VERKORTE STUDENTEN VERSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKORTE STUDENTEN VERSIE"

Transcriptie

1 VERKORTE STUDENTEN VERSIE Examen Keuzedeel Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) (K0072) Naam van het examen: Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Examencode: Examenvorm: Criterium Gericht Interview (CGI) Kerntaken en werkprocessen: D1-K1: Toont ondernemend gedrag voor innovatie in beroepsuitoefening en werkomgeving D1-K1-W1: Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden D1-K1-W2: Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie D1-K1-W3: Neemt initiatieven in en voor zijn werk Duur Examen: 5-7 minuten Vastgesteld:

2 Inleiding examen Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Dit examen is ontwikkeld om in te zetten voor het keuzedeel K0072 Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4). Om dit examen te kunnen afnemen dient er in het onderwijstraject ontwikkeling aangetoond te zijn door middel van opdrachten, projecten, cases en praktijkstimulatie op het gebied van ondernemend gedrag. Hiervan wordt gedurende het onderwijstraject een portfolio gemaakt. Dit portfolio geeft een overzicht van jouw ontwikkelingen op het gebied van ondernemend gedrag. Dit portfolio is voorwaardelijk voor het deel kunnen nemen aan het examen. In dit examen ga jij een Criterium Gericht Interview (CGI) houden met een assessor. Dit CGI gaat over jouw ontwikkelingen op het gebied van Ondernemend gedrag. Veel succes met het examen! Examencode: 2

3 1. Instructie student Inhoud examen In een criteriumgericht interview (CGI) krijg je via een gestructureerd gesprek de kans om de beoordelaar ervan te overtuigen dat je de vereiste ontwikkeling en/of inzicht op het gebied van ondernemend gedrag voldoende bezit. Je doet dat door situaties helder en concreet te beschrijven. Je kunt het vergelijken met wat je doet als je een film navertelt: je wilt de docent die er niet bij was vertellen wat er allemaal precies in is gebeurd. Dat betekent niet dat je van alles kunt verzinnen, de beoordelaar heeft vooraf jouw portfolio doorgenomen en weet welke ontwikkeling jij doorgemaakt hebt op het gebied van ondernemend gedrag. De beoordelaar is erop getraind om door een specifieke vraagtechniek jouw handelen en gedrag te bespreken: wat deed je precies, wat was jouw aandeel, hoe reageerde je, hoe hielp de opdracht hierbij. In dit document staat hoe dit examen in elkaar zit en wat er van je wordt verwacht. Zorg dat je deze informatie nauwkeurig leest. Om deel te kunnen nemen aan het examen moet het portfolio minimaal de volgende zaken bevatten: D1-K1-W1: Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden Een onderzoek naar eigen ondernemend gedrag. Een onderzoek naar ondernemend gedrag in zijn/haar omgeving. D1-K1-W2: Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie Een mogelijk initiatief voor een aanpassing/verandering of een innovatie. D1-K1-W3: Neemt initiatieven in en voor zijn werk Een stappenplan/plan van aanpak voor zijn initiatief. Kerntaken en werkprocessen In dit examen laat je zien dat je aan de eisen voldoet die horen bij het keuzedeel Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4). Tijdens dit examen laat je zien dat je de onderstaande onderdelen beheerst: D1-K1 Toont ondernemend gedrag voor innovatie in beroepsuitoefening en werkomgeving D1-K1-W1 D1-K1-W2 D1-K1-W3 Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie Neemt initiatieven in en voor zijn werk Vakkennis en vaardigheden Examencode: 3

4 Bezit basiskennis over de belangrijkste psychologische/sociologische aspecten van de mens en zijn gedrag Bezit kennis over belangrijke (actuele) ontwikkelingen m.b.t. zijn beroepsuitoefening en werkomgeving Bezit kennis over de formele en informele sociale structuren in zijn werkomgeving Bezit kennis over kenmerken van ondernemend gedrag en eigenschappen van ondernemende mensen Bezit kennis over persoonlijke eigenschappen en menselijk gedrag in het algemeen Kan methoden en tests voor zelfonderzoek kiezen en toepassen Kan methoden en hulpmiddelen toepassen om up-to-date te blijven met ontwikkelingen in zijn beroepsuitoefening en werkomgeving Kan reflectievaardigheden toepassen Kan een mening/idee formuleren toelichten en onderbouwen Kan een discussie of formeel gesprek voeren en hier de leiding in nemen Kan logische redeneringen volgen en toepassen Kan signalen en/of ideeën mondeling en schriftelijk weergeven en toelichten Kan eigen capaciteiten ten opzichte van een bepaalde taak inschatten Kan omgaan met feedback Algemene informatie over het examen Hieronder staat algemene informatie over het examen. Tijdens de lessen, BPV en zelfstudie werk je aan een portfolio waarin jij opdrachten maakt, welke tijdens dit examen als input dienen voor het CGI. Voorwaardelijk moet het portfolio voldoende zijn beoordeeld op de vereiste onderdelen (zie blz. 3) Door de vakdocent wordt bepaald of de student voldoet aan bovenstaande norm. Indien jij voldoet mag jij deelnemen aan het examen. Het examen zal een criterium gericht interview (CGI) zijn. Tijdens het CGI kunnen de volgende werkprocessen aan bod komen: Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie Neemt initiatieven in en voor zijn werk Tijdens dit examen dien jij een beeld te kunnen geven welke handelingen jij hebt verricht en waarom jij bepaalde handelingen hebt verricht op het gebied van ondernemend gedrag. Ook kan jij bevraagd worden waarom jij bepaalde handelingen in opdrachten dusdanig hebt verantwoord in jouw portfolio. Examencode: 4

5 Daarnaast zou jij bevraagd kunnen worden waarom jij bepaalde keuzes hebt gemaakt in jouw ondernemend gedrag. Voorbereiding Minimaal 2 weken voor het examenmoment ontvang jij de opdracht, indien jij voldoet aan de voorwaardelijk gestelde eis van de aan te leveren opdrachten. Gedurende de lessen en/of jouw stage heb jij gewerkt aan opdrachten om jouw ondernemend gedrag in kaart te brengen en te kijken waar jij jezelf kan verbeteren. Daarnaast heb jij in opdrachten nagedacht over een initiatief voor een verandering/verbetering voor jezelf, maar ook een initiatief/verandering/verbetering voor jouw stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging. Het portfolio waarin jij deze opdrachten verzameld hebt dient als input voor dit examen. Jij gebruikt de gemaakte opdrachten bij de voorbereiding op dit examen. In hoofdstuk 2 volgt een uitgebreide toelichting op hoe jij je kan voorbereiden op dit examen. Let op, je moet het portfolio hardcopy (op papier) meenemen naar het examen. Mocht jij het portfolio niet bij je hebben, betekent dit dat jij niet mag deelnemen aan het examen. Indien er vragen zijn over de inhoud van het examen kan jij deze stellen aan de beoordelaar/toehoorder/examenbureau. Examensituatie Dit examen zal afgenomen worden door een beoordelaar. Steekproefsgewijs kan er een tweede persoon (toehoorder) aanwezig zijn tijdens het examen. Deze toehoorder zal de objectiviteit waarborgen van de beoordelaar. Daarnaast waarborgt deze toehoorder de afnamecondities. De beoordelaar is vooraf op de hoogte van het door jouw gemaakte portfolio. Het examen zal afgenomen worden in een rustige ruimte, welke plaats biedt voor jou, de beoordelaar en de eventuele toehoorder. Dit examen zal plaats vinden op jouw eigen school. De betrokkenen bij het examen zijn: jij, de beoordelaar en eventueel de toehoorder. Beoordeling Jij zal beoordeeld worden door een beoordelaar. Voor het examen heeft de beoordelaar inzicht in het portfolio van jou. Dit portfolio vormt namelijk de input voor de afname van het CGI. Het portfolio dat in het onderwijs beoordeeld wordt, wordt niet apart beoordeeld in dit examen. Tijdens het examen word jij dus alleen beoordeeld op het criterium gerichte interview. Dit examen geeft een beoordeling voor de gehele kerntaak D1-K1 Toont ondernemend gedrag in beroepsuitoefening en werkomgeving en dus ook voor het gehele keuzedeel. Deze beoordeling wordt gedaan middels 9 criteria welke terug te vinden zijn in het beoordelingsformulier. De beoordeling van de criteria wordt gedaan middels O-V-G. Hierbij geldt: O= 0 punten V= 1 punt en G= 2 punten. Bij dit examen zit een omrekentabel om van O-V-G naar een cijfer te komen. Zie hiervoor het beoordelingsformulier (3. Beoordelingsformulier). Examencode: 5

6 Dit examen is voldoende wanneer er minimaal 9 punten behaald zijn. De mogelijkheid tot herkansen wordt kenbaar gemaakt door het Examenbureau van de school. Het behaalde resultaat wordt kenbaar gemaakt binnen 10 werkdagen na het afleggen van het examen. Tijdsduur Jij ontvangt minimaal twee weken voor het examen deze opdracht. Je dient de opdracht thuis voor te bereiden door gebruik te maken van jouw portfolio. De CGI zal tussen de 5 en 7 minuten moeten duren waarna er nog 3 minuten zijn voor het invullen van het beoordelingsformulier door de beoordelaar. Examencode: 6

7 2. Opdracht Zorg ervoor dat je de opdracht en de beoordelingsformulieren (zie volgende hoofdstuk) nauwkeurig leest, zodat je weet wat er van je wordt verwacht tijdens het examen. Opdracht Vooraf Om te kunnen starten met de voorbereiding moet jouw vakdocent goedkeuring geven of jouw portfolio de volgende onderdelen minimaal bevat: D1-K1-W1: Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden Een onderzoek naar eigen ondernemend gedrag. Een onderzoek naar ondernemend gedrag in zijn/haar omgeving. D1-K1-W2: Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie Een mogelijk initiatief voor een aanpassing/verandering of een innovatie. D1-K1-W3: Neemt initiatieven in en voor zijn werk Een stappenplan/plan van aanpak voor zijn initiatief. Jouw vakdocent doet dit door het formulier voorwaardelijke meting portfolio in te vullen. Je bereid je voor door te weten wat jij hebt geschreven in jouw portfolio. Je dient dit mondeling toe te kunnen lichten en de vragen van de beoordelaar te kunnen beantwoorden. Je krijgt vragen die gesteld kunnen worden toegestuurd. Enkele voorbeeldvragen waarmee je je ook alvast kan voorbereiden zijn: Hoe heeft de opdracht bijgedragen aan de ontwikkeling van jouw eigen ondernemende gedrag? Geef aan welke opdracht jij als nuttig hebt ervaren en waarom? Kan jij een nadere toelichting geven over? Hoe heb je de verschillende opdrachten uit het portfolio uitgevoerd? Welke keuzes heb jij gemaakt bij.? Waarom heb jij deze keuzes gemaakt? Beschrijf iets dat niet verliep zoals vooraf gedacht. Hoe ben je hiermee omgegaan? Wat vond jij van de feedback die jij gekregen hebt van medestudenten/docenten/collega s? Hoe heb je hierop gereageerd? Geef een voorbeeld wanneer jij zelf feedback hebt gegeven aan een ander. Wat vond je het lastigste onderdeel van jouw portfolio? Aan welke opdracht heb jij het meeste gehad in jouw eigen ontwikkeling? Welke initiatieven heb jij ondernomen in jouw bijbaan/werk/sport/school? Welke veranderingen/innovaties heb jij doorgevoerd? Wie heb jij nodig gehad om de verandering door te voeren? Hoe heb jij ervoor gezorgd dat de verandering doorgevoerd werd? In jouw portfolio staat dit voorbeeld benoemd. Zou jij nog een ander voorbeeld kunnen benoemen? Jij geeft de volgende oplossing Zou jij ook nog andere oplossingen kunnen benoemen? Naast het vooraf oefenen van voorbeeldvragen kan jij ook oefenen met de onderwerpen welke aangetoond moeten kunnen worden gedurende het CGI. Lees hiervoor in deze opdracht het hoofdstuk Gedurende het examen. Gedurende het examen Examencode: 7

8 Gedurende het examen moet jij voldoen aan de volgende beoordelingscriteria: Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden - Heeft een duidelijk beeld van zijn eigen karaktereigenschappen, kwaliteiten en wensen voor de toekomst op het gebied van ondernemend gedrag. - Heeft inzicht in eigen drijfveren, oorzaken/gevolgen van keuzes en valkuilen. - Denkt oplossingsgericht binnen de stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging/initiatief. Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie - Heeft kennis en inzicht hoe de werkzaamheden van hemzelf en anderen binnen de stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging/initiatief als geheel effectiever en/of efficiënter zouden kunnen verlopen. - Geeft de haalbare, wenselijke en duurzame mogelijkheden voor verandering binnen de stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging/initiatief. - Een (innovatief) initiatief/verandering is aangedragen aan belanghebbenden. Neem initiatieven in en voor zijn werk - Het doel van de verandering/initiatief is concreet en passend geformuleerd. - De student heeft de stappen voor de doorvoering van de verandering/initiatief in beeld. - De student heeft stappen ondernomen voor het creëren van draagvlak. Om aan de bovenstaande beoordelingscriteria te kunnen voldoen dien jij de volgende zaken aan te kunnen geven in het criteriumgericht interview: Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden Jij kan aangeven wat jouw persoonlijke beginsituatie (start keuzedeel) was op het gebied van ondernemend gedrag. Jij kan aangeven welke grote veranderingen jij zelf hebt doorgemaakt op het gebied van ondernemend gedrag. Jij kan aangeven hoe de opdrachten uit het portfolio voor jou hebben bijgedragen aan je ontwikkeling voor jezelf en jouw omgeving op ondernemend gedrag, Jij kan aangeven op welk niveau jij je nu bevindt op ondernemend gedrag middels voorbeelden uit het portfolio. Jij kan aangeven wat je nog moet leren of verbeteren op het gebied van ondernemend gedrag en hoe jij dit denkt te bereiken. Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie Jij kan voorbeelden geven hoe werkzaamheden binnen de stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging als geheel effectiever en/of efficiënter kunnen verlopen. Jij kan voorbeelden geven van door jou aangedragen verbeteringen of innovaties binnen jouw stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging. Neem initiatieven in en voor zijn werk Jij kan het doel beschrijven van de door jou aangedragen initiatieven/verbeteringen of innovaties binnen jouw stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging. Jij kan aangeven wat je hebt moeten doen om de initiatieven/verbeteringen of innovaties binnen jouw stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging daadwerkelijk plaats te laten vinden. (welke stappen ondernomen, hoe is er draagvlak gecreëerd) Examencode: 8

9 Bij het aantonen van bovenstaande zaken is het verstandig de STARR-methode te gebruiken. Middels deze methode kan jij gestructureerd aangeven wat jouw ontwikkelingen zijn en welke handelingen jij hebt moeten uitvoeren. Hieronder een korte toelichting van de STARR-methode: S= Situatie: wat speelde er precies? Tijdens welke opdracht ben je aangelopen tegen Vragen als: Hoe zag de situatie/opdracht eruit? Wie waren aanwezig (vb. collega s, klanten, leerlingen)? In welke context (vb. klas, afdeling, school, bedrijf, )? T = Taak: wat waren jouw taken? Vragen als: Welke verantwoordelijkheid kreeg je? Met wie werkte je samen? Wat werd er door de school van je verwacht in deze situatie? A = Actie: wat heb je concreet gezegd of gedaan? Hoe heb je het aangepakt? Vragen als: Wat zei je precies? Hoe heb je het aangepakt? Welke handelingen deed je eerst en wat daarna? Hoe gebruikte je de aanwezige middelen ter beschikking?.. R = Resultaat: Wat gebeurde er daarna? Wat was het resultaat of effect van jouw aanpak? Vragen als: Hoe reageerde de leerling, collega of de klant? Wat deed het bedrijf met jouw plan/advies? Wat voor effect heeft de opdracht gehad op jouw handelen? R = Reflectie: een terugblik op de handelingen in de situatie en opdracht. Vragen als: Wat heb je uit geleerd? Zou je het achteraf anders doen? Examensituatie Dit examen zal afgenomen worden door één beoordelaar. Steekproefsgewijs kan er een tweede persoon (toehoorder) aanwezig zijn tijdens het examen. Deze toehoorder zal de objectiviteit waarborgen van de beoordelaar. Daarnaast waarborgt deze toehoorder de afnamecondities. De beoordelaar is vooraf op de hoogte van het door jouw gemaakte portfolio. Het examen zal afgenomen worden in een rustige ruimte, welke plaats biedt aan jou, de beoordelaar en de eventuele toehoorder. Dit examen zal plaats vinden op jouw eigen school. De betrokkenen bij het examen zijn: jij, de beoordelaar en eventueel de toehoorder. Het examen zal tussen de 5 en 7 minuten moeten duren, waarna er nog 3 minuten zijn voor de beoordelaar om het beoordelingsformulier in te vullen. Examencode: 9

10 3. Beoordelingsformulier 3. Beoordelingsformulier Portfolio voorwaardelijk Voorwaardelijke meting porfolio Naam student: Studentnummer: Datum en tijdstip: Naam vakdocent: D1-K1-W1: Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden Een onderzoek naar eigen ondernemend gedrag Voldaan 1. Je hebt jouw capaciteiten beschreven 2. Je hebt jouw ambities beschreven 3. Je hebt jouw motivatie en gedrag beschreven 4. Je hebt een conclusie getrokken over jouw eigen ondernemend gedrag 5. Jij hebt feedback gevraagd Een onderzoek naar ondernemend gedrag in zijn/haar omgeving 1. Je hebt een overzicht van jouw contacten 2. Je hebt de belangen beschreven van deze contacten 3. Je hebt beschreven wie wat doet in jouw omgeving 4. Je hebt betrouwbare bronnen geraadpleegd Voldaan D1-K1-W2: Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie Een mogelijk initiatief voor een aanpassing/verandering of een innovatie. 1. Je hebt een initiatief bedacht 2. Je hebt gekeken naar haalbaarheid, wenselijkheid, risico s en draagvlak 3. Je hebt om advies gevraagd 4. Je hebt het doel van het initiatief aangegeven Voldaan D1-K1-W3: Neemt initiatieven in en voor zijn werk Een stappenplan/plan van aanpak voor zijn initiatief. 1. Je hebt alle activiteiten beschreven 2. Je hebt een taakverdeling 3. Je hebt een tijdsplanning 4. Je hebt aangegeven wat je nodig hebt Voldaan Datum Naam beoordelaar Handtekening beoordelaar Examencode: 10

11 4. Beoordelingsformulier examen Beoordelingsformulier EXAMEN CGI Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Naam student: Studentnummer: Datum en tijdstip: Naam beoordelaar: Criteriumgericht Interview D1-K1: Toont ondernemend gedrag voor innovatie in beroepsuitoefening en werkomgeving Resultaat: De beroepsbeoefenaar toont ondernemend gedrag binnen de kaders van zijn eigen werkzaamheden, dat van zijn collega s en team, en zijn organisatie, binnen de sector en/of (lokale) economische omgeving waarin zijn organisatie opereert. De beroepsbeoefenaar kan steeds wisselende werkzaamheden uitvoeren, maar deze kunnen ook gestructureerd zijn. Voor het tonen van ondernemend gedrag is het belangrijk dat er - binnen bepaalde kaders - ruimte is voor flexibiliteit en creativiteit. Een ondernemend persoon zal deze ruimte zeker opzoeken. De beroepsbeoefenaar leeft en werkt in een voor hem bekende omgeving, waarin voor hem onbekende veranderingen kunnen plaatsvinden. Hij hanteert en combineert (standaard)werkwijzen. Deze stelt hij echter ter discussie, wanneer hij van mening is dat zaken beter uitgevoerd dan wel georganiseerd kunnen worden. Ook merkt hij een (komende) verandering op en probeert daarop een effectieve reactie te ontwikkelen. Zo draagt hij bij aan een beter functioneren van zichzelf én van zijn (directe) omgeving. Hij staat open voor nieuwe informatie, ontwikkelingen en signalen, denkt mee, deelt kennis. Hiervoor heeft hij kennis en vaardigheden nodig op het gebied van communicatie, (zelf)reflectie en creativiteit. In te vullen onvoldoende/voldoende/goed: O (0) V (1) G (2) Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden Heeft een duidelijk beeld van zijn eigen karakter eigenschappen, kwaliteiten en wensen voor de toekomst op het gebied van ondernemend gedrag. Heeft inzicht in eigen drijfveren, oorzaken/gevolgen van keuzes en valkuilen. Denkt oplossingsgericht binnen de stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging/initiatief. Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie Heeft kennis en inzicht hoe de werkzaamheden van hemzelf en anderen binnen de stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging/initiatief als geheel effectiever en/of efficiënter kunnen verlopen. Geeft de haalbare, wenselijke en duurzame mogelijkheden voor verandering binnen de stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging/initiatief. Een (innovatief) initiatief/verandering is aangedragen. Neemt initiatieven in en voor zijn werk Het doel van de verandering/initiatief is concreet en passend geformuleerd. De student heeft de stappen voor de doorvoering van de verandering/initiatief in beeld. De student heeft stappen ondernomen voor het creëren van draagvlak. Totaal aantal punten: Eindbeoordeling presentatie: Examencode: 11

12 Toelichting: Cesuur: Dit examen is onvoldoende wanneer 8 punten of minder behaald zijn Dit examen is voldoende wanneer er 9 tot en met 13 punten behaald zijn Dit examen is goed wanneer 14 of meer punten behaald zijn De student krijgt: 0 punten als de prestatie onvoldoende is Dat wil zeggen dat het CGI op dit aspect te veel tekortkomingen laat zien: De inhoud is onvolledig of foutief weergegeven. 1 punt als de prestatie voldoende is Dat wil zeggen dat er op dit aspect een passende prestatie wordt geleverd en er zich geen grote tekortkomingen voordoen: Inhoudelijk is de prestatie zo goed als volledig en grotendeels correct. De prestatie is op het beoogde niveau. 2 punten als de prestatie excellent Dat wil zeggen dat het onderdeel op alle beschrijvingspunten binnen dit beoordelingsaspect uitstijgt boven het niveau dat gevraagd wordt De inhoud is volledig uitgewerkt en correct. De prestatie is boven het beoogde niveau. Omzettingstabel O V G naar cijfer Score Cijfer Score Cijfer Score Cijfer , ,5 8 5,0 15 8,5 2 2,0 9 5, ,5 10 6,0 17 9,5 4 3,0 11 6, ,5 12 7,0 6 4,0 13 7,5 Datum: / / Naam en handtekening beoordelaar: Naam en handtekening tweede beoordelaar (indien van toepassing): Examencode: 12

13 5. Format examenmatrijs Examenmatrijs CGI Examencode Keuzedeel en code Exameninhoud Ondernemend gedrag (geschikt voor K0072 niveau 3 en 4) Kerntaak: D1-K1: Toont ondernemend gedrag voor innovatie in beroepsuitoefening en werkomgeving Werkprocessen: D1-K1-W1: Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden D1-K1-W2: Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie D1-K1-W3: Neemt initiatieven in en voor zijn werk Vakkennis en vaardigheden: o Bezit basiskennis over de belangrijkste psychologische/sociologische aspecten van de mens en zijn gedrag o Bezit kennis over belangrijke (actuele) ontwikkelingen m.b.t. zijn beroepsuitoefening en werkomgeving o Bezit kennis over de formele en informele sociale structuren in zijn werkomgeving o Bezit kennis over kenmerken van ondernemend gedrag en eigenschappen van ondernemende mensen o Bezit kennis over persoonlijke eigenschappen en menselijk gedrag in het algemeen o Kan methoden en tests voor zelfonderzoek kiezen en toepassen o Kan methoden en hulpmiddelen toepassen om up-to-date te blijven met ontwikkelingen in zijn beroepsuitoefening en werkomgeving o Kan reflectievaardigheden toepassen o Kan een mening/idee formuleren, toelichten en onderbouwen o Kan een discussie of formeel gesprek voeren en hier de leiding in nemen o Kan logische redeneringen volgen en toepassen o Kan signalen en/of ideeën mondeling en schriftelijk weergeven en toelichten o Kan eigen capaciteiten ten opzichte van een bepaalde taak inschatten o Kan omgaan met feedback Examenvorm CGI Duur 10 minuten (7 minuten examen, 3 minuten invullen beoordelingsformulier) (Voorlopige) cesuur 9 punten behaald van de 18 dan voldoende (5,5) Plaats (school/praktijk) School Aantal beoordelaars 1, steekproefsgewijs 2 Examencode: 13

14 Examenopdracht KT Werkproces, vakkennis/vaardigheid Weging1 Aanwijzingen voor de in % punten constructeur: Het examen zal bestaan uit een CGI. Tijdens het CGI moeten de volgende zaken terug komen: D1-K1-W1: Onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden Heeft een duidelijk beeld van zijn eigen karakter eigenschappen, kwaliteiten en wensen voor de toekomst op het gebied van ondernemend gedrag. Heeft inzicht in eigen drijfveren, oorzaken/gevolgen van keuzes en valkuilen. Denkt oplossingsgericht binnen de stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging/initiati ef. D1- K1 - Bezit basiskennis over de belangrijkste psychologische/sociologische aspecten van de mens en zijn gedrag - Bezit kennis over kenmerken van ondernemend gedrag en eigenschappen van ondernemende mensen - Kan methoden en tests voor zelfonderzoek kiezen en toepassen - Kan reflectievaardigheden toepassen - Kan eigen capaciteiten ten opzichte van een bepaalde taak inschatten - Kan omgaan met feedback 33,3 6 Heeft kennis en inzicht hoe de werkzaamheden van hemzelf en anderen binnen de stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging/initiati ef als geheel effectiever en/of efficiënter kunnen verlopen. Geeft de haalbare, wenselijke en duurzame mogelijkheden voor verandering binnen de stage/werkveld/school/bijbaan/sportvereniging/initiati ef. D1-K1-W2: Signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie - Bezit kennis over belangrijke (actuele) ontwikkelingen m.b.t. zijn beroepsuitoefening en werkomgeving - Kan methoden en hulpmiddelen toepassen om up-to-date te blijven met ontwikkelingen in zijn beroepsuitoefening en werkomgeving - Kan logische redeneringen volgen en toepassen 33,3 6 1 Uiteindelijk komt er een eindoordeel per keuzedeel. Het is niet verplicht om tot een herleidbaar oordeel per kerntaak te komen. Zie regeling modeldiploma. 14

15 Een (innovatief) initiatief/verandering is aangedragen. Het doel van de verandering/initiatief is concreet en passend geformuleerd. De student heeft de stappen voor de doorvoering van de verandering/initiatief in beeld. De student heeft stappen ondernomen voor het creëren van draagvlak. - Kan signalen en/of ideeën mondeling en schriftelijk weergeven en toelichten D1-K1-W3: Neemt initiatieven in en voor zijn werk - Bezit kennis over de formele en informele sociale structuren in zijn werkomgeving - Kan een mening/idee formuleren toelichten en onderbouwen - Kan een discussie of formeel gesprek voeren en hier de leiding in nemen 33,3 6 15

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Assistent Logistiek Medewerker Crebonummer : 93731 Is er

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SHE Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager/ondernemer Horeca Crebonummer : 90303 Is er sprake van

Nadere informatie

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013 Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Waterbouwer Crebonummer : 94020 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel Stukadoor (Decoratie) Crebonummer : 91501 Is er sprake

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Dakdekker riet Crebonummer : 93845 Is er sprake van een kadertoets

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer : 90112

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : LTTR Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product :Frontoffice manager Crebonummer :94072 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Trainers: Joke Steenbruggen en Robert Kamper 1 De cesuur per werkproces moet op 75% liggen Prestaties zoals zichtbaar

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Schoonmaak- en Glazenwassen (Schoonmakermedewerker vloeronderhoud)

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands bij het Common European Framework Instructie voor de kandidaat - 2 - Instructie voor de kandidaat Lees deze instructie voordat je een examen gaat

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Vestigingsmanager groothandel IBS niveau opleiding: 4 opleidingsduur:,5 Crebocode: 9494 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F

Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F Samenspraak Examen Nederlands Spreken en Gesprekken voeren 3F Inhoudsopgave Informatie voor alle betrokkenen... 2 Examenboekje voor de kandidaat... 4 Bijlage 1. Input voor Student 1... 7 Bijlage 2. Input

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Entreeopleiding assistent assistent dienstverlening en zorg

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Naam Examenleverancier :

Naam Examenleverancier : Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar

Nadere informatie

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat (Cluster Zorg) versie 17122014 Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Inhoud Inleiding... 2 Overgang naar het

Nadere informatie

MBO-OPLEIDING VERZORGENDE IG

MBO-OPLEIDING VERZORGENDE IG TOTAALOVERZICHT BEHAALDE RESULTATEN BPV MBO-OPLEIDING VERZORGENDE IG Naam Studentnummer School BPV AANTAL UREN 360 GRADEN FEEDBACK BEROEPSHOUDING VAN TOT NIET VAN TOT NIET VAN TOT NIET VAN TOT NIET VAN

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010 productbeoordeling Concept ontwikkelen Toetscode: SD 1.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Lees voor gebruik eerst de uitgebreide handleiding, deel 2: Werken met beoordelingsmodellen productieve vaardigheden.

Lees voor gebruik eerst de uitgebreide handleiding, deel 2: Werken met beoordelingsmodellen productieve vaardigheden. Beoordelingsmodel Spreken 2F Toetsopdracht: opdrachtspecifiek Stap 1 Preconditie Verstaanbaarheid Niet beoordelen indien het spreekproduct niet of onvoldoende verstaanbaar is, omdat er bijvoorbeeld sprake

Nadere informatie

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend.

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend. Kaatstrainer 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen, die

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Fietstechnicus. Proeve 7: Pr- en marketingbeleid. Opdracht deelnemer

Kwalificatie Eerste Fietstechnicus. Proeve 7: Pr- en marketingbeleid. Opdracht deelnemer Kwalificatie Eerste Fietstechnicus Crebo 95442, cohort 2014-2015 Proeve 7: Pr- en marketingbeleid Opdracht deelnemer Proeve 7: Pr- en marketingbeleid Inleiding Deze Proeve gaat over public relations (pr)

Nadere informatie

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015

Beoordelingsprocedure Eindassessment 2014-2015 Beoordelingsprocedure Eindassessment Dagopleiding (DAG) Dag-/avondopleiding (DAV) Verkorte opleiding (VO) 2014-2015 Voor assessoren HU PABO - Instituut Theo Thijssen 1 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 Inleiding...

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO4P, niveau 4 WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 In je werk zal je mogelijk soms, in meer

Nadere informatie

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden productbeoordeling/praktijkobservatie Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden Toetscode: SD 4.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Oosterhout, september 2014 CURSISTENHANDLEIDING FITNESSTRAINER-B Opleidingen 2000 2 Stappenplan examen Fit!vak

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Presentatieruimte inrichten

Presentatieruimte inrichten praktijkobservatie Presentatieruimte inrichten Toetscode: SD 3.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Inleiding. 1. Doelstelling

Inleiding. 1. Doelstelling PVB 2.1 Geven van lessen Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.3

PVB-beschrijving 4.3 PVB-beschrijving 4.3 Kaatstrainer/coach 4 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,4.4 en 4.5. 1. Opdracht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Administratie en boekhouding bijhouden

Administratie en boekhouding bijhouden productbeoordeling Administratie en boekhouding bijhouden Toetscode: SD 5.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Secretaresse I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ontwerp visualiseren

Ontwerp visualiseren productbeoordeling Ontwerp visualiseren Toetscode: SD 1.4 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam>

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam> Examenplan Crebocode: Niveau 1 Nominale sduur jaar Leerweg Kwalificatiedossier geldig vanaf 1 augustus Cohort Sector

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Producten verzendklaar maken

Producten verzendklaar maken praktijkobservatie Producten verzendklaar maken Toetscode: SD 2.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L niveau 1 en 2 met één PvB geldend voor opleidingen cohort 2014-2015 Examenregeling mbo beroepsgerichte deel voor opleidingen gestart

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Beoordelen met de 360 feedback-methode

Beoordelen met de 360 feedback-methode Instituut voor Gezondheidszorg Beoordelen met de 360 feedback-methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door

Nadere informatie