Stichting IplusANBI Jaarplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting IplusANBI Jaarplan 2015"

Transcriptie

1 Stichting IplusANBI Jaarplan 2015 KvK / RSIN Bezoekadres: Polanerbaan 11, 3447 GN Woerden, Tel.: +31 (0)

2 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling De balans en de staat van baten en lasten De werkzaamheden die de instelling verricht De manier waarop de instelling geld wil werven

3 1. Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving De Stichting IplusAnbi (De stichting) heeft tot doel het dienen van het algemeen belang door het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap in het kader van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, zowel op individueel als op collectief niveau, in ontwikkelingslanden in Afrika en Azië en/of het doen van ideële uitkeringen alsmede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De Stichting tracht haar doel te bereiken, onder meer door: 1. het geven van opleidingen en trainingen op het gebied van "procurement en supply chain management" van medicijnen en medische hulpmiddelen; 2. het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van projecten, die zijn gericht op het verbeteren van de "procurement en supply chain" van medicijnen en medische hulpmiddelen; 3. het verlenen van (vak)technische assistentie en ondersteuning met betrekking tot "procurement en supply chain management"; 4. het geven van adviezen en actieve ondersteuning met betrekking tot "procurement en supply chain management"; 5. het verspreiden van kennis met betrekking tot "procurement en supply chain management"; 6. het uitvoeren van "procurement en supply chain diensten" voor de levering van onder andere medicijnen en medische hulpmiddelen; 7. het samenwerken met organisaties binnen en buiten Nederland, welke een soortgelijk doel als dat van de Stichting nastreven; 8. alle andere wettige middelen, die aan het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord. 2. Context De Stichting Iplussolutions (I+solutions) is een not-for-profit organisatie die samen met Nederlandse stichtingen en internationale organisaties toegang tot medicijnen verbeterd voor ontwikkelingslanden en aldus wereldwijd opereert. Zo werkt I+solutions samen met Rutgers WPF en Oxfam Novib voor het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking aan de ontwikkeling van vrouwencondooms en verspreiden I+solutions deze in Nigeria en Kameroen. Met de organisatie Cordaid helpt I+solutions de ministeries van gezondheidszorg in Rwanda, Burundi en Democratische Republiek Congo met een verbeterde training van gezondheidspersoneel. Met de World Health Organization (WHO) heeft I+solutions een tool box via internet ontwikkeld waardoor landen gratis toegang hebben tot trainingsinformatie. Voor de mondiaal opperende organisaties USAID en het Global Fund werken we aan een goedkopere inkoop van aids- en malaria medicijnen. De stichting IplusANBI(De stichting), bestaat als identiteit naast de stichting iplussolutions. De Stichting zal zich conform de statutaire doelstelling inzetten voor het algemeen belang. De activiteiten van de 3-10

4 Stichting zullen veelal in lijn liggen de projecten die I+solutions verricht. Door de projecten van I+solutions komt de Stichting in aanraking met concrete gebieden waar ondersteuning voor bepaalde doelgroepen noodzakelijk is. Veel ontwikkelingslanden zijn niet in staat om de noodzakelijke kosten voor het toegankelijk maken van medicijnen te kunnen voldoen. De Anbi stichting draagt hieraan bij door deze services toegankelijk te maken voor, tot nu toe onbereikte, doelgroepen en verlaagd de financiële drempel voor sommige Afrikaanse landen die niet voldoende middelen hebben. De activiteiten van de Stichting zullend derhalve wereldwijd plaatsvinden. I+solutions treedt hierbij voor de Stichting op als fondswerver als bedoeld in artikel 94 van de Wet Vpb. I+solutions heeft dit afgestemd met de belastingdienst te Utrecht. Dientengevolge houdt I+solutions per jaar een resultaat over dat ten goede komt aan en via de stichting kan worden besteedt aan verdere concrete invulling van activiteiten om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te verbeteren. Op basis van het resultaat van I+solutions in 2014, kunnen we euro besteden in de stichting. 3. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2015 De stichting is medio december 2014 opgericht. Dit jaar, 2015, is het eerste jaar waarin de stichting haar beleid kan vormgeven. Er is gekozen om met een aantal realistische activiteiten te starten die direct uit te voeren zijn en die tevens direct bijdragen aan capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden in met name Afrika. Deze activiteiten zullen geografisch bezien liggen in de gebieden waarin i+solutions momenteel werkzaam is; Rwanda, Burundi, DRC (Congo), Mozambique en Zuid Afrika. Aanvragen en projecten zullen beoordeeld worden op basis van een beoordelingsmatrix. Gehanteerde criteria zijn: - doelstelling activiteit draagt bij aan algemeen nut in relatie tot toegang tot medicijnen - de positieve impact op toegang tot medische zorg en medicijnen - prioriteiten ( wat is nu het meest relevant/urgent) - realistische uitvoerbaarheid Elk jaar zal op basis van geleerde lessen het beleid aangescherpt worden. 2.a. Zelfredzaamheid van patiënten met chronische ziekten in ontwikkelingslanden 85,000 euro Door verbetering in de beschikbaarheid van antiretrovirale medicijnen in ontwikkelingslanden, is de chronische zorg van Hiv-geïnfecteerde patiënten en daarmee de infrastructuur van de gezondheidszorg in sommige gebieden significant verbeterd. In de meer ontwikkelde Afrikaanse landen is echter een andere trend zichtbaar, de stijging van chronische ziekten (kanker, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes). Dit is niet alleen het geval in stedelijke gebieden, maar ook op het platteland neemt de prevalentie toe. Ook de WHO (2015) heeft zich als doel gesteld de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van medische interventies te stimuleren. 4-10

5 De stichting wil een pilot ontwikkelen op dit gebied en investeren in apparatuur & medicatie waardoor de last van het leven met chronische aandoeningen kan worden beperkt. In Nederland zijn bijvoorbeeld zelfdiagnostiek apparatuur al ruimschoots beschikbaar, in meerdere Afrikaanse landen is dit voor chronische ziekten nog toekomstmuziek in de publieke sector. Hier zouden we graag in investeren om de toegang en levenskwaliteit te verbeteren, in Zuid Afrika, Rwanda en Indonesië. I+solutions werkt al samen met de WHO (wereld gezondheidsorganisatie ) op trainingsgebied en zal deze activiteit in overleg met hen op zetten. Deze activiteit zou kunnen aansluiten bij de hieronder genoemde activiteit voor afstandsonderwijs (elearning) over chronische ziekten. Een praktische mogelijkheid is het informeren van patiënten over de mogelijke behandelingen, om vervolgens aan te raden hoe ze zelf hun ziekte kunnen beheersen. De Stichting zal voor de financiële middelen zorgen. Het budget voor deze activiteit zal zijn: Budget: Desk research van bestaande diagnostiek Markt analyse (contextanalyse, markttrends) Marktverkenning (Rwanda, Indonesië, Zuid-Afrika) Ondersteunde activiteiten om de diagnostiek in te kopen TOTAAL b. Subsidie aan deelnemers van Afrika voor afstandsonderwijs elearnings 20,000 euro Ons doel is om bij te dragen aan de veerkracht van samenlevingen zodat zij uiteindelijk volledig eigenaar kunnen worden van de zorg infrastructuur. Wij geloven dat training en capaciteitsopbouw de sleutel is tot krachtiger worden van individuen en organisaties. Omdat de meeste ontwikkelingslanden veel groter zijn dan Nederland en de wegen slechter zijn, is het goedkoper mensen digitale cursussen te laten volgen, dan ze telkens bijeen te halen voor een training. Op verzoek van Ministeries van zorg uit landen als Zuid- Afrika en Mozambique, zijn er verzoeken om nationale trainingen te ontwikkelen die de ministeries zelf in al hun provincies in kunnen zetten. De i+academy van I+solutions wil trainingen ook toegankelijk maken voor medische staf zonder voldoende financiële middelen. Tot nu toe hebben de meeste deelnemers deze trainingen zelf betaald. Een aanzienlijk deel van mensen werkzaam in de publieke gezondheidszorg in Afrika ( zowel overheid als kerkelijke organisaties die veelal de zorg op het platteland regelen) beschikt niet over voldoende financiële middelen (persoonlijk of zakelijk) om deel te nemen. Aangezien dit gedeelte mensen wel deel uit maakt van de lokale medicijnen voorziening, en dus ook de toegankelijkheid van zorg beïnvloed van een land, zal de Stichting projecten starten om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen om iedereen te kunnen includeren. Budget: 5-10

6 Participatie in e-learning kost per persoon 450 euro. Dit zouden we aan verschillende afdelingen per ministerie nog kunnen aanbieden, 5 mensen per land. Concrete behoefte hiervoor bestaat in landen als: Rwanda, Burundi, DRC (Congo), Kameroen, Marokko, Zuid Afrika en Mozambique. Dat zou euro kosten. Daarnaast worden de kerkelijke organisaties benaderd om hen in de gelegenheid te stellen de trainingen te volgen. Aan de hand hiervan moeten de kosten nog bepaald worden. Een follow up cursus en verdieping op de problemen per land; we kunnen verschillende korte cursussen aanbieden die gespecialiseerd zijn op de problemen en context. Een budget voor deze overige kosten zou zijn: 4250,- Totale kosten van deze subsidie zijn dan: ,- = euro. 2.c Ontwikkeling van nieuwe trainingen in de i+academy 30,000 euro De i+academy van I+solutions biedt trainingsprogramma's aan, op maat gesneden opleidingen en e- learning programma's. Het huidige curriculum bevat een breed spectrum van onderwerpen binnen de infectieziekten HIV/AIDS, Tuberculose en Malaria. De meeste trainingen gaan specifiek over de verschillende technische fasen van de Supply Chain; Monitoring & Evaluatie, voorspellen & kwantificeren en de aanbestedingen & Supply Management van essentiële laboratorium goederen. Wij streven ernaar om dit aanbod te kunnen uitbreiden, om te kunnen voldoen aan de vraag naar trainingen. Honderden alumni van over de hele wereld met verschillende achtergronden hebben deelgenomen aan de trainingen. De i+academy heeft verschillende professionals getraind; senior zorgmanagers, apothekers, farmaceutisch personeel en technische professionals. Om de trainingen aan een bredere doelgroep te kunnen aanbieden, is het voornemen om de bestaande cursussen te vertalen naar het Frans. De Ministeries van Franstalig Afrika kunnen de trainingen beter volgen in hun moedertaal waardoor de opleidingen aan effectiviteit winnen en nog beter bijdragen aan het terugdringen van infectieziekten. I+solutions heeft 2 grote projecten in deze regio waarbij Franstalige trainingen het gebruik en daarmee de bestrijding van de infectieziekten kunnen verbeteren. De 3 meest voorkomende trainingen zou met financiële middelen van de Anbi Stichting kunnen worden vertaald, om de drempel te verlagen voor Franstaligen. Als nieuwe cursussen wil de i+academy graag op 3 verschillende gebieden uitbreiden; chronische ziekten, logistiek en warehouse systemen en duurzaamheid. De reden dat i+academy de cursussen op het gebied van chronische ziekten wil geven is dat deze ziekten een groeiend probleem zijn in verschillende ontwikkelingslanden, door onder andere eetgewoonten. Een online cursus over preventie en behandeling van de meest voorkomende chronische aandoeningen is de eerste stap. De 4 meest voorkomende ziekten zijn; hart- en vaat ziekten, kanker, ademhalingsziekten en diabetes. Gezien de ervaring van I+solutions in introductie cursussen in infectieziekten (HIV/AIDS, malaria en Tuberculose) wil i+academy dit aanbod op dezelfde manier uitbreiden naar andere ziekten. 6-10

7 Ook zou de Stichting graag een elearning willen opzetten die zich specificeert op duurzaamheid. Aangezien I+solutions een bemiddelaar is van grote aantallen medicijnen en daarmee medisch afval, komt I+solutions in aanraking met grote hoeveelheden afval. De Stichting wil graag ondersteuning gaan bieden door voorlichting te geven over hoe landen kunnen omgaan met medisch afval en wat best practices zijn. Als laatste nieuwe cursus, om het hele scala in Supply Chain te kunnen aanbieden, is de zogenaamde LMIS. Dit staat voor Logistiek management Informatie Systemen. Steeds meer ontwikkelingslanden beginnen deze systemen te gebruiken en te implementeren, om bij te kunnen houden hoeveel medicatie er nog aanwezig is in het land en wanneer ze dus moeten bij bestellen. Des te beter een land hier wordt, des te effectiever. I+solutions adviseert al op dit gebied binnen een aantal lopende projecten. Doelstelling is om, deze kennis te kunnen vastleggen in een online cursus. Hiervoor is geen financiële middelen beschikbaar in ontwikkelingslanden waardoor de Stichting de verwezenlijking van de online cursus zal bekostigen en deze nadien kosteloos ter beschikking stellen aan de betreffende ontwikkelingslanden. Met deze activiteit, wil de stichting de diversiteit van cursussen verbreden, tot het maximum van: 1. Vertalen van bestaande SCM elearnings in Frans (5000,- x 3) Opzetten cursus Chronische ziekten 5000,- 3. Opzetten cursus LMIS 5000,- 4. Opzetten cursus Duurzaamheid 5000,- Totaal budget: ,- 2.d Ontwikkeling van strategische trainingen voor top Ministeries van Gezondheidszorg 40,000 Beleidsmakers binnen Ministeries van Volksgezondheid hebben de directe verantwoordelijkheid voor het opstellen van zorgbeleid of programma s, en daarnaast dienen zij vaak technisch advies aan hun leidinggevenden te geven. I+solutions wil personeel voorzien van supply chain management kennis, zodat ze goed geïnformeerd keuzes kunnen maken op basis van hun expertise. i+solutions is voornemens cursussen te ontwikkelen voor de i+academy die op de lokale context van de desbetreffende landen en culturen zijn aangepast. De reden hiervoor is dat beleidsmakers op het ministerie op deze manier ondersteund kunnen worden met technische kennis, en die kennis kunnen toepassen in de praktijk. Pas dan zal er een verschil kunnen worden gemaakt in de lokale Supply Chain Management. Er is al aangegeven door het ministerie van Zuid Afrika dat zij geïnteresseerd zijn in 2 van deze online trainingen. Deze trainingen kunnen zowel op nationaal niveau, als op provinciaal niveau gegeven worden. De stichting zal financiële middelen te beschikking stellen om de mensen die deze trainingen niet kunnen betalen, tegemoet te komen met een financiële bijdrage. Dit zal gaan om strategische content specifieke trainingen van 1 week, aangepast per land en situatie, gegeven in Woerden, Nederland. De reden dat deze trainingen op het hoofdkantoor van I+solutions zal worden gegeven is dat het handig is om meerdere i+solutions medewerkers aanwezig te hebben die de training vormgeven alvorens de workshops te kunnen geven. Er doen dan meestal 20 mensen mee per ministerie. Budget: 7-10

8 Subsidie aan training, per deelnemer 2000,- 20 deelnemers uit Rwanda, Marokko, Kenya, Malawi Totaal budget e Budget Inmiddels is bekend dat I+solutions over 2014 een bedrag van 186,720 euro beschikbaar zal stellen aan de stichting. De bestuurder zal over de voortgang van de besteding rapporteren aan de Raad van toezicht. Voor de inzet van consultants wordt een niet commercieel tarief van 700 euro per dag gehanteerd. 8-10

9 BUDGET 2015 Stichting IplusANBI EUR Cash instroom van Stichting Iplussolutions : 186,720 (minimaal 90% van het fiscale jaar resultaat) Uitgaven: (zie onder) 93,300 Saldo 93,420 Bedragen in euro's 2015 externe Activiteit Scretariaat Fin.Management I+consultants kosten Totalen Innovatie op diagnostiek van chronische ziektes 250 2,000 27,500 15,000 44,750 Subsidie deelnemers Zuid Afrika voor trainingen ,250 8,000 11,200 Onwikkeling e-learning ,500 7,500 16,100 Ontwikkeling van strategische trainingen Min. van gezondheidszorg 250 1, ,000 21,250 Totalen 1,000 4,550 37,250 50,500 93,300 MEERJAREN BEGROTING EUR cash inflow 2016 van Stichting Iplussolutions 100,000 Saldo eind ,420 Beschikbaar in ,420 uitgaven 186,300 Saldo eind ,120 Bedragen in euro's 2016 externe Activiteit Scretariaat Fin.Management I+consultants kosten Totalen Innovatie op diagnostiek van chronische ziektes 250 2,000 27,500 15,000 44,750 Subsidie deelnemers Zuid Afrika voor trainingen ,250 7,500 10,700 Onwikkeling e-learning ,500 7,500 16,100 Ontwikkeling van strategische trainingen Min. van gezondheidszorg 250 1, ,000 21,250 Nieuw te ontwikkelen projecten 500 2,000 56,000 35,000 93,500 Totalen 1,500 6,550 93,250 85, ,300 cash inflow 2017 van Stichting Iplussolutions 100,000 Saldo eind ,120 Beschikbaar in ,120 uitgaven 96,000 Saldo eind ,120 Bedragen in euro's 2017 externe Activiteit Scretariaat Fin.Management I+consultants kosten Totalen Nieuw te ontwikkelen projecten 1,000 4,000 56,000 35,000 96,000 Totalen 1,000 4,000 56,000 35,000 96,000 cash inflow 2018 van Stichting Iplussolutions 100,000 Saldo eind ,120 Beschikbaar in ,120 uitgaven 96,500 Saldo eind ,620 Bedragen in euro's 2018 externe Activiteit Scretariaat Fin.Management I+consultants kosten Totalen Nieuw te ontwikkelen projecten 1,000 4,500 56,000 35,000 96,500 Totalen 1,000 4,500 56,000 35,000 96,

10 4. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders a. Raad van Toezicht Voorzitter: Penningmeester: Leden: Guus Eskens Perry Heijne Peter van Rooijen en Kees Ruijgrok b. Bestuurder Luuk Jan Boon 5. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling Voor eind mei 2015 volgt er een jaarverslag over Aangezien de instelling pas rond medio december 2014 opgezet is, betreft dit slechts de opstartfase. 6. De balans en de staat van baten en lasten Deze informatie moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. Op 1 juli 2015 moeten de gegevens van 2014 gepubliceerd zijn. 7. De werkzaamheden die de instelling verricht De instelling besluit over de toekenning van financiële middelen aan activiteiten van derden. Het bestuur en de Raad van Toezicht doen dit belangeloos, en krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De instelling zal hierover rapporteren in een jaarverslag en op haar website. 8. De manier waarop de instelling geld wil werven De instelling krijgt gelden van de I+solutions ten behoeve van het toegankelijk maken van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Aansluitend zal gezocht worden naar ondersteuning door derden. Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen van de instelling wordt vastgesteld door de RvT en uitgevoerd door de bestuurder, die conform de statuten daar jaarlijks een verslag van geeft

BELEIDSPLAN. Stichting LSLibraries

BELEIDSPLAN. Stichting LSLibraries BELEIDSPLAN Stichting LSLibraries Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Strategie... 2 2.1. Kernprincipes van de stichting... 2 2.2. Visie en Missie... 2 2.2.1. Visie... 2 2.2.2. Missie... 2 3. Beleid... 3 3.1.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Beleidsplan Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 2 4.

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 3 4. Criteria voor donaties...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ.

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. Beleidsplan 2015 Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. 1 Index: 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan 2017 Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan 2017 Stichting Groenendijk- Clemens Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Werkzaamheden... 3 4. Criteria voor donaties... 4 5. Begunstigde doelen... 5 6. Werving van gelden... 5

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Naam, RSIN, adres De Stichting Culemborgzoalshetwas (RSIN 8535.66.720) is bereikbaar via info@culemborgzoalshetwas.nl.

Naam, RSIN, adres De Stichting Culemborgzoalshetwas (RSIN 8535.66.720) is bereikbaar via info@culemborgzoalshetwas.nl. ANBI- status (aanmaakdatum 10 12 15) De Stichting Culemborgzoalshetwas heeft bij de Belastingdienst een aanvraag ingediend om te worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: de naam van de instelling het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer het

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

Stichting Frontrunners. Publicatieplicht en ANBI informatie

Stichting Frontrunners. Publicatieplicht en ANBI informatie Stichting Frontrunners Publicatieplicht en ANBI informatie 2015-2016 Inleiding In het onderstaande document staan de benodigde gegevens voor de ANBI-publicatieplicht. 1.1 Statutaire gegevens. Naam organisatie:

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Projectoproep UCB Societal Responsibility Fund. Voorwaarden om in aanmerking te komen en selectiecriteria [2016]

Projectoproep UCB Societal Responsibility Fund. Voorwaarden om in aanmerking te komen en selectiecriteria [2016] Projectoproep UCB Societal Responsibility Fund Voorwaarden om in aanmerking te komen en selectiecriteria [2016] Inhoud Inhoud... 2 1. Context... 3 2. Doelstelling... 3 3. Methodologie... 4 4. Ontvankelijkheidsvoorwaarden...

Nadere informatie

Stichting Frontrunners. Beleidsplan en ANBI informatie

Stichting Frontrunners. Beleidsplan en ANBI informatie Stichting Frontrunners Beleidsplan en ANBI informatie 2015-2016 1. Inleiding In het onderstaande beleidsplan legt het bestuur van Stichting Frontrunners het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is opgesteld

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx 1. Beleidsplan Stichting Phoenixx Stichting Phoenixx is opgericht d.d. 10 november 2014 en gevestigd aan de : Van Sijsenstraat 57a, 9724 NM te Groningen. E info@phoenixx.foundation M +31 6 24280197 ING

Nadere informatie

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht voor ANBI s

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht voor ANBI s Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren Publicatieplicht voor ANBI s De naam van de instelling; Stichting Flappus Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer;

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fitkids

Beleidsplan Stichting Fitkids Beleidsplan Stichting Fitkids 2014-2016 Algemeen Fitkids is een fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

Stichting Angelus Custos

Stichting Angelus Custos Stichting Angelus Custos te Zeist Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2 Bestuur Stichting Angelus Custos 3 Jaarrekening Balans per 31 December 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen

Nadere informatie

Beleidsplan IISAH Foundation

Beleidsplan IISAH Foundation Beleidsplan IISAH Foundation 2017 Stichting IISAH Keizersgracht 560 1017 EM Amsterdam www.iisah.org info@ iisah.org Kvk: 62782746 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Missie... 4 Visie... 4 Strategie...

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64292797 RSIN: 855602867 Beleidsplan Ten behoeve van zwerfdieren

Nadere informatie

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren Publicatieplicht De naam van de instelling; Stichting Flappus Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer;

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD BELEIDSPLAN STICHTING TALUD Amsterdam, juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. De stichting... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Het bestuur... 3 1.3 ANBI... 3 2. Missie, visie, doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie...

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van OBS De Harpoen

Beleidsplan Stichting Vrienden van OBS De Harpoen Beleidsplan Stichting Vrienden van OBS De Harpoen Versie 16 december 2015 Introductie Met ingang van de tweede helft van 2015 zijn we als stichting vrienden van OBS De Harpoen een Algemeen nut beogende

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Positieve gezondheid. Mini-symposium 31 maart 2017

Positieve gezondheid. Mini-symposium 31 maart 2017 Positieve gezondheid Mini-symposium 31 maart 2017 Inhoud Positieve gezondheid Wat voegt het toe? Methoden en interventies De rol van de Gezondheidspsycholoog Interventies in de praktijk: positieve Positieve

Nadere informatie

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap

2.1 De kernprincipes van Dienstencentrum Gered Gereedschap 1 Inleiding Door middel van dit beleidsplan legt het bestuur van Dienstencentrum Gered Gereedschap het actuele beleid vast. Dit plan gaat in op de strategie en doelstellingen van de stichting. Verder legt

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017

Beleidsplan 2015-2017 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes 3. Beleid 3.1 Te verrichten werkzaamheden 3.2 Werving en beheer van gelden 3.3 Vermogen van de instelling 3.4 Bestedingsbeleid 3.5

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Pagina 4: Strategie: Statutaire doelstelling, afwezigheid winstoogmerk en bestemming liquidatierisico

Pagina 4: Strategie: Statutaire doelstelling, afwezigheid winstoogmerk en bestemming liquidatierisico Inhoud Pagina 2: Contactgegevens, bestuur, doelstelling en beloning Pagina 3: Inleiding beleidsplan Pagina 4: Strategie: Statutaire doelstelling, afwezigheid winstoogmerk en bestemming liquidatierisico

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Vereniging LANGENBOOM. Balans en resultatenoverzicht JAARVERSLAG Publicatie verslag. Langenboom, 3 mei 2014 W.Willems Penningmeester

Vereniging LANGENBOOM. Balans en resultatenoverzicht JAARVERSLAG Publicatie verslag. Langenboom, 3 mei 2014 W.Willems Penningmeester Vereniging LANGENBOOM Balans en resultatenoverzicht JAARVERSLAG 2013 Publicatie verslag. Langenboom, 3 mei 2014 W.Willems Penningmeester 1 Uitgeoefende activiteiten 2013: Organiseren nascholingslessen,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Blokland

Beleidsplan Stichting Blokland Beleidsplan Stichting Blokland 2016-2020 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blokland. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting en geeft inzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level webversie AGRI NEXT LEVEL Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur...1 1.1 Oprichting stichting...1 1.2 Doelstelling...1 1.3 Bestuur...1 1.4 Projecten...2 1.5

Nadere informatie

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr:

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr: Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK :67403611 RSINnr: 856971091 http://www.stichtingkokai.nl secretariaat M.S van der Heide Kwartelstraat 28 8916 BN Tevens bezoekadres Tel. 06 41134599 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan P.M. Ellerbroek 1 Inhoud I. Inleiding 3 II. Strategie II.1 Statutaire doelstelling en missie 4 II.2 Afwezigheid winstoogmerk

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Talud

Beleidsplan Stichting Talud Beleidsplan Stichting Talud 1. De stichting 1.1 Gegevens Stichting Talud is gevestigd op: Strawinskylaan 653 1077 XX Amsterdam De formele oprichting van de Stichting heeft plaatsgevonden op 13 september

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres: bezoekadres: Postbus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. CONTACT Phone: Internet:

Inhoudsopgave. CONTACT Phone: Internet: BELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding c.q. ontstaansgeschiedenis... 3 1.2 Waarom een ANBI-status?... 3 2. Gegevens instelling... 3 2.1 Zakelijke gegevens instelling... 3 3. Beleid

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Steunpunt OOG.

Voorwoord. Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Steunpunt OOG. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Steunpunt OOG. Steunpunt OOG is opgericht op 10 december 2009 te Gouda door Willemien Rougoor. Steunpunt OOG is er om burgers te versterken in de samenleving.

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Kamer van Koophandel : r[tbnmty

Kamer van Koophandel : r[tbnmty Stichting Steun Heilig Land RSIN : 807837568 Kamer van Koophandel : 411934704 r[tbnmty17011934704119347041193470 Contactgegevens Postadres: Enschedesestraat 2 c, 7575 AB Oldenzaal Bezoekadres: Koningin

Nadere informatie

Stichting Adel in Nederland

Stichting Adel in Nederland Publicatiegegevens 2016 Inhoud 1. Publicatieplicht 2. Algemene gegevens 3. Doelstelling 4. Beleidsplan 5. Bestuur 5.1 Bestuurssamenstelling 5.2 Namen van de bestuurders 5.3 Beloningsbeleid 6. Directeur

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2013-2014 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag RSIN/fiscaal nummer ANBI

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag RSIN/fiscaal nummer ANBI Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Jaarverslag 2013 RSIN/fiscaal nummer ANBI 806791573 Jaarverslag 2013 Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Kostverlorenstraat 88 2042 PK Zandvoort

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Stichting Sizanani Amsterdam

Stichting Sizanani Amsterdam Stichting Sizanani Amsterdam Rapport jaarrekening 1 maart 2013-28 februari 2014 Adres: Willem Pijperstraat 172 2551 CP s-gravenhage KvK no.: 41213848 1 JAARVERSLAG 2013-2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuur

Nadere informatie

Websitepublicatie t.b.v. de ANBI status Stichting Les Oiseaux Bleus 2014

Websitepublicatie t.b.v. de ANBI status Stichting Les Oiseaux Bleus 2014 1. Naam van de instelling 2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 27247935 3. Het post- of bezoekadres van de instelling

Nadere informatie

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

ANBI (algemeen nut beogende instelling) ANBI (algemeen nut beogende instelling) Op deze pagina vindt u de toelichting op de voorwaarden die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dienen te worden op de website van ANBI-instellingen. Algemeen

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: Naam van de instelling: Stichting Huisgemeente Boom des Levens RSIN (fiscaal nummer): 8161.74.374 Post- of bezoekadres

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Inhoudsopgave 1 Over Plenty Food... 3 1.1 Juridische structuur... 3 1.2 Statutaire doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Personeel en

Nadere informatie

Publicatie ANBI gegevens

Publicatie ANBI gegevens Onderstaande gegevens t.b.v. regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI s). Naam van de instelling: RSIN/fiscaal nummer: 8515.97.841 Contactgegevens: Keulseweg 154 5953 HN Reuver E Doelstelling:

Nadere informatie

Algemene gegevens. Stichting Hospice Issoria ANBI sinds: 1 januari 2008 Telefoonnummer: 071-5142275 K.v.K: 28096803 RSIN/ Fiscaal nummer: 809808742

Algemene gegevens. Stichting Hospice Issoria ANBI sinds: 1 januari 2008 Telefoonnummer: 071-5142275 K.v.K: 28096803 RSIN/ Fiscaal nummer: 809808742 2016 07 01 Stichting Hospice Issoria te Leiden ANBI ANBI instelling Stichting Hospice Issoria Doelstelling 1. De stichting heeft ten doel: a. een omgeving te creëren, waar mensen met behoud van hun individuele

Nadere informatie