Verslag van de werkreis van Marian Buvelôt en Ans Mebelder naar Chimding. 13 april tot 13 mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de werkreis van Marian Buvelôt en Ans Mebelder naar Chimding. 13 april tot 13 mei 2012"

Transcriptie

1 Verslag van de werkreis van Marian Buvelôt en Ans Mebelder naar Chimding 13 april tot 13 mei 2012 Budda Singh Tamang, Ans Mebelder en Marian Buvelôt in Pilgrims Book Store in Kathmandu

2 Woord vooraf In het voorjaar van 2012 zijn Marian Buvelôt en Ans Mebelder naar Nepal geweest om als vrijwilligers namens de Stichting Chimding de bibliotheek in Chimding in het district Solukhumbu verder uit te breiden en de uitlening van media op te starten. Dit verslag bevat een weergave van de voorbereidingen en de werkzaamheden en activiteiten in de bibliotheek in Chimding. Tevens hebben we een aantal aanbevelingen geformuleerd die als leidraad kunnen dienen voor een volgend bezoek aan Chimding. De Opdracht Tijdens een voorbereidend gesprek heeft Marianne Mondeel de opdracht mondeling toegelicht. Wij zouden ons voornamelijk richten op de bibliotheek in Chimding en als er voldoende tijd was ook nog een bezoek brengen aan de naburige dorpen Kerung en Chyangshar. Concreet luidde de opdracht als volgt: o De bibliotheek in Chimding uitbreiden met spellen, speelleermaterialen en boeken. De spellen en boeken deels in Nederland, deels in Kathmandu kopen. o Twee nieuwe boeken op vertelplaten meenemen o De bij ECEC in Kathmandu bestelde kisten met speelleermaterialen nakijken en eventueel aan passen. o De kisten met speelleermaterialen afleveren bij de bibliotheken in Chimding, Kerung en Chyangshar o De speelleermaterialen uitleggen aan Pemchhiri o Leerlingen en leerkrachten de spellen en speelleermaterialen uitleggen o Een eenvoudig uitleensysteem opzetten voor de bibliotheek in Chimding o De leerkrachten in Chimding instrueren over het gebruik van de bibliotheek o Afspraken maken over toezicht, openingstijden en uitlening o De kinderen kennis laten maken met de nieuwe bibliotheek o Verhalen vertellen aan de kinderen, leerkrachten en ouders o Aanbevelingen doen voor uitbreiding/vervanging van de collectie in Kerung. Daarnaast was er het verzoek om het weeshuis in aanbouw in Pokhara te bezoeken en een bedrag van 4500,-- ten behoeve van het weeshuis, te overhandigen aan de bouwer en verantwoordelijke man Bishna Ranahbat.

3 De beschikbare budgetten: Spellen en speelleermaterialen Voor alle drie bibliotheken een kist met speelleermaterialen à 250,-- 750,-- Spellen: Voor Chyangshar 100,- Voor Kerung 250,-- Voor Chimding 100,-- Boeken: Voor de uitbreiding van de collectie boeken in Chimding 500,-- Voor Kerung 350,-- Voor Chyangshar 100,-- In de bijlage is de financiële verslaglegging en verantwoording opgenomen. Voorbereidingen Marian heeft in Nederland flink wat spellen gekocht zoals Mens erger je niet, Memorie, Loco, Rupsje nooit genoeg en Doolhof. Criteria bij de keuze van de spellen waren: - De moeilijkheidsgraad, - Het educatieve gehalte - universeel te gebruiken - niet te kwetsbaar In de bijlage is een overzicht van alle spellen opgenomen. Ans heeft We gaan op Berejacht in de vertelplatenuitvoering gekocht en nog wat kleine prentenboekjes. Voor het inwerken van de boeken hebben we een kaartenbak, gekleurde boekkaarten, stickers enz.. meegenomen uit Nederland. Door al deze spullen kwam onze bagage boven het toegestane gewicht van 23 kilo per persoon. Voor de extra bagage (ongeveer 10 kilo) moest 65,-- worden betaald. Voorbereidingen in Kathmandu In Kathmandu is Budda Singh Tamang onze begeleider en gids geweest. Bij Pilgrims Book Store hebben we grote hoeveelheden boeken gekocht, zowel voor kinderen als volwassenen in het Engels, Nepalees en tweetalig (Engels en Nepalees). Op advies van Budda hebben we o.a. boeken gekocht over eerste hulp bij ongelukken en een relatief dure serie over de recente geschiedenis van Nepal. Volgens Budda een gewilde serie en dat bleek inderdaad het geval. Alle drie delen werden direct de eerste dag geleend, evenals alle boeken over eerste hulp, natuurgeneeskunde, kruiden en het menselijk lichaam. Wat opviel was dat het titelaanbod voor kinderen beperkt is en naderhand bleek dat veel van de titels die we in Kathmandu hadden gekocht, al in de collectie in Chimding aanwezig waren.

4 De dupliceringen waren niet echt een probleem omdat het ook als vervanging diende van de oude exemplaren. We hebben in Chimding een stamboek gemaakt voor de collectie. De foto s van de lijsten zijn in de bijlage opgenomen. Ook Kankai Books hebben we bezocht en daar ook boeken gekocht. Het was er dit keer extreem druk en het was moeilijk zoeken. Wat opviel was dat het personeel veel kennis van de collectie heeft en feilloos de gevraagde onderwerpen vonden in de overvolle kasten. ECEC De bestelde kisten met speelleermaterialen stonden keurig voor ons klaar in de winkel van ECEC. We hebben de inhoud van de kisten heel kritisch bekeken en spellen of speelgoed die we minder geschikt achtten door andere spellen vervangen. Daarnaast hebben we voor alle drie bibliotheken een hobbelpaard en een schommel gekocht. Ook kochten we posters, schrijf- en tekenpapier en kleurpotloden. De dobbelstenen bij de spelletjes zijn vaak erg klein en raken snel zoek. Bij ECEC verkopen ze hele grote dobbelstenen. De drie kisten waren veel te groot voor de taxi en zijn later in de middag met een aparte taxi afgeleverd bij hotel Therong Peak, samen met de hobbelpaarden. Het was niet mogelijk voldoende dragers te vinden voor alle boeken, speelgoed, kisten en spelletjes. De meeste jongens waren al op pad met commerciële trekkings. Budda heeft alle spullen in een jeep vooruit gestuurd naar Chimding en Kerung.. Een van de hobbelpaarden,wachtend op transport.

5 Naar Pokhara Op verzoek van Ineke Vreede hebben we een bezoek gebracht aan het weeshuis in aanbouw in Pokhara en overgedragen aan Bisho Ranabhat, de initiator en bouwer van het weeshuis. Bishna Ranabhat heeft ons rondgeleid. Het zag er allemaal erg mooi en degelijk uit. De bouw is bijna klaar en Bishna wil in het najaar openen. Zijn vrouw en dochter gaan het weeshuis leiden. Daarnaast vertrouwt hij op (buitenlandse) hulp in de vorm van stagiaires en giften. De kinderen die straks in het weeshuis komen wonen worden via de school aangedragen. Vaak wonen deze kinderen nu bij hun grootouders of familie die door de leeftijd of armoede onvoldoende voor ze kunnen zorgen. Het is de bedoeling om in de startfase niet meer dan twee à drie kinderen op te nemen in het huis. Er is plaats voor 5-8 kinderen. Bishna op het balkon van het weeshuis in aanbouw. Terug in Kathmandu In Kathmandu heeft Budda ons geholpen bij de aanschaf van 6 kleine krukjes, wat handdoeken, zeep, opbergmateriaal in verschillende maten en kleine praktische dingen. Hij weet de adresjes en het is zeer efficiënt en kostenbesparend om dit soort inkopen samen met Budda te doen. We zijn een dag eerder gaan lopen dan oorspronkelijk de bedoeling was.

6 Werkzaamheden in de bibliotheek van Chimding. Na een tocht van 6 dagen werden we allerhartelijks ontvangen door onze gastvrouw en door de leerlingen, het schoolhoofd en de leerkrachten van de school. Voor Marian was het weerzien met oude bekenden hartverwarmend. De eerste dag zijn we begonnen met inventariseren en schoonmaken van alle materialen. Onvolledige of kapotte spullen werden eruit gehaald. Het speelgoed is gesorteerd en soort bij soort opgeborgen. Alles lag onder een dikke laag stof. Niet verwonderlijk omdat er geen glas in de vensters zit en het zand naar binnen stuift. Samen met Pemchhiri, Padam en Pasang (onze drager en gids) een ochtend flink gepoetst. De daarop volgende dagen hebben we de bestaande collectie met hulp van Pemchhiri, Roxy (een leerkracht ) en de kinderen geïnventariseerd en de aanwezige boeken en de nieuwe boeken ingedeeld naar leeftijd, taal, fictie en non-fictie. Alle boeken zijn gestickerd met kleurstickers en hebben een stamboeknummer, een kleurcode en een boekkaart in dezelfde kleur als de sticker gekregen. Stamboeknummer en schrijver/titel zijn in het nieuwe stamboek genoteerd. De systematiek van nummeren en kleuren wijst zich vanzelf in het stamboek. Bladzijde uit het Stamboek Met de boekkaarten kan een eenvoudige uitleenadministratie worden bijgehouden. De naam van de lener komt op de boekkaart, die vervolgens uit het boek wordt gehaald en achter een datumkaartje wordt weggezet. We hadden veel te weinig groene kaarten. Als noodmaatregel hebben we witte kaarten met een groen stift gemarkeerd en toen ook de witte kaarten op waren hebben we groene vouwblaadjes verknipt tot boekkaarten. Niet erg duurzaam.

7 Krant en tijdschriften voor Chimding. In overleg met en op advies van Pemchhiri spraken we af om in Shiwalaya, op onze terugweg, abonnementen af te sluiten (voor de bibliotheek in Chimding) op een krant en een aantal tijdschriften voor vrouwen en kinderen. Dat is niet gelukt. Ook later in Kathmandu hebben we nog geprobeerd de abonnementen af te sluiten, maar ook dat lukte niet. We hebben de informatie achtergelaten voor Budda, met het verzoek dit alsnog te regelen voor Chimding. Intussen heeft Budda dit gerealiseerd. Nieuwe kast De beschikbare kastruimte was onvoldoende om alle nieuwe spullen in kwijt te kunnen en met hulp van het schoolhoofd is door de timmerman in een paar dagen tijd een nieuwe kast getimmerd en geplaats. Ook de twee vensterbanken hebben we verlengd zodat ze als tafeltje dienst kunnen doen. We hebben alleen een tafel en twee banken laten staan, de overige banken zijn naar de opslag gegaan omdat er anders te weinig ruimte is om goed langs de boekenkasten te kunnen lopen. De nieuwe kast wordt geplaatst De eerste uitleendag Op Koninginnedag was het dan zover: De bibliotheek was helemaal klaar. Alle groepen bezochten klassikaal, samen met de leerkracht, de vernieuwde bibliotheek. Aan de kinderen en leerkrachten is de indeling van de bibliotheek uitgelegd en verteld hoe ze een boek kunnen lenen. Pemchhiri maakte een prachtige voorstelling van het verhaal We gaan op berejacht. Met behulp van de vertelplaten en grootste gebaren, bewegingen en geluiden kwam het verhaal tot leven en de kinderen genoten. Voor de ouder kinderen is het nieuwe verhaal met voorleesplaten The boy who would climb the mountains voorgelezen en opgevoerd. Door de hoge herkenbaarheid van het verhaal was het een doorslaand succes! De kinderen, ook de wat oudere jongens en de leerkrachten hingen aan de lippen van Pemchhiri en luisterden ademloos.

8 Pemchhiri en Ans lezen het verhaal voor aan de hand van de vertelplaten Ter afsluiting van elk bezoek zochten de kinderen een boek uit om mee naar huis te nemen. Pemchhiri en Roxy noteerden de namen van de kinderen op de boekkaarten en zetten deze weg achter een datumkaart. We hebben geen idee of de boeken weer terug zullen komen. Pemchhiri heeft beloofd één keer per maand naar Chimding te gaan om boeken uit te lenen. Wij hebben geen tijd gehad afspraken te maken over toezicht, uitleen- en openingstijden van de bibliotheek in Chimding. De uitleenadministratie

9 Kerung Na vijf dagen Chimding zijn we doorgegaan naar de bibliotheek van Kerung. De speelleermaterialen waren ook daar goed aangekomen en werden met groot enthousiasme uitgepakt en bewonderd. We hebben zoveel mogelijk spellen uitgelegd aan de leerkrachten en een paar kinderen. De bibliotheek ziet er goed uit, Pemchhiri is duidelijk heel bevlogen en actief. De wanden hangen vol tekeningen en versierselen. Allemaal in het teken van het Nepalees Nieuwjaar dat onlangs was gevierd. De kranten worden heel goed gelezen, de bibliotheek wordt gezien als een voorziening voor iedereen, toegankelijk en prettig om te zijn. Grote belangstelling voor de nieuwe spellen in Kerung Het is ons door tijdgebrek niet meer gelukt om de bibliotheek van Chyangshar te bezoeken. Aanbevelingen : Uitlening in Chimding Afspraken maken over de uitlening in Chimding, samen met de school/leerkrachten: iemand verantwoordelijk maken, afspraken maken over openingstijden, toezicht en administratie van de uitlening, onderhoud van de collectie (boeken en spellen) en presentatie en ordening van de collectie. Collecties in Chimding: Een catalogus of inventarisatielijst is erg nuttig bij de aanschaf van nieuwe boeken. Voorstel om de titels op de gefotografeerde bladzijden uit het stamboek in te voeren in een eenvoudig Excel bestand.

10 Een oplossing zoeken voor het invoeren van de Nepalese titels. Misschien kan Pemcchiri hierbij een rol spelen, nu er computers zijn in Chimding. Groen en witte boekkaarten meenemen en de noodkaarten van vouwpapier vervangen door stevige kaartjes. ( De boekkaarten zijn gemaakt van grotere kaarten die in Nederland op maat waren gesneden.) De collectie fictie voor volwassenen uitbreiden. Er staat niet erg veel en wat er is, is vaak te moeilijk of in het engels. De collectie verder aanvullen met non-fictie over onderwerpen dicht bij de mensen in Chimding: verzorging, opvoeding, geschiedenis, kinderen, eten, drinken, medische onderwerpen, eerste hulp bij ongelukken enz.. Kopen administratie: Kleurpotloden zijn er in overvloed. Volgende keer puntenslijpers, touw, perforator, nietmachine en nietjes, gewone schaar, punaises en elastiekjes kopen. Allemaal goed verkrijgbaar in Kathmandu. Kopen speelgoed: Grote dubbelstenen, te koop bij ECEC Wiegjes of poppenwagentjes voor de poppen Autootjes, treintjes met spoor e.d. voor de jongens Badmintonrackets, balletjes en shuttles (wordt heel veel mee gespeeld) Voetballen en volleyballen, pomp met ventiel om te weer op te pompen. Plastic opbergdozen of tonnetjes in verschillende afmetingen om het speelgoed en de spelletjes in op te bergen. Zo blijft het schoon en langer compleet. Bovendien ziet het er aantrekkelijker uit dan wanneer het in een kartonnen, gescheurde doos zit. Diversen: Schoonmaakdoekjes en schoonmaakmiddel en emmers. (Zijn handiger dan de metalen schalen die wij hebben gebruikt.) Inrichting: De timmerman zou nog houten rekken maken om de handpoppen op te kunnen zetten, poppenkastje laten maken. Balustrade voor het bibliotheeklokaal repareren. Het rek voor de schommel repareren (is wel aanwezig, maar kapot)

11 BIJLAGEN: Financieel verslag activiteiten t.b.v. de bibliotheek in Chimding Het geld is vooraf op onze privé- rekeningen gestort, zodat het in Kathmandu kon worden opgenomen. Een geldopname bij de geldautomaat in Kathmandu kost 4,-- per keer en vaak lukt het niet om meer dan ,-- Nepalese roepies per keer op te nemen, hetgeen betekent dat geld pinnen erg duur is. De opname kosten die zijn doorgerekend staan opgenomen in het financieel overzicht. Daarnaast hebben we 4400,-- contant meegenomen t.b.v. het weeshuis in Pokhara. Ook dit geld was vooraf op onze privé- rekening gestort. In de mailwisseling tussen Ineke en Bishna wordt echter gesproken over 4500,--. Dat bedrag hebben we dan ook contant overhandigd aan Bishna. Het verschil van 100,-- is meegenomen in onderstaand overzicht. Wij hebben onderling de kosten al verdeeld. Het niet uitgegeven deel van het beschikbaar budget ( 2150,-) is door Ans teruggestort op de rekening van de Stichting, zijnde 304,17 Bon-nummer * omschrijving Bedrag in euro s opmerkingen Verschil budget en uitgaven 1 Spellen gekocht in 254,38 Nederland 2 Pilgrims Book store 50,00 3 ECEC 3 kisten 650,00 speelleermaterialen 4 Alpine -Posters 7,50 5 Transportkosten ECECnaar Therong Pike 60,00 De kisten waren te groot voor de taxi. Geen bon 6 Nieuwe kast voor de bibliotheek in Chimding 70,00 materiaal en uurloon 7 Bijbetaling bagage op Schiphol 8 Boeken Pilgrims Book Store 65,00 veroorzaakt door de spellen die in Nederland zijn gekocht. 350,00 9 Spellen ECEC 59,80 Nog aangeschaft, naast de kisten met speelleermateriaal 10 krukjes 10,50 Voor aankleding bibliotheek in Chimding 11 Plastic trommels 17,90 Voor opbergen losse onderdelen spelletjes 12 Ballen 27,00 13 Boeken Kankai 35,35 14 diversen 21,20 15 Pilgrim 6,40 Stamboek-schrift 16 Handdoeken, zeep e.d. 5,00 opname bon (als voorbeeld is er één bijgevoegd) Opnamekosten 4,- per keer Geen bon Meerkosten weeshuis 100,-- 56,00 Ongeveer 14 opnames gedaan totaal 1845,83 teruggestort 304,17 *De bonnen zijn aan de penningmeester gestuurd.

12 Overzicht van de spellen:

13

14

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Kris Verbeeck Colofon Auteur Kris Verbeeck KPC Groep Yvonne Meulman, Astrid van den Hurk, Harry Gankema, Cees de Wit,

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Van Gogh in de groep. Lespakket voor groep 3 tot en met 8

Van Gogh in de groep. Lespakket voor groep 3 tot en met 8 Van Gogh in de groep Lespakket voor groep 3 tot en met 8 Inhoud Voorwoord 3 Opdrachten De patat-friet-eters 4 Verzamelen 5 Brieven schrijven 6 Zelfportret 7 Bloemstilleven 8 De kunsthandel 9 Stippels 10

Nadere informatie

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio. Wel & Wee van Pinokio December 2011 nr 35 Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.nl Voorwoord Inhoud Voorwoord... 3 Momenten van spanningen...

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik ga verhuizen

Inhoud. Mijn leven. ik ga verhuizen Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Plannen... 4 Hoofdstuk 2 Meubels enzo... 6 Hoofdstuk 3 Geld... 8 Hoofdstuk 4 Winkelen... 10 Hoofdstuk 5 Adreswijziging... 12 Hoofdstuk 6 De sleutel!... 14 Hoofdstuk 7 Voorbereiden...

Nadere informatie

Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool

Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool Microkrediet voor Moeders, januari 2015 1 Inhoudsopgave Vragen & antwoorden... 3 Wat is microkrediet?... 3 Waarom

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Vera Greuliker Jessica Roesthuis Judith van Veenendaal Hogeschool Edith Stein

Vera Greuliker Jessica Roesthuis Judith van Veenendaal Hogeschool Edith Stein Vera Greuliker Jessica Roesthuis Judith van Veenendaal Hogeschool Edith Stein Inleiding Doordat we (Vera en Jessica) vorig jaar een erg interessant literatuuronderzoek hebben gedaan naar de invloed van

Nadere informatie

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2)

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) Dag & tijd VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) MODULE 13: DEZE MODULE IS ONDERDEEL VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE bekijk foto/plaatje praat samen wijs aan Dag & tijd luister naar je

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie

Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles?

Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles? Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles? Sitz-im-Leben Begin schooljaar 2006-2007 vroeg collega Koppejan via de community levensbeschouwing aan collegae om tips en ervaringen met betrekking tot

Nadere informatie