Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team De teamleden - De invliegers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers"

Transcriptie

1 WP wijzer team 4 Schooljaar Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo en gymnasium in team 4 op De Werkplaats Kindergemeenschap. Je kunt hierin lezen over je medewerkers, bijzondere data, het onderwijsprogramma, werkafspraken, regelingen, mogelijkheden en de overgangsnormen. Tijdens de introweek nemen de mentoren de belangrijkste punten met je door. We vragen je deze wijzer ook samen met je ouders/verzorgers zorgvuldig door te nemen. Inhoudsopgave WP wijzer team 4 Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan Team De teamleden - De invliegers Het schooljaar en de kalender 7 - De vier periodes - Introweek - Tussenweken en afsluitweek - De vakanties - Studiedagen medewerkers + schoolvrije dagen - Schoolfeesten - Open podia, muziek- en dansvoorstellingen op school - Musical in de stadsschouwburg - Open Huis - Stagedag klas 2 - Uitstapjes - Voortgangsverslagen - Ouders op school - Informatieavonden voor alle ouders van leerjaar 1 en 2 - Data ouder/werker-gesprekken leerjaar 1 - Data ouder/werker-gesprekken leerjaar 2 - Bijeenkomsten contactouders De schooldag 10 - De 3 blokken Wat ga je doen? 10 - Het rooster - Het programma 1

2 Hoe wordt er gewerkt? 11 - Weektaak en weekplanner - Instructie-les - Domeinwerk - WP-uren - Periodekaart - Bronnen op de DWP - Achterstanden en spijkertijd Het domein en de werkafspraken 12 - De inrichting - Gedragscode - De domeinregels Op tijd komen, scannen en met de juiste spullen naar je werkplek Rust tijdens het werk Stilwerkuren Eten en drinken Jassen en tassen Opruimen, lenen van spullen en diefstal Muziek Mobieltjes Verblijf in de pauzes Corvee Time-out Absent en tijdig melden ervan Spijbelen Begeleiding 17 - Klassen en mentoren - Werkgroepen - Klankbordgroep en werkersraad Communicatie 18 - Het weekbericht - De nieuwsbrieven Metingen, testen en beoordelingen 18 Inhalen, herkansen, rapportage en voortschrijdend gemiddelde 19 Overgangsnormen 20 Gymnasiumonderwijs en procedure leerwegadvies 21 En dan weet je nu alles 22 2

3 Inleiding Eureka Eureka is de enthousiaste uitroep als iemand een moeilijke opgave heeft opgelost. Eureka (het is een Grieks woord, εὕρηκα/ηὕρηκα, de "voltooid tegenwoordige tijd" van εὑρίσκω, heuriskoo - ik vind) riep ook de Oud-Griekse Archimedes naakt door de straten van de stad Syracuse toen hij de naar hem genoemde wet van Archimedes ontdekt had. En dat is wat we met het onderwijs in team 4 willen bereiken, veel blije momenten waarop je nieuwe ervaringen opdoet en nieuwe ontdekkingen doet. Met de opdrachten die we je geven proberen we jou elke keer opnieuw weer uit te dagen om vol verwondering te onderzoeken hoe iets zit en je af te vragen waarom dingen zijn zoals ze zijn. We hopen dat jij je blijft verwonderen en dat de antwoorden op jouw vragen weer nieuwe vragen oproept. Dat is de basis voor het leren in team 4. Verwondering zal er zijn als je ontdekt dat je meer aankan dan je had verwacht. Misschien ben je bang dat het niet gaat lukken, maar weet dan dat je in je werk fouten mag maken en dat wij er zijn om je op te vangen. Wel vragen we jou te leren van je fouten. Werken en leren doen we samen, in het domein van team 4, jouw werkruimte in die grote school. Met wat je leert op school kun je niet alleen nu, maar ook in je latere leven veel doen: studeren en dan iets doen, een beroep kiezen, geld verdienen en iets betekenen in de samenleving. Vanuit deze zelfde basis startte Kees Boeke nu alweer ruim 88 jaar geleden zijn school, zijn Werkplaats Kindergemeenschap. Dat is lang geleden en natuurlijk zijn onderweg dingen veranderd, bijgesteld en verbeterd. Als werker van klas 1 heb je afscheid genomen van je oude, vertrouwde basisschool. Hier op het middelbaar begin je aan een nieuwe fase in je leven. Als werker van klas 2 ben je al helemaal vertrouwd met onze manier van werken. Wel verhuis je naar het domein van leerjaar 2 en krijg je er nieuwe vakken bij: Duits, en als je in de gymnasiumklas zit, ook Grieks. En al lijkt de manier van werken erg op die van vorig schooljaar, het is toch belangrijk om de informatie in deze wijzer goed te bestuderen. Een paar dingen doen we nl. echt anders. Waarom we dat doen heeft alles te maken met ons streven om de goede dingen nog beter te doen en de punten waarover we niet zo tevreden zijn, anders aan te pakken. De inbreng van werkers en ouders helpen ons daarbij. 3

4 Wie op De Werkplaats Kindergemeenschap is, houdt zich hieraan: Op De Werkplaats Kindergemeenschap gaan wij, zowel werkers als medewerkers, respectvol met elkaar en de ruimte om. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een veilige leef- en leerontwikkeling van elk lid van de gemeenschap. Wij leren en leven op basis van gelijkwaardigheid, waarbij ieder zijn/haar verantwoordelijkheid kent en neemt en de ander ook op die verantwoordelijkheid wijst. Wij gunnen ieder in vrijheid zijn eigen mening zolang hij of zij daarmee een ander niet kwetst op grond van geloof, afkomst of geaardheid. Wij zijn een gemeenschap met een hoofd (wijsheid), met een hart (gevoel en betrokkenheid) en met handen (daadkracht en creativiteit). 4

5 Team 4 De teamleden Wie zijn wij? Wat doen wij? Contact Cunera Buist Medewerker Latijn Mentor klas G1A Edith van Doorn Medewerker Engels Mentor klas 2G Sonnia van Dijk Teamassistente Evelien Edelbroek Medewerker Nederlands Mentor klas G1B Ria Friesen Teamleider Medewerker Grieks Edward Fijan Medewerker gym Mentor klas G1A Brahim Handane Medewerker Frans Karlien Hamilton Medewerker beeldende vakken Mentor klas G1B José van Hanegem Medewerker wiskunde, rekenen Mentor klas G2A Marjolein Leo Medewerker Frans Mentor klas 1G Valentijn de Marez Oyens Medewerker wiskunde Ingrid Paulis Thijs Spook Sandra Zwaanenburg Medewerker Duits Mentor klas G2A Medewerker muziek Mentor klas 2G Medewerker geschiedenis Mentor klas G2B 5

6 De invliegers We hebben in team 4 ook invliegers. Dat zijn medewerkers die in een ander team zitten, maar wel aan 1 of meer klassen uit ons team les geven. Zij vliegen in heet dat. Zij zijn beschikbaar voor uitleg en begeleiding, maar alleen gedurende de blokken waarop zij ingeroosterd staan. Als je hen nodig hebt, moet je dat dus even goed plannen. Je mag deze medewerkers niet voor een vraag opzoeken in een ander domein. Wie zijn zij? Wat doen zij? Contact Lesley Goes Medewerker Engels Kiona van Herwijnen Medewerker beeldende vakken Tessa Hoogma Medewerker natuur Ingmar de Jong Medewerker gym Kevin van Kampen Medewerker natuur Agnes Kepel Medewerker koken Niels Kleijwegt Medewerker gym Marian Kleverkamp Medewerker Nederlands Meike de Lange Medewerker gym Anja Meenink Medewerker beeldende vakken Claartje van Opstal Medewerker drama Robert Pennings Medewerker aardrijkskunde Petra Rook Medewerker beeldende vakken Job van Wakeren Medewerker aardrijkskunde Rik de Wit Medewerker techniek Arnoud van Zoest Medewerker natuur 6

7 Het schooljaar en de kalender Het schooljaar loopt van maandag 1 september 2014 t/m vrijdag 10 juli De werkers beginnen het schooljaar op dinsdag 2 september. Het schooljaar is verdeeld over vier periodes: Periode 1: maandag 1 september t/m vrijdag 7 november Periode 2: maandag 10 november t/m vrijdag 23 januari Periode 3: maandag 26 januari t/m vrijdag 27 maart Periode 4: maandag 30 maart t/m vrijdag 10 juli Introweek We beginnen het schooljaar met de introweek van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 september. De introweek is gericht op de (hernieuwde) kennismaking met elkaar, het team en het jaarprogramma. Tussenweken en afsluitweek De laatste week van iedere periode noemen we de tussenweek. In die week rond je het programma van de oude periode af en wordt het programma van de nieuwe periode opgestart. Het normale programma komt te vervallen en daarvoor in de plaats komt een apart rooster. De laatste tussenweek (afsluitweek) loopt van maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli. Daarna volgt nog een schoolweek (maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli), maar de invulling daarvan krijg je op een later tijdstip te horen. De vakanties voor het schooljaar zijn als volgt: - Herfstvakantie: maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober - Kerstvakantie: maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari Krokusvakantie: vrijdag 20 februari t/m vrijdag 27 februari - Paasvakantie: donderdag 2 april t/m dinsdag 7 april - Koningsdag: maandag 27 april - Meivakantie: maandag 4 mei t/m vrijdag 8 mei - Hemelvaartvakantie: donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei - Pinkstervakantie: maandag 25 mei - Zomervakantie: maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus Studiedagen medewerkers + schoolvrije dagen Komend schooljaar zijn er drie studiedagen: - Maandag 1 september: studiedag voor medewerkers; werkers zijn vrij* - Woensdag 12 november: studiedag voor medewerkers; werkers zijn vrij* - Maandag 5 januari: studiedag voor medewerkers; werkers zijn vrij* N.B.: op afroep wel verplicht naar school voor inhaalwerk. Het komt een paar keer voor dat blok 3 op woensdagmiddag komt te vervallen. Dat is in elk geval op woensdag 4 februari 2015 en woensdag 3 juni Ook kan het zijn dat je in de allerlaatste schoolweek een aantal dagen vrij bent; dat hangt af van het werk dat je nog moet doen. 7

8 Schoolfeesten Er zijn twee schoolfeesten voor alle werkers van team 1, 3 en 4. De feesten zijn op donderdag 16 oktober en donderdag 9 april. Beide feesten worden gehouden in de Grote Zaal op school. Ze beginnen om uur en eindigen om uur. De ochtend na een schoolfeest start de schooldag om 9.55 uur. Open podia, muziek- en dansvoorstellingen op school Open Podium voorstellingen: woensdag 19 november, donderdag 5 februari en woensdag 24 juni. Open Podium voorstellingen voor de eindexamenklassen: woensdag 4 februari, dinsdag 31 maart en woensdag 1 april. Dansvoorstellingen: woensdag 18 en donderdag 19 februari, Bovenbouwmusical: donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 maart. Het muziektheater van leerjaar 2 & 3: donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Musical in de stadsschouwburg Op dinsdagavond 11 november 2014 is de bovenbouwmusical de terugkeer van Odysseus te zien in de Stadsschouwburg Utrecht. Open Huis Op vrijdag 30 januari en zaterdag 31 januari is ons Open Huis. Stagedag klas 2 Op dinsdag 5 november (tussenweek 1) gaan alle werkers van klas 2 een dag stage lopen. Deze stagedag is een onderdeel van het programma aardrijkskunde. Tijdens de lessen wordt hierover uitgebreid informatie gegeven en ook je ouders krijgen hierover een brief. Uitstapjes Als aanvulling op het onderwijsprogramma zullen er in de loop van het jaar zo nu en dan uitstapjes georganiseerd worden. Via de mentoren word je hierover tijdig geïnformeerd en je ouders lezen hierover in de nieuwsbrieven. Voortgangsverslagen Drie keer per jaar worden er voortgangsverslagen opgesteld. De medewerkers vermelden daarin niet alleen de voortgang van je resultaten, maar melden ook je vorderingen op het gebied van de vaardigheden: onderzoek doen, eindproduct maken, samenwerken, reflecteren, plannen en persoonlijke groei. Donderdag 4 december: voortgangsverslag 1 inclusief de cijferlijst Maandag 30 maart: voortgangsverslag 2 inclusief de cijferlijst Donderdag 9 juli: voortgangsverslag 3 inclusief de cijferlijst Ouders op school Wij vinden het belangrijk informatie over jou ook met je ouders te delen. Daarom zijn er voor de ouders/verzorgers van alle klassen van een zelfde leerjaar informatieavonden gepland evenals middagen waarop teamleden gesprekken voeren met jou en je ouders. 8

9 Informatieavonden voor alle ouders van leerjaar 1 - Maandag 8 september in het domein van team 4: uur Voor alle ouders van dyslectische werkers is er daarvoor een bijeenkomst van uur - Maandag 9 februari in het domein van team 4: uur Informatieavonden voor alle ouders van leerjaar 2 - Woensdag 10 september in het domein van team 4: uur - Maandag 9 februari 2015 in het domein van team 4: uur Data ouder-/werkergesprekken leerjaar 1 De gesprekken vinden plaats in het domein van team 4 en duren 15 minuten - Woensdag 24 september en woensdag 1 oktober: uur; het exacte tijdstip wordt bekend gemaakt tijdens de eerste informatieavond - Woensdag 10 december + woensdag 17 december: uur; op uitnodiging en/of verzoek van ouders - Woensdag 1 april + woensdag 15 april: uur; het exacte tijdstip wordt twee weken van tevoren via mail doorgegeven Data ouder-/werkergesprekken leerjaar 2 De gesprekken vinden plaats in het domein van team 4 en duren 15 minuten - Woensdag 24 september en woensdag 1 oktober: uur; op uitnodiging en/of verzoek van ouders - Woensdag 10 december + woensdag 17 december: uur; het exacte tijdstip wordt twee weken van tevoren via mail doorgegeven - Woensdag 1 april + woensdag 15 april: uur; op uitnodiging en/of verzoek van ouders Bijeenkomsten contactouders De contactouders van alle klassen komen drie keer bij elkaar van uur. Na een algemeen deel in de Grote Zaal praten zij verder met de teamleider in het eigen domein. De bijeenkomsten zijn op dinsdag 14 oktober, dinsdag 13 januari en dinsdag 19 mei. De contactouders inventariseren van tevoren de punten die ouders inbrengen. 9

10 De schooldag Elke schooldag duurt van 8.35 tot uur. De dag bestaat uit 3 blokken: Blok 1 van 8.35 tot uur Blok 2 van tot uur Blok 3 van tot uur De kleine pauze is van tot uur. De grote pauze (de siësta) is van tot uur. Er zijn nooit tussenuren, ook niet als er een medewerker ziek is; in dat geval vervangen andere teamleden. Wat ga je doen? Het rooster Het jaar is ingedeeld in vier periodes. Per periode krijg je een nieuw rooster. Op de DWP (de Digitale Werkplaats) vind je het rooster in de map team4 alle werkers. Je rooster staat ook in de weekplanner van je klas. Die kun je ook op de DWP vinden en krijg je elke vrijdag op papier. Soms zijn er roosterwijzigingen. Die staan dan vermeld in het weekbericht of lees je op het informatiebord aan het begin van de dag. Het programma Op de basisschool heb je al veel geleerd. Daar borduren we op voort. Maar vast dat we het anders aanpakken. We noemen de vakken anders, en er komen natuurlijk echt nieuwe dingen aan de orde. In leerjaar 1 en 2 krijg je inzicht in wat je mogelijkheden zijn. Je ontdekt waar je sterk in bent, waar je plezier aan beleeft, waar je talenten liggen en welke vakken je wat lastiger vindt. En bij nieuwe dingen leren hoort iets lastig vinden bij. Daar is een mooie Latijnse uitdrukking voor: per aspera ad astra. Aan het einde van het tweede leerjaar heb je laten zien aan jezelf en aan ons waar je allemaal toe in staat bent, en ga je naar het derde leerjaar in een volgend team. In team 4 leg je de basis voor alles wat er verder komen gaat. Maak er een stevige basis van. Doe je werk meteen en altijd zo goed als je kunt en stel het vooral niet uit! De medewerkers van team 4 zijn er om je daar bij te helpen en ondersteunen. Vraag hen dus om advies, uitleg en raad als je dat nodig hebt. Het is niet erg als je voor bepaalde vakken juist meer tijd en oefening nodig hebt om de basis te begrijpen en te beheersen. En als je meer aankunt dan het basisprogramma je voorschotelt, ga dan met de talenopdrachten aan de slag. Ook kun je vanaf periode 2 meedoen aan een eurekamodule. Lees hierover meer in de bijlage eureka. Hoe dan ook, er is altijd weer iets nieuws te leren! 10

11 Het verschil tussen de stof in de havo/vwo-klassen en de gymnasiumklassen zit in niveau en de vakken Grieks en Latijn. De gymnasium-werkers moeten in dezelfde tijd meer doen en aan de opdrachten die zij moeten uitvoeren worden hogere eisen gesteld. In totaal maak je in leerjaar 1 en 2 kennis met 17 vakken en als je op het gymnasium zit krijg je ook Grieks en Latijn. Daarnaast staan taal en rekenen op het programma. De beeldende vakken (tekenen, textiel, handenarbeid, techniek, muziek, drama) en koken, zijn verdeeld over de twee leerjaren. Deze vakken zijn zo ingeroosterd dat je met alle vakken kennis maakt, maar per klas verschilt het tijdstip waarop. Voor deze vakken en voor gym zijn de lessen buiten het domein. In je weekplanner kun je precies zien waar en wanneer dat is. Elke week is er ook een klassikaal mentoruur ingeroosterd. Daarnaast heb je per periode minimaal één gesprek met je mentor over je voortgang. Dat kan individueel zijn, maar ook in je werkgroepje. In leerjaar 1 en 2 wordt wekelijks een blok van 80 minuten ingeroosterd voor het programma Gezonde School. Je werkt samen met je klasgenoten aan opdrachten die jou leren wat gezond leven en leren inhoudt. Want GEZOND maakt SLIM. Hoe wordt er gewerkt? Wekelijks krijg je op vrijdagmiddag de uitgeprinte versie van het rooster en de taken van de week die volgt. Dit is de weekplanner. Deze weekplanner berg je op in een snelhechter en moet je altijd bij je hebben. In je weekplanner is het programma van de week voor je opgenomen. Je kunt zien wat er in de instructie-les wordt behandeld, wat je daarvoor zou kunnen voorbereiden, en er staat precies omschreven wat je in het domein moet gaan doen om de stof te verwerken. Dat noemen we het domeinwerk. Tijdens de WP-uren mag je naar eigen keuze bepalen aan welke opdracht je gaat werken. De mate van vrijheid om je eigen werk in te delen heb je zelf in de hand. Wie wil en kan krijgt maximaal de ruimte, wie dat nog moet leren krijgt hulp daarbij. Je weektaak moet je altijd afgerond hebben voor het begin van de nieuwe week. Het werk dat je op school niet afkrijgt neem je mee naar huis en maak je daar af. Gemiddeld moet je rekenen op een uur per dag en dat wordt meer naarmate je in een hoger leerjaar zit. Natuurlijk kan dat per werker verschillen. In je weektaak zit o.a. maakwerk, leerwerk, nakijkwerk, oefenen met opdrachten, sommen, praktisch werken en het werken met de bronnen die op de DWP staan. Al deze dingen samen maken dat je steeds een stap verder komt op weg naar de afronding van een taak, hoofdstuk of module. Bij de afronding bewijs je wat je geleerd hebt en hoe ver je bent. Dat kunnen so s, testen, mo s, presentaties, werkstukken of andersoortige metingen zijn. 11

12 Voor alle metingen krijg je beoordelingen. In klas 1 zijn dat in de eerste periode hele cijfers van 4 tot 10. Vanaf periode 2 krijg je niet afgeronde cijfers, van Het is natuurlijk de bedoeling dat je, door je werk goed te maken en te leren, alle stof zo goed mogelijk leert beheersen. Wanneer er metingen zijn, of ze herkansbaar zijn en hoe vaak ze meetellen (de weging) staat allemaal op de periodekaart. Die krijg je aan het begin van elke periode en is ook te vinden op de DWP in de map team4 alle werkers. De bronnen die je voor het uitvoeren van je weektaken kunt en soms moet gebruiken en bestuderen, staan op de DWP. Daarom is het erg belangrijk om je aan het begin van een periode voor de nieuwe cursus van elk vak aan te melden en je op het einde van de periode weer af te melden. De medewerkers zien erop toe dat je dit goed doet. Achterstanden en spijkertijd Als je werk niet op tijd afgerond en ingeleverd hebt, handelen we als volgt: - Werk dat beoordeeld wordt, lever je in op het aangegeven tijdstip in je weekplanner en op de periodekaart - Gebeurt dit niet of is je werk niet in orde, dan maakt de medewerker een nieuwe afspraak met je; het maximaal aantal te behalen punten wordt met 10% in mindering gebracht - Is ook dan je werk niet in orde, dan moet je diezelfde dag na schooltijd je werk alsnog afronden. Spijkertijd noemen we dat. Het maximaal aantal te behalen punten wordt dan met 20% in mindering gebracht en de opbrengst van die middag wordt vervolgens beoordeeld; je ouders worden hierover geïnformeerd - Kom je zonder reden niet opdagen, dan krijg je een 1 op je cijferlijst en moet je alsnog je werk repareren op een nader te bepalen moment na schooltijd; ook hiervan worden je ouders wederom schriftelijk op de hoogte gebracht. We gaan er natuurlijk van uit dat dit niet voorkomt. Als je het lastig vindt om je werk goed in te plannen, is het handig om niet alleen de medewerkers maar ook je ouders te vragen regelmatig samen met jou te bekijken wat gedaan moet worden en hoe je dat het beste kunt aanpakken. Ook als je een week of langer ziek geweest bent, is het verstandig om hulp te vragen, zodat je achterstanden zo snel mogelijk wegwerkt. Het domein en de werkafspraken Een domein is een deel van de school waar drie klassen van eenzelfde leerjaar onder begeleiding van de medewerkers leven en leren. Hier liggen al je spullen en hier ben je het grootste deel van de dag aan het werk. De inrichting Team 4 heeft twee domeinen: bij binnenkomst het rechter domein voor de drie klassen uit leerjaar 1 en het linker domein voor de 3 klassen uit leerjaar 2. Bij de ingang van het domein en alle expressieruimtes, practicumlokalen en sporthal hangen scanapparaten. Hier haal je aan het begin van elk blok je pasje langs. Zo weten we of je op tijd aanwezig bent. Voor alle werkers is er in het domein een kluisje. 12

13 Daarin berg je de schoolspullen op. Het is belangrijk dat je daarom altijd je kluissleutel bij je hebt. Die sleutel krijg je op de eerste schooldag. Om anderen te laten zien wie je bent en wat je hobby s zijn, krijg je in de introweek de opdracht om voor je kluisje een mooie versiering te maken. En dat maakt de ruimte natuurlijk ook vrolijker. Bij de ingang hangt boven het scanapparaat een informatiebord. Op dit bord kun je bij aanvang van de dag lezen aan welk vak en waar je moet gaan werken. Ook lees je hier de mededelingen van de dag. Kijk dus direct na binnenkomst in het domein altijd eerst goed naar dit bord. Ieder domein heeft één instructieruimte. Op je rooster kun je zien wanneer je hier met je klas werkt. Op andere tijden werk je in het domein. Voor natuur (biologie en natuurkunde) ga je regelmatig naar de practicumlokalen op de benedenverdieping. De expressievakken worden altijd in de vaklokalen gegeven en gym op de sportvelden of in de Kees Boeke Hal. Voor de medewerkers is er een teamkamer tussen de beide instructieruimtes in. Zij bergen hier hun spullen op, overleggen en werken hier met elkaar op momenten dat zij niet ingeroosterd zijn. Als werker mag je deze ruimte nooit zomaar binnenlopen. Tot slot is er ook een kleine domeinkamer aan de kant van het tweede klas domein. Hier kunnen werkers uit klas 1 en 2 met toestemming van de domeinmedewerkers stil werken of juist overleggen als er elders in stilte gewerkt moet worden. Beide domeinen zijn ingedeeld in meerdere werkplekken: 1) De digitale werkplek (hier staan de computers) 2) Overleg-/samenwerkingsplek 3) Plek waar je individueel kunt werken 4) De team4 leeshoek Voor het gebruik van de computers en het wijs omgaan hiermee, gelden afspraken en regels. Deze worden in de eerste schoolweek uitvoerig met je besproken. Tijdens de werkdag zit je met je vaste werkgroep aan tafel, behalve wanneer de medewerkers anders aangeven. Gedragscode Aan het begin van het schooljaar besteden we uitgebreid aandacht aan het omgaan met elkaar, de spullen en de ruimte. Per klas zal er een gedragscode worden opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Je kunt immers pas echt lekker werken als je het goed naar je zin hebt en je je veilig voelt. 13

14 De domeinregels Naast de gedragscode gelden de domeinregels die je kunt vergelijken met de huishoudelijke regels van team 4. Als je deze regels niet naleeft zal je daarop aangesproken worden. Op tijd komen, scannen en met de juiste spullen naar je werkplek We gaan ervan uit dat je iedere dag netjes op tijd op school bent en altijd direct na binnenkomst in het domein of vaklokaal je pasje langs het scanapparaat haalt. Het kan per ongeluk een keer gebeuren dat je te laat komt; gebeurt dit aan het begin van de dag, dan geldt de regel dat je bij de 3 e keer een rode kaart krijgt en jij je de dag erna om 8.00 uur moet melden bij de conciërge; je krijgt dan een corveetaak. Hetzelfde gebeurt als je te laat komt op het einde van een pauze. De medewerkers bepalen wat op tijd en te laat is. En ben je 6 keer te laat, dan krijgen jij en je ouders hierover een bericht. Bij 9 keer te laat krijg je een brief per post en wordt melding gedaan bij leerplicht. Op een nader te bepalen moment heeft de leerplichtambtenaar dan een gesprek met je op school. Ook als je wel op tijd in het domein bent, maar vergeet te scannen krijg je op de dag dat je voor de 3 e keer in die week niet gescand hebt, een extra taak. Tijdens een blok spullen uit je kluisje halen levert teveel onrust op voor de andere werkers in het domein. We willen daarom dat je vóór aanvang van een werkblok alle benodigde spullen uit je kluisje haalt en mee naar je werkplek neemt. Rust tijdens het werk In het domein is het tijdens de werkblokken altijd rustig en zorgen we samen voor een geluidsniveau waarin iedereen goed kan werken. Stilwerkuren Dagelijks wordt er minimaal op één vast moment in stilte gewerkt. In dat uur mag je niet praten en ook niet fluisteren. Het is dus belangrijk dat je voor die uren geen werk inplant waarvoor overleg nodig is. Ook als het geen officieel stilwerkuur is kan de medewerker stilte opeisen als de opdracht zich daarvoor leent. Eten en drinken In de pauzes kun je buiten het domein de van huis uit meegebrachte etenswaren opeten of een gezonde snack kopen in de kantine. Er zijn momenten waarop we een uitzondering maken op deze regel. Tijdens vieringen is het natuurlijk niet gezellig als er geen lekkere hapjes zijn. En ook bij sommige projecten hoort het eten en drinken er bij. Maar dan eten en drinken we met z n allen en dus alleen op afspraak. Eten en drinken tijdens je werk is dus niet toegestaan. Niet in het domein en niet in de lokalen. Overal en altijd geldt: eet netjes, knoei niet en wie rommel maakt, ruimt op. 14

15 Jassen en tassen Na binnenkomst in het domein hang je jouw jas aan de kapstok in de garderobe en leg je jouw tas in het tassenrek. Om veiligheidsredenen mag er bij de ingang niets op de grond liggen. Opruimen, lenen van spullen en diefstal Alle werkers ruimen zelf bij het verlaten van de werkplek hun eigen spullen op. Het kan gebeuren dat er wat achterblijft en om dan snel te kunnen zien dat het jouw spullen zijn, vragen we jou om duidelijk je naam en klas te noteren op al je tekstboeken, werkboeken, mappen, schriften, etui en rekenmachine. Alleen met toestemming van de ander mag je spullen van elkaar lenen, anders niet! We gaan ervan uit dat alle werkers goed omgaan met eigen spullen en die van anderen en elkaar erop wijzen als dit niet gebeurt. We treden streng op tegen werkers die spullen beschadigen of vernielen en dat heeft directe consequenties. Aan dit thema zal regelmatig tijdens mentortijd aandacht besteed worden. Het is belangrijk dat je weet dat je kluisje niet bedoeld is om waardevolle spullen in op te bergen en daarom adviseren wij dringend dat je die thuis laat. De school is bij diefstal niet aansprakelijk. Muziek Het luisteren naar muziek op je iphone tijdens de werkdag staan we in team 4 alleen toe tijdens de stilwerkuren. En dat mag dan alleen als je hierdoor beter werkt en je ouders hier ook van op de hoogte zijn. De medewerker kan altijd besluiten het luisteren naar muziek te stoppen. Mobieltjes Behalve wanneer de medewerker aangeeft dat je jouw mobiel mag gebruiken voor je schoolwerk willen we tijdens het werk geen mobieltjes zien, laat staan dat ze aanstaan. Je mag ook nooit video- of foto-opnames maken zonder toestemming en natuurlijk ook niet op internet publiceren. Gebruik je tegen de afspraken in je mobiel, dan nemen we je mobiel in en kun je die pas weer ophalen na schooltijd om uur. En gebeurt het vaker, dan nemen we hierover contact op met je ouders. Verblijf in de pauzes Op het einde van een werkblok gaat iedereen het domein uit. In de pauze gaan de deuren van het domein op slot. Je kunt 5 minuten voor het begin van het volgende blok weer naar binnen. Je mag in de pauze in de gangen verblijven, maar beter is als je lekker naar buiten gaat of naar de kantine. In de gangen mag je niet stoeien, rennen of rommel achterlaten. Met spullen gooien is uiteraard ook niet toegestaan. Als werker van klas 1 en 2 mag je tijdens de pauzes niet van het schoolterrein af. Doe je dit toch, dan nemen we een passende maatregel. Corvee We vinden het erg belangrijk om in een mooie en schone ruimte te werken. Alle werkers en medewerkers moeten hier elke dag opnieuw weer voor zorgen. Alle klassen hebben om beurten een hele week corvee. 15

16 Binnen de mentorgroep wordt in de eerste schoolweek een indeling gemaakt die geldt voor het hele jaar. Er wordt afgesproken welk groepje op welke dag in de week aan de beurt is en wat de taken dan precies zijn. Is een werker ziek of door omstandigheden verhinderd, dan zoekt het groepje zelf naar een passende oplossing. De corveekalender hangt in het domein. Behalve domeincorvee is elk team (we hebben er zeven in totaal) een paar keer per jaar aan de beurt voor schoolcorvee. Dat houdt in dat je met een paar klasgenoten op het einde van de pauze een deel van de school schoonmaakt. Informatie daarover krijg je tijdig door van Sonnia. Time-out Het kan gebeuren dat het niet lukt om je aan de gedragscode en de domeinregels te houden en dat je herhaaldelijk de rust verstoort. Dan moet je met je spullen naar de time-out tafel. Dit is een tafel in een stille hoek van het domein, gereserveerd voor werkers die zich niet aan de regels hebben gehouden. Daar moet je dan in stilte verder werken. Je vult er ook een formulier in en bespreekt achteraf met de medewerker de oplossing voor het probleem. Als je te vaak moet worden aangesproken op je gedrag moeten we een andere oplossing bedenken. We gaan dan met jou en je ouders bespreken wat we kunnen doen om je te daarbij te helpen. Jij moet het tenslotte wel oplossen! Absent en tijdig melden ervan Er zijn redenen waardoor het niet lukt om naar school te komen. We zetten ze voor je op een rijtje: Als je ziek bent is dat heel vervelend. Zorg ervoor dat je ouders/verzorgers vóór 8.15 uur naar school bellen om je ziek te melden. Dan wordt alles netjes in de computer gezet en weten wij dat je niet op school komt. Wanneer je niet bent ziek gemeld, maar je bent er niet, dan gaan wij diezelfde ochtend je ouders bellen om te vragen wat er is. Zo raken we je niet kwijt. Word je in de loop van een schooldag ziek, dan meld jij je af bij Sonnia. Je mag pas naar huis nadat we telefonisch contact met je ouders hebben gehad, zodat zij weten dat je naar huis komt. Je krijgt dan een groene kaart mee naar huis die je ondertekend weer inlevert als je de volgende dag weer naar school komt. Ben je langer ziek, dan moeten je ouders dit doorgeven vóór 8.15 uur. Moet je naar de fysio, ortho, tandarts of dokter of is er iets anders waarvoor je een paar uurtjes niet op school kunt zijn, dan laat jij je ouders/verzorgers daarvoor de blauwe kaart invullen, niet achteraf maar altijd van tevoren, en lever je die in bij Sonnia. Ook is het mogelijk dat je ouders je afmelden door tijdig een mail naar de team 4 mailbox te sturen: Dan kan het nog gebeuren dat je een feest hebt met je familie, of een andere bijzondere gelegenheid waardoor je een hele dag niet op school kunt komen. Hiervoor is een speciaal verlof aanvraagformulier dat door je ouders ingevuld moet worden. Dit formulier kun je ophalen bij Sonnia of downloaden van onze site. De teamleider beslist of de aanvraag goedgekeurd wordt. Spijbelen Spijbelen mag niet. Wanneer we merken dat je ten onrechte afwezig bent geweest, ondernemen we actie. Deze actie kan variëren van tijd dubbel inhalen, ouders op gesprek tot schorsing. Ook wordt melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. 16

17 Begeleiding Klassen en mentoren Alle werkers van team 4 zijn verdeeld over de zes klassen die tot het team behoren. Elke klas heeft één of twee mentoren. Wekelijks is er twee keer mentortijd ingeroosterd. Tijdens het klassikale mentoruur doe je activiteiten die te maken hebben met de groepsvorming en worden kringgesprekken gevoerd, waarbij allerlei zaken aan bod komen: o.a. onze leef- en werkregels, het werken met de weekplanners, de uitvoering van de opdrachten, de punten die door de klankbordgroep naar voren gebracht worden en al die dingen die nodig zijn om als klas goed te kunnen functioneren. Daarnaast heb je elke periode alleen of samen met je werkgroepje een gesprek met je mentor(en) om over je welbevinden, resultaten, planning en jullie samenwerking te praten. Dat gesprek bereid je voor aan de hand van punten die je mentor je doorgeeft. De mentoren volgen jouw ontwikkeling in het bijzonder. Zij hebben contact met jou en ook je ouders/verzorgers als daartoe aanleiding is en omgekeerd kunnen ook jij en je ouders/verzorgers bij hen aankloppen als er dingen zijn die besproken moeten worden. Werkgroepen In leerjaar 1 en 2 werken we met vaste werkgroepen. De samenstelling wisselt minimaal vier keer per jaar. Om in een zo kort mogelijke tijd elkaar te leren kennen, wisselen de werkgroepen in klas 1 in de eerste periode vaker. Samenwerkingsopdrachten doe je in deze vaste werkgroepen, behalve wanneer de medewerker andere mogelijkheden aanbiedt, omdat de opdracht zich daar beter voor leent. Je bent als werkgroep gedurende een hele periode verantwoordelijk voor elkaar. Je helpt elkaar, informeert elkaar en plant samen het werk in dat gedaan moet worden. Tijdens de begeleidingsgesprekken die je mentor met je werkgroep voert, benoemen jullie samen wat goed gaat en wat verbeterd kan en moet worden. Jullie maken daar ook afspraken over. Klankbordgroep en werkersraad We willen met de werkers samen zorgen dat het onderwijs in team 4 voor iedereen zo goed mogelijk is georganiseerd. Daarom is er de klankbordgroep van werkers. Uit elke klas worden twee klankbordgroep leden benoemd. Samen bespreken de klankbordgroep leden regelmatig belangrijke onderwerpen. Ze worden hierbij begeleid door de teamleider. Twee werkers uit de klankbordgroep vertegenwoordigen team 4 in de werkersraad. Dat is de raad die de thema s bespreekt die de hele school aangaan. 17

18 Communicatie Hoe volgens ons op de Werkplaats gecommuniceerd moet worden, kun je lezen in de WP wijzer. Om iedereen op de hoogte te houden van de laatste belangrijke nieuwtjes hebben we daarnaast: Het weekbericht Het weekbericht krijg je op vrijdag via de mail van Ria. Hierin staan belangrijke mededelingen over de week die volgt. Het is daarom heel belangrijk dat je dat bericht goed leest. De nieuwsbrieven De ouders krijgen minimaal één keer per periode een nieuwsbrief via de mail. Metingen, testen en beoordelingen Er zijn veel verschillende vormen om te kunnen laten zien of je de stof beheerst. Zo heb je testen waarmee je zelf kunt onderzoeken hoever je bent (diagnostische testen), voortgangstesten, praktische opdrachten, verslagen, mondelinge testen en schriftelijke overhoringen, dossiers die je moet bijhouden en waar je een beoordeling voor krijgt, presentaties, voordrachten, zelf ontworpen testen en posters waar je een beoordeling voor krijgt. Welk soort meting je kunt verwachten en het moment waarop, wordt altijd duidelijk aangegeven in de weekplanner. En de medewerkers leggen natuurlijk uit wat alles precies inhoudt. Testen zijn bedoeld om te meten of jij je over een grotere hoeveelheid stof voldoende kennis en vaardigheden hebt eigen gemaakt om verder te kunnen. Dat kun je natuurlijk alleen laten zien als je daar je best voor doet. Wij gaan ervan uit dat iedereen dat ook doet en dan is zo n test alleen maar een feestje en bekroning op je geleverde inspanningen. Voor de testen die je tegelijk met drie klassen van eenzelfde leerjaar maakt zijn er wekelijks maximaal twee testmomenten ingeroosterd. De tijden van die testmomenten wisselen per week maar staan duidelijk vermeld in de weekplanner en op de periodekaart. Let daar goed op. Als er geen testen zijn, geldt het gewone rooster. Op het informatiebord kun je lezen waar je tijdens zo n testmoment zit. De regel is dat er aan de grote tafels niet meer dan 3 werkers zitten. Het streven is om vaste plaatsen vast te stellen, maar we moeten bekijken of dit haalbaar is. Het is ontzettend belangrijk dat er voldoende tijd is om de test te maken en daarom eisen we dat iedereen snel op de juiste plek gaat zitten en meteen reageert op het stilteteken. Tijdens een test heb je altijd een leesboek bij je. Als je klaar bent kun je hier lekker uit lezen. Het kan zijn dat je meer dan twee testen in een week hebt. Dan maak je die testen niet met drie klassen tegelijk maar afzonderlijk op een ander moment. Ook dat moment staat duidelijk vermeld in je weekplanner. 18

19 De beoordelingen/cijfers die je krijgt kun je altijd inzien op je cijferportaal. Ook je ouders/verzorgers kunnen je cijferlijst inzien. Zij krijgen hiervoor een inlogcode thuis gestuurd. Inhalen, herkansen, rapportage en voortschrijdend gemiddelde Inhalen Als je een test of andersoortige meting niet gedaan hebt, omdat je afwezig was of vanwege een andere reden, voert de medewerker altijd een nul in; je weet dan dat je nog iets in te halen hebt. De medewerker spreekt met je af op welk moment je werk in moet halen. Dat moment kan samenvallen met het herkansingsmoment, maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn. Alles wat je van een periode moet inhalen moet in elk geval afgerond zijn voordat de nieuwe periode start. Herkansen Sommige testen kun je overdoen, andere niet. Op de periodekaart zie je welke testen je wel en welke je niet kunt herkansen. Het heeft geen zin testen over te doen als je niet eerst heel goed uitgezocht hebt wat er fout ging, waardoor dat kwam en wat je kunt doen om het anders aan te pakken. Bespreek zulke dingen ook altijd eerst met je medewerker en/of mentor. Wanneer je een test wilt herkansen, overleg je dit met je medewerker. De medewerker beslist of je voldoende hebt geoefend om een test opnieuw te doen. Als je medewerker hiervoor toestemming geeft, kun je er ook voor kiezen om een test die je voldoende gemaakt hebt, te verbeteren. Herprofileren noemen we dat. Als je gaat herkansen, moet je dit aangeven door je digitaal aan te melden volgens de procedure die de mentoren nog verder toelichten. Je kunt niet zelf bepalen in welke week je een test herkanst; dit staat nl. al vast. De regel daarbij is dat er op drie momenten per periode herkanst kan worden. Dit is altijd na schooltijd van uur. Voor klas 1 geldt de volgende herkansingsregeling: Periode 1 herstellen dat wat nodig is; deze periode zien we als de gewenningsperiode; in periode 2 en 3 drie herkansingen per periode en maximaal één per vak per periode; in periode 4 twee herkansingen en maximaal één per vak. Voor klas 2 geldt: in periode 1, 2, 3 en 4 twee herkansingen per periode en maximaal één per vak per periode. Van genoemde regeling kan enkel in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken en altijd na toestemming van de teamleider. Rapportage en voortschrijdend gemiddelde Drie keer per jaar bespreken de medewerkers de voortgang van jouw resultaten. Na deze bespreking krijg je van je mentor een verslag mee naar huis waarin je beoordelingen staan, je groei en je aandachtspunten. Verder gaan we samen met jou ook bijhouden hoe goed je al bent in onderzoek doen, een eindproduct maken (mondeling, schriftelijk), samenwerken, plannen van je werk, en hoe goed je al naar je eigen manier van werken kunt kijken en daar iets mee kunt doen. Uiteraard worden deze zaken met je besproken. 19

20 Met iedere werker en zijn/haar ouders hebben we in de eerste twee leerjaren minimaal drie keer een gesprek hierover. Als het nodig is natuurlijk vaker. De cijferlijsten die je meekrijgt zijn de niet afgeronde cijfers. We wijken hiervan af bij het eerste voortgangsverslag voor de werkers van klas 1. Op die lijst staan alleen hele cijfers en ook niet lager dan een 4. Voor het samenstellen van het gemiddelde cijfer geldt bij alle vakken een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen dat alle behaalde resultaten van het hele jaar mee blijven tellen. Dus een slechte beoordeling in het begin van het jaar blijft het gemiddelde bepalen en je zult extra hard moeten werken om dat te compenseren. De medewerkers en je mentoren helpen je natuurlijk bij het maken van een plan daarvoor. Overgangsnormen Een jaar overdoen vinden wij niet zinvol. Werk overdoen en, indien van toepassing op een andere manier, vinden wij wel zinvol. Soms kan dat zoveel werk zijn dat dit een jaar kost. Dat is dan zo. Een paar weken extra is soms voldoende om achterstand bij te werken. Het is mogelijk dat we je verplichten om na schooltijd tijdens spijkertijd en gedurende vrije dagen als de school open is, in het domein te komen werken. Het is ook mogelijk dat je zomervakantie op die wijze korter wordt. Wij maken dan een programma op maat voor je. Lukt het dan nog niet het vereiste niveau te halen dan handelen we naar bevinden. In goed overleg komen we overal uit. De school heeft wel altijd het laatste woord. Wanneer er in het team twijfel bestaat over je niveau, zullen wij een onderzoek hiernaar starten in de vorm van een aantal testen. Wanneer dit niet voldoende informatie geeft, zullen we in overleg met je ouders/verzorgers aanvullend onderzoek adviseren. Met de uitkomsten hiervan kunnen we je dan advies geven over de te volgen route. Over naar klas 2 In principe gaan alle werkers over naar klas 2. Maar het is natuurlijk wel nodig dat je dan al je werk voor klas 1 goed hebt afgerond. We houden dit, samen met jou en je ouders, het hele jaar goed in de gaten. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat het niveau waarop je bent ingedeeld bij je past. Wanneer dat niet het geval is, gaan we op zoek naar een leerroute die wel aansluit bij je mogelijkheden. Dat wordt tijdens de overgangsvergadering besloten. Je wordt zonder meer bevorderd als je: voor alle vakken een 6.0 of hoger hebt behaald voor één vak een beoordeling lager dan een 5,0 hebt behaald en het gemiddelde van alle vakken een 6,0 of hoger is voor twee vakken een beoordeling tussen een 5,0 en 6,0 hebt behaald en het gemiddelde van alle vakken een 6,0 of hoger is Over naar klas 3 De overgang naar klas 3 wordt bepaald tijdens de overgangsvergadering aan de hand van de leerwegadviezen en de overgangsnormen. De geformuleerde leerwegadviezen vormen het uitgangspunt voor de overgang. Daarnaast geldt een cijfernorm voor alle vakken en de kernvakken. De kernvakken zijn: Nederlands, Engels, geschiedenis en wiskunde. Voor de gymnasiumklassen komen daar nog de klassieke talen bij. 20

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

ALLES OVER DE EINDTOETS

ALLES OVER DE EINDTOETS Handige gidsvoorouders 2015 groep 8 ALLES OVER DE EINDTOETS 2 Inhoud Een spannend jaar 3 De verplichte eindtoets in groep 8 4 Het schooladvies 6 Drie verschillende eindtoetsen 9 De centrale eindtoets van

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om Zo gaan we met elkaar om 2014-2015 1 Beste leerling, Dit boekje leert je om een goede Lyceum-Ypenburger te worden. De sfeer op school is heel plezierig. Op kan veel. Leerlingen mógen een heleboel, maar

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie