Stichting Kringloopbedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Kringloopbedrijven"

Transcriptie

1 Stichting Kringloopbedrijven Maasland: Jaar van Consolidatie JAARVERSLAG 2014

2 INLEIDING In 2014 werd de Stichting Kringloopbedrijf Oss omgevormd tot Stichting Kringloopbedrijven Maasland. De nieuwe Stichting exploiteert twee volwaardige Kringloopbedrijven. Kringloopbedrijf Oss, vanaf 1 mei 1996 en Kringloopbedrijf Bernheze, vanaf Tot en met het jaar 2013 maakte Kringloopbedrijf Oss een gestage groei door. Vanaf 2009 tot en met 2013 is de omzet met ruim 43 % gestegen. In 2014 is aan die groei een einde gekomen. De omzet in Oss kwam 6,2 % lager uit dan in 2013, wel boven de omzet in De omzetten in de Kringloopbranche vertoonden landelijk ook een daling. Daarnaast is het sinds 1 januari 2014 alleen maar mogelijk te betalen met PIN. De ervaring bij andere kringloopbedrijven leert dat dit een licht negatieve invloed heeft op de omzet. In de laatste maanden van 2014 was de omzet beter dan verwacht. Doordat sterk gelet is op de kosten kon Kringloopbedrijf Oss een positieve bijdrage aan het resultaat leveren. Kringloopbedrijf Bernheze beleefde daarentegen een goed eerste jaar. De omzet was 14 % beter dan begroot. Kringloopbedrijf Bernheze leverde, mede hierdoor, ook een positieve bijdrage aan het resultaat. De werkgelegenheid bij Stichting Kringloopbedrijven Maasland is licht gestegen. IBN Arbeidsintegratie maakte het mede mogelijk dat ook in het verslagjaar 12 medewerkers een MBO diploma op niveau 1 konden behalen Omroep Brabant maakte in Oss opnamen voor Op Waarde Geschat, een tv-serie over Kringloopbedrijven in Brabant. De serie was vanaf januari 2014 te zien op Omroep Brabant. Bestuur, directie en medewerkers van Kringloopbedrijven Maasland. 1

3 Doelstellingen Kringloopbedrijf Bijdrage leveren aan het hergebruik van gebruikte goederen. In 2014 werden in Oss en Bernheze 1562 ton aan goederen ingezameld en 385 ton aan textiel in de gemeente Oss. Van deze hoeveelheid goederen werd ca. 695 ton door verkoop in hergebruik genomen. Van de hoeveelheid textiel werd ruim 347 ton in hergebruik genomen. In totaal werd een CO2 reductie gerealiseerd van ruim 820 ton. Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2014 werkten ca. 130 mensen bij de Kringloopbedrijven Oss en Bernheze. Het betrof mensen in vaste dienst, gedetacheerd vanuit IBN Arbeidsintegratie, personen in leer-werktrajecten, vrijwilligers, stagiaires en taakgestraften. Leerwerktrajecten en stageplaatsen bieden. In 2014 werd aan 21 mensen via IBN een leerwerktraject aangeboden. Deze 21 medewerkers maakten gezamenlijk ruim e 4220 uren bij de Kringloopbedrijven. In totaal deden 13 medewerkers hun stage bij de Kringloopbedrijven. Kernactiviteiten van Kringloopbedrijven Maasland In de gemeenten Oss en Bernheze worden op afspraak bij mensen thuis goederen opgehaald. Deze goederen worden gesorteerd, zo mogelijk gerepareerd en verkocht in de winkels in Oss en Heesch. Inwoners van de gemeenten Oss en Bernheze kunnen goederen ook zelf aanleveren bij de bedrijven aan de Maaskade 32 in Oss en aan de Voorste Groes 1a in Heesch. Goederen die niet meer bruikbaar zijn of onverkoopbaar worden zoveel als mogelijk gescheiden en afgevoerd naar de milieustraten in Oss en Dinther. Voor goederen die incourant zijn wordt samengewerkt met een bedrijf uit Litouwen. Mede hierdoor wordt voorkomen dat bruikbare spullen onnodig gestort moeten worden. Osse burgers kunnen in winkelcentra en de dorpen textiel deponeren in de daarvoor bestemde onder- en bovengrondse containers. Kringloopbedrijf Oss draagt zorg voor de lediging van de containers. De textiel wordt gesorteerd en aangeboden in beide winkels. Het restant textiel wordt verder uitgesorteerd en verkocht aan Kringtex, een kledingsorteercentrum dat eigendom is van een drietal kringloopbedrijven in het midden van het land. Alle activiteiten van beide Kringloopbedrijven worden zoveel als mogelijk uitgevoerd met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met IBN Arbeidsintegratie, de afdeling werk en inkomen van gemeente Oss en Optimisd, de Intergemeentelijke Sociale Dienst waarin de gemeente Bernheze participeert. Met Vivaan, Centrum voor Participatie, wordt samengewerkt daar waar het gaat over het werk bieden aan vrijwilligers. De Kringloopbedrijven Maasland werken verder samen met onder andere ROC de Leygraaf, GGZ Oost Brabant, Reclassering Nederland, Dichterbij, het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Verdihuis en het UWV. Bijdragen aan het sociaal klimaat in de gemeente Oss. In 2014 werd voor ruim e 7000 aan sociale korting gegeven door het de Kringloopbedrijven. Hierbij moet men o.a. denken aan het helpen van mensen uit het Verdihuis of aan vluchtelingen of mensen die aangifte hebben gedaan van een gestolen fiets bij politie. 3

4 Bijzondere activiteiten in 2014 Samenwerking met gemeenten Oss en bernheze. De Stichting Kringloopbedrijven Maasland werkt intensief samen met de gemeenten Oss en Bernheze. In beide gemeenten worden goederen ingezameld die, na eventuele reparatie, verkocht worden in de winkels in Oss en Heesch. Daarnaast wordt samengewerkt met de afdelingen werk in inkomen. Deze samenwerking is tweeledig. Er worden mensen in dienst genomen en aan cliënten die recht hebben op bijzondere bijstand worden goederen verstrekt. Samenwerking met IBN Arbeidsintegratie. De Stichting Kringloopbedrijven Maasland werkt al vele jaren samen met IBN Arbeidsintegratie. De Kringloopbedrijven Oss en Bernheze functioneren als ontwikkelbedrijf voor IBN Arbeidsintegratie. Door het opdoen van werkervaring en het volgen van een training of opleiding ontwikkelen medewerkers zich verder, waardoor ze beter plaatsbaar zijn, hoger op de participatieladder. Eind 2014 waren door IBN Arbeidsintegratie ca. 60 mensen gedetacheerd bij de Kringloopbedrijven in Oss en Heesch. IBN Arbeidsintegratie kocht ook in 2014 leer/ werktrajecten in bij de Kringloopbedrijven, voor kandidaten die op de wachtlijst voor de WSW stonden. Overige samenwerkingsverbanden Stichting Kringloopbedrijven Maasland Oss is aangesloten bij de Branchevereniging voor Kringloopbedrijven Nederland (BKN). In BKN verband is besloten dat de aangesloten leden dienen te voldoen aan een, in 2012 onder begeleiding van Lloyds ontwikkeld, Keurmerk voor Kringloopbedrijven. Begin 2015 zal de Stichting een aanvraag indienen voor het verkrijgen van het Keurmerk voor Kringloopbedrijven. 4 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

5 BKN treedt op als onderhandelingspartner daar waar het gaat over het afsluiten van de CAO voor het personeel werkzaam bij kringloopbedrijven. Al geruime tijd is er geen nieuwe CAO afgesloten. Er is in 2014 opnieuw geen akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor kringloopbedrijven. Vanaf 2015 wordt door de branche gewerkt met een handboek arbeidsvoorwaarden dat in de plaats komt van de CAO. Stichting Kringloopbedrijven Maasland heeft ondanks het uitblijven van een CAO in 2014 een loonsverhoging toegekend aan de medewerkers. In 2015 gebeurt dit opnieuw. Deze verhogingen worden verrekend met de uiteindelijke verhoging op het moment dat het handboek arbeidsvoorwaarden wordt ingevoerd. Samen met andere Kringloopbedrijven in Brabant vormen de Kringloopbedrijven Maasland de SKB (Samenwerkende Kringloopbedrijven Brabant). In SKB verband wordt gewerkt aan onderwerpen die in al onze bedrijven actueel zijn zoals kennisbank, benchmark, veiligheid en publiciteit. Investeringen In het jaar 2014 zijn de investeringen beperkt geweest. Werd in 2013 nog het dak van de vestiging Oss vervangen en werd de winkel in Heesch verbouwd, in 2014 bleven grote investeringen beperkt tot de aanschaf van een vrachtauto. Wel kon voor het eerst een volledig jaar geprofiteerd worden van de opwekking van elektriciteit door middel van 240 zonnepanelen op het dak van de vestiging Oss. In totaal werd ruim kilowattuur elektriciteit opgewekt. Dit is bijna 50 % van het totale verbruik. Nationale Kringloopdag op 4 oktober 2014 De Nationale Kringloopdag begint een goede traditie te worden. De Nationale Kringloopdag is door de brancheorganisatie in het leven geroepen Op 4 oktober stonden in heel Nederland Kringloopbedrijven in het middelpunt van de belangstelling. Ook in de vestigingen in Oss en Heesch werden allerlei activiteiten georganiseerd. 6 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

6 Zonnige Zaterdagen Elke eerste zaterdag van het kwartaal is het bij de Kringloopbedrijven in Oss en Heesch Zonnige Zaterdag. Op die dagen worden alle artikelen aangeboden met 50 % korting. Uit reacties van klanten kan worden opgemaakt dat deze acties zeer op prijs worden gesteld met name door mensen met een kleine beurs. Kringloopbedrijven en de samenleving Waar mogelijk ondersteunen de Kringloopbedrijven activiteiten op een breed maatschappelijk terrein. Muzemisse, voetbalclub FC Schadewijk, K26 en Winterland kunnen sinds jaar en dag rekenen op financiële en materiële steun van het kringloopbedrijf. In de gemeente Bernheze werd het business gala gesponsord. Cliënten van het Verdihuis, de voedselbank worden, op indicatie, gratis voorzien van noodzakelijke kleding of goederen. Verenigingen, zoals toneelclubs, kunnen bij de Kringloopbedrijven gratis spullen lenen voor decors etc. Op waarde geschat In 2013 is een samenwerking tot stand gekomen tussen Produced by MM, Omroep Brabant en het Samenwerkingsverband Brabantse Kringloopbedrijven. Er werd een serie van negen uitzendingen gemaakt waarin medewerkers en de klanten van de Kringloopbedrijven centraal stonden. De uitzendingen werden begin 2014 uitgezonden. Een van de uitzendingen is in Oss gemaakt. In 2015 zal Omroep Brabant opnieuw aandacht besteden aan de kringloopbedrijven in de provincie. BIJZONDERE GEBEURTENISSEN In 2014 overleed een van onze medewerkers. 8 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

7 KRINGLOOPBEDRIJVEN EN TRAINING EN OPLEIDINGEN In de doelstelling van Stichting Kringloopbedrijven Maasland staat omschreven dat de ontwikkeling van de medewerkers erg belangrijk is. Door deze trainingen en opleidingen wordt de kennis en vaardigheden van de medewerkers verbeterd en dat heeft natuurlijk een positieve invloed op het verrichten van hun werk, maar ook op doorstroming op de arbeidsmarkt. Stichting Kringloopbedrijven Maasland wil zich graag profileren als een ontwikkelbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt! Jaarlijks wordt hiervoor een scholingsplan gemaakt. De meeste trainingen en opleidingen worden in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie mogelijk gemaakt. Bedrijfshulpverlening (BHV) (uitgevoerd door Kling Opleidingen) In 2014 zijn weer 10 BHV-ers op herhaling geweest. Alle BHV-ers hebben deze herhaling succesvol afgesloten. MBO opleiding voor Kringloopbedrijven (Uitgevoerd door Helicon Bedrijfsopleidingen) In 2013 is voor de 2 e keer in successie een BBL-1 opleiding verzorgd voor 12 medewerkers. Deze opleiding is in 2014 afgesloten met maar liefst 12 geslaagden. Evenals in 2013 een groot succes! AKA staat voor Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent. Door strengere toelatingseisen en verandering van subsidie heeft Stichting Kringloopbedrijven Maasland besloten een pas op de plaats te maken. In het najaar van 2014 zijn er diverse oriënterende gesprekken geweest met ROC de Leygraaf om komend schooljaar de nieuwe uitvoering van deze BBL-1 opleiding te gaan verzorgen. De opleiding gaat dan Entree heten. Zoals het er nu naar uitziet lijkt het mogelijk komend schooljaar ( ) de draad weer op te pakken. In bovengenoemde gesprekken is de mogelijkheid geopperd om van ons bedrijf een zg. leerwerkbedrijf te maken. Deze mogelijkheid wordt op dit moment verder onderzocht. 10 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

8 Beter communiceren (Uitgevoerd door Leon Klerks Trainingen) In 2014 is een training Beter communiceren uitgevoerd voor het kader. Tijdens deze training heeft het kader kunnen oefenen met dit onderwerp en heeft uitgebreide tips gehad. Training Functie evaluatie (Uitgevoerd door Leon Klerks Trainingen) In het verleden is gebleken dat de vaardigheden voor de leidinggevenden voor de functie evaluatiegesprekken (in feite een combinatie van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken) voor verbetering vatbaar was. In 2014 is besloten om hiervoor een training te laten verzorgen. In 3 dagdelen zijn er diverse onderwerpen aan bod gekomen. Het heeft de bijgedragen aan verbetering van de kwaliteit van de functie evaluatiegesprekken. Symposium Duurzame inzetbaarheid Georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, i.s.m. Bureau voor Fysieke Arbeid en Sligro te Veghel. Onze coach Fysieke Arbeid heeft deelgenomen aan bovengenoemd symposium. Naast een grote hoeveelheid informatie werden die dag diverse workshops georganiseerd. Een leerzame dag! Bijscholing Arbeidsrecht en wetgeving In 2014 heeft de P&O functionaris deelgenomen aan een bijscholing Arbeidsrecht en wetgeving, georganiseerd door IBN. Tijdens deze scholing werd de nieuwe richtlijnen betreffende participatiewet, WSW, Wajong et cetera uitgebreid toegelicht. Daarnaast is een duidelijk naslagwerk beschikbaar gekomen. Edelsteenkunde (Uitgevoerd door Naturalis) Op individueel initiatief heeft een van onze medewerkers deel genomen aan de cursus Edelsteenkunde. De kennis was binnen ons bedrijf v.w.b. dit onderwerp onvoldoende aanwezig. 12 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

9 resultaten De door TNO ontwikkelde CO2 tool kwam in 2010 ter beschikking voor de bij de branche organisatie aangesloten bedrijven. Van de ruim 1562 ton ingezamelde goederen werd uiteindelijk ruim 695 ton verkocht in de winkels. Het restant werd gescheiden aangeboden aan de milieustraten. De Kringloopbedrijven Oss en Bernheze verzamelen uit de ingezamelde goederen incourante spullen die worden verkocht aan koper uit Litouwen. Op die manier vond in 2014 ruim 20 ton aan goederen hun weg naar Litouwen en hoefde niet te worden afgevoerd naar de milieustraten. inzamelresultaten gemeenten oss en bernheze Meldingen GHA* Textiel* * x 1000 kg MILIEURENDEMENT CO 2 reductie* CO 2 reductie zonnepanelen* 48 * x 1000 kg De door TNO ontwikkelde CO 2 tool kwam in 2010 ter beschikking 14 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

10 resultaten Sociale Resultaten Dienstverband in FTE* Vaste dienst 10,3 9,7 11,3 11,3 12,7 Gesubsidiëerde arbeid 10,6 5,7 5,3 6,7 8,2 WSW gedetacheerden 20,8 22,0 28,5 41,0 42,7 Additioneel ** Vrijwilligers Taakgestraften Stagiaires *** Leer/werktrajecten Trajecten GGZ Dichterbij * FTE = fulltime equivalent ** Aantal *** De medewerkers in leer/werktrajecten werkten gezamenlijk 4220 uren. Bijna alle medewerkers van de Kringloopbedrijven werken parttime. Het totaal aantal medewerkers komt uit op ca. 125 personen. 16 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

11 resultaten Financiële resultaten Exploitatierekening* inkomsten Winkelverkopen Verkoop textiel Inzamelvergoeding Leer/werktrajecten Verleende korting Netto omzet Directe kosten Bruto Bedrijfsresultaat uitgaven Personeelskosten Huisvestingskosten Productiekosten Verkoopkosten Algemene kosten Totale Kosten Overige baten/lasten Resultaat * x 1000 euro Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve die is gevormd om mogelijke toekomstige verliezen op te vangen en voor het doen van noodzakelijke investeringen in de gebouwen. 18 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

12 % personeel 63 winst 2 productie 8 algemeen 6 verkoop 3 huisvesting 16 korting verdihuis e.d. 2 zo wordt elke euro besteed dit diagram geeft aan wat er gebeurt met elke euro die bij kringloopbedrijven maasland wordt besteed. De kosten per euro bedragen 98 cent. Dat betekent een positief resultaat van 2 cent per euro. 20 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss 2013

13 Stichting Kringloopbedrijven maasland Kringloopbedrijf Oss Maaskade KD Oss (0412) Kringloopbedrijf Bernheze Voorste Groes 1a 5384 VJ Heesch (0412)

JAAR VAN BLOEI Stichting Kringloopbedrijven Maasland jaarverslag 2015

JAAR VAN BLOEI Stichting Kringloopbedrijven Maasland jaarverslag 2015 JAAR VAN BLOEI Stichting Kringloopbedrijven Maasland jaarverslag 2015 INLEIDING Het jaar 2015 was het succesvolste uit de geschiedenis van de Stichting Kringloopbedrijven Maasland. Kringloopbedrijf Oss

Nadere informatie

Van Kringloopbedrijf Oss naar Kringloopbedrijven Maasland

Van Kringloopbedrijf Oss naar Kringloopbedrijven Maasland Van Kringloopbedrijf Oss naar Kringloopbedrijven Maasland JAARVERSLAG 2013 INLEIDING De groei die het Kringloopbedrijf heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren is in 2013 gecontinueerd. Meer dan 100.000

Nadere informatie

KRINGLOOP IN BEWEGING. jaarverslag 2016

KRINGLOOP IN BEWEGING. jaarverslag 2016 KRINGLOOP IN BEWEGING jaarverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Doelstellingen 2 Voorwoord 3 Kernactiviteiten 5 Bijzondere activiteiten in 2016 7 Training en opleidingen 11 Resultaten 15 Financiële resultaten 17

Nadere informatie

van kringloopwinkel naar modern warenhuis

van kringloopwinkel naar modern warenhuis van kringloopwinkel naar modern warenhuis JAARVERSLAG 2011 INLEIDING Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een economische en financiële crisis. Voor het Kringloopbedrijf was het echter een topjaar. Nog nooit

Nadere informatie

kringloopbedrijf oss ontwikkelt verder

kringloopbedrijf oss ontwikkelt verder kringloopbedrijf oss ontwikkelt verder JAARVERSLAG 2012 INLEIDING Het jaar 2012 was in meerdere opzichten bijzonder voor Kringloopbedrijf Oss. Ondanks een hogere omzet over het jaar 2012, was het uiteindelijke

Nadere informatie

INLEIDING. Bestuur, directie en medewerkers van Kringloopbedrijf Oss

INLEIDING. Bestuur, directie en medewerkers van Kringloopbedrijf Oss NIEUW LEVEN VOOR WAT VOORBIJ LEEK JAARVERSLAG 2010 INLEIDING Wij willen u in dit jaarverslag van 2010 laten zien dat het Kringloopbedrijf een bijdrage levert aan de verbetering van het milieu. Ook dat

Nadere informatie

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart.

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. Jaarverslag 2014 Het jaar 2014 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. De uitdaging voor 2014 is het winkeloppervlak te vergroten,

Nadere informatie

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden Jaarverslag 2009 Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Opnieuw & Co: Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Inleiding: Dit jaarverslag is bedoeld om alle geïnteresseerden een beeld te geven van het

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 2013

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 213 DOELSTELLINGEN het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen en grondstoffen het bieden van structureel werk, zowel betaald

Nadere informatie

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I Jaarverslag 2016 Kringloopwinkel Helmond Noorddijk 2 5705 CX Helmond T 0492 546 893 E info@kringloopwinkelhelmond.nl I www.kringloopwinkelhelmond.nl Kringloopwinkel Helmond, Jaarverslag 2016, 11-04-2017

Nadere informatie

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 1 LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 2 Voorwoord Op 31 augustus 2012 is De Zaak van Ermelo BV opgericht als sociale onderneming en leerwerkbedrijf,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Van de voorzitter

JAARVERSLAG 2013. Van de voorzitter Van de voorzitter Geachte belangstellende, Er is weer een jaar voorbij, en wat voor een jaar. Er is in 2013 ongelofelijk veel gebeurd en bereikt binnen onze organisatie. Elk jaar zijn wij als bestuur weer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Van de voorzitter. Inhoudsopgave. Colofon. Voorwoord van de voorzitter 1. Wat wil kringloop de Kempen bereiken?

JAARVERSLAG 2012. Van de voorzitter. Inhoudsopgave. Colofon. Voorwoord van de voorzitter 1. Wat wil kringloop de Kempen bereiken? Van de voorzitter Het schrijven van een voorwoord voor het jaarverslag is elk jaar weer een mooi moment: terugkijkend naar wat met vele handen bereikt is en tegelijker tijd weten en zien wat voor moois

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE

STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE JAARVERSLAG 2014 Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle MISSIE het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen

Nadere informatie

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar.

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar. Naam training / opleiding Opleiding assistent conciërge/beheerder BB of BBL2 Opleidingsinstituut IBN Arbeidsintegratie Korte omschrijving De conciërge of beheerder is de spil waar alles om draait op een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Van de voorzitter

JAARVERSLAG 2014. Van de voorzitter Van de voorzitter Geachte belangstellende, In 2013 en de jaren daarvoor hebben we als stichting een behoorlijk risico genomen door flink uit te breiden ten gunste van betere werkplekken voor onze vrijwilligers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Kringkoop Kringloopbedrijf

Inhoudsopgave. 2 Kringkoop Kringloopbedrijf Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Missie.... 4 Inzameling, afvoer en verkopen (hergebruik)... 4 Inzameling in kilogrammen naar gemeenten... 5 Benchmark 2015... 6 Verkopen / hergebruik... 6

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Kringloop. Jaarverslag 2012. Zeist Driebergen-Doorn. Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer

Kringloop. Jaarverslag 2012. Zeist Driebergen-Doorn. Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer Kringloop Zeist Driebergen-Doorn Jaarverslag 2012 Inhoud missie de cijfers en de centen het milieu de mensen de medewerkers Er uit halen wat er in zit. Er uit halen........

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

"Wij consumeren vier keer onze planeet. En dat is duidelijk niet aanvaardbaar."

Wij consumeren vier keer onze planeet. En dat is duidelijk niet aanvaardbaar. jaarverslag 2010 "Wij consumeren vier keer onze planeet. En dat is duidelijk niet aanvaardbaar." Henk Bleker Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Inhoud Missie 4 Mens 6 Milieu

Nadere informatie

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13 Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Philadelphia Verantwoordelijkheid Passie Aandacht Professionaliteit - 2 Philadelphia Philadelphia

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

INLEIDING. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. ORGANISATIE EN FORMATIE

INLEIDING. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. ORGANISATIE EN FORMATIE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 S T I C H T I N G K R I N G LO O P C E N T R U M G O R I N C H E M INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van

Nadere informatie

Groei Jaarverslag 2016 Stilema

Groei Jaarverslag 2016 Stilema Groei Jaarverslag 2016 Stilema Apeldoorn, Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Profiel van de organisatie Stilema 5 3 Stilema als onderdeel van Circulus-Berkel 6 4 Milieu-impact 7 5 Sociale impact 8 5.1 Werkplekken

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

De leden van het Platform Maatschappelijke Verkenning. Geachte dames en heren,

De leden van het Platform Maatschappelijke Verkenning. Geachte dames en heren, De leden van het Platform Maatschappelijke Verkenning datum 11 juni 2012 behandeld door Griffie ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-7706211 faxnummer - onderwerp Uitnodiging vergadering PMV op 21 juni 2012

Nadere informatie

Stichting Vrienden van

Stichting Vrienden van Stichting Vrienden van Voorwoord Ermelo, mei 2016 Op 31 augustus 2012 is sociale onderneming en leerwerkbedrijf De Zaak van Ermelo BV opgericht, met als doel om langdurig werkloze mensen hoger op de participatieladder

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer. Kringloop. Zeist Driebergen-Doorn

Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer. Kringloop. Zeist Driebergen-Doorn Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer Kringloop Zeist Driebergen-Doorn Jaarverslag 2013 Inhoud 30 jaar Kringloop Zeist Missie Cijfers Milieu Mensen Medewerkers Netwerk en personalia Er uit halen wat

Nadere informatie

JAARVERSLAG Van de voorzitter

JAARVERSLAG Van de voorzitter 1 Van de voorzitter Geachte belangstellende, Net als het vorige jaar begin ik mijn voorwoord met een terugblik. In het jaar 2010 namen we als bestuur de beslissing om de naam Stichting Kringloop Veldhoven

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van verspilling van gebruiksartikelen en grondstoffen,

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Scholingsplan voor personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Scholingsplan voor personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Scholingsplan voor personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Nu en in de toekomst kinderen van school laten komen met een opleiding lager dan een mbo-diploma op niveau 2 is hen (en de samenleving)

Nadere informatie

Datum: Correspondentienummer: Besluit: 19 juli 2011 RI11/00683/DV Conform advies

Datum: Correspondentienummer: Besluit: 19 juli 2011 RI11/00683/DV Conform advies Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs B en W-advies inzake: Vestiging kringloopwinkel Opnieuw&Co in Ridderkerk Datum: Correspondentienummer: Besluit: 19 juli 2011 RI11/00683/DV Conform advies Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE. Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle. Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle

JAARVERSLAG 2015 STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE. Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle. Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle JAARVERSLAG 2015 Nieuwe Deventerweg 6, 8014 AG Zwolle Nieuwe Veerallee 19, 8019 AG Zwolle STICHTING KRINGLOOP ZWOLLE MISSIE het beperken van de afvalstroom door het (stimuleren van) hergebruik van goederen

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

Concept begroting 2014

Concept begroting 2014 Concept begroting 2014 De begroting 2014 die nu voorligt ter goedkeuring en vaststelling is opgesteld op het moment dat Divosa financieel gezien terug kijkt op een moeilijke periode. Het eigen vermogen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- BELEIDSPLAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Citeertitel Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Wettelijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak Intensivering project re-integratie d.d. 19 september 2016

Plan van Aanpak Intensivering project re-integratie d.d. 19 september 2016 Plan van Aanpak Intensivering project re-integratie d.d. 19 september 2016 1. Algemeen Voor u ligt het Plan van Aanpak Intensivering project re-integratie. De komende maanden voeren wij een bestandsanalyse

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Hét kringloopbedrijf van de Drechtsteden

Hét kringloopbedrijf van de Drechtsteden Jaarverslag 2010 1 Hét kringloopbedrijf van de Drechtsteden Inleiding Graag presenteren wij u de resultaten die Opnieuw & Co in 2010 heeft weten te realiseren. Het was een succesvol jaar voor Opnieuw &

Nadere informatie

Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST

Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST De agenda voor vanavond Doel: informeren over contract Neerijnen-Tiel

Nadere informatie

2017, Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling STiP-banen Den Haag

2017, Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling STiP-banen Den Haag GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 37520 8 maart 2017 Subsidieregeling conciërgetaken in primair en voortgezet onderwijs Den Haag 2017, Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 83250 18 mei 2017 Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel HOOFDSTUK

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 arverslag nuari 2014 - december 2014 Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Zorgboerderij Het Trekpeerd

Zorgboerderij Het Trekpeerd Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Het Trekpeerd Boerderijnummer: 1648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door hulp bij solliciteren, het opstellen van een CV of het volgen van een training.

Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door hulp bij solliciteren, het opstellen van een CV of het volgen van een training. Nieuwsbrief juli 2016 In deze Nieuwsbrief: Werken en leren in het Werkbedrijf Orionis zoekt Assistenten Dienstverlening Werken in de horeca, iets voor u? Vrijwilligersmarkt op de HZ Normbedragen vanaf

Nadere informatie

INLEIDING. Met vriendelijke groet, Kitty de Laat, directeur-bestuurder

INLEIDING. Met vriendelijke groet, Kitty de Laat, directeur-bestuurder BEGROTING 2015 1 INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2015. Deze maakt onderdeel uit van de gezamenlijke begroting van de W4. In deze begroting is alleen het regulier deel

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te geven. De menukaart

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2014

Gemeente Boxmeer en IBN in kwartaal juni 2014 Gemeente en IBN in kwartaal 2 2014 juni 2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1. Ons werk is uw succes... 4 2. Uw gemeente en IBN... 5 2.1. Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever... 5 2.1.1. Wsw-dienstverbanden

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland

Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland Onderzoek naar de beleidsmatige voor- en nadelen van PSO-certificatie provincie Gelderland Inleiding: In juni 2016 heeft Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten verzocht te onderzoeken wat de beleidsmatige

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

gelet op; - artikel 35 lid 1 van de Participatiewet - het gestelde in de nota Samen actief tegen armoede en het daarin genoemde speerpunt;

gelet op; - artikel 35 lid 1 van de Participatiewet - het gestelde in de nota Samen actief tegen armoede en het daarin genoemde speerpunt; Beleidsregels scholingsbudget Werk en Inkomen Het college van burgemeester en wethouders; gelet op; - artikel 35 lid 1 van de Participatiewet - het gestelde in de nota Samen actief tegen armoede en het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Vereniging. Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk

Vereniging. Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk Vereniging Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk HVO Beleidsplan 2014-2020 Vereniging Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk Pagina 1 Inhoudsopgave Titel Pagina Inleiding 2 Doelstellingen 3 Beleid inrichting van

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant

Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant AWBZ/WMO Participatiewetdoelgroepen: wsw-doelgroep, nieuwe doelgroep, klassieke doelgroep Dagbesteding 15.580 aanspraak AWBZ extramuraal 416 Wachtlijst

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te

Nadere informatie

Duka la Dunia Financieel Jaarverslag

Duka la Dunia Financieel Jaarverslag Duka la Dunia Financieel Jaarverslag 1 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2 Exploitatie over 3 Waarderingsgrondslagen 4 Algemeen... 4 Waarderingsgrondslagen voor de balans... 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV)

Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV) Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV) Programma Kennismaking Presentatie participatieladder Demarrage Samenwerkingspilot met

Nadere informatie

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Stip op de horizon Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Inleiding De grotere toestroom van vluchtelingen in Nederland en in Asten en Someren roept nieuwe vraagstukken op. De

Nadere informatie

Notitie: helpende handen bij de sportvereniging.

Notitie: helpende handen bij de sportvereniging. Notitie: helpende handen bij de sportvereniging. AANLEIDING Veel sportverenigingen hebben moeite met de werkzaamheden die het onderhoud en beheer van een accommodatie en een clubhuis met zich meebrengen.

Nadere informatie

IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1

IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1 IBN, hoe en wat? Gemeentecongres 22 september 2010 Sessie 1 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Inhoud. Financieel overzicht U treft hier naast het financiële overzicht ook de gegevens over de winkelverkoop terug.

Inhoud. Financieel overzicht U treft hier naast het financiële overzicht ook de gegevens over de winkelverkoop terug. Jaaroverzicht 2014 Inhoud 4 6 7 8 10 12 De kringloopbranche: sociaal, circulair en ondernemend In een interview geeft Leonie Reinders, directeur van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN),

Nadere informatie

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild.

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild. Voorwoord In dit verslag kijken wij terug op activiteiten en veranderingen die in onze voedselbank hebben plaats gevonden. Het jaar 2016 was voor ons een bijzonder jaar vanwege het vijfjarige bestaan van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie