MODULE A VWO KLAS 3 - Montessori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODULE A VWO KLAS 3 - Montessori"

Transcriptie

1 MODULE A VWO KLAS 3 - Montessori Werkschema periode 3 Vak: Economie - VWO Periode /2017 Week Leerstof Werk 20 Lesmodule Belastingen, Verzekeren, Pensioenen, CPI (huiswerk staat voor de weken 20 t/m 25 in de takenklapper bij de module 21 25/26 mei vrij Maken: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (Module A HEMELVAARTSDAG 22 1 juni Herkansingsronde 5 Maken: 3.8, 3.9, 3.14, juni vrij Pinksteren Nog te bepalen 24 Nog te bepalen 25 Nog te bepalen juni start toetsweek 27 3 t/m 6 juli toetsweek 7 juli herkansingsronde 6 Proefwerk Lesmodule Belastingen, Verzekeren, Pensioenen, CPI

2 opdracht 3.1 opdracht 3.2 Hoofdstuk 3. Werken en belasting betalen 3.1 Aan het werk Wie een opleiding heeft afgerond, gaat meestal op zoek naar een werkkring die bij hem past. Dat kan een baan in loondienst zijn bij een bedrijf of bij de overheid. Hij kan ook voor zichzelf beginnen als zelfstandige ondernemer. Om een goede keuze te maken, zal hij de voordelen en nadelen van elk alternatief tegen elkaar afwegen. Als iemand in loondienst als werknemer werkt, ontvangt hij loon of salaris. Ben je zelfstandig dan heet je beloning winst. Loon en winst zijn soorten inkomen. Over elk inkomen moeten inkomstenbelasting en sociale premies worden betaald. De premie wordt betaald om verzekerd te zijn tegen de financiële gevolgen van onveiwachte gebeurtenissen. Iemand kan bijvoorbeeld zijn baan verliezen en daardoor zijn inkomen. Als je verzekerd bent tegen werkloosheid ontvang je als werkloze een uitkering (WW. Verzekeren betekent dat iemand elke periode premie betaalt en daarmee recht krijgt op een uitkering als hem financieel nadeel overkomt. Noem een andere verzekering waarvoor premie van het loon wordt ingehouden. Of je nu als werknemer in een bedrijf of bij de overheid werkt of als eigen baas zelfstandig een bedrijf begint, elke keus heeft voordelen en nadelen. Bij een eigen bedrijf kijkt niemand je op je vingers. Maar het werk is nooit klaar en er is grote onzekerheid over financiering en verdiensten. Deze onzekerheden horen bij het ondernemerschap. Als je bij de overheid werkt, heb je meer zekerheid over behoud van je baan, maar het inkomen en de carrièremogelijkheden zijn er vaak minder dan bij het bedrijfsleven. 3.2 In loondienst Naast loon en winst zijn er enkele andere bronnen van inkomen. Rente, ook wel intrest genoemd, krijg je over spaargeld. Huur en pacht zijn de beloningen als iemand een gebouw of grond aan een anderter beschikking stelt. Al deze soorten inkomens die mensen in het productieproces hebben verdiend, worden primaire inkomens genoemd. Over de primaire inkomens loon, winst, rente, pacht en huur moet een gedeelte als belasting en premies aan de overheid worden afgedragen. We gaan eerst kijken naar het inkomen uit arbeid, het loon. Veel jongeren met een baantje krijgen te maken met het betalen van belasting. Over het inkomen uit arbeid wordt door de overheid loonheffing geheven. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever houdt de loonheffing in op het loon en draagt deze af aan de overheid. Doordat de overheid kortingen geeft op de loonheffing, hoef je over het loon van een klein baantje niet veel af te dragen aan de belastingdienst. De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. In 2016 bedraagt deze korting maximaal Mensen die werken krijgen bovendien een arbeidskorting van maximaal in. Er zijn nog andere heffingskortingen, zoals de ouderenkorting. Door de heffingskortingen hoeven mensen met een heel laag inkomen, waaronder de meeste scholieren en studenten, geen loonheffing te betalen. Als erte veel loonheffing is ingehouden en afgedragen, kan het te veel betaalde bedrag teruggevraagd worden bij de belastingdienst. udy werkt vanaf 1 mei 2016 en verdient in de maanden mei tfm december per maand. De eerste vier maanden van dat jaar had ze geen inkomen. Het tarief van de loonheffing is 30% van het inkomen. Haar totale heffingskorting is a. Bereken de loonheffing die udy over 2016 moet betalen. 16 ]~et'\!ouii Over haar loon is in de maanden die ze in 2016 gewerkt heeft 200 per maand loonheffing betaald. Achteraf gezien is dat te veel en daarom vraagt ze het te veel betaalde bedrag terug bij de belastingdienst. b. Bereken het bedrag dat ze in 2016 aan de fiscus heeft betaald. c. Bereken het bedrag dat ze over 2016 van de fiscus kan terugvragen.

3 0 opdracht 3.3 opdracht 3.4 Door de heffingskorting betaal je over een deel van je inkomen geen loonheffing. a. Bereken tot welk jaarinkomen in 2016 geen loonheffing verschuldigd is, als de loonheffing 30% van het inkomen is en de heffingskorting c per jaar. b. Geef twee redenen waarom de belastingdienst de loonheffing maandelijkse inhoudt en niet aan het eind van het jaar in een keer int. In werkelijkheid is er niet één belastingpercentage, maar stijgt het belastingpercentage als het inkomen stijgt. Evelien heeft een leidinggevende functie bij de thuiszorg. In tabel 3.1 staat haar vereenvoudigde loonstrook met de belangrijkste posten over januari Van haar brutoloon wordt een bedrag ingehouden. Wat overblijft na de inhoudingen is haar nettoloon of besteedbaar loon. Dat bedrag kan ze besteden of sparen. tabel 3.1 Loonstrook Evelien januari 2odi bedrag inhouding brutoloon E: Loonheffing E premie Pensioenfonds Zorg en Welzijn E: 400 totaalinhoudingen E Nettoloon E: De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. De loonheffing is een voorschot op de inkomensheffing die achteraf per jaar wordt vastgesteld over het totale inkomen dat je in een jaar verdiend hebt. De premie volksverzekeringen wordt betaald voor onder andere de algemene ouderdomswet (AOW. Deze premie heeft een duidelijke bestemming. De premies voor de werknemersverzekeringen (uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid worden door de werkgever betaald. Evelien betaalt ook pensioenpremie aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn, het pensioenfonds voor mensen die in de zorgsector werken. Zo bouwt ze een pensioen op voor later. Dit pensioen is een aanvulling op haar toekomstige AOW-uitkering. Evelien heeft het hele jaar in loondienst gewerkt voor een brutoloon van <:: per maand. Het brutoloon is het loon dat de werknemer verdient vóór aftrek van alle inhoudingen. In mei krijgt ze haar vakantiegeld ter waarde van één maandsalaris. Berekening inkomensheffing Eerst wordt het bruto jaarinkomen bepaald. Niet over elke verdiende euro hoef je heffing te betalen. Er zijn uitgaven die je van het bruto-inkomen mag aftrekken voordat de inkomensheffing wordt berekend. We noemen deze uitgaven aftrekposten. Voorbeelden van aftrekposten zijn: pensioenpremies, rente over een hypothecaire lening ter financiering van de eigen woning, reiskosten als je naar je werk gaat per openbaar vervoer, giften aan goede doelen. Als de aftrekposten van het bruto-inkomen zijn afgehaald, blijft het belastbaar inkomen over. bruto jaarinkomen aftrekposten belastbaar jaarinkomen a. Bereken met behulp van tabel 3.1 het bruto jaarinkomen over 2016 van Evelien. Let op: door het vakantiegeld krijgt ze een extra maand salaris. b. Toon met behulp van tabel 3. 1 aan dat Evelien over 2016 een aftrekpost heeft van c s.200. c. Bereken het belastbaar jaarinkomen van Evelien over De inkomensheffing, het bedrag datje betaalt aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, wordt berekend over het belastbaar jaarinkomen. Hoeveel heffing je moet betalen over het belastbaar inkomen wordt berekend aan de hand van de zogenaamde belastingschijven. Hiervoor wordt het belastbaar inkomen opgedeeld in een aantal schijven. Er zijn in 2016 vier opeenvolgende schijven met oplopende heffingspercentages (zie tabel Werk.ewe.w~~ 17

4 tabel 3.z lnkomstenbelasti11g en premie volksverzekeringen 2016 schijf loon op omvang flercentage heffing over de jaarbasis schijf (tarief totale schijf t/m E: ;55% E: t/m ,4% 8""..."" t/m o6 40,4% c"..""." of meer onbegrensd 52,0% onbegrensd Naarmate het inkomen stijgt, moet over de toename van het inkomen een hoger percentage inkomensheffing worden betaald. Het heffingspercentage of tarief van de eerste en tweede schijf bestaat zowel uit inkomstenbelasting als premie volksverzekeringen. Het tarief in de derde en vierde schijf bestaat geheel uit inkomstenbelasting. Over elke schijf wordt een heffing berekend. De heffingen worden naar beneden afgerond op hele euro's. De heffingsbedragen van de schijven worden bij elkaar opgeteld. Op het totale heffingsbedrag worden de heffingskortingen in mindering gebracht. In 2016 geldt voor iedereen een algemene heffingskorting van maximaal E: Er zijn nog enkele aanvullende heffingskortingen, zoals de inkomensafhankelijke arbeidskorting van maximaal E: figuur 3.1 Belastbaar inkomen verdeeld in schijven î schi1f D 52'11 1 ".". x 0,52 = D " S< h ~f c 1 40r4% x 0,404: c 18 opdracht 3.5 ~et110udt schifl ' 1 1 ' B 40~% x 0,404 = B ' A 1 schif11 " "19.922>< 0,655 =A 36,55% 0 Legenda 1 nkomensheffing Over na aftrek van inkomensheffing Toelichting bij tabel 3.2 en fr9uur 3.1: Iedereen met een belastbaar inkomen begint bij de berekenin9 van de heffing bij schijf 1. In schijf 1 valt de eerste : van het belastbaar inkomen. Daarover moet 36-s5% heffin9 betaald worden. Is het inkomen hoger, dan komt een deel van het inkomen ook in de tweede schijf tussen en De omvang van de tweede schijf is dus = Over dat bedrag moet 404% worden betaald. Is het inkomen hoger dan , dan kom je met het extra inkomen in de derde schijf met een heffing van 404% en eventueel in de uierde en laatste schijf met een heffin9 uon 52%. Die 52%-schijf betre~ in 2016 alle euro's die het belastbaar inkomen ho9er is dan : a. Bereken de inkomensheffing over schijf 1 en schijf 3 en vul deze bedragen bij B en C in tabel 3.2 in. b. Bereken de inkomensheffing van Evelien over 2016 en vul tabel 3.3 verder in.

5 l Uit de salarisstrook blijkt dat Evelien maandelijks aan loonheffing betaalt. c. Leid dit bedrag af uit het antwoord van vraag b. tabel 3.3 bruto jaarinkomen aftrekposten 54.6oo belastbaar in komen schijf 1: blijft over: schijf2: ~ _ _ x heffingspercentage {36,55% x heffingspercentage(... % blijft over (deel van schijf 3 x heffingspercentage (.". "% totaal berekende heffing over de schijven: heffingskortingen: algemene korting 821 arbeidskorting uz9 + totaal heffingskortingen verschuldigde inkomensheffing over 2016 ".... =: : ". " + -. opdr.icht 3.6 Voor de overheid is de loonheffing een belangrijke bron van inkomsten. De overheid baseert de belastingheffing op een aantal beginselen of uitgangspunten. Een van die beginselen is het draagkrachtbeginsel. Dat beginsel houdt in dat hogere inkomens in verhouding meer belasting moeten afdragen dan lagere inkomens. Dat kan worden bereikt met een progressief belastingstelsel: hogere inkomens betalen gemiddeld een hoger belastingpercentage dan lagere inkomens. Hierdoor verandert de inkomensverhouding tussen de hoge en de lage inkomens ten gunste van de lage inkomens. De inkomensverschillen worden relatief kleiner. Er is dan nivellering van inkomens. Evelien geeft leiding aan Eric, een wijkverpleegkundige. Eric heeft een bruto maandloon van<:: 2.100, precies de helft van wat Evelien verdient. Ook hij krijgt vakantiegeld ter waarde van één maandsalaris. Het percentage van je bruto inkomen datje aan belasting en premies moet afdragen is de gemiddelde heffingsdruk ofhet gemiddelde heffingstarief:.. inkomensheffing gemiddelde heffingstarief= i.. ruto 1 oon x 100% Bij een progressief belastingstelsel stijgt het gemiddelde tarief als het inkomen stijgt. Eric betaalt 200 pensioenpremie per maand. Hij heeft verder geen aftrekposten. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting bedragen voor Eric samen a. Bereken van Eric in 2016: 1 het bruto inkomen. 2 de aftrekposten. 3 het belastbaar inkomen. b. Bereken de inkomensheffing die Eric in 2016 moet betalen. c. Bereken voor Eric het gemiddelde heffingstarief. d. Bereken voor Evelien het gemiddelde heffingstarief. e. Toon aan dat het belastingstelsel progressiefis. 3. We.t"k.ewew ~ betttlew 19

6 opdr.acht 3. 7 opdr.acht Evelien is dus gemiddeld 29,5 cent per verdiende euro kwijt aan heffingen Eric 15 cent. Door de heffing worden de inkomensschillen in verhouding kleiner. De progressieve belastingheffing nivelleert de inkomens. De afdeling van Evelien functioneert heel goed en de directie geeft haar en haar afdelingsgenoten in december 2016 een bonus van c:: Evelien wil weten hoeveel heffing ze daarover moet betalen. Haar belastbaar inkomen neemt toe met c:: Haar belastbaar inkomen omvatte al de hele eerste en tweede schijf en een deel van de derde schijf. Nu komt ze voor c:: extra in de derde schijf en moet ze dus over het extra inkomen 40,4% betalen. Dat is het tarief van de hoogste schijf waarin ze valt: het marginale tarief of de marginale heffingsdruk. Anders gezegd, het marginale tarief is het percentage dat iemand over zijn laatst verdiende euro, dus over de top van zijn inkomen, betaalt. a. Hoe hoog is het marginale belastingtarief van Evelien? Licht het antwoord toe. b. Bereken met welk bedrag de inkomensheffing van Evelien toeneemt als in 2016 haar inkomen met toeneemt. c. Noem twee redenen waarom haar gemiddelde tarieflager is dan haar marginale tarief. Gebruik daarbij tabel 3.. In Nederland stijgt de gemiddelde heffingsdruk als het inkomen toeneemt. Dat wil zeggen dat je bij een hoger inkomen een hoger percentage van je inkomen aan heffing betaalt. Het belastingstelsel noemen we dan progressief. De inkomensverschillen worden door de heffing in verhouding kleiner. De sterkste schouders dragen in verhouding de zwaarste lasten. Eric is een voorstander van dit stelsel. Evelien vindt het niet rechtvaardig dat het gemiddelde belastingpercentage oploopt naarmate je meer verdient. je kunt de hogere inkomens ook meer belasting (in euro's laten betalen door van iedereen hetzelfde percentage van zijn inkomen te heffen, het proportioneel belastingstelsel. Dan blijven de inkomensverhoudingen W,...,_ite gelijk. Il - ~ De buurman van Evelien, Donald, is gecharmeerd van een stelsel, _, ~ -, waarbij het gemiddelde belastingpercentage daalt als je inkomen ' toeneemt. De inkomensverschillen worden dan relatief groter. Dit noemen we een degressief belastingstelsel. Bij een degressief belastingstelsel worden de inkomensverschillen relatief groter. Er is dan denivellering van inkomens. Eric, Evelien en Donald analyseren drie mogelijke belastingstelsels (A, B en C waarbij door hen samen evenveel belasting wordt betaald. Alleen de verdeling over de drie personen verschilt. a. Bereken de ontbrekende getallen en vul deze in tabel 3.4 in. ~. bel bruto jaar- heffing bij gemiddeld heffing bij gemiddeld heffing bij gemiddeld inkomen mogelijk- heffings % mogelijk- heffings D mogelijl<- heffings % heid A bij A heid B bij B heid C bij C Eric ( E: S.200 ( c:: ~ 20 ~et'\löudl Evelien ( E: 1 S.GOO E: C:: 15.GOO Donald t E: E: C:: Omcirkel de juiste antwoorden. b. Heffing A is proportioneel I pto9ressief / de9ressief en ni11ellmt / deni11elleert / hegt 9een invloed op de inkomensverdeling. c. Heffing B is proportioneel / pro9ressief / de9ressief en nillellmt / denivelleert I hegt 9ttn invloed op de inkomensverdeling. d. Heffing C is proportioneel pro9rmief / degressief en ni11elleert / denivelleert / hegt 9een invloed op de inkomensverdeling.

7 ' opdracht 3. 9 opdracht 3.10 Hulp bij de belastingen Evelien heeft een vriend Nasir die economieleraar is. Hij verzorgt voor haar en enkele andere mensen elk jaar de aangifte voor de inkomstenbelasting. In zijn lessen gebruikt hij het voorbeeld van tabel 3.5. Voor alle personen is de heffingskorting Bij de berekening van de inkomensheffing is gebruik gemaakt van de schijven in tabel 3.6. tabel 3-5 persoon belastbaar te betalen inkomen inkomensheffing (~~_ h_effi ~gskorti ng A B E: "a" c D E Het verschil tussen bruto-inkomen en belastbaar inkomen bestaat uit de aftrekposten. a. Noem twee voorbeelden van aftrekposten. eerste schijf <:: /o b. Hoe blijkt uit tabel 3.6 dat hier sprake is van een progressief stelsel van inkomensheffing? tweede schijf /o derde schijf /o vierde schijf DE REST 52% De personen A t/m E hebben geen aftrekposten waardoor hun belastbaar inkomen gelijk is aan hun bruto inkomen. c. Toon met een berekening van het gemiddelde tarief van persoon A en persoon E aan dat het belastingstelsel progressief is. d. Bereken het getal dat in tabel 3.5 bij a moet staan. Maak bij de berekening gebruik van een schema vergelijkbaar met tabel 3.3. Men onderscheidt een marginaal en een gemiddeld heffingspercentage. e. Bepaal met behulp van tabel 3.6 het marginaal tarief van persoon D. Nasir legt zijn leerlingen de onderstaande twee uitspraken voor: Uitspraak i Als de eerste schijfwordtverlengd, heeft persoon A daarvan meer voordeel dan persoon E. Uitspraak 2 Als aftrekposten worden afgeschaft, hebben personen met een hoog inkomen daarvan in euro's uitgedrukt een groter nadeel dan personen met een laag inkomen. f. Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. Licht de antwoorden toe. Minder belasting betalen: koop een huis Op de website van de belastingdienst stonden tabel 3-7 Tarieven en belastingschijven 201 s in 2015 de gegevens van tabel 3.7. schijf schijfgrenzen heffingspercentage Lucia van der Stoel is 32 jaar en bedrijfsleider in een meubelzaak. Ze verdient in 2015 een brutoloon van Ze heeft een eigen huis met een hypothecaire lening van Daarover betaalt ze 4,5% rente. Ze heeft verder geen aftrekposten. a. Bereken uit tabel 3.7 de omvang van de T/M E: E: 19,823 T{M E: E: T/M E: ,5% 42,0"Yo 42,0% 4 C:: OF MEER 52,0% laanheffingskortingen bedragen 2015 algemene heffingskorting E: arbeidskorting E: eerste drie schijven in 2015 en vul de bedragen in tabel 3.8 in. b. Bereken het heffingsbedrag over elke hele schijf en vul de bedragen in tabel 3.8 in. tabel 3.8 Inkomensheffing in 201 s omvang schijf in 2015 heffingsbedrag over de gehele schijf eerste schijf tweede schijf derde schijf c. Bereken de hypotheekrente die Lucia in 2015 moet betalen. d. Bereken het belastbaar inkomen van Lucia in Werkew et'\!~ bemle.f'\i 21

8 22 opdncht 3.11 e. Bereken de inkomensheffing die zij over 2015 moet betalen. f. 1 Bepaal over 2015 haar marginale tarief. 2 Bereken over 2015 haar gemiddelde tarief. Haar zus Claudia rekent Lucia voor dat ze tamelijk goedkoop woont, omdat ze door de hypotheekrenteaftrek over 2015 maar een netto rentelast heeft van De netto rentelast is de betaalde rente min het belastingvoordeel. g. Toon met een berekening aan hoe Claudia aan het bedrag van komt. Claudia heeft als hypotheekadviseur een slecht jaar in Ze heeft een bruto-inkomen van c 23.ooo en betaalt hypotheekrente. Ze heeft verder geen aftrekposten. h. Hoe hoog is het marginaal belastingtarief van Claudia in 2015? i. Bereken de netto rentelasten van Claudia in j. Verklaar het verschil in netto rentelast tussen Lucia en Claudia. 3.3 Transfer Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Een ervan is de Naamloze Vennootschap (nv. De aandeelhouders zijn de eigenaren van een nv. Over de winst van de nv moet vennootschapsbelasting worden betaald volgens onderstaande tabel. De vennootschapsbelasting is progressief. Dit kan ondernemingen aanmoedigen zich op te splitsen in verschillende vennootschappen. tab 1 Tarieven voor de vennootschapsbelasting in ' 3 9 voor het deel van maar niet 2015 staan in tabel 3.9. de belastbare meer dan tarief Onderneming Noordpool produceert onder winst dat meer is dan andere schoolagenda's van het merk NOPO. Bijna elke scholier koopt een NO PO-agenda onbegrensd 1 25% In 2015 bedraagt de winst c a. Bereken de vennootschapsbelasting die Noordpool over 2015 moet betalen. b. Bereken het gemiddeld tarief voor Noordpool in c. Bepaal het marginaal tarief voor Noordpool in d. Leg uit dat de vennootschapsbelasting in 2015 progressiefis. e. Leg uit dat het voor Noordpool voordelig zou kunnen zijn het bedrijf op te splitsen. 3.4 Zelftest Gesloten uragen 1 ortt;r et'\i o~ opdracht 3.12 Twee uitspraken. I. Bij een proportioneel belastingstelsel betaal je meer belasting als je meer gaat verdienen. Il. Als iemand door een loonsverhoging behalve in de eerste ook nog in de tweede schijf van de inkomensheffing valt, daalt het netto-inkomen. A. Beide uitspraken zijn juist. B. Beide uitspraken zijn onjuist. C. Uitspraak I is juist, uitspraak II is onjuist. D. Uitspraak l is onjuist, uitspraak II is juist. opdncht 3.13 Toni heeft een belastbaar arbeidsinkomen van Gemiddeld betaalt hij 51% inkomensheffing. Met een fors deel van zijn inkomen valt Toni in de inkomensschijf met het hoogste tarief van 6o%. De belastingadviseur van Toni vindt nog enkele aftrekposten voor een bedrag van Wat gebeurt er met de belastingafdracht van Toni? A. Die zal dalen. B. Die zal dalen. C. Die zal E: stijgen. D. Die zal E: stijgen.

9 0 opdracht 3.14 opdracht 3.15 Openuragen Antonio Pelle is 32 jaar en heeft een bruto jaarinkomen van uit arbeid. Hij bezit een eigen huis, gefinancierd met een 60/o-hypothecaire lening van Antonio woont alleen en werkt bij een adviesbureau. De hypotheekrente is aftrekbaar voor de inkomensheffing. Er geldt in een bepaald jaar het volgende schijvenstelsel. lengte schijf percentage totale heffing per schijf gecumuleerde heffing eerste schijf ,90% E: E:4.725 tweede schijf E: ,85% E: E:8.442 derde schijf E: ,00% E: vierde schijf DE REST 52,00% De heffingskortingen in dat jaar bedragen: Algemene korting l.507 Arbeidskorting 697 Alleenstaande-ouderkorting Ouderenkorting voor AOW -ers 171 a. Bereken de inkomensheffing die Antonio aan de fiscus moet betalen. b. Hoe hoog is zijn marginaal tarief? c. Bereken zijn gemiddelde tarief op basis van het bruto-inkomen. Stel dat Antonio een eenmalige bonus van zijn baas krijgt, waardoor zijn bruto-inkomen met r.ooo stijgt d. Bereken het gemiddelde tarief als zijn inkomen met stijgt e. Leg met behulp van de antwoorden op vraag c en vraag duit of hier sprake is van een progressief, een degressief of een proportioneel belastingstelsel. De premie volksverzekeringen wordt alleen over de eerste twee belastingschijven, dus tot een belastbaar inkomen van , geheven. Het tariefis 29,550/o. f. Is de premieheffing boven een belastbaar inkomen van proportioneel, progressief of degressief? Verklaar het antwoord met behulp van de gemiddelde premiedruk. In 2016 is de omvang van de eerste schijf van de inkomensheffing c Het heffingspercentage over schijf r is 36,550/o. Cas is 16 jaar, zit in 4 havo en werkt acht uur per week in een restaurant. In de vakanties werkt hij meer uren. Hij heeft over 2016 een bruto-inkomen van c verdiend. Daarover is in totaal door zijn werkgever c 160 loonheffing ingehouden. Cas denkt dat hij die loonheffing terugkrijgt. Zijn broer Sam is 3 jaar ouder. Hij heeft in ooo bruto verdiend en bij hem is geen loonheffing ingehouden. Cas en Sam hebben geen aftrekposten. Cas heeft een heffingskorting van en Sam van a. Toon met een berekening aan dat Cas alle betaalde loonheffing over 2016 terugkrijgt b. Bereken hoeveel inkomensheffing Sam alsnog moet betalen over Wuk.en,ew ~~ be.fu.lew 23

10 leerdoelen hoofdstuk 3 Kennen De omschrijving van de volgende begrippen: werknemer loon rente huur pacht primaire inkomens nettoloon besteedbaar loon loonheffing loonbelasting premie volksverzekeringen pensioenfonds brutoloon inkomstenbelasting aftrekposten hypothecaire lening belastbaar inkomen in kome nsheffi ng belastingschijven algemene heffingskorting arbeidskorting draagkrachtbeginsel progressief belastingstelsel nivellering gemiddelde heffingsdruk gemiddelde tarief marginale tarief marginale heffingsdruk proportioneel belastingstelsel degressief belastingstelsel denivellering Kunnen de verschillende inkomenscategorieën classificeren. uitleggen hoe de inkomensverdeling genivelleerd en gedenivelleerd kan worden. een loonstrook interpreteren. de inkomensheffing berekenen en deze analyseren. uitleggen wat de effecten zijn van overheidsmaatregelen op de inkomensverdeling. verschillende belastingstelsels onderscheiden en beschrijven. met behulp van de gemiddelde belastingdruk bepalen welk belastingstelsel wordt toegepast. de gevolgen van belastingheffing uitleggen voor de inkomens en daarbij gebruik maken van de begrippen marginaal belastingtarief en heffingskorting. 2L/- o-rtg' ew ouc:i

11 ong en Oud 4e druk Hoofdstuk 3 Werken en belasting betalen 3.1 Ouderdomsverzekering (AOW, zorgverzekeringswet (Zvw, wet langdurige zorg (Wlz, nabestaandenverzekering (Anw. 3.2 a. Inkomen = = Loonheffing (voor aftrek heffingskorting = 0, = Te betalen loonheffing = = 360. b. Betaald = = c. udy kan = terugvragen van de fiscus. 3.3 a. 30% van het inkomen = 0 30% van het inkomen = Inkomen = 3.000/0,3 = b. de overheid heeft maandelijks geld nodig voor de overheidsuitgaven. de mensen moeten anders het hele jaar geld opzij leggen om achteraf belasting te betalen en maken het geld dan misschien op. 3.4 a = b. De pensioenpremie is aftrekbaar: = c. Belastbaar jaarinkomen = = a. Heffing gehele tweede schijf = 0, = (B Heffing gehele derde schijf = 0, = (C. b. bruto jaarinkomen aftrekposten _ belastbaar inkomen schijf 1: _ heffingspercentage (36,55% = blijft over: schijf 2: _ heffingspercentage (40,4 % = blijft over (deel van schijf heffingspercentage (40,4 % = totaal berekende heffing over de schijven: heffingskortingen algemene korting 821 arbeidskorting totaal heffingskortingen _ Verschuldigde inkomensheffing over c /13 = LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (

12 ong en Oud 4e druk 3.6 a. Eric: 1 Brutoloon = = Aftrekpost = = _ 3 Belastbaar inkomen = b. Eerste schijf ,3655 = Over ,404 = = Heffingskortingen = _ Te betalen inkomensheffing = c. Eric: 4.096/ % = 15%. d. Evelien: / % = 29,5%, of 1.237/ % = 29,5%. e. Het gemiddelde heffingspercentage stijgt als het inkomen stijgt. Voor Eric is dit 15% en voor Evelien 29,5%. 3.7 a. 40,4%. De hoogste schijf waarin Evelien valt, is schijf 3. b. De bonus valt geheel in de schijf 3. Dus betaalt ze over het extra inkomen 0, = 404. c. Het percentage van de eerste en tweede schijf is lager dan het marginale tarief. De gemiddelde druk is lager door de aftrekposten. De gemiddelde druk is lager door de heffingskortingen. 3.8 a. bruto jaarinkomen heffing bij mogelijkheid A gemiddeld heffings % bij A heffing bij mogelijkheid B gemiddeld heffings % bij B heffing bij mogelijkheid C gemiddeld heffings % bij C Eric ,0% ,0% ,0% Evelien ,0% ,0% ,0% Donald ,3% ,0% ,7% b. Heffing A is progressief en nivelleert de inkomensverdeling. c. Heffing B is proportioneel en heeft geen invloed op de inkomensverdeling. d. Heffing C is degressief en denivelleert de inkomensverdeling. 3.9 a. Hypotheekrente, pensioenpremies, reiskosten werk, alimentatie. b. Uit tabel 3.6 blijkt dat het belastingtarief hoger is naarmate het inkomen hoger is. c. Gemiddeld tarief persoon A = 2.332/ % = 15,1%. Gemiddeld tarief persoon E = / %= 41,3%. LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (

13 ong en Oud d belastbaar inkomen schijf 1: 0,32 x = schijf 2: 0,38 x = verschuldigde inkomensheffing heffingskorting _ te betalen inkomensheffing e druk e. Totaal schijven 1 en 2 = = Totaal schijven 1, 2 en 3 = = Iemand met een inkomen van zit met de top van zijn inkomen in schijf 3 (tussen en en heeft in dit geval een marginaal tarief van 42%. f. Uitspraak 1: Onjuist. Vanaf een belastbaar inkomen van ontstaat pas belastingvoordeel van deze maatregel. Uitspraak 2: uist. De hogere inkomens krijgen per euro aftrek een hoger percentage terug. Hogere inkomens kunnen vaak een hoger bedrag aftrekken omdat ze een hogere hypotheeklening van de bank kunnen krijgen en daardoor meer hypotheekrente betalen a/b. omvang schijf in 2015 heffingsbedrag over de gehele schijf eerste schijf ,365 = tweede schijf = ,42 = derde schijf = ,42 = c. Hypotheekrente = 0, = d. Belastbaar inkomen = = e. Ze maakt de eerste en de tweede schijf vol: de heffing = = In de 3 e schijf zit ze met = Heffing = ,42 = Totale heffing = = f. 1 Marginale tarief is 42%. 2 Gemiddelde tarief = 9.981/ % = 22,2%. g. Zonder hypotheekrenteaftrek was haar belastbaar inkomen hoger geweest en dat valt helemaal de derde schijf. Haar belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek is dus 0, = Haar netto rentelast = = h. Belastbaar inkomen Claudia = = Dat valt in de eerste schijf. Haar marginale tarief is 36,5%. i. Haar belastbaar inkomen zonder aftrekpost is Met aftrek is dat De aftrek valt deels in de eerste en deels in de tweede schijf. Deel van de aftrek in tweede schijf = = Deel van de aftrek in de eerste schijf: = LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (

14 ong en Oud 4e druk 1. Methode met marginale tarief: Belastingvoordeel eerste schijf = 0, = Belastingvoordeel tweede schijf = 0, = Totale belastingvoordeel = = De netto rentelast voor Claudia = = Methode met berekening van de belastingheffing: Bij een belastbaar inkomen van zou ze aan heffing betalen: , = Bij een inkomen van betaalt ze: 0, = Totale belastingvoordeel is = De netto rentelast voor Claudia = = j. Lucia heeft meer belastingvoordeel van dezelfde aftrekpost van omdat zij een hoger marginaal tarief heeft. Haar netto rentelast is dus lager a. Vennootschapsbelasting 2015 = 0, ,25 ( = = b. Gemiddeld tarief = / % = 23,2%. c. Dit is het tarief van de hoogste schijf waarin de nv valt: 25%. d. Bij een winst die lager is dan is het percentage 20%. Daarna loopt het op, omdat een steeds groter deel in de 25%-schijf valt. Des te hoger de winst, des te hoger het gemiddelde tarief. e. Dan zou elke aparte vennootschap een winst lager dan kunnen hebben. Het gemiddelde belastingpercentage is dan 20% in plaats van 23,2%. LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (

15 LWEO B.V. Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie strekt zich tevens uit tot het elektronisch beschikbaar stellen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van de LWEO (

4.1 Klaar met de opleiding

4.1 Klaar met de opleiding 4.1 Klaar met de opleiding 1. Werken in loondienst - Bij een bedrijf of bij de overheid (gemeente, provincie, ministerie); - Je krijgt loon/salaris; - Je hebt een bepaalde zekerheid, dat je werk hebt,

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

Grootverdiener zwaarder belast

Grootverdiener zwaarder belast 4 september 2009 Grootverdiener zwaarder belast AMSTERDAM - De PvdA zint op de terugkeer van een toptarief van 60 procent in de inkomstenbelasting. Het toptarief is nu 52 procent. Acht jaar geleden was

Nadere informatie

De overheid. Uitgaven: uitkeringen en subsidies. De overheid. Ontvangsten: belasting en premies. De grote herverdeler van inkomens

De overheid. Uitgaven: uitkeringen en subsidies. De overheid. Ontvangsten: belasting en premies. De grote herverdeler van inkomens Overheid H2 De overheid De grote herverdeler van inkomens Ontvangsten: belasting en premies De overheid Uitgaven: uitkeringen en subsidies De grote herverdeler van inkomens 2 De Nederlandse overheid Belangrijke

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Opdrachten belastingstelsel

Opdrachten belastingstelsel Opdrachten belastingstelsel Gegevens: BOX 1 Schijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen Totale belasting in een schijf 1 tot 18.628 33,% 6.147 2 van 18.629

Nadere informatie

2.2 Kinderjaren. De bedragen en percentages uit dit hoofdstuk hoef je niet uit je hoofd te leren. Indien nodig krijg je deze op een proefwerk erbij.

2.2 Kinderjaren. De bedragen en percentages uit dit hoofdstuk hoef je niet uit je hoofd te leren. Indien nodig krijg je deze op een proefwerk erbij. 2.2 Kinderjaren Het krijgen van kinderen heeft voor ouders economische gevolgen: 1. Ouders krijgen minder tijd voor andere zaken en gaan bv. minder werken; 2. Kinderen kosten geld. De overheid komt ouders

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten Aan de heer Groot is toegezegd om informatie te verstrekken over verschillen tussen het brutonettotraject van ondernemers en werknemers. 1 Aannames Een vergelijking van

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken

Leuker kunnen we het niet maken Leuker kunnen we het niet maken Belastingen: blij met een blauwe envelop? De beruchte blauwe envelop belastingaangifte! De overheid heeft het recht om heffingen aan burgers op te leggen om inkomsten te

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING

INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING INLEIDING WET OP DE INKOMSTENBELASTING ECONOMIE VMBO 3 VMBO TL 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Box 1 berekenen Hoofdstuk 2: Box 3 berekenen Hoofdstuk 3: Alles bij elkaar Hoofdstuk 4: Handleiding

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

4 Toon met twee verschillende berekeningen aan dat het ontbrekende gemiddelde inkomen (a) in de tabel gelijk moet zijn aan 70 000 euro.

4 Toon met twee verschillende berekeningen aan dat het ontbrekende gemiddelde inkomen (a) in de tabel gelijk moet zijn aan 70 000 euro. Grote opgave personele inkomensverdeling Blz. 1 van 4 personele inkomensverdeling Inkomensverschillen tussen personen kunnen te maken hebben met de verschillende soorten inkomen. 1 Noem drie soorten primair

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-01-2015 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 4a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 4a BAD1.3 hfd. 18 programma Personeelslasten premies werknemersverzekeringen premie zorgverzekeringswet ingehouden loonbelasting en premies volksverzekeringen Interestkosten en interestbaten Sociale lasten

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1 Compex. Vragen 12 tot en met 17. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt.

Examen VWO. wiskunde A1 Compex. Vragen 12 tot en met 17. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Examen VWO 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei totale examentijd 3 uur wiskunde A1 Compex Vragen 12 tot en met 17 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Het gehele

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-07-2014 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek Ontwerp power point; Henk Douna De grootste financiële beslissing in een mensenleven 2 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

Uw pensioen in 2011. Informatiebulletin van uw pensioenfonds. Betaaldata 2011

Uw pensioen in 2011. Informatiebulletin van uw pensioenfonds. Betaaldata 2011 nr 16 - Januari 2011 Informatiebulletin van uw pensioenfonds Uw pensioen in 2011 Pensioenen stonden het afgelopen jaar in het middelpunt van de belangstelling. Helaas was al die aandacht niet altijd even

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2 Compex. Vragen 11 tot en met 17. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt.

Examen VWO. wiskunde A1,2 Compex. Vragen 11 tot en met 17. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Examen VWO 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei totale examentijd 3 uur wiskunde A1,2 Compex Vragen 11 tot en met 17 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Bij dit

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor Samenvatting Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011 Partijen Voor Beeld Kinderen D Voor T Voor Gebruikte gegevens Voor Loondienst Inkomen conform salarisstrook: 61.392 (inclusief vakantietoeslag, Inkomsten

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Economie Elementaire economie 3 VWO

Economie Elementaire economie 3 VWO Economie Elementaire economie 3 VWO Les 13 Introductie overheid Ontwerp power point: Henk Douna docent: Jeannette de Beus De komende weken: de overheid Consumenten De markt Producenten Bijvoorbeeld Goederenmarkt

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie

Nadere informatie

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Belastingveranderingen 2016 Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Geschiedenis - Wet op de Inkomstenbelasting 1964-1990: wijziging i.v.m. rapport Commissie Oort - Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 7 Welvaart, wie vaart er wel bij?

Samenvatting Hoofdstuk 7 Welvaart, wie vaart er wel bij? Paragraaf 1: Het nationaal inkomen Samenvatting Hoofdstuk 7 Welvaart, wie vaart er wel bij? Voor iedere productiefactor die gezinnen ter beschikking stellen, krijgen ze een beloning. In het schema kun

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning Onderneming B.V. Toelichting Basisgegevens

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL INHOUDSOPGAVE Systeem...4 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...4 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Uniformering loonbegrip 2013

Uniformering loonbegrip 2013 Uniformering loonbegrip 2013 Inhoud In het kort...1 Doelstellingen: simpeler, korter en goedkoper...1 Situatie anno 2012...2 Maatregelen uniformering loonbegrip...3 Resultaat: in 2013 nog maar twee grondslagen...4

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016

Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016 Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016 1 Inleiding Als je in loondienst werkt, doe je dat natuurlijk niet voor niets. Naast een groot aantal redenen om een baan te accepteren, die voor

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Collectieve sector = Publieke sector Collectieve sector = Overheid + de instellingen voor de sociale zekerheid.

Collectieve sector = Publieke sector Collectieve sector = Overheid + de instellingen voor de sociale zekerheid. Hoofdstuk 4 De collectieve sector Collectieve sector = Publieke sector Collectieve sector = Overheid + de instellingen voor de sociale zekerheid. Centrale Overheid Rijksoverheid Collectieve sector Overheid

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema...

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema... De salarisberekening uitgelegd Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema.... 3 Pensioenpremies... 3 Berekening

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013 Uitgave januari 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Druk van de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen

Druk van de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen Druk van de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen Tineke de Jonge, Peter Meuwissen en Reinder Lok Het CBS ontwikkelt een nieuwe belastingsstatistiek. Als eerste zijn daarin de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook START People b.v.

Toelichting salarisstrook START People b.v. Toelichting salarisstrook START People b.v. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start zodat je je salarisstrook beter kunt begrijpen en

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Frits Suzanne Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Indicatief overzicht lijfrente-uitkeringen Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Domein Welvaart en Groei

Domein Welvaart en Groei Domein Welvaart en Groei Zie steeds de eenvoud!! havo Frans Etman Welvaart Welvaart Hoe je jouw wensen kan vervullen met producten. Dat is thuistaal. Voor een toets schrijf je op: de mate van behoeftebevrediging

Nadere informatie

Questionnaires: LASAB017 / LASAC017 / LASAD017 / LASAE017 / LAS2B017 / LASAF017 / LASAG017 / LASAH017 / LAS3B017

Questionnaires: LASAB017 / LASAC017 / LASAD017 / LASAE017 / LAS2B017 / LASAF017 / LASAG017 / LASAH017 / LAS3B017 LASAB017 Heeft u een eigen inkomen? Toelichting: Hiermee bedoelen wij een inkomen uit werk of werk dat u vroeger gedaan heeft, maar ook uitkeringen, zoals pensioen en AOW, of dividend dat op uw eigen naam

Nadere informatie

Onderwerpen. Actualiteiten loonheffingen. De eenduidige loonaangifte (2) De eenduidige loonaangifte (1) De eenduidige loonaangifte (3)

Onderwerpen. Actualiteiten loonheffingen. De eenduidige loonaangifte (2) De eenduidige loonaangifte (1) De eenduidige loonaangifte (3) Onderwerpen Actualiteiten loonheffingen mr. A.L. (Ton) Mertens belastingadviseur Loyens & Loeff N.V. en universitair docent Universiteit van Amsterdam stand van zaken eenduidige loonaangifte praktijkvragen

Nadere informatie