Ascom trainingsoverzicht 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ascom trainingsoverzicht 2017"

Transcriptie

1 Ascom trainingsoverzicht 2017 Een calamiteit als brand is dermate ingrijpend, dat het van levensbelang is een zo vroeg mogelijke detectie van brand te laten plaatsvinden, immers elke seconde telt! Een alarmorganisatie die snel en adequaat op een calamiteit kan reageren, is daarmee onlosmakend verbonden. Ascom biedt u verschillende trainingen die u en uw medewerkers van de juiste kennis voorziet. Het kennisniveau van het gebruik en beheer van uw branddetectie- en ontruimingssystemen speelt een essentiële rol bij het borgen van de continuïteit en veiligheid binnen uw organisatie. Onze trainingen sluiten goed aan op dagelijkse voorbeelden uit de praktijk. Om deze kennis actueel te houden, bestaat de mogelijkheid om dit jaarlijks of 2-jaarlijks te trainen. Trainingen voor beheer en onderhoud van Brandmeld- & Ontruimingsalarminstallaties (BMI&OAI) Is het beheer van uw Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie goed geregeld? Is er een beheerder BMI&OAI opgeleid en aangewezen? Wat moet er gebeuren bij ziekte of vakantie van de huidige beheerder? Al deze vragen komen aan bod tijdens de training. Bedieningstrainingen voor BHV, technische dienst en receptie De vaardigheden van de bedieners van het Brandmeldcentrale zijn bepalend voor de veiligheid van uw organisatie. Om een Brandmeldcentrale te kunnen bedienen dient de beheerder of medewerker, conform de norm, een instructie te hebben gekregen op de toegewezen installatie. Na het volgen van de training ontvangt u van Ascom een certificaat. Wet- en Regelgeving Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties (BMI&OAI) De Overheid heeft uit veiligheid wettelijke regels vastgelegd waaraan de eigenaar/gebruiker van een pand moet voldoen. Eén van die eisen is het in gebruik hebben van een BMI&OAI met daarbij een beheerder. De eigenaar/gebruiker blijft eindverantwoordelijk. Ascom maakt u graag wegwijs in deze complexe Wet- en Regelgeving, zodat u brandveiligheid vanuit meerdere invalshoeken vorm kunt geven. Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via telefoonnummer (030) of mail naar

2 Beheerder Brandmeld- & Ontruimingsalarminstallatie (BMI&OAI) Om te waarborgen dat uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie de aanwezigen en brandweer snel alarmeert, worden er eisen gesteld aan de leverancier, de brandmeldinstallatie, de installateur en aan u als gebruiker. Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit Dit betekent dat u als gebruiker van een brandmeldinstallatie een Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie aangewezen moet hebben (voorheen Opgeleid Persoon genoemd) die uw systeem op geregelde tijden controleert. Tijdens deze NIBHV training worden u kennis en vaardigheden bijgebracht die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de beheertaken, de periodieke controles en het preventief onderhouden van uw Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie. Ascom trainingsoverzicht Voor bedienders van de Brandmeldcentrale die, conform de wettelijke verplichtingen, moeten voldoen aan de kwalificatie Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie. Een tweedaagse training volgens NIBHV-methodiek. Na een positieve afsluiting ontvangt u het landelijk erkend NIBHVdiploma Beheerder BMI/OAI. Aanvullende training Beheerder Ontruimingsalarminstallaties Beheerders van Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties zijn een belangrijke schakel in het onderhoud, beheer en de controle van uw installatie, en daarmee ook in het organiseren van een veilige omgeving. Vanuit de wet, het Bouwbesluit 2012, is het aangewezen hebben van een opgeleide en aangewezen Beheerder Ontruimingsalarminstallatie een vereiste. De training geeft antwoord op vragen als: Hoe moet ik mijn installatie controleren? Hoe vul ik het logboek in? Hoe bereken ik systeembeschikbaarheid? Welke verplichte documenten moeten aanwezig zijn? Wanneer dient een installatie gecertificeerd te zijn? Voor gediplomeerde Beheerders Brandmeldinstallaties. Een ééndaagse training met voorbeelden uit de praktijk in relatie tot de verplichte beheertaken. De training volgt het lesmateriaal van het NIBHV en wordt afgesloten met een Ascom certificaat Beheerder Ontruimingsalarminstallatie. Opfristraining Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarmsystemen U bent reeds in het bezit van het diploma Beheerder Brandmeldinstallatie, eventueel aangevuld met het certificaat Ontruimingsalarminstallaties. Omdat de norm en regelgeving constant aan verandering onderhevig zijn en kennis in de loop der tijd wegzakt, loopt de beheerder al snel achter de feiten aan. Met deze (tweejaarlijkse) opfristraining zorgen we voor een solide instandhouding van uw kennis. De training vult de kennis over het beheer en de verplichte controles weer aan. Aan de orde komen onder meer de certificering, het gebruik van logboeken, de laatste stand van techniek en nieuwe normen en tips voor het dagelijks beheer van beide systemen. Voor beheerder(s)/medewerkers die reeds in het bezit zijn van het diploma/certificaat Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties. Een ééndaagse training bestaande uit veel interactie, vragen, probleemstellingen, rekenvoorbeelden en visuele input. De training wordt afgerond met een Ascom certificaat van deelname. Assistent Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties Naast de wettelijke eis om een Beheerder Brandmeldinstallaties in dienst te hebben, komt het de brandveiligheid ten goede als ook anderen zelfstandig het Brandmeldsysteem kunnen controleren en het logboek bijhouden als de aangewezen beheerder afwezig is door bijvoorbeeld ziekte of vakantie. Tijdens deze training wordt veel aandacht gegeven aan de bediening van de Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie, zoals het in- en uitschakelen van melders, alarmgevers en groepen, de bediening van de doormeldvertraging, hoe te handelen bij brandalarm, vooralarm en storingsmelding, het maken van een testalarm en het invullen van het logboek. Ook de verplichte controles naar PAC en/of Brandweer wordt besproken, net als de werking van Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties, inclusief automatische melders, sturingen en signalering. Medewerkers die zijn aangewezen voor de bediening en controle van de Brandmeldinstallatie. Een ééndaagse training met praktijksimulatie en training in een veilige omgeving. De training wordt afgesloten met een

3 Gebruikerstraining AutroSafe/AutroPrime Iedereen die een Brandmeldcentrale bedient, moet op de eigen centrale zijn opgeleid. Hiermee wordt voorkomen dat vanwege bedieningsfouten de brandveiligheid in het geding komt. De training legt de werking van het Brandmeldsysteem in algemene zin uit. Ook de automatische melders, sturingen en signaleringen komen aan bod. U leert adequaat te handelen bij een brandalarm, vooralarm en storingsmelding. Daarnaast wordt uitgebreid uiteengezet hoe het systeem werkt, met bijhorende sturingen en externe koppelingen. Tenslotte leert u het in- en uitschakelen van detectiezones, groepen en sturingen en hoe om te gaan met de eventuele doormeldvertraging. Primair voor Beheerders BMI/OAI, de BHV voor bediening BMC tijdens nachtelijke uren, medewerkers van receptie en Technische Dienst medewerkers. Een ééndaagse training met praktijksimulatie en training in een veilige omgeving. De training wordt afgesloten met een Gebruikerstraining AutroMaster AutroMaster is een alarmmanagementsysteem dat op grafische wijze de bediening en monitoring van uw AutroSafe regelt. Dit computersysteem maakt gebruik van het platform Linux. Hiervoor is enige aanvullende kennis noodzakelijk. De training biedt een integraal inzicht in het gebruik en de toepassing van AutroMaster in combinatie met de AutroSafe BMC. De lesstof varieert van de werking en de bediening van het systeem, de configuratiemogelijkheden binnen uw organisatie, tot praktijk gerelateerde opdrachten en oefeningen. Voor beheerders, medewerkers Technische Dienst/ Beveiliging- en receptiemedewerkers die reeds zijn opgeleid op de AutroSafe Brandmeldcentrale. Een ééndaagse training met praktijksimulatie en training in een veilige omgeving. De training wordt afgesloten met een Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties Om te voldoen aan de criteria biedt Ascom de training Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties aan conform de eisen zoals gesteld in het CCV schema installeren en die aansluit op het examen van CertoPlan. De training bevat alle kennis die noodzakelijk is om het examen van CertoPlan met succes te kunnen doorlopen. De materie varieert van de grondbeginselen van brand, de NEN 2535, de opbouw van Brandmeldinstallaties en de projectering van melders tot het installeren van het systeem, inclusief de toe te passen bekabeling. Voor medewerkers van elektrotechnische installatiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van Brandmeldinstallaties. Een driedaagse training, waarbij de aanvangsdatum van de training is afgestemd op de datum van het examen van CertoPlan. De studiebelasting is ongeveer 8 uur per week. Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties Voor de te certificeren Ontruimingsalarminstallaties worden zowel eisen aan het installatiebedrijf als aan het opleidingsniveau van hun medewerkers gesteld. Om te voldoen aan de criteria biedt Ascom de training Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties aan conform de eisen zoals gesteld in het CCV schema installeren Ontruimingsalarminstallatie. Trainingen en diensten op maat Steeds vaker organiseert Ascom trainingen op maat. De inhoud, tijdsduur en locatie worden in overleg vastgesteld en aangepast aan de werkwijze en procedures van uw organisatie. Meer informatie over de trainingen die worden gegeven bij Ascom in Utrecht is beschikbaar via U leest hier ook alles over onze andere diensten, zoals praktische ondersteuning bij de periodieke controle en het dagelijks beheer op uw brandmeldinstallatie. Voor de te certificeren Brandmeldinstallaties worden zowel eisen aan het installatiebedrijf als aan het opleidingsniveau van hun medewerkers gesteld.

4 De training bevat alle kennis die noodzakelijk is om te voldoen aan de certificeringsregels van het CCV. De materie varieert van de grondbeginselen van brand, de NEN 2575, de opbouw van Ontruimingsalarminstallaties en projectering, inclusief de toe te passen mogelijkheden wat betreft functiebehoud. Voor medewerkers van elektrotechnische installatiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van ontruimingsalarminstallaties. De training is aanvullend op het diploma Installatiedeskundige Brandmeldinstallatie. Een ééndaagse training conform de certificeringsregels van het CCV. De training wordt afgesloten met een toegestuurd certificaat van deelname. Opfristraining Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties Bent u als installateur nog volledig op de hoogte van de wetgeving en kunt u uw kennis probleemloos nog in de praktijk toepassen? De opfristraining herhaalt de belangrijkste onderwerpen van de training Installatiedeskundige, waarbij de nadruk ligt op het omgaan met de veranderingen in de relevante normen. De opfristraining herhaalt de belangrijkste wijzigingen in onder meer de normen NEN2535:2009, NPR2576 (functiebehoud), en de gevolgen hiervan voor uw dagelijks installatiewerk. Ook het PvE, de CCV certificeringsregels, het Bouwbesluit 2012, het Installatie Attest en het Rapport van Oplevering komen aan de orde. Speciaal voor medewerkers die al in het bezit zijn van het diploma Installatiedeskundige Brand. Een ééndaagse training bestaande uit veel interactie, vragen, probleemstellingen, projecteringsvoorbeelden en visuele input. De training wordt afgerond met een Ascom certificaat van deelname. Opfristraining Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties Uw missie Bent u als installateur nog volledig op de hoogte van de wetgeving en kunt u uw kennis probleemloos nog in de praktijk toepassen? De opfristraining herhaalt de belangrijkste onderwerpen van de training Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallatie, waarbij de nadruk ligt op het omgaan met de veranderingen in de relevante normen. De opfristraining herhaalt de belangrijkste wijzigingen in onder meer de normen NEN2535:2009, NEN 2575:2012, NPR2576 (functiebehoud), en de gevolgen hiervan voor uw dagelijks installatiewerk. Ook het PvE, de CCV certificeringsregels, het Bouwbesluit 2012, het Installatie Attest en het Rapport van Oplevering komen aan de orde. Speciaal voor medewerkers die in het bezit zijn van het diploma Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallatie. Een ééndaagse training bestaande uit veel interactie, vragen, probleemstellingen, projecteringsvoorbeelden en visuele input. De training wordt afgerond met een Ascom certificaat van deelname. Infosessie Wet- en Regelgeving, Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties zijn momenteel sterk onderhevig aan veranderlijke regelingen en wettelijke eisen. Als gebruiker wordt u regelmatig met deze complexe materie geconfronteerd. Om toch antwoord te krijgen op belangrijke vragen heeft Ascom een infosessie ontwikkeld om u te informeren over uw rechten en plichten. De infosessie brengt helderheid in o.a. de volgende vragen: Hoe kan het zijn dat er wel een onderhoudscertificaat wordt afgeven, maar het inspectiebureau keurt de installatie toch af? Wat doet de Regeling Bouwbesluit? Men spreekt regelmatig over gelijkwaardigheid, waar staat dat voor? Moet mijn BMI installatie geïnspecteerd worden? Is dat verplicht? Ik hoef sinds de nieuwe regeling niet meer op de brandweer te worden aangesloten, veranderen er nu zaken voor mij? Hoe zit dat met inspectie-instelling? Keuren deze alles af? Voldoe ik nog aan het PvE? Moet ik nu een gebruiksvergunning hebben of een omgevingsmelding doen? Wat zijn afgeleide doelstellingen? Ik laat mijn Brandmeldinstallatie vervangen, moet ik dan een nieuwe gebruiksmelding doen? U krijgt een breder inzicht in het functioneren van de Europese regelgeving, onze nationale wetgeving en lokale regelgeving op het gebied van Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties.

5 De lesstof verschaft u basiskennis over het Bouwbesluit 2012 tabel 1, en de Certificeringsschema s van het CCV. Ook de normen, praktijkrichtlijnen, de verantwoordelijkheden zoals gesteld in de wet- en regelgeving en het bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan komen aan de orde. Voor Facilitair Managers, Hoofden Technische Dienst, medewerkers Bouwbureau en locatie en/of gebouweigenaren. Ascom biedt u in begrijpelijke taal inzicht in onze wetgeving ten aanzien van Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties. Sprinkler Basic training U heeft een sprinklerinstallatie in uw gebouw aanwezig, echter veel van uw collega s hebben letterlijk geen idee wat te doen tijdens een activatie van deze sprinkler. Het gevolg is veel waterschade, wat voorkomen had kunnen worden. Ook kan men na deze training op niveau praten met een sprinkleronderhoudstechnicus over inhoudelijke zaken, zoals natte systemen, droge systemen, pre-action, Deluge systemen en watermist. Een begrijpelijke uiteenzetting wat een kostbare sprinklerinstallatie nu precies inhoud en op welke manier deze werkt, hoe deze geactiveerd wordt, ook hoe de diverse systemen samenwerken en hoe men herkent welk systeem men bezit. Over opbouw, toepassing, aanspreek temperaturen, gelijkswaardigheidsoplossingen en doormelding naar de RAC. Voor iedereen die in actie moet komen bij een sprinkleractivatie, of personen die een sprinklermonteur moeten begeleiden bij hun 2 wekelijkse controles. Eéndaagse training waarbij de theorie met diverse voorbeelden gekoppeld wordt met een bezoek aan de eigen sprinklerinstallatie. De training wordt afgesloten met een Praktisch Beheer op Locatie (PBoL) Het uitvoeren van het dagelijkse, maandelijkse, viermaandelijkse en jaarlijks beheer op de eigen Brandmeldinstallatie kan veel vragen oproepen omdat praktijksituaties af kunnen wijken van de theorie. In dat geval wanneer een beheerder ondersteuning nodig heeft om zijn beheertaken tot een succes te maken is soms ondersteuning op eigen locatie noodzakelijk. Een viermaandelijkse controle op de BMI en OAI gedurende 1 dag komen alle aspecten aan de orde. Hiermee kunt u zelfstandig verder om de taken, zoals deze door de normen zijn vastgesteld, tot een goed einde te brengen. Ons uitgangspunt blijft veiligheid! Voor Beheerders BMI en OAI, ongeacht het merk van uw Brandmeldinstallatie. Gedurende een dag komen wij u ondersteunen in uw beheertaken die aan u zijn toebedeeld. Zowel op het gebied van BMI als OAI geven wij tips en uitleg over de uitvoering van specifieke controles, de aanwezigheid van noodzakelijke documenten zodat u probleemloos door een certificeringsinspectie komt. De training wordt afgesloten met een Consultancy op locatie Mocht u uitdagingen ondervinden op bepaalde vraagstellingen binnen het gebied van beheer van uw Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties, dan kunt u overwegen gebruik te maken van onze consultancy dienst. Onze specialisten kunnen u op uw locatie(s) bijstaan om brandveiligheid naar een hoger plan te brengen. Dit is een maatwerk dienst die vooraf met u wordt doorgesproken en achteraf een inhoudelijke rapportage kent. Voor (zorg)organisaties met op meerdere locaties een Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie met beheervraagstukken. Onderzoek op locaties op het gebied van brandmeld en ontruiming, het beheer, de beschikbare benodigde documentatie en ontruimingsplan. Instandhouding Alarmorganisatie U heeft het beheer van uw Brandmeldinstallatie uitbesteed en alle controle taken zijn overgenomen door een externe partij. Volgens regelgeving is dit toegestaan. Maar dit betekent niet dat de opvolging bij een calamiteit als brand gewaarborgd is door uw eigen alarmorganisatie. Ascom biedt hiervoor een (maatwerk)training aan die uw medewerkers of veiligheidsmensen aanzet tot een verbeterde kijk op afwijkende zaken, die direct te maken hebben met brandveiligheid en ontvluchting bij brand.

6 Door middel van een zogenaamde virtuele tour, worden uw mensen virtueel rondgeleid door uw eigen pand en geconfronteerd met diverse, uiteenlopende veiligheidsissues. Iedereen die direct of indirect met brandveiligheid te maken hebben bijv. BHV, receptie, verpleegkundigen, technische dienst. Gedurende een dagdeel wordt men, door middel van open vragen op diverse gevaarlijke situaties, zich bewust gemaakt van gevaren rondom brand en veiligheid. Tevens voldoet u als locatiemanager aan een deel van uw zorgplicht vanuit het Bouwbesluit. De training wordt afgesloten met een (extra: Deze training is te combineren met een praktische gebruikerstraining AutroSafe, vraag naar de voorwaarden). Heeft u vragen? Ascom biedt u verschillende trainingen die u en uw medewerkers van de juiste kennis voorziet. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (030) of mail naar NL Ascom. All rights reserved. Ascom (Nederland) B.V. Postbus AA Utrecht Tel (030)

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

Certificering van brandmeldinstallaties

Certificering van brandmeldinstallaties Certificering van brandmeldinstallaties Instructie Versie 1.0 Datum 21 december 2010 Status Definitief Colofon Versie 1.0 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 21 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE Bestemd voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de RAC (Dus zonder eis tot certificering) Pagina 1 van 7 Toelichting

Nadere informatie

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012 Conform Bouwbesluit 2012 Inhoudsopgave: - Bij welke gebruiksfunctie dient het brandbeveiligingssysteem gecertificeerd te zijn met een Inspectiecertificaat? - Welke typen Inspecties zijn er en wat is de

Nadere informatie

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer LOGBOEK In het logboek moet alles wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie worden ingevuld (zoals alarmen, storingen, uitgevoerde controles, reparaties en wijzigingen). Het invullen van het logboek

Nadere informatie

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties Certificering en inspectie Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties 1 Certificering en inspectie Behandeling van volgende punten: Relatie met de regelgeving Samenhang tussen certificatie-

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

Koppeling van systemen

Koppeling van systemen Brandmelding en KNX Koppeling van systemen 1 Even voorstellen Naam: Gerrit Hagen Bedrijf: BVO bv (Brand-)Veiligheid & Opleidingen Functie: (Brand-)Veiligheidskundige Telefoon: 06-51783224 E-mail: g.hagen@bvo-online.nl

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

De effectieve schakel naar brandbeveiliging

De effectieve schakel naar brandbeveiliging Branddetectie Ontruimingsalarmering Brandventilatie Postadres Postbus 98 5500 AB Veldhoven De effectieve schakel naar brandbeveiliging Bezoekadres van Elderenlaan 32 5581 WJ Waalre Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie.

Nadere informatie

Lesplan Beheerder Brandmeldinstallatie. NIBHV, september 2010, lesplan BBMI Pagina 1 van 10

Lesplan Beheerder Brandmeldinstallatie. NIBHV, september 2010, lesplan BBMI Pagina 1 van 10 Lesplan Beheerder Brandmeldinstallatie NIBHV, september 2010, lesplan BBMI Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Overzicht van benodigde materialen en opleidingsfaciliteiten 4 Kenmerken opleiding Beheerder

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties Brandmeldinstallaties 1 Welkom bij Bedankt voor het downloaden van de brochure Opleidingen Brandmeldinstallaties. (BVO) biedt verschillende technische opleidingen aan voor medewerkers van installatiebedrijven/branddetectiebedrijven

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 80 In het logboek

Nadere informatie

STOOM en certificering

STOOM en certificering STOOM en certificering Nationale kennisdag brandpreventie Inhoud Even voorstellen STOOM Gevolgen bouwbesluit 2012 + technische oplossingen Wettelijke basis certificering Certificatie Inspectie Beoordeling

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n

B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n CCV Inspectieschema s brandbeveiliging Spreker namens R2B Inspecties B.V. P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE Introductie P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE R2B Inspecties B.V., Zaltbommel

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek.

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Service en onderhoud Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Erkend installatie- en onderhoudsbedrijf voor sprinklers en brandmeldinstallaties Eén aanspreekpunt

Nadere informatie

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige Rookbeheersing Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden Ronald Driessens rookbeheersingsdeskundige Inhoud presentatie Rookbeheersing: Wat is rookbeheersing? Wanneer wordt het toegepast? Waaruit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE)

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE) Bijlage A (normatief) Programma van en (PvE) A.1 Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE van de brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01. Logiesfunctie. Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01. Logiesfunctie. Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01 Naam: Betreft: Opgesteld door: Contactpersoon: Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg Brandmeld-, ontruimingalarminstallatie P.C.J. Buijs BJH installatietechniek

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl. Logboek Brandmeldsysteem

Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl. Logboek Brandmeldsysteem Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl Logboek Brandmeldsysteem Logboek Brandmeldsysteem Gedeeltelijke overname uit de

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC M12

Brandmeldcentrale BMC M12 Brandmeldcentrale BMC M12 Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing voor microprocessor

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Versie : 2.0 Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Inspectie Brandbeveiliging Pagina 2/18 Het CCV is de beheerder van de CCV

Nadere informatie

Eind- en toetstermen PD OAI

Eind- en toetstermen PD OAI Eind en toetstermen PD OAI Luidalarm Luidalarm (DSAI) CertoPlan B.V. Postbus 85200 3508 AE UTRECHT Ptolemaeuslaan 900 3528 BV UTRECHT Telefoon (0)30 23 45 671 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl

Nadere informatie

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen 6 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie in

Nadere informatie

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Een jaar ervaring met de CCV schema s Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Kenmerken nieuwe certificatieschema s Alleen inspectiecertificatie verplicht vanuit de overheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT VAN OPLEVERING Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)en Rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT VAN OPLEVERING Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)en Rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)en Rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages (Nieuwbouw) Versie: 18-10-2010 Pagina 1 van 12 Rapport van Oplevering

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 8000X In het logboek dienen alle meldingen, storingen,

Nadere informatie

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011 Zaaksdossier:: O-000287 OLO: 11 mei 2011 Doc.ond.: 11.004109: Aanvraag omgevingsvergunning-rapport Product: Bouwen, Melding brandveilig gebruik, Toestemming brandveilig gebruik Beh. : Pb/WABO Programma

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Brandmeldinstallaties met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Van levensbelang Uw gebouw is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem. Dat wil

Nadere informatie

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen 5 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie

Nadere informatie

Martijn Kommer Allianz Nederland Corporate

Martijn Kommer Allianz Nederland Corporate Martijn Kommer Allianz Nederland Corporate 26 september 2012 Agenda 1 Introductie 2 Bouwbesluit 3 Brandveiligheidinstallaties 4 Brandscheidingen 5 Clausules 6 Links & documentatie 2 Bouwbesluit Veranderde

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen 121 brandveiligheids INFO Nodeloze brandmeldingen Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brandmelders redden levens

Nadere informatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Opdrachtgever: Brandweer Nederland Voor: Risicobeheersing en Incidentbestrijding Opstellers: projectgroep bewustzijnbevordering

Nadere informatie

Produktinformatie LET OP BEVAT WAARDECOUPONS. www.veiligheidscentrum.com

Produktinformatie LET OP BEVAT WAARDECOUPONS. www.veiligheidscentrum.com Produktinformatie LET OP BEVAT WAARDECOUPONS www.veiligheidscentrum.com Waarom kiezen voor VCO? Bent u die saaie cursussen ook meer dan beu? Kom dan eens vrijblijvend kijken in ons modern veiligheidscentrum

Nadere informatie

Van de brandmeldinstallatie weet u het volgende: De installatie is voorgeschreven door de brandweer.

Van de brandmeldinstallatie weet u het volgende: De installatie is voorgeschreven door de brandweer. BBMI PRAKTIJKOPDRACHT 1 VERWERKEN VAN EEN ALARM EN EEN STORING Leerdoelen De cursist kan beschrijven 1. hoe hij een alarmmelding en een storingsmelding op de juiste wijze dient af te handelen. 2. hoe hij

Nadere informatie

Bestaande ontruimingsalarminstallaties

Bestaande ontruimingsalarminstallaties Rijnstraat 8 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Bestaande ontruimingsalarminstallaties Instructie Versie 1.0 Status Definitief Contactpersoon T 0800-899 1103 info.infofoon @rgd.minbzk.nl Betreft Bestaande

Nadere informatie

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit 3 Colofon Uitgave van Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid, juli 2015 Bij deze kennispublicatie hoort ook het online

Nadere informatie

Logboek ontruimingsinstallatie

Logboek ontruimingsinstallatie Logboek ontruimingsinstallatie Blicon Diensten en Service B.V. Den Bulk 2 5126 PW Gilze Telefoon : 0161-458880 Telefax : 0161-458886 Email : info@blicon.nl Logboek Brandmeldsysteem Gedeeltelijke overname

Nadere informatie

Beheer brandmeldinstallaties

Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties Nieuwe technieken en Certificering Siemens Fire Detection Brandrisico en de mogelijke consequenties Branddetetctie Automatisch blussen Evacuatie management Gevaren meldsysteem

Nadere informatie

Harrie Heemskerk. Gebruiksbesluit komt e[ nu de erkennings- en certificeringsregelingen nog

Harrie Heemskerk. Gebruiksbesluit komt e[ nu de erkennings- en certificeringsregelingen nog De elektrotechnische installatie in een gebouw kan een bron van gevaar vormen. Regelmatig wordt hij aangewezen als de oorzaak van brand, daarnaast bestaat er het risico van aanraking en elektrische schok.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Inhoud Beheer Brandmeldinstallaties Hardware Brandmeldinstallatie 3 Beheerdersfunctie

Inhoud Beheer Brandmeldinstallaties Hardware Brandmeldinstallatie 3 Beheerdersfunctie Inhoud Voorwoord 5 1 Beheer Brandmeldinstallaties 7 1.1 Wet- en regelgeving 7 1.2 Normering 9 1.3 Certificering van Brandmeldinstallaties 11 1.4 Onderhoud en beheer van brandmeldinstallaties 13 1.5 Verwijzingen

Nadere informatie

6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE

6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE 6100 DIGITALE 1-RINGLUS BRANDMELDCENTRALE GEBRUIKERSHANDLEIDING Protec Brandbeveiliging BV, Industrieweg 87, 2651 BC, Berkel en Rodenrijs. Telefoon: +31 (0) 10 511 9920 Fax: +31 (0) 10 511 9929 Web: www.protecfire.nl

Nadere informatie

Profielschets Bischoff Safety Service

Profielschets Bischoff Safety Service Profielschets Bischoff Safety Service Bischoff Safety Service Interne bedrijfsveiligheid Kloosterdreef 22 6931 BR Westervoort 026 3114324 / 06-58944254 Bischoff Safety Service (BSS) Kloosterdreef 22 6931

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

ASCOM DIENSTEN WAARBORG VOOR CONTINUÏTEIT

ASCOM DIENSTEN WAARBORG VOOR CONTINUÏTEIT ASCOM WAARBORG VOOR CONTINUÏTEIT 2 ASCOM, WAARBORG VOOR CONTINUÏTEIT WAARBORG VOOR CONTINUÏTEIT Bij het creëren van een efficiënte en betrouwbare omgeving is professionele technische dienstverlening onmisbaar.

Nadere informatie

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan.

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. NOFIQ heeft een uniek en innovatief concept om branden in schakelkasten te voorkomen en hiermee de continuïteit van kritisch-efficiënte

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010. Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010. Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010 Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Uitgave: 01 februari 2011 VEBON Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I CertoPlan B.V. Postbus 85200 3508 AE UTRECHT Ptolemaeuslaan 900 3528 BV UTRECHT Telefoon (0)30 23 45 671 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl

Nadere informatie

Compacte brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen. ES Line

Compacte brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen. ES Line Compacte brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen Dit noem ik nu veiligheid! F. de Visser, installateur Het concept Professionele technologie voor veiligheid in kleine/middelgrote gebouwen.

Nadere informatie

Overzicht Frequently Asked Questions normcommissie 353 086 Brandmeldsystemen versie 3 januari 2006

Overzicht Frequently Asked Questions normcommissie 353 086 Brandmeldsystemen versie 3 januari 2006 Overzicht Frequently Asked Questions normcommissie 353 086 Brandmeldsystemen versie 3 januari 2006 Vraag 01 - Halonblusinstallatie Moet ik tijdens brand de luchtkleppen sluiten en ventilatoren uitschakelen

Nadere informatie

REGELING BRANDMELDINSTALLATIES

REGELING BRANDMELDINSTALLATIES REGELING BRANDMELDINSTALLATIES BMI:2002 Heruitgave : 6 juli 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD BMI:2002 Pagina 2/37 De Regeling Brandmeldinstallaties is een kwaliteitszorg- en certificatiesysteem,

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

NEN-EN-IEC 62305. De norm voor bliksembeveiliging uitgelegd

NEN-EN-IEC 62305. De norm voor bliksembeveiliging uitgelegd NEN-EN-IEC 62305 De norm voor bliksembeveiliging uitgelegd NEN-EN-IEC 62305 Sinds 1 januari 2009 is NEN-EN-IEC 62305 voor bliksembeveiliging van kracht, met voor Nederland de aanvulling NPR 1014. De norm

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_008 Datum: 5 febuari 2009 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV Daan Korzelius 2009 Gebruiksbesluit ja nee n.v.t.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Bedieningshandleiding FC00-E SR Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets

Nadere informatie

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf PM collectieve beveiliging De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf Combineer de collectieve beveiliging met die van uw pand! Met actief cameratoezicht en een mobiele dienst

Nadere informatie

1 Inleiding 2 3 4 5 6

1 Inleiding 2 3 4 5 6 1 Inleiding 2 3 4 5 6 Installatie attest Algemene gegevens en project informatie Instructies bij brandalarm / storing / uitschakeling Het activeren van het ontruimingsalarm en het instellen van de doormeld

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC Versie 2 1 februari 2014 VEBON 2014 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid per pand

Checklist brandveiligheid per pand Datum : 22 maart 2012 Auteur : Vgib onderhoudsmanagement B.V. Vgib Onderhoudsmanagement B.V. 44 R.I.-straat 10, 4051 AR Ochten T +31(0)344 643981 info@vgib.nl www.vgib.nl Pagina 1 Gebruiksbesluit ja nee

Nadere informatie

ascom brandmeldsystemen betrouwbaarheid en keuzevrijheid

ascom brandmeldsystemen betrouwbaarheid en keuzevrijheid betrouwbaarheid en keuzevrijheid 2 Optimale brandveiligheid kan veel menselijk leed voorkomen en houdt de schade aan milieu, gebouwen en inventaris beperkt. Daarom moet uw systeem voor branddetectie voldoen

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

MAATWERK: blussysteem voor de bijzondere BRANDRISICO S in het hart van úw onderneming

MAATWERK: blussysteem voor de bijzondere BRANDRISICO S in het hart van úw onderneming MAATWERK: blussysteem voor de bijzondere BRANDRISICO S in het hart van úw onderneming JAN DE BRUIN (adviseur blussystemen) PIETER BIKKER (drs ing, manager blussystemen) 22 MAART 2007 Uitwerking praktijk

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Sprinklermeldinstallatie in plaats van brandmeldinstallatie Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, bestaande bouw, gelijkwaardigheid, handhaving, sprinkler, BMI : Status: Definitief

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie

Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Initiële inspectie Een brandbeveiligingssysteem bestaat uit: een brandbeveiligingsinstallatie; gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen (stuurfuncties); bouwkundige/mechanische

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone Bedieningshandleiding FC 0/ zone Bedieningshandleiding FC00 Overzicht indicatie... Overzicht bediening... 5 Normaalbedrijf... 6 stoestand DAG / NACHT... 7 5 Wat te doen bij brandalarm... 8 6 Meldergroepen

Nadere informatie

Beveiliging en Bewaking

Beveiliging en Bewaking Beveiliging en Bewaking Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

Vaststellen van Brandveiligheidskwaliteit

Vaststellen van Brandveiligheidskwaliteit Vaststellen van Brandveiligheidskwaliteit VBE seminar 6 oktober 2010 Rudolf van Mierlo - Efectis Nederland 1 Inhoud Kwaliteit van brandveiligheid Praktijk van inspecties Beschikbare instrumenten 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies Bedieningshandleiding FC0 FC0-0 A FC0-04 A FC0-08 A FC0- A Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze

Nadere informatie

Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum :

Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Uw datum : Aantal bijlagen : 2 Behandeld door : Johan Hofhuis Telefoonnummer : 053-5734567 Datum : Onderwerp: verzoek om vertraagd doorgeven van automatische brandmeldingen te

Nadere informatie

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller: Naam: Adres: Certificaat vereist: Ja Nee, wel rapport van oplevering Inspectiefrequentie: Hoog Midden Laag n.v.t. Bouwwerk:

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1976913. Brandveilig gebruiken Hotel Nouveau van Ham. Uw referentiecode 1520

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1976913. Brandveilig gebruiken Hotel Nouveau van Ham. Uw referentiecode 1520 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Bijlage 1 bij besluit 2015/2372-V1 V&V Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1976913 Aanvraagnaam Brandveilig

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V.

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V. 006 Ajax Brandbeveiliging B.V. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Ajax Brandbeveiliging B.V. mag niets deze gave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Brandveiligheid in gesprinklerde parkeergarages. Presentatie: Ing. R van Riet EFPC BV

Brandveiligheid in gesprinklerde parkeergarages. Presentatie: Ing. R van Riet EFPC BV Brandveiligheid in gesprinklerde Presentatie: Ing. R van Riet EFPC BV Inhoud Sprinkleren van garages in relatie tot het BB Doel van een sprinklerinstallatie Soorten sprinklerinstallaties Sprinklervoorschriften

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Certificering Brandveiligheid

Certificering Brandveiligheid Certificering Brandveiligheid Inleider: Ronald van Brakel EFPC (European Fire Protection Consultants) Adviesbureau brand- en inbraakbeveiliging Bouwregelgeving, Sprinkler, Brandmeld, RWA Utiliteit, Industrie,

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC 15 November 2012 VEBON 2012 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1677559. Ingediend op 28-02-2015. Gefaseerd. Gerelateerde aanvraag/melding: 1681541

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1677559. Ingediend op 28-02-2015. Gefaseerd. Gerelateerde aanvraag/melding: 1681541 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1677559 Aanvraagnaam Gebruikersvergunning Kinderdagverblijf Xerxesweg

Nadere informatie

Het Keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken

Het Keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken Het Keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken (het BGB-Keurmerk) Het BGB-Keurmerk kan een eigenaar of gebruiker van een gebouw op vrijwillige basis verwerven na het doorlopen van een certificeringstraject

Nadere informatie

LOGBOEK BRANDMELD SYSTEEM

LOGBOEK BRANDMELD SYSTEEM LOGBOEK BRANDMELD SYSTEEM Welkom Inhoud Welkom 3 Enkele algemene adviezen 3 Aanstellen Beheerder Brandmeldinstallatie 4 Afsluiten onderhoudsovereenkomst 4 Preventief onderhoud 4 Correctief onderhoud 4

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie