Samenvatting. GS Handelscontracten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. GS Handelscontracten"

Transcriptie

1 Samenvatting GS Handelscontracten Jonathan Van Dooren 1

2 Deel I: Opstart in het handelsverkeer en contracten Prijsbewimpeling! Niet volledig koosjer iets kopen Overzicht deel I Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Opstarten ondernemingsactiviteit Hoofdstuk 3: Opfrissen verbintenissenrecht Hoofdstuk 4: Bijzondere contractsclausules (Les 1: 27/09/13) (Les 2: 04/10/13) Lesmateriaal Collegestof (te kennen voor examen) Collegesheets/- uitleg B. De Groote, Elektronische Handel, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht XIII (B), Mechelen, Kluwer, 2011, p R. Feltkamp, Contract, contractsluiting, voorbesprekingen en onderhandelingen enkel basisnoties, in Ondernemingscontracten stap voor stap, Larcier, 2013, p Change of control: P. Blanchard, The change of control clause as a stabilisation and safety mechanism, International Business Law Journal 2006, Drag and tag along: K. Block and J. Berg, Towing the Line: An Analysis of Drag- Along Rights Under the Michigan Business Corporation Act, enkel pp , block_berg.pdf Ratchet: M. Woronof and J. Rosen, Understanding anti dilution provisions in convertible securities, Fordham Law Review 2005, pp , article=4095&context=flr Divorce clauses: F. De Ly, Divorce Clauses in International Joint Ventures, International Business Law Journal 1995, enkel p ! 2

3 Minder gebruikt! Gentlemen s agreement Niet juridisch bindend o Kan onder bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot buitencontractuele aansprakelijkheid Info wordt vertrouwelijk gehouden " Document waar partijen hun goede wil tonen, alvorens een bindend contract te sluiten Letter of intent Tussenstap Document met een aantal afspraken Ook al bindende verplichtingen! Bv. bij joint venture voorbereiding! Gemaakte kosten worden netjes verdeeld Term sheet Geen contract Document dat niet bindend Vaak gebruikt in een private equity omgeving! Partijen waarvan de ene partij ideeën heeft en geen geld en de andere partij geld, maar geen ideeën o Bv. Eisen van de geldschieter # Ik wil 40% aandelen # Ik wil ook mijn zegje doen # " Nieuwe klasse aandelen die ook rechten geven om bv. bestuurders voor te dragen Document met voorwaarden om in dit geval dus je geld te krijgen Stel term sheet met handtekening van de investeerder en investeerder trekt zich achteraf terug! Dit was een geldig aanbod waarop gereageerd werd o Juridisch kan je naar de rechter stappen o In de praktijk zal dit niet gebeuren Meestal zal de term sheet een te strak aanbod bevatten! Tegenaanbod en zo zal over en weer onderhandeld worden 3

4 4

5 Hoofdstuk 1: Inleiding Waarom vanuit het ondernemingsperspectief: o Laat toe om het belang van contract(clausules) in de onderscheiden fasen van het ondernemingsbestaan te illustreren o Maakt het mogelijk om naast contractuele aspecten ook te benaderen: # Transactiecontract zelf # Andere aspecten van handelsrelaties (zoals een due diligence, fairness opinion, etc.) # Relatie met financiering en accounting Hoofdstuk 2: Opstarten onderneming Formaliteiten (Break- out 1) Bewijs van kennis bedrijfsbeheer / Diploma hoger onderwijs Inschrijven in de KBO! Ondernemingsloket (ondernemingsnr = BTWNr) o Bv. Xerius, Acerta, Eunomia, Beroepskennis Zichtrekening openen BTWnummer Sociale zekerheid Verzekering 1. Ondernemingsnummer aanvragen ID Attest basiskennis bedrijfsbeheer BankrekeningNr Bijzondere: vrije intellectuele beroepen; vergunningen Vergoeding: 81,5 euro Weigering! Vestigingsraad beslist over de beroepen ingesteld door de betrokkenen tegen de weigering van inschrijving 2. Eventueel bewijs beroepskennis Bouw en elektrotechniek Rijwielen en motorvoertuigen Handel en diensten Voeding Textielreiniging Waar komt die regeling vandaan?! Ontwikkeling o Sectorcommissies: groepering erkende nationale beroepsfederaties o Raad voor het gebruik o Hoge raad voor de zelfstandigen en KMO o Minister beoordeelt dossier en beslist 3. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds (Acerta, Securex) 4. Aansluiten bij een ziekenfonds (CM, Bond Moysen) 5

6 5. Boekhouding inrichten: Eenvoudig: Kas- en bankboek Aankoop- en verkoopboek Inventarisatie 6. Vennootschap 7. Verzekeringen BA voertuigen (verplicht) Brandverzekering Arbeidsongevallenverzekering Aanvullende verplichtingen in bepaalde sectoren zoals architect, rustoord 8. Personeel Inschrijven bij de RSZ DIMONA aangifte (van tewerkstelling) Inschrijven bij erkend sociaal secretariaat Stel u start en u moet provinciebelasting betalen (bijzondere lokale verplichtingen) 110 euro in Provincie Oost- Vlaanderen! Jaarlijks (Reprobel! Kopiëren) 6

7 Naast juridische aspecten zijn er ook financiële aspecten: Opstart vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: financieel plan o Uniek in België # Voordeel: reflectie door de ondernemer zelf # Nadeel: onduidelijk voor buitenlandse ondernemers die zich hier willen vestigen Ophalen financiering: business plan o Aantonen dat je financieel- en businessgewijs hebt nagedacht Business Plan Plan objective mission statement (Pitch) o Pitch = Het kortverhaal wat we gaan doen en waarom zijn wij beter dan de rest Part One - The Business Narrative o 1. Business Profile including the Legal Structure (Juridisch) o 2. Market Profile o 3. Competition Profile o 4. Location and Facilities (if applicable) o 5. Management Profile/Personnel Part Two - Financial Data (Juridisch) o 1. Statement of Financing Need and Purpose o 2. Start Up Expenses o 3. Capital Equipment List o 4. Income Statement o 6. Cash Flow Analysis o 7. Profit and Loss Projections Part Three - Supporting Documents including contracts (Juridisch) 7

8 Hoofdstuk 3: Opfrissen verbintenissenrecht Een business plan: Bevat basiselementen maar zeker niet alle juridische aspecten Het legt de nadruk op de ondernemingsopportuniteiten en de financiële aspecten Het gaat er van uit dat het juridische kader gepast is/ dan wel op gepaste wijze is aangepakt: o Is er met belangen en risico s ook contractueel rekening gehouden? Wat zijn die? o Hoe omzetten in contracten? o Hoe zit het met controle, nieuwe financieringsbehoeften, overdrachten? Is daar rekening mee gehouden? Intro: oplossingsgericht handelen " Business lawyer 4 belangrijke beginselen om rekening mee te houden voor goede contracten! Adverse selection o Afkomstig van Akerloff (`70)! Illustratie tweedehandsmarkt voor auto s # Partijen weten van elkaar nooit alles # Bv. De verkoper weet altijd veel meer dan de koper o Hoe pak je dit aan als koper?! Gids gemiddelde kwaliteit # Probleem als je je auto echt goed hebt onderhouden, dan krijg je je auto niet verkocht voor het geld dat je wil! Weggaan van de gewone kapaza # De goede tweedehandsauto s vertrekken van de markt! Kwaliteit daalt! Markt loopt leeg o Hoe kan je dit verhelpen? Want in alle contracten informatie- assymetrie # Aansprakelijkheid # Garanties en vrijwaring o Stel: echtscheiding! ik heb de beste advocaat # Wat doen advocaten om aan te tonen dat ze de beste zijn?! Hoe weet je dat je een goede advocaat kiest? Rankings (waarde betwistbaar)! Enkel in business environment Hoge prijzen! Wij zijn dat waard Obvious! Reputation! Dure auto s Zelfde voor banken (KBC- toren) o Tegenovergestelde: Argenta o Verzekeringen # Je wil een levensverzekering Bent u terminaal ziek? Rookt u? Drinkt u? 8

9 Als men ervan uitgaat dat mensen gemiddeld zoveel drinken/ zoveel roken! Dan zal u geen interesse meer hebben om een levensverzekering af te sluiten o Verkopen van een onderneming # Hoe kan je als koper voldoende weten wat je aan het kopen bent? Juridische due dilligence o " Hoe kan ik rekening houden bij onderhandelingen dat als we in een contract komen en er rijst een probleem, dat we dit kunnen oplossen Moral hazzard o Je hebt een verzekering! Ik ben toch verzekerd o Je denkt eraan een verzekering te nemen. De verzekeraar gaat de premies gaan bepalen, hij wil winst maken. Een brandverzekering is niet verplicht. Ga je een verzekering nemen? # Jij zal zeggen: Ik ben voorzichtig, die premie is veel te hoog voor mij, ik neem die verzekering niet. # Gevolg: enkel de risicovolle personen zullen een verzekering nemen. Dat willen de verzekeraars niet. # " Als oplossing zullen ze een franchise bepalen " Eens verzekerd, wordt men roekelozer. De verzekeraar dekt zich in door een franchise te bepalen o Poetsvrouw die thuis komt kuisen # Eerste maand doen ze hun best, daarna verslapt dit # Waarom zouden ze hard werken als ze een vast contract hebben # Oplossen! Prikkels zodat ze goed blijven werken Systeem bonussen Bij de verkoop! Commissies o Question: How can we ascertain that a joint venture partner will act in the interest of the joint venture when it has corporate opportunity outside the joint venture? # Aandeelhouders: hoe weet je of ze werken? Je hebt een aandeel gekocht, maar je gaat niet naar de vergadering dus er is geen controle: dat moet worden opgelost. o Moral Hazard (uit het Engels: moreel risico) is een economisch begrip dat verwijst naar veranderingen in het gedrag van partijen indien zij niet direct risico lopen voor hun daden. Dit kunnen economische agenten zijn waardoor moral hazard samenhangt met principaal- agentproblematiek. De term vindt onder andere toepassing in de economie, statistiek en verzekeringswezen. 9

10 Specificity of asset o Het probleem dat activa zeer specifiek kunnen zijn. Vaak worden goederen gemaakt op bestelling: specifiek volgens je vereisten. Er wordt geleverd en je moet betalen # Stel: het product komt niet 100% overeen met wat je hebt gevraagd # Jij zegt: Ik betaal slechts 80% van wat is overeengekomen. Verkoop het maar aan een ander. : zal niet gemakkelijk lukken # Hold- up probleem = ex post probleem o Oplossing: Bij het tot stand komen van de overeenkomst zal men zich indekken: reeds een voorschot laten betalen, in schijven laten betalen # Nieuw gebouw zetten! Wettelijk geregeld! Zoveel voorschot en zoveel schijven o Bij een contract op lange termijn zal men een prijsclausule invoeren. Men zal dus op voorhand allerhande clausules opnemen in je contract o Specificity wijst op de investering (geld of human capital) die gedaan wordt voor een bepaalde transactie en die voor die specifieke transactie de grootste (of zelfs de enige) waarde heeft. In een koop- verkoop ligt die investering vooral bij de verkoper. Oplossing: via voorschot/in schijven betalen Exogenous risk o Risico s die je niet onmiddellijk kan gaan vaststellen o Risicoverdeling (wijzigingsclausules) # Risk of changing external circumstances # Alterations in prices:allerhande wijzigingsclausules inzake prijzen # Alterations in costs # Alterations in demand # The Role of Lawyers: allocating the risk to the party that is best able to bear it o Service level agreement # Gedurende 95% van de tijd garanderen wij dat u toegang heeft tot uw programma o Legal compliance: om alle regels te laten naleven 10

11 Opfrissen verbintenissenrecht met rechtsvergelijkende noot alsook in elektronisch perspectief! Zie slides Verbintenissenrecht Klassieke bronnen BW 1101 ev BW Rechtspraak Bijzonder wetgeving:bv. WMPC Contract: een contract is een overeenkomst waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden iets te geven, te doen, of niet te doen (1101 BW) tautologisch Bronnen Elektronische Handel: EU: Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij met name de elektronische handel, in de interne markt Vele andere die meestal betrekking hebben op consumentenbescherming in Elektronische omgeving Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij 32 Verbintenissenrecht Verbintenissen: Rechtsverhouding tussen twee of meer personen op grond waarvan één of meer personen gehouden zijn tot een in geld waardeerbare of afdwingbare prestatie te volbrengen jegens één of meer andere personen Dienst van de informatiemaatschappij: Iedere dienst die gewoonlijk tegen vergoeding langs elektronische weg op afstand en op individueel verzoek van een afnemer verricht wordt. 11

12 33 Verbintenissenrecht Om iets te doen, niet te doen of te geven Middelen- of resultaatverbintenis Intuitu personae of intuitu pecuniae Eenzijdig of wederkerig Vergeldend of aleatoir Vrijgevig of bezwarend Dienst: ruim toepassingsgebied (ook online verkoop) Expliciet uitgesloten: Sommige taken advocatuur Publieke taken notaris Gokactiviteiten Dienstverleners in België gevestigd (duurzame vestiging onbepaalde tijd) 34 Verbintenissenrecht Bronnen van verbintenissen Voorwaardelijke verbintenis vs verbintenis onder tijdsbepaling Op afstand: zonder gelijktijdige aanwezigheid: sms, internet Langs elektronische weg: verzenden en ontvangen via elektronische apparatuur (voor verwerking en opslag van gegevens en geheel via draden of andere middelen verzonden, doorgeleid en ontvangen) 12

13 35 Verbintenissenrecht Op individueel verzoek: onderscheid push and pull: push zoals televisie is publiek; pull of point to point : verzoek door de afnemer Gewoonlijk tegen vergoeding 13

14 36 Verbintenissenrecht Precontractuele verhoudingen: Onderhandelingen: vrijheid Zorgvuldigheid: Geen spreekplicht MAAR: Info die onderhandelaars 1) bezitten of geacht te bezitten krachtens hun positie (deskundige) en 2) weten of behoren te weten dat de andere partij ze nodig heeft/belangrijk acht en 3) het niet weet of behoort te weten Info moet juist zijn Wettelijke vereiste tot informatieontsluiting zoals bv bij WMPC: art. 4: Ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst moet de onderneming te goeder trouw aan de consument de behoorlijke en nuttige informatie geven betreffende de belangrijkste kenmerken van het product en betreffende de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan informatie en rekening houdend met het door de consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik. Elektronisch handel en contracteren: Onderhandelingen: vrijheid van dienstverlening maar beperkingen die niet specifiek en uitsluitend betrekking hebben op onlinediensten zijn nog mogelijk (bv gereglementeerde beroepen); hybride valt er ten dele onder (bv boeken en boekenprijs) en andere uitzonderingen (bv verzekeringen) Wettelijke informatieontsluitingsplicht: Artikel 7: Naam Geografisch adres Snelle contactgegevens HR nummer (indien van toepassing) Onder vergunningsstelsel: toezichthoudende autoriteit BTW nummer Gedragscodes Beroepsvereniging Prijsaanduiding (wijze waarop; maar indien WMPC van toepassing ook artikel 5 daarvan: prijsduiding moet in die gevallen): Duidelijk Ondubbelzinnig Incl of excl belastingen Incl of excl leveringskosten Precontractueel! Heel weinig regels Je moet niet spreken MAAR: o De auto die je tweedehands verkoopt heeft al een pere total meegemaakt! Is er een verplichting dat je dit moet meedelen dat je auto pere total is geweest? # Prof denkt nog van niet # Als je het hard drijft en naar de rechtbank moet, zal je het vlaggen hebben # " Puur verbintenisrechtelijk dus niet Stel dat de koper vraagt heeft de auto ooit een ongeval gehad? dan moet je dit mededelen Spontaan hoef je dit niet te zeggen Bij banken! Verplichting om zich ter goede trouw op te stellen tegenover de cliënt o Vragenlijst om jou het beste product aan te bieden o In Nederland moet men zeggen sorry, wij hebben geen producten voor u! Te ver? o In achterhoofd crisis! Smerige financiële producten Eeuwenoude discussie! Vraagstuk! Hongersnood op Grieks eiland en een handelaar kwam een dag eerder als de rest aan op het eiland! Verkoopt graan tegen zeer hoge prijs o Moet hij zeggen dat er de volgende dag nog handelaars komen (en dus verkopen tegen lagere prijs)? Neen, niet spontaan o Maar als ze het hem vragen zou hij wel moeten antwoorden Om te beschermen soms wel! WMPC! Art. 4 o Redelijk voorzienbare gebruik! Hoe ver gaat dit? o Anders aansprakelijk precontractueel Elektronisch handelen en contracteren! via internet, weinig onderhandelingsruimte Wat in de wet staat niet kennen voor examen (niet meebrengen) 14

15 37 Verbintenissenrecht Ook algemene wettelijke informatieontsluiting : bv KBO Ook informatieinwinningplicht Noot: hoe stap je best in onderhandelingen: let op opportunity cost (Verbeke: BATNA: best alternative to a negotiated deal) Afbreken: Subjectief recht Niet kennelijk onredelijk Dienstverlener moet ook: duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze (makkelijk toegankelijk) info geven over: 1 de talen waarin het contract kan worden gesloten; 2 de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen; 3 de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst; 4 uitsluitsel omtrent de vraag of de dienstverlener het gesloten contract zal archiveren en of het toegankelijk zal zijn. De contractuele bepalingen en de algemene voorwaarden van het contract moeten de afnemer op een zodanige wijze ter beschikking worden gesteld dat hij deze kan opslaan en weergeven. Bijzonderheden jegens consumenten: zie om artikel 45 WMPC Afbreken: geen regels: gemeen recht niet aangepast Mogelijkheid om invoerfouten op te sporen (afwijken kan bij B2B) 15

16 38 (Les 3: 11/10/13) Verbintenissenrecht Aanbod: Vast en precies Voldoende nauwkeurig Onderscheid met voorstel Denatureren voorbehoud Duur: redelijke termijn Aanvaarding: Volle akkoord tegenaanbod Order: Neutraal begrip Geen eigen betekenis Neigt naar bestelling Vergt bevestiging Geen verzakingsrecht (maar WMPC) Hou ook rekening met geldigheidsvereisten: Bekwaam Voorwerp Oorzaak Toestemming Botten in de etalage voor 200 euro! Is dit een aanbod?! Een aanbod (naar consumenten toe) o Niet 100% afgelijnd o Als je binnenstapt! Ik wil die schoenen daar! Geen discussie o In GB wordt het niet beschouwd als een aanbod! Het is een voorstel om te onderhandelen Order! Bestelling plaatsen o In handelsomgeving! Geen verzaking o Consumenten! WMPC o Geldigheidsvereisten Bekwaam! Vanaf 7/8 jaar gaat men ervan uit dat je voor kleine bedragen kan kopen 16

17 39 Verbintenissenrecht Algemene voorwaarden: Battle of the forms: First blow approach Last shot approach Knock out approach Loudest shout approach Plaats en tijdstip: Waar aanbieder kennis nam of geacht werd kennis te nemen: suppletief Ter beschikking stellen contract: bv via zenden of laten downloaden Ontvangstbevestiging met samenvatting (bij B2B afwijken mogelijk) Bedenktermijn (14 dagen (art 47 WMPC)) Plaats en tijdstip: art. 10, 3 de order en het ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen wanneer deze toegankelijk zijn voor de partijen tot wie zij zijn gericht. wanneer OK; waar? B2B kan afwijken Battle of the forms! Wiens algemene voorwaarden zijn van toepassing? o First blow! Eerste o Last shot! Laatste o Knock out! Vergelijken # Identieke voorwaarden toepassen en voor de rest terugvallen op gemeen recht o Loudest shout! Duidelijkste Wat in België?! Knock out, maar niet volledig zeker Bedenkingstermijn! In WMPC, niet in normale handelsomgeving Wanneer men via fax (zeer laat) een antwoord stuurt op vrijdag! Onregelmatig tijdstip, de kennisneming kon dan niet, dus pas de maandag daaropvolgend vanaf openingsuren Plaats! Winkelplaats, maatschappelijke zetel 17

18 40 Verbintenissenrecht Totstandkoming: Consensueel Soms ook plechtig of zakelijk Bijzondere vereisten: Consumentenkrediet Huwelijksbureau Functionele gelijkstelling vorm (transversale of catch all bepaling): aan elke wettelijke of reglementaire vormvereiste voor de totstandkoming van contracten langs elektronische weg is voldaan, wanneer de functionele kwaliteiten van deze vereiste zijn gevrijwaard. (artikel 16) 41 Met uitzondering van een paar zaken die men echt geregeld heeft In België! Als er bijzondere eisen zijn in de omgeving om het contract tot stand te laten komen! Partijen moeten het zelf maar uitvechten Verbintenissenrecht Ruime interpretatie van vormvereiste: Alle soorten vormvoorschriften In alle etappes Wetgever vulde drie aspecten zelf in: Geschrift Handtekening Geschreven vermelding 18

19 Slides Verbintenissenrecht Verbintenissenrecht 42 Geschrift: een opeenvolging van verstaanbare tekens die toegankelijk zijn voor een latere raadpleging, welke ook de drager en de transmissiemodaliteiten ervan zijn (artikel 16 Wet elektr. handel) 43 Handtekening: kan voldoen een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont (1322, lid 2 BW) Met: Verbintenissenrecht Verbintenissenrecht 44 Elektronische handtekening: gegevens in elektronische vorm, vastgehecht aan of logisch geassocieerd met andere elektronische gegevens, die worden gebruikt als middel voor authentificatie. (artikel 4 wet elektronische handtekening) 45 geavanceerd: + a) zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden : b) zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren; c) zij wordt aangemaakt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; d) zij is op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke latere wijziging van de gegevens kan worden opgespoord; (artikel 4 wet elektronische handtekening) + certificatie = assimilatie Verbintenissenrecht Verbintenissenrecht 50 Geschreven vermelding: om het even welk procédé dat waarborgt dat de vermelding effectief uitgaat van degene die zich verbindt. (artikel 16 Wet elektr. handel) 51 Alle andere vereisten: Trek je plan: redelijkheid Toetsing: rechter Uitzonderingen: Artikel 16 is niet van toepassing op de contracten die tot één van de volgende categorieën behoren : 1 contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken, met uitzondering van huurrechten; 2 contracten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechtbank, de autoriteit of de beroepsgroep die een publieke taak uitoefent; 3 contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden welke gesteld worden door personen die handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit; 4 contracten die onder het familierecht of het erfrecht vallen. 19

20 52 Verbintenissenrecht Sanctie: burgerrechtelijk Bewijs Tenietgaan van verbintenissen Einde overeenkomst Sanctie: burgerrechtelijk + evtl ook strafrechtelijk: PV + geldboetes Bewijs: soms omkering bewijslast: Ten aanzien van de consumenten heeft de dienstverlener de plicht te bewijzen dat aan de eisen voorzien in de artikelen 7 tot 10 is voldaan Sancties: naast burgerlijk ook strafrechtelijk (met geldboetes) Hoe gaan verbintenissen teniet? o Verstrijken van termijn o Schuldvergelijking o Uitvoeren! Betalen Hoe komt een overeenkomst ten einde? o Opzeggen (bij onbepaalde tijd) o Ontbinding Ex tunc? Of ex nunc? o Nietigheid ( ex tunc, er is nooit een overeenkomst geweest) o Intuitu personae! overlijden o Verval o Verbreken! Ex nunc o Onderling akkoord 20

21 Slide 53! Breakout! Structuur van een contract Titel Contractspartijen Voorwerp Datum en plaats Aantal exemplaren Handtekeningen Einde- wijzen Duur Betalingsmodaliteiten Algemene voorwaarden Sanctieregime Bevoegde rechtbank (+ toepasselijk recht) " Om rechtsgeldig te zijn, zijn 2 exemplaren genoeg " Kot via vastgoedmakelaar, hoeveel contracten? 4 Kotbaas Makelaar Ikzelf 1 ter registratie 21

22 Hoofdstuk 4: Bijzondere contractclausules Contractclausule bij start activiteiten van belang kunnen zijn: o (1) CoC: change of control of controlewijzigingsbeding o (2) Tag en drag along: regelingen inzake overdracht van aandelen o (3) Ratchet en anti- dilutie: nieuwe financieringsronde o (4) Regeling omtrent de beëindiging van een samenwerking (1) Change of control clause Gebruikt in: o Aandeelhoudersovereenkomst o Kredietovereenkomst o Huurovereenkomst o Consultancy (aanneming) o Licentieovereenkomst o Distributieovereenkomst o Joint venture contracten Veronderstel! 1 e master en je hebt er genoeg van! U heeft een bachelordiploma en kan dus zelfstandig aan de slag! Je wil café openen o In een vennootschapsvorm! Je richt met 100 pond een Britse ltd. Op o Je gaat het niet alleen doen! Partner in crime # 80 procent voor jou # 20 procent voor partner Je ziet het groot! Structureren o Holding opzetten en het café in een aparte vennootschap steken die 100% heeft in de cafévennootschap Ik Partner 80% 20% Vennootschap (Holding) 100% 80% InBev Cafévennootschap 20% Duurste?! Bar en tap o Oplossingen? Duvel of Inbev contacteren! Inbev geeft support: # Lening en Inbev wil een deel van de aandelen (20%) van de cafévennootschap # Café is dus verdeeld 20% en 80% De zaken gaan goed! Je wil weg en verkoopt je 80% aan een derde o Probleem? Inbev wordt plots geconfronteerd met een totaal ander iemand o Inbev heeft dus een overeenkomst nodig met jouw ltd.! Bv. Als jij je aandelen verkoopt dan heeft Inbev de mogelijkheid om zijn aandelen te verkopen of om zijn lening direct op te vragen 22

23 Shareholder agreements: In case of a change of control of Ltd. Love is considered, Heiny beer company must be informed and has a preemptive right to acquire the shares of Ltd. Love. Change of control shall mean circumstances when any person, company, body or entity acquires shares in the company which if take together with all the other shares by the acquirer and persons acting in concert with it would result in the acquirer gaining an overall controlling interest in the company. Control shall be defined on a de facto basis which shall in any event include an interest of fifty per cent or more. " Hoe ga je een change of control clause gaan formuleren? o Je wil zeggenschapsrecht gaan houden o Controle, wijzing op het niveau van de holding (Love) o Loop jij weg, dan heeft de Brouwer het recht erover geïnformeerd te worden. o Preemptive right to acquire the shares of Ltd. Love = Betreft een voorkooprecht o Wat is change of control? (= het tweede waarover wordt gesproken) + je moet controle zelf ook nog gaan definiëren (daar kunnen onduidelijkheden over bestaan) What is control?! Many related though not identical approaches: o Takeover regulation: Directive 2004/25/EG of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids: # 5.1: De lidstaten dragen er zorg voor dat een natuurlijke of rechtspersoon die, ten gevolge van eigen verwerving of verwerving door in onderling overleg met hem handelende personen, effecten van een vennootschap als bedoeld in artikel 1, lid 1, in zijn bezit krijgt... rechtstreeks of middellijk een bepaald percentage van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen waarmee de zeggenschap over de vennootschap wordt verkregen, verplicht is een bod uit te brengen... # 5.3: Het in lid 1 bedoelde percentage van de stemrechten waarmee de zeggenschap wordt verkregen en de methode voor de berekening ervan, worden vastgesteld overeenkomstig de voorschriften van de lidstaat waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft # " Regel geldt alleen voor beursgenoteerde bedrijven (+/- 120) # Iemand verwerft meer dan 30%! Verplichting! Die nieuwe aandeelhouders moeten aan de oude aandeelhouders (die niets te maken hebben met de controlewijziging) de kans geven om uit de onderneming te stappen! Je moet een overnamebod uitbrengen Ook in GB, Duitsland! Als je meer dan 30% van de aandelen verwerft moet je een bod uitbrengen! Vermoeden dat je controle wil verwerven # Bv. Kinepolis is een beursgenoteerde vennootschap! Stel: ik ben 60% aandeelhouder en ik verkoop mijn aandelen aan X. De overige 40% krijgt verplicht de mogelijkheid om hun aandelen aan dezelfde voorwaarden te verkopen 23

24 # Waarom de drempel van 30%? De meerderheid van de op de AV aanwezige stemmen beslist Er komt niet meer dan 60% naar de AV s! Met 30% heb je dus de meerderheid o Competition perspective: Council regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) # 3.2. Control shall be constituted by rights, contracts or any other means which, either separately or in combination and having regard to the considerations of fact or law involved, confer the possibility of exercising decisive influence on an undertaking, in particular by: (a) ownership or the right to use all or part of the assets of an undertaking; (b) rights or contracts which confer decisive influence on thecomposition, voting or decisions of the organs of an undertaking # Je gaat de controle gaan bepalen vanuit het competitieperspectief! Non compete clause = Je mag elkaar geen concurrentie aandoen # Vanaf wanneer wordt de concurrentie uitgeschakeld? In geval van een controlewijziging? #! Je zult dus clausules moeten opnemen met betrekking tot de change of control o Andere voorbeelden # Als jij je belang laat zakken onder de 50%! dan volstaat dit als controlewijziging en heb ik rechten! Dit is perfect mogelijk om in contract op te nemen # Stel dat je sterft (voorbeeld café)! Is dit een controlewijziging (kinderen erven aandelen)? Geen antwoord! Vooraf opnemen en bepalen in het contract Financing contracts: The borrower must promptly notify the agent if it becomes aware of any person or group of persons acting in concert gaining control of the borrower. The Agent must promptly notify each lender of any such notification. Each lender may within 30 days of becoming aware of any person or group of persons acting in concertgaining control of the borrower by notice to the borrower. " Diegene bij wie de controlewijziging zich voordoet, moet dit (verplicht) meedelen aan de andere partij binnen een redelijke termijn of promptly = onmiddellijk. Je moet als medecontractant een redelijke termijn krijgen om je positie in het contract te bekijken. Hier heb je 30 dagen Change of control clausules ontstaan in het kader van financieringsovereenkomsten! Bij leningen aan ondernemingen! Zodra de ondernemer zijn aandeel verkoopt, zal de bank haar lening kunnen terugvragen Stel: een onderneming wordt overgenomen (betrouwbaar: veel groter eigen vermogen dan vreemd vermogen). Er zijn nieuwe aandeelhouders. De 24

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Code UNIZO e-commerce label

Code UNIZO e-commerce label Code UNIZO e-commerce label Met deze code wil UNIZO de vertrouwensrelatie tussen consument en handelaar binnen het domein van de e-commerce maximaal bevorderen. Dit systeem van zelfregulering maakt het

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel BDMA Dday Legal Aandachtspunten bij M-commerce Tim Van Canneyt Of Counsel 19 juni 2013 M-Commerce = E-commerce met een M? M-commerce Elke commerciële transactie uitgevoerd via mobiele of draadloze communicatie

Nadere informatie

Waarde- en prijsbepalingen in aandeelhoudersovereenkomsten Dinsdag 30 september 2014

Waarde- en prijsbepalingen in aandeelhoudersovereenkomsten Dinsdag 30 september 2014 Waarde- en prijsbepalingen in aandeelhoudersovereenkomsten Dinsdag 30 september 2014 Fruytier Academy in samenwerking met Talanton Valuation Services Programma 14.15 uur Hoe kom ik van de andere aandeelhouder

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Masterclass. Bedrijfsovernames in de praktijk. Adriaan de Buck, advocaat Frank Röben, kandidaat-notaris

Masterclass. Bedrijfsovernames in de praktijk. Adriaan de Buck, advocaat Frank Röben, kandidaat-notaris Masterclass Bedrijfsovernames in de praktijk Adriaan de Buck, advocaat Frank Röben, kandidaat-notaris 2 juni 2015 Inleiding Opbouw Masterclass 2015 17 februari Letter of intent en due diligence 14 april

Nadere informatie

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het "Wetsvoorstel"

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het Wetsvoorstel Additionele vragen inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

U bevestigde uw interesse in een mogelijke overname van het geheel of een gedeelte van de onderneming:

U bevestigde uw interesse in een mogelijke overname van het geheel of een gedeelte van de onderneming: Geachte heer, mevrouw, U bevestigde uw interesse in een mogelijke overname van het geheel of een gedeelte van de onderneming: De door u uit te brengen bieding met het oog op de voormelde overname zal dienen

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

Help, ik ben aandeelhouder

Help, ik ben aandeelhouder Help, ik ben aandeelhouder Aandeelhoudersovereenkomsten Jeroen Stevens 7 mei 2015 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht 1. Algemene beschouwingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht;

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Besluit: Definities Artikel 1 1. In deze regeling wordt, in afwijking van artikel

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

A day made of glass. h.p://www.youtube.com/watch? v=6cf7il_ez38

A day made of glass. h.p://www.youtube.com/watch? v=6cf7il_ez38 A day made of glass h.p://www.youtube.com/watch? v=6cf7il_ez38 HC5: Finance in Entrepreneurship Blok 3: 2011 Ben White & Arnout Kroezen Agenda 1) Why focus on finance ma.ers? 2) Break Even point 5) Prijs

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Analyse arrest HvB Gent 26 september 2013 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 1.1 In Nederland wordt in de praktijk door ondernemingen veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden ( AV ). Hoewel het gebruik van AV over het algemeen als

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9 Inhoudstafel Deel I. U stapt in in een vennootschap 1. Waar start u?... 1 1.1. U stapt in in een bestaande vennootschap... 1 1.1.1. Via een overname van aandelen... 1 1.1.2. Via een kapitaalverhoging...

Nadere informatie

Marktpraktijken en informatieverplichtingen

Marktpraktijken en informatieverplichtingen Marktpraktijken en informatieverplichtingen E-commerce Ellen Enkels 27 november 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be 2 Overzicht I. Juridisch

Nadere informatie

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V.

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. CORPORATE EVENT NOTICE: Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20141201_06101_EUR DATUM: 01/12/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM WERELDHAVE

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING wij doen Inhoudsopgave Hoofdstuk Paginanummer Inleiding 3 Wat is een handtekening 3 Belang 3 Op afstand 3 De elektronische handtekening 4 Waarde elektronische handtekening

Nadere informatie

Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg

Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE Maatschappelijke zetel: Park Valley - Bât. G - 40, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg - Tel.: +352 24 69 42 - Fax: +352

Nadere informatie

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers

Thema s. Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Thema s Intracommunautaire levering ABC leveringen Overbrengingen Reparatie Call off/consignatie IC leveringen aan vrijgestelde afnemers Intracommunautaire leveringen Nultarief indien (Teleos): - Vervoer

Nadere informatie

GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS

GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS MR. F.G. DEFAIX Partner AKD Practice Leader Employment Law woensdag 25 januari 2012 activa/passiva transactie

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUS 1 GEGEVENS: NV Y wil expanderen en heeft nieuwe financiële middelen nodig. De volgende verrichtingen worden gepland: - RvB kapitaalverhoging van 1mln euro naar 2,6mln

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Wanneer u als eigenaar uw privé gedeelte aan een ander in gebruik geeft (bijv. U verhuurd uw appartement) let dan op het volgende:

Wanneer u als eigenaar uw privé gedeelte aan een ander in gebruik geeft (bijv. U verhuurd uw appartement) let dan op het volgende: Beste eigenaar/bewoner, Wanneer u als eigenaar uw privé gedeelte aan een ander in gebruik geeft (bijv. U verhuurd uw appartement) let dan op het volgende: Er moet een verklaring door de gebruiker getekend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Peter van Laere & Greet Dekocker Safeshops.be & bdma

Peter van Laere & Greet Dekocker Safeshops.be & bdma Peter van Laere & Greet Dekocker Safeshops.be & bdma About today 1. SafeShops & bdma 2. About the label 3. Lessons learned About SafeShops.be E-commerce Association for BeLux November: raised by group

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Masterclass. Bedrijfsovernames in de praktijk. Adriaan de Buck en Mark Huizenga advocaten Ondernemingsrecht

Masterclass. Bedrijfsovernames in de praktijk. Adriaan de Buck en Mark Huizenga advocaten Ondernemingsrecht Masterclass Bedrijfsovernames in de praktijk Adriaan de Buck en Mark Huizenga advocaten Ondernemingsrecht 17 februari 2015 Inleiding Opbouw Masterclass 2015 17 februari NDA/LOI en due diligence 14 april

Nadere informatie

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke en financiële

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

MASTERCLASS: PRACTISCH CONTRACTEREN

MASTERCLASS: PRACTISCH CONTRACTEREN MASTERCLASS: PRACTISCH CONTRACTEREN Handelsgeschillen wil je zoveel mogelijk voorkomen. En mochten ze toch ontstaan, dan wil je ze soepel kunnen oplossen. Dat is in het belang van alle partijen. In de

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

VOLMACHT BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 2 juni 2016 om uur

VOLMACHT BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 2 juni 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout VOLMACHT BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18 MEI 2017

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18 MEI 2017 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Actuele visie van een bankier op PPS projecten. S. De Loecker Financial Engineer Public Finance

Actuele visie van een bankier op PPS projecten. S. De Loecker Financial Engineer Public Finance Actuele visie van een bankier op PPS projecten S. De Loecker Financial Engineer Public Finance Brasschaat, 17 februari 2009 Agenda Huidige context Visie Dexia Bijlagen: Rol Dexia en PPS formules 2 Huidige

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016 Instelling Peeters Advocaten-Avocats Onderwerp Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum 24 oktober 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV Catalogue Liquidation auction from bankruptcy Joop Arts BV Goods are stored at Location RI. Pneus Zola Presoda Str. O. Guerrini n.4 Bologna Italy 1 The goods are for sale due to the bankruptcy of Joop

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie