CONTACT MET ZORG VERBONDEN INNOVATIE EN INTERACTIE TIJDENS SEMINARIE PERSONENALARMERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTACT MET ZORG VERBONDEN INNOVATIE EN INTERACTIE TIJDENS SEMINARIE PERSONENALARMERING"

Transcriptie

1 Nummer 2 - mei 2011 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM MET ZORG VERBONDEN INNOVATIE EN INTERACTIE TIJDENS SEMINARIE PERSONENALARMERING Belgisch seminarie personenalarmering en thuiszorg. p. 1 Langer thuis wonen in alle comfort en veiligheid. p. 2 De patiëntenmonitor op zak. p. 3 Standaardisatie in messaging. p. 4 Displayunit voor telecare IP. p. 5 Benoemingen binnen Ascom Corporate en Ascom Belgium. p. 5 Verlenging inruilactie 9d23 en 9d24 MKI. p.6

2 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE 1 EDITORIAL: INNOVATIE en INTERACTIE tijdens seminarie PERSONEN ALARMERING Op 22 maart ll. mochten we de belangrijkste spelers binnen de thuiszorg verwelkomen op ons seminarie rond personenalarmering. Ondanks dat dit seminarie al een aantal weken achter ons ligt, blikken we graag met u terug. In deze uitgave van Contact leest u ook over de laatste productontwikkelingen, zoals het efficiënt afhandelen van medische alarmen, standaardisatie in messaging, de displayunit voor telecare IP en een nieuwe trekkoord voor natte ruimten. Wilt u nog meer informatie over onze producten en oplossingen? Neem dan een kijkje op onze website: Ik wens u veel leesplezier! Co Hoonhoud Managing Director Belgisch SEMINARIE personenalarmering en THUISZORG Herkent u deze tendens? Ouderen willen zo lang mogelijk als mondige burger volwaardig en zelfstandig participeren en wonen in de maatschappij. Van groot belang hierbij is de eigen woonomgeving. Technologie speelt een belangrijke ondersteunende rol bij het creëren van een veilige woonomgeving die zelfredzaamheid mogelijk maakt. Naast sociale alarmeringsmogelijkheden hebben ouderen steeds meer behoefte aan services en diensten die hen ondersteunen. Als specialist in oplossingen voor personenalarmering en thuiszorg organiseerde Ascom België op 22 maart jl. zijn eerste seminarie betreffende de nieuwe ontwikkelingen hieromtrent in het schitterende decor van het NH Brussels Airport Hotel te Diegem. Al onze relaties, evenals een aantal geïnteresseerde prospecten, waren uitgenodigd om de introductie van de nieuwe zorgtelefoon en de Amido bij te wonen. Met meer dan 40 aanwezigen was de opkomst een groot succes en bijna alle aangeschreven organisaties waren vertegenwoordigd. Na het openingswoord van Philippe Bosmans, Director Sales Ascom BeLux, gaf Ruud Lohuis, International Business Development Manager Home Care, zijn visie over hoe techniek een belangrijke hulp kan, en nog meer zal zijn in de ouderenzorg. Er was speciale aandacht voor de ontwikkeling van de Amido en de toekomst op het gebied van draadloze toepassingen. Steven De Keyser, Ascom BeLux, stelde uitgebreid de nieuwe zorgtelefoon voor. Na de afsluiting, waarin een aantal interessante vragen aan bod kwam, werd er aangeschoven voor een heerlijke lunch en was er tijd om bij te praten over de nieuwe markttendensen en de Ascom innovaties op dat vlak. Met een positief eindrapport werd dit seminarie succesvol afgerond. Wij danken alle aanwezigen voor hun bezoek. Graag zien wij u terug op een volgende sessie. Via Contact houden wij u op de hoogte. Steven de Keyser

3 Langer THUIS WONEN in alle comfort en VEILIGHEID Introductie Ascom Amido CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE 2 Iedereen is graag thuis in zijn eigen omgeving, maar voor ouderen en mensen met een fysieke beperking is vooral een gevoel van veiligheid erg belangrijk. Ascom introduceert daarom de Amido, een touchscreen-apparaat met vele faciliteiten en diensten. Veiligheid blijft het sleutelkenmerk, maar dit toestel biedt ook de mogelijkheid tot het ontvangen van boodschappen, domotica en videoparlofonie. Persoonlijke invulling Ieder individu heeft zijn eigen wensen en eisen. Vanuit een uniforme basis kunnen functies eenvoudig gewijzigd of aangevuld worden. De vraag naar ondersteuning begint vaak laagdrempelig. In veel gevallen heeft de cliënt niet de intentie om meer functies op te nemen dan strikt gewenst of noodzakelijk is. Daarom kijken we, wanneer we de gevraagde ondersteuning bieden, ook vooruit zodat de voorziening kan meegroeien met de individuele behoefte. Gebruiksgemak Of de initiële vraag nu veiligheid, zorg, woongemak, dienstverlening of informatie is, eenvoudige bediening staat hoog op de wensenlijst. Amido is uitermate gebruiksvriendelijk, mede omdat de cliënt zelf de functies kiest. Uiteraard kunnen daarnaast algemene diensten worden toegepast, bijvoorbeeld om een cliënt te informeren over een belangrijke gebeurtenis of om een boodschap te verspreiden. Totaaloplossing De Ascom oplossing bestaat niet alleen uit Amido en de randproducten, Ascom biedt diverse methoden om de verbinding tussen woning en externe partijen, de communicatie met alarmcentrales, de instellingen en de koppeling met andere systemen in te vullen. Om dit alles daadwerkelijk beschikbaar te maken voor cliënt en ondersteunende organisaties, doorlopen we met u een adviestraject. Wij zorgen vervolgens voor het plaatsen en in bedrijf stellen, het afsluiten van contracten en het ontsluiten van services. Het ontsluiten van diensten en het beheer van de content vult Ascom in met partners. Steven de Keyser WONING CENTRAAL COMMUNICATIE PC Zorgtelefoon Locaal netwerk Meldcentrale van derden Locaal netwerk Paging Internet C-Center web-meldcentrale Internet IP-DECT / VoWiFi Amido GSM 86 kg Accessoires Lokale bediening Telefonie

4 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE 3 De NIEUWE generatie PERSONEN ALARMERING Bent u op zoek naar een eenvoudige en doeltreffende communicatieoplossing voor ouderen, gehandicapten of mensen die herstellen van een ziekte? Ascom verwelkomde op haar seminarie een nieuwe lijn zorgtelefoons waarmee zij met een gerust gevoel in hun eigen huis blijven. De zorgtelefoons zijn zeer gebruiksvriendelijk én veilig. Mobiliteit in de woning en de nabije omgeving is erg belangrijk. De Ascom zorgtelefoon bevat een draadloze zender (klasse I goedgekeurd) die discreet om de hals of pols wordt gedragen. De batterij is eenvoudig te vervangen. Voor alle zekerheid test de zorgtelefoon regelmatig de verbinding met de draadloze zender. Als het alarm niet met succes wordt ontvangen, zal de draadloze zender het via de gepatenteerde dubbele frequentiefunctie nogmaals proberen. De zorgtelefoon herhaalt dit totdat het alarm wel wordt ontvangen. Ook de communicatie naar de buitenwereld is beveiligd. Bij uitval van de netspanning borgt een batterij back-up dat de telefoon blijft functioneren. De zorgtelefoon is met de handterminal op afstand programmeerbaar en staat via de analoge telefoonlijn in contact met de alarmcentrale, zoals bijvoorbeeld Ascom C-center, Verklizan, Tunstall en Bosch. Alarmen kunnen worden gepresenteerd op zowel de operator pc s van de alarmcentrale als op GSM s, Pagers, (IP-)DECT en VoWiFi handsets. De analoge zorgtelefoon, die compatibel is met de huidige Ascom Tellus en Reflex Plus toestellen, is vanaf heden beschikbaar. De volgende stap is een GSM-versie waarmee u in ieder gebied met dekking van een GSM-provider zorgtelefoons kunt toepassen. Deze versie is in het derde kwartaal van dit jaar beschikbaar. De IP-variant komt volgend jaar op de markt. Ascom beschikt dan over een complete lijn zorgtelefoons die via drie verschillende technologieën communiceren met alarmcentrales. Steven De Keyser De PATIËNTENMONITOR op zak In ziekenhuizen maken diverse afdelingen gebruik van monitoren die de medische toestand van patiënten in de gaten houden. Alarmcondities worden veelal akoestisch en visueel gemeld op de monitor die in de nabijheid van de patiënt staat. Naast deze primaire vorm van alarmering, maakt Ascom het mogelijk om de alarmen van deze monitoren door te geven aan de draadloze handsets van verpleegkundigen. Deze aanvullende vorm van alarmering is geen vervanging van, maar een aanvulling op de primaire alarmering. Verpleegkundigen kunnen de alarmen hierdoor efficiënter afhandelen, indien gewenst in samenwerking met directe collega s. Ascom heeft in haar Unite-platform een intelligente koppeling gerealiseerd met het CARESCAPE -netwerk van GE Healthcare. De intelligentie uit zich onder andere in de manier waarop voorkomen wordt dat verpleegkundigen een over vloed aan alarmen ontvangen. Allereerst worden alleen de echte alarmen doorgegeven; minder belangrijke meldingen van de monitoren worden gefilterd. Daarnaast worden alarmen die aan elkaar gerelateerd zijn, gegroepeerd tot één melding. Tenslotte kunnen meldingen vertraagd uitgestuurd worden; de melding wordt dan pas gepresenteerd op de handset als het alarm gedurende een vooraf ingestelde tijd actief is. Maatwerk alarmafhandeling De alarmafhandeling is naar de wens van uw organisatie in te stellen. Zo kunt u gebruik maken van groeps-, escalatie- en assi stentie oproepen. Bij groeps oproepen zullen meerdere verpleeg kundigen een alarm melding ont vangen. Degene die de melding accep teert, ontvangt updates van het alarm en kan bijvoorbeeld een assistentieoproep maken. De overige groepsleden ontvangen het bericht dat het alarm door een andere verpleegkundige wordt afge handeld. Escalatie treedt in werking wan neer een alarm niet binnen een instelbare tijd wordt afgehandeld door (één van) de toegewezen verpleegkundige(n). Meerdere niveaus van escalatie zijn mogelijk. Indien een verpleegkundige bij de afhandeling van een alarm assistentie van een collega nodig heeft, dan kan het alarm met een druk op een knop worden door gestuurd. Een andere optie is het, eveneens via één handeling, rea liseren van een spraakverbinding met die collega. Kleurgecodeerde berichten Bij deze integratie is veel aandacht besteed aan gebruiksgemak en gebruiks vriendelijkheid. Ver pleeg kundigen zien op de IP-DECT- en VoWiFi-handsets met één oog opslag wat er aan de hand is: de inhoud én kleur van de berichten komen overeen met de alarmen op de patiëntenmonitor. Daar naast wordt op het scherm van deze handsets precies aange geven welke moge lijkheden de verpleeg kundige heeft in elk stadium van de alarm afhandeling. De functies van de knoppen onder het beeld scherm zijn afgestemd op de moge lijkheden die van toepassing zijn op de specifieke situatie, zodat de verpleegkundige op een intuïtieve manier kan reageren. Steven De Keyser

5 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE 4 Standaardisatie in MESSAGING? Binnen de Ascom oplossingen voor bedrijfskritische communicatie speelt messaging een cruciale rol: de gebruikers van onze handsets worden door middel van tekstberichten op een eenduidige manier geïnformeerd. Het kan hierbij gaan om situaties als brand, collega s in nood of patiënten die hulp nodig hebben. Ascom maakt voor messaging gebruik van een eigen com muni catieprotocol, dat wordt verzorgd door het Ascom Unite-platform. De belangrijkste reden achter het gebruik van een eigen protocol is het ontbreken van een alom geaccepteerd en gestandaardiseerd protocol dat voldoende functionele mogelijkheden biedt. Vanzelfsprekend zijn er gestandaardiseerde protocollen voor berichtenverkeer beschikbaar, maar de markt gebruikt niet massaal één specifiek protocol voor de hier beschreven toe passingen. ESPA is wel bekend en wordt veel toegepast, maar dit gestandaardiseerd protocol biedt zeer beperkte functionaliteiten. Daarom gebruiken we een geavanceerd messagingprotocol voor onze bedrijfskritische communicatie-oplossingen, dat garant staat voor veelzijdige functionaliteiten en uiteraard gebruiksgemak. Contextgevoelige bediening Een veelgebruikte oplossing is Ascom Interactive Messaging. Gebruikers van onze handsets kunnen hiermee op een zeer intuïtieve manier reageren op gebeurtenissen. Allereerst zijn de toetsen onder het beeldscherm van de handset contextgevoelig. Dat betekent dat alleen de functies beschikbaar zijn die op dat moment nodig zijn. Als een patiënt in een verpleegkamer een oproep maakt, dan heeft de verpleegkundige de Wat is een communicatieprotocol? Binnen de telecommunicatie is een communicatieprotocol een set van regels en afspraken voor de representatie van data, signalering, authenticatie en foutdetectie, nodig voor het verzenden van informatie over een communicatiemedium. De communicatieprotocollen voor digitale computernetwerken hebben vele eigenschappen bedoeld om er voor te zorgen dat er betrouwbare data-uitwisseling kan plaatsvinden. mogelijkheid om met één druk op een knop een spreek-luisterverbinding met de patiënt te realiseren. Een ander voorbeeld is een machine in storing; de operator in een productieomgeving krijgt de mogelijkheid om via zijn handset andere machines stil te zetten en een monteur te informeren. Berichten die niet meer actueel zijn, worden automatisch uit één of meerdere handsets verwijderd. Integratie systemen derden Ondanks het feit dat Ascom een eigen protocol binnen haar sys temen ge bruikt, zijn er volop mogelijkheden om te integreren met onze oplossingen. Naast ESPA wordt er bijvoorbeeld ook communicatie via XML-berichten ondersteund. Op deze en vele andere manieren maken ook derden gebruik van de geavanceerde messagingfaciliteiten van het Ascom Unite-platform. Peter Moens Product Manager Communicatie & Health Care Wenst u meer informatie te ontvangen over Unite en de integratie mogelijkheden? Stuur een naar of bel ons op voor een afspraak.

6 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE 5 Benoemingen ASCOM Corporate en ASCOM België ASCOM BELGIË Sinds 3 januari 2011 is het Belgische sales team versterkt met Sam Vanheukelom, die als Senior Business Consultant verantwoordelijk is voor het segment Industrie voor gans België. Fritz Mumenthaler Claes Ödman Sam Vanheukelom Senior Business Consultant Industry Tel: ASCOM CORPORATE Sinds 1 april 2011 is Fritz Mumenthaler de nieuwe CEO van de Ascom Group. Hij neemt de taak over van Riet Cadonau, die benoemd is tot CEO van de Kaba Group. Fritz Mumenthaler is sinds 2007 Deputy CEO van de Ascom Group. Ascom benoemt Claes Ödman tot Algemeen Directeur van onze divisie Wireless Solutions. Deze divisie is de grootste van de Ascom Group en was in 2010 verantwoordelijk voor meer dan de helft van de omzet en voor 55 procent van de EBITDA van de groep. De heer Ödman start officieel op 14 juni 2011 in zijn nieuwe functie. Op 2 mei 2011 is Koen Haustraete gestart in de functie van voor de regio Oost- Vlaanderen en West-Vlaanderen. Koen Haustraete Tel: We heten ze allebei welkom binnen ons team en wensen hen veel succes toe! DISPLAYUNIT voor telecare IP Het telecare IP-verpleegoproepsysteem is uitgebreid met een displayunit. Het verplegend personeel krijgt hierop de oproepen van de afdeling op dezelfde wijze gepresenteerd als op hun draadloze handsets. Na het aflezen van het bericht kan er desgewenst via spraak worden gecommuniceerd. De displayunit heeft een ingebouwde RFID-kaartlezer waarmee de verpleegkundige zich identificeert en aanwezig meldt. Afhankelijk van de situatie kan de displayunit in de verpleegpost, strategisch op de afdeling en in kamers worden opgehangen. De displayunit vormt hiermee een praktische aanvulling op het verpleegoproepsysteem. Omdat de ontvangst en afhandeling van berichten identiek is aan de Ascom draadloze handsets d62 (IP-DECT) en i62 (WiFi), is het product zeer gebruiksvriendelijk. Als het verpleegoproepsysteem een spraakfunctie bevat, kunt u vanaf de displayunit spreken met de kamer. Het ingebouwde telefoonboek maakt het mogelijk om ook zonder een oproep spraakcontact te realiseren met een cliënt. Het grafische display met achtergrondverlichting geeft de oproepen duidelijk weer. De meerkleuren LED-verlichting geeft als extra een indicatie van de prioriteit van de getoonde oproep. De gebruikte folietoetsen zijn een eenvoudig schoon te maken. Naast verpleegoproepen is het ook mogelijk om andere berich ten op de nieuwe unit te tonen. Zo verstuurt u een brand alarm niet alleen naar de draadloze handsets van mobiele teams, maar informeert u ook collega s met een vaste werkplek (verpleeg posten, beveiliging, receptie) snel en adequaat. Deze en andere functies maken de display unit een goed alternatief voor back-up scenario s. Peter Moens Product Manager Communicatie & Health Care

7 CONTACT, ASCOM RELATIEMAGAZINE 6 Nieuwe TREKKOORD voor NATTE ruimten We zijn trots om te melden dat we drie nieuwe trekkoorden hebben ontwikkeld voor natte ruimten. De units zijn plenswaterdicht conform IP44. De trekkoorden zijn geschikt voor toepassing in alle Ascom verpleegoproepsystemen. De rode trekkoorden zijn voorzien van de kenmerkende rode bollen. Zonder mis te grijpen, kunnen cliënten hiermee alarmeren in geval van nood. Ter bescherming van de ap pa ratuur breekt de bol bij een te hoge trekkracht. In de behuizing zijn de meeste verandering en doorgevoerd. De rode, gele en groene knop zijn verdwenen. Het geruststel-led, voor heen ingebouwd in de rode knop, heeft nu een plek gekregen in de unit. Zodra de cliënt een oproep maakt, geeft het LED licht. Deze schijnt diffuus door de frontplaat. De cliënt kan er zodoen de zeker van zijn dat de oproep is geactiveerd. De belangrijkste wijziging is de montageplaat. Deze is voorzien van rubber randen die ervoor zorgen dat er geen water in de behuizing kan komen. Ook de ingang van het koord is beschermd tegen het indringen van water. Met twee bijgeleverde schroeven wordt de apparatuur stevig op de montageplaat vastgemaakt. Bent u ook op zoek naar een zeer betrouwbare alarmeringsoplossing voor gebruik in bijvoorbeeld badkamers? Neem dan contact op met Ascom op telefoonnummer: Peter Moens Product Manager Communicatie & Health Care Beschermingsklasse IP44 De IP-codering (International Protection Rating) duidt de bevei ligingsklasse aan van de constructie van elektr(on)i sche apparatuur tegen eventueel gevaar voor de gebruiker en eigen schade veroorzaakt door omgevingsinvloeden. De IP codering wordt bepaald door twee cijfers; het eerste geeft de beschermingsgraad weer tegen aanraken en indringen van voorwerpen. De 4 staat voor vaste voorwerpen groter dan 1 mm. Het tweede cijfer staat voor de beschermingsgraad tegen vocht. De 4 betekent dat het apparaat beschermd is tegen sproeiend water vanuit alle richtingen. Verlenging inruilactie 9d23 en 9d24 MKI Wij herinneren u eraan dat onze inruilactie voor de 9d23 en 9d24MKI verlengd is tot en met 30 juni Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Mail uw gegevens en het aantal in te ruilen handsets naar Klik hier voor meer informatie: [Nederlands] [Frans] Steven De Keyser

VOICE over. Mobiel tenzij. Mobieltje van de zaak. mobiel werken. Alle mogelijkheden van mobiel werken op een rij. Wat betekent. voor u?

VOICE over. Mobiel tenzij. Mobieltje van de zaak. mobiel werken. Alle mogelijkheden van mobiel werken op een rij. Wat betekent. voor u? VOICE over MAGAZINE VOOR DE OVERHEID I NR. 3 april 2013 Mobiel tenzij Wat betekent mobiel werken voor u? Mobieltje van de zaak of liever uw eigen smartphone Alle mogelijkheden van mobiel werken op een

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Helemaal in de wolken met

Helemaal in de wolken met Helemaal in de wolken met Ervaar de oplossing in 84 seconden op ozmo.nl Samenwerken Samen werken op kantoor of vanuit huis Altijd, overal Altijd en overal kunnen werken Kosten besparen Vast laag tarief

Nadere informatie

Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie

Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie Aastra 400 Telefonie en meer De beste prestaties voor uw zakelijke communicatie Aastra verbindt u met de wereld Aastra levert wereldwijd communicatiesystemen die tegemoetkomen aan de behoeften van kleine,

Nadere informatie

Meer met minder. Na een fusie is onze telefonie-omgeving twee keer zo groot en bevat ook nog eens twee verschillende merken.

Meer met minder. Na een fusie is onze telefonie-omgeving twee keer zo groot en bevat ook nog eens twee verschillende merken. Meer met minder Na een fusie is onze telefonie-omgeving twee keer zo groot en bevat ook nog eens twee verschillende merken. Toch ben ik Met zorg samengesteld niet twee keer zoveel tijd kwijt aan beheer.

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Reseller Informatie 12Connect BV. Reseller Informatie 12Connect BV

Reseller Informatie 12Connect BV. Reseller Informatie 12Connect BV Reseller Informatie 12Connect BV Reseller Informatie 12Connect BV Inhoud Introductie 3 De toekomst begint vandaag! Wereldwijd voordelig bellen geeft u vrijheid! Een dynamische relatie Voorwoord 5 12Connect

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Geïnspireerd door veeleisende werkomgevingen. Ascom Myco: onmisbare schakel in kritische processen. www.ascommyco.com

Geïnspireerd door veeleisende werkomgevingen. Ascom Myco: onmisbare schakel in kritische processen. www.ascommyco.com [ BROCHURE VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES] Geïnspireerd door veeleisende werkomgevingen Ascom Myco: onmisbare schakel in kritische processen www.ascommyco.com OVER ASCOM WIRELESS SOLUTIONS Ascom Wireless

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

CB Groep & Avnet. Avnet over intelligente dataverwerking "Samsung #1" De App Store van Lexmark Kleurrijk Bloominess House of Men Canon lanceert

CB Groep & Avnet. Avnet over intelligente dataverwerking Samsung #1 De App Store van Lexmark Kleurrijk Bloominess House of Men Canon lanceert magazine #07 Avnet over intelligente dataverwerking "Samsung #1" De App Store van Lexmark Kleurrijk Bloominess House of Men Canon lanceert CB Groep & Avnet... DMS-partners Hotel De L'Europe: Beyond expectations!

Nadere informatie

Telefonie oplossingen van AVtel

Telefonie oplossingen van AVtel Telefonie oplossingen van AVtel Flexibel en efficiënt Van 9 tot 5 op kantoor met een typemachine op uw bureau en telefoon bij de hand. Dat tijdperk is al lang voorbij. Werken anno nu gebeurt in loondienst

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Mobiele opstelpunten. dichten gaten C2000-dekking. Actueel Hoe kwetsbaar zijn ict-infrastructuren? Achtergrond Communicatie via sporen van meteoren

Mobiele opstelpunten. dichten gaten C2000-dekking. Actueel Hoe kwetsbaar zijn ict-infrastructuren? Achtergrond Communicatie via sporen van meteoren Vakblad voor mobiele communicatie in de openbare orde & veiligheidssector en het bedrijfsleven Jaargang 31, november 2010 Actueel Hoe kwetsbaar zijn ict-infrastructuren? Achtergrond Communicatie via sporen

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie Business Plan YOUMOTICA The YOU in domotica Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers Contact: Jimmy Cleuren Dorpstraat 100, Wellen, België tel: +32 11 22 33 44 mail: info@youmotica.be

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie