HBO bedrijfskunde leergang Facility Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO bedrijfskunde leergang Facility Management"

Transcriptie

1 FM Academy

2 HBO bedrijfskunde leergang Facility Management De FM Academy biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility Management. In deze leergang doen de deelnemers zelf kennis op om Facility Management succesvol toe te passen binnen de eigen organisatie of die van opdrachtgevers door ontwikkeling van competenties, vaardigheden en het opdoen van kennis. Het unieke concept van samenwerking De FM Academy is opgericht voor organisaties en hun medewerkers die werkzaam zijn binnen het vakgebied van Facility Management. De kracht van het concept zit in het samenwerkingsmodel, de co-creatie. Met de participatie van bedrijven en instellingen is een neutraal platform gecreëerd waarin zij zowel participanten als gebruikers zijn. Dankzij deelname van diverse partijen ontstaat de unieke situatie dat er gezamenlijk een FMAcademy wordt gebouwd die aansluit bij de markt en die continu bewaakt en geactualiseerd wordt. De participerende partijen bestaan uit bedrijven, overheden en instellingen die een eigen Facility Management organisatie hebben (en die mogelijk deels werken met subcontractors) én bedrijven die Facility Management als dienst in de markt aanbieden. Functie- en loopbaan gerichte opleiding De functie- en loopbaangerichte opleiding is een aanvulling op de HBO opleiding Facility Management. De kenmerken van de leergang Facility Management zijn: Afwisseling van theorie en praktijk; Integrale benadering vanuit de FM Academy ; Gastsprekers met ruime praktijkervaring; Persoonlijke ontwikkeling van competenties en vaardigheden; 36 bijeenkomsten in 2 jaar.

3 Doelstelling FM Academy Doelstelling van de FM Academy is om medewerkers in staat te stellen persoonlijke capaciteiten verder te ontwikkelen en om kennis, die kan bijdragen aan een goede uitoefening van hun werkzaamheden, zowel nu als in de toekomst te verwerven en te verbreden. De opleiding moet enerzijds passen in het bedrijfsbelang en de ontwikkeling van uw organisatie en anderzijds moet deze een positieve bijdrage leveren aan de kwalificatie van de individuele functie en de employability van de werknemer. De FM Academy is gericht op de volgende taken die medewerkers uitvoeren of in de toekomst uit gaan oefenen: Afstemmen van werkzaamheden van medewerkers en organisatie doelen; Faciliteren, coachen en beoordelen medewerkers; Samenwerking en de sfeer binnen teams bevorderen; Het voeren van diverse gesprekken zoals ontwikkel- en slecht nieuws gesprekken; Conflicthantering en corrigeren; Medewerkers motiveren en waarderen; Doelen en visie van het management overdragen op de medewerkers; Instrueren van de medewerkers over verantwoordelijkheden en taken; Toewijzen van taken en activiteiten aan medewerkers. Doelgroep Deze opleiding is interessant voor bedrijven en instellingen die ambities van medewerkers en mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van belang vinden voor hun medewerkers en hun organisatie. Een aanvulling op de HBO opleiding Facility Management De leergang is bedoeld voor medewerkers binnen het bedrijf met 2 à 3 jaar werkervaring die in het verleden aangetoond hebben over meer dan de gemiddelde kennis en interesse te beschikken in het facilitaire vakgebied. Ze zijn werkzaam binnen projectmanagement en/of facility management in een lijn- of staffunctie.

4 De opbouw van de opleiding De leergang Facility Management is erop gericht competenties en vaardigheden van de deelnemer te versterken. Daarnaast is er ook aandacht voor kennis-bijeenkomsten. A: De competentie en vaardighedentrainingen zijn opgebouwd uit 4 modules: Commitment en strategie Inzicht krijgen in missie, visie en doelstellingen van je eigen organisatie. Dit stelt de deelnemers ook in staat om de eigen rol te plaatsen binnen de strategische context van de eigen organisatie om op basis daarvan doelstellingen te formuleren voor zichzelf en het team waaraan eventueel leiding wordt gegeven. Zelfontwikkeling en persoonlijke effectiviteit Waar willen de deelnemers naar toe, wat hebben zij hiervoor nodig en welke alternatieven hebben ze om dit te bereiken. Motto is: uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen resultaten. Deelnemers krijgen inzicht in eigen aannames, overtuigingen, denkstijlen, hoe dit hun gedragingen beïnvloedt en wat de impact daarvan is op anderen. B: De inhoudelijke trainingen bestaan uit 4 modules: Bouwmanagement Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan professioneel bouwkundig en technisch gebouwbeheer, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en bouwkundig projectmanagement. Facility management Deze module bestaat onder andere uit de onderdelen schoonmaak, catering, groenvoorziening, afval, duurzaamheid en MVO. Het programma Er vinden per jaar 18 trainingen plaats, 9 competentie- en vaardigheidstrainingen en 9 inhoudelijke trainingen. Een training duurt 4,5 uur, begint om uur en eindigt rond uur. Tweemaal per jaar vindt er een bijeenkomst plaats op vrijdagavond en aansluitend de zaterdagochtend. Per bijeenkomst wordt 1 specifiek thema behandeld.

5 Doelgericht communiceren Doelgericht communiceren is een essentiële voorwaarde en kritische vaardigheid om duidelijk te maken welke resultaten je wilt bereiken en hoe je tegenover anderen staat. Hierbij is vooral de vorm van belang: Het gaat er niet zo zeer om wat je zegt, hoe je het zegt zal het verschil maken. Deelnemers krijgen inzicht in de eigen natuurlijke communicatiestijl, het effect hiervan op anderen en zijn in staat hun manier van communiceren aan te passen. Leidinggeven en coachen Met de kennis van en over jezelf (sterke punten, valkuilen) en het daarbij behorende vermogen om het eigen gedrag aan te passen aan dat van anderen, wordt de mogelijkheid gecreëerd om anderen te motiveren, te beïnvloeden en richting de gewenste situatie te sturen. Leidinggeven, leiderschap is de sleutel om te komen tot een succesvolle organisatie. Algemeen Management De module algemeen management bestaat uit de onderdelen regie binnen Facility Management, Facility Manager in control, Het Nieuwe Werken, Hospitality en andere relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied. Financiën en inkoop In deze laatste module komen de volgende onderwerpen aan de orde: benchmarken en NEN 2748, (Europese) aanbestedingen, contractvorming, budgettering en financiële rapportages. De inhoudelijke trainingen en competentie- en vaardigheidstrainingen worden afwisselend georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden en discussie. Businesscases geven inzicht in de echte beleving en tijdens discussies komen verschillende visies boven tafel. Dit verrijkt de kennis & kunde, ervaringen en inzichten van de deelnemers.

6 Geïntegreerde benadering FM Academy De praktijkgerichte opleiding van de FM Academy benadert Facility Management geïntegreerd. De functiegerichte leergang specifiek gericht op Facility Management bestaat uit twee delen. Enerzijds de competentie en vaardigheidstrainingen onder begeleiding van een coach, deze vinden circa 1 keer per maand plaats. Anderzijds de inhoudelijke bijeenkomsten waarbij verschillende experts uit het vakgebied diverse onderwerpen behandelen. Deze bijeenkomsten vinden maandelijks plaats. In het programma is een constante afwisseling van theorie en praktijk. Wij werken volgens de action learning en cross learning principes. De leerstof is direct gerelateerd aan de werksituatie van de deelnemers. Hetgeen de deelnemers leren in de opleiding kunnen ze direct toepassen in de praktijk (action learning). Deelnemers delen elkaars ervaringen vanuit verschillende Facility Management branches (cross learning). Facility Matters Opdrachten De bijeenkomsten worden gepland om de 2 à 3 weken. In de maanden juli, augustus en december vinden er geen bijeenkomsten plaats. In deze periode werken de deelnemers aan eigen opdrachten binnen hun werksituatie. In samenspraak met de bedrijfsmentor of leidinggevende wordt bekeken welke opdrachten relevant zijn en kunnen worden ingepast in de reguliere werkzaamheden van de deelnemer. Tijdens de opleiding bouwt de deelnemer een digitaal portfolio op. Deze bestaat uit opdrachten, cases, beroepsproducten, procesverslagen en reflectieverslagen. Lesmateriaal Het programma is competentiegericht opgezet. Deelnemers werken zelf aan hun leerdoelen en aan concrete stukken in hun portfolio. Tijdens de bijeenkomsten maken deelnemers zelf aantekeningen. Het kan voorkomen dat gastsprekers informatie per mail toezenden, vooraf of achteraf. Voor kennisontwikkeling en om opdrachten goed uit te kunnen voeren zullen deelnemers aanvullende stukken moeten bestuderen. Hierbij zullen zij het advies krijgen om enkele boeken te lezen en/of aan te schaffen. Wij verstrekken een indicatieve boekenlijst. Deelnemers mogen de boeken naar eigen inzicht aanschaffen want het gaat hier uiteindelijk om hun eigen leertraject en leerbehoefte.

7 Toetsing en voortgang Alle deelnemers maken in het begin van de opleiding een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) en een PAP (Persoonlijk Actie Plan). Als ondersteuning voor het opstellen van het POP wordt aan het begin van het jaar een TMA (Talent Motivatie Analyse) gemaakt en een 360 evaluatie. De output van deze analyse en evaluatie helpen de deelnemer de persoonlijke doelstellingen te beschrijven. In een digitaal portfolio wordt de voortgang bewaakt. Aan het begin van het 2 e jaar wordt er een MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) uitgevoerd. Deze geeft inzicht in de persoonlijke voorkeuren van de deelnemer (bv extravert of introvert, doener of denker) en kan gebruikt worden voor het aanpassen van het PAP. Studiebelasting Het gehele programma bestaat uit 18 bijeenkomsten per jaar van 4,5 uur en tweemaal per jaar een bijeenkomst op vrijdagmiddag / -avond en de zaterdagochtend (totaal 10 uur). Hiernaast werken de deelnemers aan opdrachten die ingepast worden in hun dagelijkse werkzaamheden. Op deze wijze blijft de studiebelasting beperkt. De deelnemers kunnen nog extra tijd besteden aan het lezen van vakliteratuur, bezoeken van beurzen en vakinhoudelijke gerichte bijeenkomsten en het bijhouden van hun digitale portfolio. De FM Academy versterkt de competenties en vaardigheden van elke FM er!

8 Een uniek samenwerkingsconcept! Toelating Voor dit opleidingsprogramma dienen de deelnemers een HBO opleiding te hebben gevolgd, met voorkeur voor een HBO Facility Management opleiding. Het is belangrijk dat deelnemers een relevante werkplek hebben waar zij opdrachten kunnen uitvoeren en toepassen. Rol participanten Voorwaarde voor deze samenwerking is dat elke participerende partij een actieve bijdrage levert aan één of meerdere van de onderstaande punten: Levering deelnemers Opstellen leercriteria voor certificering Ontwikkeling en actualiseren leerstof (conform marktontwikkelingen) Beschikbaar stellen locatie / faciliteiten Gastdocentschap Toetsings- / beoordelingscommissie / Delen Raad is van groeien inspiratie De FM Academy heeft een open structuur. De deelnemers kunnen ervaringen delen met collega s van buiten hun eigen werkkring. Dat levert leerprikkels op voor nieuwe uitdagingen. Sprekende voorbeelden hiervan zijn leiderschap en onder-nemerschap, onderwerpen die vanuit de theorie maar moeilijk op te pikken zijn. In de FM Academy leren zij met, en van elkaar, dankzij spannende methodieken in praktijksituaties. Door onderlinge verschillen in kwaliteiten en verantwoordelijk-heden ontstaat er gezonde competitie en nieuwsgierigheid. Delen is groeien! Kosten voor deelname De kosten voor deelname aan deze leergang Facility Management worden bij aanvang vooraf met elkaar vastgesteld. FGB Facility Development De ontwikkeling en het programmamanagement van de FM Academy wordt verzorgd door FGB Facility Development. Binnen FGB Facility Group is FGB Facility Development gespecialiseerd in het aanbieden, coördineren en verzorgen van opleidingen en trainingen. Een groot aantal klanten, trainers, docenten, professoren en professionals zijn verbonden aan het programma en werken met plezier aan de ontwikkeling van de deelnemende relaties. Meer informatie? Benieuwd of de FM Academy iets voor jou of jouw medewerkers is? Neem voor meer vrijblijvende informatie of een kennismaking contact met ons op. FGB Facility Development Wolwevershaven 30p Postbus AS Dordrecht T E W

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM The Best CRM biedt in samenwerking met Hogeschool SDO een functiegerichte leergang met een specifieke aandacht voor Customer Relationship Management. Door ontwikkeling van competenties bij eigen medewerkers

Nadere informatie

op elk gewenst niveau

op elk gewenst niveau ProTurn is al jaren gespecialiseerd in het verzorgen van diverse trainingen op gebied van Communicatie, Sales, HR Management en Effectief Leiderschap in uiteenlopende branches. ProTurn biedt ook Management

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] start duur locatie ieder jaar 12 maanden Utrecht pco kennis opleidingen & trainingen PCO Kennis is al meer dan 25 jaar dé kennisspecialist

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Over NISOM 4 2.1 Onze speerpunten 5 2.2 Uniek bij NISOM 5 3. Beroepsprofiel-competentieprofiel 6 3.1 Jouw plaats (als afgestudeerde) binnen de organisatie 6 3.2 Output in

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie