Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders"

Transcriptie

1 Management development Het ontwikkelen van toekomstig leiders

2 Management development Weet u wie de aanstormende leiderschapstalenten in uw organisatie zijn? En koestert u deze talenten wel genoeg? Uw jonge medewerkers zijn tenslotte de leiders van de toekomst. Maatwerk Management Development is per definitie maatwerk. Zo denken wij er tenminste over. Want iedere organisatie is toch fundamenteel anders? Wij ontwerpen daarom graag samen met u ontwikkelingstrajecten die bijdragen aan uw strategische organisatiedoelstellingen. MD-Traject Met een Management Developmenttraject van Ludens geeft u ze de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Een goed MD-traject heeft directe voordelen voor uw organisatie. In onze trajecten begeleiden we medewerkers namelijk niet alleen effectief bij hun individuele ontwikkeling, maar ook bij het behalen van uw organisatiedoelen. Daarnaast kunt u met een MD-traject actief bouwen aan toekomstige sleutelposities in uw organisatie. En, last but not least : u vergroot er de aantrekkingskracht van uw organisatie op nieuw talent mee. Een MD-traject van Ludens is dus altijd uniek. Wel mag u ervan uitgaan dat een traject van ons de volgende eigenschappen heeft: een goede mix van training, coaching, intervisie en persoonlijke begeleiding; een doorlopende rode draad; jaarlijkse evaluatiemomenten; aansluiting bij actuele organisatievraagstukken. Ludens Talentontwikkeling 3

3 Doelstellingen Een MD-traject brengt uw organisatie op verschillende manieren verder. U kunt in elk geval bij ons terecht als u zich in een van onderstaande doelstellingen herkent. U wilt bijvoorbeeld: binnen uw organisatie talent opleiden voor beginnende of zwaardere managementfuncties; een gemeenschappelijke visie ontwikkelen om de belangrijkste organisatievraagstukken aan te pakken; een netwerk van jonge en ambitieuze leidinggevenden in de organisatie creëren, waardoor het nieuwe leiderschap elkaar versterkt en minder snel vastloopt; de positie en de plek van de jonge leidinggevenden versterken; talent binden en prikkelen. Daarnaast levert een goed MD-traject managers die werken volgens nieuwe cultuurwaarden en is het programma gericht op het verwezenlijken van de strategische doelstellingen van de organisatie. Op deze manier ontstaat een kritische massa van managers die de organisatie naar de beoogde koers sturen en anderen daarin op sleeptouw nemen. Ondersteunen van de gewenste cultuur Groei professionaliteit medewerkers Ondersteunen strategie organisatie Uitgangspunten Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij het ontwerp van een MD-traject: Praktijkgericht Betrokken leidinggevenden Gericht op zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling Generatie Y-vriendelijk Vanuit de organisatie gedacht Een goed MD-traject draagt bij aan de ontwikkeling van zowel de persoon als de organisatie. In onze trajecten passen de deelnemers het geleerde direct in de praktijk toe. Daarom blijven we dicht bij het werk en gaan we uit van cases en situaties uit de dagelijkse praktijk. Een MD-traject heeft meer effect als de direct leidinggevende van de deelnemer betrokken is. Daarom geven we leidinggevenden altijd een belangrijke rol in onze trajecten. Professionele en persoonlijke ontwikkeling gaan wat ons betreft hand in hand. Want bij authentieke leiders is de missie als leidinggevende sterk verweven met de opvattingen en drijfveren van de persoon zelf. In onze trajecten sluiten we aan bij de belevingswereld van generatie Y doordat we: gebruikmaken van social media en moderne communicatietechnieken; veel zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemers vragen; gericht zijn op zelfontplooiing en authenticiteit. We ontwerpen een MD-traject altijd in nauwe samenwerking met de organisatie zelf. Daardoor past het traject bij de organisatie en klinkt de eigen organisatie-identiteit in alle facetten van het traject door. Jonge medewerkers dringen er bij hun leidinggevende op aan om te mogen deelnemen aan dit programma. Arne Karte, Programma Manager MD Tata Steel 4 Ludens Talentontwikkeling 5

4 Werkwijze Samen met de klant resultaatgerichte trajecten ontwerpen is wat wij het liefste doen. Daarbij denken we voortdurend na over manieren om het rendement van training en opleiding te verhogen. De praktijk is daarbij altijd de basis. Van daaruit werken we aan groei en ontwikkeling, direct toepasbaar in het werk. als ze achtereenvolgens ervaren, reflecteren, conceptualiseren en experimenteren. Wij vertalen dit in onze trajecten naar drie verschillende leeractiviteiten: feedback-on-the-job; training, coaching en intervisie; competentiecaroussel. De leercyclus van Kolb is ons opleidingskundige uitgangspunt. Kolb gaat ervan uit dat mensen alleen effectief en duurzaam leren Experimenteren Ervaren Werkvloer Wakker competentiecaroussel Feedbackon-the-job [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-der, -st), niet slapend; waakzaam, uitgeslapen, alert; sterk, moedig; lustig, vrolijk; iets - (krachtig, met ijver) doorzetten; Conceptualiseren training, coaching en intervisie; Reflecteren 6 Ludens Talentontwikkeling 7

5 Feedback on the job Ontwikkeling gebeurt vooral op de werkvloer. De persoonlijk thematiek die in de trainingssessie naar voren is gekomen komt in de praktijk natuurlijk terug. Gedurende een ochtend of middag loopt de trainer mee tijdens het werk van de deelnemer. Hij observeert de contactmomenten van de leidinggevende met zijn medewerkers. Wat is sterk? Waar zit ruimte voor verbetering? Welke patronen worden zichtbaar en hoe organiseert hij zijn dag? De trainer bespreekt zijn observaties en adviezen na afloop met de deelnemer. Training, coaching en intervisie Training is een klassiek onderdeel van een opleidingstraject. Deelnemers leren in groepssessies van en met elkaar, delen hun verhaal en versterken hun netwerk. De trainer maakt diverse concepten en modellen snel praktisch door theoretische inleidingen te geven en korte stukken theorie aan te bieden. Ook hierbij is het credo: je leert vooral door te doen. Naast training zijn coaching en intervisie belangrijke onderdelen van het traject. Deelnemers leren daardoor zowel binnen de grote groep, als met een klein aantal collega s en individueel. Authenticiteit als basis Leiderschap ontwikkel je op verschillende niveaus. Bij het ontwerpen van onze MD-trajecten houden we dan ook altijd het ontwikkelingsmodel van Bateson in ons achterhoofd. We zorgen ervoor dat de jonge leidinggevende zich gedurende het traject op alle niveaus ontwikkelt. Hij groeit in persoonlijkheid doordat er verbinding is tussen de verschillende niveaus. Want hoe meer het leiderschap voortkomt uit een innerlijke overtuiging en in lijn is met de eigen identiteit, hoe congruenter en authentieker de leider is. Om die reden stimuleren we elke deelnemer zijn autonomie en zelfsturing te ontwikkelen. Dat doen we door hem vragen te stellen als: wat wil je, waar sta je voor en welke verantwoordelijkheid neem je? Afb Ontwikkelingsmodel van Bateson Missie Identiteit Overtuigingen Vaardigheden Gedrag Omgeving Competentiecaroussel Iedere deelnemer heeft zijn eigen ontwikkelingsroute. Voor een gedeelte komt deze route overeen met die van andere deelnemers, maar ieder heeft ook zijn individuele ontwikkelpunten. Daarom werken we met competentieontwikkeling op maat in onze competentiecaroussel. Trainers en acteurs creëren extra leermomenten, waarin elke deelnemer zijn eigen competenties aanscherpt en experimenteert met gedrag en situaties. In aparte ruimtes bieden we korte workshops, clinics en coachingsgesprekken aan. We stellen de inhoud hiervan samen aan de hand van de behoefte van de deelnemers en het inzicht van de trainers. Het traject heeft onze verwachtingen overtroffen. Iedere deelnemer heeft op zijn persoonlijke ontwikkelpunten enorme stappen gemaakt Robbert Visser, Managing Partner Expand Online 8 Ludens Talentontwikkeling 9

6 Match In de ontwerpfase van een MD-traject brengen we eerst de kenmerken en behoeften van de organisatie en de deelnemers in kaart. Die inzichten vertalen we vervolgens naar een programma dat gericht bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Natuurlijk wilt u een zo groot mogelijk rendement halen met het traject. Daarom streven we naar de beste match tussen de doelstellingen en de doelgroep. Dit betekent dat we bij het ontwerp van het traject onderscheid aanbrengen in: focus op resultaat op korte termijn of lange termijn; focus op operationele of strategische doelstellingen; eigenschappen van deelnemers: hebben ze bijvoorbeeld specialistische of juist generalistische kwaliteiten? Trainers Trainers hebben natuurlijk ieder hun eigen stijl, maar van Ludenstrainers mag u in elk geval verwachten dat ze: voor een veilige en uitdagende leeromgeving zorgen; dat wat aan de orde is meenemen in het leerproces; flexibel zijn, maar de rode draad en de doelen nooit uit het oog verliezen; open en respectvol feedback geven aan deelnemers over hun gedrag en het effect daarvan; stimuleren en prikkelen, maar daarbij steeds aansluiten bij het leerproces van de deelnemer; het uitgangspunt hanteren dat iedere deelnemer uiteindelijk verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. durf 1) Aplomb 2) Bluf 3) Branie 4) Bravoure 5) Gewaagdheid 6) Heldenmoed 7) Kloekheid 8) Lef 9) Moed 10) Onverschrokkenheid Ludens was de betrouwbare partner die ik zocht Japke Keesmaat, programma-manager Management Development Adecco 10 Ludens Talentontwikkeling 11

7 INTAKE GESPREK Opzet Onze MD-trajecten bestaan over het algemeen uit de volgende drie hoofdbestanddelen: 1. Inhoudelijke modules van de organisatie zelf. Denk hierbij aan informatie over producten of diensten. Ook kunnen de deelnemers in deze modules specifieke vakinhoudelijke vaardigheden leren. 2. Projecten die de jonge leidinggevende initieert en/of leidt gedurende het traject. 3. Modules en begeleiding van Ludens. Denk hierbij aan intervisie, coaching, groepsbijeenkomsten en feedback-on-the-job. In principe kunnen we bijna alle onderwerpen en thema s die u wenst in een MD-traject opnemen. Leercontract Het traject start voor de deelnemer met een leercontract dat hij met zijn manager en de trainer sluit. Dit zorgt voor focus en betrokkenheid. De trainer houdt het contract top-of-mind door hierover gedurende het traject steeds met de deelnemer in gesprek te blijven. Leading trainer We zetten een leading trainer in om de ontwikkeling van de deelnemers goed te kunnen volgen en zorg te dragen voor een goede verbinding tussen de inhoudsblokken en de persoonlijke vaardigheidsblokken. Deze trainer verzorgt een aantal modules en zorgt voor een goede overdracht van de inhoudsblokken. Verder fungeert hij als programmamanager, voert hij de intakes en coachingsgesprekken en begeleidt hij de intervisiebijeenkomsten. 1. IK & MEZELF MOD 1 PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MOD 2 VISIEONTWIKKELING MOD 3 COMPETENTIECARROUSEL 3. IK & DE ORGANISATIE BEGELEIDE INTERVISIE INTERVISIE GROEP / BUDDY BEGELEIDING MANAGER / MENTOR OPDRACHTEN / VODCASTS ONLINE PORTAL 2. IK & DE ANDER MOD 1 BËINVLOEDEN EN INSPIREREN MOD 2 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN MOD 3 LEIDERSCHAPSGAME ONLINE PORTAL Programma Elk MD-traject is toegesneden op de behoeften van de organisatie. Vanzelfsprekend zijn er daardoor grote verschillen tussen trajecten. Hierna volgt een schematisch overzicht waarin u ziet hoe een programma voor jonge leidinggevenden er op hoofdlijnen uit kan zien. MOD 1 BOUWEN AAN JE TEAM MOD 2 VORMGEVEN AAN VERANDERING MOD 3 INTEGRATIE DRIEGESPREK MET TRAINER EN MANAGER OPDRACHTEN / VODCASTS BEGELEIDING MANAGER / MENTOR INTERVISIE GROEP / BUDDY COACHINGSGESPREK 12 Ludens Talentontwikkeling 13

8 Authentiek (bn.; -er, -st) [Gr. authentikos (de eerste oorzaak betreffend, uit de eerste hand)], 1 eigenhandig geschreven of gemaakt, niet vervalst, syn. echt, betrouwbaar, origineel 14 Ludens Talentontwikkeling 15

9 Generatie Y Wat is generatie Y precies? Kijkt u eens naar de twintigers en dertigers in uw organisatie, dus naar de werknemers die geboren zijn tussen grofweg 1975 en Net als elke generatie, heeft deze generatie specifieke kenmerken en een eigen manier van werken. Generatie Y is een bijzondere generatie met veel potentie. Mensen van deze generatie zijn aan de ene kant gehecht aan vrijheid en de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Aan de andere kant zoeken zij verbondenheid en willen zij een zinvolle bijdrage leveren. Authenticiteit en gelijkwaardigheid zijn belangrijke waarden voor hen. Ze zijn ongeduldig, ambitieus en streven snelle groei na. Authenticiteit en verantwoordelijkheid Bent u zich als organisatie voldoende bewust van de ambities van uw generatie Y ers? Zij stippelen het liefst hun eigen pad uit en ambiëren relevant werk waarin ze hun passie kwijt kunnen. Ook willen ze zichzelf ontplooien en vooral authentiek zijn. Velen spelen dan ook met de gedachte om ooit zelf ondernemer te worden. Speelt u als organisatie voldoende in op die behoeften? Maakt u ondernemerschap bijvoorbeeld mogelijk binnen uw organisatie? U behoudt uw talentvolle generatie Y-werknemers alleen als u ze ruimte en vertrouwen geeft en hun inbreng erkent en waardeert. Onze MD-trajecten bevatten verschillende momenten waarop we de talenten stimuleren zich te profileren en zichzelf te laten zien. We doen daarvoor een beroep op hun creativiteit en lef. Bijvoorbeeld door ze spannende en uitdagende projecten aan te bieden of door praktijkopdrachten parallel te laten lopen aan het traject. Daarnaast begeleiden we hun leidinggevenden, zodat ook zij weten hoe zij hun jonge werknemers optimaal kunnen laten presteren. Ervarend leren en zelf het wiel uitvinden Generatie Y leert door te ervaren en uitgedaagd te worden. Stilstaan is geen optie. Dit geeft ze in de organisatie soms het stempel ongeduldig of snel verveeld. Daarnaast ontdekken werknemers uit deze generatie alles graag zelf en laten ze zich niet snel vertellen wat ze moeten doen en wat goed voor ze is. De samenwerking met Ludens versterkt onze strategie Lot Aarts, Manager Talent & Leadership Development, Schiphol Group Ook voor ons als trainingsbureau is het een uitdaging om het beste uit generatie Y te halen. We streven ernaar om trajecten te ontwerpen die spannend zijn en waarin de deelnemers veel ervaringen opdoen, zonder in de valkuil te stappen van vluchtige interventies met te veel entertainment. Daarom werken we met vormen als feedback-on-the-job, de competentiecarrousel en games. En blijven we altijd dicht op of zelfs in de praktijk. Maar we gaan in onze trajecten ook altijd op zoek naar een diepere laag. We stellen onze deelnemers steeds de vraag: Waarom doe je hoe je doet?. Want pas als je het antwoord op die vraagt kent, ligt de weg naar inzicht en persoonlijke effectiviteit open. 16 Ludens Talentontwikkeling 17

10 Online Portal Ook in onze leeromgeving sluiten we aan bij de wensen en verwachtingen van generatie Y. Werknemers uit deze generatie willen graag leren en zichzelf ontwikkelen, maar dan wel in een multimediale leeromgeving met gameachtige modules. Bovendien moeten theorie, opdrachten en discussies altijd online beschikbaar zijn, zodat ze die informatie kunnen raadplegen waar en wanneer het ze zelf het beste uitkomt. Wij maken dan ook gebruik van een digitale trainingsportal, multimediale leeropdrachten en games. Resultaat Wij helpen u graag om het talent van uw werknemers uit generatie Y optimaal tot zijn recht te laten komen. Met onze trajecten ontwikkelt u het talent van deze generatie en boeit en bindt u deze werknemers bovendien. Tot slot leert u ze zelf ook beter kennen. Onze MD-trajecten zijn gericht op de behoeften en belevingswereld van generatie Y. Daarom bevatten ze in elk geval: moderne werkvormen (games, competentiecaroussel, feedbacksessies etc.); een uitgebalanceerde combinatie van actie en reflectie; een moderne multimediale leeromgeving. Het resultaat? Zelfbewuste en eigen-gereide leiders van de toekomst die zichzelf durven zijn en vanuit een innerlijke motivatie inspireren, sturen en creëren. En zo een onderscheidende bijdrage leveren aan de strategische doelstellingen van hun organisatie. 18 Ludens Talentontwikkeling 19

11 Wie is Ludens Talentontwikkeling Ludens Talentontwikkeling BV is gespecialiseerd in training en coaching voor Young Professionals. Opgericht in 2008 door twee gedreven trainers is zij uitgegroeid tot een gedegen partner op het gebied van Management Development. leiderschap Onmisbaar element om ware veranderingen te realiseren. Kan op élk nivo en in elke functie getoond worden. Zij richt zich op het ontwerpen en uitvoeren van op maat gemaakte incompany trainingen en talentprogramma s. Op deze manier inspireren en begeleiden zij medewerkers om zich van goed naar bijzonder te ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat zij daadwerkelijk zaken gedaan krijgen en hun resultaten halen op een duurzame en onderscheidende manier. Ludens helpt organisaties om het beste uit hun talentvolle medewerkers te halen. Wij gaan daarbij ervan uit dat elk mens talentvol is en dus niet wordt. Als je verbinding maakt met het potentieel dat al in je is en van daaruit handelt, ben je op je best. Wij werken dus van zijn naar doen. Eerst ontdekken wie je bent en van daaruit vormgeven aan je verlangens en je missie. Dit is wezenlijk anders dan van alles doen en tot je nemen, in de hoop iets te worden. Ludens Talentontwikkeling 21

12 Ons team Ludens is een hecht netwerk van professionals met een passie voor leren en ontwikkelen. Onze trainers, coaches en acteurs hebben ieder hun eigen expertise en achtergrond. Wat ze gemeen hebben is het vermogen om aan te sluiten bij de belevingswereld van de deelnemers en ieder zijn eigen antwoorden te laten vinden. Scherp en betrokken, met veel oog voor het individu en de organisatie. 22

13 Bezoekadres Straatweg 19a 3603 CV Maarssen T +31 (0) E

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Natuurlijk leiderschap!

Natuurlijk leiderschap! Leiderschap Jaarprogramma Natuurlijk leiderschap! Een compleet leiderschapstraject Duurzaam en verantwoordelijk omgaan met jouw mensen Ervaring opdoen met Servant Leadership visie van Robert Greenleaf

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING PEOPLE INVESTMENT INDIVIDUELE TRAINING GROEPSSESSIES PERSOONLIJKE COACHING MENTORING COUNSELING SIMULATIE LEAD YOUR TEAM SUCCESSFULLY INTO THE FUTURE INDIVIDUELE TRAINING TELEFONISCHE SUPPORT PRAKTISCHE

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Leiderschap bij C1000

Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 in beeld Module 1: Persoonlijk leiderschap Module 2: Leidinggeven Ander (1op1) Module 3: Leidinggeven Team Module 4: Leiderschap verandering Module 1: Persoonlijk

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Leiderschap Cross Over!

Leiderschap Cross Over! Leiderschap Cross Over! Voor: Leidinggevenden en senior professionals (m/v) werkzaam in zakelijke en maatschappelijke dienstverlenende organisaties. Deelnemers zijn hoofden, directeuren, unit managers

Nadere informatie

Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical

Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical 1 Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical Welkom! De wereld verandert steeds sneller, alles en iedereen is meer en meer met elkaar verbonden een behoorlijke

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire 150 2491 AK Den Haag www.kunskapsskolan.nl info@kunskapsskolan.nl 1 1. Jouw gepersonaliseerde leren staat centraal! Je bent betrokken bij de ontwikkeling en invoering

Nadere informatie

EEN SYMFONIE CREËREN. werken in verbondenheid en vanuit eigen kracht

EEN SYMFONIE CREËREN. werken in verbondenheid en vanuit eigen kracht middle management program EEN SYMFONIE CREËREN werken in verbondenheid en vanuit eigen kracht Als Servant-Leader maak je jouw medewerkers bewust van de vrijheid om authentiek te durven en kunnen zijn.

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal MASTER COACH TALENTONTWIKKELING Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal 2 Inleiding In seizoen 2017/ 18 willen we starten met een tweejarig Master coach programma

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Het nieuwe leren Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Conclusies (I) Het Nederlandse begrip Het nieuwe leren is niet zo n bekend begrip, is vooral gefocused op onderwijs. Het nieuwe leren wordt vooral

Nadere informatie

TAMTOM TALENTNAVIGATIE

TAMTOM TALENTNAVIGATIE TAMTOM TALENTNAVIGATIE EEN INTEGRALE ZIENSWIJZE ERNST JAN REITSMA Talent. Wat je goed kan. Passie. Wat je graag doet. Aandacht voor Talentontwikkeling Gallup, Wiseman, de Leadership Council en vele anderen

Nadere informatie

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y GENERATIONS on the move BABYBOOMERS (1940-1955) In 2017: 62 77 jaar oud Senioren (60) GENERATIE X (1955-1970) In 2017: 47 62 jaar oud Leiders

Nadere informatie

Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe

Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe whitepaper Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken (HNW) is een hype. Ondersteund door nieuwe technologieën en een veranderend arbeidsethos is sociale innovatie

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

MASTER DEVELOPMENT Master Development Meesterschap in Vakmanschap

MASTER DEVELOPMENT Master Development Meesterschap in Vakmanschap Meesterschap in Vakmanschap De Galan Groep Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn Tel.: 035 69 48 000, Fax.: 035 69 48 200 E-mail: office@galangroep.nl 1 Herwaardering van het meesterschap in moderne

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

werkend leren Hoe faciliteer je leren in de praktijk volgens de principes van Training & Ontwikkeling

werkend leren Hoe faciliteer je leren in de praktijk volgens de principes van Training & Ontwikkeling werkend leren Hoe faciliteer je leren in de praktijk volgens de principes van 70-20-10 Training & Ontwikkeling Inhoud Inleiding Achtergrond Concept Conclusie De uitdaging: voortdurend leren De opmars van

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Leergang Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP - Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Er is veel meer dan voorheen het

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

Professionaliseren in de praktijk

Professionaliseren in de praktijk MPWR Professionaliseren in de praktijk Projectleiders die er toe doen! Professioneel projectmanagement MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan 40 3743 cd baarn

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT

MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De kracht van leiderschapsontwikkeling zit niet altijd in nieuwe inzichten,

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Training Verbindend Leiderschap

Training Verbindend Leiderschap Training Verbindend Leiderschap Voor vrouwen die leiding geven binnen de Medezeggenschap (of deze ambitie hebben) Het idee achter deze training is ontstaan vanuit gesprekken met vrouwen in een leidinggevende

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Blanco Teamontwikkeling

Blanco Teamontwikkeling Blanco Teamontwikkeling Wat levert het op? De Blanco Team Ontwikkeling (BTO-programma) is gericht op het ontwikkelen van effectieve teams die optimaal bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen.

Nadere informatie