Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt"

Transcriptie

1 Door uzelf te kennen kunt u pas echt succesvol zijn. Weten wat uw ware persoonlijkheid is en waar u goed in bent. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen binnen uw organisatie. U maakt uw organisatie succesvoller door: 1. mensen juist datgene te laten doen waar ze van nature goed in zijn; 2. trainings- en coachingstrajecten te richten op het verbeteren van de aspecten die ook daadwerkelijk verbeterd kunnen worden. Op deze manier benut u het volledige potentieel van uw medewerkers. Maar de vraag is natuurlijk: Hoe weet u waar iemands talent ligt en welke trainingen voor die persoon nu echt werken? Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training Waarom loopt de een vast in een functie, terwijl iemand anders daarin juist opbloeit? Wat maakt iemand tot een "geboren leider"? Waarom zijn sommige mensen echte teamspelers, terwijl anderen individueel op hun best zijn? Als u bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor de Human Resources binnen uw organisatie zult u zich dergelijke vragen ongetwijfeld hebben gesteld. De door Essentive ontwikkelde Integrated Talent & Training Inventory (ITTI) methodiek geeft een ondubbelzinnig antwoord op al deze vragen. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt Senior partners van Essentive, Paul Lagerweij en Patrick van Dalsum ontwikkelden de uiterst effectieve en wetenschappelijk bewezen ITTI -methodiek waarbij inzicht in iemands persoonlijkheid wordt gebruikt als startpunt voor doelgerichte trainings- en coachingstrajecten. De ITTI -methodiek bestaat uit twee componenten: een persoonlijkheidstest en een daarop volledig afgestemd trainingsprogramma.

2 Deze unieke testmethodiek stelt op een volledige en objectieve wijze iemands talentenspectrum vast. Vervolgens wordt aan de hand van het verkregen inzicht in iemands talenten exact bepaald welke training en coaching voor deze persoon ook daadwerkelijk zinvol is. De methodiek vertelt u wat wel zal werken en wat niet! Zo krijgen zowel u als de kandidaat, inzicht in zijn of haar functiegeschiktheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien weet u beiden meteen welke training en coaching zin heeft en in welk trainingstraject u dus juist wel of juist niet dient te investeren. Het vervolgens ingezette veranderingstraject werpt ook echt vruchten af: verbeterde persoonlijke effectiviteit en groei, plus de weg naar succes voor de werknemers en de organisatie. Onze assessments, trainingen en counseling zijn perfecte instrumenten om uw organisatie opgelijnd te krijgen voor de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Maar soms kan de nood hoog zijn; een hoge mate van 'sense of urgence leidt ertoe dat onmiddellijk actie moet worden ondernomen. U kunt dan ook per direct behoefte hebben aan tijdelijk professioneel management. Dat kunnen externe executives of non-executives, dan wel professionele experts zijn. Wij leveren deze gelouterde vaklui onder de noemer 'Interval Management'. Bijvoorbeeld voor het vlottrekken van een vastgelopen situatie, voor een speciaal project, voor het opvullen van een lacune omdat werving van een vaste opvolger langer duurt, voor tijdelijke versterking van de directie of omdat de omgeving erom vraagt en het echt vijf voor twaalf is. ITTI -methodiek De ITTI -methodiek is een wetenschappelijk bewezen psychologische test- en trainingsmethodiek die diepgaande kennis van iemands ware persoonlijkheid verenigt met uiterst effectieve, op de persoonlijkheid van de kandidaat afgestemde trainings- en coachingsprogramma's. De ITTI -methodiek is door Paul Lagerweij en Patrick van Dalsum ontwikkeld en heeft als doel om de vraag te kunnen beantwoorden of iemand echt geschikt is voor een bepaalde functie en om vervolgens te bepalen welke trainingen zinvol zijn voor die specifieke persoon. Door middel van het invullen van een aantal speciaal ontwikkelde vragenlijsten wordt het (onbewuste) denk- en keuzeproces van de kandidaat in kaart gebracht. In deze processen ligt immers de ware persoonlijkheid verborgen. Op deze manier wordt iemands persoonlijkheid en talentenspectrum inzichtelijk. Met deze kennis kan vervolgens precies bepaald worden welke trainingen nuttig zijn en welke niet. De test kan in enkele uren worden afgenomen en het optimale trainingsprogramma wordt vervolgens in overleg samengesteld. Is iemand wel echt geschikt voor een functie? U wilt weten of u iemand moet aannemen voor een bepaalde functie of u wilt iemand een andere functie geven. Maar hoe weet u zeker dat u de juiste keuze maakt? U kunt uw toevlucht nemen tot bureaus die werken met traditionele testmethoden als assessments

3 waarin vooral naar gedrag en prestatie wordt gekeken. In onze visie komen deze zelden tot een compleet en juist overzicht van een persoonlijk talentenspectrum. Ze zijn bovendien weinig objectief en leveren per definitie een gefilterd en subjectief testresultaat op. Bovendien hebben veel kandidaten het gevoel dat iemand een persoonlijk oordeel over hen velt. Dat is geen goed vertrekpunt voor acceptatie en motivatie, en dus ook niet voor verdere acties zoals training en coaching. ITTI : de methode die wél werkt Het Nederlands Instituut van Psychologen geeft de volgende definitie van een goede test: "Een test is een gestandaardiseerde procedure waarbij vragen worden beantwoord en opdrachten worden uitgevoerd om op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht te krijgen in de psychologische kenmerken van de cliënt." Onze ITTI -methodiek voldoet geheel aan deze definitie; daarbij is ze uiterst valide en betrouwbaar. ITTI is het resultaat van onderzoek onder duizenden kandidaten Door het in kaart brengen van (onbewuste) denk- en keuzeprocessen en door op een verantwoorde en ingenieuze manier de uitslagen van diverse vragenlijsten te koppelen, kunnen wij gedrag voorspellen. Iemands ware aard komt naar voren. Uit de literatuur blijkt dat de uitkomst van deze gecombineerde persoonlijkheidstests niet te beïnvloeden is. De uitkomst is objectief, valide en betrouwbaar. Dat is dus wél een goed vertrekpunt voor de motivatie van en acceptatie door de kandidaat en voor gerichte coaching en training. Hoe is de ITTI -methodiek anders? Prestatiegerichte (vaardigheids)tests, (diepte-)interviews, gedragssimulaties en observaties (assessmentmethode) kijken vooral naar gedrag en prestatie. Echter, het gaat dan om gedrag en prestatie die op dát moment wenselijk of gespeeld zijn. Het zegt dus weinig over iemands ware ik. Essentive maakt daarom bewust géén gebruik van dergelijke technieken die afleiden van waar het werkelijk om gaat: de ware persoonlijkheid en de ware talenten van de kandidaat. De voordelen van de ITTI -methodiek op een rijtje:

4 geen subjectief assessment maar objectieve en volledige inventarisatie van het talentenspectrum diepgaand inzicht in functiegeschiktheid en ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat een trainings- en coachingstraject dat volledig is toegespitst op de persoonlijkheid van de kandidaat op iedereen toepasbaar: leeftijd, ervaring en kennisniveau spelen geen rol kostenbesparend: u betaalt alleen voor trainingen die zinvol zijn wetenschappelijk bewezen en gegarandeerd effectief De ware persoonlijkheid aan het licht gebracht Onze ITTI -methodiek brengt de onderliggende bewuste en onbewuste behoefte- en keuzepatronen aan het licht. Hierin ligt immers iemands ware persoonlijkheid verscholen. Ook is dit een goede voorspeller van toekomstig gedrag. Met de focus van de ITTI -methodiek kijken we dus niet meer naar (momentgebonden) gedrag en prestatie omdat deze weinig zeggen over iemands echte geschiktheid en talenten. Maximale acceptatie Omdat er geen verkeerde antwoorden kunnen worden gegeven is er dus nooit sprake van persoonlijke (dis)kwalificatie. Welk advies ook gegeven wordt, de acceptatie van een kandidaat is maximaal. Zodra een helder inzicht is verkregen in iemands talentenspectrum, wordt een op de kandidaat toegesneden trainingstraject ontwikkeld. WERKWIJZE De ITTI -methodiek van Essentive geeft een objectief, waardevrij en valide inzicht in iemands potentieel. Het is een solide basis om een trainings- of een coachingsbehoefte te bepalen of om een specifiek passende carrièrerichting vast te stellen. Inzicht in een breed scala van facetten Afhankelijk van de opdracht of vraag krijgt u inzicht in o.a.: De geschiktheid van een werknemer (competenties vaststellen). Welke functie het beste bij iemand past en waarin hij /zij het meest succesvol zal zijn. De mate waarin de samenstelling van uw team optimaal is voor de uitdaging waarvoor het staat. Waar de passie en kansen op succes van de medewerker liggen. Iemands potentieel en de mogelijkheden van coaching of training. Ons proces Persoonlijke kennismaking met de adviseurs van Essentive. In overleg verzorgen wij ook een demonstratie van de werking van onze aanpak.

5 Offerte: u krijgt een helder inzicht in de kosten van de ITTI en een overzicht van onze coachings- en trainingstarieven. De diagnostiek wordt via de persoonlijke 'paper and pencil'-methode uitgevoerd. De locatie wordt in onderling overleg bepaald. De diagnostiek neemt 2 tot 3 uur in beslag. Bespreken van de resultaten. Vervolgens wordt de uitslag met de kandidaat besproken en daarna wordt het rapport ook op schrift beschikbaar gesteld. Waar nodig verzorgen wij ook de gewenste coaching en de training. Hoe ziet een testdag eruit voor de kandidaat? Introductie en afname ITTI -test Wij hebben bewust gekozen voor een meer persoonlijke afname via de 'paper and pencil' methode. Deze afname geschiedt op een in onderling overleg te bepalen locatie. Vooraf wordt helder met de kandidaat besproken wat er gaat gebeuren. Tussendoor wordt de kandidaat steeds persoonlijk geïnformeerd over het doel van de afzonderlijke vragenlijsten. Hij/zij krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen. De procedure duurt gemiddeld 2 tot 3 uur. Terugkoppeling Na het invullen van de vragenlijsten spreekt een van onze adviseurs de resultaten met de kandidaat door. Daarbij krijgt hij/zij een compleet beeld van zijn/haar mogelijkheden en talenten. Wij richten ons dus niet alleen op onderdelen, zoals bijvoorbeeld de door de werkgever gevraagde competenties, maar op het talentenprofiel als geheel. Vervolgens krijgt de kandidaat het rapport op schrift toegezonden. Indien er nog vragen zijn, is er de mogelijkheid tot telefonisch contact met de adviseur. Essentive werkt conform de code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Indien door de kandidaat een verzoek wordt ingediend om de rapportage niet aan de opdrachtgever te verstrekken, zullen wij daaraan gehoor geven. TRAININGEN Met de ITTI -methodiek analyseren we op een objectieve manier welke essentiële eigenschappen met behulp van onze gerichte trainingsprogramma's te ontwikkelen zijn. Maar ook welke niet. Soms is trainen zinloos Onderzoek heeft aangetoond dat niet elke eigenschap (talent) trainbaar is. Zo is ruwweg 1/3 van onze talenten dusdanig genetisch bepaald dat deze niet of nauwelijks veranderbaar zijn. Training heeft dan minder direct effect. Voorbeelden van dergelijke eigenschappen zijn: natuurlijk overwicht (charisma) vechtlust Wel is het mogelijk om via een aantal gerichte counselingssessies een tekort of teveel van een dergelijke eigenschap te leren compenseren met andere wel te ontwikkelen eigenschappen. Zie verder de pagina Counseling.

6 Sommige eigenschappen zijn met trainen enigszins te ontwikkelen Een ander deel van onze talenten (ook ongeveer 1/3) is in de jonge jaren geconditioneerd/aangeleerd. Dit zijn bijvoorbeeld eigenschappen als: normen & waarden empathie zelfvertrouwen Mits de kandidaat gemotiveerd is, zijn deze eigenschappen met een intensieve, gerichte training verder te ontwikkelen. en sommige eigenschappen zijn zeer goed te trainen Tot slot zijn er ook nog talenten die met een toegesneden training relatief eenvoudig verder aan te leren en/of te ontwikkelen zijn. Dan gaat het om eigenschappen als: structuur en planning communicatie besluitvaardigheid Onze Trainingen Wij zijn dan ook geen voorstanders van één training voor iedereen. Door de verschillen in persoonlijkheid zal de een er veel van opsteken, terwijl de ander juist weinig of niets leert. Voor elk talent beschikken wij over counselings- en trainingsmodules specifiek gericht op de te ontwikkelen talenten en die hun succes in de praktijk bewezen hebben. Wilt u meer weten over onze visie op en aanpak van trainingen? Download dan ons artikel "Trainen is zinloos, mits " van onze website. Het artikel is verschenen in het vakblad "HR Overheid" (mei 2013).

7 MANAGEMENT Onze assessments en trainingen/coaching zijn perfecte instrumenten om uw organisatie opgelijnd te krijgen voor de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Maar soms kan de nood hoog zijn; een hoge mate van 'sense of urgence leidt ertoe dat onmiddellijk actie moet worden ondernomen. U kunt dan ook per direct behoefte hebben aan tijdelijk professioneel management. Dat kunnen externe executives of non-executives, dan wel professionele experts zijn. Wij leveren deze gelouterde vaklui onder de noemer 'Interval Management'. Bijvoorbeeld voor het vlottrekken van een vastgelopen situatie, voor een speciaal project, voor het opvullen van een lacune omdat werving van een vaste opvolger langer duurt, voor tijdelijke versterking van de directie of omdat de omgeving erom vraagt en het echt vijf voor twaalf is. U weet misschien nog niet helemaal precies wat u zoekt, maar wilt in ieder geval keuze en flexibiliteit. De grote variëteit en deskundigheid binnen ons team biedt u een breed palet aan managementoplossingen in verschillende vormen en op verschillende niveaus. Onder de ervaren leiding van Berry Nijsse en Jos Halkus staat het brede netwerk van Essentive tot uw beschikking. COUNSELING Wij kennen drie soorten counseling: Executive Counseling, gericht op de top van een organisatie en uitgevoerd door een van onze gelouterde executive adviseurs. Team- of groepscounseling, gericht op het versterken van de kwaliteiten van een team of (project)groep Personal Coaching, gericht op het individu Essentieel onderdeel van onze counseling/coaching is altijd de meting van de persoonlijkheid van de deelnemer(s). Daarvoor gebruiken wij de ITTI -methodiek (zie onder Assessments). Deze methodiek geeft ons een helder inzicht in de individuele en groepskwalitetien van de deelnemer(s). Met deze informatie kunnen wij gericht en met succes onze counseling/coaching uitvoeren. DE MENSEN ACHTER ESSENTIVE In 2011 besloten vier uiterst ervaren gedragsexperts en management trainers om hun krachten te bundelen. Zij vatten het initiatief op om een nieuwe en unieke organisatie op te richten. Het resultaat van deze krachtenbundeling is Essentive. Gestoeld op jarenlange praktijkervaring en diepgaande expertise op het gebied van gedrag & assessment, organisatiepsychologie, training, management en counseling, is Essentive dè onderzoeks, ondersteunings- en trainingsspecialist bij uitstek. Essentive toont u hoe u uw organisatie (nog) beter kan laten functioneren en het talent binnen uw organisatie optimaal benut.

8 In onze visie dienen alle organisaties in staat te worden gesteld om hun human resources zo te kunnen inzetten dat zowel de organisatie als de medewerker het volledig potentieel daadwerkelijk kan realiseren. Wij dragen daaraan bij door objectief vast te stellen waar iemands kracht ligt en waar hij/zij het beste op zijn plek is binnen een organisatie. Waar nodig leveren wij ook tijdelijke handson ondersteuning. Vervolgens stellen we vast welke aspecten getraind kunnen worden om nog betere resultaten te behalen en daarbij houden we ook rekening met wat er niet getraind kan worden. Op deze manier helpen wij op een doelgerichte en effectieve manier bij het realiseren van het potentieel van zowel individu als organisatie. Dit leidt tot gelukkige mensen die plezier hebben in hun werk en daar bovendien ontzettend goed in zijn. En dat wordt vervolgens gereflecteerd in het succes van de organisatie. De Partners: de experts van Essentive Wim Groenendijk Internationaal trainingsexpert Hij was verantwoordelijk voor de opleidingsprogramma's in binnen- en buitenland van de ABN AMRO Bank. Ook was hij een van de grondleggers van het trainingsbureau Van Dalsum & Schouten (VDS). Onder zijn leiding werd deze organisatie binnen vijf jaar gezien als toonaangevend in Nederland en Oost en Centraal Europa. Binnen Essentive heeft hij zich toegelegd op 'learning consultancy' en geeft hij leiding aan de trainers. Paul Lagerweij Gedragsdeskundige en assessment specialist Meer dan twintig jaar heeft hij zich verdiept in de toegepaste psychologie, waaronder de effecten van gedrag in de praktijk en het vaststellen van de werkelijke persoonlijkheid van individuen. Honderden organisaties hebben gebruik gemaakt van zijn diepgaande inzichten in de persoonlijkheidsstructuur van hun management en medewerkers. Binnen Essentive is hij verantwoordelijk voor de systematiek van het bepalen van competenties en geeft hij leiding aan de

9 consultants. Berry Nijsse Internationaal consultant Als grondlegger van NMC-Nijsse International, een top-level executive search bureau, heeft hij een zeer uitgebreid persoonlijk netwerk van contacten in de top, hogere en midden echelons van vele bedrijven. Binnen Essentive richt hij zich op strategische ondersteuning van de directies van vele (internationale) organisaties. Patrick van Dalsum Executive coaching Tijdens een aantal organisatieveranderingen raakte hij gefascineerd door de complexiteit van de relatie tussen mens, organisatie en het behalen van succes. Hij werd organisatie socioloog en register psycholoog (lid NIP). Binnen Essentive werkt hij als executive coach. Daarbij combineert hij de 'zachte' psychologische kant met de realiteit van het succesvol zaken doen. Jos Halkus Management / Executive Counseling Jos heeft meer dan 30 jaar ervaring in transformatie management en business development. Vanaf het begin van zijn carrière - in 1979 bij het politiekorps Amsterdam - vervulde hij verschillende strategische leiderschapsrollen in zowel grote corporate als in kleinere entrepreneurial verbanden. Hij is gespecialiseerd in interim management, new business development en strategische (her)positionering. Wilt u meer weten over hoe u Essentive kunt inzetten binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij lichten de mogelijkheden graag toe in een persoonlijk gesprek. ESSENTIVE Voor assessments en trainingen T +31 (0) Voor tijdelijk management en counseling T +31 (0) E Postbus AA Soest

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Wat is Motiverende Gespreksvoering?

Wat is Motiverende Gespreksvoering? Wat is Motiverende Gespreksvoering? Motiverende Gespreksvoering is een veelgebruikte methode om mensen te helpen bij gedragsverandering. Met name in de verslavingszorg heeft deze methode haar effectiviteit

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie