Klinger Total Flange Management Concept. Opleiding Flensverbindingen. Voor veilige en betrouwbare flensverbindingen conform CEN EN1591

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klinger Total Flange Management Concept. Opleiding Flensverbindingen. Voor veilige en betrouwbare flensverbindingen conform CEN EN1591"

Transcriptie

1 Klinger Total Flange Management Concept Opleiding Flensverbindingen Voor veilige en betrouwbare flensverbindingen conform CEN EN1591

2 Klinger biedt een compleet pakket van hoogstaande technische componenten direct gerelateerd aan uw productieproces. Kwaliteit, kennis en betrouwbaarheid zijn hierbij onze kernwaarden. Met Klinger als uw strategisch partner bent u dan ook altijd verzekerd van het juiste advies, op het juiste moment en met de juiste kwalitatief hoogstaande producten, specifiek afgestemd op uw productieproces. > Realisatie van dichte en betrouwbare flensverbindingen > Verbetering van een veilige en schone leefomgeving > Standtijdverlenging van uw installatie > Kostenbesparing Preventie van leidinglekkages is binnen de industrie een uitermate serieuze kwestie. Met onze Opleiding Flensverbindingen leren wij u de condities voor het bereiken van een optimaal functionerende flensverbinding en het voorkomen van onnodige lekkages. Een belangrijk onderdeel van deze norm is deel 4 (CEN EN :2013): Kwalificatie van personeelsbekwaamheid in het monteren van met bouten vastgezette verbindingen aan materieel volgens Richtlijn Drukapparatuur. Een flensverbinding is een kritisch, maar vaak onderschat onderdeel van een installatie. Waar voor lasverbindingen duidelijke procedures gelden, is voor flensverbindingen vaak geen duidelijke procedure die de kwaliteit van de verbinding waarborgt. De nieuwe Europese norm CEN EN1591 voorziet in ontwerpregels voor flensverbindingen. Klinger biedt als eerste in Nederland erkende opleidingen voor leidinggevenden, engineers, toezichthouders en onderhoudstechnici. In deze opleidingen komen alle aspecten van de flensverbinding aan bod. Het doel van de opleiding is: Bewustwording, inzicht creëren en een blijvende verandering bewerkstelligen bij de totstandkoming en beoordeling van flensverbindingen. Deze opleidingen voldoen aan de CEN EN :2013 normering en zijn gecertificeerd volgens de strenge regels van het Duitse TQCert. Dit certificaat is in heel Europa erkend. Uw kennis bepaalt de veiligheid van onze procesindustrie. CERT

3 De opleiding De opleiding vindt plaats in ons speciaal ingerichte trainingscentrum in Dirksland (Goeree-Overflakkee) en is onderdeel van het Klinger Total Flange Management Concept. Wij geven de opleiding op verschillende niveaus en kunnen deze desgewenst ook speciaal voor uw bedrijf op maat maken. De duur van de opleiding is 2 dagen, inclusief een officieel theorie- en praktijkexamen. Reactief Pakkingtest Calculatie Montage Ongeplande stops Lektesten Proactief Pakkingtest Calculatie Montage Ongeplande stops Lektesten Een goede voorbereiding voorkomt onnodige kosten achteraf. De volgende onderwerpen worden uitvoerig behandeld: > Het belang en de inhoud van de Europese Norm CEN EN 1591 > Flens- en boutontwerp > Pakkingontwerp > Kwaliteit tijdens de uitvoering > Identificeren van de flens en de selectie van de juiste componenten > Inspecteren van de onderdelen en het pakkingoppervlak > Monteren van de flensonderdelen > Flensuitlijning > Flensdemontage > Veiligheidsaspecten > Vastleggen van inspectiegegevens > QA/QC & inspectie > Boutkracht management Niet het aanhaalmoment, maar de vlaktedruk op de pakking telt! > Emissie management > Flens data management Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Bekwaam!

4 Peter Dijkgraaf, voorheen werkzaam als maintenance manager bij BP Raffinaderij Rotterdam, is samen met Klinger een trainingsinstituut in ange Management raining Flange Flange Management Training volgens Management ieuwe norm Training volgens volgens nieuwe nieuwe norm norm Nederland gestart. eter Dijkgraaf, voorheen werkzaam ls maintenance Peter manager Dijkgraaf, voorheen werkzaam Peter Dijkgraaf, bij voorheen werkzaam P Raffinaderij Rotterdam, als maintenance manager bij BP als als Raffinaderij maintenance is samen Rotterdam, manager is bij bij et Klinger een samen met BP trainingsinstituut BP Raffinaderij Klinger een Rotterdam, in trainingsinstituut is is samen ederland gestart. in Nederland met Klinger gestart. een trainingsinstituut in in Nederland gestart. Binnen de petrochemie staat het voorkomen van lekkage van leidingen hoog op de agenda. Daarin past de nieuwe training van Peter dijkgraaf - dat onder verantwoordelijkheid van het Duitse TQ Cert een certifaat afgeeft voor flensverbindingen precies binnen de nieuwe Europese norm. In aanvulling op het bestaande sleutelcertificaat is deze training met name gericht op operators, technicians, supervisors, inspectors en engineers van de opdrachtgevers. Op het gebied van leidingsystemen is er binnen de petrochemische industrie veel aandacht voor lasverbindingen. Helaas zijn velen zich niet bewust dat een flensverbinding vaak de zwakste schakel is en daarmee kritisch om lekkages te voorkomen. Dit stelt Peter Dijkgraaf, oprichter van Dijkgraaf Support B.V. en eveneens werkzaam als Klinger trainingsmanager. Een kleine lekkage kan grote gevolgen hebben. Bovendien, door niet te voldoen aan de overheids eisen kan zelfs de license to operate van een bedrijf in gevaar komen. Binnen de petrochemie staat het voorkomen van lekkage van leidingen Binnen hoog op de petrochemie agenda. Daarin staat past het voorkomen van de nieuwe training van lekkage Peter Binnen dijkgraaf van de de leidingen petrochemie - dat hoog onder staat op de het het agenda. voorkomen Daarin van van past verantwoordelijkheid de van lekkage nieuwe het Duitse van van training leidingen TQ Cert van Peter een hoog op dijkgraaf op de de agenda. - dat Daarin onder past past certifaat afgeeft voor verantwoordelijkheid flensverbindingen nieuwe training van precies van Peter het Duitse dijkgraaf TQ - Cert dat - dat een onder binnen de nieuwe Europese certifaat verantwoordelijkheid norm. afgeeft In aanvulling voor flensverbindingen van van op het het Duitse TQ TQ Cert precies Cert een een het bestaande sleutelcertificaat binnen certifaat de nieuwe afgeeft is deze voor Europese voor training flensverbindingen norm. met In aanvulling precies op name gericht op operators, het binnen bestaande technicians, nieuwe sleutelcertificaat supervisors, Europese norm. is In deze In aanvulling training op met op inspectors en engineers name het het van gericht bestaande opdrachtgevers. operators, sleutelcertificaat technicians, is is deze supervisors, training met met inspectors name gericht en engineers op op operators, van de technicians, opdrachtgevers. supervisors, inspectors en en engineers van van de de opdrachtgevers. Peter Dijkgraaf wijst er op dat de toenemende milieu- en emissie-eisen in combinatie met het tekort aan vakbekwaam personeel, extra focus en training noodzakelijk maken. Dit geldt niet alleen voor onze Nederlandse, maar voor de gehele Op het gebied van leidingsystemen Europese industrie. is er binnen Daarom de petro- is er de afgelopen periode in chemische industrie veel Europees Op aandacht het gebied verband voor van lasverbindingen. door leidingsystemen alle landen gewerkt is er binnen om overeenstemming chemische Op bewust Op het het dat te gebied industrie krijgen een van van flensverbinding over veel leidingsystemen de aandacht nieuwe voor CEN is is er norm lasverbindingen. binnen EN de , de petro- de petro- Helaas zijn velen zich niet vaak de zwakste schakel die Helaas en chemische in augustus daarmee zijn velen industrie dit kritisch zich jaar niet veel is om veel gepubliceerd. bewust lekkages aandacht dat voor een voor flensverbinding lasverbindingen. te voorkomen. Dit stelt Peter vaak Helaas Dijkgraaf, de zwakste zijn zijn velen oprichter schakel zich zich niet niet van is en bewust daarmee dat dat een kritisch een flensverbinding om lekkages Dijkgraaf Support B.V. en Onlangs te eveneens vaak voorkomen. vaak de liet de werkzaam zwakste Peter Dit Dijkgraaf stelt schakel als Peter Klinger is een is en Dijkgraaf, en jarenlange daarmee oprichter kritisch wens in om van vervulling om lekkages trainingsmanager. Een kleine gaan Dijkgraaf te te die voorkomen. lekkage precies Support kan Dit past Dit grote B.V. stelt stelt binnen gevolgen eveneens Peter deze Dijkgraaf, ontwikkeling: werkzaam oprichter als hij Klinger van wilde van met hebben. Bovendien, door name trainingsmanager. niet Dijkgraaf te op voldoen het gebied Support aan Een B.V. van de B.V. en kleine overheids flange en eveneens lekkage management werkzaam kan grote een als training gevolgen als Klinger eisen kan zelfs de license ontwikkelen. hebben. to trainingsmanager. operate Bovendien, En van dat een is Een door Een gelukt. bedrijf niet kleine Op te voldoen zoek lekkage naar kan aan kan mogelijkheden grote overheids gevolgen gevaar komen. kwam eisen hebben. ik kan in zelfs contact Bovendien, de license met door door het niet to Duitse niet operate bedrijf voldoen van Kempchen aan een aan de bedrijf de overheids (onderdeel gevaar eisen van kan komen. Klinger), kan zelfs zelfs de dat de in license Duitsland to to operate een vooraanstaande van van een een bedrijf plaats in in in Peter Dijkgraaf wijst er op inneemt dat gevaar de op toenemende komen. het gebied milieu- van flens-trainingen. Per jaar volgen emissie-eisen in combinatie daar Peter met circa Dijkgraaf het twaalfhonderd tekort wijst aan op vakbekwaam cursisten dat de toenemende training. milieu- Toen bleek en personeel, extra focus en dat emissie-eisen training Peter Klinger Dijkgraaf noodzakelijk in Nederland in wijst combinatie wijst er maken. er eveneens op op dat met dat Dit de de het een toenemende tekort traininginstituut aan vakbekwaam milieu- en wilde en geldt niet alleen voor onze starten, personeel, Nederlandse, emissie-eisen hebben extra in we maar focus besloten combinatie voor en training de onze met gehele met krachten het noodzakelijk het tekort aan bundelen. aan maken. vakbekwaam Dit Europese industrie. Daarom We geldt zijn personeel, is niet onafhankelijk de alleen afgelopen extra voor focus en onze periode en we en Nederlandse, hebben training praktische noodzakelijk maar voor kennis maken. de in gehele Dit Dit Europees verband door een alle Europese geldt landen partnership niet niet industrie. gewerkt alleen geborgd. voor voor Daarom onze overeenstemming te krijgen over Europees de Europese nieuwe verband CEN industrie. norm door EN Daarom alle , landen is is er er de gewerkt de afgelopen om overeen- periode in in onze is Nederlandse, afgelopen maar periode voor voor de de in gehele die in augustus dit jaar is De stemming gepubliceerd. eerste Europees trainingen te verband krijgen door hebben over door alle de alle inmiddels nieuwe landen CEN gewerkt plaatsgevonden. norm om EN om , overeenstemming evaluaties augustus te zijn dit krijgen zeer jaar over positief is over gepubliceerd. de de en nieuwe bevestigen CEN CEN norm dat EN we EN voldoen , De die Onlangs liet Peter Dijkgraaf aan die die een in in jarenlange behoefte. augustus dit Ik dit wens jaar ben jaar is in trots is vervulling gepubliceerd. dat de eerste gecertificeerde gaan die precies past binnen training Onlangs deze in liet Nederland ontwikkeling: Peter Dijkgraaf volgens hij wilde een jarenlange EN met een wens feit in is vervulling en dat name op het gebied van daarmee flange gaan Onlangs die management een precies liet liet bijdrage Peter past een Dijkgraaf wordt binnen training geleverd een deze een ontwikkeling: jarenlange om het kennisniveau wens hij in wilde vervulling met ontwikkelen. En dat is gelukt. binnen name gaan gaan Op op die onze die zoek het precies industrie gebied naar past mogelijkheden past van te verhogen! flange binnen deze management deze ontwikkeling: een training hij hij wilde met met kwam ik in contact met het ontwikkelen. name Duitse op op het bedrijf het En gebied dat Kempchen is van gelukt. van flange (onderdeel van Klinger), dat in Duitsland kwam ontwikkelen. in een contact vooraanstaande En En dat dat met is is het gelukt. Duitse plaats Op Op zoek bedrijf zoek naar naar Kempchen mogelijkheden (onder- Op zoek management naar mogelijkheden een een training inneemt op het gebied van deel flens-trainingen. kwam van ik Klinger), ik contact dat Per met in met jaar Duitsland het het volgen Duitse een bedrijf vooraanstaande Kempchen deel cursisten deel van van op de Klinger), het training. gebied dat dat in van Toen in Duitsland flens-trainingen. bleek een een vooraanstaande Per jaar volgen plaats plaats (onder- daar circa twaalfhonderd inneemt dat Klinger in Nederland daar eveneens inneemt circa op een twaalfhonderd op het traininginstituut het gebied van cursisten van flens-trainingen. wilde de training. Per Per Toen jaar jaar bleek volgen starten, hebben we besloten dat daar daar Klinger onze circa circa krachten in twaalfhonderd Nederland te bundelen. eveneens cursisten een de de traininginstituut training. Toen Toen bleek wilde We zijn onafhankelijk en starten, we dat dat hebben Klinger hebben praktische in we Nederland besloten kennis eveneens onze in krachten een een traininginstituut te bundelen. wilde een partnership geborgd. We starten, zijn onafhankelijk hebben we we en besloten we hebben onze onze praktische krachten te kennis bundelen. in een We We partnership zijn zijn onafhankelijk geborgd. en en we we hebben praktische kennis in in De eerste trainingen hebben een een inmiddels partnership plaatsgevonden. geborgd. De evaluaties zijn zeer positief De eerste en bevestigen trainingen hebben dat we voldoen inmiddels plaatsgevonden. aan een behoefte. Ik ben De trots De evaluaties dat eerste de eerste trainingen zijn zeer gecertificeerde positief hebben en inmiddels bevestigen plaatsgevonden. dat we voldoen training in Nederland volgens aan De De een de evaluaties behoefte. EN zijn zijn Ik een zeer ben zeer feit trots positief is en dat en dat de en eerste bevestigen gecertificeerde dat dat we we voldoen daarmee een bijdrage wordt training aan aan geleverd een een in Nederland behoefte. om het Ik kennisniveau Ik volgens ben ben trots trots de dat EN dat de de eerste een gecertificeerde feit is en dat binnen onze industrie te daarmee verhogen! training een in Nederland bijdrage wordt volgens geleverd de de EN EN om het een kennisniveau een feit feit dat dat binnen daarmee onze een een industrie bijdrage te verhogen! wordt geleverd om om het het kennisniveau binnen onze onze industrie te te verhogen! Artikel afkomstig uit MaintNL, het Magazine van de NVDO.

5 Klinger Total Flange Management Concept Vanaf het begin in 1886 heeft Klinger geïnvesteerd in ontwikkeling en onderzoek naar flensafdichtingen. Dit heeft geleid tot vele vindingen en pakkingen die zich ruimschoots bewezen hebben. De ontwikkeling staat niet stil. De steeds strengere eisen enerzijds en steeds moeilijkere processen met hoge temperaturen en druk anderzijds blijven een uitdaging waarin Klinger als geen ander oplossingen voor biedt. Als autoriteit op het gebied van flensafdichtingen realiseert Klinger zich dat voor een goede flensverbinding meer nodig is dan alleen een goede pakking. Flens- en boutontwerp Pakkingontwerp Kwaliteit tijdens uitvoering Kwaliteitscontrole QA/QC Boutkracht Management Emissie Management Flens Data Management Continue Verbetering Om de gebruiker van flensafdichtingen in staat te stellen goede flensverbindingen te maken, hebben wij het Klinger Total Flange Management Concept ontwikkeld. Met dit concept beschikt de gebruiker niet alleen over flensafdichtingen van hoge kwaliteit, maar ook over de kennis die nodig is voor een optimale flensverbinding. Het Klinger Total Flange Management Concept omvat: > Gecertificeerde opleidingen volgens EN > Ondersteuning bij selectie en berekening van afdichtingen. > Identificatie van kritische verbindingen met active tagging system. > Onderzoek naar oorzaken bij falende verbindingen. > Advies bij procedures voor montage / inspectie en beoordeling / nazorg. > Klinger Asset Management database, waarmee u full traceability van alle gegevens van een flensverbinding waarborgt. > Seminars waarin de laatste ontwikkelingen in flensverbindingen worden besproken. > Software voor het selecteren en berekenen van afdichtingen en de benodigde boutkracht: Kemproof en Klinger Expert. Een flensverbinding is pas veilig, betrouwbaar en effectief als alle bovenstaande condities optimaal zijn.

6 Klinger Asset Management - KAM KAM is een door Klinger ontwikkelde database waarin alle belangrijke gegevens van uw flensverbindingen vastgelegd kunnen worden. Hiermee kan de installatiebeheerder aantonen dat alles is gedaan om een dichte flensverbinding te realiseren. Met de ingebouwde controlepunten checkt hij of alle werkzaamheden zijn gecontroleerd na of bij uitvoering en of de verbinding voor gebruik is vrijgegeven. Tijdens een stop heeft men zo een snel en actueel overzicht van alle betreffende verbindingen. Er is een overzicht per verbinding, per leidingdeel en per installatiedeel. Bovendien is KAM een uitstekende tool bij de voorbereiding van een onderhoudsstop. KAM is beschikbaar als webapplicatie waarop men zich kan abonneren. Tegen een gering bedrag per flensverbinding kan men beschikken over alle faciliteiten die dit pakket biedt. KAM biedt full traceability van elke stap door het vastleggen van gegevens zoals: > Selectie van de afdichting > Berekening van de afdichtingen / flensverbindingen / flensbouten > Procesgegevens > Staat van de flenzen voor montage nieuwe afdichtingen > Montage-instructies: - voorgeschreven vlaktedruk - boutkracht - aanhaalmoment > Gegevens over montage: - door wie uitgevoerd - door wie gecontroleerd - door wie vrijgegeven Een gestructureerd beheer en controle van uw flensverbindingen maakt uw installatie veilig en betrouwbaar. KLINGER BV Nikkelstraat GR Rotterdam Postbus AM Rotterdam

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Your Security is Our Business. Consultancy. IT-beveiligingsonderzoeken. Penetratietesten. Security Awareness

Your Security is Our Business. Consultancy. IT-beveiligingsonderzoeken. Penetratietesten. Security Awareness Your Security is Our Business Consultancy IT-beveiligingsonderzoeken Penetratietesten Security Awareness Customer Focus De medewerkers van Madison Gurkha zijn heel sterk in het meedenken en het zich verplaatsen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

A L W AY S O N Always On

A L W AY S O N Always On ALWAYS ON Always On Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 september 2013 Uitgave: 1 september 2013 VEBON 2013 Alle rechten voorbehouden. s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

Samen verbinden. Nu, morgen en daarna.

Samen verbinden. Nu, morgen en daarna. 2 Samen verbinden. Nu, morgen en daarna. 3 Inhoud Voorwoord 5 Waarom 7 Waarmee 11 Onze historie 17 Waar we voor staan als organisatie 21 Waar we voor staan als medewerkers 25 Wat we doen 29 Hoe wij werken

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie