PSU24/1L. The installer s choice cdvibenelux.com. Voeding 1A in grote metalen behuizing 24V Alimentation 1A en boîtier métallique large 24V NEDERLANDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PSU24/1L. The installer s choice cdvibenelux.com. Voeding 1A in grote metalen behuizing 24V Alimentation 1A en boîtier métallique large 24V NEDERLANDS"

Transcriptie

1 NL FR NEDERLANDS français Voeding 1A in grote metalen behuizing 24V Alimentation 1A en boîtier métallique large 24V The installer s choice

2 INSTALLATIE HANDLEIDING Voeding 1A in grote metalen behuizing 24V NL 1. PRODUCT PRESENTATIE Uiterst efficiënt en kostenbesparende voeding, geschikt voor gebruik in inbraak-, toegangs- en andere beveiligingstoepassingen. De voeding komt met een geregelde 27.6V uitgangsspanning die continue belast kan worden, en een extra 500mA voor het laden van een noodbatterij. De universele ingangsspanning zorgt ervoor dat de voeding wereldwijd toegepast kan worden. De uiterst efficiënte schakelmodus verzekert lage gebruikskosten, ontwikkeld minder warmte en door zijn geringe afmetingen blijft er ruimte voor additionele aansluitingen en/of bekabeling. Het modulaire ontwerp vereenvoudigt onderhoud. Continue belastbaar. Extra 500mA t.b.v. laden van noodbatterij (2 x 12V). Universele ingangsspanning V AC Uiterst efficiënte elektronica voor het besparen van kosten en lagere bedrijfstemperatuur. Installatievriendelijk en veilig ontwerp waarbij alle spanning voerende onderdelen zijn geïsoleerd. Modulair op te bouwen, vergemakkelijkt de installatie en onderhoud. Compleet kortsluit vast en beveiligd tegen overbelasting bij operationeel gebruik. Beveiliging van de ingangsspanning tegen overspanningspieken. Sabotagecontact van de behuizing. Groene spanning aanwezig LED. Gele fout LED. 2. STANDAARDISERING Deze voeding voldoet aan de gestelde eisen van de volgende Europese regelgevingen: Low Voltage 2006/95/EC EMC 2004/108/EC WEEE 2002/96/EC RoHs 2011/65/EU 3. Specificaties primaire zijde (ingangsspanning) Spanning (nominaal) Vac Spanning (in bedrijf) Vac Frequentie 50-60Hz Maximale stroom Zie modelspecificaties in de tabel op p.5 Hoofdzekering Zie modelspecificaties in de tabel op p.5 Verbruik bij stand-by 0.8W (onbelast en bij het niet aansluiten van een noodbatterij) 4. Specificaties SECUNDAIRE zijde (UITGANGsspanning) Spanning V DC (27.6V DC nominaal) hoofdaansluiting V DC noodbatterij Maximale stroom Zie modelspecificaties in de tabel op p.5 Rimpelspanning 100 mv piek-piek max. Belasting uitgangszekering Zie modelspecificaties in de tabel op p.5 Overbelasting Elektronische uitschakeling totdat oorzaak is weggenomen. Geldt alleen voor hoofdaansluiting. Bescherming door zekering (2A). 2

3 INSTALLATIE HANDLEIDING Voeding 1A in grote metalen behuizing 24V NL 5. NOODBATTERIJ Batterij type Batterij capaciteit Zekering 2 x 12V loodzuur klepgereguleerd Dit model heeft 2 x een 12V NP7 7Ah nodig. F630mA 20mm glaszekering 6. INDICATOREN LED groen LED geel* Spanning aanwezig. Fout: Hoofdzekering of zekering van batterij defect. (alleen bij aanwezigheid van aansluitspanning en batterij) *Afhankelijk van het model 7. MECHANISCH Afmetingen behuizing: h x b x d (mm) 330 x 275 x 80 Capaciteit batterij 2 x 12V NP7 (7Ah) Gewicht (kg): exclusief batterij 3,16 8. OMGEVING Temperatuur -10 tot +40 C (bedrijfstemperatuur) 75% RH niet-condenserend. -20 tot +80 C (opslag) 9. VERBINDINGEN +LOAD -LOAD +BATT -BATT + verbinding t.b.v. primaire spanning - verbinding t.b.v. primaire spanning + verbinding t.b.v. rode geleider noodbatterij - verbinding t.b.v. zwarte geleider noodbatterij 3

4 INSTALLATIE HANDLEIDING Voeding 1A in grote metalen behuizing 24V NL 10. INSTALLATIE INSTRUCTIES Deze eenheid is enkel geschikt voor installatie van permanent aangesloten apparatuur. De PSU is niet geschikt voor externe of mobiele installaties. APPARATUUR MOET GEAARD ZIJN. Verzeker u vóór de installatie van het product dat het extern aan te sluiten apparaat uitgeschakeld is. De PSU moet geïnstalleerd worden volgens alle relevante veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn voor de betreffende toepassing Bevestiging 1. Monteer in de juiste positie, hou daarbij de minimale vrije ruimte aan (10 cm rondom). 2. Voer de zwakstroom en krachtstroom kabels gescheiden in via de sparingen. 3. Gebruik wartels en moeren die minimaal voldoen aan UL94 HB Voedingsspanning aansluiten 4. Sluit de voedingskabel aan. (Gebruik hiervoor min. 0.5mm2, 300/500V). Bevestig deze met kabelbinders. 5. Schakel de voeding in. Controleer of de secundaire spanning 27.6V DC bedraagt. Controleer of de groene LED brandt. 6. Schakel de voeding uit Secundaire spanning 7. Sluit de kabels aan van het te voeden apparaat. Bevestig deze met kabelbinders. Let hierbij op de polariteit. 8. Schakel de voeding in. Controleer of de groene LED brandt. LET OP: het is mogelijk dat de gele LED brandt. Dit is afhankelijk van het model. Dit geeft aan dat er nog geen batterij is aangesloten. Dit is normaal. 9. Controleer of het apparaat naar behoren werkt. 10. Schakel de voeding uit Noodstroombatterij 11. Indien niet centraal voorzien, sluit de batterijkabels aan op de klemmenstrook en de batterij. Let hierbij op de polariteit. +ve / rode kabel, -ve / zwarte kabel. 12. Schakel de voeding in. Controleer of de groene LED brandt. 13. Controleer dat de gele LED niet brandt. 14. Schakel de voeding uit. Controleer of de batterij het apparaat blijft voorzien van stroom en spanning. De groene LED mag niet branden. LET OP: batterij moet voldoende opgeladen zijn. 4

5 INSTALLATIE HANDLEIDING Voeding 1A in grote metalen behuizing 24V NL 15. Schakel de voeding opnieuw in. De groene LED moet weer branden. 16. Verwijder de zekering van de secundaire zijde en controleer of de gele LED gaat branden. 17. Plaats de zekering terug. Controleer of de gele LED uit is. 11. MODELSPECIFICATIES Max. stroom op uitgang 1A Laadstroom batterij 0.5A Groene LED Gele LED Max. opgenomen stroom (90Vac) 1.0A F1- Hoofdzekering (20mm HRC) T2.0A F2 - Zekering secundair (20mm) F3 - Sabotagecontact warden (20mm) F1.0A 630mA 12. GEBRUIKSINSTRUCTIES Deze unit is bedoeld om te worden gebruikt door servicepersoneel. Er zijn geen onderdelen aanwezig die door de gebruiker zelf kunnen worden bediend of onderhouden. De groene LED zal branden wanneer de aansluitspanning aanwezig is. In geval van een fout zal de gele LED gaan branden. 13. ONDERHOUD Er is geen specifiek onderhoud nodig voor de PSU voeding anders dan periodiek testen van de unit en het vervangen van de noodstroombatterij. Refereer aan de specificaties van de fabrikant van de noodstroombatterij voor de verwachte levensduur, dit met het oog op het periodiek vervangen van de batterij. Als de secundaire spanning van de PSU uitvalt moet de oorzaak van de storing worden achterhaald. (bijvoorbeeld kortsluiting in het secundaire circuit). De storing moet worden opgelost alvorens de hoofdspanning weer in te schakelen. Mogelijk dient u de zekering te vervangen. Let hierbij op het gebruik van de juiste zekering maat en waarden. OPGELET Indien de noodstroombatterij wordt vervangen door een verkeerd type ontstaat de kans op ontploffingsgevaar! Gebruikte batterijen afvoeren conform voorschriften van de fabrikant en volgens lokale wet- en regelgeving. De verpakking waarin deze unit wordt geleverd, kan gerecycleerd of hergebruikt worden. 5

6 MANUEL D INSTALLATION Alimentation 1A en boîtier métallique large 24 V FR 1. PRésentation produit Bloc d alimentation à haute efficacité énergétique, idéal pour les applications de prévention des intrusions, de contrôle d accès et de sécurité en général. Courant continu nominal de 27.6V intégralement disponible à la charge via la sortie régulée et jusqu à 0,5 A supplémentaires pour le chargement d une batterie de réserve. La tension universelle d entrée secteur permet l utilisation du bloc d alimentation dans de nombreuses zones géographiques. La conception hautement efficace du découpage garantit un coût de fonctionnement réduit et génère moins de chaleur. Les dimensions réduites libèrent de l espace pour des circuits imprimés ou câbles supplémentaires. La structure modulaire simplifie la maintenance. Courant continu nominal intégralement disponible à la charge. 0,5A supplémentaires pour le chargement d une batterie de réserve. Tension d entrée secteur universelle de 90 à 264 Vca Composants électroniques haute efficacité qui réduisent le coût et les températures de fonctionnement Conception sûre pour l installateur : tous les composants électroniques haute tension sont intégralement isolés. Structure modulaire pour une maintenance et une installation aisées. Protection électronique complète contre les courts-circuits et les surcharges à la sortie de la charge en fonctionnement secteur. Circuit de protection contre les surtensions secteur. Détection de l intrusion couvercle Voyant d alimentation secteur vert. Voyant de panne jaune 2. CONFORMITé Ce bloc d alimentation est conforme aux principales exigences des directives européennes suivantes: Basse tension 2006/95/EC CEM 2004/108/EC DEEE 2002/96/EC 3. Spécifications d entrée RoHs 2011/65/EU Tension nominale Vac Tension de fonctionnement Vac Fréquence 50-60Hz Intensité max Voir spécifications par modèle à la page 9. Fusible d entrée secteur Voir spécifications par modèle à la page 9.. Consommation de réserve max 0.8W (aucune charge et aucune batterie connectée) 4. Spécifications de sortie Tension V DC (27.6V DC nominale) sur secteur V DC sur batterie de réserve Courant de charge max Voir spécifications par modèle à la page 9. Ondulation 100 mv crête-crête max. Fusible de sortie Voir spécifications par modèle à la page 9. Surcharge Coupure électronique jusqu à suppression de la surcharge ou du courtcircuit (sur secteur uniquement). Protection par fusible (2A). 6

7 MANUEL D INSTALLATION Alimentation 1A en boîtier métallique large 24 V FR 5. BATTERIE DE réserve Type de batterie Capacité de la batterie Fusible 2 x 12V Batterie d accumulateurs au plomb à évent à valve Ce model a besoin de 2 x 12V NP7 7Ah F630mA 20mm verre 6. INDICATEURS LED vert LED jaune* Alimentation secteur OK Panne : Défaillance du fusible de sortie ou du fusible de batterie (requiert le branchement d une charge et d une batterie) *Selon le modèle. 7. caractéristiques mécaniques Dimensions boîtier: l x h x p (mm) 330 x 275 x 80 Capacité de la batterie 2 x 12V NP7 (7Ah) Poids (kg) hors batterie 3,16 8. Environnement de fonctionnement Température -10 à +40 C (en fonctionnement) 75% d humidité relative sans condensation. -20 à +80 C (stockage) 9. CONNEXIONS +LOAD -LOAD +BATT -BATT Signal positif de sortie destiné à la charge Signal négatif de sortie destiné à la charge Borne positive de connexion à la batterie de réserve (conducteur rouge) Borne négative de connexion à la batterie de réserve (conducteur noir. 7

8 MANUEL D INSTALLATION Alimentation 1A en boîtier métallique large 24 V FR 10. INSTRUCTIONS D INSTALLATION Cette unité convient uniquement à une installation via une connexion permanente. Cette unité d alimentation NE CONVIENT PAS à une installation à l extérieur. CET ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE. Avant l installation, vérifiez que le disjoncteur externe est sur OFF. Procédez à l installation de l unité d alimentation en respectant toutes les réglementations de sécurité applicables Montage 1. Mettez l unité solidement en place selon l orientation correcte en prévoyant un dégagement minimal (10 cm autour). 2. Posez les câbles secteur et de sortie basse tension via des alvéoles défonçables et / ou des orifices d entrée de câble distincts. 3. Utilisez des bagues et des presse-étoupes respectant au minimum la norme UL94 HB Mise sous tension secteur 4. Branchez un câble secteur aux caractéristiques nominales adéquates (minimum 0,5 mm2 [3 A], 300/500 VAC) et fixez-le à l aide de serre-câbles. 5. Appliquez la tension secteur. Contrôlez la disponibilité d une tension de 27.6V aux bornes de sortie. Contrôlez que le voyant secteur vert est allumé 6. Débranchez l alimentation secteur Charge de sortie 7. Branchez un câble de charge aux caractéristiques nominales adéquates et fixez-le à l aide de serre câbles. Relevez la polarité. 8. Appliquez la tension secteur. Contrôlez que le voyant secteur vert est allumé REMARQUE : Il se peut que le voyant jaune s allume pour indiquer qu aucune batterie n est branchée. Cela est normal. 9. Vérifiez que la charge fonctionne correctement. 10. Débranchez l alimentation secteur Batterie de réserve 11. Lorsqu ils ne sont pas intégrés au circuit imprimé de l unité d alimentation, branchez les câbles de batterie fournis sur le bornier et la batterie. REMARQUE : veillez à la polarité correcte des connexions de la batterie. Le signal +Ve doit utiliser le conducteur rouge, le signal -Ve doit utiliser le conducteur noir. 12. Appliquez la tension secteur. Contrôlez que le voyant secteur vert est allumé. 13. Contrôlez l absence d indication de panne via le voyant jaune. 14. Débranchez l alimentation secteur. Vérifiez que les batteries continuent à fournir une tension et un 8

9 MANUEL D INSTALLATION Alimentation 1A en boîtier métallique large 24 V FR courant à la charge. Le voyant vert doit être éteint. REMARQUE : Les batteries doivent disposer d une charge suffisante pour alimenter la charge 15. Rebranchez l alimentation secteur. Le voyant vert doit être allumé. 16. Retirez le fusible de la charge et contrôlez que le voyant de panne jaune est allumé 17. Remettez le fusible de la charge en place. Contrôlez que le voyant de panne rouge est éteint. 11. SPécifications par modèle Courant de sortie 1A Courant de charge de la batterie 0.5A LED vert LED jaune Courant d entrée secteur max. (90Vac) 1.0A F1- Fusible d entrée secteur (20mm HRC) T2.0A F2 Fusible de sortie (20mm) F3 Détection de l intrusion (20mm) F1.0A 630mA 12. Instructions d utilisation Cette unité est uniquement destinée à être utilisée par le personnel de maintenance. Elle ne renferme AUCUNE pièce dont la MAINTENANCE puisse être effectuée PAR L UTILISATEUR. Le voyant secteur vert est allumé en présence d une alimentation secteur. En cas de panne, le voyant rouge de panne s allume (selon le modèle). 13. MAINTENANCE Cette unité d alimentation ne requiert aucune maintenance régulière en-dehors du test / remplacement périodique de la batterie de réserve. Il convient de se reporter à la documentation du fabricant de la batterie afin de déterminer la durée de vie type / prévisible de celle-ci en vue de son remplacement périodique. En cas de défaillance de l unité d alimentation, l origine du problème doit être recherchée (par exemple, charge de court-circuit). Le problème doit être corrigé avant de rétablir l alimentation de l unité d alimentation. Il se peut que les fusibles doivent être remplacés. Veillez à utiliser des fusibles aux caractéristiques nominales adéquates. Attention Un risque d explosion existe en cas de remplacement de la batterie par un modèle de type inadéquat! Évacuez les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant et en respectant toutes les réglementations nationales et locales. L emballage de ce produit est recyclable. Veuillez l évacuer comme il se doit. 9

10 Extranet : CDVI_IM CMYK A5 NL-FR CDVI Benelux Otegemstraat Zwevegem (België) Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Neem contact met ons op/ Contactez-nous Bestellingen/Commandes Verkoop/Ventes Technische dienst/service technique Marketing Boekhouding/Comptabilité Alle informatie op dit document (foto s, tekeningen, karakteristieken en afmetingen) kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging. Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable. The installer s choice

NEDERLANDS. FRANçais

NEDERLANDS. FRANçais NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz (versie M: met bewegingsdetector) Carte active longue portée - 433 Mhz (version M: avec capteur de mouvement) The installer

Nadere informatie

DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP. The installer s choice cdvibenelux.com

DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP. The installer s choice cdvibenelux.com NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz Carte active longue portée - 433 Mhz The installer s choice INSTALLATIE HANDLEIDING Actieve lange

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANCAIS R125USB. USB badgelezer 125 Khz Programmateur de badges, cartes et télécommandes 125 Khz. The installer s choice cdvibenelux.

NEDERLANDS FRANCAIS R125USB. USB badgelezer 125 Khz Programmateur de badges, cartes et télécommandes 125 Khz. The installer s choice cdvibenelux. NL FR NEDERLANDS FRANCAIS Programmateur de badges, cartes et télécommandes 125 Khz The installer s choice cdvibenelux.com MANUEL D INSTALLATION Programmateur de badges, cartes et télécommandes 125 Khz

Nadere informatie

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs 4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs Chargeur de voyage USBx4 avec prises de courant universelles Teknihall support/ Teknihall, tel.: 03/485.63.51 2 SUMMAIRE CARACTÉRISTIQUES... 4 INSTALLATION...

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANCAIS SDA GAMMA. Pengrendels voor doordraai deuren Electro-serrures double action. The installer s choice cdvibenelux.

NEDERLANDS FRANCAIS SDA GAMMA. Pengrendels voor doordraai deuren Electro-serrures double action. The installer s choice cdvibenelux. FR NEDERLANDS FRANCAIS SDA GAMMA Pengrendels voor doordraai deuren Electro-serrures double action The installer s choice SDA GAMMA Pengrendels voor doordraai deuren Bedankt voor de aankoop van onze materialen

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

DGLIEWLC. The installer s choice cdvibenelux.com. Inbouw RVS (inox) Proximity lezer Wiegand Lecteur Proximité inox encastré Wiegand NEDERLANDS

DGLIEWLC. The installer s choice cdvibenelux.com. Inbouw RVS (inox) Proximity lezer Wiegand Lecteur Proximité inox encastré Wiegand NEDERLANDS NL NEDERLANDS ANCAIS Inbouw RVS (inox) Proximity lezer Wiegand The installer s choice 1] PRESENTATION DES PRODUITS Wiegand 26, 30 ou 44 bits. Electronique résinée. Signalisation lumineuse et sonore. Inox.

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT

INSTALLATIE VOORSCHRIFT INSTALLATIE VOORSCHRIFT Ontwerp Voor doorgifte van IP signalen via coax systeem. Voorzien van HF in- en uitgang voor eenvoudig plaatsen tussen coax kabel. Voorzien van RJ-45 aansluiting voor in- uitkoppeling

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANCAIS ER-ERV-ERP. Zender 4 kanalen Emetteur 4 canaux. The installer s choice cdvibenelux.com

NEDERLANDS FRANCAIS ER-ERV-ERP. Zender 4 kanalen Emetteur 4 canaux. The installer s choice cdvibenelux.com NL FR NEDERLANDS FRANCAIS Zender 4 kanalen Emetteur 4 canaux The installer s choice INSTALLATIE HANDLEIDING Zender 4 kanalen NL 1. PRODUCT PRESENTATIE De CDVI afstandsbediening type S7TR2641E4 (fig. 1)

Nadere informatie

NEDERLANDS. FRANçais SEF2420. Regelbare infrarood cellen 20 m Cellules infrarouges réglables 20 m. The installer s choice cdvibenelux.

NEDERLANDS. FRANçais SEF2420. Regelbare infrarood cellen 20 m Cellules infrarouges réglables 20 m. The installer s choice cdvibenelux. NL FR NEDERLANDS FRANçais Regelbare infrarood cellen 20 m Cellules infrarouges réglables 20 m The installer s choice INSTALLATIE HANDLEIDING Regelbare infrarood cellen 20 m NL 1] INTRODUCTIE De infrarode

Nadere informatie

BNONFCHOC BNONFCHOCCAB BPCHOC65AV BPCHOC65AVLS BPNONFCHOC BPNONFCHOCCAB BPNONFCHOCCABHV. The installer s choice cdvigroup.com

BNONFCHOC BNONFCHOCCAB BPCHOC65AV BPCHOC65AVLS BPNONFCHOC BPNONFCHOCCAB BPNONFCHOCCABHV. The installer s choice cdvigroup.com NL FR NEDERLANDS FRANCAIS BPCHOC65AV BPCHOC65AVLS BNONFCHOC BNONFCHOCCAB BPCHOC65AV BPCHOC65AVLS BPNONFCHOC BPNONFCHOCCAB BPNONFCHOCCABHV Drukknop paddenstoel Bouton champignon BPNONFCHOCCABHV BPNONFCHOCCAB

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

MVA - MVM. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

MVA - MVM. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS MVA MVM De keuze van de installateur 1. PRODUCT OMSCHRIJVING Motorslot zonder manuele vergrendeling (MVA) Motorslot met manuele vergrendeling (MVM) 2. TECHNISCHE SPECIFICATIES IP beschermingsgraad

Nadere informatie

CAA360USBRS. The installer s choice cdvibenelux.com. USB of RS232 > RS485 conversiemodule Module de conversion USB ou RS232 > RS485 NEDERLANDS

CAA360USBRS. The installer s choice cdvibenelux.com. USB of RS232 > RS485 conversiemodule Module de conversion USB ou RS232 > RS485 NEDERLANDS NL NEDERLANDS FR FRANCAIS of RS232 > RS48 conversiemodule Module de conversion ou RS232 > RS48 The installer s choice INSTALLATIE HANDLEIDING NL of RS232 > RS-48 conversiemodule ] PRODUCT PRESENTATIE De

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

LA GAMME 230 VOLT FEATURES HET 230 VOLT GAMMA Power 401/2 Power 401/1 Power 571/2 Power 571/1 Power 591 Power 801 POWER 401/2

LA GAMME 230 VOLT FEATURES HET 230 VOLT GAMMA Power 401/2 Power 401/1 Power 571/2 Power 571/1 Power 591 Power 801 POWER 401/2 www.mottura.com POWER - systèmes motorisés hi-tech pour rideaux Basse consommation - Les moteurs Power assurent une économie d énergie de 70% comparés aux systèmes 230Vac. Silencieux - Tous les systèmes

Nadere informatie

Transformateurs monophasés de sécurité

Transformateurs monophasés de sécurité Types : E 24 SC x E 26 SC 63 EF 212 SC x EF 224 SB x E 212 SC x E 224 SB x Dieses Dokument enthält nur einen Teil unseres Katalogs. This document contains only part of our catalogue. In bijgevoegd uittreksel

Nadere informatie

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Bâches et banderoles avec fourreaux, impression au recto Taal Langue Nederlands Français Nederlands Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoeken kunnen worden afgewerkt

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

DWSSS-4S1. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

DWSSS-4S1. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS Infrarood detector voor objectdetectie voor gebruik bij automatische deuren en poorten (bevestiging op de deur) De keuze van de installateur 1. PRODUCT BESCHRIJVING Het product is een microprocessorgestuurde

Nadere informatie

Foto op hout Photo sur bois

Foto op hout Photo sur bois Foto op hout Photo sur bois Taal Langue Foto op hout natuurproduct en de scherpte van de afdruk zullen je verbazen. - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Full color

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

NEDERLANDS SEL2641R433B4D. DIN-Rail ontvanger. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS SEL2641R433B4D. DIN-Rail ontvanger. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS SEL2641R433B4D De keuze van de installateur Bedankt voor de aankoop van onze producten en het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt. 1] PRODUCT PRESENTATIE De DIN-rail-ontvanger SEL2641R433-BD4

Nadere informatie

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION BS/16277 Standaard vuldoppen Manuele vuldop diameter 35, kleur zwart Bouchons de remplissage manuel standard Bouchon de remplissage manuel diamètre 35, couleur noir BS/22096 Drukvuldoppen Drukvuldop TPO

Nadere informatie

PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTÈME PROGRESSIF

PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTÈME PROGRESSIF PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTÈME PROGRESSIF ELEKTRISCHE POMP VOOR VET (PEG-N) EN OLIE (PEO-N) POMPES POUR GRAISSE (PEG-N) ET POUR HUILE (PEO-N) TYPISCH VOORBEELD EXEMPLE D APPLICATION U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC

Nadere informatie

Statische zuigers type Bemal met deksel

Statische zuigers type Bemal met deksel Statische zuigers type Bemal met deksel Aspirateurs statiques type Bemal avec couvercle Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

VERTO Naoto Fukasawa, 2012. 80 watts*. VERTO a été développé conjointement

VERTO Naoto Fukasawa, 2012. 80 watts*. VERTO a été développé conjointement VERTO VERTO Naoto Fukasawa, 2012 VERTO is de efficiëntste staande bureaulamp met LED van deze tijd. Met slechts 80 watt* verlicht de lamp twee kantoorwerkplekken. VERTO werd samen met N aoto Fukasawa vrij

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

MOONARW MOONARB. The installer s choice. Inbouw proximity lezer 125Khz Lecteur proximité 125 Khz encastré. cdvigroup.com NEDERLANDS FRANCAIS MOONARW

MOONARW MOONARB. The installer s choice. Inbouw proximity lezer 125Khz Lecteur proximité 125 Khz encastré. cdvigroup.com NEDERLANDS FRANCAIS MOONARW NL FR NEDERLANDS FRANCAIS MOARW MOARW MOARB MOARB Inbouw proximity lezer 125Khz Lecteur proximité 125 Khz encastré The installer s choice 84 INSTALLATIE HANDLEIDING MOARW - MOARB Inbouw proximity lezer

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI Fork-lift crane series 03-2013 REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303/6202 VA Maastricht Telefoon: 0031-43-3631777 Fax: 0031-43-3632922 Email:

Nadere informatie

NEDERLANDS SEL2641R433-NNV. Nano Erone ontvanger 230 V. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS SEL2641R433-NNV. Nano Erone ontvanger 230 V. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS De keuze van de installateur Bedankt om te kiezen voor een Erone-product. Het is aangeraden deze handleiding goed te lezen alvorens dit product te installeren. 1] INTRODUCTIE De Erone-ontvanger

Nadere informatie

(IP66 & IP68) VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR PROLUMIA

(IP66 & IP68) VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR PROLUMIA VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE GOLD (IP66 & IP68) De Gold serie LED strips zijn rondom volledig voorzien van een siliconen coating

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

BATTERIJSTEKKERS CONNECTEURS DE BATTERIE. Voltage kleur code. Code de couleur pour le voltage. Batterijstekker - Connecteur de batterie : SB / S 50

BATTERIJSTEKKERS CONNECTEURS DE BATTERIE. Voltage kleur code. Code de couleur pour le voltage. Batterijstekker - Connecteur de batterie : SB / S 50 Voltage kleur code Alle S-stekkers kunnen tot 600V DC functioneren. Indien er meerdere electrische toestellen met verschillende Voltages worden gebruikt, is het aanbevolen om per Voltage een kleurcode

Nadere informatie

De l énergie verte pour tous

De l énergie verte pour tous De l énergie verte pour tous Gérald Semenjuk Directeur regional France et Suisse Décembre 2016 Agenda Quels enjeux? Pourquoi? 2 2016 Inc. Quels enjeux? Energies Bilan monde Besoins-Ressources 4 2016 Inc.

Nadere informatie

BATTERIJLADERS / CHARGEURS

BATTERIJLADERS / CHARGEURS BATTERIJLADERS / CHARGEURS CATALOGUS / CATALOGUE 2017 Prijzen geldig tot 30/06/2017, excl. BTW - Prix valables jusqu au 30/06/2017, hors TVA ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIONS GENERALES INHOUD / SOMMAIRE

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR

VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62) De LED strip Silver serie is voorzien van een siliconen bovenlaag waardoor deze stof- en vochtbestendig is.

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

45MM 385X565CM GARAGE SDPAU+EDC (ART 4004M)

45MM 385X565CM GARAGE SDPAU+EDC (ART 4004M) 45MM 385X565CM GARAGE SDPAU+EDC (ART 4004M) Onderdelenlijst Liste d'inventaire 4004M Wandelementen / Eléments des parois Typ ovoïde 45mm 385x565 SDPAU Artikel nr Afmeting / Dimension # Functie/Fonction

Nadere informatie

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATT DC NAAR AC ZUIVERE SINUSGOLF INVERTER

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATT DC NAAR AC ZUIVERE SINUSGOLF INVERTER NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATT DC NAAR AC ZUIVERE SINUSGOLF INVERTER LEES VÓÓR GEBRUIK DE INSTRUCTIES! Nuttige toepassingen Geschikt voor notebookcomputers,

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Driefasen beschermingstransformatoren Transformateurs triphasés de protection

Driefasen beschermingstransformatoren Transformateurs triphasés de protection Driefasen beschermingstransformatoren 1 kva 10 kva Transformateurs triphasés de protection Types : SPT 1000 SPT 1600 SPT 2500 SPT 4000 SPT 6300 SPT 10000 Dieses Dokument enthält nur einen Teil unseres

Nadere informatie

E G U L O A T A C S G U O A T A L C Te l : + 3 2 5 1 2 5 0 6 8 7 sales@supremebelgium.com w w w. s u p r e m e b e l g i u m. c o m Drinkflessen/Bidons Alle drinkflessen zijn vervaardigd in de UK. De flessen

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

FRAMES WINDOW TECHNOLOGY MOTTURA.COM

FRAMES WINDOW TECHNOLOGY MOTTURA.COM FRAMES WINDOW TECHNOLOGY MOTTURA.COM FRAMES UNE GAMME DEDIE Rollbox 40 et 60 sont des rideaux à roulement filtrants et occultant spécifiques pour installation directe sans perçage sur bâtis en aluminium.

Nadere informatie

Ergänzung zur Gebrauchs- und Montageanweisung. Supplement to the Operating and Installation Instructions

Ergänzung zur Gebrauchs- und Montageanweisung. Supplement to the Operating and Installation Instructions TS 10 Thermorelais Bausatz für Wärmespeicher WSP 2010 bis WSP 7010 Deutsch Ergänzung zur Gebrauchs- und Montageanweisung TS 10 Thermal Relay Fitting Set for Electric Storage Heaters WSP 2010 to WSP 7010

Nadere informatie

Zeildoeken Toiles. Langue. Taal. Nederlands. Français

Zeildoeken Toiles. Langue. Taal. Nederlands. Français Zeildoeken Toiles Taal Nederlands Langue Zeildoeken met ringen Nederlands Een PVC doek is een zeildoek dat geschikt is voor langdurig gebruik, zowel voor binnen als buiten. Laat de potten verf en zwarte

Nadere informatie

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires lineaire actuatoren vérins linéaires afmetingen dimensions.4 SHG-5-A -> SHG-100-A.5 SHG-5-A -> SHG-500-A.6 SHG-5-B -> SHG-100-B.7 SHG-0-B -> SHG-500-B.8 afmetingen van de accessoires dimensions des accessoires

Nadere informatie

Sjaals, mutsen & handschoenen Echarpes, bonnets & gants

Sjaals, mutsen & handschoenen Echarpes, bonnets & gants Sjaals, mutsen & handschoenen Echarpes, bonnets & gants Taal Langue Français Sjaals, mutsen & handschoenen Jouw logo of tekst op een sjaal, muts of handschoenen. In de winter kun je daar natuurlijk slim

Nadere informatie

NEDERLANDS SEL2641R433-NN. Nano Erone 1 relais ontvanger. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS SEL2641R433-NN. Nano Erone 1 relais ontvanger. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS De keuze van de installateur Bedankt om te kiezen voor een CDVI-product. Het is aangeraden deze handleiding goed te lezen alvorens dit product te installeren. 1] INTRODUCTIE De CDVI-ontvanger

Nadere informatie

Snelsluitpoort. Devokon SV S voor binnen en buiten. pour intérieur et extérieur

Snelsluitpoort. Devokon SV S voor binnen en buiten. pour intérieur et extérieur Snelsluitpoort voor binnen en buiten PORTE RAPIDE pour intérieur et extérieur SV 1000 - S 1000 Devokon Snelsluitpoort Achterzijde - porte rapide côté arrière 300 550 700 220 220 750 300 550 2 Informatie

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

ES 10 DF ES 10 DF ES 10 DF ES 10 DF

ES 10 DF ES 10 DF ES 10 DF ES 10 DF Ergänzungssatz für Wärmespeicher WSP 1210 F bis WSP 3610 F Deutsch Ergänzung zur Gebrauchs- und Montageanweisung des WSP-F Supplementary Set for Electric Storage Heaters WSP 1210 F to WSP 3610 F English

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

NEDERLANDS TH82712V. Digitale plug-in timer. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS TH82712V. Digitale plug-in timer. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS Digitale plug-in timer De keuze van de installateur 1. DAGELIJKSE/WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE TIMER Alvorens uw timer in gebruik te nemen, gelieve de volgende handleiding aandachtig te lezen. Dit

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties.

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties. Vraag nr. 2139 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen van 10 februari 2017 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen NMBS.

Nadere informatie

Polo s Polos. Langue. Taal. Nederlands. Français

Polo s Polos. Langue. Taal. Nederlands. Français Polo s Polos Taal Langue Polo s De basis voor pololiefhebbers: onze polo in basic uitvoering. Met stevige kraag en drie knopen, uitgevoerd in dezelfde kleur als het shirt. De stevige kwaliteit garandeert

Nadere informatie

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar Handleiding SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar A. Aansluiting Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om. B. Afstelling 1. De draairichting van de oprolbuis

Nadere informatie

Stempels Tampons encreurs

Stempels Tampons encreurs Stempels Tampons encreurs Taal Langue Stempels Met stempels kun je een zeer gedetailleerde afdruk achterlaten op verschillende papier soorten. Wij adviseren de volgende papiersoorten om te bestempelen:

Nadere informatie

Catalogus / Catalogue 2013

Catalogus / Catalogue 2013 Catalogus / Catalogue 2013 KABELHASPELS 411441 Kabelhaspel - Robuust [NL] Robuuste kabelhaspel Met metalen beugel H07RN-F 3G2,5-40 meter Thermische beveiliging Slagvaste behuizing 411441 Enrouleur de câble

Nadere informatie

CZ3000. The installer s choice cdvibenelux.com. Inbouwmagneet Shearlock 1500 kg - signaal Ventouse encastrée à cisaillement 1500 kg - signal

CZ3000. The installer s choice cdvibenelux.com. Inbouwmagneet Shearlock 1500 kg - signaal Ventouse encastrée à cisaillement 1500 kg - signal NL FR NEDERLANDS FRANçais Inbouwmagneet Shearlock 500 kg - signaal Ventouse encastrée à cisaillement 500 kg - signal The installer s choice cdvibenelux.com INSTALLATIE HANDLEIDING Inbouwmagneet Shearlock

Nadere informatie

VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR

VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR ET À L EXTÉRIEUR RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE DIAMANT II (IP65) De LED Diamond II serie is voorzien van een zeer robuuste buitenmantel gemaakt uit

Nadere informatie

PRIJSLIJST BATTERIJEN / LISTE DE PRIX BATTERIES

PRIJSLIJST BATTERIJEN / LISTE DE PRIX BATTERIES PRIJSLIJST BATTERIJEN / LISTE DE PRIX BATTERIES Datum / Date: 01.05.2016 PERSONENAUTO'S / VOITURES NEW ** => afhankelijk van beschikbaarheid / en fonction de la disponibilité Niet meer leverbaar / plus

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

Totem. toiletkast lave mains TT-TKM-65-65cm

Totem. toiletkast lave mains TT-TKM-65-65cm TT-TKM-65-65cm 2 200 TT-TKM-80-80cm 2 200 TT-TKZ-65-65cm 200 200 TT-TKZ-80-80cm 200 200 spiegel miroir TT-SP-20(C) - 20 230V 3G 2,5mm² 230V 3G 2,5mm² (30mA) 300 33 200 Elektrische Aansluiting De elektrische

Nadere informatie

Stempels Tampons encreurs

Stempels Tampons encreurs Stempels Tampons encreurs Taal Langue Stempels Met stempels kun je een zeer gedetailleerde afdruk achterlaten op verschillende papier soorten. Wij adviseren de volgende papiersoorten om te bestempelen:

Nadere informatie

DWHR De keuze van de installateur cdvibenelux.com

DWHR De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS Infrarood detector voor objectdetectie voor gebruik bij automatische deuren en poorten (bevestiging op het deurkader) De keuze van de installateur 1. PRODUCT BESCHRIJVING Het product is een

Nadere informatie

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français Ballonnen Ballons Taal Langue Ballonnen Ballonnen! En dat betekent... knallen! Laat nu je logo of bedrijfsnaam extra groot op ballonnen drukken. Kies voor elke kleur uit de regenboog, of voor een chique

Nadere informatie

NEDERLANDS. français SEL2641R433Z2. Mini-ontvanger 2 relais Récepteur mini 2 relais. The installer s choice cdvibenelux.com

NEDERLANDS. français SEL2641R433Z2. Mini-ontvanger 2 relais Récepteur mini 2 relais. The installer s choice cdvibenelux.com NL FR NEDERLANDS français Mini-ontvanger 2 relais Récepteur mini 2 relais The installer s choice INSTALLATIE HANDLEIDING Mini-ontvanger 2 relais NL Bedankt om te kiezen voor een CDVI product. Het is aangeraden

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

BATTERIJLADERS - DRUPPELLADERS CHARGEURS DE BATTERIES - REDRESSEURS DE BATTERIES

BATTERIJLADERS - DRUPPELLADERS CHARGEURS DE BATTERIES - REDRESSEURS DE BATTERIES BATTERIJLADERS - DRUPPELLADERS CHARGEURS DE BATTERIES - REDRESSEURS DE BATTERIES Deze microprocessor gestuurde batterijladers laden niet alleen correct uw batterijen op maar zorgen er ook voor dat de levensduur

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE BAT KIT INSTALLATIEHANDLEIDING. BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1

NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE BAT KIT INSTALLATIEHANDLEIDING. BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1 NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE INSTALLATIEHANDLEIDING BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1 1 Inleiding Deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen door iedereen die verantwoordelijk is of zal zijn

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU Compact oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging

Nadere informatie

Autotransformateurs triphasés. Types : ATT 2750 ATT ATT 4400 ATT ATT 6800 ATT ATT ATT ATT 17500

Autotransformateurs triphasés. Types : ATT 2750 ATT ATT 4400 ATT ATT 6800 ATT ATT ATT ATT 17500 Driefasen spaartransformatoren 2,75 kva 95 kva Autotransformateurs triphasés Types : ATT 2750 ATT 25000 ATT 4400 ATT 40000 ATT 6800 ATT 63000 ATT 11000 ATT 95000 ATT 17500 Dieses Dokument enthält nur einen

Nadere informatie

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015 KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER Turbotech TT1015 CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER Vcheck CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER OP ON - 2 - INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE TOEPASSINGEN------------------------------------3

Nadere informatie

DEURGREPEN TIRANTS INOX

DEURGREPEN TIRANTS INOX supplied INNOVTIEVE OPLOSSINGEN DEURGREPEN TIRNTS INOX informatie information Informatie Stanley staat voor kwalitatief deurbeslag uit roestvast staal (inox). Permanente innovatie, minimale toleranties,

Nadere informatie

&EQQCCS ] &EQQCCS ] et prolonge leur durée de vie. 4 de waterverzachter regeneert telkens na een bepaald waterverbruik

&EQQCCS ] &EQQCCS ] et prolonge leur durée de vie. 4 de waterverzachter regeneert telkens na een bepaald waterverbruik 4 de waterverzachter regeneert telkens na x-aantal dagen 4 voorgemonteerde by-pass 4 ecologisch: zacht water beschermt je huishoudelijke toestellen en verlengt hun levensduur 4 economisch: vermindert je

Nadere informatie

RIDEAUX DE DOUCHE Douchegordijnen

RIDEAUX DE DOUCHE Douchegordijnen RIDEAUX DE DOUCE Douchegordijnen Trevira CS difficilement inflammable nach DIN 4102/B1 garanti sans substances nocives selon Öko- Tex-Standard 100 bas inox 802.34.V0..30 802.34.01030 blanc uni, difficilement

Nadere informatie

VIRA20245048 VIRA2048 VIRA5024 VIRP20245048 VIRP2048 VIRP5024 VIE20245048 VIE2048 VIE5024

VIRA20245048 VIRA2048 VIRA5024 VIRP20245048 VIRP2048 VIRP5024 VIE20245048 VIE2048 VIE5024 NL FR NEDERLANDS FRANCAIS VIRA20245048 VIRA2048 VIRA5024 VIRP20245048 VIRP2048 VIRP5024 VIE20245048 VIE2048 VIE5024 VIRP VIRA VIE Deurhoudmagneten voor brandwerende deuren Ventouses électromagnétiques

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

Driefasen scheidingstransformatoren 16 kva 63 kva Transformateurs triphasés de séparation

Driefasen scheidingstransformatoren 16 kva 63 kva Transformateurs triphasés de séparation Driefasen scheidingstransformatoren 16 kva 63 kva Transformateurs triphasés de séparation Types : SPT 16000 SPT 40000 SPT 20000 SPT 50000 SPT 25000 SPT 63000 SPT 31500 Dieses Dokument enthält nur einen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame

Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame Accessoires et options Types de profil : - Frame - Frame thermo (profil à rupture de pont thermique) Finition du profil : - aluminium anodisé,

Nadere informatie

suspension wall ceiling f loor track projector câble 12V/23OV spots & bases downlight câble 12V/23OV câble outdoor control gear

suspension wall ceiling f loor track projector câble 12V/23OV spots & bases downlight câble 12V/23OV câble outdoor control gear suspension wall ceiling f loor 12V/23OV track projector spots & bases downlight 12V/23OV outdoor control gear I 20 850 E 230V ELIOS I L 256 Ø 45 ELIOS Watt Socket Lamp I L MZ3190 2x24 G5 T5 617 680 MZ3191

Nadere informatie

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 URN 2 Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 Afmetingen / functionele elementen 128,5 169 30,01 (6TE) Fig. 1 A C B MAX 70 C MAX 95 % Fig. 2 2 Legenda A B C 32-polige klemmenstrook LED bedrijf

Nadere informatie

Accugereedschappen. Acculaders. Snellader

Accugereedschappen. Acculaders. Snellader Acculaders Bevatten 2 laders in 1. Ten eerste de vermogenslader welke de accu vult tot een niveau van 14,4 V waarna de consolidatielader het overneemt welke borg staat voor een doorlopende belading van

Nadere informatie