Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam"

Transcriptie

1 January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen en dienstverlening. Waarover bent u tevreden, wat kan beter? U liet het ons vorig najaar weten in het klanttevredenheidsonderzoek, waarvoor onze welgemeende dank. In februari koppelen we de resultaten aan u terug. Eén van de verbeterpunten blijkt de kwaliteit van technische diensten. Vanaf januari maken wij hierin een verbeterslag met een nieuwe partner: Cofely. MyWTC.com Vorig jaar hebben we tevens de basis gelegd voor een verbeterde zakelijk communicatie met onze huurders. In de loop van 0 gaat Ambitions for 0 Since we are practically in 0, I would just like to have a peek at the past year. 00 was a unique year. The WTC celebrated its th anniversary and that was done in style. As part of the celebrations, we visited SAIL Amsterdam and the anniversary party on October th was a great success, also thanks to the WTC talent on stage. 00 was also a successful year. In spite of the difficult economic situation, WTC remained a pivot in the international business world. Fortunately, we did not experience any undesired vacancies. Moving forward We are nurturing various ambitions for 0. Beyond dispute is that we want to take the lead as an international business centre with our accessibility, facilities and services. With which aspects are you satisfied? Where can we improve? Last year you let us know via the customer satisfaction survey, for which you have are wholehearted gratitude. In February you will see the feedback of the results. One of the improvement points will be the quality of our technical service. Starting from the st of January, you will see an improvement as a result of our new partner, Cofely. MyWTC.com Last year we also worked on improving the business communication with our tenants. In the course of 0 MyWTC will go live. Simple, sustainable and safe - that s what we guarantee you. Via this portal you will shortly be able to shape your business contact and to profile your business within the WTC. Soon (rental) invoicing will also be possible via MyWTC. Met beide benen in 0, wil ik met u nog even terugkijken naar het vorige jaar. 00 was een bijzonder jaar. Het WTC bestond jaar en dat hebben we in stijl gevierd. Zo bezochten we SAIL Amsterdam en was het lustrumfeest op oktober enorm geslaagd, mede dankzij het WTC-talent op het podium. 00 was ook een succesvol jaar. Het WTC bleef, ondanks de economisch moeilijke tijd, een spil in het internationale bedrijfsleven. Van ongewenste leegstand was bij ons gelukkig geen sprake. MyWTC live. Eenvoudig, duurzaam en veilig - daar staan wij voor in. Via dit portal kunt u straks zelf uw zakelijk contact vormgeven en uw bedrijf binnen het WTC profileren. Ook zal via MyWTC straks de (huur)facturatie plaatsvinden. Sportief 0 wordt ook een sportief jaar. Op januari brengt WTC Amsterdam Business Club in zijn Nieuwjaarsactiviteit sport, talent en management bij elkaar. U leest er meer over op pagina. Bent u duursporter? WTC Amsterdam is wederom Gold Partner van de Zuidas-run, die dit jaar op zondag mei plaatsvindt. Voor onze huurders stellen we ook dit jaar startplaatsen ter beschikking. Uniek Nog in het kader van ons vijfde lustrum ontvangt u in januari de tweede editie van het WTC-interieurboek, een uniek (tijds)beeld van de internationale omgeving waarin ook uw bedrijf opereert. WTCNews zelf tenslotte, is vanaf dit nummer vernieuwd. Meer beeld, meer aandacht voor bedrijven en gezichten van de Zuidas. Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam Sport 0 will also be characterised by sports. On January, WTC Amsterdam Business Club will combine sport, talent and management in its New Year s activity. Read more about it on page. Are you interested in endurance sport? WTC Amsterdam is again the Gold Partner of the Zuidas Run, which will take place on Sunday May th. This year again, we offer our tenants a starting place in this event. Unique Furthermore, as part of our th anniversary, in January you will receive a second edition of the WTC Interior Book: a unique modern picture of the international environment in which your company operates. Finally, WTCNews has been renewed since this number. More photos, more focus on the companies and the faces of Zuidas. Hoe tevreden bent u over WTC? Dit najaar vond, in opdracht van het WTC, een klanttevredenheidsonderzoek plaats, dat werd uitgevoerd door USP. De centrale vraag was: Hoe tevreden bent u met de kantoorruimte, de faciliteiten, de dienstverlening en de communicatie? Het onderzoek bestond uit diepte-interviews met grotere huurders en een vervolgtraject met online en telefonische enquêtes. In totaal verleenden 0 huurders hun medewerking aan de online vragenlijst; een respons van %, wat de enquête representatief maakt. De eerste resultaten tonen aan dat de huurders kritisch zijn over onder meer: klimaatbeheersing, het contact met de Beheermaatschappij, (on)duidelijkheid over service- en onderhoudskosten en communicatie over technisch onderhoud De verbetering van deze en andere punten heeft onze volle aandacht! Dit voorjaar koppelen we de resultaten en vervolgacties aan u terug. How satisfied are you? This past autumn, WTC commissioned USP to carry out a customer satisfaction survey. The key question was: How satisfied are you with your office space, the facilities, the services and the communication? The survey consisted of in-depth interviews with large tenants and a subsequent part using online and telephone questionnaires. A total of 0 tenants cooperated with the online questionnaires. There was a response of %, which makes it a representative questionnaire. The initial results showed that tenants were critical about: air-conditioning, the contact with the Management Company, Lack of clarity about the service and maintenance costs and communication about technical maintenance We intend to give our full attention to improving these and other points! In the spring we will update you about the results and the subsequent steps. World Trade Center Amsterdam Welcomes - Poelman Advocaten International Business Law. A-tower, level. Four employees. - Huyzer Doornik advocaten Take a peek at page to learn more about this company. - Local Company Take a peek at page to learn more about this company. - Ironstone Capital BV Strategic and Financial Advisory. B-tower, level. employees at this address. - Internos Real Investors fund & asset manager. H-tower, level. WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM NEWS LETTER

2 January 0 TC News Mooi woningaanbod voor zakelijke markt Kort Nieuws Short news Vesteda bezit en verhuurt zo n.000 woningen in heel Nederland, waarvan 000 in Amsterdam: diverse woontypes, modern en op fraaie locaties. Het bedrijf bedient de particuliere én de zakelijke markt. Hun missie is Mensen voorzien van comfortabele huisvesting. Met ons Corporate Housing concept sluiten we volledig aan bij de vraag van internationale bedrijven naar woonruimte voor hun werknemers en relaties, aldus Corporate Partnership Manager Michael Berendsen. Paradepaardje Najaar 00 won Vesteda de Sijthoff-prijs (Financieel Dagblad) voor de beste financiële verslaggeving in de categorie niet-beursgenoteerd. Met een grote pluim voor de uitgebreide Nederlands/Engelse website Wie op de site kijkt, maakt uitgebreid kennis met het woningaanbod en services. Amsterdams paradepaardje is New Amsterdam in het hart van de Zuidas; een eigentijds appartementengebouw met inpandige health club, parkeergarage en serviceteam. Vesteda bezit er appartementen. 0 appartementen verhuren we als Serviced Appartment, zegt Berendsen. De huurder brengt alleen zijn koffer mee, wij verzorgen de rest. Als huurder voel je je meteen thuis en kun je je focussen op je werk. Short stay is ideaal voor projectmatig werken; het appartement is je tijdelijke thuis. De regular appartments zijn geschikt voor langere periodes en de office appartments bestaan uit diverse woon- en werkruimtes. A beautiful residential offer for the business market Maatwerk Vesteda heeft alle deelaspecten, van ontwikkeling tot beheer, in eigen huis. Daarnaast is er kennis van de markt en inzicht in de wensen van potentiële huurders. Bedrijven die de huisvestingskosten van hun medewerkers betalen, registreren we als huurder; dat is technisch voor hen gunstig, aldus Berendsen. Ook met internationale woonwensen houdt Vesteda als ontwikkelaar meteen rekening. Zodra we met een klant in gesprek zijn, maken we van appartement en servicepakket maatwerk. Als eigenaar van de woningen vragen we overigens geen search fee. Corporate package Nog een voorbeeld van maatwerk: Als een bedrijf regelmatig huisvestingsverzoeken heeft, bouwen wij desgewenst huisvestingpagina s voor hun eigen site. Daarop zetten we het complete Corporate package dat we overeengekomen zijn: woningen waaruit medewerkers kunnen kiezen. En het bijbehorend servicepakket. Foto: Romain Groenen Vesteda Maastricht Windturbines op dak WTC In november 00 zijn op het dak van de H-toren twee windturbines geplaatst. Het fluisterstille duo levert jaarlijks naar verwachting circa 000 kwh groene energie, die wordt gebruikt voor de gebouwinstallaties. De windturbines worden gefinancierd door de eigenaar van het WTC, ING Real Estate, en draaien twee jaar op proef. Hun prestaties worden vergeleken met de opbrengst van zonnepanelen. Hoe goed de windturbines presteren, is binnenkort zichtbaar via de site MyWTCAmsterdam.com. Wind turbines on the roof of WTC In November 00, two wind turbines were installed on the roof of the H tower. According to expectations, these two very quiet turbines will annually generate around 000 kwh of green energy that will be used for the installations in the building. The wind turbines are financed by the owner of the WTC, ING Real Estate, and will operate for a two-year trial run. Their performance will be compared with the yield of solar panels. You can soon see on how well these wind turbines are performing. Zuinig licht in torens A t/m D Eind vorig jaar werd de verlichting en het bijbehorende schakelsysteem in de torens A t/m D vervangen. Deze torens worden daardoor een stuk energiezuiniger; naar verwachting gaan ze van een totale energiescore C naar A! In het eerste kwartaal 0 worden de werkzaamheden afgerond. Vesteda owns and rents around,000 residences throughout the Netherlands of which,000 are located in Amsterdam: different types of modern housing at lovely locations. The company serves both the private and the business sectors. Its mission it to provide people with comfortable housing. Our Corporate Housing concept responds fully to the demand of international companies for providing living quarters for their employees and business relations, according to Michael Berendsen, Corporate Partnership Manager. Showpiece In the fall of 00, Vesteda won the Sijthoff Award (given by the Financieel Dagblad) for the best financial reporting in the category of non-listed on the stock exchange and lots of praise for its extensive Dutch/English website Visitors to the site get an extensive picture of the available residences and services. Amsterdam s showpiece is the New Amsterdam in the heart of Zuidas: a modern apartment building with its own health club, parking garage and service team. Vesteda owns apartments in the complex. We rent 0 apartments as Serviced Apartments, Berendsen tells us. The renter brings only a suitcase, we take care of the rest. A renter feels at home immediately and can focus on his work. Short Stay is ideal for project-based work: the apartment COLOFON WTCNews is een kwartaal uitgave van WTC Amsterdam Opmaak: WTC Amsterdam, Jolijn Besemer Tekst: Els Witte Bedrijfscommunicatie Translation: Monica Germino, Translation Druk: DeLaMontagne, Hilverum WTCNews is ook te vinden op > general information > WTCNews is your temporary home. The regular apartments are suited for longer periods and the office apartments consist of various living quarters and workspaces. Customised work Vesteda takes care of all the sub-aspects of the rental business - from development to management. In addition, it has knowledge of the market and an insight into the desires of potential renters. Companies who pay the housing costs of their employs are registered with us as renters; that is beneficial for them from a tax perspective, says Berendsen. As developers, Vesteda also takes into account the living requirements of international clients. As soon as we start negotiating with a client, we customise our apartment and service package. As owners of the residential units, we do not charge any search fees. Corporate package Another example of customised work: If a company regularly turns to us with requests for housing, we can design a housing page for their own website. On that page we include a complete Corporate Package that both sides agree upon: housing that their employees can choose. And the service package that goes along with it. Your company in WTCNews? Contact: 00-0 Frugal lights in towers A to D At the end of last year the lighting and the related switch system in the A to D towers were replaced. This means a lot more energy saving in the towers and the expectation is that they will move from a score C to a sore A in total energy consumption! The work activities will be completed in the first quarter of 0. Bijna op landelijk gemiddelde Eind december 00 werd het afval in het WTC nog voor % ongescheiden aangeleverd. Waar het WTC het gehele traject van afvalverwerking verzorgd ( torens A t/m G, exclusief E), weten we dat we het in het tweede kwartaal van 00 al stukken beter deden. Het percentage ongescheiden afval bedroeg %! Dat is nog maar % onder dan het landelijk gemiddelde. Met de hulp van alle WTCbewoners kunnen we nog veel beter. Bijvoorbeeld door, om te beginnen, alle papier van restafval te scheiden. Voor meer tips en advies: WTC Servicepoint. Nearly at a national average At the end of December 00, % of the waste from WTC was still not separated. In places where the WTC took care of the entire waste-processing track (towers A to G, excluding E), we know that in the second quarter of 00 we did better. The percentage of non-separated waste dropped to %! That is only % below the national average. With the help of all the WTC residents, we can do better. A start can be made for example by separating all paper products from refuse (refuse is waste that remains after separation of recyclable elements). For more tips and advice: WTC Service Point. WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM NEWS LETTER

3 January 0 Art & Music WTC News Gypsy muziek Gezichten met een verhaal Op dinsdag januari opent Pigalle een nieuw seizoen van lunchconcerten in de Centrale Hal. Pigalle en hun gastspeler Hermine Deurlo zijn muzikanten met liefde voor gypsy jazz. Django Reinhardt was in de eerste helft van de vorige eeuw de grondlegger van het genre; een rusteloze zoeker naar nieuwe richtingen in de muziek. Net als hun inspirator, vernieuwt Pigalle zich steeds. Want, is hun motto: stilstand in de jazz is dodelijk, en wie zit er nu op dode muziek te wachten? Tot en met februari exposeert Colin Bloom () in de Centrale Hal. Deze gerijpte kunstenaar leefde, reisde en exposeerde in de Verenigde Staten, mediterraan Europa en Israël. Mensen zijn voor hem een belangrijke inspiratiebron. Het fascineert me hoeveel uiterlijk en lichaamstaal vertellen over de geschiedenis van een individu. Ervaringen vormen de mens. Werkend aan Gepassioneerd Gitarist Reinier Voet schrijft zelf uitgekiende composities voor Pigalle. Daarnaast is het gezelschap een eigenwijze vertolker van bekende en minder bekende hoogtepunten uit het gypsy jazz repertoire. Gepassioneerd en spannend, met sterke melodieën en zorgvuldig opgebouwde improvisaties. Wat en wie gaat u horen? Reinier Voet: solo guitar, Jan Brouwer: rythm guitar, Jet Stevens: double bass en Hermine Deurloo op, in dit genre twee opvallende instrumenten: chromatic harmonica / soprano sax. Kijk ook op Ook in februari, maart en april organiseert Classic For You bijzondere lunchconcerten. Denk aan a capella van Song Circle op februari en renaissance barok van Musica Profana op maart. een beeld is als een dialoog met mezelf, zoekend en ontdekkend wie ik ben en de reden van mijn bestaan. Bevrijdend Bloom ontwikkelde een eigen visie op de letterlijke verschijningsvorm van objecten. Ik hou van wat ik zie, zegt hij eerlijk. Het is echter bevrijdend om naar dingen te kijken en te zien wat zou kunnen zijn. Alles heeft een associatie. De verschillende niveaus waarop je een kunstwerk kunt ervaren houden je bij de les. Linken Bloom s sculpturen zijn gemaakt van klei. Het materiaal geeft hem de gelegenheid intuïtief te creëren, als in een proces van bouwen, veranderen, soms ook van vernietigen en weer opbouwen. Al werkend ontwikkelt het beeld zich en ziet de kunstenaar linken met gezichten uit het verleden; het profiel van zijn grootvader, een pre-colombiaans sculptuur of een Native American. Voor meer informatie over Bloom: telefoon: + (0) 0 of Vanaf maart Kunstenares Hanneke de Munck maakt, in samenwerking met anderen, ruimtelijke kunstwerken die geïnspireerd zijn op e eeuwse altaarstukken. Vanaf maart in de centrale hal, Foto: Merlijn Doomernik Gypsy music On Tuesday, th of January, Pigalle will open the new season of lunch concerts in the Central Hall. Pigalle and its hostess, Hermine Deurlo, are musicians with a love for gypsy jazz. In the first half of the last century, Django Reinhardt was the founder of this genre: a restless searcher for new directions in music. Just like its inspiring father, Pigalle is always innovating. Because, as their motto states: standing still is dying and who is interested in dead music? Faces with a story Till the end of February, Colin Bloom () will hold an exposition in the Central Hall. This established artist has lived, travelled and exhibited in the United States, Mediterranean Europe and Israel. His main source of inspiration is people. I am fascinated by how much the outer appearance and body language of a person Passion Guitarist Reinier Voet writes sophisticated compositions for Pigalle. In addition, the group gives a cheeky performance of familiar and less well-known highlights from the gypsy jazz repertoire. Passionate and exciting with great melodies and carefully constructed improvisations. What and who will you hear? Reinier Voet: solo guitar, Jan Brouwer: rhythm guitar, Jet Stevens: double bass and Hermine Deurloo on chromatic harmonica and soprano sax (two outstanding instruments in this genre). Also see: Furthermore, in February, March and April, Classic For You will organise special lunch concerts. You can look forward to a capella of Song Circle at February th and Renaissance baroque from Musica Profana at March th. tells about the history of the individual. Experience shapes a person. Working on a sculpture is like a dialogue with myself, searching and discovering who I am and the reasons for my being. Liberating Bloom developed his own vision on the literal appearance of objects. I enjoy what I see, he says earnestly. It is truly liberating to look at things and to see what they could be. Everything is associative. The various levels on which you can experience artwork keeps you alert. Links Bloom s sculptures are made of clay. The material gives him the possibility to create intuitively when you are in a process of building, changing, sometimes destroying and then rebuilding. While working, the sculpture develops itself and the artist sees the links of the faces with the past: a profile of his grandfather, a pre-colombians sculpture or a Native American. For more information about Bloom: telephone: + (0) 0 or The lunch concerts are organized by: Tel: From March Artist Hanneke de Munck, in cooperation with other artists, creates spacious artworks that are inspired from th century altars.from March in thecentral hall, WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM NEWS LETTER

4 January 0 Business WTC NewsClub Netwerken als miljonairs Op vrijdag 0 december waren de leden van WTC Amsterdam Business Club gast op Coming up! Met topsporters aan de start op januari de negende Miljonair Fair in de Amsterdamse RAI. In het kader van jaar WTC Sport, talent en management; daar draait het om bij de Amsterdam hadden ook de leden van WTC Schiphol en WTC Rotterdam een invitatie Nieuwjaarsactiviteit van WTC Amsterdam Business Club ontvangen, die door velen was aangenomen. Zo ontmoetten een kleine 00 ondernemers, op woensdag januari. Sport en business hebben vele verbonden aan drie WTC s, elkaar in een inspirerende omgeving, waar ieder zich parallellen. Zo is in beide werelden team building van cruciaal miljonair kon voelen. belang. En menig managementfunctie is topsport. De Miljonair Fair is een feest van genieten van, en je vergapen aan de meest luxe producten die voor geld te koop zijn. Denk onder meer aan kunst, designmeubels, jachten, sieraden, auto s en hotels. In deze sexy ambiance ontving hoofdredacteur Onno Aerden van Miljonair Magazine de Business Club-leden voor een exclusieve borrel. Manager Sales en Marketing Victor Kammeraat van Landrover verzorgde een uitstekende presentatie waarin hij zijn publiek een kijkje gaf in de keuken van stoere automobielen. Johan Cruijff Hoe sport, talent en management samen kunnen gaan, wordt overtuigend geïllustreerd door de ondernemingen van Johan Cruijff. Spreker Ruud Polet is directeur van Johan Cruyff Institute for Sport Studies. Hij ziet topsporters opnieuw streven naar de top in een succesvolle carrière als Thuis De leden van de drie aanwezige Business Clubs voelden zich goed thuis in deze omgeving en genoten van een vanzelfsprekend zeer luxe en welverzorgde catering. Geheel in de geest van de World Trade Centers werd er door ieder volop genetwerkt met bestaande én nieuwe relaties. manager. Op januari gaat u enkele van hen ontmoeten! Carole Thate, direc teur Johan Cruyff Foundation, belicht een ander facet: de stimulering, via sport, van kinderen die het maatschappelijk of lichamelijk minder goed getroffen hebben. Attentie De Business Club-gasten werden bij het afscheid verrast met een gewilde attentie: het 00 pagina s dikke lustrumnummer van Miljonair Magazine en de Luxury Guide. Rutger Koopmans, CEO Cruyff Management, tenslotte, vertelt het marketingverhaal. Leden van WTC Amsterdam Business Club zijn welkom vanaf.00 uur in de Foyer van het WTC. Om.0 uur start Networking just like millionaires het programma in het Theater, om.00 uur afsluiting met On Friday the 0th of December, the members of the WTC Voor meer informatie en aanmelden, mail naar Amsterdam Business Club were guests at the ninth Millionaire wtc-abc.nl. nieuwjaarsreceptie. Fair in the RAI in Amsterdam. As part of the th anniversary of WTC Amsterdam, members of WTC Schiphol and WTC Rotterdam Starting with top sportsmen on the th of January were also invited and quite a large number came. That provided Sport, talent and management: those will be the key topics an opportunity for just under 00 entrepreneurs that are during New Year s activity of the WTC Amsterdam Business connected with the three WTCs to meet each other in an inspiring Club on Wednesday January. Sport and business run quite atmosphere where everyone could feel like a millionaire. parallel to each other. In both worlds team building is crucial and many management functions are top sport. The Millionaire Fair is a happening to truly enjoy while you gaze at the most luxurious products that can also be bought. Just think of art, design furniture, yachts, jewellery, cars and hotels. In this sexy ambiance, Onno Aerden, the chief editor of Miljonair Magazine received the Business Club members with exclusive drinks. Sales and Marketing Manager, Victor Kammeraat of Landrover, provided a wonderful presentation in which he gave the audience a peek into the kitchens of these hefty vehicles. Johan Cruijff How sport, talent and management can be combined is illustrated convincingly by the enterprises of Johan Cruijff. The speaker is Ruud Polet, director of the Johan Cruyff Institute for Sport Studies. He sees how top sportsmen continuously strive for the top in a successful career as managers. On the th of January you will meet some of Feeling at home The members of the three Business Clubs felt absolutely at home in this environment and naturally enjoyed the very luxurious and well-tended catering. This was totally in the spirit of the World Trade Centers and everyone was able to network with existing and new contacts. them! Carole Thate, director of the Johan Cruyff Foundation, explains another facet: using sports to stimulate kids who are less advantaged, socially or physically. In conclusion, Rutger Koopmans, CEO of Cruyff Management, talks about Gift Upon leaving, the Business Club guests were pleasantly surprised with a unique gift: the 00-page anniversary edition of Miljonair Magazine and the Luxury Guide. the marketing side. Members of the WTC Amsterdam Business Club are welcome from.00 in de Foyer of the WTC. The programme in the Theatre starts at.0 and ends at.00 with a New Year s reception. For more information and registration, send an to WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM NEWS LETTER

5 January 0 ZuidAs Er zit weer beweging in de Zuidas There is new action at Zuidas November vorig jaar was de kogel door de kerk. Het accountantskantoor Deloitte en OVG Projectontwikkeling gaven het startsein voor de ontwikkeling van het nieuwe kantoor van Deloitte en AKD advocaten. Het kantoor meet m en komt tegenover de VU. Medio 0 is het klaar. Deloitte en AKD investeren ermee in de eigen toekomst, en in die van de Zuidas. Wethouder Gehrels van Economische Zaken van Amsterdam feliciteerde beide ondernemingen met deze stap. Impuls De komst van het kantoor van Deloitte en AKD aan de Zuidas betekent een nieuwe impuls voor het gebied qua werkgelegenheid. Het bevestigt dat er vraag is naar hoogwaardige kantoorlocaties waar universiteiten en de top van het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Daarnaast ziet OVG een groeiende vraag naar gebouwen die het Nieuwe Werken faciliteren. Dergelijke kantoren zijn ontmoetingsplekken, waar connectivity & mobility centraal staan. Station Zuid Station Zuid wordt steeds drukker. Er is daarom gestart met een aantal werkzaamheden die het station toegankelijker maken. Winkels worden naar de buitenkant gebracht en de toegangen en informatievoorzieningen verbeterd. In 0 en 0 wordt volop aan het station gewerkt. In de zomer van dit jaar gaan naar verwachting de eerste winkels open. Project Beethoven Ten oosten van het WTC zijn de eerste bouwactiviteiten voor het project Beethoven gestart. De fundering voor het St Nicolaaslyceum is zo goed als klaar. Het nieuwe, duurzame gebouw wordt in 0 opgeleverd en gaat plaats bieden aan circa duizend leerlingen. Voor de verwarming en de koeling gebruikt het gebouw alleen aardwarmte. Voor het sport- en cultuuronderwijs beschikt de scholengemeenschap straks over speciale voorzieningen. The die was cast in November of last year. Deloitte Accountants and OVG Project Development gave the green light for developing the new offices for Deloitte and AKD (law firm). The office space will be 0,000 m and will be situated across from the Vrije Universiteit (Free University). It should be completed by the middle of 0. Deloitte and AKD are investing in their own future as well as the future of Zuidas. Alderman Gehrels from Economic Affairs (in Amsterdam) congratulated both firms for taking this step. Stimulus Opening offices of Deloitte and AKD in Zuidas means a new stimulus for the area in terms of employment. This confirms the fact that there is a demand for high-quality office accommodations where universities and top business firms come together. In addition, OVG sees a growing demand for office buildings that will facilitate The New World of Work. Such offices also serve as meeting points where connectivity and mobility are key components. Station Zuid Station Zuid is becoming increasingly busier. This is the reason for initiating a number of work activities that will make the station more accessible. The shops are shifted to the external side and the entrances and information facilities are being enhanced. In 0 and 0 work on the station will be in full swing. According to expectations, the first shops will open during the next summer. Project Beethoven East of the WTC, the first construction activities have begun on the Beethoven Project. The foundations for the St. Nicolaas Lyceum are as good as finished. The new, sustainable building will be delivered in 0 and will be able to accommodate around,000 students. The building will be using only geothermal energy for heating and cooling. The school will soon acquire special facilities for its sports & culture activities. Marjon Zoon (Schagen, ) Foto: Is a account manager in Real Estate WTC. She provides support for the real estate agents with renting accommodations in the WTC-complex. They rent small areas of m and up to an entire tower. Altogether, we deal with,000 square metres. Works in Zuidas since 00 I previously worked for real estate agencies elsewhere in the country. By the time I started to work here, the WTC already comprised of its current size. Morning routine I get up at.. I shower quickly, dress and put on my makeup. I squeeze a couple of oranges and off I go on my bike. While still in bed, I ve already scanned Het Journal for the latest news. Sometimes I stretch it to., but then it s hurry-up-and-go in order to make it here by.00. My route to work From the Pijp to here takes me around ten minutes. I prefer to go through the Beatrix Park because I avoid the traffic lights and then I also cycle past the lovely row of houses where Wim Duisenberg once lived. Five times per year - in case of really heavy rain - I use my car. Rituals First it s saying hello to the ladies in the central reception area. Then booting my computer, getting some drinking water and reading s. At 0 o clock I go across the square to Belmondo for real coffee. Lunch/dinner With colleagues to Daybreak. Weather permitting, we always like to sit by the flower boxes. In the evening I sometimes have a quick snack at Wagamama, that hardly takes time and then I m on time for a performance in the centre of town. The best place in Zuidas The H towers of the WTC, a wonderful combination of steel and glass. From above you see the train station, the motorway, Schiphol airport none of these places stand still for even one moment. I also find the Rock fascinating because I haven t decided yet whether I like it or not. Most unforgettable moment This is a village with the soul of a village. Three years ago there was a gigantic storm. The trains stopped running and on Zuidplein you were blown away. That created amazing solidarity. What do people say about your working here? This is where it s happening and it is a nice place to be in. Zuidas is after all our City. What can be improved in Zuidas? Station Zuid is not very attractive and there is constantly rebuilding everywhere. Furthermore, cycling is nearly impossible without having accidents. Bicycles that are not parked properly are always confiscated but wrecks remain on the streets for years. Dream job I have one already, and you can t plan the future. Tell us something surprising about yourself I m crazy about sailing. Be it a lifeboat through the canals, a ferry to Terschelling or even a little ferry to North Amsterdam that s it for me. The best thing is to sail on the water, land on a small island and then do nothing. WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM NEWS LETTER

6 January 0 eighbours TC News Het 000 e pak is in de maak Najaar 00 opende SLFMD zijn deuren in de Central Hal van het WTC. Sindsdien voorziet deze klassekleermaker het mannelijk deel van de Zuidas van op maat gesneden pakken. De 000e wordt binnenkort afgeleverd. Wordt dat feestelijk aangekleed? Eigenaar Rafaël Antón van Wezel lacht. Kleine correctie: SLFMD kleedt niet feestelijk. Wél stijlvol. Elk pak of overhemd dat bij SLFMD wordt besteld is uniek. De klant kiest een model uit verschillende voorbeelden en test ter plekke comfort en pasvorm. Ook de stoffen kiest de klant zelf, tot aan de voering en het stiksel toe. Elk detail, zegt Rafaël, hoe klein ook, draagt bij aan het eindproduct. De werkorder gaat vervolgens via de elektronische snelweg naar het productieatelier waar ambachtelijke kleermakers aan het werk gaan. Tussen bestellen en leveren zit slechts vijf weken. Men only Steeds vaker zie je iemand met de bruine kledinghoes van SLFMD door het WTC lopen. Straks dus voor de duizendste keer. Tevreden klanten komen terug, zegt Rafaël. Mond tot mondreclame doet de rest. Tijd voor een SLFMD voor dames? Sorry, zegt de kleermaker. Het is en blijft men only. Daar zijn we goed in. Op afspraak Een bezoek aan SLFMD gebeurt op afspraak (00 00). Zo is er gegarandeerd alle aandacht voor de klant. Op verzoek komt de kleermaker ook naar de klant toe. Prijs van een tweedelig kostuum: vanaf 0,-. Meer weten: The 000 th suit is underway In the fall of 00, SLFMD opened its business in the Central Hall of the WTC. Since then, this highclass tailor provides the men of Zuidas with tailored suits. The 000th suit will be delivered shortly. Will you celebrate this lavishly? Owner Rafaël Antón van Wezel chuckles. Minor correction: SLFMD does not clothe lavishly but rather stylishly. Each suit or shirt ordered from SLFMD is unique. The client chooses a model from various examples and tests its comfort and fit at the shop. The client also chooses the fabric, up to the lining and stitching. Every detail, says Rafaël, no matter how small, contributes to the end product. The work order is subsequently sent via a digital fast lane to the production studio where traditional tailors begin their work. Between ordering and delivery the waiting time is only five weeks. Men only More and more often you see someone walking through the WTC carrying the brown clothing cover of SLFMD. Soon it will be for the 000th time. Satisfied clients always come back, says Rafaël. Word of mouth does the rest. Is it time for an SLFMD for the ladies? Sorry, says the tailor. It is still a men only business. That s what we do best. By appointment A visit to SLFMD is only by appointment (00 00). This guarantees all the attention necessary for the client. Upon request, a tailor can also pay a home visit. The cost of a two-piece suit starts at 0. More information at ww.slfmd.nl Stomerij Van Rooijen: Winnend team Van Rooijen Dry Cleaners: A winning team Rob van Rooijen en Dries. Een van de langst gevestigde bedrijven in het WTC is Stomerij Van Rooijen. Sinds zorgt de stomerij er voor de schone was. Never change a winning team: Rob van Rooijen weet de WTCvestiging al twintig jaar in goede handen bij Dries Mebus. Zelf is hij de schakel met de vestiging in Abcoude, waar wordt gewassen, gestreken en gerepareerd. Als Dries met vakantie is, wordt hij door het halve WTC gemist, lacht Van Rooijen. Je vertrouwt immers niet zomaar aan iemand je beste pak toe! Achter Dries schuilt echter een goed geoliede organisatie die een punt maakt van service en kwaliteit. One of the longest established companies in the WTC is Van Rooijen Dry Cleaners. The dry cleaning firm has been providing its services since. Never change a winning team: Rob van Rooijen knows that for the last twenty years the WTC branch has been in good hands with Dries Mebus. He himself is the link to the branch in Abcoude, where clothing gets washed, ironed and repaired. When Dries is on holiday, half of WTC misses him, Van Rooijen laughs. After all, you don t entrust your best suit to just anyone! Dries is however backed up by a well-oiled organisation that makes a point of providing top service and quality. -hour service This -hour service is convenient: if you drop off your clothing before.00 and you can pick them up after.00 the next day: clean, repaired and ironed. Another solution is the client card. Van Rooijen explains: Your drop off your clothing including your personal Van Rooijen client card and you re done. The client card costs 0 per year and it gives you a 0% discount with every order. Van Rooijen Dry Cleaning is located next to café nooon and it is open during working days from For more information, see: -uursservice Makkelijk is de -uursservice: wie zijn kleding tot.00 uur aflevert, kan het de volgende dag vanaf.00 uur weer ophalen: fris, gerepareerd en gestreken. Ook de klantenpas is een uitkomst. Van Rooijen legt uit: Je dropt je kleding met daarop je persoonlijke Van Rooijen klantenpas. Klaar ben je. De klantenpas kost 0,- per jaar geeft recht op 0% korting bij elke besteding. Stomerij Van Rooijen is gevestigd naast café nooon en is geopend op werkdagen van uur. Meer weten: kijk op Rob van Rooijen is de trotse vader van Noortje (), die vorig jaar op oktober met het liedje Blame it on the boogie (Jackson ) glansrijk de World Talent Show won. Rob van Rooijen is the proud father of Noortje (), who last year on October th won the World Talent Show with the song Blame it on the Boogie (Jackson Five). WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM NEWS LETTER

7 January 0 New arrivals Huyzer Doornik Der Kinderen: advocaten en fiscalisten Contact Real Estate Core Business Partners Juliette Huyzer, Frank Doornik en Pavel der Kinderen richten zich met hun niche-advocatenkantoor op arbeidsrecht en pensioenrecht (civiel- en fiscaal). We onderscheiden ons door het unieke karakter van onze gecombineerde specialisaties zegt Huyzer. Het kantoor vertegenwoordigt en adviseert met name (internationale) ondernemingen, statutair directeuren, raden van bestuur, senior management en pensioenfondsen en ondernemingsraden. Schrijvers van het naslagwerk voor werkgevers Pensioen in 00 vragen (Kluwer, mei 00). Core Business With their niche law firm, partners Juliette Huyzer, Frank Doornik and Pavel der Kinderen focus on labour law and pension law (civil and tax-related). We distinguish ourselves from other law firms by our combined specialization, says Huyzer. The firm mainly represents and advises corporations (including international ones), managing directors, executive boards, and senior management as well as pension funds and work councils. The firm has written a reference book for employers: 00 Questions about Pension (in Dutch: Pensioen in 00 vragen, Kluwer, May 00). World Trade Center Amsterdam offers premium office space combined with extensive supporting services. World Trade Center Amsterdam has office suites from m to,00m in walk in condition as well as spaces for you to customize to your taste. We are flexible with regard to office layout and lease terms. And we offer you the opportunity to expand or reduce your space as your business grows. The extra facilities in the building, such as a shopping center, fully equipped conference center and a wide selection of restaurants, make it a miniature city How to rent... Our real estate professionals are available to assist you in determining your space and service requirements. To inquire about available office space, request a free brochure, free DVD and arrange a free quotation. Missie Het bieden van hoogwaardige en pragmatische dienstverlening aan onze cliënten. Ambitie In de komende jaren wil Huyzer Doornik Der Kinderen Advocaten en Fiscalisten verder uitbreiden, maar, zegt Huyzer: We blijven bij onze expertise. Aantal medewerkers vier. Mission To offer our clients high quality and practical service. Ambition In the coming years Huyzer, Doornik & Der Kinderen Attorneys and Tax Specialists would like to expand, but, says Huyzer, we will remain true to our area of expertise. Number of employees Four. Emile Govaert - Real Estate Manager, + (0)0 0 Paul van Rijn - Real Estate Agent, + (0)0 0 Marjon Zoon - Account Manager Real Estate, + (0)0 0 or alternatively, + (0)0 Kantoor D-toren, e verdieping. Office D tower, nd floor Sudoku Contact Contact Tel.: Local: specialist in duurzame renovatie Core Business: Local is een onafhankelijke specialist op het gebied van duurzaam vastgoed en -renovatie. Onze drive: de ontwikkeling van toekomstbestendige waarde voor onze opdrachtgevers, onder andere door het renoveren van bestaande woningen en commercieel vastgoed. Bij deze herontwikkeling van het bestaande vastgoed staat, binnen een energiezuinige oplossing, gezondheid en comfort voor de eindgebruiker centraal. Missie: Local levert een aantoonbare bijdrage aan een structurele verandering naar een comfortabele en gezonde bebouwde omgeving. De eindgebruiker van het vastgoed stellen we daarbij centraal. Ambitie: De renovatie van een substantieel gedeelte van al het bestaande Nederlandse vastgoed in de komende jaren. Aantal medewerkers: Acht. Kantoor: WTC toren A, e verdieping. Contact 00 Local: specialist in sustainable renovations Core Business Local is an independent specialist in sustainable real estate and renovations. Our drive is to develop future-proof value for our clients. One of the ways we do this is by renovating existing residential housing and commercial premises. The central focus in the redevelopment of existing real estate is providing the end user with energy-saving solutions, and a healthy and comfortable environment. Mission Local provides a proven contribution to a structural change, which results in a sensibly re-built environment. The end-user of the property is the target of our focus. Ambition The renovation of a substantial part of existing real estate properties in the Netherlands in the coming years Number of employees Eight Office WTC tower A, th floor Contact Tel.: 00 The solution to the sudoku >> WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM NEWS LETTER

8 January 0 Day Shift WTC News Schoonmaker met saxapeal Hoe veelzijdig het WTC is, bleek maar weer op het feest van oktober vorig jaar, tijdens de World Talent Show. Onder de artiesten van eigen WTC-bodem nam A cleaner with sax appeal Steven Keizers een memorabele plaats in. De -jarige schoonmaker werkt bij EW Facility Services. Hij boent en poetst al vier jaar toiletten en kantoren in het WTC. The World Talent Show on October th last year showed us just how multifaceted Op het podium hanteerde hij met evenveel verve de saxofoon. Toen ik eenmaal the WTC really is. One of the most memorable artists was our own WTC employee, begon, ging het vanzelf. Steven Keizers. The -year-old cleaner works for the EW Facility Services. For the last four years he has been scrubbing and cleaning bathrooms and offices in the WTC. On the stage he demonstrated just as much fervour for the saxophone. Once I got started, it just flowed out of me. Challenge Steven is not someone who likes stress. That s why he likes is job where steadily, in his own tempo he gets the job done. Yet it seemed like a nice idea - and very challenging - to participate in the World Talent Show. I ve been playing saxophone for the last three years; an emotional instrument with which you can express a lot, he tells. Candy Dulfer and Ben Webster are his great idols. Jazz and blues are both my favourite music. Spectacular show Stylishly dressed in a black shirt and a white jacket, with a playful reference to the James Bond tuxedo, Steven conquered the audience with the melody from Licence to Kill. I was actually very nervous, admits the WTC star. But I practiced a great deal and spoke with Angela Groothuizen beforehand. That helped. I heard how she announced me and that sounded so good that I thought: here we go. Together with two professional dancers, Steven gave a spectacular performance. I saw that people enjoyed my saxophone playing. That was fantastic. I would love to do it again. Uitdaging Steven is geen man die stress opzoekt. Daarom houdt hij van zijn baan waarin hij gestaag, in zijn eigen tempo, de klus klaart. Toch leek het hem leuk - en een hele uitdaging - om mee te doen met de World Talent Show. Ik speel nu drie jaar saxofoon; een emotioneel instrument waarmee je veel kunt vertellen, zegt hij. Candy Dulfer en Ben Webster zijn zijn grote voorbeelden. Jazz en blues: ik vind het allebei mooi. Spetterende show Stijlvol gekleed in een zwart overhemd en een wit jasje, met een knipoog naar de tuxedo van James Bond, speelde Steven de zaal plat met Licence to kill. Ik was best zenuwachtig, bekent de WTC-ster. Maar ik had veel gerepeteerd en vooraf Angela Groothuizen gesproken. Dat hielp. Ik hoorde hoe ze me aankondigde en dat klonk zo goed dat ik dacht: daar gaan we. Samen met twee professionele danseressen maakte Steven er een spetterende show van. Ik zag dat mensen genoten van mijn spel. Dat was super. Ik zou het zó weer doen. Back to business Na alle complimenten - mijn collega s hadden geen idee dat ik zo goed kon spelen - is het inmiddels ook voor Steven back to business. Al geniet hij uiteraard na van zijn status als bekende WTC-er ; veel mensen herkennen hem. Steven begint vroeg in de ochtend en heeft de kantoren spik en span tegen de tijd dat de meeste medewerkers arriveren. Om.0 uur zit zijn shift er op. Ik vind het leuk dat ik in zoveel verschillende kantoren kom, zegt Steven. En ik voel me een beetje gastheer van het WTC. Mensen vragen me regelmatig de weg naar een kantoor. Als het kan zeg ik dan: loop maar even mee, ik laat het wel even zien. WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM NEWS LETTER Back to business After all the compliments - my colleagues had no idea that I can play so well - it was back to business for Steven. Many of people now recognise him, because of his status as a famous WTC employee, which he obviously relishes. Steven starts his day early in the morning and gets all the offices spick-and-span by the time most of the employees arrive. At.0 his shift is finished. I like working in so many different offices, says Steven. I feel somewhat like a guest of WTC. People often ask me how to get to a particular office. If possible, I answer: Follow me and I ll show you where it is.

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board 3 THE UM is een van de snelst stijgende jonge universiteiten 3-6 Labradors UM had niet moeten zwichten voor dieractivisten 6 Opinion The NUM ideologues are only interested in one voice: their own 7 Refugees

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Een dubbel gouden perspectief Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland editorial and credits Gebruik

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME BUURTEN VAN BRUSSEL JOHAN LAGAE THE ARCHITECT AS FACILITATOR A DISCUSSION WITH SMAR ABOUT WORKING ON SCHOOLS IN

Nadere informatie

English translation begins on page 8

English translation begins on page 8 Panel Discussie Grensoverschrijdend werken en uitzenden nieuwe inzichten op 15 december, voorafgaand aan het www.ceetheopportunity.eu seminar in Hotel van der Valk in Leusden. In circulatie aan ambassadeurs

Nadere informatie

Tomás Saraceno. Solar Bell

Tomás Saraceno. Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell PORTSCAPES 2, MAASVLAKTE 2 Solar Bell hoort bij de aanleg van Maasvlakte 2 Solar Bell van Tomás Saraceno is het laatste van een flinke reeks kunstprojecten

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie

Nadere informatie

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m.

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. Blast Theory James Bridle Constant Dullaart Femke Herregraven Jennifer Lyn Morone Matthew Plummer-Fernandez Template Suzanne Treister Rozenstraat 59 / NL 1016 NN

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie