de thematiek, geworteld in een scherpe analyse van externe en interne ontwikkelingen o de visie uitwerkt in een onderzoekbare probleemstelling en o aangeeft welke (mogelijke) partners betrokken zijn bij het beleidsterrein waarop je probleemstelling zich begeeft Kennisbasis: - Visies op de wisselwerking tussen maatschappij en educatie en hun betekenis voor de gebruikte concepten en beslissingen - Visie, missie, doelen en strategie - Shared values; normen en waarden - Interne en externe analyses - Strategieformulering in het kader van de contextuele en transactionele organisatieomgeving - Samenwerking in formele en informele netwerken als strategische keuze 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Keuning, D. & Eppink, D.J. (2008). Management & Organisatie. Theorie en toepassing. Groningen: Wolters- Noordhoff Boek (aanbevolen) : Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2005). Strategie slaat terug; De verbeelding aan de macht. Amsterdam: Pearson Education Uitgeverij Boek (aanbevolen) : Ofman, D.D. (2006). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Kosmos Uitgevers Boek (aanbevolen) : Peters, J. & Weggeman, M. (2009). Het Rijnlandboekje. Amsterdam: Business -Contact Boek (aanbevolen) : Senge, P.M. (2001). Lerende scholen; nieuwe uitdagingen voor de lerende organisatie. Schoonhoven: Academic Service.Boek 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

12 Titel Ontwikkeling op impact 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEIMP Cursusnaam Ontwikkeling op impact Cursusnaam in Engels Development on impact 2 MME 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 2400 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 99 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: 80% aanwezigheidsplicht Vrijwel wekelijks ca. 2 uur gedurende 20 weken 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Assessment Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens Ontwikkeling op Impact 2 maakt de sturing door de opleiding opnieuw plaats voor meer zelfsturing door jou als deelnemer aan de opleiding. Het leren gaat over het ontwikkelen van het vermogen om professionele inbreng te hebben op het leren en innoveren binnen je onderwijspraktijk. Je wordt daarbij gestuurd door - de perspectieven en PGO - de te ontwikkelen Impactkwaliteiten, - je eigen ontwikkelingsbehoeften, - de arbeidscontext waarbinnen je dagelijks functioneert en - de opleidingscontext waarbinnen je functioneert. Het leren vindt grotendeels plaats tijdens het vinden van oplossingen en de uitvoering van het werk in professionele situaties. Naast het bereiken van successen kan er sprake zijn van momenten die minder soepel lopen. Dat hoort ook bij leerprocessen van individu en organisatie. Professionaliteit uit zich dan door het aanpassen van de geplande procesgang op grond van reflectie tijdens en/ of na de actie. Je oriënteert je op de impactkwaliteiten en stelt een plan op om de kwaliteiten te ontwikkelen. Theorie en praktijk maken deel uit van dat plan. Je bespreekt het plan met leerteam en leerteambegeleider. Tijdens de opleiding en tijdens je werk ontwikkel je deze kwaliteiten en je verzamelt daarvan bewijzen in de vorm van rapporten, rapportages, foto s, video-opnames, evaluaties, beoordelingen. Het gaat er niet alleen om dat jij vindt dat je de ontwikkeling daarmee aantoont, de bewijzen moeten gedragen worden door relevante vertegenwoordigers uit opleiding én werkveld. Daarnaast lever je een conceptuele onderbouwing van je handelen of mogelijk handelen. Tijdens de ontwikkeling vraag je regelmatig feedback van leerteam, leerteambegeleider. Op basis daarvan stel je de uitvoering bij. In de eerste Ontwikkeling op Impact raak je vertrouwd met de manier van werken binnen de Impact lijn. Omdat de impactkwaliteit reflective practitioning cruciaal is in de ontwikkeling van alle andere kwaliteiten zal vanuit de opleiding de ontwikkeling van deze groep kwaliteiten extra aandacht krijgen in het eerste half jaar: vormen van feedback geven en ontvangen en van reflecteren staan centraal. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: Ontwikkeling op 3 impactkwaliteiten is aangetoond minimaal het naast hogere niveau (te weten: Hbo+ of Master) in een assessment/ criteriumgericht interview. Daarbij hoort in ieder geval de impactkwaliteit1 reflective practitioning. Kennisbasis: - Visie en werkwijze van de opleiding Master Management of Education - Ontwikkelingsgericht werken - Action learning - STARR methodiek - Feedback geven en ontvangen - Reflecteren - Criterium gerichte assessments - Redeneren en argumenteren 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Steehouder, M., Jansen, C., Mulder, J., Pool, E. van der, & Zeijl, W. (2012). Leren communiceren (6e dr.). Groningen: Wolters-Noordhoff Boek (aanbevolen) : Vroemen, M. (2010). Een team is niet maakbaar maar je kunt er natuurlijk wel aan werken. Management EXECUTIVE, maart/april 2010 Via: %20Deel%202.pdf Boek (aanbevolen) : Praktische achtergrondinformatie over de STARR-methodiek (zelf te zoeken op internet) Zie verder de literatuurlijst in de studiehandleiding. 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 99 Totaal (uren) 140

14 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

15 Titel Praktijkgericht onderzoek Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPGO Cursusnaam Praktijkgericht onderzoek: onderzoeken, ontwikkelen en delen 1 en Cursusnaam in Engels Educational research 1 & Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 4800 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? PGO 1 Beperkte Alfa NA, NVD, VD 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36 PGO 2 Numeriek 1 decimalen 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Praktijkgericht onderzoek heeft een hechte relatie met de andere perspectieven en kan daar niet los van worden gezien: we spreken in dit verband over zwaluwstaarten. Praktijkgericht onderzoek levert input voor de andere perspectieven en de andere perspectieven leveren op hun beurt weer input voor Praktijkgericht onderzoek. Er is dus sprake van continue interactie tussen onderzoek, theoretische inhoud en praktijk. In het programma zijn circa 10 weken per jaar opgenomen, waarin Praktijkgericht onderzoek aan de orde is. Deze weken zijn niet aaneengesloten maar zijn verdeeld tussen de andere perspectieven van de opleiding. Gedurende de tussenliggende weken komt de kerndocent, op uitnodiging, bij de leerteams om de theorie en inzichten te helpen vertalen naar de eigen onderzoeken van de deelnemers. In Praktijkgericht onderzoek Vergroot je je eigen kennisbasis over onderzoek; Ontwikkel je een kritische houding ten opzichte van onderzoek, de resultaten van onderzoek en de waarde van onderzoek voor je eigen onderwijsorganisatie; ontwikkelen je een onderzoeksmatige manier van kijken naar de eigen onderwijsorganisatie; ontwikkel je onderzoeksvaardigheden die nodig zijn voor het onderzoeken en innoveren van de eigen onderwijsorganisatie; verricht je praktijkgericht onderzoek en lever je op basis van het eigen onderzoek een bijdrage aan de oplossing van praktijkproblemen; deel je kennis en inzichten verkregen op basis van onderzoek met professionals binnen het onderwijs. Bij Praktijkgericht onderzoek krijg je onder begeleiding oefening in het methodisch correct plannen en uitvoeren van een kleinschalig praktijkonderzoek, uitgaande van een door jou vanuit de eigen beroepspraktijk ingegeven veranderthematiek en door jou opgestelde vraagstelling. Dit betekent dat de je de fasen van het onderzoeksproces leert doorlopen: (1) formuleren probleemstelling (jaar 1); (2) onderzoek ontwerp (jaar 1); (3) verwerven van gegevens; (4) verwerken van gegevens; (5) interpreteren van gegevens; (6) rapporteren en methodisch verantwoorden; (7) de aanbevelingen in praktijk brengen en evalueren. De verdeling van het aantal EC s is als volgt: voor de ontwikkeling die je in jaar 1 tot en met de presentatie van je probleemstelling voor opleiding & werkveld krijg je 5 EC. Aan het begin van het tweede jaar krijg je een go/no go op basis van je onderzoeks ontwerp. Bij groen licht ontvang je 5 EC. Tenslotte krijg je 5 EC indien de definitieve versie van je wetenschappelijk artikel in jaar 2 minimaal voldoende is. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: Je krijgt inzicht in de basisprincipes van, en training in de basisvaardigheden voor praktijkgericht onderzoek, dat wetenschappelijk methodisch verantwoord wordt uitgevoerd. Het gaat hier om basisprincipes en basisvaardigheden. Je bent methodologisch voldoende geschoold om (kleinschalig) praktijkonderzoek te doen, vooral in het belang van de onderwijsontwikkeling van de organisatie en het omringende werkveld. In een nadere uitwerking betekent het dat je: komt tot de keuze van een praktijkprobleem: veranderthema en verandervragen; vaardigheden ontwikkelt om probleemstelling en daarbij passende onderzoekstrategie op te stellen voor een praktijkprobleem; vaardigheden (verder) ontwikkelt om vanuit een vraagstelling systematisch te zoeken naar informatie, ook via internet, en om deze informatie op relevantie en betrouwbaarheid te beoordelen; resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek leert te gebruiken bij de analyse en oplossing van praktijkvraagstukken; leert om vanuit de vraagstelling zelfstandig een (veld)onderzoek te doen binnen en buiten de eigen werkorganisatie; bij de analyse en interpretatie van gegevens leert uitgaan van meerdere invalshoeken en rekening leert te houden met conflicterende informatie; leert om te reflecteren op het eigen onderzoeksproces en feedback te geven op dat van anderen (o.a. binnen het leerteam) en je onderzoeksresultaten te presenteren en methodisch te verantwoorden; leert om met de resultaten van je onderzoek het praktijkprobleem tot een oplossing te brengen; de bijdrage van onderzoek aan de oplossing leert evalueren. Kennisbasis: Voor dit perspectief is de volgende kennisbasis van belang, die grotendeels is neergelegd in de verplichte en aanbevolen literatuur (zie literatuurlijst): - praktijkgericht vs. wetenschappelijk onderzoek - empirische cyclus en onderzoekcyclus - probleemstellingen formuleren en plaatsen in de (maatschappelijke) context - deskresearch

17 - relatie tussen probleemstelling en onderzoeksvragen - verantwoord opzetten van onderzoekontwerp - Persoonlijke ervaring met de praktijk of die zodanig kennen, dat je weet welke problemen er spelen. - Onderzoek uitvoering: verwerving, verwerking, analyse en interpretatie van gegevens en informatie - rapportage en verantwoording van onderzoek; presentatie van onderzoeksresultaten - (Criteria voor de) beoordeling van verricht onderzoek - Implementatiestrategieën - Evaluatie van praktijkgericht onderzoek en haar bijdrage aan de oplossing van praktijkproblemen en -vraagstukken 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Saunders, M, Lewis, P, Thornhill, A, (2010) Methoden en Technieken van onderzoek. Amsterdam: Pearson education Benelux; Nederlandstalige editie Boek (aanbevolen) : De Lange, R., Schuman, H. & Montesano Montessori, N. (2010). Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals. Antwerpen/Arnhem: Garant Boek (aanbevolen) : Swanborn P.G.(2010). Basisboek sociaal onderzoek. Boom uitgevers Den Haag. Interviewen Boek (aanbevolen) : Baarda, D.B., De Goede, M.P.M. en van der Meer-Middelburg. A.G.E. (2007). -Basisboek interviewen. Groningen: Wolters-Noordhoff. Boek (aanbevolen) : Emans, B. (2002, 4de druk). Interviewen. Theorie, techniek en training. Groningen, Houten: Wolters Noordhoff. Boek (aanbevolen) : Gillham, B. (2000). The research interview. London: Continuum. Enquêteren Boek (aanbevolen) : Baarda, D.B., De Goede, M.P.M. & Kalmijn, M. (2007). Basisboek Enquêteren. Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquetes. Groningen: Wolters-Noordhoff. Boek (aanbevolen) : Brinkman, J. (1994 of latere druk). De vragenlijst. Groningen: Wolters-Noordhoff Boek (aanbevolen) : Gillham, B. (2000). Developing a questionnaire. London: Continuum. Statistiek Boek (aanbevolen) : Baarda, D.B., De Goede, M.P.M. en Dijkum, C.J. van (2003). Basisboek Statistiek met SPSS. Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks) gegevens. Groningen: Stenfert Kroese Boek (aanbevolen) : Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (2nd edition). London Thousand Oaks New Delhi: Sage Publications. Boek (aanbevolen) : Groningen, B. van & De Boer, C. (2008). Beschrijvende statistiek. Het berekenen en interpreteren van tabellen en statistieken. Amsterdam: Boom Onderwijs Boek (aanbevolen) : Actieonderzoek Bradbury, H. (ed.). (2001). Handbook of Action Research Participative inquiry and practice. London: Sage Boek (aanbevolen) : McNiff, J. & Whitehead, J. (2005). Action Research for Teachers, New York: David Fulton Publishers Boek (aanbevolen) : Engelstalige methodologieboeken Algemeen: Babbie, E.R. (2006). The Practice of Social Research. New York: Wadsworth Publishing Company Boek (aanbevolen) : Denscombe, M. (2004). The Good Research Guide for Small-scale Social Research Projects. Maidenhead: Open University Press. Boek (aanbevolen) : Statistiek: Fielding, J. & Gilbert, N. (2000). Understanding Social Statistics. London: Sage 2.5 Workload Contactduur (uren): 80 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 340 Totaal (uren) 420 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

18 Titel Opleidingsvariant Perspectief 3 Ruimte Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER Cursusnaam Perspectief 3: Ruimte: realiseren van vernieuwing en impact 1.3 Cursusnaam in Engels Perspective 3: Managing change 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: V Beganovic-Vidovic (tel ) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 2400 minuten blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 100 Toelichting bij werkvorm Diverse werkvormen: bijeenkomst 1x per week 3 uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar de toets aangeboden? Rapportage Numeriek 1 decimalen 5, blok CONTINUE, week blok CONTINUE, week 36

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In Perspectief 2 heb je een analyse gemaakt in hoeverre de gewenste veranderingen aansluiten bij de strategische keuzen van je organisatie en bij de relevante netwerken daarbij. In perspectief 1 is vooral onderzocht welke organisatorische randvoorwaarden al dan niet faciliterend en ondersteunend kunnen zijn aan de gewenste veranderingen.. In perspectief 3 staat de rol van jou als verandermanager centraal. Onderwijsmanagers onderzoeken constant hoe zij hun organisatie als lerend netwerk verder kunnen ontwikkelen, met medewerkers en andere actoren binnen en buiten hun organisatie. Ze leren initiatief en experiment aan te moedigen en te faciliteren. Zij weten dat verandering een constante is in het onderwijs. In perspectief 3 gaat het om het realiseren van onderwijsvernieuwing. Hoe verlopen onderwijsvernieuwingen in het algemeen en in de eigen onderwijsinstelling in het bijzonder. Waarom is het soms zo moeilijk om veranderingen te realiseren en soms helemaal niet? Welke factoren bepalen of de verandering wel of niet lukt. Hoe beïnvloed je processen met en zonder macht? Hoe vergroot je je eigen impact binnen de organisatie om de door jou voorgestelde veranderingen zo goed mogelijk te realiseren? Op basis van inzichten vanuit theorie en praktijk initieer je en begeleid je een onderwijsvernieuwing binnen je eigen organisatie. Je reflecteert hierop en doet weloverwogen interventies om de voortgang van de onderwijsvernieuwing te stimuleren. 2.2 Cursus inhoud Learning outcomes: - Grotere kennisbasis op het gebied van het sturen van veranderprocessen, de verschillende opvattingen die daaronder liggen en de mogelijke veranderkundige interventies die daaruit voortvloeien - kritische houding t.a.v. de verschillende theoretische veranderkundige opvattingen en praktijken en de eigen (impliciete) veranderkundige opvattingen en praktijken - analyse m.b.t. de teamvolwassenheid van het eigen team en de gewenste stijl van leidinggeven die daaruit volgt - verder ontwikkelde houding die betrokkenheid van teamleden en zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing bevordert - veranderplan voor de eigen organisatie - (Gedeeltelijk) gerealiseerde onderwijsvernieuwing binnen de eigen onderwijsinstelling, onderbouwing daarvan met theoretische principes en reflectie op de eigen rol en impact als leidinggevende bij vernieuwingen Kennisbasis: Het kennisbouwwerk rondom innoveren : - Innovaties in soorten (ingrijpendheid; achterliggende doel en strategie; aard van de verandering: structuur-cultuurwerkwijze-pseudo) - Innovatievermogen - Innovatiebereidheid: * cultuur/ subcultuur * urgentie * weerstanden/ drempels * omgaan met onzekerheid * adoptiecyclus * mentaliteit * stakeholders - Innovatiediffusie/ innovatieprocessen/ reïnvention - Innovatieaanpak: veranderinterventies 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : de Caluwé, L. en Vermaak, H.(2002): Leren Veranderen, Een handboek voor de veranderkundige Uitgeverij Kluwer, Deventer Boek (aanbevolen) : Blanchard, Kenneth (2009): Wie heeft de verandering vermoord? Uitgeverij Business Contact Boek (aanbevolen) : van Emst, A.(1999): Professionele cultuur in onderwijsorganisaties Uitgeverij: APS Boek (aanbevolen) : Homan, T.(2005): Organisatiedynamica, Theorieën en praktijk van organisatieverandering, Sdu Uitgevers bv, Den Haag Boek (aanbevolen) : Dr.D.Keuning, Dr. D.J.Eppink (2008): Management & organisatie, paragraaf 6.8 Noordhoff Uitgevers Groningen

20 Boek (aanbevolen) : Lingsma, M.(2005): Aan de slag met Teamcoaching Uitgeverij Nelissen Boek (aanbevolen) : Scharmer, C. Otto (2010): Theorie U, Uitgeverij Christofoor Boek (aanbevolen) : Swieringa, J. en Jansen, J. (2005): Gedoe komt er toch, Zin en onzin over organisatieverandering, Uitgeverij Scriptum Management 2.5 Workload Contactduur (uren): 40 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 100 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Een redenering voor veranderen

Een redenering voor veranderen Een redenering voor veranderen Dr. Kilian M. Bennebroek Gravenhorst is organisatieadviseur bij PlusPulse en associé bij Sioo. 232 Inleiding HULPMIDDEL VOOR MAKERS VAN VERANDERINGEN IN ORGANISATIES Om sturing

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed onderwijs

Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed onderwijs 8 Ton Bruining, Hanna de Koning, Evelien Loeffen en Emerance Uytendaal Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed onderwijs Onderzoeksrapportage Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed

Nadere informatie

Praktijkonderzoek door leraren: kwaliteit van doel en middel. Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam

Praktijkonderzoek door leraren: kwaliteit van doel en middel. Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam Praktijkonderzoek door leraren: kwaliteit van doel en middel Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam Je leert dat wat je doet niet vanzelfsprekend is, maar dat je dat ter discussie kunt stellen. Mijn attitude

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Onderzoek naar de invloed van praktijkgericht onderzoek op schoolontwikkeling Anje Ros Martine Amsing Anne ter Beek Suzanne Beek Rosa Hessing Ria Timmermans

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Een rol van betekenis

Een rol van betekenis Een rol van betekenis Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het primaire proces in het mbo Eva Voncken Flora Breemer Colofon Een rol van betekenis; Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie