Bulletin 2015 eindexamenkandidaten havo en vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bulletin 2015 eindexamenkandidaten havo en vwo"

Transcriptie

1 Bulletin 2015 eindexamenkandidaten havo en vwo Plaats van het Centraal Examen: Gymzalen Korhoenlaan KUNST en LATIJN VWO worden op KL afgenomen. Zie rooster Vóór het Centraal Examen Voordat het examen begint, geeft mevrouw Slaa op dinsdag 21 april in de aula een instructie over het examen. Tijdstip: 08:15 Voor ieder examen dien je minstens een kwartier voor de aanvang bij de examenzaal aanwezig te zijn. - Spreek met een medeleerling uit je klas af dat, als je er nog niet bent, hij/zij jou opbelt. - Als je te laat komt, krijg je geen extra tijd. - Als je meer dan 30 minuten te laat bent, word je niet meer toegelaten. Als je niet aan het examen kunt deelnemen wegens ziekte of een andere ernstige reden moet je dat ruim voor aanvang van het Centraal Examen (laten) melden aan je afdelingsleider (mevr. Slaa). - Bij ziekte of ongeval moet een doktersattest worden overlegd. - Verslapen, pech met fiets of brommer of in de file staan is geen geldige reden!! - Zorg er dus voor, dat je ruim op tijd van huis gaat, zodat eventuele pech je niet in de problemen brengt. In de examenzaal mogen geen tassen, jassen aanwezig zijn en zeker geen mobiele telefoons; alleen voor het examen benodigde materialen worden toegestaan. Dit zijn voor alle vakken : Pen Potlood Blauw en rood kleurpotlood Liniaal met millimeterverdeling Passer Geodriehoek Vlakgum Gewone elektronische rekenmachine * Zorg dat alles in orde is. Neem ook reservebatterijen voor de rekenmachine mee!!! * Grafische rekenmachine is toegestaan bij de vakken wiskunde, scheikunde, natuurkunde en management en organisatie (alleen vwo). Bij het HAVO en VWO-examen economie en M&O havo is de grafische rekenmachine dus niet toegestaan. Bij dit examen mag uiteraard wel gebruik worden gemaakt van een gewone elektronische rekenmachine. Alle leerlingen mogen een Nederlands woordenboek gebruiken, in elke zaal zullen er een aantal liggen. Alleen voor het examen Nederlands moet je je eigen woordenboek meenemen.

2 In de examenzaal is je plaats aangegeven door een kaartje met je examennummer en je vakken. De rijen en kaartjes zijn per afdeling aangegeven met de volgende kleuren: HAVO - groen VWO - blauw Tijdens het Centraal Examen Schrijf op alle in te leveren papieren je naam en examennummer. Je examennummer is gegeven op de bijlage en bestaat uit drie cijfers. Controleer steeds vóór het examen begint of je de juiste examens (met bijlagen) ontvangen hebt. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het juiste gemaakte werk en het inleveren daarvan. Bij de aanvang van het examen ligt op je tafeltje : - schoolrepetitiepapier, voorzien van een stempel: dit is kladpapier en wordt niet ingeleverd. - dubbel A4-papier, ook voorzien van een stempel: hierop moet het werk gemaakt worden en dat lever je aan het eind van de zitting in, tenzij er speciaal examenpapier ligt. (zie hieronder) Als het examen bestaat uit open vragen en meerkeuzevragen, worden alle vragen beantwoord op het uitgereikte EXAMEN-papier met een (bal)pen. Bij de meerkeuzevragen moeten de antwoorden met een HOOFDLETTER worden genoteerd. Met potlood schrijven is niet toegestaan. Je mag alleen een potlood gebruiken voor grafieken of figuren op een antwoordblad. Werk eventueel eerst op je kladpapier en daarna in het net. Maar houd je tijd goed in de gaten. Je mag geen gebruik maken van correctievloeistof of tape (Tipp-Ex). Je mag niet opstaan; je kunt de aandacht trekken van een surveillant door je hand op te steken. - het eerste uur mag je de zaal niet verlaten - gedurende de laatste 15 minuten van het examen mag je je werk niet meer inleveren. Je mag geen spullen lenen van een ander tijdens het examen. Let goed op het aantal vragen. Eet- en drinkwaren zijn beperkt toegestaan. Denk erom, dat het in de examenzaal nog wel eens koel kan zijn. Let goed op of je wel alle uitwerkingen en werkbladen inlevert. Je bent er zelf verantwoordelijk voor. Mocht blijken, dat je een vraag of een vel vergeten bent, dan heb je geen verhaal meer. Als je het werk hebt ingeleverd en je de examenzaal hebt verlaten, mag het gemaakte werk niet meer veranderd of aangevuld worden. Indien je voor het einde van de zitting de examenzaal verlaat is het niet toegestaan de opgaven mee te nemen. Desgewenst kun je later bij de kleedkamers de opgaven ophalen. Ook het meenemen van kladwerk en aantekeningen is niet toegestaan. Deze zullen na afloop beschikbaar worden gesteld.

3 Na het examen Alle leerlingen hebben de EXAMENkrant gekregen met informatie over het examen. In de examenperiode verschijnt er op Internet informatie over de examens, het examenrooster, eventuele uitwerkingen en examenonderwerpen (zie voor adressen ook de EXAMENkrant). Inleverschema boeken examenkandidaten Maandag 6 juli Inleveren schoolboeken via onderstaand schema in de hal op de begane grond: 8:30 8:45 5 HAVO NT 8:30 8:45 5 HAVO NG 8:45 9:00 5 HAVO EM 8:45 9:00 5 HAVO CM 9:00 9:15 6 VWO NT 9:00 9:15 6 VWO NG 9:00 9:15 6 VWO EM 9:00 9:15 6 VWO CM Met inleverformulier (wordt door Iddink thuis gestuurd). Wanneer ben je geslaagd? Indien verhinderd dan je boeken in laten leveren op bovenstaand tijdstip, met inleverformulier, door klasgenoot, familielid etc. Met evt. vragen kun je terecht bij de administratie. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5.5 of hoger. (tel al je cse cijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5, of lager ben je gezakt. De vakken ckv en lo zijn voldoende of goed. Bij je eindcijfer in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde zit ten hoogste één 5 (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger) Dit is de z.g. kernvakkenregel Je hebt de rekentoets gemaakt. Het cijfer dat je daarvoor haalt, telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent. Je eindcijfers voldoen aan de onderstaande eisen:

4 Al je eindcijfers zijn 6 of hoger Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger OF Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van al je eindcijfers is tenminste 6.0 OF Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van al je eindcijfer is tenminste 6.0 Geen enkel eindcijfer is 3 of lager (ook niet als onderdeel van het combinatiecijfer) Let op!! Om te slagen moet je aan al deze eisen voldoen! Als je aan één van de eisen niet voldoet, ben je gezakt. Voor de HAVO-en VWO-leerlingen wordt de uitslag op donderdag 11 juni bekendgemaakt. Dit gaat als volgt : uur Alle leerlingen worden gebeld. (afwijkende tfnnrs. doorgeven aub) uur De niet- geslaagden halen hun voorlopige cijferlijst op om hun herkansing vast te stellen. De aanvraag moet vrijdag 12 juni voor 10:00 uur bij mevr. Slaa worden ingeleverd uur De geslaagden halen hun voorlopige cijferlijst op. Er staat een hapje en een drankje klaar waarbij er de gelegenheid is om elkaar te feliciteren. Daarnaast leveren jullie je kluissleutel in. De uitslag wordt ook bekend gemaakt op de website. Herkansing Elke kandidaat, geslaagd of gezakt, mag voor één vak herkansing doen. Een aanvraag doe je door het indienen van een schriftelijk verzoek (via het herkansingsformulier) bij de afdelingsleider. Tevens moet dan de cijferlijst worden ingeleverd. Deze aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 juni voor uur ingeleverd zijn bij mevr. Slaa. Belangrijke data 21 april: Examenvoorlichting havo 5 en vwo 6 Tekenen schoolexamencijfers (voor inspectie), uitdelen belangrijke informatie examens (zoals examennummer, rooster, regels, uitslag, telefoonnummers etc.) Deze bijeenkomst is voor iedereen verplicht! 08:15 in aula INLEVEREN KLUISSLEUTEL!!! 25 april: Einde examentrainingen 11 mei: Start CE, info tijdens examenvoorlichting. 28 mei: Laatste CE Laatste examens. Etentje examenkandidaten met docenten. We verzamelen om 19:00 bij het Wokrestaurant Vlaardingen aan de Wilhelminahaven. Het eten en twee drankjes worden jullie aangeboden door school. Overige drankjes zijn voor eigen rekening, bonnen voor extra drankjes zijn te koop bij Dhr. De Haze en Dhr. Mohlmann. Daarna examenfeest. 1 juni: Disney klas 5 / 6. Zondagnacht om 03:00 uur vertrekken we met veel H5 en V6 leerlingen naar Disney. We zullen rond 04:00 uur maandagnacht weer terug zijn.

5 Om 02:45 uur verzamelen bij bieb ingang. School is dan gesloten, dus geen mogelijkheid om nog naar het toilet te gaan of spullen te pakken. Om 03:00 melden bij docent volgens onderstaand schema. Ook gelijk ID / paspoort laten zien! H5A: RYS H5B: NIJ V6A: SAM V6B: JPO 11 juni: Bekendmaking uitslag h/v Na 14:00 uur bellen de mentoren de geslaagden. Ook de gezakten zullen deze tijd worden gebeld. Vanaf 16:00 drankje in aula + ophalen voorlopige cijferlijst. Ook gezakten naar school voor aanvraag tweede tijdvak. 12 juni: Uiterlijk om 10:00 aanvraag tweede tijdvak. 16 juni: Start tweede tijdvak 17 juni: Eind tweede tijdvak 26 juni: Uitslag tweede tijdvak. 2 juli: Diplomering havo, uitnodiging volgt 3 juli: Diplomering vwo, uitnodiging volgt 06 juli: Inleveren boeken Voorbereiding examens Bij de voorbereiding van je examens kun je gebruik maken van de volgens website: (oude oefenexamens!!) Heel veel SUCCES toegewenst, Esther Slaa Peter de Haze Rooster examens havo

6 Dag Tijd Vak Extra hulpmiddelen Locatie Ma 11 mei Economie KHL Di 12 mei Kunst KHL Di 12 mei Nederlands Eigen WB KHL meenemen Wo 13 mei Duits Woordenboek D/N KHL en N/D Wo 13 mei Biologie Binas 6 e druk Bezem Binas 5 e druk KHL Dag Tijd Vak Extra hulpmiddelen Locatie Ma 18 mei Geschiedenis KHL Ma 18 mei Frans Woordenboek F/N KHL en N/F Di 19 mei Engels Woordenboek E/N KHL en N/E Wo 20 mei Wi A + B GR, roosterpapier in KHL cm 2 Do 21 mei Scheikunde Binas 6 e druk KHL Bezem Binas 5 e druk en GR Vrij 22 mei M+O KHL Di 26 mei AK Bosatlas 54 e druk KHL Woe 27 mei Natuurkunde Binas 6 e druk KHL Bezem Binas 5 e druk en GR

7 Rooster examens vwo Dag Tijd Vak Extra hulpmiddelen Locatie Ma 11 mei Nederlands Eigen WB meenemen KHL Di 12 mei M+O GR KHL Wo 13 mei Kunst Wo 13 mei Wi A + B + C GR, roosterpapier in cm 2 KHL KHL Dag Tijd Vak Extra hulpmiddelen Locatie Ma 18 mei Geschiedenis KHL Ma 18 mei Natuurkunde GR, Binas 5 e druk KHL Di 19 mei Grieks Woordenboek G/N en KHL N/G Di 19 mei Economie KHL Wo 20 mei Duits Woordenboek D/N en KHL N/D Wo 20 mei Biologie Binas 5 e druk KHL Do 21 mei Aardrijkskun Atlas 54 e druk KHL de Do 21 mei Engels Woordenboek KHL Vrij 22 mei Latijn Woordenboek KHL Di 26 mei Frans Woordenboek F/N en KHL N/F Wo 27 mei Scheikunde GR, Binas 5 e druk KHL Examennummers HAVO

8 Stamnr Ex.nr Officiële naam Besim Begolli Abdelmounaïm Ben Touhami Loubna El Bouzidi Isabel Leonora Sophie Brinkman Jolijn Datema Manuela Ana Delgado Rick Thomas van Dijk Esma Dogan Gabriëlle Chantal Dominique Don D'Shawn Girigorio van Duinen Nadja Fakhri Yordi Fontijne Feyza Ayse Göker Curtis Ham Marlon van der Ham Kirsten Maria van Harmelen Jimmy van Heese Megan Beau van Huet Rick Sebastiaan van Hulst Aisha Ibrahim Dominika Sandra Jakimowicz Iard Gunne Olaf Janssen Muhammet Figani Tarik Kaplan Kjell Kerklaan Nahom Kidane Sinem Nur Koças Mandy Kok Elwin Kortus Jaimy Koster Kimberly Gerry Kousemaker Esmée Kramer Lieveke Daphne Marleen Laan Tyisha Serena Lieuw-On Denzel Marnick Philmon Maatsen Oussama El Massoudi Walter Daniël Noest Giovanni Oemar Chayenne Ommering Jaci Grace van Oost Remco Pieterse Larissa Prophitius Youri van Rijsoort Maaike Gabriëlle Rosdorf Johanna Maria Hendrica Slagboom Max Sperling Neeltje Cornelia Janna Stap Ismet Tan Chiraphorn Thatcharoen Dennis Tinkhof Isa Maria Tomeï Shahainy Victoria Trenidad Denzel Edwin van Veen

9 Finn Verpaalen Mandy Aloïsa van Vliet Julian Vreugdenhil Jamie Lynn Weekhout Quinten van der Windt Melvin Chuck Shing Zhang Arend Zijdenbos Examennummers vwo. Stamnr Ex.nr Officiële naam Ikram El Azzouzi Michael van der Bend Stan van den Berg Fatine Bouchrit Nordin Sami Bouchrit Jitske Breit Hatice Leyla Bürüngüz Faik Car Jamie Collet Vincent Diederick Duin Lisa Louise van Embden Joost Simon Essebaggers Joey Gomes Boutaina El Hahaoui Anouk Naomi Hartman Esmée Marinde Hessel Job van der Kleij Sylke van der Kleij Alex Michiel Lochtenbergh Joshiwa van Marrewijk Amanda Elisabeth Maria van der Meij Kaylee Nieuwenhuizen Laura Anna Noordermeer Jade-Ann Priscilla Pantophlet Jana de Prieële Kaylee Ram Michaël Cornelis Slagboom Duncan Alexander van Sliedregt Levi Julian Teunisse Jamie Justin Tirion Mireille Treffers Jo-anne Verschoor Michel Visser Maarten Carlo Vogel Iva de Voogd Kevin Vromans Alexander Carlo Wasman Bianca Phitchaya Westhuis Julia de Winter Sjoerd Jacobus Woudenberg

10

11

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer...

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer... 1 11e editie 2010 2010 vmbo examenkrant alles wat je weten moet bij elkaar in één krant met je examenrooster slimme tips goede sites en meer... 2 examenkrant 2010 /// vmbo /// examenkrant 2010 /// vmbo

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd een mailtje naar je mentor sturen.

Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd een mailtje naar je mentor sturen. Beste nieuwe brugklasser, Leuk dat je nu echt bij ons op het Willem zit! Je hebt vast al veel gehoord over de veranderingen die je te wachten staan bij de overstap van de basisschool naar de middelbare

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

Instructies voor de testafname Groep 5

Instructies voor de testafname Groep 5 Groep 5 Instructies voor de testafname Groep 5 5 De test voor groep 5 bestaat uit vijf taken. Elke taak begint met een nieuwe voorbeeldopgave. Deze voorbeelden staan in de testboekjes en moeten klassikaal

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Haarlem, maandag 1 juni 2015 Aan onze Paulus leerlingen, en hun ouders / verzorgers, Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Nummer 9 Schooljaar 2014 2015 VOORWOORD: JUNI & JULI: AFWACHTEN: We wachten allemaal

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 17

www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 17 Laan Rozenburg 6 1181ER Amstelveen Tel: 020-6431596 www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 17 18 mei 2015 Agenda: Maandag 18 mei Start avondvierdaagse Dinsdag 19 mei Scholensportdag

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie