Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,"

Transcriptie

1 Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security, Inc. Herzien 29 juli 2014

2 TM

3 Beste collega's, Binnen alle Fortune Brands Home & Security bedrijven, wordt alles wat we doen bepaald door ons engagement om te werken volgens de hoogste ethische normen. Ook al zijn we actief in verschillende segmenten voor huis en veiligheid, toch vinden we het belangrijk om een overkoepelende structuur te hebben die garandeert dat ons gedrag altijd in overeenstemming is met onze waarden. Daarom werken we allemaal onder de Zakelijke en ethische gedragscode van Fortune Brands. Deze Gedragscode is van toepassing op iedere werknemer van een Fortune Brands bedrijf, op ieder niveau en overal. Onze Gedragscode werd bijgewerkt met specifiekere informatie, maar de basisprincipes en onze waarden blijven dezelfde. Onze Gedragscode is nog steeds een verklaring van de hoogste normen wat betreft ethiek en integriteit in alles wat we doen, waarbij we allen samen een aantal waarden toepassen die onze dagelijkse activiteiten richting geven. Ik vraag u om de Gedragscode zorgvuldig te lezen en er vaak naar terug te grijpen voor richtlijnen. Dit document bevat antwoorden op vragen die u misschien hebt, richtlijnen voor het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen en instructies voor het vertrouwelijk aangeven van vermoede inbreuken op de Gedragscode. Als we de Gedragscode volgen, zijn we er zeker van dat we bij de duizenden beslissingen die we dagelijks nemen, altijd de juiste keuze maken. We danken u voor uw engagement voor de hoge ethische normen van Fortune Brands. Door onze Zakelijke en ethische gedragscode te volgen, blijven we de weg naar het succes volgen. Hartelijke groeten, Christopher J. Klein Chief Executive Officer Fortune Brands Home & Security, Inc.

4 Inhoudsopgave 3 manieren om vrijuit te spreken!... 2 Ons engagement ten opzichte van de Gedragscode:... 3 Ethisch gedrag... 3 Vrijuit spreken en kwesties oplossen... 4 Klokkenluidersregeling en -procedures... 5 Nalevingsprogramma... 6 Onze werkplek:... 7 Respect voor anderen... 7 Veiligheid & gezondheid in al onze vestigingen... 8 Werknemersvertrouwelijkheid... 9 Onze business: Eerlijke concurrentie De internationale douanewetgeving naleven Anticorruptie Belangenvermenging Onze informatie en middelen: Financiële juistheid en transparantie Handel met voorkennis Bedrijfseigendom in alle vestigingen Investeerders- en mediarelaties Documentenbeheer Bedrijfsburgerschap: Milieukwesties Globale bezorgdheden Training en certificering Vrijstelling van deze Gedragscode Samenvatting nalevingsrapportage

5 3 manieren om vrijuit te spreken! In de Zakelijke en ethische gedragscode geven we procedures en richtlijnen voor gedragingen die van toepassing zijn voor iedereen die bij een Fortune Brands bedrijf werkt, met daarnaast diverse manieren om ons in te lichten over vermoede overtredingen of wangedrag. U kunt op de volgende manieren Vrijuit spreken! door vermoede activiteiten aangeven. U vindt meer informatie over het vrijuit spreken en het oplossen van problemen op pagina 3 van dit document: Vertel het aan iemand Wanneer u twijfelt over naleving of een ethische kwestie, neem dan contact op met uw manager of leidinggevende, uw HR-verantwoordelijke, uw nalevingscomité of de juridische dienst van Fortune Brands. Bel de nalevingshulplijn Dit nummer is bedoeld om inlichtingen of bezorgdheden te verwerken over elke mogelijke inbreuk op de Gedragscode, met inbegrip van aangiftes over dubieuze boekhouding, omkoperij of corruptie, audit- of fraudegerelateerde kwesties of mogelijke inbreuken op de federale effectenwetgeving die het bedrijf treffen. De hulplijn kan anoniem worden opgebeld. Instructies voor gratis internationaal bellen staan op Bezoek de nalevingswebsite Deze website is bedoeld om inlichtingen of bezorgdheden te verwerken over elke mogelijke inbreuk op de Gedragscode, met inbegrip van aangiftes over dubieuze boekhouding, omkoperij of corruptie, audit- of fraudegerelateerde kwesties of mogelijke inbreuken op de federale effectenwetgeving die het bedrijf treffen. Aangiftes kunnen anoniem gedaan worden. Op de website kunt u ook een bestaande aangifte opvolgen. 2

6 Ons engagement ten opzichte van de Gedragscode: Ethisch gedrag De Fortune Brands bedrijven engageren zich om de volgende kernwaarden te handhaven: integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. We willen onze uitstekende reputatie als bedrijf dat het juiste doet, handhaven en daar moet hard aan gewerkt worden. Het is belangrijk dat we ons richten op het handhaven van de hoogste wettelijke en ethische normen in alles wat we doen, gaande van beslissingen op het vlak van tewerkstelling tot milieubeheer. In deze Gedragscode vindt u een inleiding op de wetgeving, het beleid en de richtlijnen die door iedereen die voor Fortune Brands werkt, moet worden nageleefd. Er wordt van ons allen verwacht dat we begrijpen dat: de Gedragscode van toepassing is op alle werknemers, overal (met inbegrip van de werknemers van onze exploitanten) en op de leden van de Raad van Bestuur van Fortune Brands. onze leidinggevenden en managers het voorbeeld geven bij het naleven van de Gedragscode. Ze hebben de extra verantwoordelijkheid om de normen van de Gedragscode te controleren en op te leggen en om werknemers met vragen over naleving te ondersteunen. de keuzes die we elke dag maken een impact en weerslag hebben op de Fortune Brands bedrijven. Als er zich een werkgerelateerde situatie voordoet waar u zich ongemakkelijk bij voelt, of waarvan u niet weet hoe u die moet aanpakken volgens de principes en ideeën van de Gedragscode, moet u om hulp vragen. De Gedragscode beschrijft niet gedetailleerd elke wet of elk beleid die op u van toepassing kunnen zijn, maar geeft wel een samenvatting van het merendeel ervan. In de Gedragscode leidt de blauwe driehoek u naar extra hulpmiddelen of meer informatie over de onderwerpen ervan. U kunt de Gedragscode online terugvinden op (in het gedeelte Investeerdersrelaties/Corporate Governance). In de Gedragscode zult u voorbeelden vinden van complexe situaties waarin u kunt terecht komen bij het nemen van zakelijke beslissingen, met daarnaast richtlijnen over hoe u die situaties kunt aanpakken. Wat er ook aan de hand is, u mag altijd contact opnemen met uw manager of leidinggevende, uw HR-verantwoordelijke, uw nalevingscomité, de juridische dienst van Fortune Brands of de nalevingshulplijn om hulp te vragen. 3

7 Ons engagement ten opzichte van de Gedragscode: Vrijuit spreken en kwesties oplossen Het Fortune Brands concern kan alleen reageren op problemen die gekend zijn. Wij moeten allemaal de wettelijke en ethische verantwoordelijkheid van onze functie kennen en vrijuit spreken als we denken dat iemand een inbreuk heeft gepleegd op onze normen. We zijn verplicht om te zoeken wat we moeten doen wanneer we betrokken zijn bij, of betrokken zouden kunnen worden bij, een onduidelijke situatie. Overtredingen en ethisch wangedrag moeten worden aangegeven. Het juiste doen, betekent: onmiddellijk mogelijke inbreuken op wetten, regels, richtlijnen of de Gedragscode aangeven aan uw manager of leidinggevende, uw HR-verantwoordelijke, de juridische dienst van Fortune Brands, uw nalevingscomité - u bepaalt zelf welk kanaal het meest geschikt is. We beschikken ook over een nalevingshulplijn die door een externe, onafhankelijke firma wordt bediend om elke inbreuk op de Gedragscode aan te geven of bezorgdheden over naleving te uiten, met inbegrip van de aangifte van omkoperij of corruptie, financieel wangedrag, fraude of dubieuze audit- of boekhoudpraktijken of mogelijke inbreuken op de federale effectenwetgeving. De hulplijn kan anoniem worden opgebeld. weten dat, als u een inbreuk op de Gedragscode aangeeft, het bedrijf verplicht is om hiernaar onderzoek te doen. Aangiftes bij de hulplijn of op een andere manier worden zo vertrouwelijk mogelijk behandeld; de informatie wordt enkel indien strikt noodzakelijk binnen het bedrijf verspreid, maar kan niet volledig geheim worden gehouden. Vertrouwelijkheid beschermt niemand die een inbreuk doet en wie een inbreuk doet op de Gedragscode (of gekende inbreuken niet aangeeft) kan worden gestraft (met inbegrip van beëindiging van dienstverband) of kan hiervan wettelijke gevolgen ondervinden. ons 'geen represailles'-beleid naleven. Tegen elke werknemer die oprecht advies vraagt, een bezorgdheid uit of te goeder trouw wangedrag aangeeft, zullen geen represailles worden genomen omdat hij/zij vrijuit spreekt. Zo kunnen er ook geen represailles worden genomen tegen een werknemer omdat hij/zij deelneemt aan het onderzoek van een mogelijke inbreuk. Ook al kan het gebeuren dat personen die hun eigen wangedrag aangeven, gestraft worden daarvoor, toch zal er niemand worden gestraft wegens het eerlijk onthullen van vermoede inbreuken op de Gedragscode. De nalevingshulplijn Dit nummer en deze website zijn bedoeld om inlichtingen of bezorgdheden te verwerken over elke mogelijke inbreuk op de Gedragscode, met inbegrip van aangiftes over dubieuze boekhouding, omkoperij of corruptie, audit- of fraudegerelateerde kwesties of mogelijke inbreuken op de federale effectenwetgeving die het bedrijf treffen. Instructies voor gratis internationaal bellen staan op Een werknemer de nalevingshulplijn belt om ernstige inbreuken te melden op ons beleid tegen ongewenste intimiteiten. Dan wordt de oproep naar de hulplijn onmiddellijk onderzocht. De gegeven informatie wordt zo vertrouwelijk mogelijk behandeld, en enkel verspreid als dit strikt noodzakelijk is. Er komen geen represailles tegen een werknemer die een inbreuk te goeder trouw aangeeft omdat hij vrijuit heeft gesproken. 4

8 Ons engagement ten opzichte van de Gedragscode: Klokkenluidersregeling en -procedures Alle Fortune Brands bedrijven engageren zich ertoe om zaken te doen volgens de hoogste ethische normen en om de toepasselijke effectenwetgeving en -regelgeving, boekhoudnormen, boekhoudcontroles en auditpraktijken na te leven. Daartoe bepalen de Klokkenluidersregeling en -procedures van Fortune Brands diverse manieren waarop een werknemer te goeder trouw aangifte kan doen van dubieuze boekhouding of auditkwesties of mogelijke inbreuken op de federale effectenwetgeving die verband houden met het bedrijf. Een werknemer kan aangifte doen bij de juridische adviseur van het bedrijf, de nalevingshulplijn bellen of contact opnemen met een lid van het auditcomité van Fortune Brands. Iedere werknemer die een aangifte wil doen, kan dit doen zonder schrik voor ontslag of represailles. Het auditcomité van Fortune Brands zal de aangifte nakijken en overgaan tot actie indien nodig, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het inlichten van andere betrokken partijen, het raadplegen van de Raad van Bestuur van Fortune Brands en het instellen van een onderzoek. Noch Fortune Brands, noch een werknemer of agent van Fortune Brands kan een werknemer ontslaan, degraderen of hem op een andere manier discriminerend behandelen tijdens zijn dienstverband als gevolg van een aangifte. Fortune Brands verbiedt een dergelijke represaille ten zeerste en zal onmiddellijk iedere klacht over represailles of gelijkaardig gedrag onderzoeken. Klachten en onderzoeken gebeuren vertrouwelijk, samen met elke mogelijke corrigerende maatregel die dient te worden genomen door Fortune Brands. De Klokkenluidersregeling en -procedures zijn verkrijgbaar bij de juridische dienst van Fortune Brands. Ik vermoed dat de financiële rapportage van mijn afdeling de wet overtreedt. Ik heb echter schrik dat ik zal ontslagen of gedegradeerd worden als ik dit ter sprake breng bij een lid van het auditcomité van Fortune Brands. Er bestaat een geen-represailles clausule voor werknemers die te goeder trouw aangifte doen van vermoede boekhoudkundige of auditgerelateerde inbreuken die verband houden met het bedrijf. U wordt dus beschermd en bent verplicht om deze bezorgdheid ter sprake te brengen. 5

9 Ons engagement ten opzichte van de Gedragscode: Nalevingsprogramma De Gedragscode werd ontwikkeld en bijgewerkt door het nalevingscomité van Fortune Brands. Het nalevingscomité van Fortune Brands beheert, samen met het nalevingscomité van elke exploitant, ons nalevingsprogramma. Het nalevingscomité van Fortune Brands vergadert regelmatig om de nalevingsinspanningen van het bedrijf te herzien en brengt minstens één keer per jaar verslag uit bij de Raad van Bestuur. Het is verantwoordelijk voor: toezicht op opleiding, communicatie, audit en begeleiding van nalevingskwesties. het uitvoeren van onderzoek (indien nodig met externe middelen). het vastleggen van disciplinaire maatregelen voor inbreuken op de Gedragscode. overleg met de juridische dienst voor interpretaties van de wet indien van toepassing op de Gedragscode. Het senior management van Fortune Brands werkt samen met en geeft steun aan het nalevingscomité en de nalevingscomités van de exploitanten om onethisch gedrag te voorkomen en op te sporen. 6

10 Onze werkplek: Respect voor anderen Alle Fortune Brands bedrijven engageren zich ertoe om voor een professionele en respectvolle werkplek te zorgen. Diversiteit is voor ons bedrijf een noodzakelijk en strategisch doel. We moedigen een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect aan, evenals een werkomgeving waarin werknemers eerlijk worden behandeld en de mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan ons succes. Dit betekent dat: we gelijke tewerkstellingsmogelijkheden bieden aan alle sollicitanten. In alle Fortune Brands bedrijven worden geschikte personen voor elke positie, ongeacht hun ras, huidskleur, religie, seksuele voorkeur, burgerlijke staat, afkomst, nationaliteit, geslacht, leeftijd, fysieke beperking, genetische informatie, status als militair of veteraan of een andere bij de wet verboden grond gerekruteerd, tewerkgesteld, opgeleid, beoordeeld en gepromoveerd. intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt niet toegestaan. Elk ongewenst gedrag dat aanstootgevend of intimiderend is, wordt verboden. Ongewenste intimiteiten kunnen het volgende inhouden: seksueel getinte avances, ongewenst contact of herhaalde oneerbare voorstellen of opmerkingen. Andere vormen van intimidatie zijn: aanstootgevende raciale, etnische, religieuze, leeftijdsgerelateerde opmerkingen en beledigingen of openlijke vijandigheid ten opzichte van anderen op grond van individuele karaktertrekken. Dit gedrag wordt niet getolereerd, of het nu verbaal, fysiek, via foto's of elektronisch gebeurt. als u een vorm van intimidatie of discriminatie opmerkt of ondergaat, moet u dit melden aan uw manager of leidinggevende, HR-verantwoordelijke, nalevingscomité, de juridische dienst van Fortune Brands of de nalevingshulplijn. Gelieve uw lokale anti-intimidatie en nietdiscriminatie regelgeving te raadplegen die deze richtlijnen en verplichtingen gedetailleerd omschrijven. Een collega vertelt u dat haar leidinggevende constant met haar religieuze overtuiging spot en haar kortgeleden een bericht heeft gestuurd (dat ze naar u heeft doorgestuurd) met aanstootgevende strips die haar geloof bespotten. Ze is erg van haar stuk gebracht door dit gedrag, maar heeft er bij u op aangedrongen dat ze er niets wil tegen doen of dwars wil liggen. Ze zegt u dat ze dit enkel 'onder vrienden' vertelt. U bent volgens de Gedragscode verplicht om uw collega aan te moedigen om deze kwestie aan te geven en om haar duidelijk te maken dat als zij het gedrag niet aangeeft bij een andere leidinggevende, haar HR-verantwoordelijke of de juridische dienst van Fortune Brands, de hulplijn of haar nalevingscomité, u dit zelf dient aan te geven. 7

11 Onze werkplek: Veiligheid & gezondheid in al onze vestigingen Alle Fortune Brands bedrijven moeten een veilige en gezonde werkomgeving garanderen. Het bedrijf werkt dusdanig dat het de letter en de geest van alle wetten over arbeidsveiligheid en -gezondheid naleeft. Het is ons doel om constant de risico's verbonden aan onze activiteiten te beperken en om een veilige en gezonde omgeving te creëren voor onze werknemers. Ons beleid en onze praktijken verbieden het bezit, de verkoop of het gebruik van illegale drugs (of misbruik van voorgeschreven medicijnen) tijdens het werk in onze vestigingen. Eenieder die problemen ondervindt ten gevolge van druggebruik dient onmiddellijk contact op te nemen met zijn/haar HRverantwoordelijke voor hulp. Bij Fortune Brands heerst een nultolerantie voor geweld op het werk. Geweld, bedreigingen of intimiderend gedrag worden niet getolereerd in onze vestigingen of op een evenement dat door het bedrijf wordt gesponsord. Werknemers die geweld op het werk ondervinden of er getuige van zijn, die getuige zijn van een klacht over geweld op het werk of bedreigingen of een dergelijke klacht ontvangen, of die zich zorgen maken dat een collega aan geweld ten prooi valt, moeten dit onmiddellijk melden. Gelieve uw lokaal beleid voor veiligheid en gezondheid en geweld op het werk te raadplegen. Werknemers die begeleiding of hulp willen met betrekking tot druggebruik of andere persoonlijke kwesties, dienen contact op te nemen met hun lokale HR-verantwoordelijke om informatie te krijgen over mogelijke hulpprogramma's. Een collega zegt dat ze boos is op haar leidinggevende en dat ze hem eens een lesje zal leren; ze spreekt er zelfs over om morgen een wapen mee te brengen. Moet u dit melden? Ja. U dient dit te melden aan uw manager of leidinggevende, uw HR-verantwoordelijke, uw nalevingscomité of de nalevingshulplijn. 8

12 Onze werkplek: Werknemersvertrouwelijkheid Alle Fortune Brands bedrijven verzamelen persoonlijke gegevens over alle werknemers voor het loon en de voordelen en andere noodzakelijke tewerkstellingsdossiers. Het bedrijf respecteert de vertrouwelijkheid van zijn werknemers en enkel bevoegde personen die de werknemersprogramma's beheren, hebben toegang tot deze gegevens. De personen die toegang hebben, moeten strikt de toegangs- en nalevingsrichtlijnen volgen. Zelfs al heeft het bedrijf veel respect voor de privacy van de werknemer, in het bijzonder voor werknemersgegevens die onder de privacywetgeving vallen, toch betekent dit niet dat alle gegevens en materialen die worden aangemaakt of naar het werk worden gebracht, privé blijven. Vooral en internetgebruik worden gecontroleerd op geschikte inhoud en u kan dus geen privacy verwachten wat betreft deze communicatie. Werknemers, officers en directeurs moeten de vertrouwelijkheid van informatie die hen wordt toevertrouwd door het bedrijf of haar klanten of leveranciers bewaren, behalve wanneer vrijgave uitdrukkelijk wordt toegestaan of wettig wordt gemandateerd. Vertrouwelijke informatie is alle niet-openbare informatie over onze klanten of leveranciers en werknemers die door concurrenten kan worden aangewend of die schadelijk kan zijn voor het bedrijf of diens klanten of leveranciers indien deze openbaar wordt gemaakt. De lokale regelgevingen en procedures over e- mail, sociale media en internetgebruik geven meer informatie over computergebruik binnen het Fortune Brands concern. Er werd me een overzicht bezorgd van de voordelen van onze verzekeringsfirma voor een andere werknemer, waarin informatie stond over recente medische hulpverlening die hij heeft ontvangen. Wat moet ik met deze informatie doen? U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw HR-verantwoordelijke zodat deze de situatie kan aanpakken en oplossen. U mag uiteraard aan niemand anders de medische informatie over de andere werknemer doorvertellen. 9

13 Onze business: Eerlijke concurrentie Alle Fortune Brands bedrijven zijn er trots op dat ze de markt leiden door innovatie, prestaties op het hoogste niveau en hun sterke concurrentiepositie. Voor ons bedrijf en onze reputatie is het essentieel dat we eerlijke concurrentie voeren. Dit betekent dat: we de wetten op eerlijke concurrentie - of de antitrustwetgeving - naleven die een eerlijke markt aanmoedigen. Deze wetgeving verbiedt handelsbeperkingen, met inbegrip van overeenkomsten tussen concurrenten om prijzen vast te leggen, om het volume of de beschikbaarheid van producten te manipuleren, om territoria, markten of producten toe te kennen of om bepaalde leveranciers of klanten te boycotten. Het is in veel omstandigheden illegaal om discriminerende prijzen te bieden aan concurrerende klanten. Omdat straffen voor concurrentieverstorend gedrag erg streng kunnen zijn, met inbegrip van hoge individuele en bedrijfsboetes en gevangenisstraffen, en omdat de reglementering op dit vlak zo complex is, moet de juridische dienst van Fortune Brands betrokken worden bij alle antitrustkwesties. we de informatie over onze concurrenten op legale en ethische wijze verzamelen en gebruiken. Het is toegelaten om publiek beschikbare, niet-vertrouwelijke informatie over de zakelijke praktijken van concurrenten te raadplegen en te gebruiken. Het is ongepast om eigendomsrechtelijk beschermde informatie van anderen te gebruiken. Ik een fax ontvang van mijn tegenhanger bij Masco met alle verwachte financiële resultaten. Op het voorblad van de fax staat mijn naam, dus ga ik ervan uit dat hij aan mij gericht is; klopt dit? Waarschijnlijk niet. Het gezond verstand zegt dat deze fax foutief verstuurd is en dat de informatie erg vertrouwelijk is voor de afzender. Deze informatie gebruiken, zou oneerlijk en ongepast zijn. Deel, kopieer of bespreek deze fax niet. Neem contact op met de juridische dienst van Fortune Brands. 10

14 Onze business: De internationale douanewetgeving naleven Als wereldwijd bedrijf, dragen alle Fortune Brands bedrijven goederen, diensten en technologieën over naar landen overal ter wereld. De Amerikaanse exportwetgeving bepaalt waar en met wie we zaken kunnen doen en waarheen we goederen, diensten en technologieën mogen exporteren. De zakelijke transacties van Fortune Brands vallen onder verschillende douanerichtlijnen en -wetten die de export reguleren; het betreft onder meer exportrichtlijnen van overheidswege, handelsbeperkingen, handelsembargo's, wettelijke economische sancties en boycots. Ons vermogen om producten, diensten en technologieën te exporteren is een voorrecht en geen recht, en dit voorrecht kan na een inbreuk worden ingetrokken door de Amerikaanse regering. Er mag geen enkele werknemer (ongeacht waar) direct of indirect zakendoen met een bedrijf of persoon gebaseerd in of die verblijft in bepaalde verboden landen. Meer bepaald transacties met landen die onder de Amerikaanse handelsembargo's vallen, zijn ten strengste verboden. De huidige lijst van verboden landen omvat: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië. Het verbod omhelst zowel directe als indirecte transacties met de verboden landen. Bijgevolg mag een werknemer niet deelnemen of anderzijds steun verlenen aan een transactie met een verboden land waaraan hij niet rechtstreeks mocht deelnemen. Daar waar de Amerikaanse wetgeving tegenstrijdig is met de lokale douanewetgeving, is de Amerikaanse wetgeving van toepassing. Raadpleeg altijd de juridische dienst van Fortune Brands voor richtlijnen over dit onderwerp. Fortune Brands mag ook geen zaken doen met partijen die op de overheidslijsten voor uitsluiting van handel staan, met inbegrip van de personen die door de VS geloochend zijn (U.S. Denied Persons), de eenheidslijst (Entity List) en lijst van inwoners met een bijzondere aanduiding (Specially Designated Nationals List). Fortune Brands mag niet deelnemen aan boycots die niet zijn goedgekeurd door de Amerikaanse regering - met inbegrip van overeenkomsten die discrimineren, weigeringen om zaken te doen met bepaalde landen of bedrijven die door andere regeringen op een zwarte lijst werden gezet. Om te garanderen dat de antiboycotwetgeving wordt nageleefd, moet u de juridische dienst van Fortune Brands altijd overeenkomsten en transacties laten nalezen die mogelijk boycotgerelateerde taal bevatten. De juridische dienst van Fortune Brands verspreidt periodiek ons Beleid over handelsrestricties naar alle werknemers, met updates indien nodig. Neem contact op met de juridische dienst van Fortune Brands voor een exemplaar van het beleid of om transacties te bespreken. Een werknemer een bestelbon ontvangt van een nieuwe klant in de VAE. De contactpersoon van de klant suggereert dat het bedrijf in de VAE een distributeur is die volledig eigendom is van een Iraans bedrijf en dat al het product onmiddellijk van de VAE naar Iran zal worden gestuurd. Is dat een probleem? Ja. Volgens de Amerikaanse wetgeving is het verboden om handel te drijven met Iran en andere verboden landen, hetzij direct of indirect. We zijn verplicht om de aard van de business te kennen alvorens we de bestelling uitvoeren. Als het betekent dat we indirect product naar Iran sturen, dan is deze transactie verboden. 11

15 Onze business: Anticorruptie Alle Fortune Brands bedrijven moeten ethisch zakendoen en alle toepasselijke wetten naleven, met inbegrip van de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland (Foreign Corrupt Practices Act). Fortune Brands verbiedt ten strengste alle omkoperij of ongepaste betalingen in al zijn werkzaamheden overal ter wereld. Alle werknemers, ongeacht hun nationaliteit of locatie, mogen niemand omkopen of ongepast betalen, of dit nu een overheidsambtenaar of een privépersoon is, en mogen geen gebruik maken van tussenpersonen, zoals agenten, consulenten, adviseurs, distributeurs of andere bedrijfspartners om dergelijke handelingen te doen. Er mogen nooit betalingen worden aangeboden, direct of indirect, onder welke vorm ook, als geschenk, als ontspanning of als wat dan ook van waarde aan een overheidsambtenaar of zijn/haar vertegenwoordiger om opdrachten te verkrijgen of te behouden, om een zakelijke beslissing te beïnvloeden of om een oneerlijk zakelijk voordeel te regelen. Bepaalde transacties, zoals 'gesplitste facturen' of 'andere facturen' om taks of douanetaks te beperken, zijn ook verboden. Alle betalingen moeten correct worden genoteerd en nooit weggelaten worden uit de boeken en bestanden. Als u kennis krijgt van een mogelijke of feitelijke corrupte regeling of afspraak, dient u dit onmiddellijk te melden aan de juridische dienst van Fortune Brands of uw nalevingscomité. Het Anticorruptiebeleid van het bedrijf wordt periodiek bijgewerkt en aan de werknemers gegeven. Neem contact op met de juridische dienst van Fortune Brands als u een exemplaar ervan wilt ontvangen. Als u niet zeker bent of u te maken heeft met een overheidsambtenaar, of als u vragen heeft over het naleven van de anticorruptiewet, dient u contact op te nemen met de juridische dienst van Fortune Brands of uw nalevingscomité. Terwijl u met een leverancier in Land A aan het onderhandelen bent over een contractverlenging, komt u te weten dat die leverancier regelmatig geschenkbonnen geeft aan het lokale Ministerie van milieu tijdens hun bezoek aan de leverancier. Uw contactpersoon vertelt u dat u zich geen zorgen hoeft te maken omdat geschenken geven normaal is binnen de bedrijfscultuur van Land A. Wat moet u doen? Licht de juridische dienst van Fortune Brands of uw nalevingscomité zo snel mogelijk in. Zowel onder de Amerikaanse als de lokale wetgeving, kan een bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor omkoopsommen die betaald zijn aan overheidsambtenaren door derden, zoals leveranciers. Deze aansprakelijkheid is ongeacht of het bedrijf al dan niet het gedrag van de derden heeft aangestuurd of goedgekeurd. De leverancier in bovenstaand scenario kan deze 'geschenkbonnen' gebruiken om inspecteurs (dus, ambtenaren) van een overheidsagentschap om te kopen. We kunnen geen zaken doen met een partner die aan omkoperij doet, ook al zijn dergelijke 'geschenken' inherent aan de lokale cultuur. 12

16 Onze business: Belangenvermenging Binnen alle Fortune Brands bedrijven moeten we objectieve zakelijke beslissingen nemen, die niet zijn beïnvloed door onze eigen persoonlijke, sociale, financiële of politieke belangen. Zelfs een schijnbare belangenvermenging door een van ons kan onze reputatie schaden en onze plaats op de markt aantasten. Het is essentieel dat onze zakelijke keuzes gebaseerd zijn op verdienste en eerlijkheid en dat we feitelijke of mogelijke belangenvermenging vermijden. Wanneer u twijfelt over een mogelijke belangenvermenging, is het het beste om de situatie voor te leggen aan uw manager of leidinggevende en deze met hem/haar te bespreken. Elke werknemer, officer en directeur die een (mogelijke) belangenvermenging waarneemt, moet dit melden aan de juridische dienst van Fortune Brands, de HR-verantwoordelijke of het comité voor belangenvermenging van Fortune Brands. Een vermenging, of mogelijke vermenging, kan zich voordoen, als: u (of iemand uit uw gezin) een aanzienlijk financieel belang heeft bij één van de concurrenten van Fortune Brands of in een bedrijf dat Fortune Brands zou kunnen overkopen. U mag echter nog steeds beleggen in beursgenoteerde gemeenschappelijke fondsen of gelijkaardige investeringen met een sterk gediversifieerd portfolio, ook al bevatten die fondsen aandelen bij concurrenten van Fortune Brands of bedrijven die Fortune Brands zou kunnen overkopen. u (of iemand uit uw gezin of familie) een aanzienlijk financieel belang heeft bij één van de klanten, aanbieders of leveranciers van Fortune Brands. u in om het even welke hoedanigheid werkt voor een concurrent van Fortune Brands. u geschenken, gunsten, ontspanning, beloningen of speciale kortingen ontvangt of geeft aan of van een persoon of bedrijf waarmee Fortune Brands zaken doet of zou kunnen doen. Bescheiden geschenken kunnen aanvaard worden, zolang deze sporadisch worden gegeven. Daarnaast zijn ook bedrijfsgerelateerde ontspanningskosten aanvaard. Elk geschenk dat u geeft moet altijd voldoen aan deze Gedragscode en het Belangenvermengingsbeleid van Fortune Brands, het Anticorruptiebeleid en het Beleid voor globaal burgerschap. u de middelen van Fortune Brands inzet om politieke activiteiten te promoveren zonder voorafgaande toestemming van de juridische dienst van Fortune Brands. Dit omvat ook het gebruik van de naam Fortune Brands om te suggereren dat het bedrijf een bepaalde kandidaat of doel steunt. De juridische dienst van Fortune Brands verspreidt periodiek ons Beleid over belangenvermenging naar alle werknemers, met updates indien nodig. Ik al aandelen heb in een bedrijf dat recent een leverancier van ons is geworden. Moet ik die aandelen verkopen? Meld dit aan uw manager of leidinggevende. Als u in een aankoopfunctie werkt, kan het zijn dat u uw financieel belang bij de leverancier dient te verkopen. Als u in uw functie geen aankoopbeslissingen beïnvloedt, kan het zijn dat het niet nodig is om de stukken te verkopen. Het is in elk geval belangrijk dat u deze informatie met uw manager bespreekt die dan met het comité voor belangenvermenging van Fortune Brands zal samenwerken om te bepalen wat er moet gebeuren. 13

17 Onze informatie en middelen: Financiële juistheid en transparantie Alle Fortune Brands bedrijven werken volgens strenge normen voor het bijhouden van de financiële registratie en rekeningen. Onze boekhouding moet een juiste en eerlijke weerspiegeling zijn van alle transacties en moet de feiten eerlijk en transparant weergeven. We garanderen dat de informatie die we geven aan de Amerikaanse commissie voor toezicht op het effectenen beurswezen (Securities and Exchange Commission) en in andere openbare communicaties volledig, eerlijk, correct, tijdig en duidelijk is. Alle werknemers moeten: een correcte en tijdige registratie bijhouden van alle transacties. garanderen dat de zakelijke registratie (bijvoorbeeld reis- en onkostennota's, bestelbonnen en facturen) eerlijk, volledig en niet-misleidend is. alle wetten, boekhoudkundige vereisten en bedrijfsprocedures voor de rapportage van financiële en andere zakelijke informatie, naleven. samenwerken met onze interne en externe auditors en geen actie ondernemen die hen of elke onbevoegde persoon kan misleiden. contact opnemen met de boekhouding als ze vragen hebben over het correct noteren van financiële transacties en het naleven van het boekhoudkundig beleid en het controlebeleid zoals omschreven in het Fortune Brands boekhoudhandboek. Elke werknemer, officer of directeur die informatie vervalst of achterhoudt of onze financiële controles ondermijnt, kan worden gestraft, met inbegrip van beëindiging van het dienstverband, en kan legale gevolgen ondervinden. De CEO en Senior Financial Officers van Fortune Brands moeten een extra Ethische code voor Senior Financial Officers naleven met betrekking tot financiële rapportage, aangiftes, belangenvermenging en correct boekhouden. Een exemplaar van de Ethische code voor de CEO en de Senior Financial Officers is beschikbaar op de bedrijfswebsite op (in het gedeelte Investeerdersrelaties/Corporate Governance). Het is de laatste week van de jaarlijkse rapportageperiode. Mijn manager wil dat ik de onkostennota's pas volgend kwartaal indien. Moet ik doen wat ze zegt? Nee. Alle inkomsten en onkosten moeten in de juiste periode worden opgenomen. De onkosten moeten dit kwartaal in onze boeken genoteerd worden. U dient elke bezorgdheid of klacht over dubieuze boekhoud- of auditpraktijken aan te geven door dit met onze financiële dienst of auditafdeling te bespreken. Als u nog vragen heeft, moet u de nalevingshulplijn bellen, of contact opnemen met een lid van het auditcomité van Fortune Brands. 14

18 Onze informatie en middelen: Handel met voorkennis De effectenwetgeving verbiedt de verkoop, aankoop of andere transacties met bedrijfsaandelen terwijl u in het bezit bent van vertrouwelijke wezenlijke informatie. Dit gedrag wordt 'handel met voorkennis' genoemd. 'Wezenlijke informatie' is informatie over een bedrijf die, indien deze openbaar was, de marktwaarde van het bedrijfsaandeel zou beïnvloeden of de beslissingen van de belegger over dat aandeel zou beïnvloeden. Iedereen die over vertrouwelijke wezenlijke informatie beschikt over Fortune Brands mag geen aandelen kopen, verkopen of tips geven aan anderen om aandelen te kopen of verkopen van Fortune Brands. Handel met voorkennis is een reden voor strafrechtelijke maatregelen, niet alleen omdat het een inbreuk is op de Gedragscode en het Fortune Brands Beleid voor handel met voorkennis en vertrouwelijke wezenlijke informatie, maar ook omdat het onwettig is en tot ernstige burgerrechtelijke en strafrechtelijke straffen kan leiden. Velen onder ons werken dagelijks met informatie over Fortune Brands en externe bedrijven die als wezenlijk wordt beschouwd, met inbegrip van informatie over overnames en afsplitsingen, veranderingen binnen het senior management, belangrijke nieuwe projecten of producten, onverwachte veranderingen van de financiële toestand en belangrijke rechtszaken. Als u over wezenlijke informatie beschikt: mag u deze niet bespreken, zelfs niet terloops, met vrienden, familie of buitenstaanders. U mag deze informatie niet delen met collega's als zij geen zakelijke reden hebben om deze te kennen. u moet wachten om effecten te verhandelen tot de informatie openbaar is gemaakt en u de toestemming hebt van de juridische dienst van Fortune Brands om te verhandelen. Leden van de Raad van Bestuur van Fortune Brands en bepaalde werknemers kunnen onderworpen worden aan black-outperiodes en ze kunnen ook verplicht worden om goedkeuring te vragen aan de juridische dienst van Fortune Brands Board alvorens ze overgaan tot een transactie met Fortune Brands aandelen. Het kan ook gebeuren dat de Raad van Bestuur van Fortune Brands en bepaalde werknemers moeten voldoen aan SEC-rapportagevereisten. Deze beperkingen en vereisten zijn omschreven in het Fortune Brands Beleid voor handel met voorkennis en vertrouwelijke wezenlijke informatie. Neem contact op met de juridische dienst van Fortune Brands om vragen en bezorgdheden over handel met voorkennis te bespreken. Ik weet dat Fortune Brands volgende week een overname zal aankondigen die aanzienlijk zal bijdragen tot onze business. Tot nu toe verliep alles in stilte, maar ik heb een aantal due diligence zaken helpen nakijken. Ik was sowieso al van plan om een deel van mijn pensioensparen over te zetten naar Fortune Brands aandelen, kan ik dit morgen nog doen? Nee. U beschikt over voorkennis en Fortune Brands aandelen kopen via uw 401(k) pensioenplan of op enige andere wijze is nu niet wettelijk. 15

19 Onze informatie en middelen: Bedrijfseigendom in alle vestigingen Alle Fortune Brands bedrijven vragen hun werknemers om het bedrijfseigendom te beschermen en correct te gebruiken. Het is niet toegelaten om materiaal dat eigendom is van het bedrijf voor persoonlijk gebruik te nemen (of om aan anderen te geven of uit te lenen) zonder goedkeuring van onze managers. Zoals alle bedrijfseigendom, moet de computertechnologie van het bedrijf gebruikt worden voor legitieme zakelijke doeleinden en moet de veiligheid te allen tijde worden beschermd. Houd er rekening mee dat: overdreven persoonlijk gebruik van , internet of andere elektronische communicatie niet is toegestaan. Het persoonlijk gebruik dient beperkt te blijven en mag geen invloed hebben op uw productiviteit. aanstootgevende, vulgaire, intimiderende of illegale informatie aanmaken, bekijken of doorsturen niet is toegestaan. communicaties die u per of internet doet niet als privé mogen worden beschouwd. elk gebruik dat indruist tegen de belangen van Fortune Brands verboden is. Ik ben leider bij de jeugdbeweging van mijn zoon en moet veel fotokopieën maken of berichten sturen naar andere ouders. Ik moet dit vooral op het werk doen. Daarnaast zou ik voor onze jaarlijkse tombola graag goodiebags maken met rugzaksloten en waterflessen van Fortune Brands. Laat het bedrijf dit toe? De Gedragscode laat geen overdreven persoonlijk gebruik toe van onze elektronische technologie of toestellen. We verwachten ook dat u, op het werk, uw tijd en aandacht in onze zaak investeert. Bespreek met uw manager of uw dagelijkse vrijwilligersactiviteit of extern werk geschikt is. Het vermindert uw productiviteit en houdt u weg van uw andere taken; de hoeveelheid tijd die u aan uw vrijwilligersactiviteit of extern werk besteedt, is volgens de Gedragscode allicht teveel. U mag onze toestellen enkel gebruiken en onze producten enkel weggeven na toestemming van het sponsorcomité en in overeenstemming met het Anticorruptiebeleid van Fortune Brands. 16

20 Onze informatie en middelen: Investeerders- en mediarelaties Het hoofdkantoor van Fortune Brands verspreidt informatie naar investeerders, analisten, aandeelhouders en de media op een correcte, tijdige en professionele manier. Het is uiterst belangrijk dat de informatie die we verspreiden, betrouwbaar en constant is. Veel zaken, zoals nieuwe producten, overnames, afsplitsingen, tewerkstellingskwesties en rechtszaken, worden pas besproken als de tijd rijp is en onze woordvoerders zijn de enigen die deze informatie mogen verspreiden. Er kunnen ernstige burgerrechtelijke en strafrechtelijke straffen verbonden zijn aan het doen van valse, frauduleuze of misleidende mededelingen aan de overheid en aan anderen. Wanneer iemand van de pers, de investeerdersgemeenschap of iemand die informatie of meningen over Fortune Brands wenst, contact met u opneemt, dient u de Vicepresident investeerdersrelaties en bedrijfscommunicatie in te lichten en hem het woord laten voeren. Om de integriteit van de bedrijfsinformatie te beschermen: mogen enkel specifiek daartoe bevoegde werknemers vragen van leden uit de investeerdersgemeenschap (bv. aandeelhouders, makelaars, investeringsanalisten, etc.) beantwoorden. Al deze vragen moeten onmiddellijk naar de verantwoordelijke voor investeerdersrelaties worden doorgespeeld. moeten oproepen van de media of pers zorgvuldig behandeld worden. Geen enkele werknemer mag bedrijfskwesties bespreken met een journalist, of dit nu officieel is of officieus, zonder eerst contact te hebben opgenomen met de Vicepresident investeerdersrelaties en bedrijfscommunicatie. Wanneer de media u benadert om een Fortune Brands kwestie te bespreken, neem dan contact op met het Fortune Brands management van investeerdersrelaties en bedrijfscommunicatie. Een journalist van een plaatselijke krant belt me en stelt me vragen over het bedrijf voor een artikel dat hij zal schrijven. Verbind hem door naar het Fortune Brands management van investeerdersrelaties en bedrijfscommunicatie. Geef de journalist geen informatie. 17

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Staples EthicsLink Veelgestelde vragen

Staples EthicsLink Veelgestelde vragen Staples EthicsLink Veelgestelde vragen Inleiding We willen met dit document de collega's van Staples inlichten over de hulplijn inzake ethiek en conformiteit, gekend als de Staples EthicsLink, en de voorwaarden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Geldig met ingang van januari 2017 Waarom hebben we deze Verklaring? Wij moedigen Medewerkers actief aan om redenen tot bezorgdheid

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Gedragscode van ArcelorMittalt

Gedragscode van ArcelorMittalt Gedragscode van ArcelorMittalt ArcelorMittal heeft een goede naam wat betreft eerlijkheid en integriteit in haar bedrijfsvoering en handelsactiviteiten. Zowel voor de Onderneming, inclusief alle dochterondernemingen,

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN Februari 2014 Tube City IMS Corporation en haar directe en indirecte dochterondernemingen (hierna: het Bedrijf ) streven ernaar om zaken te doen volgens de hoogste

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek Inleiding Policy Ethiek Deze Policy geldt voor individuele werknemers, agenten, sponsors, tussenpersonen, consultants of andere personen of instanties die verbonden zijn met SIG plc en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014

CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014 CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014 INLEIDING CLARCOR Inc. en alle filialen (hierna te noemen de "Onderneming") respecteren individuele privacyrechten en streven

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

RPM INTERNATIONAL INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN OPERATIONELE BEDRIJVEN VEILIGE HAVEN PRIVACYVERKLARING. EFFECTIEF VANAF: 12 augustus 2015

RPM INTERNATIONAL INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN OPERATIONELE BEDRIJVEN VEILIGE HAVEN PRIVACYVERKLARING. EFFECTIEF VANAF: 12 augustus 2015 RPM INTERNATIONAL INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN OPERATIONELE BEDRIJVEN VEILIGE HAVEN PRIVACYVERKLARING EFFECTIEF VANAF: 12 augustus 2015 Deze Verklaring zet de beginselen uiteen zoals gevolgd door

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Gedragscode. vvio vereniging van Vlaamse industriële ontwerpbureaus

Gedragscode. vvio vereniging van Vlaamse industriële ontwerpbureaus Gedragscode Gedragscode 1. Verantwoordelijkheid naar klanten 1.1 > Opdracht Het lid verbindt zich ertoe voor het aanvaarden van een opdracht een schriftelijke beschrijving van aanpak, planning en financiële

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie