TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance"

Transcriptie

1 TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance

2 Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer, Hartelijk welkom bij Symbol. In deze gids presenteren wij u ons nieuwe trainingsprogramma. Afgelopen jaar is ons trainingsaanbod flink uitgebreid. Naast de trainingen op het gebied van procesverbetering en kwaliteitsmanagement bieden we nu ook in samenwerking met Mikrocentrum een breed programma aan op het gebied van innovatie en engineering. Verder hebben wij samen met verschillende kennispartners een aantal trainingen ontwikkeld voor de zorgsector. Op onze locatie in Enschede hebben wij een Lean Experience Center gerealiseerd, waar deelnemers de voordelen van het werken volgens Lean methodieken daadwerkelijk kunnen ervaren. In de afgelopen jaren is Symbol uitgegroeid tot een toonaangevende dienstverlener en opleider op het gebied van procesverbetering en kwaliteitsmanagement. Jaarlijks leiden wij meer dan 1000 deelnemers op en begeleiden wij tientallen bedrijven en organisaties, in uiteenlopende sectoren, bij het efficiënter inrichten van processen en het verbeteren van operationele resultaten. Wij organiseren het hele jaar verschillende events waarin u kunt kennismaken met uiteenlopende onderwerpen of methodieken. Ook kunt u hier kennis en ervaringen delen met andere deelnemers. Wij begeleiden u graag bij het verbeteren van uw resultaten en hopen u binnenkort te kunnen begroeten bij één van onze trainingen of events. Met vriendelijke groet, Dick Theisens Directeur MBB Symbol BV ENSCHEDE T +31 (0) AMERSFOORT T +31 (0)

3 INHOUD ONZE VISIE OP LEARNING 6 ONZE AANPAK 8 MANAGEMENT & MASTERS 10 Lean Six Sigma Champion 11 Hoshin Kanri Policy Deployment 12 Lean Leadership 13 Master Black Belt 14 Project Management (introductie) 15 Project Management voor Engineers 16 Scrum Master 17 PUBLIEKE SECTOR & DIENSTVERLENING 18 5S op kantoor 19 Lean Experience (incl. Lean Game) 20 Lean in de publieke sector 21 Lean Six Sigma Yellow Belt 22 Lean Six Sigma Orange Belt 23 Lean Six Sigma Green Belt 24 Lean Six Sigma Black Belt 25 G2B Green to Black Belt upgrade 26 Lean Six Sigma Coaching 27 ZORG 28 Lean in de zorg (introductie) 29 Lean Six Sigma Yellow Belt 30 Lean Six Sigma Green Belt 31 INDUSTRIE & FOOD 32 Lean Experience (incl. Lean Game) 33 Lean Facilitator 34 5S Werkplekorganisatie 35 Kaizen Event 36 TPM Introductie 37 TPM Manager 38 VSM Value Stream Mapping 39 8D Problem Solving Process 40 Lean Six Sigma Yellow Belt 41 Lean Six Sigma Orange Belt 42 Lean Six Sigma Green Belt 43 Lean Six Sigma Green Belt UK 44 Lean Six Sigma Black Belt 45 G2B Green to Black Belt upgrade 46 Lean Six Sigma Coaching 47 AUTOMOTIVE 48 Automotive Quality Management 49 Automotive Product Development 50 Introductie Automotive standaarden 51 Interne Auditing ISO/TS Introductie ISO/TS VDA 6.3 Process Auditing 54 APQP & PPAP 55 IMDS International Material Data System 56 Process FMEA 57 MSA Measurement System Analysis 58 SPC Statistical Process Control 59 BOUW & WONINGCORPORATIES 60 Lean Bouwen Introductie 61 Lean Bouwen 62 KWALITEIT, ARBO, MILIEU & VEILIGHEID 64 QHSE / KAM Coördinator 65 Interne Audits 66 Lead Auditor 67 Auditortraining ISO Hoe kwaliteitsbewustzijn te vergroten? 69 Hoe milieubewustzijn te vergroten? 70 Hoe veiligheidsbewustzijn te vergroten? 71 PRODUCTONTWIKKELING 72 Innovation Management UK 73 Systems Engineering 74 DfSS Design for Six Sigma 75 TRIZ Introductie 76 Design Principles 77 DfX Design for Excellence 78 Design FMEA 79 DOE Design of Experiments 80 Reliability Engineering 81 Tolerantie analyse 82 Vorm en plaatstoleranties 83 Minitab statistische software 84 Basistraining statistiek 85 Rekenen voor Constructeurs 86 LEAN SIX SIGMA CERTIFICERING 88 LSSA Lean Six Sigma Academy 89 Lean Six Sigma Yellow Belt 90 Lean Six Sigma Orange Belt 91 Lean Six Sigma Green Belt 92 Lean Six Sigma Black Belt 93 ALGEMENE VOORWAARDEN

4 Visie op Learning OPLEIDEN EN KENNISOVERDRACHT ZIJN BELANGRIJKE INSTRUMENTEN VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING. DE REDEN WAAROM IEMAND EEN OPLEIDING OF TRAINING VOLGT, IS DE AFGELOPEN JAREN STERK VERANDERD. HET INVESTEREN IN TRAINING GAAT NAAST HET OPDOEN VAN KENNIS EN KUNDE VOOR JEZELF OOK OM RENDEMENT VOOR DE ORGANISATIE. VISIE OP LEARNING Opgedane kennis direct toepasbaar Opleiden moet niet alleen inspirerend zijn en tot nieuwe vaardigheden leiden. De opgedane kennis moet direct in de praktijk toegepast kunnen worden en leiden tot een aantoonbaar resultaat voor zowel de deelnemer als de organisatie. In onze trainingen besteden we daarom veel aandacht aan aspecten als verandermanagement, het betrekken van de organisatie en het borgen van resultaten. Hierin is naast kennisoverdracht goede coaching essentieel. Voordoen Meedoen Zelf doen Wij vinden een goede balans tussen formeel en informeel leren belangrijk en werken daarom volgens het Voordoen Meedoen Zelf doen principe. Wij zijn er van overtuigd dat modereren belangrijker is dan doceren. Het leren van de ervaringen van de trainer en van de andere deelnemers staat hierin centraal. Zoals Confucius het meer dan 2000 jaar geleden al zei: Ik onthoud 10% van wat ik hoor, maar 90% van wat ik hoor, zie én doe. Zowel in het voortraject, het opleidingstraject als in de nazorg besteden we veel aandacht aan het gewenste resultaat. Wij adviseren om een concreet verbeterproject te koppelen aan de opleiding. Desgewenst blijven we ook na de opleiding de deelnemer coachen in het uitvoeren van zijn of haar project. Lean Experience Center Tijdens de trainingen maken we standaard al veel gebruik van games, cases en oefeningen. Recentelijk hebben we op onze locatie in Enschede het Lean Experience Center geopend, waar deelnemers de voordelen van het werken volgens Lean methodieken daadwerkelijk kunnen ervaren. In een gesimuleerde fietsfabriek werken de deelnemers als team aan het verbeteren van de processen en de werkplekorganisatie. Cedeo kwaliteitskenmerk Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor opleidingsorganisaties. Cedeoerkenning vindt plaats op basis van klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Sinds 1 oktober 2010 is aan Symbol het Cedeo kwaliteitskenmerk verleend voor zowel de open trainingen als voor de maatwerktrainingen en coaching. In 2014 is het kwaliteitskeurmerk opnieuw verleend, als gevolg van een zeer positief resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek. Klanten waarderen het maatwerk van Symbol met een 96,7 (in 2012 een 86,5) en de open trainingen met een 93,8 (in 2012 een 88,4). Internationale erkenning Tenslotte is ook een erkenning van de training een belangrijk element. Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. Voor onze Lean Six Sigma opleidingen wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om een internationaal erkend certificaat te behalen. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de LSSA (Lean Six Sigma Academy), APMG, isqi en de Universiteit Twente. 6 7

5 Onze aanpak WIJ ZIEN ASPECTEN ALS KWALITEIT, EFFICIËNTIE EN INNOVATIE DE KOMENDE JAREN STEEDS BELANGRIJKER WORDEN. ORGANISATIES DIE KWALITEITSMANAGEMENT EFFECTIEF TOEPASSEN, PRESTEREN AANMER KELIJK BETER. ZE HEBBEN MEER INZICHT IN DE EIGEN BEDRIJFSVOERING, LAGERE KOSTEN, MEER TEVREDEN KLANTEN EN MEDEWERKERS, MINDER KLACHTEN, EEN BETERE CONCURRENTIEPOSITIE EN EEN HOGER RENDEMENT. ONZE AANPAK Om excellent te kunnen presteren, is het belangrijk de samenhang te kennen tussen de drie gebieden die de resultaten beïnvloeden. Een verandering binnen één van deze gebieden heeft namelijk invloed op de andere twee. PEOPLE PROCESS Personen die de activiteiten aansturen en uitvoeren Samenhang van activiteiten die het product of de dienst voortbrengen PRODUCT Product of dienst alsmede de middelen en systemen die hiervoor nodig zijn PROCESS Procesverbetering: Het volgende Maturity level bereiken Op weg naar World Class Performance doorlopen organisaties een vijftal fases. Ieder niveau kent zijn eigen doelstellingen die eerst behaald dienen te worden, alvorens een organisatie succesvol kan opereren op het volgende, hogere niveau. Wij brengen in kaart in welke fase uw organisatie zich op dit moment bevindt en begeleiden vervolgens het proces om tot een hoger niveau te komen. 5 Reliability LEADERSHIP PEOPLE COMPETENCES 4 Capability STRATEGY RESULTS 3 Stability PROCESS 2 Culture INNOVATION PRODUCT SERVICE QUALITY MANAGEMENT 5. Creëer robuuste designs Design for Six Sigma (DMADV) Risk Management Reliability engineering 4. Creëer capable processen Six Sigma doorbraakprojecten (DMAIC) Reduceren van varia e Sta s sche analyses 3. Creëer stabiele en efficiënte processen Flow & Elimineren van verspillingen Onderhandenwerk beheersing Value Stream Mapping 2. Creëer een Con nu verbetercultuur Kaizen events & 'Go to Gemba' Problem solving Short Interval Management 1. Creëer een stabiel fundament Professionele werkomgeving Standaardisa e & Discipline Kwaliteitsmanagement 1 Structure PEOPLE PRODUCT & SERVICE Leiderschap: De goede dingen doen en de dingen goed doen Zo zijn er meer quotes over het verschil tussen leiderschap en management. De weg naar excellent presteren begint vaak met het verstevigen van de kwaliteit van het leiderschap en management in uw organisatie. Symbol ondersteunt hierin enerzijds door vakinhoudelijke coaching op het gebied van procesverbetering en kwaliteitsmanagement, en anderzijds door te coachen op leiderschap. Competenties: Kennis en kunde van medewerkers Kennis en kunde van medewerkers vormen het fundament van de organisatie. Het vergroten van kennis door middel van training is slechts één element in het ontwikkelen van competenties. Deze kennis moet in de praktijk ook optimaal worden toegepast. Daarom vinden wij het coachen van medewerkers bij het uitvoeren van verbeterprojecten en het begeleiden van organisaties in het optimaal benutten van talent minstens zo belangrijk. Innovatie: Vernieuwen van producten en diensten Innovatie is de formule voor toekomstig succes en rendement. Daarom dienen organisaties continu te werken aan het innoveren van producten en diensten die voldoen aan de verwachtingen van de klant of deze overtreffen. Onze diensten op het gebied van Innovatiemanagement, Design for Six Sigma en Systems Engineering leveren hierin een effectieve en waardevolle ondersteuning. Kwaliteitsmanagement: Kwaliteitssysteem en performance management Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kwaliteit loont! Organisaties die kwaliteitsmanagement en performance management effectief toepassen hebben meer inzicht, meer tevreden klanten, een betere concurrentiepositie, lagere kosten en een hoger rendement. Symbol ondersteunt om meer te halen uit het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem en realiseert een kwaliteitsbewuste, procesgerichte organisatie. 8 9

6 Management & Masters EEN CHAMPION IS EEN INITIATOR EN OPDRACHTGEVER VAN EEN LEAN SIX SIGMA PROJECT. DE CHAMPION IDENTIFICEERT PROJECTEN DIE BIJDRAGEN AAN DE AFDELINGS EN BUSINESSDOELSTELLINGEN EN COACHT DE GREEN BELT OF BLACK BELT IN DE UITVOERING. LEAN SIX SIGMA CHAMPION MANAGEMENT & MASTERS Het Management Team, projectleiders en andere leidinggevenden van bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met Lean en Six Sigma of daar binnenkort mee beginnen. In veel gevallen wordt deze training met het Management Team georganiseerd aan het begin van een breder Lean of Six Sigma implementatietraject. Tijdens de training wordt gekeken waar de organisatie nu staat, wat de doelstellingen zijn en hoe het plan er uit moet zien om deze doelstellingen te realiseren. De training is ook op basis van open inschrijving te volgen waarbij u samen met anderen bespreekt wat de mogelijkheden zijn voor een Lean of Six Sigma implementatie. Na deze training bent u in staat aan te geven hoe Lean en Six Sigma bijdragen aan de businessdoelstellingen. U bent in staat de juiste projecten te selecteren, af te bakenen en de voortgang te beoordelen. Tenslotte weet u wat de succesfactoren en valkuilen zijn bij het invoeren van Lean Six Sigma. World Class maturity model Uitvoeren Lean Six Sigma Scan & Opstellen improvement roadmap Hoshin Kanri / Policy Deployment Projectselectie (selecteren, prioriteren en afbakenen) Lean Six Sigma organisatie (rollen en verantwoordelijkheden) Opzetten Kaizen organisatie / Continu verbeterteams Lean Principles en Tools DMAIC roadmap De juiste vragen stellen tijdens Six Sigma Tollgate reviews CAP Change Acceleration Process (Kotter) Change Management volgens Dual Core benadering (Daft) Communicatie en het House of Quality Toyota Kata aanpak De training kan zowel incompany als op basis van open inschrijving gevolgd worden. De inhoud wordt afgestemd op de behoefte van de deelnemers. De open training vindt plaats bij één of twee van de deelnemende bedrijven en organisaties. Naast theoretische kennis bespreken we ook de praktische toepassing van Lean Six Sigma bij deze bedrijven. Het leren van elkaar is een belangrijk onderdeel van de open training. De training voorziet in een trainingsmanual voor elke deelnemer. Verder ontvangt u een toegangscode voor de online Lean Six Sigma Scan. Deze kan breed binnen de organisatie gebruikt worden. Management 1.195, p.p. 2 dagen Eindhoven, Enschede, Utrecht op aanvraag 10 11

7 MANAGEMENT & MASTERS VEEL BEDRIJVEN ZULLEN ZICH HERKENNEN IN HET PROBLEEM DAT AAN HET EINDE VAN HET JAAR NIET ALLE DOELSTELLINGEN ZIJN BEHAALD EN PROJECTEN SUCCESVOL ZIJN AFGEROND. HOSHIN KANRI (OOK WEL POLICY DEPLOYMENT GENOEMD) IS EEN STRATEGISCHE PLANNINGSMETHODIEK DIE HELPT BIJ HET AANBRENGEN VAN FOCUS EN HET MONITOREN VAN DE VOORTGANG OP DE FOCUSPROJECTEN. VEEL ORGANISATIES STAAN AAN HET BEGIN OF ZIJN INMIDDELS VOL ENTHOUSIASME BEZIG MET DE IMPLEMENTATIE VAN LEAN. NA EEN GOEDE START KOMT DE ORGANI SATIE IN EEN IMPASSE EN WORDT DOOR HET PERSONEEL VOORAL GEKEKEN NAAR DE LEIDINGGEVENDEN. VERWACHT WORDT DAT DE LEIDINGGEVENDE HET VOORTOUW NEEMT EN OOK DE ROUTE UITSTIPPELT DIE DE ORGANISATIE GAAT BEWANDELEN. DIT BLIJKT VOOR VEEL LEIDINGGEVENDEN ERG LASTIG TE ZIJN. HOE DIT PRECIES IN ZIJN WERK GAAT EN OP WELKE MANIER DE MEDEWERKERS HET BESTE BETROKKEN KUNNEN WORDEN, BEHANDELEN WE IN EEN VIERTAL MASTERCLASSES. HOSHIN KANRI POLICY DEPLOYMENT LEAN LEADERSHIP MASTERCLASSES Management team, afdelingsmanagers, projectleiders en andere leidinggevenden. Management en projectleiders die binnen een organisaties verantwoordelijk zijn voor continu verbeteren De training wordt incompany gegeven met het betrokken MT. Een traject bestaat doorgaans uit 3 tot 5 sessies van een halve dag. De training zal starten met het geven met een korte theoretische uitleg van Hoshin Kanri en de filosofie achter deze methodiek. Daarna gaan we met de betrokkenen aan de slag om Hoshin daadwerkelijk toe te passen. Hierbij nemen we het strategische plan, lopende projecten en prioriteiten als vertrekpunt. Het resultaat van de sessies is een ingevulde Hoshin matrix en bowler chart op toplevel niveau. Bepalen en concretiseren van de 3 5 jaar doelstellingen Bepalen van de doelstellingen voor het komende jaar Benoemen van KPI s op de jaardoelen Benoemen van de roadblocks voor het bereiken van de doelen Toepassen van de 5Why techniek op de roadblocks Opstellen van een Affinity Diagram en Tree Diagram Benoemen en prioriteren van doorbraakprojecten Het aanwenden van collectieve denkkracht m.b.v. het Catchball principe Bepalen van TTI s (Targets to Improve) op de doorbraakprojecten Opstellen van een Bowler Chart om voortgang te monitoren Vertalen van de toplevel Hoshin matrix naar tweede niveau matrices Bespreken hoe TTI s op hoofdniveau te vertalen zijn naar visueel management op de werkvloer Bespreken hoe doorbraakprojecten passen in de bestaande projectorganisatie In deze Masterclasses leert u hoe u een strategie kunt omzetten tot een plan van aanpak. Waar staat de organisatie nu, waar gaat de organisatie naartoe en wat moet er gebeuren om de doelstellingen te bereiken. Naast het opstellen van een gedegen plan van aanpak, bespreken we hoe u de medewerkers kunt betrekken bij het continu verbeterproces. Masterclass 1 Voorwaarden voor een goed presterende organisatie Uitgangspunten High Performance Organisaties (HPO) Hoshin Planning Masterclass 2 Leiderschap tijdens Lean implementatie Situationeel leiderschap Creëren van inzicht in de leiderschapaspecten die van belang zijn tijdens de Lean journey Masterclass 3 Gebruik van aanwezige competenties tijdens een Lean journey Herkennen, ontwikkelen en op de juiste wijze inzetten van talenten van de medewerkers Masterclass 4 Continu verbeteren; de verbeterkata Toyota Kata aanpak Rol als coach bij het aanleren van nieuwe gewoonten of technieken ter verbetering De training voorziet in een handout voor elke deelnemer. Verder ontvangt u een Hoshin template. De Masterclasses kunnen onafhankelijk worden gevolgd, maar vormen als geheel een basis voor de leidinggevenden om hun organisatie door het Lean traject te leiden. De training voorziet in een manual met daarin de presentaties. Management Management 2.495, p.p. 4 dagdelen 4 dagen Enschede, Utrecht op aanvraag op aanvraag 12 13

8 MANAGEMENT & MASTERS MASTER BLACK BELTS BESCHIKKEN OVER EXCELLENTE DESKUNDIGHEID EN KENNIS OP HET GEBIED VAN PROCESS IMPROVEMENT. MASTER BLACK BELTS ZIJN VERANTWOOR DELIJK VOOR HET MANAGEN VAN LEAN SIX SIGMA PROGRAMMA S. ZE ONDERSTEUNEN HET MANAGEMENT IN HET SELECTEREN VAN DE JUISTE DOORBRAAKPROJECTEN EN COACHEN GREEN EN BLACK BELTS IN HET UITVOEREN VAN DEZE PROJECTEN. DAARNAAST ZIJN ZIJ IN STAAT TRAININGEN TE ONTWIKKELEN EN TE GEVEN OP ZOWEL YELLOW BELT ALS BLACK BELT NIVEAU. SNEL EN DOELTREFFEND VERANDERINGEN KUNNEN DOORVOEREN IS EEN VOORWAARDE VOOR EEN SLAGVAARDIGE ONDERNEMING. IN DE HUIDIGE TIJD WORDEN IMMERS STEEDS STRENGERE EISEN GESTELD EN ZIJN ER STEEDS HOGERE VERWACHTINGEN BIJ BEDRIJVEN. GOED PROJECTMANAGEMENT IS DAN ONONTBEERLIJK OM SNEL TE KUNNEN ANTICIPEREN OP WIJZIGINGEN IN DE MARKT. MASTER BLACK BELT PROJECTMANAGEMENT (INTRODUCTIE) Black Belts met minimaal vijf jaar projectervaring die zich verder willen ontwikkelen tot Master Black Belt, LSS Deployment leader of LSS trainer. Om deel te kunnen nemen aan deze training dient u te voldoen aan de volgende criteria: Geslaagd voor Black Belt examen (ASQ, LSSA of vergelijkbaar) Minimaal vijf jaar praktische ervaring in het uitvoeren van GB en BB projecten Enkele jaren ervaring in het coachen van GB s of BB s U dient een afgerond Lean Six Sigma project mee te nemen en te verdedigen in de training Na deze training bent u in staat problemen efficiënt en gestructureerd te identificeren en op te lossen. U bent tevens in staat verbeterprojecten en veranderprojecten daadkrachtig te managen. Naast het opdoen van nieuwe technieken en kennis, dient u ook een eigen project te presenteren en een onderwerp (naar keuze) te doceren. U ontvangt hierover feedback van de groep, een ervaren MBB en een onderwijskundige. Het programma bestaat uit een 10tal Master classes die circa eens per maand georganiseerd worden. Projectleiders en projectmanagers (startend). Na deze training bent u bekend met de basisbeginselen en met de verschillende methodes van projectmanagement. Vooraf aan de training stelt u zichzelf een aantal persoonlijke leerdoelen. Deze leerdoelen helpen u om effectiever te worden in uw rol als projectmanager. Tijdens de training ontvangt u feedback over de wijze waarop u deze leerdoelen kunt bereiken. Inleiding in projectmanagement Methodes (IPMA, PRINCE2, GOKIT, DMAIC) Starten van een project Leidinggeven aan een project Stakeholder management Risicomanagement Projecten organiseren en plannen Communicatie gedurende projecten Projectrapportage Valkuilen en kansen Feedback op persoonlijke leerdoelen MBB 1 Organizational design and commitment (1 day) MBB 2 Agile project management (2 days) MBB 3 Coaching and mentoring (2 days) MBB 4 Strategy and strategy development (1 day) MBB 5 Lean Six Sigma deployment (1 day) MBB 6 Organizational finance and business performance metrics (1 day) MBB 7 Advanced design of experiments (2 days) MBB 8 Leadership & Crossfunctional competencies (1 day) MBB 9 Training design and delivery (2 days) MBB10 Advanced measurement methods and other statistical tools (2 days) Indien de training incompany wordt gegeven, wordt de inhoud bedrijfsspecifiek gemaakt. Eigen projecten en projectaanpak staan hierbij centraal. De training voorziet in een trainingsmanual met daarin de presentatie. Verder ontvangt u een aantal handige projectmanagement templates. Het programma heeft een doorlooptijd van ongeveer een jaar. U kunt echter op elk moment instromen. De training voorziet in een tweetal trainingsmanuals met daarin de presentaties en oefeningen. Verder krijgt u een aantal handige templates. Black Belt met minimaal 5 jaar projectervaring HBO/HBO , p.p. 495, p.p. 15 dagen 1 dag Utrecht Enschede, Utrecht op aanvraag op aanvraag 14 15

9 MANAGEMENT & MASTERS HET GEBRUIK MAKEN VAN METHODEN, TECHNIEKEN EN INSTRUMENTEN VAN PROJECTMANAGEMENT IS NOODZAKELIJK, MAAR DEZE ALLEEN GEVEN ONVOLDOENDE GARANTIE VOOR PROJECTSUCCES. DEZE TRAINING BEHANDELT, NAAST DE HARDE ASPECTEN OOK DE ZACHTE ASPECTEN VAN PROJECTMANAGEMENT. IN DEZE PRAKTISCH GEORIËNTEERDE TRAINING MAAKT DE PROJECTENGINEER KENNIS MET DE TOOLS OM COMPETENTIES, CREATIVITEIT, COMMUNICATIE EN COMMITMENT TE ONTWIKKELEN BIJ ZIJN PROJECTEN. IN PROJECTEN WORDT STEEDS VAKER VOOR EEN AGILE OF SCRUM AANPAK GEKOZEN. SNELLER EN GOEDKOPER BETERE SYSTEMEN REALISEREN IS HET DOEL. EVENALS EEN OPTIMALE AANSLUITING BIJ DE WENSEN VAN DE OPDRACHTGEVER. DE SCRUM MASTER HELPT HET TEAM OM STEEDS MEER AGILE TE WORDEN. HIJ FACILITEERT DE TEAMSESSIES EN IS ACTIEF OP ZOEK NAAR HET VERWIJDEREN VAN BELEMMERINGEN EN RISICO S. WIL JE INZICHT EN VAARDIGHEID? DE VALKUILEN VAN SCRUM VOORKOMEN? VOLG DAN DEZE SCRUM MASTER CURSUS, JE BENT DAN IN STAAT SCRUM SUCCESVOL TOE TE PASSEN IN PROJECTEN. PROJECTMANAGEMENT VOOR ENGINEERS SCRUM MASTER Projectengineers/technisch medewerkers die vanuit de projectorganisatie (sub)projecten moeten leiden maar geen fulltime projectleider/manager zijn. Elke professional en manager kan Scrum Master worden. Deze training is dan ook geschikt voor een breed scala aan functies: engineers, productontwikkelaars en projectleiders Na deze training weet u wat leiderschap binnen projecten inhoudt, kunt u een projectplanning opzetten, heeft u het belang van duidelijke communicatie ervaren en heeft u kennis van alle aspecten van projectmatig werken. Er wordt een projectteam geformeerd met een democratisch gekozen project. Dit is de rode draad door de training. Met elkaar komt u alle onderwerpen tegen en in het projectteam werkt u aan uw eigen leerdoelen en die van de groep. Doordat de deelnemers uit een technische omgeving komen, gaan de cases over technische projecten. Aan de orde komen onder andere: Basisprincipes van planmatig/projectmatig werken Werken met doelstellingen en gewenste resultaten Werken volgens een stappenplan Projectmatig werken in de eigen functie Leiderschap binnen projecten Projectplanningen opzetten Communicatie binnen projecten De training voorziet in een lesboek en trainingsmanual met opdrachten. Na deze training bent u in staat Scrum succesvol toe te passen in projecten. Als Scrum Master raakt u met deze cursus thuis in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een Scrumproject te laten slagen. U helpt het team om de performance van het development team te verhogen door steeds meer agile te worden. U faciliteert de teamsessies en bent in staat om actief belemmeringen en risico s te verwijderen. We voeren de training uit op een Scrum manier. Dat betekent dat we aan het begin van de training aangeven wat de onderwerpen zijn die we in ieder geval belangrijk vinden om te behandelen, en dat vullen we aan met vragen / verwachtingen / problemen die de cursisten willen inbrengen. Vervolgens laten we de cursisten aangeven hoe belangrijk ze de onderdelen vinden (op een Scrum/agile manier), zodat de nadruk komt te liggen op de echt belangrijke delen. Op die manier houden we maximaal rekening met het niveau en de wensen van de groep. Relatie tussen Scrum, agile en andere methoden Scrum principes & proces Scrum events: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review/demo, Retrospective Scrum artifacts: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment Scrum rollen: Product Owner, Scrum Master, Development Team Scrum Board, Planning Poker, Burndown Charts User stories / INVEST Release planning Scrum of Scrums Money for nothing & Change for free Tips voor Scrum Masters en Product Owners FullScrum of ScrumBut Embedding Scrum in de organisatie en Verandermanagement Overige vragen / verwachtingen / problemen uit de groep De training voorziet in een handout voor elke deelnemer , p.p , p.p. 5 dagen 2 dagen Eindhoven, Enschede Bilthoven, Enschede op aanvraag 16 17

10 Publieke sector & Dienstverlening LEAN SI DE WERKPLEK IS DE SPIEGEL VAN DE ORGANISATIE. ALS DE OMGEVING NIET GEORGANISEERD IS, GEEFT DAT EEN WEERGAVE VAN DE AANDACHT DIE DE ORGANISATIE HEEFT VOOR DE KLANT EN HET PRODUCT OF DIENST. EEN OPGERUIMDE AFDELING WERKT KWALITEIT IN DE HAND EN IS DAAROM HET STARTPUNT VOOR ELKE VERBETERING! 5S OP KANTOOR Aanpak PUBLIEKE SECTOR & DIENSTVERLENING 5S gaat over het slim organiseren van de werkomgeving ( Good Housekeeping ). We maken medewerkers bekend met de methodiek en we begeleiden bedrijven bij het daadwerkelijk realiseren van een meer gestructureerde omgeving. S1: Scheiden Geen onnodige dingen op de werkplek S2: Schikken Alles heeft een vaste plek S3: Schoonmaken Voortdurend zorgdragen voor een nette en geordende werkplek S4: Standaardiseren Maak visuele afspraken, procedures en regelingen S5: Standhouden Borgen van standaarden en discipline Tijdens een intakegesprek met de afdelingsmanager of de lijnverantwoordelijke, brengen we de betrokken afdelingen in kaart, bepalen we de doelstelling en stellen we de randvoorwaarden op. Tijdens de eerste 5S dag behandelen we eerst kort de theorie. Naast de 5S methodiek besteden we ook aandacht aan de 8 type verspillingen. Vervolgens gaan de medewerkers, in groepjes, met een camera de afdeling op. Ze leggen de huidige situatie vast, waarna ze starten met het labelen van onnodige dingen en het verwijderen ervan. Al aan het eind van de eerste dag zal de werkomgeving er gegarandeerd beter uitzien. Elke medewerker die direct of indirect betrokken is bij verbeterprojecten op de werkvloer dient betrokken te worden bij dit traject. Indien u meer wil weten over 5S op de werkvloer of 5S op kantoor, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies. De training voorziet in een handout voor elke deelnemer. Alle niveaus en duur op aanvraag 18 19

11 LEAN SI PUBLIEKE SECTOR & DIENSTVERLENING DOOR HET DOEN VAN EEN LEAN GAME DAGEN WE EEN GROEP MENSEN UIT OM BINNEN EEN BEPAALDE TIJD ZOVEEL MOGELIJK ORDERS TE VERWERKEN. IN DE EERSTE RONDE ZAL DIT, ZONDER SAMENWERKING EN VOORBEREIDING, TOT EEN TAMELIJK CHAOTISCHE WERKWIJZE EN EEN TELEURSTELLEND RESULTAAT LEIDEN. NA EEN AANTAL RONDES ZAL SNEL DUIDELIJK WORDEN DAT HET OOK ANDERS KAN. OVERHEDEN WORDEN STEEDS MEER GEDWONGEN OM DEZELFDE DIENSTEN TE LEVEREN MET MINDER MENSEN. TEGELIJKERTIJD NEEMT OOK DE DRUK TOE OM DE DOORLOOPTIJDEN TE VERKORTEN EN DE KWALITEIT TE VERBETEREN. UW EERSTE REACTIE IS WELLICHT DAT DIT NIET MOGELIJK IS. NA DEZE TRAINING ZIET U ECHTER DE MOGELIJKHEDEN OM HET ANDERS EN DOELMATIGER TE DOEN. DEZE TRAINING BEHANDELT EEN AANTAL PRAKTISCHE INSTRUMENTEN, MAAR GEEFT OOK AAN HOE U VERANDERINGEN KUNT REALISEREN. LEAN EXPERIENCE (INCL. LEAN GAME) LEAN IN DE PUBLIEKE SECTOR Elke medewerker die direct of indirect betrokken is bij procesverbetering of efficiënter werken. Voor alle medewerkers van gemeenten, provinciale overheden en rijksoverheid die de stap naar een efficiëntere organisatie willen maken, maar nog niet toe zijn aan Six Sigma. Door een interactief programma krijgen de deelnemers inzicht in de basisbegrippen van Lean. We doen dit door hen zelf te laten beleven wat de resultaten zijn als de Lean principes gebruikt worden. Als uiteindelijk de ogen van de deelnemers geopend zijn, is iedereen in staat om te benoemen wat dit voor de eigen werkzaamheden en werkomgeving betekent. Ook uitermate geschikt voor Teambuilding. Na deze training bent u bekend met de Lean management principes en met een aantal veel gebruikte instrumenten. Door het spelen van een Lean game, ervaart u dat het anders kan. Tijdens de training besteden we veel tijd aan de mate van effectiviteit van interventies. Samen met u onderzoeken we wat de beste manier is om uw organisatie efficiënter in te richten en hoe Lean u daarbij kan ondersteunen. De Lean game simuleert een orderverwerkingsproces. We spelen verschillende rondes, met tussendoor theorie en aanwijzingen. De eerste ronde zal niet leiden tot het gewenste resultaat. Na enkele tips krijgen de teams de tijd om hun eigen proces en werkwijze goed te analyseren. Dit komt neer op Geen fouten maken, Goed samenwerken en communiceren, Uitbalanceren van werkzaamheden, OnePieceFlow, Pull en Beheersing van onderhandenwerk. Een goede voorbereiding en samenwerking zullen uiteindelijk leiden tot een verbazingwekkend resultaat! De 5 Lean principes en de 8 type verspillingen Waarde: Bepaal wat waarde is voor de klant Waardestroom: Identificeer de waardestroom Flow: Creëer een constante flow Pull: Produceren / Leveren op basis van vraag Perfectie: Continu verbeteren (PDCA) Identificeren en elimineren van verspillingen De Kaizen verbetercultuur First Time Right principe Rollen en verantwoordelijkheden Samenwerken Lean Management Principes (Waarde, Flow, Pull,..) Ervaar de Lean principes door het spelen van een Lean game 5S voor werkplekorganisatie en ICT Zaakgericht werken Value Stream Mapping: Visualiseren van processen Identificeren en elimineren van verspillingen Flow brengen in een administratieve omgeving Kaizen Continu verbeteren op kantoor Het praktisch toepassen van Lean De organisatie in beweging zetten De training voorziet in een trainingsmanual met daarin alle presentaties en oefeningen. De training voorziet in een handout voor elke deelnemer. MBO / HBO Alle niveaus 595, p.p , p.p. 2 dagen 4 dagen Enschede, Utrecht Groningen, Utrecht op aanvraag op aanvraag 20 21

12 PUBLIEKE SECTOR & DIENSTVERLENING EEN YELLOW BELT IS BEKEND MET DE LEAN MANAGEMENT PRINCIPES EN DE SIX SIGMA AANPAK. DE YELLOW BELT WERKT ZELFSTANDIG AAN HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN IN ZIJN EIGEN WERKOMGEVING. OOK NEEMT DE YELLOW BELT ALS TEAMLID DEEL AAN GROTERE LEAN OF SIX SIGMA PROJECTEN. EEN ORANGE BELT IS KUNDIG OP HET GEBIED VAN BASIC PROBLEM SOLVING EN IS BEKEND MET DE LEAN SIX SIGMA METHODIEK EN TOOLS. DE ORANGE BELT IS TEAMLEIDER BIJ VERBETERPROJECTEN IN ZIJN DIRECTE WERKOMGEVING. TEVENS LEVERT HIJ ALS TEAMLID EEN CONSTRUCTIEVE BIJDRAGE AAN GROTERE GREEN OF BLACK BELT PROJECTEN. LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT LEAN SIX SIGMA ORANGE BELT Iedere medewerker die direct of indirect betrokken is bij verbeterprogramma s. Na deze awarenesstraining bent u bekend met de Lean en Six Sigma methodieken. U bent in staat om met eenvoudige Lean Six Sigma instrumenten problemen in uw eigen omgeving op een doeltreffende manier aan te pakken. Daarnaast kunt u als teamlid in een groter project een volwaardige bijdrage leveren omdat u de taal en de aanpak kent. Omdat deze training veelal incompany wordt gegeven, bent u in staat om zelf aan te geven op welke elementen de focus moet komen te liggen in deze training. Alle medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij Lean of Six Sigma projecten, waaronder proceseigenaren, administratieve en financiële medewerkers en medewerkers kwaliteitszorg. Na deze training bent u bekend met de methodiek alsmede de belangrijkste tools, begrippen en afkortingen binnen Lean Six Sigma. U leert wat Lean Management en Six Sigma voor een dienstverlenende organisatie kunnen betekenen en hoe u kunt bijdragen aan het verbeteren van processen. Deze training bestaat uit een aantal games waarmee de deelnemers ervaren wat de principes van de Lean en Six Sigma elementen kunnen betekenen in de dagelijkse praktijk. De theorie en oefeningen beperken zich tot het kennismaken met de principes, begrippen en instrumenten. Het uitvoerig behandelen van de achterliggende theorie valt buiten de doelstelling van deze training. Lean principes & Lean simulatiegame 5S werplekorganisatie & Visueel Management Lean Six Sigma Project Management (DMAIC & PDCA) Rollen & Verantwoordelijkheden Process Mapping & Introductie Value Stream Mapping Kaizen continu verbeteren Root Cause Analysis, Ishikawa en Cause & Effect Voice Of Customer & CTQ Flowdown Katapult game: Het ervaren van variatie Inleiding data typen & basisstatistiek (gemiddelde, spreiding) Visualisatie van Data Gebruik van meetsystemen Procesprestatiemetrics FMEA Failure Mode & Effect Analysis Lean Management Principes (Flow, Pull,..) Lean simulatiegame Begrijpen van de Voice of the Customer en Klantwaarde Opzetten van een CTQ Flowdown Meetbaar maken van procesprestaties en kwaliteit 5S werkplekorganisatie Visualiseren van processen (Stroomdiagram, Swimlane, VSM) Identificeren en elimineren van de 8 typen verspillingen Risicoanalyse m.b.v. Failure Mode Effect Analysis Visualiseren van data (Pareto, Bar Chart, Pie Chart, Histogram, Box Plot, Time Series Plot, Scatter Plot) Problemsolvingtechnieken (Ishikawa, Cause & Effect,..) Het ervaren en reduceren van variatie Kaizen Continu verbeteren op kantoor Samenwerken aan een praktische Lean Six Sigma case De training voorziet in een trainingsmanual met daarin alle presentaties. Verder ontvangt u een oefenboek en een aantal handige templates. De training voorziet in een trainingsmanual met daarin alle presentaties en oefeningen. MBO / HBO MBO / HBO 895, p.p , p.p. 3 dagen 4 dagen Enschede, Utrecht Utrecht op aanvraag op aanvraag 22 23

13 PUBLIEKE SECTOR & DIENSTVERLENING EEN GREEN BELT IN EEN DIENSTVERLENENDE ORGANISATIE IS IEMAND DIE VERANT WOORDELIJK IS VOOR HET EFFICIËNT INRICHTEN EN UITVOEREN VAN PROCESSEN. DOOR DE JUISTE COMBINATIE VAN SPECIALISTISCHE KENNIS, LEAN MANAGEMENT, STATISTISCHE ANALYSE EN DE GESTRUCTUREERDE LEAN SIX SIGMA METHODIEK BEREIKT DE GREEN BELT SIGNIFICANTE VERBETERINGEN IN DOORLOOPTIJD EN KWALITEIT. BLACK BELTS IN EEN DIENSTVERLENENDE ORGANISATIE ZIJN ENERZIJDS PROCESANALISTEN, VERANTWOORDELIJK VOOR HET ANALYSEREN EN OPTIMALISEREN VAN PROCESSEN EN ANDERZIJDS VERANDERMANAGERS, VERANTWOORDELIJK VOOR HET EFFICIËNT INRICHTEN VAN ORGANISATIES. DEZE PROFESSIONALS ZIJN IN STAAT OM ANALYTISCHE INSTRUMENTEN TE COMBINEREN MET DE BELANGRIJKSTE ASPECTEN VAN VERANDERMANAGEMENT. LEAN SIX SIGMA GREEN BELT LEAN SIX SIGMA BLACK BELT Projectleiders, afdelingsmanagers, proceseigenaren en procesbeheerders. U kunt na deze training eventueel doorstromen naar de Black Belt training. Projectmanagers, afdelingsmanagers, (business) consultants en proceseigenaren. Na deze training kijkt u anders tegen processen aan. U kunt overbodige activiteiten identificeren en procesprestaties objectiever beoordelen. U beheerst de instrumenten waarmee u processen efficiënter kunt inrichten en fouten kunt reduceren. Betere procesprestaties en een hogere kwaliteit zijn het resultaat. Dit vertaalt zich in lagere kosten en een hogere klanttevredenheid. Na deze training beschikt u over een uitgebreide set aan instrumenten om processen op een andere manier te analyseren. U kunt procesprestaties objectiever beoordelen en uw bevindingen statistisch onderbouwen. In deze training leert u bovendien hoe u organisaties en processen efficiënter en effectiever kunt inrichten. Dit vertaalt zich in lagere operationele kosten, een hogere klanttevredenheid en een wendbare organisatie. De gedetailleerde LSSA skill set met alle onderwerpen en leerdoelen is te downloaden van onze site. De gedetailleerde LSSA skill set met alle onderwerpen en leerdoelen is te downloaden van onze site. Lean Management Principes (Waarde, Flow, Pull,..) Lean simulatie game Project Management (Roles & Responsibilities, Project Charter, DMAIC,..) Voice of the Customer & CTQ Flowdown Process Performance Metrics Meetbaar maken van processen & Meetsysteemanalyse Visualiseren van data m.b.v. Minitab (Pareto, Bar Chart, Pie Chart, Dot Plot, Histogram, Box Plot, Time Series Plot, Scatter Plot) Analytische technieken (Pareto, Cause & Effect, Capability,..) 5S werkplekorganisatie Value Stream Mapping & Procesverbetering Identificeren en elimineren van verspillingen Risico analyse m.b.v. Failure Mode Effect Analysis Statistische technieken (Hypotheses, Correlatie, Regressie, ANOVA, SPC, Kansberekening,..) Kaizen Continu verbeteren op kantoor Lean Six Sigma case & Proefexamen De training voorziet in een tweetal trainingsmanuals met daarin alle presentaties. Verder ontvangt u een aantal handige templates, een oefenboek en het boek Lean Six Sigma for Service van auteur Quentin Brook. Opzetten van een Lean Six Sigma organisatie Project Management (Project Charter, DMAIC, Scrum,..) Voice of the Customer & CTQ Flowdown QFD Quality Function deployment Process Performance Metrics & Meetsysteemanalyse (MSA) Visualiseren van data m.b.v. Minitab (Pareto, Bar Chart, Pie Chart, Dot Plot, Histogram, Box Plot, Time Series Plot, Scatter Plot) Organisatie van werkomgeving en activiteiten (5S & Operational Management) Value Stream Mapping & Procesverbetering Identificeren en elimineren van verspillingen Instrumenten voor probleemanalyse & Brainstorming Opzetten en uitvoeren van experimenten m.b.v. Design of Experiments (DOE, RSM,..) Statistische analyses (Probability Distribution, Nonnormal data, Transformaties, SPC,..) Analyseren van attributieve data (Chisquare, Attributive agreement,..) Hoshin planning, Project selection & Project tracking Business Performance Measures (INK) Lean Six Sigma Scan Lean Accounting Human Dynamics & Change Acceleration Process (CAP) Tijdens de training maken we gebruik van Minitab. U ontvangt een 60 dagen trial version voor uw eigen laptop. Tijdens de trainingsessies kunt u eventueel ook gebruikmaken van een beschikbare laptop. De training voorziet in een drietal trainingsmanuals met daarin alle presentaties. Verder ontvangt u een aantal handige templates, een oefenboek en het boek Lean Six Sigma for Service van auteur Quentin Brook. Tijdens de training maken we gebruik van Minitab. U ontvangt een 60 dagen trial version voor uw eigen laptop. Tijdens de trainingsessies kunt u eventueel ook gebruikmaken van een beschikbare laptop , p.p , p.p. 8 dagen 16 dagen, incl. 2 coachingsdagen Amsterdam, Enschede, Groningen, Utrecht Amsterdam, Enschede, Groningen, Utrecht op aanvraag op aanvraag 24 25

14 PUBLIEKE SECTOR & DIENSTVERLENING U HEEFT REEDS DE GREEN BELT TRAINING GEVOLGD EN BENT ENTHOUSIAST OVER DE INHOUD EN DE RESULTATEN DIE U ERMEE HEEFT BEREIKT. ALS U ZICH WILT VERDIEPEN EN VERBREDEN IN DE LEAN SIX SIGMA METHODIEK, KUNT U DEZE UPGRADETRAINING VOLGEN. DE PRAKTIJK LEERT DAT VEEL GREEN BELTS EN BLACK BELTS IN HET BEGIN NOG ZOEKEN NAAR DE TE VOLGEN WEG EN HET SELECTEREN VAN DE TOOLS DIE TOEGEPAST MOETEN WORDEN. EEN ERVAREN MASTER BLACK BELT VAN SYMBOL HELPT GREEN BELTS EN BLACK BELTS OM HUN PROJECTEN SUCCESVOL UIT TE VOEREN EN OBSTAKELS WEG TE NEMEN. NA HET AFRONDEN VAN EEN OF TWEE PROJECTEN, ONDERSTEUND DOOR EEN ERVAREN (MASTER) BLACK BELT, IS DE GREEN BELT OF BLACK BELT DOORGAANS PRIMA IN STAAT OM PROJECTEN ZELFSTANDIG UIT TE VOEREN. G2B GREEN TO BLACK BELT UPGRADE LEAN SIX SIGMA COACHING Alle personen die de Green Belt training hebben gevolgd. Heeft u elders een Green Belt training gevolgd, raadpleeg dan de inhoud van de LSSA Green Belt skill set. Na deze training bent u in staat problemen efficiënt en gestructureerd te identificeren en op te lossen. U bent tevens in staat verbeterprojecten en veranderprojecten daadkrachtig te managen. Betere procesprestaties en een hogere productkwaliteit zijn het resultaat. Dit vertaalt zich in lagere kosten en hogere klanttevredenheid. Iedereen die een Green Belt of Black Belt training volgt of gevolgd heeft en aan een concrete projectopdracht werkt. Dit traject is vooral bedoeld voor organisaties die één of enkele kandidaten hebben en geen onsite coaching beschikbaar hebben. Het deelnemen aan klassikale coaching helpt cursisten om hun projecten succesvol uit te voeren en obstakels weg te nemen. Tijdens coachingsessies werkt u concreet aan uw eigen Lean of Six Sigma project. Cursisten kunnen met hun vragen terecht bij een ervaren coach. Dit voorkomt dat cursisten een verkeerde aanpak volgen, de verkeerde tools kiezen of de verkeerde conclusies trekken. Verdieping in Lean principes binnen een dienstverlenende organisatie Opzetten van een Lean Six Sigma organisatie Scrum Project Management QFD Quality Function Deployment Verdieping in gebruik van Minitab Verdieping in SPC & Short Run Control Charts Opzetten en uitvoeren van experimenten m.b.v. Design Of Experiments (DOE, RSM,..) Verdieping statistische analyses (Nonnormal data, Transformaties,..) Analyseren van attributieve data (Chisquare, Attributive agreement,..) Hoshin planning, Project selection & Project tracking Business Performance Measures (INK) Lean Six Sigma Scan Lean Accounting Human Dynamics & Change Acceleration Process (CAP) De training voorziet in een trainingsmanual met daarin alle presentaties. Opzet coachingsessies U neemt deel aan twee klassikale coachingssessies van elk één dag. U volgt deze sessies samen met andere Green Belts en Black Belts. Mocht u daarna meer coaching wensen, dan kunt u dit met de MBB afstemmen. U neemt uw eigen project en data mee naar de coachingsessies. Elke deelnemer presenteert de voortgang van zijn/haar project aan de groep en ontvangt vervolgens feedback van de groep en de MBB. Het is mogelijk om data mee te nemen naar de training die gezamenlijk geanalyseerd wordt. Het leren van elkaar is een belangrijk element. Onderwerpen die u samen met de groep en met uw MBB kunt bespreken zijn o.a.: Opstellen Project Charter Bespreking van een Lean voorstel (Roadmap, VSM, Visual Management, etc.) Analyseren van meegebrachte data Gezamenlijk opzetten van onderzoeken Testresultaten statistische onderbouwing bespreken Additionele uitleg over bepaalde tools of methodieken Voorbereiding van Tollgate reviews Andere zaken die u graag in de groep of met de trainer wilt bespreken 3.950, p.p. 595, p.p. 8 dagen, incl. 2 coachingsdagen 2 dagen Amsterdam, Enschede, Groningen, Utrecht Amersfoort, Enschede, Utrecht op aanvraag op aanvraag 26 27

15 Zorg ZORG ER GAAT BIJNA GEEN DAG VOORBIJ ZONDER DAT DE VERANDERINGEN IN DE ZORG IN HET NIEUWS ZIJN. DE ZORG MOET EFFICIËNTER, BETER EN GOEDKOPER. MAAR HOE KAN DIT WORDEN GEREALISEERD? NA DEZE TRAINING ZIET U DE VERBETERMOGELIJKHEDEN IN UW EIGEN ZORGWERKVELD. DE TRAINING BEHANDELT EEN AANTAL PRAKTISCHE INSTRUMENTEN, MAAR GAAT OOK IN OP DE VERANDERKUNDIGE KANT VAN LEAN. LEAN IN DE ZORG (INTRODUCTIE) Voor alle medewerkers van zorg en welzijnsinstellingen die de stap naar een efficiëntere en doeltreffender organisatie willen maken, maar nog niet toe zijn aan Six Sigma. Na deze training bent u bekend met de Lean management principes en met een aantal veel gebruikte instrumenten. Door het spelen van een Lean game, ervaart u dat het anders kan. Tijdens de training besteden we veel tijd aan de veranderkundige kant van Lean. Samen met u onderzoeken we wat de beste manier is om uw organisatie te verbeteren door toepassing van Lean. Lean principes & Lean simulatiegame Denken in toegevoegde waarde: wat is belangrijk voor de klant? 5S werkplekorganisatie Value Stream Mapping: visualiseren van processen Identificeren en elimineren van verspillingen Kaizen: aanpak voor het oplossen van problemen Het praktisch toepassen van Lean De organisatie in beweging krijgen Opzetten van effectieve Lean verbetersessies De training voorziet in een handout voor elke deelnemer. MBO / HBO 595, p.p. 2 dagen Enschede, Utrecht op aanvraag 28 29

16 LEAN SI EEN YELLOW BELT IS BEKEND MET DE LEAN MANAGEMENT PRINCIPES EN DE SIX SIGMA AANPAK. DE YELLOW BELT WERKT ZELFSTANDIG AAN HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN IN PROCESSEN VAN EEN ZORG OF WELZIJNSORGANISATIE. OOK NEEMT DE YELLOW BELT ALS TEAMLID DEEL AAN GROTERE LEAN OF SIX SIGMA PROJECTEN. ZORG EEN GREEN BELT IN DE ZORG IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET EFFICIËNT INRICHTEN EN UITVOEREN VAN PROCESSEN. DOOR DE JUISTE COMBINATIE VAN SPECIALISTISCHE KENNIS, LEAN MANAGEMENT, STATISTISCHE ANALYSES EN DE GESTRUCTUREERDE LEAN SIX SIGMA METHODIEK WORDEN SIGNIFICANTE VERBETERINGEN BEREIKT. VOORBEELDEN ZIJN: KORTERE DOORLOOPTIJDEN VAN BEHANDELINGEN, ONDERZOEKEN, SEH; SNELDIAGNOSES; MINDER LINNENGOED ZONDER TEKORTEN; ELIMINEREN VAN VERSPILLING; VOORKOMEN VAN MEDISCHE FOUTEN, INFECTIES, VERKEERDE MEDICATIE; VERHOOGDE EFFICIENCY ADMINISTRATIE. LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT LEAN SIX SIGMA GREEN BELT Iedere medewerker die direct of indirect betrokken is bij verbeterprogramma s in een zorg of welzijnsorganisatie. Projectleiders, afdelingsmanagers, kwaliteitsmanagers, proceseigenaren en procesbeheerders. Na deze training bent u bekend met de Lean en Six Sigma methodieken. U bent in staat om met eenvoudige Lean Six Sigma instrumenten problemen in een zorg of welzijnsorganisatie op een doeltreffende manier aan te pakken. Daarnaast kunt u als teamlid in een groter Lean Six Sigma project een volwaardige bijdrage leveren omdat u de taal en de aanpak kent. Na deze training kijkt u met een scherpere blik tegen uw processen aan. U kunt overbodige activiteiten identificeren en procesprestaties objectiever beoordelen. U beheerst de instrumenten waarmee u processen efficiënter kunt inrichten en het aantal fouten kunt reduceren. Betere procesprestaties en een hogere kwaliteit zijn het resultaat. Dit vertaalt zich in lagere kosten en een hogere patiënttevredenheid. Deze training bestaat uit een aantal games waarmee de deelnemers ervaren wat de principes van de Lean en Six Sigma elementen kunnen betekenen in de dagelijkse praktijk. De theorie en oefeningen beperken zich tot het kennismaken met de principes, begrippen en instrumenten. Het uitvoerig behandelen van de achterliggende theorie valt buiten de doelstelling van deze training. Lean principes & Lean simulatiegame 5S werplekorganisatie & Visueel Management Lean Six Sigma Projectmanagement (DMAIC & PDCA) Rollen & Verantwoordelijkheden Process Mapping & Introductie Value Stream Mapping Kaizen continu verbeteren Root Cause Analysis, Ishikawa en Cause & Effect Voice Of Customer Katapult game: Het ervaren van variatie Inleiding data typen & basisstatistiek Visualisatie van data Gebruik van meetsystemen Procesprestatieindicatoren Risico analyse met FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) De training voorziet in een handout voor elke deelnemer. De gedetailleerde LSSA Skill Set met alle onderwerpen en leerdoelen is te downloaden van onze site. Lean Management Principes (Waarde, Flow, Pull,..) Lean simulatiegame Project Management (Roles & Responsibilities, Project Charter, DMAIC,..) Voice of the Customer & CTQ Flowdown Process Performance Metrics Meetbaar maken van processen & meetsysteemanalyse Visualiseren van data m.b.v. Minitab (Pareto, Bar Chart, Pie Chart, Dot Plot, Histogram, Box Plot, Time Series Plot, Scatter Plot) Analytische technieken (Pareto, Cause & Effect, Capability,..) 5S werkplekorganisatie Value Stream Mapping & Procesverbetering Identificeren en elimineren van verspillingen Risicoanalyse m.b.v. Failure Mode Effect Analysis Statistische technieken (Hypotheses, Correlatie, Regressie, ANOVA, SPC, Kansberekening,..) Kaizen Continu verbeteren op kantoor Lean Six Sigma case & proefexamen De training voorziet in een tweetal trainingsmanuals met daarin alle presentaties. Verder ontvangt u een aantal handige templates, een oefenboek en het boek Lean Six Sigma for Service van auteur Quentin Brook. Tijdens de training maken we gebruik van Minitab. U ontvangt een trial version voor uw eigen laptop. Tijdens de trainingsessies kunt u ook gebruikmaken van een beschikbare laptop. MBO / HBO MBO / HBO 895, p.p , p.p. 3 dagen 8 dagen Enschede, Utrecht Enschede, Groningen, Utrecht en duur op aanvraag op aanvraag 30 31

17 Industrie & Food DOOR HET DOEN VAN EEN LEAN GAME DAGEN WE EEN GROEP MENSEN UIT OM BINNEN EEN BEPAALDE TIJD ZOVEEL MOGELIJK PRODUCTEN IN ELKAAR TE ZETTEN. IN DE EERSTE RONDE ZAL DIT, ZONDER SAMENWERKING EN VOORBEREIDING, TOT EEN TAMELIJK CHAOTISCHE WERKWIJZE EN EEN TELEURSTELLEND RESULTAAT LEIDEN. NA EEN AANTAL RONDES ZAL SNEL DUIDELIJK WORDEN DAT HET OOK ANDERS KAN. IN ENSCHEDE ZAL DEZE TRAINING PLAATSVINDEN IN ONS LEAN EXPERIENCE CENTER. LEAN EXPERIENCE (INCL. LEAN GAME) INDUSTRIE & FOOD Elke medewerker die direct of indirect betrokken is bij een Lean traject. Door een interactief programma krijgen de deelnemers inzicht in de basisbegrippen van Lean. We doen dit door hen zelf te laten beleven wat de resultaten zijn als de Lean principes gebruikt worden. Als uiteindelijk de ogen van de deelnemers geopend zijn, is iedereen in staat om te benoemen wat dit voor de eigen werkzaamheden en werkomgeving betekent. Ook uitermate geschikt voor Teambuilding. De Lean game simuleert een productieproces. We spelen verschillende rondes, met tussendoor theorie en aanwijzingen. De eerste ronde zal niet leiden tot het gewenste resultaat. Na enkele tips krijgen de teams de tijd om hun eigen proces en werkwijze goed te analyseren. Dit komt neer op Geen fouten maken, Goed samenwerken en communiceren, Uitbalanceren van werkzaamheden, OnePieceFlow, Pull en Beheersing van onderhandenwerk. Een goede voorbereiding en samenwerking zullen uiteindelijk leiden tot een verbazingwekkend resultaat! De 5 Lean principes en de 8 type verspillingen Waarde: Bepaal wat waarde is voor de klant Waardestroom: Identificeer de waardestroom Flow: Creëer een constante flow Pull: Produceren / Leveren op basis van vraag Perfectie: Continu verbeteren (PDCA) Identificeren en elimineren van verspillingen De Kaizen verbetercultuur First Time Right principe Rollen en verantwoordelijkheden Samenwerken De training voorziet in een handout voor elke deelnemer. Alle niveaus 695, p.p. 2 dagen Enschede, Utrecht op aanvraag 32 33

18 INDUSTRIE & FOOD EEN LEAN FACILITATOR IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERBETEREN VAN PRODUCTIEPRESTATIES VAN EEN LIJN OF FABRIEK. HIJ IS VERANTWOORDELIJK OM DE JUISTE VERBETERPROJECTEN TE SELECTEREN DIE HET BEDRIJF HELPEN IN HET REALISEREN VAN HAAR OPERATIONELE DOELSTELLINGEN. HET GAAT DAARBIJ ZOWEL OM KWALITEITSBEHEERSING ALS HET VERKORTEN VAN DOORLOOPTIJDEN. DE WERKPLEK IS DE SPIEGEL VAN DE ORGANISATIE. ALS DE OMGEVING NIET GEORGANISEERD IS, GEEFT DAT EEN WEERGAVE VAN DE AANDACHT DIE DE ORGANISATIE HEEFT VOOR DE KLANT EN HET PRODUCT OF DIENST. EEN OPGERUIMDE AFDELING WERKT KWALITEIT IN DE HAND EN IS DAAROM HET STARTPUNT VOOR ELKE VERBETERING! LEAN FACILITATOR 5S WERKPLEKORGANISATIE Productie en afdelingsmanagers, lijnsupervisors en productieengineers. Na deze training bent u in staat om waardestromen in kaart te brengen en om een interne processcan op te stellen. Ook bent u in staat om een Hoshin matrix op te zetten en uit te voeren. Beide elementen helpen u om de juiste verbeterprojecten te selecteren. U beheerst tevens een groot aantal praktische instrumenten om de verbeteringen ook te realiseren. Op het gebied van Lean gaat deze training dieper dan een Lean Six Sigma Green Belt training. De statistische Six Sigma elementen worden echter niet behandeld. Aanpak 5S gaat over het slim organiseren van de werkomgeving ( Good Housekeeping ). We maken medewerkers bekend met de methodiek en we begeleiden bedrijven bij het daadwerkelijk realiseren van een meer gestructureerde omgeving. S1: Scheiden S2: Schikken S3: Schoonmaken S4: Standaardiseren S5: Standhouden Geen onnodige dingen op de werkplek Alles heeft een vaste plek Voortdurend zorgdragen voor een nette en geordende werkplek Maak visuele afspraken, procedures en regelingen Borgen van standaarden en discipline Uitvoeren Lean Scan & Opstellen Lean Roadmap Koppelen van strategie aan concrete projecten (Hoshin Kanri) Verschillen en overeenkomsten tussen TPM, TOC en Lean Lean Management Principes (Waarde, Waardestroom, Flow, Pull, Continu verbeteren) TPM strategie en de 8 TPM pilaren Opstellen en uitvoeren van een verbeterplan (Projectopdracht, DMAIC & PDCA) Klantwaarde (Voice of the Customer) Lean simulatiegame Uitvoeren van een 5S programma (incl. randvoorwaarden en audits) Diverse berekeningen voor kwaliteit en lijnuitval (Yield) Berekenen van efficiëntie, effectiviteit en productiviteit Berekenen van ratio s voor beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit (OEE) Process Flow Mapping & Value Stream Mapping (VSM) Problem solving (8D, Cause & Effect, 5Why, SOLVE,..) Visualiseren van data m.b.v. Excel (Pareto, Bar Chart, Pie Chart, Time Series Plot, Scatter Plot) FMEA Failure Mode Effect Analysis & Control plan SMED: Stappenplan voor het reduceren van omsteltijden & SMEDgame Het inrichten en in stand houden van een verbetercultuur (Kaizen) Tijdens een intakegesprek met de afdelingsmanager of de lijnverantwoordelijke, brengen we de betrokken afdelingen in kaart, bepalen we de doelstelling en stellen we de randvoorwaarden op. Tijdens de eerste 5S dag behandelen we eerst kort de theorie. Naast de 5S methodiek besteden we ook aandacht aan de 8 type verspillingen. Vervolgens gaan de medewerkers, in groepjes, met een camera de afdeling op. Ze leggen de huidige situatie vast, waarna ze starten met het labelen van onnodige dingen en het verwijderen ervan. Al aan het eind van de eerste dag zal de werkomgeving er gegarandeerd beter uitzien. Elke medewerker die direct of indirect betrokken is bij verbeterprojecten op de werkvloer dient betrokken te worden bij dit traject. Indien u meer wil weten over 5S op de werkvloer of 5S op kantoor, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies. De training voorziet in een handout voor elke deelnemer. De training voorziet in een trainingsmanual met daarin alle presentaties. Verder ontvangt u een aantal handige templates. MBO / HBO+ Alle niveaus 2.450, p.p. 5 dagen Enschede, Groningen op aanvraag en duur op aanvraag 34 35

19 INDUSTRIE & FOOD KAIZEN STAAT VOOR UITEENHALEN EN OPNIEUW IN ELKAAR STEKEN OP EEN BETERE MANIER OF OOK WEL KORTWEG VERBETERING. EEN KAIZEN EVENT IS EEN KORTDUREND VERBETERPROJECT DAT DOORGAANS BOTTOM UP OP DE GEMBA (WERKVLOER) WORDT UITGEVOERD. TPM STAAT VOOR TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE EN IS EEN STRATEGIE TER VERBETERING VAN DE EFFECTIVITEIT VAN DE BESCHIKBARE PRODUCTIEMIDDELEN EN HET VERMINDEREN VAN MACHINEGERELATEERDE AFKEUR. TPM WORDT VOORAL TOEGEPAST IN PRODUCTIEOMGEVINGEN DIE STERK MACHINEAFHANKELIJK ZIJN. KAIZEN EVENT TPM INTRODUCTIE Aanpak Dit is een bedrijfsintern traject waarbij de focus niet ligt op training, maar op de uitvoering van een concreet Kaizen event op de werkvloer, waarbij het team een concreet probleem oplost. Elke medewerker die direct of indirect betrokken is bij het verhogen van machineefficiëntie, het omstellen van machines en het reduceren van machinegerelateerde uitval. Het probleem kan tijdens een intakegesprek met de afdelingsmanager of de lijnverantwoordelijke worden bepaald, maar het is ook mogelijk dat het team zelf bepaalt aan welk verbeterproject ze willen werken. We beginnen met een korte training waarin we o.a. de Kaizen principes, enkele handige instrumenten, de A3 en de PDCA aanpak behandelen. Vervolgens gaat het team, onder begeleiding van een ervaren Kaizen coach, aan de slag om het probleem te beschrijven, de oorzaken te vinden en deze te verhelpen. Aan het eind van dit Kaizen event is het probleem daadwerkelijk opgelost. De duur van dit traject is afhankelijk van het gekozen probleem, maar is doorgaans 1 tot 4 dagen. Indien u meer wilt weten over het uitvoeren van één of meerdere Kaizen events binnen uw organisatie, neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De training voorziet in een handout voor elke deelnemer. Verder ontvangt u een A3 template. Na het volgen van deze praktijkgerichte training bent u bekend met de TPM methodiek en kent u de verschillen en overeenkomsten met andere procesverbeteringsmethodieken. U kunt machine effectiviteit meten m.b.v. OEE (Overal Equipment Effectiveness). Verder behandelen we een aantal praktische methodieken en instrumenten waarmee u doelgericht kunt werken aan het verhogen van machineeffectiviteit. Verschillen en overeenkomsten tussen TPM en Lean TPM strategie en de 8 TPM pilaren Berekenen van efficiëntie, effectiviteit en productiviteit Diverse berekeningen voor lijnuitval (Yield) Kwantificeren van productieeffectiviteit Berekenen van ratio s voor beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit Opstellen van OEE meetmethode Grafisch presenteren van OEE prestaties Opstellen en uitvoeren van een verbeterplan 5S werkplekorganisatie Kaizen continu verbeteren (PDCA) Richtlijnen voor het ontwerpen van tooling SMED: Stappenplan voor het reduceren van omsteltijden De training voorziet in een handout voor elke deelnemer. Alle niveaus MBO tot HBO+ 495, p.p. 1 dag Enschede en duur op aanvraag op aanvraag 36 37

20 INDUSTRIE & FOOD ZONDER EEN DRIJVENDE KRACHT BINNEN DE MUREN VAN DE FABRIEK GAAT HET INVOEREN VAN TPM NIET LUKKEN. HET IS BELANGRIJK DAT DE ORGANISATIE TPM ECHT WIL. DIT IS DE KEUZE EN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET MANAGEMENT. DE TPM MANAGER IS DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER HET TPMTRAJECT. IN DEZE TRAINING BEHANDELEN WE HOE TPM SUCCESVOL KAN WORDEN UITGEROLD. VALUE STREAM MAPPING IS ÉÉN VAN DE KRACHTIGSTE LEAN INSTRUMENTEN. HET HELPT PROCESSEN IN KAART TE BRENGEN EN EFFICIËNTER IN TE RICHTEN, MET ALS DOEL DE DOORLOOPTIJDEN TE VERKORTEN DOOR HET ONDERHANDENWERK TERUG TE DRINGEN. DE KLANT EN KLANTWAARDE ZIJN HIERIN ALTIJD HET UITGANGSPUNT. TPM MANAGER VSM VALUE STREAM MAPPING Operations manager en personen die verantwoordelijk zijn voor het invoeren en uitrollen van TPM. Bedrijfsleiders, Lean facilitators, supervisors, logistiek, (proces)engineers en proceseigenaren die op zoek zijn naar een krachtig instrument voor het elimineren van verspilling. Voor een succesvolle uitrol moet de organisatie het kunnen, durven en willen. Daar komt de TPMmanager om de hoek kijken. Structuur aanbrengen, kennis overdragen, plannen maken, voortgang en resultaten opvolgen, motiveren, stimuleren en tenslotte daar waar nodig bijsturen. De TPMmanager is de spil van het TPMtraject. Het is cruciaal dat deze persoon goed wordt voorbereid op deze belangrijke taken. Dat is het doel van deze TPMmanagers training. TPM strategie en pilaren Plek voor de TPMmanager in de organisatie Profiel voor de TPMmanager (competenties, soft skills en kennis over veranderprocessen) Het vormgeven van verandering (missie, visie, strategie en uitvoering) Maken van een verliesanalyse en opstellen van een (SMART) verbeterplan en bepalen en monitoren (CSF s Critical Success Factors & KPI s Key Performance Indicators) Rollen en verantwoordelijkheden (EURImatrix: Eindverantwoordelijk, Uitvoerend, Raadplegen, Informeren) Opzetten Masterplan (routeplan, stappenplan, mijlpalen) Het belang van feitenkennis en verzamelen van betrouwbare informatie (Meten is weten) Verhogen van de veiligheid op de werkplek Verbeteren van machineeffectiviteit (OEE) Reduceren van omsteltijden (SMED) Verbeteren van productiviteit (eenheden per manuur) Verminderen van product en materiaalverliezen Verlagen van het aantal en de ernst van klachten Verlagen van de faalkosten Borgen van prestaties m.b.v. Performance Manamagement System en PDCA Case studie Optioneel: Toets Na deze training kunt u duidelijk benoemen wie uw klant is en wat Waarde nu precies betekent voor deze klant. U kunt verschillende instrumenten toepassen om processen in kaart te brengen. U kunt de waardestroom bepalen, doorlooptijden berekenen en de omloopsnelheid van de voorraad berekenen. U kunt Waarde toevoegende activiteiten van Nietwaarde toevoegende activiteiten van elkaar onderscheiden en verspillingen (Waste) identificeren. Tenslotte kunt u een Future State Map ontwerpen om tot een efficiënter proces te komen. Lean principes (Waarde, Waardestroom, Flow, Pull en Continu verbeteren) Toyota productiesysteem Benoemen van de 8 typen verspillingen Process Flow Mapping, SIPOC en Swimlanes Value Stream Mapping Current State Value Stream Mapping Future State Berekening kapitaalbeslag en voorraadomloopsnelheid Onderhandenwerkbeheersing, CONWIP Heijunka balancing Diverse type Kanbansystemen Kaizen continu verbeteren De training voorziet in een trainingsmanual met daarin alle presentaties en oefeningen. De training voorziet in een trainingsmanual met daarin alle presentaties en oefeningen. MBO tot HBO+ MBO tot HBO , p.p. 995, p.p. 3 dagen 2 dagen Enschede Enschede op aanvraag op aanvraag 38 39

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Catalogus Opleidingen 2015-2016

Catalogus Opleidingen 2015-2016 Training, advies en begeleiding voor excellent management. Catalogus Opleidingen 2015-2016 QUALITY HEALTH & SAFETY ENVIRONMENT PEOPLE Over Amelior U hebt de catalogus van Amelior in handen, een handig

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 1 OK-Vaknieuws vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 focus Lean, een zaak voor de top! Inhoud: Enthousiast bezuinigen kan! (dubbelinterview met Dick Bakhuizen (gemeentesecretaris)

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie