Specificaties: De onderliggende informatie maakt deel uit van deze informatiebrief en behoort als zodanig tot deze prijsinformatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specificaties: De onderliggende informatie maakt deel uit van deze informatiebrief en behoort als zodanig tot deze prijsinformatie."

Transcriptie

1 Van Electroproject Aandrijftechniek Postbus AA Amsterdam Datum Uw referentie Onze referentie Servicetarieven Betreft: Service informatiebrief 2015 Geachte relatie, Hierbij doen wij u de Service Informatiebrief 2015 toekomen. In deze informatiebrief kunt u de volgende informatie terugvinden: 1. Communicatie schema (verbetering bereikbaarheid) 2. Afspraken met betrekking tot serviceverlening 3. Algemene service condities 4. Aanvullende condities werkzaamheden in het buitenland 5. Tariefstelling reparaties en serviceactiviteiten 6. Aanvullende garantie bepalingen Electroproject Deze informatie kunt u tevens vinden op onze website Wij vertrouwen erop u met behulp van deze extra informatie een nog betere serviceverlening te kunnen bieden. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen zodat wij het e.e.a. nog extra kunnen toelichten. Met vriendelijke groet, Electroproject Aandrijftechniek Henny de Oude Service Manager Specificaties: De onderliggende informatie maakt deel uit van deze informatiebrief en behoort als zodanig tot deze prijsinformatie. Op met ons te sluiten overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor metaalen elektrotechnische industrie uitgegeven door de vereniging FME/CWM gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te s-gravenhage op 16 april 2010 onder nummer 29/2010. Deze voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden. Afwijkende bedingingen zijn slechts geldig indien wij uitdrukkelijk hebben verklaard, daarmede akkoord te gaan. Statutaire zetel Amsterdam, handelsregister BTW nr. NL B01 Electroproject Computerweg RH Amsterdam Postbus AA Amsterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) IBAN NL34 RBOS BIC RBOSNL2A KVK Business unit of Cofely Experts BV, member of the GDF SUEZ Group.

2 1. Communicatie schema 1.1 Alle vragen over producten geleverd door Electroproject dienen aan een van onze medewerkers gesteld te worden en niet aan de fabrikant. Hierdoor zijn wij altijd geïnformeerd en kunnen u daardoor beter ondersteunen. 1.2 Indien het noodzakelijk blijkt om de fabrikant voor ondersteuning in te schakelen zullen deze kontakten altijd via een medewerker van Electroproject lopen. Wij zullen er dan ook op nazien dat u tijdig en voldoende wordt geïnformeerd. 1.3 Technische vragen dienen altijd in eerste instantie bij de service afdeling ingediend te worden. Indien andere afdelingen en/of personen worden ingeschakeld zullen wij u daarover informeren. 1.4 Voor technische vragen kunt u tijdens de kantooruren direct contact opnemen met onze Helpdesk. Deze Helpdesk wordt bemand door ervaren technici die u in de meeste gevallen direct kunnen helpen. Indien dit niet het geval is zullen zij met u een terugbelafspraak maken. Service Helpdesk Indien u technische vragen heeft verzoeken wij u het Electroproject tekeningnummer, het projectnummer en of het type nummer van het component voor handen te hebben. Dit zal het proces aanzienlijk versnellen. 1.6 Onze kantooruren lopen van 08:30 12:30 Pauze 13:00 17: Voor garantie verzoeken hebben wij altijd op voorhand het serienummer van het betreffende defecte component nodig. 1.8 Voor het inplannen van servicewerkzaamheden verzoeken wij u binnen de kantooruren contact op te nemen met mevr. Cindy Schoehuijs van onze serviceafdeling. Service Planning en coördinatie: Cindy Schoehuijs / Werkvoorbereiding en servicecontracten aandrijfsystemen: Charles Pietersz / Werkvoorbereiding en servicecontracten Energiesystemen: Martin Moeskops / Voor alle andere service gerelateerde zaken kunt u zicht richten tot: Hennie de Oude Service manager /

3 1.9 Voor storingen aan AANDRIJSYSTEMEN buiten de kantooruren zijn wij 7 dagen per week bereikbaar op het algemene service storingsnummer: Voor storingen aan ENERGIESYSTEMEN buiten de kantooruren zijn wij 7 dagen per week bereikbaar op het algemene service storingsnummer: Overzicht contactpersonen Electroproject Aandrijftechniek. Business Unit Manager (BUM) Jonker, Marco Businessunit Manager Ondersteunend bedrijfsbureau (OBB) Gescheva, Veselina OBB Hee, Peter van de OBB Heijmans, Eric OBB Huigen, Tamara OBB Sales aandrijftechniek Baidjoe, Radjesh Sales Catena, Angel Sales Catena, Juan Sales Hatzmann, Marco Sales Jansen, Rob Sales Nagel, Martin Sales Olff, Ronald Sales Stomphorst, Henk Sales Tjho, Danny Sales Verhoog, Bas Sales Visser, Mirjam Sales Wijers, Martin Sales Sales Energiesystemen Baanen, Marijn Sales Bakker, Paul Manager Energiesystemen Projectleiders aandrijfsystemen Husslage, Karin Projectleider Jasper, Mario Projectleider Mantje, Edwin Projectleider Projectleiders Energiesystemen Simaela, Maurits Projectleider Wit, Robin de Projectleider Service Backoffice Schoehuijs, Cindy OBS Planning Pietersz, Charles OBS Werkvoorbereiding Moeskops, Martin OBS Werkvoorbereiding Oude, Henny de OBS Manager

4 2. Afspraken met betrekking tot serviceverlening uur per dag 7 dagen per week zijn wij bereikbaar. 2.2 Na het melden van een storing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de afgesproken responsetijd, een ter zake kundige technicus bij de installatie aanwezig zijn en aanvangen met de benodigde herstel/reparatie werkzaamheden. Overmacht uitgesloten. 2.3 De herstelwerkzaamheden zijn erop gericht de storingen binnen zo n kort mogelijke termijn te verhelpen. Indien het niet mogelijk is om een permanente oplossing te bieden, dient z.s.m. een tijdelijke oplossing geboden te worden. 2.4 Bij gelijktijdige storingen dient de opdrachtgever de urgentie te bepalen. 2.5 Na elke storingsoproep wordt door de technicus een rapportage gemaakt van de uitgevoerde werkzaamheden met opgave van: datum, tijd, verbruikte materialen en eventuele aanbevelingen. Deze rapportage wordt toegezonden / afgegeven aan de technische contactpersoon van de opdrachtgever. 2.6 De nacalculatie van de service kosten worden gebaseerd op alle gemaakte uren, zoals: - Voorbereiding, rapportage en afhandeling service werkzaamheden - Reizen, gerekend van en naar Electroproject (buitenland uitgesloten) - Uitvoering van de werkzaamheden en de wachturen - Tarieven volgens tabel 1 3. Algemene service condities - Genoemde tarieven zijn exclusief BTW. - Factuurbetalingen binnen 30 dagen na factuurdatum. - Alle uren die geen verband houden met de reistijd, storing, reparatie en/of in-bedrijfstelling (wachturen, enz.) worden in rekening gebracht. - Reiskosten worden volgens tabel 1 in rekening gebracht. 4. Aanvullende condities werkzaamheden in het buitenland - Per werkdag wordt minimaal 8 uur in rekening gebracht. - Per werkdag heeft de technicus recht op een aaneengesloten rustperiode van minimaal 8 uur. - Per werkweek heeft de technicus recht op minimaal 1 vrije dag. - Maximaal 14 uur aaneengesloten werken. - Overwerk toeslagen, zon en feestdagen volgens tarieventabel. - Per reisdag van 24 uur (vliegtuig) wordt maximaal 10 uur in rekening gebracht. 5. Tariefstelling reparaties en serviceactiviteiten 5.1 Alle gebruikte en verbruikte materialen worden in rekening gebracht. 4

5 5.2 Electroproject Aandrijftechniek is een businessunit van Cofely Experts bv. Op met ons te sluiten overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie, uitgegeven door de vereniging FME/CWM gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden. Afwijkende bedingingen zijn slechts geldig indien wij uitdrukkelijk hebben verklaard, daarmede akkoord te gaan. 5.3 Voor service werkzaamheden en reparaties worden de onderstaande tarieven gehanteerd. 5.4 Offshore tarieven en voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Tabel 1: Overzicht service tarieven per 1 januari 2015 Tarieventabel: Wacht- en/of werkuren A B C Standaard tarief 95,- 142,50 190,- Specialisten tarief binnenland 132,- 198,- 264,- Buitenland tarief 132,- 198,- 256,- Reiskosten tabel: A B C Reiskosten binnenland: Start fee Reiskosten per kilometer 59,- 1,55 88,50 2,30 118,- 3,10 Reiskosten buitenland: Reiskosten per reisuur 95,- 142,50 190,- Kilometerkosten auto: Bij werkzaamheden buitenland 0,52/km 0,52/km 0,52/km Toeslagen tabel: Cat. A Basis tarief Maandag t/m vrijdag van 06:00 t/m 19:00 uur Cat. B 50% toeslag Maandag t/m vrijdag 19:00 t/m 24:00 uur Zaterdag 06:00 19:00 Cat. C 100% toeslag Maandag t/m zaterdag 24:00-06:00 Zaterdag na 19:00 Zon- en feestdagen Ons bedrijf is tijdens kantooruren geopend van 08:30 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00. Voor de algemene voorwaarden en condities betreffende servicewerkzaamheden verwijzen wij naar onze website: Voor onze offshore tarieven en overige vragen kunt u contact opnemen met de heer H. de Oude van onze After-sales afdeling, te bereiken onder ons nummer Overige onkosten. - Reiskosten (Benelux) worden tegen de standaard tarieven in rekening gebracht. - Hotel-, reis (vliegtuig)-, douane-, verblijfskosten en eventueel huurauto worden tegen werkelijk gemaakte kosten + 10% in rekening gebracht. 5

6 - Voorbereiding, rapportage en afhandeling service werkzaamheden - Reizen, gerekend van en naar Electroproject (buitenland uitgesloten) - Uitvoering van de werkzaamheden en de wachturen 6. Aanvullende garantie bepalingen Electroproject 6.1 Product garantie. Voor alle producten geldt een standaard garantie periode van 12 maanden na levering. Indien het product geleverd is, inclusief inbedrijfstelling [IBS], geldt 12 maanden na IBS met een maximum van 18 maanden na levering. 6.2 Defecte los geleverde units < 90kW. - Product dient ter reparatie onder garantie te worden opgestuurd. - Defecte unit wordt gerepareerd of herlevert. - Verzendingen franco [binnen Nederland] - Indien snel transport gewenst, dan worden deze kosten in rekening gebracht 6.3 Defecte los geleverde units > 90kW. - Defecte unit wordt op locatie, tijdens kantooruren, ondergarantie vervangen of gerepareerd. - Service-uren buiten kantooruren worden volgens tabel 1 in rekening gebracht. - Indien de unit door EP in bedrijfgesteld is, worden de parameters opnieuw geladen. De unit wordt niet opnieuw in bedrijfgesteld! - Alle niet directe garantie-uren zoals (reisuren, wachturen, in bedrijfstel uren, enz.) worden volgens tabel 1 in rekening gebracht. 6.4 Alle defecte units die in een EP kast gemonteerd zijn. - Defecte unit wordt op locatie, tijdens kantooruren, onder garantie vervangen of gerepareerd. - Service-uren buiten kantooruren worden volgens tabel 1 in rekening gebracht. - De parameters worden opnieuw geladen. De unit wordt niet opnieuw in bedrijfgesteld! - Alle niet directe garantie-uren zoals (reisuren, wachturen, in bedrijfstel uren, enz.) worden volgens tabel 1 in rekening gebracht. 6.5 Garantie werkzaamheden in het buitenland. - Defecte unit wordt in overleg door de klant gedemonteerd en ter reparatie opgestuurd. - De herstelwerkzaamheden en materialen vallen onder garantie. - Indien de herstelwerkzaamheden in overleg in het buitenland dienen plaats te vinden worden de reis en eventuele wachturen volgens tabel 1 in rekening gebracht. - Alle overige kosten volgens paragraaf 5.5 in rekening gebracht 6.6 Garantie op reparatie buiten de garantie periode. - Voor reparaties buiten de garantie periode geldt een garantie termijn van 6 maanden op het vervangen component. 6

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden isense General Staffing B.V. isense Den Haag B.V. isense Eindhoven B.V. isense Rotterdam B.V. isense Amsterdam B.V. isense Utrecht B.V. isense Contractbeheer B.V. isense Consulting

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Deze voorwaarden omvatten de leveringen van Tooway Nederland dan wel Rian project bureau en Rian metaalwarenfabriek.

Deze voorwaarden omvatten de leveringen van Tooway Nederland dan wel Rian project bureau en Rian metaalwarenfabriek. Tooway Nederland. Gevestigd Bergstraat 25 5581BL Waalre Nederland mailbox@rian-bv.nl KvK nummer 17077213 te Eindhoven. blad 1/8 1. Algemeen Deze voorwaarden omvatten de leveringen van Tooway Nederland

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

Nadere informatie

FME-CWM. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie

FME-CWM. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998 FME-CWM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - ALGEMEEN 1. Quinto Polyglot is een bedrijf dat gevestigd is aan de Zijdstraat 26 e te Aalsmeer welke gespecialiseerd is in het vertalen van allerhande teksten, zoals documenten,

Nadere informatie

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RESTUTECH GEVESTIGD TE EINDHOVEN Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten l. Begrippen Tenzij uit de context het tegendeel blijkt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd.

N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd. Dedicated hosting bestelformulier / overeenkomst Aanmaak datum: 07-04-2011 Dit document betreft een overeenkomst waarmee een hoogwaardige server en door u gewenste aanvullende services worden verkregen.

Nadere informatie

Het enige waarvoor u hoeft te zorgen, zijn uw eigen online aktiviteiten.

Het enige waarvoor u hoeft te zorgen, zijn uw eigen online aktiviteiten. Brochure Geen enkele shared hosting oplossing kan op tegen de mate van controle en veiligheid die de dedicated servers van Hostplan bieden. Met een eigen server beschikt u namelijk over een enorme hoeveelheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN B.J. Events B.V. & B.J. Holding B.V. 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN B.J. Events B.V. & B.J. Holding B.V. 2015 1. Definities 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.1 B.J. Events B.V., B.J. Holding B.V. 1.1.2 Opdrachtgever: Iedereen met wie B.J. Events B.V. of B.J. Holding B.V. een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1, Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: BeSlim, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Inleiding Het doel van de Service Level Agreement (SLA) is het nader vastleggen van afspraken over de beschikbaarheid van virtual en dedicated servers en de reactietijd van Prioserve Internetdiensten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden VAN: HA'NAMI V.O.F., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan de G.J. Van Heekstraat 492, hierna te noemen: "gebruiker" Artikel 1 Definities In deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie