Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein"

Transcriptie

1 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over duurzaamheid in Nieuwegein wilden invullen. Ook kwam er een open link op de website, zodat iedere volwassen inwoner van Nieuwegein aan het onderzoek kon deelnemen. Via de Molenkruier werden zij uitgenodigd. Na drie weken hadden 404 panelleden de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 37 procent. Verder hebben 54 inwoners via de open link meegedaan aan het onderzoek. In totaal hebben 458 volwassen inwoners van Nieuwegein de vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst is veel gebruik gemaakt van zogenaamde mouse-overs, om een toelichting te geven bij bepaalde begrippen. Om deze reden is achter in deze notitie de vragenlijst bijgevoegd. De mouse-overs zijn hierin terug te vinden. Inleiding Het netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein (Samen Duurzaam Nieuwegein is een netwerk van inwoners, ondernemers, organisaties en gemeentebestuurders en ambtenaren die samenwerken aan een duurzaam Nieuwegein: een Nieuwegein waar wij en de generaties na ons prettig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren). kent een kerngroep van mensen die zich willen inzetten om het netwerk te vergroten en de effectiviteit van het netwerk te verhogen. De resultaten van dit onderzoek zijn voor de kerngroep zowel een informatie- als een inspiratiebron. De kerngroep gebruikt de resultaten van het onderzoek onder andere voor het opstellen van een "duurzaamheidsagenda". Daarin staan concrete ambities voor duurzaamheid in Nieuwegein, te beginnen voor de komende 3 jaar. Deze agenda helpt ons om de investeringen in duurzaam samenleven in Nieuwegein van inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente te vergroten en de middelen en mogelijkheden die we allemaal hebben gerichter en effectiever in te zetten. Het netwerk Samen Duurzaam heeft vijf thema s benoemd uit alle opmerkingen die we tijdens de afgelopen bijeenkomsten hebben verzameld van inwoners, ondernemers, verschillende maatschappelijke organisaties en de gemeente. Samenvatting Energie, mobiliteit en sociaal contact & (arbeids)participatie worden gezien als de meest belangrijkste thema s voor Nieuwegein voor de komende 3 jaar. Dat laten de resultaten van het inwonerspanel van december zien. 404 panelleden (37%) en 54 niet-panelleden vulden toen de vragenlijst over Duurzaamheidsagenda Nieuwegein in. Met de vragenlijst wilde het netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein onder andere te weten komen welke thema s en initiatieven inwoners het meest belangrijk vinden voor Nieuwegein en waarvoor inwoners, bedrijven, organisaties en

2 2 (33) de gemeente zich de komende jaren (extra) zouden moeten inzetten. Met de resultaten geeft het netwerk invulling aan de duurzaamheidsagenda voor Nieuwegein. Energie Nieuwegeiners doen veel op het gebied van energiebesparing. Spaar- en ledlampen (95%), dubbel glas (87%), energiezuinige huishoudelijke apparaten (80%) en opladers uit het stopcontact halen (78%) blijken de meest toegepaste maatregelen. Als het gaat om het gebruik van hernieuwbare energie, heeft meer dan de helft van de respondenten belangstelling om over te gaan op zonne-energie, op hun eigen dak of op een dak ergens anders in de buurt (school, gymzaal, winkel) (10% van de respondenten heeft al zonnepanelen). Om daadwerkelijk over te stappen ervaren mensen een aantal drempels, zoals een te lange terugverdientijd in relatie tot de benodigde investering, de beperking van een huurhuis of een niet-geschikt dak. Hulp van anderen, zoals van de zonnepanelen ambassadeurs wordt hierbij op prijs gesteld. Mobiliteit Ten aanzien van mobiliteit wordt meer fietsen (fietsen veiliger maken (95%), kinderen fietsen zelf naar school ((94%) en fietsen bevorderen door betere infrastructuur (92%)) als belangrijkste onderwerp gezien om mobiliteit binnen Nieuwegein duurzamer te maken. 30 tot 40% van de respondenten die dit (zeer) belangrijk vinden, zet zich hier zelf voor in of wil zich gaan inzetten. Infrastructuur en voorzieningen (bijvoorbeeld doorgaande fietsroutes met aparte paden en fietsveilige schoolomgevingen) vormen daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Daarbij gaven meerdere respondenten (19%) aan dat zij ook op het terrein van beter openbaar vervoer mogelijkheden zien om de mobiliteit in Nieuwegein meer duurzaam te maken. Sociaal contact en (arbeids)participatie Bijna alle in de vragenlijst genoemde initiatieven die sociaal contact en (arbeids)participatie bevorderen worden belangrijk gevonden door de Nieuwegeiners. De initiatieven variëren van mogelijkheden voor mensen met een beperking of mensen die (deels) arbeidsongeschikt zijn, mee te doen in de samenleving door vrijwilligerswerk te doen of met een betaalde baan (resp. 89% en 88%), tot ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers (83%) en de vacaturebank voor vrijwilligers (81%). De individuele bereidheid om zich in te zetten voor een of meer van deze initiatieven of anderen hiertoe te stimuleren, blijft daar echter bij achter en varieert van 11% tot 27%. De bekendheid van de verschillende initiatieven kan hierbij ook beter: zo heeft bijvoorbeeld 19% van de respondenten wel gehoord van mogelijkheden voor mensen met een beperking of mensen die (deels) arbeidsongeschikt zijn, mee te doen in de samenleving door vrijwilligerswerk te doen of met een betaalde baan, maar weet niet wat het betekent. 17% van hen heeft er nog nooit van gehoord. 88% van de respondenten geeft echter wel aan deze mogelijkheden (zeer) belangrijk te vinden voor Nieuwegein. Een vergelijkbare situatie zien we bij de mogelijkheden om vrijwilligerswerk in te zetten als opstap naar regulier werk. Dit wordt ook (zeer)

3 3 (33) belangrijk gevonden voor Nieuwegein (84%), maar respectievelijk 20% en 19% heeft er wel van gehoord, maar weet niet wat het betekent, of heeft er nog nooit van gehoord. Tot slot vinden de respondenten de vacaturebank voor vrijwilligers ook (zeer) belangrijk voor Nieuwegein (81%), maar respectievelijk 11% en 16% heeft er wel van gehoord, maar weet niet wat het betekent, of heeft er nog nooit van gehoord. Biodiversiteit Het behoud en bevordering van biodiversiteit is voor Nieuwegeiners in de vragenlijst niet het belangrijkste thema als het gaat om duurzaamheid. De mensen die het wel belangrijk vinden, zetten zich er vaak zelf al voor in of willen dat gaan doen, zoals door te zorgen voor meer bloemen voor bijen en hommels, meer vlinderstruiken en/of het ophangen van nestkasten. Grondstoffen Het thema grondstoffen is op basis van de vragenlijst in Nieuwegein geen prioriteit als het gaat om duurzaamheid. En net als bij het thema biodiversiteit, zetten mensen die het wel belangrijk vinden, zich er vaak zelf al voor in of willen dat gaan doen, zoals door het lenen en delen van spullen (i.p.v. kopen), efficiënter voedsel inkopen en een tweedehands-circuit. Vervolg Op basis van de resultaten van deze vragenlijst, heeft de kerngroep van het netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein de duurzaamheidsagenda voor Nieuwegein opgesteld: Nieuwegein Fietsstad: meer op de fiets en de auto laten staan. Tevens de mogelijkheden onderzoeken om ook het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Energie: minder verbruik en meer gebruik van hernieuwbare bronnen. Het organiseren van een aantrekkelijk aanbod van energie uit hernieuwbare bronnen op gemeentelijk niveau, voor het grote aantal inwoners dat daarop wil overstappen, maar teveel drempels ervaart om zelf die stap te nemen. Sociale duurzame ontwikkeling: iedereen doet mee en we zien naar elkaar om. Krachten bundelen van (institutionele) partijen die werken aan het bevorderen van sociaal contact en (arbeids)participatie. Komen tot een select aantal gerichte, breed bekende initiatieven waar verschillende organisaties met elkaar aan werken. De kerngroep focust de aandacht van het netwerk op deze drie thema s omdat deze in de enquête de meeste prioriteit kregen. Maar daarnaast zal zij vanuit het netwerk initiatieven om Nieuwegein groen te houden blijven ondersteunen en zuinig gebruik van grondstoffen en hergebruik bevorderen. De kerngroep van het netwerk roept inwoners, ondernemers, instellingen en overheidsorganisaties in Nieuwegein op om hiervoor de krachten te bundelen! Kijk voor meer informatie over het netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein op of stuur een naar

4 4 (33) De uitkomsten De respondenten is gevraagd om aan te geven op welke drie thema s we ons volgens hen de komende drie jaar vooral moet richten in Nieuwegein. Ze konden daarbij een top 3 aangeven. In tabel 1 staat aangegeven welk aandeel van de respondenten de thema s respectievelijk op plek 1, 2 en 3 heeft gerangschikt. In de kolom totaal staat hoeveel procent van de respondenten in totaal voor een thema gekozen heeft. Mobiliteit wordt het meest op plek 1 gezet (door 37%), gevolgd door sociaal contact en (arbeids)participatie (30%). In totaal is energie het meest gekozen (door 85% van de respondenten), gevolgd door mobiliteit (81%) en sociaal contact en (arbeids)participatie (76%). Tabel 1: Op welke drie thema s moeten we ons in Nieuwegein volgens u de komende 3 jaar vooral richten? (n = 458) Plek 1 Plek 2 Plek 3 Totaal Mobiliteit 37% 24% 20% 81% Energie 25% 33% 27% 85% Sociaal contact en (arbeids)participatie 30% 28% 19% 76% Biodiversiteit 6% 10% 16% 31% Grondstoffen 2% 6% 19% 26% In het vervolg van het onderzoek kregen de respondenten vragen over die drie thema s waar we ons volgens hen de komende drie jaar vooral op moet richten in Nieuwegein.

5 (Zeer) belangrijk Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk INWONERSPANEL 5 (33) Mobiliteit De respondenten is gevraagd van een aantal initiatieven die een duurzamere mobiliteit kunnen bevorderen, aan te geven hoe belangrijk ze (inzet voor) deze verschillende initiatieven voor Nieuwegein vinden. De uitkomsten van deze vraag staan in tabel 2. Het meeste belang hechten de respondenten aan het veiliger maken van fietsen (95% (zeer) belangrijk), het zelf naar school fietsen van kinderen (94%) en het bevorderen van fietsen door betere infrastructuur (92%). Relatief het minste belang hechten de respondenten aan een fietscursus voor elektrische fietsers (39% (zeer) belangrijk). Tabel 2: Wilt u aangeven hoe belangrijk u (inzet voor) de verschillende initiatieven voor Nieuwegein vindt? (n = 371) Fietsen veiliger maken 95% 56% 39% 4% - - Kind fietst zelf naar school 94% 48% 46% 5% - - Fietsen bevorderen door betere infrastructuur 92% 49% 44% 5% 2% - Bedrijven en organisaties stimuleren werknemers 82% 25% 57% 12% 4% 2% om met de fiets te komen Meer ondernemers hebben een elektrisch of 68% 11% 57% 25% 6% 2% groengas wagenpark Meer particulieren rijden een elektrische auto of 50% 11% 40% 36% 10% 4% rijden op groengas Meer mensen maken gebruik van een deelauto 47% 6% 41% 38% 11% 4% (van een organisatie of van mensen uit de buurt) Fietscursus voor elektrische fietsers 39% 5% 33% 36% 17% 8% NB: De optelling in de kolom (zeer) belangrijk (zeer belangrijk + belangrijk) kan iets afwijken van de twee afzonderlijke percentages, door afronding. De respondenten is gevraagd of ze nog ideeën hebben voor andere initiatieven voor duurzame mobiliteit, of opmerkingen bij de genoemde initiatieven. Van de 130 respondenten die hier een reactie hebben gegeven, heeft 44% een opmerking over de eerder genoemde initiatieven. Negentien procent noemt het OV als initiatief (stimuleren, verbeteren, goedkoper maken), 7% het bevorderen van de doorstroming van het verkeer en ook 7% veiliger maken en bevorderen van voetverkeer.

6 Ik doe dit zelf al/ ik zet me hier al voor in Ik wil dit zelf gaan doen Ik stimuleer anderen al Ik wil (samen met anderen) andere mensen stimuleren dit te gaan doen Ik wil me hier niet actief voor inzetten Weet ik (nog) niet n = INWONERSPANEL 6 (33) Vervolgens is de respondenten gevraagd voor welke initiatieven, die zij (zeer) belangrijk vinden, zij zich in (willen) zetten. Zij konden hier meerdere antwoorden geven. De uitkomsten van deze vraag staan in tabel 3. Het aandeel respondenten dat zich al actief voor een initiatief inzet is het grootst bij meer kinderen fietsen zelf naar school (20%) en fietsen veiliger maken (18%). Het aandeel dat zich voor een initiatief wil gaan inzetten varieert van 2% tot 9%. Het aandeel respondenten dat anderen stimuleert is het grootst bij de initiatieven bevorderen fietsen door betere infrastructuur (24%), meer kinderen fietsen zelf naar school (21%) en bedrijven en organisaties stimuleren werknemers om met de fiets te komen (21%). Het aandeel respondenten dat andere mensen wil gaan stimuleren varieert van 3% tot 9%. Het aandeel respondenten dat zich niet voor het betreffende initiatief wil inzetten is het grootst bij meer ondernemers hebben een elektrisch of groengas wagenpark (56%) en varieert van 32% tot 56%. Het aandeel respondenten dat (nog) niet weet of ze zich willen inzetten varieert van 26% tot 36%. Twee procent (van de respondenten die mobiliteit in hun top drie hebben staan) heeft zelf een initiatief aangegeven waarvoor hij of zij zich zou willen inzetten, namelijk openbaar vervoer. Tabel 3: Voor welk initiatief zet u zich actief in, of zou u zich willen inzetten? Fietsen veiliger maken 18% 2% 13% 9% 32% 31% 352 Meer kinderen fietsen zelf naar school 20% 3% 21% 3% 34% 26% 350 Bevorderen fietsen door betere infrastructuur X X 24% 8% 37% 32% 342 Bedrijven en organisaties stimuleren werknemers X X 21% 5% 45% 30% 305 om met de fiets te komen Meer ondernemers hebben een elektrisch of X X 5% 4% 56% 36% 252 groengas wagenpark Meer particulieren rijden een elektrische auto of 6% 9% 6% 5% 44% 32% 187 rijden op groengas Meer mensen maken gebruik van een deelauto 7% 3% 7% 6% 43% 33% 175 (van een organisatie of van mensen uit de buurt) Fietscursus voor elektrische fietsers - 6% 15% 6% 47% 29% 144 NB. Bij sommige initiatieven staat bij het zelf doen of willen doen een kruisje, omdat het zelf doen bij deze initiatieven geen optie is (je kunt bijvoorbeeld niet zelf een betere infrastructuur aanleggen).

7 7 (33) Tenslotte is de respondenten die anderen (willen gaan) stimuleren gevraagd of ze zich via het netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein voor deze initiatieven willen inzetten. Het aandeel dat dit via het netwerk wil doen is het grootst bij het initiatief fietsen veiliger maken (28%).

8 Heb ik al / doe ik al Ben ik van plan Ben ik niet van plan Weet ik nog niet Nvt, ik woon in een huurhuis INWONERSPANEL 8 (33) Energie We gebruiken met zijn allen veel meer energie dan vroeger. Denk aan de industrie, auto s, vliegtuigen, elektrische apparaten, verwarming, et cetera. De oude fossiele brandstoffen (gas en olie) raken snel op. Energie wordt daardoor steeds duurder. Bovendien zorgen deze brandstoffen voor veel extra CO₂ en andere broeikasgassen in de lucht waardoor de aarde opwarmt en weersextremen toenemen. Het is daarom belangrijk over te gaan op schone, hernieuwbare (gebruik van energiebronnen die geen extra CO₂ in de atmosfeer brengen) energie. Energie uit zon, wind en biomassa is er in overvloed. En er zijn tal van mogelijkheden om energie te besparen. Minder CO₂-uitstoot door energie kan op twee manieren: Verminderen van het energieverbruik Gebruiken van hernieuwbare energie (zon, wind, biomassa) in plaats van fossiele brandstoffen. De respondenten is gevraagd van een aantal mogelijkheden van energiebesparing aan te geven of ze deze al toepassen of dit van plan zijn. Het aandeel respondenten dat een energiebesparingsmogelijkheid al heeft of doet is het grootst bij spaar- en ledlampen (95%) en dubbel glas (87%). Veertien procent is van plan energiezuinige huishoudelijke apparaten aan te schaffen, 12% om opladers uit het stopcontact te halen als ze niet gebruikt worden en ook 12% om minder vlees te eten. Het aandeel dat niet van plan is een energiebesparingsmogelijkheid toe te passen is het grootst bij minder vlees eten (32%). De uitkomsten van deze vraag staan in tabel 4. Tabel 4: Kunt u van de volgende mogelijkheden van energiebesparing aangeven of u deze al toepast of dit van plan bent? (n = 390) Spaar- en ledlampen 95% 4% - - X Energiezuinige huishoudelijke apparaten 80% 14% - 4% X Isolatie van de gevel 61% 5% 12% 10% 13% Isolatie van de vloer 55% 8% 12% 13% 13% Isolatie van het dak 65% 6% 8% 7% 14% Dubbel glas 87% 3% - - 8% Opladers uit het stopcontact 78% 12% 6% 4% X Minder vlees eten 50% 12% 32% 5% X Instellen klokthermostaat 70% 5% 15% 11% X NB. Bij sommige initiatieven is ik woon in een huurhuis opgenomen als mogelijke reden om een mogelijkheid van energiebesparing niet toe te passen. Waar deze optie niet relevant is, staat een kruisje. Zestig procent geeft aan nog op andere manieren energie te besparen. Van hen doet 38% dit door de centrale verwarming lager te zetten / eerder uit te zetten /

9 9 (33) gordijnen dicht / deuren dicht. Een kwart (25%) schakelt apparaten en/of licht uit bij geen gebruik, 16% gebruikt minder de auto en meer de fiets / ov en/of maakt geen gebruik van het vliegtuig. Negen procent bespaart energie door middel van zonnepanelen, 6% door bewust gebruik te maken van water en gas, 5% door geen of weinig gebruik van energie vretende apparaten en ook 5% door zuinig auto te rijden. Het gebruiken van hernieuwbare energie kan bijvoorbeeld door zelf zonnepanelen te plaatsen. In Nieuwegein zijn zogenoemde zonnepanelen ambassadeurs actief. Dit is een groep inwoners die ambassadeur zijn voor de installatie en het gebruik van zonnepanelen in Nieuwegein, om op die manier het gebruik van zonnepanelen te stimuleren. Zij vertellen aan belangstellenden wat hun ervaringen zijn, laten de installatie zien en dragen de bij hen aanwezige kennis over. Negen procent van de respondenten heeft zonnepanelen en 38% niet, maar heeft hier wel interesse in. Ruim de helft (53%) heeft geen zonnepanelen en heeft hier ook geen interesse in. De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 1. Figuur 1: Heeft u zonnepanelen op het dak van uw woning? (n = 390) Ja 9% Nee, maar ik heb wel interesse 38% Nee, en ik heb geen interesse 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De respondenten die hebben aangegeven interesse te hebben in zonnepanelen op het dak van hun woning, eventueel met hulp van anderen, is gevraagd of ze geïnteresseerd zijn in meer informatie daarover via de zogenoemde zonnepanelen ambassadeurs. Ruim een derde (37%) geeft aan hierin interesse te hebben.

10 10 (33) De respondenten die hebben aangegeven geen interesse te hebben in zonnepanelen is gevraagd wat hiervoor de belangrijkste reden is. De meest genoemde reden is dat de terugverdientijd te lang is (26%). Twintig procent geeft als belangrijkste reden aan dat ze in een huurwoning wonen. In de categorie anders zijn onder meer genoemd ik ben te oud (5%) en verhuisplannen (2%). De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 2. Figuur 2: U heeft aangegeven geen interesse te hebben in zonnepanelen op het dak van uw woning. Wat is hiervoor de belangrijkste reden? (n = 206) Ik vind de terugverdientijd te lang 26% Ik woon in een huurwoning 22% Het dak van mijn woning is er niet geschikt voor 17% Ik vind de aanschaf te duur 17% Ik vind zonnepanelen niet mooi 5% Ik geloof meer in andere energievormen, zoals wind, biomassa 3% Anders 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De respondenten die als belangrijkste reden hebben aangegeven dat ze de terugverdientijd te lang vinden, is gevraagd bij welke maximale terugverdientijd ze bereid zijn te investeren in zonnepanelen. Bijna twee derde (62%) geeft een maximale terugverdientijd van 3 jaar aan. Bijna een vijfde (21%) is bereid bij een maximale terugverdientijd van 5 jaar te investeren in zonnepanelen. Zeventien procent geeft een andere terugverdientijd aan (langer of korter) of geven aan dat ze het niet weten. Een alternatief voor zonnepanelen op uw eigen dak is investeren in zonnepanelen ergens anders in uw buurt, bijvoorbeeld op het dak van een school, gymzaal of winkel, waarbij u deelt in de opbrengst. Tien procent is hier zeker geïnteresseerd in, 34% misschien wel. Ruim een derde (37%) is waarschijnlijk niet geïnteresseerd en 20% zeker niet.

11 Ik heb ervan gehoord en weet wat het betekent Ik heb ervan gehoord, maar weet niet wat het beteken Ik heb er nog nooit van gehoord INWONERSPANEL 11 (33) Sociaal contact en (arbeids)participatie De samenleving zijn we met zijn allen. Het is daarom belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk meedoet. Als mensen meedoen in de samenleving, via (vrijwilligers)werk, hulp aan familie of buren, of op een andere manier, voelen ze zich minder snel eenzaam en hebben vaak ook minder snel zorg nodig. Hoe meer mensen deelnemen aan de samenleving, hoe duurzamer de samenleving is. In Nieuwegein kunnen we deelname aan de samenleving, zoals het doen van (vrijwilligers)werk, meer stimuleren. Gemeente, bedrijven, organisaties en inwoners kunnen hier allemaal een rol in spelen. De respondenten is gevraagd van een aantal initiatieven voor het bevorderen van sociaal contact en arbeidsparticipatie aan te geven of ze ervan gehoord hebben en of ze weten wat het betekent. Het meest bekend zijn de burendag (75% heeft ervan gehoord en weet wat het betekent) en de vacaturebank voor vrijwilligers (73%). Het minst bekend is het initiatievenkompas van MOvactor (20% heeft ervan gehoord en weet wat het betekent). De uitkomsten van deze vraag staan in tabel 5. Tabel 5: Heeft u wel eens gehoord van de volgende initiatieven voor het bevorderen van sociaal contact en arbeidsparticipatie? (n = 350) Burendag 75% 17% 8% Vacaturebank voor vrijwilligers 73% 11% 16% De mogelijkheden voor mensen met een beperking of mensen die 65% 19% 17% (deels) arbeidsongeschikt zijn, mee te doen in de samenleving door vrijwilligerswerk te doen of met een betaalde baan Ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers zoals het Steunpunt 62% 21% 17% Vrijwilligerswerk, Netwerk Vrijwilligers in de Zorg en Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein De mogelijkheden om vrijwilligerswerk in te zetten als opstap naar 61% 20% 19% regulier werk Maatjesprojecten 59% 11% 30% Eet mee! 56% 11% 33% Beschikbaarheid van ruimtes/accommodaties voor het uitvoeren van 54% 18% 28% een maatschappelijk initiatief Het initiatievenkompas van MOvactor 20% 18% 62%

12 (Zeer) belangrijk Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk INWONERSPANEL 12 (33) Vervolgens is de respondenten gevraagd hoe belangrijk ze (inzet voor) de genoemde initiatieven voor Nieuwegein vinden. Het aandeel respondenten dat een initiatief (zeer) belangrijk vindt is het grootst bij de mogelijkheden voor mensen met een beperking of mensen die (deels) arbeidsongeschikt zijn, mee te doen in de samenleving met een betaalde baan (89%) en de mogelijkheden voor mensen met een beperking of mensen die (deels) arbeidsongeschikt zijn, mee te doen in de samenleving door vrijwilligerswerk te doen (88%). Het aandeel dat Eet mee! (zeer) belangrijk vindt is met 32% het kleinst. De uitkomsten van deze vraag staan in tabel 6. Tabel 6: Wilt u aangeven hoe belangrijk u (inzet voor) de hiervoor genoemde initiatieven voor Nieuwegein vindt? (n = 350) De mogelijkheden voor mensen met een beperking of mensen die 89% 29% 59% 10% - 0% (deels) arbeidsongeschikt zijn, mee te doen in de samenleving met een betaalde baan De mogelijkheden voor mensen met een beperking of mensen die 88% 29% 59% 12% - - (deels) arbeidsongeschikt zijn, mee te doen in de samenleving door vrijwilligerswerk te doen Het opnemen van mensen met een beperking in reguliere activiteiten 86% 27% 59% 12% 2% 0% en bijeenkomsten, georganiseerd in buurtpleinen, de bibliotheek, kerken, etcetera De mogelijkheden om vrijwilligerswerk in te zetten als opstap naar 84% 26% 58% 13% 1% 1% regulier werk Activiteiten en bijeenkomsten die voor iedereen gratis toegankelijk 84% 26% 58% 14% 1% - zijn, zoals in buurtpleinen, de bibliotheek, kerken, etcetera Ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers zoals het Steunpunt 83% 23% 60% 17% - - Vrijwilligerswerk, Netwerk Vrijwilligers in de Zorg en Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Vacaturebank voor vrijwilligers 81% 21% 60% 17% - - Beschikbaarheid van ruimtes/accommodaties voor het uitvoeren van 78% 22% 56% 20% - - een maatschappelijk initiatief Inwoners doen boodschappen bij Nieuwegeinse ondernemers die 77% 20% 57% 19% 3% - mensen in dienst hebben met een beperking of met een andere afstand tot de arbeidsmarkt Maatjesprojecten 65% 14% 51% 30% 4% - Advies bij het opstarten of voortzetten van een maatschappelijk 47% 7% 40% 46% 5% 2% initiatief (zoals bijvoorbeeld met het initiatievenkompas van MOvactor) Burendag 45% 4% 41% 44% 7% 4% Eet mee! 32% 4% 28% 51% 13% 4%

13 Ik doe dit zelf al/ ik zet me hier al voor in Ik wil dit zelf gaan doen Ik stimuleer anderen al Ik wil (samen met anderen) andere mensen stimuleren dit te gaan doen Ik wil me hier niet actief voor inzetten Weet ik (nog) niet n = INWONERSPANEL 13 (33) Van een aantal initiatieven is gevraagd voor welk initiatief de respondenten (die aan hebben gegeven het initiatief (zeer) belangrijk te vinden) zich actief in (willen) zetten. Het aandeel respondenten dat zich actief in (wil) zet(ten) is het grootst (22%) bij inwoners doen hun boodschappen bij Nieuwegeinse ondernemers die mensen in dienst hebben met een beperking of met een andere afstand tot de arbeidsmarkt. Het aandeel dat anderen stimuleert of wil gaan stimuleren voor een initiatief is het grootst bij mensen de mogelijkheid bieden om vrijwilligerswerk te gebruiken als opstap naar regulier (deeltijd)werk (27%) en activiteiten en bijeenkomsten die voor iedereen gratis toegankelijk zijn (26%). Het aandeel dat zich niet actief wil inzetten voor een initiatief varieert van 29% tot 47%. Het aandeel dat het (nog) niet weet varieert van 33% tot 40%. De uitkomsten van deze vraag staan in tabel 7. Tabel 7: Voor welk initiatief zet u zich actief in, of zou u zich willen inzetten? Burendag 18% - 10% 9% 31% 34% 158 Activiteiten en bijeenkomsten die voor iedereen X X 21% 5% 36% 38% 294 gratis toegankelijk zijn Het opnemen van mensen met een beperking in 10% - 10% 4% 39% 37% 300 reguliere activiteiten en bijeenkomsten Eet mee! 11% - 6% 6% 43% 33% 113 Maatjesprojecten 6% 6% 8% 5% 35% 40% 228 Mensen de mogelijkheid bieden om d.m.v. X X 15% 4% 47% 35% 295 vrijwilligerswerk mee te doen in de samenleving Mensen de mogelijkheid bieden om X X 19% 8% 43% 33% 306 vrijwilligerswerk te gebruiken als opstap naar regulier (deeltijd)werk Inwoners doen hun boodschappen bij Nieuwegeinse ondernemers die mensen in dienst hebben met een beperking of met een andere afstand tot de arbeidsmarkt 15% 7% 7% 5% 29% 39% 269 NB. Bij sommige initiatieven staat bij het zelf doen of willen doen een kruisje, omdat het zelf doen bij deze initiatieven geen optie is.

14 14 (33) Het aandeel respondenten dat anderen als stimuleert of wil stimuleren en zich via het netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein wil inzetten voor een initiatief varieert van 20% tot 29% (met een maximum van 19 personen).

15 (Zeer) belangrijk Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk INWONERSPANEL 15 (33) Biodiversiteit Nieuwegein is rijk aan biodiversiteit (planten, dieren) door een relatief groot natuurgebied (Park Oudegein en het IJsselbos), bijna tot in het centrum. Daarnaast is er een fysieke verbinding met het Nederlandse Netwerk van Natuurgebieden Deze situatie is een unieke kans voor een stad zo dicht bij de Randstad. Het geeft kinderen en volwassenen de gelegenheid om kennis te nemen van wat de natuur te bieden heeft. Het is een mooie omgeving om gezond te bewegen en te recreëren. Deze omgeving biedt ook kansen voor meer en waardevoller groen in tuinen dicht bij huis of school. De vogels en insecten en andere dieren houden zich namelijk niet aan ons onderscheid van natuur en tuin. Door variatie van beide krijg je de rijkste biodiversiteit. Natuur is echter gevoelig voor stedelijke ontwikkeling en is tegelijkertijd een positieve factor voor vestiging van bedrijven. Dit vraagt aandacht van gemeente, organisaties en inwoners. De respondenten is gevraagd van een aantal initiatieven voor het behouden en bevorderen van de biodiversiteit aan te geven hoe belangrijk ze deze vinden voor Nieuwegein. Het meeste belang hechten de respondenten aan meer bloemen voor bijen en hommels (95% (zeer) belangrijk) en meer vlinderstruiken (91%). Relatief het minste belang hechten de respondenten aan meehelpen in stadstuinen (47% (zeer) belangrijk). De uitkomsten van deze vraag staan in tabel 8. Tabel 8: Wilt u aangeven hoe belangrijk u (inzet voor) de verschillende initiatieven voor Nieuwegein vindt? (n = 144) Meer bloemen voor bijen en hommels 95% 63% 32% 5% 0% 0% Meer vlinderstruiken 91% 44% 47% 9% 0% 0% Ophangen van nestkasten 87% 37% 50% 13% - 0% Meer bijenkassen in de stad 81% 44% 37% 15% - - Meer groene daken 79% 23% 56% 18% - - Meer insectenhotels 78% 32% 46% 19% 4% 0% Goede mogelijkheden voor vleermuizen in de stad 77% 31% 46% 18% 4% - Meer leren over biodiversiteit in Nieuwegein 67% 16% 51% 31% - - Zelf openbaar groen beheren in de buurt 63% 17% 46% 27% 8% - Meehelpen in stadstuinen 47% 8% 39% 44% 8% - De respondenten is gevraagd of ze ideeën hebben voor andere initiatieven of opmerkingen hebben bij de genoemde initiatieven. Een kwart (25%) heeft hier een reactie gegeven. De genoemde initiatieven zijn zeer divers en hebben vooral te maken met groen en educatie/voorlichting.

16 Ik doe dit zelf al/ ik zet me hier al voor in Ik wil dit zelf gaan doen Ik stimuleer anderen al Ik wil (samen met anderen) andere mensen stimuleren dit te gaan doen Ik wil me hier niet actief voor inzetten Weet ik (nog) niet n = INWONERSPANEL 16 (33) Vervolgens is de respondenten gevraagd om voor de initiatieven die ze (zeer) belangrijk vinden, aan te geven voor welke ze zich actief in (willen) zetten. Het aandeel respondenten dat zich al inzet voor meer bloemen voor bijen en hommels is met 53% het grootst, gevolgd door ophangen van nestkasten (48%) en meer vlinderstruiken (44%). Bijna een kwart (24%) van de respondenten wil meer gaan leren over biodiversiteit in Nieuwegein. Het aandeel respondenten dat anderen stimuleert of wil gaan stimuleren zich actief in te zetten voor een initiatief varieert van 9% tot 19%. Het aandeel respondenten dat zich niet actief wil inzetten voor een initiatief varieert van 14% (ophangen van nestkasten) tot 39% (meer groene daken). Het aandeel respondenten dat het nog niet weet varieert van 20% tot 51%. De uitkomsten van deze vraag staan in tabel 9. Tabel 9: Voor welk initiatief zet u zich actief in, of zou u zich willen inzetten? Meer bloemen voor bijen en hommels 53% 7% 10% 4% 15% 20% 137 Ophangen van nestkasten 48% 7% 12% - 14% 34% 125 Meer vlinderstruiken 44% 15% 9% - 15% 22% 131 Meer insectenhotels 32% 6% 9% - 22% 35% 112 Zelf openbaar groen beheren in de buurt 29% 13% 9% 10% 21% 25% 91 Meer leren over biodiversiteit in Nieuwegein 21% 24% 13% 5% 15% 30% 96 Meehelpen in stadstuinen 8% 9% 12% - 31% 40% 67 Meer bijenkassen in de stad 6% - 9% 4% 38% 44% 117 Goede mogelijkheden voor vleermuizen in de stad 5% 7% % 51% 111 Meer groene daken 4% 8% 10% - 39% 42% 114 De respondenten die anderen (willen) stimuleren zich in te zetten voor een initiatief is gevraagd of ze zich via met het netwerk Samen Duurzaam Nieuwegein voor in willen zetten. Dit aandeel is maximaal 50% (maximaal 9 respondenten).

17 (Zeer) belangrijk Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk INWONERSPANEL 17 (33) Grondstoffen Grondstoffen zijn schaars. Er wordt nu veel gewerkt volgens het patroon: produceren, gebruiken, weggooien. Bewuster omgaan met grondstoffen betekent minder gebruiken en datgene dat je gebruikt weer terugbrengen in de kringloop, door middel van hergebruik of recyclen. De respondenten is gevraagd van een aantal initiatieven voor het bewuster omgaan met grondstoffen aan te geven hoe belangrijk ze (inzet voor) Nieuwegein vinden. Het meeste belang hechten de respondenten aan supermarkten doneren producten die over zijn aan bijvoorbeeld de Voedselbank (92% (zeer) belangrijk), reparatie van apparaten (92%) en een tweedehands-circuit (91%). Relatief het minste belang hechten de respondenten aan doggy-bags (55% (zeer) belangrijk). De uitkomsten van deze vraag staan in tabel 10. Tabel 10: Wilt u aangeven hoe belangrijk u (inzet voor) de verschillende initiatieven voor Nieuwegein vindt? (n = 119) Supermarkten doneren producten die over zijn 92% 57% 35% 5% - - aan b.v. de Voedselbank Reparatie van apparaten (i.p.v. vervanging) 92% 33% 59% 8% - 0% Een tweedehands-circuit 91% 42% 49% 8% - 0% Efficiënter ons voedsel inkopen 89% 33% 56% 9% - - Restaurants doneren producten die over zijn aan 87% 52% 35% 10% - - b.v. de Voedselbank Spullen lenen en delen (i.p.v. kopen) 60% 16% 44% 32% 8% - Hergebruik van restjes, b.v. door workshops 57% 8% 49% 33% 7% - koken met restjes Doggy bags 55% 18% 37% 33% 8% 4% De respondenten is gevraagd of ze ideeën hebben voor andere initiatieven of opmerkingen hebben bij de genoemde initiatieven. Ruim een vijfde (21%) heeft een reactie gegeven. De geopperde initiatieven zijn zeer uiteenlopend.

18 Ik doe dit zelf al/ ik zet me hier al voor in Ik wil dit zelf gaan doen Ik stimuleer anderen al Ik wil (samen met anderen) andere mensen stimuleren dit te gaan doen Ik wil me hier niet actief voor inzetten Weet ik (nog) niet n = INWONERSPANEL 18 (33) Daarna is de respondenten gevraagd voor welke initiatieven die ze (zeer) belangrijk vinden, ze zich actief in (willen) zetten. Het aandeel respondenten dat zich al actief inzet voor een initiatief is het grootst (70%) bij spullen lenen en delen en het kleinst (8%) bij doggy-bags. Het aandeel dat dit wil gaan doen is het grootst bij efficiënter ons voedsel inkopen (10%). Het aandeel dat anderen stimuleert is het grootst bij reparatie van apparaten (14%) en een tweedehands-circuit (13%). Het aandeel respondenten dat zich niet actief wil inzetten voor een initiatief varieert van 16% tot 53%. Het aandeel dat het (nog) niet weet varieert van 9% tot 40%. De uitkomsten van deze vraag staan in tabel 11. Tabel 11: Voor welk initiatief zet u zich actief in, of zou u zich willen inzetten? Spullen lenen en delen (i.p.v. kopen) 70% 7% 10% % 71 Efficiënter ons voedsel inkopen 64% 10% 9% - 16% 9% 106 Een tweedehands-circuit 54% - 13% - 26% 10% 108 Hergebruik van restjes, b.v. door workshops 41% - 9% - 27% 19% 68 koken met restjes Reparatie van apparaten (i.p.v. vervanging) 25% 6% 14% - 34% 24% 109 Doggy bags 8% 8% 8% - 39% 39% 65 Supermarkten doneren producten die over zijn X X 6% 7% 46% 40% 110 aan b.v. de Voedselbank Restaurants doneren producten die over zijn aan b.v. de Voedselbank X X - 8% 53% 37% 104 NB. Bij sommige initiatieven staat bij het zelf doen of willen doen een kruisje, omdat het zelf doen bij deze initiatieven geen optie is.

19 19 (33) In blauw staat de extra informatie die als mouse-overs in de digitale vragenlijst waren opgenomen. Vragenlijst Het Netwerk Samen Duurzaam heeft vijf thema s benoemd uit alle opmerkingen die we tijdens de afgelopen bijeenkomsten hebben verzameld van inwoners, ondernemers, verschillende maatschappelijke organisaties en de gemeente. 1. Op welke drie thema s moeten we ons in Nieuwegein volgens u de komende 3 jaar vooral richten? Rangschikking 1, 2, 3; over deze drie thema s krijgen ze aanvullende vragen; zie volgende pagina s Mobiliteit [vervoer: auto, scooter, fiets, lopen, openbaar vervoer] Energie [energiebesparing en minder olie en gas maar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte)] Sociaal contact en (arbeids)participatie [hoe leven we samen en doen we allemaal zoveel mogelijk mee (leven, leren en werken)] Biodiversiteit [groen, dieren, voedselproductie] Grondstoffen [minder gebruiken, minder afval, spullen delen, hergebruik, sluiten kringlopen] U heeft aangegeven dat we ons in Nieuwegein de komende jaren vooral op 1, 2, 3 moeten richten. U krijgt over deze thema s een aantal vragen zodat we te weten komen welke onderwerpen u binnen deze thema s vooral belangrijk vindt en waar u zich voor inzet of zou willen inzetten.

20 20 (33) Mobiliteit [fietsen, OV, elektrisch of op aardgas/groengas rijden, auto delen] 2. Hieronder ziet u een aantal initiatieven die een duurzamere mobiliteit kunnen bevorderen. Wilt u aangeven hoe belangrijk u (inzet voor) de verschillende initiatieven voor Nieuwegein vindt? Zeer belangrijk, Belangrijk, Neutraal, Onbelangrijk, Zeer onbelangrijk Kind fietst zelf naar school [de gedachte is dat als kinderen zelf actief (evt. wel onder begeleiding) fietsen in plaats van in de bakfiets of auto zitten zij later zich gemakkelijker en daarmee veiliger door het verkeer bewegen] Fietscursus voor elektrische fietsers [overstappen op een elektrische fiets is meer dan gemakkelijker trappen. De hogere snelheid vereist andere vaardigheden] Fietsen bevorderen door betere infrastructuur [bijvoorbeeld vrij liggende en brede fietspaden, goede verharding, geen hobbels, duidelijke kruisingen (voor fietser en automobilist), duidelijke en logische routes door Nieuwegein] Fietsen veiliger maken [bijvoorbeeld door dragen helm door kinderen te bevorderen] Bedrijven en organisaties stimuleren werknemers om met de fiets te komen [bijvoorbeeld met goede en veilige stalling, douches, kilometervergoeding] Meer particulieren rijden een elektrische auto of rijden op groengas [Groengas is gemaakt van biologisch materiaal (slib, gft, mest) en heeft dezelfde chemische samenstelling als aardgas. Voertuigen die op aardgas rijden, kunnen ook op groengas rijden] Meer ondernemers hebben een elektrisch of groengas [Groengas is gemaakt van biologisch materiaal (slib, gft, mest) en heeft dezelfde chemische samenstelling als aardgas. Voertuigen die op aardgas rijden, kunnen ook op groengas rijden] wagenpark Meer mensen maken gebruik van een deelauto (van een organisatie of van mensen uit de buurt) [Een auto gebruik je maar een deel van de tijd. Autodelen is dus een mogelijkheid. Autodelen combineert namelijk het gemak van een auto met het financiële voordeel van gezamenlijk gebruik. Doordat je autokosten variabel zijn, maak je vaak een bewustere keus en kies je wellicht vaker de fiets of het OV, of ga je thuiswerken. Dat is gunstig voor je portemonnee en het milieu.] link naar Deelauto 3. Heeft u ideeën voor andere initiatieven of heeft u opmerkingen bij de genoemde initiatieven? Ja, namelijk Nee 4. Voor welk initiatief zet u zich actief in, of zou u zich willen inzetten? Ik doe dit zelf al / ik zet me hier al voor in Ik stimuleer anderen al Ik wil dit zelf gaan doen Ik wil (samen met anderen) andere mensen stimuleren dit te gaan doen

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel:

Onderzoek Inwonerspanel: 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 12 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1009 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst wilden

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onderzoek Ondernemerspanel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2012 1 (15) Onderzoek Ondernemerspanel: Auteur Tineke Brouwers Het onderzoek Op 26 april 2012 kregen alle leden van het Ondernemerspanel van dat moment (352 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Bewonerspanel Energie

Bewonerspanel Energie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Energie Novemberpeiling 2014: Energie De gemeente Utrecht ondersteunt bewoners, bedrijven

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017

Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid. Oktober 2017 Zayaz Huurderspanel Resultaten vervolgonderzoek Duurzaamheid Oktober 2017 Goed om te weten De eerste sheets geven de uitkomsten per vraag weer. Deze zijn weergegeven in percentages. Vanaf sheet nummer

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

duurzaamheid en energiebesparing

duurzaamheid en energiebesparing Hofpanel Resultaten peiling 16: 1 duurzaamheid en energiebesparing februari 2013 1. Inleiding Vanaf 13 december 2012 tot en met 6 januari 2013 konden leden van het Hofpanel het burgerpanel van de gemeente

Nadere informatie

LEIDERDORPPANEL OVER DUURZAAMHEID

LEIDERDORPPANEL OVER DUURZAAMHEID LEIDERDORPPANEL OVER DUURZAAMHEID Gemeente Leiderdorp Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 092 Datum Juni 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme 1 (18) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 3 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1421 personen) een e- mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting DUTCH Wedstrijd Correspondentie en notuleren De wedstrijdtekst bevindt zich in de derde kolom van de lettergrepentabel in art. 19.1 van het Intersteno

Nadere informatie

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Van 10 t/m 23 september 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast)

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast) 1 (9) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 september kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1005 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Heel Rhenen duurzaam!

Heel Rhenen duurzaam! Zaterdag 21 mei 2016 Heel Rhenen duurzaam! Op zaterdag 21 mei houden wij samen de tweede duurzame dag in de gemeente Rhenen. In en om het Huis van de gemeente is dan weer de duurzame markt. Hier vindt

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017

Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 Peiling energie en milieu in het dagelijks leven 2017 In de Nijmeegse stadsmonitor laten we trends zien rond thema s als grondstoffen, energie, mobiliteit, klimaat(bestendigheid), leefomgeving en economie.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Hoeveel CO 2 -reductie is nodig? doel nieuwe kabinet: in 2020 30% minder CO 2 -uitstoot dan in 1990 UN-IPCC: stabilisatie

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon Mei 2014 Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Energiezuinig wonen. GEDRAG en GEBOUW Cothen 18 december 2012 Corina Onderstijn & Arno Harting

Energiezuinig wonen. GEDRAG en GEBOUW Cothen 18 december 2012 Corina Onderstijn & Arno Harting Energiezuinig wonen GEDRAG en GEBOUW Cothen 18 december 2012 Corina Onderstijn & Arno Harting 1)Waarom energie besparen? 2)Hoe kunt u energie besparen? 3)En de volgende stap! 1) Het klimaat verandert!

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Bewonerspanel. Peiling. Energie,, september 2011. Tweederde stroom van Eneco. Bijna kwart heeft groen gas én groene stroom

Bewonerspanel. Peiling. Energie,, september 2011. Tweederde stroom van Eneco. Bijna kwart heeft groen gas én groene stroom Bewonerspanel Peiling Energie,, september 2011 Het Programma Utrechtse Energie wil door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie de uitstoot van CO2 in de stad in 2020 met tenminste 30% verminderen.

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN:

BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN: BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN: HANDLEIDING Bij BNR gaan jullie allemaal aan de slag met een mini-energiebesparingswedstrijd. Goed bezig! Maar hoe werkt het precies? Hierbij de handleiding:

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel)

Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel) Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel) Gepubliceerd van 06.07.2011 tot 20.07.2011 197 respondenten 83 antwoorden (83 uniek) 42% responsepercentage 1 Bewust met water omgaan 54,2 % 45 2 Biologische consumptiegoederen

Nadere informatie

Praktische tips voor klimaat en portemonnee. Klimaatsparen

Praktische tips voor klimaat en portemonnee. Klimaatsparen Praktische s voor klimaat en portemonnee Klimaatsparen CO 2 en geld besparen De gemiddelde Nederlander stoot per jaar 12.000 kg CO 2 uit (28.000 kg CO 2 per huishouden). De meeste kilo s gaan op aan verwarming,

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans

Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans Partij voor de Dieren Gouda Tav Corina Kerkmans directie/afdeling RO/afdeling RBA contactpersoon E. ten Cate telefoon 0182-588976 uw kenmerk onderwerp reactie op uw vragen over klimaatdoelstellingen Gouda

Nadere informatie

Voor het welzijn van kind en school. Klas 3!

Voor het welzijn van kind en school. Klas 3! Voor het welzijn van kind en school Klas 3! Wat is energie Energie heb je nodig om iets te doen. Je hebt het nodig om een auto mee te kunnen laten rijden, een huis mee te verwarmen of een fabriek mee te

Nadere informatie

51% 35% 6% 4% 3% Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening

51% 35% 6% 4% 3% Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening Resultaten peiling EnschedePanel Asiel en Integratie De vragenlijst bestond uit diverse stellingen. De meeste stellingen hadden betrekking op asielzoekers en/of vluchtelingen. Een aantal stellingen ging

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Verbeter de aarde Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Lees hoe je door eenvoudige acties kunt meewerken aan het welzijn van de aarde. Bekijk de aardevriendelijke producten en campagnes

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Burgerpanel over delen, lenen, hergebruiken

Burgerpanel over delen, lenen, hergebruiken Burgerpanel over delen, lenen, hergebruiken In maart 2016 is het panel een aantal vragen voorgelegd over het delen, lenen hergebruiken en repareren van producten. In totaal hebben 444 van de 980 panelleden

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

De Energiezuinige Wijk - De opdracht

De Energiezuinige Wijk - De opdracht De Energiezuinige Wijk De Energiezuinige Wijk De opdracht In deze opdracht ga je van alles leren over energie en energiegebruik in de wijk. Je gaat nadenken over hoe jouw wijk of een wijk er uit kan zien

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

Klimaat en energiebesparing

Klimaat en energiebesparing Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Klimaat en energiebesparing Omnibusonderzoek 2006 en 2010 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2006

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

INWONERSPANEL: NAAR EEN DUURZAAM EDE

INWONERSPANEL: NAAR EEN DUURZAAM EDE INWONERSPANEL: NAAR EEN DUURZAAM EDE 1. INLEIDING 1.1. ACHTERGROND EN OPZET VAN HET ONDERZOEK De gemeente Ede werkt aan duurzaamheidbeleid voor de komende jaren en heeft vooralsnog gekozen voor 5 speerpunten.

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING MILIEU EN DUURZAAMHEID

INWONERSPANEL CUIJK PEILING MILIEU EN DUURZAAMHEID INWONERSPANEL CUIJK PEILING 3 2015 MILIEU EN DUURZAAMHEID Gemeente Cuijk December 2015/Januari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd ONDERZOEK THUIS ACCU Is Nederland klaar voor de thuis accu?! 29 oktober 2015 Panelleden ISO 26362 gecertificeerd Auteur Y. Lievens Onderzoek thuis accu De techniek gaat steeds meer vooruit en er blijven

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie