Studiewijzer. Artiest Sounddesign

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiewijzer. Artiest Sounddesign"

Transcriptie

1 Studiewijzer Artiest Sounddesign

2 1 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Artiest Sounddesign. Hierin vind je informatie over je opleiding, over D Drive en over de werkwijze van het Friesland College. Ook vind je informatie over de begeleiding, het onderwijsaanbod, de organisatie en de mensen die een rol spelen bij je leren en loopbaan. Zoals je in deze studiewijzer kunt lezen is de praktijk (bij een werkgever, een opdracht of een leerbedrijf) een belangrijk onderdeel van je leertraject. We zien in de praktijk dat het leren veel sneller en beter gaat door te doen en te ervaren en erop terug te lijken: wat heb ik geleerd, wat kan beter? Hierbij krijg je begeleiding van je coach en je docenten. Bij leren en werken hoort een omgeving waarbij je op elkaar aankunt en je aan afspraken houdt. Bij deze opleiding van D Drive is dat dan ook de belangrijkste regel: afspraak is afspraak! Ik wens je veel D Drive en inspiratie toe bij je leertraject! En mocht je me persoonlijk willen spreken? In deze studiewijzer vind je de momenten waarop ik een spreekuur heb! Welkom! Hartelijke groet, Anneke Holwerda Directeur

3 2 Inhoudsopgave Praktijk Gestuurd Leren Praktijk BPV Prestaties Onderwijsaanbod Beoordelen Begeleiding D Map 7 3. Organisatie Studienet en account Periodisering FC Pas Administratie Faciliteiten Belangenbehartiging Telefoonnummers en -adressen 12

4 3 1. is één van de units van het Friesland College. Je hebt gekozen voor de opleiding Artiest Sounddesign. We werken cursisten van de verschillende opleidingen samen in voorstellingen, optredens en prestaties. Op deze manier willen we je de gelegenheid geven je breder te ontwikkelen. D Drive bestaat uit de volgende opleidingen: Artiest Dans Artiest Drama Artiest Muziek Artiest Sounddesign Film en Media Event management Podium en Evenemententechniek Product Design Interieur Design Mode Design Styling Design Leisure & Hospitality Jupiterweg, Leeuwarden Jupiterweg, Leeuwarden Jupiterweg, Leeuwarden Jupiterweg, Leeuwarden Jupiterweg, Leeuwarden Jupiterweg, Leeuwarden Jupiterweg, Leeuwarden Julianalaan, Leeuwarden Julianalaan, Leeuwarden Julianalaan, Leeuwarden Julianalaan, Leeuwarden Sportstad, Heerenveen

5 4 2.Praktijk Gestuurd Leren De werkwijze van Friesland College is volgens het Praktijk Gestuurd Leren (PGL). Dat betekent dat het leren in de praktijk begint. Wat je allemaal moet kennen en kunnen in de echte beroepspraktijk bepaalt voor jou je leertraject en de inhouden van het onderwijs. Door praktijkervaringen op te doen of je af te vragen wat de praktijk verwacht, kun je er achterkomen wat je moet kennen en kunnen. De opleiding biedt je de mogelijkheid je kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling die daarvoor nodig is te vergroten. Leren door te doen. Dat betekent dat je elke keer nadat je wat gedaan hebt, kijkt wat er goed ging en wat je nog moet leren. Dit noemen we reflecteren. Daar ga je vervolgens mee aan de slag. 2.1.De praktijk Tijdens de opleiding ga je met grote regelmaat ervaring opdoen in de praktijk. Enerzijds omdat wij er van overtuigd zijn dat je daardoor een goed beroepsbeoefenaar wordt, maar ook omdat het een wettelijke eis is. Om een MBO diploma te halen is het nodig dat je praktijkervaring hebt opgedaan en dat het resultaat hiervan voldoende is BPV Je loopt elk cursusjaar één of meerdere perioden stage (Beroeps Praktijk Vorming, BPV). In overleg met je coach ga je zelf op zoek naar een bedrijf, organisatie of instelling waar jij je kunt ontwikkelen en dat kan leren wat je nodig hebt. De BPV moet je officieel regelen. Dit kun je doen bij het Impresariaat in ruimte A.014. Hoe je dit moet doen, wordt uitgelegd in de praktijkgids. Hoofdstuk 3 in de D Map 2.3. Prestaties Het Impresariaat krijgt ook opdrachten binnen van bedrijven, organisaties, verenigingen etc. waar cursisten mee aan de slag kunnen. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld workshops geven aan jongeren of een soundscape voor een filmpje ontwikkelen. Zo n opdracht noemen wij een prestatie. Door middel van prestaties ontdek je wat je moet kunnen en kennen en welke persoonlijke kwaliteiten je moet inzetten om de prestatie met succes uit te voeren. Je leert dus door te doen en je komt er achter welke kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten je nog moet gaan ontwikkelen. Op school worden colleges, workshops en trainingen gegeven om deze kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn te vergroten Onderwijsaanbod In het eerst jaar krijg je verschillende trainingen, theorielessen en workshops aangeboden. Aan het begin van het jaar krijg je uitleg over dit aanbod. Je kunt dit ook vinden op het studienet. Een hulpmiddel bij het leren zijn de leerkaarten. In de leerkaarten staat beschreven wat er van een artiest dans verwacht wordt. Aan de voorzijde van de kaart staat wat je moet laten zien, dus welke gedrag er van je verwacht wordt. Aan de achterzijde staat welke kennis en vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Het helpt je richting te geven aan je leren.

6 Beoordelen In de opleiding wordt er onderscheid gemaakt tussen beoordelen om te leren en om te verzilveren. Beoordelen om te leren. Tijdens de opleiding krijg je ruim aanbod van trainingen, theorie en praktijklessen e.d. waarin je het vak leert. Uit het aanbod komen opdrachten voort, waarin je laat zien hoe jij hierin ontwikkeld. Deze studieresultaten wordt na elke periode besproken met je coach. Elke opleiding geeft aan wat er in een periode van je verwacht wordt. Rondom het deelnemen aan de lessen en inleveren van opdrachten zijn er een aantal afspraken. 1. We verwachten 100% aanwezigheid in de lessen en een positieve studie- en beroepshouding. 2. Voor elke periode van 10 weken krijg je van de opleiding een overzicht van de te verwachten studieresultaten. De studieresultaten kunnen de aanwezigheid bij trainingen zijn, het maken van opdrachten, toetsen etc. Kortom aan het begin van de periode van 10 weken weet je wat je moet doen, wat je moet inleveren en wanneer. 3. Niet op tijd inleveren van opdrachten, onvoldoende aanwezigheid en een negatieve studie en beroepshouding geven een onvoldoende studieresultaat. 4. Na elke periode van 10 weken krijg je een overzicht van de behaalde studieresultaten. Naast de beoordelingen om te leren, worden ook studie- en beroepshouding en de aanwezigheid genoemd. 5. Bij onvoldoende studieresultaat krijg je het advies onderdelen van het leertraject over te doen. Dit kan tot gevolg hebben dat je studievertraging gaat oplopen. De afspraken omtrent overdoen en / of inhalen van onderdelen worden in de tijdens het individuele coachgesprek gemaakt en schriftelijk vastgelegd. 6. Om aan het examen deel te kunnen nemen, is een positief advies nodig van het opleidingsteam. Dit advies wordt gebaseerd op de studieresultaten, aanwezigheid en houdingsaspecten. 7. Wanneer het opleidingsteam met een negatief advies komt, bestaat er voor jou de mogelijkheid hierover in beroep te gaan bij de examencommissie. Dat betekent dat je een afspraak moet maken met de voorzitter en secretaris van de examencommissie om in een gesprek aan te tonen dat het advies van het team volgens jou niet juist is. Deze afspraak kun je maken via Marrit Dijkstra, directiesecretaresse, Beoordelen om te verzilveren Om de opleiding met een diploma af te ronden, doe je gedurende het leertraject handelingsbekwame toetsen, een (of meerdere) proeve(n)van bekwaamheid, een panelgesprek en examen in Nederlands, MVT, rekenen en LLB. Om aan het examen deel te kunnen nemen, heb je een positief advies van het opleidingsteam nodig. (zie punt 6.) De toetsen, proeve etc. staan beschreven in het toetsplan van de opleiding. De organisatie, inhoud en afspraken omtrent het examen staan beschreven in Examineren? Hoe doe je dat?.

7 Begeleiding Bij het leren, wordt je begeleidt op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak. Je coach is de persoon die je begeleidt bij het leren en persoonlijk functioneren. Het is je eerste aanspreekpunt binnen de opleiding. Het is de persoon die je een aantal keren per week in groepsverband treft en die individuele gesprekken met je voert. Tijdens de groepsbijeenkomsten worden allerlei zaken besproken en uitgelegd die je moet weten om de opleiding met goed resultaat te doorlopen. Tijdens de individuele gesprekken bespreek je met je coach hoe je studie verloopt, wat je hebt geleerd en wat je nog wilt en moet leren. De leerkaarten zijn een goed hulpmiddel om bij het gesprek te gebruiken. Naast het contact met je coach heb je ook contact met vakdocenten. Bij hen krijg je de vakinhoudelijke begeleiding D Map Bij de opleidingen van D Drive wordt gebruik gemaakt van de D Map. In de D Map vind je informatie over je opleiding. Daarnaast is de D Map de start van je portfolio. Het portfolio is bedoeld om te laten zien wat je hebt gedaan en wat je hebt geleerd. Je verzamelt hierin de resultaten van je opdrachten, verslagen van je praktijkervaringen, gespreksverslagen met je coach etc. Het portfolio speelt een belangrijke rol bij de gesprekken met je coach en laat vooral zien wat je hebt geleerd. Dat betekent dat je D Map met inhoud bij je hebt, wanneer het gesprek over de studieresultaten plaats vindt.

8 7 3.Organisatie 3.1. Studienet en account Tijdens je gehele opleiding zul je veel informatie kunnen vinden op Studienet, ook wel Blackboard genoemd. Hier is alle informatie over de opleiding terug te vinden, zoals de opdrachten en bronnen, roosters, mededelingen van docenten e.d. Webadres: studienet.fcroc.nl Tevens wordt er een mailadres aan je naam gekoppeld. Je bent verplicht deze bij de start van je opleiding te activeren. Om gebruik te kunnen maken van FC Live moet je jouw nieuwe inlognaam (de 3-cijfers zijn afhankelijk hoeveel cursisten dezelfde naam hebben binnen het Friesland College) en wachtwoord invoeren. Deze staan vermeld op de jouw toegestuurde welkom brief. Ga naar en meld je aan met de toegestuurde gegevens. Er wordt van je verwacht dat je iedere dag deze twee onderdelen checkt voor eventuele mededelingen of wijzigingen. Mis je hierdoor informatie, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid Periodisering We werken in perioden van ongeveer 10 weken. In een periode krijg je trainingen en ben je aan het werk met opdrachten en prestaties. Elke periode wordt afgesloten met een vertraagde week. Dit is een week waarin we stilstaan bij je beoordeling, de periode evalueren en vooruit kijken naar de volgende periode. In de vertraagde week heb je o.a. een gesprek met je coach over de voortgang van je studie, aan de hand van je portfolio, de D Map. In het onderstaande schema kun je zien wanneer je op school bent en wanneer je stage loopt. Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Leerjaar 1 School School School BPV Leerjaar 2 School BPV School School Leerjaar 3 School School BPV BPV Leerjaar 4 BPV BPV School School Aan het einde van deze studiewijzer vind je een jaarplanning met daarin de perioden en de activiteiten en vrije dagen. Het actuele weekrooster kun je vinden op studienet FC-pas Om het gebouw binnen te komen heb je een FC-pas nodig. Iedere cursist krijgt eenmalig gratis een FC-pas uitgereikt. Op de pas staat je naam, je foto en je cursistennummer vermeld. Met deze pas heb je toegang tot alle locaties van het Friesland College.

9 8 De pas wordt gemaakt bij de receptie van de locatie Triangel op de campus van het FC. Deze pas krijg je in het eerste leerjaar tijdens de introductieweek. Belangrijk: Zorg dat je je pas altijd bij je hebt. Mocht je je pas per ongeluk eens vergeten zijn dan kun je bij de balie een dagpas krijgen. Deze lever je voor het naar huis gaan weer in. Wanneer dit voor de derde keer is voorgekomen, moet je je pas alsnog ophalen. De aan-en afwezigheid Door gebruik te maken van de FC-pas wordt je aanwezigheid geregistreerd door middel van de poortjes die bij de ingang van de school staan opgesteld. Daarnaast wordt je aanwezigheid / afwezigheid per les bijgehouden. Als je 2 dagen ongeoorloofd afwezig bent, wordt dit door de school gemeld in het digitale verzuimloket van de IB-groep. Ook kan de verzuimcoördinator van je opleiding je aanmelden voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar. Deze nodigt je uit voor een gesprek, eventueel met je ouders. Ziekmelding Ben je ziek, dan meld je dit bij de administratie tussen 8.30 en uur onder vermelding van je naam, klas en reden. Ook stuur je een mailtje naar je coach waarin je meld waarom je afwezig bent. Telefoonnummer voor ziekmeldingen Word je onder schooltijd ziek, meld je dan altijd af bij de administratie en de docent waar je les van hebt. Als je ziek of afwezig bent tijdens de stage, meld je dit op het BPV adres, je coach en de administratie. Verlof Heb je bijzondere verplichtingen, bijvoorbeeld een rijexamen, familiefeest of begrafenis, die niet buiten de schooltijden gepland kunnen worden, moet je verlof aanvragen. Dit doe je door het verlof schriftelijk aan te vragen bij de directie Administratie In het gebouw aan de Jupiterweg is administratie aanwezig. Bij de administratie werkt Yolanda Combee, je kunt haar vinden in ruimte A Voor de volgende zaken kun je bij hen terecht: o Inleveren van dossierstukken, zoals onderwijskaart, onderwijsovereenkomst, kopieën van diploma en cijferlijst. o Inleveren van de machtiging voor de cursistenbijdrage o Aanvragen van examen en portfoliogesprek. o Aanvraag van vrijstelling voor examenonderdelen. o Wijziging van adres en/of telefoonnummer doorgeven.

10 9 Onderwijsovereenkomst Met alle cursisten van het Friesland College wordt een onderwijsovereenkomst gesloten. Hierin staan alle rechten en plichten van het Friesland College en de cursist. De overeenkomst wordt aan het begin van de opleiding door de cursist en een vertegenwoordiger van het Friesland College ondertekend en ingeleverd bij de administratie. In geval van schorsing en verwijdering wordt altijd volgens de procedure, zoals beschreven in de overeenkomst, gewerkt. Onderwijsexamenreglement In het onderwijsexamenreglement staan de examenonderdelen beschreven die je moet behalen om een diploma te verkrijgen. Dit document wordt besproken in de coachgroep. BPV overeenkomst Voor de beroepspraktijkvorming wordt een aparte overeenkomst afgesloten tussen cursist, school en bedrijf. In deze overeenkomst spreken de drie partijen af aan welke rechten en plichten een ieder heeft. Daarnaast heb je een BPV overeenkomst nodig om de daar gemaakte stage-uren te verzilveren. Reiskosten van en naar de plaats van de beroepspraktijkvorming zijn voor rekening van de cursist. Ongevallenverzekering is primair de eigen verzekering van de cursist. De school heeft voor alle cursisten een aanvullende verzekering Faciliteiten Kantine Eten en drinken is verkrijgbaar in de kantine en wordt op hier gebruikt. Dat betekent dat we geen eten en drinken meenemen naar de lokalen, het plein, de studio s en oefenruimtes. Van uur tot uur is het uitgifteloket van de catering geopend. Met contant geld kun je daar broodjes, soep etc. kopen. Daarnaast zijn er automaten waar eten en drinken uitgehaald kan worden. Voor de automaten heb je een chipknip nodig. Uitleen van apparatuur en instrumenten. Voor het lenen van apparatuur of instrumenten ga je naar de uitleen. Als je er zeker van wilt zijn dat de materialen aanwezig zijn, is het verstandig te reserveren. Bij het lenen van instrumenten en/of apparatuur gelden de volgende afspraken: De uitleen van apparatuur en instrumenten bevind zich in ruimte Je kunt alleen met je FC pas spullen lenen. Er wordt bijgehouden wat je hebt geleend en voor hoe lang je het wilt lenen. Op het afgesproken moment breng je de spullen terug. Jij bent verantwoordelijk voor de spullen die je hebt geleend. Wanneer je apparatuur en/of instrumenten nodig hebt voor buitenschoolse activiteiten, heb je toestemming nodig van de desbetreffende docent. Hiervoor moet je, samen met hem of haar, een formulier invullen. Wanneer je dit formulier inlevert, krijg je de spullen mee.

11 10 CD en DVD Bij de uitleen kun je voor 1.- cd s en dvd s kopen om gemaakt materiaal te branden. Het plein Op het plein kun je gebruik maken van de computers die daar staan. Wanneer die allemaal bezet zijn, kun je ook een laptop lenen. Hiervoor moet je bij de uitleen zijn Belangenbehartiging Cursistenstatuut Het Friesland College kent een cursistenstatuut. Hierin staan onder andere beschreven de rechten en plichten van jou als cursist en van school. De volledige tekst van dit statuut vind je op onder het kopje Algemeen. Cursistenraad Binnen het Friesland College is een cursistenraad actief: LIS staat voor Leerbedrijf Invloed Studenten. LIS heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving op het Friesland College te verbeteren. LIS wil studenten helpen invloed en inspraak te hebben op hun onderwijs. LIS wil units helpen bij het betrekken van studenten in het verbeteren van de kwaliteit. Jij kunt je invloed laten gelden door je aan te melden en deel te nemen aan de activiteiten die LIS ontwikkelt. Contact Bezoekadres LIS loket Triangel, Julianalaan 97, 8931AH Leeuwarden. LIS correspondentieadres LIS Postbus 45, 8900 AA Leeuwarden Projectleider Hans Jantzen, Ouderraad Voor de unit D Drive is een ouderraad actief. In deze raad hebben ouders van cursisten van D Drive zitting. Doel van deze raad is input en feedback te geven aan de unit om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. De ouderraad komt 2 keer per jaar bij elkaar. De directeur doet jaarlijks, bij de ouderavond van het eerste jaar, een oproep aan ouders om zitting te nemen in deze raad. De ouder kan gedurende de leertijd van zoon / dochter in de ouderraad zitten. Vertrouwenspersoon Het Friesland College streeft naar een situatie waarin iedereen zich veilig voelt. Daarmee wordt bedoeld: veilig in sociaal, geestelijk en lichamelijk opzicht. Veilig, dus zonder dat je bang hoeft te zijn

12 11 voor intimidatie, discriminatie, geweld of seksuele bedreiging. Wanneer je jezelf niet veilig voelt binnen de school of tijdens de BPV, dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Friesland College via of Klachten Voor klachten, bijvoorbeeld over je opleiding, kun je terecht bij het klachtenmeldpunt van het Friesland College. Dit klachtenmeldpunt vult de bestaande formele klachtenprocedures binnen het Friesland College aan. Het meldpunt is bedoeld voor onder andere cursisten, ouders/verzorgers, bedrijven en decanen. Je klacht kun je op drie manieren melden: Telefonisch via nummer (FC-Adviescentrum) Schriftelijk door een brief te sturen naar: Klachtenmeldpunt / FC-Adviescentrum Postbus 1840, 8901 CC Leeuwarden Per Uitgebreide informatie over het klachtenmeldpunt vind je op: onder het kopje Service & Advies. Daarnaast heeft de directie elke dinsdag van tot uur een open spreekuur. Wil je op een ander tijdstip een afspraak met de directie, dan kun je deze maken met Marrit Dijkstra via

13 Telefoonnummers en adressen Directeur Anneke Holwerda Procesmanager Marjolijn Brouwer Jan Hoekstra Directiesecretariaat Marrit Dijkstra Administratie Jupiter Yolanda Combee Examenbureau Yolanda Combee Examencommissie Anneke Holwerda, voorzitter Marjolijn Brouwer, secretaris Docenten Muziek / 2985 Willemien Ahuis Willo de Bildt Willem Binnema Jeroen ten Brink Phil Mills Siep Dijkstra Andries van Wieren Tjeerd Ijedema Ben Feiertag Miriam Zijlstra Carla Schaap Ruben Mulder Impresariaat Uitleen apparatuur en instrumenten Gebouwenbeheer Gerard de Wolff Kor de Vries Jurjen Mulder

14 13 Talencentrum Maggie Dundas Anneke de Vries Vertrouwenspersoon /

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie