Datum 10 november 2010 Betreft Waarschuwing. Geachte heer/mevrouw,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 10 november 2010 Betreft Waarschuwing. Geachte heer/mevrouw,"

Transcriptie

1 I1 > Retouradres Postbus AE Zutphen VWA De Stoven AX Zutphen Postbus AE Zutphen Contactpersoon T F Onze referentie /25024 Datum 10 november 2010 Betreft Waarschuwing Kopie aan Geachte heer/mevrouw, Uit de inspectiegegevens van de ass. systeem auditor is gebleken dat in onderstaand bedrijf niet werd voldaan aan de wettelijke voorschriften, waardoor een overtreding werd begaan. Ten aanzien daarvan is de volgende informatie voor u van belang: Datum van de inspectie: maandag 25 oktober 2010 Plaats van de inspectie: Constatering: Tijdens de inspectie van uw bedrijf bleek het de toezichthouders dat drinkwater niet in voldoende hoeveelheden voorhanden was en/of werd gebruikt om te waarborgen dat levensmiddelen niet werden verontreinigd. De exploitant van het levensmiddelenbedrijf kon namelijk niet aantonen, dat het bronwater dat in het bedrijf werd gebruikt, van drinkwaterkwaliteit was. Op de uitslag van wateronderzoek, dat werd getoond, waren niet alle parameters betreffende de minimumkwaliteitseisen van drinkwaterwater vastgelegd. Het laboratorium, dat het wateronderzoek had uitgevoerd, was het laboratorium van het bedrijf Dat is een bedrijf dat koelwatersystemen beheert, en hun laboratorium was niet toegerust, noch geaccrediteerd om onderzoek te doen naar drinkwater. Overtreding: drinkwater was niet in voldoende hoeveelheden voorhanden en/of werd niet gebruikt om te waarborgen dat levensmiddelen niet werden verontreinigd Pagina 1 van 2

2 I1 VWA Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk VII, punt 1 onder a, van de verordening (EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen. Deze overtreding dient voor 15 december 2010 te worden opgeheven. Datum 10 november 2010 Onze referentie /25024 Kopie aan Ik dring er bij u op aan zodanige maatregelen te nemen, dat herhaling van genoemde overtreding wordt voorkomen. Mocht bij een hercontrole blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan hiervan proces-verbaal worden opgemaakt en kan (kunnen) de geconstateerde overtreding(en) voor verdere afhandeling worden voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan wel de Officier van Justitie. Mocht u omtrent de bovengenoemde overtreding nadere informatie wensen dan verwijs ik u, onder vermelding van het kenmerk van deze brief, naar de ass. systeem auditor. Hoogachtend, de Inspecteur Generaal van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, namens deze, R. Stevens Pagina 2 van 2

3 I1 > Retouradres Postbus AE Zutphen VWA De Stoven AX Zutphen Postbus AE Zutphen Contactpersoon T F Onze referentie /25024 Datum 10 november 2010 Betreft Waarschuwing Kopie aan Geachte Uit de inspectiegegevens van de ass. systeem auditor is gebleken dat in onderstaand bedrijf niet werd voldaan aan de wettelijke voorschriften, waardoor een overtreding werd begaan. Ten aanzien daarvan is de volgende informatie voor u van belang: Datum van de inspectie: maandag 25 oktober 2010 Plaats van de inspectie: Constatering: Tijdens de inspectie van uw bedrijf bleek het de toezichthouders dat drinkwater niet in voldoende hoeveelheden voorhanden was en/of werd gebruikt om te waarborgen dat levensmiddelen niet werden verontreinigd. De exploitant van het levensmiddelenbedrijf kon namelijk niet aantonen, dat het bronwater dat in het bedrijf werd gebruikt, van drinkwaterkwaliteit was. Op de uitslag van wateronderzoek, dat werd getoond, waren niet alle parameters betreffende de minimumkwaliteitseisen van drinkwaterwater vastgelegd. Het laboratorium, dat het wateronderzoek had uitgevoerd, was het laboratorium van het bedrijf. Dat is een bedrijf dat koelwatersystemen beheert, en hun laboratorium was niet toegerust, noch geaccrediteerd om onderzoek te doen naar drinkwater. Overtreding: drinkwater was niet in voldoende hoeveelheden voorhanden en/of werd niet gebruikt om te waarborgen dat levensmiddelen niet werden verontreinigd Pagina 1 van 2

4 I1 VWA Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk VII, punt 1 onder a, van de verordening (EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen. Deze overtreding dient voor 15 december 2010 te worden opgeheven. Datum 10 november 2010 Onze referentie /25024 Kopie aan Ik dring er bij u op aan zodanige maatregelen te nemen, dat herhaling van genoemde overtreding wordt voorkomen. Mocht bij een hercontrole blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan hiervan proces-verbaal worden opgemaakt en kan (kunnen) de geconstateerde overtreding(en) voor verdere afhandeling worden voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan wel de Officier van Justitie. Mocht u omtrent de bovengenoemde overtreding nadere informatie wensen dan verwijs ik u, onder vermelding van het kenmerk van deze brief, naar de ass. systeem auditor. Hoogachtend, de Inspecteur Generaal van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, namens d R. Steven Pagina 2 van 2

5 I2 > Retouradres Postbus GB Zwolle NVWA Lübeckplein JS Zwolle Postbus GB Zwolle Contactpersoon T F Onze referentie /25102 Datum 12 juli 2012 Betreft Waarschuwing Geachte Uit de inspectiegegevens van de senior inspecteur auditor is gebleken dat in onderstaand bedrijf niet werd voldaan aan de wettelijke voorschriften, waardoor een overtreding werd begaan. Ten aanzien daarvan is de volgende informatie voor u van belang: Datum van de inspectie: maandag 9 juli 2012 Plaats van de inspectie: 1 Constatering: In de productieruimte voor 3 mm separatorvlees was op het plafond bij de sorteerband en de wolf condens boven de verwerkte grondstoffen aanwezig. Overtreding: In ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of verwerkt waren de plafonds en/of voorzieningen aan plafonds zodanig uitgevoerd dat zich vuil kon ophopen, condens, ongewenste schimmelvorming en/of het loskomen van deeltjes niet werd beperkt. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk II, punt 1 onder c, van de verordening (EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen. Deze overtreding dient met onmiddellijke ingang te worden opgeheven. 2 Constatering: Voor het geproduceerde 3 werd ten onrechte een houdbaarheidstermijn van 1 jaar bij 18 C gehanteerd, terwijl dit separatorvlees onder Sectie V, Hoofdstuk III, punt 4 van de Verordening (EG) nr. 853/2004 viel. Pagina 1 van 2

6 I2 NVWA Voor separatorvlees vallend onder Sectie V, Hoofdstuk III, punt 4 geldt een maximale opslagtermijn van drie maanden bij 18 C. Datum 12 juli 2012 Onze referentie /25102 Naleefhulp: Het geproduceerde werd weliswaar met technieken geproduceerd die de structuur van de voor de productie van het separatorvlees gebruikte beenderen niet wijzigt en waarvan het calciumgehalte niet aanzienlijk hoger was dan dat van gehakt vlees, maar viel toch onder punt 4 in plaats van punt 3, omdat het niet direct na het uitbenen was verkregen. Het uitbenen gebeurde op de bedrijven van de leveranciers. Hierdoor voldeed het geproduceerde niet aan alle voorwaarden om onder separatorvlees geproduceerd volgens Sectie V, Hoofdstuk III, punt 3 te kunnen vallen. Overtreding: Het ingevroren separatorvlees werd vóór opslag of vervoer niet van een onmiddellijke verpakking of een verpakking voorzien en/of werd langer dan drie maanden opgeslagen en/of de temperatuur tijdens de opslag of het vervoer was hoger dan - 18 C. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 3, eerste lid, juncto bijlage III, sectie V, hoofdstuk III, onder 4. f), van de verordening (EG) 853/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 2, tweede lid, van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen. Deze overtreding dient met onmiddellijke ingang te worden opgeheven. Ik ga er van uit dat u onmiddellijk maatregelen neemt dat herhaling van de overtredingen wordt voorkomen. Mocht bij een hercontrole blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan hiervan proces-verbaal worden opgemaakt en kan (kunnen) de geconstateerde overtreding(en) voor verdere afhandeling worden voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan wel de Officier van Justitie. Hoogachtend, de Inspecteur Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, namens deze, Drs H.N. de Groot Hoofdinspecteur C&V Pagina 2 van 2

7 I3 > Retouradres Postbus GB Zwolle Divisie Consument & veiligheid Lübeckplein JS Zwolle Postbus GB Zwolle Contactpersoon T F Onze referentie /25102 Datum 8 februari 2013 Betreft Waarschuwing Kopie aan Geachte heer/mevrouw, Uit de inspectiegegevens van de senior inspecteur auditor is gebleken dat in onderstaand bedrijf niet werd voldaan aan de wettelijke voorschriften, waardoor een overtreding werd begaan. Ten aanzien daarvan is de volgende informatie voor u van belang: Datum van de inspectie: woensdag 30 januari 2013 Plaats van de inspectie: 1 Constatering: In de productieruimte voor 3 mm separatorvlees was condens op de verdamper boven de karkasmenger van de 3 mm lijn aanwezig. De karkasmenger was gevuld met karkassen. Overtreding: In ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of verwerkt waren de plafonds en/of voorzieningen aan plafonds zodanig uitgevoerd dat zich vuil kon ophopen, condens, ongewenste schimmelvorming en/of het loskomen van deeltjes niet werd beperkt. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk II, punt 1 onder c, van de verordening (EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen. Deze overtreding dient met onmiddellijke ingang te worden opgeheven. 2 Constatering: In het bedrijf aanwezig categorie 3-materiaal was niet altijd als zodanig geïdentificeerd. Pagina 1 van 2

8 I3 Divisie Consument & veiligheid In de inkomende expeditie waren bakken met ontvette pluimveevellen geplaatst zonder aanduiding van het soort product en de bestemming. Volgens werden deze ontvette pluimveevellen, die als bijproduct bij de vetwinning uit kippenvellen ontstonden, altijd als categorie 3-materiaal naar Sonac Burgum afgevoerd. Er waren geen categorie 3-stickers op de bakken aangebracht en bij een bak was ten onrechte een EG-sticker van op de sluitnaad van de plastic binnenzak aangebracht. De in deze bak aanwezige ontvette pluimveevellen leken hierdoor voor humane consumptie bestemd te worden. Datum 8 februari 2013 Onze referentie /25102 Kopie aan Daarnaast stonden in de categorie 3-loods diverse bakken met tot categorie 3- materiaal afgewaardeerd product waarbij de oorspronkelijke EG-sticker nog op de plastic binnenzak aanwezig was. Overtreding: Onvolledige identificatie (cat. 3-materiaal, aanduiding + omschrijving). Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 21, eerste lid, van de Verordening (EG) nr. 1069/2009, gelet op artikel 17, eerste lid, van de Verordening (EG) 142/2011, gelet op de Bijlage VIII, Hoofdstuk II, punt 2, van de Verordening 142/2011, hetgeen een overtreding is van artikel 2.10, van de Regeling dierlijke bijproducten 2011, j.o. 81b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, gelet op artikel 81c, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Deze overtreding dient met onmiddellijke ingang te worden opgeheven. Ik ga er van uit dat u onmiddellijk maatregelen neemt dat herhaling van de overtredingen wordt voorkomen. Mocht bij een hercontrole blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan hiervan proces-verbaal worden opgemaakt en kan (kunnen) de geconstateerde overtreding(en) voor verdere afhandeling worden voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan wel de Officier van Justitie. Hoogachtend, Drs. H.N. de Groot Hoofdinspecteur Divisie Consument & veiligheid Pagina 2 van 2

9 I3 > Retouradres Postbus GB Zwolle Divisie Consument & veiligheid Lübeckplein JS Zwolle Postbus GB Zwolle Contactpersoon T F Onze referentie /25102 Datum 8 februari 2013 Betreft Waarschuwing Kopie aan Geachte heer Uit de inspectiegegevens van de senior inspecteur auditor is gebleken dat in onderstaand bedrijf niet werd voldaan aan de wettelijke voorschriften, waardoor een overtreding werd begaan. Ten aanzien daarvan is de volgende informatie voor u van belang: Datum van de inspectie: woensdag 30 januari 2013 Plaats van de inspectie: 1 Constatering: In de productieruimte voor 3 mm separatorvlees was condens op de verdamper boven de karkasmenger van de 3 mm lijn aanwezig. De karkasmenger was gevuld met karkassen. Overtreding: In ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of verwerkt waren de plafonds en/of voorzieningen aan plafonds zodanig uitgevoerd dat zich vuil kon ophopen, condens, ongewenste schimmelvorming en/of het loskomen van deeltjes niet werd beperkt. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk II, punt 1 onder c, van de verordening (EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen. Deze overtreding dient met onmiddellijke ingang te worden opgeheven. 2 Constatering: In het bedrijf aanwezig categorie 3-materiaal was niet altijd als zodanig geïdentificeerd. Pagina 1 van 2

10 I3 Divisie Consument & veiligheid In de inkomende expeditie waren bakken met ontvette pluimveevellen geplaatst zonder aanduiding van het soort product en de bestemming. Volgens werden deze ontvette pluimveevellen, die als bijproduct bij de vetwinning uit kippenvellen ontstonden, altijd als categorie 3-materiaal naar Sonac Burgum afgevoerd. Er waren geen categorie 3- stickers op de bakken aangebracht en bij een bak was ten onrechte een EG-sticker van op de sluitnaad van de plastic binnenzak aangebracht. De in deze bak aanwezige ontvette pluimveevellen leken hierdoor voor humane consumptie bestemd te worden. Datum 8 februari 2013 Onze referentie /25102 Kopie aan Daarnaast stonden in de categorie 3 loods diverse bakken met tot categorie-3- materiaal afgewaardeerd product waarbij de oorspronkelijke EG-sticker nog op de plastic binnenzak aanwezig was. Overtreding: Onvolledige identificatie (cat. 3-materiaal, aanduiding + omschrijving). Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 21, eerste lid, van de Verordening (EG) nr. 1069/2009, gelet op artikel 17, eerste lid, van de Verordening (EG) 142/2011, gelet op de Bijlage VIII, Hoofdstuk II, punt 2, van de Verordening 142/2011, hetgeen een overtreding is van artikel 2.10, van de Regeling dierlijke bijproducten 2011, j.o. 81b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, gelet op artikel 81c, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Deze overtreding dient met onmiddellijke ingang te worden opgeheven. Ik ga er van uit dat u onmiddellijk maatregelen neemt dat herhaling van de overtredingen wordt voorkomen. Mocht bij een hercontrole blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan hiervan proces-verbaal worden opgemaakt en kan (kunnen) de geconstateerde overtreding(en) voor verdere afhandeling worden voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan wel de Officier van Justitie. Hoogachtend, Drs. H.N. de Groot Hoofdinspecteur Divisie Consument & veiligheid Pagina 2 van 2

11 I4 > Retouradres Postbus GB Zwolle Divisie Consument & veiligheid Lübeckplein JS Zwolle Postbus GB Zwolle Contactpersoon T F Onze referentie /25102 Datum 2 mei 2013 Betreft Waarschuwing Kopie aan Geachte heer/mevrouw, Uit de inspectiegegevens van de senior inspecteur auditor is gebleken dat in onderstaand bedrijf niet werd voldaan aan de wettelijke voorschriften, waardoor een overtreding werd begaan. Ten aanzien daarvan is de volgende informatie voor u van belang: Datum van de inspectie: dinsdag 23 april 2013 Plaats van de inspectie: 1 Constatering: In de ontvangstruimte stonden 5 dolavbakken pluimveevellen van EG-nummer, waarop door de leverancier geen identificatiemerk was aangebracht. Betreffende bakken waren zonder opmerking bij de ontvangstcontrole geaccepteerd. Overtreding: Een product van dierlijke oorsprong, gehanteerd in een inrichting die volgens artikel 4, tweede lid, moet worden erkend, werd in de handel gebracht zonder dat een identificatiemerk was aangebracht voordat het product de inrichting verliet. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, onder b, juncto bijlage II, sectie I, onder A.1, van de verordening (EG) 853/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 3, tweede lid, van de Regeling vleeskeuring. Deze overtreding dient met onmiddellijke ingang te worden opgeheven. 2 Constatering: Op de handelsdocumenten die voor het begeleiden van het afgevoerde categorie- 3-materiaal gebruikt waren, was niet altijd de juiste en alle vereiste informatie opgenomen. Zo ontbrak soms de omschrijving categorie-3-materiaal. Pagina 1 van 2

12 I4 Divisie Consument & veiligheid Het categorie-3-materiaal was wel steeds naar een erkende categorie-3-materiaal verwerker afgevoerd. Overtreding: Onvolledig (vormvrij) handelsdocument bij nationaal vervoer (bij verzending, vervoer, ontvangst). Tracking en tracing mogelijk. Datum 2 mei 2013 Onze referentie /25102 Kopie aan Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 21, derde lid, van de Verordening (EG) nr. 1069/2009, gelet op artikel 17, eerste lid, onder b, van de Verordening (EG) 142/2011, gelet op de Bijlage VIII, Hoofdstuk III, punt 4, van de Verordening 142/2011, hetgeen een overtreding is van artikel 2.10, van de Regeling dierlijke bijproducten 2011, j.o. 81b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, gelet op artikel 81c, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Deze overtreding dient met onmiddellijke ingang te worden opgeheven. Ik ga er van uit dat u onmiddellijk maatregelen neemt dat herhaling van de overtredingen wordt voorkomen. Mocht bij een hercontrole blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan hiervan proces-verbaal worden opgemaakt en kan (kunnen) de geconstateerde overtreding(en) voor verdere afhandeling worden voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan wel de Officier van Justitie. Hoogachtend, Drs. H.N. de Groot Hoofdinspecteur Divisie Consument & veiligheid Pagina 2 van 2

13 I4 > Retouradres Postbus GB Zwolle Divisie Consument & veiligheid Lübeckplein JS Zwolle Postbus GB Zwolle Contactpersoon T F Onze referentie /25102 Datum 2 mei 2013 Betreft Waarschuwing Kopie aan Geachte Uit de inspectiegegevens van de senior inspecteur auditor is gebleken dat in onderstaand bedrijf niet werd voldaan aan de wettelijke voorschriften, waardoor een overtreding werd begaan. Ten aanzien daarvan is de volgende informatie voor u van belang: Datum van de inspectie: dinsdag 23 april 2013 Plaats van de inspectie: 1 Constatering: In de ontvangstruimte stonden 5 dolavbakken pluimveevellen van EG-nummer waarop door de leverancier geen identificatiemerk was aangebracht. Betreffende bakken waren zonder opmerking bij de ontvangstcontrole geaccepteerd. Overtreding: Een product van dierlijke oorsprong, gehanteerd in een inrichting die volgens artikel 4, tweede lid, moet worden erkend, werd in de handel gebracht zonder dat een identificatiemerk was aangebracht voordat het product de inrichting verliet. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, onder b, juncto bijlage II, sectie I, onder A.1, van de verordening (EG) 853/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 3, tweede lid, van de Regeling vleeskeuring. Deze overtreding dient met onmiddellijke ingang te worden opgeheven. 2 Constatering: Op de handelsdocumenten die voor het begeleiden van het afgevoerde categorie- 3-materiaal gebruikt waren, was niet altijd de juiste en alle vereiste informatie opgenomen. Zo ontbrak soms de omschrijving categorie-3-materiaal. Pagina 1 van 2

14 I4 Divisie Consument & veiligheid Het categorie-3-materiaal was wel steeds naar een erkende categorie-3-materiaal verwerker afgevoerd. Overtreding: Onvolledig (vormvrij) handelsdocument bij nationaal vervoer (bij verzending, vervoer, ontvangst). Tracking en tracing mogelijk. Datum 2 mei 2013 Onze referentie /25102 Kopie aan Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 21, derde lid, van de Verordening (EG) nr. 1069/2009, gelet op artikel 17, eerste lid, onder b, van de Verordening (EG) 142/2011, gelet op de Bijlage VIII, Hoofdstuk III, punt 4, van de Verordening 142/2011, hetgeen een overtreding is van artikel 2.10, van de Regeling dierlijke bijproducten 2011, j.o. 81b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, gelet op artikel 81c, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Deze overtreding dient met onmiddellijke ingang te worden opgeheven. Ik ga er van uit dat u onmiddellijk maatregelen neemt dat herhaling van de overtredingen wordt voorkomen. Mocht bij een hercontrole blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan hiervan proces-verbaal worden opgemaakt en kan (kunnen) de geconstateerde overtreding(en) voor verdere afhandeling worden voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan wel de Officier van Justitie. Hoogachtend, Drs. H.N. de Groot Hoofdinspecteur Divisie Consument & veiligheid Pagina 2 van 2

15 I5 > Retouradres Postbus GB Zwolle Divisie Consument & veiligheid Lübeckplein JS Zwolle Postbus GB Zwolle Contactpersoon T F Onze referentie /25102 Datum 7 oktober 2013 Betreft Waarschuwing Kopie aan Geachte heer/mevrouw, zie de andere toegevoegde Uit de inspectiegegevens van de senior inspecteur auditor is gebleken dat in onderstaand bedrijf niet werd voldaan aan de wettelijke voorschriften, waardoor een overtreding werd begaan. Ten aanzien daarvan is de volgende informatie voor u van belang: Datum van de inspectie: woensdag 2 oktober 2013 Plaats van de inspectie: 1 Constatering: In de 3 mm ruimte werd de grond met water afgespoten, waardoor zichtbaar spatwater met grondvuil in de er vlakbij staande bakken met grondstoffen terechtkwam; In de 3 mm ruimte was condens op de buis naast de verdamper boven de aan de bovenkant niet afgeschermde grondstofmenger aanwezig; In de ontvangstruimte was condens op de verdampers aanwezig boven bakken met grondstoffen, die niet geheel afgedekt waren; Op één van deze niet geheel afgedekte bakken met grondstoffen was zwart gekleurd water aanwezig en deze bak stond schuin op de bak eronder, waardoor het vuile water ook in de bak eronder kon lopen. Overtreding: Levensmiddelen werden niet in alle stadia van de productie, verwerking en distributie beschermd tegen elke vorm van verontreiniging, waardoor de levensmiddelen ongeschikt konden worden voor menselijke consumptie. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk IX, onder 3, van de verordening (EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen. Pagina 1 van 3

16 I5 Divisie Consument & veiligheid Deze overtreding dient voor 1 november 2013 te worden opgeheven. 2 Constatering: In de Engelstalige productspecificaties stond in de productnamen zoals ) en, niet altijd de aanduiding Onder Description stond weliswaar dat het product ''was obtained by mechanically separating the meat from the bones'', maar de toevoeging ''type 853/2004, Bijlage III, Sectie V, Hoofdstuk III, punt 4 (of de Engelstalige variant hiervan) ontbrak in alle gevallen. Daarnaast stond op de etiketten niet de naam uit de productspecificatie, maar namen zoals PK Vlees 3 mm. Tot slot werden op de handelsdocumenten weer andere benamingen gebruikt zoals PK vlees 3 mm V-been en minced meat 3 mm special. Datum 7 oktober 2013 Onze referentie /25102 Kopie aan Hierdoor werd niet duidelijk gemaakt aan de kopers dat de verhandelde separatorvleessoorten, als ''separatorvlees'' op de ingrediëntendeclaratie vermeld moesten worden. Naleefhulp: Om verwarring bij de kopers te voorkomen moet de naamgeving in productspecificaties, op etiketten en op handelsdocumenten eenduidig zijn. In ieder geval moet de term separatorvlees of in het Engels mechanically separated meat gebruikt worden plus de toevoeging ''type 853/2004, Bijlage III, Sectie V, Hoofdstuk III, punt 4'' (of de Engelstalige variant hiervan). Daarnaast mag nog een fantasienaam zoals b.v. 14% fat gebruikt worden. Overtreding: De omschrijving van de betrokken waar was onjuist of onvolledig of wekte een onjuiste indruk waardoor de koper de ware aard van de waar niet kan begrijpen en de waar niet kan onderscheiden van waren waarmee zij verward zou kunnen worden. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 29, eerste lid, gelet op het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onder c, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen. Deze overtreding dient voor 1 november 2013 te worden opgeheven. Ik ga ervan uit dat u onmiddellijk maatregelen neemt opdat herhaling van de overtredingen wordt voorkomen. Pagina 2 van 3

17 I5 Divisie Consument & veiligheid Mocht bij een hercontrole blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan hiervan proces-verbaal worden opgemaakt en kan (kunnen) de geconstateerde overtreding(en) voor verdere afhandeling worden voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan wel de Officier van Justitie. Datum 7 oktober 2013 Onze referentie /25102 Kopie aan Hoogachtend, Drs. H.N. de Groot Hoofdinspecteur Divisie Consument & veiligheid Pagina 3 van 3

18 I6 Insp.lokatie: Eigenaar > Categorie >> : Landsaard: Adres : Corr.adres : NL Contactpers.: Functie: M/V: M Telefoon : Fax: Herinsp: Insp.plicht: J Openingstijd: Correspondentie: EG Controleur : Beg.dtm: 23-feb-1998 Toezichthdr : Regio: OT Obj.soort: Vastgoed Veiligheid : Vergunning: Info: Toezichtsvorm: Normaal BEZOEK INSPECTIE MONSTERNAME Datum I-bev TC BZK-reden Opm Mtr IL Score Monsters Mtr 18-mei-2015 Geen FD A/AL inspectie Geen 19-feb-2015 Geen FB AL (nav) klacht/voeds.vergift Geen 23-sep-2014 Geen AK AL monstername 2 Geen 17-jul-2014 Geen FD AL (nav) klacht/voeds.vergift Geen 25-jun-2014 Geen FD A/AL inspectie Geen 24-apr-2014 Geen FD AL Geen herinspectie. 25-mrt-2014 Geen FD A/AL inspectie Geen 11-mrt-2014 Geen AG A/AL inspectie Geen 03-dec-2013 Geen FD AL Geen herinspectie. 23-okt-2013 Geen FD A/AL inspectie Geen 23-okt-2013 Geen FD A/AL inspectie Geen 02-okt FD A/AL inspectie SW Geen 13-aug-2013 Geen FD AL monstername 1 Geen 30-jul-2013 Geen FD AL monstername 1 Geen 23-mei-2013 Geen FD AL herinspectie. Geen 23-apr FD A/AL inspectie SW Geen 28-mrt-2013 Geen FD AL herinspectie. Geen 30-jan FD A/AL inspectie SW Geen 21-nov-2012 Geen FD AL Geen herinspectie. 12-nov-2012 Geen FD A/AL inspectie Geen 26-okt-2012 Geen FD AL herinspectie. Geen 31-jul-2012 Geen FD AL monstername 2 BR-X 09-jul FD A/AL inspectie SW Geen 01-feb-2012 Geen V0 AL (nav) Geen klacht/voeds.vergift 21-dec-2011 Geen V0 A/AL inspectie Geen 28-apr-2011 Geen V0 A/AL inspectie Geen 11-apr-2011 Geen V0 A/AL inspectie Geen 03-nov-2010 Geen P9 AL Geen herinspectie. 26-okt-2010 Geen P9 A/AL inspectie Geen 25-okt P9 A/AL inspectie SW 95 % Geen 21-sep-2010 Geen P9 AL monstername Geen

19 INSPECTIELIJST Bedrijfsgegevens Inspectielocatie Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactpersoon Functie contactpersoon Hoofdcategorie Locatiecategorie fabriek food vlees Medewerker Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest Bezoekdetails Datum bezoek Nummer controleur Begintijd Bezoekreden :30 A/AL inspectie Inspectielijst Lijst Geldig vanaf OWNT1306 VIP Basisvoorwaarden algemeen Aanvullende informatie Vraag 1 Betreft het een herinspectie? Nee Vraag 2 Welke bedrijfgroep betreft het? Erkend bedrijf Vraag 3 Welke bedrijfscategorie betreft het? Productiebedrijf Vraag 4 Wat is het doel van de inspectie m.b.t. de erkenning? Erkenningeenderhoud Hygiëne Vraag 5 Toelichting Hoe is de algemene hygiëne in het bedrijf? Opmerking In de ontvangstruimte was een druppelende slang boven een bak met grondstoffen aanwezig. De bak was geheel met plastic afgedekt. In de 3 mm ruimte was boven de aan de bovenkant niet afgeschermde trechter met 3 mm separatorvleesvlees een open buis met vleesresten aanwezig. Deze open buis was voor een test gebruikt. Op de schakelkast boven de op deze plek niet afgeschermde PFM 1 lijn was vuil aanwezig. De deur van de ruimte met deseparatorvlees kwam. akken wasser stond open, zodat damp in de productieruimte voor Bouwkundige staat Vraag 6 het bedrijf aan de bouwkundige eisen? Afval Vraag 7 Wordt met het levensmiddelenafval op een juiste wijze omgegaan? OWNT1306 VIP Basisvoorwaarden algemeen 02-okt-2013 Blz. 1

20 INSPECTIELIJST (vervolg) Water Vraag 8 het water en de watervoorziening aan de eisen? Niet beoordeeld Ongediertebestrijding Vraag 9 Zijn er voldoende adequate maatregelen getroffen om schadelijke organismen (ongedierte) te bestrijden? Controle hygiëne-eisen personeel Vraag 10 Nemen de werknemers in het bedrijf zeer goede persoonlijke hygiëne in acht? Opleiding Vraag 11 Wordt voldaan aan de eisen m.b.t. opleiding? Bewaren Vraag 12 Worden bederfelijke levensmiddelen bij de juiste temperatuur bewaard? Basisvoorwaarden Vraag 13 Toelichting Wordt voldaan aan de overige basisvoorwaarden? niet Er werd zowellage druk (3 mm machine) als hoge druk separatorvlees geproduceerd dat standaard diepgevroren afgeleverd werd. Het separatorvlees werd zowel aan vleesproductenbedrijven als aan handelsbedrijven verkocht. Omdat het met lage druk geproduceerde separatorvlees (geproduceerd met 3 mm machine) niet direct na het uitbenen werd geproduceerd door de aanvoer van grondstoffen van elders waaronder het buitenland, werd niet aan alle voorwaarden van de Verordening 853/2004, Bijlage lil, Sectie V, Hoofdstuk 111, punt 3 voldaan. Daarnaast bleek uit de resultaten van het uitgevoerde microbiologische onderzoek dat het met lage druk geproduceerde separatorvlees niet regulier aan de normen uit de verordening 2073 voor met lage druk geproduceerd separatorvlees voldeed. Dit vormde een tweede reden dat het met lage druk geproduceerde separatorvlees toch onder de eisen van separatorvlees type Verordening 853/2004, Bijlage 111, Sectie V, Hoofdstuk 111, punt 4 viel. Op basis hiervan had het bedrijf in de Engelstalige productspecificaties voor zowel het met lage als met hoge druk geproduceerde separatorvlees als 'intended use' opgenomen, "product may be used only to manufacture heat-treated meat products" en als THT 3 maanden. Opmerking: Op de etiketten stond: only for heat treated production. Dat kan beter ook worden "only to manufacture heat-treated meat products". niet: llîiiijlii~ stond in de productnamen zoals Î niet altijd de aanduiding MSM. Onder Description stond weliswaar dat het product "was obtained by mechanically separating the meat from the bones", maar de toevoeging "type 853/2004, Bijlage lil, Sectie V, Hoofdstuk lil, punt 4 (of de Engelstalige variant hiervan) ontbrak in alle gevallen. Daarnaast stond op de etiketten niet de naam uit de productspecificatie, maar na Tot slot werden oo de handelsdocumenten weer andere benamingen gebruikt zoals Hierdoor werd niet duidelijk aan de kopers gemaakt dat de verhandelde separatorvleessoorten, als "separatorvlees" op de ingrediëntendeclaratie vermeld moesten worden. Voor dit punt wordt een SW opgemaakt. Naleefhulp: OWNT1306 VIP Basisvoorwaarden algemeen 02-okt-2013 Blz. 2

21 INSPECTIELIJST (vervolg) Om verwarring bij de kopers te voorkomen moet de naamgeving in productspecificaties, op etiketten en op handelsdocumenten eenduidig zijn. In ieder geval moet de term separatorvlees of in het Engels mechanically separated meat gebruikt worden plus de toevoeging "type 853/2004, Bijlage lil, Sectie V, Hoofdstuk lil, punt 4" (of de Engelstalige variant hiervan). Daarnaast mag nog een fantasienaam zoals b.v. gebruikt worden. *Verordening 853 Vraag 14 Worden de juiste producten gebruikt voor de bereiding van vleesproducten (eisen Verordening 853/2004)? Vraag 15 al het vlees voor de vervaardiging van vleesproducten, aan de voorschriften van vers vlees (eisen Verordening 853/2004)? Vraag 16 de inrichting voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees, aan de gestelde eisen van Verordening 853/2004? Vraag 17 Toelichting Voldoen de grondstoffen voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en gehakt vlees aan de gestelde eisen uit de Verordening 853/2004? Opmerking De periode tussen slachten en uitbenen, die voor karkassen maximaal 3 dagen mag zijn, was niet altijd duidelijk van de documenten I etiketten op de aangevoerde grondstoffen af te leiden. Bij de beoordeelde bakken was er geen aanleiding een te lange periode te verwachten. Het bedrijf had naar aanleiding van eerdere opmerkingen hierover aan de grondstof eisen (base materials requirements) toegevoegd, dat "excision must take place within 3 days after the slaughter conform reg u lation 853/2004, section V, chapter 3, point 4a" en dat op de sticker "the slaughter date and the excision date" moest staan. De grondstof leveranciers moeten jaarlijks een nieuwe verklaring tekenen dat ze aan de grondstof eisen zullen voldoen. De nieuwe ondertekeningsronde start eind dit jaar. Op bakken met grondstoffen waren soms nog oude stickers aanwezig. In dezelfde vernieuwde base material requirements stond ook dat er geen "old labels" op de bakken met grondstoffen mogen zitten. Vraag 18 Toelichting Wordt voldaan aan de hygiëne-voorschriften tijdens en na de productie van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees? niet In de 3 mm ruimte werd de grond met water afgespoten, waardoor zichtbaar spatwater met grondvuil in de er vlakbij staande bakken met grondstoffen terechtkwam. In de 3 mm ruimte was condens op de buis naast de verdamper boven de aan de bovenkant niet afgeschermde grondstofmenger aanwezig. In de ontvangstruimte was condens op de verdampers aanwezig boven bakken met grondstoffen, die niet geheel afgedekt waren. Op één van deze niet geheel afgedekte bakken met grondstoffen was zwart gekleurd water aanwezig en deze bak stond schuin op de bak eronder, waardoor het vuile water ook in de bak eronder kon lopen. Vraag 19 de etikettering van gehakt vlees en vleesbereidingen aan de gestelde eisen van de Verordening 853/2004? Niet beoordeeld *Uitsnijderij Vraag 20 de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen ROODVLEES Verordening 853/2004)? (eisen Vraag 21 de hygiëne tijdens het uitsnijden en uitbenen van ROODVLEES aan de eisen van Verordening 853/2004? Vraag 22 de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen PLUIMVEEVLEES (eisen Verordening 853/2004)? OWNT1306 VIP Basisvoorwaarden algemeen 02-okt-2013 Blz. 3

22 INSPECTIELIJST (vervolg} Vraag 23 de hygiëne tijdens het uitsnijden en uitbenen van PLUIMVEEVLEES aan de eisen van de Verordening 853/2004? Maatregelen Vraag 24 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen? Ja, sw Vraag 25 Op hoeveel bevindingen is de maatregel gebaseerd? 2 OWNT1306 VIP Basisvoorwaarden algemeen 02-okt-2013 Blz. 4

23 INSPECTIELIJST 17 Bedrijfsgegevens Inspectielocatie Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactpersoon Functie contactpersoon Hoofdcategorie Locatiecategorie fabriek food vlees Medewerker Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest Bezoekdetails Datum bezoek Nummer controleur Begintijd Bezoekreden :00 A/AL inspectie Inspectielijst Lijst Geldig vanaf OWNT1300 VIP SA Aanvullende informatie Vraag 1 Welke bedrijfgroep betreft het? Erkend bedrijf Vraag 2 Welke bedrijfscategorie betreft het? Productiebedrijf Basisvoorwaarden Vraag 3 Hoe is de algemene hygiëne in het bedrijf? Vraag 4 Toelichting Hoe is de bouwkundige staat/inrichting van het bedrijf? Opmerking Het volgende is geconstateerd en beoordeeld met de kwalificatie "opmerking": In de ontvangstruimte was de rand om een putje afgebrokkeld. In de opslag verse grondstoffen was een betonnen rand tussen de stellingen beschadigd. In de opslag verse grondstoffen was de beplating van een deurkozijn beschadigd. In de 3 mm ruimte sloot de rvs afdekking van een pilaar aan één kant niet goed aan, waardoor het schoonmaken van de pilaar bemoeilijkt werd. Vraag 5 Toelichting Hoe is het gesteld met de overige basisvoorwaarden? niet Het volgende is geconstateerd en beoordeeld met de kwalificatie "voldoet niet": In de ontvangstruimte stonden 5 dolavbakken pluimveevellen van EG-nummer aarop door de leverancier geen identificatiemerk was aangebracht. Betreffende bakken waren zonder opmerking bij de ontvangstcontrole geaccepteerd. Na de ontdekking zijn de 5 bakken alsnog geblokkeerd door het bedrijf. Op het aanvoerdocument stond het EG-nummer wel venneld. Op de handelsdocumenten die voor het begeleiden van het afgevoerde categorie-3-materiaal gebruikt waren, was niet altijd de juiste en alle vereiste informatie opgenomen. Zo ontbrak soms de omschrijving categorie-3-materiaal. Het categorie-3-materiaal was wel steeds naar een erkende categorie-3-materiaal verwerker afgevoerd. Het volgende is geconstateerd en beoordeeld met de kwalificatie "opmerking": Op diverse bakken met pluimveegrondstoffen waren oude stickers van aanwezig. In de ontvangstruimte stonden stapels van 4 bakken met pluimveekarkassen van alleen een band om de bovenste bak. Op slechts 1 van de 4 bakken was een EG-merk aangebracht plus een vel met het totaalgewicht van de 4 bakken. Omdat de stapel bakken niet door compleet omsealen tot 1 grote verpakking was gemaakt, had een EG-merk op elke verpakkingseenheid (bak) aanwezig moeten zijn. In de opslag verse grondstoffen stonden gesepareerde pluimveekarkassen) :~Tk:nrTl~Tin pluimveekarkassen gelabeld waren. De bed OWNT1300 VIP SA 24 (residu van al eenmaal ten onrechte als verse karkassen eenmalig 23-apr-2013 Blz. 1

24 INSPECTIELIJST (vervolg) 17 geaccepteerd was o~~~ ij al verzonden was. Er was op 22 april 2013 overleg geweest met- waarbij aangegeven was da deze grondstof in de toekomst niet meer wil ontvangen. Bij de ontvangen gron stoffen was niet altijd zowel de slachtdatum als de uitbeendatum op het etiket vermeld. Hierdoor kon het bedrijf niet voor alle ontvangen pluimveekarkassen aantonen dat aan de maximale termijn van 3 dagen tussen slachten en uitbenen voor pluimveekarkassen was voldaan. Uit de voorbeelden dat beide data wel op het etiket vastgelegd waren bleek dat er altijd aan deze eis was voldaan en dat de tijd tussen slachten en uitbenen meestal veel korter dan 3 dagen was. Afspraak: Bij de volgende vernieuwing van de leveranciersafspraken wordt dit punt als extra eis opgenomen. HACCP Vraag 6 Zijn alle gevaren onderkend die voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd moeten worden? Vraag 7 Zijn de kritische controlepunten geïdentificeerd? Vraag 8 Zijn bij de kritische controlepunten de kritische grenswaarden vastgesteld? Vraag 9 Toelichting Zijn efficiënte bewakingsprocedures op de kritische controlepunten vastgesteld en worden deze toegepast? Opmerking Het volgende is geconstateerd en beoordeeld met de kwalificatie "opmerking": In procedure PS lngangscontrole, versie 01 van , ontbraken de kritische grenswaarde en de te nemen corrigerende maatregelen voor CCP 1 temperatuur bij ontvangst. Deze stonden al wel vermeld in het document Beheersing product temperatuur bij ontvangst SBM01-CCP01, versie 02 van Vraag 10 Zijn er cm vastgesteld als uit de bewaking blijkt dat een kritisch controlepunt niet volledig onder controle is en worden deze cm toegepast? Vraag 11 Toelichting Zijn er pro vastgesteld om na te gaan of de in artikel 5, 2 lid onder a t/m e bedoelde mtr functioneren, waarbij regelmatig vp worden uitgevoerd? Opmerking Het volgende is geconstateerd en beoordeeld met de kwalificatie "opmerking": Hetjaarlijkse verificatierapport over 2012 was nog niet gereed. Wel waren de 4 kwartaalrapportages over 2012 beschikbaar plus de aanvullende beoordeling van het handboek. Het bedrijf was bezig uit deze losse documenten het verificatierapport over 2012 samen te stellen. Vraag 12 Zijn er documenten aanwezig, waaruit blijkt dat het beschreven HACCP-plan daadwerkelijk wordt toegepast? Vraag 13 Wordt de op HACCP gebaseerde pro herzien en waarnodig aangepast ingeval het product, de verwerking of een stadium daarvan enige wijziging ondergaat? Vraag 14 Is het bedrijf HACCP-gecertificeerd? Ja BRC, Vraag 15 Door welke certifieerende instelling is het bedrijf gecertificeerd? Del Norske Veritas, Maatregelen Vraag 16 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen? Ja, SW OWNT1300 VIP SA apr-2013 Blz. 2

25 INSPECTIELIJST (vervolg) 17 Vraag 17 Op hoeveel bevindingen is de maatregel gebaseerd? 2 OWNT1300 VIP SA apr-2013 Blz. 3

26 INSPECTIELIJST 17 Bedrijfsgegevens Inspectielocatie Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactpersoon Functie contactpersoon Hoofdcategorie Locatiecategorie vlees Medewerker Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest Bezoekdetails Datum bezoek Nummer controleur Begintijd Bezoekreden :00 A/AL inspectie Inspectielijst Lijst Geldig vanaf OWNT1306 VIP Basisvoorwaarden algemeen Aanvullende informatie Vraag 1 Betreft het een herinspectie? Nee Vraag 2 Welke bedrijfgroep betreft het? Erkend bedrijf Vraag 3 Welke bedrijfscategorie betreft het? Productiebedrijf Vraag 4 Wat is het doel van de inspectie m.b.t. de erkenning? Erkenningeenderhoud Hygiëne Vraag 5 Hoe is de algemene hygiëne in het bedrijf? Bouwkundige staat Vraag 6 het bedrijf aan de bouwkundige eisen? niet Afval Vraag 7 Wordt met het levensmiddelenafval op een juiste wijze omgegaan? Water Vraag 8 het water en de watervoorziening aan de eisen? Niet beoordeeld OWNT1306 VIP Basisvoorwaarden algemeen 30-jan-2013 Blz. 1

27 INSPECTIELIJST (vervolg) 17 Ongediertebestrijding Vraag 9 Zijn er voldoende adequate maatregelen getroffen om schadelijke organismen (ongedierte) te bestrijden? Controle hygiëne-eisen personeel Vraag 10 Nemen de werknemers in het bedrijf zeer goede persoonlijke hygiëne in acht? Opleiding Vraag 11 Wordt voldaan aan de eisen m.b.t. opleiding? Bewaren Vraag 12 Worden bederfelijke levensmiddelen bij de juiste temperatuur bewaard? Basisvoorwaarden Vraag 13 Wordt voldaan aan de overige basisvoorwaarden? *Verordening 853 Vraag 14 Worden de juiste producten gebruikt voor de bereiding van vleesproducten (eisen Verordening 853/2004)? Vraag 15 al het vlees voor de vervaardiging van vleesproducten, aan de voorschriften van vers vlees (eisen Verordening 853/2004)? Vraag 16 de inrichting voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees, aan de gestelde eisen van Verordening 853/2004? Vraag 17 Voldoen de grondstoffen voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en gehakt vlees aan de gestelde eisen uit de Verordening 853/2004? Vraag 18 Wordt voldaan aan de hygiëne-voorschriften tijdens en na de productie van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees? niet Vraag 19 de etikettering van gehakt vlees en vleesbereidingen aan de gestelde eisen van de Verordening 853/2004? Niet beoordeeld *Uitsnijderij Vraag 20 de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen ROODVLEES (eisen Verordening 853/2004)? Vraag 21 de hygiëne tijdens het uitsnijden en uitbenen van ROODVLEES aan de eisen van Verordening 853/2004? OWNT1306 VIP Basisvoorwaarden algemeen 30-jan-2013 Blz. 2

28 INSPECTIELIJST (vervolg) 17 Vraag 22 de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen PLUIMVEEVLEES (eisen Verordening 853/2004)? Vraag 23 de hygiëne tijdens het uitsnijden en uitbenen van PLUIMVEEVLEES aan de eisen van de Verordening 853/2004? Maatregelen Vraag 24 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen? Ja, sw Vraag 25 Op hoeveel bevindingen is de maatregel gebaseerd? 1 OWNT1306 VIP Basisvoorwaarden algemeen 30-jan-2013 Blz. 3

29 INSPECTIELIJST 17 Bedrijfsgegevens Inspectielocatie Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactpersoon Functie contactpersoon Hoofdcategorie Locatiecategorie fabriek food vlees Medewerker Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest Bezoekdetails Datum bezoek Nummer controleur Begintijd Bezoekreden :00 A/AL inspectie Inspectielijst Lijst Geldig vanaf OWNT1206 VIP Basisvoorwaarden algemeen Aanvullende informatie Vraag 1 Betreft het een herinspectie? Nee Vraag 2 Welke bedrijfgroep betreft het? Erkend bedrijf Vraag 3 Welke bedrijfscategorie betreft het? Productiebedrijf Vraag 4 Wat is het doel van de inspectie m.b.t. de erkenning? Erkenningsonderhoud Hygiëne Vraag 5 Hoe is de algemene hygiëne in het bedrijf? Bouwkundige staat Vraag 6 het bedrijf aan de bouwkundige eisen? niet Afval Vraag 7 Wordt met het levensmiddelenafval op een juiste wijze omgegaan? Opmerking Water Vraag 8 het water en de watervoorziening aan de eisen? OWNT1206 VIP Basisvoorwaarden algemeen 09-jul-2012 Blz. 1

30 INSPECTIELIJST (vervolg) 17 Ongediertebestrijding Vraag 9 Zijn er voldoende adequate maatregelen getroffen om schadelijke organismen (ongedierte) te bestrijden? Controle hygiëne-eisen personeel Vraag 10 Nemen de werknemers in het bedrijf zeer goede persoonlijke hygiëne in acht? Opleiding Vraag 11 Wordt voldaan aan de eisen m.b.t. opleiding? Bewaren Vraag 12 Worden bederfelijke levensmiddelen bij de juiste temperatuur bewaard? Basisvoorwaarden Vraag 13 Wordt voldaan aan de overige basisvoorwaarden? *Verordening 853 Vraag 14 Worden de juiste producten gebruikt voor de bereiding van vleesproducten (eisen Verordening 853/2004)? Vraag 15 al het vlees voor de vervaardiging van vleesproducten, aan de voorschriften van vers vlees (eisen Verordening 853/2004)? Vraag 16 de inrichting voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees, aan de gestelde eisen van Verordening 853/2004? Vraag 17 Voldoen de grondstoffen voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en gehakt vlees aan de gestelde eisen uit de Verordening 853/2004? Vraag 18 Wordt voldaan aan de hygiëne-voorschriften tijdens en na de productie van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees? niet Vraag 19 de etikettering van gehakt vlees en vleesbereidingen aan de gestelde eisen van de Verordening 853/2004? *Uitsnijderij Vraag 20 de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen ROODVLEES (eisen Verordening 853/2004)? Vraag 21 de hygiëne tijdens het uitsnijden en uitbenen van ROODVLEES aan de eisen van Verordening 853/2004? OWNT1206 VIP Basisvoorwaarden algemeen 09-jul-2012 Blz. 2

31 INSPECTIELIJST (vervolg) 17 Vraag 22 de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen PLUIMVEEVLEES (eisen Verordening 853/2004)? Vraag 23 de hygiëne tijdens het uitsnijden en uitbenen van PLUIMVEEVLEES aan de eisen van de Verordening 853/2004? Maatregelen Vraag 24 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen? Ja, SW Vraag 25 Op hoeveel bevindingen is de maatregel gebaseerd? 2 OWNT1206 VIP Basisvoorwaarden algemeen 09-jul-2012 Blz. 3

32 INSPECTIELIJST 17 Bedrijfsgegevens Inspectielocatie Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactpersoon Functie contactpersoon Hoofdcategorie Locatiecategorie fabriek food vlees Medewerker Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Oost Bezoekdetails Datum bezoek Nummer controleur Begintijd Bezoekreden :15 A/AL inspectie Inspectielijst Lijst Geldig vanaf OT A"5" I&H industriële bedrijven Algemeen I&U Soort bedrijf I activiteiten Vraag 1 Vindt de inspectie plaats in het kader van 1. erkenningverlening of van 2. erkenningonderhoud? 2 Vraag 2 liiliildt het EG nummer van het bedrijf: Vraag 3 Welke erkenning heeft deze slachterij? Geen slachterij, Vraag 4 Welke overige erkenning(en) heeft dit bedrijf? Uitsnijderij pluimvee,separatorvlees, Vraag 5 Welke overige erkenning(en) heeft dit bedrijf? Koel- en vrieshuis,verwerkingsbedrijf dierlijke vetten/kanen, Vraag 6 Hoeveel inspectielijsten heeft u ingevuld tijdens deze volledige inspectie? 5 *Algemene bedrijfsruimten Vraag 7 Indeling, ontwerp, constructie, ligging en afmetingen van ruimtes voor levensmiddelen Vraag 8 Toiletten Vraag 9 Wasbakken Vraag 10 Luchtverversing OT A"5" I&H industriële 25-okt-2010 Blz. 1

33 INSPECTIELIJST (vervolg) 17 Vraag 11 Sanitaire installaties Vraag 12 Verlichting Vraag 13 Afvoervoorzieningen Vraag 14 Omkleedvoorzieningen Vraag 15 Opslag R&O middelen *Ruimten voor bereiding, behandeling of verwerking Vraag 16 Ontwerp en inrichting van ruimten waar levens-middelen worden bereid, behandeld of verwerkt Vraag 17 Vloeroppervlakken Vraag 18 Muuroppervlakken Vraag 19 Plafonds Vraag 20 Ramen en andere openingen Vraag 21 Deuren Vraag 22 Oppervlakken Vraag 23 Schoonmaken, ontsmetten en opslaan Vraag 24 Wassen van levensmiddelen *Intern en extern vervoer Vraag 25 Vervoermiddelen en/of recipiënten Vraag 26 Bewaking temperatuur *Uitrusting Vraag 27 Artikelen, uitrustingsstuk-ken en apparatuur die met voedsel in aanraking komen OT A"5" I&H industriële 25-okt-2010 Blz. 2

34 INSPECTIELIJST (vervolg) 17 Vraag 28 Passende controlemiddelen *Levensmiddelenafval Vraag 29 Afvalcontainers Vraag 30 Opslag van afval *Watervoorziening Vraag 31 Toelichting Drinkwater niet - De exploitant van het levensmiddelenbedrijf on niet aantonen, dat het bronwater dat in het bedrijf werd gebruikt, van drinkwaterkwaliteit was. Op de u1 s ag van wateronderzoek, dat werd getoond, waren niet alle parameters betreffende de minimumkwaliteitseisen van dat het wateronderzoek had uitgevoerd, was het laboratorium van het bedrijf Dat is een bedrijf dat koelwatersystemen beheert, en hun laboratorium was niet toegerust, noch geaccrediteerd om onderzoek te doen naar drinkwater. Normen: g) "drinkwater'': water dat voldoet aan de minimumvereisten inzake voor menselijke consumptie bestemd water die zijn vastgesteld bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water {artikel 1, onder g, van de Verordening (EG) nr. 852/2004} a) Drinkwater moet in voldoende hoeveelheden voor handen zijn en worden gebruikt wanneer moet worden gewaarborgd dat de levensmiddelen niet worden verontreinigd. {Bijlage 11, Hoofdstuk VIl, lid 1, onder a van de Verordening (EG) nr. 852/2004} 1. voor menselijke consumptie bestemd water: a) al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding of andere huishoudelijke doeleinden, ongeacht de herkomst en of het water wordt geleverd via een distributienet, uit een tankschip of tankauto, of in flessen of verpakkingen; b) al het water dat in enig levensmiddelenbedrijfwordt gebruikt voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten of stoffen, tenzij de bevoegde nationale autoriteiten ervan overtuigd zijn dat de kwaliteit van het water de gezondheid van de levensmiddelen als eindproduct niet kan aantasten. {artikel 2, lid 1, onder a en b van de Richtlijn 98-83} Vraag 32 Niet-drinkbaar water *Bepalingen van toepassing op levensmiddelen Vraag 33 Grondstoffen en ingrediënten Vraag 34 Temperatuurbeheersing Vraag 35 Gevaarlijke/oneetbare substanties *Voorschriften onmiddel. verpak. en verpak. van levensmiddln Vraag 36 Opslag onmiddellijke verpakkingen Vraag 37 Reiniging & ontsmetting OT A"5" I&H industriële 25-okt-2010 Blz. 3

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees.

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees. Infoblad 86 Separatorvlees Van: NVWA Datum: 25 februari 2015 Doel infoblad Voor de productie en etikettering van separatorvlees bestaat er Europese wetgeving. In de praktijk is er nog sprake van een aantal

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen

Toelatingsvoorwaarden voor slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen Toelatingsvoorwaarden voor slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen Bijlage III, 2.5 bij het koninklijk besluit van 16.01.06 tot vaststelling van de modaliteiten

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen.

Erkenningsvoorwaarden voor slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen. Erkenningsvoorwaarden voor slachten door de producent op de plaats van productie van pluimvee en lagomorfen. Bijlage II.1.1.3. bij het koninklijk besluit van 16.01.06 tot vaststelling van de modaliteiten

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/01/2014

Gearchiveerd op 02/01/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2470 Detailhandel (met verwerking) : Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2470]

Nadere informatie

Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2004 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Slacht- en keuringsverordening

Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2004 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Slacht- en keuringsverordening Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2004 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Slacht- en keuringsverordening (AB 1996 no. GT 4) Citeertitel: Regeling eisen slagerijen Vindplaats

Nadere informatie

1 Infrastructuurvoorwaarden 2 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 2

1 Infrastructuurvoorwaarden 2 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 2 DETAILHANDEL IN LEVENSMIDDELEN 1 Infrastructuurvoorwaarden 2 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 2 1.1.1 Algemene eisen voor bedrijfsruimten voor levensmiddelen (andere dan vermeld in punt 1.1.2) 2 1.1.2

Nadere informatie

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID KBBL Kenniscentrum organiseert: WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID Open inschrijvingen, voorjaar 2007 Workshop Levensmiddelen Etikettering & Allergenen Leergang voor alle levensmiddelen bedrijven

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

INRICHTINGEN VOOR DE BEHANDELING VAN MAGEN, DARMEN EN BLAZEN 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 2 2. UITRUSTINGSVOORWAARDEN 3

INRICHTINGEN VOOR DE BEHANDELING VAN MAGEN, DARMEN EN BLAZEN 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 2 2. UITRUSTINGSVOORWAARDEN 3 INRICHTINGEN VOOR DE BEHANDELING VAN MAGEN, DARMEN EN BLAZEN 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN 2 1.1. VERORDENING (EG) NR. 852/2004 2 1.2. KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 2005 BETREFFENDE LEVENSMIDDELENHYGIËNE

Nadere informatie

Huisverkoop van vlees en biologische zuivel

Huisverkoop van vlees en biologische zuivel . Huisverkoop van vlees en biologische zuivel Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT04H008-3 Januari 2005 OT04H008-3 20-1-2005 pagina 1 van 7 INHOUD SAMENVATTING... 3 SUMMARY...

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012

KONIJNENSLACHTERIJ/ UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 15-11-2012 Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachten: Controle op slachthuis Personeel BLKSAP01 IKB certificaat Jaarlijks wordt het bedrijf

Nadere informatie

DIS 2327 Groothandel: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2327] v2

DIS 2327 Groothandel: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2327] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 227 Groothandel: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [227] v2 C : conform NC :

Nadere informatie

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4. Belangrijkste wijzigingen IFS Versie 5 tov versie 4 IFS Versie 5 03/01/2008 1/9 1. Algemene wijzigingen 1.1 Auditfrequentie 1.2 Audit scope 1.3 Niveau van de vereisten 1.4 KO 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

1. Infrastructuurvoorwaarden 4 1.1. Verordening (EG) nr. 852/2004 4

1. Infrastructuurvoorwaarden 4 1.1. Verordening (EG) nr. 852/2004 4 INRICHTINGEN DIE COLLAGEEN VERVAARDIGEN 1. Infrastructuurvoorwaarden 4 1.1. Verordening (EG) nr. 852/2004 4 1.2. Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne 4 1.3. Koninklijk

Nadere informatie

Inrichtingen waar melk wordt voorverpakt of verwerkt op het productiebedrijf. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN... 3 1.1. Verordening (EG) 852/2004...

Inrichtingen waar melk wordt voorverpakt of verwerkt op het productiebedrijf. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN... 3 1.1. Verordening (EG) 852/2004... Inrichtingen waar melk wordt voorverpakt of verwerkt op het productiebedrijf INHOUD 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN... 3 1.1. Verordening (EG) 852/2004... 3 1.1.1. Algemene eisen voor bedrijfsruimten voor

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83

22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 22.12.2005 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 338/83 VERORDENING (EG) Nr. 2076/2005 VAN DE COMMISSIE van 5 december 2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER

VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VARKENSSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER Normen voor varkensslachterij / uitsnijderij / verwerker Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. =

Nadere informatie

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011

KALVERSLACHTERIJ / UITSNIJDERIJ / VERWERKER VERSIE 16-11-2011 Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Versie 1 Slachterij Personeel BLKSAP01 IKB certificaat

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende het verzamelen van eieren van leghennen in het slachthuis met het oog op de valorisatie ervan door de fabrikanten van

Nadere informatie

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3 Documentatie Implementatie Besluit Na corr. Actie Volgnummer PB 03 - CL 16 - REV 2-2008 - 1/8 SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen voor pluimvee, lagomorfen en loopvogels.

Erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen voor pluimvee, lagomorfen en loopvogels. Erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen voor pluimvee, lagomorfen en loopvogels. Bijlage II.1.1.1. bij het koninklijk besluit van 16.01.06 tot vaststelling van de modaliteiten van de erkenningen, toelatingen

Nadere informatie

Voedselveiligheid. voor dummies. Dirk Lemaître Nutritionist KHLeuven

Voedselveiligheid. voor dummies. Dirk Lemaître Nutritionist KHLeuven Voedselveiligheid voor dummies Dirk Lemaître Nutritionist KHLeuven Toelating, registratie, erkenning, vergunning afgeleverd door FAVV (KB 16 JANUARI 2006) Toelating Bedoeld voor bakker, beenhouwer, restaurant,

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4 C : conform

Nadere informatie

DIS 2432: Drankgelegenheid (geregistreerd): Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2432] v3

DIS 2432: Drankgelegenheid (geregistreerd): Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2432] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 242: Drankgelegenheid (geregistreerd): Infrastructuur, inrichting en hygiëne [242]

Nadere informatie

VISSERIJVAARTUIGEN. Plaatscode: PL61 Activiteitencode: AC57 Productcode: PR132. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN: verordening (EG) nr. 853/2004.

VISSERIJVAARTUIGEN. Plaatscode: PL61 Activiteitencode: AC57 Productcode: PR132. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN: verordening (EG) nr. 853/2004. VISSERIJVAARTUIGEN. Bijlage III.3.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Contact info@vwa.nl 65 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2289] v7

DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2289] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en

Nadere informatie

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp General Food Law T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU d.d. 25 en 27 januari 2005 Anneke van de Kamp Afdelingshoofd Voedsel en Voeding Hoofdproductschap Akkerbouw Inhoud Wat

Nadere informatie

Controlerapport van de laatste missie

Controlerapport van de laatste missie Controlerapport van de laatste missie Identificatie operator 2133993070 Naam operator Aan tafel bij Luc Bellings Missienummer 2551/12/099779 Datum 05/10/2012 Type Reden Resultaat Checklist Versie Titel

Nadere informatie

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 C : conform

Nadere informatie

DETAILHANDEL IN LEVENSMIDDELEN

DETAILHANDEL IN LEVENSMIDDELEN DETAILHANDEL IN LEVENSMIDDELEN 1 Infrastructuurvoorwaarden 3 1.1 Verordening (EG) nr. 852/2004 3 1.1.1 Algemene eisen voor bedrijfsruimten voor levensmiddelen (andere dan vermeld in punt 1.1.2) 3 1.1.2

Nadere informatie

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van:

Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: IB.KR.12 I. EXPORTMOGELIJKHEDEN Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt VII vermelde certificaten - naar Zuid-Korea van: - varkensvlees (vers; gehakt; vleesbereiding; verhitte

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en voor tweehoevig gekweekt wild. 1

Erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en voor tweehoevig gekweekt wild. 1 Erkenningsvoorwaarden voor slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en voor tweehoevig gekweekt wild. 1 Bijlage II.1.1.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling

Nadere informatie

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.:

Nadere informatie

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 1994, nr. DGVgz/VVP/L942587, Stcrt. 245

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 1994, nr. DGVgz/VVP/L942587, Stcrt. 245 REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 1994, nr. DGVgz/VVP/L942587, Stcrt. 245 1 (Warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen), zoals laatstelijk gewijzigd bij regeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 december 2005 Rapportnummer: 2005/385

Rapport. Datum: 12 december 2005 Rapportnummer: 2005/385 Rapport Datum: 12 december 2005 Rapportnummer: 2005/385 2 Klacht Verzoekers klagen over een gedraging van een met name genoemde ambtenaar van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van het Ministerie van

Nadere informatie

code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10

code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10 code versie 03 ingangsdatum 01-10-2014 pag. 1 van 10 versie datum toelichting 0.1 04-02-2014 Nieuw document 0.2 15-08-2014 Gewijzigde wetgeving 1152/2009 en 91/2013 worden vervangen door de 884/2014 en

Nadere informatie

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1

Algemene Informatie M-Controle Frequentie Reduced Checks (ALIM06) 29 December 2015 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie schrijft voor met welke frequentie de NVWA de materiële controle moet uitvoeren van partijen met oorsprong en herkomst een derde land, die worden aangeboden bij een Nederlandse

Nadere informatie

Controlerapport van de laatste missie

Controlerapport van de laatste missie Controlerapport van de laatste missie Identificatie operator 2197224204 Naam operator OTELFOX Missienummer 2174/13/109388 Datum 31/10/2013 Type Reden Resultaat Checklist Versie Titel Rookverbod Opvolgingscontrole

Nadere informatie

Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie

Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie Statiestraat 164 B-2600 Berchem-Antwerpen +32 3 287 37 60 +32 3 287 37 61 www.tuv-nord-integra.com info@tuv-nord-integra.com BE 0465 666 712 Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie

Nadere informatie

TOELICHTING HYGIËNEPAKKET LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ

TOELICHTING HYGIËNEPAKKET LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ 1 TOELICHTING HYGIËNEPAKKET LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ Inhoud: 1 Algemeen 2 Administratie 3 Diervoeders 4 Diergeneesmiddelen 5 Diergezondheid 6 Huisvesting 7 Ongediertebestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen

Nadere informatie

Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis. 04.02.11 Overlegplatform DBP. Lies Clarysse

Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis. 04.02.11 Overlegplatform DBP. Lies Clarysse Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis Wat wijzigt er voor mestverwerkers vanaf 4 maart 2011 04.02.11 Overlegplatform DBP Lies Clarysse 16-2-2011 februari 2011 1 0. Comitologie (belangrijke artikels) Opmerking:

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/06/2011

Gearchiveerd op 09/06/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 228 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden [228] v4 C : conform

Nadere informatie

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0. % van de niet-conformiteiten : 0 % Ongunstig minor : 0 Ongunstig major : 0 waarvan 0 met *

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0. % van de niet-conformiteiten : 0 % Ongunstig minor : 0 Ongunstig major : 0 waarvan 0 met * Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 227 Groothandel: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [227] v5 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften verzamelcentra Norm 01 01a AANVOERMOGELIJKHEDEN Voorafgaand aan de aanvoer dient een blokperiode te worden aangevraagd voor ofwel

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 991 Voedselveiligheid Nr. 424 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014 Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie Datum februari 2014 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Documentatiecontrole

Nadere informatie

Ongekoelde presentatie

Ongekoelde presentatie Ongekoelde presentatie Een klant die ziek wordt van een heerlijke rijstevlaai of een pizzabroodje u moet er niet aan denken. Om risico s voor de volksgezondheid te voorkomen, mogen bederfelijke producten

Nadere informatie

Checklist salmonellabestrijding versie 1.0

Checklist salmonellabestrijding versie 1.0 Totale score% (max. 100 %) 0 Aantal lichte non-conformiteiten = Y 0 Aantal zware non-conformiteiten = O 0 Aantal kritieke non-conformiteiten = R 0 Aantal conformiteiten = G 0 Vragen diervoeder als gevolg

Nadere informatie

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES Export van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES datum presentatie: 21 april 2010 Johan Standaert Sibylle Verplaetse INHOUD SITUERING WETGEVING: Verordening (EG) 1774/2002: Algemene voorwaarden Bijzondere

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,,

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, 2015,, AMBTELIJK CONCEPT Besluit van houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabakswet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie

Nadere informatie

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte.

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Separatorvlees van gevogelte 02 07 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.ZA.03.01 Titel van het certificaat Veterinair

Nadere informatie

Total Food Care Trainingen 2013-2014 Cursus Hygiëne en voedselveiligheid (non food industrie - verpakkingen levensmiddelen)

Total Food Care Trainingen 2013-2014 Cursus Hygiëne en voedselveiligheid (non food industrie - verpakkingen levensmiddelen) 1 Ir. M.A.N. van der Veen Food Quality Plus Statenhof 19 4463 TV Goes 0113 563917 informatie@fqp.nl http://www.haccppagina.nl http://www.fqp.nl november 2013, Copyright Food Quality Plus Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba

Gezondheidscertificaat voor de export van pluimvee- en kalkoenvlees en separatorvlees naar de Republiek Cuba I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Pluimveevlees 0207 020890 II. Europees certificaat Type certificaat EX.VTP.CU.01.02 Titel van het certificaat Gezondheidscertificaat voor de export

Nadere informatie

In uw brief van 28 januari 2008 met uw kenmerk 267920 schrijft u het volgende;

In uw brief van 28 januari 2008 met uw kenmerk 267920 schrijft u het volgende; Ingevolge artikel 59 van de WRO worden overtredingen van voorschriften, die deel uitmaken van een bestemmingsplan voor zover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit is aangeduid, gestraft met

Nadere informatie

Vrijmarkten, braderieën en andere evenementen

Vrijmarkten, braderieën en andere evenementen Vrijmarkten, braderieën en andere evenementen informatieblad 75 / 19 april 2012 Dit infoblad is bedoeld voor deelnemers aan (vrij)markten, braderieën en andere evenementen. Algemeen Aan het produceren,

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben?

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Juni 2014 01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Het is een Europese verplichting, dat alle eenhoevigen ( paard, pony, ezel of zebra) een paspoort moeten hebben waarmee zij te identificeren zijn.

Nadere informatie

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

DIS 2271 Melkkeuken: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2271] v4

DIS 2271 Melkkeuken: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2271] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2271 Melkkeuken: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2271] v4 C : conform NC :

Nadere informatie

Traceability van rundvlees in de detailhandel. Voedsel en Waren Autoriteit

Traceability van rundvlees in de detailhandel. Voedsel en Waren Autoriteit Traceability van rundvlees in de detailhandel Voedsel en Waren Autoriteit Projectnummer OT04H002.3 April 2005 INHOUD SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...4 2. WERKWIJZE...4 2.1. DOEL... 4 2.2 BEGRENZING...

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij PB 07 FAQ (G-026) REV 2 2009-1/16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Informatiepakket Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Als u in de EU een cosmetisch product op de markt wilt brengen, moet u voldoen aan strenge regels. Die wettelijke regels zorgen dat

Nadere informatie

FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 22 DECEMBER 2005 Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong II, Koning der Belgen, Aan allen die nu

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

Leveranciersvragenlijst

Leveranciersvragenlijst Pagina : 1 van 5 Ten behoeve van ons Kwaliteit Management Systeem (HACCP), en de borging van de voedselveiligheid binnen ons bedrijf, verzoeken wij u onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Enkele tips om op kamp voedselnarigheden te vermijden. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Enkele tips om op kamp voedselnarigheden te vermijden. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen BEDERF JE KAMP NIET! Enkele tips om op kamp voedselnarigheden te vermijden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen BEDERF JE KAMP NIET! HONGER... HONGER... Een vaak gehoord woord wanneer

Nadere informatie

Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan

Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan Europese Commissie WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE inzake de uitleg van een aantal bepalingen over flexibiliteit in het hygiënepakket Veelgestelde vragen Richtsnoeren voor exploitanten van

Nadere informatie

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Registratieverplichting Ieder bedrijf dat bij wege van bedrijf scharrelkippenvlees verhandelt

Nadere informatie

Alkyon Hydraulic Consultancy & Research

Alkyon Hydraulic Consultancy & Research bezoekadres Voorsterweg 28 8316 PT Marknesse postadres Postbus 248 8300 AE Emmeloord e-mail info@alkyon.nl internet http://www.alkyon.nl Mw. Centrale Handhaving Dierproeven VWA Noord west Hooge Kadijk

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij PB 07 FAQ (G-026) REV 3 2009-1/16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Inzake : Bezwaar tegen besluit op WOB-verzoek foodwatch inzake met miltvuur besmet vlees BEZWAARSCHRIFT

Inzake : Bezwaar tegen besluit op WOB-verzoek foodwatch inzake met miltvuur besmet vlees BEZWAARSCHRIFT Aangetekend met bevestiging van ontvangst Staatssecretaris van Economische Zaken p/a Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Juridische Zaken Postbus 40219 8004 DE ZWOLLE Marijn Kingma Advocaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P Lichtenvoorde, juni 2015 W. Warmerdam, sectormanager Wlz 1 Status Beleidsnotitie Auteur(s) Voedselveiligheid/Haccp W. Warmerdam, sectormanager

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

Food Safety and Inspection Service

Food Safety and Inspection Service Veterinary Certificate for Meat Preparations intended for Consignment to the European Community Netherlands Version : Deel I: Gegevens betreffende de zending I.1 Verzender I.2 I.3 Bevoegde centrale autoriteit

Nadere informatie

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten

Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Handleiding intracommunautair handelsverkeer van dierlijke bijproducten Voor het grensoverschrijdende transport van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (DBP) gelden de voorwaarden

Nadere informatie

Besluit van 10 december 1992, houdende vaststelling van het warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

Besluit van 10 december 1992, houdende vaststelling van het warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen (Tekst geldend op: 17-06-2004) Besluit van 10 december 1992, houdende vaststelling van het warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending

Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending Certificaat voor de intracommunautaire handel Deel I: Informatie betreffende de aangeboden zending I.1 Verzender I.2 Referentienummer certificaat I.2.a. Locaal referentienummmer: I.3 Bevoegde centrale

Nadere informatie

U vint ook in bijlage het gunstige advies van de Hoge Gezondheidsraad. Gelieve de opmerkingen in verband met de bijsluiter rekening te houden.

U vint ook in bijlage het gunstige advies van de Hoge Gezondheidsraad. Gelieve de opmerkingen in verband met de bijsluiter rekening te houden. Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 0000363/002//7250 Telefoon Onthaal: 02/524.95.83 Fax

Nadere informatie

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw,

Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid Aan geadresseerde uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2004/2884 8-10-2004 onderwerp doorkiesnummer bijlagen Kaderwet diervoeders. (TRC 2004/7011) 3785633

Nadere informatie

Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Bolfo Fleegard Spray

Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Bolfo Fleegard Spray Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2009/1111/

Nadere informatie