Studiewijzer. Artiest Sounddesign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiewijzer. Artiest Sounddesign"

Transcriptie

1 Studiewijzer Artiest Sounddesign

2 1 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Artiest Sounddesign. Hierin vind je informatie over je opleiding, over D Drive en over de werkwijze van het Friesland College. Ook vind je informatie over de begeleiding, het onderwijsaanbod, de organisatie en de mensen die een rol spelen bij je leren en loopbaan. Zoals je in deze studiewijzer kunt lezen is de praktijk (bij een werkgever, een opdracht of een leerbedrijf) een belangrijk onderdeel van je leertraject. We zien in de praktijk dat het leren veel sneller en beter gaat door te doen en te ervaren en erop terug te lijken: wat heb ik geleerd, wat kan beter? Hierbij krijg je begeleiding van je coach en je docenten. Bij leren en werken hoort een omgeving waarbij je op elkaar aankunt en je aan afspraken houdt. Bij deze opleiding van D Drive is dat dan ook de belangrijkste regel: afspraak is afspraak! Ik wens je veel D Drive en inspiratie toe bij je leertraject! En mocht je me persoonlijk willen spreken? In deze studiewijzer vind je de momenten waarop ik een spreekuur heb! Welkom! Hartelijke groet, Anneke Holwerda Directeur

3 2 Inhoudsopgave Praktijk Gestuurd Leren Praktijk BPV Prestaties Onderwijsaanbod Beoordelen Begeleiding D Map 7 3. Organisatie Studienet en account Periodisering FC Pas Administratie Faciliteiten Belangenbehartiging Telefoonnummers en -adressen 12

4 3 1. is één van de units van het Friesland College. Je hebt gekozen voor de opleiding Artiest Sounddesign. We werken cursisten van de verschillende opleidingen samen in voorstellingen, optredens en prestaties. Op deze manier willen we je de gelegenheid geven je breder te ontwikkelen. D Drive bestaat uit de volgende opleidingen: Artiest Dans Artiest Drama Artiest Muziek Artiest Sounddesign Film en Media Event management Podium en Evenemententechniek Product Design Interieur Design Mode Design Styling Design Leisure & Hospitality Jupiterweg, Leeuwarden Jupiterweg, Leeuwarden Jupiterweg, Leeuwarden Jupiterweg, Leeuwarden Jupiterweg, Leeuwarden Jupiterweg, Leeuwarden Jupiterweg, Leeuwarden Julianalaan, Leeuwarden Julianalaan, Leeuwarden Julianalaan, Leeuwarden Julianalaan, Leeuwarden Sportstad, Heerenveen

5 4 2.Praktijk Gestuurd Leren De werkwijze van Friesland College is volgens het Praktijk Gestuurd Leren (PGL). Dat betekent dat het leren in de praktijk begint. Wat je allemaal moet kennen en kunnen in de echte beroepspraktijk bepaalt voor jou je leertraject en de inhouden van het onderwijs. Door praktijkervaringen op te doen of je af te vragen wat de praktijk verwacht, kun je er achterkomen wat je moet kennen en kunnen. De opleiding biedt je de mogelijkheid je kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling die daarvoor nodig is te vergroten. Leren door te doen. Dat betekent dat je elke keer nadat je wat gedaan hebt, kijkt wat er goed ging en wat je nog moet leren. Dit noemen we reflecteren. Daar ga je vervolgens mee aan de slag. 2.1.De praktijk Tijdens de opleiding ga je met grote regelmaat ervaring opdoen in de praktijk. Enerzijds omdat wij er van overtuigd zijn dat je daardoor een goed beroepsbeoefenaar wordt, maar ook omdat het een wettelijke eis is. Om een MBO diploma te halen is het nodig dat je praktijkervaring hebt opgedaan en dat het resultaat hiervan voldoende is BPV Je loopt elk cursusjaar één of meerdere perioden stage (Beroeps Praktijk Vorming, BPV). In overleg met je coach ga je zelf op zoek naar een bedrijf, organisatie of instelling waar jij je kunt ontwikkelen en dat kan leren wat je nodig hebt. De BPV moet je officieel regelen. Dit kun je doen bij het Impresariaat in ruimte A.014. Hoe je dit moet doen, wordt uitgelegd in de praktijkgids. Hoofdstuk 3 in de D Map 2.3. Prestaties Het Impresariaat krijgt ook opdrachten binnen van bedrijven, organisaties, verenigingen etc. waar cursisten mee aan de slag kunnen. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld workshops geven aan jongeren of een soundscape voor een filmpje ontwikkelen. Zo n opdracht noemen wij een prestatie. Door middel van prestaties ontdek je wat je moet kunnen en kennen en welke persoonlijke kwaliteiten je moet inzetten om de prestatie met succes uit te voeren. Je leert dus door te doen en je komt er achter welke kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten je nog moet gaan ontwikkelen. Op school worden colleges, workshops en trainingen gegeven om deze kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn te vergroten Onderwijsaanbod In het eerst jaar krijg je verschillende trainingen, theorielessen en workshops aangeboden. Aan het begin van het jaar krijg je uitleg over dit aanbod. Je kunt dit ook vinden op het studienet. Een hulpmiddel bij het leren zijn de leerkaarten. In de leerkaarten staat beschreven wat er van een artiest dans verwacht wordt. Aan de voorzijde van de kaart staat wat je moet laten zien, dus welke gedrag er van je verwacht wordt. Aan de achterzijde staat welke kennis en vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Het helpt je richting te geven aan je leren.

6 Beoordelen In de opleiding wordt er onderscheid gemaakt tussen beoordelen om te leren en om te verzilveren. Beoordelen om te leren. Tijdens de opleiding krijg je ruim aanbod van trainingen, theorie en praktijklessen e.d. waarin je het vak leert. Uit het aanbod komen opdrachten voort, waarin je laat zien hoe jij hierin ontwikkeld. Deze studieresultaten wordt na elke periode besproken met je coach. Elke opleiding geeft aan wat er in een periode van je verwacht wordt. Rondom het deelnemen aan de lessen en inleveren van opdrachten zijn er een aantal afspraken. 1. We verwachten 100% aanwezigheid in de lessen en een positieve studie- en beroepshouding. 2. Voor elke periode van 10 weken krijg je van de opleiding een overzicht van de te verwachten studieresultaten. De studieresultaten kunnen de aanwezigheid bij trainingen zijn, het maken van opdrachten, toetsen etc. Kortom aan het begin van de periode van 10 weken weet je wat je moet doen, wat je moet inleveren en wanneer. 3. Niet op tijd inleveren van opdrachten, onvoldoende aanwezigheid en een negatieve studie en beroepshouding geven een onvoldoende studieresultaat. 4. Na elke periode van 10 weken krijg je een overzicht van de behaalde studieresultaten. Naast de beoordelingen om te leren, worden ook studie- en beroepshouding en de aanwezigheid genoemd. 5. Bij onvoldoende studieresultaat krijg je het advies onderdelen van het leertraject over te doen. Dit kan tot gevolg hebben dat je studievertraging gaat oplopen. De afspraken omtrent overdoen en / of inhalen van onderdelen worden in de tijdens het individuele coachgesprek gemaakt en schriftelijk vastgelegd. 6. Om aan het examen deel te kunnen nemen, is een positief advies nodig van het opleidingsteam. Dit advies wordt gebaseerd op de studieresultaten, aanwezigheid en houdingsaspecten. 7. Wanneer het opleidingsteam met een negatief advies komt, bestaat er voor jou de mogelijkheid hierover in beroep te gaan bij de examencommissie. Dat betekent dat je een afspraak moet maken met de voorzitter en secretaris van de examencommissie om in een gesprek aan te tonen dat het advies van het team volgens jou niet juist is. Deze afspraak kun je maken via Marrit Dijkstra, directiesecretaresse, Beoordelen om te verzilveren Om de opleiding met een diploma af te ronden, doe je gedurende het leertraject handelingsbekwame toetsen, een (of meerdere) proeve(n)van bekwaamheid, een panelgesprek en examen in Nederlands, MVT, rekenen en LLB. Om aan het examen deel te kunnen nemen, heb je een positief advies van het opleidingsteam nodig. (zie punt 6.) De toetsen, proeve etc. staan beschreven in het toetsplan van de opleiding. De organisatie, inhoud en afspraken omtrent het examen staan beschreven in Examineren? Hoe doe je dat?.

7 Begeleiding Bij het leren, wordt je begeleidt op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak. Je coach is de persoon die je begeleidt bij het leren en persoonlijk functioneren. Het is je eerste aanspreekpunt binnen de opleiding. Het is de persoon die je een aantal keren per week in groepsverband treft en die individuele gesprekken met je voert. Tijdens de groepsbijeenkomsten worden allerlei zaken besproken en uitgelegd die je moet weten om de opleiding met goed resultaat te doorlopen. Tijdens de individuele gesprekken bespreek je met je coach hoe je studie verloopt, wat je hebt geleerd en wat je nog wilt en moet leren. De leerkaarten zijn een goed hulpmiddel om bij het gesprek te gebruiken. Naast het contact met je coach heb je ook contact met vakdocenten. Bij hen krijg je de vakinhoudelijke begeleiding D Map Bij de opleidingen van D Drive wordt gebruik gemaakt van de D Map. In de D Map vind je informatie over je opleiding. Daarnaast is de D Map de start van je portfolio. Het portfolio is bedoeld om te laten zien wat je hebt gedaan en wat je hebt geleerd. Je verzamelt hierin de resultaten van je opdrachten, verslagen van je praktijkervaringen, gespreksverslagen met je coach etc. Het portfolio speelt een belangrijke rol bij de gesprekken met je coach en laat vooral zien wat je hebt geleerd. Dat betekent dat je D Map met inhoud bij je hebt, wanneer het gesprek over de studieresultaten plaats vindt.

8 7 3.Organisatie 3.1. Studienet en account Tijdens je gehele opleiding zul je veel informatie kunnen vinden op Studienet, ook wel Blackboard genoemd. Hier is alle informatie over de opleiding terug te vinden, zoals de opdrachten en bronnen, roosters, mededelingen van docenten e.d. Webadres: studienet.fcroc.nl Tevens wordt er een mailadres aan je naam gekoppeld. Je bent verplicht deze bij de start van je opleiding te activeren. Om gebruik te kunnen maken van FC Live moet je jouw nieuwe inlognaam (de 3-cijfers zijn afhankelijk hoeveel cursisten dezelfde naam hebben binnen het Friesland College) en wachtwoord invoeren. Deze staan vermeld op de jouw toegestuurde welkom brief. Ga naar en meld je aan met de toegestuurde gegevens. Er wordt van je verwacht dat je iedere dag deze twee onderdelen checkt voor eventuele mededelingen of wijzigingen. Mis je hierdoor informatie, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid Periodisering We werken in perioden van ongeveer 10 weken. In een periode krijg je trainingen en ben je aan het werk met opdrachten en prestaties. Elke periode wordt afgesloten met een vertraagde week. Dit is een week waarin we stilstaan bij je beoordeling, de periode evalueren en vooruit kijken naar de volgende periode. In de vertraagde week heb je o.a. een gesprek met je coach over de voortgang van je studie, aan de hand van je portfolio, de D Map. In het onderstaande schema kun je zien wanneer je op school bent en wanneer je stage loopt. Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Leerjaar 1 School School School BPV Leerjaar 2 School BPV School School Leerjaar 3 School School BPV BPV Leerjaar 4 BPV BPV School School Aan het einde van deze studiewijzer vind je een jaarplanning met daarin de perioden en de activiteiten en vrije dagen. Het actuele weekrooster kun je vinden op studienet FC-pas Om het gebouw binnen te komen heb je een FC-pas nodig. Iedere cursist krijgt eenmalig gratis een FC-pas uitgereikt. Op de pas staat je naam, je foto en je cursistennummer vermeld. Met deze pas heb je toegang tot alle locaties van het Friesland College.

9 8 De pas wordt gemaakt bij de receptie van de locatie Triangel op de campus van het FC. Deze pas krijg je in het eerste leerjaar tijdens de introductieweek. Belangrijk: Zorg dat je je pas altijd bij je hebt. Mocht je je pas per ongeluk eens vergeten zijn dan kun je bij de balie een dagpas krijgen. Deze lever je voor het naar huis gaan weer in. Wanneer dit voor de derde keer is voorgekomen, moet je je pas alsnog ophalen. De aan-en afwezigheid Door gebruik te maken van de FC-pas wordt je aanwezigheid geregistreerd door middel van de poortjes die bij de ingang van de school staan opgesteld. Daarnaast wordt je aanwezigheid / afwezigheid per les bijgehouden. Als je 2 dagen ongeoorloofd afwezig bent, wordt dit door de school gemeld in het digitale verzuimloket van de IB-groep. Ook kan de verzuimcoördinator van je opleiding je aanmelden voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar. Deze nodigt je uit voor een gesprek, eventueel met je ouders. Ziekmelding Ben je ziek, dan meld je dit bij de administratie tussen 8.30 en uur onder vermelding van je naam, klas en reden. Ook stuur je een mailtje naar je coach waarin je meld waarom je afwezig bent. Telefoonnummer voor ziekmeldingen Word je onder schooltijd ziek, meld je dan altijd af bij de administratie en de docent waar je les van hebt. Als je ziek of afwezig bent tijdens de stage, meld je dit op het BPV adres, je coach en de administratie. Verlof Heb je bijzondere verplichtingen, bijvoorbeeld een rijexamen, familiefeest of begrafenis, die niet buiten de schooltijden gepland kunnen worden, moet je verlof aanvragen. Dit doe je door het verlof schriftelijk aan te vragen bij de directie Administratie In het gebouw aan de Jupiterweg is administratie aanwezig. Bij de administratie werkt Yolanda Combee, je kunt haar vinden in ruimte A Voor de volgende zaken kun je bij hen terecht: o Inleveren van dossierstukken, zoals onderwijskaart, onderwijsovereenkomst, kopieën van diploma en cijferlijst. o Inleveren van de machtiging voor de cursistenbijdrage o Aanvragen van examen en portfoliogesprek. o Aanvraag van vrijstelling voor examenonderdelen. o Wijziging van adres en/of telefoonnummer doorgeven.

10 9 Onderwijsovereenkomst Met alle cursisten van het Friesland College wordt een onderwijsovereenkomst gesloten. Hierin staan alle rechten en plichten van het Friesland College en de cursist. De overeenkomst wordt aan het begin van de opleiding door de cursist en een vertegenwoordiger van het Friesland College ondertekend en ingeleverd bij de administratie. In geval van schorsing en verwijdering wordt altijd volgens de procedure, zoals beschreven in de overeenkomst, gewerkt. Onderwijsexamenreglement In het onderwijsexamenreglement staan de examenonderdelen beschreven die je moet behalen om een diploma te verkrijgen. Dit document wordt besproken in de coachgroep. BPV overeenkomst Voor de beroepspraktijkvorming wordt een aparte overeenkomst afgesloten tussen cursist, school en bedrijf. In deze overeenkomst spreken de drie partijen af aan welke rechten en plichten een ieder heeft. Daarnaast heb je een BPV overeenkomst nodig om de daar gemaakte stage-uren te verzilveren. Reiskosten van en naar de plaats van de beroepspraktijkvorming zijn voor rekening van de cursist. Ongevallenverzekering is primair de eigen verzekering van de cursist. De school heeft voor alle cursisten een aanvullende verzekering Faciliteiten Kantine Eten en drinken is verkrijgbaar in de kantine en wordt op hier gebruikt. Dat betekent dat we geen eten en drinken meenemen naar de lokalen, het plein, de studio s en oefenruimtes. Van uur tot uur is het uitgifteloket van de catering geopend. Met contant geld kun je daar broodjes, soep etc. kopen. Daarnaast zijn er automaten waar eten en drinken uitgehaald kan worden. Voor de automaten heb je een chipknip nodig. Uitleen van apparatuur en instrumenten. Voor het lenen van apparatuur of instrumenten ga je naar de uitleen. Als je er zeker van wilt zijn dat de materialen aanwezig zijn, is het verstandig te reserveren. Bij het lenen van instrumenten en/of apparatuur gelden de volgende afspraken: De uitleen van apparatuur en instrumenten bevind zich in ruimte Je kunt alleen met je FC pas spullen lenen. Er wordt bijgehouden wat je hebt geleend en voor hoe lang je het wilt lenen. Op het afgesproken moment breng je de spullen terug. Jij bent verantwoordelijk voor de spullen die je hebt geleend. Wanneer je apparatuur en/of instrumenten nodig hebt voor buitenschoolse activiteiten, heb je toestemming nodig van de desbetreffende docent. Hiervoor moet je, samen met hem of haar, een formulier invullen. Wanneer je dit formulier inlevert, krijg je de spullen mee.

11 10 CD en DVD Bij de uitleen kun je voor 1.- cd s en dvd s kopen om gemaakt materiaal te branden. Het plein Op het plein kun je gebruik maken van de computers die daar staan. Wanneer die allemaal bezet zijn, kun je ook een laptop lenen. Hiervoor moet je bij de uitleen zijn Belangenbehartiging Cursistenstatuut Het Friesland College kent een cursistenstatuut. Hierin staan onder andere beschreven de rechten en plichten van jou als cursist en van school. De volledige tekst van dit statuut vind je op onder het kopje Algemeen. Cursistenraad Binnen het Friesland College is een cursistenraad actief: LIS staat voor Leerbedrijf Invloed Studenten. LIS heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving op het Friesland College te verbeteren. LIS wil studenten helpen invloed en inspraak te hebben op hun onderwijs. LIS wil units helpen bij het betrekken van studenten in het verbeteren van de kwaliteit. Jij kunt je invloed laten gelden door je aan te melden en deel te nemen aan de activiteiten die LIS ontwikkelt. Contact Bezoekadres LIS loket Triangel, Julianalaan 97, 8931AH Leeuwarden. LIS correspondentieadres LIS Postbus 45, 8900 AA Leeuwarden Projectleider Hans Jantzen, Ouderraad Voor de unit D Drive is een ouderraad actief. In deze raad hebben ouders van cursisten van D Drive zitting. Doel van deze raad is input en feedback te geven aan de unit om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. De ouderraad komt 2 keer per jaar bij elkaar. De directeur doet jaarlijks, bij de ouderavond van het eerste jaar, een oproep aan ouders om zitting te nemen in deze raad. De ouder kan gedurende de leertijd van zoon / dochter in de ouderraad zitten. Vertrouwenspersoon Het Friesland College streeft naar een situatie waarin iedereen zich veilig voelt. Daarmee wordt bedoeld: veilig in sociaal, geestelijk en lichamelijk opzicht. Veilig, dus zonder dat je bang hoeft te zijn

12 11 voor intimidatie, discriminatie, geweld of seksuele bedreiging. Wanneer je jezelf niet veilig voelt binnen de school of tijdens de BPV, dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Friesland College via of Klachten Voor klachten, bijvoorbeeld over je opleiding, kun je terecht bij het klachtenmeldpunt van het Friesland College. Dit klachtenmeldpunt vult de bestaande formele klachtenprocedures binnen het Friesland College aan. Het meldpunt is bedoeld voor onder andere cursisten, ouders/verzorgers, bedrijven en decanen. Je klacht kun je op drie manieren melden: Telefonisch via nummer (FC-Adviescentrum) Schriftelijk door een brief te sturen naar: Klachtenmeldpunt / FC-Adviescentrum Postbus 1840, 8901 CC Leeuwarden Per Uitgebreide informatie over het klachtenmeldpunt vind je op: onder het kopje Service & Advies. Daarnaast heeft de directie elke dinsdag van tot uur een open spreekuur. Wil je op een ander tijdstip een afspraak met de directie, dan kun je deze maken met Marrit Dijkstra via

13 Telefoonnummers en adressen Directeur Anneke Holwerda Procesmanager Marjolijn Brouwer Jan Hoekstra Directiesecretariaat Marrit Dijkstra Administratie Jupiter Yolanda Combee Examenbureau Yolanda Combee Examencommissie Anneke Holwerda, voorzitter Marjolijn Brouwer, secretaris Docenten Muziek / 2985 Willemien Ahuis Willo de Bildt Willem Binnema Jeroen ten Brink Phil Mills Siep Dijkstra Andries van Wieren Tjeerd Ijedema Ben Feiertag Miriam Zijlstra Carla Schaap Ruben Mulder Impresariaat Uitleen apparatuur en instrumenten Gebouwenbeheer Gerard de Wolff Kor de Vries Jurjen Mulder

14 13 Talencentrum Maggie Dundas Anneke de Vries Vertrouwenspersoon /

Interieur / Product / Styling Design

Interieur / Product / Styling Design S Studiewijzer Interieur / Product / Styling Design 2011 2012 2 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Product, Interieur en Styling Design. Hierin vind je informatie

Nadere informatie

Studiewijzer Mode Design

Studiewijzer Mode Design Studiewijzer Mode Design 2011 2012 2 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Mode Design. Hierin vind je informatie over je opleiding, over D Drive en over de werkwijze

Nadere informatie

Studiewijzer. Podium- en Evenemententechniek Event Management Film en Media

Studiewijzer. Podium- en Evenemententechniek Event Management Film en Media Studiewijzer Podium- en Evenemententechniek Event Management Film en Media 2013 2014 1 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleidingen Podium- en evenemententechniek, Event

Nadere informatie

Studiewijzer. Creatief vakman/ Interieur/ Styling Design 2013-2014

Studiewijzer. Creatief vakman/ Interieur/ Styling Design 2013-2014 S Studiewijzer Creatief vakman/ Interieur/ Styling Design 2013-2014 2 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Creatief vakman, Interieur en Styling Design. Hierin

Nadere informatie

Studiewijzer. Mode Design

Studiewijzer. Mode Design Studiewijzer Mode Design 2014-2015 2 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de Mode Design. Hierin vind je informatie over je opleiding, over D Drive en over de werkwijze van

Nadere informatie

Studiewijzer. Event Management

Studiewijzer. Event Management Studiewijzer Event Management 2011 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2.. 3. Praktijkgestuurd leren 4. De praktijk Leerbedrijf D Events 5. De praktijk Het impresariaat 6. De BPV 7. Onderwijsaanbod 8. Examen

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Werkafspraken Artiest Muziek Leerjaar 1

Werkafspraken Artiest Muziek Leerjaar 1 Werkafspraken Artiest Muziek Leerjaar 1 Je bent begonnen aan de opleiding Artiest Muziek bij het Friesland College. Welkom! We hopen voor je dat je een goede tijd tegemoet gaat bij ons. Om de colleges,

Nadere informatie

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Je bent begonnen aan de opleiding Podium en Evenemententechniek bij het Friesland College. Welkom! We hopen voor je dat je een goede tijd tegemoet

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS Techno Lyceum Locatie Leeuwarden

INFORMATIEGIDS Techno Lyceum Locatie Leeuwarden INFORMATIEGIDS Techno Lyceum Locatie Leeuwarden Techno Start Technicus Middenkader (WEI) Pop & Media en Theatertechniek Studiejaar 2006/2007 1 FC-Advieslijn 058 2842555 of 0513 643555 www.frieslandcollege.nl

Nadere informatie

Pitstop. Informatiegids 2011-2012

Pitstop. Informatiegids 2011-2012 Informatiegids 20112012 INFORMATIEGIDS 20112012 INFORMATIEGIDS PITSTOP Leeuwarden Heerenveen cursusjaar 2011/2012 INFORMATIEGIDS 20112012 INHOUD Inleiding 1. Algemeen 2. Trajecten 3. Begeleiding 4. Instrumenten/hulpmiddelen

Nadere informatie

Informatiegids FC-XL 2012-2013

Informatiegids FC-XL 2012-2013 Informatiegids FC-XL 2012-2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Trajecten FC-XL 3. Plaatsing bij FC-XL 4. Werkwijze FC-XL Search 5. Programma 6. Begeleiding 7. Beoordeling 8. Overstappen naar de beroepsopleiding

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Werkwijzer. Medewerker Podium- en evenemententechniek niveau 2 crebo: 90320

Werkwijzer. Medewerker Podium- en evenemententechniek niveau 2 crebo: 90320 Werkwijzer Medewerker Podium- en evenemententechniek niveau 2 crebo: 90320 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Werkwijzer 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Studienet / Blackboard. 4 2.3. Weekindeling.

Nadere informatie

Diplomeren, hoe doe je dat?

Diplomeren, hoe doe je dat? Diplomeren, hoe doe je dat? Podium- en evenemententechnicus Crebo: 90330 Versie 2010-2 Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Opleidingen. 3 1.2. Examineren. 3 Hoofdstuk 2 Het Diplomeringsdossier. 5 2.1.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A naam opleiding e-mail 2 INHOUD DEEL A Algemene informatie 1 Startpagina... 3 2 Hoe je leert bij het Talencentrum... 4 3 Examen doen in het Talencentrum....5 4 Dyslexie?...

Nadere informatie

Logboek. Leertrajecten Pop en Media / Theatertechniek. Naam:.. Leerjaar: - Periode: In deze periode is uitgevoerd: BPV:. Instapthema:...

Logboek. Leertrajecten Pop en Media / Theatertechniek. Naam:.. Leerjaar: - Periode: In deze periode is uitgevoerd: BPV:. Instapthema:... Leertrajecten Pop en Media / Theatertechniek Logboek Naam:.. Leerjaar: - Periode: In deze periode is uitgevoerd: BPV:. Instapthema:... Prestaties / Projecten: 1. 2. 3. 4. Week 1 Opmerkelijke gebeurtenissen,

Nadere informatie

Diplomeren doe je zo!

Diplomeren doe je zo! D Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk Examinering Diplomeren doe je zo! school voor creatieve industrie & pedagogisch werk INHOUDSOPGAVE 2 COLOFON Redactie Examencommissie D Drive

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens 4 3. Faciliteiten 5 4. Contactpersonen 6 5. Ziek melden 7 1. Inleiding Dit is

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Leren en Loopbaan programma Burgerschap. MBO Handel

Leren en Loopbaan programma Burgerschap. MBO Handel Leren en Loopbaan programma MBO Handel Versie 17.06.2011 Leren en Loopbaan thema s Thema 1 Mijn opleiding en ik Thema 2 Leren leren Thema 3 Reflecteren 1 Thema 4 Reflecteren 2 Thema 5 Professionalisering

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf

INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf KERNBEGRIPPEN 1 INHOUDSOPGAVE BPV GIDS INHOUDSOPGAVE: 1. ALGEMEEN 3 1.1 Opleidingen 1.2 Duur van de BPV 1.3 Accreditatie van het leerbedrijf 2 2. BEGELEIDING 4 2.1 Vakanties en feestdagen 2.2 Bijzonder

Nadere informatie

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Onderwijs en Kinderopvang infovoor ouders verzorgers School voor Onderwijs en Kinderopvang welkom bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Studiegids Praktijkroute Praktijkgestuurd leren met bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids Praktijkroute Praktijkgestuurd leren met bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids 2016-2017 Praktijkroute Praktijkgestuurd leren met bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids deel 2, Praktijkroute 2016-2017 Friesland

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Studentenstatuut 2015-2016

Studentenstatuut 2015-2016 Studentenstatuut 2015-2016 1. Algemeen 1.1. Vooraf Dit studentenstatuut is in de eerste plaats bedoeld voor jou als student omdat hierin wordt verteld wat je rechten en je plichten zijn. Een aantal van

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

BEOORDELEN IN HET FRIESLAND COLLEGE

BEOORDELEN IN HET FRIESLAND COLLEGE HANDREIKING BEOORDELEN IN HET FRIESLAND COLLEGE REGIEGROEP BEOORDELEN SEPTEMBER 2009 INLEIDING In deze uitgave vertellen wij je op welke manier je in het Friesland College beoordeeld wordt. Er bestaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Gezondheidszorg welkom bij de School voor Gezondheidszorg Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem 1 en 2 juli, 29 augustus 2015 Rijn IJssel Vakschool Wageningen 2015-2016 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur:

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: FLOWER DESIGN Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: - Medewerker Bloembinden (niv.2) BBL - Vakbekwaam Medewerker Bloembinden (niv.3)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Denken (Diploma. En nu????)

Denken (Diploma. En nu????) Denken (Diploma. En nu????) Delen (Met ouders,vrienden,decaan) Doen (Aan de slag en zet m op!!) Voorwoord Beste 4 e klasser, Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

Handleiding Hoe vind ik mijn weg in mijn.capabel.nl

Handleiding Hoe vind ik mijn weg in mijn.capabel.nl Handleiding Hoe vind ik mijn weg in mijn.capabel.nl Klaar voor de start Gebruik bij voorkeur altijd Google Chrome of Mozilla Firefox 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2. Aanmelden...

Nadere informatie

Locatiegids

Locatiegids Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de locatie Marconistraat 16 Rotterdam Versie 1.3 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens locatie 4 Faciliteiten 5 Contactpersonen 7 Ziek melden 8 3/8 Inleiding

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Opleidingsgids Allround Metselaar

Opleidingsgids Allround Metselaar Opleidingsgids Allround Metselaar Studiejaar: 2016-2017 Niveau: 3 Crebo: 25102 Leerweg: BBL 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Allround Metselaar 7 4.1. Wat doet

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

BPV GIDS DESIGN. 2011-2012 BPV gids D Drive 1

BPV GIDS DESIGN. 2011-2012 BPV gids D Drive 1 BPV GIDS DESIGN 2011-2012 BPV gids D Drive 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je Beroeps Praktijk Vorming (BPV) of je hebt net bij jouw BPV-docent gemeld dat je een BPV-plaats hebt gevonden. De praktijk

Nadere informatie

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders BBL-2 1 e +2 e jaars,

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders BBL-2 1 e +2 e jaars, samenhang Vind je dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk (verhouding kennis, vaardigheden, houding)? Sluit de theorie goed aan op de praktijk? Theorie DVC praktijk schilder^scool is goed.

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Welkom op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Zelf vinden we onze school gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en capaciteiten. Maar wij denken dat je op Markenhage

Nadere informatie

Deelnemersonderzoek CGO 2009

Deelnemersonderzoek CGO 2009 Informatie vooraf en Plaatsing 1. Door de voorlichting en introductie op het ROC kreeg ik een goed beeld van de opleiding al Afbouw 70.5 292 Afbouw 92.3 12 60 33 74.3 55 61.3 46 84.8 28 63.6 35 80.2 65

Nadere informatie

even bijtanken Doorstart

even bijtanken Doorstart Doorstart even bijtanken Welkom bij schakelopvang De Doorstart Waarom naar De Doorstart? Je bent nog (partieel) leerplichtig maar het kan zijn dat het niet zo lekker loopt op school. Misschien doordat

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

Albeda College Verzuimprotocol voor de student

Albeda College Verzuimprotocol voor de student Albeda College Verzuimprotocol voor de student 1 Inleiding: Het verzuimprotocol is erop gericht om het verzuim van studenten tot een minimum te beperken en het voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014 Praktijkschool diploma De Faam November 2014 Het praktijkschool diploma? Iedere leerling op de Faam kan sinds vorig schooljaar in de bovenbouw een PrO diploma halen als hij/zij: ontwikkeling kan aantonen

Nadere informatie