RICHTLIJN opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJN opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen"

Transcriptie

1 RICHTLIJN opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen

2 INLEIDING Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die risico s of hinder kunnen veroorzaken voor mens en milieu. In de banden- en wielenbranche worden verschillende gevaarlijke stoffen gebruikt. In de Arbocatalogus voor de Banden- en Wielenbranche (bandenenwielen-arbocatalogus.nl) wordt veel informatie verstrekt om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. De inhoud van deze brochure beperkt zich tot de opslag van gevaarlijke stoffen en gasflessen. De brochure beschrijft de belangrijkste eisen in de huidige wet- en regelgeving. Dat is het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling (versie ) met de normen waarnaar door het Activiteitenbesluit wordt verwezen (onder andere PGS 15, PGS 30). De meeste bedrijven in de banden- en wielenbranche vallen onder de directe werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit wordt in deze brochure aangeduid als het Besluit en de bijbehorende regeling (met algemene regels en voorschriften) als de Regeling. Aanvullende informatie kunt u via Vereniging VACO verkrijgen. 2 Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen

3 WERKVOORRADEN Werkvoorraden vallen niet onder de opslageisen van het Besluit en de Regeling. Maar er zijn wel enkele zaken waar u zich aan moet houden. Een werkvoorraad gevaarlijke stoffen is een aangebroken voorraad gevaarlijke stoffen die voor normaal gebruik in de werkplaats aanwezig is. U kunt denken aan een in gebruik zijnde jerrycan super cleaner, een aangebroken verpakking vulcaniseervloeistof en ook aan de gasflessen op een laskar. Omvang van de werkvoorraden De grootte van de werkvoorraad moet zodanig zijn, dat de productie normaal doorgang kan vinden. Dus niet zo groot dat er een aantal niet geopende eenheden onnodig dagenlang in de werkruimte blijven liggen. Anders zou er sprake zijn van een verkapte opslag. Deze eenheden moeten worden bewaard in een opslagruimte. Waar exact de grens ligt is overigens moeilijk aan te geven. Het is aan het bedrijf om aannemelijk te maken dat verpakte gevaarlijke stoffen binnen een redelijke tijd (enkele dagen of hooguit enkele weken) inderdaad zullen worden gebruikt. Omvangrijke verpakkingen Als een leverancier geen kleinere verpakkingen levert, kan beter een grotere verpakkingseenheid als werkvoorraad worden gebruikt dan dat er wordt overgegoten van een grotere naar een kleinere verpakking. Als de werkvoorraad per stof meer dan 50 liter vloeistof bedraagt, moet de werkvoorraad (gassen uitgezonderd) wel boven een lekbak of een gelijkwaardige voorziening zijn geplaatst (een vloer die minimaal vloeistofkerend is voldoet hieraan). Voor een werkvoorraad van meer dan 50 liter brandbare vloeistof (ADRklasse 3) is een lekbak altijd vereist. Per gevaarlijke stof mag ten hoogste één aangebroken verpakkingseenheid per werkplek, (bijvoorbeeld per hefbrug), werkplaats of gereedschapskar aanwezig zijn, plus één reserve. De werkvoorraad mag zich niet bevinden in een rijroute van vorkheftrucks of andere transportmiddelen. Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen 3

4 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN HET ALGEMEEN Bedrijven met een opslag van meer dan kg gevaarlijke stoffen moeten een medewerker van het bedrijf als deskundige aanstellen. De vakbekwaamheid van deze medewerker moet u kunnen aantonend met ervaring of opleiding (certificaat/diploma) en in de RI&E moet hieraan aandacht zijn besteed. Indeling van stoffen In de wet- en regelgeving is aansluiting gezocht met de codering van de transportsector (ADR-klassen). In de tabel zijn de ADR-klassen weergegeven die van toepassing kunnen zijn. Het is daarbij belangrijk om onderscheid te maken tussen viskeuze (stroperig) en niet-viskeuze verven, lakken en overige brandbare vloeistoffen. De viskeuze brandbare verven, lakken en dergelijke vallen namelijk niet onder een ADR-klasse en dus ook niet onder de PGS 15. In het veiligheidsinformatieblad staat dan aangegeven dat het product is vrijgesteld volgens sectie van het ADR. Voorschriften van PGS 15 De voorschriften van PGS 15 voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn niet van toepassing als binnen de vestiging minder dan de aangegeven ondergrens van een stofklasse (exclusief werkvoorraad) aanwezig is. Deze stoffen moeten echter wel verantwoord worden opgeslagen (niet op de werkvloer, tenzij er sprake is van werkvoorraad). Als verschillende stoffen van diverse ADR-klassen zijn opgeslagen (wat meestal het geval is) moet worden vastgesteld wat de vrijgestelde hoeveelheid is. Zie hiervoor de formule op pagina 21 van de PGS 15. Veiligheidsinformatiebladen De ADR-klasse en verpakkingsgroep van een stof moeten altijd zijn vermeld in het begeleidende veiligheidsinformatieblad. U moet over deze veiligheidsinformatiebladen beschikken. Uw leverancier is wettelijk verplicht deze bladen gratis en in de Nederlandse taal beschikbaar te stellen. Voorkomen van onverenigbare combinaties Bij opslag van gevaarlijke stoffen moet worden voorkomen dat door het vrijkomen van twee gevaarlijke stoffen (uit hun verpakking) een groter effect ontstaat dan wanneer ze afzonderlijk vrijkomen. Een overzicht van onverenigbare combinaties is te vinden in de PGS 15. Een onverenigbare combinatie wordt voorkomen door stoffen gescheiden op te slaan. In een brandveiligheidsopslagkast mag dit ook gedaan worden door onverenigbare stoffen boven aparte lekbakken te plaatsen. Een voorbeeld voor VACO-leden is accuzuur. Dit is een ADR-klasse-8-stof (bijtend: zuur) en zal een onverenigbare combinatie vormen met bijvoorbeeld bepaalde velgenreinigers die loog bevatten (klasse 8, bijtend: base/alkalisch). Deze stoffen moeten dus apart van elkaar worden opgeslagen. Lege ongereinigde verpakkingen Lege ongereinigde verpakkingen moeten op een vergelijkbare wijze worden opgeslagen als volle verpakkingen. Als volgens de wet- en regelgeving opvangcapaciteit (een lekbak) voor volle verpakkingen noodzakelijk is, is dit geen vereiste voor lege verpakkingen en gasflessen. 4 Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen

5 Opslag in verkoopruimten Gevaarlijke stoffen moeten in verkoopruimten brandveilig worden geplaatst. Hieraan kan worden voldaan door de hoeveelheden te limiteren. Doorgaans kan in een verkoopruimte maximaal liter worden neergezet, waarvan maximaal 800 liter van ADR-klassen 2 en 3 (gebruiksklare ruitensproeiervloeistof met een vlampunt groter dan 40ºC hoeft bij deze berekening niet te worden meegenomen). Bij deze hoeveelheid mag er geen woning of andere gevoelige bestemming boven de ruimte zijn gesitueerd. Daarnaast moeten de gevaarlijke stoffen boven lekbakken staan. Als er geen lekbakken in gebruik zijn dan gelden kleinere hoeveelheden, respectievelijk en 300 liter. Als een grotere opslag in een verkoopruimte gewenst is, kunt u Vereniging VACO om advies vragen. ADR-klassen van gevaarlijke stoffen Onderhoudsproducten in de verkoopruimte ADRklasse de banden- en wielenbranche Omschrijving van de meest gebruikte gevaarlijke stoffen in 2 Spuitbussen en gaspatronen: copper plus kruipolie (bijvoorbeeld WD40) liquid bufferspray / ruwvloeistof remmenreiniger (bijvoorbeeld Car Rep) teflonspray undercoating zwart (underbodycoatingspray op bitumenbasis) verf koelmiddel R 134 A (airco) 2 Meest voorkomende gassen in gasflessen: stikstof, zuurstof, acetyleen airco middelen LPG (voor heftrucks) 3 Brandbare vloeistoffen: beadsealer benzine (maar geen diesel) CFK-vrije cement (bijvoorbeeld SC4000) geconcentreerde ruitensproeiervloeistof (gewoon en antivries) kant-en-klare ruitensproeiervloeistof en antivries (bevat meer dan 20-30% alcohol) innerlinersealer liquid buffer ontdooier oplosmiddelen (solutie, wasbenzine, aceton) supercleaner (bijvoorbeeld Car Rep) verharder (bijvoorbeeld Hardener E40) vulkaniseervloeistof / cement BL 5.2 Organische peroxiden: butanox M50/ Giftige stoffen: 8 Bijtende stoffen: accuzuur (37% zwavelzuur) ontvetter remspoelmiddel velgenreiniger (met loog of op zuurbasis) Afvalstof Brandgevaar VG 1 Ondergrens in kg of liters 2, 3 zeer zeer zeer zeer zeer zeer n.v.t. Acetyleen: zeer ontvlambaar n.v.t. 50 n.v.t. II III II, III II, III l waterinhoud exclusief brandblussers II: 25 III: 50 Geen II, III 250 Gevaarlijke afvalstoffen voor zover deze qua eigenschappen vallen in een ADR-klasse van PGS15: afgewerkte olie (ADR-klasse 3) 1 VG = verpakkingsgroep II of III. Staat aangegeven op de verpakking of in het veiligheidsinformatieblad (VIB of MSDS). 2 Voor vaste stoffen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen en onder druk opgeloste gassen wordt de nettomassa in kg gehanteerd. Voor vloeistoffen en samengeperste gassen wordt de nominale inhoud van de houders in liters gehanteerd. 3 Voor LQ geldt de dubbele hoeveelheid ten opzichte van de genoemde ondergrens. (LQ = Limited Quantities ofwel kleine verpakkingseenheden, zoals flesjes. Dit wordt altijd met het LQ-pictogram aangegeven). Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen 5

6 OPSLAGVOORZIENING SPECIFIEKE STOFFEN Gasflessen Minimumeisen Gasflessen zijn voorzien van de vereiste ADR-gevarenetiketten. Ongekeurde gasflessen of gasflessen waarvan de keuringstermijn is verlopen mogen niet binnen het bedrijf aanwezig zijn. Zichtbaar beschadigde flessen of lekkende flessen worden apart gezet op een plek binnen het bedrijfsterrein (bij voorkeur buiten) waar het eventueel uitstromende gas zo min mogelijk gevaar oplevert. Check in het desbetreffende veiligheidsinformatieblad welke maatregelen moeten worden genomen. Werkvoorraad In gebruik zijnde gasflessen (bijvoorbeeld twee flessen op een laskar (zuurstof en acetyleen) of één batterij stikstofflessen) vallen onder de werkvoorraad en mogen in de werkplaats staan opgesteld. Deze moeten beveiligd zijn tegen omvallen en aanrijden. De flessen op de laskar moeten door een metalen plaat van elkaar zijn gescheiden. Voorraad Een voorraad gasflessen inclusief lege gasflessen met een waterinhoud van meer dan 125 liter (excl. werkvoorraad en brandblussers) moet worden opgeslagen in een aparte opslagvoorziening (binnen of buiten). In deze opslagvoorziening mogen geen andere goederen aanwezig zijn. Gasflessen kunnen ook in een brandveiligheidsopslagkast worden opgeslagen. De voorkeur bij gasflessen bestaat voor buitenopslag. Bij iedere opslagvoorziening moet een draagbare brandblusser binnen handbereik zijn. Beveiliging tegen omvallen en aanrijden Gasflessen moeten beveiligd zijn tegen omvallen en aanrijden. Dit geldt voor gasflessen die als werkvoorraad dienen (ook op de laskar) en voor flessen die zijn opgeslagen. Omvallen kan worden voorkomen door de flessen dicht bij elkaar op te slaan en gebruik te maken van kettingen, beugels of spanbanden. Bescherming tegen aanrijden is alleen nodig als er sprake is van frequente voertuigbewegingen bij de opslag. Bescherming tegen aanrijden kan worden gerealiseerd met een afschermende muur of een staalconstructie. Opslag van gassen van verschillende soorten In de opslagvoorziening voor gasflessen mogen gassen van verschillende soorten (soort bij soort) naast elkaar worden opgeslagen. Het wordt aanbevolen om stikstofflessen tussen zuurstofflessen en acetyleenflessen te zetten. Verder moeten volle en lege gasflessen gescheiden worden opgeslagen. Aanbevolen wordt om met een bordje aan te geven waar volle en waar lege flessen moeten worden opgeslagen. Stappenplan voor correcte opslag van gasflessen In de bijlage stappenplan gasflessen op pagina 12 wordt uitgebreid uitgelegd hoe u op de juiste manier (binnen of buiten) gasflessen opslaat. Batterij gasflessen 6 Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen

7 Motorolie, smeerolie en afgewerkte olie Onderscheid Het Besluit en de Regeling maken onderscheid tussen motorolie, smeerolie en afgewerkte olie (afgewerkte olie kan namelijk nog andere gevaarlijke stoffen bevatten). Motorolie en smeerolie in vaten en jerrycans Schone motorolie en smeerolie hebben geen ADR-klasse en vallen qua vlampunt ook niet onder PGS 30. Het zijn echter wel vloeibare bodembedreigende stoffen. De opslag ervan in vaten en jerrycans moet plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer of lekbak, tenzij het gaat om opslag van uitsluitend gesloten en deugdelijke UN-verpakkingen. Dan volstaat een vloeistofkerende vloer en is een lekbak niet verplicht. Motorolie in bovengrondse tanks Voor opslag van motorolie en smeerolie in tanks gelden de volgende maatregelen voor bodembescherming: De opslag moet plaatsvinden in een enkelwandige tank boven een lekbak. Een lekbak is niet noodzakelijk als een dubbelwandige tank wordt toegepast met een lekdetectiesysteem waarvan de aanleg en (jaarlijkse) inspectie volgens BRL K910 en BRL K903 worden uitgevoerd. De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven een lekbak. De opslagtank en de vulleiding zijn voorzien van een overvulbeveiliging. Motorolie in tank Afgewerkte olie in vaten, jerrycans en IBC-containers Afgewerkte olie is een gevaarlijke stof die gezien wordt als een ADR-klasse-3-stof. Afgewerkte olie moet daarom in een brandveiligheidskast of een andere opslagvoorziening zoals een kluis (zie pagina 9) worden opgeslagen (uitgezonderd werkvoorraad). Als de opslag plaatsvindt in een UN-goedgekeurde verpakking (zoals een IBC-container) dan volstaat een vloeistofkerende vloer. Voorwaarde hierbij is dat na het vullen van de tank, de tank onmiddellijk weer wordt afgesloten. Denk bij het gebruik van IBC s aan het grotere brandgevaar (door de samenstelling van de verpakking). Afgewerkte olie in bovengrondse tanks Voor opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks gelden de volgende maatregelen: De tanks en bijbehorende leidingen en appendages moeten uitgevoerd zijn en geïnstalleerd volgens BRL K903. Enkelwandige en dubbelwandige tanks die vóór 1 januari 2000 zijn geïnstalleerd vallen onder het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit. Deze tanks moeten uiterlijk op 1 januari 2015 zijn voorzien van een certificaat volgens BRL K903. Opslagtanks voor afgewerkte olie mogen doorgaans niet op een verdiepingsvloer worden geplaatst. Mocht dat wel noodzakelijk zijn, dan moet dit beargumenteerd worden en zullen maatwerkvoorschiften worden gesteld door het bevoegde gezag. De opslag van afgewerkte olie moet plaatsvinden in een enkelwandige tank boven een lekbak. Een lekbak is niet noodzakelijk als een KIWA-gecertificeerde dubbelwandige tank wordt toegepast met een lek-detectiesysteem. De opslag moet voldoen aan de PGS 30-eisen die in artikel 3.71d van de Regeling worden gesteld. Deze eisen hebben onder meer betrekking op installatie, constructie van de tank, de appendages, de leidingen, de ontluchting en het gebruik. De vul- en aftappunten van een bovengrondse opslagtank voor afgewerkte olie moeten geplaatst zijn boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven een lekbak. De opslagtank en de vulleiding zijn voorzien van een Tank met afgewerkte olie overvulbeveiliging. Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen 7

8 Spuitbussen Spuitbussen die niet behoren tot de werkvoorraad moeten zijn opgeslagen in een opslagvoorziening volgens PGS 15, opslag van spuitbussen en gaspatronen. Dit houdt onder meer in dat spuitbussen in een opslag-voorziening moeten worden opgeslagen. Bijvoorbeeld in een brandveiligheidsopslagkast met een brandwerendheid van minimaal 60 minuten. Hierin mag de temperatuur niet oplopen boven 50 C. Spuitbussen mogen bij andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zolang het vloeroppervlak van de opslagvoorziening voor de spuitbussen kleiner is dan 100 m 2 en er tussen de opslagvoorziening en het plafond minimaal een halve meter ruimte bestaat. Accu s Voor de opslag van accu s gelden de volgende maatregelen: Voor nieuwe accu s is geen speciale opslagvoorziening nodig, maar ze moeten wel rechtop staan. Oude accu s moeten rechtop worden opgeslagen boven een lekbak of boven een vloeistofdichte vloer / verharde ondergrond. De lekbak, vloeistofdichte vloer of verharde ondergrond biedt voldoende weerstand tegen de eventueel vrijkomende vloeistof. Het oppervlak van de voorziening is niet groter dan 20 m 2 en de opvangcapaciteit is ten minste gelijk aan de totale inhoud van de opgeslagen accu s. 8 Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen

9 ALGEMENE EISEN VOOR OPSLAG IN BRAND- VEILIGHEIDSKASTEN EN OVERIGE OPSLAG- VOORZIENINGEN Brandveiligheidskasten De opslag van gevaarlijke stoffen (exclusief werkvoorraad) zal doorgaans moeten plaatsvinden in brandveiligheidsopslagkasten. Deze kasten bestaan in verschillende soorten en maten (zie bijlage opslagkasten voor gevaarlijke stoffen op pagina 11). Kasten, die na 1 januari 2006 in gebruik zijn genomen, moeten voldoen aan NEN-EN en moeten een brandwerendheid (wbdbo = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) van minimaal 30 minuten hebben. Per kast mag maximaal 150 liter (brandwerendheid 30 minuten) of 250 liter (brandwerendheid 60 of 90 minuten) worden opgeslagen. Kasten die vóór 1 januari 2006 in gebruik zijn genomen, moeten ten minste voldoen aan NEN Lekbakken In de kasten moeten lekbakken aanwezig zijn. Hieraan wordt ook voldaan als de onderkant van de kast door een opstaande rand zelf een lekbak vormt. De inhoud van de lekbak moet minimaal 110% bedragen van de grootste verpakkingseenheid van een vloeistof en minimaal 10% van de totale inhoud van alle verpakkingen van alle vloeistoffen samen. Overige opslagvoorzieningen Behalve in brandveiligheidskasten, is het ook mogelijk om de gevaarlijke stoffen op te slaan in andere in- of uitpandige opslagvoorzieningen, zoals een bouwkundige kluis (opslaghok) of een container. U hebt dan te maken met veel meer regels dan wanneer u brandveiligheidskasten gebruikt. Deze regels gaan vooral in op de plaatsing en op constructieve brandveiligheidsaspecten en zijn vermeld in de PGS 15. Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen 9

10 STOFFEN ZONDER ADR-KLASSE Om het aanzienlijke pakket aan opslageisen te beperken kan het toepassen van alternatieve stoffen die niet onder de PGS 15 vallen aantrekkelijk zijn. Het gaat dan om producten die geen ADR-klassenummer hebben. Het Besluit en de Regeling geven voor dergelijke stoffen alleen eisen voor de bodembescherming. Als alternatieve stoffen stoffen die niet onder PGS 15 vallen door leveranciers worden aangeboden, heeft het de voorkeur om zelf aan de hand van het veiligheidsinformatieblad vast te stellen of het aangeboden product inderdaad niet onder een ADR-klasse valt. Uiteraard moet het alternatieve product vergelijkbare of betere resultaten of prestaties leveren voor de beoogde toepassing in vergelijking met het al gebruikte product. Voorbeelden van veelgebruikte stoffen zonder ADR-klassenummer: motorolie in vaten en jerrycans dieselolie en gasolie in vaten en jerrycans autoshampoo bandenmontagepasta dikke (eventueel pasta-achtige) smeervetten (bijvoorbeeld Moton Techno-lube) glasreiniger met minder dan 15% alcoholen handreiniger (bijvoorbeeld Dreumex) koelvloeistof remvloeistof schoonmaakmiddelen op basis van (synthetische) zepen (bijvoorbeeld Unex D10, Piek vloeibaar schuurmiddel) talkpoeder Voor stoffen die geen ADR-klasse hebben, geldt dat u ze niet in brandveiligheidskasten hoeft op te slaan. Viskeuze en vloeibare stoffen met deugdelijke gesloten verpakkingen en zonder ADR-klasse (dus niet aanwezig zijn als werkvoorraad), hoeven niet boven een vloeistofdichte vloer of lekbak te worden opgeslagen. Een vloeistofkerende vloer zonder lekbak volstaat in dat geval. 10 Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen

11 BIJLAGE OPSLAGKASTEN VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN Opslagkasten zijn er in verschillende soorten en maten, afhankelijk van onder andere de brandwerendheid. In deze kasten kunnen stoffen van verschillende ADR-klassen bij elkaar worden opgeslagen, mits op de juiste wijze gescheiden, als dat noodzakelijk is (zie onderstaande tabel). Overzicht opslagkasten Overeenkomstig Type 30 Type 60 Type 90 NEN-EN Brandwerendheid 30 minuten 60 minuten 90 minuten Maximale hoeveelheid 150 liter 250 liter 250 liter Toegestaan voor de opslag van gevaarlijke stoffen behorende tot de ADR-klassen (zie tabel op pagina 5) 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 en CMR-stoffen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 en CMR-stoffen Klasse 2: voor zover het spuitbussen betreft 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 en CMR-stoffen Klasse 2: voor zover het spuitbussen betreft Klasse 5.2 volgens PGS 8, tenzij wordt voldaan aan hoofdstuk 9 PGS 15 Klasse 5.2 volgens PGS 8, tenzij wordt voldaan aan hoofdstuk 9 PGS 15 Klasse 5.2 volgens PGS 8, tenzij wordt voldaan aan hoofdstuk 9 PGS 15 Eisen opslagkasten Voor alle opslagkasten geldt: dat de opstelling niet in een vluchtroute is gelegen; dat de kast is voorzien van een lekbak met een opvangcapaciteit van tenminste 110% van de inhoud van de grootste emballage, maar (als dat méér is) ten minste 10% van de inhoud van de totale emballage (geldt alleen voor vloeistoffen) en dat de compartimentering binnen de kast plaatsvindt door het plaatsen van de verschillende categorieën stoffen in afzonderlijke lekbakken. Voor iedere te compartimenteren categorie moet een lekbak aanwezig zijn; dat maximaal twee kasten per brandcompartiment mogen worden geplaatst als zij zijn opgesteld op een verdieping of in een kelder. Voorbeeld 1 Stel: de volgende vaten zijn aanwezig: 1 vat met 100 liter, 4 vaten met 75 liter en 2 vaten met 50 liter. Gezamenlijk betekent dit een opslag van 500 liter. 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid = 110% van 100 liter = 110 liter 10% zijn van de inhoud van alle opgeslagen stoffen = 10% van 500 liter = 50 liter De grootste waarde telt, dus de opvangcapaciteit moet 110 liter bedragen. Voorbeeld 2 Stel: de volgende vaten zijn aanwezig: 1 vat met 30 liter, 20 vaten met 25 liter. Gezamenlijk betekent dit een opslag van 530 liter. 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid = 110% van 30 liter = 33 liter 10% zijn van de inhoud van alle opgeslagen stoffen = 10% van 530 liter = 53 liter De grootste waarde telt, dus de opvangcapaciteit moet 53 liter bedragen. Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen 11

12 BIJLAGE STAPPENPLAN GASFLESSEN Stap 1: Maak een duidelijk onderscheid tussen werkvoorraad en opslag Gasflessen mogen niet rondslingeren in de werkplaats en het magazijn. Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen de opgeslagen gasflessen en de gasflessen die in gebruik zijn, ofwel de werkvoorraad. Werkvoorraad: dit zijn bijvoorbeeld de gasflessen op een laskar, de in gebruik zijnde stikstoffles(sen) of een batterij stikstofflessen die op een leiding is aangesloten. Opslag: de reserveflessen en de lege flessen die niet in gebruik zijn. Stap 2: Bepaal de totale inhoud van de opgeslagen gasflessen (vol en leeg) Aan de hand van onderstaande figuren kunt u bepalen wat de totale inhoud is van de opgeslagen volle en lege gasflessen. De werkvoorraad en de brandblussers tellen dus niet mee. De grootste gasflessen worden geleverd in de maten vanaf 30 liter (zie afbeelding) tot 50 liter. De inhoud staat gegraveerd op de fles. Is de totale inhoud van de opgeslagen gasflessen meer dan 125 liter waterinhoud? Nee: dan gelden enkel de minimumeisen voor de opslag (zie pagina 6). Ja: ga dan verder naar stap 3. Stap 3: Verlaag (indien mogelijk) de totale opslag tot minder dan 125 liter Probeer het aantal opgeslagen lege en volle gasflessen tot een minimum te beperken. Dit kan door: retourneren van lege gasflessen; beperken van de voorraad; werken met kleinere flessen; ze als werkvoorraad in een batterij te schakelen. 12 Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen

13 Stap 4: Is de hiervoor genoemde verlaging tot 125 liter niet mogelijk: sla de gasflessen dan op in een speciale PGS-opslagruimte Als de totale opslag nog steeds meer is dan 125 liter, dan zijn er de volgende oplossingen. Oplossing 1: maak (indien mogelijk) een buitenopslag Een buitenopslag is een geschikte ruimte voor de opslag van gasflessen. Kies hiervoor een blinde muur aan de achter- of zijkant van het gebouw. Gasflessen met een totale waterinhoud van minder dan liter kunnen worden opgeslagen tegen een buitenmuur of tegen een erfgrens. Deze muur of erfgrens moet wel een minimale brandwerendheid hebben van 60 minuten. Als de afstand tot een ander bouwwerk, brandbaar object of inrichtingsgrens vijf meter of meer is, geldt er geen brandwerendheidseis. Bij een afstand van drie meter tot de gevel en één meter tot de erfgrens geldt een minimale brandwerendheid van 30 minuten. Gasflessen moeten voor derden onbereikbaar te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door afsluiting van (dat deel van) het bedrijfsterrein. Afstandseisen buitenopslag Totale waterinhoud van de opgeslagen gasflessen minder dan l Totale waterinhoud van de opgeslagen gasflessen meer dan l Brandwerendheid 60 min 30 min 0 min 60 min 30 min 0 min Afstand in m tot de inrichtingsgrens Afstand in m tot bouwwerk of brandbaar object binnen de inrichting Bij de opslag van gasflessen tegen een gebouw moet de wand een brandwerendheid van ten minste 60 minuten hebben. Als de wand hoger is dan 4 m geldt deze eis enkel voor de eerste 4 m. Als de wand aan de linker- of rechterzijde doorloopt, geldt deze eis enkel voor de eerste 2 m vanaf de opslagvoorziening. Minimale diktes bij verschillende wandtypes om 60 minuten brandwerendheid te realiseren Wandtype Dikte baksteen éénsteenswand 100 mm kalkzandsteen minimaal 90 mm betonsteen cellenbeton dragende betonnen wanden (afhankelijk van de wapening en belasting) sandwichpanelen (vulling van steenwol >100 kg/m3) sandwichpanelen (vulling PUR of PIR) Vraag bij twijfel advies aan Vereniging VACO. minimaal 90 mm minimaal 75 mm minimaal mm minimaal 80 mm niet mogelijk! De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager zijn gelegen dan de omliggende vloer, van aangrenzende ruimten of van het omringende maaiveld. Deze vloer moet vlak zijn en vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Bij een open opslagvoorziening (bijvoorbeeld een voorziening zonder dak) moet deze afwaterend zijn uitgevoerd. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat zich onder de vloer geen gas kan verzamelen. De opslag moet zich minimaal op 5 m afstand bevinden van aanzuigopeningen van ventilatie die lager dan 1,5 m boven maaiveld zijn gelegen, of van kelderopeningen, putten en straatkolken die in verbinding staan met het riool. Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen 13

14 Aanzicht buitenopslag gasflessen 4 m ten minste 60 minuten brandwerend Gebouwgevel 4 m ten minste 60 minuten brandwerend gasflessen maaiveld 2 m ten minste 60 minuten brandwerend 5 m afstand tot: bouwwerken, brandbare objecten binnen de inrichting en 3 m afstand tot de inrichtingsgrens (0 minuten brandwerendheid); aanzuigopeningen ventilatie die zijn gelegen lager dan 1,5 m boven maaiveld, kelderopeningen, putten en straatkolken die in verbinding staan met het riool. Een eventueel dak moet van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en zodanig zijn uitgevoerd dat eventueel vrijgekomen gassen zich daaronder niet kunnen ophopen. Het is op grond van de PGS 15 niet noodzakelijk om gasflessen tegen weersinvloeden te beschermen. Reden hiervoor is dat de risico s van gasflessen hoofdzakelijk worden bepaald door hittestraling van een brand in de omgeving. Weersinvloeden vormen een verwaarloosbaar risico. Oplossing 2: maak een inpandige opslagvoorziening Als een buitenopslag niet mogelijk of wenselijk is, mogen de gasflessen ook binnen worden opgeslagen. In zijn algemeenheid moet de gasflessenopslag aan de volgende eisen voldoen: Bij een inpandige opslagvoorziening geldt onder andere dat ten minste één wand een buitenmuur moet zijn waarin zich ten minste één deur bevindt. Tevens mag maximaal liter aanwezig zijn (lege gasflessen tellen als volle). De voorziening mag niet op een verdieping zijn geplaatst als er meer dan 500 liter aanwezig is. Natuurlijke ventilatie moet altijd gewaarborgd zijn. Oplossing 3: maak gebruik van een brandveiligheidskast Gasflessen kunnen in een brandveiligheidskast worden opgeslagen. Wel moet de kast dan ten minste 60 minuten brandwerend zijn. Dit moet aangetoond worden met een certificaat volgens norm NEN-EN Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen

15 COLOFON Deze brochure is samengesteld in opdracht van Vereniging VACO in samenwerking met CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie. De realisatie is tevens mogelijk gemaakt door het Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en Wielenbranche. Hoewel aan de inhoud van deze uitgave uiterste zorg is besteed, kunnen de genoemde organisaties en andere betrokkenen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheden of onjuistheden in deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Vereniging VACO. Vereniging VACO Postbus 33, 2300 AA Leiden Archimedesweg 31, 2333 CM Leiden Telefoon (071) Fax (071) Internet vaco.nl CNV Dienstenbond Postbus 3135, 2130 KC Hoofddorp Polarisavenue 175, 2132 JJ Hoofddorp Telefoon (023) Fax (023) Internet cnvdienstenbond.nl FNV Bondgenoten Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Varrolaan 100, 3584 BW Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Internet fnvbondgenoten.nl De Unie Postbus 400, 4100 AK Culemborg Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg Telefoon (0345) Fax (0345) Internet unie.nl Realisatie Uitgever: Stichting SUBP Redactie en coördinatie: Stichting SUBP Vormgeving: Stichting SUBP Vereniging VACO April 2014 Opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen 15

16

RICHTLIJN opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen

RICHTLIJN opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen RICHTLIJN opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen en gasflessen INLEIDING Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die risico s of hinder kunnen veroorzaken voor mens en milieu. In de banden- en wielenbranche

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek Naam bedrijf Contactpersoon Adres vestiging Postcode + plaats Telefoonnummer Postadres Naam inspecteur Datum controle Activiteitenbesluit Type A Type B Type C Postcode + plaats Telefoonnummer nio = niet

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 PGS 15 December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: 2005 Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 Wijzigingen In tabel 1.2 is de ondergrens voor klasse 2 (gassen) gesteld op 125 l (was eerst 50 l). Voorschrift

Nadere informatie

MILIEUVOORSCHRIFTEN VOOR BEDRIJVEN IN DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE

MILIEUVOORSCHRIFTEN VOOR BEDRIJVEN IN DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE 1 Rookverbod Bij de ingang van de vestiging moet worden aangegeven dat het verboden is om te roken. Roken is alleen buiten toegestaan of in een apart ingerichte rookruimte. Deze ruimte moet afsluitbaar

Nadere informatie

PGS 15 Opslag gevaarlijke en brandbare stoffen / gasflessen 6.04. in de schilders-, glaszetters en metaalconserveringsbranche

PGS 15 Opslag gevaarlijke en brandbare stoffen / gasflessen 6.04. in de schilders-, glaszetters en metaalconserveringsbranche PGS 15 Opslag gevaarlijke en brandbare stoffen / gasflessen 6.04 in de schilders-, glaszetters en metaalconserveringsbranche 1. Inleiding Met de overgang van het milieuvergunningensysteem naar het Besluit

Nadere informatie

EVO PGS-15 Checklist

EVO PGS-15 Checklist Checklist PGS-15 Checklist EVO PGS-15 Checklist evo.nl/pgs15 1 Verkrijg eenvoudig een algemeen inzicht in de PGS-15 richtlijn Bedankt voor uw download Deze PGS-15 checklist is opgesteld om een algemeen

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

Integrale controle opslag gevaarlijke stoffen. Meer dan PGS15 alleen

Integrale controle opslag gevaarlijke stoffen. Meer dan PGS15 alleen Integrale controle opslag gevaarlijke stoffen Meer dan PGS15 alleen Onderwerpen Belangrijkste wijzigingen (CPR 15-PGS15) PGS15 en Activiteitenbesluit Integraal (Bouwbesluit/Milieu/Gebruiksbesluit) (Integrale)

Nadere informatie

6 - OPSLAG VAN GASFLESSEN

6 - OPSLAG VAN GASFLESSEN VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Cubri Pallet en Handelsmij BV Kanaalweg 14 te Schoonebeek 2 1 3 - ALGEMEEN 3 1.1. 3.16 - Veiligheidsignalering,

Nadere informatie

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016)

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) L3G 06.03.B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) Het toepassingsgebied van PGS 15 heeft betrekking op stoffen van

Nadere informatie

6 Opslag van gasflessen

6 Opslag van gasflessen 6 Opslag van gasflessen 6.1 Inleiding Dit hoofdstuk heeft betrekking op de opslag van gasflessen. Paragraaf 6.2 bevat algemene voorschriften voor de opslag van gasflessen. Paragraaf 6.3 bevat specifieke

Nadere informatie

V e i l i g h e i d s t e c h n i e k. www.dupa.nl. www. dupa.nl info@dupa.nl +31 (0)76 5086507

V e i l i g h e i d s t e c h n i e k. www.dupa.nl. www. dupa.nl info@dupa.nl +31 (0)76 5086507 www.dupa.nl Inhoud Voor u ligt onze wegwijzer. Een makkelijk en handzaam naslagwerk, waar u systematisch door de Nederlandse regelgeving PGS 15 hoofdstuk 3 en 6 wordt geleid. Wij hopen hiermee voor u

Nadere informatie

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Voldoet uw opslagruimte voor verpakte gevaarlijke stoffen? JA NEE /A Bevindingen Dow Toelichting 3.1.1 opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen 3.1.2 hoeveelheden

Nadere informatie

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen Sinds 1 december 2013 verwijst de Activiteitenregeling naar de nieuwste versies van de PGS-richtlijnen 28 en 30 voor de opslag in ondergrondse en bovengrondse opslagtanks. Deze wijziging van de Activiteitenregeling

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op het op 7 december 2005 bij hen ingekomen verzoek van het waterschap Brabantse Delta aan Bergschot 69-1 te Breda om wijziging van de voorschriften

Nadere informatie

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15)

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) (Gerichte samenvatting op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - juli 2005) Ten geleide Voor Nederland geldt

Nadere informatie

Samenvatting pgs: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder pgs 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder PGS 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld In deze factsheet leest u over een aantal milieu- en veiligheidsvoorschriften waar u als ondernemer mee te maken heeft. U ziet voorbeelden hoe u

Nadere informatie

Opslag Gevaarlijke stoffen

Opslag Gevaarlijke stoffen Opslag Gevaarlijke stoffen CPR / PGS Wet of richtlijn? Inhoudsopgave Inleiding Wetgeving CPR naar PGS Wijzigingen Etikettering & verpakkingscategorieën Ondergrenzen Diverse bepalingen Stappenplan Tot Inleiding

Nadere informatie

(Grond)stoffen en producten

(Grond)stoffen en producten (Grond)stoffen en producten (Grond)stoffenonderzoek Het verbruik van (grond)stoffen is erg afhankelijk van het soort en de omvang van de activiteiten die bij Neptune plaats vinden. De activiteiten die

Nadere informatie

6 Opslag van gasflessen

6 Opslag van gasflessen 6 Opslag van gasflessen 6.1 Inleiding Dit hoofdstuk heeft betrekking op de opslag van gasflessen. Hoewel uniformiteit met de voorschriften voor verpakte gevaarlijke stoffen (hoofdstuk 3) zoveel mogelijk

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n en AIM sessie Auznl3qpx2n In de AIM heeft u tijdens sessie Auznl3qpx2n op 21 12 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Auz9ipw2y2a Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Artikel 3.31 lid 1 van Activiteitenbesluit Deze paragraaf is

Nadere informatie

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 08-06-2016 14:42 Nr. Maatregel Activiteit Frequentie Thema Activiteitenbesluit Activiteitenregeling m31 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Voldoet uw opslagruimte voor verpakte gevaarlijke stoffen? J NEE / Bevindingen Dow Toelichting 3.1.1 opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen 3.1.2 hoeveelheden

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

L3G Bodembescherming, Bijlage Bodemrisico inventarisatie (checklist)

L3G Bodembescherming, Bijlage Bodemrisico inventarisatie (checklist) Deze bodemrisicoanalyse is opgesteld aan de hand van de Bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) 2012. Alle genoemde combinaties van voorzieningen en maatregelen (CVM) voldoen

Nadere informatie

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen Toepassingsgebied en definities Gevarenkaart nr. 1 NB. Achtergrondinformatie m.b.t. de motivatie en verantwoording van keuzes en uitgangspunten voor deze gevarenkaart is opgenomen in het Achtergronddocument,

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Atkqkqrorav Opslaan en overslaan van goederen algemeen m31 m30 m22 m t4 122 m23 m26 m27 m21 m29 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA Landgraaf

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA Landgraaf > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus 31000 6370 AA Landgraaf Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon

Nadere informatie

PGS 15 in de praktijk Wanneer is een brandcompartiment PGS 15-proof?

PGS 15 in de praktijk Wanneer is een brandcompartiment PGS 15-proof? PGS 15 in de praktijk Wanneer is een brandcompartiment PGS 15-proof? Jaarcongres Relevant 2017 Ir. A.J. Pikaar (Mijntje) m.pikaar@peutz.nl 079-3470320 Gelijkwaardigheid/gemotiveerd afwijken Gelijkwaardigheid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

Veiligheidskasten. De specialisten - Speciale kasten in detail

Veiligheidskasten. De specialisten - Speciale kasten in detail Veiligheidskasten De specialisten - Speciale kasten in detail De enkelwandige opslagkasten voor gevaarlijke stoffen bieden, aangepast aan de behoefte, een veilige opslag in de werkruimte volgens de voorschriften.

Nadere informatie

Melding op grond van het activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer)

Melding op grond van het activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Melding op grond van het activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) Bij ons college is op 21 september 2012

Nadere informatie

AIM - Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit

AIM - Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit AIM - Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit Toelichtingen U hebt op 9-1-2012 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Daarbij heeft

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in de PGS juni 2016 Dina Rezvanova Rijkswaterstaat/Infomil

De belangrijkste veranderingen in de PGS juni 2016 Dina Rezvanova Rijkswaterstaat/Infomil De belangrijkste veranderingen in de PGS15 Dina Rezvanova Rijkswaterstaat/Infomil Wat ga ik vandaag vertellen? Omgevingswet PGS, Nieuwe Stijl PGS15 2 Rijkswaterstaat/Infomil 3 Rijkswaterstaat/Infomil Hoe

Nadere informatie

Activiteit: In werking hebben van een stookinstallatie Keuring en onderhoud

Activiteit: In werking hebben van een stookinstallatie Keuring en onderhoud Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Avgq7pvrihs Activiteit: In werking hebben van een stookinstallatie Keuring en onderhoud Artikel 3.7 lid 1 van Activiteitenbesluit

Nadere informatie

B E S C H I K K I N G Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure Omgevingsvergunning wijzigen

B E S C H I K K I N G Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure Omgevingsvergunning wijzigen B E S C H I K K I N G Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure Omgevingsvergunning wijzigen Onderwerp Wij hebben op 8 februari 2016 een verzoek ontvangen van Van den Berg en van Trigt B.V., handelend

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het besluit. betreffende de Wet milieubeheer. voor de inrichting. G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht VOORSCHRIFTEN behorende bij het besluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting G. Hindriks, Oosterwijk WZ 24 H te Nieuw-Dordrecht 2 INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN BESLUIT BEHEER AUTOWRAKKEN 3

Nadere informatie

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 3.1 3.1 Is de vloer vrij van oneffenheden, zodat transportmiddelen veilig kunnen rijden en geen ongemakken geeft? Verwijder drempels in de vloer. Egaliseer

Nadere informatie

*UM * UM P. Bakker Steenbergen BV De heer P. Bakker Van Andelstraat 3b 4651 TA STEENBERGEN NB

*UM * UM P. Bakker Steenbergen BV De heer P. Bakker Van Andelstraat 3b 4651 TA STEENBERGEN NB *UM1503019* ons kenmerk : UM1503019 zaaknummer : uw kenmerk : uw brief van : 4 maart 2015 afdeling : Publiekszaken contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi telefoonnr. : 0167-543 426 bijlage(n) : P. Bakker

Nadere informatie

PGS 15 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN. Jos van Bree QHSE Management info@ondersteuning advies.nl

PGS 15 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN. Jos van Bree QHSE Management info@ondersteuning advies.nl PGS 15 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN Jos van Bree QHSE Management info@ondersteuning advies.nl 9 Februari 2012 Programma Wat bespreken we + Positie PGS 15 binnen regelgeving gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) en aanverwante artikelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) en aanverwante artikelen 1 Aanvulling revisie besl u i t : 1 Gegevens inrichting Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders da t u m : 25 september 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2014-02205 toegekend Nam ens dezen, de m anager

Nadere informatie

Themabijeenkomst VBE PGS 15. Richtlijn opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Themabijeenkomst VBE PGS 15. Richtlijn opslag verpakte gevaarlijke stoffen Themabijeenkomst VBE PGS 15 Richtlijn opslag verpakte gevaarlijke stoffen Maarten de Groot 9 september 2010 Programma 1. Voorstellen 2. Van CPR 15 naar PGS 15 3. PGS 15 nader toegelicht 4. Opbouw PGS 15

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2 Opslaan en overslaan van goederen algemeen m31 m30 m22 t4 122 m23 m26 m27 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Av5n87erd80

Antwoorden AIM sessie Av5n87erd80 en AIM sessie Av5n87erd80 In de AIM heeft u tijdens sessie Av5n87erd80 op 10 01 2017 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d.

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d. Checklist 7 Chemicaliën School:... Datum:... Vestigg:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabet:... Nr Aandachtspunt Omschrijvg Opmerkg 7.1 Veiligheid en structie 7.1.1 Bij het

Nadere informatie

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk A D V I E S V E R S L A G 2014 Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen Schwartzmans B.V. Waalwijk EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73

Nadere informatie

Begrippen. Opslag in verpakking

Begrippen. Opslag in verpakking --- Dit is een overzicht van de wijzigingen in de Activiteitenregeling per 1 december 2013 - pagina 1/14 --- Begrippen Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen Definities 1.1

Nadere informatie

AIM Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit

AIM Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit AIM Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit Toelichtingen U hebt op 25 8 2015 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Daarbij heeft

Nadere informatie

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Voldoet uw opslagruimte voor verpakte gevaarlijke stoffen? J NEE / Bevindingen Dow Toelichting 3.1.1 opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen 3.1.2 hoeveelheden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9326 9 april 2013 Voorpublicatie Activiteitenregeling actualisatie PGS-richtlijnen De Staatssecretaris van Infrastructuur

Nadere informatie

Amitec. Alltech. Deze inrichtring loost alleen sanitair- en hwa-water.

Amitec. Alltech. Deze inrichtring loost alleen sanitair- en hwa-water. İJ Alltech Binnen de inrichting v i n d e n verschillende activiteiten plaats. Naast de t r a n s p o r t b e w e g i n g e n zijn er w e r k z a a m h e d e n in de werkplaats, activiteiten o p het achterterrein

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING Gegevens aanvrager Naam aanvrager : De heer Van Manen namens Kloosterboer Elst Bv Adres : Handelsweg 5 Postcode en plaats : 6662 NH ELST Gegevens inrichting Naam inrichting

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer m265 m299 m266 Afleveren van benzine: Ga na wat

Nadere informatie

Toelichting op de aanvraag milieuneutraal veranderen opslag gasflessen/bulkgassen Antoni van Leeuwenhoek

Toelichting op de aanvraag milieuneutraal veranderen opslag gasflessen/bulkgassen Antoni van Leeuwenhoek Toelichting op de aanvraag milieuneutraal veranderen opslag gasflessen/bulkgassen Antoni van Leeuwenhoek Datum: 9 september 2017 Auteur: Annemiek Strijker (milieucoördinator Antoni van Leeuwenhoek) Status:

Nadere informatie

Activiteitenbesluit wijziging: reparaties en richtlijnen. Deze sessie gaat over: de aankomende wijziging van Activiteitenbesluit en -regeling.

Activiteitenbesluit wijziging: reparaties en richtlijnen. Deze sessie gaat over: de aankomende wijziging van Activiteitenbesluit en -regeling. 1 Deze sessie gaat over: de aankomende wijziging van Activiteitenbesluit en -regeling. Er wordt kort ingegaan op: de 4e tranche reparaties met de inhoudelijke gevolgen; de verwijzing naar de geactualiseerde

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15)

Basisinspectiemodule Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15) Basisinspectiemodule Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de

Nadere informatie

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V.

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. A D V I E S V E R S L A G 2013 Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen B.V. EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 Bedrijfsgegevens Naam:

Nadere informatie

Afvalstoffen Onderstaande tabel geeft een overzicht op jaarbasis van de omvang van de diverse activiteiten.

Afvalstoffen Onderstaande tabel geeft een overzicht op jaarbasis van de omvang van de diverse activiteiten. Afvalstoffen Onderstaande tabel geeft een overzicht op jaarbasis van de omvang van de diverse activiteiten. Omschrijving Eenheid Aantal/hoeveelheid per jaar Input Aanvoer autowrakken inclusief twee- en

Nadere informatie

HILTRA, prominent in opslagsystemen milieu- en brandgevaarlijke stoffen!

HILTRA, prominent in opslagsystemen milieu- en brandgevaarlijke stoffen! HILTRA, prominent in opslagsystemen milieu- en brandgevaarlijke stoffen! Hiltra is sinds 1980 als producent op de Nederlandse markt aanwezig als het gaat om fabricage van opslagsystemen voor gevaarlijke

Nadere informatie

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Nieuwsbrief MilieuTechnologie, december 2000 (Kluwer, jaargang 7, nummer 11) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, TREVI nv Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Vorig jaar werden een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Av7uu0w0xi3 Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Artikel 3.31 lid 1 van Activiteitenbesluit Deze paragraaf is

Nadere informatie

... V O O R S C H R I F T E N I N H O U D BEGRIPPEN...2

... V O O R S C H R I F T E N I N H O U D BEGRIPPEN...2 BIJLAGE 1 Gewaarmerkte voorschriften omgevingsvergunning (Milieu) Behoort bij de beschikking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen van: CZAV, Havenweg 67-69 te Dinteloord.

Nadere informatie

Richtlijnen voor de opslag van gasflessen

Richtlijnen voor de opslag van gasflessen Richtlijnen voor de opslag van gasflessen Uw partner voor Veiligheid en milieubescherming Asecos BV Veiligheid en milieubescherming Tuinderij 15 NL-2451 GG Leimuiden Postbus 87 NL-2450 AB Leimuiden tel.

Nadere informatie

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Stichting VbV Postbus 21, 7300 AA, APELDOORN +31 55-527 05 05 FA: +31 55-522 67 66 Schouwinggegevens VbV referentie: KVB KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Bedrijfsnaam: Aantal loodsen: Naam

Nadere informatie

2.11 Acetyleen- en zuurstofflessen

2.11 Acetyleen- en zuurstofflessen 2.11 Acetyleen- en zuurstofflessen Acetyleen en zuurstof worden in de bouw veel gebruikt voor las- en snijwerkzaamheden. Beide gassen worden in gasflessen verpakt. Bij de verbranding van het brandgas acetyleen

Nadere informatie

Bij deze procedure heb ik de volgende onderdelen beoordeeld: de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Bij deze procedure heb ik de volgende onderdelen beoordeeld: de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Provincie Noord-Brabant T.a.v. College van Gedeputeerd Staten van Noord-Brabant Brabantlaan 1 5216 TV s'-hertogenbosch Groningen Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

odijmond REGIO WATERLAND

odijmond REGIO WATERLAND Gemeente Waterland - k MRĨ 2015 INGEKOMEN Gemeente Waterland O 4 MRT 2015 GESCAND odijmond REGIO WATERLAND Gemeentewerf Monnickendam De heer J.A.J. Borst Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM VERZONDEN -3

Nadere informatie

AIM Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit

AIM Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit AIM Toelichtingen bij de milieuregels uit het Activiteitenbesluit Toelichtingen U hebt op 24 12 2014 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Daarbij heeft

Nadere informatie

Datum besluit : 19 januari 2016

Datum besluit : 19 januari 2016 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESLUIT Actualisatie vigerende vergunning (artikel 2.30 lid 1 jo. 2.31 lid 1b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum besluit : 19 januari 2016 GEGEVENS LOCATIE

Nadere informatie

AIM - Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 22-2-2011

AIM - Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 22-2-2011 AIM - Milieuregels uit het Activiteitenbesluit Milieuregels U hebt op 22-2-2011 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Dit document bevat de milieuregels

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2015.03 Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1931953 Aanvraagnaam Action PGS retouren Uw referentiecode

Nadere informatie

AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit

AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit Milieuregels U hebt op 26 4 2015 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Dit document bevat de milieuregels

Nadere informatie

BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden besluiten, gelet op paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), cot het

Nadere informatie

Beantwoording nog openstaande aanvullende vragen naar aanleiding van vergunningaanvraag diverse opslagen (OLO )

Beantwoording nog openstaande aanvullende vragen naar aanleiding van vergunningaanvraag diverse opslagen (OLO ) Beantwoording nog openstaande aanvullende vragen naar aanleiding van vergunningaanvraag diverse opslagen (OLO 2298775) Opslagvoorziening gebouw WTJ-8A/B Natuurlijke ventilatie Uit de aanvraag blijkt niet

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

De inrichting is gelegen aan de Graanweg 17 te Moerdijk, kadastraal bekend Klundert, sectie C, nummer 1995.

De inrichting is gelegen aan de Graanweg 17 te Moerdijk, kadastraal bekend Klundert, sectie C, nummer 1995. BESCHIKKING Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 MCS Moerdijk Cargo Services

Nadere informatie

Activiteitenschakel vierde tranche Propaantanks

Activiteitenschakel vierde tranche Propaantanks Activiteitenschakel vierde tranche Propaantanks Mandy Taal (RWS/InfoMil) 26 januari 2016 Programma 14.45-15.00 Inleiding + filmpje 15.00-15.15 Toelichting wettelijk kader, externe afstanden 15.15-15.30

Nadere informatie

AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit

AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit AIM Milieuregels uit het Activiteitenbesluit Milieuregels U hebt op 17 12 2015 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl) doorlopen. Dit document bevat de milieuregels

Nadere informatie

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Nina Van den Bilcke NVDB/16/0552/nvdb 20/10/2016

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Nina Van den Bilcke NVDB/16/0552/nvdb 20/10/2016 Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Nina Van den Bilcke NVDB/16/0552/nvdb 20/10/2016 Dienst E-mail Telefoon Fax Bijlagen milieu en landbouw milieudienst@mechelen.be

Nadere informatie

1. Beschrijving van de wijzigingen CPR 15-2 vs. PGS 15

1. Beschrijving van de wijzigingen CPR 15-2 vs. PGS 15 1. Beschrijving van de wijzigingen CPR 15-2 vs. PGS 15 Door Albemarle is gekeken naar de bouwkundige aspecten (paragraaf 3.2. t/m 3.9 van PGS 15), in het bijzonder naar de door de PGS 15 gestelde eisen

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND nr. MPM12072 Wet milieubeheer 1 AANVRAAG 1.1 Algemeen Op 3 augustus 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van het college van burgemeester en

Nadere informatie

Asecos producten - veiligheid en milieubescherming

Asecos producten - veiligheid en milieubescherming Programmaoverzicht Asecos producten - veiligheid en milieubescherming Veilige handling, opslag volgens voorschriften en milieubescherming asecos biedt een omvangrijk totaalprogramma met producten van A

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

Veilig samen bouwen aan carnavalswagens. in tenten, schuren en loodsen

Veilig samen bouwen aan carnavalswagens. in tenten, schuren en loodsen Veilig samen bouwen aan carnavalswagens in tenten, schuren en loodsen De carnavalstijd komt er weer aan en u heeft vast al volop ideeën voor een carnavalswagen. Het vinden van een bouwlocatie wordt echter

Nadere informatie

(ONTWERP)BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden zijn, gelet op paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voornemens

Nadere informatie

Activiteit: Opslaan van propaan

Activiteit: Opslaan van propaan Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Auznl3qpx2n Activiteit: Opslaan van propaan Artikel 3.27 van Activiteitenbesluit Deze paragraaf is van toepassing op inrichtingen

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

Herziening PGS 15. CTGG-dag 27november 2015. Macco Korteweg Maris Beleidsmedewerker (transport)veiligheid

Herziening PGS 15. CTGG-dag 27november 2015. Macco Korteweg Maris Beleidsmedewerker (transport)veiligheid Herziening PGS 15 CTGG-dag 27november 2015 Macco Korteweg Maris Beleidsmedewerker (transport)veiligheid Korte live enquete Vraag 1 : Wie in de zaal heeft helemaal NIETS te maken met de PGS 15? Vraag 2

Nadere informatie

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu)

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage 3: Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Mts. Vroege Burg. ten Holteweg 39 7751 CR

Nadere informatie

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk A D V I E S V E R S L A G 2015 Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen Schwartzmans B.V. Waalwijk EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Aut3e4ci92n Dit pdf bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd. In dit bestand staan per relevante activiteit uit

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles"

Vervoer van gevaarlijke goederen, Hazardous Goods en Hazardous Articles Vertaling ter informatie verstrekt - alleen de Franse en Engelse versies hebben een dwingend juridisch karakter. Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles" Dit beleid is

Nadere informatie

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM sessie Asjn77k92wr Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen algemeen Artikel 3.31 lid 1 van Activiteitenbesluit Deze paragraaf is

Nadere informatie