WIL VAN DER AALST: CONFORMANCE CHECKING IS DE TOEKOMST VAN PROCESS MINING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIL VAN DER AALST: CONFORMANCE CHECKING IS DE TOEKOMST VAN PROCESS MINING"

Transcriptie

1 Interview: WIL VAN DER AALST: CONFORMANCE CHECKING IS DE TOEKOMST VAN PROCESS MINING Eddy Vaassen interviewde prof.dr.ir. Wil van der Aalst in zijn werkkamer op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Wil bekleedt aan de TU/e de leerstoel Informatiesystemen, in het bijzonder proces- en coördinatie- aspecten van informatiesystemen. Tevens is hij wetenschappelijk directeur van het Data Science Center Eindhoven (DSC/e) en als zodanig ook mede-initiator van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch. Wil is een autoriteit op het gebied van business process management en process mining. Eddy Vaassen: Opgeleid als theoretisch informaticus heeft Wil van der Aalst (parttime naast zijn werk aan de universiteit) als consultant gewerkt bij Bakkenist (nu Deloitte) met als specialisatie workflowmanagement. Zijn academisch werk betrof aan het begin van zijn carrière vooral onderzoek op het gebied van Petri-netten (een wiskundige modelleertaal voor de beschrijving van gedistribueerde systemen in termen van plaatsen en transities). Met zijn onderzoeksteam heeft hij aan de wieg gestaan van allerlei bekende softwaretoepassingen waaronder de simulatietool ExSpect waarmee complexe informatiesystemen kunnen worden gemodelleerd en gesimuleerd (onderdeel van Protos en het latere BPM one van Pallas Athena), het workflowmanagementsysteem YAWL en ProM voor process mining. Hij is ervan overtuigd dat het succes van zijn onderzoeksgroep vooral te danken is aan het grote belang dat de groep altijd heeft gehecht aan het verbinden van theorie (bijvoorbeeld op het gebied van concurrency) en software-implementaties. Over zijn onderzoek naar de bekende workflow patterns zegt hij nu dat de praktijk toch vaak weerbarstiger was dan de theorie en dat hij daarom meer naar de onderliggende data is gaan kijken. Zo kwam hij terecht op onderzoeksgebieden als machine-learning en process mining, die inmiddels als begrip al lang niet meer onbekend zijn in kringen van financieel professionals. Process mining Process mining is een vorm van data-analyse die probeert via het onttrekken van procesgegevens aan informatiesystemen de gevolgde processen in kaart te brengen, het procesverloop te evalueren ten opzichte van normatieve procesmodellen en de processen waar mogelijk te verbeteren. Een voor de hand liggende vereiste om process mining te kunnen toepassen is datakwaliteit. Daarbij gaat het om de identificatie van cases (groepen activiteiten rondom een bepaald object zoals een patiënt, product of bestelling), de omschrijving van de activiteiten, de time-stamp (wanneer is een bepaalde activiteit begonnen en geëindigd) en eventueel wie betrokken is bij de desbetreffende activiteiten. Het probleem zit vaak in de case-identificatie ofwel de definitie van het object dat in een process gevolgd wordt (order, orderregel, aflevering goede- Er is door de mogelijkheden die conformance checking in process mining biedt sprake van een nieuwe zienswijze op process management 24 MCA: juni 2017, nummer 3

2 Foto: Bart van Overbeeke Photography ren) en de time-stamp (tijd niet vastgelegd, tijd fout vastgelegd, of alleen de datum zonder precies tijdstip vastgelegd). Toepassingen van process mining Eerst werden tools ontwikkeld voor bepaalde algoritmen zonder goed naar het grotere geheel te kijken. Later realiseerde de onderzoeksgroep zich dat dit niet werkte, maar dat een integrale aanpak moest worden gekozen. ProM is daarvan het resultaat. ProM is een applicatie die bestaat uit zo n 1500 plugins die allemaal goed op elkaar aansluiten. ProM is de infrastructuur waarin je packages kunt laden. Een package is een verzameling plugins en een plugin is een bepaalde vorm van analyse. ProM is een open ecosysteem waaraan onderdelen kunnen worden toegevoegd door iedereen die dat wil en kan. Van process discovery naar conformance checking De eerste toepassingen, en die zien we ook heel duidelijk in een applicatie als Disco, waren sterk gericht op process discovery. Process discovery is het uit de procesdata in een informatiesysteem proberen af te leiden van het feitelijk verloop van een proces. Geleidelijk aan hebben we een ontwikkeling van discovery naar conformance checking gezien (bijvoorbeeld in auditing) waarbij het feitelijk verloop van een proces vergeleken wordt met een procesmodel met het doel afwijkingen nader te onderzoeken. Door middel van token-based replay wordt een proces nagespeeld waardoor je precies de afwijkingen van het procesmodel kunt zien. We hebben het hier dan over alignment waarbij vragen aan de orde komen als wat is het gedrag dat het dichtst bij het model ligt, waar knelt het, waar zijn de afwijkingen het grootst (bij bepaalde personen, klanten, in bepaalde perioden) en wat veroorzaakt die afwijkingen. Een applicatie als Celonis ondersteunt sinds kort ook conformance checking. Zo kan een BPMNmodel (business process model and notation) in Celonis worden ingevoerd waarna een lijst met afwijkingen gesorteerd naar frequentie wordt geproduceerd. Op elke afwijking kan dan worden geclickt waarna de gebruiker ziet welke kenmerken deze afwijkingen gemeen hebben. Andere applicaties die conformance checking ondersteunen zijn Signavio en Lana-labs. Signavio is een cloud-based tool voor procesoptimalisatie waarin de laatste jaren steeds meer elementen van process mining zijn opgenomen. Ook hier geldt dat conformance checking door middel van het maken van een koppeling tussen modellen en BPM-data de belangrijkste process- MCA: juni 2017, nummer 3 25

3 miningtoepassing is. Voor Lana-labs geldt hetzelfde: conformance checking is het speerpunt van de huidige doorontwikkeling vanuit process discovery waar het bedrijf voorheen op gericht was. Er is door de mogelijkheden die conformance checking in process mining biedt, sprake van een nieuwe zienswijze op process management. Vijf toepassingsgebieden Wil ziet vijf grote toepassingsgebieden voor process mining. De hoofdmoot van process mining vinden we tegenwoordig in administratieve processen die bijvoorbeeld in SAP worden gevolgd. Hij heeft grote groepen afstudeerders gehad met process mining op SAP-data als thema. Een andere grote toepassing is de gezondheidszorg. Wat zijn nu de typische procesdata die je in een ziekenhuisinformatiesysteem tegenkomt? Hierbij moet je denken aan afspraken, toedienen van medicijnen, behandelingen, foto s die zijn gemaakt en welk verplegend personeel volgens planning verantwoordelijk was voor bepaalde patiëntenzorg op een bepaald moment. Een mooie toepassing is de koppeling van een smartboard (voor planning inzet personeel) aan het ERP-systeem. Hierop kun je via process mining allerlei analyses loslaten die de datakwaliteit sterk kunnen verbeteren. Een derde toepassing betreft hightech systems. Hierbij moet je denken aan allerlei geavanceerde machines, waaronder röntgenapparatuur van Philips, wafersteppers van ASML en copiers van Océ. Deze machines zijn verbonden met het internet waardoor op afstand diagnoses kunnen worden uitgevoerd. Met behulp van process mining kunnen vragen worden beantwoord als hoe worden die machines nu echt gebruikt en kan worden voorspeld dat en wanneer een apparaat stukgaat. Een vierde categorie is consumer-lifestyleproducten zoals scheerapparaten, apparaten voor luchtkwaliteit, smart homes, wearables en in het algemeen internet-of-thingstoepassingen. De processen zijn hier niet heel duidelijk, maar je kunt wel via process mining erachter komen wat het gebruik is dat nu verklaart waarom mensen bepaalde apparaten gebruiken en dus ook waarop je je marketing moet richten. Een vijfde categorie betreft productielogistiek, zoals bagageafhandeling op luchthavens, distributiesystemen en postsorteersystemen. De TU/e werkt nauw samen met het Veghelse Vanderlande die dit Blockchain is een enabler van business process management, maar dan op een lager niveau soort systemen ontwikkelt en daarin streeft naar de vastlegging van perfecte procesdata. Bijvoorbeeld, een koffer op een luchthaven wordt voortdurend gevolgd en de procesdata daarvan worden vastgelegd om deze te analyseren gericht op het efficiënter maken van dit proces en fouten tot een minimum te beperken. Relatie met blockchain? Gevraagd naar de relatie tussen process mining en een ontwikkeling als de blockchain om de datakwaliteit te verbeteren vraagt Wil zich af of de blockchain wel zo n groot effect op informatiesystemen zal hebben omdat dit, evenals een verschijnsel als cloud-computing, in essentie niet meer is dan een aanpassing van de infrastructuur. Daarmee geeft hij aan dat blockchain een technologie als elke andere is en daarmee zeker het onderzoeken waard, maar dat dit niet tot een fundamentele herbezinning op onderzoek naar informatiesystemen hoeft te leiden. Blockchain is naar zijn mening een enabler van BPM, maar dan op een lager niveau. Momenteel werkt Wil mee aan een overzichtsartikel over blockchain en BPM. Dit is een voor de hand liggende combinatie, met dit verschil dat BPM binnen organisaties verankerd is en blockchain organisatieoverstijgend is. Process mining en accountants Wat ik zie is dat jonge generaties accountants (zowel controlerend accountants als accountants die zich intern bij organisaties met procesbeheersing bezighouden) opgroeien met process mining en dat hun werk steeds meer datagedreven wordt. Er komt steeds meer technologie bij kijken, meer analytics, 26 MCA: juni 2017, nummer 3

4 en iedereen die daarmee werkt moet de gereedschappen ook beter begrijpen en kunnen gebruiken. Dat betekent dat een accountant bijvoorbeeld ook kennis van Petri-netten moet hebben en tot op zekere hoogte ook kennis van programmeertalen die hem helpen bij het onttrekken en analyseren van data. Dit is alleen al nodig om een effectieve communicatie tussen techneuten en accountants mogelijk te maken. De technologie levert de tools voor accountants. Die tools zijn generiek en zijn dus op allerlei soorten processen toepasbaar. Vergelijk dit maar met een spreadsheet waarin je van alles met getallen kunt doen zonder dat de spreadsheet weet waar die getallen voor staan. Bij process mining doe je van alles met event logs zonder dat de software weet waarover de event logs gaan. Er zijn dus geen wezenlijke verschillen tussen de verschillende soorten processen als je daarop process mining wilt toepassen. Het zou kunnen voorkomen dat de accountant door toepassing van process mining meer afwijkingen ontdekt dan hij zonder toepassing van process mining zou hebben ontdekt. Daardoor wordt zijn controle effectiever, maar ook meteen tijdrovender want de accountant moet iets doen met die gevonden afwijkingen. Bovendien is het maar de vraag hoe de gevonden afwijkingen geïnterpreteerd moeten worden. Hoe zou process mining de accountant kunnen bijstaan in het op een slimme manier analyseren van de gevonden afwijking zodat hij enerzijds een effectievere controle doet en anderzijds de omvang van zijn werkzaamheden binnen de perken houdt? Doordat process mining in eerste instantie tot extra werk leidt zullen er altijd weerstanden tegen zijn. De regelgeving voor controles zou moeten veranderen om heel specifiek aan te geven hoe met bepaalde afwijkingen tussen werkelijk procesverloop en procesmodellen moet worden omgegaan. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde afwijkingen gewoon geaccepteerd worden. Wat er voorheen in een steekproef zat daar zal nu op dezelfde manier mee worden omgegaan, met dien verstande dat de factoren die de steekproefomvang kunnen verkleinen of vergroten nu ook in de resultaten van process mining kunnen worden gevonden. Er zijn allerlei tools (software) voor process mining op de markt. Toepassing van verschillende tools voor process mining op identieke event logs geeft soms afwijkende resultaten. Waardoor komt dat? Is het aan te raden dat de accountant verschillende tools naast elkaar gebruikt, of kan hij beter proberen erachter te komen waardoor die verschillen zijn ontstaan? Het kan bij process mining voorkomen dat verschillende tools verschillende resultaten opleveren. Gebruikers moeten begrijpen dat de tools bij conformance checking eigenlijk altijd consistente resultaten moeten opleveren. Bijvoorbeeld als ik in Celonis alle cases opvraag die niet aan het procesmodel voldoen, dan zou daar hetzelfde moeten uitkomen als dat ik deze analyse in Disco zou doen. Als er wél verschillen tussen tools worden geconstateerd, dan zijn er blijkbaar allerlei parameters die niet gekend zijn bij de analist. Hier geldt dat het beter opleiden van de accountant die met process mining aan de slag gaat essentieel is. Daarbij behoort dat de accountant die een harde uitspraak wil doen over het verloop van een bepaald proces of de betrouwbaarheid van de uitkomsten van dat proces, getraind moet zijn in conformance checking als onderdeel van process mining. Alleen met behulp van conformance checking kunnen de harde uitspraken worden gedaan die de accountant moet doen in het kader van zijn controle of het door een andere financieel professional vaststellen dat een interne beheersingssysteem bestaat in de vorm zoals dit is opgezet en beschreven. Het beperken van de analyse tot process discovery leidt tot onvoldoende sluitende controle-informatie omdat er géén eenduidig procesmodel aan ten grondslag ligt waardoor de plaatjes die hierbij worden geproduceerd op allerlei manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Process mining en analytics zijn integrale onderdelen van data-scienceopleidingen MCA: juni 2017, nummer 3 27

5 Accountantsopleidingen zullen meer aan process mining en data-analyse moeten doen Wetenschappelijk onderzoek naar process mining De belangrijkste onderzoeksvraag is: wat hebben we via process mining ontdekt dat we anders niet ontdekt zouden hebben? Dit onderzoeken is niet heel eenvoudig en de eerste keuze die je moet maken is die van de onderzoeksmethode. Op het gebied van process mining zijn er drie alom geaccepteerde onderzoeksmethoden mogelijk. Bij de eerste gaat het om het vanuit de logica bewijzen dat een bepaalde softwareapplicatie correct is, zonder dat deze is geïmplementeerd. Vanuit de engineering kan een proof-of-concept worden ontworpen waarbij een prototype wordt gebouwd dat kan worden gebruikt om aannemelijk te maken dat de applicatie werkt. Door middel van een experiment kan worden bewezen dat een prototype werkt. Dit kan op twee manieren. Ten eerste door een simulatie met synthetische data te doen waarbij je weet wat de waarheid ( ground truth ) is. Hierbij wordt een procesmodel geconstrueerd en vervolgens langdurig gesimuleerd. De gesimuleerde event logs worden vervolgens terugvertaald naar een procesmodel door middel van process discovery. De twee modellen moeten dan overeenstemmen. Ten tweede kunnen echte data worden gebruikt. Je hebt hier dan geen ground truth, dus je kunt niet aantonen dat je model goed is. Wat je hier kunt doen is ofwel met behulp van allerlei metrieken proberen aan te tonen dat het prototype in verhouding tot een ander model beter werkt, ofwel kijken hoe tevreden de organisatie (bij een audit is dat bijvoorbeeld het controleteam, de toezichthouder, of de interne toetser) is met het afgeleide model. Laatstgenoemde optie heeft dan meer het karakter van een case study, welke methode weliswaar als aanvulling op een meer rigide methode kan worden gebruikt, maar waaraan vanuit onderzoeksoogpunt beperkte waarde wordt gehecht. Data science Je bent bij JADS betrokken vanuit je positie als wetenschappelijk directeur van het Data Science Center Eindhoven. Is er wat jou betreft binnen JADS voldoende aandacht voor process mining in de accountancy? Wat zijn de mogelijkheden voor bedrijven om aan te haken? Wat kan JADS voor organisaties betekenen en andersom? De samenwerking binnen JADS van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University gaat uit van de kracht van beide universiteiten. Voor Eindhoven is dat de harde kant van data science (mining, databases en algoritmen) en voor Tilburg de meer bedrijfsmatige en sociale aspecten. Deze gebieden komen samen in entrepreneurship met allerlei nieuwe bedrijven als spin-offs. Dat laatste is dan weer een belangrijke doelstelling van de andere participanten in JADS (Den Bosch en de provincie Noord-Brabant). Toegepast op de accountancy zie je dat technologie en business hierin bij elkaar komen waardoor deze discipline op een hoger plan komt. Vanuit data science is accountancy een van de vele toepassingsgebieden en is process mining binnen de accountancy een belangrijke innovatie die onderdeel uitmaakt van data science. JADS streeft ernaar process mining meer in de opleidingen te verankeren. Voor wat betreft onderzoek in process mining probeert JADS met grotere organisaties zoals Philips en KPN zogenoemde data science flagships op te zetten. In deze flagships werken industrie en wetenschap nauw samen. Het is zeker de bedoeling dat er ook flagships komen met grote zakelijke dienstverleners zoals Deloitte, EY, KPMG en PWC. Dit zal zeker bijdragen aan innovaties op het gebied van datagedreven accountancy. Noot Wil van der Aalst heeft met zijn team een Massive Online Open Course (MOOC) over process mining ontwikkeld (zie De cursus geeft een goed beeld van de kennis die in een multidisciplinair team aanwezig zou moeten zijn om met process mining te kunnen werken. 28 MCA: juni 2017, nummer 3

Process Mining: Wat gebeurt er nu echt? en hoe kan het beter?

Process Mining: Wat gebeurt er nu echt? en hoe kan het beter? Process Mining: Wat gebeurt er nu echt? en hoe kan het beter? Organisaties registreren steeds meer gegevens die gebruikt kunnen worden om processen te analyseren. Helaas schieten traditionele data mining

Nadere informatie

vrije Universiteit amsterdam Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory

vrije Universiteit amsterdam Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory Prof.dr.ir Wil van der Aalst is hoogleraar Information Systems aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Hiernaast is hij ook Directeur van

Nadere informatie

Titel Uw processen transparant met SAP Process Mining.

Titel Uw processen transparant met SAP Process Mining. 1 Titel Uw processen transparant met SAP Process Mining. Introductie SAP Process Mining powered by Celonis is een nieuwe component van SAP op HANA. Process Mining gaat niet uit van vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

TomTom voor bedrijfsprocessen Toepassing van moderne process-miningtechnieken

TomTom voor bedrijfsprocessen Toepassing van moderne process-miningtechnieken TomTom voor bedrijfsprocessen Toepassing van moderne process-miningtechnieken Aan de hand van een vergelijking tussen bedrijfsinformatie- en navigatiesystemen wordt geïllustreerd hoe informatiesystemen

Nadere informatie

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 From business transactions to process insights BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 Korte introductie Process mining in de audit Enkele voorbeelden Uitdagingen & de toekomst 1 Korte introductie

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

MODELING IN ENTERPRISE ARCHITECT 10.0

MODELING IN ENTERPRISE ARCHITECT 10.0 Cursus MODELING IN ENTERPRISE ARCHITECT 10.0 Enterprise Architect 10.0 is de nieuwste versie van SPARX SYSTEMS, het is een zéér véélzijdig tool, waar zowel in UML, BPMN, ARCHIMATE, DFD en vélé anderen

Nadere informatie

Ontwikkeling van een nieuwe process mining plug-in in ProM: Case Miner

Ontwikkeling van een nieuwe process mining plug-in in ProM: Case Miner UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Ontwikkeling van een nieuwe process mining plug-in in ProM: Case Miner Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Internet of Things. Ontwikkelen van nieuwe business met slimme en internet-verbonden producten en diensten

Internet of Things. Ontwikkelen van nieuwe business met slimme en internet-verbonden producten en diensten Internet of Things Ontwikkelen van nieuwe business met slimme en internet-verbonden producten en diensten Joris Castermans 7 juli 2014 Korte definitie IoT: Netwerk van slimme communicerende objecten Waarom

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

BPM in research, research in BPM

BPM in research, research in BPM John Hoogland CEO Pallas Athena Agenda Pallas Athena Research in BPM BPM in Research (demo) Vragen Pallas Athena vestigingen Pallas Athena North-America Pallas Athena Ltd. UK & Ireland Pallas Athena Belgium

Nadere informatie

Procesinformatie & assetbeheer gedurende de building life cycle

Procesinformatie & assetbeheer gedurende de building life cycle Procesinformatie & assetbeheer gedurende de building life cycle De noodzaak van gedeelde informatie VISI: Voorwaarden Invoering Standaard Informatisering Hoe werkt VISI? 5 6 building life cycle VISI is

Nadere informatie

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie.

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie. DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis Actuarial Presales Consultant SunGard Data Optimisatie. Agenda 01 DE SLEUTELBEGRIPPEN VAN DATA MANAGEMENT 02 VERANDERENDE REGELGEVING EN HET EFFECT OP DATA MANAGEMENT 03

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

AUKE HYLARIDES. Senior Product Marketing Manager Exact Software 2015 EXACT INTERNET OF THINGS - AIM ROADSHOW

AUKE HYLARIDES. Senior Product Marketing Manager Exact Software 2015 EXACT INTERNET OF THINGS - AIM ROADSHOW AUKE HYLARIDES Senior Product Marketing Manager Exact Software Exciting times In 2020, het aantal mobiele gebruikers richting 6 miljard; Internet gebruikers richting 4.7 miljard² Effect van IoT op de wereld

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

Kleinduimpje in Workflowland

Kleinduimpje in Workflowland Kleinduimpje in Workflowland Wil van der Aalst en Ton Weijters Faculteit Technologie Management Technische Universiteit Eindhoven Postbus 513 5600 MB Eindhoven De huidige generatie informatiesystemen wordt

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Kennismaking met Process Mining in de zorg. 1 december 2014

Kennismaking met Process Mining in de zorg. 1 december 2014 Kennismaking met Process Mining in de zorg 1 december 2014 Rob van de Coevering -> 2009 Business (BPM) Consultant 2009 2011 IT Manager KWF Kankerbestrijding 2011 2013 Project leider www.kanker.nl 2013

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Daniël van der Perren 7-12-2009 Business Process Management Inhoud Business Process Management... 3 Maar wat is nu een Process?... 4 Wat is een Business Process?... 5 Wat is

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

Open Specificaties Formaat

Open Specificaties Formaat Open Specificaties Formaat 11-11-2015 Erik Pijnenburg directeur @kubusbv Open Specificaties Formaat Voorstellen BIM voor fabrikanten OPEN standaarden Open Specificaties Formaat Korte demonstratie Vragen

Nadere informatie

Studentnaam: ing. Gerben Heijink Studentnummer: 838971135. De mismatch in een rechtvaardige conformance checking

Studentnaam: ing. Gerben Heijink Studentnummer: 838971135. De mismatch in een rechtvaardige conformance checking De mismatch in een rechtvaardige conformance checking Studentnaam: ing. Gerben Heijink Studentnummer: 838971135 Titel verslag: De mismatch in een rechtvaardige conformance checking Datum presentatie: 17-06-2014

Nadere informatie

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Insurance Government Automotive Finance Energy Healthcare Logistics Mobiliteit van

Nadere informatie

Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008

Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008 Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008 Aangespoord door veranderende wet- en regelgeving ontwikkelde SDB Groep een nieuwe roostermodule,

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ]

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] DIT IS WIE WE ZIJN. DIT IS WAT WE DOEN. Het zit in onze naam en in ons DNA: bij de RealDolmen Business Solutions

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20225 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20225 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20225 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Heijstek, Werner Title: Architecture design in global and model-centric software

Nadere informatie

Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting

Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting Eindhoven / Tilburg, mei 2015 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling(en) Contactpersoon Nieuwe opleiding, joint degree Technische

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS Cursus AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS BizAgi BPMS Xpress is een gebruiksvriendelijke en kostefficiënte Business Process and Workflow software, specifiek ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Intro IoT IoT en business! I-real B.V.: H2g0 Real-time

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Integrale planning van multidisciplinaire behandeltrajecten Innovatie op de polikliniek Revalidatie van het AMC

Integrale planning van multidisciplinaire behandeltrajecten Innovatie op de polikliniek Revalidatie van het AMC Integrale planning van multidisciplinaire behandeltrajecten Innovatie op de polikliniek Revalidatie van het AMC Aleida Braaksma Promovendus Academisch Medisch Centrum / Universiteit Twente Inhoud Achtergrond

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN 2. Kennis...6 2.1 Definitie... 6 2.2 Gezichtspunten ten aanzien van kennis... 9 3. Kennismanagement...16 3.1 Definitie...16 3.2 Belang van kennismanagement...18

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

DMZ: integraal beeld van de bedrijfsprocessen

DMZ: integraal beeld van de bedrijfsprocessen SAP Customer Success Story Zakelijke dienstverlening DMZ DMZ: integraal beeld van de bedrijfsprocessen met SAP Business One Zelfs een ICT-specialist als DMZ kan de (digitale) bedrijfsprocessen nog verder

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren PDF Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren Engineering Data Management Algemeen Document Management Creëren en vrijgeven Creëren en vrijgeven r e p a P e t i Wh en Document Control;

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Administratief 12 mei 2007 Inhoud Aanleiding Administratieve systemen REA model Aspect Oriented

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 152 152 25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 153 Interview Mantijn van Leeuwen Voor de meeste mensen ben jij nog een onbekende, zeker gerelateerd aan het NIBE. Vertel eens iets over je achtergrond,

Nadere informatie

Smart Cities Center. Prof.ir. Elphi Nelissen

Smart Cities Center. Prof.ir. Elphi Nelissen Smart Cities Center Prof.ir. Elphi Nelissen Inleiding Wat zijn Smart Cities (1) De Smart Cities definitie volgens de TU/e: De uitdaging hoe steden optimaal te ontwerpen en transformeren tot slimme/intelligente

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

DE NIEUWE GROUPWARE HEET SOLOWARE

DE NIEUWE GROUPWARE HEET SOLOWARE DE NIEUWE GROUPWARE HEET SOLOWARE SAMENWERKEN IN DE NETWERKECONOMIE: LEVE HET INDIVIDU! EEN WHITEPAPER OVER DE INVLOED VAN SOCIAL SOFTWARE EN WEB2.0 OP GOED GEREEDSCHAP VOOR KENNISWERKERS IN DE KENNISECONOMIE

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software

To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software Robert Deckers Engineering World 2011 v1 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar

Nadere informatie

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY NAJAAR 2014 Nieuw in 2014: RF9: Physics of Failure One Day Workshop QRM Beïnvloedingsvaardigheden voor specialisten ACADEMY NAJAAR 2014 is toonaangevend

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015:

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015: ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY VOORJAAR 2015 Nieuw in 2015: Master Black Belt Six Sigma One Day Workshop TRIZ Alumnidag Reliability ACADEMY VOORJAAR 2015 is toonaangevend wanneer

Nadere informatie

Whitepaper. One language, one source, one truth

Whitepaper. One language, one source, one truth Whitepaper One language, one source, one truth Contact Voor meer informatie of een demo kunt u contact opnemen met John Vermolen of Bas de Graaf: 06-53943650 / 06-53289168 Postbus 79075, 1070 NC Amsterdam

Nadere informatie

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren.

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Managed Services Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security Management diensten bewaken we de continuïteit

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Een Inleiding tot Software Engineering. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1

Een Inleiding tot Software Engineering. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1 Een Inleiding tot Software Engineering Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1 Software engineering De economie is compleet afhankelijk van software. Meer en meer systemen

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Manufacturing

Prodware klantendag 2014 Manufacturing Prodware klantendag 2014 Manufacturing Stefan Mossel Manufacturing Voorstellen 03061966 1 2 26 1239 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Master Software Engineering Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Thema Software Architectuur Design Patterns (DP) ir. Sylvia Stuurman, dr.ir. Harrie Passier en dr. Bastiaan

Nadere informatie

Asset Lifecycle Informatie Management. Visie op Asset management

Asset Lifecycle Informatie Management. Visie op Asset management Asset Lifecycle Informatie Management Visie op Asset management Even voorstellen Jan Roodzand Roodzand Advice Management Consultant / Programma manager >30 jaar ervaring in CAD/GIS gerelateerde (integrale)

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

De kunst van het dicht timmeren. DEMO BPM Engine. 2012, Formetis

De kunst van het dicht timmeren. DEMO BPM Engine. 2012, Formetis De kunst van het dicht timmeren DEMO BPM Engine 2012, Formetis 1 Agenda Enterprise Engineering & Software Engineering Demonstratie DEMO BPM Engine Vragen Enterprise Engineering & Software Engineering 1.

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem

Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem Overheid en verzekeraars willen dat zorginstellingen efficiënter en kosteneffectiever functioneren. Met standaard Microsoft-technologie

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Clean code improves test quality

Clean code improves test quality Clean code improves test quality Michel Kroon, Senior Consultant, SIG TestNet Voorjaarsevenement 30 juni 2008 Arent Janszoon Ernststraat 595-H NL-1082 LD Amsterdam info@sig.nl www.sig.nl De Software Improvement

Nadere informatie

Executive Briefing Gaining Business Benefits from Cloud Computing De Public Cloud wordt aantrekkelijker

Executive Briefing Gaining Business Benefits from Cloud Computing De Public Cloud wordt aantrekkelijker De Public Cloud wordt aantrekkelijker In association with Cloud Computing wordt in organisaties binnen de EMEA-regio steeds vaker de standaard technologie. Weliswaar geven ondernemingen nog altijd de voorkeur

Nadere informatie