The Merit Capital Investor Januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Merit Capital Investor Januari 2014"

Transcriptie

1 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije jaar en delen we graag onze visie voor het komende jaar. Dit zal dit jaar niet anders zijn. Terugblik 2013 Een jaar geleden hielden we een pleidooi om zuur verdiende spaarcenten beter te laten renderen door een overstap te wagen naar de aandelenmarkten. Deze aanbeveling bleek een schot in de roos alhoewel we tegelijkertijd moeten vaststellen dat toch maar weinigen deze overstap hebben durven maken als we kijken naar de record bedragen die nog steeds op spaarrekeningen geparkeerd staan. De risico-aversie bij de gewone spaarder is dus nog erg groot. Hun appetijt voor de beurzen zal pas terugkomen zodra economische cijfers hun wantrouwen kan verdringen moet dus het jaar van de waarheid worden om die groep van aarzelende beleggers over de streep te trekken. Het zal hen waarschijnlijk wel spijten dat ze de beursrally van 2013 gedeeltelijk of volledig gemist hebben. Gemiddeld genomen gingen de Westerse beurzen er ongeveer met 20% op vooruit. Daarmee noteren deze beurzen, in termen van waardering, voor het eerst sinds 2008 terug op hun historisch gemiddelde. Het uitgelezen moment voor doemdenkers om te waarschuwen voor nieuwe zeepbellen. Wij delen deze visie niet, maar komen er later op terug. Onlangs werd selfie uitgeroepen tot het woord van het jaar Voor ons mag het woord tapering eveneens tot het woord van het jaar bestempeld worden. Toen Ben Bernanke, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, in mei, het idee lanceerde om de inkoop van overheidspapier te verminderen (= tapering) op voorwaarde dat de Amerikaanse economie duidelijke tekenen van beterschap zou vertonen, ontstond onzekerheid en paniek op de financiële markten. Vele beleggers namen de vlucht om erger te voorkomen. De markten leefden toen in de gedachte dat hoe langer de tapering kan uitgesteld worden, hoe beter. Het moment waarop de boodschap van een mogelijke tapering kwam, was eerder ongelukkig omdat op dat ogenblik het herstel van de Amerikaanse economie nog pril was. De reactie deed zich zowel op de aandelen- als op de obligatiemarkten gevoelen. Vooral de opkomende markten moesten de grootste klappen incasseren. Zowel de EM obligaties alsook de munten van die landen (behalve China) namen een diepe duik. Deze evolutie toont aan dat men steeds op zijn hoede moet zijn met investeringen in de opkomende markten. Ook al blijven wij overtuigd van het groeipotentieel van de opkomende markten, selectiviteit blijft geboden en de aandacht mag enkel gaan naar die landen waarvan de fundamentals sterk zijn. Niet alleen de obligatiemarkten in de opkomende landen moesten terrein prijsgeven, maar ook de rente in de safe havens ging flink omhoog. Op een zeer korte termijn ging de 10-jarige Amerikaanse rente van 1,63% naar 3%. Dit was voor de obligatiemarkten een erg uitzonderlijke beweging. De correctie op de aandelenmarkten was gelukkig van korte duur. In oktober werd de vorige piek gezwind genomen, gesteund door als maar positiever economisch nieuws mogen we bestempelen als het jaar waar fundamentele cijfers geleidelijk aan de bovenhand hebben weten te halen van de angst die er voordien heerste ten gevolge van de vele onzekerheden. Boordtabel 31/12/ /12/ /12/2013 VERSCHIL BEL , ,82 18,10% AEX 342,71 401,79 17,24% EUROSTOXX , ,95% SP , ,36 29,60% EURUSD 1,3197 1,3789 4,49% GOLD in usd 1675, ,65-28,04% OLIE BRENT IN USD 111,11 110,80-0,28% EURIBOR3MD 0,187 0,287 53,48% DUITSE BUND 10Y 1,316 1,929 46,58% US TREASURY 30Y 2,95 3,969 34,54% MSCI WORLD IN 103,67 123,094 18,74%

2 De evolutie van de Euro ten opzichte van de US Dollar heeft in 2013 de verwachtingen niet kunnen inlossen. Zo goed als iedereen verwachtte een verzwakking van de Euro, die er niet is gekomen, integendeel. Heel wat argumenten gingen over de toonbank om een zwakkere Euro te motiveren: de Amerikaanse economie doet het beter dan de Europese en bijgevolg ligt het rentepeil aan de andere kant van de oceaan hoger, op basis van de theorie van de koopkrachtpariteit was de Amerikaanse Dollar overgewaardeerd ten opzichte van de Euro, en in Europa woedde de crisis nog volop. Genoeg redenen dus om aan te nemen dat de Euro in waarde zou dalen tegenover de Dollar. Maar het gebeurde niet. Waarom? De Europese economie kwam toch beter (lees: minder slecht) voor de dag dan velen hadden durven denken. Daar kwam bovenop dat de Amerikaanse politiek in woelige wateren terecht kwam, met de Shutdown als climax. Internationale investeerders ontdekten ondertussen de aantrekkelijkheid van de Europese aandelenmarkten waarvoor heel wat Euro s nodig waren. Duitse exporteurs hebben meer baat bij Euro s dan Dollars en wisselen de ontvangen Dollars snel om naar Euro s. De continue waardevermindering van de Japanse Yen deed Japanners over de grenzen kijken naar interessante investeringen. Blijkbaar waren zij fervente kopers van Europees overheidspapier (vooral Frans). Al deze bewegingen hebben er toe bijgedragen dat de Euro tegen de consensus in gestegen is van 1,32 in het begin van het jaar en 1,28 in maart naar 1,38 op het einde. Of de Euro een piek bereikt heeft ten opzichte van de Dollar valt af te wachten, maar Merit Capital gaat toch uit van een stevigere Dollar in In het verleden hebben we regelmatig kritiek geuit op het te restrictieve beleid van Europa. Het IMF riep Europa op om de opgelegde austerity plans te versoepelen en de aandacht te verleggen naar meer stimuli om de economie te herlanceren. Sommige landen, zoals Spanje, krijgen meer respijt om orde op zaken te stellen. Sindsdien zijn de eerste tekenen van herstel in Europa merkbaar. Niet alleen in Europa, maar ook in de rest van de wereld zijn politieke leiders en centrale bankiers er in geslaagd het vertrouwen te herstellen omdat ze in staat zijn gebleken heel wat onzekerheden uit de wereld te helpen. Dit herstel van vertrouwen is volgens ons erg belangrijk want het straalt een positief effect uit op consumptie en investeringen. De VS lijkt haar budgettaire problemen onder controle te krijgen, de Euro bestaat nog steeds en van een harde landing in China is er geen sprake meer. Doemscenario s die vorig jaar de meningen nog erg uit elkaar deden lopen, zijn nu naar de achtergrond verdreven. We willen niet beweren dat alle risico s definitief tot het verleden behoren, maar volgens ons is de puike prestatie van de aandelenmarkten in 2013 een signaal om ons duidelijk te maken dat de wereldeconomie aan de beter hand is. En wij geloven dat deze positieve trend kan worden verdergezet in Japan heeft in 2013 de wereld positief kunnen blijven verrassen. Sinds de aanstelling in 2012 van Shinzo Abe als Premier is er heel wat veranderd in Japan. Hij voert eindelijk een strijd tegen het deflatiespook en probeert de Japanse economie een nieuw elan te geven door een agressief muntbeleid te voeren. De overheid werkte een plan uit dat gestoeld is op 3 pijlers, te weten monetaire-, budgettaire- en structurele hervormingen. De monetaire en budgettaire maatregelen waren de makkelijkste om in te voeren en werden vrij snel geïmplementeerd. Ze zorgden voor een koersopstoot van de Japanse beurs van 46% op amper vijf maanden tijd. Het derde luik, met name de structurele hervormingen, lieten even op zich wachten waardoor ongerustheid over het doorzettingsvermogen van Abe de kop kon opsteken. Ondertussen werden structurele hervormingen aangekondigd waardoor het geloof in de slaagkans om de Japanse economie definitief op het groeipad te brengen een nieuw elan heeft gekregen. De Japanse beurs sloot het jaar, als primus inter pares, af met een winst van 53%. China heeft niet de harde landing gemaakt, die sommigen hadden verwacht. Een groei van 7% lijkt de bodem te worden voor de komende jaren. In het derde kwartaal van 2013 versnelde de economische groei zelfs tot 7,8% onder impuls van de bouwsector. Waarschuwingen voor een te hoge schuldratio (schulden ten opzichte van het BBP) noopte de centrale bank tot enkele ingrepen om de kredietverlening af te remmen. De ingrepen zijn hoopgevend want het groeiritme van de kredietverlening loopt de laatste maanden van het jaar wat terug. Uit de handelsbalans van China kunnen we ook opmaken dat de export een minder belangrijke aandrijver van de Chinese economie is geworden. Het is tevens een teken dat de omvorming van de Chinese economie succesvol verloopt. De meest betekenisvolle gebeurtenis in China in 2013 was de derde plenaire vergadering van de leden van de Centraal Communistische partij, dat plaats vond in november. Daarin werden drastische maatregelen aangekondigd die de noodzakelijke hervormingen een extra duw in de rug moeten geven. Wat mogen we verwachten in 2014? Toen Ben Bernanke in december aankondigde definitief te starten met tapering, stegen de beurzen fors. De Amerikaanse centrale bank besloot om voortaan maandelijks 75 miljard USD aan staatsleningen op te kopen in plaats van 85 miljard. Voor het eerst sinds lang dus een positieve reactie op een boodschap waar de markt lang schrik voor gehad heeft. Tapering is het logische gevolg van een steeds beter ogende Amerikaanse economie. Naarmate de VS de positieve verwachtingen inlost, zal de tapering verder worden gereduceerd om hopelijk tegen het einde van het jaar volledig afgebouwd te zijn. De belangrijkste opdracht voor de FED, met Janet Yellen als nieuwe voorzitter, is om met vakmanschap de tapering af te wikkelen zonder het economisch herstel te fnuiken. Het zal een moeilijke evenwichtsoefening zijn waar bepaalde risico s mee gepaard gaan en die tijdelijk een gevoelige impact op de financiële markten kunnen hebben.

3 De FED is er in geslaagd om met adequate maatregelen de VS door de financiële crisis te loodsen. We hebben er dus het volle vertrouwen in dat de FED het zal lukken om de politiek van monetaire expansie, die ze gedurende vijf jaar gevoerd heeft, op een ordentelijke manier terug te schroeven zal dus voor de FED het jaar van de waarheid worden. Als de economische vooruitzichten voor de VS bewaarheid worden, zal de opdracht geen struikelblok mogen vormen. Verloopt het economisch herstel echter niet volgens de verwachtingen, dan riskeert de FED haar tanden stuk te bijten op de afwikkeling van haar monetair beleid. Wij zijn er van overtuigd dat de Amerikaanse economie in 2014 een versnelling hoger zal schakelen. Vanwaar dit optimisme? Een aantal maatregelen die de overheid in het verleden heeft ingevoerd om het budget onder controle te krijgen, zullen in de loop van 2014 verdwijnen. Het wegvallen van die maatregelen zal een positieve impact uitoefenen op de groei van het BBP. Ook de bedrijven zullen hun steentje bijdragen. Het valt op dat de gemiddelde winstgroei van de Amerikaanse bedrijven een versnelling kent. Dit is een belangrijke vaststelling want zulke situatie leidt traditioneel tot hogere beurskoersen. Schaliegas zal een belangrijke factor zijn in de bijdrage tot dit hoger winstpotentieel. Schaliegas zorgt voor een goedkopere energiefactuur van de Amerikaanse bedrijven waardoor deze ondernemingen kunnen genieten van een enorm competitief voordeel ten opzichte van buitenlandse bedrijven. De huizenmarkt, ooit de oorzaak van de crisis, zet het herstel verder. De S&P/Case-Shiller home price index ging er in 2013 met 13.6% op vooruit. De stijging van de prijzen is niet homogeen over het ganse land maar doet zich wel in alle regio s voor. Deze stijging zet zich wellicht door in de komende jaren, maar tegen een langzamer ritme. Hogere huizenprijzen zorgen voor een gevoel van meer rijkdom wat de consumptie kan aanwakkeren. Ook de arbeidsmarkt is duidelijk aan een herstel toe. De VS slaagt er in om op maandbasis gemiddeld ongeveer nieuwe jobs te creëren waardoor het werkloosheidscijfer geleidelijk aan terug gedrongen werd van 7,85% in het begin van het jaar naar 7,0 % op dit ogenblik. De target van 6,5% komt stil aan in zicht. Andere indicatoren zoals de kleinhandelsverkopen, de index van aankoopdirecteuren, sentimentsindicatoren, de leidende indicatoren, enz. zitten allemaal in stijgende trend. Deze optimistische evaluatie van de Amerikaanse economie brengt ons er toe om eveneens positieve vooruitzichten te formuleren voor de Amerikaanse aandelenmarkten. Ook Europa mag zich stilletjes aan positiever gaan opstellen. Niet dat men euforisch moet worden over de betere gang van zaken, maar de ommekeer begint zich steeds duidelijker af te tekenen. Er blijven nog zwakke broertjes in de Unie, maar stuk voor stuk zien we ze toch rechtop krabbelen. Spanje, Portugal, Ierland hebben een paar onstuimige jaren achter de rug, maar de offers die ze hebben moeten brengen, beginnen nu vruchten af te werpen. Het herstel is weliswaar nog broos, maar het is onze overtuiging dat de kentering er is. Europees President, Herman Van Rompuy durfde zelfs beweren dat de crisis in Europa bezworen is. We weten dat politici niet om een leugentje verlegen zijn, maar wij zijn geneigd hem deze keer in zijn stelling te volgen. Het knelpunt voor de meeste landen uit de Europese Unie blijft de afbouw van de schuldenlast tot een aanvaardbaar niveau. Dit proces zal ongetwijfeld nog gedurende verschillende jaren een negatieve impact uitoefenen op het groeiritme van Europa (in het vakjargon wordt dit deleveraging genoemd). Europese bedrijven zullen dus sterk uit de hoek moeten komen om het economisch groeiritme tot op een aanvaardbaar niveau te tillen. Waar kan die groei voor de bedrijven vandaan komen? Europa zal ongetwijfeld profiteren van de erg positieve trend in de VS. De Chinese economie blijft eveneens op een hoog toerental draaien, zodat de Europese export daar een graantje kan van meepikken. We blijven geloven dat de Euro op dit ogenblik overgewaardeerd is en een lagere Euro kan door Europese exportbedrijven alleen maar op applaus onthaald worden. Zoals reeds hiervoor gemeld heeft China in haar derde plenaire vergadering belangrijke beslissingen genomen om haar economie te moderniseren. Het belang van deze beslissingen mag niet onderschat worden. Deze hervormingen zijn een noodzaak indien China zich op de lange termijn wil profileren als een waardige opponent van de VS. De belangrijkste uitdaging voor China zal de implementatie van de beslissingen zijn. Het is uiteraard moeilijk om voorspellingen te wagen op het succes daarvan, maar we zien dat de nieuwe leiders de teugels erg strak in de hand willen houden om oppositie zo veel als mogelijk in de kiem te smoren om zodoende de geplande en noodzakelijke hervormingen te kunnen doorvoeren. Tapering is het logische gevolg van een steeds beter ogende economie

4 2014, een zoektocht naar rendement De nieuwe leider, Xi Jinping, heeft besloten een hele reeks hervormingen door te voeren die China een nieuwe schwung moet geven om het land in een modern en performant kleedje te stoppen. Het betreft maatregelen die de rol van de overheid in de economie hertekenen, die de inzetbare middelen in de economie veel efficiënter moeten aanwenden, en die voor een verdere liberalisering van de financiële markten moet zorgen. China werd in het verleden dikwijls verweten onoordeelkundig om te springen met haar middelen. Overdreven staatssteun voor bedrijven die gecontroleerd worden door de overheid en spooksteden waren enkele voorbeelden daarvan. Xi Jinping wil daar komaf mee maken om zo de economie veel efficiënter en bijgevolg winstgevender te maken. Steun zal eerder naar private initiatieven gaan dan naar bedrijven onder controle van de overheid. Deze beslissingen zijn dus erg hoopvol naar de toekomst, maar op de korte termijn zal de economie afhankelijk blijven van investeringen in infrastructuur, bouw en export. Het overheidsbeleid inzake kredietverlening zal in belangrijke mate de groei van de economie bepalen. Wij gaan er vanuit dat de overheid nog eventjes zal doorgaan met hun gecontroleerd beleid, waar er geen plaats is voor tegenvallers. Inmiddels is China, door de aankondiging van deze belangrijke maatregelen, er in geslaagd de aandacht naar zich toe te trekken waardoor de aandelenmarkten opnieuw in de belangstelling zijn gekomen. Ook in Japan blijven de vooruitzichten voorspoedig alhoewel het risico op een teleurstelling in deze regio het grootst is. Meer dan wie ook in de wereld zal Abe moeten bewijzen dat hij een goede koorddanser is. Misstappen zijn niet gepermitteerd. Er staan nog vele uitdagingen op het agenda van Abe, maar voorlopig geniet hij van de voorkeur van de twijfel en dat weerspiegelt zich in een opmerkelijke prestatie van de aandelenmarkten. Zolang het vertrouwen niet geschonden wordt, zien we de beurs in Japan verder gaan op zijn elan, vooral onder impuls van de enorme winstgroei van de bedrijven. Tenslotte nog een korte beschouwing over de grondstoffenmarkten. Zonder in detail te treden over iedere grondstof, mogen we stellen dat de meeste grondstoffen er een moeilijk jaar hebben op zitten. Ook voor 2014 verwachten we weinig vuurwerk op de grondstoffenmarkten ondanks het feit dat we geloven in een aantrekkende wereldeconomie. De prijsverschillen zullen bescheiden blijven omwille van overaanbod, hoge voorraden in sommige gevallen en een hogere Dollar koers. In de hiernavolgende artikels zullen we toelichten op welke manier u best kan inspelen op de opportuniteiten die zich ongetwijfeld in 2014 zullen aandienen. Sinds de trendommekeer van de lange termijn rente in de VS en Europa beweren vele analisten dat beleggers in obligaties het grootste risico lopen. Dit heeft vooral te maken met de negatieve relatie tussen rente en koers. Stijgt het rentepeil, dan dalen de koersen van bestaande obligaties en vice versa. Het feit dat de dalende rentetrend definitief gebroken is doet die analisten vrezen voor ernstige verliezen op obligatieposities. Het worden dus moeilijke tijden voor conservatieve obligatiebeleggers. Maar moeten we ons wel echt zo ongerust maken zoals sommigen trachten te beweren? We ontkennen de negatieve relatie tussen rente en koers niet, maar we zijn wel van mening dat er genoeg alternatieven zijn om van een redelijk rendement te genieten in de komende jaren van oplopende rente. Welke? 1. Steepeners Dit zijn obligaties waarvan de couponrente bepaald wordt door het verschil tussen de 10-jarige rente en de 2-jarige rente. Dit verschil wordt meestal vermenigvuldigd met een factor 4 zodat de huidige rendementen in de buurt van 5% liggen. Aangezien de korte rente nog enkele jaren erg laag zal blijven, zal het verschil tussen de 10-jarige en 2-jarige rente substantieel blijven, waardoor een hoge coupon voor de komende jaren zo goed als gewaarborgd is. Volgende AAA Steepener in EURO is koopwaardig: EUR KFW AAA 4% tot september 2015 eindvervaldag: 26 SEPT 2035 call mogelijk vanaf 2018, in 2016 wordt de coupon als volgt bepaald: 4*(10YR - 2YR ). Huidige koers: +/- 102% 2. Perpetuals (eeuwigdurende obligaties) waarvan de rente gekoppeld is aan de 10-jarige rente Met dit soort van obligaties moet voorzichtig worden omgesprongen omdat een nieuwe crisis een grote impact kan hebben op de koers van dergelijke obligaties. Wij geloven niet in dit negatieve scenario, vandaar dat wij dit type van obligaties in beperkte mate durven aanbevelen. De rente van dergelijke obligaties wordt hetzij trimestrieel, semestrieel of jaarlijks aangepast in functie van de 10-jarige rente op dat ogenblik. Het renterisico wordt op die manier vermeden. Cliënten die zich willen beschermen tegen een Europese rentestijging kunnen volgende obligatie aanschaffen: EUR NORDEA BBB+ gekoppeld aan de 10YR EIISDA + 0,05% (Thans 2,31%) eindvervaldag 17 SEP 2049 met mogelijke call ieder jaar. Huidige koers: +/- 80% => Rendement 2,89%. Bart Sebrechts

5 3. Obligaties in vreemde munten Op bijgevoegde grafiek is duidelijk te zien dat de FED in 2013 de geldkraan veel meer heeft opengedraaid dan de ECB, met een sterke Euro als gevolg. In november verlaagde ECB-president Mario Draghi de rente echter tot 0,25%, het laagste niveau ooit. Omdat wij denken dat Amerika het tapering proces sneller zal doorvoeren dan Europa, zijn wij positief ten opzichte van de dollar. Daarom zijn volgende USD obligaties koopwaardig : USD APPLE AA+ 2.40% 03 MEI 2023 à 91% => 3,54% USD HEINEKEN BBB+ 2.75% 01 APRIL 2023 à 91% => 3,93% Ook andere munten kunnen in aanmerking komen. Bv. de Chinese renminbi is een waardig alternatief. Het is de enige munt van de opkomende landen die tijdens de uitverkoop van vorig jaar stabiel is gebleven ten opzichte van de US Dollar. Om in deze munt te beleggen is een fonds het beste middel. Voor diegene die er niet voor terugdeinst enig muntrisico te nemen, kunnen fors gedaalde munten (uit de opkomende landen, bv. Brazilië, Indië, Turkije, enz.) een opportuniteit betekenen. Deze voorstellen kunnen nog aangevuld worden met andere ideeën in de zoektocht naar rendement waarvoor u steeds terecht kan bij uw adviseur. De jaarwisseling is een uitstekend moment om het World Happiness Report te lezen. Dit onderzoek, in opdracht van de Verenigde Naties werd gedaan onder 156 landen en over een reeks van jaren. Er werd gekeken naar aspecten zoals inkomen, de gemiddelde levensverwachting, de mate waarin iemand zich vrij weet om zijn leven zelf vorm te geven, of mensen kunnen terugvallen op elkaar, de mate van corruptie en of een samenleving gezien wordt als vrijgevig of niet. Middels allerlei vragenlijsten werd aan mensen over de hele wereld gevraagd hoe ze vonden dat ze op elk van deze onderwerpen scoorden. Uit de resultaten voor de periode van 2005 tot 2012 blijkt dat de inwoners van volgende landen zich tot de gelukkigste van de wereld mogen noemen : 1) Denemarken Rendement 10-jarige staatslening 1,99% 2) Noorwegen 2,86% 3) Zwitserland 1,07% 4) Nederland 2,23% 5) Zweden 2,51% De pechvogels (vijf grootste dalers) over deze periode wonen in volgende landen: 1) Egypte Rendement 10-jarige staatslening 15,25% 2) Griekenland 8,23% 3) Myanmar Niet beschikbaar 4) Jamaica Niet beschikbaar 5) Botswana Niet beschikbaar Van de laatste drie is geen rendement op een 10-jarige staatslening te vinden, maar het voorspelt niet veel goeds. Voornaamste conclusie is dat een mens gelukkig kan zijn met een lage rente! Bron: De Telegraaf Een gelukkig en renderend 2014! Dirk Declercq

6 Klaar voor een nieuw topjaar voor aandelen? In 2013 was er weinig ontkomen aan. Wie geld wilde verdienen via beleggingen, diende in aandelen te investeren. De meeste beurzen konden een mooie return neerzetten. Als gevolg van de sterkte van de euro vallen de returns uitgedrukt in de eenheidsmunt wel iets minder indrukwekkend uit dan in de lokale munt. Een mooi voorbeeld van dit fenomeen is de primus van 2013, de Japanse Nikkei. Beursevolutie 2013 Welke aandelen zullen het nu goed doen in 2014? Globaal gezien zijn de aandelen het minst goedkoop in de V.S. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de Amerikaanse aandelen minder te verkiezen zijn, maar hiervoor is er een belangrijk tegenargument: de Amerikaanse bedrijven zijn vaak enorm sterke cash flow- en winstmachines hetgeen een verdere koersstijging nog kan verantwoorden. Bovendien zijn de Amerikaanse bedrijven actief in die sectoren die ook in 2014 het voortouw zullen nemen, m.n. technologie en consumptie. Locatie index rendement In lokale munt rendement in euro Frankfurt Dax + 25,5 % + 25,5 % Tokio Nikkei + 56,7 % + 24,1 % New York S&P ,1 % + 23,7 % Madrid IBEX ,5 % + 21,5 % Brussel BEL ,1 % + 18,1 % Amsterdam AEX + 17,2 % + 17,2 % Hong Kong Hang Seng + 2,9 % - 1,5 % New Delhi Sensex + 9 % - 7,6 % Sao Paulo Bovespa - 15,5 % - 29,7 % Uitgedrukt in Yen bedroeg het rendement een indrukwekkende +56,7%, maar omgerekend in euro blijft hier nog +24% van over. Nog steeds mooi maar voor dit rendement hadden we even goed in Europa kunnen blijven. De primus uitgedrukt in euro is nog maar eens de Duitse Dax die +25,5% wist te stijgen. Ook de Amerikaanse S&P500 deed het in dollar beter met een stijging van +29% maar de verzwakking van de dollar ten opzichte van de euro heeft er toe geleid dat ook New York moet plooien voor Frankfurt met een +23,7% uitgedrukt in euro. Het meest extreme voorbeeld hoe een resultaat er toch wel heel anders kan uitzien in lokale munt of in euro, is dit van de Indische beurs. In Roepie kon de Sensex een stijging van +9% laten optekenen, doch door de forse waardedaling van de Roepie, resulteerde dit in euro in een verlies van 7,6%. Maar gemiddeld is 2013 dus een erg goed beursjaar geworden. De redenen waarom de aandelenmarkten het in 2013 zo goed hebben gedaan, zijn dezelfde waarom we verwachten dat aandelen ook in 2014 de place to be zullen zijn. De bedrijven zijn lean and mean uit de crisis gekomen en ondanks het economische herstel blijven kosten goed onder controle. De rentevoeten blijven erg laag waardoor de risicopremie op aandelen (dit is het te verwachten extra rendement van aandelenbeleggingen, t.o.v. risicoloze beleggingen) hoog blijft. Wie het risico neemt om in aandelen te beleggen, zal hier met andere woorden voor vergoed worden met een duidelijk beter rendement dan de belegger die zijn geld parkeert in spaarrekeningen of staatsobligaties. Voorbeelden van dergelijke aandelen zijn Qualcomm en Apple. Qualcomm is de belangrijkste producent ter wereld van microchips in Smartphones. Qualcomm produceert niet alleen deze chips (tweederde van de omzet) maar verdient ook royalties op chips van andere producenten die technologie van Qualcomm gebruiken. Globaal verdient Qualcomm 3% op iedere smartphone die in de wereld verkocht wordt! In verhouding tot de groei is het aandeel met een koers/winstverhouding van 16 voor dit jaar en 14,4 voor volgend jaar niet duur. Bovendien heeft het bedrijf 30 miljard dollar cash. Deze wordt gebruikt om eigen aandelen in te kopen (voor 4,6 miljard dollar of 4% van de aandelen vorig jaar). Het dividend werd de afgelopen 11 jaar steeds verhoogd en wordt verwacht om de volgende jaren steeds tussen 10 en 14% te groeien en dit met een dividendrendement dat 1,65% bedraagt. Ook Apple blijft een koopwaardig aandeel. Als marktleider en één van de bekendste en waardevolste merken ter wereld is het aandeel eigenlijk opmerkelijk goedkoop met een verwachte koerswinstverhouding van 12,7 en een dividendrendement van 2,4%. Ook dit dividend kan nog een hele tijd stijgen als we rekening houden met de 130 miljard dollar aan cash die Apple op de rekening heeft staan. Wat consumptie- gerelateerde aandelen betreft zijn er in Europa interessante aandelen te vinden, maar onze eerste aanbeveling is toch weer Amerikaans. De groei van e-commerce en de aanhoudende toename van elektronische betalingen maken van Visa de onbetwistbare martleider op dit gebied. Zelfs in markten die de e-commerce relatief langzaam hebben omarmd, zoals België, neemt de online handel spectaculair toe.

7 En iedere transactie betekent een betaling. Het is moeilijk om aandelen te vinden waarvan het groeipad voor de volgende jaren zo voorspelbaar is als dit van Visa. In onze zoektocht naar sectoren die zijn achtergebleven en waar we een mogelijke turn-around verwachten, is die van de mijnbouwaandelen. Deze sector heeft het in 2013 niet goed gedaan. De combinatie van de vertragende groei in een aantal groeilanden en een zeker overaanbod van bepaalde metalen, heeft de prijzen en dus ook de koersen van de mijnbouwaandelen veel pijn gedaan. Voor 2014 durven we echter op basis van een economisch herstel in de groeilanden maar ook in Europa, een betere evolutie verwachten. De mijnbouwgroep Rio Tinto heeft alle troeven om van deze heropstanding te profiteren. Rio Tinto is één van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld actief in ijzererts, aluminium, koper, kolen, diamanten en goud. De activiteiten van Rio Tinto situeren zich in Australië, Noord- en Zuid Amerika en Indonesië. Rio Tinto noteert aan amper 9,3 keer de verwachte winst voor 2014 en heeft een dividendrendement van 3,5%. Na een managementwissel ligt de focus erg sterk op het creëren van aandeelhouderswaarde en ook het dividend wordt verwacht verder te stijgen in de volgende jaren. Wie dan weer op zoek is naar de mogelijk definitieve doorbraak van een nieuwe sector in 2014, zou met de elektrische auto s wel eens aan het juiste adres kunnen zijn. De elektrische auto s zijn effectief aan het doorbreken en Tesla is de eerste luxe wagen in dit gamma. De eerste exemplaren van het nieuwe S-model zijn ondertussen op de Belgische wegen gearriveerd. In de volgende jaren volgt ook een kleiner model en een Jeep. Het aandeel is in 2013 met meer dan 300% gestegen en noteert aan een koers/winstverhouding van 260. Het lijkt exuberant. Maar de onderneming boekt al winst en voor 2014 wordt deze verwacht te verdrievoudigen. Het bedrijf van Elon Musk zou dus wel eens zeer spectaculair kunnen groeien waardoor de waardering voor dit unieke bedrijf opeens heel wat meer verdedigbaar wordt. Stefaan Casteleyn Een mooi jaar voor de huisfondsen (1) gepromoot door Merit Capital In de periode tussen mei en september 2013 stegen de langetermijnrentevoeten opmerkelijk met 140 basispunten om na de laatste toespraak van de FED, midden september, opnieuw te dalen met 50 basispunten. Dit veroorzaakte spanningen op de obligatiemarkten die niet beperkt bleven tot de V.S., maar ook de Europese tarieven en vooral de obligatiemarkten in de groeilanden zwaar beïnvloedde. Ook de aandelenbeurzen reageerden wereldwijd zeer negatief op de ontwikkelingen op het rentefront met belangrijke correcties tot gevolg op de Europese en Amerikaanse markten maar met uitgesproken dalingen in de groeilanden. De correcties op de markten hebben tevens enig effect gehad op de huisfondsen. Via een actief beheer werd hierop gereageerd, en zo konden de compartimenten van het Merit Capital Global Investment Fund het jaar 2013 positief afsluiten. Merit Care Fund heeft een mooi jaar achter de rug, en behaalde over 2013 een jaarrendement van maar liefst +18,06% (2). Merit Care Fund is een puur aandelenfonds en belegt in aandelen van Europese en Amerikaanse bedrijven. Het fonds bestond op 31/12/2013 uit 40 low volatility aandelen en op maandelijkse basis wordt de portefeuille geheralloceerd met de focus op een zo laag mogelijk risico. De aandelenselectie is afhankelijk van een kwantitatief gedreven model. De behaalde performance is dan ook een weergave van de efficiëntie van deze methodologie. Het toekomstig beleid is afhankelijk van een risicoanalyse. Op termijn moet de divergentie tussen cyclische en defensieve aandelen uitvlakken waardoor het fonds een blijvende outperformance moet kunnen realiseren. Het compartiment Capitam (+12,42% (2) ) heeft tevens het jaar 2013 knap kunnen afsluiten. Capitam is een gemengd fonds met een neutraal risicoprofiel, waarvan het vermogen in principe gelijk verdeeld wordt over enerzijds aandelen en anderzijds rentedragende structuren, vastgoed en thesauriebeleggingen. In 2013 werden vooral de renteposities in dit fonds gewijzigd. Reeds voorafgaand aan de rentehausse van mei waren de posities in bedrijfsobligaties- en fondsen in belangrijke mate gereduceerd wegens de steile terugloop in de spreads van deze beleggingen ten opzichte van staatsobligaties. Bij de aandelenmarkten behielden we terecht het overgewicht in de V.S., Duitsland en Scandinavië. De groeilanden zijn ondervertegenwoordigd en zelfs volledig afwezig wat betreft Zuid-Amerika en Oost-Europa. Enkel de posities in China werden aangevuld tijdens de markante dalingen van deze beurs. Op vlak van sectoren bleven we een overwicht geven aan biotechnologie, schaliegasexploratie en nutsbedrijven die actief zijn in de watersector. Onze onderweging in de financiële sector werd geleidelijk weggewerkt. De focus van Capitam ligt op een evenwichtige portefeuille op lange termijn met oog voor opportuniteiten op korte termijn. We verwachten dat in het jaar 2014 de aandelenmarkten verder zullen stijgen. De koers/winstverhoudingen op aandelen blijven laag. Daarenboven is de beursvolatiliteit op een laag niveau, en de risicopremie relatief hoog. Deze factoren geven aan dat er volop mag geïnvesteerd worden in aandelen. Voor de obligatiemarkt is het zoeken naar Yield. We veronderstellen dat rentes nog enige tijd laag zullen blijven.

8 Capitam Acc: rendement (2) per kalenderjaar (in EUR, oprichtingsdatum: 27/01/2011) ,4 10 9, Merit Care Fund R Acc: rendement(2) per kalenderjaar (in EUR, oprichtingsdatum: 20/07/2012) Benchmark: 50% MSCI Europe Minimum Vol (EUR), 50% MSCI USA Minimum Volatility (EUR) (wordt enkel gebruikt als referentie voor de berekening van de prestatieprovisie) ,10 17, Merit Care Fund Benchmark Het document met de Essentiële Beleggersinformatie dient gelezen te worden alvorens te beleggen, en is samen met het prospectus en de meest recente periodieke verslagen kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en Frans, op de maatschappelijke zetel van de Bevek, bij CACEIS BELGIUM en op de website Disclaimer: (1) De fondsen Capitam en Merit Care Fund zijn compartimenten van de bevek naar Belgisch recht Merit Capital Global Investment Fund. De volatiliteit van de NIW van het compartiment Merit Care Fund kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. Financiële dienst: Caceis Belgium. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in De Tijd en l Echo, alsook op de website Instapkosten: max. 3 % voor Capitam en max. 4 % voor Merit Care Fund (Caceis Belgium en Merit Capital zullen hun tarieflijst voegen bij de exemplaren van de essentiële beleggersinformatie die zij respectievelijk verdelen) - TOB uitstap: 1 %, max EUR - Minimum inschrijving: 1 aandeel. (2) De rendementen worden berekend na aftrek van de lopende kosten, en houden geen rekening met in- en uitstapvergoedingen en eventuele taksen. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige opbrengsten. Lilly Goezu

9 Wie kleurde 2013? En zal bovendien een belangrijke rol spelen in was een fantastisch beursjaar. Enkele van de smaakmakers van 2013 zullen waarschijnlijk ook 2014 kleur geven. Graag geven wij u ons overzicht. Shinzo Abe Elon Musk In de jaren 80 was het al Reaganomics wat de klok sloeg. In 2013 was Abenomics de portmanteau van het jaar. Shinzo Abe ging volgens velen de onmogelijke uitdaging aan om de Japanse economie (nog steeds de derde grootste ter wereld, zie tabel) terug uit het slop te trekken. In 2013 vonden de eerste maatregelen plaats, al moest het toch vooral van Haruhiko Kuroda, de voorzitter van de centrale bank, komen. Hij gaf de Japanse economie een eerste impuls door de Japanse Yen te devalueren en massaal Japans overheidspapier te kopen. In 2014 zal Abe zelf het heft in handen moeten nemen. Budgettaire en structurele maatregelen dringen zich op. Om de ontsporing van het budget in te dijken zal in april de consumptiebelasting (btw) omhoog gaan. Met een huidig percentage van 5% ligt deze ver onder die van andere ontwikkelde economieën. Voorts zal hij de economie moeten dringend moeten dereguleren. Vitale sectoren van de Japanse economie zijn onderhevig aan buitensporige regulering waardoor de groei gefnuikt wordt. Het afbouwen van die overmatige bemoeizucht zou een boost moeten kunnen geven aan de Japanse economie. Er loeren echter ook wat risico s om de hoek. The Economist noemde het kabinet van Abe nog radicaal nationalistisch. Dit uit zich vooral in een gespannen sfeer met de buurlanden en een herwonnen militair zelfvertrouwen. Centrale bankiers zoals Alexei Ulyakayev (Centrale Bank Rusland) en Jens Weidman (ECB) wijzen dan weer op de risico s die de tanende onafhankelijkheid van de Bank of Japan met zich kan meebrengen. Elon Musk werd door CNN verkozen tot Business Person of the Year. En daar was meer dan één reden voor. De oprichter van PayPall bezit in drie verschillende sectoren een toonaangevend bedrijf. En niet meteen in de meest vanzelfsprekende sectoren. Zijn bekendste project is Tesla. Dit bedrijf is de eerste succesvolle nieuwe speler in de auto-industrie in meer dan 50 jaar. De koers van dit aandeel ging in 2013 door het dak. Met deze producent van elektrische wagens gaat hij de concurrentie aan met de groten der aarde. In 2013 oversteeg de omzet de magische grens van $2 miljard. Elon Musk heeft bovendien nog andere ijzers in het vuur. SpaceX concurreert de nationale ruimtevaartorganisaties weg. Dankzij dit bedrijf kelderden de prijzen voor raketlanceringen. Als eerste private speler levert dit bedrijf aan het ISS. SpaceX heeft bovendien miljardencontracten lopen met de NASA. Een ander visionair project van Musk is SolarCity. Dit bedrijf is ondertussen de grootste leverancier van zonneenergie in de V.S. Alles waar deze man aankomt lijkt in goud te veranderen wordt zowel voor Tesla als voor Elon Musk het jaar van de bevestiging. Dit jaar zal moeten blijken of hij de concurrentie met de grote jongens in de autowereld aankan.

10 Luck Tack In deze barre economische tijden dreigt een ondernemer wel eens pessimistisch te worden. Niet zo in het geval van Luk Tack, het symbool van het herwonnen zelfvertrouwen van de Belgische maakindustrie. Na eerst Picanol uit het slop getrokken te hebben, richt hij nu zijn pijlen op Tessenderlo. Dit bedrijf is in volle herstructurering. Maar Tack ziet hier een sterk complement op de zeer cyclische activiteiten van Picanol. Zijn optimisme overstijgt dat van Picanol en Tessenderlo. Hij ziet kansen voor de hele Vlaamse industrie. Hij ziet op korte termijn onder meer een evolutie richting repatriëring van industriële activiteiten. In 2014 hopen we de eerste resultaten van zijn aanpak bij Tessenderlo te kunnen zien. De vruchten van de jarenlange herstructurering kunnen hopelijk geplukt worden. Tessenderlo zou wel eens de turn-around van 2014 kunnen worden. Xi Jinping Xi Jinping wacht in 2014 een zeer moeilijke taak. Hij is de man die China moet begeleiden in de transformatie van een economie die vooral steunde op investeringen en export, naar één waar binnenlandse consumptie de belangrijkste drijfveer moet worden. Ook in 2014 wordt China geconfronteerd met een economie die het steeds moeilijker heeft haar strakke groeischema aan te houden. Op het congres van de communistische partij in 2013 werden er al verscheidene beslissingen genomen om de Chinese economie in het bijzonder, en de hele Chinese samenleving in het algemeen op de rails te houden. Zo werd de één kind politiek afgezwakt, komt er een verbeterd eigendomsrecht voor landbouwers en worden private investeringen in de industrie meer gestimuleerd ten koste van overheidsbedrijven.

11 Raghuram Rajan Raghuram Govinda Rajan is de 23ste gouverneur van de centrale bank van India. Rajan wordt vaak vergeleken met Paul Volcker. Toen deze in 1979 voorzitter van de FED werd, werd ook hij geconfronteerd met een veel te hoge inflatie. De veel te hoge inflatie in India terugdringen wordt opdracht nummer 1 voor Rajan. India Inc. doet het vandaag immers goed, maar vele beleggingsopportuniteiten gaan verloren door deze hoge inflatie en de daaruit volgende devaluatie van de Roepie. Het strenge monetaire beleid dat nodig is om deze inflatie terug te dringen valt echter zelden in de smaak bij politici. Dat net 2014 in India een verkiezingsjaar is maakt het voor Rajan alleszins niet makkelijker. Ondanks de 1,2 miljard inwoners heeft India slechts de 11de economie ter wereld. De uitdagingen zijn enorm. India heeft nog steeds de hoogste concentratie aan mensen die onder de armoedelijn van $1.25 per dag moeten leven. En de corruptie in het land neemt door de jaren heen alleen maar toe. Een correct monetair beleid en een betalingsbalans die in de goede richting evolueert, kunnen in 2014 een eerste stap zijn. Rajan kan op deze manier van de Indiase Telecom- en IT-sector, van de auto- en farmaindustrie, voor de westerse belegger een heuse beleggingsopportuniteit maken. Sinds zijn aantreden op 4 september zien we dat de Roepie zijn val heeft stopgezet en een stabiel verloop kent. Goed begonnen... Plaats Land Nominaal bnp (2012) in miljoenen USD (bron: IMF) 1. Verenigde Staten 16,244, China 8,221, Japan 5,960, Duitsland 3,429, Frankrijk 2,613, Verenigd Koninkrijk 2,476, Brazilië 2,253, Rusland 2,029, Italië 2,014, Indië 1,841,717 Tabel 1: Top 10 grootste economieën op bnp (Bron: IMF, 2012)

12 Land Munt Kleur India Indiase Roepie (INR) Groen Filipijnen Filipijnse Peso (PHP) Oranje Indonesië Indonesische Roepia (IDR) Geel Thailand Thaise Baht (THB) Groen Maarten De Bousser Hieronder rapporteren wij de rendementen van de benchmarks van profiel 1 tot profiel 7 BENCHMARK % rendement in 2013 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 RP6 RP7 MSCI World 18,74 0,00 0,05 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 Citigroup WGBI All M -8,15 0,45 0,40 0,35 0,25 0,15 0,10 0,05 HFRX Global Hedge Fund 6,31 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Euro Cash Indices 0,08 0,15 0,15 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 MSCI Europe EUR 16,42 0,00 0,00 0,1 0,20 0,25 0,30 0,35 IBOXX Corp -1,15 0,40 0,35 0,25 0,20 0,20 0,15 0,10 Rendement van de benchmark ,41-2,80 1,02 5,30 7,87 9,99 12,11 Colofon Disclaimer The Merit Capital Investor driemaandelijkse nieuwsbrief 2014 jaargang 6 nr. 1 Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Casteleyn Museumstraat 12D 2000 Antwerpen, België Merit Capital NV Beursvennootschap Museumstraat 12D 2000 Antwerpen, België T: + 32 (0) F: + 32 (0) The Merit Capital Investor is een uitgave van Merit Capital, Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit document verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggings-advies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. Merit Capital geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie