Inventarislijst D bij documenten UberPOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarislijst D bij documenten UberPOP"

Transcriptie

1 Inventarislijst D bij documenten UberPOP nr Document Beoordeling Wob code Dl Draaiboek snordersactie Niet openbaar 10.2.d 19 en 22 november 10.2.e 2014 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 correspondentie d.d. 19 november :27 (RE: Brief = originele handtekening) correspondentie d.d. 19 november :28 (RE: Brief = originele handtekening) correspondentie d.d. 19 november :46 (FW: Uber International / ILT : schriftelijke uiteenzetting [BR- M.FID ]) (1 bijlage; brief gemachtigde Uber aan CBB) correspondentie d.d. 19 november :08 (FW: Uber International /JLT : schriftelijke uiteenzetting [BR- M.FID ) correspondentie d.d. 19 november :12 (RE: Uber International / ILT : schriftelijke uiteenzetting [BR- M.FID ) Nadere processtukken vovo Uber (productie 16 t/m 19) (4 bijlagen) correspondentie d.d. 20 november :12 (Document2) (1 bijlage; commentaar op concept pleitnota) corréspondentie d.d. 20 november :34 (RE: Pleitnota UberPOP ) Deels openbaar Deels openbaar Deels openbaar Deels openbaar 10.2.e e e e 11 Dééls openbaar Afzender ILT Landsadvocaat ILT Landsadvocaat ILT Landsadvocaat Ontvanger ILT ILT ILT ILT Landsadvocaat ILT Openbaar ILT CBB Deels openbaar Deels openbaar 10.2.e e 11 ILT ILT Landsadvocaat ILT

2 ^ OIO correspondentie d.d:20november :07 (P^E: Pleitnota UberPOP ) 011 correspondentie d.d. 20 november :10 (RE: Pleitnota UberPOP ) 012 correspondentie d.d.20november :12 (RE: Pleitnota UberPOP ) 013 E mail correspondentie d.d.20novembér :22 (P^E: Pleitnota UberPOP ) (Ibijlage; concept pleitnota) 014 correspondentie d.d.20nóvember :24 (RE: Pleitnota UberPOP ) 015 correspondentie d.d.20november :27 (PW: Orivéugo: innovatie binnen bestaande taalwet prima mogëlnk,ta^ipro) 016 E mail correspondentie d.d. 20 november :37 (RE: Oriveugo: innovatie binnen bestaande taalwet prima mogëlij^ta^ipro) 017 correspondentie d.d.20npvember :37 (RE: Oriveugo: innovatie binnen bestaande taalwet prima mogelii^ta^ipro) 016 Brief d.d 20 november 2014;facturatietA 019 correspondentie d.d.20november :00 (PW: graag info procedure Uber/ procedure bij college vanberoepvoor bedrijfslevens) Deels openbaar Deels openbaar Deels openbaar Deels openbaar Deels openbaar Deels openbaar Deels openbaar Deels openbaar 10.2.e e e e e e e e 11 ILT ILT Landsadvocaat ILT Landsadvocaat ILT ILT Landsadvocaat ILT Landsadvocaat ILT Landsadvocaat Deels openbaar 102 b ILT Landsadvocaat 10.2.e Deels openbaar 10.2.e 1^1 ILT ILT ILT IIBf ILT

3 D20 correspondentie d.d. 20 november :06 (RE: graag info procedure Uber/ procedure bij college van beroep voor bedrijfsleven?) D21 correspondentie d.d. 20 november :46 (RE: j 022 correspondentie d.d. 20 november :42 (Pleitnota UberPOP( )(1 bijlage, concept pleitnota LA/J.LT) D23 D24 D25 D26 D27 correspondentie d.d. 20 november :27 (FW: Drive ugo: innovatie binnen bestaande taxiwet prima mogelijk, TaxiPro) correspondentie d.d. 20 november :34 (FW: Uber International / ILT : schriftelijke uiteenzetting [BR- M.FID ) correspondentie d.d. 20 'november :33 (Pleitnota UberPOP ) (1 bijlage, concept pleitnota LA/ILT) corréspondentie d.d. 21 november :41 (FW: Tweets rechtzaak Uber vs ILT) correspondentie d.d. 21 november :02 (RE:) D28 correspondentie d.d. 21 november :27 (FW: Journaal sept-okt 2014 Zware handhaving taxi) (1 bijlage) D29 correspondentie d.d. 22 november :20 (RE: Tweets réchtzaak Uber vs ILT) 030 Coosto rapport d.d. 23 november 2014 tè_ Hf Deels openbaar 10.2.e ILT I&M Deels openbaar Deels openbaar Deels openbaar Deels openbaar Deels openbaar 10.2.e e e e e 11 ILT Landsadvocaat ILT ILT Landsadvocaat ILT ILT ILT ILT ILT Deels openbaar 10.2.e ILT ; ILT Deels openbaar ILT ILT Deels openbaar 10.2.d 10.2.e ILT Dééls openbaar 10.2.e ILT ILT ' ILT Openbaar Coosto ILT

4 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 Coosto rapport d.d. 24 november 2014 E mail correspondentie d.d. 24 'november :02 (Uber stapt haar reenter om boetes voor UberPOP NOS) (nieuwsbericht) É-mail correspondentie d.d. 24 november :5.0 (FW: VERTROUWELIJK:. DRAAIBOEK SNORDERS ACTIE Uber SPECIAL 19 en 22 NOVEMBER 2014) (1 biilaqe) correspondentie d.d. 21 november :03 (Verslag rechtzaak Uber voorzieningenrechter in de Volkskrant) Coosto rapport d.d. 25 november correspondentie d.d. 25 november :03 (Uber brainstorm) correspondentie d.d. 25 november :09 (RE: Price surge ën Uber). correspondentie d.d. 21 november :57 (RE:Price surge en Uber) correspondentie d.d. 21 november :45 (RE:Pricè surge en Uber correspondentie d.d. 25 novém'ber :50 (het vervolg update dossiër) correspondentie d.d. 26 november :22 (RE: het vervolg update dossier) correspondentie d.d. 26 november :22 (RE: uitvraag vakantiedagen) Coosto rapport d.d. 26 november 2014 Openbaar Coosto ILT Deèis openbaar 10.2.e ILT ILT Deels openbaar 10.2.C 10.2.d 10.2.e ILT Deels openbaar ILT ILT Openbaar Coosto ILT Deels openbaar ILT ILT Deels openbaar 10.2.e 11 ILT ILT Politie A'dam ILT Deels openbaar ILT ILT Deels openbaar 10.2.e 11 Deels openbaar Deels openbaar Deels openbaar 10.2.e d ILT ILT ILT ILT ILT ILT ILT ILT Openbaar Coosto ILT

5 D44 correspondentie d.d. 27 november :45 (Uber pakket) 044 correspondentie d.d. 27 november :45 (Ubër pakket) 045 Coosto rapport d.d. 27 november 2014 D46 Coosto rapport did. 28 november 2014 D47 Coosto rapport d.d. 29 november 2014 D48 Coosto rapport d.d. 30 november 2014 D49 Coosto rapport d.d. 1 december 2014 Deels openbaar Deels openbaar 10.2.e e 11 ILT ILT ILT ILT Openbaar Coosto ILT Openbaar Coosto ILT Openbaar Coosto ILT Openbaar Coosto ILT Openbaar Coosto ILT

6 f-: \

7 uber I uber taxi uber app ub... Periode: 29/11/ /11/2014 Door: John Klisters Project: Taxi Datum aangemaakt: 01/12/2014

8 a' ^inhoudsopgave., '3^!- 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Activiteit & Sentiment 2 Trending topics 3 Bronnen 4 Websites ' 5 Auteurs 6 Berichten 7 > # COOSTO

9 Activiteit & Sentiment Activiteit & Sentiment Opmerkingen over Activiteit & Sentiment Dè eerste grafiek 'Activiteit' geeft aan hoeveel berichten in de gekozen tijdsperiode voldoen aan de zoekopdracht. Per dag wordt het aantal berichten geteld.en in deze grafiek visueel weergegeven. Hoe hoger de piek, hoe meer berichten de zoekopdracht öp de betreffende dag heeft opgeleverd. De tweede grafiek toont het sentiment van de zoekopdracht. Coosto probeert automatisch vast te stellen welk sentiment een auteur wil overbrengen met het bericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen positief sentiment, negatief sentiment en neutraal. Als positief markeert Coosto berichten die een positieve emotie uitstralen: ^iijdschap, enthousiasme, vertrouwen, enz. Als negatief, berichten die een negatieve emotie uitstralen: frustratie, woede, angst, enz. Alle overige berichten worden als neutraal bestempeld. Coosto geeft ieder bericht een sentimentscore (positief, negatief of neutraal) en deze berichten worden per dag tegen elkaar afgezet, waardoor er een sentimentscore uitkomt. Wanneer de grafiek boven de nullijn uitkomt is de sentimentscore positief, wanneer de grafiek onder de nullijn uitkomt duidt dit op een negatieve sentimentscore. In de derde grafiek vindt u een tijdslijn. Uit deze tijdslijn kunt u opmaken of er in het verleden over het desbetreffende onderwerp is gesproken. # COOSTO

10 Trending topics Trending topics trend. - { Trend volume 1. plank 2. griezelig gedrag van uber 3. stelselmatig gegevens 4. rijders 5. ontevreden uber 6. incident Opmerkingen over Trending topics Trending topics zijn woorden of woordcombinaties die in de gekozen tijdsperiode opvallend vaak voorkomen in de berichten die voldoen aan de zoekopdracht. Ze zijn bedoeld om een kort, thematisch overzicht te bieden van belangwekkende onderwerpen in de geselecteerde periode. Omdat Trending Topics geautomatiseerd, op statistische gronden worden vastgesteld en niet door een mens ^control eerd worden kunnen er soms vreemde resultaten tussen zitten. v.. / O # COOSTO

11 'éfoririéh Bronnen % ft ~^ p ^ T "«^ i ja w v o- ~ r w i I Type bronnen K ^ t J v «> ^ Berichten j 1. Twitter,! 29J! 2. Facebook i 1 j Opmerkingen over Type bronnen Coosto deelt websites in bij een bepaald type bron: nieuws, blog, forum, Twitter, Hyvès, Linkédln, YouTübé en Gpogle+. Elk van de categorieën omvat alle websites die tot deze categorie behoren. In de tabel wórdt het aantal berichten per type bron weergeven. _ ö / ) # COOSTO

12 Websites Websites Website. - ï ; Bereik;.; Berichten 1. twitter.com/t x04 2. twitter.com/harmenvs 3. twitter.com/bitcoinference twitter.com/twanrijpers 6. twitter.com/thejnho_daily 7. twitter.com/rubenkoekoek twitter.com/kaidanrobert 8. twitter.com/roelof_v.i 10. twitter.com/henq Opmerkingen over Bronnen L : i\m 2 WÊ ï ).: i' m i i i; i i m u.j... _ 11. 'l' _ Dit zijn de websites waarop de meeste berichten staan die voldoen aan de zoekopdracht. Met Coosto kan worden gekeken welke websites relevant zijn, en hoe vaak er met welk sentiment op een website wordt gepost. Het bereik is een getal van 0 t/m 10 dat aangeeft hoe belangrijk een website is. Sites met een hoog bereik zijn belangrijker dan sites met een laag bereik. Bij de berekening van bereik wórdt gekeken hoeveel websites linken naar een site, en wat het bereik van deze sites is. i \ / ) v ' # COOSTO

13 Auteurs 6 Au teu rs I * V* t i *Z * 1 J Auteur ^ _ r j > " \ ** j 1. Bitcoinference -^ X-, ^, < Berichten * *. ^ ~. *-. ~ i 2. ^ harmenvs \ 2 -Retweets & reacties ~ ««Volgers- ; Invloed i ; 3. f t_x04 j 2 s p 39 3,5 j 4. ^ kaidahrobert * ,1 1 i 5. >j* twanrijpers i 1 M! 6. ^ VacaturësAmste2!. i 7. ^ gerardvankooten j 8. f getyeller! ï»" i 9. f climatebabes - i 10. ^ Studerencom D Opmerkingen over auteurs Dit zijn de auteurs die de meeste berichten hebben geschreven die voldoen aan de zoekopdracht. ' r -i S _L _fj mm ,5 ' MB ,7 1 I ,7. ' , o 711 1,5. 5.i j m ,4 j 1, \ 1 M ' i '., Coosto geeft de auteurs weer in een tabel. De lijst wordt/opgemaakt door na te gaan op welke auteurs in de gekozen periode verantwoordelijk zijn voor de meeste resultaten. Het balkje is een grafische weergave van het aantal resultaten, en geeft tevens aan welk deel positief is (groen), wélk deel negatief is (rood) en welk deel neutraal is (grijs).,<^)or twitteraars berekent Coosto een invloedsscore. Deze wordt bepaald aan dë hand van iemands activiteit op ; "twittèr, en dan in het bijzonder de mate van interactie tussen de auteur en andere auteurs. Deze score begint bij nul (geen invloed) en kan.oplopen tot in de duizenden (wat hoogst ongebruikelijk is). Als een auteur geen twïtteraa'r is, toont Coosto een rood kruisje. # COOSTO

14 Berichten Berichten Anonorpheus volgers - 2 invloed 30/11/ if Wber.'s data sucking Android app is dangerously close to.#malware.. #Doulci 7 uur geleden Bereik: 23"3 ^, harmeiivs 981 volgers- 2.7 invloed _ 30/11/ mart'iriarets Klopt. Maar ook Uber zelf zegt dat Überj geen deeleconomie is. Ter nuancering: jjjierpöf» is een ander. - ' verhaal. 8 uur geleden ^ Bereik: Negatief henq 133 volgers -1.6 invloed 30/11/ ontevreden "Über-rijders kunnen hun eigen taxi app ontwikkelen. #Blockchain #Bitcoin 8 uur geleden ' " Bereik"I"3C3 W Negatief BÏtcoinference 832 volgers invloed in/n/?nia h enq ontevreden Ub'èr-rijders kunnen hun eigen taxi app' ontwikkelen. ' ' ^ 8 uur geleden #Blockchain #Bitcoin Bereik: VSzTTïW Negatief Bitcoinference 832 volgers-.1.5 invloed ontevreden Übër-rijdèrs kunnen hun eigen taxi 'app ontwikkelen. + #Blo'ckchain #Bitcoin 8 uur geleden ) Bereik: rrrr"ar Johnf oroflex 257 volgers invloed 30/11/ Uber, dat was toch die alternatieve taxicentrale met die hippe 'app? #tegenlicht 8 uur geleden Bereik: O.tSil )f getyeller 30 volgers invloed 30/li/ ^Tegenlicht slaat plank mis door bijna alleen maar naar'uber te kijken. Terwijl Uber niet als 8 uur geleden #dèelecöriomië wordt gezien; Hooguit UberPOP, Bereik: r2tt,t W rubénkoekoek 410 volgers invloed 30/11/ R #Tegehlicht slaat plank mis door bijna alleen maar naar Uber te kijken. Terwijl Über niet als #deeleconorhie wordt'gezien. Hooguit UberPOP 9 uur geleden r Bereik: I %! W letekeschouten 653 volgers invloed 30/11/ #tegénlicht slaat plank mis door bijna alleen maar naar Über te kijken. Terwijl Uber niet als #deelëcónomie wordt gezien: Hooguit UberPOP, 9 uur geleden _ Bereik: W r-\ harmenvs 982 volgers invloed /' ; inmnma 711^ #Tegenlicht slaat plank mis door bijna alleen maar naar Uber te kijken. Terwijl Übe% niet als #deeleconomie wordt gezien. V j ju/iwzui4zi.j3 Hooguit UberPOP 9 uur geleden Bereik: ^ ^3r Studerencom 524 volgers invloed 30/11/ 'Alles over de #Uber app bij #tègenlicht 9 uur geleden Bereik: I %f twanrijpers volgers invloed 30/11/ Uiteraard aandacht voor Über, de bekende app voor taxiritjes #tegenlicht 9 uur geleden Bereik: t > ; "ï 3# VacaturesAmste2 461 volgers invloed 30/11/ Amsterdam - Rijd met UberPOP! - Uber Partners 9 uur.geleden Bereik: LCSC af # COOSTO

15 Berichten Meindert Gorter 30/11/ Hubert Andela van branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer is het zat. Al die verhalen over taxi - app Über in NRC -. - terwijl initiatieven van de'taxïbranche nauwelijks media-aandacht. "Waarom uur geleden - X Bereik: T kaidanrobert 21 volgers-1.1 invloed 30/11/ Uber-medewerker op de vingers getikt na privacyschending More #ubergate.delete your app!<5> Idag geleden " Bereik: I -'^-af Negatief t_x04 39 volgers - 3 invloed 79/11/ RT climatebabes: Griezelig gedrag van Über, de app geeft stelselmatig gegevens door, maar Über doet alsof het om een ' incident gaat dag geleden Bereik: l ;,*i W Negatief climatebabes volgers invloed?q/n/?ma?i-7i Griezelig gedrag van Uber, de app geeft stelselmatig gegevens door, maar Über doet alsof het om een incident gaat.. ', _ 1 dag geleden ^ Bereik: I \ af roelof_v 542 volgers invloed 29/11/ huisartsrossen hmmmm, als zo'n app net zo'n verdien model wordt als van uber. nee dank je... 1 dag geleden Bereik: l..""",'i af Negatief thè_inno_daily volgers invloed 29/11/ T'CHnno Update Wat zijn dat nu voor gekke permissies in de Uber-app? ^ 1 dag geleden Bereik: T -i a# Tea volgers invloed 29/11/ ^ l s k e M a r c 0 : Uber onder vuur om Android- app via telegraaf 1 dag geleden Bereik: V ~..1 Negatief FelixFeed 14 volgers invloed 29/11/ W a t z 'j n d a t n u voor gekke permissies in de Uber - app? 1 dag geleden Bereik: T.-: r 3 af ' t_x04 39 volgers invloed ^ 29/11/2014 su Jsinamsterdam Uber zegt dan. We zijn maar een app, alle verantwoordelijk schuiven ze af. 2 dagen geleden Bereik: f ; "'I af gerardvankooten 711 volgers invloed 29/11/ über - app blijkt te spioneren Automatisering Gids 2 dagen geleden Bereik: f af ^ Ruudstarr 42 volgers -1.1 invloed 29/11/ Uber: De opkomst van dé populaire, maar controversiële taxi -app 2 dagen geleden Bereik: r*j:ti af Paul4taxi 71 volgers -1.3 invloed 29/11/2014 io 31 R T IskeMarco: Uber onder vuur om Android- app http.;//t.co/xq4qwf31kd via telegraaf ' 2 dagen geleden Bereik: t %1 af hakbijler 53 volgers invloed 7Q/11/ R #Uber's ridesharing android app steals your personal #data and your neighbour's too! #Uber ' #android. 2 dagen geleden Bereik: I 'Taf IggeRoman volgers invloed 29/11/2014 io 14 Uber- app blijkt te spioneren Automatisering Gids 2 dagen geleden Bereik: V".:"y. af # COOSTO

16 Berichten IskeMarèo 9 volgers -1.5 invloed 29/11/ Uber'.onder vuur om Android-.app via telegraaf 2 dagen geleden Bereik: GoyvaertsWesley 217 volgers invloed M / 1 ],< nq-ss Checked in automatically with the Über Checkin app'! Crossfit Antwerpen in Antwerpen),,! ' 2 dagen geleden, Bereik: RWa 3T RCvanderLaan volgers -1 invloed?q/i i/?m 4 07-n7 Checked in automatically with the Uber Check-In app! moer'mond in Hoofddorp) ', 2 dagen geleden Bereik: Sr Opmerkingen over berichten Hier worden de laatste berichten getoond die voldoen aan de zoekopdracht. # COOSTO

17

18 ^^.^ ^B^B ^ Rapport uber j uber taxi uber app ub. Periode: 28/11/ /11/2014 Door: John Kusters 4 Project: Taxi Datum aangemaakt: 30/11/2014 w f V- 'M>

19 inhoudsopgave I n ho udsopga ve Inhoudsopgave 1 Activiteit & Sentiment ' 2 Trending topics 3 Bronnen 4 Websites 5 Auteurs, 6 Berichten 7 > # COOSTO

20 Activiteit & Sentiment Activiteit & Sentiment Opmerkingen over Activiteit & Sentiment De eerste grafiek 'Activiteit' geeft aan hoeveel berichten in de gekozen tijdsperiode voldoen aan de zoekopdracht, Per dag wordt het aantal berichten geteld en in deze grafiek visueel weergegeven. Hoe hoger de piek, hoé meer berichten de zoekopdracht op de betreffende dag heeft opgeleverd. De tweede grafiek toont het sentiment van de zoekopdracht. Coosto probeert automatisch vast te stellen welk sentiment een auteur wil overbrengen met het bericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen positief sentiment, negatief sentiment en neutraal. Als positief markeert Coosto berichten dié een positieve emotie uitstralen: /jijdschap, enthousiasme, vertrouwen, enz. Als negatief, berichten die een negatieve emotie uitstralen-frustratie; 'woede, angst, enz. Alle overige berichten worden als neutraal bestempeld. Coosto geeft ieder bericht een sentimentscore (positief, negatief of neutraal) en deze berichten worden per dag tegéh elkaar afgezet, waardoor er een sentimentscore uitkomt. Wanneer de grafiek boven de nullijn uitkomt is de sentimentscore positief, wanneer de grafiek onder de nullijn uitkomt duidt dit op een negatieve sentimentscore. In de derde grafiek vindt u een tijdslijn. Uit deze tijdslijn kunt u opmaken of er in het verleden over het desbetreffende onderwerp is gesproken. v # COOSTO

21 Trending topics Trending topics v.trend ;. : - / ' /' Vi''V^^ i - : ' ' Trend volume I 1. spioneren I 2. app voor android 3. hele telefoon! 4. app spioneert 5. gifbeker bijgeschonken 6. begrip hardleers 7. stelselmatig gegevens 8. griezelig gedrag van uber 9. cbp 10. incident Opmerkingen over Trending topics <.j. Trending topics zijn woorden of woordcombinaties die in de gekozen tijdsperiode opvallend Vaak voorkomen in dé berichten die voldoen aan de zoekopdracht. Ze zijn bedoeld om een kort, thematisch overzicht te bieden van belangwekkende onderwerpen in de geselecteerde periode.. Omdat Trending Topics geautomatiseerd op statistische gronden worden vastgesteld èn niet door een mens gecontroleerd worden kunnen er soms vreemde resultaten tussen zitten. # COOSTO /

22 bonnen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ D ^.,, ^. ^! 1. Twitter 2. Facebook 65 t!! 6 j III Opmerkingen over Type bronnen Coosto deelt websites in bij éen bepaald type bron: niéuws, b.log, forum, Twittér, Hyves, Lirikedln, yöutube en Googlé+. EIk van de categorieën omvat alle websites dié tot deze categorie behoren. In de tabel wordt het aantal berichten per type bron weergeven., A # COOSTO

23 Websites Websites! Website :.'. ; twitter.com/rcvanderlaan ; 2. twitter.com/t x04 : i 3. twitter.com/ictnieuws Bereik. j-. ^/. Berichten. ' 1 io" '!» - - ' 4 ('II ; 4. twitter.com/felixfeed! 5. twitter.com/appnieuws 6. I j 8. I Opmerkingen over Bronnen I _ ± I 1. 2 I I 1 2 H ill 11 1 ; I ~ : t 1 f I Dit zijn de websites waarop dé meeste berichten staan die voldoen aan de zoekopdracht. Met Coosto kan worden gekeken welke websites relevant zijn, en hoe vaak er met welk sentiment op een website wordt gepost. Het bereik is een getal van 0 t/m 10 dat aangeeft/hoe belangrijk eén website is. Sites met een hoog bereik zijn belangrijker dan sites met een laag bereik. Bij de berekening van bereik wórdt gekeken hoeveel websités linken haar een site, en wat het bereik van deze sites is. j'\ x_ J # COOSTO

24 A^Urs A^te^rs ^ ^ u r ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ Berichten: \ R e twe e ts & readies. Volgers '-' :i Invloed 1. T RCvanderLaan! 10 1, f M t mm I;Ó ' ' IB ,5 W ,5 v 4. ^ ictnieuws ' J_ i ^ ,2 mmm 5. >f AppNieuws 3. ^ FelixFeed ,5 i 6. ^ enterware 1 Ó ,5 i ^ _._ 7. ^ roelofv 1 i! o 542 1,8 _j _... 8., f privacyol ,6 i 9. ^ aci_online " i j t 10. ^ Paul4taxi ,3 1 f ') Opmerkingen over auteurs Dit zijn de auteurs dié de mééste berichten hebbëri geschreven die voldoen aan de zoekopdracht.. ' ;. : Coosto gééft de auteurs weer in éen tabel. De lijst wordt opgemaakt door ha te gaan op wélke auteurs in de gekozen, période vérahtwóordelijk zijn vpör dë mééste resultaten. Hët,balkje is een grafische weergave van het aantal resultaten, en geeft tevens aan wélk deel positief is (groen), welk déél nëgatief is (rood) en welk deel neutraal is (grijs). J }oï twitteraars berekent Coosto een invloedsscore. Deze wordt bepaald.aan dé hand van iemands activiteit pp. twitter, en dan in het bijzonder dé mate vah interactie tussen de auteur éh andere autëurs. Deze score begint bij hul (geen invloed) èn. kan qplopen tot in de duizenden (wat hóógst ongebruikelijk is). Als.eén auteur geen twitteraar is, toont Coosto één, rood kruisje. # COOSTO

25 Berichten Berichten Negatief t_x04 39 volgers - 3 invloed. 29/11/ Griezelig gedrag van Über, de app geeft stelselmatig gegevens door, maar Uber doet alsof het om een ',. 6 uur geleden incident gaat.. Bereik: I," : 1 W Negatief climatebabes volgers invloed 2Qn inma.i'.. Griezelig gedrag van Uber, de app geeft stelselmatig gegevens door, maar Über. doet alsof het om een incident gaat.. ' ' 8 uur geleden Bereik: l. Z SF roelof_v 542 volgers invloed 29/11/ hmmmm, ais zo'n app net zo'n verdien model wordt als van uber, nee dank je... 8 uur geleden Bereik: I r;..r # Negatief the_inno_daily volgers invloed 29/11/ TloTnno Update Wat zijn dat nu voor gekke permissies in de Über app? 10 uur geleden Bereik: I Tea volgers invloed 29/11/ R Uber onder vuur om Android- app. via telegraaf 10 uur geleden Bereik: I.'. af Negatief FelixFeed 14 volgers invloed 29/11/ W a t *'' n d a t n u v o o r g e k k e permissies in de Uber app uur geleden Bereik: I';, af t x04 39 volgers invloed 29/11/ suusinamsterdam Uber zegt dan. We zijn maar een app, alle verantwoordelijk schuiven ze af. 16 uur geleden Bereik: l' y'ss af gerardvankooten 711 volgers invloed 29/11/ Uber app blijkt te spioneren Automatisering Gids via ictnieuws 17 uur geleden Bereik: r.'--"-}'af Ruudstarr 42 volgers -,1.1 invloed 29/11/ Uber: De opkomst van de populaire, maar controversiële taxi - app 17 uur geleden Bereik: Sf "N V / Paul4taxi 71 volgers -1.3 invloed 29/11/ RT IskeMarco: Uber onder vuur om Android-app via telegraaf 19 uur geleden Bereik: ; af hakbijler 53 volgers invloed 79/11/701.1 in im #Uber's ri desharing android app, steals your personal #data and your neighbour's too! #Übër #android 19 uur geleden Bereik: I. J "2 W IggéRoman volgers invloed 29/11/2014 io 14 Uber app blijkt te spioneren j Automatisering Gids via ictnieuws 19 uur geleden Bereik: ; af IskeMarco 9 volgers invloed 29/11/ u b e r onder vuur om Android-app uur geleden Bereik:. *. af # COOSTO

26 Berichten GoyvaertsWesley 217 volgers - Ö.6 invloed, 29/11 / Checked in automatically with the Uber Checkin 'app! Crossfit Antwerpen in Antwerpen) 19'uur geleden nttp://t.co/lpuvjsg7,j - " \ Bereik: 1%%.:. ST hrtps://twitter.com/goyvaertswësley/status/ RCvanderLaan volgers - 1 invloed 79/11/2014 n? n? Checked in automatically with the Uber Check-In app! moërmond in Hoofddorp) 22 uur geleden Bereik: i/v 33E af deputytames 62 volgers -1.8 invloed 28/11/ Uber- app blijkt te spioneren Automatisering Gids 1 dag geleden Bereik: r "Saf Negatief FelixFeed 14 volgers invloed 28/11/ W a t z i j n d a t n u v o o r 9 e k k e permissies in de Uber app? 1 dag geleden Bereik: t r? af RJongejan_Vest 61 volgers -1 invloed 28/11/ R Uber- app blijkt te spioneren: De app die Uber heeft uitgegeven voor Android blijkt niet alle.. #itmanagement #it 1 dag geleden Bereik: * af jmvangaal 82 volgers invloed 28/11/ R Wereldwijd worden UberPop/X chauffeurs voorgelogen door Uber. 1 dag" geleden Bereik: r "ü'af VacaturesAmste2 461 volgers invloed 28/11/ Amsterdam - Rijd met UberPOP! - Uber Partners 1 dag geleden Bereik: f 5 T i'1!af RCvanderLaan volgers - 1 Invloed 7R/11/7014 7i nm Checked in automatically with the Uber Check-ln app! moermond in Hoofddorp) ' ' dag geleden t Bereik. 'Vaf RCvanderLaan volgers-1 invloed 7R/n/7ni Checked in automatically with the Uber Check-In app! Kinderdagverblijf Robbeneiland) ' ', 1 dag geleden _, Bereik: r;'ss Sf \ Negatief Techniek Nieuws volgers invloed 28/11/ Malware -achtige Uber app blijkt onzin: De app van taxideelservice Über heeft volgens een tec... #tèchniek #nieuws 1 dag geleden Bereik: F".'m af RCvanderLaan volgers - 1 invloed 28/11/ Checked in automatically with the Uber Check-In app! dag geleden Bereik: i.sss af RCvanderLaan volgers - 1 invloed 28/11/ Checked in automatically with the Uber Check-In app! XL) 1 dag geleden Bereik: af RCvanderLaan volgers - 1 invloed 28/11/ Checked in automatically with the Uber Chéck-ln app! Bruna) 1 dag geleden Bereik: *T'?r. af RCvanderLaan volgers - 1 invloed 28/11/ Checked in automatically with the Uber Check-In app! Koffie & Zo) 1 dag geleden Bereik: af # COOSTO

27 Berichten FluxMagazinèNL 37,vplgers iriylöèd \, 28/11/ app 1 vbbrandroid-telêfö'óns blijkt jé hele toestel leeg tè trekken: Hallo, / - : ' CBP?#cbpwebhttp:/.t.co/wTfiFrgdYq.' " 1 dag geleden - ; Bereik:f#:^. W httpsv/twimer:corn/f Positief fnïanjoo volgers invloed *. 28/11/ JÜber's data-sucking' app) is.dahgergüsly closè to malware - Cult of Mac thanks,. ' 1 dag geleden wihtefjessica. Bereik: «i:.'zw https.://twitter.com/fmanjoo/status/ t_x04 38Volgers - 2:8 invloed, ' 28/11/ R T Verrats: Hallo Zeg! De Uber!-'app., spioneert wat voorgesprekken je voert, welke apps je'hebt, je locatie en of je toestel kwetsbaar is voor malware dag geleden Bereik:tTT.t 3F t_xq4 38 volgers -2.8 invloed. _ PB/l 1/7014 lfl-7fi 'Misschien kan Twitter eens hèt begrip hardleers opzoeken', taxi app Über nog veel erger voor privacy:, ',, _ ' 1 dag geleden ' 'Lm ' ' Bereik: f :7~'l ar 28/11/ :53 1 dag geleden bertemste 55 volgers Invloed 'Misschien kan Twitter eens het begrip hardleers opzoeken', taxi -öpp Übéri nog veel erger "voor privacy: Bereik: I ) # https: //twitter.corri/bërtemste/status/ Negatief 28/11/ :31 1 dag geleden Bèrthóld Bouman Vooral dit over de Über app', "Alsóf een taxichauffeur éérst je huis.in loopt qm.door je post té snuffelen, in je wasmand,té wroeten en te noteren welke pillen en'poeders erin je medicijnkast staan," maakt hét probleem meteen heel duidelijk. - Twitter bréngt sinds enkele dagen in kaart welke apps je op je mobieltje hebt staan. Om je nog beter met passende reclame te kunnen lastigvallen. Twitter vraagt het tenminste nogj Uber_ trekt gewoon je telefoon iéeg. ' Bereik': I. 28/11/ :06 2 dagen geleden Verrats 547 volgers-.0.9 invloed... Hallo Zeg! De Uber app spioneert wat voor gesprekken je voert, welke apps je hebt, je locatie en óf je toestel kwetsbaar is voor malware... Bereik:i.', -<_.-'. Steven Steyaert ', 28/11/ :03 Tijdlijnfoto's. Modernisering regels voor Brusselse taxi 's? BTB geeft tips aan Pascal Smet Dinsdag 24 november kondigde, Pascal Smet, Brussels minister bevoegd voor Mobiliteit, aan dat hij de regels voor de taxisector wil moderniseren. De nieuwe 2 dagen geleden regels móéten de klantvriendelijkheid verhogen en ruimte maken voor andérè Spelers.' zoals UBER. BTB geeft graag een. aantal tips! Klantvriendelijkheid verhogen, ja! Maar dan zonder oneerlijke concurrentie. BTB kan alleen maar toejuichen dat minister Smet de regels wil moderniseren en de klantvriéndelijkheid van de taxisector wenst te verbeteren: Maar boven alles móeten zowel de taxichauffeurs eh hun klanten beschermd worden tegen intiatiéveh zoals UBER. Daarom pleit BTB ervoor om di t alles in een taxidecreet te gieten. En met duidelijke regels'voor chauffeurs die in loondienst rijden, voor wie cao's. gelden die tussen de sociale partners worden afgesloten. Veiligheid voorop! Zes vraagjes voor minister Smet) over UBER : - Volgden de UBER-chauffeurs een opleiding? - Hebben ze een attest van medische geschiktheid? - Zijn hun wagens gekeurd zoals dë taxi 's? Eh dit om de zes maanden, zoals voor alle taxi's? -Is er een verzekering die ook de schade van de... passagiers dekt? ƒ Hébben ze een vergunning van het Brussels Hoöfdstedelijk ëewest? - Geven UBER -chauffeurs hun inkomsten aan aan de fiscus? Het antwoord is zes keer néén! Daarom.' minister Smet, vragen wij u hiermee zekér rekening te houden bij dé modernisering! Innovatie voor iedereen? We kunnen er niet om heen: we maken mét zijn 'allen' steeds nieer. gebruik' van apps. Waarom dan niet vanuit de Brusselse overheid eén taxi - app ontwikkelen? Die dan door.iedere reguliere speler pp dezelfde wijze kan gebruikt worden? Invoering van de digitale taxamëtér, voor iedereen! De Brusselse taxivérenigingen verzetten zich hevig tegen de invoering. Frank Moreels : "De digitale taxameter is het uitgelezen instrument óm tot een goed werkende tax.isectgr.te komen. Wie niets te yerbergën heeft; vreest geen controles. En dat geldt zowel voor dé bestaande taxibedrijven, als yobr allé'toekomstige spelers, inclusief UBER." De invoering vah de taxameter sleept al jaren aan, wë roepén minister Smet eëh'vershelling hoger te schakelen; en té onderzoeken of het Brussels Gewest de kost hiervan niet kan (mee)dragéh.\lh afwachting: handhaving van de huidige regels! Meer controles! Zo lang de regels niét gewijzigd zijn, eist BTB dat de controles verder gezét worden! Want de taxisector in Brussel hééft nu al te kampen met allerlei mechanismen yan ontduiking van dé regels, met sociale dumping, :. Het voófnerhëh om dé regels te gaan veranderen, mag niet leiden tot. een de -facto "gedoogbeleid", pok niet voor de huidige spelers op de markt. BTB roept alvast de taxichauffeurs op om op 8 ën 15,december meéfactie té voeren! Zij zijn alvast niet yergétén dat Brusséls Airlines promotie maakt voor UBER... '* ',.. Positief 28/11/ :02. 2 dagen geleden Bereik. I" : f Heleeh Kuiper jk mailde ICS Card Services (van MasterCard) óver hun samenwerking mét [Über: "Vraag/Opmerking: Jullie.wérken samën.'met Über Uber is afgelopen wéék niet zo positief in hef nieuws gewéést: weigert interview met dé Volkskrant omdat die, -, 'kritische vragen stélt,, bijzónder sexistische campagne in Frankrijk, uitingen 'van 1 dé top dat journalisten, die kritisch zijn.over Uber zwart gemaakt moeten worden... Lijkt mij niet écht een bedrijf waar je'als bedrijf meë geassocieerd wil worden. Hoe staan jullie daar in? '" Dit was hét antwoord: "Geachte mevrouw Kuiper, Dank voor uw met betrekking tot Uber Ën. wordt yéel geschreven over Uber, omdat zij zeef innovatief zijn en eén revolutie ontketenen in de gevestigde taxibranche. Met UberPOP komt een,nieuwe fase.van het mobiiiteitsideaalïn beeld door efficiënter gébruik van de beschikbare yoértuigcapaciteit. Voor consumenten is dé komst vah Uber zeer gunstig; ómdat zij nu yéeljco'mfortabelef én meestal óók voprdëliger éen taxirit kunnen krijgéh. Alleen de reguliere taxibranche is niet blij met dè komst vah Uber, omdat zij vrezen voor concurrentie. Kunnen we ü verder nog van dienst zijn? Dan Horen we dat graag van u. Met vriendelijke groet, International Card Services BV" Wat een vreemd antwoord! Ik heb het idee dat ze helemaal voorbij gaan aan de inhoud van mijn vraag! Bereik: tr^ttj f # COOSTO

28 Berichten AppNieuws 313 volgers - 0,5 invloed 28/11/ Uber - app blijkt te spioneren - Automatisering Gids hup://t.cd/g3wogkcxu6 #appj 2 dagen geledén Bereik:'!" Ti 3_? Dawn Dreams 28/11/ 'Letterlijk je gegevens op straat... - 'Über verzamelt allerlei gegevens via de Android app; van haar klanten zonder dat deze dat weten. Het gaat om zaken als locatie in de tijd en belhïstorie. Dat is 2 dagen geleden _ Bereik: T TedduPon 131 volgers invloed 7o m ( 7 m j ia-na R Dë Über app'voor Android blijkt je hele telefoon leeg te roven en de gegevens door te sturen naar Uber ' ' _ 2 dagen geleden -' Bereik: ï r." T: af Positief Róbert-Jari Liebëh 28/11/ "' s ' n e season to be jolly! En hoe kan dat beter dan warm en droog in een Uber onderweg naar de leukste kerstfeestjes.:) hamsterdam #app #kérst 2 dagen geleden call? Bereik: 579 r.t~t! volgers T invloed 28/11/ Über app logt o.a. WiFi/GPS/Camera gegevens van footed androids 2 dagen geleden Bereik: V Z a f AppNieuws 313 volgers invloed 28/11/ Uber; app: blijkt te spioneren - Automatisering Gids #app 2 dagen geleden Bereik: t :mf - privacyol 241 volgers invloed 28/11/ :28 g / / t. ^ 7 ^ S ^ * «* ^ ^ ^ ^ "* ^ ^ ^ 2 dagen geleden Bereik:. Sr GersTechblog 229 volgers -1.7 invloed 28/11/ Hoezo privacy? Uber app blijkt te spioneren: De ap^ van Über;. voor Android blijkt niet alle... ; htt'p://t.co/mdybp5zvfx 2 dagen geleden ' ' Bereik:i'pZlW è'nterware volgers invloed 28/11/ A G ~ Uber- app blijkt te spioneren 2 dagen geleden Bereik: X. ' af entemext volgers invloed 28/11/ A G ~ Mber- app blijkt te spioneren 2 dagen geleden Bereik: t&ctri af https-.//twitter.com/enternextmatus/ y ' colocatie volgers invloed 28/11/ AG - Uber app blijkt te spioneren 2 dagen geleden Bereik:.E6~~; af"" HostèdComputing 14 volgers invloed 28/11/ Uber app blijkt te spioneren 2 dagen geleden Bereik: C*. ' 3? RoelahdPÏuijm* volgers - 2 invloed 28/11/201 V 3:11 'i iï^^^ : ï *' a " die uber heeft uit9egeven voor Android b,ijkt niet a,leen te zor9en voor 2 dagen geleden Bereik: K "T 3# ictiiieuws volgers invloed 28/11/ io Uber app blijkt te spioneren: Dé app die Über heeft uitgegeven voor Android blijkt niet alle... #itmanagemérit'#it 2 dagen geleden Bereik: 3F # COOSTO

29 Berichten 11 Opmerkingen over berichten Hier worden de laatste berichten getoond die voldoen aan de zoekopdracht. r\ M # COOSTO

30 TX> i. %

31 Rapport uber uber Laxi uber app,ub Periode: 27/11/ /11/2014 Door: John Kustèrs Project: taxi Datum aangemaakt: 29/11/2014 ö z)

32 f A'i - inhoudsopgave '. - - Inhoudsopgave _.i-iiï'\_>--i-v:\.'>4 ' "'fe'^vsifi.fc,.., 1. Inhoudsopgave 1. f*? f :s * /i. Activiteit'& Sentiment Trending topics Bronnen Websites Auteurs Berichten : >P %J COOSTO )

33 Activiteit & Sentiment Activiteit & Sentiment Opmerkingen over Activiteit & Sentiment De eerste grafiek 'Activiteit' geeft aan hoeveel berichten in de gekozen tijdsperiode voldoen aan de zoekopdracht. Per dag wordt het aantal berichten geteld en in deze grafiek visueel weergegeven. Hoe hoger de piek, hoe meer berichten de zoekopdracht op de betreffende dag heeft opgeleverd. De tweede grafiek toont het sentiment van de zoekopdracht. Coosto probeert automatisch vast te stellen welk sentiment een auteur wil overbrengen met het bericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen positief sentiment, negatief sentiment en neutraal. Als positief markeert Coosto berichten die een positieve emotie uitstralen: ^lijdschap, enthousiasme, vertrouwen, enz. Als negatief, berichten die een negatieve emotie uitstralen: frustratie, 'woede, angst, enz. Alle overige berichten worden als neutraal bestempeld. Coosto geeft ieder bericht een ' sentimentscore (positief, negatief of neutraal) en deze berichten worden pér dag tegen elkaar afgezet, waardoor er een sentimentscore uitkomt. Wanneer de grafiek boven de nullijn uitkomt is de sentimentscore positief, wanneer de grafiek onder de nullijn uitkomt duidt dit op een negatieve sentimentscore. In de derde grafiek vindt u een tijdslijn. Uit deze tijdslijn kunt u opmaken of er in het verleden over het desbetreffende onderwerp is gesproken. \ ±} # COOSTO

34 Trending topics Trending topics f Trend Trend volume.! i- data i 2. spioneren i i 3. malware i! 4 - dangerously 5. gekke permissies 6. permissies in de uber 7. marzano 8. sucking android app 9. app checkt 10. gegevens pmerkingen over Trending topics Trending topics zijn woorden of woordcombinaties die in dé gekozen tijdsperiode opvallend vaak voorkómen in dè berichten die voldoen aan de zoekopdracht. Ze zijn bedoeld óm een kort, thematisch overzicht té bieden van belangwekkende onderwérpen in de geselecteerde periode. Omdat Trending Topics geautomatiseerd op statistische gronden wórden vastgesteld en niet door een mens gecontroleerd worden kunnen er soms vreemde resultaten tussen zitten. # COOSTO

35 Bronnen Bronnen * > ^ ~ >- ^ «> - J ( J Type bronnen * y, J; \ "t v» t Berichten i ~ - J J - - ~" " '[""!-,_.-. I I 1. Twitter I 127 * i 2. Facebook I 13 I ill Opmerkingen over Type bronnen Coosto deelt websites in bij een bepaald type bron: nieuws, blog, forum, Twjtter, Hyves, Linkedln, YouTubë en, Góoglé+. Elk van de categorieën omvat alle websites die tót deze categorie behoren. In de tabel Wordt het.aantal, berichten per type bron weergeven. T\ J.J r\ J.J # COOSTO

36 Websites Websites j Website, *J, A, Bereik.; s r -, Berichten 1. twitter.com/rcvanderlaan 2. twitter.com/t x04 3. twitter.com/feedjunknl A i3' n... J 4 - li "3 \ u i 4. twitter.com/appnieuws '- \ 3(1 5. twitter.com/the_inno_daily 6. twitter.com/newslocker iet 7. twitter.com/ictnieuws 8. twitter.com/arjanknaap 9. twitter.com/marskap_ict 10. twitter.com/kritischnu Opmerkingen over Bronnen :J_ "l f i 2; I 2 j ij 2 ï II i Dit zijn de websites.waarop de meeste berichten staan die voldoen aan de zoekopdracht. Met Coosto kan worden gekeken welke websites relevant zijn, en hoe vaak er met welk sentiment op een website wordt gepost. Hét bereik is een getal van 0 t/m 10 dat aangeeft hoe belangrijk een website is. Sites met een hoog bereik zijn belangrijker dan sites mét een laag bereik. Bij de berekening van bereik wordt gekeken hoeveel websites linken naar een site, eh wat het bereik van deze sites is. # COOSTO

37 Auteurs Auteurs i'jauteur" - i"' '. '! 1. ^ RCvanderLaan 2. ^ t_x04 3. Feedjunknl 4. ^ AppNieuws 5. ^ newslockerict 6. ^ MarskapJCT 7. ^ FelixFeed 8. ^ arjanknaap 9. f thejnno daily 10. f KritischNU 1 TviK Berichten Retweets &,...,,.. reacties : Volgers Invloed 13 3j II 3 j I 2 j I 2 ' 2 2 i 2 j I 2 I II j o ; i.o I o I 38 j 2.8}**M 1...L 421!! 0,6 j 1 0! 313; 0,5 S I j. _ 1.754! 0.6 j I 0 1! I -4- M»i 11 x : 0,5 1 I 14 j 0,5 j 1 ' ; -J ~ j 0,6 j Opmerkingen over auteurs Dit zijn de auteurs die de meeste berichten hebben geschréven die voldoén aan de zoekopdracht. Coosto geeft de auteurs weer in een tabel. De lijst wordt opgemaakt door na te gaan op welke auteurs in de gekozen periode verantwoprdélijk zijn voor de meeste resultaten. Het balkje is een grafische weergave van hét aantal resultaten, en gééft tevens aan welk deel positief is (groen), welk deel negatief is (rood) én welk deel neutraal is (grijs). J^or twitteraars berekent Coosto een invloëdsscore. Deze wordt bepaald aan dé hand van iemands activiteit op twitter, en dan in het bijzonder de mate van interactie tussen de auteur en andere auteurs. Deze score begint bij nul (geen invloed) eh kan oplopen tot in de duizenden (wat hoogst ongebruikelijk is). Als éen auteur geen twitteraar is, toont Coosto een rood kruisje. # COOSTO

38 Berichten Berichten députytames 62 volgers invloed 28/11/ über- app blijkt te spioneren Automatisering Gids 6 uur geleden Bereik: 13~->»5# Negatief FelixFéèd 14 volgers invloed., z i 28/11/ J n d a t n u v o o r 9 e k k e permissies in de Uber app uur geleden Bereik:': >'iaf RJongèjan_Vest 61 volgers -1 invloed /11/ Uber app blijkt tè spioneren: De app die Uber'heeft uitgegeven voor Android blijkt niet alle... htt'p://t.co/cllmfvg5n #itmanagement#it 6 uur geleden Bereik: af https-.//twïtter.com/rjongejan_vest/status/ jmvangaal 82 volgers invloed... 28/11/ R Wereldwijd worden UberPop/X chauffeurs voorgelogen door Uber". 8 uur geleden Bereik: pctt, af VacaturesArriste2 461 volgers-.0.6 invloed 28/11/ Amsterdam - Rijd met UberPOP! - Uber Partners 8 uur geleden Bereik: r 'J.af T-S ).// RCvanderLaan 1158 volgers -.1 invloed yünvhma?ïnfi -Checked in automatically with the Uber Chëck-lh app! moermónd in Hoofddofb) -, " 8 uur geleden Bereik: 3 W RCvanderLaan volgers - 1 invlóèd, f l n l R n u. n _ Checked in automatically with the Uber Check-!n app! Kinderdagverblijf Robbeneiland) ' '., ' % - : 8 uur geleden Bereik, m33% W https.//twitter.com7rcvandeflaan/status/53b Negatief Techniek Nieuws volgers invloed 28/Ü/2014 ig 28 Ma'jware-achtige Uber- app blijkt onzin: De app van taxideélservice Über heeft Volgens een tec.:. : 10 uur geleden #techniek #nieuws - ' Bereik: af \ RCvanderLaan volgers - 1 invloed. 28/11/2014 ig 25 Checked in automatically with the Uber Check-In app! uur geleden Bereik: af RCvanderLaan 1:158 volgers -1 invloed 28/11/ Checked in automatically with the Uber Check-In app! XL) 10 uur geleden Bereik: Br:^ af RCvanderLaan volgers -1 invloed 28/11/ Checked in automatically with the Uber Check-In app! Bruna) 10 uur geleden Bereik: *-:?&'* af RCvanderLaan volgers -1 invloed 28/11/ Checked in automatically with the Uber Check-In app! Koffie & Zo) 10 uur geleden Bereik: "? af FluxMagazineNL 37 vólgers invloed ' 28;n;2ni4 ia-36 R Gifbeker bijgeschonkën: Uber - app voor Android-telefoóns blijkt je hele toestel leeg te trekken. Hallo, r' ', CBP?#cbpwebhttp://t.co/wTfiFrgdYq u 11 uur geleden Bereik: tv«5-% af # COOSTO

Rapport "slimme meter" -liander -stedin...

Rapport slimme meter -liander -stedin... Rapport "slimme meter" -liander -stedin... Periode: 01/01/2015 - Nu Door: WebCare Enexis Project: Webcare Datum aangemaakt: 25/06/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Activiteit & Sentiment

Nadere informatie

Inventarislijst I bij documenten UberPOP

Inventarislijst I bij documenten UberPOP Inventarislijst I bij documenten UberPOP nr Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger code 11 E-mail correspondentie d.d. 30 december 2014 23:13 uur(brussel neemt 4 ubertaxi's in beslag) Deels openbaar

Nadere informatie

Deels openbaar 10.2.e ILT ILT. Deels openbaar. Deels openbaar 10.2.e Belgische autoriteiten. Deels openbaar 10.2,e ILT ILT

Deels openbaar 10.2.e ILT ILT. Deels openbaar. Deels openbaar 10.2.e Belgische autoriteiten. Deels openbaar 10.2,e ILT ILT Inventarislijst K bij documenten UberPOP nr Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger ebde Kl E-mail corréspondentie Deels openbaar 10.2.e ILT ILT d.d. 26 januari 2015 9:50(...1) K2 E-mail correspondentie

Nadere informatie

Inventarislijst F bij documenten UberPOP

Inventarislijst F bij documenten UberPOP ^jjl m Inventarislijst F bij documenten UberPOP nr Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger code FI E-mail correspondentie Deels openbaar 10.2 e ILT ILT d.d. 8 december 2014 10:22 (Uitspraak VoVo Uber)

Nadere informatie

Finchline Widgets. Versie 4.0

Finchline Widgets. Versie 4.0 Finchline Widgets Versie 4.0 Widgets In Finchline Enterprise worden widgets gebruikt om de beschikbare gegevens grafisch weer te geven. Nieuws Widgets Het nieuws is afkomstig uit 7000 Nederlandstalige

Nadere informatie

Smart Export data analyse

Smart Export data analyse Smart Export data analyse Versie 1.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over ingestelde topics een uitgebreide export in Excel te ontvangen. Op basis van de instellingen binnen het topic wordt

Nadere informatie

Inventarislijst E bij documenten UberPOP

Inventarislijst E bij documenten UberPOP ut Inventarislijst E bij documenten UberPOP nr Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger code El E-mail correspondentie d.d, 1 december 2014 11:06 (Forward and Track: 141128-000209) Deels openbaar

Nadere informatie

Inventarislijst bij documenten UberPOP

Inventarislijst bij documenten UberPOP Inventarislijst bij documenten UberPOP nr Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger code Nl E-mail corréspondentie d.d. 12 februari 2015, 12:42 (FW: verzoek toestemming [...] ) Deels openbaar 10.2.6

Nadere informatie

Inventarislijst J bij documenten UberPOP

Inventarislijst J bij documenten UberPOP Inventarislijst J bij documenten UberPOP nr Document Beoordeling Wob code n Snordersdossier Niet openbaar 10.2.d F.H. te A.; n.a.v. 10.2.e administratieve controle 10.2.g Waarschuwingsbrief d.d. 12 januari

Nadere informatie

Amsterdam Rotterdam UTRECHT

Amsterdam Rotterdam UTRECHT Amsterdam Rotterdam UTRECHT Inleiding Clipit onderzoekt regelmatig de berichtgeving rondom de grootste steden van Nederland. We vergelijken de steden op punten als aantal berichten, PR-waarde en sentiment,

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden http://www.appsmaken.nl/wp- content/uploads/socialmedia_intro.jpg Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden 2 Inhoudsopgave - Voorwoord - Inleiding - Deelvragen

Nadere informatie

Alles weten over. Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code!

Alles weten over. Twitter?  Bekijk onze website met de Qr-code! Alles weten over Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code! www.communicatiedatbenjij.weebly.com Twitter De snelste en makkelijkste manier om dichtbij hetgeen te blijven waar jij om geeft. Als er in

Nadere informatie

Clipit whitepaper. Onderzoek online en social media berichten over steden. 1 september 2012 1 november 2012

Clipit whitepaper. Onderzoek online en social media berichten over steden. 1 september 2012 1 november 2012 Clipit whitepaper Onderzoek online en social media berichten over steden 1 september 2012 1 november 2012 Voor het derde jaar op een rij onderzoekt Clipit de online berichtgeving over steden. In het onderzoek

Nadere informatie

belang van je personal branding

belang van je personal branding Het efficiënt combineren van social media in het belang van je personal branding 2 Het merk JIJ! getting social Personal branding is een van de nieuwe mogelijkheden van social media en internet. Personal

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

Hoe moet ik mij aanmelden bij Twitter? Overtuigd van het feit dat Twitter voor u als molenaar veel kan betekenen? Tijd om een account aan te maken

Hoe moet ik mij aanmelden bij Twitter? Overtuigd van het feit dat Twitter voor u als molenaar veel kan betekenen? Tijd om een account aan te maken Waarom Twitter inzetten? Laat je volgers weten waar je molen mee bezig is en waar ze jouw molen voor kunnen inschakelen. Zoek de interactie met je volgers. Vraag ze om raad, ervaringen met jouw bedrijf

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

JOYCE DULLAERT AXL VAN BOVEN OFM 3MAS01 E-REPUTATIESCAN. OLOD Online reputatie- en relatiemanagement

JOYCE DULLAERT AXL VAN BOVEN OFM 3MAS01 E-REPUTATIESCAN. OLOD Online reputatie- en relatiemanagement JOYCE DULLAERT AXL VAN BOVEN OFM 3MAS01 E-REPUTATIESCAN OLOD Online reputatie- en relatiemanagement A. SENTIMENTANALYSE Social Mention: Twitter Advanced Search Via Twitter zagen we dat er heel veel negatieve

Nadere informatie

voor UZ Leuven-medewerkers

voor UZ Leuven-medewerkers Richtlijnen social media voor UZ Leuven-medewerkers Social media maken meer en meer deel uit van onze leefwereld. Denk maar aan Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube Ook UZ Leuven wil deze boot niet missen

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

RESPORTER TV ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL NIEUW IN NEDERLAND RESPORTER TV

RESPORTER TV ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL NIEUW IN NEDERLAND RESPORTER TV RESPORTER TV ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL NIEUW IN NEDERLAND RESPORTER TV interactief concept mobiel tv online social NIEUW resporter Resporter Opgericht augustus 2012 RESPORTER: ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Twitter. Aan de slag met Twitter. Gemma Kregting & Astrid de Best

Twitter. Aan de slag met Twitter. Gemma Kregting & Astrid de Best Twitter Aan de slag met Twitter Gemma Kregting & Astrid de Best Twitter Twitter Wat is Twitter Waarom Twitter gebruiken Aan de slag met Twitter Aanmaken van een Twitter account Profiel instellen Volgen

Nadere informatie

Whitepaper: 50-plussers & Twitter

Whitepaper: 50-plussers & Twitter Whitepaper: 50-plussers & Twitter Wordt Twitter alleen gebruikt door hippe jonge mensen? Allang niet meer! Twitter wordt inmiddels gebruikt door alle lagen van de bevolking, jong en oud. Multiscope monitorde

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf, familie, vrienden, gezelligheid, sporten, creatief bezig zijn, oppassen, kinderen, technologie.

Kinderdagverblijf, familie, vrienden, gezelligheid, sporten, creatief bezig zijn, oppassen, kinderen, technologie. Onderzoek Interview 1 Geslacht: Vrouw Leeftijd: 20 jaar Beroep: begeleider op kinderdagverblijf Smartphone: HTC XL Interview vragen algemeen Zo ja, van welk merk en wat voor abonnement heb je (zegt iets

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

De twaalf provinciehoofdsteden op twitter.

De twaalf provinciehoofdsteden op twitter. De twaalf provinciehoofdsteden op twitter. Een onderzoek naar het gebruik van twitter door de 12 provinciehoofdsteden. 1 Inhoud Inleiding:... 3 12 steden, 12 accounts.... 4 Gemiddeld aantal tweets per

Nadere informatie

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 #SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 2 OVER DIT ONDERZOEK Berichten op online en social media over financiële instellingen nemen toe. Ook ING heeft de afgelopen jaren de online buzz rond het merk sterk zien

Nadere informatie

Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto)

Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto) Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto) Het sociale web biedt gemeenten een onuitputbare bron aan potentiële kennis en ideeën die voorheen niet beschikbaar was. De

Nadere informatie

Romp. Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel. Kop

Romp. Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel. Kop Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel Tijd: 55 60 minuten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Kop Introductie Wie ben jij online? Introduceer het onderwerp kort: Wie ben jij online? Bijna iedereen heeft een of meerdere

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen Introductie Introductie Gamen, Hyven, informatie zoeken, filmpjes kijken, muziek luisteren, spullen kopen of verkopen. Internetten doen we allemaal. Soms voor de lol, soms serieus, soms thuis, soms op

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

Big Data: social media monitoring

Big Data: social media monitoring Big Data: social media monitoring In short De stappen in een big data proces zijn: verzamelen van (traditionele en/of niet traditionele) data, opslaan en verwerken van data, analyseren van data en visualiseren

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

DE AARDE IS OOK. TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS. Mueller/GP

DE AARDE IS OOK. TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS. Mueller/GP DE AARDE IS OOK TOOLKIT: TIPS & IDEEëN VOOR VRIJWILLIGERS Mueller/GP Wilkins/GP Een wereld die draait op schone energie, met rijke bossen en oceanen vol leven. Dat is de wereld volgens Greenpeace. We doen

Nadere informatie

Big Data en het CBS. Enkele voorbeelden. Piet Daas, May Offermans, Martijn Tennekes, Alex Priem, Paul van den Hurk

Big Data en het CBS. Enkele voorbeelden. Piet Daas, May Offermans, Martijn Tennekes, Alex Priem, Paul van den Hurk Big Data en het CBS Enkele voorbeelden Piet Daas, May Offermans, Martijn Tennekes, Alex Priem, Paul van den Hurk Overzicht Wat is Big Data? Definitie en eigenschappen Relatie tot de statistiek Waarom?

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

Webinar: Wat is Social Media Monitoring?

Webinar: Wat is Social Media Monitoring? Webinar: Wat is Social Media Monitoring? Het webinar start om 16.00 uur Geluid: zet het geluid van de computer aan op de juiste volume Stel uw vragen via de chatfunctie @ValueProof Value Proof www.valueproof.nl

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten.

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Startopdracht: Waarom met je bedrijf op Twitter? In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Misschien

Nadere informatie

Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter

Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter Retweet, privé tweet, hashtag, alert en favorieten?!? Voor wie de termen en het gebruik van twitter abracadabra is, heeft Marika

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

C. Social Media Beleid in enkele stappen

C. Social Media Beleid in enkele stappen C. Social Media Beleid in enkele stappen 1. Stel doelen op! Je bent nu klaar met het instellen van Facebook en Twitter. Om jezelf een duidelijk beeld te stellen van wat je wilt bereiken met je Social Media

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Facebook, Twitter en andere Sociale Media

Facebook, Twitter en andere Sociale Media Facebook, Twitter en andere Sociale Media Sociale Media zijn belangrijke promotiemiddelen geworden. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Hyves en LinkedIn zijn voorbeelden van Sociale Media op het

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

How to use Social Media in events

How to use Social Media in events Michael Vromans Http://www.linkedin.com/pub/michael-vromans/12/99a/618 "We are a creative agency & digital production company and we love to build custom products that last" Liefdevol producten maken die

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 2 INLEIDING My community 4 Het kiezen van een geschikt platform 4 Twitter 4 Facebook 5 Conclusie 5 Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 5 Facebook groep 6 Verschillen tussen Facebook pagina

Nadere informatie

De persoonlijke benadering van Miss Etam. Klantcase

De persoonlijke benadering van Miss Etam. Klantcase De persoonlijke benadering van Miss Etam Klantcase KLANTCASE De persoonlijke benadering van Miss Etam 'Mooi jezelf zijn' is het motto van Miss Etam en dat straalt de modeketen ook uit op de social media

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Big Data Feit of Fictie? Twitter: @BigDataStartups

Big Data Feit of Fictie? Twitter: @BigDataStartups Big Data Feit of Fictie? Mark van Rijmenam Big Data Strategist / Blogger @BigDataStartups mark@bigdata-startups.com Agenda - Big Data, waar hebben we het over? - Vijf Big Data trends die een impact zullen

Nadere informatie

Redactie in beeld: R-TV Webredacteur. Sigrid Abels, MR1A. Julianadorp,

Redactie in beeld: R-TV Webredacteur. Sigrid Abels, MR1A. Julianadorp, Redactie in beeld: R-TV Sigrid Abels, MR1A Julianadorp, 06-04-17 Inhoudsopgave GESCHIEDENIS VAN HET BEROEP WEBREDACTEUR 3 WAT HOUDT HET BEROEP IN? 3 BENODIGDE KWALITEITEN 3 VOOROPLEIDING 4 SALARIS 4 BEROEPSPERSPECTIEF

Nadere informatie

Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt.

Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt. Hoe Jij Via Social Media, Meer Leads En Klanten Krijgt. Hoe$Krijg$Je$Meer$Zichtbaarheid$Via$Social$Media Inhoudsopgave Introductie! 3 Welke Sociale Netwerken?! 6 Twitter! 7 Facebook! 10 Linkedin! 12 Youtube!

Nadere informatie

In deze PDF zal er vanuit worden gegaan dat je weet wat HTML is en dat je weet hoe je een website aan moet passen in de code.

In deze PDF zal er vanuit worden gegaan dat je weet wat HTML is en dat je weet hoe je een website aan moet passen in de code. Bedankt! Als eerste bedankt voor het aanschaffen van deze PDF waarin ik je handige tips en trucs zal geven voor de optimalisatie van jouw website. Deze PDF staat vol met informatie om de website te kunnen

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps Titanpad Answergarden Wordle Tricider Resultaten Workshop ICT & Aps Rotterdam, Landelijke Lio-dag 9 februari 2012 Beste student van de lerarenopleidingen economie. Jullie hebben op 9 februari 2012 een

Nadere informatie

Analytics rapport: AmbiSphere

Analytics rapport: AmbiSphere www.vanhaelewyn.be/webdesign Industrieweg 3 marketing@vanhaelewyn.be B-3001 HAASRODE (op afspraak) +32 (0) 495 61 58 05 Analytics rapport: AmbiSphere 1 november 2008 30 november 2008 V = vaststelling V

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Global Family Business Award

Global Family Business Award Global Family Business Award Clipit media analyse 6 november 05 Samenvatting In deze media analyse van Clipit vind je de resultaten uit online, social en print media voor het winnen van de Global Family

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media

Aan de slag met Social Media Welkom Aan de slag met Social Media Programma * Kennismaken * Social Media ontwikkelingen * Netwerken * Succesverhalen * Personal Branding * Het begin * LinkedIn * Twitter * Facebook * Communiceren * Richtlijnen

Nadere informatie

Nota s! Sociale Media en online reviews. Wim Stuyck The European Training House wim@eth.be

Nota s! Sociale Media en online reviews. Wim Stuyck The European Training House wim@eth.be Sociale Media en online reviews Nota s! Exclusief voor persoonlijk gebruik van de deelnemers aan deze opleiding. Wim Stuyck The European Training House wim@eth.be Agenda Strategisch kader: de bomen en

Nadere informatie

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Share the fun: uw kind en nieuwe media ONDERWERPEN: INTERNET: Social media Wat is het en hoe wordt het gebruikt

Nadere informatie

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE Na het bekijken van de aangeleverde.psd bestanden, blijkt er nog veel onduidelijkheden over de functionaliteit van de website. Met name wat de elementen zijn en de

Nadere informatie

Inventarislijst L bij documenten UberPOP

Inventarislijst L bij documenten UberPOP Inventarislijst L bij documenten UberPOP nr Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger code Ll E-mail correspondentie d.d. 4 februari 2015 17:05 (PBZ januari 2015 AB.xIsx) Deels openbaar 10.2.e ILT ILT

Nadere informatie

Zakendoen en communiceren in de digitale 1jd

Zakendoen en communiceren in de digitale 1jd Zakendoen en communiceren in de digitale 1jd Social Media, Digital trends, Online PR, Webcare, Personal Branding, Crowdsourcing, Co- crea1on Blogs Lezingen en presenta1es Trainingen Workshops Brainstorms

Nadere informatie

Samen goed voor elkaar!

Samen goed voor elkaar! Nieuwsbrief 1 8 oktober 2015 De wekelijkse nieuwsbrief van de Sint Maartenschool. In deze nieuwsbrief Beste ouders en verzorgers Uw school is ingeloot! Thema avond van 26 november Afscheid nemen Kinderboekenweek

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Twitter. voor de bloemist

Twitter. voor de bloemist Twitter voor de bloemist voor de bloemist Handeiding Handleiding Twitter voor de bloemist Hoe maak ik een Twitter-account aan? 1. Ga naar www.twitter.com. Klik eerst onderaan de pagina op Nederlands en

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Thema 4 Communicatie. Taalhulp Telefoneren. Informele situaties - opbellen en opnemen. Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John.

Thema 4 Communicatie. Taalhulp Telefoneren. Informele situaties - opbellen en opnemen. Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John. Thema 4 Communicatie Taalhulp Telefoneren Informele situaties - opbellen en opnemen Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John. Met Diana. Met Diana van Someren. Is John ook? Is Diana

Nadere informatie

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk.

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk. Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) 9 8 7 6 5 4 1 Anders, namelijk. o op bezoek geweest bij de boerderij o leden vergadering o tijdens

Nadere informatie

Dieper duiken in data van Coosto. Klantcase

Dieper duiken in data van Coosto. Klantcase Dieper duiken in data van Coosto Klantcase KLANTCASE Dieper duiken in data van Coosto De rol van social media in onze communicatie en maatschappij wordt steeds belangrijker. Maar die belangrijke rol is

Nadere informatie

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT EEN BRIEF NAAR DE DOCENT Je hebt een vraag en je schrijft een brief naar je docent. Wat moet je doen? 1. Lees de e-mail op blad 2. Beantwoord de vragen. 2. Lees de e-mail op blad 3. Beantwoord de vragen.

Nadere informatie

Vraag 2 Wat vindt u ervan dat Uber onlangs zijn UberPOP-diensten heeft uitgebreid naar Rotterdam en Den Haag?

Vraag 2 Wat vindt u ervan dat Uber onlangs zijn UberPOP-diensten heeft uitgebreid naar Rotterdam en Den Haag? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel Share the fun: uw kind en nieuwe media ONDERWERPEN:

Nadere informatie

Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen. Wit Communicatieadviseurs

Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen. Wit Communicatieadviseurs Social media en monitoring een handleiding voor startende groepen Wit Communicatieadviseurs Wat is monitoring? Het zoeken naar gesprekken die relevant zijn voor jouw onderwerp, om een vinger aan de pols

Nadere informatie

Talk2Fans App Handleiding

Talk2Fans App Handleiding 2016 Talk2Fans App Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Downloaden Talk2Fans app... 2 2.1 Android... 2 2.2 IOS... 3 3. Nieuwe registratie... 5 4. Eerste keer aanmelden... 6 5. Hoofdfuncties binnen de app... 8 5.1

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Doeltreffend communiceren. met digitale communicatie

Doeltreffend communiceren. met digitale communicatie Doeltreffend communiceren met digitale communicatie 1. Dagindeling 1. kennismaking, verwachtingen 2. een beetje theorie 3. 4 groepjes, 4 cases Kennismaking en verwachtingen wie ben je? welke vereniging?

Nadere informatie

Gemeenteraad(lid) en sociale media

Gemeenteraad(lid) en sociale media Gemeenteraad(lid) en sociale media Hoe werk ik als raadslid met sociale media? Nadja Desmet VVSG Ronde van Vlaanderen Wij staan paraat! 085-773 1957 info@socialemediaburo.be @Someburo www.howaboutyou.nl

Nadere informatie

Webwinkels in het nauw door komst van Alibaba en Amazon Het...

Webwinkels in het nauw door komst van Alibaba en Amazon Het... Richard Smit Ondernemen 21 uur Tekst Krant! " # 482 Webwinkels in het nauw door komst van Alibaba en Amazon De storm onder de Blokkers en Hema s is nog niet uitgeraasd of de volgende revolutie komt er

Nadere informatie

Big Data en de officiële statistiek Enkele voorbeelden

Big Data en de officiële statistiek Enkele voorbeelden Big Data en de officiële statistiek Enkele voorbeelden Piet Daas, May Offermans, Martijn Tennekes, Alex Priem, Paul van den Hurk Overzicht Het CBS Data en bronnen Waarom Big Data? 3V s en mogelijk gebruik

Nadere informatie

Tot nog toe is het world wide web een eenrichtingsbron van informatie.

Tot nog toe is het world wide web een eenrichtingsbron van informatie. Concept is gebaseerd op het feit dat miljoenen mensen het world wide web afsurfen op zoek naar nieuws en informatie en telkens opnieuw tijd besteden om dagelijks dezelfde webpagina s te raadplegen. Wonderscan

Nadere informatie