Stichting IplusANBI Jaarplan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting IplusANBI Jaarplan 2015"

Transcriptie

1 Stichting IplusANBI Jaarplan 2015 KvK / RSIN Bezoekadres: Polanerbaan 11, 3447 GN Woerden, Tel.: +31 (0)

2 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling De balans en de staat van baten en lasten De werkzaamheden die de instelling verricht De manier waarop de instelling geld wil werven

3 1. Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving De Stichting IplusAnbi (De stichting) heeft tot doel het dienen van het algemeen belang door het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap in het kader van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, zowel op individueel als op collectief niveau, in ontwikkelingslanden in Afrika en Azië en/of het doen van ideële uitkeringen alsmede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De Stichting tracht haar doel te bereiken, onder meer door: 1. het geven van opleidingen en trainingen op het gebied van "procurement en supply chain management" van medicijnen en medische hulpmiddelen; 2. het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van projecten, die zijn gericht op het verbeteren van de "procurement en supply chain" van medicijnen en medische hulpmiddelen; 3. het verlenen van (vak)technische assistentie en ondersteuning met betrekking tot "procurement en supply chain management"; 4. het geven van adviezen en actieve ondersteuning met betrekking tot "procurement en supply chain management"; 5. het verspreiden van kennis met betrekking tot "procurement en supply chain management"; 6. het uitvoeren van "procurement en supply chain diensten" voor de levering van onder andere medicijnen en medische hulpmiddelen; 7. het samenwerken met organisaties binnen en buiten Nederland, welke een soortgelijk doel als dat van de Stichting nastreven; 8. alle andere wettige middelen, die aan het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord. 2. Context De Stichting Iplussolutions (I+solutions) is een not-for-profit organisatie die samen met Nederlandse stichtingen en internationale organisaties toegang tot medicijnen verbeterd voor ontwikkelingslanden en aldus wereldwijd opereert. Zo werkt I+solutions samen met Rutgers WPF en Oxfam Novib voor het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking aan de ontwikkeling van vrouwencondooms en verspreiden I+solutions deze in Nigeria en Kameroen. Met de organisatie Cordaid helpt I+solutions de ministeries van gezondheidszorg in Rwanda, Burundi en Democratische Republiek Congo met een verbeterde training van gezondheidspersoneel. Met de World Health Organization (WHO) heeft I+solutions een tool box via internet ontwikkeld waardoor landen gratis toegang hebben tot trainingsinformatie. Voor de mondiaal opperende organisaties USAID en het Global Fund werken we aan een goedkopere inkoop van aids- en malaria medicijnen. De stichting IplusANBI(De stichting), bestaat als identiteit naast de stichting iplussolutions. De Stichting zal zich conform de statutaire doelstelling inzetten voor het algemeen belang. De activiteiten van de 3-10

4 Stichting zullen veelal in lijn liggen de projecten die I+solutions verricht. Door de projecten van I+solutions komt de Stichting in aanraking met concrete gebieden waar ondersteuning voor bepaalde doelgroepen noodzakelijk is. Veel ontwikkelingslanden zijn niet in staat om de noodzakelijke kosten voor het toegankelijk maken van medicijnen te kunnen voldoen. De Anbi stichting draagt hieraan bij door deze services toegankelijk te maken voor, tot nu toe onbereikte, doelgroepen en verlaagd de financiële drempel voor sommige Afrikaanse landen die niet voldoende middelen hebben. De activiteiten van de Stichting zullend derhalve wereldwijd plaatsvinden. I+solutions treedt hierbij voor de Stichting op als fondswerver als bedoeld in artikel 94 van de Wet Vpb. I+solutions heeft dit afgestemd met de belastingdienst te Utrecht. Dientengevolge houdt I+solutions per jaar een resultaat over dat ten goede komt aan en via de stichting kan worden besteedt aan verdere concrete invulling van activiteiten om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te verbeteren. Op basis van het resultaat van I+solutions in 2014, kunnen we euro besteden in de stichting. 3. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2015 De stichting is medio december 2014 opgericht. Dit jaar, 2015, is het eerste jaar waarin de stichting haar beleid kan vormgeven. Er is gekozen om met een aantal realistische activiteiten te starten die direct uit te voeren zijn en die tevens direct bijdragen aan capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden in met name Afrika. Deze activiteiten zullen geografisch bezien liggen in de gebieden waarin i+solutions momenteel werkzaam is; Rwanda, Burundi, DRC (Congo), Mozambique en Zuid Afrika. Aanvragen en projecten zullen beoordeeld worden op basis van een beoordelingsmatrix. Gehanteerde criteria zijn: - doelstelling activiteit draagt bij aan algemeen nut in relatie tot toegang tot medicijnen - de positieve impact op toegang tot medische zorg en medicijnen - prioriteiten ( wat is nu het meest relevant/urgent) - realistische uitvoerbaarheid Elk jaar zal op basis van geleerde lessen het beleid aangescherpt worden. 2.a. Zelfredzaamheid van patiënten met chronische ziekten in ontwikkelingslanden 85,000 euro Door verbetering in de beschikbaarheid van antiretrovirale medicijnen in ontwikkelingslanden, is de chronische zorg van Hiv-geïnfecteerde patiënten en daarmee de infrastructuur van de gezondheidszorg in sommige gebieden significant verbeterd. In de meer ontwikkelde Afrikaanse landen is echter een andere trend zichtbaar, de stijging van chronische ziekten (kanker, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes). Dit is niet alleen het geval in stedelijke gebieden, maar ook op het platteland neemt de prevalentie toe. Ook de WHO (2015) heeft zich als doel gesteld de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van medische interventies te stimuleren. 4-10

5 De stichting wil een pilot ontwikkelen op dit gebied en investeren in apparatuur & medicatie waardoor de last van het leven met chronische aandoeningen kan worden beperkt. In Nederland zijn bijvoorbeeld zelfdiagnostiek apparatuur al ruimschoots beschikbaar, in meerdere Afrikaanse landen is dit voor chronische ziekten nog toekomstmuziek in de publieke sector. Hier zouden we graag in investeren om de toegang en levenskwaliteit te verbeteren, in Zuid Afrika, Rwanda en Indonesië. I+solutions werkt al samen met de WHO (wereld gezondheidsorganisatie ) op trainingsgebied en zal deze activiteit in overleg met hen op zetten. Deze activiteit zou kunnen aansluiten bij de hieronder genoemde activiteit voor afstandsonderwijs (elearning) over chronische ziekten. Een praktische mogelijkheid is het informeren van patiënten over de mogelijke behandelingen, om vervolgens aan te raden hoe ze zelf hun ziekte kunnen beheersen. De Stichting zal voor de financiële middelen zorgen. Het budget voor deze activiteit zal zijn: Budget: Desk research van bestaande diagnostiek Markt analyse (contextanalyse, markttrends) Marktverkenning (Rwanda, Indonesië, Zuid-Afrika) Ondersteunde activiteiten om de diagnostiek in te kopen TOTAAL b. Subsidie aan deelnemers van Afrika voor afstandsonderwijs elearnings 20,000 euro Ons doel is om bij te dragen aan de veerkracht van samenlevingen zodat zij uiteindelijk volledig eigenaar kunnen worden van de zorg infrastructuur. Wij geloven dat training en capaciteitsopbouw de sleutel is tot krachtiger worden van individuen en organisaties. Omdat de meeste ontwikkelingslanden veel groter zijn dan Nederland en de wegen slechter zijn, is het goedkoper mensen digitale cursussen te laten volgen, dan ze telkens bijeen te halen voor een training. Op verzoek van Ministeries van zorg uit landen als Zuid- Afrika en Mozambique, zijn er verzoeken om nationale trainingen te ontwikkelen die de ministeries zelf in al hun provincies in kunnen zetten. De i+academy van I+solutions wil trainingen ook toegankelijk maken voor medische staf zonder voldoende financiële middelen. Tot nu toe hebben de meeste deelnemers deze trainingen zelf betaald. Een aanzienlijk deel van mensen werkzaam in de publieke gezondheidszorg in Afrika ( zowel overheid als kerkelijke organisaties die veelal de zorg op het platteland regelen) beschikt niet over voldoende financiële middelen (persoonlijk of zakelijk) om deel te nemen. Aangezien dit gedeelte mensen wel deel uit maakt van de lokale medicijnen voorziening, en dus ook de toegankelijkheid van zorg beïnvloed van een land, zal de Stichting projecten starten om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen om iedereen te kunnen includeren. Budget: 5-10

6 Participatie in e-learning kost per persoon 450 euro. Dit zouden we aan verschillende afdelingen per ministerie nog kunnen aanbieden, 5 mensen per land. Concrete behoefte hiervoor bestaat in landen als: Rwanda, Burundi, DRC (Congo), Kameroen, Marokko, Zuid Afrika en Mozambique. Dat zou euro kosten. Daarnaast worden de kerkelijke organisaties benaderd om hen in de gelegenheid te stellen de trainingen te volgen. Aan de hand hiervan moeten de kosten nog bepaald worden. Een follow up cursus en verdieping op de problemen per land; we kunnen verschillende korte cursussen aanbieden die gespecialiseerd zijn op de problemen en context. Een budget voor deze overige kosten zou zijn: 4250,- Totale kosten van deze subsidie zijn dan: ,- = euro. 2.c Ontwikkeling van nieuwe trainingen in de i+academy 30,000 euro De i+academy van I+solutions biedt trainingsprogramma's aan, op maat gesneden opleidingen en e- learning programma's. Het huidige curriculum bevat een breed spectrum van onderwerpen binnen de infectieziekten HIV/AIDS, Tuberculose en Malaria. De meeste trainingen gaan specifiek over de verschillende technische fasen van de Supply Chain; Monitoring & Evaluatie, voorspellen & kwantificeren en de aanbestedingen & Supply Management van essentiële laboratorium goederen. Wij streven ernaar om dit aanbod te kunnen uitbreiden, om te kunnen voldoen aan de vraag naar trainingen. Honderden alumni van over de hele wereld met verschillende achtergronden hebben deelgenomen aan de trainingen. De i+academy heeft verschillende professionals getraind; senior zorgmanagers, apothekers, farmaceutisch personeel en technische professionals. Om de trainingen aan een bredere doelgroep te kunnen aanbieden, is het voornemen om de bestaande cursussen te vertalen naar het Frans. De Ministeries van Franstalig Afrika kunnen de trainingen beter volgen in hun moedertaal waardoor de opleidingen aan effectiviteit winnen en nog beter bijdragen aan het terugdringen van infectieziekten. I+solutions heeft 2 grote projecten in deze regio waarbij Franstalige trainingen het gebruik en daarmee de bestrijding van de infectieziekten kunnen verbeteren. De 3 meest voorkomende trainingen zou met financiële middelen van de Anbi Stichting kunnen worden vertaald, om de drempel te verlagen voor Franstaligen. Als nieuwe cursussen wil de i+academy graag op 3 verschillende gebieden uitbreiden; chronische ziekten, logistiek en warehouse systemen en duurzaamheid. De reden dat i+academy de cursussen op het gebied van chronische ziekten wil geven is dat deze ziekten een groeiend probleem zijn in verschillende ontwikkelingslanden, door onder andere eetgewoonten. Een online cursus over preventie en behandeling van de meest voorkomende chronische aandoeningen is de eerste stap. De 4 meest voorkomende ziekten zijn; hart- en vaat ziekten, kanker, ademhalingsziekten en diabetes. Gezien de ervaring van I+solutions in introductie cursussen in infectieziekten (HIV/AIDS, malaria en Tuberculose) wil i+academy dit aanbod op dezelfde manier uitbreiden naar andere ziekten. 6-10

7 Ook zou de Stichting graag een elearning willen opzetten die zich specificeert op duurzaamheid. Aangezien I+solutions een bemiddelaar is van grote aantallen medicijnen en daarmee medisch afval, komt I+solutions in aanraking met grote hoeveelheden afval. De Stichting wil graag ondersteuning gaan bieden door voorlichting te geven over hoe landen kunnen omgaan met medisch afval en wat best practices zijn. Als laatste nieuwe cursus, om het hele scala in Supply Chain te kunnen aanbieden, is de zogenaamde LMIS. Dit staat voor Logistiek management Informatie Systemen. Steeds meer ontwikkelingslanden beginnen deze systemen te gebruiken en te implementeren, om bij te kunnen houden hoeveel medicatie er nog aanwezig is in het land en wanneer ze dus moeten bij bestellen. Des te beter een land hier wordt, des te effectiever. I+solutions adviseert al op dit gebied binnen een aantal lopende projecten. Doelstelling is om, deze kennis te kunnen vastleggen in een online cursus. Hiervoor is geen financiële middelen beschikbaar in ontwikkelingslanden waardoor de Stichting de verwezenlijking van de online cursus zal bekostigen en deze nadien kosteloos ter beschikking stellen aan de betreffende ontwikkelingslanden. Met deze activiteit, wil de stichting de diversiteit van cursussen verbreden, tot het maximum van: 1. Vertalen van bestaande SCM elearnings in Frans (5000,- x 3) Opzetten cursus Chronische ziekten 5000,- 3. Opzetten cursus LMIS 5000,- 4. Opzetten cursus Duurzaamheid 5000,- Totaal budget: ,- 2.d Ontwikkeling van strategische trainingen voor top Ministeries van Gezondheidszorg 40,000 Beleidsmakers binnen Ministeries van Volksgezondheid hebben de directe verantwoordelijkheid voor het opstellen van zorgbeleid of programma s, en daarnaast dienen zij vaak technisch advies aan hun leidinggevenden te geven. I+solutions wil personeel voorzien van supply chain management kennis, zodat ze goed geïnformeerd keuzes kunnen maken op basis van hun expertise. i+solutions is voornemens cursussen te ontwikkelen voor de i+academy die op de lokale context van de desbetreffende landen en culturen zijn aangepast. De reden hiervoor is dat beleidsmakers op het ministerie op deze manier ondersteund kunnen worden met technische kennis, en die kennis kunnen toepassen in de praktijk. Pas dan zal er een verschil kunnen worden gemaakt in de lokale Supply Chain Management. Er is al aangegeven door het ministerie van Zuid Afrika dat zij geïnteresseerd zijn in 2 van deze online trainingen. Deze trainingen kunnen zowel op nationaal niveau, als op provinciaal niveau gegeven worden. De stichting zal financiële middelen te beschikking stellen om de mensen die deze trainingen niet kunnen betalen, tegemoet te komen met een financiële bijdrage. Dit zal gaan om strategische content specifieke trainingen van 1 week, aangepast per land en situatie, gegeven in Woerden, Nederland. De reden dat deze trainingen op het hoofdkantoor van I+solutions zal worden gegeven is dat het handig is om meerdere i+solutions medewerkers aanwezig te hebben die de training vormgeven alvorens de workshops te kunnen geven. Er doen dan meestal 20 mensen mee per ministerie. Budget: 7-10

8 Subsidie aan training, per deelnemer 2000,- 20 deelnemers uit Rwanda, Marokko, Kenya, Malawi Totaal budget e Budget Inmiddels is bekend dat I+solutions over 2014 een bedrag van 186,720 euro beschikbaar zal stellen aan de stichting. De bestuurder zal over de voortgang van de besteding rapporteren aan de Raad van toezicht. Voor de inzet van consultants wordt een niet commercieel tarief van 700 euro per dag gehanteerd. 8-10

9 BUDGET 2015 Stichting IplusANBI EUR Cash instroom van Stichting Iplussolutions : 186,720 (minimaal 90% van het fiscale jaar resultaat) Uitgaven: (zie onder) 93,300 Saldo 93,420 Bedragen in euro's 2015 externe Activiteit Scretariaat Fin.Management I+consultants kosten Totalen Innovatie op diagnostiek van chronische ziektes 250 2,000 27,500 15,000 44,750 Subsidie deelnemers Zuid Afrika voor trainingen ,250 8,000 11,200 Onwikkeling e-learning ,500 7,500 16,100 Ontwikkeling van strategische trainingen Min. van gezondheidszorg 250 1, ,000 21,250 Totalen 1,000 4,550 37,250 50,500 93,300 MEERJAREN BEGROTING EUR cash inflow 2016 van Stichting Iplussolutions 100,000 Saldo eind ,420 Beschikbaar in ,420 uitgaven 186,300 Saldo eind ,120 Bedragen in euro's 2016 externe Activiteit Scretariaat Fin.Management I+consultants kosten Totalen Innovatie op diagnostiek van chronische ziektes 250 2,000 27,500 15,000 44,750 Subsidie deelnemers Zuid Afrika voor trainingen ,250 7,500 10,700 Onwikkeling e-learning ,500 7,500 16,100 Ontwikkeling van strategische trainingen Min. van gezondheidszorg 250 1, ,000 21,250 Nieuw te ontwikkelen projecten 500 2,000 56,000 35,000 93,500 Totalen 1,500 6,550 93,250 85, ,300 cash inflow 2017 van Stichting Iplussolutions 100,000 Saldo eind ,120 Beschikbaar in ,120 uitgaven 96,000 Saldo eind ,120 Bedragen in euro's 2017 externe Activiteit Scretariaat Fin.Management I+consultants kosten Totalen Nieuw te ontwikkelen projecten 1,000 4,000 56,000 35,000 96,000 Totalen 1,000 4,000 56,000 35,000 96,000 cash inflow 2018 van Stichting Iplussolutions 100,000 Saldo eind ,120 Beschikbaar in ,120 uitgaven 96,500 Saldo eind ,620 Bedragen in euro's 2018 externe Activiteit Scretariaat Fin.Management I+consultants kosten Totalen Nieuw te ontwikkelen projecten 1,000 4,500 56,000 35,000 96,500 Totalen 1,000 4,500 56,000 35,000 96,

10 4. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders a. Raad van Toezicht Voorzitter: Penningmeester: Leden: Guus Eskens Perry Heijne Peter van Rooijen en Kees Ruijgrok b. Bestuurder Luuk Jan Boon 5. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling Voor eind mei 2015 volgt er een jaarverslag over Aangezien de instelling pas rond medio december 2014 opgezet is, betreft dit slechts de opstartfase. 6. De balans en de staat van baten en lasten Deze informatie moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. Op 1 juli 2015 moeten de gegevens van 2014 gepubliceerd zijn. 7. De werkzaamheden die de instelling verricht De instelling besluit over de toekenning van financiële middelen aan activiteiten van derden. Het bestuur en de Raad van Toezicht doen dit belangeloos, en krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De instelling zal hierover rapporteren in een jaarverslag en op haar website. 8. De manier waarop de instelling geld wil werven De instelling krijgt gelden van de I+solutions ten behoeve van het toegankelijk maken van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Aansluitend zal gezocht worden naar ondersteuning door derden. Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen van de instelling wordt vastgesteld door de RvT en uitgevoerd door de bestuurder, die conform de statuten daar jaarlijks een verslag van geeft

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie