Het vergroten van Impact en Invloed voor professionals die advisering als tweede beroep hebben. Overzicht Trainingsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het vergroten van Impact en Invloed voor professionals die advisering als tweede beroep hebben. Overzicht Trainingsprogramma"

Transcriptie

1 Het vergroten van Impact en Invloed voor professionals die advisering als tweede beroep hebben. Overzicht Trainingsprogramma Deze trainingsprogrammma s zijn ontworpen door ELF. Executive Leadership Foundation is een internationaal netwerk van toptrainers op het vlak van leiderschapsontwikkeling, veranderingskunde en consulting vaardigheden. ELF trainers worden vaak als docent gevraagd door o.m. RSM/Erasmus, MCE-Brussel. ELF heeft een samenwerkingsrelatie met RSM/Erasmus voor MBA-gerelateerde trainingen

2 HET VERGROTEN VAN UW PERSOONLIJKE IMPACT EN INVLOED Heeft u ook van die collega s die ogenschijnlijk zonder enige inspanning hun doelstellingen gerealiseerd krijgen en bovendien altijd gevraagd lijken te worden voor de leuke klussen? Vraagt u zich weleens af wat zij anders doen dan u en waarom hun impact zo groot is? Deze mensen zijn niet per definitie beter of getalenteerder dan u. Ze maken simpelweg gebruik van een andere vaardighedenset, die ze van nature gebruiken of zich hebben eigen gemaakt. Ze snappen dat, om succes te hebben, gelijk krijgen veel belangrijker is dan gelijk hebben en richten zich hier vervolgens op. In feite is het dezelfde vaardighedenset waar mensen die politiek bedrijven gebruik van maken. Het verschil zit hem in de intentie waarmee deze vaardigheden worden ingezet. Als dat een niet integere, op eigen gewin gerichte, doelstelling is, zien we dit in de regel als politiek bedrijven. Als de intentie integer is, wordt het in het algemeen als succesvol opereren gezien. U hoeft dus geen rat te worden om uw impact en invloed te vergroten. Wanneer u de wetmatigheden in gedrag, groepsgedragingen en organisatieveranderingen kent, weet wie de spelers zijn en wat hun voorkeursgedrag is en weet welke belangen er spelen, dan kunt u feilloos voorspellen wat mensen gaan doen en daarmee worden processen op vrijwel mathematische wijze stuurbaar. Psychologie is in deze zin een hele exacte wetenschap. Zo kunt u op basis van de relevante set inzichten en vaardigheden, vanuit een integere doelstelling, het door u gewenste proces gedraaid krijgen. Op deze wijze neemt uw persoonlijke impact en invloed in de organisatie enorm toe. Hierbij gaat het onder meer om inzichten en vaardigheden als het begrijpen van verschillen in gedrag tussen mensen en het inzicht in de eigen gedragsvoorkeuren, beïnvloeden, het sturen van veranderingen en persoonlijk leiderschap, hoe een hoog EQ te ontwikkelen en hoe nieuw gedrag kan worden geleerd. Dit laatste is belangrijk in dit kader. Mensen kunnen nieuw gedrag leren, op een zelfde wijze als we nieuwe vaardigheden verwerven. Het trainingsprogramma is bedoeld voor verschillende type functionarissen in organisaties die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij adviseur zijn als tweede beroep. De in dit trainingsprogramma aangeboden professionalisering gericht op het geven van effectieve adviezen richt zich naast de vakinhoud op het aanreiken van inzichten en instrumenten voor samenwerking en het vergroten van impact en invloed in het werk. Proces vaardigheden voor Invloed beïnvloedingsvaardigheden processturing inzicht in veranderingsprocessen het opbouwen van relatienetwerken conflicthantering doorzien van adviesprocessen omgaan met macht, zonder positiemacht ontrafelen inhoud, proces en relaties Vak deskundigheid de beste in het vak willen zijn begrijpen van de branche, de business vragen vertalen naar oplossingen professioneel inzicht en kennis waar de ervaring vanaf spat brede oriëntatie ook als specialist Persoonlijke Impact zelfmanagement persoonlijke effectiviteit talent herkennen en polijsten supporting systemen ontwikkelen in je kracht kunnen blijven werken zicht op gedrag van je zelf begrijpen van gedrag van anderen innerlijke drives benutten Trainingsprogrammas 2012/2013 2

3 TRAININGPROGRAMMAS Onderstaand treft u een overzicht van de trainingprogramma s en een uitwerking per programma aan. Iedere module bestaat uit een dag. Iedere module is apart te volgen. Zo kunt u zich inschrijven voor een module of een selectie van enkele modules en ook een hele leergang, al naar gelang uw behoeften. Persoonlijke Ontwikkeling de professional zelf Inzicht in uw eigen karakter (o.a. KOLBE index) Begrijpen van verschillen tussen mensen (o.a. MBTI) Ontwikkelen van Emo onele intelligen e (o.a. MBTI) Uw karaktervoorkeuren in interac e in groepen (o.a. FIRO-B) Proac ef zijn - Begin met einde voor ogen - Belangrijke zaken eerst Denken in win-win - Begrijpen en begrepen worden - Synergie Het proces van gelijk krijgen impact en invloed Beinvloeden en het bouwen van leidende coali es Procesma g sturen van veranderingen die volgen uit uw adviezen Transi emanagement, het psychologische proces van veranderen. Samenwerking versnellen en teams ontwikkelen (o.a. Teamdynamica) Samenwerking tussen teams binnen en buiten de organisa e (Ketenregie) Ontwerpen en begeleiden van levendige workshops De vaardigheden van de adviseur het adviesvak Hoe ontwikkelt een adviseur vertrouwde rela es De werking van procesadvisering: ontrafelen van inhoud-proces-rela es Het opstellen van een valide organisa ediagnose Het diagnoseproces, dilemma s en het werken aan implementa e MBA in één dag Hoe te bouwen aan hoogpresterende organisa es De presenta e van uw voorstel: gespreks- en presenta etechniek Trainingsprogrammas 2012/2013 3

4 Persoonlijke ontwikkeling: de professional zelf Inzicht in uw aangeboren karakter (Kolbe Index) Wat is karakter? Het registreren van uw karaktereigenschappen aan de hand van de Kolbe Index De kracht van vertrouwen op je modus operandi KOLBE Index Wat betekent dit voor mijn zakelijk en privé leven? Ondersteunend materiaal: Powered by Instincts - Kathy Kolbe Begrijpen van verschillen tussen mensen (MBTI) Zicht op eigen gedrag en het gedrag van anderen aan de hand van de Myers Briggs Type Indicator (MBTI) Persoonlijk ontwikkelingsplan van consultants aan de hand van verschillen tussen individuele mensen Waarom opdrachtgevers advies willen en wanneer ze dat vooral niet willen Ondersteunend materiaal: Myers Briggs Type indicator, Oxford Psychology Press Het ontwikkelen van uw emotionele intelligentie (EQ) Waarom komen mensen met een hoog EQ gemakkelijker door het leven, zowel in groepen, teams, organisaties als in hun privé leven? Waarom zijn mensen met een hoog EQ vele malen productiever? Hoe ontwikkel ik in mijn persoonlijke situatie mijn EQ? Hoe de invloed van conatief gedrag op het ontwikkelen van je persoonlijkheid te begrijpen Hoe de ontwikkeling van natuurlijke aanleg of wel talent verder door te zetten Hoe kan ik EQ in MBTI termen vertalen en ontwikkelen? Hoe de interactie met anderen te verbeteren door aanpassing van het eigen gedrag en van onze verwachtingen over hoe anderen zich zullen gedragen tegenover ons Ondersteunend materiaal: Emotionele intelligentie Daniel Goleman Zakelijk succes en Persoonlijk geluk Anbeek, Lybaert, De Weer Myers Briggs Type indicator, Oxford Psychology Press Trainingsprogrammas 2012/2013 4

5 Uw karaktervoorkeuren in de interactie met anderen (Firo-B) Wat zijn karaktervoorkeuren? Karaktervoorkeuren in de interactie met andere mensen De herkenning van mijn eigen karaktervoorkeuren in de interactie met anderen Wat kan ik met deze inzichten doen? Ondersteunend materiaal: Preferences in Interactions in groups Will Schultz Proactief zijn, begin met het einde voor ogen en belangrijke zaken eerst Effectieve mensen maken effectieve organisaties Creativiteit, gedrevenheid en talent kun je ontwikkelen De kwaliteit van ons leven en handelen richting anderen bepalen we zelf Drie van de zeven gewoontes van Stephen Covey worden stuk voor stuk besproken (deel 1), welke gericht zijn op persoonlijk leiderschap: o Proactief denken en doen o Begin met het eind voor ogen o Belangrijke zaken eerst Ondersteunend materiaal: De 7 eigenschappen van effectief leiderschap Stephen Covey Denken in Win-Win, begrepen worden, synergie en de zaag scherp houden De kwaliteit van ons leven en handelen richting anderen bepalen we zelf De overige vier van de zeven gewoontes van Stephen Covey worden stuk voor stuk besproken (deel 2), het bewust aangaan van wederzijdse afhankelijkheid o Denk in Win-Win relaties o Eerst begrijpen en dan begrepen worden o Synergie als resultaat o Houd de zaag scherp en blijf jezelf ontwikkelen Ondersteunend materiaal: De 7 eigenschappen van effectief leiderschap Stephen Covey Trainingsprogrammas 2012/2013 5

6 Impact en invloed Beïnvloeden, uw gelijk krijgen Krachtenvelden analyseren Push en Build als uitgangspunten voor overtuigen Het opbouwen van draagvlak bij stakeholders Het bouwen van leidende coalities Werken in netwerken: Hoe werk ik aan relaties in mijn netwerk Interpersoonlijke vaardigheden voor MBTI type en beïnvloeden Ondersteunend materiaal: Make your Mark! Sue Craig Procesmatig sturen van veranderingen die volgen uit uw adviezen Waarom veranderingen zo lastig zijn te plannen De acht stappen van Kotter Omgaan met weerstanden: Waar mensen bang voor zijn Emotionele blokkades herkennen en in fases oplossen De relatie tussen strategische koers en organisatorische verandering Het belang van cultuur: normen, waarden, spelregels, historie Ondersteunend materiaal: Het hart van de verandering John Kotter & Dan Cohen Transitiemanagement, de psychologische wetmatigheden bij veranderen Transitiemanagement: Endings, Neutral Zone en New Beginnings Innovatie, vernieuwing en cultuurbehoud: de spanning overbruggen Voorwaarden voor succesvolle verandering Het vertalen van cultuurwaarden in gedrag Interventiemogelijkheden en het toepassen ervan Ondersteunend materiaal: Transitiemanagement William Bridges Trainingsprogrammas 2012/2013 6

7 Samenwerking in high performance teams Adviseurs werken vaak in teams samen Wat komt er bij kijken om succesvol in teams samen te werken en hoe kun je dat bevorderen. Dat staat centraal op deze trainingsdag. Hoe werken succesvolle teams Hoe kun je teams samenstellen op basis van complementariteit en MBTI-type Werken met teams van professionals: gebalanceerde teams Team georiënteerd werken: Hoog presterende en hoog energie teams Ondersteunend materiaal: Bouwen van succesvolle teams hand outs ELF Samenwerking tussen teams binnen en buiten de organisatie (ketenregie en klantrelaties) Weten wat je klant wil: zijn droom moet uitkomen door een aaneenschakeling van expertise en processtappen Managen van verwachtingen: waar zitten knoppen om aan te draaien, welke vrijheidsgraden zijn er, wanneer moet je besluiten nemen Welke key spelers in de organisatie zijn voor iedere processtap essentieel Hoe bouw ik relaties op met deze key personen Ondersteunend materiaal: Bouwen aan relaties in de keten hand out ELF Ontwerpen en begeleiden van levendige workshops Hoe ontwerp je een workshop met een groep belanghebbenden Hoe bouw je een trainingsritme waarin prikkeling-inzicht-oefenen en reflectie centraal staan Laterale denkprocessen op gang brengen Focus op leerpunten bereiken met een diverse groep Variaties in zaalindeling en het gebruik van hulpmiddelen Oefenen met eigen cases Ondersteunend materiaal: Praktijkboek voor procesmatig veranderen Anbeek, Lybaert, De Weerd Trainingsprogrammas 2012/2013 7

8 De vaardigheden van de adviseur: het adviesvak Hoe ontwikkelt een adviseur vertrouwde relaties De adviseur in verschillende rollen: expert, procesbegeleider, klankbord en coach Framing op ratio en emotie als vaardigheid voor effectiviteit Luisteren voor adviseurs: de moeder aller vaardigheden Adviseur zijn in je eigen organisatie: dwingen vreemde ogen dan nog wel? Het verloop van een intake proces van een adviesopdracht Het afronden van een adviesopdracht Ondersteunend materiaal: De vertrouwende adviseur Maister, Green, Galford De werking van procesadvisering; ontrafelen van inhoud-proces-relaties Doorzien van processen tussen belanghebbenden Ontrafelen van Inhoud-Proces-Relaties Wanneer mensen bereid zijn hun overtuigingen en standpunten te herzien Hoe houd ik als adviseur overzicht en emotionele afstand Procesadvisering aan de hand van eigen cases Het geheim van ongewoon succesvolle managers en adviseurs Ondersteunend materiaal: Procesadvisering - Schein Het opstellen van een valide organisatiediagnose Het zicht krijgen op veranderingsbehoeften en belangrijker nog de aangrijpingspunten om een verandering te beginnen Het analyseren van de adviesvraag Het diagnoseproces: organisaties en gedrag van organisaties Wijze van diagnose stellen langs verschillende organisatiekundige invalshoeken Ondersteunend materiaal: Verandermanagement Klein en Rorink Het diagnoseproces, dilemma s en het werken aan implementatie Het diagnoseproces voor functionele processen, marketing, productie, ICT, Financiën, HRM Dilemma s bij het presenteren van de diagnose Het creëren van acceptatie en draagvlak voor het adviesvoorstel Het toewerken naar implementatie tijdens de procesadvisering Ondersteunend materiaal: Verandermanagement Klein en Rorink Trainingsprogrammas 2012/2013 8

9 MBA in een dag: de organisatorische context Zicht op de hedendaagse leiderschapsagenda en hoe richting gegeven kan worden aan organisaties en haar onderdelen Het leiderschapsmodel gericht op het creëren van performance Good to Great companies en Ferrari als voorbeeld voor kenmerken van succes Wat zijn de wetmatigheden van fusies en hoe kun je deze herkennen en beïnvloeden Hoe werkt strategievorming: the rise and fall of successful organisations Ondersteunend materiaal: Succesvolle managers realiseren, Anbeek, Lybaert, De Weerd Presentatie van je voorstellen: gespreks- en presentatietechniek Presenteren kun je leren door de fijne kneepjes te horen en veelvuldig te oefenen De juiste voorbereiding voor een helder betoog is het halve werk Helderheid in je argumenten: the pyramid principle Technieken voor ademhaling, stemgebruik, houding en oogcontact met de zaal Gesprekstechniek: woordkeus, het gebruik van tegenstellingen en dilemma s, benieuwd blijven reageren op meningen waar je het niet mee eens bent Oefenen op basis van je eigen casus Ondersteunend materiaal: Leren Presenteren - Hand out ELF Trainingsprogrammas 2012/2013 9

10 FINANCIËLE CONSEQUENTIES U kunt zich inschrijven per trainingsmodule van 1 dag, waarvoor de kosten 495,-- bedragen. Combinatie van modules leidt tot een voordelig totaalaanbod. U kunt zelf iedere samenstelling maken die u wilt. In alle combinaties geldt: hoe meer modules des te hoger uw prijsvoordeel. Als voorbeeld hebben wij voor u 3 samenhangende combinaties gemaakt: 1. 6 Modules: Advisering en beïnvloeding: 3 x 2 dagen ,-- (uw voordeel 600,--) Inzicht in uw eigen karakter (o.a. KOLBE index) Begrijpen van verschillen tussen mensen (o.a. MBTI) Beinvloeden en het bouwen van leidende coali es Procesma g sturen van veranderingen die volgen uit uw adviezen Hoe ontwikkelt een adviseur vertrouwde rela es De werking van procesadvisering: ontrafelen van inhoud-proces-rela es 2. 3 Modules: EQ en uw interactie in groepen, TeamDynamica en Diagnose/Implementeren: 3 x 1 dag ,-- (uw voordeel: 210,--) Uw karakter voorkeuren in interac e in groepen (o.a. FIRO-B) Samenwerking versnellen en teams ontwikkelen (o.a. Teamdynamica) Het diagnoseproces, dilemma s en het werken aan implementa e 3. 2 Modules: Ontwerpen en begeleiden van workshops, Presentatietechniek: 2 x 1 dag - 900,-- (uw voordeel 90,--) Ontwerpen en begeleiden van levendige workshops Presenta e van je voorstellen: gespreks- en presenta etechniek 4. Alle modules: De kosten voor een complete opleiding bestaande uit 18 modules van ieder 1 dag bedragen 383,--per dag, zijnde 6.900,-- voor het totaal inclusief alle materialen. (uw totaalvoordeel 2.010,--) Inzicht in uw eigen karakter (o.a. KOLBE index) Begrijpen van verschillen tussen mensen (o.a. MBTI) Ontwikkelen van Emo onele intelligen e (o.a. MBTI) Uw karakter voorkeuren in interac e in groepen (o.a. FIRO-B) Proac ef zijn - Begin met einde voor ogen - Belangrijke zaken eerst Denken in win-win - Begrijpen en begrepen worden - Synergie Beinvloeden en het bouwen van leidende coali es Procesma g sturen van veranderingen die volgen uit uw adviezen Transi emanagement, het psychologische proces van veranderen. Samenwerking versnellen en teams ontwikkelen (o.a. Teamdynamica) Samenwerking tussen teams binnen en buiten de organisa e (Ketenregie) Ontwerpen en begeleiden van levendige workshops Hoe ontwikkelt een adviseur vertrouwde rela es De werking van procesadvisering: ontrafelen van inhoud-proces-rela es Het opstellen van een valide organisa ediagnose Het diagnoseproces, dilemma s en het werken aan implementa e MBA in één dag Hoe te bouwen aan hoogpresterende organisa es Presenta e van je voorstellen: gespreks- en presenta etechniek Kosten van overnachting zijn niet inbegrepen en desgewenst voor rekening van de deelnemers. Indien aangemerkt als Beroepsopleiding zijn de kosten voor al deze trainingen vrijgesteld van BTW. ELF is aangemerkt bij CRKBO om deze Beroepsopleidingen BTW-vrij te mogen factureren. Trainingsprogrammas 2012/

11 INSCHRIJVING Inschrijving kan via onze website onder de button TRAININGEN. PERSOONLIJKE BEGELEIDING BLENDED LEARNING ELF biedt op verzoek aan om deelnemers persoonlijk te begeleiden. begeleiden Dit kan door individuele coaching on the job (betaald), als ook door gebruikmaking van e-learning e learning via materialen op onze website (gratis). Wat gebleken is een goede aanvullende vorm te zijn, is het per telefoon en opvolgen van persoonlijke vragen (betaald). Kosten voor deze vormen van blended learning zijn variabel en deels gratis. Vraag ons gerust naar een passende invulling van an uw behoefte. CERTIFICAAT ELF verstrekt aan de deelnemers een certificaat van deelname van haar beroepsopleidingen voor professionals. PERSOONLIJKE NETWERK Gebleken is van eerdere deelnemers nemers aan de trainingen, trainingen, dat het uitbreiden van het persoonlijke netwerk een belangrijk neveneffect is van deelname. Als deelnemer ontmoet je collega collega s uit verschillende organisaties.. De contacten maken in de dagelijkse praktijk dan ook de toegang tot andere organisatieonderdelen groter. Er zijn directieleden en en managers die een trainingscurriculum als dit inzetten voor teambuilding, naast de individuele training van mensen. LITERATUUR ELF werkt voor haar opleidingsprogramma s veel met vooraanstaande literatuur. Inzichten in leidende theorie op het terrein van management advisering, strategie- en veranderingsprocessen zijn de basis voor het aanscherpen van je kennis en vaardigheden. Hiermee Hier kunnen werken en het praktisch hanteerbaar maken van theoretisch inzicht is een grote kwaliteit van de trainers en adviseurs van ELF. Bij iedere module staat aangegeven welk boek je tevoren kunt doornemen ter voorbereiding op de training. Trainingsprogrammas 2012/

12 UW TRAINERS EN BEGELEIDERS GERT ANBEEK Gert Anbeek is afgestudeerd afge psycholoog.. Heeft in diverse commerciële en managementfuncties gewerkt o.a. bij OCE van der Grinten, Force consultancy en Erasmus/RSM. Hij heeft een eigen adviesbureau, Force, geleid en later later verkocht. Binnen de executive opleidingen van de Erasmus Universiteit en later Rotterdam School of Management (RSM) was hij verantwoordelijk voor de leiderschapstrainingen. Tevens is Gert oprichter van Executive Leadership Foundation (ELF) dat een netwerk netwerk van uitmuntende docenten vertegenwoordigt. Gert s stijl wordt gekenmerkt door doe maar gewoon en dat gekoppeld aan een ongebruikelijke scherpte in beoordeling van managementprocessen, bedrijfssituaties en personen. Gert Anbeek heeft samen met Harry de Weerd het curriculum van de ELF Consulting Academy opgesteld. Gert voert regelmatig management advieswerkzaamheden uit bij gerenommeerde opdrachtgevers. PARTICK LYBAERT Patrick Lybaert is als psycholoog afgestudeerd. Heeft Heeft gewerkt in het bedrijfsleven bij o.a. BBL, Banque Bruxel Lambert. Hij is een internationaal veel gevraagd toptrainer op het gebied van leiderschap, teamprocessen en veranderingsmanagement. Patrick begeleidde reeds vele organisaties in hun ontwikkeling. Als trainer wordt Patrick gevraagd vanwege zijn deskundigheid in het creëren van urgentie voor verandering en de eisen die veranderingen stellen aan het management van organisaties. De ontwikkeling van persoonlijk en zakelijk leiderschap in al haar facetten ten boeien Patrick zeer. Patrick is een medeoprichter van ELF en daarnaast trainer bij MCE, Erasmus/RSM, Danish Leadership Institute. Patrick is een boeiend spreker in zowel het Nederlands, Vlaams, Frans, als in het Engels. HARRY DE WEERD Harry de Weerd is afgestudeerd marketeer. Hij heeft in verschillende commerciële, marketing en managementfuncties gewerkt, in de ICT sector bij Burroughs/Unisys, BSO en AtosOrigin. Na zijn ervaring in het adviesvak te hebben opgedaan als adviseur, adviseur, practice manager en directeur Consulting, heeft hij in 2000 zijn eigen adviesbureau opgericht onder de naam Envisioning (zich voorstellen). Harry is partner ELF en was als docent bij Erasmus/RSM werkzaam in de vakgebieden strategie, veranderingsmanagement veranderingsmanagement en adviesvaardigheden. Hij staat bekend om zijn boeiende en levendige stijl van werken en brengt scherpte in de dialoog waar dat helpend is. Harry voert naast zijn trainingsactiviteiten management advieswerkzaamheden uit bij gerenommeerde opdrachtgevers evers en kan van daaruit aansluiting maken bij de praktijksituatie. HANS POT Hans Pot is als docent afgestudeerd en volgde daarna diverse managementopleidingen en trainingen. Hij heeft vanaf 1985 als manager gewerkt voornamelijk binnen de pensioen pensioen- en verzekeringsbranche. Sedert 2002 heeft Hans zijn eigen bureau voor interim manag management, training en advies. Hans heeft inmiddels opdrachten uitgevoerd bij o.a. Mn Services, Achmea Interpolis, Delta Lloyd / Ohra. De combinatie van zijn interim-managementopdrachten interim managementopdrachten en het verzorgen van trainingen bij ELF zorgt voor een levendige en voor deelnemers herkenbare aanpak. Zelf managen en doceren komen hier helemaal samen. Hans is een zeer innemende en integere adviseur die zijn deelnemers in workshops tot goede resultaten laat komen. Vooral is Hans sterk in de praktijkgerichte feedback voor de deelnemers. Trainingsprogrammas 2012/

13 ESMIRALDA BORGT Esmiralda is afgestudeerd vrijetijdswetenschapper met de specialisatie beleid & organisatie. Ze heeft gewerkt in diverse functies in zowel business als ICT bij GUO en Interpolis/Achmea, zoals projectmanager, consultant en informatiemanager. In de laatste jaren heeft Esmiralda zich meer toegespitst op het geven van trainingen op het gebied gebied van persoonlijke vaardigheden en coaching. Medio 2010 heeft ze de stap genomen om voor zichzelf te beginnen. Esmiralda werkt als trainer, coach en consultant. Esmiralda is authentiek, open, eerlijk en direct. Communiceert makkelijk en is in staat anderen eren te enthousiasmeren om samen te werken naar een resultaat. Heeft een scherp oog voor het proces en neem daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht. Werkt graag mee aan het vormgeven van een proces/traject en kan dit ook trekken. Luistert goed en analysee analyseert situaties/problemen op inzichtelijke wijze. Is kritisch en spreekt anderen aan op hun gedrag, aanpak of werkwijze. WILLEM VRAKKING Willem Vrakking is een door de wol geverfde bestuurs- en organisatieadviseur, mede oprichter van de Holland Consulting Group en managing partner van dit bureau. Naast zijn adviseurschap is hij deeltijdhoogleraar Interne organisatie op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Willem Willem is tevens auteur van het boek Ontwerp en invoering, Strategieën voor organisatieverandering. Vele praktische invalshoeken van het adviseurschap worden door hem belicht, gericht op het effectief analyseren van het adviesvraagstuk om vervolgens effectief effectief te kunnen adviseren. CORINNE STEGGINK Corine Steggink is trainer & consultant bij FranklinCovey Nederland, gespecialiseerd in (persoonlijk)leiderschap en cultuurontwikkeling. Samen met de klant zoekt ze naar synergetische oplossingen om resultaten te verbeteren. Haar motto is: Ontwikkelen vanuit kracht. In dat kader daagt ze mensen uit het beste van zichzelf te ontdekken en te geven om professionele en persoonlijke ambities te realiseren. Als trainer/consultant is ze de laatste 10 jaar actief gewee geweest bij verschillende organisaties en in verschillende branches: financiële dienstverlening, ICT gerelateerde organisatie, gezondheidszorg, accountancy, retail, onderwijs. RON VAN EIJK Ron van Eijk is een all round project manager met een onorthodoxe stijl waarmee hij enthousiasme creëert in organisatie en vernieuwingsprojecten tot een goed resultaat brengt. Ron is zelfstandig adviseur en project manager en heeft zijn uitgebreide ervaring in zowel business als IT op opgedaan in de financiële dienstverlening (Achmea Interpolis, de Rabobank), in de telecomsector (KPN, Ericsson en Casema) en de nutssector (Brabant Water, Nuon, Essent). Door zijn kwaliteit om mensen te motiveren en te binden, lukt het hem om vastgelopen pro projecten of schijnbaar onhaalbare ideeën tot productieve resultaten te brengen. Ron heeft als vertrouwd adviseur de beïnvloedingsvaardigheden als tweede natuur en deelt zijn aanpak en ervaringen graag tijdens zijn workshops en trainingen. Tijdens zijn workshops workshops en trainingen verdiept Ron zich goed in de deelnemers en hun specifieke behoeften en situaties in hun eigen praktijk. Trainingsprogrammas 2012/

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie