Stichting Kringloopbedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Kringloopbedrijven"

Transcriptie

1 Stichting Kringloopbedrijven Maasland: Jaar van Consolidatie JAARVERSLAG 2014

2 INLEIDING In 2014 werd de Stichting Kringloopbedrijf Oss omgevormd tot Stichting Kringloopbedrijven Maasland. De nieuwe Stichting exploiteert twee volwaardige Kringloopbedrijven. Kringloopbedrijf Oss, vanaf 1 mei 1996 en Kringloopbedrijf Bernheze, vanaf Tot en met het jaar 2013 maakte Kringloopbedrijf Oss een gestage groei door. Vanaf 2009 tot en met 2013 is de omzet met ruim 43 % gestegen. In 2014 is aan die groei een einde gekomen. De omzet in Oss kwam 6,2 % lager uit dan in 2013, wel boven de omzet in De omzetten in de Kringloopbranche vertoonden landelijk ook een daling. Daarnaast is het sinds 1 januari 2014 alleen maar mogelijk te betalen met PIN. De ervaring bij andere kringloopbedrijven leert dat dit een licht negatieve invloed heeft op de omzet. In de laatste maanden van 2014 was de omzet beter dan verwacht. Doordat sterk gelet is op de kosten kon Kringloopbedrijf Oss een positieve bijdrage aan het resultaat leveren. Kringloopbedrijf Bernheze beleefde daarentegen een goed eerste jaar. De omzet was 14 % beter dan begroot. Kringloopbedrijf Bernheze leverde, mede hierdoor, ook een positieve bijdrage aan het resultaat. De werkgelegenheid bij Stichting Kringloopbedrijven Maasland is licht gestegen. IBN Arbeidsintegratie maakte het mede mogelijk dat ook in het verslagjaar 12 medewerkers een MBO diploma op niveau 1 konden behalen Omroep Brabant maakte in Oss opnamen voor Op Waarde Geschat, een tv-serie over Kringloopbedrijven in Brabant. De serie was vanaf januari 2014 te zien op Omroep Brabant. Bestuur, directie en medewerkers van Kringloopbedrijven Maasland. 1

3 Doelstellingen Kringloopbedrijf Bijdrage leveren aan het hergebruik van gebruikte goederen. In 2014 werden in Oss en Bernheze 1562 ton aan goederen ingezameld en 385 ton aan textiel in de gemeente Oss. Van deze hoeveelheid goederen werd ca. 695 ton door verkoop in hergebruik genomen. Van de hoeveelheid textiel werd ruim 347 ton in hergebruik genomen. In totaal werd een CO2 reductie gerealiseerd van ruim 820 ton. Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2014 werkten ca. 130 mensen bij de Kringloopbedrijven Oss en Bernheze. Het betrof mensen in vaste dienst, gedetacheerd vanuit IBN Arbeidsintegratie, personen in leer-werktrajecten, vrijwilligers, stagiaires en taakgestraften. Leerwerktrajecten en stageplaatsen bieden. In 2014 werd aan 21 mensen via IBN een leerwerktraject aangeboden. Deze 21 medewerkers maakten gezamenlijk ruim e 4220 uren bij de Kringloopbedrijven. In totaal deden 13 medewerkers hun stage bij de Kringloopbedrijven. Kernactiviteiten van Kringloopbedrijven Maasland In de gemeenten Oss en Bernheze worden op afspraak bij mensen thuis goederen opgehaald. Deze goederen worden gesorteerd, zo mogelijk gerepareerd en verkocht in de winkels in Oss en Heesch. Inwoners van de gemeenten Oss en Bernheze kunnen goederen ook zelf aanleveren bij de bedrijven aan de Maaskade 32 in Oss en aan de Voorste Groes 1a in Heesch. Goederen die niet meer bruikbaar zijn of onverkoopbaar worden zoveel als mogelijk gescheiden en afgevoerd naar de milieustraten in Oss en Dinther. Voor goederen die incourant zijn wordt samengewerkt met een bedrijf uit Litouwen. Mede hierdoor wordt voorkomen dat bruikbare spullen onnodig gestort moeten worden. Osse burgers kunnen in winkelcentra en de dorpen textiel deponeren in de daarvoor bestemde onder- en bovengrondse containers. Kringloopbedrijf Oss draagt zorg voor de lediging van de containers. De textiel wordt gesorteerd en aangeboden in beide winkels. Het restant textiel wordt verder uitgesorteerd en verkocht aan Kringtex, een kledingsorteercentrum dat eigendom is van een drietal kringloopbedrijven in het midden van het land. Alle activiteiten van beide Kringloopbedrijven worden zoveel als mogelijk uitgevoerd met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met IBN Arbeidsintegratie, de afdeling werk en inkomen van gemeente Oss en Optimisd, de Intergemeentelijke Sociale Dienst waarin de gemeente Bernheze participeert. Met Vivaan, Centrum voor Participatie, wordt samengewerkt daar waar het gaat over het werk bieden aan vrijwilligers. De Kringloopbedrijven Maasland werken verder samen met onder andere ROC de Leygraaf, GGZ Oost Brabant, Reclassering Nederland, Dichterbij, het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Verdihuis en het UWV. Bijdragen aan het sociaal klimaat in de gemeente Oss. In 2014 werd voor ruim e 7000 aan sociale korting gegeven door het de Kringloopbedrijven. Hierbij moet men o.a. denken aan het helpen van mensen uit het Verdihuis of aan vluchtelingen of mensen die aangifte hebben gedaan van een gestolen fiets bij politie. 3

4 Bijzondere activiteiten in 2014 Samenwerking met gemeenten Oss en bernheze. De Stichting Kringloopbedrijven Maasland werkt intensief samen met de gemeenten Oss en Bernheze. In beide gemeenten worden goederen ingezameld die, na eventuele reparatie, verkocht worden in de winkels in Oss en Heesch. Daarnaast wordt samengewerkt met de afdelingen werk in inkomen. Deze samenwerking is tweeledig. Er worden mensen in dienst genomen en aan cliënten die recht hebben op bijzondere bijstand worden goederen verstrekt. Samenwerking met IBN Arbeidsintegratie. De Stichting Kringloopbedrijven Maasland werkt al vele jaren samen met IBN Arbeidsintegratie. De Kringloopbedrijven Oss en Bernheze functioneren als ontwikkelbedrijf voor IBN Arbeidsintegratie. Door het opdoen van werkervaring en het volgen van een training of opleiding ontwikkelen medewerkers zich verder, waardoor ze beter plaatsbaar zijn, hoger op de participatieladder. Eind 2014 waren door IBN Arbeidsintegratie ca. 60 mensen gedetacheerd bij de Kringloopbedrijven in Oss en Heesch. IBN Arbeidsintegratie kocht ook in 2014 leer/ werktrajecten in bij de Kringloopbedrijven, voor kandidaten die op de wachtlijst voor de WSW stonden. Overige samenwerkingsverbanden Stichting Kringloopbedrijven Maasland Oss is aangesloten bij de Branchevereniging voor Kringloopbedrijven Nederland (BKN). In BKN verband is besloten dat de aangesloten leden dienen te voldoen aan een, in 2012 onder begeleiding van Lloyds ontwikkeld, Keurmerk voor Kringloopbedrijven. Begin 2015 zal de Stichting een aanvraag indienen voor het verkrijgen van het Keurmerk voor Kringloopbedrijven. 4 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

5 BKN treedt op als onderhandelingspartner daar waar het gaat over het afsluiten van de CAO voor het personeel werkzaam bij kringloopbedrijven. Al geruime tijd is er geen nieuwe CAO afgesloten. Er is in 2014 opnieuw geen akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor kringloopbedrijven. Vanaf 2015 wordt door de branche gewerkt met een handboek arbeidsvoorwaarden dat in de plaats komt van de CAO. Stichting Kringloopbedrijven Maasland heeft ondanks het uitblijven van een CAO in 2014 een loonsverhoging toegekend aan de medewerkers. In 2015 gebeurt dit opnieuw. Deze verhogingen worden verrekend met de uiteindelijke verhoging op het moment dat het handboek arbeidsvoorwaarden wordt ingevoerd. Samen met andere Kringloopbedrijven in Brabant vormen de Kringloopbedrijven Maasland de SKB (Samenwerkende Kringloopbedrijven Brabant). In SKB verband wordt gewerkt aan onderwerpen die in al onze bedrijven actueel zijn zoals kennisbank, benchmark, veiligheid en publiciteit. Investeringen In het jaar 2014 zijn de investeringen beperkt geweest. Werd in 2013 nog het dak van de vestiging Oss vervangen en werd de winkel in Heesch verbouwd, in 2014 bleven grote investeringen beperkt tot de aanschaf van een vrachtauto. Wel kon voor het eerst een volledig jaar geprofiteerd worden van de opwekking van elektriciteit door middel van 240 zonnepanelen op het dak van de vestiging Oss. In totaal werd ruim kilowattuur elektriciteit opgewekt. Dit is bijna 50 % van het totale verbruik. Nationale Kringloopdag op 4 oktober 2014 De Nationale Kringloopdag begint een goede traditie te worden. De Nationale Kringloopdag is door de brancheorganisatie in het leven geroepen Op 4 oktober stonden in heel Nederland Kringloopbedrijven in het middelpunt van de belangstelling. Ook in de vestigingen in Oss en Heesch werden allerlei activiteiten georganiseerd. 6 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

6 Zonnige Zaterdagen Elke eerste zaterdag van het kwartaal is het bij de Kringloopbedrijven in Oss en Heesch Zonnige Zaterdag. Op die dagen worden alle artikelen aangeboden met 50 % korting. Uit reacties van klanten kan worden opgemaakt dat deze acties zeer op prijs worden gesteld met name door mensen met een kleine beurs. Kringloopbedrijven en de samenleving Waar mogelijk ondersteunen de Kringloopbedrijven activiteiten op een breed maatschappelijk terrein. Muzemisse, voetbalclub FC Schadewijk, K26 en Winterland kunnen sinds jaar en dag rekenen op financiële en materiële steun van het kringloopbedrijf. In de gemeente Bernheze werd het business gala gesponsord. Cliënten van het Verdihuis, de voedselbank worden, op indicatie, gratis voorzien van noodzakelijke kleding of goederen. Verenigingen, zoals toneelclubs, kunnen bij de Kringloopbedrijven gratis spullen lenen voor decors etc. Op waarde geschat In 2013 is een samenwerking tot stand gekomen tussen Produced by MM, Omroep Brabant en het Samenwerkingsverband Brabantse Kringloopbedrijven. Er werd een serie van negen uitzendingen gemaakt waarin medewerkers en de klanten van de Kringloopbedrijven centraal stonden. De uitzendingen werden begin 2014 uitgezonden. Een van de uitzendingen is in Oss gemaakt. In 2015 zal Omroep Brabant opnieuw aandacht besteden aan de kringloopbedrijven in de provincie. BIJZONDERE GEBEURTENISSEN In 2014 overleed een van onze medewerkers. 8 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

7 KRINGLOOPBEDRIJVEN EN TRAINING EN OPLEIDINGEN In de doelstelling van Stichting Kringloopbedrijven Maasland staat omschreven dat de ontwikkeling van de medewerkers erg belangrijk is. Door deze trainingen en opleidingen wordt de kennis en vaardigheden van de medewerkers verbeterd en dat heeft natuurlijk een positieve invloed op het verrichten van hun werk, maar ook op doorstroming op de arbeidsmarkt. Stichting Kringloopbedrijven Maasland wil zich graag profileren als een ontwikkelbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt! Jaarlijks wordt hiervoor een scholingsplan gemaakt. De meeste trainingen en opleidingen worden in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie mogelijk gemaakt. Bedrijfshulpverlening (BHV) (uitgevoerd door Kling Opleidingen) In 2014 zijn weer 10 BHV-ers op herhaling geweest. Alle BHV-ers hebben deze herhaling succesvol afgesloten. MBO opleiding voor Kringloopbedrijven (Uitgevoerd door Helicon Bedrijfsopleidingen) In 2013 is voor de 2 e keer in successie een BBL-1 opleiding verzorgd voor 12 medewerkers. Deze opleiding is in 2014 afgesloten met maar liefst 12 geslaagden. Evenals in 2013 een groot succes! AKA staat voor Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent. Door strengere toelatingseisen en verandering van subsidie heeft Stichting Kringloopbedrijven Maasland besloten een pas op de plaats te maken. In het najaar van 2014 zijn er diverse oriënterende gesprekken geweest met ROC de Leygraaf om komend schooljaar de nieuwe uitvoering van deze BBL-1 opleiding te gaan verzorgen. De opleiding gaat dan Entree heten. Zoals het er nu naar uitziet lijkt het mogelijk komend schooljaar ( ) de draad weer op te pakken. In bovengenoemde gesprekken is de mogelijkheid geopperd om van ons bedrijf een zg. leerwerkbedrijf te maken. Deze mogelijkheid wordt op dit moment verder onderzocht. 10 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

8 Beter communiceren (Uitgevoerd door Leon Klerks Trainingen) In 2014 is een training Beter communiceren uitgevoerd voor het kader. Tijdens deze training heeft het kader kunnen oefenen met dit onderwerp en heeft uitgebreide tips gehad. Training Functie evaluatie (Uitgevoerd door Leon Klerks Trainingen) In het verleden is gebleken dat de vaardigheden voor de leidinggevenden voor de functie evaluatiegesprekken (in feite een combinatie van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken) voor verbetering vatbaar was. In 2014 is besloten om hiervoor een training te laten verzorgen. In 3 dagdelen zijn er diverse onderwerpen aan bod gekomen. Het heeft de bijgedragen aan verbetering van de kwaliteit van de functie evaluatiegesprekken. Symposium Duurzame inzetbaarheid Georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, i.s.m. Bureau voor Fysieke Arbeid en Sligro te Veghel. Onze coach Fysieke Arbeid heeft deelgenomen aan bovengenoemd symposium. Naast een grote hoeveelheid informatie werden die dag diverse workshops georganiseerd. Een leerzame dag! Bijscholing Arbeidsrecht en wetgeving In 2014 heeft de P&O functionaris deelgenomen aan een bijscholing Arbeidsrecht en wetgeving, georganiseerd door IBN. Tijdens deze scholing werd de nieuwe richtlijnen betreffende participatiewet, WSW, Wajong et cetera uitgebreid toegelicht. Daarnaast is een duidelijk naslagwerk beschikbaar gekomen. Edelsteenkunde (Uitgevoerd door Naturalis) Op individueel initiatief heeft een van onze medewerkers deel genomen aan de cursus Edelsteenkunde. De kennis was binnen ons bedrijf v.w.b. dit onderwerp onvoldoende aanwezig. 12 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

9 resultaten De door TNO ontwikkelde CO2 tool kwam in 2010 ter beschikking voor de bij de branche organisatie aangesloten bedrijven. Van de ruim 1562 ton ingezamelde goederen werd uiteindelijk ruim 695 ton verkocht in de winkels. Het restant werd gescheiden aangeboden aan de milieustraten. De Kringloopbedrijven Oss en Bernheze verzamelen uit de ingezamelde goederen incourante spullen die worden verkocht aan koper uit Litouwen. Op die manier vond in 2014 ruim 20 ton aan goederen hun weg naar Litouwen en hoefde niet te worden afgevoerd naar de milieustraten. inzamelresultaten gemeenten oss en bernheze Meldingen GHA* Textiel* * x 1000 kg MILIEURENDEMENT CO 2 reductie* CO 2 reductie zonnepanelen* 48 * x 1000 kg De door TNO ontwikkelde CO 2 tool kwam in 2010 ter beschikking 14 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

10 resultaten Sociale Resultaten Dienstverband in FTE* Vaste dienst 10,3 9,7 11,3 11,3 12,7 Gesubsidiëerde arbeid 10,6 5,7 5,3 6,7 8,2 WSW gedetacheerden 20,8 22,0 28,5 41,0 42,7 Additioneel ** Vrijwilligers Taakgestraften Stagiaires *** Leer/werktrajecten Trajecten GGZ Dichterbij * FTE = fulltime equivalent ** Aantal *** De medewerkers in leer/werktrajecten werkten gezamenlijk 4220 uren. Bijna alle medewerkers van de Kringloopbedrijven werken parttime. Het totaal aantal medewerkers komt uit op ca. 125 personen. 16 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

11 resultaten Financiële resultaten Exploitatierekening* inkomsten Winkelverkopen Verkoop textiel Inzamelvergoeding Leer/werktrajecten Verleende korting Netto omzet Directe kosten Bruto Bedrijfsresultaat uitgaven Personeelskosten Huisvestingskosten Productiekosten Verkoopkosten Algemene kosten Totale Kosten Overige baten/lasten Resultaat * x 1000 euro Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve die is gevormd om mogelijke toekomstige verliezen op te vangen en voor het doen van noodzakelijke investeringen in de gebouwen. 18 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss

12 % personeel 63 winst 2 productie 8 algemeen 6 verkoop 3 huisvesting 16 korting verdihuis e.d. 2 zo wordt elke euro besteed dit diagram geeft aan wat er gebeurt met elke euro die bij kringloopbedrijven maasland wordt besteed. De kosten per euro bedragen 98 cent. Dat betekent een positief resultaat van 2 cent per euro. 20 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss 2013

13 Stichting Kringloopbedrijven maasland Kringloopbedrijf Oss Maaskade KD Oss (0412) Kringloopbedrijf Bernheze Voorste Groes 1a 5384 VJ Heesch (0412)

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk Informatie voor werkgevers over

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

Het werkt niet vanzelf Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet

Het werkt niet vanzelf Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet Het werkt niet vanzelf Het werkt niet vanzelf Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet irmgard borghouts ronald dekker charissa freese shirley oomens ton wilthagen I I II Over loonprikkels

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie