Verslag Ronde Tafel Identity- en Accessmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Ronde Tafel Identity- en Accessmanagement"

Transcriptie

1 Verslag Ronde Tafel Identity- en Accessmanagement 16 september 2010 Op 16 september jl. organiseerden O&i, SmartAIM en PwC een Ronde Tafelbijeenkomst rondom het thema Identity- en Accessmanagement in de zorg. We bespraken onder andere wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle implementatie van Identity- en Accessmanagement. De invoering van een softwarepakket is hierbij niet de oplossing. Sterker nog: dat is slechts 20% van het geheel. De weg naar een succesvolle implementatie wordt vooral bepaald door een goed zicht op de processen met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar ook de cultuuraspecten in een organisatie spelen een grote rol. De succesvolle implementatie bij het Bronovo Ziekenhuis diende tijdens de bijeenkomst als praktijkcase. Wilfred Reinhard, Informatiemanager bij dit ziekenhuis, vertelde welke elementen de successen en valkuilen bepalen.

2 1. Aanleiding en doelstelling van de bijeenkomst De drie organiserende partners, SmartAIM (Marco Bergman), O&i (Petra van den Brom) en PwC (Tonne Mulder) wilden graag met zorgprofessionals gedachten en ervaringen uitwisselen over de (invoering van de) NEN7510-normering en in het bijzonder omtrent Identity- en Accessmanagement. In de praktijk blijkt namelijk dat dit thema voor uitdagingen zorgt. Het blijkt met name lastig te zijn om te komen tot een systeem dat zowel aan de organisatorische voorwaarden, alsook aan de eisen vanuit ICT-perspectief en de auditingpraktijk voldoet. De doelstellingen die vooraf zijn gedefinieerd: uuzicht krijgen op de problemen die zich voordoen vanuit de verschillende perspectieven; uupraktische oplossingen en routes (vanuit ervaringen) om de NEN7510-normering in 2011 te kunnen behalen; uuzicht op de struikelblokken en de succesfactoren. 2. Casus invoering Identity- en Accessmanagement-systeem bij Bronovo Ziekenhuis door Wilfred Reinhard, Informatiemanager Situatie in Sinds 2000 bezig met autorisaties, een tien-jarenbeleid opgesteld. Destijds was Novell in huis, wilde als partner meedenken om het personeelssysteem leidend te laten zijn voor ICT. Het idee daarachter was om verantwoordelijkheid voor autorisaties dichter bij de business te krijgen. Een eerste slag is gemaakt met een IAM-systeem dat in ieder geval orde op zaken bracht met de accounts. Dit systeem is direct gekoppeld aan het personeelsmanagement-systeem en daardoor is er nu grip op uitgifte en inname van accounts en het password-beleid. Langzaam maar zeker worden op deze manier de nietpersoonlijke accounts opgeruimd. Aanvankelijk is sterk ingezet op de IT-kant van IAM. Nu wordt meer aansluiting gezocht bij wensen van auditors door de processen bij de business te beleggen en beter inzicht te krijgen in uitzonderingen op basis van risico s. De eerste stappen zijn gemaakt met role based access control. Er worden nu al autorisatiepakketten uitgegeven op basis van afdeling en functies.

3 Het vaststellen van autorisatiepakketten is echter een moeizaam proces. Dat moet voor alle partijen transparant zijn, anders zie je snel door de bomen het bos niet meer. Met SmartAIM wordt nu tooling geïmplementeerd die dat proces transparanter maakt en daarmee wordt een nieuw hoofdstuk ingeslagen. Op het vlak van remote access is geïnvesteerd in SSLVPN-token toegang voor externe partijen, gekoppeld aan de IAM-infrastructuur. Vooralsnog voldoet dat in de behoefte. Voor single-sign on is gekozen voor een password store-and-replay-oplossing van Imprivata. Anno 2010: verantwoordelijkheid verschuift van PZ naar managers. Novell is afgehaakt (met name technische partner), SmartAIM gevonden. Het systeem is 13 september live gegaan. Nu traject portals naar bedrijfsmanagers. Je merkt dat PZ nu huiverig is om het uit handen te gaan geven. De huiver gold voor de ICT-afdeling... Situatie in Vraag: wat gaat de organisatie tegemoet? Wilfred: overzicht wat er op de payroll staat van bedrijfsmanagers. Zij kunnen autorisatie toekennen conform het functiehuis. Er is een apart traject geweest voor het opstellen van het functiehuis. Ja, het functiehuis wordt momenteel herzien en het aantal functies wordt daarbij drastisch teruggebracht. Er worden echter nog geen autorisaties toegekend door de managers; wel is het plan dat de lijnmanagers autorisatiepakketten gaan toekennen aan hun medewerkers. Deze pakketten/rollen zullen primair worden opgesteld op basis van functies uit het nieuwe functiehuis. Vraag: hoe is omgegaan met medewerkers die niet in loondienst zijn? Wilfred: deze medewerkers zijn opgevoerd in systeem met die specifieke rol. Personeel Niet In Loondienst (PNIL). Wilfred: belangrijk bij de invoering is om te zorgen voor gadgets. Dit vergroot de acceptatie. Denk aan singlesign on, remote access. Het is daarbij ook verstandig om de implementatie van de gadgets te doseren, zodat er steeds weer iets nieuws toegevoegd kan worden. Vraag: zijn er nog algemene accounts, bijvoorbeeld op de OK? Wilfred: we zijn er bijna vanaf, de deadline staat op het einde van het jaar. We gooien deze meteen overboord bij de invoering van het nieuwe systeem. Er zijn alleen nog algemene accounts waar het nieuwe systeem nog niet is ingevoerd. Bijvoorbeeld bij SEH en Heelkunde zijn er nog geen persoonlijke accounts aanwezig, deze komen pas na de verbouwing. De kosten liggen uiteindelijk wel hoger, maar we voldoen dan wel aan de eisen. De invoering vindt achter elkaar plaats en niet tegelijkertijd. Vraag: wanneer zijn jullie dit gaan doen, was dit een idee van PZ zelf? Wilfred: dit is in nauwe samenwerking met PZ tot stand gekomen. Al snel bleek namelijk dat er een grote delta niet opgevoerd was. Vraag: worden medewerkers steeds enthousiaster? Wilfred: het enthousiasme gaat in golven. Door steeds weer een nieuwe gadget toe te voegen, stimuleer je het enthousiasme weer. Vraag: en zijn jullie door de accountantscontrole heen? Wilfred: deze staat over twee weken gepland.

4 3. Gesprekspunten uude business wil zo weinig mogelijk regeltjes, maar dat staat haaks op wat moet. uubeveiliging is met name nog een papieren exercitie. Er moet nog worden beslist hoe dit moet worden ingericht. De NEN7510 is hierbij een hulpmiddel. uuer zijn regels met betrekking tot risicomanagement, maar hoe bed je die in in het bestaande systeem van de organisatie? uugeïnteresseerd in het evenwicht vinden tussen een werkbare situatie enerzijds en voldoen aan wet- en regelgeving anderzijds. uurollen, bevoegdheden en het functiehuis. Vraag: Bij ons zijn er momenteel een flink aantal rollen gedefinieerd waarvan we nu de TBV s (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) aan het uitwerken zijn. In de praktijk blijkt dat rollen veranderen en dat rollen teveel op een functie zijn gericht. Hoe is dat bij jullie?. Wilfred: we zijn uitgegaan van het functiehuis en hebben vanuit dit functiehuis de bevoegdheden gedefinieerd. Zo bleken er voor mijn eigen afdelingen maar drie rollen noodzakelijk. Soms is een tijdelijke rol nodig die niet gekoppeld is aan een functie, hier worden aparte rollen voor gedefinieerd (autorisatie self service). Opmerking: in de praktijk blijkt het lastig om rollen en functies uit elkaar te halen. Wilfred: je hebt een goed kostenmodel nodig. Als iedereen alles nodig heeft, zul je er ook voor moeten betalen en licenties zijn duur. Marco: de ervaring met rollen is dat deze veelal te strak zijn ingericht, waardoor je er vaak teveel hebt. Ik heb gezien dat een organisatie op eigen houtje twee jaar bezig is geweest rollen te definiëren en toen uitkwam op veel teveel rollen. Alle autorisaties in rollen willen stoppen, is vragen om een rolexplosie. De ICT is hierin vaak de politieagent. Mag deze rol wel worden aangepast? Kortom: het afdwingen van filtering op de behandelrelatie in systemen lijkt praktisch onhoudbaar in een algemeen ziekenhuis. Deelnemer: bij ons proberen we dat op te lossen door een roleigenaar toe te kennen die bepaalt of de rol mag worden aangepast. In de praktijk blijkt deze echter nog lastig toe te kennen, omdat sommige rollen overstijgend zijn aan het mandaat van de roleigenaar. Deelnemer: bij ons mogen behandelaren maar beperkt in het EPD kijken. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk door middel van noodprocedures. In de praktijk blijkt echter dat daar wel erg vaak gebruik van wordt gemaakt. Wilfred: workflows zijn hierbij belangrijk, evenals hoe belegd is wie en hoe erop gestuurd wordt dat de regels zijn gebroken. Het moet in ieder geval breed ingevoerd worden en niet bij ICT alleen blijven. Petra: goed is om te bekijken wat er, naast autorisaties, nog meer wordt beoogd met het functiehuis. Denk aan kwaliteitssystemen en processturing. Tonne: er moet geredeneerd worden vanuit regels en niet vanuit rollen. Dan kun je tenminste aan de business vragen: wil je dat de regel gebroken wordt? In de basis heeft de business impliciet of expliciet regels. Rollen zijn op zijn best voorverpakte pakketten die consistent zijn aan die regels. Deelnemer: de praktijk is echter dat iemand altijd uitzondering op de regel moet zijn. Tonne: is het transparant voor het gehele management dat de regels gebroken worden? En zo ja, wordt er dan ook op gestuurd? Bepaling van rollen: hoe worden rollen bepaald (wie mag wat doen) Deelnemer: ze zijn gemaakt voor het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) en min of meer gericht op functies. Er is bepaald wie wat mag zien en het systeem is inmiddels in gebruik. Vroeger was de regel: een verpleegkundige mocht informatie van patiënten zien met wie hij/zij contact had. Nu is het zo dat de verpleegkundige informatie van patiënten mag zien als deze patiënt ergens in het ziekenhuis in behandeling is. De business bepaalt welke rol wat mag.

5 Wijze van aanpak Deelnemer: er loopt een programma Identitymanagement. De werkvloer is sceptisch: we worden niet gehoord. Eigenlijk zou het vanuit de business moeten worden opgepakt en niet zoals geschetst door Wilfred. Wilfred: er is bij ons altijd iemand van de business aanwezig geweest die ook degene is die test. We hebben sessies gehouden waarbij iedereen was uitgenodigd, bijvoorbeeld de neurologen en de poli waren erg geïnteresseerd. Ze hebben er veel profijt van dat als iemand in dienst is gekomen deze ook meteen aan de slag kan. Deelnemer: men gaat er pas over nadenken als ze iets zien. Fast prototyping is een goede manier. Deelnemer: je zou de data los moeten koppelen van het systeem en gaan behandelen als een archief dat je niet mag veranderen. Beschikbaar stellen als onderdeel van een proces. Wie mag wat in systeem doen? De verantwoordelijkheid ligt bij de arts. Tonne: daarin komt het spanningsveld productie versus projecten/randwerkzaamheden weer terug. Petra: de arts voelt zich niet verantwoordelijk en zal het in de praktijk gaan delegeren. Deelnemer: de arts een gadget geven, is bij het aanklikken van een DBC ook gelukt. Deelnemer: het afsprakenmodel moet aangepast worden, niet meer in silo s denken, bijvoorbeeld: een foto is niet van een radioloog. Petra: betrek de gebruiker erbij, dan ontwikkel je gelijktijdig het draagvlak voor de verandering. Deelnemer: bij de inrichting van systemen wordt compliance vaak niet meegenomen. Petra: juist daar is het spanningsveld het grootst: het bestuur denkt in compliance-vraagstukken, de business denkt in directe toepassingen/belemmeringen. Wilfred: dat is bedrijfscultuur. Tonne: na audit/controle komen vaak reparatieacties en dan wordt functionaliteiten afgepakt. Beter eerst minder geven om dit te voorkomen. Deelnemer: bewustwording rondom security is er, maar helaas maar bij een paar mensen. De praktijk is dat een arts met een verzoek komt en dat wordt ingewilligd. (NB: artsen hebben eigen lokale pc s waarop bijvoorbeeld een cd tje wordt geïnstalleerd). Maar deze geëigende weg kent geen risicoanalyse. Wilfred: er is een aantal zaken dat geregeld moet zijn voordat je met IAM kunt beginnen, bijvoorbeeld standaardisatie van het applicatielandschap. Deelnemer F: RvB moet bepalen wat ze willen en waarom.

6 Wat te doen bij afwijkingen van de regels? Tonne: eigenlijk zou je vooraf in gesprek moeten gaan: aan welke regels te voldoen?. Daar de discussie over voeren. Belangrijk is dat er een soort vertaler is tussen IT en wat de business wil. Alleen rapporteren over afwijkingen. Deelnemer: bespreekbaar maken dat er gebruik is gemaakt van de noodprocedure en aanspreken op de eigen beroepsethiek, zit er een verhaal bij? Zo ja, dan is het verantwoord om af te wijken van de regels. In de praktijk blijkt het echter lastig, omdat je te maken hebt met productie versus projecten. Deelnemer: de meeste mensen doen knoei -acties, omdat ze hun werk willen doen, bijvoorbeeld als archief gaan gebruiken, omdat het informatiebeleid stelt dat je niet van buiten naar binnen mag. Tonne: het uitgangspunt zou moeten zijn: wat heb je nodig om je werk te kunnen doen? Inzicht en overzicht In de vragenlijst staat de vraag: bent u op de hoogte van geregistreerde gebruikers?. Het antwoord hierop (drie antwoorden gegeven op dat moment): geen tot matig. Dezelfde invullers geven aan dat de ambitie die zij hierin hebben zeer hoog is. Tussen de gewenste en huidige situatie zit dus een groot verschil. Wilfred: doe het stapje voor stapje, houd het overzichtelijk. Tonne: rollen bouwen, maar dan alleen op basis van wat er nu al gebeurt (huidige processen leidend laten zijn). Gebruik het huidige om het nieuwe te bouwen -> efficiënt organiseren door dat te analyseren. Businesscases en e-health (nieuwe werken) Businesscases zijn lastig. Wilfred: beperken tot tien en steeds terug laten komen, inclusief breedgedragen risicoanalyses. Deelnemer: businesscases zijn altijd financieel en gericht op kostenbesparing, het zou meer kwalitatief moeten gaan over te behalen winst, juist voor de business. Hierin is waarschijnlijk wel een verschil tussen UMC s en algemeen ziekenhuizen. Wilfred: daarom hebben wij een strategische alliantie met LUMC. Zij hebben de slagkracht en het Bronovo kan mankracht leveren voor de pilots. Primaire zorg blijft hierin de issue, we hebben het in de samenwerking zelden over ICT-zaken. ICT is faciliterend, altijd. Deelnemer: er is een bestaande samenwerking tussen xxx (algemeen ziekenhuis) en het EMC. In deze samenwerking worden gezamenlijke diensten gedraaid, IAM is daarbij een issue, dat maakt het er niet gemakkelijker op. Petra: over een paar jaar speelt deze issue ook in de keten, bijvoorbeeld toegang tot het EPD door de huisarts, maar ook andere zorgverleners in de ketenzorg. Deelnemer: nog niet zo lang geleden werd de onafhankelijkheid van de huisarts door de zorgverzekeraar als een probleem ervaren. Daar hebben we toen van alles voor opgetuigd en dat verandert straks weer. De vraag aan de arts wordt om flexibel te worden in tegenstelling tot de patiënt die nu flexibel moet zijn. Denk aan Google Health en Patiënt 2.0. Deelnemer: het probleem is dat wetten tegenstrijdig zijn, bijvoorbeeld privacywetgeving versus informatie verstrekken. Er lijkt geen vertaling te zijn van deze tegenstrijdigheden naar de werkvloer. Het model is niet ingericht op informatieverstrekking aan de patiënt, ook technisch niet. Deelnemer: wij hebben gezien hoe leidinggevenden direct betrokken raken als je ze een lijst geeft van werkelijke autorisaties. Ze beginnen direct te strepen en zetten er desgevraagd hun handtekening onder. Vanaf dat moment heb je ze betrokken en vragen ze om manieren om proactief te kunnen zijn.

7 4. Succesfactoren en struikelblokken rondom IAM uuallereerst geldt dat autorisatiemanagement voornamelijk een businessvraagstuk is, waarbij ICT-tooling een kleine, noodzakelijke faciliterende factor is (80/20). uuop het businessvlak worden de cultuuraspecten van de organisatie met name benoemd als struikelblok danwel als succesfactor. Het wordt ervaren als een puzzel hoe met IAM aan te sluiten op de organisatiecultuur en wel de bereidheid tot verandering blijvend te motiveren (en dus niet alleen maar op de regeltjes te blijven hangen). De balans tussen techniek en organisatie is hierbij de belangrijkste factor. uuhoe kun je de organisatie eigenaarschap laten nemen voor toegang tot systemen? Het is immers de verantwoordelijkheid van het management en ICT is daarbij faciliterend. uudata loskoppelen en beschikbaar stellen aan het management. Patiënt als stakeholder in het systeem zien en niet als leidend voorwerp. uubelangrijk bij de invoering is om te zorgen voor gadgets. Dit vergroot de acceptatie. Denk aan single sign-on, remote access. Het is tevens verstandig om de implementatie van de gadgets te doseren, zodat er steeds weer iets nieuws toegevoegd kan worden. uude regels zoals gehanteerd door de business zijn leidend bij autorisatievraagstukken. Vaak zie je dat die regels al impliciet zijn verwerkt in rollen en dat er een sterke correlatie is met het functiehuis. Maar je zult die regels wel boven water moeten halen als je je rolmodel wilt (her)definiëren. uude business bepaalt welke rol wat mag. De ICT is hierin vaak de politieagent. Mag deze rol wel worden aangepast? uuhet antwoord hierop kan zijn een roleigenaar toe te kennen die bepaalt of de rol mag worden aangepast. In praktijk blijkt dit echter nog lastig te bepalen, omdat sommige rollen overstijgend zijn en het mandaat van roleigenaar overstijgen. uueen organisatie zou moeten redeneren vanuit regels en niet vanuit rollen. Dan kun je tenminste aan de business vragen: wil je dat deze regel gebroken wordt? uude werkvloer is sceptisch (met betrekking tot identitymanagement): we worden niet gehoord. Eigenlijk zou het vanuit de business moeten worden opgepakt, maar de losse businessregels en afdelingen zijn te veelvormig om in een vastomlijnd en mogelijk geautomatiseerd proces te vervatten. uumen gaat er pas over nadenken als ze iets zien. Fast prototyping is een goede manier. uubelangrijk is dat er soort vertaler is tussen IT en wat de business wil. uuwanneer de regels niet gevolgd worden en er dus afwijkingen optreden, is het acceptabel wanneer daar een verhaal bij is. Daarover kun je de medicus bevragen. Echter de praktijk is vaak weerbarstiger dan dat: je blijft in de spagaat tussen productie en projecten. Er blijft weinig tijd over voor het bevragen van elkaar over afwijkingen van de regels. uubetrek de gebruiker bij de ontwikkeling van het systeem, dan ontwikkel je gelijktijdig het draagvlak voor de verandering. uuer is een aantal zaken dat geregeld moet zijn voordat je met IAM kunt beginnen, bijvoorbeeld standaardisatie van het applicatielandschap. uurvb moet bepalen wat ze willen en waarom en met deze opdracht de business en ICT met een passende oplossing laten komen. Meeting halfway tussen Governancebenadering en bottom-up (business). uuprofessionals zijn zeker, maar niet altijd bekwaam. Je moet ze eerst onzeker maken. Noodzaak en belang moet gevoeld worden. De techniek zijn we aan het verlaten. uuover de streep trekken met gadgets en business medeeigenaar maken. Waar zijn ze mee geholpen? uude vraag aan de arts wordt om flexibel te worden in tegenstelling tot de patiënt die nu flexibel moet zijn. Denk aan Google health en Patiënt 2.0. uuinzicht in hier en nu belangrijk. Wat willen we? uuin het begin zijn humor en gemak erg belangrijk.

8 Afsluiting en evaluatie van de Ronde Tafel Wilfred: ik neem mee dat het inderdaad niet meer om de techniek gaat. Ik ga Google Health en het maken van online afspraken bekijken. Marco: ik had de verwachting dat er een eenduidigere aanpak vanuit de business naar voren zou komen, maar de complexiteit in de inrichting en cultuur van organisaties is te groot. Wat ik heb geleerd is dat inzicht leidt tot actie en dat actie weer leidt tot governance. Als je zorgt dat leidinggevenden geconfronteerd worden met inzicht in de werkelijk te vergeven autorisaties, dan volgt direct de vraag hoe dit te voorkomen? Het moment dat hiermee bereikt wordt, kan men bovenaf aangrijpen om in te passen in compliance-initiatieven. Deelnemer: soms blijft top-down noodzakelijk in plaats van bottom-up. Een soort van confrontatielijst kan werken om te achterhalen wat echt belangrijk gevonden wordt. Tonne: dat is goed te combineren met prototypes en confrontaties met eigen data. Deelnemer: dat werkt inderdaad goed, bijvoorbeeld SAP-bevoegdheden aan de manager voorleggen. Zij gaan dan direct schrappen. Laat ze er een handtekening onderzetten en de praktijk leert dat ze er daarna niet meer vanaf wijken. Deelnemer: vond het zinvol om te horen welke hobbels door anderen al zijn genomen en waar zij staan. Hij zou dergelijke bijeenkomsten bij anderen aanraden, niet alleen omtrent dit thema, maar op allerlei gebieden. Deelnemer: ik vond de interactie en zelf een bijdrage kunnen leveren prettig, tevens zijn veel zaken herkenbaar. Ik had wel gehoopt dat er meer ingegaan zou worden op de link tussen NEN- en Identitymanagement. IGZ komt binnenkort auditen op 33 punten, onder andere op de toegangsidentificatie en wil daarom graag weten hoe NEN en IAM zich tot elkaar verhouden. Deelnemer: daar zijn sessies voor van NVZ. Wilfred: heeft een verslag van de 33 punten en zal dit onderling delen. Tonne: vaak is het tijdens audit alleen nodig om het proces te kunnen laten zien. Deelnemer: vond het heel interessant. Is blij dat de conclusie is om het samen met de business te doen. Nuttig om kennis te delen over hoe je dit doet. Heeft het gevoel dat het nog in de kinderschoenen staat en er nog veel te leren valt over hoe je de vertaling naar de business kunt maken. Deelnemer: de grootste fout die gemaakt wordt is dat de implementatie van NEN bij ICT wordt gelegd. Heeft zij in de dagelijkse praktijk veel last van. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra van den Brom van O&i via of (030)

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Identity & Access Management (IAM) Verleden, heden en toekomst 24 maart 2009. Trudie Seegers

Identity & Access Management (IAM) Verleden, heden en toekomst 24 maart 2009. Trudie Seegers Identity & Access Management (IAM) Verleden, heden en toekomst 24 maart 2009 Trudie Seegers Stand van zaken IAM Verleden: tot 1-3-2008 Heden: van 1-3-2008 tot 1-3-2009 Toekomst: na 1-3-2009 Vragen en discussie

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

RECHTMATIGE TOEGANGSVERLENING TOT PATIENTGEGEVENS Architectuur in de Zorg Bas van Poppel, Informatie Architect, VUmc/AMC

RECHTMATIGE TOEGANGSVERLENING TOT PATIENTGEGEVENS Architectuur in de Zorg Bas van Poppel, Informatie Architect, VUmc/AMC RECHTMATIGE TOEGANGSVERLENING TOT PATIENTGEGEVENS 2016-06-14 Architectuur in de Zorg Bas van Poppel, Informatie Architect, VUmc/AMC VRAAGSTELLING Operationalisering van ons beleid om aantoonbaar te voldoen

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Marijke de Hullu, Petra Eland en Floris Hofstede 13 april 2017, UMC Utrecht

Marijke de Hullu, Petra Eland en Floris Hofstede 13 april 2017, UMC Utrecht Kennisbijeenkomst Online Inzage Verdiepingssessie Implementatie patiëntenportaal mijn UMC Utrecht: Het perspectief van de zorgverlener op (de implementatie van) het patiëntenportaal Marijke de Hullu, Petra

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Een beschrijvende RIE

Een beschrijvende RIE Een beschrijvende RIE en wat kan je ermee Frits de Koning, veiligheidskundig adviseur, ziekenhuis Rijnstate 13 april 2017 De RIE in Europa Nederland: Arbeidsomstandighedenwet (1998-2007) Leg in een inventarisatie

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB)

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Meer grip op hoe we regelen wie wat mag P.J.M. Poos (Piet) Programma manager SNS REAAL organisatie Raad van Bestuur Groepsstaven SNS Bank REAAL

Nadere informatie

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Mijn onderzoek gaat vooral over in hoeverre HL7 zijn doelstellingen heeft bereikt en wat de huidige problemen precies zijn. NICTIZ speelt natuurlijk een

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Paul van der Boog, pjmvdboog@lumc.nl

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Patiënt en EPD "A bridge too far?"

Patiënt en EPD A bridge too far? Patiënt en EPD "A bridge too far?" DR. MARKUS L.Y.M. OEI, KNO-ARTS FLEVOZIEKENHUIS VOORZITTER STICHTING BETROUWBAREBRON PARTNER MEDIWEBS DIRECTEUR INNOVATIE INFORIUM Successen 2004 @-pointment (my health

Nadere informatie

Regie op persoonsgegevens. Ron Boscu Directeur

Regie op persoonsgegevens. Ron Boscu Directeur Ron Boscu Directeur Copyright Copyright 2017 2016 CompLions CompLions GRC software Software 1 1. Wat doe je om welk probleem op te lossen? 2. Wat is jullie planning? 3. Wat is het grootste struikelblok

Nadere informatie

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening?

Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Hoe gaat GGZ-instelling Emergis om met informatie beveiliging en de Europese privacy verordening? Inhoud 1. Introductie 2. Informatieveiligheid en privacy van alle kanten bedreigd 3. Het belang van privacy

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T

A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T Z O R G A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T Balans tussen toegankelijkheid en beveiliging "Is het mogelijk dat de medische staf overal en snel over medische gegevens kan beschikken, terwijl

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Aan de slag met Regie van kwaliteit!

Aan de slag met Regie van kwaliteit! Aan de slag met Regie van kwaliteit! Jochem Pollmann - Jos van Rooijen - René Bliekendaal - Charissa Nab 1 Introductie - Welkom Wie ben je? Waar werk je / Wat is jouw rol? Wat weet je van Regie van kwaliteit?

Nadere informatie

Hoe maken we onze organisatiecultuur passend? Van waarom naar daarom

Hoe maken we onze organisatiecultuur passend? Van waarom naar daarom HELDER DENKEN Hoe maken we onze organisatiecultuur passend? Van waarom naar daarom Anouk Mulder en Kees Kraaijeveld Elke organisatie heeft een cultuur Een school, een bank, een woningcorporatie, een ziekenhuis,

Nadere informatie

Diagnostiek en Monitoring. Sanne van Delft Annelijn Goedhart

Diagnostiek en Monitoring. Sanne van Delft Annelijn Goedhart Diagnostiek en Monitoring Sanne van Delft Annelijn Goedhart 1 Peiling Point of care testing is het uitvoeren van een laboratorium test buiten het laboratorium door iemand die geen analist/laborant is,

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam.

De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam. De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam. 1 Hoe heeft Rotterdam IB aangepakt en welke lessen zijn daaruit te trekken: valkuilen en beren. 2 De nieuwe organisatie: 5 primaire proces

Nadere informatie

ING s Role Based Access Control is robuust

ING s Role Based Access Control is robuust 14 Informatiebeveiliging - nummer 7-2011 ING s Role Based Access Control is robuust Marco Koelmans (CISSP, CISA, CISM) is zelfstandig, onafhankelijk Informatiebeveiliging Consultant en eigenaar van Xellentis.

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 Jef Aarts & Aart Schouten FrieslandCampina Project control & agility in a global change programme Ervaringen vanuit het project management office van

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Dat kunnen we samen toch beter?!

Dat kunnen we samen toch beter?! Dat kunnen we samen toch beter?! Ron van den Bosch voorzitter Hoofd bureau Strategie en Beleid Dr. Richard Kamman lid Manager IMT, Amphia Ziekenhuis Het wiel Samenwerking op Internet Succesvolle samenwerking

Nadere informatie

Informatie is overal: Heeft u er grip op?

Informatie is overal: Heeft u er grip op? Informatie is overal: Heeft u er grip op? Zowel implementatie als certificering Omdat onze auditors geregistreerd zijn bij de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA), kan Koenen en Co zowel

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht BPM Round Table, TU Eindhoven 11 juni 2012 René de Gier 1 Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis

Nadere informatie

Regie van kwaliteit. Testnet thema avond 6-2-2013. Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek

Regie van kwaliteit. Testnet thema avond 6-2-2013. Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek Regie van kwaliteit Testnet thema avond 6-2-2013 Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek Waarom Regie van Kwaliteit? - De markt van vandaag vraagt veel: bedrijven moeten lenig

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

De weg naar. Data Governance Maturity

De weg naar. Data Governance Maturity De weg naar Data Governance Maturity Bedrijf : Nováccent ICT Solutions BV Auteur : J. Struik Datum : 14 december 2012 Versie : 2.0 Data Governance Maturity Nováccent ICT Solutions BV 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

7 gouden tips om zorg ICT succesvoller te maken

7 gouden tips om zorg ICT succesvoller te maken 7 gouden tips om zorg ICT succesvoller te maken Onmisbaar voor iedereen die werkt in de zorg ICT Mirjan van der Meijden Zorginformatisering 1 8 Vooraf Als je wil kan je direct doorgaan naar de 7 gouden

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Vincent Somers Paul Keijzers Oprichter, directeur Orangehill Online- & IT-professional Oprichter, directeur KbWorks Online Business Consultant Intranet Publieksomgevingen

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation Asset 1 van 7 Automatisering voor de Servicedesk IT-servicedesks zijn veel tijd kwijt aan simpele servicedesk tickets: van vergeten wachtwoorden en tijdelijke admin-privileges tot het installeren van nieuwe

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie

Teleseminar. Copyright 2011, EPDopKoers, vandermeijden ZORGINFORMATISERING 28-1-2011

Teleseminar. Copyright 2011, EPDopKoers, vandermeijden ZORGINFORMATISERING 28-1-2011 Teleseminar 1 P R O C E S E N I N F O R M A T I E A N A L Y S E I N E P D P R O J E C T E N 2 8-1 - 2 0 1 1 M I R J A N V D M E I J D E N Proces en informatie analyse (PIA) Welkom Wat is PIA Waarom PIA

Nadere informatie

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015???

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? ROC in verandering Doel van de structuurverandering: goed, kleinschalig en betrokken onderwijs organiseren/faciliteren Nu overgangsfase van een oude, naar

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Gerard Frijstein, MANAGER ARBODIENST BIJ ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Gerard Frijstein, MANAGER ARBODIENST BIJ ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Gerard Frijstein, MANAGER ARBODIENST BIJ ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 41 We zijn goed in het oplossen van problemen, maar liever nog helpen we om ze

Nadere informatie

RELEASE NIEUWS. mijnquarant 3.1: het EPD als communicatieve schakel

RELEASE NIEUWS. mijnquarant 3.1: het EPD als communicatieve schakel RELEASE NIEUWS mijnquarant 3.1: het EPD als communicatieve schakel GGZ-instellingen sturen steeds meer op efficiëntieverhoging van de behandeling. De kwaliteitseisen nemen toe, maar dat geldt ook voor

Nadere informatie

Vragenlijst onderzoek

Vragenlijst onderzoek Vragenlijst onderzoek Compliance in de zorg KPMG, VCZ en Erasmus Februari 06. HOEVEEL MEDEWERKERS (FTE) TELT HET ZIEKENHUIS?. IN WAT VOOR TYPE ZIEKENHUIS BENT U WERKZAAM? Algemeen 9 Topklinisch 50-000

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

For the record. Track 2: Recycling. I still have not found. in de studio s van de e-overheid Digitaal Bestuur Congres 2011. (Implementatie NUP)

For the record. Track 2: Recycling. I still have not found. in de studio s van de e-overheid Digitaal Bestuur Congres 2011. (Implementatie NUP) For the record in de studio s van de e-overheid Digitaal Bestuur Congres 2011 Track 2: Recycling I still have not found (Implementatie NUP) DBC 2011 Track 2 Implementatie NUP 2 Manieren van implementeren

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise Grip op zorgdeclaraties Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise 2 Jouw uitdagingen Het belang van foutloze registratie blijft onverminderd groot voor ziekenhuizen.

Nadere informatie

Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ!

Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ! Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ! Niet alleen toevoegen maar ook opruimen Een handleiding van de Opruimdienst als hulpmiddel voor jouw team Handleiding

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars)

Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars) Mark van der Schrier Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars) Back on track Horizontaal toezicht 27 September 2017 kpmg.nl Agenda Horizontaal Toezicht in een notedop Ideale wereld Optimaal Toezicht

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1

PROJECT PLAN. Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1 PROJECT PLAN Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1 1 INHOUD Project Plan... 1 Inhoud... 2 Project Plan... 4 Project Definitie...

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector.

IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. IATI PROGRAMMA IATI is de internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. Het is een internationaal initiatief waarbij donororganisaties, overheden

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat

Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat Houttuinlaan 14 3447 GM Woerden t 0348 493000 f 0348 493009 info@cczorgadviseurs.nl www.cczorgadviseurs.nl Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat Verpleegkundig

Nadere informatie

SPILTERRAPPORTAGE. Meet up baas over eigen gezondheid

SPILTERRAPPORTAGE. Meet up baas over eigen gezondheid SPILTERRAPPORTAGE Meet up baas over eigen gezondheid 11 DECEMBER 2017 Inhoudsopgave 1 Resultaten brainstorm over concrete verbeteringen... 2 2 Analyse ideeën op basis van impact... 4 3 Ranken op basis

Nadere informatie

Filosofie en architectuur. Projectinrichting

Filosofie en architectuur. Projectinrichting 1 Kennismaking 2 Filosofie en architectuur 3 Status & planning 4 Look & feel 5 Projectinrichting 6 Discussie Kennismaking Voorstellen Hoe is uw registratie monitoring nu georganiseerd? Welke vragen heeft

Nadere informatie

Foto: Jan van der Greef, Presentatie Koppeltaal. Meetup. Den Haag, 26 juni 2017

Foto: Jan van der Greef,  Presentatie Koppeltaal. Meetup. Den Haag, 26 juni 2017 Foto: Jan van der Greef, http://www.janvandergreef.com/ Presentatie Koppeltaal Meetup Den Haag, 26 juni 2017 Het verhaal van Koppeltaal 2013 2014 2015 2016 2017 Kick-Ass Journey Arch. ontwerp 1.0 1.1 1.2

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Accreditaties in de zorg

Accreditaties in de zorg Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst 28 november 2014 Kees van Dun, directeur NIAZ Allereerst: Felicitaties aan Maastricht UMC+: 15 jaar NIAZ; Op dit moment 1 van de 7 NIAZ best practices!

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Publicatie datum: 12 november 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie