Goede doelen op weg naar Fons van Rooij en Mascha Buiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goede doelen op weg naar 2015. Fons van Rooij en Mascha Buiting"

Transcriptie

1 Goede doelen op weg naar 2015 Fons van Rooij en Mascha Buiting

2 inleiding De samenleving verandert. Gevestigde instanties blijken onbetrouwbaar, bestaande conventies worden omver geworpen. Dat vraagt ook om een nieuwe blik op de goede doelensector. Mascha Buiting en Fons van Rooij gaven in 2010 een reeks van 40 trendseminars onder de titel Goede doelen op weg naar Meer dan 700 bestuurders, directieleden en medewerkers namen deel aan de sessies. In dit boekje vindt u de tien belangrijkste trends. Het fondsenwervende landschap zal de komende jaren drastisch veranderen. De seminars Goede doelen op weg naar 2015 geven helder inzicht in die veranderingen en helpen zo bij de strategische beleidsvorming van charitatieve organisaties. De seminars worden o.a. aangeboden via het programma van het Vakblad en de VFI, en worden nog geregeld in-huis gegeven aan beleidsmakers, directies en besturen. Titel: What s New? Subtitel: Goede doelen op weg naar 2015 Uitgegeven door: WWAV ism Trendseminars.nl Copyright 2010 Trendseminars.nl Auteurs: Fons van Rooij en Mascha Buiting Eindredactie: Jeroen Talens Ontwerp: WWAV 1e druk 2010 ISBN: Overname van teksten uit dit boek is alleen toegestaan met de volgende bronvermelding: Uit What s New? door WWAV ism Trendseminars.nl

3 De belangrijkste trends op weg naar 2015

4 1 Donateurs nemen controle over hun relatie met het goede doel. En als dat niet kan nemen ze afscheid, stappen over of starten zelf een initiatief.

5 Consumenten zijn kritischer en willen de regie over financiële afspraken met derden. Mede door laagconjunctuur en de vertrouwenscrisis eisen ze controle over hun bestedingen. Ze willen vrij en flexibel zijn en niet gebonden worden door vaste overeenkomsten en verplichtingen. De massale afgifte van machtigingen aan goede doelen zal stagneren. Mensen zullen bestaande afspraken tegen het licht houden. De argwaan over grote professionele organisaties, die vooral oog lijken te hebben voor de eigen doelstellingen, groeit. Dit leidt tot een herijking onder donateurs. Mensen zijn nog steeds bereid te geven. Maar ze verleggen hun donatiestroom doelbewust naar organisaties met een geloofwaardige belofte. Naar doelen die aan kunnen tonen dat hun donatie het verschil maakt. Het wordt steeds eenvoudiger om relaties met het goede doel aan te gaan of op te zeggen. Er zijn onafhankelijke websites waar dit binnen enkele minuten geregeld is. Steeds meer mensen starten een eigen stichting, als de bestaande doelen niet meer aan hun eisen voldoen. Ook winnen kleinschalige initiatieven van bekenden aan populariteit omdat het dichtbij, overzichtelijk en betrouwbaar is. Vertrouwen in instanties 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kleine, lokale goede doelen Landelijke organisaties voor het goede doel Het C B F -keur voor goede doelen Media De overheid Kerken Grote bedrijven Nov Nov Dec Dec J un S ept Dec M rt J un S ep Accountants Bron: Nederlands Donateurspanel

6 2 Donateurs hebben een actieve band met hun charitatieve partners maar wisselen frequent. Emotie & beleving zijn daarbij de basisingrediënten.

7 De tijd van eeuwige trouw ligt achter ons. Leefstijlen worden grilliger en relaties worden fragieler. Dat geldt zeker ook voor relaties met goede doelen. Het aanbod aan mogelijkheden om te doneren groeit sterk. En alleen merken met een sterke propositie zijn in staat om donateurs voor langere tijd aan zich te binden. Goede doelen spelen daar o.a. op in met emotionele campagnes en zogenaamde belevingsevents. Daarbij komen mensen in actie of wordt hen gevraagd een actie financieel te steunen. Enerzijds appelleert dit perfect aan de behoefte aan afwisseling, eigen initiatief en nieuwe ervaringen. In relatief korte tijd kunnen enthousiaste sympathisanten grote bedragen inzamelen voor hun goede doel. De belangstelling kan echter ook weer wegebben. Daarom moeten goede doelen permanent een vinger aan de pols van de donateur of actievoerder houden. Zodat er tijdig ingespeeld kan worden op nieuwe trends en veranderende behoeften. Een goed voorbeeld is Alpe d HuZes, een uiterst succesvol wielerevenement, waarmee sinds 2006 geld voor de kanker bestrijding wordt opgehaald.

8 3 Donateurs geven bij voorkeur lokaal en aan single issue doelen, die aantoonbaar het verschil maken of passen in hun belevingswereld.

9 Mensen geven liever aan concrete projecten dan aan grote hulpprogramma s. Steeds vaker geldt: hoe specifieker, hoe beter. Er wordt ook meer gegeven als het doel dichtbij is, en wordt aanbevolen door mensen uit de eigen (betrouwbare!) kring. Lokale en regionale fondsenwerving zal verder groeien en steeds meer partijen strijden om de donaties. Deze ontwikkeling gaat ten koste van grote, (inter)nationale organisaties. In het bijzonder betalen organisaties de prijs als lokale relevantie en loyale netwerken ontbreken en de impact van hun werk op de wereld onvoldoende zichtbaar is.

10 4 Donateurs leggen rechtstreeks contact met uitvoerende mensen/ organisaties, voor directe steun zonder tussenkomst van een goede doelen organisatie.

11 Door de komst van internet vallen er schakels uit de traditionele kolom: het proces wordt simpeler en doeltreffender. Deze ontwikkeling is al zichtbaar in de commerciële sector. Denk bijvoorbeeld aan Bol.com, waar de rol van tussenhandel en lokale boekwinkel voor een deel is overgenomen. Het is een kwestie van tijd voor dit ook in de goede doelen sector gaat gebeuren. Kiva.org en de 1% club werken al op deze manier. Het goede doel zal in de toekomst zijn rol als intermediair tussen de donateur en projecten gaan verliezen. Mensen reizen en worden ter plekke geïnspireerd door initiatieven, die ze direct steunen. Via internet kunnen mensen zonder tussenkomst van een charitatieve instelling in contact komen met lokale (wereldwijde!) projecten. Ook de televisie speelt een belangrijke rol: mensen zien bijvoorbeeld een documentaire over uitstervende gorilla s, googlen het onderwerp op internet en doneren rechtstreeks aan een lokaal project.

12 5 De grens tussen profit en non-profit verdwijnt. Bedrijven integreren maatschappelijke verantwoordelijkheid in de visie van hun organisatie.

13 Bedrijven worden in de toekomst steeds vaker afgerekend op hun maatschappelijke groei en minder op hun economische groei. Daarmee raken goede doelen hun monopolie op het goed doen nog meer kwijt. Nu al worden bedrijven en hun producten/diensten in toenemende mate beoordeeld op eerlijkheid en duurzaamheid. Bedrijven zullen hun maatschappelijke rol steeds meer oppakken. Dat kan door middel van verregaande partnerships met bestaande goede doelen, waarbij sprake is van wederkerige opbrengst: bedrijven zorgen voor geld en zichtbaarheid, maar verwachten ook advies en hulp bij veranderingen in de processen. Maar het kan ook zonder partnership: bedrijven worden zelf het goede doel. Deze business-owned ngo s ( Bongo s ) nemen ook zelf de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor eventuele veranderingen in hun processen. Neem bijvoorbeeld Calvé, dat alleen nog scharreleieren gebruikt voor haar mayonaise.

14 6 Fondsenwervers stellen de relaties met de donateur centraal en managen zijn verwachtingen.

15 Het bestaansrecht van goede doelen ligt voor een belangrijk deel in handen van de donateurs. Juist nu de wereld verandert en loyaliteit minder vanzelfsprekend is, wordt het contact met donateurs van levensbelang. Goede doelen moeten precies weten hoe er over ze gedacht wordt en wat er van ze verwacht wordt. Alleen dan kan de betrokkenheid van de donateur verankerd worden. Het toetsen van verwachtingen gaat veel verder dan regulier marktonderzoek. Goede doelen moeten hun contacten aantoonbaar onderhouden. Ze moeten bewijs leveren dat het doel een democratische en geloofwaardige vertegenwoordiging is van leden en donateurs. Pas als ze helder aantonen dat het geld doelmatig wordt besteed, zal de achterban weer een trouwe achterban worden. Kennis van en contact met de donateur mag zeker niet beperkt blijven tot communicatiespecialisten, fondsenwervers en persvoorlichters. Klantgerichtheid moet centraal staan bij alle medewerkers van een goed doel het is een cultuurvraagstuk!

16 7 Dialoogmarketing staat centraal. Persoonlijk en online contact vervangt wervingsmailingen en storytelling & authenticiteit zijn onmisbaar in communicatie!

17 Consumenten prikken steeds vaker door de marketingboodschap heen. Ze weten dat de straatwerver een student is die hiervoor betaald krijgt. Het is onecht en dat is voelbaar. Want juist bij goede doelen verwacht men passie, eerlijkheid, emotie en gedrevenheid. Organisaties die durven testen met nieuwe vormen van tweezijdige communicatie zullen het meest succesvol blijken. Deze organisaties durven weer te luisteren. Zij gaan terug naar de basis en vragen zich af waarom ze ook alweer op de wereld zijn. Wat hun relevantie is, waarom mensen het ooit opgericht hebben en waarom donateurs daarvoor gevallen zijn.

18 8 Goede doelen worden lean & mean en hebben in de eerste plaats een rol als regisseur en inspirator.

19 Het beeld van uitdijende organisaties is voor donateurs een schrikbeeld. Het bevestigt hun negatieve gevoel dat het geld niet goed besteed wordt. Ook bestuurders voelen de ballast. Want het leidt per definitie tot meer processen, meer protocollen en meer vergaderingen. En dus tot meer en onnodige werkdruk. Maar het belangrijkste is, dat de focus op de doelstelling en de donateur uit beeld verdwijnt. Mensen kunnen zich simpelweg niet identificeren met grote, logge, onpersoonlijke organisaties. Natuurlijk, er zijn organisaties die groot moeten zijn om effectief te kunnen werken. Maar zorg dan wel dat het voor de donateur intiem, toegankelijk en efficiënt voelt! In een turbulente markt is flexibiliteit, dynamiek en innovatiekracht een vereiste. Kleinere organisaties spelen hier makkelijker op in. Ondersteunende taken (o.a. administratie) worden vaker uitbesteed of gedeeld met andere goede doelen. De zakelijke bestuurder maakt plaats voor de sociale ondernemer, die dicht op de dagelijks operatie zit en persoonlijk richting geeft aan de koers en de ambitie van het goede doel.

20 9 Grenzen vervagen. Fondsenwervers zijn internationaal actief en het umfeld verandert door buiten landse toetreders, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, overheid, en rol van leger.

21 Internet is per definitie internationaal. Het kent geen grenzen en door ontwikkelingen als Google Translator ook steeds minder taalbarrières. Als fondsenwerving meer online gaat plaatsvinden, zal het ook steeds internationaler worden. Het is een kwestie van tijd voor internationale goede doelen toetreden tot de Nederlandse charitatieve markt. Met name China is in opkomst: in de Afrikaanse markt hebben zij in economisch en charitatief opzicht al een stevige vinger in de pap. In Griekenland blijft de rol van China nu nog beperkt tot de economie, maar verwacht wordt dat ze ook hun stempel zullen drukken op sociale misstanden. Verder zal het fondsenwervende landschap aanzienlijk veranderen door de opkomst van o.a. culturele organisaties, onderzoeksinstituten, ziekenhuizen en scholen. Mensen geven dan niet aan een goed doel dat geld werft voor onderzoek, maar rechtstreeks aan het onderzoeksinstituut. Daarmee komt de traditionele rol van goede doelen verder onder druk te staan.

22 10 van Organisaties verliezen hun rol als aanjager en actievoerder en moeten zichzelf vernieuwen. Dit doen ze door het integreren van kleine fondsen wervende initiatieven of het benutten externe initiatieven.

23 Goede doelen moeten zich aanpassen aan de nieuwe tijd. En snel ook want inkomsten staan onder druk. Fondsenwerving is ook niet langer het exclusieve domein van goede doelen. Zorginstellingen, scholen en culturele instellingen worden belangrijke concurrenten op de markt. Alleen door voortdurend te vernieuwen en innoveren, blijven organisaties aantrekkelijk en dynamisch. Hiervoor zijn mensen van buiten de organisatie essentieel. Mensen die niet denken in beperkingen, maar in oplossingen. Die over bestaande afspraken heen kunnen stappen om nieuwe perspectieven te ontwikkelen en nieuwe diensten te bedenken. Goede doelen behalen succes door het experiment te zoeken. Door de voet van de rem te halen en het gaspedaal in te drukken. Succes komt door processen los te laten en kansen te grijpen. Organisaties zullen steeds vaker gerund worden door vrijwilligers, die zich voor korte of langere tijd binden aan het goede doel. Mensen die vanuit hun expertise en competenties denk- en organisatiekracht aanreiken. Het zal een positieve impuls geven aan de authenticiteit en populariteit van goede doelen en het draagvlak aanzienlijk vergroten.

24 Over de auteurs Fons van Rooij heeft ruim een kwart eeuw ervaring in marketing, communicatie en fondsenwerving. Bijna vijftien jaar geleden richtte hij WWAV op. Hij werkt voor de grootste charitatieve merken en is een inspirator en vernieuwer pur sang. Zijn vaste motto is bewegen is kansen creëren. Fons gelooft dat het altijd beter kan en draagt dat graag over op mensen, collega s en klanten. Mascha Buiting is trendanalist en interim marketing- en communicatiemanager. Ze studeerde HEAO-CE en Communicatiewetenschap. Mascha heeft inmiddels dertien jaar ervaring in (direct) marketing en communicatie, veelal in non-profitorganisaties. In 2008 volgde ze de opleiding Prognose & Strategie en specialiseerde zich in trends in de charitatieve markt. De wereld verandert razendsnel. Ik wil collega s in de branche inspireren met de kansen die deze veranderingen bieden.

25 De 10 Trends op een rij 1. Donateurs nemen controle over hun relatie met het goede doel. En als dat niet kan nemen ze afscheid, stappen over of starten zelf een initiatief. 2. Donateurs hebben een actieve band met hun charitatieve partners maar wisselen frequent. Emotie en beleving zijn daarbij de basisingrediënten. 3. Donateurs geven bij voorkeur lokaal en aan single issue doelen, die aantoonbaar het verschil maken of passen in hun belevingswereld. 4. Donateurs leggen rechtstreeks contact met uitvoerende mensen/organisaties, voor directe steun zonder tussenkomst van een goede doelen organisatie. 5. De grens tussen profit en non-profit verdwijnt. Bedrijven integreren maatschappelijke verantwoordelijkheid in de visie van hun organisatie. 6. Fondsenwervers stellen de relaties met de donateur centraal en managen zijn verwachtingen. 7. Dialoogmarketing staat centraal. Persoonlijk en online contact vervangt wervingsmailingen en storytelling en authenticiteit zijn onmisbaar in communicatie! 8. Goede doelen worden lean & mean en hebben in de eerste plaats een rol als regisseur en inspirator. 9. Grenzen vervagen. Fondsen wervers zijn internationaal actief en het umfeld verandert door buiten landse toetreders, bedrijfsleven, onderzoeks instituten, overheid en rol van leger. 10. Organisaties verliezen hun rol als aanjager en actievoerder en moeten zichzelf vernieuwen. Dit doen ze door het integreren van kleine fondsen wervende initiatieven of het benutten van externe initiatieven.

26 Trendseminars.nl Geïnteresseerd in een Trendseminar door Mascha Buiting en Fons van Rooij binnen uw organisatie? Neem dan contact op met een van de sprekers over het type seminar dat voor u het meest geschikt is. Fons van Rooij Mascha Buiting

27

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships

ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven. Naar meer strategische partnerships ING Economisch Bureau Goede doelen en het bedrijfsleven Naar meer strategische partnerships Colofon Auteur Edse Dantuma ING Economisch Bureau Edse.Dantuma@ing.nl Redactie Ceel Elemans ING Sectormanagement

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Coöperaties voor en door burgers

Coöperaties voor en door burgers Kennisdossier 9: Coöperaties voor en door burgers Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Wat zijn coöperaties?... 4 2. Achtergronden van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging?

Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Onderzoeksrapport Wat willen leden van hun vereniging? Wat willen leden van hun vereniging? Ledenorganisaties maken grote veranderingen door. Leden zijn niet meer automatisch voor hun hele leven lid van

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Trendrapport 2011. Vrijwillige inzet 2.0

Trendrapport 2011. Vrijwillige inzet 2.0 Trendrapport 2011 Vrijwillige inzet 2.0 MOVISIE, 2011 Met dank aan alle mensen die mee hebben gedacht en hun input hebben geleverd voor dit trendrapport. In het bijzonder dank aan de deelnemers aan de

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid

Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid Alle spelers op het corporategovernanceveld worden beïnvloed door de nieuwe werkelijkheid, de nieuwe economische orde, de enorme

Nadere informatie

Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties

Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties Eerste druk, maart 2012 2012 Piet Aarts isbn: 978-90-484-2335-4 nur: 801 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod Reisorganisaties ING Economisch Bureau Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod De uitgaven aan vakanties stijgen dit jaar met slechts 2%. Consumenten hebben weliswaar meer vertrouwen in de economie,

Nadere informatie