Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief ter goedkeuring aan bestuur van Energiecooperatie Zuiderlicht Opgesteld door velen, waaronder Yolanda Sikking, Ronald van Oijen, Anne Stijkel, Marion Bloem, Pauline Westendorp Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 1

2 Inhoudsopgave Pag Aanleiding 4 1. Missie 5 2. Markt Energie in de wereld Energie in Amsterdam Marktonderzoek in het Olympisch Gebied 6 3.Energiecooperatie Visie, missie en motto SWOT-analyse Ambities Doelstellingen Strategie Gebied Doelgroepen en samenwerkingspartners Rollen Positionering Stappenplan Organisatie Coöperatie Ledenorganisatie Financiën Communicatie 20 Bijlagen: Bijlage 1. Windturbines in Amsterdam Bijlage 2. Lokale energie initiatieven in Amsterdam Zuid Bijlage 3. Actiepunten Doetank Vervoer mei 2012 Bijlage 4. Amsterdamse Bos Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 2

3 1. Missie In Amsterdam is uitstoot van fossiele brandstoffen uit vervoermiddelen en energiecentrales. Wij ademen onnodig deze fijnstof in. De longen van onze kinderen schijnen een kwart kleiner te zijn dan ze zouden kunnen zijn. De techniek om op schone energie over te gaan bestaat. Het geld is beschikbaar. Het gaat om de wil om over te stappen op een maatschappij waar we alles doen op schone energie. Aan het IJsbaanpad in het Olympisch gebied in Amsterdam Zuid liggen zo n 180 woonboten. Sinds 2006 zijn veel bewoners bezig met schone energie. Inmiddels heeft zo n 25 procent van de bewoners zonnepanelen op het dak. Veel bewoners hebben ook zonneboilers, maken gebruik van warmtepompen, houtpellets, of doen bewust aan energiebesparing. Energiecooperatie Zuiderlicht wil deze ervaringen delen en vermenigvuldigen door een energiebedrijf op te richten dat zoveel mogelijk gebruik maakt van lokale bronnen. Visie Energiecooperatie Zuiderlicht Burgers en bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam wonen, werken en verplaatsen zich op lokale duurzame energie. Burgers en bedrijven: iedereen die woont of werkt bij overheid, bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Lokale duurzame energie: energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, biomassa of aardwarmte binnen een straal van 60 km. Metropoolregio Amsterdam: op korte termijn ligt de focus op het Olympisch Gebied (Bedrijventerrein Schinkel t/m Kop Zuidas bij de RAI en van het Vondelpark t/m het Amsterdamse bos). Vanaf 2020 is dit heel Amsterdam Zuid. En daarna is het focusgebied de Metropoolregio Amsterdam. Energiecooperatie Zuiderlicht start een coöperatie voor en door bewoners, bedrijven en organisaties. Daarin zijn wij niet uniek. In Nederland zijn zo n 300 vergelijkbare initiatieven actief. In Amsterdam is bijvoorbeeld in maart 2012 Amsterdam Energie gestart. Energiecooperatie Zuiderlicht ziet lokale energiebedrijven niet als concurrerend maar juist aanvullend en zoekt een nauwe samenwerking met andere lokale energiebedrijven, het Amsterdamse bedrijfsleven en de overheid om haar missie te verwezenlijken. Office 2004 Test Drive, :03 Verwijderd: 2015 Als we onze kennis inzetten om in een keer een gebied op 100% schone energie om te krijgen, maken we enorme stappen. Energiecooperatie Zuiderlicht start met welwillende inwoners en 300 bedrijven om deze middels een 5 jaren plan over te zetten op lokale duurzame energie. In dit ondernemingsplan beschrijven we hoe we onze missie gaan realiseren! Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 3

4 2. Markt 2.1 Energiemarkt in de wereld Nederland draait voor 96% op fossiele energiebronnen als kolen, gas en olie. De Nederlandse gasvoorraad raakt op. De energieprijzen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, een trend waarvan deskundigen verwachten dat deze zich de komende jaren zal voortzetten. Landen als Duitsland, België, Zweden en Denemarken kennen een krachtig stimuleringsbeleid en daardoor ligt het percentage duurzame energie daar ruim boven de 10% van de totaal gebruikte energie. Nederland bungelt met 4% onderaan in de Europese lijst van deze percentages. De markt voor duurzaamheid, schone energie en milieutechnologie vertoont een enorme groei. Duurzaamheid is ook een drijfveer voor veel startende ondernemers. Tegelijk zien we dat er onder inwoners en bedrijven wel veel interesse is om te investeren in energiebesparing en duurzame opwekking. Veel bewoners van Amsterdam hechten aan duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie. En ook de gemeente Amsterdam staat voor een actief duurzaamheidbeleid en heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel. De gemeente zet met een plan voor 35 windmolens en zonnepanelenacties de seinen op groen. Kortom, de omstandigheden voor een Energiecooperatie Zuiderlicht zijn gunstig. In tal van Nederlandse gemeenten zijn lokale duurzame energiebedrijven volop in ontwikkeling. Door burgers, bedrijven en/of overheden geïnitieerd. Op de wikia van Boon 1 staat een lijst met 150 initiatieven. Burgerinitiatieven als Texel Energie, publiek/private samenwerkingen (Haarlemmermeer) of een overheidsinitiatief (provincie Flevoland). Een initiatief is kansrijk, mits het gebruik maakt van lokale kracht en zich kan ontwikkelen tot een professionele organisatie met een breed draagvlak, of haar ambities beperkt en zich richt op kleinschalige projecten met een sterke nadruk op sociale cohesie. Office 2004 Test Drive, :04 Verwijderd: 149 Professionaliteit vraagt een zeer forse investering van de initiatiefnemers. Een van de manieren om snelle voortgang te boeken op dit terrein is om samenwerking aan te gaan met andere energiebedrijven zoals Grunneger Power, Noord Hollandse Energie Cooperatie (NHEC), Amsterdam Energie of met andere marktpartijen voor de inkoop van energie. 1 Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 4

5 2.2 Energiemarkt in Amsterdam De huidige energiemarkt in stadsdeel Zuid en de gemeente Amsterdam ziet er als volgt uit. Kenmerken van stadsdeel Zuid: mensen ( huishoudens) werkzame personen bedrijven 65 scholen en minstens 10 hoge scholen en universiteiten Miljoenen toeristen Restaurants Veel mogelijkheden: afval uit restaurants en markten, Schiphol, kassen, hout, Amsterdamse Bos, veiling, etc. Energiegebruik per jaar: 160 mln. m 3 gas 600 mln. kwh Brandstof voor vervoer: 160 mln. liter (2.000 liter per hh) Bron O+S Amsterdam (http://www.os.amsterdam.nl/feitenencijfers/stadsdelen/20305/) Energieverbruik Amsterdam De Amsterdamse energie komt nu nog voor zo n 95% uit fossiele bronnen. Een deel van de Amsterdamse bewoners en bedrijven neemt groene elektriciteit en/of groen gecompenseerd gas af van één van de bestaande energiebedrijven. Het areaal aan duurzame opwekking is nog te verwaarlozen (zo n 5%) maar groeit langzaam, met name in de vorm van zonneboilers, zonnepanelen, wind en enkele warmte/koudeopslagprojecten. Energiedoelstellingen Amsterdam De komende jaren wil de gemeente Amsterdam als aanjager en bruggenbouwer een impuls geven aan verduurzaming van de stad. De gemeente wil in 2025 veertig procent minder CO2 uitstoten dan in Amsterdam organiseert EnergieCafé s waar mensen samenkomen die direct of indirect te maken hebben met de overgang van fossiele naar duurzame energie. Verder schakelt de stad met alle mogelijke middelen over op duurzame energie. Zo wil Amsterdam de productie van duurzame elektriciteit met windenergie de komende tijd fors uitbreiden. Zie de Windvisie in bijlage 1. Het stadsdeel Zuid sluit met haar milieubeleidsplan aan bij het energiebeleid van de stad Amsterdam. Het stadsdeel Zuid streeft ernaar om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Om deze ambitie waar te maken, wil het stadsdeel lokale duurzame energieproductie op grote schaal mogelijk maken en daarbij niet langer aangewezen zijn op fossiele brandstoffen. Dat kan bereikt worden door flink op de aankoop van energie te bezuinigen, of door zelf duurzame energie op te wekken. In stadsdeel Zuid zijn veel andere initiatieven voor lokale duurzame energie actief. Zie bijlage Marktonderzoek in het Olympisch Gebied Decide heeft in samenwerking met de RUG onderzoek gedaan naar de behoeftes van zo n 150 respondenten. Office 2004 Test Drive, :26 Met opmaak: Markeren Office 2004 Test Drive, :25 Verwijderd: In samenwerking met de VU en Office 2004 Test Drive, :25 Verwijderd: wordt Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 5

6 3. Energiecooperatie Zuiderlicht Energiecooperatie Zuiderlicht wil met en voor Amsterdammers duurzame energie opwekken. Daarnaast willen we als kenniscentrum, bemiddelaar en serviceorganisatie zoveel mogelijk Amsterdammers ondersteunen in hun individuele ambities en plannen. 3.1 Visie, missie en motto Visie Burgers en bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam wonen, werken en verplaatsen zich op lokale duurzame energie. Missie Energiecooperatie Zuiderlicht bundelt de krachten van mensen en organisaties die vanuit de gedachte duurzaam en lokaal aan de slag willen met energie besparen en het opwekken van duurzame energie in de Metropoolregio Amsterdam. De coöperatie koopt indien nodig groene energie (elektriciteit, gas en brandstof voor vervoer) in en levert waar mogelijk goedkoper dan de regionale leveranciers. Motto Onder het motto, schone energie van lokale bronnen / schone energie in eigen hand, inspireren wij Amsterdammers tot een duurzame levensstijl en investeren wij in collectief duurzame oplossingen. 3.2 SWOT analyse (juni 2012) Onze kracht: We zijn een kleine, laagdrempelige organisatie die snel kan schakelen Initiatiefnemers en klanten ontmoeten elkaar op straat en bij de winkels De kern is de kracht van burgers en bedrijven rondom het Olympisch Stadion en de Zuidas. Dit zijn energieprofessionals. Gebundelde kennis van de leden samen is een unieke kracht We werken aan lowtech, spraakmakende projecten, bijvoorbeeld biogas uit GFT uit Amsterdam Zuid en gras uit het Amsterdamse Bos en uit kippenmest van 200 kippen op de Zuidas. We werken aan wat wel kan, we laten los wat niet kan Onze zwaktes in jaar 1: (nog) geen inkomsten van betekenis, organisatie nog in opbouw, nog geen vet op het bot (nog) vrij smalle basis met 15 geïnteresseerden afhankelijk van tijd die initiatiefnemers maken voor de opstart Office 2004 Test Drive, :31 Met opmaak: Markeren Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 6

7 Onze kansen: Activeer de achterban van enthousiaste en deskundige vrienden, buren en collegae Toegang tot een breed professioneel netwerk Amsterdamse college heeft participatie en burgerinitiatieven hoog in het vaandel staan en maakt ruimte voor duurzame projecten (wind, zon, biogas) Landelijke overheid is niet betrouwbaar op duurzame energie waardoor burgers, bedrijven en lokale overheid elkaar opzoeken om samen initiatieven te starten Met stijgende energieprijzen en dalende prijzen voor duurzame energieopties, is overheidssteun niet meer nodig (als de landelijke subsidie die naar fossiele energie gaat ook stopt, dat is nu nog 6 miljard per jaar voor fossiel en 2 miljard per jaar voor duurzame energie). Onze bedreigingen: Als jong burgerinitiatief is onze organisatorische en financiële basis nog smal. Onze ambitieuze doelen (kansen en mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos) zijn alleen haalbaar als we er in slagen tijdig te groeien en te professionaliseren. Tegenmaatregel: prioriteiten stellen en focus op hoofdlijnen, goede werkafspraken, strakke monitoring. Duurzame energie is (vaak) nog afhankelijk van overheidssteun en het is onduidelijk of die steun blijft. Tegenmaatregel: zoeken naar commercieel haalbare toepassingen zonder subsidies Steun voor lokale initiatieven vooral met de mond beleden, als puntje bij paaltje komt kiest de overheid voor aanbesteding en marktpartijen. Tegenmaatregel: zolang de organisatie professioneel staat kunnen we de concurrentie met de markt aan Opbouw van de coöperatie trekt zware wissel op de initiatiefnemers, als trekkers afhaken kan de organisatie een flinke terugslag krijgen. Tegenmaatregel: zorg voor goede delegatie van taken en verantwoordelijkheden, goede documentatie en back-ups. Biedt de initiatiefnemers zicht op een onkostenvergoeding op langere termijn Claims van teleurgestelde leden: Energiecooperatie Zuiderlicht geeft adviezen, organiseert acties. Dat kan ook wel eens verkeerd uitpakken en schade veroorzaken. Tegenmaatregel: goede bestuurders- en algemene aansprakelijkheidsverzekering. Altijd disclaimers opnemen dat leden hun eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid hebben Projecten kunnen ook wel eens verliesgevend zijn. Tegenmaatregel: alle projecten van enige omvang in project BV s. 3.3 Ambities De ambities zijn: Lokaal: de energie die we nog nodig hebben, wekken we duurzaam op, in de Metropoolregio Amsterdam; Eigendom: de eindgebruiker is mede-eigenaar van de opwekkingsinstallaties. De opwekking gebeurt zoveel dicht mogelijk bij de eindgebruiker; op geschikte locaties in of nabij de stad wekken we grootschaliger duurzame energie op; Regie: de uitvoerders en gebruikers brengen we samen om maximaal van elkaar te kunnen leren en profiteren; Interesse: zoveel burgers en bedrijven in Metropoolregio Amsterdam interesseren voor en betrekken bij onze duurzame energieprojecten; Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 7

8 Coöperatie: dit alles realiseren we vanuit een coöperatie waarvan alle Metropool Amsterdammers lid kunnen worden. Een organisatie zonder winstoogmerk, die opkomt voor de belangen van de leden. Het belangrijkste voordeel van een lokale energiecoöperatie is, dat er geen op aandeelhouderwaarde gerichte leden zijn en dat de leden van de coöperatie zelf bepalen aan welke duurzame projecten in Metropoolregio Amsterdam zij de winsten besteden. Voordeel van de coöperatieve vorm is dat de leden zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor een belangrijk deel van de eigen energievoorziening. Daardoor worden we ons bewust van ons eigen energieverbruik. Door klein te beginnen levert dit in de toekomst ook veel sociale energie op. Vrienden, klanten (andere term, misschien leden?) en cooperanten: buurtbewoners en bedrijven kunnen kiezen om vriend te worden van Energiecooperatie Zuiderlicht en onderstrepen daarmee de ambities van de coöperatie maar hebben geen inspraak op de ALV. Naast vrienden kent de coöperatie ook klanten en cooperanten. Klanten kunnen particulieren, VVE s en organisaties (waarmee niet alleen de organisatie, maar ook de met haar verbonden huishoudens, werknemers, gebruikers of huurders kunnen profiteren van de producten van het energiebedrijf) zijn die gas en stroom afnemen van de coöperatie. Klanten hebben daarmee wel invloed op de koers van de coöperatie middels de ALV. Cooperanten leveren een financiële bijdrage (in veelvouden van 250 euro) en hebben net als klanten zeggenschap door middel van de ALV. 3.4 Doelstellingen De doelstellingen van Energiecooperatie Zuiderlicht op langer termijn zijn: In 2017 is het Olympisch gebied (Bedrijventerrein Schinkel t/m Zuidas en Vondelpark t/m Amsterdamse Bos) netto energieproducerend; In 2020 is Amsterdam Zuid netto energieproducerend. In 2030 is Metropoolregio Amsterdam netto energieproducerend. Office 2004 Test Drive, :56 Verwijderd: Leden en Office 2004 Test Drive, :01 Verwijderd: mensen Office 2004 Test Drive, :56 Verwijderd: lid èn Office 2004 Test Drive, :56 Verwijderd: klant Office 2004 Test Drive, :57 Verwijderd: De leden Office 2004 Test Drive, :58 Verwijderd: zijn particulieren, VVE s en organisaties (waarmee niet alleen de organisatie, maar ook de met haar verbonden huishoudens, werknemers, gebruikers of huurders kunnen profiteren van de producten van het energiebedrijf) Deze doelstellingen realiseren we door en voor zoveel mogelijk Metropoolregio Amsterdammers, bewoners en bedrijven, eigen energie op te wekken, aan elkaar te leveren en zo producenten te worden van lokale duurzame energie. Eigen duurzame energie opwekken, kan individueel of samen. Dit kan door een windaandeel te kopen, door zonnepanelen en zonneboilers op eigen dak, door energieproducerende grond elders te kopen of te huren, of deel te nemen aan andere energieprojecten. Energiecooperatie Zuiderlicht zorgt zonder winstoogmerk voor scherpe prijzen, kennis en controle op afspraken met leveranciers. Ook willen wij voor onze leden alleen of in samenwerking met andere energiecoöperaties, energie gaan inkopen en leveren. Daarbij kijken we verder dan alleen zonne-energie en windenergie. We kijken ook naar de mogelijkheden om warmte en elektriciteit te maken uit planten, bomen en afval. Zo kunnen we voldoende verdienen om andere grootschalige energieprojecten op te zetten. Office 2004 Test Drive, :10 Verwijderd: en Producten en doelgroepen Loket Vrienden van 2020 gratis 20 per jaar Kinderspaarsysteem Nnb Klant Coöperant Stroom Gas Pellets 50 per jaar 250 tot 5000 eenmalige lening Kostprijs + 0,01 Kostprijs + 0,01 Kostprijs + 0,01 Office 2004 Test Drive, :34 Tabel met opmaak Office 2004 Test Drive, :30 Verwijderd: Fan Office 2004 Test Drive, :25 Opmerking [1]: Aandelen of lening Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 8

9 Huishoudens X X X X X X X Opa s oma s X X X X Bedrijven X X X X X X X Werknemers X X X X Doelstelling voor: Uitgaven / aantallen Vrienden van vrienden 2500 vrienden vrienden Kost 20 per jaar Stroom en gas 100 klanten 2000 klanten klanten Betalen een redelijke energieprijs Klanten groene kwh kwh kwh stroom Klanten groen gas m3 (equiv.) m3 (equiv.) m3 (equiv.) Gasverbuik vermindert met 10% per jaar Coöperanten eenmalig Inkoopprojecten Zonnepanelen, Zonneboilers, Pelletketels, Pellets, Huishoudelijke apparatuur Aandelen in een 1 1+1=2 2+3=5 5x = 22,5 mln. windmolenproject Zonnetuin à 100 m =5 5+5=10 Aandeel in coöperatie Biogascentrale 1 1 Aandeel in coöperatie Tankstation voor Aandeel biogas Houtpelletmachine Aandeel in machine Vervoerscooperatie Aandelen in vervoermiddelen (ook boten) Kengetallen: In 2012 gebruikt 1 huishouden jaarlijks 3300 kwh en 1600 m3 gas. 1 windmolen van 3 MW levert stroom voor 1800 huishoudens. 3.5 Strategie De strategie is mensen inspireren mee te doen, via peer to peer contact. Zelf doen door de leden staat centraal. Energiecooperatie Zuiderlicht is allereerst opgericht om mensen te ondersteunen bij het realiseren van hun eigen plannen om samen energie op te wekken met een VvE, woningcorporatie, voetbalclub, bedrijventerrein of buurt. Of het nu gaat om zonnepanelen, een zonneboilersysteem, Office 2004 Test Drive, :38 Verwijderd: Wat leveren we? Office 2004 Test Drive, :36 Verwijderd: Wat leveren we? Office 2004 Test Drive, :35 Verwijderd: Lidmaatschap Office 2004 Test Drive, :20 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :35 Verwijderd: leden Office 2004 Test Drive, :48 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :36 Verwijderd: leden Office 2004 Test Drive, :36 Verwijderd: leden Office 2004 Test Drive, :20 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :48 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :37 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :49 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :37 Verwijderd: Office 2004 Test Drive, :49 Verwijderd: Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 9

10 biogascentrale, houtpellets of participaties in een windpark. Daar waar dit bijdraagt aan het behalen van onze doelstellingen zullen wij informeren, communiceren, lobbyen, onderzoeken en projecten uitvoeren. De realisatie van duurzame opwekkingssystemen en het daadwerkelijk verlagen van het energiegebruik staat voorop. De eventuele winst wordt door de leden gedeeld en herbestemd. Daarnaast koopt de coöperatie groene energie (elektriciteit, gas en brandstof voor vervoer) in en levert waar mogelijk goedkoper dan de andere leveranciers. 3.6 Gebied De focus is klein beginnen in het Olympisch gebied, maar breidt uit tot Amsterdam Zuid en de Metropoolregio Amsterdam om zo voldoende energie en kracht te krijgen. Tot 2017 Olympisch gebied: contouren zijn met de twee ovalen aangegeven. 3.7 Doelgroepen en samenwerkingspartners Als het op concreet (samen)werken aankomt, kiezen we zoveel mogelijk lokale partners. Hier volgt een lijst: Bedrijven o.a.: Rabobank, Greenchoice, Alliander, stadsdeel Zuid Gemeente (LES van DRO) Provincie: Onderwijs instellingen: Organisaties: Et cetera: zie bijlage 2 voor partners Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 10

11 3.8 Rollen Energiecooperatie Zuiderlicht werkt nauw samen met Wij krijgen Kippen aan een platform waar allerlei initiatieven uit Amsterdam Zuid een plek krijgen, een platform waaruit mensen kunnen kiezen. Leden kunnen natuurlijk gewoon groene energie afnemen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om actief deel te nemen aan groene initiatieven: gezamenlijk zonnepanelen en zonneboilers en zuinige apparatuur inkopen, deelname in een windmolenproject, hout, biogas en schone deelauto's, deelbakfietsen, een deelbusje en e-scooters en fietsen. Om de hiervoor geschetste doelen te kunnen behalen speelt Energiecooperatie Zuiderlicht de volgende rollen: 1. Energiecooperatie voor en door haar leden Zuiderlicht is een die contact, samenwerking en kennisuitwisseling stimuleert coöperatie; die opkomt voor de belangen van haar leden informatievoorziening en advies geeft aan haar leden zodat zij zelf duurzame energie kunnen opwekken. Via onderzoek, voorlichting, ontzorg trajecten en gezamenlijke inkoop ondersteunen we onze leden bij de aanschaf van opwekapparatuur als windmolens, zonnepanelen, zonneboilers, een biogascentrale en houtpellets. Een tankstation voor biogas. 2. Energiecooperatie Zuiderlicht is een platform van groene initiatieven; 3. Energiecooperatie Zuiderlicht is een energiebedrijf; 4. Energiecooperatie Zuiderlicht is een serviceorganisatie; 5. Energiecooperatie Zuiderlicht is een Brengt groene initiatieven samen verder (zie voorbeeldprojecten onder deze tabel) die voor en met alle Amsterdammers projecten opzet gericht op duurzame energieopwekking, energiebesparing en efficiënt energiegebruik die zich aanbiedt als partner van gemeente, provincie, woningcorporaties, bewonersorganisaties en bedrijfsleven die haar leden, kennis, middelen en netwerk graag inzet om haar partners te ondersteunen bij de uitvoering van projecten gericht op energiebesparing en duurzame opwekking Dat duurzame energieopwekking ontwikkelt, realiseert en beheert Dat de door haar opgewekte energie verkoopt aan haar leden en derden Dat samenwerkt met andere duurzame energiebedrijven om een gebalanceerd energieaanbod te kunnen garanderen Dat haar opbrengsten herinvesteert in nieuwe projecten gericht op duurzame opwekking en energiebesparing die haar leden ondersteunt bij energiebesparing en duurzame energieopwekking die via gezamenlijke inkoop financieel voordeel probeert te behalen voor haar leden die de beschikbare kennis en ervaring rondom energieopwekking en energiebesparing bundelt, ontsluit en beschikbaar stelt aan haar leden Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 11

12 kennisorganisatie; Ad 2: Energiecooperatie Zuiderlicht is een platform van groene initiatieven. Elektriciteit uit windturbines: Energiecooperatie Zuiderlicht wil deelnemen aan het windproject van de gemeente Amsterdam en haar leden de mogelijkheid bieden financieel te participeren en stroom af te nemen. Zie verder bijlage 1 waarin dit gedetailleerder wordt beschreven. Biomassa: samen met het Amsterdamse Bos wil Energiecooperatie Zuiderlicht komen tot produceren en investeren in een biomassapers/pelleteermachine voor het leveren van biogas; Aanbieden van e-deelauto's (eventueel in eigen beheer), elektrische deelbakfietsen, een deelbusje, e-scooters; Realiseren van grootschalige zonnecentrales op daken van overheidsgebouwen, scholen, bedrijven en appartementencomplexen. Deze centrales worden door (of samen met) Energiecooperatie Zuiderlicht gerealiseerd en geëxploiteerd. De opgewekte stroom komt ten goede aan de gebouweigenaren of wordt door Energiecooperatie Zuiderlicht verkocht aan leden en relaties; Op de langere termijn onderzoeken we of Energiecooperatie Zuiderlicht ook een rol kan en wil spelen op het gebied van warmte/koude opslag; In het geval van opwekking wil Energiecooperatie Zuiderlicht wel een rol spelen als projectontwikkelaar en exploitant, maar niet als fabrikant of installatiebedrijf. Ad 3 Energiecooperatie Zuiderlicht is een energiebedrijf. In 2013 leveren we groene elektriciteit en gas door met 1 van de volgende partijen in zee te gaan: 1. Grunneger Power heeft per 14 april 2012 haar eigen coöperatieve energiebedrijf opgericht. Het is mogelijk voor Energiecooperatie Zuiderlicht om in de opstartfase via Grunniger Power energie af te nemen. De groene stroom van Grunneger Power wordt voor 50% opgewekt door waterkracht en voor 50% door wind - optioneel pogen ze tot met 10% zonne-energie in te kopen. Ze vergroenen stroom door aankoop van certificaten Garanties van Oorsprong (GvO's). GvO's zijn het bewijsmiddel dat elektriciteit afkomstig is van windkracht, waterkracht, zonnekracht of biomassa-installaties. GvO's zijn een jaar geldig, zodra de aan de garantie gekoppelde elektriciteit is verbruikt, wordt de garantie uit de markt gehaald om te voorkomen dat het opnieuw wordt verkocht. GvO's staan onder beheer van CertiQ een dochteronderneming van Tennet. De gasprijs is ten opzichte van het gemiddelde ietsjes lager, de stroomprijs een fractie hoger dan gemiddeld. Dit is aantrekkelijk voor alle klanten omdat gas vaak 2/3 van de energiekosten uitmaakt. Tevens kunnen klanten vaak makkelijker besparen op stroomverbruik, en dit levert, bijvoorbeeld met een zonnestroom installatie, meer voordelen op. 2. Amsterdam Energie 3. NHEC: Noord Hollandse Energie Cooperatie 4. Aenergie 5. VEC: Vereniging Energie Cooperaties Office 2004 Test Drive, :37 Met opmaak: Markeren Office 2004 Test Drive, :39 Verwijderd: 3.9 Positionering: redenen om klant te worden Energiecooperatie Zuiderlicht is een van vele energieleveranciers. Veel mensen zien het switchen van energieleverancier als veel gedoe, ze hebben weinig zicht op hun energierekening en het gevoel dat het toch een beetje één pot nat is met al die energiebedrijven. Willen mensen kiezen voor een groene leverancier, dan moet duidelijk zijn wat ons onderscheidt van bijvoorbeeld Greenchoice. Hier volgen goede argumenten om te switchen: Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 12

13 1. Wij leveren groene stroom tegen aantrekkelijke prijzen (gegarandeerd goedkoper dan andere energieleveranciers). Wij doen niet aan ingewikkelde kortingsacties, wij zijn meteen duidelijk over de kosten en houden onze tarieven dus ook eenvoudig. 2. De winsten uit de verkoop van energie investeren we niet alleen groen maar ook zoveel mogelijk in lokale energieprojecten. Als coöperatie weren we aandeelhouders die aandelen kopen om maximale geldwinst te behalen uit hun investering. 3. Onze energie nemen wij (voorlopig) af bij een ander energiebedrijf. 4. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn gegarandeerd. Bovengenoemde partijen hebben een professionele organisatie achter zich staan (bijv Trianel Energie B.V.) die de administratie voor hen verzorgt. Verder voldoen ze aan de strenge voorwaarden van de NMA. De levering van gas en stroom is verzekerd. Energiecooperatie Zuiderlicht is aanspreekpunt, of een van de bovengenoemde partijen, als we dat liever willen. 5. Wij betrekken Amsterdammers actief bij lokale duurzame energieopwekking. Zo brengen we samen een lokale concentratie van duurzame én sociale energie tot stand en werken we samen aan een betaalbare en toekomstvaste energievoorziening. Zelf doen door de leden staat centraal. Wij kiezen bewust voor een manier van werken waarin we technisch naar vernieuwing (groene energie) streven, en tegelijk naar een prettiger omgaan met onze eigen directe omgeving Stappenplan De route voor Energiecooperatie Zuiderlicht is: 1. Verslag gesprek Amsterdamse Bos maken 2. Oprichten coöperatie Energiecooperatie Zuiderlicht 3. Enquête bij 1000 (tbv een respons van 150) burgers en bedrijven uitzetten in de buurt, ook over vervoer! 4. Producten en prijzen samenstellen 5. Eenvoudige website starten 6. Bankrekening openen 7. Loket openen met studenten vier dagdelen in de week ism initiatiefnemers 8. Zonnepanelen op Arsenal organiseren 9. Partij zijn bij nieuwbouw Stadionplein en Havenstraatterrein 10. Maandelijks geïnteresseerden uitnodigen, lokale krachtige partners vinden 11. Start werving leden. Bijdrage vragen van 20 per persoon per jaar. Waarde creëren met aantrekkelijk aanbod voor leden (flinke korting op zonnepanelen bij goede en deskundige installateur) 12. Doetanks oprichten met verschillende expertises. 13. Energie opwekken via aansprekende projecten 14. Partners werven 15. Professionaliseren van de organisatie 16. Offertes voor energie inkoop. 17. Start energie productie Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 13

14 4. Organisatiemodel 4.1 Coöperatie Voor Energiecooperatie Zuiderlicht kiezen we als organisatiemodel voor een coöperatie. In december 2012 wordt het energiebedrijf officieel opgericht. De coöperatie streeft naar 1500 vrienden en 1000 klanten (leden) medio 2014, waarvan ruim 20 actief betrokken zijn als bestuurslid of commissielid. In de statuten staat dat alle leden 1 stem hebben. Tezamen kiezen de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uit haar midden een bestuur van 3 personen en bevestigen zij de voorgestelde doetanks. Bestuur Het bestuur bestaat in juli 2012 uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden zijn actief meewerkende voorlieden en leveren een meer dan gemiddelde bijdrage aan het werk van de coöperatie. Bestuursleden zijn vrijwilligers. Office 2004 Test Drive, :43 Verwijderd: 3000 Office 2004 Test Drive, :44 Met opmaak: Markeren Doetanks De coöperatie kent een aantal doetanks van mensen met verschillende expertises. Het aantal en de onderwerpen zijn afhankelijk van de interesse onder de leden. Elke doetank een eigen voorzitter. Deze voorzitter hoeft geen bestuurslid te zijn maar wordt wel 4x per jaar uitgenodigd voor een gezamenlijke vergadering van het bestuur en alle doetankvoorzitters. Gedacht wordt aan de volgende doetanks: Opzet Energiecooperatie Zuiderlicht (Yolanda) Aandelen in een windmolen in Zuid Oost of Noord Investeren in zonnepanelen (Ika) Biogas uit GFT, kippenmest en Amsterdamse Bos (Andrea) Vervoer (Han) Hout uit Amsterdamse Bos (Pauline) Enquête olv Gabriella en Matthijs (VU) Inkoop stroom en gas (Ronald) Project BV s en stichtingen De grotere projecten, zoals de ontwikkeling van het windpark, brengen we onder in een aparte rechtspersonen zoals bijvoorbeeld een BV of NV. Energiecooperatie Zuiderlicht is (mede) eigenaar van deze rechtspersoon, levert bestuursleden en draagt zorg voor de uitvoering van de activiteiten. Vrieden, klanten (leden) en cooperanten Tijdens het opstellen van dit ondernemingsplan, heeft Energiecooperatie Zuiderlicht 0 vrienden, klanten (leden) of cooperanten. Deze worden geïnspireerd om actief mee te doen als bestuurslid, doetanklid, energieambassadeur of vrijwilliger voor of bij een van onze activiteiten. Bureau Energiecooperatie Zuiderlicht heeft veel ambities. Om de slagkracht en continuïteit te vergroten wil Energiecooperatie Zuiderlicht voor een beperkt aantal taken professionele ondersteuning inschakelen. Deels via het inschakelen van freelancers. Energiecooperatie Zuiderlicht wil in de ontwikkelfase nog geen personeel in dienst nemen. De professionals worden aangestuurd door het bestuur. Office 2004 Test Drive, :44 Verwijderd: Enquete Office 2004 Test Drive, :45 Verwijderd: NV Office 2004 Test Drive, :45 Verwijderd: L Office 2004 Test Drive, :46 Verwijderd: leden Office 2004 Test Drive, :46 Verwijderd: Leden Voor de uitvoering van haar projecten wil Energiecooperatie Zuiderlicht gebruik maken van het bestaande kantoor aan het IJsbaanpad 78-D in Amsterdam. Hier moet ruimte zijn voor minimaal twee werkplekken. Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht 14

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020)

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) (Voor)financiering door een derde 1. Zonline Doneer de zon: Zonline biedt in samenwerking met Urgenda de mogelijkheid om via crowdfunding zonnepanelen

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels De Groene Reus Coöperatie u.a. delegatie CU-fractie 6 maart 2015 van 14.00-17.00 uur Natuurbelevingscentrum

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Bussum. Duurzaamheidscafe 13 november 2012 Pauline Westendorp NEWNRG EnergieLokaal Wij krijgen Kippen

Bussum. Duurzaamheidscafe 13 november 2012 Pauline Westendorp NEWNRG EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Bussum Duurzaamheidscafe 13 november 2012 Pauline Westendorp NEWNRG EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Vandaag Eigen energie opwekken - Waarom? - Wie speelt welke rol Lokale duurzame energie vraag van u

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS ZONSTATION GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS Amsterdam staat aan de vooravond van een energietransitie. Van vieze

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Visie op Sociale windenergie Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR Duurzaam Drimmelen wil duurzaamheid in gemeente Drimmelen vergroten Ecologisch,

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o.

Informatiebijeenkomst SpoorZon. 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. Informatiebijeenkomst SpoorZon 10 september 2013 Coöperatie SpoorZon i.o. We zitten op het goede spoor Agenda De aanloop Waarom doen? Win-Win Zo werkt Coöperatie SpoorZon Wat hebben we bereikt? Wat betekent

Nadere informatie

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid

PARTICIPEREN IN WIND. windenergie in de Karolinapolder. Participatie in wind geeft meer draagvlak. Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid PARTICIPEREN IN WIND windenergie in de Karolinapolder innogy september 2016 Participatie in wind geeft meer draagvlak Meer inspraak betekent meer verantwoordelijkheid Mogelijke modellen van participatie

Nadere informatie

Endura. Samen duurzaam

Endura. Samen duurzaam Endura Samen duurzaam December 2016 Onze naam Endura is de lokale energiecoöperatie voor Harderwijk en Hierden. Onze naam staat voor duurzaamheid en uithoudingsvermogen. p.2 / December 2016 Wim Sederel

Nadere informatie

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Zon op VVE Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Waarom doen we dit? Wereldwijde klimaatcrisis Klimaat top Parijs Energie Akkoord Nederland Klimaatzaak Urgenda Maar er gebeurt nog steeds te weinig en te

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Lokale Duurzame Energie Bevlogen business Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Wat is LochemEnergie? Een lokale duurzame energie coöperatie (LDE) Van, voor en door inwoners van de gemeente Lochem (een echt

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

Lokale energiecoöperatie

Lokale energiecoöperatie Lokale energiecoöperatie Stuwende kracht achter de de duurzame energietransitie van onderaf 1 Inhoud I. Visie II. De Energie Coöperatie III. Eemflow Energie VOF 2 Van Klimaat beleid naar Energie transitie

Nadere informatie

Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie

Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie Jason Young Projectmanager, Alliander Energiebesparing Tjalle Weekenborg Consultant, Alliander IT Energietransitie 12 november 2012 Agenda Intro Energieaandeel Zoektocht naar klantbehoefte nav Energieakkoord

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 INFOBOEKJE WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 Welkom WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 AGENDA 1. Opening 2. Wat is WeertEnergie? Peter Gloudi 3. Inkoopactie zonnepanelen en zonneboilers

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht Eljo Vos-Brandjes HVC Stage raadsleden Dordrecht Historie HVC Opgericht (1991) voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval uit regio Na loslaten beleidsuitgangspunt regionale/provinciale zelfvoorziening

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014 Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief 1 september 2014 Programma: Welkom! Wethouders Wijnne en Nootebos aan het woord Werkgroepleden Presentatie plannen Vragen? Afsluiting: circa 21.30 uur Wethouder

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Versnellingsplan. Ledenvergadering CALorie 11 april 2013

Versnellingsplan. Ledenvergadering CALorie 11 april 2013 Versnellingsplan Ledenvergadering CALorie 11 april 2013 Inhoud Terugblik vorige ledenvergadering en voortgang sindsdien Gevraagde instemming met bestuursbesluit Afspraken tussen coördinator, bestuur en

Nadere informatie

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk 20 Juni 2013 That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Inhoud 1. Intro 2. Uw stroomprijs 3. Kabinetsbeleid & effect 4. Het project 5. De organisatie

Nadere informatie

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016 Kees Smitskamp Guido Weber 18 januari 2016 } 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo } 20.00 Presentatie Pure Energie uit Enschede } 20.15 Pauze } 20.45 Vragen } 21.30 Einde Zaalhuur, koffie,

Nadere informatie

Welkom. Accenture, 13 oktober 2011

Welkom. Accenture, 13 oktober 2011 Welkom Zuidas Energie Accenture, 13 oktober 2011 Vandaag Introductie Constructies Zuidas Energie Vraag Zuidas 1.000.000 m2 kantoren 100.000 vervoersmiddelen 10.000 woningen Vraag Zuidas Elektriciteit Warmte

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

Informatieavond 25 januari

Informatieavond 25 januari Informatieavond 25 januari Waarom is BoeN opgericht? Doelstellingen: lokaal Duurzaam Bewustwording Betaalbaar Onafhankelijk Wat wil BoeN? Werkgroepen: 1. Marketing en communicatie 2. Zonne energieprojecten

Nadere informatie

BECO Energievergelijker & OverstapService

BECO Energievergelijker & OverstapService BECO Energievergelijker & OverstapService 4 februari 2014 samenstelling: werkgroep productie & financiën Waarom de overstapservice? De BECO gaat voor duurzame energie Het doel is om uiteindelijk zelf energie

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE

PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE PARTICIPATIE IN DUURZAME ENERGIE Gemeente Zeewolde December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/27 Datum Februari 2017

Nadere informatie

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

solar power to the people

solar power to the people solar power to the people zonnepanelen te koop SAMEN DE BAAS Zonstation WESTPOORT KOSTEN Aanschaf De kosten per paneel zijn 690. Je wordt daarbij automatisch lid van Amsterdam Energie. In combinatie met

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energie-U

Ondernemingsplan Energie-U Ondernemingsplan Energie-U Versie 12-02-2012 Utrecht, 12 februari 2012 Energie-U is een lokaal duurzaam energiebedrijf voor en door Utrechters, bewoners en bedrijven. De missie van Energie-U is om voor

Nadere informatie

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland

Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Geen zonnepanelen op je eigen dak? Dan op een ander dak! Het kan met Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is een burgerinitiatief gestart door Eric de Lange en Geert Jan Stolk uit

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft

Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft Hoe het begon Goedkeuring en ondertekening van het Burgemeestersconvenant op 24/11/2015 door het Gemeentebestuur van Nazareth Convenant

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

Dan op een ander dak!

Dan op een ander dak! Geen zonnepanelen op eigen dak? Dan op een ander dak! Een initiatief van Zon op Nederland Wat is Zon op Nederland In het kort: Zon op is burgerinitiatief Buurtbewoners kopen gezamenlijk zonnepanelen Op

Nadere informatie

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Inhoud Introductie Duurzame Energie Koepel en Sector beschrijving

Nadere informatie

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO

Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Bernhezer EnergieCoöperatie BECO Ontstaan BECO Initiatiefgroep: lokaal en duurzaam Gesteund door lokale RABO en gemeente Najaar 2012 publieksavond Tweede avond voor belangstellenden werkgroepen Januari

Nadere informatie

De toolbox. Te gebruiken instrument

De toolbox. Te gebruiken instrument LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met de leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox

Nadere informatie

Position paper regietafel energietransitie utrecht

Position paper regietafel energietransitie utrecht Position paper regietafel energietransitie utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Dit document beschrijft de opzet van de Regietafel

Nadere informatie

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integrale energiestrategie UU Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integraal en Samen! 2 3-10-2017 Integrale energiestrategie UU Universiteit Utrecht Opgericht in 1636 30.000 studenten en 7.500 medewerkers

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / PROJECTCASES 05 / UW BEDRIJVENTERREIN VERDUURZAMEN? ZON OP BEDRIJFSDAKEN Ambitie gemeente Energieneutraal

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Resultaten enquête: Bijdrage LochemEnergie aan de verduurzaming van de energievoorziening Tonnie Tekelenburg

Resultaten enquête: Bijdrage LochemEnergie aan de verduurzaming van de energievoorziening Tonnie Tekelenburg Resultaten enquête: Bijdrage LochemEnergie aan de verduurzaming van de energievoorziening 2011-2016 Tonnie Tekelenburg 09-09-2016 Doel Wat heeft LochemEnergie in 5 jaar (2011-2016) bijgedragen aan: Opwek

Nadere informatie

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen?

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen? FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? De opwekking van duurzame energie loopt nog niet zo n vaart, ook niet in de Achterhoek. En zeker de wat grotere initiatieven, ook van bestaande

Nadere informatie