Uitslag KringloopWijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitslag KringloopWijzer"

Transcriptie

1 Uitslag KringloopWijzer Bedrijfspecifieke excretie melkvee Bedrijfs-kringloopscore Jaaropgave : 2015 Omschrijving : Kringloopwijzer Plomp Agro VOF Naam veehouder : Plomp Agro VOF Straat + huisnummer : Geerkade 10 Postcode + woonplaats : 3648 nx wilnis versie juli 2015

2 Inhoudsopgave en LEI-referentiebedrijf Inhoud Pagina Voorblad... 1 Inhoudsopgave en LEI-referentiegroep... 2 Bedrijfsportret van uw bedrijf... 3 Resultaat Kengetallen... 4 Excretie en Gebruiksruimte... 5 BIJLAGE 1A: BEDRIJF - RESULTAAT Mineralenoverschotten... 6 BIJLAGE 1B: BEDRIJF - RESULTAAT Ammoniak... 7 BIJLAGE 1C: BEDRIJF - FIGUREN Mineralenbalans... 8 BIJLAGE 1D: BEDRIJF - FIGUREN Mineralenkringloop... 9 BIJLAGE 1E: BEDRIJF - FIGUREN Benuttingen BIJLAGE 2A: VEE - RESULTAAT Rantsoen BIJLAGE 2B: VEE - RESULTAAT Voeding BIJLAGE 2C: VEE - FIGUREN Balansen en Kringlopen BIJLAGE 2D: VEE - INVOER Balans in de kringloop BIJLAGE 2E: VEE - INVOER Voervoorraden Begin BIJLAGE 2F: VEE - INVOER Voervoorraden Aanleg BIJLAGE 2G: VEE - INVOER Voervoorraden Eind BIJLAGE 3A: BODEM - RESULTAAT Berekeningen BEP BIJLAGE 3B: BODEM - RESULTAAT Bemesting, gewasopbrengst en overschotten BIJLAGE 3C: BODEM - FIGUREN Balans in de kringloop BIJLAGE 3D: BODEM - INVOER Bemesting BIJLAGE 3E: BODEM - INVOER Overig LEI-referentiegroep Omschrijving groep : Referentie LEI_BIN gem t/m 2013: veen, > 16 ton melk/ha Uitleg score LEI-referentiegroep: X = Minstens 10% hoger dan LEI-referentiegroep (of 10% lager bij benuttingen) = Vergelijkbaar met LEI-referentiegroep (binnen een marge van 10%) V = Minstens 10% lager dan LEI-referentiegroep (of 10% hoger bij benuttingen) De ontwikkeling van KringloopWijzer is geagendeerd via het project Koeien & Kansen ( Koeien & Kansen brengt voor de Nederlandse melkveehouderijsector de milieukundige, technische en economische gevolgen in beeld van toekomstig milieubeleid. Deze verkenning biedt de mogelijkheid de wetgeving te evalueren, voorstellen tot verbetering te onderzoeken en de sector te informeren over kosteneffectieve bedrijfsaanpassingen versie juli 2015

3 Bedrijfsportret van uw bedrijf Grond en gewassen LEI-BIN Areaal gewassen totaal (ha) 61,68 72,11 - productiegras (ha) 52,60 59,94 - snijmais (ha) 9,08 12,18 - beheersgras (ha) 0,00 0,00 - akkerbouw (ha) 0,00 0,00 Grasland met klaver (ha) 0,0 4,44 Grondsoort aandelen (%): - grasland: veen / klei / nat zand / ov zand / drg zand 100/0/0/0/0 88/8/4/1/0 - bouwland: veen / klei / nat zand / ov zand / drg zand 0/100/0/0/0 60/6/17/16/2 Methode van toediening drijfmest, verdeling (%): - grasland: zodebemest / sleepvoet / sleufkouter / bovengr 0/100/0/0 26/24/49/0 - bouwland: onderwerken / sleepvoet / injecteren / bovengr 100/0/0/0 16/17/65/3 Veestapel LEI-BIN Aantal melkkoeien Aantal pinken Aantal kalveren Aantal dieren overige graasvee 0 11 Aantal dieren intensieve tak 0 0 Melkproductie per bedrijf (kg) Melkproductie per hectare (kg) Melkproductie per melkkoe (kg) Vetgehalte en eiwitgehalte melk (%) 4,39 en 3,56 4,34 en 3,49 Ureum-gehalte melk (mg/100 ml) Beweiding koeien: dagen per jaar Beweiding koeien: uren per dag 6 4 Beweiding pinken: dagen per jaar Beweiding kalveren: dagen per jaar Erf en gebouwen LEI-BIN Drijfmestopslag (maand) 10,3 9,3 Drijfmestopslag (m3) 3350 Huisvesting: stal Overige stalsystemen versie juli 2015

4 Resultaat Kengetallen BIN Norm BEX en BEP Voordeel bedrijfsspecifieke excretie: stikstof +9% +8% 0% Voordeel bedrijfsspecifieke excretie: fosfaat +2% +16% 0% Voordeel bedrijfseigen gebruiksnorm: fosfaat +2% +2% 0% Bedrijfsoverschot Overschot per ha: stikstof (kg N) Overschot per ha: fosfaat (kg P2O5) V -4 5 Efficientie bedrijf Benutting: stikstof (%) Benutting: fosfaat (%) V Efficientie voeding Benutting: stikstof (%) Benutting: fosfaat (%) Productie grasland Opbrengst netto per ha: droge stof (kg ds) Opbrengst netto per ha: KVEM (kvem) Opbrengst netto per ha: stikstof (kg N) Opbrengst netto per ha: fosfaat (kg P2O5) Productie maisland Opbrengst netto per ha: droge stof (kg ds) V Opbrengst netto per ha: KVEM (kvem) V Opbrengst netto per ha: stikstof (kg N) V Opbrengst netto per ha: fosfaat (kg P2O5) V Bodemoverschot Overschot per ha: stikstof (kg N) V Overschot per ha: fosfaat (kg P2O5) V -4 5 Aanvoer effectieve org.stof per ha (kg OS) Efficientie bodem Benutting: stikstof (%) Benutting: fosfaat (%) Ammoniak Emissie per bedrijf: totaal (kg NH3) V Emissie per ton melk: totaal (kg NH3) 4,21 3,86 Emissie per GVE: stal en mestopslag (kg NH3) X 12,4 11,2 Emissie per GVE: overige verliezen (kg NH3) X 19,0 15,9 Broeikasgassen Emissie per ton melk: methaan (kg CH4) 25,0 27,6 Emissie per ton melk: lachgas (kg N2O) 1,28 1,18 Emissie per ton melk: energie (kg CO2) Emissie per ton melk: totaal (kg CO2-eq) Emissie per ton melk: aanvoer (kg CO2-eq) versie juli 2015

5 Excretie en Gebruiksruimte 2015 (resultaten BEX en BEP) Vee (resultaat BEX) Stikstof Fosfaat Forfaitaire excretie (kg) Bedrijfsspecifiek, excl. correctiefactor (kg) Bedrijfsspecifiek, incl. correctiefactor (kg) Voordeel bedrijfsspecifieke excretie, incl. (kg) (+9%) +103 (+2%) Bodem (resultaat BEP) Stikstof Fosfaat Forfaitaire gebruiksnorm mest (kg) * Bedrijfseigen gebruiksnorm, gemiddelde afgelopen 3 jaar (kg) 5318 Voordeel bedrijfseigen gebruiksnorm (kg) +113 (+2%) * Let op: voor stikstof betreft het alleen de gebruiksnorm voor dierlijke mest Bedrijf (BEX+BEP) Stikstof Fosfaat Voordeel bedrijfsspecifieke excretie, incl. (kg) Voordeel bedrijfseigen gebruiksnorm (kg) +113 Voordeel bedrijfsspecifieke prestatie, BEX en BEP (kg) (+2%) Mestafzet (BEX+BEP) Stikstof Fosfaat Mestafzet bij forfaitaire excretie en gebruiksnorm (kg) Mestafzet bij bedrijfsspecifieke excretie en gebruiksnorm (kg) Mestafzet bij forfaitaire excretie en gebruiksnorm (ton) * Mestafzet bij bedrijfsspecifieke excretie en gebruiksnorm (ton) * * Hoeveelheid mest is berekend bij een samenstelling van 4,0 kg N en 1,5 kg P2O5 per ton mest versie juli 2015

6 BIJLAGE 1A: BEDRIJF - RESULTAAT Mineralenoverschotten Benuttingen Stikstof Fosfaat Eigen bedrijf LEI-BIN Eigen bedrijf LEI-BIN Benutting van het bedrijf (%) V Benutting van de veestapel (%) Benutting van de mest (%) Benutting van de bodem (%) Benutting van gewassen (%) Verliezen Per hectare Per ton melk Eigen bedrijf LEI-BIN Eigen bedrijf LEI-BIN Mineralenoverschot bedrijfsbalans - stikstof (kg) ,8 20,9 - fosfaat (kg) V -4 5 V -0,2 0,2 Mineralenoverschot bodembalans - stikstof (kg) V ,8 16,4 - fosfaat (kg) V -4 5 V -0,2 0,2 Gasvormige stikstofverliezen - N-NH3: stal en mestopslag (kg N) ,4 1,3 - N-NH3: weidemest (kg N) X 1 1 X 0,0 0,0 - N-NH3: bemesting (kg N) X 2,0 1,8 - N-NH3: gewasresten (kg N) 0,6 0,5 X 0,03 0,03 - N-N2O: stal en mestopslag (kg N) V 0,6 0,7 0,03 0,04 - N-N2O: bodem (kg N) 12,9 12,5 0,74 0,67 - N-overig: stal en mestopslag (kg N) 6,2 5,8 X 0,36 0,29 - N-overig: conservering (kg N) 7,0 6,8 0,40 0, versie juli 2015

7 BIJLAGE 1B: BEDRIJF - RESULTAAT Ammoniak Emissie ammoniak NH3 NH3 NH3 NH3 (kg/bedrijf) (kg/ha) (kg/ton melk) (kg/gve) Totaal ,7 4,21 31,5 - stal+mestopslag, graasdieren ,1 1,67 12,4 - stal+mestopslag, staldieren 0 0,0 0,00 0,0 - org. mest op grasland ,8 1,88 14,0 - org. mest op bouwland 320 5,2 0,30 2,2 - kunstmest op grasland 187 3,0 0,17 1,3 - kunstmest op bouwland 120 2,0 0,11 0,8 - mest tijdens beweiding 53 0,9 0,05 0,4 - gewasrest: weideverliezen 15 0,2 0,01 0,1 - gewasrest: oogstverliezen 28 0,5 0,03 0, versie juli 2015

8 BIJLAGE 1C: BEDRIJF - FIGUREN Mineralenbalans Bedrijfsbalans (aanvoer, afvoer en voorraadmutatie compleet bedrijf) versie juli 2015

9 BIJLAGE 1D: BEDRIJF - FIGUREN Mineralenkringloop Mineralenkringloop (hele bedrijf inclusief interne mineralenstromen) versie juli 2015

10 BIJLAGE 1E: BEDRIJF - FIGUREN Benuttingen Mineralenbenutting versie juli 2015

11 BIJLAGE 2A: VEE - RESULTAAT Rantsoen Melk per ha Jongvee per 10 melkkoeien Krachtvoer (excl. bijproducten) per bedrijf Krachtvoer (excl. bijproducten) per 100 kg melk kg 5,1 stuks kg 28 kg Voordeel bedrijfsspecifiek, stikstof +9 % Voordeel bedrijfsspecifiek, fosfaat +2 % Maximale melkproductie zonder mestafzet, stikstof Maximale melkproductie zonder mestafzet, fosfaat kg/ha kg/ha Efficiëntie voeding stikstof 25,6 % Efficiëntie voeding fosfaat 31,3 % (norm = 31, fosfaatconvenant 2012) Voervoorraden op bedrijf Begin RE/kVEM P/kVEM Eind RE/kVEM P/kVEM Mutatie Voer (eenh*) (g/kvem) (g/kvem) (eenh*) (g/kvem) (g/kvem) (eenh*) Graskuil, hooi , , Snijmais , , Overig rv+bijpr 0 0 0, ,0 0 Krachtvoer , , Voeding veestapel (melkkoeien, incl. jongvee) Opname veestapel Aandeel VEM RE P RE/kVEM P/kVEM Voer (kg ds) (% in ds) (vem/eenh*) (g/eenh*) (g/eenh*) (g/kvem) (g/kvem) Vers gras , ,4 Graskuil, hooi , ,7 Snijmais , ,0 Overig rv+bijpr ,00 0 0,0 Krachtvoer , ,4 Melkpoeder , ,3 Rantsoen , ,0 Aannames Ds krachtvoer (g/kg) 900 Ds melkpoeder (g/kg) 950 * Krachtvoer en melkpoeder: opname staat in 'kg ds', voorraden en analyse eenheid staat in 'kg product'. Overige voeders en rantsoen: opname, voorraden en analyse eenheid staat in 'kg ds' versie juli 2015

12 BIJLAGE 2B: VEE - RESULTAAT Voeding Voeding LEI-BIN Voerefficientie veestapel - kg melk per kg ds voeropname vee 1,09 1,00 - kg meetmelk per kg ds voeropname vee V 1,16 1,05 Rantsoenkenmerken - RE (g/kg ds) P (g/kg ds) 3,9 3,6 - VEM (vem/kg ds) RE / kvem (g/kvem) P / kvem (g/kvem 4,0 3,8 Rantsoensamenstelling - aandeel vers gras 7% 8% - aandeel graskuil en hooi 46% 42% - aandeel snijmais 19% 20% - aandeel overig ruwvoer en bijproducten 0% 7% - aandeel krachtvoer en melkpoeder 28% 23% Voedervoorziening (= eigen voer / voerverbruik) - percentage eigen voer: N 66% 57% - percentage eigen voer: P 61% 54% - percentage eigen voer: VEM 65% 54% Voeraankoop - aanvoer N per ton melk (kg) V 9,1 11,5 - aanvoer P per ton melk (kg) V 1,5 1,8 Beweiding Melkvee: lengte weideperiode 120 dagen beweiding - weiden beperkt 120 dagen, 6,0 uur per dag - weiden onbeperkt 0 dagen - zomerstalvoeren beperkt 0 dagen - zomerstalvoeren onbeperkt 0 dagen - weiden / zstv beperkt 0 dagen - weiden / zstv onbeperkt 0 dagen Pinken: lengte weideperiode 100 dagen, 24 uur per dag Kalveren: lengte weideperiode 60 dagen, 24 uur per dag versie juli 2015

13 BIJLAGE 2C: VEE - FIGUREN Balansen en Kringlopen Veebalans versie juli 2015

14 BIJLAGE 2D: VEE - INVOER Balans in de kringloop Ras melkkoeien Middel of groot Melkvee Aanwezig Aanvoer Afvoer Dieraantallen op jaarbasis (stuks) (stuks) (stuks) - Melk- en kalfkoeien (cat. 100) 123, Jongvee+stieren < 1 jr (cat. 101) 31, Jongvee+stieren > 1 jr (cat. 102) 31, Nuka's 0 0 Productie en forfaitaire excretie Melkleverantie (kg) Melkproductie per koe (kg) 8727 (4,39% vet, 3,56% eiwit) Ureumgehalte melk (g/100 ml) 25 Aandeel koeien met drijfmest (%) Aandeel pinken met drijfmest (%) Aandeel kalveren met drijfmest (%) 98% drijfmest 100% drijfmest 67% drijfmest Forfaitaire norm excretie stikstof (kg/koe) 125,7 Forfaitaire norm excretie fosfaat (kg/koe) 42,7 Overige graasdieren Aanwezig Aankoop Verkoop (stuks) (stuks) (stuks) Staldieren intensief Aanwezig Mestsoort Stalsysteem (aantal) (soort) (type) versie juli 2015

15 BIJLAGE 2E: VEE - INVOER Voervoorraden Begin Voorraad begin Hoeveelheid Vem Re (g) N (g) P (g) Ras (g) Graskuilen, hooi (kg ds) kante + 30 r balen ,00 760,00 115,00 18,40 3,60 69,00 - kuil 1 achter stal ,00 932,00 197,00 31,52 4,70 107,00 - zomerkuil ,00 914,00 181,00 28,96 4,20 104,00 - najaarskuil + 14 ronde balen ,00 875,00 195,00 31,20 5,00 104,00 Totaal beginvoorraad ,97 4, Totaal verkoop uit beginvoorraad Snijmaiskuilen (kg ds) - mais , ,00 70,00 11,20 1,90 36,00 Totaal beginvoorraad ,20 1,90 36 Totaal verkoop uit beginvoorraad Krachtvoeders, mineralenmengsels (kg) - krachtvoer Alpuro 500,00 912,00 165,00 26,40 3,90 - enkelvoudig De Heus 2000, ,00 183,06 29,29 2,30 Totaal beginvoorraad ,71 2,62 Totaal verkoop uit beginvoorraad Melkpoeder (kg) - Alpuro melkpoeder 225, ,00 336,99 52,82 9,40 Totaal beginvoorraad ,82 9,40 Totaal verkoop uit beginvoorraad versie juli 2015

16 BIJLAGE 2F: VEE - INVOER Voervoorraden Aanleg Voorraad aanleg en verkoop Hoeveelheid Vem Re (g) N (g) P (g) Ras (g) Graskuilen, hooi (kg ds) - kuil 1 tot stal+30 balen ,00 946,00 171,00 27,36 3,80 94, balen juni (aankoop) 39300,00 785,00 113,00 18,08 3,30 79,00-60 balen hooi 19200,00 822,00 121,00 19,36 4,00 106,00 - kuil achter oude stal ,00 884,00 196,00 31,36 4,10 115,00 - kuil nst stal+31 balen ,00 909,00 174,00 27,84 3,70 114,00 Totaal aanleg ,46 3, Totaal verkoop uit aanleg Snijmaiskuilen (kg ds) - mais aankoop 2015 (aankoop) 42046, ,00 70,00 11,20 1,90 52,00 - mais ,00 906,00 69,00 11,04 2,00 52,00 Totaal aanleg ,07 1,98 52 Totaal verkoop uit aanleg Krachtvoeders, mineralenmengsels (kg) - De Heus 2015 (aankoop) ,00 961,00 179,00 28,64 4,56 - Alpuro 2015 (aankoop) 5040,00 990,00 178,10 28,50 4,47 - De heus 2015 enkelv (aankoop) 35079,00 990,00 86,30 13,81 1,90 Totaal aanleg ,00 4,26 Totaal verkoop uit aanleg Melkpoeder (kg) - Alpuro 2015 (aankoop) 2500, ,00 246,30 38,61 7,70 Totaal aanleg ,61 7,70 Totaal verkoop uit aanleg versie juli 2015

17 BIJLAGE 2G: VEE - INVOER Voervoorraden Eind Voorraad eind Hoeveelheid Vem Re (g) N (g) P (g) Ras (g) Graskuilen, hooi (kg ds) balen juni 14805,00 785,00 113,00 18,08 3,30 79,00-60 balen hooi 9480,00 822,00 121,00 19,36 4,00 106,00 - kuil achter oude stal ,00 884,00 196,00 31,36 4,10 115,00 - kuil nst stal+31 balen ,00 909,00 174,00 27,84 3,70 114,00 - zomerkuil ,00 914,00 181,00 28,96 4,20 104,00 Totaal eindvoorraad ,64 3, Snijmaiskuilen (kg ds) - mais ,00 906,00 69,00 11,04 2,00 52,00 Totaal eindvoorraad ,04 2,00 52 Krachtvoeders, mineralenmengsels (kg) - Alpuro ,00 990,00 178,10 28,50 4,47 - De Heus ,00 961,00 179,00 28,64 4,56 Totaal eindvoorraad ,63 4,56 Melkpoeder (kg) - Alpuro , ,00 246,30 38,61 7,70 Totaal eindvoorraad ,61 7, versie juli 2015

18 BIJLAGE 3A: BODEM - RESULTAAT Berekeningen BEP Omdat gewasopbrengsten jaarlijks behoorlijk kunnen verschillen wordt voor de fosfaatgebruiksnorm voor het komende jaar het gemiddelde genomen van de laatste 3 jaar. Naast de afgeleide fosfaatnormen van het laatste jaar zijn ook de gemiddelde fosfaatnormen weergegeven in de tabel: afgeleide normen per fosfaattoestand. Afgeleide normen in afgelopen 3 jaar Grasland (kg/ha) 92,3 92,3 88,9 Snijmais (kg/ha) 60,0 60,0 76,9 Akkerbouw (kg/ha) 60,0 60,0 0,0 Afgeleide normen per fosfaatklasse: (gemiddelde van 3 jaren) Hoog Neutraal Laag Grasland (kg/ha) 81,2 91,2 101,2 Snijmais (kg/ha) 55,6 65,6 80,6 Akkerbouw (kg/ha) 50,0 60,0 75,0 Normen per ha, gecorrigeerd voor fosfaattoestand * Fosfaat Forfaitaire gebruiksnorm (kg) 84,4 Bedrijfseigen gebruiksnorm, afgelopen jaar (kg) 86,0 Bedrijfseigen gebruiksnorm, gemiddelde afgelopen 3 jaar (kg) 86,2 Normen bedrijf, gecorrigeerd voor fosfaattoestand * Fosfaat Forfaitaire gebruiksnorm (kg) 5205 Bedrijfseigen gebruiksnorm, gemiddelde afgelopen 3 jaar (kg) 5318 Voordeel bij bedrijfseigen gebruiksnorm (kg) +113 (+2%) Mestafzet o.b.v. fosfaat * Fosfaat Excretie dierlijke mest obv BEX (kg) 6174 Mestafzet bij forfaitaire gebruiksnorm (kg) 970 Mestafzet bij bedrijfseigen gebruiksnorm (kg) 857 Voordeel bedrijfseigen gebruiksnorm (kg) +113 * NB: Gebruiksnormen fosfaat en mestafzet zijn berekend o.b.v. arealen en fosfaattoestanden in 2015 Grond Oppervlakte grasland, hoog/neutraal/laag (ha) 52,60 (13,96 / 32,11 / 6,53) Oppervlakte snijmais, hoog/neutraal/laag (ha) 9,08 (0,00 / 9,08 / 0,00) Oppervlakte akkerbouw, hoog/neutraal/laag (ha) 0,00 (0,00 / 0,00 / 0,00) Grasland: oppervlakte beheersgrasland (ha) 0, versie juli 2015

19 BIJLAGE 3B: BODEM - RESULTAAT Bemesting, gewasopbrengst en overschotten Bemesting Productiegrasland Snijmais Akkerbouw ton kg N kg P2O5 ton kg N kg P2O5 ton kg N kg P2O5 Totaal per hectare organische mest kunstmest weidemest Bruto hoveelheid N, dus incl. NH3-verliezen tijdens toediening/beweiding. De hoeveelheid stikstof is niet alleen het werkzame deel, maar totaal. Gewasopbrengsten (netto) Grasland Snijmais Akkerbouw Eigen bedrijf LEI-BIN Eigen bedrijf LEI-BIN Eigen bedrijf LEI-BIN Droge stof (kg/ha) V KVEM (kvem/ha) V Stikstof (kg/ha) V Fosfaat (kg/ha) V Voederwaarde: VEM (/kg ds) Voederwaarde: RE (g/kg ds) Voederwaarde: P (g/kg ds) 3,56 3,50 1,92 1,84 Overschot bodembalans Grasland Snijmais Akkerbouw Eigen bedrijf LEI-BIN Eigen bedrijf LEI-BIN Eigen bedrijf LEI-BIN Stikstof (kg/ha) V Fosfaat (kg/ha) V -4 1 V Overschot bodembalans Per hectare Per ton melk Eigen bedrijf LEI-BIN Eigen bedrijf LEI-BIN Stikstof (kg) V ,8 16,4 Fosfaat (kg) V -4 5 V -0,2 0, versie juli 2015

20 BIJLAGE 3C: BODEM - FIGUREN Balans in de kringloop Bodembalans versie juli 2015

21 BIJLAGE 3D: BODEM - INVOER Bemesting Organische mest Graasdier Graasdier Staldier Staldier drijfmest vaste mest drijfmest vaste mest & compost Aanvoer hoeveelheid (ton) Aanvoer stikstof (kg) Aanvoer fosfaat (kg) Afvoer hoeveelheid (ton) Afvoer stikstof (kg) Afvoer fosfaat (kg) Beginvoorraad hoeveelheid (ton) Beginvoorraad stikstofgehalte (kg/ton) 4,00 7,70 7,00 34,10 Beginvoorraad fosfaatgehalte (kg/ton) 1,50 4,30 3,90 16,60 Eindvoorraad hoeveelheid (ton) Eindvoorraad stikstofgehalte (kg/ton) 4,00 7,70 7,00 34,10 Eindvoorraad fosfaatgehalte (kg/ton) 1,50 4,30 3,90 16,60 Toediening op snijmaisland (ton/ha) 50,0 0,0+0,0 0,0 0,0 Toediening op akkerbouwland (ton/ha) Toediening op beheersgrasland (ton/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 Toediening op productiegrasland (ton/ha) 46,3 2,1 0,0 0,0 Kunstmest N-ureum N-overig Stikstof Fosfaat Aanvoer (kg) Beginvoorraad (kg) Eindvoorraad (kg) Toediening op snijmaisland (kg) Toediening op akkerbouwland (kg) Toediening op beheersgrasland (kg) Toediening op productiegrasland (kg) Bodem en gewasteelt Grasland Snijmais Akkerbouw Continuteelt: - graslandvernieuwing, gras-gras (ha) 1,50 Wisselbouw, gras-bouw: - oppervlakte in wisselbouw (ha) 0,00 0,00 0,00 - duur gewasfase in wisselbouw (jr) 0,0 0,0 0,0 Vanggewas bij continuteelt (ha) 0,00 0,00 Vanggewas bij wisselbouw (ha) 0,00 0, versie juli 2015

22 BIJLAGE 3E: BODEM - INVOER Overig Aanvoer gras en afvoer eigen teelt Hoeveelheid Stikstof Fosfor VEM Vers gras (kg ds) (g N/kg ds) (g P/kg ds) (/kg ds) Aanvoer van vers gras 0 Afvoer van vers gras 0 Graskuil (kg ds) (g N/kg ds) (g P/kg ds) (/kg ds) Afvoer uit voorraad begin 0 Afvoer uit voorraad aanleg 0 Afvoer overig, ingekuild 0 Afvoer overig, vers 0 Snijmais (kg ds) (g N/kg ds) (g P/kg ds) (/kg ds) Afvoer uit voorraad begin 0 Afvoer uit voorraad aanleg 0 Afvoer overig, ingekuild 0 Afvoer overig, vers 0 Overig veevoer (kg ds) (g N/kg ds) (g P/kg ds) Afvoer uit voorraad begin 0 Afvoer uit voorraad aanleg 0 Overige producten (kg) (g N/kg) (g P/kg) Afvoer akkerbouw gewas 0 Afvoer akkerbouw overig gewas 0 Overige niet-bex producten Hoeveelheid Stikstof Fosfor Strooisel (kg ds) (kg N) (kg P) Aanvoer Beginvoorraad 0 Eindvoorraad 0 Akkerbouw producten (kg) (kg N) (kg P) Oogstbestemming overig versie juli 2015

Uitslag KringloopWijzer

Uitslag KringloopWijzer Uitslag KringloopWijzer Bedrijfspecifieke excretie melkvee Bedrijfs-kringloopscore Jaaropgave : 2014 Omschrijving : plomp 2014 feb15 Naam veehouder : Plomp Agro Vof Straat + huisnummer : Geerkade 10 Postcode

Nadere informatie

Uitslag KringloopWijzer

Uitslag KringloopWijzer Uitslag KringloopWijzer Bedrijfspecifieke excretie melkvee Bedrijfs-kringloopscore Jaaropgave : 2014 Omschrijving : De Marke KLW 2014 Naam veehouder : Melkveeproefbedrijf De Marke Straat + huisnummer :

Nadere informatie

Uitslag KringloopWijzer

Uitslag KringloopWijzer Uitslag KringloopWijzer Jaaropgave : 2015 Omschrijving : Voorbeeld WHAV Bedrijfstype : Melkveebedrijf KvK-nummer : 00000000 BRS-nummer : 0000 UBN-nummer(s) : 0000 Naam veehouder : Voorbeeld Adres : Stikstof

Nadere informatie

Uitslag Kringloopwijzer

Uitslag Kringloopwijzer Uitslag Kringloopwijzer Bedrijfspecifieke excretie melkvee Bedrijfs-kringloopscore Jaaropgave : 2012 Omschrijving : De Marke KW 2012 Naam veehouder : Melkveeproefbedrijf De Marke Straat + huisnummer :

Nadere informatie

Uitslag KringloopWijzer

Uitslag KringloopWijzer Uitslag KringloopWijzer Jaaropgave : 2016 Omschrijving : De Marke 2016 Bedrijfstype : Melkveebedrijf KvK-nummer : 09098104 BRS-nummer : 202406003 UBN-nummer(s) : 2030889 Naam veehouder : Melkveeproefbedrijf

Nadere informatie

Resultaten KringloopWijzers 2016

Resultaten KringloopWijzers 2016 Resultaten KringloopWijzers 2016 7 september 2017 Gerjan Hilhorst WLR - De Marke Het belang van lage verliezen Mineralenverliezen belasten het milieu EU beleid: beperken verliezen uit landbouw Streven:

Nadere informatie

Stap 1. Ga naar www.koeienenkansen.nl en klik onder het kopje Producten en Tools op Kringloopwijzer.

Stap 1. Ga naar www.koeienenkansen.nl en klik onder het kopje Producten en Tools op Kringloopwijzer. De KringloopWijzer De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat,

Nadere informatie

Handleiding Centrale Database Kringloopwijzer. Januari 2017

Handleiding Centrale Database Kringloopwijzer. Januari 2017 Handleiding Centrale Database Kringloopwijzer Januari 2017 1 Deze handleiding is bedoeld om de KringloopWijzer in te vullen in de Centrale Database. Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Machtigingen... 4

Nadere informatie

Weiden met kringloop wijzer? Blij met een koe in de wei?

Weiden met kringloop wijzer? Blij met een koe in de wei? Weiden met kringloop wijzer? Blij met een koe in de wei? VKNN Bert Philipsen, zomer 2017 De KringloopWijzer Beoordeling van kengetallen II De KLW en Weidegang projecten: Wat is een goed KringloopWijzer

Nadere informatie

CRV Mineraal Bedrijfsspecifieke excretie

CRV Mineraal Bedrijfsspecifieke excretie Bedrijfsspecifieke excretie In samenwerking met: Verwerkingsdatum 27/05/14 blad 1/3 Voergegevens Voorraad begin Hoeveelheid VEM Re (g) N (g) P (g) 425960 Graskuil 160 pakken 140* 39810 890 187.5 30.0 4.1

Nadere informatie

Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf

Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf Pilotveehouder Henk van Dijk Proeftuinadviseur Gerrit de Lange Countus Accountants Proeftuin Natura 2000 Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door: 8

Nadere informatie

Via uitvoer CRV Mineraal kringloopwijzer invullen

Via uitvoer CRV Mineraal kringloopwijzer invullen Handleiding: Via uitvoer CRV Mineraal kringloopwijzer invullen Auteurs: Aart Evers, Michel de Haan, Gerjan Hilhorst, Barend Meerkerk, Jan Voets, Jouke Oenema; Wageningen UR ism PPP agro advies Voor meer

Nadere informatie

Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer?

Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer? Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer? NISCOO Heerenveen Zwier van der Vegte, Bedrijfsleider KTC De Marke Het belang van lage verliezen Mineralenverliezen belasten het milieu: Overheid wil dit beperken

Nadere informatie

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergrond BEX (Koeien &Kansen) Samenwerking binnen K&K Voorgesteld mestbeleid NL- EU Samen inspelen op ontwikkelingen uit markt en maatschappij Kringloop

Nadere informatie

Uitvoering Kringloopwijzer. Tussenrapportage Eindredactie: Barend Meerkerk PPP-Agro Advies

Uitvoering Kringloopwijzer. Tussenrapportage Eindredactie: Barend Meerkerk PPP-Agro Advies 212-213 Uitvoering Kringloopwijzer Tussenrapportage Eindredactie: Barend Meerkerk PPP-Agro Advies 6-5367143 b.meerkerk@ppp-agro.nl 212-213 Uitvoering Kringloopwijzer Tussenrapportage Door: Barend Meerkerk,

Nadere informatie

Handleiding invullen van Kringloopwijzer in de Centrale Database

Handleiding invullen van Kringloopwijzer in de Centrale Database Handleiding invullen van Kringloopwijzer in de Centrale Database Inhoud 1. Inloggen op Mijn Kringloopwijzer... 3 1.1 Machtigingen... 3 2. Invullen van de Kringloopwijzer... 4 3. Bedrijf... 5 4. Klimaat...

Nadere informatie

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders Kringloopmanagement Waarom! KRINGLOOPMANAGEMENT VAB-expeditie: Aan de slag met de 16 oktober 2014 Jaap Gielen Management informatie - Benchmark Rekenmodel Balansen Achtergronden Kabinetsreactie op toekomstig

Nadere informatie

Bodemoverschot 9% lager dan de norm

Bodemoverschot 9% lager dan de norm Bodemoverschot 9% lager dan de norm Resultaten KringloopWijzers Vruchtbare Kringloop Achterhoek/Liemers 2013-2015 Gerjan Hilhorst (WUR De Marke) Samenvatting In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek/Liemers

Nadere informatie

KringloopWijzer. BEC de koolstofkringloop bedrijfsspecifiek in beeld Michel de Haan & Roselinde Goselink

KringloopWijzer. BEC de koolstofkringloop bedrijfsspecifiek in beeld Michel de Haan & Roselinde Goselink KringloopWijzer BEC de koolstofkringloop bedrijfsspecifiek in beeld Michel de Haan & Roselinde Goselink de KringloopWijzer Overeenkomst KringloopWijzer: bedrijf scoren 1. - voeding/excretie N, P 2. -

Nadere informatie

Fosfaatklasse. Grondmonster

Fosfaatklasse. Grondmonster Bijlage 1: Bedrijf & percelen 1.1. BEDRIJFSGEGEVENS Bedrijfsgegevens Opteren voor derogatie Derogatie toegestaan Biologisch Ja Ja Nee 1.2. PERCELEN Perceelsnummer & naam Opp. (ha) Topoperceel Grondsoort

Nadere informatie

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Kringloopdenken centraal op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Inhoud - Introductie - Duurzame melk en de kringloopwijzer - Wetgeving geeft weinig andere opties - Van kringloopwijzer naar kringloopboer!

Nadere informatie

KLW KLW. Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari Ruwvoerproductie en economie!

KLW KLW. Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari Ruwvoerproductie en economie! Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk!? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari 2017 Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Ruwvoerproductie en economie! KLW Actualiteit: Managementinstrument

Nadere informatie

Project : Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Johan Temmink

Project : Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Johan Temmink Project : Vruchtbare Kringloop Achterhoek Johan Temmink KringloopWijzer Wat is de KringloopWijzer? Waarom gaan we er mee werken? Hoe gaan we er mee werken? Wat moeten we invullen, welke gegevens hebben

Nadere informatie

Historie van melkvee en mineralen. aart.vandenham@wur.nl

Historie van melkvee en mineralen. aart.vandenham@wur.nl Historie van melkvee en mineralen Aart van den Ham aart.vandenham@wur.nl Duurzame ontwikkelingsstrategieën Nederland in Europees mineralenperspectief Nederland in Europees mineralenperspectief Nederland

Nadere informatie

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie 13 april 2006

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie 13 april 2006 Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie 13 april 2006 Deze handreiking is bestemd voor melkveehouders die af willen wijken van de excretieforfaits voor melkvee in de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij Bedrijf: V.O.F. Sengers Scenario: bouw loods (2) Status: Concept (703206) BZV versie: Datum:. 05206 (Creatie) Pagina /6 Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam V.O.F. Sengers

Nadere informatie

DE KRINGLOOPWIJZER en Grassa!Raffinage

DE KRINGLOOPWIJZER en Grassa!Raffinage DE KRINGLOOPWIJZER en Grassa!Raffinage Kansen voor Gras Bas Aarts (Melkveehouderij Aarts vof) Martijn Wagener (Grassa) 1 Indeling Aanleiding Is er een positief effect van Grassa!raffinage aan te tonen

Nadere informatie

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN l.vandellen@acconavm.nl / 058-2887887 GES dag 14-11-2013 STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN Wat telt na 2015? Durk hat in stal bout Dierplaatsen? Mest Of toch grond? Gewoon dóórgaan is

Nadere informatie

Kansen voor mestscheiding

Kansen voor mestscheiding Kansen voor mestscheiding Studiemiddag Inagro 29 maart 2012 Gerjan Hilhorst Livestock Research De Marke Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen

Nadere informatie

Review excretieforfaits melkvee en jongvee - Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Review excretieforfaits melkvee en jongvee - Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Review excretieforfaits melkvee en jongvee - Uitvoeringsregeling Meststoffenwet 28 Augustus 2014 L. Šebek, WUR LR, P. Bikker, WUR LR en C. van Bruggen, CBS 1. Aanleiding Een van de taken van de Commissie

Nadere informatie

Duurzaamheid van melkveebedrijven in Noord-Nederland

Duurzaamheid van melkveebedrijven in Noord-Nederland Duurzaamheid van melkveebedrijven in Noord-Nederland Variatie in milieu-indicatoren tussen bedrijven in opdracht van Greenlincs Juni 2015, Co Daatselaar, Henri Prins en Tanja de Koeijer LEI Report 2015-087

Nadere informatie

Feiten en fabels KringloopWijzer. een onderbouwing met gegevens van 700 KringloopWijzers

Feiten en fabels KringloopWijzer. een onderbouwing met gegevens van 700 KringloopWijzers Feiten en fabels KringloopWijzer een onderbouwing met gegevens van 700 KringloopWijzers De KringloopWijzer vergroot het inzicht in de mineralenkringloop op je bedrijf. levert bruikbare managementinformatie,

Nadere informatie

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie per 1 januari 2010 van kracht De Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (Handreiking) is bestemd voor melkveehouders die af willen wijken

Nadere informatie

Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven

Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven Aart Evers, Michel de Haan en Gerjan Hilhorst In 2014 is het mestbeleid behoorlijk gewijzigd. Dit leidt in het algemeen tot meer mestafvoer

Nadere informatie

Nutriëntenbalans (N & P) in BRP. Wetenschappelijke onderbouwing. CLM Onderzoek en Advies BV

Nutriëntenbalans (N & P) in BRP. Wetenschappelijke onderbouwing. CLM Onderzoek en Advies BV Nutriëntenbalans (N & P) in BRP Wetenschappelijke onderbouwing CLM Onderzoek en Advies BV Culemborg, Juli 2012 Inleiding De nutriëntenbalans brengt de nutriëntenkringloop op een melkveebedrijf in beeld.

Nadere informatie

Forfaitaire waarden met betrekking tot de veestapel in relatie tot de KringloopWijzer

Forfaitaire waarden met betrekking tot de veestapel in relatie tot de KringloopWijzer Forfaitaire waarden met betrekking tot de veestapel in relatie tot de KringloopWijzer Frans Aarts & Léon Šebek Forfaitaire waarden met betrekking tot de veestapel in relatie tot de KringloopWijzer Frans

Nadere informatie

Resultaten Koeien & Kansen en De Marke

Resultaten Koeien & Kansen en De Marke Grasland, bouwland en bodemkwaliteit Resultaten Koeien & Kansen en De Marke Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten. De

Nadere informatie

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel Agrarisch adviesbureau in Lunteren Bestemmingsplannen Vergunningen Bedrijfsplannen Mestwetgeving Subsidies Gecombineerde opgaven Pachtzaken Etc. Ir. FCA van den Tempel Tel. 0318-478807 WWW.TEMPELADVIES.NL

Nadere informatie

Meer eigen ruwvoer = betere kringloopwijzer. John Baars

Meer eigen ruwvoer = betere kringloopwijzer. John Baars Meer eigen ruwvoer = betere kringloopwijzer John Baars Dirksen Management Support Hans Dirksen eigenaar/oprichter Vanaf 1986 melkveehouder (parbme) en DMS (parbme) Vanaf 2000; Begeleiden en ondersteunen

Nadere informatie

Extra bijvoeren in najaar op biologische bedrijven: economie en eiwitbenutting

Extra bijvoeren in najaar op biologische bedrijven: economie en eiwitbenutting Extra bijvoeren in najaar op biologische bedrijven: economie en eiwitbenutting Juli 2005 Gertjan Holshof (ASG) Gertjan.holshof@wur.nl Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van het project 100

Nadere informatie

Verkenning mogelijkheden betere nutriënten benutting, en lagere kosten met GRASSA!

Verkenning mogelijkheden betere nutriënten benutting, en lagere kosten met GRASSA! Verkenning mogelijkheden betere nutriënten benutting, en lagere kosten met GRASSA! Wim Honkoop en Bas Aarts PPP Agro Advies 4-12-2015 Inhoudsopgave 1 - Inleiding... 4 2 Samenvatting.... 5 3 - Achtergrond...

Nadere informatie

wat is de kwaliteit van het weidegras

wat is de kwaliteit van het weidegras 8 Veevoeding en beweiding VERTEERBAARHEID NDF / ADF / ADL Hemicellulose gemakkelijk verteerbaar Cellulose Lignine Wat moet ik weten van veevoeding en vers gras? moeilijk verteerbaar niet verteerbaar 3

Nadere informatie

De bodem onder de kringloop Hou rekening met organische stof

De bodem onder de kringloop Hou rekening met organische stof Nutriënten Management Instituut B.V. Postbus 250, 6700 AG Wageningen T: 088 8761280 E: nmi@nmi-agro.nl I: www.nmi-agro.nl De bodem onder de kringloop Hou rekening met organische stof Marjoleine Hanegraaf

Nadere informatie

Voederwaarde-onderzoek Gras ingekuild Kuilkenner Excellent kuil 1

Voederwaarde-onderzoek Gras ingekuild Kuilkenner Excellent kuil 1 Onderzoek Onderzoek-/ordernummer: Datum verslag: 731267/002743994 22-07-2011 Oogstdatum: Datum monstername: Monster genomen door: Contactpersoon monstername: 16-05-2011 07-07-2011 Dick Huiberts: 0652002131

Nadere informatie

Mest Mineralen Kringloopwijzer

Mest Mineralen Kringloopwijzer Mest Mineralen Kringloopwijzer 24 november 2015 Studieclub Rundveehouderij Beers-Haps Toon van der Putten Optimus advies 0412-622005 www.optimus-advies.nl even voorstellen Beroepsmatige achtergrond: Landbouwkundig

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie

Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen

Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen Natuur en Landschap Pleasure green Milieu Tonnis van Dijk Nutriënten Management Instituut NMI 3 november 2011 Beperkingen in bemesting Europese regelgeving:

Nadere informatie

Land- en Tuinbouw Organisatie Noord

Land- en Tuinbouw Organisatie Noord Land- en Tuinbouw Organisatie Noord Notitie Meedoen aan de pilot? U overweegt mee te doen aan de pilot evenwichtsbemsting fosfaat (BEP pilot). Maak zelf de afweging of het in uw situatie zinvol is. Hieronder

Nadere informatie

Quinoa-GPS in het rantsoen voor melkkoeien

Quinoa-GPS in het rantsoen voor melkkoeien Quinoa-GPS in het rantsoen voor melkkoeien Ronald Zom, Herman van Schooten en Ina Pinxterhuis Quinoa is een eenvoudig te telen gewas dat in korte tijd een hoge opbrengst geeft, goed te conserveren is en

Nadere informatie

Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer. Edward Ensing

Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer. Edward Ensing Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer Edward Ensing Graslandvernieuwing nodig? Nee, waarom graslandvernieuwing? Voer genoeg? Geen vooruitgang rassen? Gras is groen en groeit vanzelf?

Nadere informatie

MEI Groningen. De Bodem voor Koegezondheid. 6 juni 2014. Gerrit Hegen. Bodem- plant- dier rela>es

MEI Groningen. De Bodem voor Koegezondheid. 6 juni 2014. Gerrit Hegen. Bodem- plant- dier rela>es MEI Groningen Bodem- plant- dier rela>es De Bodem voor Koegezondheid 6 juni 2014 Gerrit Hegen Kringloopwijzer KoeKompas: voorspellende risicoinventarisa:e Koe: 5 basisprocessen 1. Fokkerij: gene>ca nu

Nadere informatie

Afvoer mest ter compensatie van aanvoer graan en stro

Afvoer mest ter compensatie van aanvoer graan en stro Afvoer mest ter compensatie van aanvoer graan en stro notitie voor Boeren voor Natuur, polder van Biesland Marleen Plomp, augustus 2011 1 Inleiding Boeren voor Natuur is gebaseerd op het principe van nul-aanvoer,

Nadere informatie

HANDLEIDING PROEFTUIN-BEA VOOR MELKVEEHOUDERS (versie 2015)

HANDLEIDING PROEFTUIN-BEA VOOR MELKVEEHOUDERS (versie 2015) HANDLEIDING PROEFTUIN-BEA VOOR MELKVEEHOUDERS (versie 2015) Maart 2015 Proeftuin Natura 2000 Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door: VOORWOORD De Proeftuin-BEA is een initiatief van Proeftuin Natura

Nadere informatie

Optimaal bemesten Voor minder verliezen en hogere opbrengsten

Optimaal bemesten Voor minder verliezen en hogere opbrengsten Mestbeleid: drie gebruiksnormen Optimaal bemesten Voor minder verliezen en hogere opbrengsten Studiegroep VEDEL 15 februari 2013 Zwier van der Vegte KTC De Marke Wageningen-UR Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Begeleidingscommissie Bodem Vredepeel. 15 december 2015 Janjo de Haan, Harry Verstegen, Marc Kroonen

Begeleidingscommissie Bodem Vredepeel. 15 december 2015 Janjo de Haan, Harry Verstegen, Marc Kroonen Begeleidingscommissie Bodem Vredepeel 15 december 2015 Janjo de Haan, Harry Verstegen, Marc Kroonen Programma Mededelingen Eerste resultaten 2015 Teeltseizoen 2015 Opbrengsten Eerste resultaten uitspoelingsmetingen

Nadere informatie

Het project KringloopWijzer Melkveehouderij

Het project KringloopWijzer Melkveehouderij Het project KringloopWijzer Melkveehouderij Meer informatie, waaronder filmpjes: www.mijnkringloopwijzer.nl Contact: Frans Aarts (frans.aarts@wur.nl) Michel de Haan (michel.dehaan@wur.nl) Achtergrond en

Nadere informatie

d. Bereken nu of er een tekort of een overschot aan ruwvoer is. Vul hiervoor de onderste tabel in.

d. Bereken nu of er een tekort of een overschot aan ruwvoer is. Vul hiervoor de onderste tabel in. Opdracht ruwvoerbalans 1) Maak een ruwvoerbalans a. Bepaal met de onderstaande tabel wat de inhoud van de kuilen is en vul de bovenste tabel in. - Kuil 1: Kuilgras (40% DS)in sleufsilo zonder gronddek

Nadere informatie

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd De gemeente Utrecht verpacht gronden aan drie agrarische bedrijven op het landgoed Amelisweerd. Dit betreft de gangbare melkveebedrijven van Van Dijk

Nadere informatie

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West.

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Wim Honkoop Begeleiding 35 individuele melkveehouders. Al ruim 3 jaar actief in het opstellen en optimaliseren van Kringloopwijzer resultaten.

Nadere informatie

Waarde van kruidenrijk gras en inpassing in de bedrijfsvoering

Waarde van kruidenrijk gras en inpassing in de bedrijfsvoering Waarde van kruidenrijk gras en inpassing in de bedrijfsvoering Hein Korevaar Slotbijeenkomst Praktijknetwerk Natuurlijk kruidenrijk gras voor de veehouderij; Wageningen 12 maart 2014 Inhoud van presentatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2/3 Leden en afnemers. 4 t/m 10 Resultaten kringloopwijzers Overijssel Maisdemoveld. 12 Uitnodiging

Inhoudsopgave. 2/3 Leden en afnemers. 4 t/m 10 Resultaten kringloopwijzers Overijssel Maisdemoveld. 12 Uitnodiging Inhoudsopgave 2/3 Leden en afnemers 4 t/m 10 Resultaten kringloopwijzers Overijssel 2014-2015 11 Maisdemoveld 12 Uitnodiging 13/14 Lager kopergehalte kan grote impact hebben. 15/16 Foto`s Triathlon Loo-Bathmen

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Beproeving mineralenconcentraten en spuiwater in diverse gewassen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Inhoud

Beproeving mineralenconcentraten en spuiwater in diverse gewassen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Inhoud Beproeving mineralenconcentraten en spuiwater in diverse gewassen Resultaten uit onderzoek PPO en andere WUR-instituten Willem van Geel, PPO-AGV, 8-11-2012, Bergeijk Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Uw resultaat. (m2/100 kg melk) NH3/melkkoe/jaar) melk) 1 / 14

Uw resultaat. (m2/100 kg melk) NH3/melkkoe/jaar) melk) 1 / 14 Uw resultaat Voor de acht verschillende duurzaamheidthema's geeft het octagram het bedrijfsresultaat (bruine vlak) en het gemiddelde van alle bedrijven die meedoen (oranje lijn) in 2012 weer. U kunt aan

Nadere informatie

Bodemkwaliteit, bemesting en teelt van maïs. Jaap Schröder

Bodemkwaliteit, bemesting en teelt van maïs. Jaap Schröder Bodemkwaliteit, bemesting en teelt van maïs Jaap Schröder Inhoud Bodemkwaliteit NP-Verliezen, gebruiksnormen, isokwanten Wijzigingen a.g.v. 5e NL Actieprogramma Nitraatrichtlijn Schadebeperking Equivalente

Nadere informatie

Meer zicht op de cijfers

Meer zicht op de cijfers Meer zicht op de cijfers Analyse technische en economische resultaten K&K bedrijven in vergelijking met andere praktijkbedrijven November 2001 Rapport 8 Koeien & Kansen; Pioniers duurzame melkveehouderij

Nadere informatie

Groeien: extra grond of verwerken

Groeien: extra grond of verwerken Agrifirm Exlan Jacob v Veldhuisen Specialist ruwvoedermanagement Groeien: extra grond of verwerken Fosfaatproductie melkveebedrijf referentiejaar 2013 Groei alleen mogelijk door: Extra grond om de fosfaatproductie

Nadere informatie

Invloed voeding op pensfermentatie in melkvee

Invloed voeding op pensfermentatie in melkvee Invloed voeding op pensfermentatie in melkvee André Bannink andre.bannink@wur.nl Animal Sciences Group Wageningen UR in samenwerking met : Jan Dijkstra, Lsg Diervoeding, Wageningen Universiteit Pensfermentatie

Nadere informatie

Ruwvoerkost in kostprijs melk. Diane Schoonhoven

Ruwvoerkost in kostprijs melk. Diane Schoonhoven Ruwvoerkost in kostprijs melk Diane Schoonhoven Overzicht Evolutie kostprijs melkveebedrijf De verschillen tussen bedrijven zijn groot Ruwvoermelk maakt het verschil Voorbeelden impact op voerkosten 2

Nadere informatie

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Januari 2013 Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Herman van Schooten (WUR-LR) Hans Dirksen (DMS) Januari 2013 Inleiding

Nadere informatie

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee In opdracht van het ministerie van Economische Zaken In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee

Nadere informatie

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee In opdracht van het ministerie van Economische Zaken In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma Afwegingskader Opstallen - Weiden Symposium Lekker Buiten: Outdoor Animal Husbandry De kracht en uitdagingen van het buiten houden van vee 19 april Wageningen Ir. Q.G.W. (René) van den Oord sr. adviseur

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

HANDLEIDING PROEFTUIN-BEA VOOR MELKVEEHOUDERS (versie 2015)

HANDLEIDING PROEFTUIN-BEA VOOR MELKVEEHOUDERS (versie 2015) HANDLEIDING PROEFTUIN-BEA VOOR MELKVEEHOUDERS (versie 2015) Mei 2015 Proeftuin Natura 2000 Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door: VOORWOORD De Proeftuin-BEA is een initiatief van Proeftuin Natura

Nadere informatie

Praktisch aan de slag met duurzaamheid! Koeien voeren! Doel = meer melk uit eigen ruwvoer. Sojaprijzen stijgen. Voerprijzen stijgen

Praktisch aan de slag met duurzaamheid! Koeien voeren! Doel = meer melk uit eigen ruwvoer. Sojaprijzen stijgen. Voerprijzen stijgen Koeien voeren! Doel = meer melk uit eigen ruwvoer Praktisch aan de slag met duurzaamheid! ir. Frank Verhoeven Boerenverstand Consultancy Voerprijzen stijgen Sojaprijzen stijgen A-brok 1992-2013 600 Soja

Nadere informatie

Gevolgen van gebruiksnormen voor de afvoer van mest

Gevolgen van gebruiksnormen voor de afvoer van mest Gevolgen van gebruiksnormen voor de afvoer van mest Analyse Koeien & Kansenbedrijven December 2008 Rapport nr. 52 Colofon Uitgever Animal Sciences Group Postbus 65, 8200 AB Lelystad Telefoon 0320 238 238

Nadere informatie

Organische stof, meer waard dan je denkt

Organische stof, meer waard dan je denkt Organische stof, meer waard dan je denkt Ervaringen uit het systeemonderzoek PPO-locatie Vredepeel Bodem Anders Den Bosch, 20 maart 2015 Janjo de Haan De bodem Vaste fractie Water Lucht De bodem en organische

Nadere informatie

Bemesting en opbrengst van productiegrasland in Nederland

Bemesting en opbrengst van productiegrasland in Nederland Bemesting en opbrengst van productiegrasland in Nederland H.F.M. Aarts, C.H.G. Daatselaar & G. Holshof Rapport 102 Bemesting en opbrengst van productiegrasland in Nederland H.F.M. Aarts 1, C.H.G. Daatselaar

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

Gezond voeren met een optimale melkproductie. Thomas Schonewille Faculteit Diergeneeskunde Afdeling Voeding

Gezond voeren met een optimale melkproductie. Thomas Schonewille Faculteit Diergeneeskunde Afdeling Voeding Gezond voeren met een optimale melkproductie Thomas Schonewille Faculteit Diergeneeskunde Afdeling Voeding Periodes in en rondom de droogstand-afkalven Droogzetten Afkalven Transitieperiode Einde lactatie

Nadere informatie

13 Economie. Snijmaïs is een belangrijk gewas voor de melkveehouderij

13 Economie. Snijmaïs is een belangrijk gewas voor de melkveehouderij 13 Economie 13.1 Teeltkosten en opbrengsten... 188 13.2 Snijmaïs in bedrijfsverband... 190 13.3 Nieuw mestbeleid... 193 13.4 Aankoop en verkoop snijmaïs in melkveehouderij... 194 186 13 Economie Snijmaïs

Nadere informatie

Bemesting Gras Hogere ruwvoeropbrengst

Bemesting Gras Hogere ruwvoeropbrengst Bemesting Gras 2017 Hogere ruwvoeropbrengst oktober 2016 Top Flow entec fl voor in drijfmest Top Flow entec fl: hogere benutting stikstof uit drijfmest Plant N 2 O lachgas Organische stikstof Mineralisatie

Nadere informatie

Studiegroep 90% grasdieet

Studiegroep 90% grasdieet Eindrapportage Stichting Ontwikkeling de Venen Studiegroep 90% grasdieet Opgesteld door: PPP-Agro Advies Ing. L. Brouwer Lepelblad 7 1452 VN Ilpendam Tel: 06-53351736 mail: l.brouwer@ppp-agro.nl Uitgevoerd

Nadere informatie

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Naam: Milieu Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Slootrandenbeheer Baggeren Krabbescheer bevorderen

Nadere informatie

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd De gemeente Utrecht verpacht gronden aan drie agrarische bedrijven op het landgoed Amelisweerd. Dit betreft de gangbare melkveebedrijven van Van Dijk

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Meer melk uit uw ruwvoer. Conserveringsmiddelen en broeiremmers

Meer melk uit uw ruwvoer. Conserveringsmiddelen en broeiremmers Meer melk uit uw ruwvoer Conserveringsmiddelen en broeiremmers > betere ruwvoerkwaliteit > smakelijk ruwvoer > hogere opname > lagere voerkosten Ecosyl: meer melk uit uw ruwvoer Op melkveebedrijven blijft

Nadere informatie

De verdeling en benutting van mest binnen de bemestingsruimte op bedrijven in Koeien & Kansen Maart 2008 Rapport nr. 46

De verdeling en benutting van mest binnen de bemestingsruimte op bedrijven in Koeien & Kansen Maart 2008 Rapport nr. 46 De verdeling en benutting van mest binnen de bemestingsruimte op bedrijven in Koeien & Kansen Maart 2008 Rapport nr. 46 Rapport Plant Research International nr. 176 Colofon Uitgever Animal Sciences Group

Nadere informatie

Gezond vee, gezonde portemonnee!

Gezond vee, gezonde portemonnee! Wie zijn wij en wat doen we? Gezond vee, gezonde portemonnee! Door Andries-Jan de Boer 3D agro advies Onafhankelijk (financieel) melkvee advies Bedrijfsresultaat; uitrekenen, analyseren en verhogen Belasting

Nadere informatie

Dierenartsencombinatie Staphorst-IJhorst-Rouveen

Dierenartsencombinatie Staphorst-IJhorst-Rouveen "Fosfaat in de melkveehouderij is actueel, maar hoe zit het met fosfor en diergezondheid? Een praktisch verhaal. Dierenartsencombinatie Staphorst-IJhorst-Rouveen Programma Film fosfor Fosfor in de koe

Nadere informatie

De waarde van mest; bijdrage van mestmanagement aan betere bedrijfsvoering

De waarde van mest; bijdrage van mestmanagement aan betere bedrijfsvoering De waarde van mest; bijdrage van mestmanagement aan betere bedrijfsvoering Koos Verloop Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten.

Nadere informatie

Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij

Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij Effecten van maatregelen 2020 Carin Rougoor, Emiel Elferink & Lien Terryn (CLM) m.m.v. Co Daatselaar en Alfons Beldman (LEI) (Hoofdstuk 1) Fosfaat,

Nadere informatie

dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld

dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld Verslag bedrijfsbezoek studiegroep DBID over Voeding en Diergezondheid op 15 september 2009 bij VOF Westerhof, Holthe 37 E, Beilen. Bedrijfskarakteristiek: Melkveebedrijf

Nadere informatie

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Financiële Analyse Frank de Boer Aston Martinnlaan 70 3261 NB Oud-Beijerland 31-10-2016-15:56 Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Inhoud 1 Structuur van het bedrijf 2 Totaal bedrijfsresultaat 3 Beschikbare

Nadere informatie

Netwerken leren elkaar werken met nieuwe mestbeleid. - Ruinerwold ontmoet Geesteren -

Netwerken leren elkaar werken met nieuwe mestbeleid. - Ruinerwold ontmoet Geesteren - Netwerken leren elkaar werken met nieuwe mestbeleid - Ruinerwold ontmoet Geesteren - In het begin van 2007 ontdekten we dat in Gelderland een netwerk zit dat met vergelijkbare knelpunten worstelt als ons,

Nadere informatie

management Hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid Rapport nr. 43 Oktober 2007

management Hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid Rapport nr. 43 Oktober 2007 Geld verdienen met slim management Hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid Oktober 2007 Rapport nr. 43 Colofon Uitgever Animal Sciences Group Postbus 65, 8200 AB Lelystad Telefoon

Nadere informatie