Samenvatting. GS Handelscontracten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. GS Handelscontracten"

Transcriptie

1 Samenvatting GS Handelscontracten Jonathan Van Dooren 1

2 Deel I: Opstart in het handelsverkeer en contracten Prijsbewimpeling! Niet volledig koosjer iets kopen Overzicht deel I Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Opstarten ondernemingsactiviteit Hoofdstuk 3: Opfrissen verbintenissenrecht Hoofdstuk 4: Bijzondere contractsclausules (Les 1: 27/09/13) (Les 2: 04/10/13) Lesmateriaal Collegestof (te kennen voor examen) Collegesheets/- uitleg B. De Groote, Elektronische Handel, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht XIII (B), Mechelen, Kluwer, 2011, p R. Feltkamp, Contract, contractsluiting, voorbesprekingen en onderhandelingen enkel basisnoties, in Ondernemingscontracten stap voor stap, Larcier, 2013, p Change of control: P. Blanchard, The change of control clause as a stabilisation and safety mechanism, International Business Law Journal 2006, Drag and tag along: K. Block and J. Berg, Towing the Line: An Analysis of Drag- Along Rights Under the Michigan Business Corporation Act, enkel pp , block_berg.pdf Ratchet: M. Woronof and J. Rosen, Understanding anti dilution provisions in convertible securities, Fordham Law Review 2005, pp , article=4095&context=flr Divorce clauses: F. De Ly, Divorce Clauses in International Joint Ventures, International Business Law Journal 1995, enkel p ! 2

3 Minder gebruikt! Gentlemen s agreement Niet juridisch bindend o Kan onder bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot buitencontractuele aansprakelijkheid Info wordt vertrouwelijk gehouden " Document waar partijen hun goede wil tonen, alvorens een bindend contract te sluiten Letter of intent Tussenstap Document met een aantal afspraken Ook al bindende verplichtingen! Bv. bij joint venture voorbereiding! Gemaakte kosten worden netjes verdeeld Term sheet Geen contract Document dat niet bindend Vaak gebruikt in een private equity omgeving! Partijen waarvan de ene partij ideeën heeft en geen geld en de andere partij geld, maar geen ideeën o Bv. Eisen van de geldschieter # Ik wil 40% aandelen # Ik wil ook mijn zegje doen # " Nieuwe klasse aandelen die ook rechten geven om bv. bestuurders voor te dragen Document met voorwaarden om in dit geval dus je geld te krijgen Stel term sheet met handtekening van de investeerder en investeerder trekt zich achteraf terug! Dit was een geldig aanbod waarop gereageerd werd o Juridisch kan je naar de rechter stappen o In de praktijk zal dit niet gebeuren Meestal zal de term sheet een te strak aanbod bevatten! Tegenaanbod en zo zal over en weer onderhandeld worden 3

4 4

5 Hoofdstuk 1: Inleiding Waarom vanuit het ondernemingsperspectief: o Laat toe om het belang van contract(clausules) in de onderscheiden fasen van het ondernemingsbestaan te illustreren o Maakt het mogelijk om naast contractuele aspecten ook te benaderen: # Transactiecontract zelf # Andere aspecten van handelsrelaties (zoals een due diligence, fairness opinion, etc.) # Relatie met financiering en accounting Hoofdstuk 2: Opstarten onderneming Formaliteiten (Break- out 1) Bewijs van kennis bedrijfsbeheer / Diploma hoger onderwijs Inschrijven in de KBO! Ondernemingsloket (ondernemingsnr = BTWNr) o Bv. Xerius, Acerta, Eunomia, Beroepskennis Zichtrekening openen BTWnummer Sociale zekerheid Verzekering 1. Ondernemingsnummer aanvragen ID Attest basiskennis bedrijfsbeheer BankrekeningNr Bijzondere: vrije intellectuele beroepen; vergunningen Vergoeding: 81,5 euro Weigering! Vestigingsraad beslist over de beroepen ingesteld door de betrokkenen tegen de weigering van inschrijving 2. Eventueel bewijs beroepskennis Bouw en elektrotechniek Rijwielen en motorvoertuigen Handel en diensten Voeding Textielreiniging Waar komt die regeling vandaan?! Ontwikkeling o Sectorcommissies: groepering erkende nationale beroepsfederaties o Raad voor het gebruik o Hoge raad voor de zelfstandigen en KMO o Minister beoordeelt dossier en beslist 3. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds (Acerta, Securex) 4. Aansluiten bij een ziekenfonds (CM, Bond Moysen) 5

6 5. Boekhouding inrichten: Eenvoudig: Kas- en bankboek Aankoop- en verkoopboek Inventarisatie 6. Vennootschap 7. Verzekeringen BA voertuigen (verplicht) Brandverzekering Arbeidsongevallenverzekering Aanvullende verplichtingen in bepaalde sectoren zoals architect, rustoord 8. Personeel Inschrijven bij de RSZ DIMONA aangifte (van tewerkstelling) Inschrijven bij erkend sociaal secretariaat Stel u start en u moet provinciebelasting betalen (bijzondere lokale verplichtingen) 110 euro in Provincie Oost- Vlaanderen! Jaarlijks (Reprobel! Kopiëren) 6

7 Naast juridische aspecten zijn er ook financiële aspecten: Opstart vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: financieel plan o Uniek in België # Voordeel: reflectie door de ondernemer zelf # Nadeel: onduidelijk voor buitenlandse ondernemers die zich hier willen vestigen Ophalen financiering: business plan o Aantonen dat je financieel- en businessgewijs hebt nagedacht Business Plan Plan objective mission statement (Pitch) o Pitch = Het kortverhaal wat we gaan doen en waarom zijn wij beter dan de rest Part One - The Business Narrative o 1. Business Profile including the Legal Structure (Juridisch) o 2. Market Profile o 3. Competition Profile o 4. Location and Facilities (if applicable) o 5. Management Profile/Personnel Part Two - Financial Data (Juridisch) o 1. Statement of Financing Need and Purpose o 2. Start Up Expenses o 3. Capital Equipment List o 4. Income Statement o 6. Cash Flow Analysis o 7. Profit and Loss Projections Part Three - Supporting Documents including contracts (Juridisch) 7

8 Hoofdstuk 3: Opfrissen verbintenissenrecht Een business plan: Bevat basiselementen maar zeker niet alle juridische aspecten Het legt de nadruk op de ondernemingsopportuniteiten en de financiële aspecten Het gaat er van uit dat het juridische kader gepast is/ dan wel op gepaste wijze is aangepakt: o Is er met belangen en risico s ook contractueel rekening gehouden? Wat zijn die? o Hoe omzetten in contracten? o Hoe zit het met controle, nieuwe financieringsbehoeften, overdrachten? Is daar rekening mee gehouden? Intro: oplossingsgericht handelen " Business lawyer 4 belangrijke beginselen om rekening mee te houden voor goede contracten! Adverse selection o Afkomstig van Akerloff (`70)! Illustratie tweedehandsmarkt voor auto s # Partijen weten van elkaar nooit alles # Bv. De verkoper weet altijd veel meer dan de koper o Hoe pak je dit aan als koper?! Gids gemiddelde kwaliteit # Probleem als je je auto echt goed hebt onderhouden, dan krijg je je auto niet verkocht voor het geld dat je wil! Weggaan van de gewone kapaza # De goede tweedehandsauto s vertrekken van de markt! Kwaliteit daalt! Markt loopt leeg o Hoe kan je dit verhelpen? Want in alle contracten informatie- assymetrie # Aansprakelijkheid # Garanties en vrijwaring o Stel: echtscheiding! ik heb de beste advocaat # Wat doen advocaten om aan te tonen dat ze de beste zijn?! Hoe weet je dat je een goede advocaat kiest? Rankings (waarde betwistbaar)! Enkel in business environment Hoge prijzen! Wij zijn dat waard Obvious! Reputation! Dure auto s Zelfde voor banken (KBC- toren) o Tegenovergestelde: Argenta o Verzekeringen # Je wil een levensverzekering Bent u terminaal ziek? Rookt u? Drinkt u? 8

9 Als men ervan uitgaat dat mensen gemiddeld zoveel drinken/ zoveel roken! Dan zal u geen interesse meer hebben om een levensverzekering af te sluiten o Verkopen van een onderneming # Hoe kan je als koper voldoende weten wat je aan het kopen bent? Juridische due dilligence o " Hoe kan ik rekening houden bij onderhandelingen dat als we in een contract komen en er rijst een probleem, dat we dit kunnen oplossen Moral hazzard o Je hebt een verzekering! Ik ben toch verzekerd o Je denkt eraan een verzekering te nemen. De verzekeraar gaat de premies gaan bepalen, hij wil winst maken. Een brandverzekering is niet verplicht. Ga je een verzekering nemen? # Jij zal zeggen: Ik ben voorzichtig, die premie is veel te hoog voor mij, ik neem die verzekering niet. # Gevolg: enkel de risicovolle personen zullen een verzekering nemen. Dat willen de verzekeraars niet. # " Als oplossing zullen ze een franchise bepalen " Eens verzekerd, wordt men roekelozer. De verzekeraar dekt zich in door een franchise te bepalen o Poetsvrouw die thuis komt kuisen # Eerste maand doen ze hun best, daarna verslapt dit # Waarom zouden ze hard werken als ze een vast contract hebben # Oplossen! Prikkels zodat ze goed blijven werken Systeem bonussen Bij de verkoop! Commissies o Question: How can we ascertain that a joint venture partner will act in the interest of the joint venture when it has corporate opportunity outside the joint venture? # Aandeelhouders: hoe weet je of ze werken? Je hebt een aandeel gekocht, maar je gaat niet naar de vergadering dus er is geen controle: dat moet worden opgelost. o Moral Hazard (uit het Engels: moreel risico) is een economisch begrip dat verwijst naar veranderingen in het gedrag van partijen indien zij niet direct risico lopen voor hun daden. Dit kunnen economische agenten zijn waardoor moral hazard samenhangt met principaal- agentproblematiek. De term vindt onder andere toepassing in de economie, statistiek en verzekeringswezen. 9

10 Specificity of asset o Het probleem dat activa zeer specifiek kunnen zijn. Vaak worden goederen gemaakt op bestelling: specifiek volgens je vereisten. Er wordt geleverd en je moet betalen # Stel: het product komt niet 100% overeen met wat je hebt gevraagd # Jij zegt: Ik betaal slechts 80% van wat is overeengekomen. Verkoop het maar aan een ander. : zal niet gemakkelijk lukken # Hold- up probleem = ex post probleem o Oplossing: Bij het tot stand komen van de overeenkomst zal men zich indekken: reeds een voorschot laten betalen, in schijven laten betalen # Nieuw gebouw zetten! Wettelijk geregeld! Zoveel voorschot en zoveel schijven o Bij een contract op lange termijn zal men een prijsclausule invoeren. Men zal dus op voorhand allerhande clausules opnemen in je contract o Specificity wijst op de investering (geld of human capital) die gedaan wordt voor een bepaalde transactie en die voor die specifieke transactie de grootste (of zelfs de enige) waarde heeft. In een koop- verkoop ligt die investering vooral bij de verkoper. Oplossing: via voorschot/in schijven betalen Exogenous risk o Risico s die je niet onmiddellijk kan gaan vaststellen o Risicoverdeling (wijzigingsclausules) # Risk of changing external circumstances # Alterations in prices:allerhande wijzigingsclausules inzake prijzen # Alterations in costs # Alterations in demand # The Role of Lawyers: allocating the risk to the party that is best able to bear it o Service level agreement # Gedurende 95% van de tijd garanderen wij dat u toegang heeft tot uw programma o Legal compliance: om alle regels te laten naleven 10

11 Opfrissen verbintenissenrecht met rechtsvergelijkende noot alsook in elektronisch perspectief! Zie slides Verbintenissenrecht Klassieke bronnen BW 1101 ev BW Rechtspraak Bijzonder wetgeving:bv. WMPC Contract: een contract is een overeenkomst waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden iets te geven, te doen, of niet te doen (1101 BW) tautologisch Bronnen Elektronische Handel: EU: Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij met name de elektronische handel, in de interne markt Vele andere die meestal betrekking hebben op consumentenbescherming in Elektronische omgeving Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij 32 Verbintenissenrecht Verbintenissen: Rechtsverhouding tussen twee of meer personen op grond waarvan één of meer personen gehouden zijn tot een in geld waardeerbare of afdwingbare prestatie te volbrengen jegens één of meer andere personen Dienst van de informatiemaatschappij: Iedere dienst die gewoonlijk tegen vergoeding langs elektronische weg op afstand en op individueel verzoek van een afnemer verricht wordt. 11

12 33 Verbintenissenrecht Om iets te doen, niet te doen of te geven Middelen- of resultaatverbintenis Intuitu personae of intuitu pecuniae Eenzijdig of wederkerig Vergeldend of aleatoir Vrijgevig of bezwarend Dienst: ruim toepassingsgebied (ook online verkoop) Expliciet uitgesloten: Sommige taken advocatuur Publieke taken notaris Gokactiviteiten Dienstverleners in België gevestigd (duurzame vestiging onbepaalde tijd) 34 Verbintenissenrecht Bronnen van verbintenissen Voorwaardelijke verbintenis vs verbintenis onder tijdsbepaling Op afstand: zonder gelijktijdige aanwezigheid: sms, internet Langs elektronische weg: verzenden en ontvangen via elektronische apparatuur (voor verwerking en opslag van gegevens en geheel via draden of andere middelen verzonden, doorgeleid en ontvangen) 12

13 35 Verbintenissenrecht Op individueel verzoek: onderscheid push and pull: push zoals televisie is publiek; pull of point to point : verzoek door de afnemer Gewoonlijk tegen vergoeding 13

14 36 Verbintenissenrecht Precontractuele verhoudingen: Onderhandelingen: vrijheid Zorgvuldigheid: Geen spreekplicht MAAR: Info die onderhandelaars 1) bezitten of geacht te bezitten krachtens hun positie (deskundige) en 2) weten of behoren te weten dat de andere partij ze nodig heeft/belangrijk acht en 3) het niet weet of behoort te weten Info moet juist zijn Wettelijke vereiste tot informatieontsluiting zoals bv bij WMPC: art. 4: Ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst moet de onderneming te goeder trouw aan de consument de behoorlijke en nuttige informatie geven betreffende de belangrijkste kenmerken van het product en betreffende de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan informatie en rekening houdend met het door de consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik. Elektronisch handel en contracteren: Onderhandelingen: vrijheid van dienstverlening maar beperkingen die niet specifiek en uitsluitend betrekking hebben op onlinediensten zijn nog mogelijk (bv gereglementeerde beroepen); hybride valt er ten dele onder (bv boeken en boekenprijs) en andere uitzonderingen (bv verzekeringen) Wettelijke informatieontsluitingsplicht: Artikel 7: Naam Geografisch adres Snelle contactgegevens HR nummer (indien van toepassing) Onder vergunningsstelsel: toezichthoudende autoriteit BTW nummer Gedragscodes Beroepsvereniging Prijsaanduiding (wijze waarop; maar indien WMPC van toepassing ook artikel 5 daarvan: prijsduiding moet in die gevallen): Duidelijk Ondubbelzinnig Incl of excl belastingen Incl of excl leveringskosten Precontractueel! Heel weinig regels Je moet niet spreken MAAR: o De auto die je tweedehands verkoopt heeft al een pere total meegemaakt! Is er een verplichting dat je dit moet meedelen dat je auto pere total is geweest? # Prof denkt nog van niet # Als je het hard drijft en naar de rechtbank moet, zal je het vlaggen hebben # " Puur verbintenisrechtelijk dus niet Stel dat de koper vraagt heeft de auto ooit een ongeval gehad? dan moet je dit mededelen Spontaan hoef je dit niet te zeggen Bij banken! Verplichting om zich ter goede trouw op te stellen tegenover de cliënt o Vragenlijst om jou het beste product aan te bieden o In Nederland moet men zeggen sorry, wij hebben geen producten voor u! Te ver? o In achterhoofd crisis! Smerige financiële producten Eeuwenoude discussie! Vraagstuk! Hongersnood op Grieks eiland en een handelaar kwam een dag eerder als de rest aan op het eiland! Verkoopt graan tegen zeer hoge prijs o Moet hij zeggen dat er de volgende dag nog handelaars komen (en dus verkopen tegen lagere prijs)? Neen, niet spontaan o Maar als ze het hem vragen zou hij wel moeten antwoorden Om te beschermen soms wel! WMPC! Art. 4 o Redelijk voorzienbare gebruik! Hoe ver gaat dit? o Anders aansprakelijk precontractueel Elektronisch handelen en contracteren! via internet, weinig onderhandelingsruimte Wat in de wet staat niet kennen voor examen (niet meebrengen) 14

15 37 Verbintenissenrecht Ook algemene wettelijke informatieontsluiting : bv KBO Ook informatieinwinningplicht Noot: hoe stap je best in onderhandelingen: let op opportunity cost (Verbeke: BATNA: best alternative to a negotiated deal) Afbreken: Subjectief recht Niet kennelijk onredelijk Dienstverlener moet ook: duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze (makkelijk toegankelijk) info geven over: 1 de talen waarin het contract kan worden gesloten; 2 de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen; 3 de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst; 4 uitsluitsel omtrent de vraag of de dienstverlener het gesloten contract zal archiveren en of het toegankelijk zal zijn. De contractuele bepalingen en de algemene voorwaarden van het contract moeten de afnemer op een zodanige wijze ter beschikking worden gesteld dat hij deze kan opslaan en weergeven. Bijzonderheden jegens consumenten: zie om artikel 45 WMPC Afbreken: geen regels: gemeen recht niet aangepast Mogelijkheid om invoerfouten op te sporen (afwijken kan bij B2B) 15

16 38 (Les 3: 11/10/13) Verbintenissenrecht Aanbod: Vast en precies Voldoende nauwkeurig Onderscheid met voorstel Denatureren voorbehoud Duur: redelijke termijn Aanvaarding: Volle akkoord tegenaanbod Order: Neutraal begrip Geen eigen betekenis Neigt naar bestelling Vergt bevestiging Geen verzakingsrecht (maar WMPC) Hou ook rekening met geldigheidsvereisten: Bekwaam Voorwerp Oorzaak Toestemming Botten in de etalage voor 200 euro! Is dit een aanbod?! Een aanbod (naar consumenten toe) o Niet 100% afgelijnd o Als je binnenstapt! Ik wil die schoenen daar! Geen discussie o In GB wordt het niet beschouwd als een aanbod! Het is een voorstel om te onderhandelen Order! Bestelling plaatsen o In handelsomgeving! Geen verzaking o Consumenten! WMPC o Geldigheidsvereisten Bekwaam! Vanaf 7/8 jaar gaat men ervan uit dat je voor kleine bedragen kan kopen 16

17 39 Verbintenissenrecht Algemene voorwaarden: Battle of the forms: First blow approach Last shot approach Knock out approach Loudest shout approach Plaats en tijdstip: Waar aanbieder kennis nam of geacht werd kennis te nemen: suppletief Ter beschikking stellen contract: bv via zenden of laten downloaden Ontvangstbevestiging met samenvatting (bij B2B afwijken mogelijk) Bedenktermijn (14 dagen (art 47 WMPC)) Plaats en tijdstip: art. 10, 3 de order en het ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen wanneer deze toegankelijk zijn voor de partijen tot wie zij zijn gericht. wanneer OK; waar? B2B kan afwijken Battle of the forms! Wiens algemene voorwaarden zijn van toepassing? o First blow! Eerste o Last shot! Laatste o Knock out! Vergelijken # Identieke voorwaarden toepassen en voor de rest terugvallen op gemeen recht o Loudest shout! Duidelijkste Wat in België?! Knock out, maar niet volledig zeker Bedenkingstermijn! In WMPC, niet in normale handelsomgeving Wanneer men via fax (zeer laat) een antwoord stuurt op vrijdag! Onregelmatig tijdstip, de kennisneming kon dan niet, dus pas de maandag daaropvolgend vanaf openingsuren Plaats! Winkelplaats, maatschappelijke zetel 17

18 40 Verbintenissenrecht Totstandkoming: Consensueel Soms ook plechtig of zakelijk Bijzondere vereisten: Consumentenkrediet Huwelijksbureau Functionele gelijkstelling vorm (transversale of catch all bepaling): aan elke wettelijke of reglementaire vormvereiste voor de totstandkoming van contracten langs elektronische weg is voldaan, wanneer de functionele kwaliteiten van deze vereiste zijn gevrijwaard. (artikel 16) 41 Met uitzondering van een paar zaken die men echt geregeld heeft In België! Als er bijzondere eisen zijn in de omgeving om het contract tot stand te laten komen! Partijen moeten het zelf maar uitvechten Verbintenissenrecht Ruime interpretatie van vormvereiste: Alle soorten vormvoorschriften In alle etappes Wetgever vulde drie aspecten zelf in: Geschrift Handtekening Geschreven vermelding 18

19 Slides Verbintenissenrecht Verbintenissenrecht 42 Geschrift: een opeenvolging van verstaanbare tekens die toegankelijk zijn voor een latere raadpleging, welke ook de drager en de transmissiemodaliteiten ervan zijn (artikel 16 Wet elektr. handel) 43 Handtekening: kan voldoen een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont (1322, lid 2 BW) Met: Verbintenissenrecht Verbintenissenrecht 44 Elektronische handtekening: gegevens in elektronische vorm, vastgehecht aan of logisch geassocieerd met andere elektronische gegevens, die worden gebruikt als middel voor authentificatie. (artikel 4 wet elektronische handtekening) 45 geavanceerd: + a) zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden : b) zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren; c) zij wordt aangemaakt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; d) zij is op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke latere wijziging van de gegevens kan worden opgespoord; (artikel 4 wet elektronische handtekening) + certificatie = assimilatie Verbintenissenrecht Verbintenissenrecht 50 Geschreven vermelding: om het even welk procédé dat waarborgt dat de vermelding effectief uitgaat van degene die zich verbindt. (artikel 16 Wet elektr. handel) 51 Alle andere vereisten: Trek je plan: redelijkheid Toetsing: rechter Uitzonderingen: Artikel 16 is niet van toepassing op de contracten die tot één van de volgende categorieën behoren : 1 contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken, met uitzondering van huurrechten; 2 contracten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechtbank, de autoriteit of de beroepsgroep die een publieke taak uitoefent; 3 contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden welke gesteld worden door personen die handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit; 4 contracten die onder het familierecht of het erfrecht vallen. 19

20 52 Verbintenissenrecht Sanctie: burgerrechtelijk Bewijs Tenietgaan van verbintenissen Einde overeenkomst Sanctie: burgerrechtelijk + evtl ook strafrechtelijk: PV + geldboetes Bewijs: soms omkering bewijslast: Ten aanzien van de consumenten heeft de dienstverlener de plicht te bewijzen dat aan de eisen voorzien in de artikelen 7 tot 10 is voldaan Sancties: naast burgerlijk ook strafrechtelijk (met geldboetes) Hoe gaan verbintenissen teniet? o Verstrijken van termijn o Schuldvergelijking o Uitvoeren! Betalen Hoe komt een overeenkomst ten einde? o Opzeggen (bij onbepaalde tijd) o Ontbinding Ex tunc? Of ex nunc? o Nietigheid ( ex tunc, er is nooit een overeenkomst geweest) o Intuitu personae! overlijden o Verval o Verbreken! Ex nunc o Onderling akkoord 20

21 Slide 53! Breakout! Structuur van een contract Titel Contractspartijen Voorwerp Datum en plaats Aantal exemplaren Handtekeningen Einde- wijzen Duur Betalingsmodaliteiten Algemene voorwaarden Sanctieregime Bevoegde rechtbank (+ toepasselijk recht) " Om rechtsgeldig te zijn, zijn 2 exemplaren genoeg " Kot via vastgoedmakelaar, hoeveel contracten? 4 Kotbaas Makelaar Ikzelf 1 ter registratie 21

22 Hoofdstuk 4: Bijzondere contractclausules Contractclausule bij start activiteiten van belang kunnen zijn: o (1) CoC: change of control of controlewijzigingsbeding o (2) Tag en drag along: regelingen inzake overdracht van aandelen o (3) Ratchet en anti- dilutie: nieuwe financieringsronde o (4) Regeling omtrent de beëindiging van een samenwerking (1) Change of control clause Gebruikt in: o Aandeelhoudersovereenkomst o Kredietovereenkomst o Huurovereenkomst o Consultancy (aanneming) o Licentieovereenkomst o Distributieovereenkomst o Joint venture contracten Veronderstel! 1 e master en je hebt er genoeg van! U heeft een bachelordiploma en kan dus zelfstandig aan de slag! Je wil café openen o In een vennootschapsvorm! Je richt met 100 pond een Britse ltd. Op o Je gaat het niet alleen doen! Partner in crime # 80 procent voor jou # 20 procent voor partner Je ziet het groot! Structureren o Holding opzetten en het café in een aparte vennootschap steken die 100% heeft in de cafévennootschap Ik Partner 80% 20% Vennootschap (Holding) 100% 80% InBev Cafévennootschap 20% Duurste?! Bar en tap o Oplossingen? Duvel of Inbev contacteren! Inbev geeft support: # Lening en Inbev wil een deel van de aandelen (20%) van de cafévennootschap # Café is dus verdeeld 20% en 80% De zaken gaan goed! Je wil weg en verkoopt je 80% aan een derde o Probleem? Inbev wordt plots geconfronteerd met een totaal ander iemand o Inbev heeft dus een overeenkomst nodig met jouw ltd.! Bv. Als jij je aandelen verkoopt dan heeft Inbev de mogelijkheid om zijn aandelen te verkopen of om zijn lening direct op te vragen 22

23 Shareholder agreements: In case of a change of control of Ltd. Love is considered, Heiny beer company must be informed and has a preemptive right to acquire the shares of Ltd. Love. Change of control shall mean circumstances when any person, company, body or entity acquires shares in the company which if take together with all the other shares by the acquirer and persons acting in concert with it would result in the acquirer gaining an overall controlling interest in the company. Control shall be defined on a de facto basis which shall in any event include an interest of fifty per cent or more. " Hoe ga je een change of control clause gaan formuleren? o Je wil zeggenschapsrecht gaan houden o Controle, wijzing op het niveau van de holding (Love) o Loop jij weg, dan heeft de Brouwer het recht erover geïnformeerd te worden. o Preemptive right to acquire the shares of Ltd. Love = Betreft een voorkooprecht o Wat is change of control? (= het tweede waarover wordt gesproken) + je moet controle zelf ook nog gaan definiëren (daar kunnen onduidelijkheden over bestaan) What is control?! Many related though not identical approaches: o Takeover regulation: Directive 2004/25/EG of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids: # 5.1: De lidstaten dragen er zorg voor dat een natuurlijke of rechtspersoon die, ten gevolge van eigen verwerving of verwerving door in onderling overleg met hem handelende personen, effecten van een vennootschap als bedoeld in artikel 1, lid 1, in zijn bezit krijgt... rechtstreeks of middellijk een bepaald percentage van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen waarmee de zeggenschap over de vennootschap wordt verkregen, verplicht is een bod uit te brengen... # 5.3: Het in lid 1 bedoelde percentage van de stemrechten waarmee de zeggenschap wordt verkregen en de methode voor de berekening ervan, worden vastgesteld overeenkomstig de voorschriften van de lidstaat waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft # " Regel geldt alleen voor beursgenoteerde bedrijven (+/- 120) # Iemand verwerft meer dan 30%! Verplichting! Die nieuwe aandeelhouders moeten aan de oude aandeelhouders (die niets te maken hebben met de controlewijziging) de kans geven om uit de onderneming te stappen! Je moet een overnamebod uitbrengen Ook in GB, Duitsland! Als je meer dan 30% van de aandelen verwerft moet je een bod uitbrengen! Vermoeden dat je controle wil verwerven # Bv. Kinepolis is een beursgenoteerde vennootschap! Stel: ik ben 60% aandeelhouder en ik verkoop mijn aandelen aan X. De overige 40% krijgt verplicht de mogelijkheid om hun aandelen aan dezelfde voorwaarden te verkopen 23

24 # Waarom de drempel van 30%? De meerderheid van de op de AV aanwezige stemmen beslist Er komt niet meer dan 60% naar de AV s! Met 30% heb je dus de meerderheid o Competition perspective: Council regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) # 3.2. Control shall be constituted by rights, contracts or any other means which, either separately or in combination and having regard to the considerations of fact or law involved, confer the possibility of exercising decisive influence on an undertaking, in particular by: (a) ownership or the right to use all or part of the assets of an undertaking; (b) rights or contracts which confer decisive influence on thecomposition, voting or decisions of the organs of an undertaking # Je gaat de controle gaan bepalen vanuit het competitieperspectief! Non compete clause = Je mag elkaar geen concurrentie aandoen # Vanaf wanneer wordt de concurrentie uitgeschakeld? In geval van een controlewijziging? #! Je zult dus clausules moeten opnemen met betrekking tot de change of control o Andere voorbeelden # Als jij je belang laat zakken onder de 50%! dan volstaat dit als controlewijziging en heb ik rechten! Dit is perfect mogelijk om in contract op te nemen # Stel dat je sterft (voorbeeld café)! Is dit een controlewijziging (kinderen erven aandelen)? Geen antwoord! Vooraf opnemen en bepalen in het contract Financing contracts: The borrower must promptly notify the agent if it becomes aware of any person or group of persons acting in concert gaining control of the borrower. The Agent must promptly notify each lender of any such notification. Each lender may within 30 days of becoming aware of any person or group of persons acting in concertgaining control of the borrower by notice to the borrower. " Diegene bij wie de controlewijziging zich voordoet, moet dit (verplicht) meedelen aan de andere partij binnen een redelijke termijn of promptly = onmiddellijk. Je moet als medecontractant een redelijke termijn krijgen om je positie in het contract te bekijken. Hier heb je 30 dagen Change of control clausules ontstaan in het kader van financieringsovereenkomsten! Bij leningen aan ondernemingen! Zodra de ondernemer zijn aandeel verkoopt, zal de bank haar lening kunnen terugvragen Stel: een onderneming wordt overgenomen (betrouwbaar: veel groter eigen vermogen dan vreemd vermogen). Er zijn nieuwe aandeelhouders. De 24

Handelscontracten. Inleiding. Mélanie Sevenant

Handelscontracten. Inleiding. Mélanie Sevenant Handelscontracten Mélanie Sevenant Algemene informatie Start 26 september 10 uur (bij uitzondering) Colleges: Op vrijdag: 8.30-11.15 (paddenhoek 1, lokaal 2) Op dinsdag: 10.00-11.15 (blauwe zaal) Sheets:

Nadere informatie

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel

Verkorte syllabus vennootschapsrecht. Deel I: Algemeen Deel 1 Verkorte syllabus vennootschapsrecht Deel I: Algemeen Deel Van de Keer Vincent Academiejaar 2013-2014 2 Ten geleide: Hieronder heb ik een samenbundeling geplaatst van slides, nota s en belangrijke delen

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen

Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen (Ook hun opdrachtgevers) Jan De Vree (adviseur) Internet koopjesjagers zullen wellicht al wel eens op

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

april 2011 Gids voor websitehouders

april 2011 Gids voor websitehouders april 2011 Gids voor websitehouders Gids voor websitehouders 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie:

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie: Algemene informatie Student: Naam: Laura Melissen Studienummer: 1090062 Adres: E du Perronlaan 850, 2624 NG Delft Telefoonnummer: 06-48960445 Email adres: Laura_Melissen@hotmail.com Datum: 04-07-2007 Universiteit:

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Praktisch Consumentenrecht

Praktisch Consumentenrecht Praktisch Consumentenrecht Mr. H.M. Liedekerken Eerste druk Praktisch Consumentenrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers

Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers Deze Vokawijzer, die is opgesteld door Voka in samenwerking met Van Gompel - Renette advocaten uit Hasselt, heeft de bedoeling om een praktische

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02 Juni / 2014 / EDITIE 02 RECHTSTREEKS O.A. IN DEZE UITGAVE: ONTWIKKELINGEN BINNEN PAYROLLING SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TESTAMENTAIRE VOOGDIJ CONTRACTEREN MET BUITENLANDSE PARTIJEN Kennis delen

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie