Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief ter goedkeuring aan bestuur van Energiecooperatie Zuiderlicht Opgesteld door velen, waaronder Yolanda Sikking, Ronald van Oijen, Anne Stijkel, Marion Bloem, Pauline Westendorp Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 1

2 Inhoudsopgave Pag Aanleiding 4 1. Missie 5 2. Markt Energie in de wereld Energie in Amsterdam Marktonderzoek in het Olympisch Gebied 6 3.Energiecooperatie Visie, missie en motto SWOT-analyse Ambities Doelstellingen Strategie Gebied Doelgroepen en samenwerkingspartners Rollen Positionering Stappenplan Organisatie Coöperatie Ledenorganisatie Financiën Communicatie 20 Bijlagen: Bijlage 1. Windturbines in Amsterdam Bijlage 2. Lokale energie initiatieven in Amsterdam Zuid Bijlage 3. Actiepunten Doetank Vervoer mei 2012 Bijlage 4. Amsterdamse Bos Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 2

3 1. Missie In Amsterdam is uitstoot van fossiele brandstoffen uit vervoermiddelen en energiecentrales. Wij ademen onnodig deze fijnstof in. De longen van onze kinderen schijnen een kwart kleiner te zijn dan ze zouden kunnen zijn. De techniek om op schone energie over te gaan bestaat. Het geld is beschikbaar. Het gaat om de wil om over te stappen op een maatschappij waar we alles doen op schone energie. Aan het IJsbaanpad in het Olympisch gebied in Amsterdam Zuid liggen zo n 180 woonboten. Sinds 2006 zijn veel bewoners bezig met schone energie. Inmiddels heeft zo n 25 procent van de bewoners zonnepanelen op het dak. Veel bewoners hebben ook zonneboilers, maken gebruik van warmtepompen, houtpellets, of doen bewust aan energiebesparing. Energiecooperatie Zuiderlicht wil deze ervaringen delen en vermenigvuldigen door een energiebedrijf op te richten dat zoveel mogelijk gebruik maakt van lokale bronnen. Visie Energiecooperatie Zuiderlicht Burgers en bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam wonen, werken en verplaatsen zich op lokale duurzame energie. Burgers en bedrijven: iedereen die woont of werkt bij overheid, bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Lokale duurzame energie: energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, biomassa of aardwarmte binnen een straal van 60 km. Metropoolregio Amsterdam: op korte termijn ligt de focus op het Olympisch Gebied (Bedrijventerrein Schinkel t/m Kop Zuidas bij de RAI en van het Vondelpark t/m het Amsterdamse bos). Vanaf 2020 is dit heel Amsterdam Zuid. En daarna is het focusgebied de Metropoolregio Amsterdam. Energiecooperatie Zuiderlicht start een coöperatie voor en door bewoners, bedrijven en organisaties. Daarin zijn wij niet uniek. In Nederland zijn zo n 300 vergelijkbare initiatieven actief. In Amsterdam is bijvoorbeeld in maart 2012 Amsterdam Energie gestart. Energiecooperatie Zuiderlicht ziet lokale energiebedrijven niet als concurrerend maar juist aanvullend en zoekt een nauwe samenwerking met andere lokale energiebedrijven, het Amsterdamse bedrijfsleven en de overheid om haar missie te verwezenlijken. Office 2004 Test Drive, :03 Verwijderd: 2015 Als we onze kennis inzetten om in een keer een gebied op 100% schone energie om te krijgen, maken we enorme stappen. Energiecooperatie Zuiderlicht start met welwillende inwoners en 300 bedrijven om deze middels een 5 jaren plan over te zetten op lokale duurzame energie. In dit ondernemingsplan beschrijven we hoe we onze missie gaan realiseren! Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 3

4 2. Markt 2.1 Energiemarkt in de wereld Nederland draait voor 96% op fossiele energiebronnen als kolen, gas en olie. De Nederlandse gasvoorraad raakt op. De energieprijzen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, een trend waarvan deskundigen verwachten dat deze zich de komende jaren zal voortzetten. Landen als Duitsland, België, Zweden en Denemarken kennen een krachtig stimuleringsbeleid en daardoor ligt het percentage duurzame energie daar ruim boven de 10% van de totaal gebruikte energie. Nederland bungelt met 4% onderaan in de Europese lijst van deze percentages. De markt voor duurzaamheid, schone energie en milieutechnologie vertoont een enorme groei. Duurzaamheid is ook een drijfveer voor veel startende ondernemers. Tegelijk zien we dat er onder inwoners en bedrijven wel veel interesse is om te investeren in energiebesparing en duurzame opwekking. Veel bewoners van Amsterdam hechten aan duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie. En ook de gemeente Amsterdam staat voor een actief duurzaamheidbeleid en heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel. De gemeente zet met een plan voor 35 windmolens en zonnepanelenacties de seinen op groen. Kortom, de omstandigheden voor een Energiecooperatie Zuiderlicht zijn gunstig. In tal van Nederlandse gemeenten zijn lokale duurzame energiebedrijven volop in ontwikkeling. Door burgers, bedrijven en/of overheden geïnitieerd. Op de wikia van Boon 1 staat een lijst met 150 initiatieven. Burgerinitiatieven als Texel Energie, publiek/private samenwerkingen (Haarlemmermeer) of een overheidsinitiatief (provincie Flevoland). Een initiatief is kansrijk, mits het gebruik maakt van lokale kracht en zich kan ontwikkelen tot een professionele organisatie met een breed draagvlak, of haar ambities beperkt en zich richt op kleinschalige projecten met een sterke nadruk op sociale cohesie. Office 2004 Test Drive, :04 Verwijderd: 149 Professionaliteit vraagt een zeer forse investering van de initiatiefnemers. Een van de manieren om snelle voortgang te boeken op dit terrein is om samenwerking aan te gaan met andere energiebedrijven zoals Grunneger Power, Noord Hollandse Energie Cooperatie (NHEC), Amsterdam Energie of met andere marktpartijen voor de inkoop van energie. 1 Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 4

5 2.2 Energiemarkt in Amsterdam De huidige energiemarkt in stadsdeel Zuid en de gemeente Amsterdam ziet er als volgt uit. Kenmerken van stadsdeel Zuid: mensen ( huishoudens) werkzame personen bedrijven 65 scholen en minstens 10 hoge scholen en universiteiten Miljoenen toeristen Restaurants Veel mogelijkheden: afval uit restaurants en markten, Schiphol, kassen, hout, Amsterdamse Bos, veiling, etc. Energiegebruik per jaar: 160 mln. m 3 gas 600 mln. kwh Brandstof voor vervoer: 160 mln. liter (2.000 liter per hh) Bron O+S Amsterdam (http://www.os.amsterdam.nl/feitenencijfers/stadsdelen/20305/) Energieverbruik Amsterdam De Amsterdamse energie komt nu nog voor zo n 95% uit fossiele bronnen. Een deel van de Amsterdamse bewoners en bedrijven neemt groene elektriciteit en/of groen gecompenseerd gas af van één van de bestaande energiebedrijven. Het areaal aan duurzame opwekking is nog te verwaarlozen (zo n 5%) maar groeit langzaam, met name in de vorm van zonneboilers, zonnepanelen, wind en enkele warmte/koudeopslagprojecten. Energiedoelstellingen Amsterdam De komende jaren wil de gemeente Amsterdam als aanjager en bruggenbouwer een impuls geven aan verduurzaming van de stad. De gemeente wil in 2025 veertig procent minder CO2 uitstoten dan in Amsterdam organiseert EnergieCafé s waar mensen samenkomen die direct of indirect te maken hebben met de overgang van fossiele naar duurzame energie. Verder schakelt de stad met alle mogelijke middelen over op duurzame energie. Zo wil Amsterdam de productie van duurzame elektriciteit met windenergie de komende tijd fors uitbreiden. Zie de Windvisie in bijlage 1. Het stadsdeel Zuid sluit met haar milieubeleidsplan aan bij het energiebeleid van de stad Amsterdam. Het stadsdeel Zuid streeft ernaar om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Om deze ambitie waar te maken, wil het stadsdeel lokale duurzame energieproductie op grote schaal mogelijk maken en daarbij niet langer aangewezen zijn op fossiele brandstoffen. Dat kan bereikt worden door flink op de aankoop van energie te bezuinigen, of door zelf duurzame energie op te wekken. In stadsdeel Zuid zijn veel andere initiatieven voor lokale duurzame energie actief. Zie bijlage Marktonderzoek in het Olympisch Gebied Decide heeft in samenwerking met de RUG onderzoek gedaan naar de behoeftes van zo n 150 respondenten. Office 2004 Test Drive, :26 Met opmaak: Markeren Office 2004 Test Drive, :25 Verwijderd: In samenwerking met de VU en Office 2004 Test Drive, :25 Verwijderd: wordt Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 5

6 3. Energiecooperatie Zuiderlicht Energiecooperatie Zuiderlicht wil met en voor Amsterdammers duurzame energie opwekken. Daarnaast willen we als kenniscentrum, bemiddelaar en serviceorganisatie zoveel mogelijk Amsterdammers ondersteunen in hun individuele ambities en plannen. 3.1 Visie, missie en motto Visie Burgers en bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam wonen, werken en verplaatsen zich op lokale duurzame energie. Missie Energiecooperatie Zuiderlicht bundelt de krachten van mensen en organisaties die vanuit de gedachte duurzaam en lokaal aan de slag willen met energie besparen en het opwekken van duurzame energie in de Metropoolregio Amsterdam. De coöperatie koopt indien nodig groene energie (elektriciteit, gas en brandstof voor vervoer) in en levert waar mogelijk goedkoper dan de regionale leveranciers. Motto Onder het motto, schone energie van lokale bronnen / schone energie in eigen hand, inspireren wij Amsterdammers tot een duurzame levensstijl en investeren wij in collectief duurzame oplossingen. 3.2 SWOT analyse (juni 2012) Onze kracht: We zijn een kleine, laagdrempelige organisatie die snel kan schakelen Initiatiefnemers en klanten ontmoeten elkaar op straat en bij de winkels De kern is de kracht van burgers en bedrijven rondom het Olympisch Stadion en de Zuidas. Dit zijn energieprofessionals. Gebundelde kennis van de leden samen is een unieke kracht We werken aan lowtech, spraakmakende projecten, bijvoorbeeld biogas uit GFT uit Amsterdam Zuid en gras uit het Amsterdamse Bos en uit kippenmest van 200 kippen op de Zuidas. We werken aan wat wel kan, we laten los wat niet kan Onze zwaktes in jaar 1: (nog) geen inkomsten van betekenis, organisatie nog in opbouw, nog geen vet op het bot (nog) vrij smalle basis met 15 geïnteresseerden afhankelijk van tijd die initiatiefnemers maken voor de opstart Office 2004 Test Drive, :31 Met opmaak: Markeren Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 6

7 Onze kansen: Activeer de achterban van enthousiaste en deskundige vrienden, buren en collegae Toegang tot een breed professioneel netwerk Amsterdamse college heeft participatie en burgerinitiatieven hoog in het vaandel staan en maakt ruimte voor duurzame projecten (wind, zon, biogas) Landelijke overheid is niet betrouwbaar op duurzame energie waardoor burgers, bedrijven en lokale overheid elkaar opzoeken om samen initiatieven te starten Met stijgende energieprijzen en dalende prijzen voor duurzame energieopties, is overheidssteun niet meer nodig (als de landelijke subsidie die naar fossiele energie gaat ook stopt, dat is nu nog 6 miljard per jaar voor fossiel en 2 miljard per jaar voor duurzame energie). Onze bedreigingen: Als jong burgerinitiatief is onze organisatorische en financiële basis nog smal. Onze ambitieuze doelen (kansen en mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos) zijn alleen haalbaar als we er in slagen tijdig te groeien en te professionaliseren. Tegenmaatregel: prioriteiten stellen en focus op hoofdlijnen, goede werkafspraken, strakke monitoring. Duurzame energie is (vaak) nog afhankelijk van overheidssteun en het is onduidelijk of die steun blijft. Tegenmaatregel: zoeken naar commercieel haalbare toepassingen zonder subsidies Steun voor lokale initiatieven vooral met de mond beleden, als puntje bij paaltje komt kiest de overheid voor aanbesteding en marktpartijen. Tegenmaatregel: zolang de organisatie professioneel staat kunnen we de concurrentie met de markt aan Opbouw van de coöperatie trekt zware wissel op de initiatiefnemers, als trekkers afhaken kan de organisatie een flinke terugslag krijgen. Tegenmaatregel: zorg voor goede delegatie van taken en verantwoordelijkheden, goede documentatie en back-ups. Biedt de initiatiefnemers zicht op een onkostenvergoeding op langere termijn Claims van teleurgestelde leden: Energiecooperatie Zuiderlicht geeft adviezen, organiseert acties. Dat kan ook wel eens verkeerd uitpakken en schade veroorzaken. Tegenmaatregel: goede bestuurders- en algemene aansprakelijkheidsverzekering. Altijd disclaimers opnemen dat leden hun eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid hebben Projecten kunnen ook wel eens verliesgevend zijn. Tegenmaatregel: alle projecten van enige omvang in project BV s. 3.3 Ambities De ambities zijn: Lokaal: de energie die we nog nodig hebben, wekken we duurzaam op, in de Metropoolregio Amsterdam; Eigendom: de eindgebruiker is mede-eigenaar van de opwekkingsinstallaties. De opwekking gebeurt zoveel dicht mogelijk bij de eindgebruiker; op geschikte locaties in of nabij de stad wekken we grootschaliger duurzame energie op; Regie: de uitvoerders en gebruikers brengen we samen om maximaal van elkaar te kunnen leren en profiteren; Interesse: zoveel burgers en bedrijven in Metropoolregio Amsterdam interesseren voor en betrekken bij onze duurzame energieprojecten; Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 7

8 Coöperatie: dit alles realiseren we vanuit een coöperatie waarvan alle Metropool Amsterdammers lid kunnen worden. Een organisatie zonder winstoogmerk, die opkomt voor de belangen van de leden. Het belangrijkste voordeel van een lokale energiecoöperatie is, dat er geen op aandeelhouderwaarde gerichte leden zijn en dat de leden van de coöperatie zelf bepalen aan welke duurzame projecten in Metropoolregio Amsterdam zij de winsten besteden. Voordeel van de coöperatieve vorm is dat de leden zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor een belangrijk deel van de eigen energievoorziening. Daardoor worden we ons bewust van ons eigen energieverbruik. Door klein te beginnen levert dit in de toekomst ook veel sociale energie op. Vrienden, klanten (andere term, misschien leden?) en cooperanten: buurtbewoners en bedrijven kunnen kiezen om vriend te worden van Energiecooperatie Zuiderlicht en onderstrepen daarmee de ambities van de coöperatie maar hebben geen inspraak op de ALV. Naast vrienden kent de coöperatie ook klanten en cooperanten. Klanten kunnen particulieren, VVE s en organisaties (waarmee niet alleen de organisatie, maar ook de met haar verbonden huishoudens, werknemers, gebruikers of huurders kunnen profiteren van de producten van het energiebedrijf) zijn die gas en stroom afnemen van de coöperatie. Klanten hebben daarmee wel invloed op de koers van de coöperatie middels de ALV. Cooperanten leveren een financiële bijdrage (in veelvouden van 250 euro) en hebben net als klanten zeggenschap door middel van de ALV. 3.4 Doelstellingen De doelstellingen van Energiecooperatie Zuiderlicht op langer termijn zijn: In 2017 is het Olympisch gebied (Bedrijventerrein Schinkel t/m Zuidas en Vondelpark t/m Amsterdamse Bos) netto energieproducerend; In 2020 is Amsterdam Zuid netto energieproducerend. In 2030 is Metropoolregio Amsterdam netto energieproducerend. Office 2004 Test Drive, :56 Verwijderd: Leden en Office 2004 Test Drive, :01 Verwijderd: mensen Office 2004 Test Drive, :56 Verwijderd: lid èn Office 2004 Test Drive, :56 Verwijderd: klant Office 2004 Test Drive, :57 Verwijderd: De leden Office 2004 Test Drive, :58 Verwijderd: zijn particulieren, VVE s en organisaties (waarmee niet alleen de organisatie, maar ook de met haar verbonden huishoudens, werknemers, gebruikers of huurders kunnen profiteren van de producten van het energiebedrijf) Deze doelstellingen realiseren we door en voor zoveel mogelijk Metropoolregio Amsterdammers, bewoners en bedrijven, eigen energie op te wekken, aan elkaar te leveren en zo producenten te worden van lokale duurzame energie. Eigen duurzame energie opwekken, kan individueel of samen. Dit kan door een windaandeel te kopen, door zonnepanelen en zonneboilers op eigen dak, door energieproducerende grond elders te kopen of te huren, of deel te nemen aan andere energieprojecten. Energiecooperatie Zuiderlicht zorgt zonder winstoogmerk voor scherpe prijzen, kennis en controle op afspraken met leveranciers. Ook willen wij voor onze leden alleen of in samenwerking met andere energiecoöperaties, energie gaan inkopen en leveren. Daarbij kijken we verder dan alleen zonne-energie en windenergie. We kijken ook naar de mogelijkheden om warmte en elektriciteit te maken uit planten, bomen en afval. Zo kunnen we voldoende verdienen om andere grootschalige energieprojecten op te zetten. Office 2004 Test Drive, :10 Verwijderd: en Producten en doelgroepen Loket Vrienden van 2020 gratis 20 per jaar Kinderspaarsysteem Nnb Klant Coöperant Stroom Gas Pellets 50 per jaar 250 tot 5000 eenmalige lening Kostprijs + 0,01 Kostprijs + 0,01 Kostprijs + 0,01 Office 2004 Test Drive, :34 Tabel met opmaak Office 2004 Test Drive, :30 Verwijderd: Fan Office 2004 Test Drive, :25 Opmerking [1]: Aandelen of lening Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 8

9 Huishoudens X X X X X X X Opa s oma s X X X X Bedrijven X X X X X X X Werknemers X X X X Doelstelling voor: Uitgaven / aantallen Vrienden van vrienden 2500 vrienden vrienden Kost 20 per jaar Stroom en gas 100 klanten 2000 klanten klanten Betalen een redelijke energieprijs Klanten groene kwh kwh kwh stroom Klanten groen gas m3 (equiv.) m3 (equiv.) m3 (equiv.) Gasverbuik vermindert met 10% per jaar Coöperanten eenmalig Inkoopprojecten Zonnepanelen, Zonneboilers, Pelletketels, Pellets, Huishoudelijke apparatuur Aandelen in een 1 1+1=2 2+3=5 5x = 22,5 mln. windmolenproject Zonnetuin à 100 m =5 5+5=10 Aandeel in coöperatie Biogascentrale 1 1 Aandeel in coöperatie Tankstation voor Aandeel biogas Houtpelletmachine Aandeel in machine Vervoerscooperatie Aandelen in vervoermiddelen (ook boten) Kengetallen: In 2012 gebruikt 1 huishouden jaarlijks 3300 kwh en 1600 m3 gas. 1 windmolen van 3 MW levert stroom voor 1800 huishoudens. 3.5 Strategie De strategie is mensen inspireren mee te doen, via peer to peer contact. Zelf doen door de leden staat centraal. Energiecooperatie Zuiderlicht is allereerst opgericht om mensen te ondersteunen bij het realiseren van hun eigen plannen om samen energie op te wekken met een VvE, woningcorporatie, voetbalclub, bedrijventerrein of buurt. Of het nu gaat om zonnepanelen, een zonneboilersysteem, Office 2004 Test Drive, :38 Verwijderd: Wat leveren we? Office 2004 Test Drive, :36 Verwijderd: Wat leveren we? Office 2004 Test Drive, :35 Verwijderd: Lidmaatschap Office 2004 Test Drive, :20 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :35 Verwijderd: leden Office 2004 Test Drive, :48 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :36 Verwijderd: leden Office 2004 Test Drive, :36 Verwijderd: leden Office 2004 Test Drive, :20 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :48 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :37 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :49 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :37 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :49 Verwijderd: Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 9

10 biogascentrale, houtpellets of participaties in een windpark. Daar waar dit bijdraagt aan het behalen van onze doelstellingen zullen wij informeren, communiceren, lobbyen, onderzoeken en projecten uitvoeren. De realisatie van duurzame opwekkingssystemen en het daadwerkelijk verlagen van het energiegebruik staat voorop. De eventuele winst wordt door de leden gedeeld en herbestemd. Daarnaast koopt de coöperatie groene energie (elektriciteit, gas en brandstof voor vervoer) in en levert waar mogelijk goedkoper dan de andere leveranciers. 3.6 Gebied De focus is klein beginnen in het Olympisch gebied, maar breidt uit tot Amsterdam Zuid en de Metropoolregio Amsterdam om zo voldoende energie en kracht te krijgen. Tot 2017 Olympisch gebied: contouren zijn met de twee ovalen aangegeven. 3.7 Doelgroepen en samenwerkingspartners Als het op concreet (samen)werken aankomt, kiezen we zoveel mogelijk lokale partners. Hier volgt een lijst: Bedrijven o.a.: Rabobank, Greenchoice, Alliander, stadsdeel Zuid Gemeente (LES van DRO) Provincie: Onderwijs instellingen: Organisaties: Et cetera: zie bijlage 2 voor partners Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 10

11 3.8 Rollen Energiecooperatie Zuiderlicht werkt nauw samen met Wij krijgen Kippen aan een platform waar allerlei initiatieven uit Amsterdam Zuid een plek krijgen, een platform waaruit mensen kunnen kiezen. Leden kunnen natuurlijk gewoon groene energie afnemen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om actief deel te nemen aan groene initiatieven: gezamenlijk zonnepanelen en zonneboilers en zuinige apparatuur inkopen, deelname in een windmolenproject, hout, biogas en schone deelauto's, deelbakfietsen, een deelbusje en e-scooters en fietsen. Om de hiervoor geschetste doelen te kunnen behalen speelt Energiecooperatie Zuiderlicht de volgende rollen: 1. Energiecooperatie voor en door haar leden Zuiderlicht is een die contact, samenwerking en kennisuitwisseling stimuleert coöperatie; die opkomt voor de belangen van haar leden informatievoorziening en advies geeft aan haar leden zodat zij zelf duurzame energie kunnen opwekken. Via onderzoek, voorlichting, ontzorg trajecten en gezamenlijke inkoop ondersteunen we onze leden bij de aanschaf van opwekapparatuur als windmolens, zonnepanelen, zonneboilers, een biogascentrale en houtpellets. Een tankstation voor biogas. 2. Energiecooperatie Zuiderlicht is een platform van groene initiatieven; 3. Energiecooperatie Zuiderlicht is een energiebedrijf; 4. Energiecooperatie Zuiderlicht is een serviceorganisatie; 5. Energiecooperatie Zuiderlicht is een Brengt groene initiatieven samen verder (zie voorbeeldprojecten onder deze tabel) die voor en met alle Amsterdammers projecten opzet gericht op duurzame energieopwekking, energiebesparing en efficiënt energiegebruik die zich aanbiedt als partner van gemeente, provincie, woningcorporaties, bewonersorganisaties en bedrijfsleven die haar leden, kennis, middelen en netwerk graag inzet om haar partners te ondersteunen bij de uitvoering van projecten gericht op energiebesparing en duurzame opwekking Dat duurzame energieopwekking ontwikkelt, realiseert en beheert Dat de door haar opgewekte energie verkoopt aan haar leden en derden Dat samenwerkt met andere duurzame energiebedrijven om een gebalanceerd energieaanbod te kunnen garanderen Dat haar opbrengsten herinvesteert in nieuwe projecten gericht op duurzame opwekking en energiebesparing die haar leden ondersteunt bij energiebesparing en duurzame energieopwekking die via gezamenlijke inkoop financieel voordeel probeert te behalen voor haar leden die de beschikbare kennis en ervaring rondom energieopwekking en energiebesparing bundelt, ontsluit en beschikbaar stelt aan haar leden Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 11

12 kennisorganisatie; Ad 2: Energiecooperatie Zuiderlicht is een platform van groene initiatieven. Elektriciteit uit windturbines: Energiecooperatie Zuiderlicht wil deelnemen aan het windproject van de gemeente Amsterdam en haar leden de mogelijkheid bieden financieel te participeren en stroom af te nemen. Zie verder bijlage 1 waarin dit gedetailleerder wordt beschreven. Biomassa: samen met het Amsterdamse Bos wil Energiecooperatie Zuiderlicht komen tot produceren en investeren in een biomassapers/pelleteermachine voor het leveren van biogas; Aanbieden van e-deelauto's (eventueel in eigen beheer), elektrische deelbakfietsen, een deelbusje, e-scooters; Realiseren van grootschalige zonnecentrales op daken van overheidsgebouwen, scholen, bedrijven en appartementencomplexen. Deze centrales worden door (of samen met) Energiecooperatie Zuiderlicht gerealiseerd en geëxploiteerd. De opgewekte stroom komt ten goede aan de gebouweigenaren of wordt door Energiecooperatie Zuiderlicht verkocht aan leden en relaties; Op de langere termijn onderzoeken we of Energiecooperatie Zuiderlicht ook een rol kan en wil spelen op het gebied van warmte/koude opslag; In het geval van opwekking wil Energiecooperatie Zuiderlicht wel een rol spelen als projectontwikkelaar en exploitant, maar niet als fabrikant of installatiebedrijf. Ad 3 Energiecooperatie Zuiderlicht is een energiebedrijf. In 2013 leveren we groene elektriciteit en gas door met 1 van de volgende partijen in zee te gaan: 1. Grunneger Power heeft per 14 april 2012 haar eigen coöperatieve energiebedrijf opgericht. Het is mogelijk voor Energiecooperatie Zuiderlicht om in de opstartfase via Grunniger Power energie af te nemen. De groene stroom van Grunneger Power wordt voor 50% opgewekt door waterkracht en voor 50% door wind - optioneel pogen ze tot met 10% zonne-energie in te kopen. Ze vergroenen stroom door aankoop van certificaten Garanties van Oorsprong (GvO's). GvO's zijn het bewijsmiddel dat elektriciteit afkomstig is van windkracht, waterkracht, zonnekracht of biomassa-installaties. GvO's zijn een jaar geldig, zodra de aan de garantie gekoppelde elektriciteit is verbruikt, wordt de garantie uit de markt gehaald om te voorkomen dat het opnieuw wordt verkocht. GvO's staan onder beheer van CertiQ een dochteronderneming van Tennet. De gasprijs is ten opzichte van het gemiddelde ietsjes lager, de stroomprijs een fractie hoger dan gemiddeld. Dit is aantrekkelijk voor alle klanten omdat gas vaak 2/3 van de energiekosten uitmaakt. Tevens kunnen klanten vaak makkelijker besparen op stroomverbruik, en dit levert, bijvoorbeeld met een zonnestroom installatie, meer voordelen op. 2. Amsterdam Energie 3. NHEC: Noord Hollandse Energie Cooperatie 4. Aenergie 5. VEC: Vereniging Energie Cooperaties Office 2004 Test Drive, :37 Met opmaak: Markeren Office 2004 Test Drive, :39 Verwijderd: 3.9 Positionering: redenen om klant te worden Energiecooperatie Zuiderlicht is een van vele energieleveranciers. Veel mensen zien het switchen van energieleverancier als veel gedoe, ze hebben weinig zicht op hun energierekening en het gevoel dat het toch een beetje één pot nat is met al die energiebedrijven. Willen mensen kiezen voor een groene leverancier, dan moet duidelijk zijn wat ons onderscheidt van bijvoorbeeld Greenchoice. Hier volgen goede argumenten om te switchen: Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 12

13 1. Wij leveren groene stroom tegen aantrekkelijke prijzen (gegarandeerd goedkoper dan andere energieleveranciers). Wij doen niet aan ingewikkelde kortingsacties, wij zijn meteen duidelijk over de kosten en houden onze tarieven dus ook eenvoudig. 2. De winsten uit de verkoop van energie investeren we niet alleen groen maar ook zoveel mogelijk in lokale energieprojecten. Als coöperatie weren we aandeelhouders die aandelen kopen om maximale geldwinst te behalen uit hun investering. 3. Onze energie nemen wij (voorlopig) af bij een ander energiebedrijf. 4. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn gegarandeerd. Bovengenoemde partijen hebben een professionele organisatie achter zich staan (bijv Trianel Energie B.V.) die de administratie voor hen verzorgt. Verder voldoen ze aan de strenge voorwaarden van de NMA. De levering van gas en stroom is verzekerd. Energiecooperatie Zuiderlicht is aanspreekpunt, of een van de bovengenoemde partijen, als we dat liever willen. 5. Wij betrekken Amsterdammers actief bij lokale duurzame energieopwekking. Zo brengen we samen een lokale concentratie van duurzame én sociale energie tot stand en werken we samen aan een betaalbare en toekomstvaste energievoorziening. Zelf doen door de leden staat centraal. Wij kiezen bewust voor een manier van werken waarin we technisch naar vernieuwing (groene energie) streven, en tegelijk naar een prettiger omgaan met onze eigen directe omgeving Stappenplan De route voor Energiecooperatie Zuiderlicht is: 1. Verslag gesprek Amsterdamse Bos maken 2. Oprichten coöperatie Energiecooperatie Zuiderlicht 3. Enquête bij 1000 (tbv een respons van 150) burgers en bedrijven uitzetten in de buurt, ook over vervoer! 4. Producten en prijzen samenstellen 5. Eenvoudige website starten 6. Bankrekening openen 7. Loket openen met studenten vier dagdelen in de week ism initiatiefnemers 8. Zonnepanelen op Arsenal organiseren 9. Partij zijn bij nieuwbouw Stadionplein en Havenstraatterrein 10. Maandelijks geïnteresseerden uitnodigen, lokale krachtige partners vinden 11. Start werving leden. Bijdrage vragen van 20 per persoon per jaar. Waarde creëren met aantrekkelijk aanbod voor leden (flinke korting op zonnepanelen bij goede en deskundige installateur) 12. Doetanks oprichten met verschillende expertises. 13. Energie opwekken via aansprekende projecten 14. Partners werven 15. Professionaliseren van de organisatie 16. Offertes voor energie inkoop. 17. Start energie productie Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 13

14 4. Organisatiemodel 4.1 Coöperatie Voor Energiecooperatie Zuiderlicht kiezen we als organisatiemodel voor een coöperatie. In december 2012 wordt het energiebedrijf officieel opgericht. De coöperatie streeft naar 1500 vrienden en 1000 klanten (leden) medio 2014, waarvan ruim 20 actief betrokken zijn als bestuurslid of commissielid. In de statuten staat dat alle leden 1 stem hebben. Tezamen kiezen de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uit haar midden een bestuur van 3 personen en bevestigen zij de voorgestelde doetanks. Bestuur Het bestuur bestaat in juli 2012 uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden zijn actief meewerkende voorlieden en leveren een meer dan gemiddelde bijdrage aan het werk van de coöperatie. Bestuursleden zijn vrijwilligers. Office 2004 Test Drive, :43 Verwijderd: 3000 Office 2004 Test Drive, :44 Met opmaak: Markeren Doetanks De coöperatie kent een aantal doetanks van mensen met verschillende expertises. Het aantal en de onderwerpen zijn afhankelijk van de interesse onder de leden. Elke doetank een eigen voorzitter. Deze voorzitter hoeft geen bestuurslid te zijn maar wordt wel 4x per jaar uitgenodigd voor een gezamenlijke vergadering van het bestuur en alle doetankvoorzitters. Gedacht wordt aan de volgende doetanks: Opzet Energiecooperatie Zuiderlicht (Yolanda) Aandelen in een windmolen in Zuid Oost of Noord Investeren in zonnepanelen (Ika) Biogas uit GFT, kippenmest en Amsterdamse Bos (Andrea) Vervoer (Han) Hout uit Amsterdamse Bos (Pauline) Enquête olv Gabriella en Matthijs (VU) Inkoop stroom en gas (Ronald) Project BV s en stichtingen De grotere projecten, zoals de ontwikkeling van het windpark, brengen we onder in een aparte rechtspersonen zoals bijvoorbeeld een BV of NV. Energiecooperatie Zuiderlicht is (mede) eigenaar van deze rechtspersoon, levert bestuursleden en draagt zorg voor de uitvoering van de activiteiten. Vrieden, klanten (leden) en cooperanten Tijdens het opstellen van dit ondernemingsplan, heeft Energiecooperatie Zuiderlicht 0 vrienden, klanten (leden) of cooperanten. Deze worden geïnspireerd om actief mee te doen als bestuurslid, doetanklid, energieambassadeur of vrijwilliger voor of bij een van onze activiteiten. Bureau Energiecooperatie Zuiderlicht heeft veel ambities. Om de slagkracht en continuïteit te vergroten wil Energiecooperatie Zuiderlicht voor een beperkt aantal taken professionele ondersteuning inschakelen. Deels via het inschakelen van freelancers. Energiecooperatie Zuiderlicht wil in de ontwikkelfase nog geen personeel in dienst nemen. De professionals worden aangestuurd door het bestuur. Office 2004 Test Drive, :44 Verwijderd: Enquete Office 2004 Test Drive, :45 Verwijderd: NV Office 2004 Test Drive, :45 Verwijderd: L Office 2004 Test Drive, :46 Verwijderd: leden Office 2004 Test Drive, :46 Verwijderd: Leden Voor de uitvoering van haar projecten wil Energiecooperatie Zuiderlicht gebruik maken van het bestaande kantoor aan het IJsbaanpad 78-D in Amsterdam. Hier moet ruimte zijn voor minimaal twee werkplekken. Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 14

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Om met de deur in huis te vallen

Om met de deur in huis te vallen Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Energieke BottomUp in Lage Landen

Energieke BottomUp in Lage Landen Energieke BottomUp in Lage Landen De Energietransitie van Onderaf Over Vrolijke energieke burgers Zon- en windcoöperaties Nieuwe nuts Anne Marieke Schwencke AS I-Search 21 augustus 2012 A.M. Schwencke/

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 1 2 Inhoudsopgave MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 Uitkoopfonds voor in de weg liggende woningen 27

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde

Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde Paper voor het seminar over Civic Economy, Sheffield University,1 mei 2013 Jurgen van der Heijden, Myrthe Kolenbrander* Samenvatting Gebruikers produceren

Nadere informatie