GLT-PLUS INDEX. 1 SCOPE 2 DOEL 3 INLEIDING 4 BESCHRIJVING PROCEDURE 4.1 Voorwaarden 4.2 Organisatie 4.3 Werkwijze. 5 UITKOMST 6 REFERENTIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GLT-PLUS INDEX. 1 SCOPE 2 DOEL 3 INLEIDING 4 BESCHRIJVING PROCEDURE 4.1 Voorwaarden 4.2 Organisatie 4.3 Werkwijze. 5 UITKOMST 6 REFERENTIES"

Transcriptie

1 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 INLEIDING 4 BESCHRIJVING PROCEDURE 4.1 Voorwaarden 4.2 Organisatie 4.3 Werkwijze. 5 UITKOMST 6 REFERENTIES NAAM & HANDTEKENING DATUM OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum GECONTROLEERD: HSEW Advisor GOEDGEKEURD: Execution Manager P. van der Ree WIJZIGING:

2 Werkinstructie : HSEW Blz. : 2 van 6 1 SCOPE 2 Doel Doel van dit document is duidelijkheid te verschaffen over de: minimaal vereiste VGWM trainingen alvorens men in de gebouwen en/of op locaties van NAM wordt toegelaten overige binnen NAM en UIO meest gangbare VGWM (gerelateerde) trainingen De trainingseisen zijn gericht op functie en/of activiteiten en gelden voor: NAM medewerkers medewerkers van voor NAM werkende aannemers (incl. onderaannemers) op on- /offshore-installatie, kantoor, werkplaats, bouwterrein, pijpleidingtracé, etc. De wijze van trainingsnominatie en de (financiële) goedkeuring daarvoor, valt buiten het kader van dit document. 3 Inleiding Medewerkers van NAM en aannemers moeten bepaalde trainingen hebben gevolgd alvorens toegang tot de werkplek bij NAM te krijgen en om de activiteiten te kunnen beheersen. De in dit document vermelde eisen, behalve wat onder 7 is vermeld, zijn van toepassing op zowel medewerkers van NAM als die van aannemers onder Contract Modes 1 en 2. Voor aannemers onder Contract Mode 3 gelden deze eisen niet; ze kunnen daarvoor wel als leidraad dienen. Welke Contract Modes zijn er? Mode 1: Aannemer of medewerkers van aannemer werken onder het VGM management systeem (CMS) van NAM op NAM locaties/werkterreinen Mode 2: Aannemer werkt onder eigen VGM management systeem, waarbij het werk wordt uitgevoerd voor NAM. Mode 3: Aannemer werkt onder eigen VGM management systeem, maar werkt niet exclusief voor NAM en niet op NAM locaties/werkterreinen De NAM Contracthouder is verantwoordelijk voor het informeren van de aannemer betreffende de vereiste trainingen; de Lokatie Verantwoordelijke Persoon (LVP) heeft de taak toe te zien op de naleving ervan. 4 VGWM Trainingen NAM VGWM trainingen gelden voor het geval de werkzaamheden worden uitgevoerd op een NAM terrein buiten NAM terreinen, waarbij NAM de gewerkte (exposure) uren registreert. NB: deze trainingen gelden ook voor medewerkers van bedrijven die niet over een VCA certificaat (hoeven te) beschikken.

3 Werkinstructie : HSEW Blz. : 3 van Minimale training/informatie Medewerkers zullen de volgende trainingen moeten volgen, alvorens toegang te krijgen: Algemeen eerste introductie ( onboarding programme )/checklist via lijn supervisor Kantoor Onshore en Offshore o VCA-Basis (voor uitvoerenden en voor werkvergunninghouders) o VCA-VOL (voor leidinggevenden en voor aanvrager, verstrekker, vrijgever van werkvergunning) o Afhankelijk van de werklocatie: H2S-training (NOGEPA 0.8), NAM Kwik training Onshore aanvullend Locatie specifieke instructie 4.2 Organisatie Naast de minimaal vereiste trainingen zullen functie-inhoudelijke VGWM trainingen noodzakelijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van werkvergunningen, elektrotechniek, stralingshygiëne, steigerbouw, (de-)montage van flenzen, transport, etc. Dit kunnen industriebrede trainingen zijn, bv. NOGEPA, SSVV, dan wel specifieke NAM/Shell trainingen. In trainingshandboek van NOGEPA [6] zijn alle relevante trainingen te vinden die gelden voor de olie- en gaswinningsindustrie in Nederland. Op de website SSVV opleidingen [7] zijn VGM-trainingen opgenomen voor risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving voor operationele medewerkers van bedrijven die werken uitvoeren in, of voor, de bij de VNCI, VNPI, Deltalinqs, NOGEPA en SIR aangesloten bedrijven. NB: deze buttons zijn te vinden op de HSELifeUnio website[8], waar naast training informatie ook meer specifieke VGWM informatie is te vinden 4.3 VGWM Trainingmatrix De meest relevante VGWM trainingen zijn vastgelegd in de NAM VGWM trainingsmatrix. Deze matrix beschikt over meerdere werkbladen. Afhankelijk van de functie en/of werklocatie van betrokken medewerker kan hiermee worden bepaald, welke trainingen vereist zijn, hoeveel tijd deze trainingen vergen, wat de geldigheidsduur is en of er een herhalingsplicht is. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele werknemer dat tijdig de vereiste herhalingstrainingen worden gevolgd. De voor NAM relevante industriebrede NOGEPA en SSVV opleidingen zijn in de VGWM trainingsmatrix werkbladen opgenomen. Aanvullingen of wijzigingen in de VGWM trainingsmatrix worden door de NAM VGWM organisatie beheerst.

4 Werkinstructie : HSEW Blz. : 4 van Equivalente VCA trainingen Door VCA erkende diploma s worden als VCA-equivalent geaccepteerd. Dit is met name het geval voor Belgische en Duitse certificaten. Kwalificaties België België heeft een eigen Centraal Diploma Register. Diploma s (B-VCA, VOL- VCA) en certificaten van de registertaken (in Nederland de SSVV Opleidingen) die uitgegeven zijn in de afgelopen tien jaar, kunnen hierin worden geverifieerd. Kwalificaties Duitsland SCC-persooncertificaten Operativ tätigen Mitarbeitern SCC en Führungskräften der operativen Ebene SCC voorzien van het SCC-logo kunt u op echtheid en correctheid toetsen bij bevoegde certificatie-instellingen. Let op: Alleen SCC-certificaten gebaseerd op document 017 of 018 van U-SK-SCC van DAkkS/TGA mét SCC-logo worden in Nederland erkend. SCC persoonscertificaten gebaseerd op document 016 van U-SK-SCC van DAkkS / TGA hebben in Nederland geen geldigheid in VCA/SCC-verband. Dergelijke certificaten kunnen en mogen nooit voorzien zijn van het SCC-logo. Kwalificaties Groot Brittannië De Engelse training Minimum Industry Safety Training (MIST) is door NAM gelijkwaardig beoordeeld aan VCA-Basis en vice-versa. NB: Alleen diploma's uitgereikt door erkende Examencentra VCA zijn geldig als VCA-diploma. Geldige diploma s dragen het VCA-logo, de vermelding Basisveiligheid VCA of Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA en de naam van het Examencentrum VCA. Het diplomanummer zoals vermeld op het diploma is geregistreerd in het Centraal Diploma Register VCA 5 Wederzijds erkende industrie-trainingen In het trainingshandboek van NOGEPA staat vermeld welke industrie trainingen wederzijds zijn geaccepteerd. Het betreft zowel VNCI/VNPI trainingen in Nederland als Europese trainingen uit de (offshore) industrie. 6 Wederzijds erkende Shell trainingen Shell P&T HSSE Passport Het Shell P&T HSSE Passport (zie bijlage 1 voor afbeelding) is door NAM gelijkwaardig beoordeeld aan VCA-Basis. Medewerkers van de Shell P&T organisatie die locaties bezoeken, namens en/of werkend voor NAM, kunnen volstaan met een geldig VCA-Basis certificaat of een Shell P&T HSSE Passport. De minimale kwalificatie moet tenminste Amber zijn, waarbij onder begeleiding de locatie mag worden betreden. Voor de kwalificaties Green en Blue kan dit zonder begeleiding plaatsvinden. De overige trainingseisen uit hoofdstuk 3.1 blijven van toepassing voor deze doelgroep Advanced Safety Leadership De Advanced Safety Leadership training en de training Bewust Veilig Leidinggeven zijn door de NAM als onderling gelijkwaardig beoordeeld en worden wederzijds geaccepteerd.

5 Werkinstructie : HSEW Blz. : 5 van 6 7 Ontheffingen en vrijstelling 7.1 Ontheffing VCA Nieuwe werknemers mogen te werk gesteld worden onder permanente begeleiding (buddy) voor een periode van maximaal 3 maanden, in welke periode zij geacht worden het betreffende VCAcertificaat te halen. Aan specialisten of ambtenaren in functie die incidenteel of meerdere malen voor een korte periode (max. 1 week) werkzaamheden moeten uitvoeren, kan ontheffing van de VCA-opleiding worden verleend. In dat geval mogen de werkzaamheden uitsluitend onder permanente toezicht (buddy) van gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. ( werkende bezoeker ) Bij buitenlandse werknemers die niet in het bezit zijn van het vereiste VCA-certificaat, maar die wel over een ander (internationaal/buitenlands) erkend VGM opleidingscertificaat beschikken, dient beoordeeld te worden of dit certificaat acceptabel is. Deze beoordeling zal door de NAM VGWM organisatie (Contract Management) worden uitgevoerd en gedocumenteerd. Het advies op basis van deze beoordeling geldt als bindend voor de organisatie. De NAM Area Operations Team Lead (OTL) of equivalente functie in bijv. Offshore Operaties, Wells en Projecten, is verantwoordelijk voor het handhaven van het toelatingsbeleid op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, en heeft de bevoegdheid om een eventuele ontheffing te verlenen. Dit kan op basis van risico-inventarisatie en/of het totaal aantal toe te laten personen dat niet is gekwalificeerd. Vooraf overleg tussen degene die het werk wil laten uitvoeren (bv. uitbesteder, contracthouder, job owner) en de beheerder over het in te zetten personeel, is in dat geval dus noodzakelijk. 7.2 Ontheffing overige trainingen Voor de overige verplichte trainingen geldt geen ontheffing, tenzij hierover in de contractvoorwaarden iets is vastgelegd. Dit kan alleen indien dit is gebaseerd op een gedocumenteerde risico-afweging, waarbij tevens de mate van beheersing is overeengekomen. 7.3 Vrijstelling van trainingen Voor medewerkers die een VGM beroepsopleiding (MVK, HVK, MOSHE of vergelijkbaar) hebben genoten, is een vrijstelling van kracht voor VCA-Basis en VCA-VOL. Om controle op locatie mogelijk te maken dient de betreffende opleiding met vrijstelling vermeld te zijn in het PSL.

6 Werkinstructie : HSEW Blz. : 6 van Personal Safety Logbook/veiligheidspaspoort Gevolgde VGWM trainingen worden door het trainingsinstituut geregistreerd in het Personal Safety Logbook (PSL) van de betreffende werknemer. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer er op toe te zien dat de betreffende training in het PSL wordt geregistreerd NB: Voor NAM personeel zijn PSL s verkrijgbaar bij de NAM-Beveiliging. Aannemers dienen voor hun eigen personeel te voorzien in PSL s. 8 HSE Critical Competences Medewerkers kunnen binnen NAM een zogeheten HSSE Kritische Positie bekleden. Indien dat het geval is, dan gelden voor die positie/functie de competentie-eisen, zoals vastgelegd in de Competence Manual van het HSSE&SP Control Framework. Het betreft hier de zogeheten HSSE Critical Leaders, Technical Authorities en Frontline Barrier Management (FLBM) posities. 9 Referenties NAM-17.SP.02 VGWM Trainingen NAM en Aannemers

MINIMALE TRAININGSEISEN

MINIMALE TRAININGSEISEN HSE guidelines S december 2012 MINIMALE TRAININGSEISEN voor het werken op een locatie HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Bijlage I; Addendum SABIC Site Geleen op het SUPPLEMENTARY EHS CONDITIONS OF CONTRACT, July 2011

Bijlage I; Addendum SABIC Site Geleen op het SUPPLEMENTARY EHS CONDITIONS OF CONTRACT, July 2011 Bijlage I; Addendum SABIC op het SUPPLEMENTARY EHS CONDITIONS OF CONTRACT, July 2011 CONTENTS 1 INTRODUCTIE... 3 2 GENERIEKE WERK CONDITIES VOOR DE SITE GELEEN... 3 2.1 WERK UREN... 3 2.2 TOEGANGSPASSEN...

Nadere informatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei 2009 2 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Reglement register Maatschappelijk Werk

Reglement register Maatschappelijk Werk Reglement register Maatschappelijk Werk REGISTRATIE REGISTER MAATSCHAPPELIJK WERK Door u aan te melden voor registratie in het register Maatschappelijk Werk verklaart u: de door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST CAO Onstream Project Services B.V. 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Onstream Project Services B.V. Tussen 1. Onstream Project Services B.V.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Rev: 27 februari 2007 Inhoud 1 INLEIDING----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 VEILIGHEIDSTRAININGEN---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Reactie Bestuur Vereniging BWT Nederland op kritiekversie BRL5019 als vrijgegeven door GCvD d.d. 11 januari 2011.

Reactie Bestuur Vereniging BWT Nederland op kritiekversie BRL5019 als vrijgegeven door GCvD d.d. 11 januari 2011. Reactie Bestuur Vereniging BWT Nederland op kritiekversie BRL5019 als vrijgegeven door GCvD d.d. 11 januari 2011. Algemeen: Naast gemeenten kunnen als gevolg van de Wabo en het beleggen van BWT-taken bij

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie