Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt"

Transcriptie

1 Door uzelf te kennen kunt u pas echt succesvol zijn. Weten wat uw ware persoonlijkheid is en waar u goed in bent. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen binnen uw organisatie. U maakt uw organisatie succesvoller door: 1. mensen juist datgene te laten doen waar ze van nature goed in zijn; 2. trainings- en coachingstrajecten te richten op het verbeteren van de aspecten die ook daadwerkelijk verbeterd kunnen worden. Op deze manier benut u het volledige potentieel van uw medewerkers. Maar de vraag is natuurlijk: Hoe weet u waar iemands talent ligt en welke trainingen voor die persoon nu echt werken? Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training Waarom loopt de een vast in een functie, terwijl iemand anders daarin juist opbloeit? Wat maakt iemand tot een "geboren leider"? Waarom zijn sommige mensen echte teamspelers, terwijl anderen individueel op hun best zijn? Als u bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor de Human Resources binnen uw organisatie zult u zich dergelijke vragen ongetwijfeld hebben gesteld. De door Essentive ontwikkelde Integrated Talent & Training Inventory (ITTI) methodiek geeft een ondubbelzinnig antwoord op al deze vragen. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt Senior partners van Essentive, Paul Lagerweij en Patrick van Dalsum ontwikkelden de uiterst effectieve en wetenschappelijk bewezen ITTI -methodiek waarbij inzicht in iemands persoonlijkheid wordt gebruikt als startpunt voor doelgerichte trainings- en coachingstrajecten. De ITTI -methodiek bestaat uit twee componenten: een persoonlijkheidstest en een daarop volledig afgestemd trainingsprogramma.

2 Deze unieke testmethodiek stelt op een volledige en objectieve wijze iemands talentenspectrum vast. Vervolgens wordt aan de hand van het verkregen inzicht in iemands talenten exact bepaald welke training en coaching voor deze persoon ook daadwerkelijk zinvol is. De methodiek vertelt u wat wel zal werken en wat niet! Zo krijgen zowel u als de kandidaat, inzicht in zijn of haar functiegeschiktheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien weet u beiden meteen welke training en coaching zin heeft en in welk trainingstraject u dus juist wel of juist niet dient te investeren. Het vervolgens ingezette veranderingstraject werpt ook echt vruchten af: verbeterde persoonlijke effectiviteit en groei, plus de weg naar succes voor de werknemers en de organisatie. Onze assessments, trainingen en counseling zijn perfecte instrumenten om uw organisatie opgelijnd te krijgen voor de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Maar soms kan de nood hoog zijn; een hoge mate van 'sense of urgence leidt ertoe dat onmiddellijk actie moet worden ondernomen. U kunt dan ook per direct behoefte hebben aan tijdelijk professioneel management. Dat kunnen externe executives of non-executives, dan wel professionele experts zijn. Wij leveren deze gelouterde vaklui onder de noemer 'Interval Management'. Bijvoorbeeld voor het vlottrekken van een vastgelopen situatie, voor een speciaal project, voor het opvullen van een lacune omdat werving van een vaste opvolger langer duurt, voor tijdelijke versterking van de directie of omdat de omgeving erom vraagt en het echt vijf voor twaalf is. ITTI -methodiek De ITTI -methodiek is een wetenschappelijk bewezen psychologische test- en trainingsmethodiek die diepgaande kennis van iemands ware persoonlijkheid verenigt met uiterst effectieve, op de persoonlijkheid van de kandidaat afgestemde trainings- en coachingsprogramma's. De ITTI -methodiek is door Paul Lagerweij en Patrick van Dalsum ontwikkeld en heeft als doel om de vraag te kunnen beantwoorden of iemand echt geschikt is voor een bepaalde functie en om vervolgens te bepalen welke trainingen zinvol zijn voor die specifieke persoon. Door middel van het invullen van een aantal speciaal ontwikkelde vragenlijsten wordt het (onbewuste) denk- en keuzeproces van de kandidaat in kaart gebracht. In deze processen ligt immers de ware persoonlijkheid verborgen. Op deze manier wordt iemands persoonlijkheid en talentenspectrum inzichtelijk. Met deze kennis kan vervolgens precies bepaald worden welke trainingen nuttig zijn en welke niet. De test kan in enkele uren worden afgenomen en het optimale trainingsprogramma wordt vervolgens in overleg samengesteld. Is iemand wel echt geschikt voor een functie? U wilt weten of u iemand moet aannemen voor een bepaalde functie of u wilt iemand een andere functie geven. Maar hoe weet u zeker dat u de juiste keuze maakt? U kunt uw toevlucht nemen tot bureaus die werken met traditionele testmethoden als assessments

3 waarin vooral naar gedrag en prestatie wordt gekeken. In onze visie komen deze zelden tot een compleet en juist overzicht van een persoonlijk talentenspectrum. Ze zijn bovendien weinig objectief en leveren per definitie een gefilterd en subjectief testresultaat op. Bovendien hebben veel kandidaten het gevoel dat iemand een persoonlijk oordeel over hen velt. Dat is geen goed vertrekpunt voor acceptatie en motivatie, en dus ook niet voor verdere acties zoals training en coaching. ITTI : de methode die wél werkt Het Nederlands Instituut van Psychologen geeft de volgende definitie van een goede test: "Een test is een gestandaardiseerde procedure waarbij vragen worden beantwoord en opdrachten worden uitgevoerd om op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht te krijgen in de psychologische kenmerken van de cliënt." Onze ITTI -methodiek voldoet geheel aan deze definitie; daarbij is ze uiterst valide en betrouwbaar. ITTI is het resultaat van onderzoek onder duizenden kandidaten Door het in kaart brengen van (onbewuste) denk- en keuzeprocessen en door op een verantwoorde en ingenieuze manier de uitslagen van diverse vragenlijsten te koppelen, kunnen wij gedrag voorspellen. Iemands ware aard komt naar voren. Uit de literatuur blijkt dat de uitkomst van deze gecombineerde persoonlijkheidstests niet te beïnvloeden is. De uitkomst is objectief, valide en betrouwbaar. Dat is dus wél een goed vertrekpunt voor de motivatie van en acceptatie door de kandidaat en voor gerichte coaching en training. Hoe is de ITTI -methodiek anders? Prestatiegerichte (vaardigheids)tests, (diepte-)interviews, gedragssimulaties en observaties (assessmentmethode) kijken vooral naar gedrag en prestatie. Echter, het gaat dan om gedrag en prestatie die op dát moment wenselijk of gespeeld zijn. Het zegt dus weinig over iemands ware ik. Essentive maakt daarom bewust géén gebruik van dergelijke technieken die afleiden van waar het werkelijk om gaat: de ware persoonlijkheid en de ware talenten van de kandidaat. De voordelen van de ITTI -methodiek op een rijtje:

4 geen subjectief assessment maar objectieve en volledige inventarisatie van het talentenspectrum diepgaand inzicht in functiegeschiktheid en ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat een trainings- en coachingstraject dat volledig is toegespitst op de persoonlijkheid van de kandidaat op iedereen toepasbaar: leeftijd, ervaring en kennisniveau spelen geen rol kostenbesparend: u betaalt alleen voor trainingen die zinvol zijn wetenschappelijk bewezen en gegarandeerd effectief De ware persoonlijkheid aan het licht gebracht Onze ITTI -methodiek brengt de onderliggende bewuste en onbewuste behoefte- en keuzepatronen aan het licht. Hierin ligt immers iemands ware persoonlijkheid verscholen. Ook is dit een goede voorspeller van toekomstig gedrag. Met de focus van de ITTI -methodiek kijken we dus niet meer naar (momentgebonden) gedrag en prestatie omdat deze weinig zeggen over iemands echte geschiktheid en talenten. Maximale acceptatie Omdat er geen verkeerde antwoorden kunnen worden gegeven is er dus nooit sprake van persoonlijke (dis)kwalificatie. Welk advies ook gegeven wordt, de acceptatie van een kandidaat is maximaal. Zodra een helder inzicht is verkregen in iemands talentenspectrum, wordt een op de kandidaat toegesneden trainingstraject ontwikkeld. WERKWIJZE De ITTI -methodiek van Essentive geeft een objectief, waardevrij en valide inzicht in iemands potentieel. Het is een solide basis om een trainings- of een coachingsbehoefte te bepalen of om een specifiek passende carrièrerichting vast te stellen. Inzicht in een breed scala van facetten Afhankelijk van de opdracht of vraag krijgt u inzicht in o.a.: De geschiktheid van een werknemer (competenties vaststellen). Welke functie het beste bij iemand past en waarin hij /zij het meest succesvol zal zijn. De mate waarin de samenstelling van uw team optimaal is voor de uitdaging waarvoor het staat. Waar de passie en kansen op succes van de medewerker liggen. Iemands potentieel en de mogelijkheden van coaching of training. Ons proces Persoonlijke kennismaking met de adviseurs van Essentive. In overleg verzorgen wij ook een demonstratie van de werking van onze aanpak.

5 Offerte: u krijgt een helder inzicht in de kosten van de ITTI en een overzicht van onze coachings- en trainingstarieven. De diagnostiek wordt via de persoonlijke 'paper and pencil'-methode uitgevoerd. De locatie wordt in onderling overleg bepaald. De diagnostiek neemt 2 tot 3 uur in beslag. Bespreken van de resultaten. Vervolgens wordt de uitslag met de kandidaat besproken en daarna wordt het rapport ook op schrift beschikbaar gesteld. Waar nodig verzorgen wij ook de gewenste coaching en de training. Hoe ziet een testdag eruit voor de kandidaat? Introductie en afname ITTI -test Wij hebben bewust gekozen voor een meer persoonlijke afname via de 'paper and pencil' methode. Deze afname geschiedt op een in onderling overleg te bepalen locatie. Vooraf wordt helder met de kandidaat besproken wat er gaat gebeuren. Tussendoor wordt de kandidaat steeds persoonlijk geïnformeerd over het doel van de afzonderlijke vragenlijsten. Hij/zij krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen. De procedure duurt gemiddeld 2 tot 3 uur. Terugkoppeling Na het invullen van de vragenlijsten spreekt een van onze adviseurs de resultaten met de kandidaat door. Daarbij krijgt hij/zij een compleet beeld van zijn/haar mogelijkheden en talenten. Wij richten ons dus niet alleen op onderdelen, zoals bijvoorbeeld de door de werkgever gevraagde competenties, maar op het talentenprofiel als geheel. Vervolgens krijgt de kandidaat het rapport op schrift toegezonden. Indien er nog vragen zijn, is er de mogelijkheid tot telefonisch contact met de adviseur. Essentive werkt conform de code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Indien door de kandidaat een verzoek wordt ingediend om de rapportage niet aan de opdrachtgever te verstrekken, zullen wij daaraan gehoor geven. TRAININGEN Met de ITTI -methodiek analyseren we op een objectieve manier welke essentiële eigenschappen met behulp van onze gerichte trainingsprogramma's te ontwikkelen zijn. Maar ook welke niet. Soms is trainen zinloos Onderzoek heeft aangetoond dat niet elke eigenschap (talent) trainbaar is. Zo is ruwweg 1/3 van onze talenten dusdanig genetisch bepaald dat deze niet of nauwelijks veranderbaar zijn. Training heeft dan minder direct effect. Voorbeelden van dergelijke eigenschappen zijn: natuurlijk overwicht (charisma) vechtlust Wel is het mogelijk om via een aantal gerichte counselingssessies een tekort of teveel van een dergelijke eigenschap te leren compenseren met andere wel te ontwikkelen eigenschappen. Zie verder de pagina Counseling.

6 Sommige eigenschappen zijn met trainen enigszins te ontwikkelen Een ander deel van onze talenten (ook ongeveer 1/3) is in de jonge jaren geconditioneerd/aangeleerd. Dit zijn bijvoorbeeld eigenschappen als: normen & waarden empathie zelfvertrouwen Mits de kandidaat gemotiveerd is, zijn deze eigenschappen met een intensieve, gerichte training verder te ontwikkelen. en sommige eigenschappen zijn zeer goed te trainen Tot slot zijn er ook nog talenten die met een toegesneden training relatief eenvoudig verder aan te leren en/of te ontwikkelen zijn. Dan gaat het om eigenschappen als: structuur en planning communicatie besluitvaardigheid Onze Trainingen Wij zijn dan ook geen voorstanders van één training voor iedereen. Door de verschillen in persoonlijkheid zal de een er veel van opsteken, terwijl de ander juist weinig of niets leert. Voor elk talent beschikken wij over counselings- en trainingsmodules specifiek gericht op de te ontwikkelen talenten en die hun succes in de praktijk bewezen hebben. Wilt u meer weten over onze visie op en aanpak van trainingen? Download dan ons artikel "Trainen is zinloos, mits " van onze website. Het artikel is verschenen in het vakblad "HR Overheid" (mei 2013).

7 MANAGEMENT Onze assessments en trainingen/coaching zijn perfecte instrumenten om uw organisatie opgelijnd te krijgen voor de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Maar soms kan de nood hoog zijn; een hoge mate van 'sense of urgence leidt ertoe dat onmiddellijk actie moet worden ondernomen. U kunt dan ook per direct behoefte hebben aan tijdelijk professioneel management. Dat kunnen externe executives of non-executives, dan wel professionele experts zijn. Wij leveren deze gelouterde vaklui onder de noemer 'Interval Management'. Bijvoorbeeld voor het vlottrekken van een vastgelopen situatie, voor een speciaal project, voor het opvullen van een lacune omdat werving van een vaste opvolger langer duurt, voor tijdelijke versterking van de directie of omdat de omgeving erom vraagt en het echt vijf voor twaalf is. U weet misschien nog niet helemaal precies wat u zoekt, maar wilt in ieder geval keuze en flexibiliteit. De grote variëteit en deskundigheid binnen ons team biedt u een breed palet aan managementoplossingen in verschillende vormen en op verschillende niveaus. Onder de ervaren leiding van Berry Nijsse en Jos Halkus staat het brede netwerk van Essentive tot uw beschikking. COUNSELING Wij kennen drie soorten counseling: Executive Counseling, gericht op de top van een organisatie en uitgevoerd door een van onze gelouterde executive adviseurs. Team- of groepscounseling, gericht op het versterken van de kwaliteiten van een team of (project)groep Personal Coaching, gericht op het individu Essentieel onderdeel van onze counseling/coaching is altijd de meting van de persoonlijkheid van de deelnemer(s). Daarvoor gebruiken wij de ITTI -methodiek (zie onder Assessments). Deze methodiek geeft ons een helder inzicht in de individuele en groepskwalitetien van de deelnemer(s). Met deze informatie kunnen wij gericht en met succes onze counseling/coaching uitvoeren. DE MENSEN ACHTER ESSENTIVE In 2011 besloten vier uiterst ervaren gedragsexperts en management trainers om hun krachten te bundelen. Zij vatten het initiatief op om een nieuwe en unieke organisatie op te richten. Het resultaat van deze krachtenbundeling is Essentive. Gestoeld op jarenlange praktijkervaring en diepgaande expertise op het gebied van gedrag & assessment, organisatiepsychologie, training, management en counseling, is Essentive dè onderzoeks, ondersteunings- en trainingsspecialist bij uitstek. Essentive toont u hoe u uw organisatie (nog) beter kan laten functioneren en het talent binnen uw organisatie optimaal benut.

8 In onze visie dienen alle organisaties in staat te worden gesteld om hun human resources zo te kunnen inzetten dat zowel de organisatie als de medewerker het volledig potentieel daadwerkelijk kan realiseren. Wij dragen daaraan bij door objectief vast te stellen waar iemands kracht ligt en waar hij/zij het beste op zijn plek is binnen een organisatie. Waar nodig leveren wij ook tijdelijke handson ondersteuning. Vervolgens stellen we vast welke aspecten getraind kunnen worden om nog betere resultaten te behalen en daarbij houden we ook rekening met wat er niet getraind kan worden. Op deze manier helpen wij op een doelgerichte en effectieve manier bij het realiseren van het potentieel van zowel individu als organisatie. Dit leidt tot gelukkige mensen die plezier hebben in hun werk en daar bovendien ontzettend goed in zijn. En dat wordt vervolgens gereflecteerd in het succes van de organisatie. De Partners: de experts van Essentive Wim Groenendijk Internationaal trainingsexpert Hij was verantwoordelijk voor de opleidingsprogramma's in binnen- en buitenland van de ABN AMRO Bank. Ook was hij een van de grondleggers van het trainingsbureau Van Dalsum & Schouten (VDS). Onder zijn leiding werd deze organisatie binnen vijf jaar gezien als toonaangevend in Nederland en Oost en Centraal Europa. Binnen Essentive heeft hij zich toegelegd op 'learning consultancy' en geeft hij leiding aan de trainers. Paul Lagerweij Gedragsdeskundige en assessment specialist Meer dan twintig jaar heeft hij zich verdiept in de toegepaste psychologie, waaronder de effecten van gedrag in de praktijk en het vaststellen van de werkelijke persoonlijkheid van individuen. Honderden organisaties hebben gebruik gemaakt van zijn diepgaande inzichten in de persoonlijkheidsstructuur van hun management en medewerkers. Binnen Essentive is hij verantwoordelijk voor de systematiek van het bepalen van competenties en geeft hij leiding aan de

9 consultants. Berry Nijsse Internationaal consultant Als grondlegger van NMC-Nijsse International, een top-level executive search bureau, heeft hij een zeer uitgebreid persoonlijk netwerk van contacten in de top, hogere en midden echelons van vele bedrijven. Binnen Essentive richt hij zich op strategische ondersteuning van de directies van vele (internationale) organisaties. Patrick van Dalsum Executive coaching Tijdens een aantal organisatieveranderingen raakte hij gefascineerd door de complexiteit van de relatie tussen mens, organisatie en het behalen van succes. Hij werd organisatie socioloog en register psycholoog (lid NIP). Binnen Essentive werkt hij als executive coach. Daarbij combineert hij de 'zachte' psychologische kant met de realiteit van het succesvol zaken doen. Jos Halkus Management / Executive Counseling Jos heeft meer dan 30 jaar ervaring in transformatie management en business development. Vanaf het begin van zijn carrière - in 1979 bij het politiekorps Amsterdam - vervulde hij verschillende strategische leiderschapsrollen in zowel grote corporate als in kleinere entrepreneurial verbanden. Hij is gespecialiseerd in interim management, new business development en strategische (her)positionering. Wilt u meer weten over hoe u Essentive kunt inzetten binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij lichten de mogelijkheden graag toe in een persoonlijk gesprek. ESSENTIVE Voor assessments en trainingen T +31 (0) Voor tijdelijk management en counseling T +31 (0) E Postbus AA Soest

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Legacy Consultancy Rietvelderf 26 3822 ET AMERSFOORT 06-42587600 www.legacyconsultancy.nl info@legacyconsultancy.nl Over ons

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Assessment en loopbaanontwikkeling

Assessment en loopbaanontwikkeling Assessment en loopbaanontwikkeling Assessment Beter inzicht in uw menselijk kapitaal Onze visie Wij zien assessments als het meest betrouwbare instrument om talenten en ontwikkelpunten van individuele

Nadere informatie

Capgemini Academy Postbus 2575-3500 GN Utrecht Tel. 030 689 66 00 E-mail csopl.nl@capgemini.com. academyservices.capgemini.nl

Capgemini Academy Postbus 2575-3500 GN Utrecht Tel. 030 689 66 00 E-mail csopl.nl@capgemini.com. academyservices.capgemini.nl Capgemini Academy Postbus 2575-3500 GN Utrecht Tel. 030 689 66 00 E-mail csopl.nl@capgemini.com academyservices.capgemini.nl Van ontwikkelassessment naar Persoonlijk Ontwikkelplan 2 Inleiding U staat aan

Nadere informatie

Derks & Derks adviseurs in human talent

Derks & Derks adviseurs in human talent Derks & Derks adviseurs in human talent Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR onderzoek Gedegen Derks & Derks hanteert een gedegen aanpak met een zorgvuldig voortraject.

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen

Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen Carl Gustav Jung Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of

Nadere informatie

Assessment Center voor Teamleiders

Assessment Center voor Teamleiders Assessment Center voor Teamleiders Wilt u weten of uw teamleider(s) werkelijk leidinggevende(n) zijn, of bent u daarvan al overtuigd maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten

Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten Het onderzoeken van Persoonlijke Kwaliteiten De Leeuw Consult Leerdam Persoonlijke kwaliteiten zijn bepalend voor succes De kwaliteiten en mogelijkheden (capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden)

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving:

Toezicht en Handhaving: HR services Toezicht en Handhaving: People make Senze... Dat is waar Senze voor staat. Sinds de oprichting van Senze als trainings- en adviesbureau staan mensen en hun ontwikkeling centraal in onze dienstverlening.

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. powered by

a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. powered by a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. Wat is coaching? a growing experience De coaching kubus Segers, Vloeberghs & Henderickx, Academy

Nadere informatie

INFORMATIE ASSESSMENT NIEUWE STIJL VAN WEERT+PARTNERS MALIESINGEL 39 3581 BK UTRECHT T.030-8200226 E. INFO@VANWEERT.NL WWW.VANWEERT.

INFORMATIE ASSESSMENT NIEUWE STIJL VAN WEERT+PARTNERS MALIESINGEL 39 3581 BK UTRECHT T.030-8200226 E. INFO@VANWEERT.NL WWW.VANWEERT. INFORMATIE ASSESSMENT NIEUWE STIJL VAN WEERT+PARTNERS MALIESINGEL 39 3581 BK UTRECHT T.030-8200226 E. INFO@VANWEERT.NL WWW.VANWEERT.NL Geachte xxx, U bent uitgenodigd voor een assessment en wij realiseren

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE

OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE YOUR INDIVIDUAL NATURAL COMPETENCE OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 olv Annemieke Meurs en Saskia van Wijngaarden Focus Group Seminar Focus Group is een workshop gefocust op creatieve

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants Maak de juiste keuze - Selectie/Promotie Coaching Management Ontwikkeling Loopbaanbegeleiding Waarschijnlijk vindt u het net als de meeste mensen in uw vakgebied wel eens moeilijk om iemands persoonlijkheid

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

WERKEN IS TOPSPORT MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

WERKEN IS TOPSPORT MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES U wilt graag dat uw medewerkers dagelijks presteren op het hoogste niveau. Topsporters weten het als geen ander: je kunt alleen succesvol zijn als je ook

Nadere informatie

Stress Reductie Programma

Stress Reductie Programma Stress Reductie Programma HeartMath Stress Reductie Programma Het programma is gebaseerd op jarenlang onderzoek van het Heartmath Instituut (gevestigd in Californië, USA) in samenwerking met neurologen

Nadere informatie

Hoe kies je de juiste persoon voor de organisatie en voor een specifieke functie?

Hoe kies je de juiste persoon voor de organisatie en voor een specifieke functie? Hoe kies je de juiste persoon voor de organisatie en voor een specifieke functie? Welke ontwikkelmogelijkheden heeft de medewerker? www.chainworksopleidingen.nl 1 De kracht van assessments Wat doet ChainWorks?

Nadere informatie

Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse (of TMA) De TMA scan geeft een schets van uw persoonlijke 'blauwdruk'. Het is een instrument dat inzicht geeft in uw drijfveren en talenten. Als professional

Nadere informatie

SEARCH & SELECTION. Met onze brede ervaring in tal van sectoren, bij het zoeken, evalueren en ontwikkelen

SEARCH & SELECTION. Met onze brede ervaring in tal van sectoren, bij het zoeken, evalueren en ontwikkelen SEARCH & SELECTION Search & Selection ondersteunt werkgevers Met onze brede ervaring in tal van sectoren, bij het zoeken, evalueren en ontwikkelen voor verschillende functies en op meerdere van personeel

Nadere informatie

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht OrganisatieGroei OrganisatieGroei begeleidt en ondersteunt al meer dan 10 jaar opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen (groei) die leiden

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Personeel zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen. Dat kan nu bij HR Coach die hiervoor HR Organizer

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS

PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS PROFIELEN MOBILITEITSADVISEURS PROFESSIONALS LINDE BREUNIS TRUUS DE KONING-STOLKER ANNELOES DE WIJN ARIE-PAUL EIJKELENBOOM Onze adviseurs kennen Rotterdam goed. Zij wonen in Rotterdam, hebben gewerkt bij

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Aanvullende informatie onder

Aanvullende informatie onder Wat beweegt ons? Reiss Profile Europe B.V. is officieel partner en licentiehouder van de methode van Professor Dr. Steven Reiss Aanvullende informatie onder www.reissprofile.eu Zicht op de menselijke motivatie

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Highlight, online management simulatie

Highlight, online management simulatie Highlight, online management simulatie assessment van managementeffectiviteit en -vaardigheden Analyses van beroepsspecifieke eisen tonen aan dat het goed kunnen uitvoeren van organisatorische en planningstaken

Nadere informatie

Arbeids-, Organisatie en Personeelspsycholoog

Arbeids-, Organisatie en Personeelspsycholoog Arbeids-, Organisatie en Personeelspsycholoog Gedragsmeting en -ontwikkeling Professionele communicatie Leiderschapsontwikkeling Coach ontwikkeling 360-graden feedback Coaching Counseling Training Programma:

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213. Datum > 05-09-2014

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213. Datum > 05-09-2014 Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213 >Profiel /14.083 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Lid Raad van Commissarissen

Nadere informatie

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN ALLES DRAAIT OM TALENT Eigenlijk draait alles bij Censes om talent. Menselijk talent dat bedrijven in staat stelt hun prestaties en klantrelaties op een excellent

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk.

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. We hebben er allemaal mee te maken: de zorg. Of je nu ziek bent, vaccinaties wilt hebben voor een mooie reis of een familielid in het

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF 1 VERBETER HET WERKVERMOGEN HUIS VAN WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN WAT IS WERKVERMOGEN? Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk

Nadere informatie

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment.

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment. Alles wat de HR professional wil weten over Online Assessments Wilt u een kandidaat uitnodigen om deel te nemen aan een Online Assessment? Wilt u weten hoe een Online Assessment is samengesteld of welke

Nadere informatie

Competenties in kaart

Competenties in kaart Cito Bedrijven en overheden Competenties in kaart Eerlijk en betrouwbaar beoordelen Zicht op competenties Uw medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden die van onschatbare waarde zijn voor uw organisatie.

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Zap-Q Certificatietraining

Zap-Q Certificatietraining Zap-Q Certificatietraining Zap-Q Certificatietraining Haal alles uit Zap-Q met de certificatietraining. Leer over alle ins-en-outs, maak optimaal gebruik van de Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst. Wilt

Nadere informatie

Coaching verankeren binnen de setting van de organisatie

Coaching verankeren binnen de setting van de organisatie Coaching verankeren binnen de setting van de organisatie Door: dr.françois Breuer Hoe kan coaching worden verankerd in de omgeving waarbinnen de behoefte aan coaching wordt opgeroepen? Meer concreet, hoe

Nadere informatie

Interventie Differentiatie methode

Interventie Differentiatie methode Interventie Differentiatie methode PRESTAR 17 Inleiding Deze ID- methode is door Prestar ontwikkeld, met als doel maximale resultaten te bereiken met een leefstijlinterventie door zorgvuldige afweging

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Als expert aan de slag met loopbaanvelden

Als expert aan de slag met loopbaanvelden P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Als expert aan de slag met loopbaanvelden www.picompany.biz Als expert aan de slag met loopbaanvelden In de Career Scan wordt het onderdeel over loopbaanvelden

Nadere informatie

Ontdek Talent. Een uniek inzicht in persoonlijke talenten

Ontdek Talent. Een uniek inzicht in persoonlijke talenten Ontdek Talent Een uniek inzicht in persoonlijke talenten Een bestemming voor iedereen Ieder individu bezit een unieke combinatie van talenten die van waarde is (voor de organisatie) en iets zegt over de

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

Wat is het voordeel van business coaching en training?

Wat is het voordeel van business coaching en training? Wat is het voordeel van business coaching en training? Wat is het voordeel van business coaching? Heeft u ook wel eens de volgende vragen: Waar sta ik nu in het werkzame leven? Wie ben ik en wat wil ik?

Nadere informatie

FINMORE. drs Paul Olie. Kwaliteit en expertise bij het invullen. van financieel administratieve functies

FINMORE. drs Paul Olie. Kwaliteit en expertise bij het invullen. van financieel administratieve functies INTERIM MANAGEMENT & Kwaliteit en expertise bij het invullen RECRUITMENT Een assessment levert een completer beeld op van drs Paul Olie een kandidaat en ondersteunt de besluitvorming van financieel administratieve

Nadere informatie

Stress Reductie Programma

Stress Reductie Programma Stress Reductie Programma HeartMath Stress Reductie Programma Het programma is gebaseerd op jarenlang onderzoek van het Heartmath Instituut (gevestigd in Californië, USA) in samenwerking met neurologen

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Connector Big Five Personality

Connector Big Five Personality Connector Big Five Personality Frequently Asked Questions P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Zap-Q Certificatietraining

Zap-Q Certificatietraining Zap-Q Certificatietraining Zap-Q Certificatietraining Haal alles uit Zap-Q met de certificatietraining. Leer over alle ins-en-outs, maak optimaal gebruik van de Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst. Wilt

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP VISIEVORMING & LEIDERSCHAP Een leerweg voor het ontwikkelen van jouw visie en leiderschap Pieterman & Partners VISIEVORMING & LEIDERSCHAP WAAROM DEZE LEERWEG Naast de focus op het dagelijkse proces, willen

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

HET ASSESSMENT INFORMATIE

HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT INFORMATIE HET ASSESSMENT U bent uitgenodigd voor een assessment. In de praktijk blijkt dat bij veel kandidaten vragen leven met betrekking tot dit soort onderzoek. In het hiernavolgende

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst

Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst Hoe goed sluit de persoonlijkheid van een (toekomstige) medewerker aan bij de functie? Dat bepaalt voor een groot deel hoe succesvol

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie