VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE"

Transcriptie

1 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 12, nummer 1 april 2008 VAN DE REDACTIE Hier is het eerste nummer van het VBC- Bewonersblad in Deze keer een Lentenummer, waarin verschillende artikelen om uw aandacht vragen. Nieuw in dit nummer is een column van Milan Welklager. Voorlopig krijgt hij de komende nummers de vrijheid voor zijn kritische blik op de maatschappij en misschien ook wel op de VBC. Belangrijk is de zorg voor het milieu en Woonbron wil daar ook werk van maken. Het ligt in onze bedoeling u elk nummer van de voortgang van de aanpak in de verschillende complexen te berichten. RIK GRASHOFF, AMBASSADEUR DUURZAAMHEID Organiserend vermogen is de grootste opgave voor Woonbron door Willem Langerak Bij Woonbron staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Eén van de peilers van dit beleid is duurzaamheid. Belangrijke thema s zijn ondermeer het fors terugdringen van het energieverbruik van woningen, de toepassing van duurzame materialen, zoals hout met het FSC-keurmerk, en het ontwikkelen en promoten van een duurzaamheidsbarometer. Om deze en andere trajecten te stroomlijnen en verder uit te diepen is Rik Grashoff sinds september 2006 bij Woonbron in dienst als ambassadeur Duurzaamheid. Rik Grashoff groeide als kind op in Krimpen aan den IJssel. Met Rotterdam heeft hij een sterke binding.,,daar liggen mijn roots. Mijn ouders en vele generaties ervoor komen er vandaan. Als achttienjarige kwam Rik Grashoff voor zijn studie terecht in Delft. Hij ging er niet meer weg. In 1994 nam hij voor GroenLinks plaats in de Delftse gemeenteraad. In de periode was Rik Grashoff wethouder met in zijn portefeuille milieu, verkeer en Rik Grashoff vervoer, vastgoed en binnenstadsbeleid en ruimtelijke ordening. Als wethouder was hij ondermeer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het warmtebedrijf in Delft en de herstructurering van de Poptahof, een wijk gebouwd in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Op zijn initiatief werden doelstellingen op het gebied van energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen in alle stedelijke (her) ontwikkelingsplannen opgenomen. Volgens Rik Grashoff heeft de Poptahof model gestaan voor gezamenlijkheid.,,de verhouding tussen woningcorporaties en gemeenten is lange tijd een moeizame geweest. Bij de integrale aanpak van de wijk Poptahof leerde ik Martien Kromwijk van Woonbron kennen. We kozen er nadrukkelijk voor om gemeenschappelijk op te trekken 1

2 en een beleid te ontwikkelen waarin de participatie van bewoners centraal stond. Het trekken van het duurzaamheidsbeleid bij Woonbron ziet Rik Grashoff als een enorme uitdaging, maar zeker geen eenvoudige.,,met vestigingen in verschillende deelgemeenten in Rotterdam en de steden Dordrecht en Delft is Woonbron toch een soort eilandenrijk. Woonbron is soms net een olietanker. Die verandert ook moeilijk van koers. Daarnaast hebben we met de Woonbond en Natuur & Milieu afspraken gemaakt over de manier waarop Woonbron duurzaamheid gaat realiseren. Vergeet niet dat een organisatie als Natuur & Milieu veel noten op haar zang heeft. Slim organiserend vermogen is volgens Rik Grashoff in het gehele proces de grootste opgave voor Woonbron.,,Daarna komt pas tijd en geld. In IJsselmonde noemt Rik Grashoff het Heindijk-gebied als voorbeeld van energieverspilling.,,de flats in dit gebied hebben veel en enkel glas. De bewoners stoken er voor de buitenlucht. De maatregelen die wij daar gaan nemen, moeten een positief effect hebben op de woonlasten. Je moet bewoners voor kunnen rekenen dat zij er uiteindelijk financieel voordeel van hebben. Rik Grashoff hoopt dat de Concernparticipatieraad van Woonbron (CPRW) volop wil meedenken.,,achteraf gezien had ik de CPRW eerder moeten betrekken in het proces. Maar ik wilde met iets komen, een boodschap hebben en geen leeg stuk papier. Hier en daar bestaat binnen de CPRW een gezonde dosis scepsis. Eerst zien, dan geloven. Ik kan mij dat best wel voorstellen. Het is een kwestie van onderling goede afspraken maken. Bijvoorbeeld over het bewaken van de voortgang en het eventueel bijstellen van de doelstellingen en afspraken. Ik heb er overigens alle vertrouwen in dat wij er met z n allen uitkomen. BEWONERSCOMMISSIE 1-5 (SPORT- DORP) Iedereen stond hier vroeger met z n gat omhoog door Willem Langerak In elk nummer van het bewonersblad wil de VBC speciale aandacht besteden aan één van de bij haar aangesloten bewonerscommissies. In dit nummer een interview met Jannie Spilt (voorzitter, secretaris en penningmeester) en Cor Albeda (algemeen lid) van de BC 1-5 in Sportdorp. Jannie Visser (algemeen lid) kon niet bij het gesprek aanwezig zijn. Gevraagd naar haar grootste ergernis denkt de tachtigjarige Jannie Spilt met weemoed aan vroeger dagen.,,sportdorp was een mooie buurt met mooie tuinen. Iedereen stond hier met z n gat omhoog. De tuin moest in orde zijn! Veel tuinen lijken tegenwoordig op smerige afvalbakken. Het haalt de buurt naar beneden. Cor Albeda knikt instemmend.,,met name de laatste vijf tot tien jaar verloedert Sportdorp in rap tempo. Naar de redenen kunnen de twee alleen maar gissen.,,veel ouderen zijn Cor Albeda en Jannie Spilt vertrokken of overleden. De nieuwkomers hebben geen binding met de buurt. En de tuinen? Ach, het kan veel bewoners kennelijk niets schelen, zoekt Jannie Spilt naar een verklaring. Volgens Cor Albeda laat ook gemeentewerken Sportdorp links liggen.,,als je hier en daar kijkt naar de slechte staat van de buitenruimte. Niet te geloven. De deelgemeente IJsselmonde zou hier bovenop moeten zitten. Samen met Woonbron ondernam de bewonerscommissie al enige tijd geleden een poging om het tij te keren. Jannie Spilt:,,Woonbron stelde een potje beschikbaar om tuingereedschap aan te schaffen. Iedereen 2

3 kan bij ons gratis spullen lenen. We hebben huis-aan-huis gefolderd. Maar niemand reageerde op onze oproep! Voor Woonbron heeft Jannie Spilt een tip én een verzoek.,,kijk bij de aanwijzing van een woning of mensen wel een tuin willen hebben. En als bewoners de tuin niet onderhouden, stel dan sancties. Ook over de klachtenafhandeling na de renovatie van de natte ruimtes in de woningen zijn de twee bestuursleden verre van tevreden.,,er zijn veel klachten over de douches. In sommige woningen loopt het water naar de verkeerde kant weg, richting wasautomaat, noemt Cor Albeda een voorbeeld.,,woonbron belooft te komen kijken, maar ze komen niet. De buurtmeester zien we weinig. Die heeft te veel andere buurten onder zijn hoede, vult Jannie Spilt aan. Een ander die volgens de twee wat vaker zijn gezicht mag laten zien, is de buurtagent.,,dit is geen veilige buurt, er zijn regelmatig incidenten, zegt Cor Albeda. Jannie Spilt somt er een aantal op.,,er heeft een schuur in brand gestaan, er zijn ruiten gesneuveld in een woning waar mensen nog in bezig waren en er worden spiegels van auto s gerukt. Ondanks alle ergernissen overwegen de twee geen moment om te gaan verhuizen. Jannie Spilt:,,Ik woon hier nu 42 jaar. Wij hebben zelf veel verbouwd in dit huis. Mijn thuiswonende zoon heeft het inmiddels gekocht. Ik ben vergroeid met deze woning, het is mijn plekje. Ik heb absoluut geen trek meer om te verhuizen. Ik hoop dat ik eruit wordt gedragen. Cor Albeda, 24 jaar woonachtig in Sportdorp, relativeert de problemen in Sportdorp.,,Tegenwoordig is er overal ellende. In vergelijking met andere delen van Rotterdam is dit verhoudingsgewijs nog een goede buurt. Voor het gratis lenen van tuingereedschap of nadere informatie over de bewonerscommissie kan men contact opnemen met Jannie Spilt, telefoon Als gevolg van een wervingsactie, die de Nederlandse Woonbond in opdracht van de VBC in de complexen 1 en 5 heeft uitgevoerd, is de bewonerscommissie intussen met acht leden en contactleden uitgebreid. De taken van de commissie zijn verdeeld en Jannie Spilt is als voorzitter aangebleven. TERUG IN DE TIJD Onder de titel Terug in de tijd kunt u in het bewonersblad een verhaal lezen over een stukje historie van een straat, buurt, wijk of bijzondere locatie in IJsselmonde. Tips en reacties zijn altijd welkom. In dit nummer deel 8: Zomerland. Onlosmakelijk verbonden met de ja-knikkers van de NAM door Willem Langerak De buurt Zomerland was oorspronkelijk een buitenpolder in de Riederwaard. De buurt ontleent zijn naam aan het feit dat de polder in vroegere tijden alleen s zomers bescherming bood. In de wintermaanden liep het land steevast onder water. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd IJsselmonde in opdracht van de Duitsers geannexeerd door Rotterdam. Eén van de gebieden die zo snel mogelijk bouwrijp moest worden gemaakt, was het moerassige Zomerland. Nadat er rondom deze polder al driehonderd woningen waren neergezet, verrezen er in Zomerland nog eens zeshonderd. Zo ontstond een nieuwe, kleine buurt, begrensd door de Stadionweg/ John F. Kennedyweg, Zomerkade, Dwarsdijk en de Adriaan Volkerlaan. De gemeente Rotterdam had in die tijd grootse plannen met Zomerland. Er verrezen hoge flatgebouwen, met uitzicht op de schier eindeloze stroom auto s op Zomerland jaren 60 3

4 de A16. Er kwam laagbouw, een kerk (de Gereformeerde Zomerlandkerk), veel groen, een postkantoor en zelfs een bescheiden winkelcentrum, met ondermeer een kleine supermarkt (Pot Zelfbediening), slagerij Smolders, groenteboer Reijm, schilder- en behangzaak Van Garderen, de speelgoedzaak van Van Rikxoort, de sigarenzaak annex postagentschap van meneer Beenen en de bloemenzaak van de heer Poot. Zomerland was een buurt geworden waar het goed wonen was, ver weg van het drukke stadsgewoel en met alles naast de deur. In het begin van de jaren zeventig veranderde er iets in het hart van de buurt. Even verderop opende het winkelcentrum Groot-IJsselmonde, het tegenwoordige Keizerswaard, haar deuren. Met als gevolg dat de ene na de andere winkel er in Zomerland onderdoor ging. De winkels werden omgebouwd tot kleine kantoorunits, de buurtpraatjes aan de toonbank maakten plaats voor zakelijke gesprekken. Door de zuigkracht van het grote winkelcentrum waren de oudere buurtbewoners, zeker degenen die slecht ter been waren, de dupe. Al moet gezegd worden dat de rijdende SRV-winkel van Cor van Oorschot voor hen een uitkomst was. Zomerland is ook jarenlang onlosmakelijk verbonden geweest met de ja-knikkers van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Er stonden meerdere gaswininstallaties, zowel in Zomerland zelf als in de directe omgeving van het buurtje. Zoals aan de rand van wijkpark De Twee Heuvels en in de richting van de buurten Groenenhagen en Tuinenhoven. Voor tips of reacties met betrekking tot deze rubriek: Postadres: Redactie VBC-Bewonersblad, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam. COLUMN MILAN WELKLAGER Aandacht gloeilamp verspilde energie? Van de gemeente Rotterdam kregen we al een presentje. Twee spaarlampen. Zo maar, hélemaal voor niks. Goed voor het milieu, beweert onze burgemeester in de begeleidende brief. Woonbron loopt in de pas en pakte uit met een energiemarkt met héél veel korting voor de klant. Met producten als standby-killers voor de stekkerdoos en de tv, brievenbusborstels (oh, arme postbode) en uiteraard ook veel aandacht voor de niet te vermijden spaarlamp. En over dat laatste wil ik het hebben. Is alle aandacht voor de gloeilamp geen verspilde energie? Onze vertrouwde peertjes zijn jaarlijks verantwoordelijk voor ton CO2. Klinkt heftig, maar het is slechts twee promille van de totale Nederlandse uitstoot per jaar. Nee, we redden het milieu echt niet met spaarlampen. Het blijft een druppel op de gloeiende plaat. De beuk moet erin! Saneer de verpakkingsindustrie. Een zakje in een doosje in een plastic hoes. Tasje erom mevrouw? Onzin. Weg met de modetrends in de autobranche. Gewoon één model auto, met één type poepschone motor waar je 25, nee 50 jaar in kan sturen. Elke fabriek die geen duurzame producten maakt onmiddellijk sluiten. Afgelopen met die producten met ingebouwde overlijdensdatum. Straalvliegtuigen aan de grond. De Zeppelin maar weer van stal. Brievenbussen dichtspijkeren. Géén kranten, géén reclamedrukwerk, géén tijdschriften. Waar is dat internet toch voor? Economische groei afschaffen. Die race van de waanzin van het kapitalisme. Kunnen we ook meteen de oorlogen afschaffen. Die gaan toch altijd over handelsbelangen en kosten ook bergen energie. Spaarlamp? Nou, okay dan, maar die lampen moeten dan wel 50 jaar kunnen branden. Die jongens van Philips weten donders goed dat dat kan! 4

5 VERNIEUWDE WEBSITE Opnieuw vraagt de redactie uw aandacht voor de vernieuwde website van de VBC IJsselmonde. U kunt reageren op onderwerpen die geplaatst zijn. Ook kunt u foto s bekijken van verschillende activiteiten, zoals de nieuwjaarsrecepties en andere bewonersbijeenkomsten. Ook kunt u lezen waar de VBC mee bezig is en binnenkort verschijnt het jaarverslag Het is de moeite waard eens een kijkje te nemen op FEEST IN DE BEVERBURGH Op zaterdag 8 maart was het precies 40 jaar geleden dat het seniorencomplex De Beverburgh aan de Kromme Hagen officieel in gebruik werd genomen. Dat moest natuurlijk worden gevierd en omdat De Beverburgh nu nog niet beschikt over een grote recreatiezaal, mocht voor het feest gebruik worden gemaakt van het Nova-college Riederwaard. s Morgens werden de bewoners getrakteerd op een aubade van het Tamboer- en Showcorps Rozenburg. s Middags gingen de bewoners naar het Nova-college voor een feestelijk samenzijn. Touringcaronderneming J.L. de Jong bracht degenen, voor wie de afstand lopend iets te ver was, belangeloos van deur tot deur en s avonds weer terug. Na de openingstoespraak van de heer H.J. Platteschorre, die de bewoners- en recreatiecommissie samen met de heer A. van Dordrecht ondersteunt, gaf het Beverburgh-koor een voorstelling. Dit koor bestaat ook bijna 40 jaar. Na ongeveer drie kwartier was het tijd voor de toespraak van de directeur van Woonbron IJsselmonde, mevrouw A.M.W. Theissen, die de bewoners en zichzelf feliciteerde met het 40-jarig bestaan en met de grote saamhorigheid in De Beverburgh. Ze beloofde dat op korte termijn de plannen voor een recreatieruimte aan het complex gepresenteerd zullen worden. Deze wens is al heel lang geleden bij Woonbron neergelegd en nu gaat het er ook van komen. Er was ook nog een ander goed bericht, want Woonbron gaat er voor laten zorgen dat de liften op alle etages kunnen stoppen, zodat bij een storing toch iedereen thuis kan komen of het huis uit kan. Deze berichten vielen natuurlijk in goede aarde. De heer Platteschorre dankte, namens de bewoners, mevrouw Theissen en blikte zelf terug in de historie van De Beverburgh. Daarna werden de bewoners naar de warme en koude buffetten geroepen voor een voortreffelijke maaltijd. Inmiddels was John Verkroost, de bekende toetsenist, aan zijn repertoire begonnen. Er werd meegezongen, gedanst en de polonaise gelopen. Iedereen had er veel plezier in. De bewonerscommissie dankte de heer Platteschorre voor zijn inzet voor deze feestelijke dag en de heer Platteschorre dankte op zijn beurt Woonbron en de VBC, voor de financiële bijdragen voor het feest en het Opzoomerteam voor de bijdrage voor het Tamboer- en Showcorps. Rond half negen kwam er een eind aan de feestelijke bijeenkomst en stond, voor wie er gebruik van wilde maken, de touringcar weer gereed. De VBC dankt alle leden van de bewonersen recreatiecommissie voor het organiseren van het geweldige feest voor de bewoners. 5

6 ENERGIEMARKT WOONBRON Druk, nuttig en vooral reuze gezellig,,joh, een zak vol voor maar een tientje. Geen geld, toch? En ik heb ook nog een paar nuttige tips gehad. Trots gunt de hoogbejaarde man zijn flatgenoot een blik in zijn net verworven Woonbrontas met inhoud. Even verderop frutselt een dame van middelbare leeftijd zenuwachtig aan het formulier waarop zij haar productkeuze moet invullen. Standbykillers, spaarlampen, waterbespaarders, nee daar heeft zij hélemaal geen verstand van.,,dit is meer iets voor een man. Maar ja, ik woon maar in mijn eentje, fluistert zij haar buurvrouw, die haar keuzeformulier wel met geëmancipeerde kordaatheid invult, zachtjes en aandachtvragend toe. De energiemarkt heeft meer iets weg van een gezellige reünie. Buren komen elkaar Mevrouw A.M.W. Theissen tegen in een andere ambiance. De dames van Woonbron maken het nóg gezelliger.,,koffie? Thee? Limonade? Koekje erbij? Vriendelijkheid voor de klant staat voorop. Woonbron doet aan public relations. Laat daar geen misverstand over bestaan. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ENERGIEMAATREGELEN De Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) heeft een handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst die Woonbron heeft afgesloten met Natuur en Milieu en de Nederlandse Woonbond. Waarom de CPRW, waar de VBC IJsselmonde in deelneemt, deze stap op de valreep heeft gezet en een nadere uitleg over de gevolgen voor bewoners, kunt u lezen in het volgende nummer van dit blad. HOE IS HET OP DE HEINDIJK? We schreven al een paar keer over de flats. Door de inzet van interventieteams wonen de grootste overlastgevers er nu niet meer en is het een stuk rustiger geworden. Maar er valt nog heel veel te verbeteren. Aan de flats zelf, aan de omgeving, aan de uitzichtloze situatie waarin veel bewoners nog steeds verkeren en aan het gedrag van sommigen. Op 16 januari was er na de jaarlijkse bewonersvergadering gelegenheid voor Woonbron en de Deelgemeente om al hun inmiddels vormgegeven plannen aan de bewoners te presenteren. De bewoners konden ook al hun opmerkingen hierover kwijt. Daar werd dan ook flink gebruik van gemaakt. Woonbron vertelde welke verbeteringen er aan de flats gedaan gaan worden (dat zijn er héél veel), de opmerkingen van de bewoners worden daarin meegenomen. Wel jammer vond men dat het groot onderhoud niet in rap tempo van start gaat. Naar het zich nu laat aanzien, beginnen ze van de zomer pas met de dakvernieuwing. Voor alles af is zijn we waarschijnlijk een paar jaar verder Voor de bewoners kan het niet snel genoeg gaan! Overigens is groot onderhoud niet alleen voor de flats nodig, ook de aangrenzende woningen van Woonbron (de puntkappers ) staan er niet bepaald florissant bij. De BC is d.m.v. een enquête de problemen aan het inventariseren en zal zijn best doen Woonbron er van te overtuigen dat ook hier een vorm van groot 6

7 onderhoud noodzakelijk is. De Deelgemeente heeft (samen met bewonersvertegenwoordigers, Woonbron en diverse organisaties) een heel plan van aanpak (Aktieprogramma Heindijk genaamd) gemaakt voor het hele gebied. Een van de ongeveer 30 onderdelen is het Praktijkleercentrum (PLC) dat aan de Reyerdijk in het pand van de voormalige muziekschool komt. Het pand wordt intensief gebruikt. Overdag worden er jongeren opgeleid naar een MBO-1 diploma (naar het voorbeeld van het Rebound-centre in Delfshaven). Daarmee krijgen ze kansen op de arbeidsmarkt die ze om allerlei redenen nu niet hebben. Op de avonden en in het weekend komt er jongerenwerk (van Stichting Welzijn Feijenoord). In goed overleg met de jongeren, zal besloten worden wat er dan te doen is. In ieder geval zal tussen PLC en Basisschool De Kubus (die omgevormd wordt tot een Brede school ) een omheind en verlicht kunstgrasveld komen, waar gesport kan worden. Samen met de jongeren wordt eerst het pand en de buitenruimte onderhanden genomen en flink opgeknapt. Het oerwoud om het pand zal weer een prettige groenvoorziening worden. De ingang die aan de Heindijk was, wordt verplaatst naar de Reyerdijk. Voor de Heindijk en omgeving is er een extra buurtagent ingezet. Alle bewoners van de flats worden thuis door Deelgemeente en Woonbron bezocht om te weten te komen wat ze van hun buurt vinden, of ze zelf iets voor hun buurt willen betekenen en om ze zonodig te kunnen helpen met hun persoonlijke situatie. Kortom, een geheel nieuwe intensieve aanpak die tot voorbeeld voor andere buurten moet dienen en waarbij een intensieve samenwerking met alle partijen voorop staat. Meer informatie kunt u vinden op: Daar staan verschillende links, onder andere uitgebreide informatie bij de Deelgemeente. Op 23 januari is in de centrale hal van de flat Prinsenplein, tijdens een sobere plechtigheid, een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de heer J.C. Meertens. De plaquette is geschonken door Woonbron. Mevrouw N. Karisli, portefeuillehouder van de deelgemeente, hield een toespraak en de onthulling vond plaats door de zoon van de heer J.C. Meertens. Na afloop van de plechtigheid werd nog enige tijd nagepraat in de recreatieruimte in het complex. 7

8 De prijswinnaars van de vorige puzzels zijn: Nummer 3 van 2007 oplossing Herfstaster: de heer W. van Asperen, Wielrenstraat 32, de heer N. van Steenoven, Chinese tuin 77 en mevrouw A. Westhoff, Veenoord 432. Nummer 4 van 2007 oplossing Schaatspret: de dames B. Jongen, Zuiddiepje 40, J. van der Linden, Tonnekreek 38 en G. Ouwens, Morellentuin 11. De cadeaubonnen zijn inmiddels bezorgd. Deze cryptokruis is een combinatie van een cryptogram en een kruiswoordpuzzel. De cryptische omschrijvingen zijn vet gedrukt. Als u de puzzel hebt opgelost, brengt u de gevraagde letters in de genummerde vakjes over naar de oplossingsbalk. Schijf het woord dat u daar krijgt op een briefkaart met uw naam en adres en stuur die vóór 24 mei 2008 naar de VBC, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdan of stuur een naar Onder de goede inzendingen worden 3 cadeaubonnen verloot. Colofon: Het VBC-Bewonersblad wordt verspreid onder de huurders en recente kopers van woningen van Woonbron, vestiging IJsselmonde. Oplage 8700 stuks. Redactie: A. van Neutigem mw. J. van Ommering W. Langerak en F. Vellekoop Tekstbijdragen van: W. Langerak en A. van Neutigem F. Vellekoop Foto s: A. van Neutigem H. Groenendijk Layout en druk: Koroprint. 8 Het VBC-Bewonersblad verschijnt minstens vier maal per jaar en is een zelfstandige uitgave van de VBC. Kreileroord NB Rotterdam Telefoon

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

"Ik ben trots op de Sliedrechtse gemeenschap"

Ik ben trots op de Sliedrechtse gemeenschap Dit bewonersmagazine wordt driemaal per jaar gratis verspreid onder de huurders van Tablis Wonen December 2004 14e jaargang nr. 3 Verder in deze uitgave > Nieuwe recreatiezaal Elzenhof... > Woningtoewijzing

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO

Jubileumkrant. Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Jubileumkrant december 2012 Ter gelegenheid van twintig jaar Zo Kinderopvang & BSO Deze krant is opgemaakt door Communicatiewaarde en gedrukt door Albani drukkers Al twintig jaar Zo Voor u ligt de jubileumkrant

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

De wijkkrant zoekt nieuwe redactieleden!

De wijkkrant zoekt nieuwe redactieleden! archipel willemspark & november 2013 Een uitgave van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. Oplage 5000. nieuws mensen samenleving Vieze lucht happen www.archipelwillemspark.nl en de Javastraat voor

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

2 0 1 1 VOORZORG INFO

2 0 1 1 VOORZORG INFO a p r i l 2 0 1 1 VOORZORG INFO 18 Regelmatig overleg met huurders is belangrijk Nadere kennismaking met Voorzorgmedewerkster Hetty Engels Wie is wie: de leden van het overlegorgaan Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie