Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015"

Transcriptie

1 Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Deel 1: In stand houden / groeien van Tapovan Vasistha heet iedereen (32 personen) welkom en start met deel 1: Stand van zaken, hoe het nu gaat. We starten met de Tapovan visie; wat is Tapovan? Tapovan zijn wij allemaal, de groep mensen die samen geïnspireerd zijn om aan hun groei in bewustzijn te werken. In 2014 zijn we gestart met kijken of er animo is voor Tapovan, en het was snel duidelijk dat dat zo was. Vervolgens zijn we de haalbaarheid gaan testen: kunnen we genoeg activiteiten ontplooien om Tapovan draaiende te kunnen houden. Dat bleek ook te lukken. Er waren veel bezoekers, goed bezochte activiteiten en grote betrokkenheid bij de organisatie met ook mensen van buitenaf die regelmatig komen helpen. We kunnen het ook financieel kostendekkend draaien. We hebben nu een huurcontract tot eind 2015 en werken toe naar koop. De koopprijs is hierbij vastgelegd, zodat verbeteringen die wij nu al uitvoeren niet de koopprijs verhogen. De organisatiestructuur die we op aan het zetten zijn bestaat uit drie onderdelen: - de (nieuwe) eigenaar van het Zonnehuis, Zonnehuis BV, zie deel 2 - een exploitatiestichting Tapovan, opgericht op 30 dec ANBI stichting Blue Star Holland. Deze drie hebben zijn juridisch en economisch gescheiden besturen. Stichting Tapovan gaat over alle activiteiten, de renovatie en onderhoud van het gebouw, en betaalt huur aan de Zonnehuis BV. Blue Star Holland ontvangt donaties en kan aan Tapovan vragen om activiteiten te organiseren. Tapovan bestaat uit een staf (Vasistha, Saraswati, Vaishnavi (Viola), Prabha, Karuna, Antoinet, Gerben, Andris, Hanneke) waarbinnen een kernteam (Vasistha, Saraswati, Vaishnavi, Prabha en Karuna) de eindverantwoordelijkheid draagt. Het bestuur van stichting Tapo/van bestaat uit Vasistha, Karel, Bhaktan, Saraswati en een vacature. Een deel is hiervan weer vertegenwoordiging van Blue Star Holland, dus er is gedeeltelijk overlap. Activiteiten Wat doen we nu en waar denken we de komende twee jaar wat mee te kunnen bereiken? We willen als eerste dat de activiteiten passen bij ons doel. Namelijk persoonlijke groei van onszelf en van de bezoekers. We zien ook dat als wij het met passie doen, het universum de juiste mensen op ons pad laten komen. Het retreat center met de dagelijkse discipline, maaltijden en overnachten is de basis, en creëert de energie waardoor mensen die hier komen meteen kunnen voelen dat ze bijvoorbeeld tot rust kunnen komen. Iedereen kan langskomen, zelfs nog last minute. De maaltijden zijn vegetarisch, gezond en zoveel mogelijk biologisch. Workshops en Training is het deel van Tapovan dat, samen met het activiteitenteam, workshops, retreats, sharing sessions en trainingen aanbiedt. Binnenkort zal de website online gaan en willen we dit ook aan een breder publiek aanbieden. Daarbij zullen ook kennismakingsactiviteiten zijn, zoals introductie in meditatie. De sharing sessions zijn het platform om je ervaringen te kunnen delen, op een laagdrempelige en informele manier. Het kan ook een oefensessie zijn voor een professionele workshop. Bij de workshops willen we zekerheid van kwaliteit hebben, zowel qua inhoud als ervaring, maar met de sharing sessions hebben we meer een bemiddelende rol.

2 Personal Guidance and Wellbeing biedt nu ook verschillende behandelingen en begeleiding aan, bijv. massage, reiki, kinesiologie, personal coaching, etc.. Dit doen wij samen met Blue Star Holland leden die hier graag willen komen helpen. De coördinatie hiervan ligt bij Vaishnavi (Viola). Behandelaars doen dit niet gratis, want voor velen is dit ook hun salaris, maar kiezen zelf hoeveel ze doneren aan Tapovan. We vragen een minimale bijdrage voor gebruik van faciliteiten, en bij het aanbod staat vervolgens ook duidelijk aangegeven welk percentage naar Tapovan gaat. We bieden verder ook een Persoonlijk Retreat aan waar wij voor gasten een persoonlijk samengesteld programma maken, met persoonlijke begeleiding bijv. rond een bepaald thema zoals stress of leiderschap. Dit bieden we zowel zakelijk als particulier aan. Het stuk Events omvat activiteiten die buiten de scope van het activiteitenteam vallen, bijv. door de omvang van organisatie, zoals het retreat van Vasudeva dat vrijwel zeker weer in juni plaats zal vinden (hiervoor zijn coördinatoren gezocht!). Verdere inkomsten & uitgaven Tot slot is er het deel Verhuur. In principe verhuren we ook aan derden, maar we merken wel dat dit beperkt mogelijk is doordat we zelf ook de keuken en eetzaal nodig hebben. We vinden het ook belangrijk dat een activiteit wel past bij Tapovan, ook al valt het buiten onze organisatie. Qua inkomsten hebben we regelmatig inkomsten uit donaties: via onze eigen donatiepot, en we zullen nu ook donaties binnen gaan krijgen via Blue Star Holland. Voor donateurs is dit interessant omdat Blue Star Holland een anbi status heeft, dus je kunt dan onder bepaalde voorwaarden belastingvrij doneren. We zijn nu serieus aan het kijken naar een lidmaatschap bij Tapovan, om mensen betrokkenheid te kunnen bieden en Tapovan ook zekerheid te kunnen geven. In de komende weken komt er ook een enquete met vragen over jouw komst, activiteiten, kosten en lidmaatschap. Als voordeel voor leden kun je bijvoorbeeld denken aan een jaarlijkse ledendag, of strippenkaarten die alleen door leden gekocht kunnen worden. Qua uitgaven hebben we de huur van het pand (nu nog Shankari, straks aan de Zonnehuis BV), energie (gas en elektriciteit in een nog slecht geisoleerd pand), staf ((kern)staf krijgt korting op verblijf en evt een vergoeding), onderhoud en algemeen (kosten bank, verzekeringen, etc..). Financiële planning Op basis van alle gegevens over activiteiten, inkomsten en uitgaven hebben we nu een financiële schatting gemaakt. We verwachten vooral aanzienlijke inkomsten te kunnen halen uit overnachtingen, maaltijden, activiteiten, trainingen en events en vooral ook uit de persoonlijke retreats omdat we dat ook zakelijk kunnen neerzetten. Met een voorzichtige schatting blijkt dan dat we genoeg geld kunnen binnenhalen om aan onze (minimale) uitgaven te kunnen voldoen. Conclusie: Tapovan loopt goed, er is een groot team aan het werk, we hebben een breed aanbod samengesteld en we hebben vertrouwen in de exploitatie! Deel 2: Aanschaf t Zonnehuis Na een pauze met zelfgemaakte chocoladecake, apfelstrudel en kokos-chocoladehapjes, gaan we verder met Bhaktan die vanuit Blue Star Holland nog kort het woord tot ons richt. Bhaktan herinnert ons aan Sri Vasudeva die in de zomer het startsein gaf en vooral de jongeren aanspoorden, en dat we daar nu het resultaat van zien. Vanuit Blue Star Holland geven ze daar hun volle ondersteuning aan en geloven ze er volledig in!

3 Vervolgens vertelt Karel, penningmeester van Tapovan, meer over de aanschaf van het Zonnehuis, wat binnen de visie van Tapovan zo belangrijk is voor de duurzame continuïteit. We willen graag overgaan tot aanschaf binnen 4 tot 8 maanden. Karel bespreekt de totale kosten van de aanschaf, gebaseerd op de koopprijs van het Zonnehuis ( euro, gebaseerd op diverse taxaties), Kosten koper ( euro) en Noodzakelijke renovatie (Keuken renovatie, dak isoleren, muren en vloer isoleren, kamers later grondig). Samen geeft dit een totale investering van euro. Dit bedrag hopen we bij elkaar te gaan brengen met heel veel mensen, die allemaal een stukje eigenaar worden van t Zonnehuis. Hoe willen we dit gaan doen? We richten een Zonnehuis BV op en die zal dan aandelen gaan uitgeven. Deze aandelen kosten 100 euro per stuk. Dat zijn dus in totaal 9750 aandelen. Als je een aandeel koopt, wordt je dus mede-eigenaar van het gebouw. De aandelen verkopen we om de visie waar te maken van Tapovan, en de aandeelhouders worden vrienden van Tapovan. We zijn bezig te inventariseren welke voordelen we de Vrienden willen en kunnen bieden, en dit zal ook meegenomen worden in de aankomende enquete. De waarde van het aandeel zal stijgen, omdat de waarde van het pand zal toenemen vanwege dat we nu op de bodem van de huizenmarkt zitten, en bovendien gaan we investeren in het gebouw en daarmee worden aandelen meer waard. Degenen die de aandelen kopen zullen ook een jaarlijks rendement uitgekeerd krijgen van, uiteindelijk, 3,5%. Vergeleken met een spaarrekening die tegenwoordig rond de 1% ligt is dit dus vele malen groter. Een aandeelhouders heeft dan ook weer de mogelijkheid om te zeggen dat ze het rendement willen terugschenken aan Tapovan. In het huurcontract tussen Zonnehuis en Tapovan wordt vastgelegd dat zolang stichting Tapovan bestaat zij de enige rechtmatige huurder is, dus daar hebben de aandeelhouders geen invloed op. De huurprijs wordt ook vastgelegd. De huur is het rendement wat door de BV uitgekeerd moet worden aan de aandeelhouders. Dit zullen we oplopend doen: van 1%, naar 2%, naar 3% naar 3,5%. Tapovan zal het dagelijks onderhoud doen, wat betaalt wordt vanuit de exploitatie, en heeft de intentie om het Zonnehuis ook echt te verbeteren. De aandelen worden dan dus weer steeds meer waard. Als spelregels voor de aandelen geldt dat aandelen niet vrij verhandelbaar zijn, behalve binnen de zittende aandeelhouders of aan leden van Tapovan. Dit kan alleen maar met toestemming van de andere aandeelhouders (wettelijk geregeld in Nederland). Minimaal 1x per jaar wordt een aandeelhoudersvergadering gehouden, waarschijnlijk met iets speciaals georiganiseerd (workshop, lezing) voor de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben zeggenschap over de jaarstukken van t Zonnehuis BV. Er zal een directie gevormd worden met een afgevaardigde namens Stichting Blue Star Holland, Stichting Tapovan Nederland en t Zonnehuis BV. De planning is dat je je vanaf NU kunt inschrijven voor aandelen. Na afloop zijn er formulieren beschikbaar om je interesse aan te geven, of om meteen vast te leggen dat je aandelen wilt. We gaan nu ook een infopakket samenstellen om alle mensen van Blue Star Holland te informeren die hier niet zijn vandaag, maar ook om mensen buiten Blue Star Holland te informeren (vrienden, kennissen, familie). Deze tweede of derde ring van mensen zijn mogelijk ook geïnteresseerd in investeringen die meer opbrengen dan hun spaarrekening. Het is een behoorlijk zekere belegging. Aan de hand van het infopakket gaan we ook 1-op-1 gesprekken aan en zullen we rondleidingen houden voor geïnteresseerden. Karel geeft nogmaals aan vanuit zijn eigen beleggingsachtergrond dat dit pand het waard is en je weinig risico loopt. We hebben ook jullie hulp nodig om anderen hiervoor geïnteresseerd te krijgen, om het geld op korte termijn bij elkaar te krijgen. Naast de aandelen kopen, kun je ook aandelen kopen en doneren aan Blue Star Holland. En verder hebben we jullie nodig om langs te komen, mee te doen aan activiteiten, ambassadeur

4 te zijn voor Tapovan en anderen mee hier naar toe te nemen. Er komt ook een lidmaatschap (vaste maandelijkse of jaarlijkse donatie aan Tapovan) zonder ANBI voordeel, of een vaste maandelijkse of jaarlijkse donatie aan Blue Star Holland, zonder tegenprestatie, met ANBI voordeel. Vragen Zit er een vaste voet aan die ANBI donatie? Ja, voor 1 jaar wel, maar als je het contractueel vastlegt voor 5 jaar geldt er geen voet. Dit kan overigens ook in 1 maal gedoneerd worden als 1/5 donatie en 4/5 lening die jaarlijks wordt omgezet in een donatie. Er komt hier nog meer informatie over. Als je spaargeld boven de grens van ca gaat betaal je daar 1,2% belasting over. Kun je het rendement niet verhogen tot 1,2% in het eerste jaar? Het is de vraag of je aandeel ook telt als vermogen en meetelt voor die 1,2%. Dit gaan we nog even goed uitzoeken. Als je een aandeel koopt, krijg je dan de rest van je leven dat geld niet meer terug omdat niemand dat weer over zou willen kopen? En wat als iemand die aandelen heeft failliet gaat? In principe kan dat gebeuren. Daarom is het belangrijk dat je dit doet met geld dat je niet dringend nodig hebt. Je kan ze te koop aanbieden, maar inderdaad als niemand ze koopt zit je er in het ergste geval eraan vast. We gaan ervan uit dat dit niet het geval zal zijn en dat er voldoende interesse zal blijven bestaan in de aandelen. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met jaarlijks aanbieden om een deel terug te kopen. Als je failliet gaat gaan je aandelen naar de curator. Die curator wil ze dan verkopen en kijkt wie ze wil kopen voor welke prijs. Als daar niemand voor is, moet de curator gewoon wachten. Het blijft altijd dat het alleen aan leden van Tapovan verkocht kan worden of met toestemming van de andere aandeelhouders. Wat als je dood gaat? Dan zijn jouw erfgenamen aandeelhouder en die kunnen ze weer verkopen. Of je zet in je testament dat je ze dan schenkt. Als je aandelen veel meer waard zijn geworden en je wilt ze verkopen, tegen welke prijs verkoop je ze dan? Het is wel een beperkte markt. Dat kan in theorie. Als we het Zonnehuis bijv. over 5 jaar laten taxeren en de waarde is gestegen, dan is dat de prijs die je voor je aandeel zou willen. Het kan zijn dat niemand ze daarvoor wil kopen, maar het kan ook zijn dat er dan mensen zijn (die nu nog niet betrokken waren) die dan alsnog graag aandelen willen gaan kopen! Zijn mensen geïnteresseerd in aandelen die niet met een winstmakend bedrijf te maken hebben? Het levert nog steeds iets op, er is geen risico en mensen willen mogelijk wel met een (deel van hun) vermogen een goed doel steunen. Het moet dus wel geld zijn wat je voor langere tijd (zeg 10 jaar) zou kunnen missen, wil je niet in de problemen komen? Je moet dit inderdaad alleen doen met geld dat je overhebt, en niet geld dat je over een jaar terug wilt. Je doet het omdat je deze organisatie een warm hart toedraagt. Daarom kan het ook al vanaf een laag bedrag van 100 euro per aandeel.

5 Kan Blue Star Holland misschien aandelen overnemen van mensen die er vanaf willen? Kan daar een terugkoopgarantie voor komen? Ja, maar als je dat commitment vastlegt, dan kan je als Blue Star Holland wel in de problemen komen als opeens grote investeerders tegelijkertijd hun geld terug willen. Misschien kunnen we iets inbouwen dat dat voor een deel kan. Dat is goed om over na te denken. We kunnen bijv. staffels maken van een bepaald bedrag per jaar waarin aandelen teruggekocht kunnen worden, en aangeven in welke volgorde aandelen teruggegeven kunnen worden. Jullie zeggen 4 tot 8 maanden, maar organisaties hebben vaker een langere aanlooptijd nodig om uit te vinden of ze levensvatbaar zijn. Is deze tijd vanwege Shankari, of zijn er andere redenen. Shankari heeft inderdaad maar tijdelijk het Zonnehuis van de markt gehaald. Maar er moeten ook gewoon dit jaar al dingen gedaan gaan worden aan bijv. de keuken en isolatie, en het geld daarvoor moet opgehaald worden binnen het geheel van aankoop. Welk risico loop je? Mocht na de aanschaf Tapovan toch niet doorgaan, dan is het een veel beter exploiteerbaar pand geworden, en dan is het nog steeds weer te verkopen. Of iemand kan ingehuurd worden om het Zonnehuis te exploiteren, met verstand van zaken kun je hier zeker verdienen. Je investeert in stenen, niet in lucht, en we zitten op de bodem van de markt, dus er is weinig risico. Is er nog sprake van een hypotheek van de bank? Die optie is er altijd nog, en kan bijv. als we 6 ton eigen geld hebben, om de rest bij te lenen, maar we doen het liever niet. Een bank zal dan degene zijn die als eerste geld krijgt als het verkocht wordt, dus voor hen is dat geen enkel risico. Zijn er nog andere mogelijkheden tot leningen? Bijv. via Blue Star Holland. Dat kan, maar Blue Star Holland heeft het kapitaal daar niet voor. Als er vanuit Blue Star Holland het idee komt dat we aandelen kunnen terugkopen, dan kunnen we ook besluiten om aandelen te schenken aan Blue Star Holland Ja dat kan altijd! Hoe zit het met het andere huis en de bungalows op het terrein? Dan spreek je over een totale investering van 2 tot 2,5 miljoen inclusief verbouwingen en dat is nu een stap te ver. De plannen waren er vroeger wel, en wie weet wat er nog gebeurt. Bovendien lijkt er ook belangstelling van mensen binnen Blue Star Holland te zijn om hiermee verder te gaan.

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie