Training: Sitemanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training: Sitemanagement"

Transcriptie

1 Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie

2 Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Inleiding De functie van sitemanager is vaak een eerste stap naar algemeen management. Als manager van een site run je feitelijk je eigen bedrijfje. Sitemanagers zullen moeten leren omgaan met de spanningsvelden binnen de eigen organisatie, de klant, leveranciers en onderaannemers en de eigen medewerkers. Zij kunnen putten uit de ruime ervaringen van de operationele en tactische kanten van hun vak, maar voor hen is het de uitdaging om hun management kwaliteiten binnen dit spanningsgebied naar een hoger niveau te tillen, waardoor hun senioriteitsrol wordt verbeterd. De training Sitemanagement - Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden reikt inzichten en vaardigheden aan op het vlak van management, commercie en communicatie om zodoende de persoonlijke performance van de deelnemende sitemanagers te verbeteren. De training biedt een verhelderend zicht op het eigen gedrag en de effecten daarvan op anderen om zodoende de eigen performance te verbeteren. Door zowel te werken aan inzicht als vaardigheden ontwikkelt de deelnemer een blijvende bereidheid tot leren. Een eigenschap die hem in staat stelt om voortdurend zijn eigen gedrag te evalueren en verder te ontwikkelen, door zelfinzicht en zelfvertrouwen. Doel Het doel van de training is tweeledig. Enerzijds is het doel om de managementpotentie van de sitemanager te vergroten door het scheppen van een solide basis. Anderzijds is het doel om sitemanagers bij elkaar te brengen om zodoende elkaars kennis en kunde rondom alle aspecten van dit relatief nieuwe vakgebied te kunnen delen. Voor wie? Deze training is bedoeld voor ervaren sitemanagers in de procesindustrie. Deelnemers hebben over het algemeen meer dan een jaar ervaring als eindverantwoordelijke op een site. Werkwijze De training bestaat uit 9 sessies. De onderwerpen zijn gegroepeerd rondom een 4-tal hoofdthema's: Leidinggeven, Organisatie, Communicatie en Commercie. Vanwege de onderlinge raakvlakken tussen de onderwerpen wordt de deelnemer zich bewust van management als een integraal proces. Na een korte inleiding wordt de inbreng van de cursisten centraal gesteld. Leren van de eigen ervaring en de ervaringen van anderen is het uitgangspunt en stimuleert de bewustwording waardoor inzichten worden geïntegreerd in het dagelijks handelen van de deelnemer.

3 Het programma Het programma behelst 9 sessies met de volgende onderwerpen: Sessie 1: Zinvol leiding geven Het delen van ervaringen op het gebied van leiderschap Door: Peter Wijnveldt Deze eerste sessie begint met een uitvoerige introductie van het programma, de werkwijze, de leerdoelen en verwachtingen van deze training. Een interactieve sessie waarin de deelnemers hun ervaringen delen op het gebeid van leiderschap. Diverse instrumenten en vaardigheden worden intensief geoefend zodat deze snel toepasbaar zijn in de praktijk. De sessie wordt afgesloten met een stappenplan om de rol en invloed binnen het team te vergroten. Zaken die aan de orde komen: Voorwaarden voor zinvol leidinggeven, het begrip team doorgronden, kernkwaliteiten, hoe teamprestaties te beïnvloeden en de rol van de sitemanager daarin, aanspreken van teamleden op prestaties, een goede relatie behouden met de leidinggevende, persoonlijke feedback en het plan van aanpak gericht op zowel teamprestaties als eigen prestaties. Sessie 2: Plezierig en overtuigend communiceren Communicatie is de basis van iedere relatie Door: Tom van den Hoogen Voor effectieve communicatie is het noodzakelijk de verschillende menstypen te onderscheiden en te herkennen. Door rekening te houden met hun behoeften, wensen, vooroordelen en attitude-balans kan er gecommuniceerd worden met een beter resultaat. Hiervoor worden vraag- en luistertechnieken gehanteerd. Ook het belang van non-verbale communicatie komt uitgebreid aan de orde. Sessie 3: Contract Awareness (het) Service(contract) is de basis van samenwerking. Beperkingen en kansen binnen contracten Door: Fred Meershoek Vandaag de dag is de uitvoering van een project niet meer te vergelijken met 10 jaar geleden. Waar in het verleden de menselijke relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een belangrijker rol speelde bij het oplossen van onvoorziene situaties en discussies, wordt er anno 2013 veel meer gekeken wat er contractueel is vastgelegd. Het onderkennen van een goed contract is een eerste belangrijke stap in het beheersingsproces van een project. Het bewust zijn (de awareness) van het contract ligt aan de basis van een succesvol verloop van de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In deze sessie zal onder andere aandacht gegeven worden de valkuilen in een contract en de aandachtspunten tijdens de uitvoering. Deze sessie zal voor de deelnemers veel herkenbare situaties opleveren, en met de opgedane kennis zullen lastige situaties in de toekomst slimmer en creatiever opgelost kunnen worden.

4 Sessie 4: Projectbeheersing (planning en organisatie van projecten) Bewustwording van kansen en risico s van projecten en het managen van onverwachte situaties Door: Ben Houweling Herken je dat? Heb je gisteren je mensen en materieel gepland voor een mooie klus vandaag, belt de opdrachtgever met de vraag of je even langs wil komen want hij heeft een spoedklus. Als sitemanager word jij, samen met de mensen waar jij verantwoordelijk voor bent of gaat worden, elke dag opnieuw geconfronteerd met het feit dat de omgeving van je project invloed heeft op de dagelijkse gang van zaken. Dat kan van buiten je team komen, maar komt zeker ook van binnen uit je team. Is het niet de opdrachtgever, de directie van je eigen bedrijf, een teamlid dan is het wel een leverancier, kortom velen hebben invloed op jouw dagelijkse werkzaamheden en dat van je team. De vraag is dus; hoe beheers je deze invloeden op jouw project? Daar gaan we vandaag proberen een antwoord op te vinden. Sessie 5 : Relatiemanagement/ Strategisch commercieel onderhandelen Een goede relatie met klanten bewerkstelligen, (commerciële) kansen herkennen en benutten Door: Peter Wijnveldt Als sitemanager of als commercieel verantwoordelijke moet u ook na het uitvoeren van een opdracht contacten onderhouden met de DMU (decision making unit) om er zeker van te zijn dat u uw voorsprong op de concurrent behoudt en herhalingsopdrachten meer regel dan uitzondering zijn. Dit vraagt om een effectief en efficiënt relatiebeheer in een omgeving waarbij meerdere collega s contacten onderhouden met dezelfde klant doch vaak met verschillende contactpersonen binnen de DMU. Planning, organisatie en creativiteit zijn voorwaarde voor succes. Wilt u een professional zijn in dit uitdagende vakgebied? Sessie 6: Macht en invloed Optimale invloed en resultaat boeken in de naaste werkomgeving Door: Tom van den Hoogen Wat is de oorsprong van macht tussen mensen en wat zijn kenmerken en wetten van macht? Hoe ga je om met macht en wat is het verschil tussen macht en invloed? Wat bepaalt de kracht van invloed en hoe kun je invloed uitoefenen? In deze workshop gaat het continu om een reflectie op de praktijksituatie van de deelnemers: Hoe uiten de wetten van macht zich in jouw situatie, hoe reageer jij op macht en invloed en hoe komt dat? Hoe zou je willen dat het was? Hoe ziet jouw dynamische krachtenveld er uit en welke machtsbronnen heb je zelf? Hoe kun je die hanteren om je resultaten te behalen?

5 Sessie 7: Beslissen of niet beslissen Door: René Alders Niet beslissen is ook beslissen. Beslissen en durven beslissen. Beslist wel, beslist niet? Doelstellingen van bepaald gedrag en omgaan met angst komen hier aan de orde. De schaarste van tijd dwingt tot kiezen. In de besteding de werktijd laten managers zien wat management voor hun inhoudt. Daarover kan een manager zich een aantal vragen stellen: Hoe verloopt dat keuzeproces feitelijk? Welke overtuigingen spelen daarin mee? Reflectie op deze vragen en concrete tips met betrekking tot de gewenste keuzes staan centraal tijdens deze sessie. Sessie 8: Bewust en duurzaam werken Inzicht krijgen in duurzaamheid en bewustwording creëren in de dagelijkse werkomgeving en dit weten om te zetten in resultaat Door: René Alders Tijdens deze sessie wordt inzicht opgebouwd en worden handvatten aangereikt om te komen tot werkelijk mensgerichte managementtools. Coachen en intervenieren op basis van persoonlijke stijlen en kwaliteiten. Onderwerpen als Transactionele analyse komen hierbij aan de orde. Na afloop van deze sessie kun je collega s, medewerkers (en zichzelf) begeleiden in persoonlijke groei. Sessie 9: Heroriëntatie op management en organisatie Verbinding maken tussen verschillende onderdelen van deze leergang Door: Peter Wijnveldt Een holistische benadering. Alles heeft met alles een verbinding. De manager dient oog te hebben voor alles en dient tevens het besef te hebben niet alles te kunnen beïnvloeden. VOMI behoudt het recht om wijzigingen in dit programma aan te brengen. Locatie De training wordt gehouden op de volgende locatie: Postillionhotel Dordrecht Rijksstraatweg EH Dordrecht Tel: Aanmelding en Intake Na aanmelding wordt een telefonische intake afgenomen. Tijdens dit gesprek komen zaken als functie, uw werkervaring en uw verwachtingen ten aanzien van deze training aan de orde. U wordt hiervoor gebeld door programmamanager Peter Wijnveldt. Groepsgrootte De aard en de werkwijze van de sessies maken het noodzakelijk de groepsgrootte te stellen op maximaal 14 deelnemers. Niet elke aanmelding kan automatisch tot plaatsing leiden.

6 Prijs Aan deelname aan de training Sitemanagement is een bedrag verbonden van: Leden: 2.950,00. Niet leden: 3.450,00. Hierbij is alles inbegrepen, d.w.z.: Studiemateriaal, consumpties en maaltijden. Er kan alleen worden ingeschreven voor het gehele traject, niet voor sessies afzonderlijk. U ontvangt een factuur die u in één keer dient te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Vóór aanvang van de training is restitutie slechts mogelijk als voor de opengevallen plaats alsnog een vervangende deelnemer kan worden ingeschreven. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen restitutie verleend. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Waardering Het is voor ons zeer verheugend te constateren dat de training Sitemanagement ruimschoots aan de verwachtingen van de deelnemers voldoet. Niet voor niets bieden wij deze training al weer enkele jaren aan, maar de waardering van onze deelnemers is de beste referentie. Uit de unaniem positieve evaluaties van eerdere groepen willen wij u een aantal uitspraken niet onthouden: Op de vraag hoe deelnemers de training Sitemanagement hebben ervaren, geven zij als reactie: Boeiende training; niets aan te verbeteren. Lof voor alle deelnemers en trainers; wat hebben ze mij veel nieuwe inzichten gegeven!! De praktijkvoorbeelden, de gesprekken onderling en de managementlessen zijn zeer waardevol. Gehele cursus vond ik een erg goede aanvulling op de praktijk. De training was dik geslaagd! Trainers weten waar ze het over hebben." Hetgeen wij geleerd hebben is "praktisch en direct toepasbaar". De training is duidelijk op ons gericht!

7 De trainers Wij beschikken over een trainers- en docentenkorps dat de kunst van kennis- en praktijkoverdracht integraal beheerst. Afhankelijk van de onderwerpen die gekozen worden, worden seniortrainers en docenten ingezet die gespecialiseerd zijn in de gekozen onderwerpen. Aan deze training werken mee: Tom van den Hoogen Tom van den Hoogen heeft zijn kennis en ervaring van het commerciële en algemene management jarenlang te gelde gemaakt als crisis en turn-around manager. Zijn visie is dat mensen pas daadwerkelijk (kunnen) veranderen wanneer zij van weten tot besef komen. De kracht van Tom van den Hoogen ligt in het feit dat hij mensen ook daadwerkelijk van weten tot besef weet te brengen. Niet alleen als manager maar juist ook in zijn trainingen weet hij mensen te activeren, inspireren en tot veranderingen te brengen. Zijn praktijkervaringen weet hij op een treffende wijze te vertalen waardoor zijn trainingen op het algemene management en commerciële vlak ook echt daadwerkelijk wat in gang zetten bij mensen. Peter Wijnveldt Peter Wijnveldt is een trainer/coach met ruime ervaring op het gebied van commerciële vaardigheidsontwikkeling. Zijn aanpak is gericht op gedrags- en mentaliteitsverandering. Peter heeft naast 15 jaar trainingservaring ook ruime uitvoerende (internationale) sales- en managementervaring. Deze combinatie maakt Peter tot een trainer die vanuit de praktijk werkt en tijdens zijn trainingen op een praktische wijze de talenten van zijn deelnemers helpt te ontwikkelen. Fred Meershoek Fred heeft zowel een bedrijfskundige alsook een technische achtergrond, beide op universitair niveau. Sinds 1992 is hij werkzaam geweest bij diverse technische aannemers/installateurs in de functies van Technisch Inspecteur, Bedrijfsleider, Operational Manager en Contractmanager. Door zijn pragmatische benadering met vele praktijkvoorbeelden ervaren eerdere deelnemers zijn trainingen als leerzaam en nuttig. Met de opgedane kennis en de bewustwording kunnen de deelnemers meteen de volgende dag aan de slag. René Alders René heeft sinds de midden jaren 90 gewerkt als HRM manager, zowel beleidsmatig als operationeel. Door de jaren heen heeft hij enorm veel deskundigheid opgebouwd op het gebied van veranderingsprocessen bij technisch- en productie-georiënteerde bedrijven, veelal binnen de procesindustrie. Sinds 2003 heeft zich toegelegd op training en coaching en sindsdien combineert hij dit met zijn HR werkzaamheden. De afgelopen jaren heeft hij heel veel (lijn)managers gecoacht ter verbetering van hun (HRM) vaardigheden, maar ook op het gebied van zelfontwikkeling. René is grondlegger van het OPE-model en het HSM (Het SamenwerkingsModel) en tevens één van de ontwikkelaars van FUWACO. Zijn trainingsaanpak kenmerkt zich door een nuchtere, Rotterdamse, benadering. Hij confronteert zijn deelnemers graag op een directe, maar altijd respectvolle manier. René is erg gedreven om het beste uit zijn deelnemers te halen. Ben Houweling Ben Houweling is in staat om techniek te combineren met een heldere kijk op het managen van projecten. Heeft als filosofie dat als je een taak (het maken van een planning, het maken van een calculatie, etc.) niet op papier kan doen dat dan een PC met de benodigde software een zinloze investering is. De kennis hiervoor heeft hij opgedaan op de werkvloer als leidinggevende bij diverse grote opdrachtgevers. Hij heeft een jarenlange ervaring als sitemanager voor de grootste technische

8 dienstverlener van Nederland bij een grote producent van kunststoffen in het Botlek-gebied. De theoretische achtergrond hiervoor heeft Ben opgedaan vanuit de vakgebieden elektrotechniek en meet- en regeltechniek aangevuld met diverse Projectmanagement opleidingen. Zijn financiële kennis heeft hij opgedaan middels een bedrijfseconomische studie. Daarnaast is Ben, als bevoegd docent, actief als docent in de genoemde technieken en verzorgt hij trainingen op het gebied van Projectmanagement. Zijn jarenlange ervaring draagt hij graag op een inspirerende manier over aan anderen met als kernvraag; wat beweegt mensen om te doen wat ze doen? Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden. Op alle VOMI trainingen zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, welke gepubliceerd staan op de website.

9 VOMI Academie De procesindustrie stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de mensen die hierin werkzaam zijn. Goede scholing is derhalve van groot belang. VOMI ontwikkelt en verzorgt trainingen die nauw aansluiten bij de specifieke behoefte van de procesindustrie. Het belang van VOMI is versterking van de kennis en kunde binnen de procesindustrie. VOMI streeft hierbij geen winstoogmerk na. De door VOMI geboden trainingen worden tegen kostprijs aangeboden. De waardering van onze deelnemers is de beste referentie. Wat is de VOMI Academie? De VOMI Academie is de organisatie waarmee VOMI haar leden wil ondersteunen op het gebied van trainingen en opleidingen. Dit betreft niet alleen het organiseren van trainingen en opleidingen zoals deze plaatsvinden bij de reeds bestaande trainingen 'sitemanagement' en 'leidinggeven voor voorlieden'. Maar juist ook het ontwikkelen van nieuwe trainingen en opleidingen die gericht zijn op de specifieke behoefte in de procesindustrie. Hoe is de VOMI Academie georganiseerd? VOMI heeft met Van Sadelhoff Learning Services (VS) een samenwerkingsovereenkomst gesloten. VS is een organisatie die bedrijven en brancheorganisaties ondersteunt op het gebied van trainingen en opleidingen. Zij verzorgen backoffice services, ontwikkelen trainingen, workshops, etc. Daarnaast beschikken zij over een breed netwerk aan ervaren trainers. VS heeft samen met VOMI reeds de succesvolle training sitemanagement ontwikkeld. Eric van Sadelhoff is de drijvende kracht achter VS. De communicatie rond trainingen vindt plaats vanuit de VOMI Academie. De facturatie van trainingen zal gedaan worden door VOMI. Waarom de VOMI Academie? De arbeidsmarkt problematiek is voor een arbeidsintensieve bedrijfstak de komende jaren een enorme uitdaging. Thema's als duurzame inzetbaarheid en permanente educatie spelen een belangrijke rol. We merken dat deze thema's ook bij veel VOMI leden actueel zijn. Tevens stellen de opdrachtgevers steeds hogere eisen aan het opleiding van de medewerkers. Vanuit de VOMI willen we leden op dit vlak ondersteuning bieden, en indien gewenst, adviseren. Tijdens algemene ledenvergaderingen en onderzoek onder individuele leden is gebleken dat er behoefte is aan trainingen die aansluiten bij de specifieke wensen in de procesindustrie. Aanbod VOMI Academie De VOMI Academie is actief met het ontwikkelen van (nieuwe) trainingen, opleidingen en workshops, gebaseerd op de input van de VOMI-lidbedrijven. Het huidige aanbod bestaat uit: Training Sitemanagement Training Leidinggeven voor voorlieden en beginnend leidinggevenden Training Effectieve Projectbeheersing Workshop Werken voor en bij je klant Contactgegevens Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. VOMI Academie Bella Vista HC Arnhem Tel: Fax:

10 Aanmeldingsformulier Ondergetekende, Achternaam: Man Vrouw Voorletters: Roepnaam: Geboortedatum: meldt zich aan voor de training Sitemanagement, met als startdatum: Het adres waarop u uw correspondentie wilt ontvangen: Postadres: Privé Zakelijk Postcode en plaats: Naam organisatie: Telefoon zakelijk: Telefoon privé: Mobiel: adres: Deelname voor rekening van: Deelnemer Werkgever Indien voor rekening werkgever, factuur zenden aan: Naam organisatie: T.a.v.: Man Vrouw Adres: Postcode en Plaats: Plaats en datum: Handtekening: Dit formulier kan worden verzonden naar: VOMI Academie t.a.v. Elsbeth Verveld Bella Vista HC Arnhem Fax: Indien u nog vragen heeft kunt u ons bereiken op het telefoonnummer:

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie