11 februari en 16 april - Postillion Hotel Utrecht Bunnik. De nieuwste technieken om superslim en razendsnel te werken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 februari en 16 april - Postillion Hotel Utrecht Bunnik. De nieuwste technieken om superslim en razendsnel te werken. www.infotraining."

Transcriptie

1 11 februari en 16 april - Postillion Hotel Utrecht Bunnik De nieuwste technieken om superslim en razendsnel te werken

2 Topprestaties... zonder overuren of stress Vrijwel dagelijks heb je als secretaresse te maken met hoge werkdruk, informatie stromen, deadlines, interrupties en andere tijdverslindende zaken. Van alles blijft liggen en soms lijkt het of je meer dan 24 uur nodig hebt in een dag. Terwijl je eigenlijk met gemak topprestaties zou kunnen le ve ren zonder al die stress! Geavanceerde technieken om meer te doen in veel minder tijd De Turbosecretaresse is hét nieuwste seminar als het gaat om optimaal presteren binnen korte tijd. Daarbij gaan we 2 stappen verder dan time-management: dit programma biedt intensieve technieken om grote hoeveelheden werk in sneltreinvaart en stress vrij af te ronden. Tijdens dit unieke seminar word je er in 1 dag volledig voor klaarge stoomd. Geen theoretisch geneuzel maar praktische demonstraties waar je direct iets aan hebt. Wat leer je? werkindelingen te maken waarmee je direct 50% tijd wint; een uniek 3-stappenplan om optimaal te presteren, ook bij grote drukte; te focussen op werkzaamheden die je het meeste resultaat opleveren; adequaat en doeltreffend in te grijpen bij vertragende mensen en situaties; jezelf te beschermen tegen andermans prioriteiten; Mini-masterclass Outlook Waarschijnlijk weet je het al, de grootste tijdvreter op de he den daag se werkplek is... een volstromende mailbox. Daarom krijg je tijdens dit seminar een masterclass Outlook waarin je het supersnel ver wer ken van onder de knie krijgt. Plus een demonstratie van het automatisch archiveren en makkelijk terugvinden van je mail; een simpel systeem waarmee je zeeën aan tijd bespaart! Ook de vele ver bor gen functies van Outlook, die slechts weinig mensen weten, komen aan bod: handi ge sneltoets entips en filters bijvoorbeeld. Tot slot leer je ook nog tal van snelheidstips voor Word: onmisbaar voor het razendsnel schrijven van rapporten. Dit is je kans om Outlook te gebruiken zoals het écht is bedoeld! Begin meteen als Turbosecretaresse! Je productiviteit zal door dit seminar ongekend stijgen; bereid jezelf daarom voor op een ongekende sprint van je carrière. Want niet alleen jij zelf gaat hier van profiteren, je hele omgeving gaat dit merken. Begin daarom meteen als `Turbosecretaresse` en reserveer vandaag nog. Dan heb je alvast één juiste en snelle be slissing genomen.

3 Programma uur Ontvangst uur Van chaos naar... kalmte, controle en rust de 7 grootste tijdverspillers/tijdwinners zo werken je hersenen: zet ze in de juiste versnelling Turbomeetings: powervergaderingen die snel resultaat opleveren en weinig tijd kosten TurboTrick 1: de tijdverslindende onderbrekingen van collega s aanpakken TurboTrick 2: stop! laat de klok vóór je werken in plaats van tegen je! uur Koffiepauze (even bijkomen, je zult het nodig hebben) uur superturbotrick I: Mindmapping! slimmer worden: de juiste prioriteiten stellen, creatiever worden dingen beter onthouden, een beter geheugen: efficiënter met je tijd omgaan de aanwezige hersencapaciteit ten volle te benutten uur Lunch uur Mini-Masterclass: Outlook aangepakt elke dag uw hoofd en inbox leeg snel verwerken van je de 2-minuten regel handige tips om nooit meer het overzicht te verliezen stop de slechte s organiseren van taken en taaklijsten sneller dan de muis: sneltoetsen! uur Koffiepauze (op veler verzoek een extra pauze) uur Omgaan met de moeilijkste en meest onverwachte situaties TurboTrick 3: nee zeggen en tegelijkertijd respect ontvangen is veel makkelijker dan je denkt TurboTrick 4: dominante personen die hun prioriteiten aan je willen opdringen TurboTrick 5: stress omzetten in positief energie, met Energymanagement Alarm: Extreme drukte! Waar begin je? Als alles prioriteit heeft en de verwachtingen hoog zijn uur superturbotrick II: Snellezen! Veel lezen maar gaat het gewoon te langzaam? Verhoog je leessnelheid met minimaal 100% Waarom wij eigenlijk niet écht snel kunnen lezen (tot vandaag)? Blijven brieven lang liggen omdat je er "even geen tijd" voor hebt? Nu niet meer. dit zijn de beste technieken die meetbaar werken, door iedereen te leren uur Afsluiting en borrel

4 Onder deskundige leiding van: Marianne H.M. Smits is auteur van diverse boeken zoals Beter presteren door organiseren, De secretaresse als gatekeeper, de werkwijzer Elektronisch archiveren en de Secretaresse Assistent. Mo menteel is Marianne als adviseur verbonden aan de Adviesgroep voor Kan toorinnovatie en wordt zij veelvuldig ingezet als deskundige bij het optimaliseren van de samenwerking tussen secretaresse en mana ge ment. Het vernieuwen van het secretariële proces is een van haar spe cia lisaties, gebruik makend van haar specifieke kennis op het gebied van Outlook. De training en en se mi nars van Marianne worden hoog beoor deeld, vele in ter nationale orga ni sa ties maken dan ook ge bruik van haar diensten. Richard van Houten is dé expert in Nederland op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Richard heeft bij diverse multi nationals commerciële managementfuncties be kleed en is mo men teel ac tief als senior con sul tant/trainer. Hij weet snel tot de kern van zaken door te dringen en is zeer resul taatgericht: het is dan ook indrukwek kend om te zien hoeveel onderwerpen Richard effectief aan weet te snijden in één dag en dat weet te vertalen naar uw ei gen praktijk. Hij weet daardoor tijdens zijn trainingen zeer hoog rendement te realiseren met maximaal leereffect. Richard is uw garantie voor een boeiende dag, waarbij u moeiteloos de hele dag bij de les zult blijven. Bouke van Kleef Bouke van Kleef is een praktijkgerichte en zeer ervaren trainer. Bouke is auteur van diverse boeken op het gebied van infor ma tiemanagement. Naast trainingen is hij ook als coach en consultant verbonden aan de Adviesgroep voor Kantoorinnovatatie en veelal betrokken bij het op ti maliseren van administratieve en financiële processen. Hij coacht organisaties en individuen bij het slim en effectief gebruiken van en kantoorautomatisering, om meer te kunnen doen in minder tijd. Zijn grote kennis en ervaring weet hij op een boeiende en leerzame manier over te breng en. Door zijn onderhoudende manier van presenteren zit u op het puntje van uw stoel.

5 Wat zeggen je collega s over dit seminar? Zeer uitgebreid en heel duidelijk uitgelegd. Zin om er morgen direct mee aan de slag te gaan! M. de Roos, secretaresse Corporate Communication, Pharming Group NV Dit had ik veel eerder moeten doen. Veel geleerd, had in de secretaresse-opleiding moeten zitten. Erg veel inzicht gekregen in mijn werkwijze en verbeteringen die ik kan doorvoeren. M. Smulders, secretaresse, N.V. Slibverwerking Noord-Brabant Helder, duidelijk, voorbeelden uit het werkleven gegrepen. Super! L. van der Voort, secretaresse RvB, Onderwijsstichting Movare Hele goede presentatie, waardoor interesse en aandacht de hele dag aanwezig was. Leerzaam en succesvol, hele goede tips. E. de Roo, secretaresse, A Solution Is meteen toe te passen, vertelt boeiend, zeer interessant H. Lankamp-Miltenburg, personal assistant, Givaudan Erg goed en inspirerend. Dit ga ik stukje bij beetje in de MT-vergaderingen toepassen. Heb er nu al lol in. M. Berghoef, management assistente, ROC Midden Nederland Geweldig. Ik ga dit zeker aanbevelen bij collega s. M. van Baalen, management-assistente, ProRail Bijzonder interessant. Weet aandacht vast te houden tot het eind, groot compliment! O. Brunt, medewerker inkoop, DBV Verzekeringen Supertraining binnen handbereik Inmiddels heb ik de turbosecretaresse bij di verse organisatie geïtroduceerd. De prestaties zijn overweldigend te noemen. De turbosecretaresse gaat dan ook veel verder dan al leen maar beter leren plannen en oprui men: met dit intensieve en compacte pro gramma krijg je een wagonlading aan tips en technieken waar je écht iets aan hebt. Eigen lijk is het voor iedere professionele manage ment assistent noodzakelijk om deze supertrain ing bij te wonen. Richard van Houten Senior trainer Ik bleef de hele tijd geboeid luisteren, heb vele nieuwe inzichten verworven. Een dikke tien. A. Waagmeester, assistent secretaresse, Synergon reserveer op

6 Inschrijfformulier Turbosecretaresse Organisatie: Postadres: Postcode/plaats: Tel. nr: Naam: m/v Naam: m/v Gewenste datum: 11 februari 2015 Postillion Hotel Utrecht Bunnik 16 april 2015 Postillion Hotel Utrecht Bunnik per post : INFO Training Postbus AT Amsterdam per per fax : Reserveer online op telefonisch :

7 Incompanytraining Ook uw collega's kunnen profiteren van de expertise van Jaap Bron en Richard van Houten. U kunt hen namelijk binnen uw organisatie halen voor een incompany training. De training wordt bij u op locatie gegeven en u kunt dus zelf een deel ne mersgroep samenstellen. De enorme bevlogenheid en hu mor die Jaap en Richard in zijn trainingen verwerken zullen diepe indruk maken bij uw collega's. Daar bij profiteert u van aanzienlijke voordelen: de training kan bij u op locatie worden gehouden. u kunt zelf de trainingsdatum bepalen. voordeliger omdat de prijs per deelnemer laag is. het programma wordt aangepast aan uw organisatie; maatwerk. er is veel persoonlijke aandacht tijdens de training. het is vertrouwelijk; training blijft binnenshuis. een optimaal middel om uw werknemers te motiveren. Naast de training Turbosecretaresse kunnen wij ook andere onderwerpen in de vorm van een training op maat verzorgen. Voor ieder vakgebied heb ben wij gespecialiseerde trainers ge se lec teerd, die zonder uitzondering tot de top in Nederland behoren. Laat ons uw opleidingsvraag weten. Ook kunnen onze trainers motiverende en inspirerende presentaties verzorgen. Succes ver zekerd. Spreekt u dit aan of wilt u meer weten over deze trai ning en, neem dan contact op met Annette Barnas, tele foonnummer of Overige trainingen Naast het seminar 'Turbosecretaresse kunnen wij ook andere onderwerpen in de vorm van een training op maat verzorgen. Voor ieder vakgebied heb ben wij gespecialiseerde trainers geselecteerd, die zonder uitzondering tot de top in Nederland behoren. Laat ons uw opleidingsvraag weten. Ook kunnen onze trainers motiverende en inspirerende presentaties verzorgen, bij voor beeld over de volgende thema s: - 10 voor taal - manage de informatiestromen op het secretariaat - turbonotuleren - werken in een team van secretaressen - werken voor meerdere managers - het 80/20 concept - projectmanagement voor de secretaresse - succesvol creatief zakelijk schrijven - notuleren op de laptop - financiele begrippen voor de secretaresse Uw succes is ver zekerd. Als u meer wilt weten kunt u bellen met Annette Barnas, tel of

8 Aanmeldingsvoorwaarden Kosten De kosten voor deelname bedragen 395, p.p. (excl. BTW). Dit be drag is in clusief docu men tatiemap, lunch, en consumpties. Annuleren Het is altijd mogelijk om i.p.v. de ingeschreven deel nemer een ver vanger op te geven. Annu le ren kan alleen tot 4 weken voor aanvang van de trai ningsdatum, waar bij 75, an nu le rings kosten in rekening wor den ge bracht (excl. BTW). Bij an nu le ring binnen 4 weken voor aan vang van de trainingsdatum bent u het vol ledige cursusgeld ver schul digd. Algemeen Op al onze aanbiedingen zijn de algemene voor waar den, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koop han del te Amsterdam, tevens ter inzage op onze web site van kracht. Een af schrift daar van wordt u op ver zoek kostenloos toe gestuurd. Wij hebben te allen tijde het recht om een vervangende docent in te zetten, zonder opgaaf van reden. Wij hebben te allen tijde het recht om, bij onvoldoende belangstelling, één of meerdere trainingsdata te annuleren. Aansprakelijkheid Onze informatiefolders en seminars zijn met de grootst mogelijke zorg vuldigheid sa men gesteld. Wij zijn echter niet aan sprakelijk voor enige di recte of indirecte schade die zou kunnen ont staan door het gebruik van de in deze cursusfolder aangeboden infor matie of van de informatie/adviezen die in het (in deze cur sus folder genoemde) seminar worden aangebo den. Aan de inhoud van deze infor ma tie fol der of van het (in deze folder ge noem de) seminar kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aan spraken worden gemaakt.

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines Speciaal voor waterschappen De stappen Module 1 kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

Slimmer werken: vanaf nu! Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier

Slimmer werken: vanaf nu! Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier Slimmer werken: vanaf nu! Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier 2009 A.W. Bruna Uitgevers B.V. 2009 Anja Wassenaar Eerste druk november 2009 Omslagontwerp Hoop werk, Leoniek de Hoop, Amersfoort

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

100 Lifehackingtips. om prettiger en efficiënter te werken. Martijn Aslander Taco Oosterkamp Frank Meeuwsen Sanne Roemen.

100 Lifehackingtips. om prettiger en efficiënter te werken. Martijn Aslander Taco Oosterkamp Frank Meeuwsen Sanne Roemen. 100 Lifehackingtips om prettiger en efficiënter te werken Martijn Aslander Taco Oosterkamp Frank Meeuwsen Sanne Roemen Culemborg De continu groeiende stroom aan informatie heeft een steeds grotere invloed

Nadere informatie

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING De ongeorganiseerde manager De weg naar de hel Op weg naar de hemel TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Unorganised

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie