2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 50,5%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 50,5%"

Transcriptie

1 Uitslagen en aanbevelingen enquête fysieke en digitale overlegtafel De enquête is uitgezet bij ongeveer 200 gecontracteerde zorgaanbieders op het gebied van Wmo en Jeugd. De enquête is ingevuld door 93 partijen. Een respons van 46,5%, bijna 50%. Een zeer goede score. We mogen ervan uitgaan dat deze enquête een representatief beeld geeft van hetgeen bij de zorgaanbieders leeft. De uitslagen en aanbevelingen van de enquête zijn bij de gestelde vragen in de kleur paars aangegeven. Algemene vragen 1. Voor welke organisatie werkt u? De enquête is ingevuld door diverse organisaties op het gebied van Wmo en Jeugd. Zowel kleine als grote aanbieders hebben de enquête ingevuld. Ook zijn het organisaties die verschillende doelgroepen bedienen. 2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? a. Directeur => 50,5% (47 personen) van de mensen die de enquête ingevuld hebben is directeur b. Manager => 7,5% (7 personen) is manager c. Hoofd administratie => 1,1% (1 persoon) is hoofd administratie d. Inkoper => 4,3% (4 personen) is inkoper. e. Anders, (graag uw functie aangeven) => 36,6% (34 personen) hebben een andere functie. Hierbij kan gedacht worden aan: jobcoach, hoofd bedrijfsbureau, beleidsadviseur, eigenaar, cliëntadviseur. 2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 36,6% 50,5% Directeur Manager Hoofd administratie Inkoper 4,3% 1,1% 7,5% Anders, (graag uw functie aangeven). 3. Welke deelovereenkomst heeft u afgesloten? U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen. a. Wmo/Jeugd => 89,2% (83 personen) hebben aangegeven dat ze een deelovereenkomst Wmo/Jeugd hebben. b. Participatie => 8,6% (8 personen) heeft aangegeven dat ze ook een overeenkomst participatie hebben (dus naast de Wmo/Jeugd). c. Schulddienstverlening => 2,2% (2 personen) heeft aangegeven dat ze ook een overeenkomst schulddienstverlening hebben (naast de Wmo/Jeugd). 1

2 3. Welke deelovereenkomst heeft u afgesloten? U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen 8,6% 2,2% Wmo/Jeugd Participatie Schulddienstverlening 89,2% Vragen over de fysieke en digitale overlegtafels Deze vragen zijn door 77 organisaties/personen ingevuld. 16 organisaties/personen hebben dit niet ingevuld. 4. Bent u deelnemer van de fysieke overlegtafel Wmo/Jeugd? a. Ja => 14,3% (11 personen) is deelnemer van de fysieke overlegtafel. b. Nee => 85,7% (66 personen) is geen deelnemer. 4. Bent u deelnemer van de fysieke overlegtafel Wmo/Jeugd? 14,3% Ja Nee 85,7% 2

3 5. Heeft u een overzicht van de vergaderdata van de fysieke overlegtafels in 2016? a. Ja => 24,7% (19 personen) geven aan een overzicht te hebben. b. Nee => 75,3% (58 personen) hebben geen overzicht. 5. Heeft u een overzicht van de vergaderdata van de fysieke overlegtafels in 2016? 24,7% Ja Nee 75,3% 6. Kijkt u weleens op de websitepagina inkoop sociaal domein van de gemeente Súdwest- Fryslân voor de vergaderstukken van de fysieke overlegtafel? a. Ja, altijd voorafgaand aan de vergadering, zodat ik eventueel nog stukken/agendapunten kan indienen. => 2,6% (2 personen) bekijkt de website altijd b. Ja, soms => 48,1% (37 personen) soms c. Nee => 49,4% (38 personen) niet. Nb. Dit antwoord sluit ook aan het bij het antwoord op vraag Kijkt u weleens op de websitepagina inkoop sociaal domein van de gemeente Súdwest-Fryslân voor de vergaderstukken van de fysieke overlegtafel? 2,6% Ja, altijd voorafgaand aan de vergadering, zodat ik eventueel nog stukken/agendapunten kan indienen. 49,4% Ja, soms 48,1% Nee. 3

4 7. Weet u dat u ook via de digitale weg ( ) mee kunt denken over de onderwerpen die op de agenda staan van de fysieke overlegtafel? a. Ja. Zo ja, kunt u dan aangeven hoe u dit aanpakt => 19,5% (15 personen) weten dit. Ze geven aan dat ze er tot op heden nog geen gebruik van hebben gemaakt én vaak, omdat ze deelnemer zijn van de fysieke overlegtafel. b. Nee => 80,5%(62 personen) weet dit niet. Advies: Er is sprake van een kleine groep mensen die deze kennis heeft. Deze kennis zou natuurlijk beschikbaar moet zijn bij alle contractanten. Derhalve stellen we het volgende voor: Om de betrokkenheid en de kennis van deze laatste groep te vergroten willen we in iedere nieuwsbrief aandacht besteden aan de fysieke overlegtafel. Ook willen we de deelnemers aan de digitale overlegtafel (voorafgaande aan de vergadering) een link sturen naar de stukken, zodat ze weten dat er een vergadering is. In de willen we dan ook aangeven dat ze via hun mening op agendapunten kunnen geven, maar dus ook agendapunten kunnen aandragen. Indien nodig kan degene die het agendapunt heeft aangedragen of de mening heeft aangegeven, uitgenodigd worden voor de fysieke overlegtafel om dit punt mondeling toe te lichten. Degene die het agendapunt heeft aangegeven of de mening heeft aangedragen, krijgt in ieder geval een terugkoppeling vanuit de fysieke overlegtafel. Nb. Bij het aangaan van een overeenkomst wordt door de gemeenten ook gewezen op de werkwijze van bestuurlijk aanbesteden, zoals dit in de overeenkomst is beschreven. 7. Weet u dat u ook via de digitale weg ( ) mee kunt denken over de onderwerpen die op de agenda staan van de fysieke overlegtafel? 19,5% nee Ja. Zo ja, kunt u dan aangeven hoe u dit aanpakt. 80,5% 4

5 8. Weet u hoe u een onderwerp op de agenda van de fysieke overlegtafel kunt laten plaatsen? a. Ja. Zo ja, wilt u dan hier aangeven hoe u dit kunt doen? => 19,5% (15 personen), weten hoe dit moet. Volgens hen kan dit door via de te melden te melden aan de voorzitter van de fysieke overlegtafel of door het door te geven aan een deelnemer van de fysieke overlegtafel. b. Nee => 80,5% (62 personen) weten dit niet. Nb. Bij vraag 7 zijn dezelfde percentages van toepassing. De vragen 7 en 8 liggen ook in het verlengde van elkaar en dus ons advies ook. 8. Weet u hoe u een onderwerp op de agenda van de fysieke overlegtafel kunt laten plaatsen? 19,5% nee Ja. Zo ja, wilt u dan hier aangeven hoe u dit kunt doen? 80,5% 9. Heeft u suggesties hoe wij uw betrokkenheid (meer reacties op de vergaderstukken van de organisaties die niet bij de fysieke overlegtafel zitten) bij de fysieke overlegtafel kunnen veranderen/vergroten? (open vraag). O.a. de volgende antwoorden zijn gegeven (samenvatting van de antwoorden). 1. Stuur ook de digitale overlegtafel de stukken van de vergadering. 2. Stuur de notulen eerder. 3. Blijf aanbieders wijzen op de site waar de stukken staan. 4. Meer nieuwsbrieven sturen. 5. Geen tijd. 6. Nodig eens een andere organisatie uit, wanneer een specifiek onderwerp op de agenda staat, waar zij veel kennis van hebben. 7. Misschien een besloten facebookpagina. 8. Laat de expertteams weer bij elkaar komen. Bij het antwoord op vraag 7 hebben we een advies gegeven. We gaan bekijken of dit meer reacties teweeg brengt en de betrokkenheid vergroot. Puntsgewijs gaan we hier op de reacties van vraag 8 in. 1. Alle deelnemers ontvangen in het vervolg via de een link naar de stukken van de komende vergadering. 2. De (concept)notulen worden uiterlijk binnen twee weken naar de deelnemers van de fysieke overlegtafel gestuurd. 3. Deze tip nemen we mee in de nieuwsbrief. 4. De nieuwsbrief wordt verstuurd wanneer we voldoende te melden hebben. Het kan zijn dat dit in de toekomst vaker gebeurt Dit is een prima suggestie. Wij dien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat er ook andere organisaties worden uitgenodigd met specifieke kennis. 5

6 7. De vraag is of we hiermee het bereik vergroten. En het bijhouden van de website kan al de nodige tijd. Een facebookpagina kost ook de nodige tijd. Op dit moment richten wij ons op het meer promoten van de website. 8. We kiezen niet meer voor aparte expertteams, omdat we willen aansluiten bij de gebiedsgerichte aanpak. We gaan wel onderzoeken of we jaarlijks iets kunnen gaan organiseren voor de aanbieders. 10. De gemeenten denken erover na om de fysieke overlegtafels van Wmo/Jeugd, schulddienstverlening en Participatie gezamenlijk te laten vergaderen. Wat vindt u hiervan? a. Ik vind dit een goed idee. => 59,5% (44 personen) vindt dit een goed idee. Wilt u op uw antwoord een nadere toelichting geven. Onder andere de volgende antwoorden zijn gegeven: Echt begin maken met ontschottend te werken. Bevordert de integrale aanpak. Meer mensen, meer goede ideeën. Meerdere contracten per organisatie, dus prima. (Nb. Met meerdere contracten wordt bedoeld dat een organisatie een deelovereenkomst Wmo/Jeugd kan hebben afgesloten en daarnaast bijvoorbeeld ook een deelovereenkomst Participatie. b. Ik vind dit geen goed idee. => 40,5% (30 personen) vindt dit geen goed idee. Wilt u op uw antwoord een nadere toelichting geven. => O.a. de volgende antwoorden zijn gegeven. Het wordt een te groot overleg. Beter om dit een enkele keer te doen, maar niet structureel. Diversiteit aan onderwerpen te groot. Te complex, teveel meningen. Vergadering gaat te lang duren. Geen mening. Nb. Inmiddels is aan de fysieke overlegtafel Wmo en Jeugd afgesproken dat de samenstelling gaat wijzigen. We voegen de fysieke overlegtafels Wmo/Jeugd, Participatie en Schulddienstverlening samen, zodat hier ook conform de 3 D-gedachte overlegd kan worden. De tijd van vergaderen blijft maximaal 2 uur; en ongeveer één keer in de 2 maanden (max. 6 keer per jaar). (NB. Voor DFM betekent het dat Jeugd niet aan de overlegtafel zit; zij hebben dit provinciaal geregeld). Nb. De vraag in deze enquête met betrekking tot de samenstelling fysieke overlegtafel liep samen met de evaluatie samenstelling fysieke overlegtafels. De keuze is niet gemaakt aan de hand van de enquête, maar heeft ons nu wel gesterkt met betrekking tot de gemaakte keuze. We gaan begin 2017 opnieuw de samenstelling van de fysieke overlegtafel evalueren. 10. De gemeenten denken erover na om de fysieke overlegtafels van Wmo/Jeugd, schulddienstverlening en Participatie gezamenlijk te laten vergaderen. Wat vindt u hiervan? 40,5% Ik vind dit een goed idee. Ik vind dit geen goed idee. 59,5% 6

7 Nieuwsbrief. Deze vragen zijn door 74 organisaties/personen ingevuld. Het valt ons op dat een groot aantal organisaties/personen deze enquête niet heeft ingevuld, 19 om precies te zijn. 11. Ontvangt u de gemeentelijke digitale nieuwsbrief voor de zorgaanbieders? a. Ja => 60,8% (45 personen) geeft aan de nieuwsbrief te ontvangen. b. Nee => 39,2% (29 personen) ontvangen deze nieuwsbrief niet. 11. Ontvangt u de gemeentelijke digitale nieuwsbrief voor de zorgaanbieders? 39,2% Ja Nee 60,8% 12. Van wie ontvangt u de digitale nieuwsbrief? a. Van de gemeenten De Fryske Marren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân => 54,1% (40 personen) krijgt de nieuwsbrief van de gemeenten. b. Van een collega binnen mijn organisatie => 8,1% (6 personen) ontvangt de nieuwsbrief van een collega. c. Ik raadpleeg deze via de website van de gemeente => 6,8% (5 personen) bekijkt de nieuwsbrief op de website). d. Anders? (graag korte toelichting) => 31,1% (23 personen) hebben wat anders ingevuld. Degene die dit hebben ingevuld, geven aan de nieuwsbrief niet te ontvangen. Nb. Het valt op dat deze enquête door deze organisaties wel is ontvangen, want de digitale nieuwsbrief wordt naar dezelfde adressen verstuurd. Het kan zijn dat niet helemaal duidelijk is geweest welke nieuwsbrief/ informatiebrief hier bedoeld is. Advies: In de bijbehorende mail die bij de nieuwsbrief wordt geschreven dient nog duidelijker te worden aangegeven wat de nieuwsbrief is en voor wie deze bedoeld is. Ook zouden de onderwerpen die besproken worden in de nieuwsbrief in de begeleidende opgenomen moeten worden. 12. Van wie ontvangt u de digitale nieuwsbrief? 31,1% 6,8% 54,1% Van de gemeenten De Fryske Marren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân Van een collega binnen mijn organisatie Ik raadpleeg deze via de website van de gemeente Anders? (graag korte toelichting) 8,1% 7

8 13. Stuurt u de digitale nieuwsbrief binnen uw organisatie door aan uw collega s, die bij de nieuwsbrief ook belang hebben? a. Ja => 47,3% (35 personen) doet dit. b. Nee => 52,7% (39 personen) doet dit niet. Zo nee, waarom niet? Graag korte toelichting. De nieuwsbrief wordt niet doorgestuurd, omdat deze niet wordt ontvangen of omdat er sprake is van een eenmansbedrijf. Conclusie: Aan het 1 e punt gaan we wat doen. Zie het advies bij vraag Stuurt u de digitale nieuwsbrief binnen uw organisatie door aan uw collega s, die bij de nieuwsbrief ook belang hebben? 52,7% 47,3% Ja Nee, waarom niet? Graag korte toelichting. 14. Leest u de digitale nieuwsbrief voor de zorgaanbieders? a. Ja, van A tot Z. => 25,7% (19 personen) leest de nieuwsbrief van A tot Z b. Ja, alleen de voor mij interessante onderwerpen => 52,7% (39 personen) leest alleen de voor hen interessante onderwerpen. c. Nee, de nieuwsbrief is niet voor mij bestemd => 21,6% (16 personen) geven aan dat de nieuwsbrief niet voor hen is. 14. Leest u de digitale nieuwsbrief voor de zorgaanbieders? 21,6% 25,7% ja, van A tot Z. ja, alleen de voor mij interessante onderwerpen nee, de nieuwsbrief is niet voor mij bestemd. 52,7% 8

9 15. Heeft u suggesties voor de nieuwsbrief? Hierbij kunt u denken aan mogelijke onderwerpen, opmaak, lengte van de teksten, etc. O.a. de volgende antwoorden zijn op de vragen gegeven: Nee; Graag aangeven hoe vaak en wanneer de nieuwsbrief uitkomt; Lengte van de nieuwsbrief is prima (kort, maar krachtig), makkelijk op onderwerp ingedeeld en handig om binnen de organisatie snel de info op de juiste plek te krijgen; Hou het compact; Meer ingaan op beoogde en gerealiseerde resultaten; Maak een nieuwsbrief die ook voor professionals interessant is om te lezen; Maak kleinere aanbieders meer zichtbaar; Probeer meer samen op te trekken met andere Friese gemeenten; Pakkende en serieuze actuele teksten, onderwerpen gerelateerd aan de transitie van de zorg, zorgmanagement, beleid gemeente. Conclusie: Bij het opstellen van de volgende nieuwsbrieven zullen we uw opmerkingen ter harte nemen en er zeker aandacht aan schenken. Met betrekking tot het meer samen optrekken met andere Friese gemeenten kunnen we u het volgende aangeven. Er is al regelmatig op provinciaal overleg met betrekking tot diverse onderwerpen en daar vindt ook de afstemming plaats. Dit is een structureel overleg waar alle Friese gemeenten aan deelnemen. 16. Mogen wij naar aanleiding van deze enquête contact met u opnemen voor het stellen van vragen over de door u gegeven antwoorden? a. Ja, wilt u dan hier uw adres en telefoonnummer invullen. => 78,4% (58 personen) hebben aangegeven dat we contact met hen mogen opnemen. b. Nee. => 21,6% (16 personen) heeft hier nee geantwoord. Nb. Wij zullen geen gebruik maken van deze mogelijkheid, omdat de diverse gegeven antwoorden ons voldoende informatie geven om e.e.a. te veranderen/verbeteren. Wij willen een ieder wel heel hartelijk danken dat ons deze mogelijkheid is geschonken. 16. Mogen wij naar aanleiding van deze enquête contact met u opnemen voor het stellen van vragen over de door u gegeven antwoorden? 21,6% ja nee 78,4% Nogmaals onze hartelijke dank aan alle aanbieders die de moeite hebben genomen om deze enquête in te vullen. Wij zullen ons voordeel ermee doen en hopelijk u ook. De 3 samenwerkende gemeenten: De Fryske Marren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. 9

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Informatiebrief voor gecontracteerde aanbieders

Informatiebrief voor gecontracteerde aanbieders 15 juli 2016 Informatiebrief voor gecontracteerde aanbieders Dit bericht wordt gestuurd naar de bij ons bekende e-mailadressen. Wilt u er zelf voor zorgdragen dat deze informatie in uw organisatie bij

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Samen werken: het moet wel leuk blijven!!

Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Door: Marian de Jeu Jaargroep 2007 s Heerenloo Midden Nederland Lokatie Apeldoorn Periode kwaliteitsproject:

Nadere informatie

Informatiebrief voor gecontracteerde aanbieders

Informatiebrief voor gecontracteerde aanbieders 21 december 2015 Informatiebrief voor gecontracteerde aanbieders Dit bericht wordt gestuurd naar de bij ons bekende e-mailadressen. Wilt u er zelf voor zorgdragen dat deze informatie in uw organisatie

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Informatiebrief voor gecontracteerde aanbieders

Informatiebrief voor gecontracteerde aanbieders december 2016 Informatiebrief voor gecontracteerde aanbieders Dit bericht wordt gestuurd naar de bij ons bekende e-mailadressen. Wilt u er zelf voor zorgdragen dat deze informatie in uw organisatie bij

Nadere informatie

Sociale Kaart Groningen

Sociale Kaart Groningen Sociale Kaart Groningen handleiding voor gebruikers & beheerders Versie 0.1 22 februari 2016 Inhoud Wat is socialekaartgroningen?... 3 Handleiding... 3 Zoeken... 4 Eenvoudig zoeken... 4 Uitgebreid zoeken...

Nadere informatie

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Verslag Overlegtafel 1 e ronde d.d. 30 oktober 2014 Aanwezig namens de Gemeente Eindhoven: Dhr. P. Van Emden (Projectleider en Voorzitter) Dhr. J. Thomas

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

In 2016 is het budget voor Súdwest-Fryslân verdubbeld. De bezuinigingstaakstelling heeft geen invloed op het innovatiefonds.

In 2016 is het budget voor Súdwest-Fryslân verdubbeld. De bezuinigingstaakstelling heeft geen invloed op het innovatiefonds. Verslag van het overleg: Overlegtafel Wmo en Jeugd Datum : 9 juni 2015 Tijdstip : 9:00-11:00 uur Locatie : IJlst 1. Opening en mededelingen Voorzitter: Janneke Bakker Notulist: Ingrid Veenstra Aan- en

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

Inkoop Wmo-begeleiding Informatiebijeenkomst 31 mei 2017

Inkoop Wmo-begeleiding Informatiebijeenkomst 31 mei 2017 Inkoop Wmo-begeleiding 2018 Informatiebijeenkomst 31 mei 2017 Het programma Terugblik op inkoop en uitvoering 2015-2017 Uitgangspunten beleidsplan sociaal domein 2017-2020 Uitgangspunten voor contractering

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

Aanbestedingsprocedure Wmo nieuwe taken begeleiding Peelregio. Informatiebijeenkomst zorgaanbieders

Aanbestedingsprocedure Wmo nieuwe taken begeleiding Peelregio. Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Aanbestedingsprocedure Wmo nieuwe taken begeleiding Peelregio Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Aanbestedingsprocedure Aanleiding: Decentralisatie en transformatie; Meerdere diensten en prestaties;

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête mei 2015

Uitkomsten Enquête mei 2015 Uitkomsten Enquête mei 2015 Inhoud Conclusies 1 Inleiding 2 Antwoorden op de vragen 3 Wat is je geslacht? 3 Wat is je leeftijd? 3 Wat beschrijft jouw (werk) situatie het beste? 4 Hoe vaak lees je de nieuwsbrief?

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Evaluatie Inkoop

NIEUWSBRIEF Evaluatie Inkoop NIEUWSBRIEF Evaluatie Inkoop 30 juni 2015 COLOFON uitgave OZJT/Samen14 datum 30 juni 2015 Reageren infosamen14@regiotwente.nl Meer informatie www.samen14.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF: * Korte samenvatting van

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Bijlage 6 VRAGENFORMULIER KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Bijlage 6 VRAGENFORMULIER KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Aan gebiedspartner: T.a.v. mevr./dhr. Invuldatum: (s.v.p invullen) Bijlage 6 VRAGENFORMULIER KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Onderwerp: externe evaluatie implementatie gebiedsgericht werken 2008 2009 Datum:

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

De rol van de raad bij de omgevingswet

De rol van de raad bij de omgevingswet De rol van de raad bij de omgevingswet Onderzoeksenquête onder gemeenteraadsleden in Nederland 23 augustus 2016 Raadslid.Nu Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inleiding De omgevingswet heeft een grote

Nadere informatie

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden WMO en Jeugdzorg Het grotere verband Regels rondom Europees aanbesteden. Boven bepaalde bedragen zijn we verplicht Europees aan te besteden. Verschillende bedragen voor

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland

Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland transformatie jeugdhulp Shared Service Centrum SSC Instructie contractering Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland Digitaal contracteren in Negometrix Deze handleiding is voor aanbieders. Stap voor

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête website NVRR

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête website NVRR De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête website NVRR Medio april 2011 heeft de Commissie Kwaliteitszorg de derde enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan hoe de leden denken

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Pleegzorg 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Versie 1.0, 19 augustus 2015

Versie 1.0, 19 augustus 2015 CONCEPTVERSLAG voorbespreking Fysieke Overlegtafel Wmo HbH 19 augustus 2015 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag

Nadere informatie

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016 TV Beekhuizen Ledentevredenheidsenquête November 16 Algemeen info enquête De enquête is uitgezet onder leden (vanaf 13 jaar en ouder) via 97 mailadressen De respons op de enquête is 17,5% De enquête bestond

Nadere informatie

Enquête buurtbewoners

Enquête buurtbewoners Enquête buurtbewoners Inleiding: Onder de bewoners van de gemeente Waterland is een online enquête gehouden. Dit met het doel om een beter inzicht te verkrijgen in hoe bewoners tegenover schapenbegrazing

Nadere informatie

aanbesteding en inkoop 3D

aanbesteding en inkoop 3D aanbesteding en inkoop 3D 9 juli 2015 1 inleiding In het onderzoeksprogramma dat de Rekenkamer Lansingerland op 20 februari 2015 aan de raad heeft gestuurd, is een onderzoek aangekondigd naar de aanbesteding

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging

KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging KERK EN CHRISTENVERVOLGING christenvervolging Een onderzoek naar de betrokkenheid van predikanten en voorgangers bij de vervolgde kerk November 2013 Inleiding Hoe 'leeft' het onderwerp christenvervolging

Nadere informatie

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014.

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit

Nadere informatie

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2015-2016 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Algemeen 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4. Regelingen en beleidsplannen

Nadere informatie

Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort

Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort Startbijeenkomst bestuurlijk aanbesteden dagactiviteiten, beschermd wonen en 24-uursopvang 2017 e.v. 12 mei 2016 Korte Introductie Fleur Imming AGENDA Voorstellen

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête...

Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête... Inhoudsopgave Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête...9 Onderzoek Seniorenkrant SVH nov. 2012

Nadere informatie

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Datum: 13 november 2104 Bijlage bij BSW/2014.247 Inleiding Op 29 september 2014 heeft het College van Burgemeester

Nadere informatie

Versie 1.0, 20 april 2016

Versie 1.0, 20 april 2016 VERSLAG 2 e Fysieke Overlegtafel Wmo 20 april 2016 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden- Holland (NSDMH), worden in dit verslag als partij weergegeven via

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête

Resultaten leden-enquête Resultaten leden-enquête Tussen 8 september en november 0 hebben personen de enquête ingevuld. De respondenten kregen vragen in verschillende vragen voorgeschoteld die hieronder uitgesplitst zijn in verschillende

Nadere informatie

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Concept Verslag Overlegtafel Beschermd Wonen 5de ronde d.d. 14.01.2015 Aanwezig namens de Gemeente Eindhoven: * Dhr. P. Van Emden (Projectleider en Voorzitter)

Nadere informatie

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Informatiebijeenkomst Agenda: 1. Opening en welkom 2. Inkoop 2018-2020 3. Administratieve afstemming regio Midden Holland 4. Handboek inzet ondersteuning

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neem dan contact op met het Gemeentelijke Toegangsteam, tel. (0572) DIT BUDGETPLAN IS VAN:

Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neem dan contact op met het Gemeentelijke Toegangsteam, tel. (0572) DIT BUDGETPLAN IS VAN: 1 Budgetplan pgb maatschappelijke ondersteuning (wmo) Voor u ligt het budgetplan maatschappelijke ondersteuning. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Notulen Klankbordgroep Hyperion

Notulen Klankbordgroep Hyperion Notulen Klankbordgroep Hyperion 20 augustus 2014 concept actiepunten: Aanwezig Tascha Wessel, Lennert de Keizer, Janneke Visser, Yardeen Roos, Sandra Rottenberg, Aad van Nieuwkerk, Hans Steketee, Daphne

Nadere informatie

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid 16 februari 2012 RA120235 Samenvatting Een vrouw doet begin

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Inkoop Wmo Maatwerkvoorziening Bestuurlijke aanbesteding gemeente Edam Volendam: Adviestafel 3/10/2016 Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Agenda Adviestafel 3/10/2016 Welkom-

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

1. Welkom en opening Voorzitter: Mark Waaijenberg Notulist: Boudien Janssen-Terbraak Aanwezigen: zie onderaan dit verslag.

1. Welkom en opening Voorzitter: Mark Waaijenberg Notulist: Boudien Janssen-Terbraak Aanwezigen: zie onderaan dit verslag. Verslag van de tweede overlegtafel Jeugd-Wmo (inkoop) Datum : 8 juli 2014 Tijdstip : 9:00-11:00 uur Locatie : Gemeentehuis IJLst, Stadslaan 75 (Raadzaal) 1. Welkom en opening Voorzitter: Mark Waaijenberg

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK Huishoudelijke Hulp Gemeente Loppersum Wmo Support Datum: 15 maart 2017 Versie: Definitief 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 2.1 Waarom huisbezoeken?... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Gebruikerstest voor de arbocatalogus

Gebruikerstest voor de arbocatalogus Gebruikerstest voor de arbocatalogus Het is goed om een website, voordat deze wordt opengesteld voor alle gebruikers, te laten uittesten door een aantal betrokkenen. Een mogelijkheid is het uitzetten van

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Belangrijke regels voor een vergadering 4 2.1 Vergaderregel 1: vergaderen doe je samen 4 2.1.2 Duidelijke regels helpen

Nadere informatie

Inkoop Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding. Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen

Inkoop Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding. Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen Inkoop 2017 Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen Kader en leerpunten Kader: - Wmo 2015 - Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn (per 18 april 2016)

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Nr 3, juni 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Inhoud Voorwoord Inkoop 2013 5 jaar Festival Forensische Zorg Algemeen Overleg TBS Bijeenkomst Ifzo voor Forensische Zorgaanbieders Herschikking

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

Inkoopproces. Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp voor het jaar

Inkoopproces. Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp voor het jaar Inkoopproces ten behoeve van Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp voor het jaar 2017 Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Ten behoeve van dit traject samenwerkend binnen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget jeugd U wilt voor een jeugdige onder de 18 jaar ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

Inkoop Jeugd en Wmo augustus 2015

Inkoop Jeugd en Wmo augustus 2015 Inkoop Jeugd en Wmo 2016 27 augustus 2015 Burgemeester Hobolaan Programma informatiebijeenkomst Welkom door wethouder Ton van Balken Voorstellen inkoopteam Aanleiding Wat gaan we lokaal inkopen? Visie

Nadere informatie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie Enquête externe communicatie St. Paulusparochie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welkom St. Paulusparochiaan! Hartelijk

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Mei 2009 WOONINVEST Charlotte van Pallandtlaan 2 Postbus 163 2270 AD Voorburg Telefoon 070 301 11 00 Telefax 070 320 83 22 algemeen@wooninvest.nl www wooninvest

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Inkoop Huishoudelijke hulp augustus 2016

Inkoop Huishoudelijke hulp augustus 2016 Inkoop Huishoudelijke hulp 2017 11 augustus 2016 Programma startbijeenkomst Welkom door Esther de Ruiter Voorstellen inkoopteam Aanleiding Visie gemeente Zaltbommel Hoe gaan we lokaal inkopen? Aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

4. Evaluatie vorig overleg De Gemeente kijkt terug op een vruchtbaar overleg; onder de zorgaanbieders heerst een neutrale stemming.

4. Evaluatie vorig overleg De Gemeente kijkt terug op een vruchtbaar overleg; onder de zorgaanbieders heerst een neutrale stemming. VERSLAG EN ACTIELIJST 2 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 1 juli 2014. Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag

Nadere informatie

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten Participatie van jeugd en ouders in gemeenten E-panel De digitale vragenlijst is uitgezet onder wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd, projectleiders Transitie Jeugd, CJG-coördinatoren en via hen CJG-medewerkers

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker)

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker) Hofpanel Verslag evaluatiepeiling en panelbijeenkomst 22 maart 2010 Inleiding Het Hofpanel is opgericht in juni 2008. Destijds is gestart met 575 deelnemers. Deze zijn geworven via een aselecte aanschrijving

Nadere informatie

Checklist voor de POOL - t.b.v. herindicatiebestand LTP Wijchen

Checklist voor de POOL - t.b.v. herindicatiebestand LTP Wijchen Versie 23 september 2015 Checklist voor de POOL - t.b.v. herindicatiebestand LTP Wijchen Doel: Waar moeten we aan denken bij de afhandeling van aflopende ZIN en PGB s? Wat moeten we doen? Algemene aandachtspunten,

Nadere informatie

Belangrijkste informatiebronnen

Belangrijkste informatiebronnen De resultaten van het lezersonderzoek U heeft als lezer van de Oculus massaal gereageerd op het lezersonderzoek van de Oculus. Van de 1800 verstuurde enquêtes zijn er 253 (14%) ingevuld. We zijn heel blij

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres 2014 5 juni 2014 Pedro Blom Programma 1. Even voorstellen 2. Wmo 2015 3. Inkoopproces 4. Inkoopstrategie 5. DAEB => Yvonne Maasdam EVEN VOORSTELLEN

Nadere informatie