Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE"

Transcriptie

1 September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten besparen? Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet

2 ' Cartamundi verovert de wereld. De hechte samenwerking met onze relatiebeheerder is daarbij een extra troef.' Chris van Doorslaer CEO Cartamundi Susy Haeverans Relatiebeheerder V.U. : Elodie Dufrane, Fortis Bank n.v, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Met behulp van internationale Cash Management oplossingen kan Cartamundi zijn kasreserves beheren in alle landen waar het actief is. Ook financieringen in Polen werden gerealiseerd dankzij de lokale aanwezigheid van BNP Paribas Fortis. Bent u ook op zoek naar een partner waarmee u samen de wereld kan veroveren en die u daarbij oplossingen op maat aanbiedt? Of het nu gaat over Cash Management, Trade Finance of financieringen in het buitenland, u kunt steeds rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk. Met onze expertise kunnen we u zekerheid bieden bij het regelen van uw dagdagelijkse bankzaken, waar ook ter wereld. Neem contact met uw relatiebeheerder of surf naar

3 edito Emmanuel van Innis, Voorzitter BEDANKT EN TOT ZIENS Eind 2006 heeft de Raad van Bestuur van het VBO mij, met ingang van 1 januari 2007, als nieuwe Voorzitter aangesteld. Nu ben ik dus aan het einde van mijn mandaat gekomen. Een mandaat dat sinds oktober 2008 in het voorzitterschap van BECI veranderde. BECI ontstond uit het samengaan van de Kamer van Koophandel en de VOB en werd in de lente van 2008 boven het doopvond gehouden. Ik wil graag hulde brengen aan Yvan HUYGHEBAERT die, als Voorzitter van de Kamer van Koophandel, de inspirator en motor van dit project was. Samen hebben we het fusieproces tot een goed einde gebracht en de eerste stappen begeleid van deze nieuwe organisatie, die als enig doel heeft de stem en het gewicht van de bedrijven uit het Brussels gewest te versterken. Een andere reden om met voldoening naar het verleden te kijken, is het versterkte overleg tussen de ondernemingsfederaties (VBO, VOKA, UWE en BECI) dat uitgemond is in een echte samenwerking binnen het kader van twee gemeenschappelijke initiatieven: het Solidariteitspact voor de Werkgelegenheid in 2007 en de lancering van Brussels Metropolitan in Natuurlijk mogen we ook ander projecten niet over het hoofd zien. Denk maar aan de petitie Laat ons ondernemen, de analyse van de situatie van het Brussels onderwijs of onze gemeenschappelijke positie over de noodzaak om de financieringswet te herzien binnen het kader van de staatshervorming die zich opdringt. Dit is uiterst opmerkelijk aangezien de periode werd gekenmerkt door een nooit geziene politieke en institutionele crisis en nog erger door de ernstigste financiële en economische crisis sinds de jaren 30. We moeten erkennen en het is eigenaardig dat dit niet voldoende onder ogen gezien wordt dat de Belgische regering deze financiële en bankencrisis bijzonder goed heeft aangepakt en de gevolgen van de economische crisis sterk heeft beperkt. Maar dat gezegd zijnde, moeten we ook vaststellen dat onze institutionele problemen als een zwaard van Damocles onze welvaart, onze reputatie, onze aantrekkelijkheid en internationale geloofwaardigheid blijven bedreigen. Sind 2007 heeft de VOB, nu BECI, zich duidelijk uitgesproken voor een staatshervorming om onze instellingen, en in het bijzonder deze van het Brussels Gewest, beter te laten functioneren: homogenere bevoegdheden, meer verantwoordelijkheid voor de regio s en een faire financiering van het Brussels Gewest. Laten we hopen dat er de komende maanden een nieuwe, daadkrachtige en duidelijke staatsinrichting het levenslicht zal zien, die onze bedrijven ten goede komt en die ons Brussels Gewest ook voldoende financiële middelen verschaft in overeenstemming met haar noden en verplichtingen. Mijn voorzitterschap eindigt dus in een periode van onzekerheid. Maar ik ben wel tevreden dat er vooruitgang geboekt is om van BECI een erkende en serieuze gesprekspartner te maken, een performantere en efficientere organisatie die ten dienste van haar leden staat. Dit zijn niet alleen de verdiensten van onze bestuursorganen, maar ook van onze medewerkers die ik van harte wens te bedanken. Onder de leiding van Olivier Willocx werd BECI op opmerkelijke wijze geïntegreerd en bestuurd, met name op het financieel vlak en dit ondanks de crisis. Ik wil ook de leden van de Kern bedanken. Dit officieus reflectieorgaan deed heel wat voorbereidend werk en bestond uit Jean-Claude Daoust, Karel Lowette, Alexandre Cleven, Pierre Konings en ikzelf. Het volgende editoriaal zal door mijn opvolger geschreven en ondertekend worden. Tegen dan zal die door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering aangeduid zijn. Ik wens hem alle geluk toe en dat hij BECI een verdere vooruitgang laat boeken en bedank hem alvast de fakkel over te nemen. Tenslotte wil ik nog melden dat ik aanvaard heb om samen met Karel Lowette het co-voorzitterschap van de vzw Brussels Metropolitan verder waar te nemen. Dit project ligt mij na aan het hart en de bedoeling ervan is om op basis van samenwerking tot een geïntegreerd socio-economisch beleid te komen voor dit centraal gebied van het land. De grote doelstellingen tegen 2018 zijn om de rol als Europese Hoofdstad te versterken, van Brussels Metropolitan een aantrekkelijke en zinderende regio te maken, het verstevigen van onze economische en financiële niches en de duurzame ontwikkeling en de Green City-filosofie ingang te doen vinden. Ik wens alle lezers een voorspoedige toekomst en bedank jullie voor het vertrouwen dat jullie mij geschonken hebben. 1

4 Inhoud september 10 BRUSSELS, ENTERPRISES, COMMERCE & INDUSTRY 1 edito 4 opinie: een echte leider zet de werknemers voor uitdagingen 8 opinie: vrouwelijk ondernemerschap in België 10 opinie: un coup de fouet à l export 12 Beci executive interviews 14 leden trefpunt 55 agenda DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 26 toolbox: nieuwe wet rond de consumentenbescherming 25 Bizzbox news Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Louizalaan Brussel t f Redactie Verantwoordelijke: roel Veyt Medewerkers: Luc rivet Vincent Delannoy Hélène Legrand Michael Grosjean Sylvie Cousin Carline Taymans Jean Blavier Olivier Duquesne Geert Degrande Jacqueline remits Guy Bernard Johan Dillen Productie & Abonnementen Administratie: roel Veyt Design-Layout: Megalunatriumviraat Druk: DB Print Vertaling: Pascale Swaelens, Wouter Devriese en Data Translations International Cover photo credit: reporters Alle rechten voorbehouden nadruk zonder toestemming is verboden Abonnementen Prijs: 80 voor 11 nummers en de Who s who Beci Infos : t DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE 29 integrated facility management intégré, hoe de kosten te verlagen? 32 facility management, professionalisering van een concept 34 facility management, betere energieprestaties, hoe doe je dat? 42 it, to outsource or not 44 outsourcing & verhuizing 46 outsourcing & opleidingen 48 outsourcing & sociale tewerkstelling PUBLICITEIT Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks door meer dan decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: ex (Momenteel : ex.) Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste T f Véronique Legein T f ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre november 2010 Brussel, de ondernemingen en het milieu Uiterste datum: 15 oktober 2010 December 2010 Internationale handel Uiterste datum: 15 november 2010 ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification Structurele partners van Beci

5 de waarborgen die u echt nodig hebt niet meer, niet minder talensia verzekeringspackage Bij AXA weten we dat het leven van een zelfstandig ondernemer niet gemakkelijk is. Dat het haast onmogelijk is om alles te voorzien. Risico s zijn eigen aan elk beroep, of u nu bijvoorbeeld een handelaar of garagist bent, maar sommige zijn er meer aan onderhevig dan andere. Wenst u uw personeel, goederen, voertuigen, verworvenheden en uzelf beter te beschermen? Met talensia verzekert u zich van een compleet verzekeringspakket dat met uw activiteiten mee evolueert. Zonder de financiële voordelen uit het oog te verliezen die aan dit pakket verbonden zijn. Met de hulp van uw verzekeringsmakelaar hergroepeert u zo de dekkingen die u het meest nodig hebt. Niet meer en niet minder. Meer weten over talensia? Neem dan gauw contact op met uw verzekeringsmakelaar of kijk op AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 B-1170 Brussel (België) - KBO nr.: BTW BE RPR Brussel

6 Opinie Securex onderzoekt de efficiëntie van het leadership Een echte leider zorgt voor uitdagingen Luc Deflem, CEO van Securex: Ons onderzoek schuift meer een leadershipfilosofie dan een model naar voren. 4 Securex heeft ongeveer Belgische werknemers gevraagd om de leiderschapskwaliteiten van hun oversten te evalueren. Daaruit blijkt dat 69% van hen tevreden zijn met de manier waarop hun overste leiding geeft en zijn ze ook fier om met hem samen te werken. Deze kwantitatieve studie legt verder ook de nadruk op de eigenschappen die noodzakelijk zijn om efficiënt leiding te kunnen geven. Afhankelijk van de regio zijn er wel enkele verschillen. Deze studie werd onlangs uitgevoerd door het sociaal secretariaat en de HR-dienstenverstrekker Securex en is om meer dan een reden interessant. Het onderzoek werd gehouden bij een representatief staal werknemers en staat los van de bedrijven zelf Belgische loontrekkenden hebben de vragen beantwoord die in het begin van het jaar via internet aan groot onderzoekspanel gesteld werden. Dit witboek over leadership maakt deel uit van een onderzoek dat al gedurende enkele jaren loopt binnen de business unit HR Research & Measurement van Securex. Aniana Taelman leidt de 16 personen die voor deze business unit werken. Met dit onderzoek schuiven we eerder een leadershipfilosofie dan een model naar voren, benadrukt de CEO van Securex, Luc Deflem. Uit de resultaten blijkt dat het voor een leider belangrijk is om vooral op het vlak van overtuigingskracht, motivering, stimulering, coaching en begeleiding zijn kwaliteiten te koesteren en te ontwikkelen. Het volstaat als leider niet om een visie te hebben, hij heeft ook een theoretische onderbouw nodig om deze visie werkelijkheid te doen worden. Dezelde visie op efficient leiderschap passen wij intern ook op onszelf toe. Kleine regionale verschillen De mate waarin werknemers tevreden zijn over hun baas is dus een goede indicator voor de personeelsrotatie. Door hier aandacht aan te besteden, is het mogelijk om de turn-over te verminderen en personeelsverloop te voorkomen. Luc Deflem, CEO van Securex De studie van Securex bevat interessante cijfers. Zo blijkt dat 69% van de Belgische werknemers tevreden is over de manier waarop hun baas het bedrijf leidt en zijn ze trots om met hem samen te werken. Een mindere noot is dat nauwelijks een beetje meer dan de helft (51%) hun directe overste als een voorbeeld beschouwt. 57% vindt dat hun leider een visie op de toekomst kan overbrengen. Slechts 52% heeft de indruk dat ze aangemoedigd worden om een kritische blik te hebben en 58% zegt dat hun overste hun leert om problemen onder verschillende invalshoeken te bekijken. Voor 54% van de ondervraagde personen is hun overste een coach en 69% vindt dat ze gesteund worden als dit nodig is. Tenslotte krijgt 71% feedback over hun prestaties. De resultaten tonen ook aan dat er kleine regionale verschillen bestaan. Vlaamse werknemers zijn gemiddeld iets meer tevreden over hun baas (6,31/10) dan Brusselaars (6,16/10) of Walen (6,02/10). Vlaamse bedrijfsleiders stimuleren hun werknemers meer (6,03) dan hun Brusselse (5,68) of Waalse (5,63) collega s. Een ander interessant punt is dat de oversten van statutaire ambtenaren de slechtste score krijgen. Werknemers uit de privé-sector (6,24) en contractuele ambtenaren zijn over het algemeen meer tevreden over hun overste dan hun statutaire collega s (5,94). Deze geven aan hun oversten voor alle eigenschappen in verband met hun attitude aanzienlijk lagere punten.

7 Echt zeker met een externe fysieke back-up Met externe Media Storage beschermt u vitale informatie maximaal Dat je niet meer zonder back-ups kunt, weet intussen iedereen. En in deze cybertijden bestaan er tientallen onlineoplossingen. Maar hoe goed zijn die servers opgewassen tegen aanvallen van hackers en virussen? En wat als er een crasht, hoe snel is de provider op een andere locatie terug operationeel? Daarom is een fysieke back-up op een externe locatie dé manier om bedrijfsgegevens maximaal te beschermen. Waterdichte verzekering Een back-up is nutteloos tot je hem nodig hebt. De aandacht verslapt vaak omdat alles toch goed gaat. En dan... crash... Waar is de back-up? Zorg voor een systeem waarbij de gegevens op dat ogenblik snel opnieuw beschikbaar zijn. Anders stopt de dagelijkse bedrijfsactiviteit en beginnen klanten te klagen. Interne of externe oplossing, fysiek of online: maak de afweging wat écht cruciaal is en welke werkwijze de grootste zekerheid garandeert. De kostprijs is in die overweging zeker belangrijk. Maar veiligheid, confidentialiteit en continuïteit spelen een minstens even belangrijke rol. Investeren in een back-up is als investeren in een verzekering: je merkt pas hoeveel je eraan hebt, na een ongeluk of een (natuur)ramp. Specialistenwerk Een serverpark in elkaar schroeven kan praktisch iedereen. Een online oplossing aanbieden is dan ook kinderspel. Maar hoed u voor de goedkoopste oplossing. Want voor een betrouwbaar backup beheer is er meer nodig dan hardware alleen. Controleer hoe het zit met de veiligheid. Verzekert uw provider dat hij uw gegevens gegarandeerd uit de handen van onbevoegden houdt, ook bij hemzelf? Informatie toevertrouwen aan professionals vergroot de gemoedsrust. Want zij hebben de juiste infrastructuur om verschillende informatiedragers correct te bewaren. En die is aangevuld met beveiligingssystemen om de datadragers af te schermen voor de buitenwereld: alleen geautoriseerde gebruikers mogen informatie opvragen. Betaalbare zekerheid? Een goed backup systeem is slim archiveren. En daar kan best een onlineoplossing bijzitten. Maar kies voor dat grote ongeluk wél de allerhoogste bescherming. Hiervoor bouwde Merak zijn e-bunker. Daarin zijn je computergegevens veilig tegen elke aanval. Magnetische straling geraakt niet door de kooi van Faraday, fysieke aanvallen niet door de dikke, betonnen muren. Een noodgroep vangt een eventuele stroompanne op. Menselijke fouten zijn zo goed als uitgesloten door een diepgeworteld traceerbaarheidssysteem. En... zelfs met al die veiligheidsgaranties blijft een e-bunkeroplossing betaalbaar. Correcte afhandeling Stel dat je de juiste backup oplossing koos: je gegevens zitten veilig achter slot en grendel. Maar... het loopt mis op je systeem. Dan is het kwestie van je back-ups zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen. Heb je al eens de berekening gemaakt hoeveel tijd het vergt om al uw data in een geval van een disaster op te halen bij een online provider over uw internet verbinding (die hopelijk nog ter beschikking is)? Hoe gaat je provider ervoor zorgen dat de nodige back-ups snel ter plaatse zijn. Ongeacht het uur of de dag? Zijn er koeriers die de tapes, schijven en cartridges gebruiksklaar op kantoor afleveren? Bewaart de provider elke drager zolang het moet volgens de voorschriften van de producent? Slimme keuze Verken grondig de markt en kies slim voor de provider die aan alle wensen voldoet. Waarbij een professionele media storage uiteraard de grootste zekerheid biedt.

8 Opinie 6 Motivatie van de werknemers De crisis is een cruciaal ogenblik voor het leiderschap. De impact op het leiderschap is snel heel zichtbaar. Bij stormweer herkent men snel de goede stuurlui. Tijdens een crisis moet de leider het bloed koel houden, weerstand bieden en in zijn bedrijf geloven, bevestigt Luc Deflem. Een crisis kan voor veel dingen een goede zaak zijn. Men is gevoeliger voor de time to market, voor de tijd die nodig is om bepaalde dingen te verwezenlijken en voor de innovatiekracht. Efficiënt leadership is een groot voordeel om moeilijke periodes het hoofd te bieden. Het is duidelijk dat werknemers die tevreden zijn over hun baas ook gemotiveerder en zelfstandiger zijn. We weten ook dat gemotiveerde en zelfstandige werknemers beter tegen stress kunnen, productiever zijn, zich meer inzetten en meer innoveren,... In verband met motivatie en autonomie: Securex is ook nagegaan wat het verband is tussen lage scores voor deze criteria en de intentie van de werknemers om van job te veranderen. Uit de resultaten blijkt dat werknemers die het bedrijf liever zouden verlaten bijna twee punten minder geven aan hun baas. De mate waarin werknemers tevreden zijn over hun baas is dus een goede indicator voor de personeelsrotatie, legt Luc Deflem uit. Anders gezegd: door hier aandacht aan te besteden, is het mogelijk om de turn-over te 69% van de Belgische werknemers tevreden is over de manier waarop hun baas het bedrijf leidt en zijn ze trots om met hem samen te werken. Een mindere noot is dat nauwelijks een beetje meer dan de helft (51%) hun directe overste als een voorbeeld beschouwt. Securex-enquête 2010 verminderen en personeelsverloop te voorkomen. Het is geen verrassing dat men het personeel trouwer kan maken en beter kan laten presteren door de werknemers te motiveren en groeiperspectieven binnen het bedrijf te bieden. Op lange termijn is dit voordelig voor het bedrijf. Dit konden we al vermoeden maar dankzij deze studie van Securex wordt dit aanvoelen nu gestaafd. de vijf eigenschappen van efficiënt leiderschap Securex heeft vijf eigenschappen van efficiënt leiderschap bepaald die een stimulans zijn voor de motivatie en de zelfstandigheid van de werknemers en dus ook voor de prestaties van het bedrijf. Efficiënt leiderschap is dus: overtuigend: de overste is een positief voorbeeld en zorgt voor vertrouwen, trots en respect bij de werknemers. inspirerend: hij heeft een duidelijke toekomstvisie en kan die overbrengen, hij zorgt ervoor dat het team vertrouwen heeft in de haalbaarheid van de doelstellingen. Stimulerend: een overste zorgt ervoor dat zijn werknemers uitdagingen hebben, hij stimuleert hun kritische blik en moedigt hen aan om de zaken onder verschillende invalshoeken te bekijken. ondersteunend: hij ondersteunt de werknemers en erkent hun individuele noden. gidsend: de baas legt de taken vast, beloont de werknemers als ze de doelstellingen halen en geeft hen feed-back. de raad van Securex voor efficiënt leadership 1.Legvastwatdevisieopleadershipbinnenhetbedrijfis Deze visie op leadership wordt in groep uitgewerkt en er wordt een voorstel uitgewerkt. 2. Eenkwantitatieveanalyse De efficiëntie van het leadership wordt geëvalueerd aan de hand van hoe het gepercipieerd wordt en met een kwantitatieve analyse. Deze resultaten vormen de basis om een gedifferentieerd beleid te voeren. 3. Workshops De resultaten worden samen met de oversten en de werknemers verder uitgewerkt in workshops. 4. Hetopstellenvaneenactieplan Dankzij het actieplan is het mogelijk om de vooropgestelde visie aan de hand van een duidelijk beleid uit te voeren. Daarbij worden vooral de pijnpunten geviseerd om zo de tevredenheid over het leadership te vergroten. 5. Evaluerenenbijsturen Nadat het actieplan ingevoerd is, moet de organisatie het beleid evalueren en indien nodig bijsturen op basis van een nieuwe evaluatie. Het witboek Leadership kan je aanvragen via of telefoon

9 Wat is ondernemen? Groter worden? Of beter? Reserves aanleggen? Of nu investeren? En hebt u daarover al met iemand anders gepraat dan met uzelf? Ondernemen kan vele dingen zijn. Voor de ene is dat een bedrijf opstarten, voor de andere is dat doordacht groeien. Voor nog een ander is het zijn bedrijf overlaten. Gelukkig bestaat er een bank die samen met u recht naar de essentie gaat: wat is ondernemen voor ú en úw bedrijf? In welke fase uw bedrijf zich ook bevindt, we bekijken met u de essentiële parameters ervan en begeleiden u graag doorheen het proces. Maak een afspraak met uw specialist Dexia Business Banking of ontdek er meer over op samen naar de essentie Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel IBAN BE BIC GKCC BE BB RPR Brussel BTW BE CBFA nr A FOD Economie 4944.

10 Opinie vrouwelijk ondernemerschap in België Behandel ons anders, maar op gelijke voet Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 1 heeft aan JUMP 2 de opdracht gegeven een stand van zaken op te stellen over het vrouwelijk ondernemerschap in België. Doelstelling was de verwachtingen van de vrouwelijke ondernemers 3 beter te leren kennen en reële actieplannen voor te stellen om het vrouwelijk ondernemerschap in België te promoten en de vrouwen die de stap naar ondernemerschap willen zetten te begeleiden. Een enquête bij de zelfstandige leden van JUMP heeft 500 antwoorden opgeleverd. 8 Het is algemeen geweten dat ondernemerschap en KMO s een belangrijke bron van tewerkstelling en economische groei vormen. Nochtans zijn de Belgen en zeker de Belgische vrouwen minder geneigd hun eigen project op te starten dan hun Europese collega s, terwijl de professionele omstandigheden toch gunstig zijn 4 (op het vlak van de mogelijkheden voor het opstarten van een onderneming behoort België tot de beste landen, wereldwijd). Slechts 2,91 % 5 van de vrouwen hebben een eigen zaak opgestart, dus heel wat minder dan in de andere landen met hoge inkomens (7,91%). Slechts 3% van de Belgische vrouwen heeft een eigen zaak opgestart. Reporters/Image Source Er bestaan talrijke remmen voor het vrouwelijk ondernemerschap. De resultaten van de JUMP-enquête illustreren dit. Statuut en evenwicht Er is een gebrek aan kinderopvang buiten de schooluren en periodes. De opvangstructuren zijn onvoldoende flexibel. Ik heb gewacht om een zaak op te starten tot mijn kinderen meerderjarig waren. Early Stage (TEA) Business De ondervraagde vrouwelijke zelfstandigen vinden dat er niet alleen te weinig structuren bestaan om ouders toe te laten te blijven werken als ze kinderen hebben, maar dat de opvangmogelijkheden ook te weinig flexibel zijn op het vlak van uren en dienstverleningsaanbod. Een vroegere enquête (Diane) heeft aangetoond dat vrouwelijke zelfstandigen gemiddeld 50 à 60 uur per week werken. Dit Established Business Owner Totaal M V G* M V G* M V G* België GEM % 1.98% 3.50% 1.86% 0.93% 1.4% 6.16% 2.91% 4.5% (2009) High Income Countries *G=gemiddeld GEM % 4.34% 6.25% 7.91% 3.57% 5.74% 16.08% 7.91% 11.99% verklaart waarschijnlijk waarom bijna de helft van de zelfstandigen met kinderen van jonge leeftijd vinden dat een eigen zaak opstarten geen sociaal aanvaarde keuze is voor een vrouw. Dit blijkt niet zonder gevolgen voor hun ondernemerschapsgeest. Vrouwen zijn eerder geneigd een eigen zaak op te starten zolang zij nog geen kinderen hebben. Andere vrouwen kiezen ervoor om te wachten tot hun kinderen groot zijn. Als wij aan de vrouwelijke ondernemers vragen welke initiatieven moeten genomen worden om het vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen, verwijzen zij in de allereerste plaats naar maatregelen om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Zij willen het zwangerschapsverlof gelijk stellen met dat van de loontrekkers, veel flexibelere kinderopvangmogelijkheden en ook een zelfstandigevervanger (iemand die een vrouwelijke ondernemer kan vervangen bij zwangerschap, ziekte, ) is een veel gevraagde maatregel. Meer dan de helft van de vrouwen menen steun gekregen te hebben van hun levenspartner, maar veel minder

11 Opinie van hun loontrekkende ex-collega s die het risico ongetwijfeld (te?) groot vonden. Dit laatste zegt veel over hoe het statuut van de vrouwelijk ondernemer wordt ingeschat. Het wordt aanvaard, maar wordt het ook gewaardeerd? Over het algemeen zijn de vrouwen echter tevreden met hun loopbaankeuze. Zij betreuren soms hun statuut, dat ze als onrechtvaardig beschouwen in vergelijking met dat van loontrekkers. Het gebrek aan zekerheid bij het statuut vormt een enorme drempel voor het vrouwelijk ondernemerschap. Kwetsbare ondernemingen? De omstandigheden zijn niet gunstig. Geen prestige verbonden aan de functie. Geen erkenning door de overheid. Veel risico s en onvoldoende bescherming in tegenstelling tot de overbeschermde loontrekkers. De ondernemingen opgericht door vrouwen zijn klein in aantal en kwetsbaar. De zelfstandige vrouwen zijn vooral actief in de sector van diensten aan personen en aan bedrijven, een sector die minder goed betaalt. Bovendien investeren vrouwen minder grote bedragen dan mannen. Soms zijn de investeringen zelfs onvoldoende om de eigen activiteiten goed te laten draaien. 6 Ten slotte hanteren vrouwen andere prestatie- en groeiparameters 7 : 50 % van de vrouwelijke ondernemers neemt geen personeel in dienst 8. Meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen vindt haar project niet innovatief. Slechts 29 % van de zaakvoersters die hebben deelgenomen aan de enquête, hebben een merk, een patent of een model gedeponeerd. Experten inzake ondernemerschap vinden dit gemiddelde onvoldoende en stellen dat er nog heel wat werk aan de winkel is op dit vlak. Het zou nuttig zijn om vrouwen met een ambitieus project beter te begeleiden en meer hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Initiatieven specifiek voor vrouwen Wij hebben initiatieven nodig, specifiek voor vrouwen, die een antwoord bieden op de specifieke eigenheden van het vrouwelijk ondernemerschap. Nochtans bestaan er al specifieke initiatieven voor vrouwelijke ondernemers. Maar wij stellen vast dat die echter miskend zijn en soms verkeerd begrepen worden. Deze diensten, zoals vrouwelijke netwerken, beantwoorden nog steeds aan een reële behoefte van vrouwelijke zelfstandigen, die vinden dat de gemengde netwerken in werkelijkheid te mannelijk zijn. Wij moeten het vertrouwen van de vrouwen versterken, zij kunnen op dezelfde manier ondernemen als mannen. Op het vlak van zichtbaarheid is er voor het vrouwelijk ondernemerschap nog heel wat werk aan de winkel. De vrouwen die wij regelmatig in de media zien opduiken, zijn strikt genomen geen ondernemers, maar vaak erfgenamen van familiebedrijven. Wij moeten niet alleen leidinggevende vrouwen van grote ondernemingen in het voetlicht plaatsen, maar ook zaakvoersters van heel kleine ondernemingen. Veel meer zelfstandige vrouwen zouden zich met hen kunnen identificeren. Door dynamische en innovatieve vrouwen in de bloemetjes te zetten, zouden de anderen zich meer gesteund voelen. Waarom geen communicatiecampagne opzetten om dit soort loopbaan op te waarderen? Ten slotte willen de ondervraagde vrouwen ook kunnen toetreden tot vrouwelijke innovatiecentra. Zij willen bovendien dat vrouwelijke ondernemers worden gewaardeerd via grootse evenementen. Zij stellen voor dat men een webportaal creëert met allerlei nuttige en interessante informatie en dat men structuren opzet om hen te begeleiden bij het uitwerken van groeistrategieën, bij overnames, verkoop etc. Wij kunnen besluiten dat België nog lang niet al zijn economisch groeipotentieel aanspreekt op het vlak van vrouwelijk ondernemerschap. Voor de ondervraagde vrouwen, maar ook voor de experten is het van cruciaal belang dat er maatregelen worden genomen die rekening houden met de eigenheden van de vrouwen, want hun leven ziet er heel anders uit dan dat van de mannen. Zij verdienen het dus om anders, maar op gelijke voet behandeld te worden. Het volledig onderzoek is beschikbaar op of vraag ze op via JUMP, Empowering Women, Advancing the Economy : eu, 3. Vrouwelijke ondernemer: Een vrouw die alleen of met partners een onderneming heeft opgericht, gekocht of aanvaard als erfenis en alle financiële, bestuurlijke en sociale risico s en verantwoordelijkheden draagt, en dagelijks inbreng heeft in het bestuur van de onderneming. (Lavoie) 4. European Commission, SBA Fact Sheet. Belgium 5. GEM (Global Entrepreneurship Monitor), Report on Women and Entrepreneurship, Annie CORNET, Christina CONSTANTINIDIS, Entreprendre au féminin : une réalité multiple et des attentes différenciées, Liège, 2004, p Gonzale Pernia, Foreign Customer Businesses and Female Entrepreneurs. IV International Workshop of Research based on GEM, Cadix, Diane, Les femmes entrepreneures face à la formation, au financement et aux réseaux, Liège, 2004, p24. 9

12 Opinie PhotoAlto/Reporters Beci international Een flinke duw in de rug voor de export BECI propose aux entreprises d élaborer un plan d exportation et d accompagnement. 10 BECI heeft niet zo lang geleden een grote enquête gehouden bij de Brusselse bedrijven om te achterhalen welke verwachtingen zij hebben op het vlak van export. Drie belangrijke conclusies kwamen naar voren: Individuele begeleiding Meer toegespitste informatie Een betere zichtbaarheid Daarom heeft BECI drie reeksen activiteiten gepland die samen met het nieuwe schooljaar van start zullen gaan: Boost Your Export, thematische seminaries en Brussels Export TV. Boost your export Uit de studie die we bij Ipsos besteld hebben, blijkt dat de bedrijven algemene informatie krijgen maar eigenlijk willen ze geïndividualiseerde inlichtingen. We hebben ons dus afgevraagd hoe we hieraan tegemoet konden komen, horen we van Jean- Pierre Mergen die verantwoordelijk is voor de internationale afdeling van BECI. Het antwoord bestaat uit drie woorden: Boost Your Export. Ons doelpubliek zijn jonge exporterende bedrijven. Deze bedrijven die minder dan drie jaar internationaal actief zijn noemen we neo-exportbedrijven. Dat wil niet zeggen dat andere bedrijven uitgesloten worden, maar Boost Your Export is voornamelijk afgestemd op bedrijven die hun internationale strategie nog niet echt hebben uitgebouwd. BECI heeft een programma opgesteld dat uit meerdere etappes bestaat: 1. Verzamelen van informatie. Tijdens een eerste bijeenkomst krijgen de neo-exportbedrijven te horen welke ondersteunende diensten er voor hen bestaan: BECI, Brussel Export, subsidies, raad, thematische informatiesessies, Een persoonlijk onderhoud. Bedrijfsleiders die willen beginnen exporteren, kunnen tijdens dit gesprek zichzelf voorstellen, hun strategie uitleggen en hun exportprojecten uit de doeken doen. Na dit onderhoud gaat BECI een eerste analyse maken en enkele aanbevelingen formuleren. Als een bedrijf bijvoorbeeld de Duitse of Franse markt wil aansnijden, zullen we zeker benadrukken dat het belangrijk is om over documentatie in de taal van het land te beschikken, legt Jean-Pierre Mergen uit. 3. Een tweede persoonlijk onderhoud. De bedoeling van deze etappe is om na te gaan of het bedrijf de aanbevelingen van BECI heeft opgevolgd. 4. Een eerste verplaatsing. De bedoeling is om een exportplan en een begeleidingsplan op te stellen. Daarom zal er iemand van BECI naar het beoogde land gaan en samen met een consultant de markt analyseren en ad-hoccontacten proberen te identificeren. 5. De concrete uitvoering. Nu ligt de bal in het kamp van het neo-exportbedrijf. Het is aan hen om deze contacten te benutten. Boost Your Export heeft nog meer in de aanbieding voor bedrijven die een internationaal exportavontuur willen aangaan. Zo kunnen ze deelnemen aan bepaalde exportmissies, zoals de prinselijke missies met Prins Filip, of kunnen ze gebruik maken van het EEN-netwerk (Enterprise Europe Network) dat 550 organisaties uit 45 landen samenbrengt. Voor hun internationalisering reiken wij de bedrijven informatie aan. Dit kan over Europa zijn, maar we kunnen ze ook in contact brengen

13 Opinie met andere gesprekspartners. Tijdens grote salons, zoals SIAL in Parijs, organiseren we bijvoorbeeld individuele ontmoetingen tussen onze neoexportbedrijven en contactpersonen ter plaatse. Zo kunnen de bedrijven tegen een redelijke prijs en in een korte tijdsspanne een zo groot mogelijk aantal contacten ontmoeten, horen we van Jean-Pierre Mergen. Het doelpubliek van Boost Your Export zijn jonge exporterende bedrijven. Deze bedrijven die minder dan drie jaar internationaal actief zijn noemen we neoexportbedrijven. Reporters Informeren Uit de studie blijkt ook dat de leden meer informatie willen. We gaan onze rol als informatieverstrekker meer benadrukken, verduidelijkt Jean-Pierre Mergen. Daarom gaan de thematische seminaries van BECI opnieuw opgestart worden: We willen seminaries organiseren die 100% praktisch van aard zijn en over onderwerpen gaan waar exporterende bedrijven informatie over nodig hebben. Het volgende seizoen gaat in september van start en enkele interessante onderwerpen zijn al gepland: de incoterms, het berekenen van de kostprijs als men exporteert,... Verder worden er ook zogenaamde country meetings georganiseerd waar alle deelnemers informatie over een bepaalde markt kunnen krijgen. De bedoeling is om best practices uit te wisselen om zo te verkomen dat er bepaalde fouten gemaakt worden, verduidelijkt Jean-Pierre Mergen. Internationale zichtbaarheid De laatste verzuchting van de deelnemers aan het onderzoek was dat de zichtbaarheid van de Brusselse exportbedrijven moet verbeteren. Om hier een antwoord op te bieden richt BECI Brussels Export TV op. Dit wordt in september opgestart. Brussels Export TV laat toe om bedrijfsfilms te uploaden en de site zal via de ambassades en de kamers van koophandel bekend gemaakt worden. Dit wordt een uitstalraam voor exporterende bedrijven, besluit Jean-Pierre Mergen. Hélène Legrand Jean-Philippe Mergen is verantwoordelijk voor de internationale afdeling van BECI Waarom (en hoe) werd deze studie uitgevoerd? Jean-Philippe Mergen is verantwoordelijk voor d e internationale afdeling van BECI. Reporters BECI heeft aan Ipsos gevraagd om een omvangrijke studie uit te voeren. De belangrijkste doelstellingen daarvan waren: Begrijpen wat de noden en verwachtingen van de klanten van Brussel Export zijn. Achterhalen wat de klanten vinden van de bestaande diensten van BECI en Brussel Export en van eventuele nieuwe diensten. nformatie verzamelen voor de langetermijnontwikkelingsstrategie van BECI en Brussel Export. Cijfergegevens verzamelen om de strategie van BECI en Brussel Export te kunnen verdedigen tegenover de stakeholders. Deze studie bestond uit twee delen: Een kwantitatieve fase die gebaseerd werd op 132 online interviews met klanten van Brussel Export. Een kwalitatieve fase die gebaseerd was op een online forum en op telefonische interviews met 20 klanten van Brussel Export. 11

14 event BECI Executive Interviews Wat hebben de CEO s van bedrijven met meer dan honderd werknemers te zeggen wanneer ze elkaar ontmoeten? U krijgt het antwoord wanneer u de BECI Executive Interviews bekijkt, op Het idee: BECI nodigt twee keer per maand bedrijfsleiders uit om samen te ontbijten in een schitterend Brussels hotel. Gedurende 30 minuten worden ze elk geïnterviewd en gefilmd door een journalist. U kan de interviews integraal bekijken op Beci TV ( en hier krijgt u alvast een korte samenvatting te lezen. 12 Patricia Lanssiers, managing director van Eli Lilly Eli Lilly, maakt medicijnen met een toegevoegde waarde voor de patiënt. De bedrijfscultuur bestaat uit drie zuilen. Ten eerste, respect voor de mensen en dit op alle niveaus. Daarna komt integriteit: wij willen bij alles wat we doen hoogstaande ethische en compliance-normen naleven. De derde zuil is excellentie, legt Patricia Lanssiers, de Managing Director van Eli Lilly, ons uit. In 2009 heeft het bedrijf een groei van 9% gekend op een omzet van ongeveer 22 miljard dollar. Daarin slagen ze dankzij hun verwezenlijkingen in verschillende therapeutische domeinen: Vooral voor zware ziektes zoals kanker, ziektes aan het centrale zenuwstelsel, schizofrenie, depressie en diabetes. Dit farmabedrijf stelt het beter dan de meerderheid van de concurrentie: Wij zijn wereldwijd nummer 10. Ondertussen is het bedrijf 134 jaar oud. Dat verdient onze gemeende verjaardagswensen! Meer inlichtingen: Francis Tans, gedelegeerd bestuurder van IdemPapers De N.V. IdemPapers werd opgericht na de management buy-out van het bedrijf Arjo Wiggins Belgium in oktober In 2008 leed Arjo Wiggins 32 miljoen euro verlies. De uitdaging voor IdemPapers is dus om cash te genereren verduidelijkt gedelegeerd bestuurder Francis Tans. Zelfkopiërend papier is in de jaren 70 ontstaan maar sinds 1995 kalft de markt voortdurend af. Het aantal producenten is van 20 tot 4 teruggelopen. Maar Idem- Papers is Europees marktleider en heeft een productiecapaciteit van meer dan ton per jaar. Op dit ogenblik bedraagt de productie ton, dat is bijna een derde van de Europese vraag ( ton). Om te anticiperen op een toekomstige achteruitgang investeert het bedrijf in de ontwikkeling van nieuwe nicheproducten. De gedelegeerd bestuurder wil niet alleen cash genereren, hij wil ook zijn personeel omkaderen. In grote bedrijven zoals het voormalige Arjo Wiggins blijkt het personeel immers anoniem. Hij benadrukt dat Idem- Papers een kleine organisatie is: Wij hebben 400 personeelsleden, waaronder 280 arbeiders, maar het management en de aandeelhouders zijn fysiek aanwezig op de bedrijfsterreinen. Wij zijn dus van heel nabij betrokken bij het bedrijf. Alles draait om de bedrijfscultuur en de mensen moeten daarbij betrokken worden. Meer inlichtingen:

15 event Etienne Van de Kerckhove, gedelegeerd bestuurder van I.R.I.S. «IR.I.S. is een technologiebedrijf dat in 1987 opgericht werd als spin-off van de Université de Louvain-la-Neuve horen we van Etienne Van de Kerckhove. Het bedrijf bracht zijn eerste product op de markt nog hetzelfde jaar op de markt: Texiris 1.0. Aanvankelijk was het bedrijf gespecialiseerd in de uitgave van software, voornamelijk voor gegevensherkenning in documenten. Nu hebben ze ook diensten in de aanbieding. Volgens de gedelegeerd bestuurder is het belangrijkste jaar in de geschiedenis van het bedrijf In dat jaar heeft I.R.I.S. haar technologie aan HP, wereldwijd de grootste producent van scanners, verkocht. Plots nam de technologie van I.R.I.S. een hoge vlucht omdat ze wereldwijd aanvaard werd. Dat heeft het bedrijf geholpen om in 1999 naar de beurs te trekken en daar kapitaal op te halen om zo de ontwikkeling van het bedrijf te verzekeren. Datzelfde jaar heeft I.R.I.S. enkele strategische aankopen gedaan waardoor ze nu in acht verschillende landen actief zijn. Bovendien kunnen ze dankzij hun omzet van ongeveer 100 miljoen euro een dividend van ongeveer 15% van de winst uitkeren. Ik ben ervan overtuigd dat I.R.I.S. groter en internationaler gaat worden en verder nieuwe technologieën gaat ontwikkelen... Het is moeilijk om in te schatten waar dit gaat eindigen, besluit de CEO. Meer inlichtingen: 13 V IZZION Europe wil dankzij hun goede marktkennis tegemoet komen aan de alsmaar specifiekere verlangens van hun klanten die steeds hogere eisen stellen. Sefik Birkiye is voorzitter van VIZZION Europe: Het begon met een architectendroom, namelijk de beste woon- en werkomgeving voor stedelingen scheppen. Daarom hebben we VIZZION Europe opgericht. Het nut van een bedrijf dat gespecialiseerd is in ontwikkeling, bouw en stedenbouw staat buiten kijf. Als er meer betrokkenen zijn, stijgt immers de prijs van een gebouw. Het is niet alleen van belang om duurzaam te Sefik Birkiye, voorzitter van VIZZION Europe bouwen, maar het gebouw mag ook niet gedateerd raken. De voorzitter legt uit: Als er in een modern gebouw met eigen elektriciteitsproductie geïnvesteerd wordt, is dat niet om hetzelfde gebouw vijf jaar later weer af te breken. Birkiye benad rukt ook dat de gebruikers van het gebouw er helemaal geen belang bij hebben dat de constructiebedrijven ten koste van hen ervaring opdoen. Het bedrijf heeft een kapitaal van ongeveer 320 miljoen euro en is van plan om een investering van meer dan een miljard euro te doen. Plus d infos :

16 Leden Trefpunt Leden trefpunt U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van uw kantoren, groeiende financiële resultaten,... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina s van Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door bedrijfsleiders wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten. 14 Bruxelles Innova : Oproep aan innoverende bedrijven! Brussels Innova, het internationale salon voor uitvindingen, onderzoek en nieuwe technologieën, verwacht u van 18 tot 20 november 2010 op Brussels Expo. Futuristische innovaties, innovaties voor dagdagelijks gebruik, originele prototypes, een reizende tentoonstelling of workshop, success stories...kom uw know-how inzake innovatie delen met het publiek van Brussels Innova! Wij nodigen u uit hiervoor gratis gebruik te maken van de hiervoor voorziene ruimte op het salon. Deze krijgt een centrale plaats binnen de tentoonstellingshal en geniet de maximale aandacht van de aanwezige pers. Aarzel dus niet en stuur uw voorstel per naar Het aantal plaatsen is beperkt! Marc Destrée CEO bij Belgische telecomoperator Destiny Destiny, de onafhankelijke Belgische telecom operator, gespecialiseerd in private datanetwerken en telecomoplossingen voor bedrijven, stelt Marc Destre (62) aan als CEO. Met meer dan 30 jaar ervaring in de telecomsector is hij ideaal geplaatst om de lancering van Destiny als nieuwe alternatieve telecomoperator op de Belgische markt te ondersteunen. Samen met Daan en Samuel De Wever, de oprichters van Destiny, bepaalt hij de strategische koers. Destrée is met Destiny niet aan zijn proefstuk toe. In de afgelopen 20 jaar richtte hij niet minder dan vijf telecommunicatiebedrijven op. Na een loopbaan van 14 jaar als General Manager EMEA bij Motorola richtte hij in 1990 de Europese Bedrijvendivisie van Marc Destrée, CEO van Destiny. British Telecom op het vasteland op. Marc Destrée, CEO Destiny NV : Met onze innovatieve koperdraadtechnologie kunnen we Belgische bedrijven een gegarandeerde symmetrische up- en downloadcapaciteit tot 100 Mpbs leveren. Bovendien aan prijzen afgestemd op de Europese markt. Dat maakt van Destiny vandaag een belangrijke challenger die wil bijdragen tot het openbreken van de sterk gereguleerde en gesloten internetmarkt in België. Chamber of Innovation T /63 F Destiny Culliganlaan 2C Diegem T F

17 Leden Trefpunt Roger Job/Reporters Fotojournalist Roger Job is de winnaar van de jongste Nikon Press Award voor zijn reportage rond de aanhoudende droogte in Kenia. Reporters : roger Job wint Nikon Press Photo Award Roger Job, fotograaf van het agentschap Reporters, heeft de Nikon Press Photo Award 2009 gewonnen. Elk jaar opnieuw worden de meest originele, maar ook knapste persfoto s bekroond van Belgische fotografen of van fotografen die in België verblijven. De bekendmaking vond plaats in het Museum voor Fotografie in Charleroi. De jury bestond uit vertegenwoordigers van het Japanse fotomerk, het FotoMuseum van Antwerpen en het Museum van de Fotografie in Charleroi. Voorzitter van de jury was de bekende Amerikaanse sportfotograaf Bill Frakes. Fotojournalist Roger Job won de Award 2009 voor zijn fotoreportage rond de aanhoudende droogte in Kenya. Reporters IJskelderstraat Brussel T F Tempo-Team versterkt commerciële slagkracht Met de benoeming van Laurence Evrard als Business Development Manager en Fanny Jans als Business Unit Manager Contact Center, versterkt Tempo-Team (voorheen Vedior) haar commerciële slagkracht voor de gespecialiseerde afdelingen Tempo-Team Office en Tempo-Team Contact Center op de Belgische arbeidsmarkt. Dankzij hun ruime sales ervaring zullen Laurence Evrard en Fanny Jans bijdragen tot de verdere groei van het bedrijf. Vanuit haar nieuwe functie zal Laurence Evrard een lange termijn strategie ontwikkelen om de positionering van de specialisatie Tempo-Team Office te versterken. Vanuit deze strategie zal Tempo-Team de naamsbekendheid van de specialisaties Office en Contact Center vergroten bij uitzendkrachten en bij bedrijven, aldus Laurence Evrard. Vanuit haar nieuwe functie zal Fanny Jans de specialisatie Tempo-Team Contact Center (call centers) verder uitbouwen. Een gepersonaliseerde en gespecialiseerde aanpak is noodzakelijk voor de efficiënte en duurzame ontwikkeling van Tempo-Team Contact Center, aldus Fanny Jans. Tempo-Team is een van de grootste HR dienstverleners gespecialiseerd in uitzendarbeid en HR services in België en Luxemburg. Met een marktaandeel van 10% bekleedt Tempo-Team de derde plaats in de uitzendbranche in België. Heizel Esplanade bus Brussel T F

18 16 Leden Trefpunt Richard Hudson, MSSI VP, EMEA Channels & Solutions Motorola, Alex Driesen, VP Strategy Zetes Group en Marco Landi, VP Enterprise Mobility Solutions Channels, Motorola EMEA. Zetes is Partner of the Year van Motorola Zetes (Euronext Brussel: ZTS), de toonaangevende Europese leverancier van oplossingen en diensten voor de automatische identificatie van personen en goederen, kondigt aan dat het bekroond is met de Motorola Partner of the Year award. Deze award werd uitgereikt tijdens de 2010 Executive Partner Conference van Motorola in Boedapest. Alain Wirtz, CEO van Zetes: Zetes werkt al heel wat jaren samen met Motorola. We hebben hun hoogwaardige oplossingen al regelmatig geïntegreerd in talloze projecten in Europa, met als doel de supply chain te optimaliseren. Op die manier hebben we honderdduizenden operators op het terrein gemobiliseerd. We zijn dankbaar dat we deze prijs, die onze succesvolle samenwerking onderstreept, in ontvangst mogen nemen en we kijken ernaar uit in toekomstige projecten verder te bouwen op ons partnership. Straatsburgstraat 3/bus Brussel T F Nieuwe directeur voor Tauw België Milieuadviesbureau Tauw heeft in de persoon van ir. Hervé Keirsse MBA een nieuwe algemeen directeur aangesteld voor zijn vestigingen in België. De heer Keirsse (52) is scheikundig ingenieur en behaalde tevens een Executive MBA. Als jong ingenieur startte hij zijn loopbaan in de milieusector, om vervolgens door te groeien naar hogere managementposities in de technologische- en materialensector. De missie, cultuur en bedrijfsfilosofie van Tauw Group spreken mij ten zeerste aan, aldus de heer Keirsse. Tauw België is klaar voor een Hervé Keirsse, algemeen directeur van Tauw België. nieuwe stap in zijn ontwikkeling en dat biedt mij de mogelijkheid om als manager aan de Belgische organisatie de nodige strategie, motivatie en integratie toe te voegen die noodzakelijk is om een duurzame toekomst te verzekeren. Kunnen bijdragen aan het welzijn van onze maatschappij en dit in een mens- en klantgerichte omgeving, schenkt mij een persoonlijke motivatie en voldoening. Tauw België nv is een onafhankelijk milieuadviesbureau, gespecialiseerd in advisering rondom inrichting, verbetering en instandhouding van de fysieke omgeving en het milieu. Tauw België nv maakt deel uit van Tauw Group, een internationaal advies- en ingenieursbureau met ruim medewerkers in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Tauw België Remylaan 4C, Box Leuven (Wijgmaal) T F BHA tevreden met Tour de France in Brussel Een etappe van de Tour de France die in Brussel vertrok en aankwam: het heeft de bezetting van de Brusselse hotels positief beïnvloed. In de nacht van zondag 4 juli hebben de hotels van onze hoofdstad een bezettingsgraad van 76 procent opgetekend dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van De gemiddelde prijs lag dan weer 6 procent hoger dan vorig jaar. De Brussels Hotels Association is daarnaast ook verheugd over de enorme mediabelangstelling die de bestemming Brussel heeft genoten. Doordat de belangrijkste toeristische sites van de hoofdstad internationaal in de kijker werden gesteld, verwacht de vereniging dat het imago van de stad een boost zal krijgen en dat de afzetmarkten zich verder zullen ontwikkelen. Van Brussel een sterk merk maken als toeristische bestemming, voor vrije tijd of voor zaken, is één van de prioriteiten van de Brussels Hotels Association. Dat Brussel dit derde belangrijkste wereldwijd sportief evenement (na de Wereldbeker voetbal en de Olympische Spelen) verwelkomd heeft, in volle voorzitterschap van de Europese Unie en ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Eddy Merckx, draagt in grote mate bij tot het bereiken van dit objectief. De Brussels Hotels Association (B.H.A.) is de professionele organisatie achter de hotelsector waarvan de leden goed zijn voor banen en kamers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het economische hinterland. Louizalaan Brussel T F

19 citroen.be Citroën maakt uw werk lichter. Y F Y Bij Citroën denken we aan alles om u het leven en zeker uw werk makkelijker te maken. We zijn intussen al 10 jaar leider op de markt van de bedrijfsvoertuigen. Bij ons kunt u dan ook vertrouwen op een uniek dealernet van professionals. Zij kennen uw behoeften en uw eisen als geen ander. En daarom kunt u in alle omstandigheden helemaal gerust zijn. Met Citroën werkt u in alle vrijheid en zonder zorgen.

20 Leden Trefpunt Gontcharuk & Associates stelt Saville Consulting Wave voor 18 Langs deze weg willen wij u graag de Saville Consulting Wave - Professionele Stijlen toelichten, waarvoor wij in de Benelux de exclusieve certificatie/erkenning hebben gekregen. Aangezien vaardigheden prioritair zijn in de huidige vorm van management, kan deze tool uiterst interessant zijn voor u en uw onderneming, zegt Marion Gontcharuk, managing partner van Gontcharuk & Associates. De Saville Consulting Wave Professionele Stijlen geeft inzicht in algemene competenties, gedragsvoorkeuren, persoonlijkheidskenmerken, motivatie, talent en behoeften m.b.t. de potentiële geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie. Bovendien geeft de Wave duidelijk aan welke competenties de persoon verder dient te ontwikkelen. Saville Consulting ontwikkelt rigoureuze, relevante en innovatieve evaluatie-instrumenten die de benaderingen van de traditionele evaluatie veranderd hebben. Ze zijn krachtig bij het beoordelen en ontwikkelen van individuen, en dragen op die manier bij tot de algemene prestaties van onze klanten: Selecteren Ontwikkelen Verandering leiden Wij willen u graag de wave in al zijn facetten en zijn unieke voordelen voorstellen. Mocht u nog bijkomende vragen hebben, aarzel niet mij te contacteren op nummer of Marion Gontcharuk Gontcharuk & Associates bvba Opleiding, Coaching & Advies Paul Hymanslaan 113/ Brussel Fischbein gebruikt de nieuwste machines, zoals de Palettiseur P500. fischbein fiert zijn 100e verjaardag! In 2010 viert Fischbein LLC zijn 100e verjaardag! Er is heel wat gebeurd sinds een zekere David Fischbein in de Verenigde Staten een draagbare naaimachine ontwikkelde om graanzakken te sluiten. Sinds deze fantastische innovatie raakte Fischbein over de hele wereld bekend en nu is het bedrijf uitgegroeid tot marktleider voor sluitingstoepassingen voor industriële zakken. Momenteel verkoopt Fischbein in meer dan 100 landen verspreid over de hele wereld. In het oostelijk halfrond (Europa, Afrika, Azië en Oceanië) gebeurt de verkoop al meer dan 50 jaar onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van het in België gevestigde hoofdkwartier (Fischbein NV). Er bestaan ook andere dochtermaatschappijen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Singapore. Zo nam Fischbein in 1999 de firma Thames Packaging uit Londen over. Door deze overname kon Fischbein zijn productgamma uitbouwen, dat tot dan toe beperkt was tot naaitoepassingen. Fischbein biedt nu dus ook industriële lasmachines van het merk Saxon aan, waarvan het volledige gamma herzien en technologisch verbeterd werd en een nieuwe look kreeg. Het cliënteel van Fischbein is heel divers en is actief in heel uiteenlopende sectoren zoals landbouw (rijst, aardappelen, graanproducten, ), dierenvoeding (katten en honden, ), chemische producten (meststoffen, kaliumcarbonaat, korrels, ), bouwmaterialen (cement, plaaster, premix, ), mineralen (klei, zand, kiezelzand, ), voeding voor mensen (snoep, koffie, kruiden, ). Saville Consulting ontwikkelt innovatieve evaluatie-instrumenten die de benaderingen van de traditionele evaluatie veranderd hebben. Fischbein NV Paepsem Business Park Paepsemlaan 18b T F

Bijna 70% van de Belgen is tevreden over de leiderschapsstijl van zijn baas

Bijna 70% van de Belgen is tevreden over de leiderschapsstijl van zijn baas Bijna 70% van de Belgen is tevreden over de leiderschapsstijl van zijn baas Effectief leiderschap leidt tot verhoogde motivatie en prestaties op het werk Internationale HR-dienstverlener Securex peilt

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Antwerpen, 18 maart 2014 - USG Engineering Professionals deed een grootschalig onderzoek bij meer dan 2.500 professionals,

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Persbericht Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Hoewel de Europese mid-market in 2014 slechts

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming

informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming ondernemingen informatica is van vitaal belang voor mijn activiteit ik bescherm mijn materieel en mijn onderneming IT-offerte Alle Risico s Informatica informatica is alomtegenwoordig in de bedrijfswereld

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s BRUssel EXPORT Financiële steunmaatregelen voor de export, een hefboom voor de KMO s Brussel Export geeft uw export een boost Gesubsidieerde projecten Brussel Export kent KMO s financiële steunmaatregelen

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT DE ECONOMIE VAN WALLONIË : PRESTATIES EN VOORUITZICHTEN Vincent REUTER Gedelegeerd Bestuurder Union Wallonne des Entreprises (UWE) FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT 14 juni 2012 Inhoud presentatie 1. Economische

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Resultaten Tempo-Team arbeidsmarkt tevredenheidsonderzoek 2011 Heropleving arbeidsmarkt gaat hand in hand met aandacht voor werk/privé-evenwicht

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience De kracht van papier in enkele cijfers 97 % van de Belgen maakt elke dag zijn brievenbus leeg. benut alle troeven van uw transactionele

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we?

Inhoud. Waar vind je ons? Contacteer Ons. Wie zijn we? Onze Referenties. Hoe werken we? Inhoud Waar vind je ons? Contacteer Ons Wie zijn we? Onze Referenties Hoe werken we? Wie zijn we? Wil de meest GERENOMMEERDE naam zijn in Marketing & Sales Recruitment and Interim Management. Onze klanten

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Afstudeerstageplaats Marketing & Communicatie. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Afstudeerstageplaats Marketing & Communicatie. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Afstudeerstageplaats Marketing & Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 7 July 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om strategische beslissingen te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Opleiding Bedrijfsstrategie: steun voor strategische besleutvorming Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Duur

Nadere informatie

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub 2016 in een oogopslag Groeiende en 1 2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ons land versterkte haar positie als speler

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend.

PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend. PERSBERICHT Interim Management Projects verandert de rekruteringsmarkt ingrijpend. In België zijn zo'n 50.000 tot 60.000 mensen, waaronder veel senioren, tewerkgesteld als uitzendkracht in verantwoordelijke

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

grotendeels een aanvulling op het bestaande gamma van Klarius met erg weinig overlap,

grotendeels een aanvulling op het bestaande gamma van Klarius met erg weinig overlap, Klarius Group koopt Quinton Hazell van Amerikaanse Affinia Group Inc. Op 2 februari 2010 heeft Klarius Europa s snelst groeiende fabrikant en distributeur van aftermarket auto onderdelen de Quinton Hazell

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Maak kennis met de bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Maak kennis met de bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Maak kennis met de bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. Meer dan 310 gedreven professionals kozen ervoor om

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Mensen aanwerven Mensen aansturen Mensen laten groeien Een superteam creëren

Mensen aanwerven Mensen aansturen Mensen laten groeien Een superteam creëren Mensen aanwerven Mensen aansturen Mensen laten groeien Een superteam creëren Beste Sollicitant(e), Aan de hand van dit bedrijfsprofiel willen we je graag een duidelijk beeld geven van ons bedrijf, onze

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 AGENDA 10u15 10u30 11u15 11u45 12u00 12u30 Onthaal Introductie Onze lokale strategie Customer Center in Berchem door Hilde Wuyts,

Nadere informatie

Opleiding. Het opbouwen van dashboards die het succes van de strategie kunnen meten. Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Het opbouwen van dashboards die het succes van de strategie kunnen meten. Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Het opbouwen van dashboards die het succes van de strategie kunnen meten Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar in:

Nadere informatie

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan de hand van dit bedrijfsprofiel willen we je graag een duidelijk beeld geven van ons bedrijf, onze activiteiten, onze doelen en toekomstplannen.

Aan de hand van dit bedrijfsprofiel willen we je graag een duidelijk beeld geven van ons bedrijf, onze activiteiten, onze doelen en toekomstplannen. Beste Sollicitant(e), Aan de hand van dit bedrijfsprofiel willen we je graag een duidelijk beeld geven van ons bedrijf, onze activiteiten, onze doelen en toekomstplannen. Het bedrijfsprofiel bestaat uit

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

Zakendoen met China via Hong Kong

Zakendoen met China via Hong Kong Zakendoen met China via Strategische Overwegingen en Praktijkvoorbeelden Bart Horsten 3 mei 2011 Steenweg op Mol 129 B-2360 Oud-Turnhout Belgium Tel: +32 (0)14 720275 Fax: +32 (0)14 720299 www.horsten.be

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Ruim 11.000 ondernemingen gingen er in 2014 over de kop. Daarmee is 2014 het tweede slechtste jaar ooit qua aantal faillissementen.

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

EENVOUDIG ALDI MISSIE WIJ Wij handelen in het belang van onze klanten. WIJ PAGINA 04 ALDI is het origineel onder de discounters I ALDI is de succesvolle, performante en internationaal actieve discounter

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Risico s beheren in een veranderende wereld

Risico s beheren in een veranderende wereld GRAS SAVOYE I BELGIË Risico s beheren in een veranderende wereld Advies, bescherming en risicobeheer: Van ondernemingen en hun werknemers Van vrije beroepen Van particulieren Wij willen u kennen u begrijpen

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

De Authentic Consulting Grp

De Authentic Consulting Grp De Authentic Consulting Grp Geïnspireerd door Authenticiteit Een Organisatie Advies Bureau gespecialiseerd in True Change - Sales Angst Reductie Coaching, Executive Coaching, Mentoring/Sparring met Ondernemers

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS Het gebeurt vaak dat veelbelovende krachten de hoge verwachtingen niet inlossen. Soms gaan zij weg nog vooraleer zij een reële bijdrage hebben geleverd. Talentbeheer

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica België Inleiding Aanleiding De industrie wordt wereldwijd steeds hoogwaardiger en heeft alsmaar meer behoefte aan ondernemingen die uitblinken in een hightech

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving

Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving Persconferentie 12/02/2014 Nulgroei in 2014: opluchting, maar geen opleving Internationale conjunctuur en economische toestand 2 Verbetering ondernemersvertrouwen in 2013, maar terugval in 2014 30,00 NBB-barometer

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

VMware. www.globalknowledge.nl/vmware. Trainingen en Certificeringen. Cloud Data Center Virtualization End User Computing Networking

VMware. www.globalknowledge.nl/vmware. Trainingen en Certificeringen. Cloud Data Center Virtualization End User Computing Networking VMware Trainingen en Certificeringen Haal het maximale uit VMware met de trainingen en certificeringen van Global Knowledge! Cloud Data Center Virtualization End User Computing Networking www.globalknowledge.nl/vmware

Nadere informatie