Energiebesparing in de Leidse huursector: bundeling van krachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiebesparing in de Leidse huursector: bundeling van krachten"

Transcriptie

1 Ronde tafel Leiden 26 juni 2014 Energiebesparing in de Leidse huursector: bundeling van krachten VERSLAG Inhoud 1. Introductie 2. Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 3. Interview met Bart van Geleuken, adviseur Omgevingsdienst West-Holland 4. Sociaal energiebeleid, Saskia Lieon, consulent bij de Woonbond 5. Energieprestaties Leidse woningcorporaties 2013, Bert Bakker van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 6. Mogelijkheden op kleine en grote schaal, resp. Maya van der Steenhoven van Energiek Leiden en Luiten Plekker van Portaal Leiden. 7. Ronde tafel met Leidse woningcorporaties 8. Ronde tafel met Leidse huurdersorganisaties 9. Ronde tafel met Leidse raadsleden 10. Afsluiting 1. Introductie Debatleider Michel Jehae heet het gezelschap van ruim 30 personen welkom. Zij zijn afkomstig van woningcorporaties, huurdersorganisaties, Leidse gemeenteraad, overheidsorganisaties (gemeente, omgevingsdienst), lokale maatschappelijke organisaties (Leidse Milieuraad, Energiek Leiden) en natuur- en milieufederaties. Hij licht het avondprogramma toe. Eerst enkele presentaties en na de pauze drie ronde tafels met vertegenwoordigers van woningcorporaties, van huurdersorganisaties en met raadsleden. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) neemt voor het eerst deel aan het project Stook je rijk Nu dus in Leiden en op 14 oktober in Den Haag. In Rotterdam organiseert het Rotterdams Milieucentrum voor de derde keer een Ronde tafel op 9 oktober. In 2014 worden in 13 steden, in 6 provincies, Ronde tafel bijeenkomsten gehouden. Op donderdag 20 november wordt een eindmanifestatie gehouden in Utrecht. Meer informatie zie: (op deze website staan alle verslagen en presentaties). 1

2 2. Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Michel Jehae vraagt Alex Ouwehand waarom de NMZH deze bijeenkomst organiseert. Alex Ouwehand geeft aan dat energiebesparing voor de NMZH een belangrijk onderwerp is. In de huursector moeten nog grote stappen worden gezet in de bestaande woningvoorraad. Dat is een grote uitdaging. Dit drie partijen overleg agendeert het thema energiebesparing in de huursector en draagt bij aan een verhoging van het tempo. Het tempo ligt nu te laag om de doelstellingen te halen. Zeer bewust heeft NMZH voor bijeenkomsten in Leiden en Den Haag gekozen. In deze steden valt nog veel aan energiebesparing in de huursector te doen. 3. Interview met Bart van Geleuken, adviseur Omgevingsdienst West-Holland Bart van Geleuken geeft aan dat In 2013 in de Leidse gemeenteraad de Motie wonen en energie, over aanscherping van het duurzaamheids- en energiebeleid in de gehele woningsector, is aangenomen. De inzet is om te komen tot een Green Deal wonen en energie in Leiden. Om hieraan invulling te geven vindt op dit moment onderzoek plaats, in opdracht van gemeente Leiden en Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), door Bart van Geleuken en Anne Marieke Schwencke. 4. Sociaal energiebeleid, Saskia Lieon van de Woonbond Saskia Lieon gaat in op diverse onderwerpen. Wijziging woningwet en betere positie huurders De wijziging van de Woningwet geeft de huurder een betere positie bij de onderhandelingen over prestatieafspraken. Huurders worden volwaardige partners en krijgen een volwaardige rol. De Woonbond adviseert nieuwe colleges nu al huurdersorganisaties de prestatieafspraken mee te laten bepalen. Bovendien worden de afspraken minder vrijblijvend. De gemeente kan bezwaar bij minister Blok aantekenen als corporaties hun afspraken niet nakomen. Verhuurdersheffing en STEP De verhuurdersheffing rekenen de corporaties door aan de huurders via een huurverhoging van 4.5 tot 6.5%. In een enquête van de Woonbond (juni 2013) heeft tweederde van de corporaties aangegeven te stoppen met investeringen. De corporaties zetten nu vooral in op onderhoud van de bestaande huurvoorraad. In het kader van het landelijke Energieakkoord wordt een subsidie van 400 miljoen aan de corporaties verstrekt. De subsidie heet STEP en wordt gekoppeld aan het aantal labelstappen dat wordt gerealiseerd bij de genomen energiemaatregelen. Zie: Energiearmoede en oplossingsrichtingen Saskia Lieon geeft aan dat in % van de huurders ( huurders) onder de armoedegrens leeft. In 2017 zullen dat 35% ( huurders) zijn. De energierekening is de laatste jaren fors gestegen. Huurders die in energie-onzuinige woningen wonen, betalen een hoge rekening. Dit zijn vaak huurders met een krappe beurs. Oplossingsrichtingen van de Woonbond wat betreft de energiearmoede zijn ondermeer: - het gericht opknappen van risicobuurten. Dit zijn buurten met lage inkomens én lage energielabels 2

3 (E, F en G). - inzicht geven in de energierekening bij woningkeuze. - een beperkte jaarlijkse huurverhoging bij energielabel E, F en G huurwoningen. - werk maken van armoedebeleid/woonlastenfonds. - energieneutraal renoveren/bouwen voor lagere inkomens (2025). Energielabels en Energie Index Aedes berekent de energieprestaties van alle Nederlandse corporaties. Dit doet Aedes in het kader van het convenant Energiebesparing huursector dd 2012 en het landelijk Energieakkoord dd De energieprestaties zijn berekend met behulp van het rekenmodel Shaere van Aedes. Dit model maakt gebruik van de energielabels van de huurwoningen van een corporatie. Op basis van de verbetering van de energielabels wordt de jaarlijkse energieprestatie van de corporatie bepaald. Het energielabel wordt ook uitgedrukt in een Energie Index. De daling van de Energie Index is een maat voor de verbetering van de energielabels en geeft de energiebesparing aan. De energielabels worden in de toekomst vervangen door de zgn Energie Index. De kleurencodering van rode, energie- onzuinige energielabels naar groene, energiezuinige energielabels vervalt. Voor de communicatie is dat jammer. Het systeem van groene en rode energielabels werkt goed. Net zoals dat goed werkt bij de energiezuinigheid bij koelkasten en auto`s. Verbetering Energie Index in 2012 en 2013 De daling van de Energie Index gaat minder snel dan in In 2012 is de Energie Index met 0.05 gedaald en in 2013 met Het huidige tempo van de energiebesparing moet met meer dan de helft toenemen om het doel van gemiddeld energielabel B in 2020 (Energie Index 1.25) te halen. Als de daling elk jaar bedraagt is de daling van de Energie Index in de komende zeven jaar (t/m 2020) ca De huidige Energie Index daalt dan van 1.69 naar Dat is gemiddeld energielabel B. De verhuurdersheffing remt echter de investeringen voor energiemaatregelen. Zie verder de powerpointpresentatie. Vragen: 1. Huurverhoging na energiemaatregelen Elger Niels van huurdersbelangenvereniging Eendracht (corporatie De Sleutels) vraagt in hoeverre het zinvol is om energiemaatregelen aan te brengen in huurwoningen met energielabel F en G. Na mutatie wordt de huur van de verbeterde huurwoningen verhoogd vanwege een beter energielabel. Saskia Lieon geeft aan dat huurwoningen met energielabel F en G een groot achterstallig onderhoud hebben. Deze woningen dienen een huurverlaging te krijgen (een soort strafkorting aan de hand van zgn. aftrekpunten). Huurders kunnen hiervoor ook naar de huurcommissie stappen om een lagere huur te vragen. De huur wordt bepaald door het aantal punten voor de huurwoning op basis van het WoonWaarderingStelsel (WWS). Elk punt staat voor ca euro aan huur. Het oppervlak van de huurwoning (aantal vierkante meter) is sterk bepalend voor de hoogte van de huur. Zie: De huurverhoging wordt meer dan gecompenseerd door een lagere energierekening. 3

4 Een ander groot voordeel is de winst aan comfort na energetische verbetering van de huurwoning. Bij een hogere huur heeft een huurder die er in aanmerking voor komt, ook recht op (meer) huursubsidie. Uitgangspunt van het landelijk Energieakkoord dd september 2013 (ondertekend door de Woonbond en Aedes) is dat niet-groene labels (D t/m G) ongewenst zijn. 2. Is de woonlastengarantie nog toe te passen, nu de huren fors stijgen? Saskia Lieon geeft aan dat de woonlastengarantie over het jaar direct na de energetische ingreep geldt. Een huurverhoging kan worden verdisconteerd. 5. Energieprestaties Leidse woningcorporaties 2013, Bert Bakker van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Energieprestaties 2013 Bert Bakker geeft een overzicht van de energieprestaties van de Leidse corporaties in Zie tabel 1. Tabel 1. Energieprestaties Leidse corporaties in 2013 (op basis van de daling van de Energie Index) Aantal huurwoningen Energie Index eind 2013 Daling Energie Index nog te gaan tot 2013 Daling Energie- Index in 2013 CO2 reductie/ m2 in 2013 Portaal Leiden (0.094/jaar) % (0.1/jaar) % De Sleutels (berekeningen VABI) Ons Doel (0.067/ jaar) % DUWO Ymere Totaal Leiden Landelijk (2013) Doelstelling % 1.25 (gemiddeld label B) Gemiddeld 0.065/ jaar Gem. 3%/ jaar De totale Leidse huursector is huurwoningen. De Sleutels en Portaal Leiden hebben de meest energie-onzuinige huurvoorraad met een energie-index van resp 1.95 en De Energie Index van Ons Doel ligt op het niveau van landelijk gemiddelde (1.69). De Sleutels heeft de grootste energieprestatie in 2013 gerealiseerd, een daling van de Energie Index van Portaal Leiden heeft een daling van de energie-index van 0.07 gerealiseerd. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn dit forse verbeteringen. De daling van de Energie Index bij Ons Doel 0.02 ligt op slechts de helft van het landelijk 4

5 gemiddelde. De energieprestaties voor 2013 worden ook uitgedrukt in het percentage CO2 reductie per vierkante meter (zie rechter kolom tabel 1). Onderstaande figuur (uit: presentatie G. van den Berg, namens Leidse corporaties, op bijeenkomst prestatieafspraken dd ) geeft een verdeling van de huurvoorraad over de energielabels. Ymere heeft een jong woningbestand met gemiddeld label B. De overige rond label D. Veel studentenwoningen (kamers) van DUWO (vroeger SLS Wonen) hebben geen label. Isolatiegraad huurvoorraad In tabel 2 staat de isolatiegraad van de Leidse huurvoorraad per corporatie aangegeven (op de onderdelen dakisolatie, vloerisolatie en kierdichting). Op deze onderdelen wordt laag gescoord bij Portaal en De Sleutels. Op de onderdelen glas- en gevelisolatie ligt dat dichter bij het landelijk gemiddelde Voor het totale overzicht zie de powerpoint presentatie. Tabel 2. Percentage dakisolatie, vloerisolatie en kierdichting per corporatie Dakisolatie Vloerisolatie Kierdichting Portaal Leiden 59.1% 39,2% 38.9% De Sleutels 53.2% 28,8% 36.6% Ons Doel 74.2% 46,0% 93.9% Landelijk gemiddelde 74.7% 45,2% 69.8% 5

6 Zonnepanelen en zonneboilers In tabel 3 staat het percentage van de huurwoningen dat is voorzien van zonnepanelen en zonneboilers. Portaal Leiden heeft nog geen zonnepanelen of zonneboilers geplaatst. Tabel 3. Percentage zonnepanelen en zonneboilers per corporatie zonnepanelen zonneboilers Portaal Leiden - - De Sleutels 0.5% - Ons Doel 0.4% 2.0% Landelijk 0.8% 2.0% Geen goede monitoring huidige prestatieafspraken De energiedoelstelling van de huidige prestatieafspraken ( ) komt overeen met die van het landelijk convenant uit 2008: 20% CO2 reductie in de periode en gemiddeld label B. Er is echter geen overzichtelijke, transparante en openbare monitoring. Inhoud nieuwe prestatieafspraken Bert Bakker geeft aan dat de nieuwe prestatieafspraken dienen te worden gebaseerd op de landelijke doelstelling uit het Energieakkoord: 1. Energie Index 1.25 in 2020 (= gem. energielabel B in 2020) 2. gemiddeld 3% CO2 reductie per jaar (= 33% CO2 reductie in periode ). Een jaarlijkse monitoring dient plaats te vinden. Daarbij kan worden aangesloten bij de Shaere monitoring van Aedes. Verder beveelt Bert Bakker aan een woonlastenonderzoek uit te voeren waarbij de combinatie van energie-onzuinige woningen (slechte energielabels) waarin huurders met lage inkomens wonen, in kaart wordt gebracht. Verder is het belangrijk om bij de bepaling van woonlasten inzicht te hebben in werkelijk energieverbruik per complex en woning (in plaats van uit te gaan van een theoretisch verbruik). Huurdersorganisaties dienen een volwaardige rol te spelen bij het opstellen van de prestatieafspraken. Energiedoelstellingen Leidse corporaties De energiedoelstellingen zijn als volgt: Portaal Leiden: (gemiddeld) label C in Dit houdt in een daling van de Energie Index van 1,91 naar 1,45 Stroomversnelling nul-op-de-meter : 400 woningen. De Sleutels: 20% CO2-reductie in de periode Gemiddeld 2% CO2 reductie per jaar. Ons Doel: 2015: gemiddeld energielabel beter dan D, Energie Index < 1,60 6

7 DUWO: Ymere: inzet op verbetering energielabels (oa energiezuinigere stookinstallaties). Ook inzet op wedstrijd en gedrag studenten. huidige bezit ligt al rond label B De energiedoelstellingen van de Leidse corporaties zijn beduidend minder ambitieus dan het Convenant Energiebesparing Huursector 2012 en Energieakkoord Deze doelstelling betreft gemiddeld energielabel B in 2020 (Energie Index 1,25). Lokaal overleg en participatie Ymere heeft geen huurdersvereniging. De overige vier corporaties hebben elk een huurdersvereniging: Portaal Leiden: Huurdersbelangenvereniging Leiden (Hbv Leiden) De Sleutels: Huurdersbelangenvereniging Eendracht (HBE) Ons Doel: HOOD DUWO: BRES - Er is een driepartijenoverleg: Leids Platform Wonen, waarin alle huurdersverenigingen overleggen met de corporaties en gemeente.. Verder is er een huurdersplatform: Federatie van Huurdersorganisaties Leiden en Omstreken (FHLO). Waarin Hbv, HOOD en BRES samenwerken. Huurdersondersteuning wordt verzorgd door het Team Wonen van ASW (Amsterdams Steunpunt Wonen) en de Woonbond. Hbv, HOOD en HBE overleggen ook met bewonerscommissies. Inkomsten en uitgaven Leidse huursector De huurinkomsten per huurwoning bedragen gemiddeld euro per jaar. Bij ruim Leidse huurwoningen (Portaal, Ons Doel, de Sleutels) bedragen de totale jaarlijkse huurinkomsten grootte orde 90 miljoen. De uitgaven betreffen onder meer: * ca 30% aan regulier onderhoud; * nieuwbouw (sterk minder); * interne organisatie; * rentelasten. De vraag is op welke manier corporaties meer financiën kunnen vrijmaken voor energiebesparing. Conclusies en aanbevelingen * De Sleutels en Portaal Leiden hebben goede energieprestaties in 2013, maar hebben een grote afstand tot de landelijke doelen Ons Doel heeft minder goede energieprestaties in 2013, maar een kleinere afstand tot landelijke doelen. * Er is nog geen vergelijkbare monitoring van de jaarlijkse energieprestaties van alle Leidse woningcorporaties (met behulp van Shaere). Monitoring zou moeten inhouden de jaarlijkse daling van de Energie Index en jaarlijkse CO2 reductie van de afzonderlijke Leidse corporaties en gezamenlijke Leidse huursector. * Actieve informatieverstrekking van woningcorporaties over hun jaarlijkse energieprestaties dient plaats te vinden. Dit kan via het jaarverslag en in lokaal driepartijenoverleg (Leids Platform Wonen met woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente). Zo kunnen corporaties hun individuele Shaere/rapportages met de jaarlijkse energieprestaties die zij jaarlijks van Aedes krijgen, transparant op hun website plaatsen. * Lokaal driepartijenoverleg voortzetten. Bespreking nieuwe prestatieafspraken 7

8 (per 2015) en jaarlijkse voortgang energieprestaties. Relatie met Green Deal vastleggen. * Draagvlak en de rol van de huurder blijft zeer belangrijk. Financiering van energiemaatregelen in bestaande Leidse huurvoorraad staat ook centraal. 6. Mogelijkheden op kleine en grote schaal, resp. Maya van der Steenhoven van EnergiekLeiden en Luiten Plekker van Portaal Leiden. Grip op je energierekening Maya van der Steenhoven, voorzitter van Energiek Leiden, geeft een toelichting op het activiteitenplan Grip op je energierekening. Doel is om energie-armoede in Leiden te bestrijden. Het plan biedt hulp voor huurders en bewoners bij het structureel besparen van energie en energiekosten. Het plan is opgesteld door FHLO (Federatie van Huurdersorganisaties van Leiden e.o., ASW (Amsterdam Steunpunt Wonen) en Energiek Leiden. Het plan bestaat uit zes activiteiten: publieksvoorlichting, energieloket, individuele voorlichting/ cursus, informatie in de wijk, advies op maat voor specifieke groepen (Leidse huurdersorganisaties/ VvE`s) en een energiecheck. Zie ook: Positieve ervaringen uit Amsterdam worden bij de Leidse aanpak toegepast, licht Maya van der Steenhoven toe. Ook ervaringen elders van de Woonbond en Rotterdams Milieucentrum zullen worden meegenomen. De Stroomversnelling, Portaal Leiden Luiten Plekker van Portaal Leiden geeft een toelichting op het energiebeleid van Portaal Leiden. Portaal heeft vijf vestigingen: Leiden, Utrecht, Amersfoort, Arnhem en Nijmegen. In totaal huurwoningen. Als energiedoelstelling heeft Portaal energielabel C in Portaal voert de energiebesparing via meerdere lijnen uit: 1. Bij regulier onderhoud. Ondermeer het plaatsen van dubbel glas via de verfcyclus (van 6 jaar) en een energiezuinige ketel bij ketelvervanging (één maal per 18 jaar). 2. Bij renovaties een verbetering tot energielabel B of drie labelstappen. 3. Deelname aan De Stroomversnelling. Dit is een gezamenlijk traject van zes corporaties en vier bouwmaatschappijen waarbij het energieneutraal renoveren (ook aangeduid met energie-nul-op-demeter ) wordt opgeschaald tot huurwoningen in Er zijn nu vijf prototypes ontwikkeld. In wil Portaal Leiden 200 tot 300 Leidse huurwoningen energieneutraal renoveren. Luiten Plekker laat een filmpje zien over energieneutraal renoveren (bron: ; verdere informatie: Energieneutraal renoveren staat bekend als de Formule1 onder de energetische renovaties. Kosten energieneutraal renoveren Luiten Plekker geeft in de discussie aan dat Portaal euro wil betalen voor een energieneutrale renovatie. De kostprijs ligt nu nog op euro. Het te overbruggen verschil bedraagt nog euro. Door industriële opschaling dient dit verschil overbrugd te worden. Energieneutraal renoveren bij meergezinswoningen (flats en appartementengebouwen) valt vergeleken bij grondgebonden woningen - duurder uit vanwege complexere constructies. 8

9 Luiten Plekker geeft aan dat de huurder bij energieneutraal renoveren er qua woonlasten niet op achteruit gaat. De huur wordt weliswaar hoger maar dit wordt gecompenseerd doordat de huurder geen energierekening meer hoeft te betalen. De huurder heeft geen last meer van stijgende energieprijzen. Luiten Plekker geeft een voorbeeld van een huurwoning met een huur van 600 euro en energierekening van 150 euro. Na energieneutraal renoveren betaalt de huurder 750 euro aan de corporatie. De nieuwe huur kan door de liberalisatiegrens schieten. Minister Blok past de wetgeving aan zodat de huurwoning in dit geval wél binnen de sociale huursector valt. 7. Rondetafel met Leidse woningbouwcorporaties Aan deze rondetafel nemen deel: - Luiten Plekker, projectleider strategie en onderzoek, Portaal Leiden. - Erik Olijerhoek, manager Wonen, Ons Doel. - Robert Jan Sliep, manager bedrijf en beleid, De Sleutels. - Wilbert Bots, manager wonen, DUWO (studentenhuisvesting). Energieprestaties 2013 De corporaties geven aan dat de energieprestaties over 2013 zoals Bert Bakker ze heeft gepresenteerd, juist zijn. Portaal Leiden en De Sleutels geven aan dat zij een oude, energie-onzuinige huurvoorraad hebben. Met de nodige monumenten en weinig nieuwbouw. Toch hebben zij een aanzienlijke daling van de Energie Index van resp en 0.10 in 2013 (resp 4.0% en 4.5% CO2 reductie per m2). Ons Doel heeft een jongere huurvoorraad (energieindex 1.72) en heeft een geringere energieprestatie in 2013 (daling Energie Index van 0.02 en CO2 reductie van 1.2%/ m2). Ons Doel geeft aan in de periode veel besparing te hebben gehaald. Een meerjarige trendanalyse van de energieprestaties is wenselijk. De Sleutels (ca huurwoningen) geeft aan dat de corporatie 25 tot 30 miljoen euro investeert in de huurvoorraad, op de ca 40 miljoen aan jaarlijkse huurinkomsten. Portaal Leiden geeft aan in labelstappen (ca 0.1 labelstap per huurwoning) te hebben gemaakt. In 2014 verwacht Portaal Leiden 1000 labelstappen te maken (0.16 labelstap per huurwoning). DUWO geeft aan dat zij in de periode % CO2 reductie heeft gerealiseerd. Behalen energielabel B in 2020 De corporaties geven aan dat zij naar verwachting de landelijke doelstelling gemiddeld energielabel B in 2020 uit het landelijke Energieakkoord niet gaan halen. Ze stellen dat branchevereniging Aedes deze doelstelling bij Energieconvenant (2012) en het Energieakkoord (2013) heeft uitonderhandeld, niet de 400 corporaties. De corporaties geven aan dat renovaties tot energielabel C efficiënt zijn, tot energiezuinigere labels niet meer. DUWO geeft het signaal dat sommige maatregelen (o.a. zuinige collectieve installatie) bij woningen wel leiden tot een laag energieverbruik ( A++ ), maar niet tot uitdrukking komen in het officiële energielabel ( C ). Een deelnemer uit de zaal vindt het erg gemakkelijk van de Leidse corporaties dat zij stellen dat de branchevereniging Aedes verantwoordelijk is voor de energiedoelstelling Hij vraagt zich af of de corporaties geen grotere inspanningen kunnen doen. 9

10 Energiebattles bij studentenhuizen DUWO geeft aan dat de Energiebattles tussen studentenhuizen of complexen goed werken. Het wedstrijdelement geeft een extra dimensie. Er wordt tot 40% CO2 reductie behaald. Conservatieve doorrekening De Sleutels geeft aan dat zij de verwachte daling van de energierekening bij energetische ingrepen conservatief berekenen, in het voordeel van de portemonnee van de huurder. Ook wordt de Woonbond voor een second opinion gevraagd. Het is goed om bij de berekening uit te gaan van het werkelijke energieverbruik van de huurders in het betreffende huurcomplex. 8. Rondetafel met Leidse huurdersverenigingen Aan deze rondetafel nemen deel: - David Renes, bestuurslid Hbv Leiden (behorend bij Portaal Leiden); - Elgar Niels, voorzitter huurdersbelangenvereniging Eendracht (behorend bij corporatie De Sleutels); - Arie Korteweg, voorzitter HOOD (behorend bij corporatie Ons Doel) en voorzitter FHLO; - Henri Zegers, Team Wonen van ASW en tevens secretaris FHLO (Federatie Huurdersorganisaties Leiden e.o.); Rol huurdersvereniging David Renes geeft aan dat bij het overleg tussen huurdersvereniging en corporatie de Overlegwet van toepassing is. Elgar Niels geeft aan dat de huurdersvereniging veel zaken in de gaten dient te houden. Hij ziet veel voorbij komen en is zeer actief betrokken. HBE onderneemt zelf actie met betrekking tot energiemetingen in woningen en het doen van voorstellen voor energiebesparing. Zij willen dit vooral richten op het nemen van maatregelen bij onderhoud (20 % besparing) en niet via labelstappen. Daarbij dient een win-win te zijn bij betaalbaarheid en kwaliteit. Arie Korteweg geeft aan dat HOOD betrokken is bij energiebesparing en van belang is daarbij naar de huurders te stappen. Samenwerking FHLO, ASW en EnergiekLeiden bieden een gemengd pakket aan diensten aan. Zij willen dat er het project Grip op de energierekening van de grond komt. Activiteiten zijn: - benadrukken en stimuleren energiezuinig gedrag; - zoeken welke benadering werkt; - beoordeling van de rol en de activiteiten van de corporaties; - het aanpakken van huurwoningen met energie-onzuinige labels. Daar valt veel te halen. - wel werken vanuit de energierekening i.p.v. labelstappen. Gebruik wordt gemaakt van de kennis bij ASW, Woonbond en Energiek Leiden. Leids Platform Wonen Het Leids Platform Wonen (LPW) is in 2006 van start gegaan. Het LPW is ingesteld als een structureel bestuurlijk platform waar gemeente, woningcorporaties en de Federatie van Huurderorganisaties alle 10

11 zaken op het gebied van wonen in een vroegtijdig stadium met elkaar willen bespreken, zoals bijvoorbeeld de woningbouwproductie, de uitvoering van de Woonvisie, het sociaal statuut, prestatieafspraken en regionale aangelegenheden. Deelnemers van het LPW zijn de gemeente Leiden, Ons Doel, Portaal Leiden, de Sleutels en de Federatie van Huurderorganisaties van Leiden en Omstreken (FHLO). Het overleg wordt voorgezeten door de wethouder Wonen en vindt vier maal per jaar plaats. Twee keer per jaar worden ook andere partijen die bij het wonen in Leiden betrokken zijn (denk aan makelaars, huiseigenaren of private ontwikkelaars) uitgenodigd om over actuele onderwerpen te discussiëren. Er is ook een ambtelijk overleg van het LPW waarin besluiten worden voorbereid. Duurzame energieopwekking De huurdersverenigingen hebben ook aandacht voor eigen, duurzame energiewinning, zoals met zonnepanelen. 9. Rondetafel met Leidse raadsleden Aan deze rondetafel nemen deel: - Abdelhaq Jermoumi, PvdA; - Dick de Vos, PvdD; - Ashley North, Groen Links. Rol van de raad De PvdA geeft aan dat dit een erg waardevolle avond is. Er wordt veel nuttige, nieuwe informatie gegeven en inzichten gegeven. Helaas is de wethouder verhinderd. De PvdA is van mening dat woonlasten omlaag moeten met als doel de armoede te bestrijden. De PvdD geeft aan dat de raad kaders dient te stellen en een punt (op de horizon) waar we moeten komen. GroenLinks geeft aan dat de rol van de raad ook het faciliteren van huurdersverenigingen is. De PvdA heeft zitting in het college. In de begroting is 8 miljoen voor duurzaamheid en 7 miljoen voor leefbaarheid opgenomen. Het bedrag van 8 miljoen voor duurzaamheid dient nog te worden ingevuld. Vol houden De PvdA vindt de wijkvisies die worden opgesteld, belangrijk. Daar worden keuzes voor wijken en wijkaanpak gemaakt. De PvdA nodigt de aanwezigen uit om de raadsleden onder druk te blijven zetten. GroenLinks geeft ook aan vol te blijven houden en te blijven trekken en duwen. De raadsleden stellen het erg op prijs wanneer de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Woonbond in de raad(commissie) een presentatie over het thema Energiebesparing in de Leidse huursector geeft en een discussie volgt. 10. Afsluiting Michel Jehae vraagt aan Bart van Geleuken (adviseur Omgevingsdienst West-Holland) wat hij mee naar huis neemt. Hij geeft aan dat hij het voorbeeld van de samenwerking in de Leidse huursector 11

12 mee naar huis neemt. Alex Ouwehand, directeur van de NMZH, geeft op deze vraag aan dat hij vanavond als een goed gesprek heeft ervaren en er is veel informatie gedeeld. Hij neemt het aanbod van de raad om een presentatie te geven en een gesprek over het onderwerp van vanavond aan te gaan, graag aan. Hij dankt iedereen voor deelname en inbreng en nodigt iedereen uit om deze bijeenkomst met een drankje af te sluiten. 12

Energiebesparing in de Leidse huursector

Energiebesparing in de Leidse huursector - Leiden - 2014 Rondetafel 26 juni Energiebesparing in de Leidse huursector Bert Bakker StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst do avond 20 november te Utrecht Energieprestaties 2013

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Overzicht van de verbetering van de Energie-Index, isolatiegraad en het percentage energiezuinige ketels in

Nadere informatie

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015

Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Agenda van de vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering in Het Rode Hert van 16 april 2015 Datum: donderdag 16 april 2015 Aanvang: 19:00 Traject

Nadere informatie

Mitros heeft een nieuwe labelling. Ook Groen West heeft nieuwe energielabels en is het proces van monitoring pas gestart.

Mitros heeft een nieuwe labelling. Ook Groen West heeft nieuwe energielabels en is het proces van monitoring pas gestart. Rondetafel Stookjerijk Utrecht 25 september 2013 Woensdagavond 25 september vond de Utrechtse Ronde tafels met corporaties, raadsleden en huurdersverenigingen plaats. Doel van de avond was om gezamenlijk

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014

Stook je rijk 2014. Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector. 29 Oktober 2014 Stook je rijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Helmondse huursector 29 Oktober 2014 Programma 19.00 uur Inloop 19.30 uur Opening en aanleiding 19.40 uur Presentatie Woonbond, Robert Willé 19.50 uur

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector

Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector Slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 Energiebesparing in de huursector 12 rondetafels Stookjerijk 2014 Onderwerpen Monitoring voortgang met rekenmodel Shaere Opgaven Energieakkoord Resultaten voortgang energiebesparing

Nadere informatie

Verslag Stook je rijk Den Haag 2014

Verslag Stook je rijk Den Haag 2014 Verslag Stook je rijk Den Haag 2014 Dinsdag 14 oktober 2014 Inhoud Introductie Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Sociaal energiebeleid, Suzanne Schuitemaker,

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

Verslag Stook je rijk Den Haag 2015

Verslag Stook je rijk Den Haag 2015 Verslag Stook je rijk Den Haag 2015 Maandag 9 november 2015 Inhoud - Introductie - Interview met Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland - Betaalbaarheid en energiebesparing bij

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht

StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht StookjerijkTrofee 2014 prijsuitreiking op slotbijeenkomst donderdagavond 20 november te Utrecht Stookjerijk 2014 Rondetafel Energiebesparing in de Haarlemse huursector Systematiek energielabels Waar gaat

Nadere informatie

1. Energiebesparing in de Alkmaarse huursector

1. Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Bijlage 1. Verslagen Rondetafelbijeenkomsten Stookjerijk 2014 1. Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Project Stook Je Rijk. Alkmaar, 3 juni 2014 Inhoud verslag: 1. Interview met Juriaan Jansen,

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

Verslag Rondetafel Helmondse huurders, corporaties en raad Samen verder met energiebesparing in de Helmondse huursector

Verslag Rondetafel Helmondse huurders, corporaties en raad Samen verder met energiebesparing in de Helmondse huursector Verslag Rondetafel Helmondse huurders, corporaties en raad Samen verder met energiebesparing in de Helmondse huursector Woensdag 29 oktober, 19.00 uur zaal open, 19.30 uur start Gemeentehuis Helmond, Raadszaal,

Nadere informatie

Verslag Energiebesparing in de Nijmeegse huursector

Verslag Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Verslag Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Project Stookjerijk2014 13 mei 2014 Inhoud: 1. Interview met Volkert Vintges, directeur GNMF 2. Sociaal huurbeleid, Pepijn Binkhorst van de Woonbond

Nadere informatie

Presentatie Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam

Presentatie Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Verslag Stookjerijk Rotterdam 2014 9 oktober 2014 Suzanne Mulder, debatleider van deze avond, heet iedereen welkom. Zij licht het programma toe en interviewt Emile van Rinsum, directeur van het Rotterdams

Nadere informatie

Energiebesparing in de Alkmaarse huursector

Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Energiebesparing in de Alkmaarse huursector Project Stook Je Rijk. Alkmaar, 3 juni 2014 Inhoud verslag: 1. Interview met Juriaan Jansen, Milieufederatie Noord-Holland 2. Sociaal huurbeleid, Robbert Willé

Nadere informatie

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming In 2020 moeten de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben, een belofte van koepelorganisatie Aedes. Vooral in de Randstad liggen

Nadere informatie

Energiebesparing in de Nijmeegse huursector

Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Energiebesparing in de Nijmeegse huursector Op donderdagavond 20 juni vond in de Lindenberg te Arnhem de bijeenkomst Energiebesparing in de Nijmeegse huursector plaats. Corporaties, huurders en gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Ambities energiebesparing Utrechtse huursector moeten omhoog

Ambities energiebesparing Utrechtse huursector moeten omhoog Ambities energiebesparing Utrechtse huursector moeten omhoog Woensdagavond 11 juni organiseerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), dit keer samen met huurdersplatform De Bundeling, voor het derde

Nadere informatie

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland

Energiecafé beleid en stand van zaken. Huurders Holland Rijnland Energiecafé Energie in prestatie afspraken Huurders Holland Rijnland 7 september 2016 Oegstgeest Energiecafé beleid en stand van zaken Huurders Holland Rijnland Jaap van Leeuwen, Siem Goede Energieteam

Nadere informatie

Verslag slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 20 november 2014, 18.30u- 2030u, Zaalverhuur7 in Utrecht

Verslag slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 20 november 2014, 18.30u- 2030u, Zaalverhuur7 in Utrecht Verslag slotbijeenkomst Stookjerijk 2014 20 november 2014, 18.30u- 2030u, Zaalverhuur7 in Utrecht Welkomstwoord door Michel Jehae Avondvoorzitter en debatleider Michel Jehae heet iedereen van harte welkom

Nadere informatie

Green Deal Leiden: wonen en energie

Green Deal Leiden: wonen en energie Green Deal Leiden: wonen en energie Samen meters maken Bart van Geleuken, projectleider Green Deal Introductie Leidse Green Deal Toelichting doel Leidse Green Deal Leidse voorbeelden wonen en energie Voorbeelden

Nadere informatie

Deel 1: plenair deel met korte interviews en de vergelijking van Arnhemse corporaties

Deel 1: plenair deel met korte interviews en de vergelijking van Arnhemse corporaties Energiebesparing in de Arnhemse huursector Rondetafelgesprek tussen Arnhemse huurders, corporaties en gemeenteraad 6 oktober 2011, 20.00-22.30u, Bezoekerscentrum Sonsbeekpark. Versnelling van de energiebesparing

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Verslag Energiebesparing in de Tilburgse huursector

Verslag Energiebesparing in de Tilburgse huursector Verslag Energiebesparing in de Tilburgse huursector 6 november 2013, 19.30-22.00u, Boerke Mutsaers Tilburg. Ruim 80 aanwezigen (83) Opening Avondvoorzitter Michel Jehae opent de bijeenkomst, heet iedereen

Nadere informatie

Stook je rijk 2013. Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector. 25 april 2013

Stook je rijk 2013. Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector. 25 april 2013 Stook je rijk 2013 Rondetafel Energiebesparing in de Eindhovense huursector 25 april 2013 Programma 19.30 uur Inloop 19.45 uur Opening en aanleiding 19.55 uur Vergelijking Eindhovense corporaties 2012

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Rapportage SHAERE 2012

Rapportage SHAERE 2012 Voor u ligt de benchmarkrapportage SHAERE 2012. Deze rapportage beschrijft de voortgang van de verbetering van de Energie Index (EI) van corporatiewoningen in 2012. Wat is SHAERE? SHAERE (Sociale Huursector

Nadere informatie

Energiebesparing in onze huurwoning. ALV De Klink 5 april 2016. Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk

Energiebesparing in onze huurwoning. ALV De Klink 5 april 2016. Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk Energiebesparing in onze huurwoning ALV De Klink 5 april 2016 Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie/ Stookjerijk Onderwerpen Lustrumjaar Stookjerijk Nieuwe Nijmeegse prestatieafspraken Verbetering

Nadere informatie

Ambities voor energiebesparing in de Utrechtse sociale huursector moeten omhoog

Ambities voor energiebesparing in de Utrechtse sociale huursector moeten omhoog Ambities voor energiebesparing in de Utrechtse sociale huursector moeten omhoog Woensdagavond 11 juni organiseerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), dit keer samen met bewonersplatform De Bundeling,

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Actualisatie Prestatieafspraken november 2016

Actualisatie Prestatieafspraken november 2016 Actualisatie Prestatieafspraken 2016-2019 november 2016 Inleiding In februari 2016 zijn de prestatieafspraken 2016-2019 afgesloten. Conform de Woningwet hebben de corporaties per 1 juli opnieuw een bieding

Nadere informatie

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord 18 mei 2010, Stichting Huurdersraad Spijkenisse Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord Jaap van Leeuwen Energieconsulent Nederlandse Woonbond Waarom energie besparen?

Nadere informatie

Duurzaamheidsaanpak en de Stroomversnelling. Chris Faro Beleidsadviseur Tiwos

Duurzaamheidsaanpak en de Stroomversnelling. Chris Faro Beleidsadviseur Tiwos Duurzaamheidsaanpak en de Stroomversnelling Chris Faro Beleidsadviseur Tiwos Visie Tiwos: betaalbaarheid centraal! Tiwos staat voor betaalbare woonlasten (huur en energie), comfortkeuze is voor rekening

Nadere informatie

Rapportage energiebesparingsmonitor SHAERE 2013

Rapportage energiebesparingsmonitor SHAERE 2013 27 maart 2014 Rapportage energiebesparingsmonitor SHAERE 2013 Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 2/14 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet 1. Opening met Volkert Vintges, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie

Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet 1. Opening met Volkert Vintges, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Verslag Stookjerijk Apeldoorn 21 april 2015, 20.00u-22.30u. Locatie: oude Ambachtschool, Molenstraat-centrum 1, Apeldoorn. Programma: Opening met

Nadere informatie

VERSLAG STOOKJERIJK AMERSFOORT 4 JUNI 2015

VERSLAG STOOKJERIJK AMERSFOORT 4 JUNI 2015 VERSLAG STOOKJERIJK AMERSFOORT 4 JUNI 2015 De Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Woonbond organiseerden op 4 juni alweer de vierde Stookjerijk-bijeenkomst in de gemeente Amersfoort. Deze avond organiseren

Nadere informatie

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.7.90 Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning bronnen aedes.nl, Kamer neemt wetsvoorstel energieprestatievergoeding

Nadere informatie

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen

Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Overeenkomst uitvoering energiebesparende maatregelen Stichting Woningbouw Slochteren, Stichting Bewonersraad Slochteren 1. Doelstelling, aanpak en reikwijdte 1.1 De overeenkomst richt zich op het bereiken

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening

Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening O P I N I E S T U K Financiële bijdrage van de huurder bij investeringen in verduurzaming en vergroening Bijna iedereen is het er wel over eens dat een significante vermindering van het energieverbruik

Nadere informatie

Verslag Energiebesparing in de Eindhovense huursector

Verslag Energiebesparing in de Eindhovense huursector Verslag Energiebesparing in de Eindhovense huursector 25 april, 19.30-22.00u, gemeentehuis Eindhoven Opening Avondvoorzitter Michel Jehae opent de bijeenkomst, heet iedereen van harte welkom en licht het

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Agenda 1. Welkomstwoord voorzitter AH Woon. 2. Huurbeleid 2015 en verder 3. Wat heeft AH Woon gedaan 4. Pauze 5. Er

Nadere informatie

Benchmarkrapportage 2013

Benchmarkrapportage 2013 Benchmarkrapportage 2013 Hartelijk dank voor het deelnemen aan de monitoringronde 2013. Voor u liggen de resultaten voor uw corporatie ten opzichte van de totale groep deelnemende corporaties. Graag vernemen

Nadere informatie

Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes?

Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes? Verbetering energieprestatie: een zaak van kleine stapjes? Nico Nieboer 3 november 2015 Delft University of Technology Challenge the future Inleiding Presentatie uitkomsten onderzoek naar verbetering energieprestatie

Nadere informatie

CORPORATIES: ZONNESTROOM EN

CORPORATIES: ZONNESTROOM EN CORPORATIES: ZONNESTROOM EN -- FINANCIERING Solar Solutions International, 22 maart 2017 Bart Jansen Atrivé WIE IS ATRIVÉ? Adviesbureau op het gebied van Wonen Woningcorporaties & gemeente/overheid Duurzaamheid:

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Woonlastenbeleid en concrete aanpak energieprojecten. Onno van Rijsbergen

Woonlastenbeleid en concrete aanpak energieprojecten. Onno van Rijsbergen Woonlastenbeleid en concrete aanpak energieprojecten Onno van Rijsbergen Adviseur woningkwaliteit Woonbond Kennis en Adviescentrum 1 Nederlandse Woonbond De Woonbond bespaart Energiebus Energielijn Second

Nadere informatie

Energiebesparing in de Arnhemse huursector

Energiebesparing in de Arnhemse huursector Energiebesparing in de Arnhemse huursector Op donderdagavond 18 april heeft in bezoekerscentrum Sonsbeek te Arnhem de bijeenkomst Energiebesparing in de Arnhemse huursector plaatsgevonden. Corporaties,

Nadere informatie

Benut alle kansen van zonnepanelen

Benut alle kansen van zonnepanelen 1 Benut alle kansen van zonnepanelen 2 5 voorbeelden: Pitch 1 3 Vabi Assets dag 2015 Klik om een thema te maken Vabi Assets dag 2015 Goed Wonen Joris Wismans 2650 woningen Toekomst Duurzaam woningbezit

Nadere informatie

Gewijzigd op: 12-6-2014 10:23. Petten, 4 juni 2014. Het ministerie van BZK. Afdeling Policy Studies ECN-N--14-015. Van Tigchelaar, C. Aan.

Gewijzigd op: 12-6-2014 10:23. Petten, 4 juni 2014. Het ministerie van BZK. Afdeling Policy Studies ECN-N--14-015. Van Tigchelaar, C. Aan. Petten, 4 juni 2014 Afdeling Policy Studies Van Tigchelaar, C. Aan Het ministerie van BZK Kopie Onderwerp Nulmeting subsidieregeling voor verhuurders Aanleiding In het Nationaal energieakkoord is met de

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Verslag Rondetafel Energiebesparing in de huursector in Zwolle

Verslag Rondetafel Energiebesparing in de huursector in Zwolle Verslag Rondetafel Energiebesparing in de huursector in Zwolle Plaats: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, Zwolle Datum: Woensdag 12 juni 2013 Programma 1. Welkomstwoord 2. Korte interviewronde

Nadere informatie

SAVE. - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten -

SAVE. - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten - SAVE - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten - Introductie 1 Doelstelling SAVE 2 Proces a b c Communicatie met bewoners Woonlastenmodel Energie index SAVE SAmen VErduurzamen Doelstelling: (1) Woningen

Nadere informatie

Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk 2015 Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet? 1. Opening

Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk 2015 Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet? 1. Opening Verslag Slotbijeenkomst Stookjerijk 2015 Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet? 25 november, Stadskantoor Utrecht, 18.30u-20.45u. Foto`s: Bas Fotografie 1. Opening Avondvoorzitter Michel Jehae heet

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

huurdersparticipatie. Hoe ver zijn we in Zwolle?

huurdersparticipatie. Hoe ver zijn we in Zwolle? Verslag Stookjerijk Zwolle: Energieprestaties, betaalbaarheid en huurdersparticipatie. Hoe ver zijn we in Zwolle? Datum: Dinsdag 16 juni, 19.30 tot 21.30 uur (aansluitend borrel) Locatie: Wijkcentrum Bestevaer,

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 548 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011 Energielabel onderzoek Wijksteun Wonen, mei 2011 De conclusies Het Stedelijk Bureau heeft onderzocht wat de gevolgen zijn van de invoering van het energielabel in het Woning Waardering Systeem (WWS) voor

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

CONVENANT ENERGIEBESPARING HUURSECTOR. 28 juni 2012

CONVENANT ENERGIEBESPARING HUURSECTOR. 28 juni 2012 CONVENANT ENERGIEBESPARING HUURSECTOR 28 juni 2012 Partijen: 1. De Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen handelend als bestuursorgaan; hierna te noemen het Ministerie ; 2. Aedes

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen

Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen Nota Ondersteuning FHLO en Team Wonen 1. Inleiding Waarom deze nota? Voor de begroting van 2008 zou er zekerheid moeten zijn over de toekomstige financiering van de FHLO en het Team Wonen. Die is er niet,

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Verslag conferentie Amsterdam Winterklaar? 1 maart 2012

Verslag conferentie Amsterdam Winterklaar? 1 maart 2012 Verslag conferentie Amsterdam Winterklaar? 1 maart 2012 Milieucentrum Amsterdam (MCA) en Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) organiseren samen een conferentie over energiebesparing in de Amsterdamse huursector.

Nadere informatie

Activiteitenplan Duurzaamheid 2015

Activiteitenplan Duurzaamheid 2015 Activiteitenplan Duurzaamheid 2015 Inhoud 1. Doelstellingen duurzaamheid 2. Activiteiten bij planmatig onderhoud 3. Activiteiten bij installaties 4. Activiteiten bij niet planmatig onderhoud 5. Wijzigingen

Nadere informatie

Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam

Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam pagina 1 / 5 Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam Datum: 15 maart 2016 Kenmerk: 201/0007, JvdV Archiefnummer: 5.90/3 Betreft: Bestuurlijke Reactie op

Nadere informatie

regie thema uit eerdere adviezen van de Leidse Milieuraad

regie thema uit eerdere adviezen van de Leidse Milieuraad regie thema uit eerdere adviezen van de Leidse Milieuraad Jan Pieters Bijeenkomst Wonen, 4 februari 2014, Nieuwe Energie, Leiden Leidse Milieuraad Onafhankelijk adviesorgaan van B&W Eerdere adviezen over

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok December 2013 Van: werkgroep Monitoring Aan: projectgroep Blok voor Blok 0. Inleiding Deze rapportage is tot stand gekomen op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING

BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING BETAALBAARHEID EN ENERGIEBESPARING Dilemma s en (on)mogelijkheden Henk Heeger (Havensteder en OTB, TU DELFT) 12 november 2014 13-11-2014 1 INLEIDING Voorstellen Henk Heeger: werkt zowel bij het OTB (TU-Delft)

Nadere informatie

ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013

ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013 ENERGETISCHE VERBETERINGSMAATREGELEN IN DE SOCIALE HUURSECTOR ENKELE UITKOMSTEN VAN DE SHAERE-MONITOR 2010-2013 1 WAT IS DE SHAERE-MONITOR? In de afgelopen jaren zijn allerlei initiatieven ontplooid om

Nadere informatie

SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties

SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties Gastheer: Bart Jansen, Atrivé i.s.m. Aedes vereniging van woningcorporaties Programma: 15.30-15.45 Energietrends voor corporaties Bart Jansen, Atrivé 15.45-16.00

Nadere informatie

Energiebesparing in de huursector van Wageningen en Ede

Energiebesparing in de huursector van Wageningen en Ede Energiebesparing in de huursector van Wageningen en Ede Op donderdagavond 16 mei heeft in het Stadsatelier Ons-Huis te Wageningen de bijeenkomst Energiebesparing in de huursector van Wageningen en Ede

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en. Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en. Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Koninkrij ksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

De woonvisie en uw woningcorporatie(s)

De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Kennissessie De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Circa 1/3 van de Vughtse woningen is een sociale huurwoning. Sociaal of betaalbaar wonen, wat betekent dat, wat is nodig? Portefeuille Woonwijze Huurbeleid:

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Betaalbaarheid en duurzaamheid Bijlage 1 Advies Bewoners Advies Groep Betaalbaarheid en duurzaamheid Juli 2009 John van Veen Senioradviseur WKA Inleiding In de maanden mei en juni is een groep betrokken huurders van Nijestee in een

Nadere informatie

'Nijmeegs Klimaatkaravaan-debat 'Minder energielasten voor huurders'

'Nijmeegs Klimaatkaravaan-debat 'Minder energielasten voor huurders' 'Nijmeegs Klimaatkaravaan-debat 'Minder energielasten voor huurders' Op donderdagavond 5 november 2009 heeft in Nijmegen het debat 'Minder energielasten voor huurders' plaatsgevonden. Dit debat over energiebesparing

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

SLIM WONEN in DE MARNE

SLIM WONEN in DE MARNE Energiebesparing in de bestaande bouw: SLIM WONEN in DE MARNE Programma Welkom Slim Wonen in De Marne, wat willen we doen Rineke van der Wal Energiebesparing in de bestaande bouw, grijpt u die kans? Charlie

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie