VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE"

Transcriptie

1 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 12, nummer 1 april 2008 VAN DE REDACTIE Hier is het eerste nummer van het VBC- Bewonersblad in Deze keer een Lentenummer, waarin verschillende artikelen om uw aandacht vragen. Nieuw in dit nummer is een column van Milan Welklager. Voorlopig krijgt hij de komende nummers de vrijheid voor zijn kritische blik op de maatschappij en misschien ook wel op de VBC. Belangrijk is de zorg voor het milieu en Woonbron wil daar ook werk van maken. Het ligt in onze bedoeling u elk nummer van de voortgang van de aanpak in de verschillende complexen te berichten. RIK GRASHOFF, AMBASSADEUR DUURZAAMHEID Organiserend vermogen is de grootste opgave voor Woonbron door Willem Langerak Bij Woonbron staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Eén van de peilers van dit beleid is duurzaamheid. Belangrijke thema s zijn ondermeer het fors terugdringen van het energieverbruik van woningen, de toepassing van duurzame materialen, zoals hout met het FSC-keurmerk, en het ontwikkelen en promoten van een duurzaamheidsbarometer. Om deze en andere trajecten te stroomlijnen en verder uit te diepen is Rik Grashoff sinds september 2006 bij Woonbron in dienst als ambassadeur Duurzaamheid. Rik Grashoff groeide als kind op in Krimpen aan den IJssel. Met Rotterdam heeft hij een sterke binding.,,daar liggen mijn roots. Mijn ouders en vele generaties ervoor komen er vandaan. Als achttienjarige kwam Rik Grashoff voor zijn studie terecht in Delft. Hij ging er niet meer weg. In 1994 nam hij voor GroenLinks plaats in de Delftse gemeenteraad. In de periode was Rik Grashoff wethouder met in zijn portefeuille milieu, verkeer en Rik Grashoff vervoer, vastgoed en binnenstadsbeleid en ruimtelijke ordening. Als wethouder was hij ondermeer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het warmtebedrijf in Delft en de herstructurering van de Poptahof, een wijk gebouwd in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Op zijn initiatief werden doelstellingen op het gebied van energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen in alle stedelijke (her) ontwikkelingsplannen opgenomen. Volgens Rik Grashoff heeft de Poptahof model gestaan voor gezamenlijkheid.,,de verhouding tussen woningcorporaties en gemeenten is lange tijd een moeizame geweest. Bij de integrale aanpak van de wijk Poptahof leerde ik Martien Kromwijk van Woonbron kennen. We kozen er nadrukkelijk voor om gemeenschappelijk op te trekken 1

2 en een beleid te ontwikkelen waarin de participatie van bewoners centraal stond. Het trekken van het duurzaamheidsbeleid bij Woonbron ziet Rik Grashoff als een enorme uitdaging, maar zeker geen eenvoudige.,,met vestigingen in verschillende deelgemeenten in Rotterdam en de steden Dordrecht en Delft is Woonbron toch een soort eilandenrijk. Woonbron is soms net een olietanker. Die verandert ook moeilijk van koers. Daarnaast hebben we met de Woonbond en Natuur & Milieu afspraken gemaakt over de manier waarop Woonbron duurzaamheid gaat realiseren. Vergeet niet dat een organisatie als Natuur & Milieu veel noten op haar zang heeft. Slim organiserend vermogen is volgens Rik Grashoff in het gehele proces de grootste opgave voor Woonbron.,,Daarna komt pas tijd en geld. In IJsselmonde noemt Rik Grashoff het Heindijk-gebied als voorbeeld van energieverspilling.,,de flats in dit gebied hebben veel en enkel glas. De bewoners stoken er voor de buitenlucht. De maatregelen die wij daar gaan nemen, moeten een positief effect hebben op de woonlasten. Je moet bewoners voor kunnen rekenen dat zij er uiteindelijk financieel voordeel van hebben. Rik Grashoff hoopt dat de Concernparticipatieraad van Woonbron (CPRW) volop wil meedenken.,,achteraf gezien had ik de CPRW eerder moeten betrekken in het proces. Maar ik wilde met iets komen, een boodschap hebben en geen leeg stuk papier. Hier en daar bestaat binnen de CPRW een gezonde dosis scepsis. Eerst zien, dan geloven. Ik kan mij dat best wel voorstellen. Het is een kwestie van onderling goede afspraken maken. Bijvoorbeeld over het bewaken van de voortgang en het eventueel bijstellen van de doelstellingen en afspraken. Ik heb er overigens alle vertrouwen in dat wij er met z n allen uitkomen. BEWONERSCOMMISSIE 1-5 (SPORT- DORP) Iedereen stond hier vroeger met z n gat omhoog door Willem Langerak In elk nummer van het bewonersblad wil de VBC speciale aandacht besteden aan één van de bij haar aangesloten bewonerscommissies. In dit nummer een interview met Jannie Spilt (voorzitter, secretaris en penningmeester) en Cor Albeda (algemeen lid) van de BC 1-5 in Sportdorp. Jannie Visser (algemeen lid) kon niet bij het gesprek aanwezig zijn. Gevraagd naar haar grootste ergernis denkt de tachtigjarige Jannie Spilt met weemoed aan vroeger dagen.,,sportdorp was een mooie buurt met mooie tuinen. Iedereen stond hier met z n gat omhoog. De tuin moest in orde zijn! Veel tuinen lijken tegenwoordig op smerige afvalbakken. Het haalt de buurt naar beneden. Cor Albeda knikt instemmend.,,met name de laatste vijf tot tien jaar verloedert Sportdorp in rap tempo. Naar de redenen kunnen de twee alleen maar gissen.,,veel ouderen zijn Cor Albeda en Jannie Spilt vertrokken of overleden. De nieuwkomers hebben geen binding met de buurt. En de tuinen? Ach, het kan veel bewoners kennelijk niets schelen, zoekt Jannie Spilt naar een verklaring. Volgens Cor Albeda laat ook gemeentewerken Sportdorp links liggen.,,als je hier en daar kijkt naar de slechte staat van de buitenruimte. Niet te geloven. De deelgemeente IJsselmonde zou hier bovenop moeten zitten. Samen met Woonbron ondernam de bewonerscommissie al enige tijd geleden een poging om het tij te keren. Jannie Spilt:,,Woonbron stelde een potje beschikbaar om tuingereedschap aan te schaffen. Iedereen 2

3 kan bij ons gratis spullen lenen. We hebben huis-aan-huis gefolderd. Maar niemand reageerde op onze oproep! Voor Woonbron heeft Jannie Spilt een tip én een verzoek.,,kijk bij de aanwijzing van een woning of mensen wel een tuin willen hebben. En als bewoners de tuin niet onderhouden, stel dan sancties. Ook over de klachtenafhandeling na de renovatie van de natte ruimtes in de woningen zijn de twee bestuursleden verre van tevreden.,,er zijn veel klachten over de douches. In sommige woningen loopt het water naar de verkeerde kant weg, richting wasautomaat, noemt Cor Albeda een voorbeeld.,,woonbron belooft te komen kijken, maar ze komen niet. De buurtmeester zien we weinig. Die heeft te veel andere buurten onder zijn hoede, vult Jannie Spilt aan. Een ander die volgens de twee wat vaker zijn gezicht mag laten zien, is de buurtagent.,,dit is geen veilige buurt, er zijn regelmatig incidenten, zegt Cor Albeda. Jannie Spilt somt er een aantal op.,,er heeft een schuur in brand gestaan, er zijn ruiten gesneuveld in een woning waar mensen nog in bezig waren en er worden spiegels van auto s gerukt. Ondanks alle ergernissen overwegen de twee geen moment om te gaan verhuizen. Jannie Spilt:,,Ik woon hier nu 42 jaar. Wij hebben zelf veel verbouwd in dit huis. Mijn thuiswonende zoon heeft het inmiddels gekocht. Ik ben vergroeid met deze woning, het is mijn plekje. Ik heb absoluut geen trek meer om te verhuizen. Ik hoop dat ik eruit wordt gedragen. Cor Albeda, 24 jaar woonachtig in Sportdorp, relativeert de problemen in Sportdorp.,,Tegenwoordig is er overal ellende. In vergelijking met andere delen van Rotterdam is dit verhoudingsgewijs nog een goede buurt. Voor het gratis lenen van tuingereedschap of nadere informatie over de bewonerscommissie kan men contact opnemen met Jannie Spilt, telefoon Als gevolg van een wervingsactie, die de Nederlandse Woonbond in opdracht van de VBC in de complexen 1 en 5 heeft uitgevoerd, is de bewonerscommissie intussen met acht leden en contactleden uitgebreid. De taken van de commissie zijn verdeeld en Jannie Spilt is als voorzitter aangebleven. TERUG IN DE TIJD Onder de titel Terug in de tijd kunt u in het bewonersblad een verhaal lezen over een stukje historie van een straat, buurt, wijk of bijzondere locatie in IJsselmonde. Tips en reacties zijn altijd welkom. In dit nummer deel 8: Zomerland. Onlosmakelijk verbonden met de ja-knikkers van de NAM door Willem Langerak De buurt Zomerland was oorspronkelijk een buitenpolder in de Riederwaard. De buurt ontleent zijn naam aan het feit dat de polder in vroegere tijden alleen s zomers bescherming bood. In de wintermaanden liep het land steevast onder water. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd IJsselmonde in opdracht van de Duitsers geannexeerd door Rotterdam. Eén van de gebieden die zo snel mogelijk bouwrijp moest worden gemaakt, was het moerassige Zomerland. Nadat er rondom deze polder al driehonderd woningen waren neergezet, verrezen er in Zomerland nog eens zeshonderd. Zo ontstond een nieuwe, kleine buurt, begrensd door de Stadionweg/ John F. Kennedyweg, Zomerkade, Dwarsdijk en de Adriaan Volkerlaan. De gemeente Rotterdam had in die tijd grootse plannen met Zomerland. Er verrezen hoge flatgebouwen, met uitzicht op de schier eindeloze stroom auto s op Zomerland jaren 60 3

4 de A16. Er kwam laagbouw, een kerk (de Gereformeerde Zomerlandkerk), veel groen, een postkantoor en zelfs een bescheiden winkelcentrum, met ondermeer een kleine supermarkt (Pot Zelfbediening), slagerij Smolders, groenteboer Reijm, schilder- en behangzaak Van Garderen, de speelgoedzaak van Van Rikxoort, de sigarenzaak annex postagentschap van meneer Beenen en de bloemenzaak van de heer Poot. Zomerland was een buurt geworden waar het goed wonen was, ver weg van het drukke stadsgewoel en met alles naast de deur. In het begin van de jaren zeventig veranderde er iets in het hart van de buurt. Even verderop opende het winkelcentrum Groot-IJsselmonde, het tegenwoordige Keizerswaard, haar deuren. Met als gevolg dat de ene na de andere winkel er in Zomerland onderdoor ging. De winkels werden omgebouwd tot kleine kantoorunits, de buurtpraatjes aan de toonbank maakten plaats voor zakelijke gesprekken. Door de zuigkracht van het grote winkelcentrum waren de oudere buurtbewoners, zeker degenen die slecht ter been waren, de dupe. Al moet gezegd worden dat de rijdende SRV-winkel van Cor van Oorschot voor hen een uitkomst was. Zomerland is ook jarenlang onlosmakelijk verbonden geweest met de ja-knikkers van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Er stonden meerdere gaswininstallaties, zowel in Zomerland zelf als in de directe omgeving van het buurtje. Zoals aan de rand van wijkpark De Twee Heuvels en in de richting van de buurten Groenenhagen en Tuinenhoven. Voor tips of reacties met betrekking tot deze rubriek: Postadres: Redactie VBC-Bewonersblad, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam. COLUMN MILAN WELKLAGER Aandacht gloeilamp verspilde energie? Van de gemeente Rotterdam kregen we al een presentje. Twee spaarlampen. Zo maar, hélemaal voor niks. Goed voor het milieu, beweert onze burgemeester in de begeleidende brief. Woonbron loopt in de pas en pakte uit met een energiemarkt met héél veel korting voor de klant. Met producten als standby-killers voor de stekkerdoos en de tv, brievenbusborstels (oh, arme postbode) en uiteraard ook veel aandacht voor de niet te vermijden spaarlamp. En over dat laatste wil ik het hebben. Is alle aandacht voor de gloeilamp geen verspilde energie? Onze vertrouwde peertjes zijn jaarlijks verantwoordelijk voor ton CO2. Klinkt heftig, maar het is slechts twee promille van de totale Nederlandse uitstoot per jaar. Nee, we redden het milieu echt niet met spaarlampen. Het blijft een druppel op de gloeiende plaat. De beuk moet erin! Saneer de verpakkingsindustrie. Een zakje in een doosje in een plastic hoes. Tasje erom mevrouw? Onzin. Weg met de modetrends in de autobranche. Gewoon één model auto, met één type poepschone motor waar je 25, nee 50 jaar in kan sturen. Elke fabriek die geen duurzame producten maakt onmiddellijk sluiten. Afgelopen met die producten met ingebouwde overlijdensdatum. Straalvliegtuigen aan de grond. De Zeppelin maar weer van stal. Brievenbussen dichtspijkeren. Géén kranten, géén reclamedrukwerk, géén tijdschriften. Waar is dat internet toch voor? Economische groei afschaffen. Die race van de waanzin van het kapitalisme. Kunnen we ook meteen de oorlogen afschaffen. Die gaan toch altijd over handelsbelangen en kosten ook bergen energie. Spaarlamp? Nou, okay dan, maar die lampen moeten dan wel 50 jaar kunnen branden. Die jongens van Philips weten donders goed dat dat kan! 4

5 VERNIEUWDE WEBSITE Opnieuw vraagt de redactie uw aandacht voor de vernieuwde website van de VBC IJsselmonde. U kunt reageren op onderwerpen die geplaatst zijn. Ook kunt u foto s bekijken van verschillende activiteiten, zoals de nieuwjaarsrecepties en andere bewonersbijeenkomsten. Ook kunt u lezen waar de VBC mee bezig is en binnenkort verschijnt het jaarverslag Het is de moeite waard eens een kijkje te nemen op FEEST IN DE BEVERBURGH Op zaterdag 8 maart was het precies 40 jaar geleden dat het seniorencomplex De Beverburgh aan de Kromme Hagen officieel in gebruik werd genomen. Dat moest natuurlijk worden gevierd en omdat De Beverburgh nu nog niet beschikt over een grote recreatiezaal, mocht voor het feest gebruik worden gemaakt van het Nova-college Riederwaard. s Morgens werden de bewoners getrakteerd op een aubade van het Tamboer- en Showcorps Rozenburg. s Middags gingen de bewoners naar het Nova-college voor een feestelijk samenzijn. Touringcaronderneming J.L. de Jong bracht degenen, voor wie de afstand lopend iets te ver was, belangeloos van deur tot deur en s avonds weer terug. Na de openingstoespraak van de heer H.J. Platteschorre, die de bewoners- en recreatiecommissie samen met de heer A. van Dordrecht ondersteunt, gaf het Beverburgh-koor een voorstelling. Dit koor bestaat ook bijna 40 jaar. Na ongeveer drie kwartier was het tijd voor de toespraak van de directeur van Woonbron IJsselmonde, mevrouw A.M.W. Theissen, die de bewoners en zichzelf feliciteerde met het 40-jarig bestaan en met de grote saamhorigheid in De Beverburgh. Ze beloofde dat op korte termijn de plannen voor een recreatieruimte aan het complex gepresenteerd zullen worden. Deze wens is al heel lang geleden bij Woonbron neergelegd en nu gaat het er ook van komen. Er was ook nog een ander goed bericht, want Woonbron gaat er voor laten zorgen dat de liften op alle etages kunnen stoppen, zodat bij een storing toch iedereen thuis kan komen of het huis uit kan. Deze berichten vielen natuurlijk in goede aarde. De heer Platteschorre dankte, namens de bewoners, mevrouw Theissen en blikte zelf terug in de historie van De Beverburgh. Daarna werden de bewoners naar de warme en koude buffetten geroepen voor een voortreffelijke maaltijd. Inmiddels was John Verkroost, de bekende toetsenist, aan zijn repertoire begonnen. Er werd meegezongen, gedanst en de polonaise gelopen. Iedereen had er veel plezier in. De bewonerscommissie dankte de heer Platteschorre voor zijn inzet voor deze feestelijke dag en de heer Platteschorre dankte op zijn beurt Woonbron en de VBC, voor de financiële bijdragen voor het feest en het Opzoomerteam voor de bijdrage voor het Tamboer- en Showcorps. Rond half negen kwam er een eind aan de feestelijke bijeenkomst en stond, voor wie er gebruik van wilde maken, de touringcar weer gereed. De VBC dankt alle leden van de bewonersen recreatiecommissie voor het organiseren van het geweldige feest voor de bewoners. 5

6 ENERGIEMARKT WOONBRON Druk, nuttig en vooral reuze gezellig,,joh, een zak vol voor maar een tientje. Geen geld, toch? En ik heb ook nog een paar nuttige tips gehad. Trots gunt de hoogbejaarde man zijn flatgenoot een blik in zijn net verworven Woonbrontas met inhoud. Even verderop frutselt een dame van middelbare leeftijd zenuwachtig aan het formulier waarop zij haar productkeuze moet invullen. Standbykillers, spaarlampen, waterbespaarders, nee daar heeft zij hélemaal geen verstand van.,,dit is meer iets voor een man. Maar ja, ik woon maar in mijn eentje, fluistert zij haar buurvrouw, die haar keuzeformulier wel met geëmancipeerde kordaatheid invult, zachtjes en aandachtvragend toe. De energiemarkt heeft meer iets weg van een gezellige reünie. Buren komen elkaar Mevrouw A.M.W. Theissen tegen in een andere ambiance. De dames van Woonbron maken het nóg gezelliger.,,koffie? Thee? Limonade? Koekje erbij? Vriendelijkheid voor de klant staat voorop. Woonbron doet aan public relations. Laat daar geen misverstand over bestaan. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ENERGIEMAATREGELEN De Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) heeft een handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst die Woonbron heeft afgesloten met Natuur en Milieu en de Nederlandse Woonbond. Waarom de CPRW, waar de VBC IJsselmonde in deelneemt, deze stap op de valreep heeft gezet en een nadere uitleg over de gevolgen voor bewoners, kunt u lezen in het volgende nummer van dit blad. HOE IS HET OP DE HEINDIJK? We schreven al een paar keer over de flats. Door de inzet van interventieteams wonen de grootste overlastgevers er nu niet meer en is het een stuk rustiger geworden. Maar er valt nog heel veel te verbeteren. Aan de flats zelf, aan de omgeving, aan de uitzichtloze situatie waarin veel bewoners nog steeds verkeren en aan het gedrag van sommigen. Op 16 januari was er na de jaarlijkse bewonersvergadering gelegenheid voor Woonbron en de Deelgemeente om al hun inmiddels vormgegeven plannen aan de bewoners te presenteren. De bewoners konden ook al hun opmerkingen hierover kwijt. Daar werd dan ook flink gebruik van gemaakt. Woonbron vertelde welke verbeteringen er aan de flats gedaan gaan worden (dat zijn er héél veel), de opmerkingen van de bewoners worden daarin meegenomen. Wel jammer vond men dat het groot onderhoud niet in rap tempo van start gaat. Naar het zich nu laat aanzien, beginnen ze van de zomer pas met de dakvernieuwing. Voor alles af is zijn we waarschijnlijk een paar jaar verder Voor de bewoners kan het niet snel genoeg gaan! Overigens is groot onderhoud niet alleen voor de flats nodig, ook de aangrenzende woningen van Woonbron (de puntkappers ) staan er niet bepaald florissant bij. De BC is d.m.v. een enquête de problemen aan het inventariseren en zal zijn best doen Woonbron er van te overtuigen dat ook hier een vorm van groot 6

7 onderhoud noodzakelijk is. De Deelgemeente heeft (samen met bewonersvertegenwoordigers, Woonbron en diverse organisaties) een heel plan van aanpak (Aktieprogramma Heindijk genaamd) gemaakt voor het hele gebied. Een van de ongeveer 30 onderdelen is het Praktijkleercentrum (PLC) dat aan de Reyerdijk in het pand van de voormalige muziekschool komt. Het pand wordt intensief gebruikt. Overdag worden er jongeren opgeleid naar een MBO-1 diploma (naar het voorbeeld van het Rebound-centre in Delfshaven). Daarmee krijgen ze kansen op de arbeidsmarkt die ze om allerlei redenen nu niet hebben. Op de avonden en in het weekend komt er jongerenwerk (van Stichting Welzijn Feijenoord). In goed overleg met de jongeren, zal besloten worden wat er dan te doen is. In ieder geval zal tussen PLC en Basisschool De Kubus (die omgevormd wordt tot een Brede school ) een omheind en verlicht kunstgrasveld komen, waar gesport kan worden. Samen met de jongeren wordt eerst het pand en de buitenruimte onderhanden genomen en flink opgeknapt. Het oerwoud om het pand zal weer een prettige groenvoorziening worden. De ingang die aan de Heindijk was, wordt verplaatst naar de Reyerdijk. Voor de Heindijk en omgeving is er een extra buurtagent ingezet. Alle bewoners van de flats worden thuis door Deelgemeente en Woonbron bezocht om te weten te komen wat ze van hun buurt vinden, of ze zelf iets voor hun buurt willen betekenen en om ze zonodig te kunnen helpen met hun persoonlijke situatie. Kortom, een geheel nieuwe intensieve aanpak die tot voorbeeld voor andere buurten moet dienen en waarbij een intensieve samenwerking met alle partijen voorop staat. Meer informatie kunt u vinden op: Daar staan verschillende links, onder andere uitgebreide informatie bij de Deelgemeente. Op 23 januari is in de centrale hal van de flat Prinsenplein, tijdens een sobere plechtigheid, een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de heer J.C. Meertens. De plaquette is geschonken door Woonbron. Mevrouw N. Karisli, portefeuillehouder van de deelgemeente, hield een toespraak en de onthulling vond plaats door de zoon van de heer J.C. Meertens. Na afloop van de plechtigheid werd nog enige tijd nagepraat in de recreatieruimte in het complex. 7

8 De prijswinnaars van de vorige puzzels zijn: Nummer 3 van 2007 oplossing Herfstaster: de heer W. van Asperen, Wielrenstraat 32, de heer N. van Steenoven, Chinese tuin 77 en mevrouw A. Westhoff, Veenoord 432. Nummer 4 van 2007 oplossing Schaatspret: de dames B. Jongen, Zuiddiepje 40, J. van der Linden, Tonnekreek 38 en G. Ouwens, Morellentuin 11. De cadeaubonnen zijn inmiddels bezorgd. Deze cryptokruis is een combinatie van een cryptogram en een kruiswoordpuzzel. De cryptische omschrijvingen zijn vet gedrukt. Als u de puzzel hebt opgelost, brengt u de gevraagde letters in de genummerde vakjes over naar de oplossingsbalk. Schijf het woord dat u daar krijgt op een briefkaart met uw naam en adres en stuur die vóór 24 mei 2008 naar de VBC, Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdan of stuur een naar Onder de goede inzendingen worden 3 cadeaubonnen verloot. Colofon: Het VBC-Bewonersblad wordt verspreid onder de huurders en recente kopers van woningen van Woonbron, vestiging IJsselmonde. Oplage 8700 stuks. Redactie: A. van Neutigem mw. J. van Ommering W. Langerak en F. Vellekoop Tekstbijdragen van: W. Langerak en A. van Neutigem F. Vellekoop Foto s: A. van Neutigem H. Groenendijk Layout en druk: Koroprint. 8 Het VBC-Bewonersblad verschijnt minstens vier maal per jaar en is een zelfstandige uitgave van de VBC. Kreileroord NB Rotterdam Telefoon

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Start: 15 maart 2005 Jaargang 11 - nummer 1, september 2015 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Jubileum Prins Alexander zie pagina 7 Bloemetje voor

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD. Beste Buur! VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Doe mee aan de actie

VBC-BEWONERSBLAD. Beste Buur! VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Doe mee aan de actie VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 12, nummer 2 september 2008 VAN DE REDACTIE In het tweede nummer van het VBC- Bewonersblad van 2008 doen we weer een oproep om uw beste

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. 15-jarig jubileum

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. 15-jarig jubileum VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD 15-jarig jubileum Jaargang 14 - nummer 1 26 maart 2010 De VBC bestaat 15 jaar Op 4 april 2010 is het op de kop af vijftien jaar geleden dat de

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11, nummer 3 november 2007

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11, nummer 3 november 2007 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11, nummer 3 november 2007 van De redactie In het derde nummer van het VBC-bewonersblad vragen we uw speciale aandacht voor de themabijeenkomst

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT + Concernparticipatieraad Woonbron bewonersraad woonbron Dordrecht December 2009 DE BEWONERSRAAD WOONBRON DORDRECHT blikt terug op 2009 en kijkt vooruit naar 2010.

Nadere informatie

De lamp. Copyright Vakcollege Groep B.V. 2011. Alle rechten voorbehouden.

De lamp. Copyright Vakcollege Groep B.V. 2011. Alle rechten voorbehouden. De lamp Copyright Vakcollege Groep B.V. 2011. Alle rechten voorbehouden. De lamp Met lampen is het als met schoenen; ze zijn vanzelfsprekend en je ziet ze overal. Pas als de stroom een keer uitvalt, merk

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Jaargang 7 - nummer 1, oktober 2011 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Doe mee aan de actie Beste Buur zie pag. 6 Stekkenmarkt in de Grasbuurt pagina 4 Nieuws uit Tuinstad Zuid pagina 3 VAN

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus Aesopus, uw persoonlijke keuze laurens Aesopus Aesopus Laurens Aesopus is een woonbehandelcentrum voor ouderen met psychiatrische problemen en fysieke beperkingen, met veelal ook een verslavingsachtergrond.

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Verslag SVOB excursie Hoogvliet 3 oktober 2006

Verslag SVOB excursie Hoogvliet 3 oktober 2006 Verslag SVOB excursie Hoogvliet 3 oktober 2006 Vooraf In juni 2006 heeft de SVOB een workshop georganiseerd over het mengen van verschillende bevolkingsgroepen in herstructureringsgebieden. Als vervolg

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Overzicht energiemarkten

Overzicht energiemarkten Overzicht energiemarkten Op alle vestigingen van Woonbron is er binnenkort een energiemarkt. Onderstaand kunt u lezen wanneer de energiemarkt voor uw vestiging plaatsvindt. Delft Spijkenisse Delfshaven

Nadere informatie

Weg van jou Verliefd op een vluchteling

Weg van jou Verliefd op een vluchteling MARIAN HOEFNAGEL Weg van jou Verliefd op een vluchteling Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 3 4 Het vakantiepark Owen rent door het vakantiepark. Links en rechts van het pad staan houten huisjes.

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. themabijeenkomst. Meld u aan voor de

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD. themabijeenkomst. Meld u aan voor de Jaargang 14 - nummer 2, 15 oktober 2010 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Meld u aan voor de themabijeenkomst op 16 november 2010. Informatie op pagina 8 en 9 Met VBC naar de kerstmarkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Januari 2016. Nieuwjaarsvegen. Kerstboom weg doen?

Nieuwsbrief. Januari 2016. Nieuwjaarsvegen. Kerstboom weg doen? Januari 2016 Vele mensen hebben het afgelopen jaar op welke manier dan ook een bijdrage geleverd aan Buurt Bestuurt, dat is geweldig. Doet u dit jaar weer mee? Wij wensen iedereen een gezellige, schone

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

De laatste wens van Maarten Ouwehand

De laatste wens van Maarten Ouwehand De laatste wens van Maarten Ouwehand Een verhalend ontwerp voor CKV waarin leerlingen op school een museum ontwerpen, inrichten en openen. Gemaakt voor en door: Andreas College Katwijk en Bureau voor Educatief

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. Met alle geweld. in één klap alleen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. Met alle geweld. in één klap alleen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL Met alle geweld in één klap alleen Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 Stoer Yung loopt de school uit. Zijn rugtas hangt over zijn rechterschouder. Zo ziet hij er stoer uit. Yung draagt

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

10 jaar czzko^klez` KIIN. Vereniging Bewonerscommissies IJsselmonde - VBC - telefoon fax

10 jaar czzko^klez` KIIN. Vereniging Bewonerscommissies IJsselmonde - VBC - telefoon fax 10 jaar 1995-2005 czzko^klez` KIIN Vereniging Bewonerscommissies IJsselmonde - VBC - Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam telefoon 010 4793408 fax 010 4977508 e-mail ier.vbc@wxs.nl www.vbcij.nl 1 Overwegingen

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2010-2011, Grootegast, 31 augustus 2010 Er was eens een boerin die twee emmers verse, romige melk buiten zette. Vlakbij

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Die Jan is van ons, en die jurk dus ook, een beetje.

Die Jan is van ons, en die jurk dus ook, een beetje. 1 Dames en heren, Hartelijk welkom in het Huis der Provincie en hartelijk welkom in 2014. Er ligt weer een prachtige toekomst voor ons, en achter ons ligt een verleden dat ons geweldig nieuws bracht vooral

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

explore the big questions of life Een introductie

explore the big questions of life Een introductie explore the big questions of life Een introductie www.youthalpha.nl Youth Alpha is een programma van Youth for Christ Nederland en stichting Alpha-cursus Nederland. 2 Youth for Christ Nederland www.yfc.nl

Nadere informatie

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi.

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VOORZITTER PENNINGMEESTER Piet Gijzen Carola Meek - Vriezen 0316-529377 0316-333973 pietgijzen@online.nl c.meek@liemerscollege.nl SECRETARIS ALGEMENE ZAKEN Brenda Stolk-Lourens

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Ze neemt nog een slok van haar rum-cola. Even lijkt het alsof de slok weer omhoogkomt.

Ze neemt nog een slok van haar rum-cola. Even lijkt het alsof de slok weer omhoogkomt. Manon De muziek dreunt in haar hoofd, haar maag, haar buik. Manon neemt nog een slok uit het glas dat voor haar staat. Wat was het ook alweer? O ja, rum-cola natuurlijk. Een bacootje noemen de jongens

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Samenwerken in één projectgroep. Bewonersavond. Onderzoek woonwensen

Samenwerken in één projectgroep. Bewonersavond. Onderzoek woonwensen De Bewonerscommissie Kolkakker en Woonstede brengen samen het nieuws voor de wijk uit. Hierin leest u allerlei informatie over de wijk: zowel de weetjes uit de buurt, als de nieuwsberichten rondom de wijkvernieuwing.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Voor actuele huurprijzen kunt u contact opnemen met Woningstichting Tubbergen tel. 0546-622312.

Voor actuele huurprijzen kunt u contact opnemen met Woningstichting Tubbergen tel. 0546-622312. Verhuurbrochure Voorwoord Het seniorenwooncomplex De Kolenbranderhof bevindt zich in het centrum van Tubbergen op de hoek van de Almeloseweg en de Waldeckstraat. De winkels bevinden zich op loopafstand.

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15, december 2010

Nieuwsbrief 15, december 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 15, december 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Dit is alweer de tweede nieuwsbrief die ik maak vanuit mijn prachtige appartement! Ik geniet nog steeds elke dag

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR.

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. Die oorspronkelijke bewoners gingen weg omdat, punt 1, geen huizen met een tuin. Drie kamers, vier kinderen, dat werkt allemaal niet. We

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

OP KOERS BLIJVEN. Het jaar 2013 is het jaar van de grote ingrepen in de corporatiesector. Het nieuwe

OP KOERS BLIJVEN. Het jaar 2013 is het jaar van de grote ingrepen in de corporatiesector. Het nieuwe Jaarplan Omnia Wonen 2013 OP KOERS BLIJVEN Het jaar 2013 is het jaar van de grote ingrepen in de corporatiesector. Het nieuwe Kabinet kwam in het regeerakkoord met harde uitspraken over de corporatiesector.

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Geschiedenis achtergrond.

Geschiedenis achtergrond. Geschiedenis achtergrond. De Subkarpaten, de regio in de Oekraïne waar Livia en Attila wonen, was vroeger onderdeel van Hongarije. Voor 1920 Hongarije was erg groot, maar omdat het land één van de verliezers

Nadere informatie

Na een paar weken is de marionet eindelijk klaar. Vol trots neemt Bas hem mee naar school. In de

Na een paar weken is de marionet eindelijk klaar. Vol trots neemt Bas hem mee naar school. In de Pino, jij bent b van mij "Hé Bas, ga je mee voetballen? We hebben jou al een paar dagen gemist op ons voetbalpleintje." Roy staat met zijn voetbal in de werkplaats van Bas zijn vader, waar Bas bij de werkbank

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Datum: 19 november 2014. Locatie: Wijkcentrum Stervoorde. Aanvang: 19.30 uur. Aanwezig: Andy Kooy, Frans Kalse (penningmeester), Fredo Bokhorst,

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 8 Regio Waardenlanden December 2016 Van de redactie Prettige feestdagen allemaal!!!! Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. De laatste alweer van dit jaar. In deze nieuwsbrief natuurlijk

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Lesbrief 24. Een wasmachine kopen. Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u een wasmachine wilt kopen. Zeggen hoe groot iets is. Vergelijkingen. Veel

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

door Sebastiaan Heins

door Sebastiaan Heins door Sebastiaan Heins 3 2 e druk november 2012 Sebastiaan J.R. Heins - 23 mei 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

Tuintrip: +!717973!911562! kktkt. Kleurenparadijs: Tuinfestival aan de Loire. Nazomeren Pompoenseizoen Dahlia. Tuintrend Wilgentenen Buitenhaard

Tuintrip: +!717973!911562! kktkt. Kleurenparadijs: Tuinfestival aan de Loire. Nazomeren Pompoenseizoen Dahlia. Tuintrend Wilgentenen Buitenhaard WWW.GARDENZINE.NL SEPTEMBER 2009 3,95 H E T T I J D S C H R I F T V O O R D E T U I N, S E R R E E N H E T T E R R A S +!717973!911562! kktkt Tuintrip: Kleurenparadijs: Tuinfestival aan de Loire Nazomeren

Nadere informatie

In de Hema. O, zegt Kiia. Dat heb ik niet gehoord. Nee, dat blijkt, lacht de vrouw.

In de Hema. O, zegt Kiia. Dat heb ik niet gehoord. Nee, dat blijkt, lacht de vrouw. In de Hema Wat vind je van deze?, vraagt Kiia. Ze kijkt aandachtig in de spiegel. Naar de geruite pet op haar hoofd. Mam?, vraagt Kiia weer. Hoe vind je hem? Ze stopt een pluk van haar blonde haar onder

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Gluren bij de buren Den Haag

Gluren bij de buren Den Haag Gluren bij de buren Den Haag Het Landelijk Steunpunt organiseert in de maanden maart en april zes bijeenkomsten van Gluren bij de buren. Tijdens Gluren bij de buren kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Het Energielabel zie pagina 11. Met de VBC naar de Kerstmarkt zie pagina 4.

VBC-BEWONERSBLAD VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE. Het Energielabel zie pagina 11. Met de VBC naar de Kerstmarkt zie pagina 4. Jaargang 15 - nummer 2, oktober 2011 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Meld u aan voor de bloemschikmiddag zie pagina 7 Met de VBC naar de Kerstmarkt zie pagina 4 Het Energielabel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Er Zijn

Jaarverslag 2011. Er Zijn Jaarverslag 2011 Er Zijn Inleiding Dit jaarverslag omvat achtereenvolgens een voorwoord van de voorzitter, een verslag van de vrijwilligersactiviteiten en een overzicht (met een toelichting) van de rekening

Nadere informatie

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11 - nummer 1, april 2007

VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11 - nummer 1, april 2007 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES IJSSELMONDE VBC-BEWONERSBLAD Jaargang 11 - nummer 1, april 2007 VAN DE REDACTIE Voor u ligt het eerste nummer van de elfde jaargang van het bewonersblad van de VBC IJsselmonde.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Projectlijn D Een fietsbel in je oor Hellig Hart

Projectlijn D Een fietsbel in je oor Hellig Hart Les 4D Titel Thema Benodigdheden Doelstelling Game over Respect: Voorkomen of oplossen van pesten Computer, printer, werkblad 4D.1-4D.3, informatieblad 4D.1 en 4D.2, brochure Pesten op school, website

Nadere informatie

Letters, woorden, boeken

Letters, woorden, boeken Melkweg Lezen van Alfa B naar Alfa C Letters, woorden, boeken Participatie: De bibliotheek Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Colofon Melkweg: Letters, woorden, boeken, 2016 Dit boekje

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 1 Januari 2015 Van de redactie Hallo, Een nieuw jaar en ook weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren Enthousiasmeren Talentenverkenning Mensen willen best graag wat doen voor hun buurt, maar dan moet u ze er wel voor vragen. Een algemene oproep voor vrijwilligers is niet altijd even effectief. Het werkt

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2009 2010 Vereniging Bewonersorganisatie Delft + Concernparticipatieraad Woonbron Vereniging B e w o n e r s o r g a n i s at i e Delft December 2009 Het delftse gebeuren Woonbron Delft timmert aardig

Nadere informatie

ANBO THEMA-ONTBIJT. Wonen. Dinsdag 7 oktober 2014, Sociëteit De Witte, Den Haag

ANBO THEMA-ONTBIJT. Wonen. Dinsdag 7 oktober 2014, Sociëteit De Witte, Den Haag ANBO THEMA-ONTBIJT Wonen Dinsdag 7 oktober 2014, Sociëteit De Witte, Den Haag Impressie van het Woonontbijt van ANBO. Op 7 oktober heeft ANBO in de Sociëteit de Witte in Den Haag een ontbijt georganiseerd,

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 Vereniging Maarlandbewoners Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 1/36 Waarom een enquête? In de algemene ledenvergadering van 2009 is het bestuur gevraagd naar een toekomstvisie. 2/36 Huidigige visie

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

12 de LAMPIONNENOPTOCHT IN TRANSVAAL

12 de LAMPIONNENOPTOCHT IN TRANSVAAL 12 de LAMPIONNENOPTOCHT IN TRANSVAAL Op 2 november 2011 was het weer zover, de Lampionnenoptocht. Weken van tevoren is iedereen bezig met het inleveren van de strookjes voor deelname aan de Lampionnenoptocht.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Referentieonderzoek Oude Noorden

Referentieonderzoek Oude Noorden Referentieonderzoek Oude Noorden Positie van de wijk. Het Oude Noorden ligt ten noorden van Rotterdam Centraal. Het is ongeveer 15 minuten lopen of je kan de tram pakken die via de druk bereden straat

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Laurens Nijeveld. Gezellige locatie in de groene wijk Ommoord. meer dan zorg

Laurens Nijeveld. Gezellige locatie in de groene wijk Ommoord. meer dan zorg Laurens Nijeveld Gezellige locatie in de groene wijk Ommoord meer dan zorg Nijeveld Laurens Nijeveld is een woonzorglocatie voor ouderen in de wijk Ommoord. De locatie kenmerkt zich door de vriendelijke

Nadere informatie