Gratis mini cursus hedge funds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gratis mini cursus hedge funds"

Transcriptie

1 Gratis mini cursus hedge funds

2 Heeft u zich (na alle verhalen in het nieuws) altijd al afgevraagd wat Hedge Funds nu eigenlijk zijn en hoe deze fondsen te werk gaan? Dan is deze online cursus Hedge Funds geschikt voor u! In deze cursus maakt u kennis met de basisbeginselen van Hedge Funds en leert u waarom Hedge Funds een waardevolle uitbreiding van uw portefeuille kunnen vormen. Inhoud van cursus (klikbare links) 1. Waar komt de term Hedge Fund vandaan? 2. Wat zijn de 3 belangrijkste voordelen van een belegging in Hedge Funds? Aantrekkelijke rendementen Profiteren van koersdalingen Verbetering risico/ rendement karakteristieken van een standaard beleggingsportefeuille 3. Wat maakt Hedge Funds uniek? 4. Welke doelstelling hanteert een Hedge Fund? 5. Op welke wijze is een Hedge Fund manager betrokken bij haar beleggers? 6. Welke investeringstechnieken gebruiken Hedge Funds? Short Selling Leverage Beleggingsinstrumenten Dynamische handelsstrategie 7. Welke handelsstrategieën hanteren Hedge Funds? Long/Short Equity Managed Futures Fixed Income Arbitrage Equity Market Neutral Event Driven Global Macro Convertible Arbitrage 8. Hoe zijn Hedge Funds gereguleerd? 9. Conclusie Achtergrondartikelen Hedge Funds Definities T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 2

3 1. Waar komt de term Hedge Fund vandaan? In financieel-economische zin betekent hedging het afdekken of verminderen van financiële risico's. Hedge Funds, ook wel alternative investment funds genoemd, zijn dus gericht op het beperken van (markt)risico's. T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 3

4 2. Wat zijn de drie 3 belangrijkste voordelen van een belegging in Hedge Funds? Met een belegging in Hedge Funds kan een investeerder 1) een aantrekkelijk rendement genieten 2) profiteren van koersdalingen en 3) de verhouding tussen risico en rendement van zijn/haar beleggingsportefeuille sterk verbeteren. 2.1 Aantrekkelijke rendementen Hedge Funds noteren gemiddeld gezien een prima rendement. Een gemiddeld Hedge Fund liet over de periode 1990 tot en met 2012 een rendement zien van gemiddeld 11% op jaarbasis (op basis van de statistieken van de HFRI Fund Weighted Composite Index). 2.2 Profiteren van koersdalingen In tegenstelling tot traditionele beleggingsfondsen hebben Hedge Funds niet alleen de mogelijkheid om in te spelen op koersstijgingen maar kunnen zij daarnaast ook profiteren van koersdalingen. Om te profiteren van koersdalingen maken Hedge Funds gebruik van verschillende technieken zoals short selling en derivaten (o.a. opties en futures). 2.3 Verbetering risico/ rendement karakteristieken van een (standaard) beleggingsportefeuille Door opname van Hedge Funds in een beleggingsportefeuille kan een belegger de verhouding tussen risico en rendement van haar totale beleggingsportefeuille (bestaande uit bijvoorbeeld beleggingen in aandelen, obligaties, vastgoed en traditionele beleggingsfondsen) sterk verbeteren. Hedge Funds kunnen het risico van een standaard beleggingsportefeuille verkleinen doordat zij inspelen op en/of zich verzekeren tegen koersdalingen. T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 4

5 3. Wat maakt Hedge Funds uniek? Het unieke karakter van Hedge Funds schuilt met name in de stabiliteit van hun waardeontwikkeling. Ook in periodes waarin tal van negatieve beurssentimenten de koersen nadelig beïnvloeden, hebben een groot aantal Hedge Funds bewezen dat ze zich in positieve zin blijven onderscheiden. Een goede indicatie voor de degelijkheid van deze fondsen is dat grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, die voorzichtigheid hoog in het vaandel hebben staan, er in toenemende mate hun vermogen in beleggen. T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 5

6 4. Welke doelstelling hanteert een Hedge Fund? Hedge Funds streven ernaar om beleggers onder alle marktomstandigheden een positief resultaat te bieden en om grote verliezen te voorkomen. Met name dit laatste streven wordt door de meeste Hedge Funds met regelmaat benadrukt. Vaak wordt gesteld dat gestreefd wordt naar 'een absoluut voor risico gecorrigeerd rendement met een lage correlatie met de voornaamste financiële markten'. Een andere met regelmaat voorkomende doelstelling is het streven naar 'double-digit returns'. De keuze van een benchmark is voor Hedge Funds ondergeschikt aan de keuze van een streefrendement. T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 6

7 5. Op welke wijze is een Hedge Fund manager betrokken bij haar beleggers? De betrokkenheid van een Hedge Fund manager bij het door hem of haar beheerde fonds is vaak groter dan die van de manager van een traditioneel beleggingsfonds. Deze grotere betrokkenheid kent een aantal oorzaken. Op de eerste plaats is de fondsmanager vrijwel zonder uitzondering zelf investeerder in het fonds. Het persoonlijke belang kan variëren van enkele tienduizenden tot in sommige gevallen miljoenen dollars. Op de tweede plaats bestaat de beloning van de fondsmanager naast een vaste beheervergoeding (management fee, een percentage van het vermogen onder beheer) meestal uit winstdeling. Het belang van het behalen van een positief resultaat wordt hierdoor vergroot, temeer daar vrijwel alle Hedge Funds een systeem hanteren waarbij verliezen uit het verleden eerst dienen te worden goedgemaakt. Op de laatste plaats is de fondsmanager vaak betrokken geweest bij de oprichting van de organisatie. T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 7

8 6. Welke investeringstechnieken gebruiken Hedge Funds? In hun streven naar een absoluut rendement wordt door Hedge Funds gebruik gemaakt van investeringstechnieken die door traditionele fondsen niet of slechts beperkt worden toegepast. Deze technieken omvatten o.a. short selling, het gebruik van leverage, alternatieve beleggingsinstrumenten en een dynamische handelsstrategie. 6.1 Short selling Van short selling is sprake indien een financieel instrument, bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie, wordt geleend bij een makelaar waarna vervolgens verkoop plaatsvindt in de markt. Een short positie kan worden ingenomen indien bij een belegger de verwachting bestaat dat de prijs van het betreffende instrument op (korte) termijn zal gaan dalen. In dit geval vindt verkoop plaats tegen een hoge prijs en zal terugkoop tegen een lagere prijs geschieden. Op deze manier kan derhalve worden geprofiteerd van dalende prijzen. Daarnaast kunnen short posities worden ingenomen als 'hedge' voor andere long posities. Uiteraard zal niet iedere short positie winstgevend zijn. Hier ligt dan ook het voornaamste risico van het gebruik van deze techniek. Indien een ingenomen positie een ontwikkeling vertoont tegengesteld aan wat werd verwacht kunnen beleggingsverliezen aanzienlijk oplopen. Terugkoop zal in dit geval plaats dienen te vinden tegen een hogere prijs dan waartegen verkocht was. Toezichthouders staan short selling niet of slechts zeer beperkt toe. Omdat Hedge Funds mede om deze reden slechts beperkt of helemaal niet gereguleerd zijn vormt dit voor deze fondsen geen probleem. Traditionele fondsen staan vrijwel altijd onder toezicht, waardoor het gebruik van short selling wordt bemoeilijkt. 6.2 Leverage Het creëren van een financiële hefboom - ofwel leverage - is een techniek die door Hedge Funds veelvuldig wordt toegepast. Het gebruik van leverage is feitelijk niets anders dan beleggen met geleend geld. Hiertoe kan een directe lening worden aangegaan, waarbij de aangekochte instrumenten als onderpand fungeren, of kan gebruik worden gemaakt van geavanceerde constructies, zoals repurchase agreements of derivaten. Ongeacht de wijze waarop leverage tot stand wordt gebracht leidt het gebruik van deze techniek tot een hoger verwacht beleggingsrendement (positief effect), maar tevens tot een grotere volatiliteit van fondsresultaten (negatief effect). Rendementen in winstmaanden worden 'versterkt' zolang het beleggingsrendement hoger is dan de rente die over het geleende vermogen moet worden betaald. Echter, leverage heeft een negatief effect in maanden waarin het beleggingsrendement lager is dan de vereiste leenrente. Met name in maanden waarin grote beleggingsverliezen worden geleden kan dit effect voor serieuze problemen zorgen. T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 8

9 6.3 Beleggingsinstrumenten Door Hedge Funds wordt op grote schaal gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten, zogenaamde derivaten. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan 'eenvoudige' derivaten zoals opties of futures contracten, maar ook aan geavanceerde producten waaronder credit default swaps, swaptions en collars. Derivaten kunnen worden gebruik ten behoeve van hedging of voor het innemen van speculatieve posities als alternatief voor een 'outright' long of short positie. Daarnaast investeren Hedge Funds met regelmaat in financiële producten waar traditionele fondsen aanzienlijk minder of zelfs vrijwel geen gebruik van maken. Voorbeelden zijn mortgage- of asset backed securities, distressed of high yield bonds en converteerbare obligaties. Vaak specialiseren Hedge Fund managers zich, door middel van een bepaalde strategie, in het investeren in één van deze specifieke producten. 6.4 Dynamische handelsstrategie Hedge Funds hanteren veel meer dan traditionele beleggingsfondsen een dynamische handelsstrategie. Ingenomen posities worden relatief korte tijd aangehouden, waarna verkoop (of - in geval van short posities - terugkoop) plaatsvindt. Het besluit om te verkopen kan het gevolg zijn van het subjectieve oordeel van een fondsmanager (zijn of haar ervaring leert dat verkoop verstandig is), maar kan ook een reactie zijn op het bereiken van een stoploss limiet of profit target. Deze 'handelsgeest' is overigens niet verwonderlijk als wordt bedacht dat Hedge Fund managers vaak een achtergrond hebben als handelaar op de trading desk (ook wel prop desk genoemd) van grote financiële instellingen. Traditionele beleggingsfondsen daarentegen maken in de regel gebruik van een buy-andhold strategie: ingenomen posities worden vaak vele maanden in portefeuille gehouden. T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 9

10 7. Welke handelsstrategieën hanteren Hedge Funds? Naast de investeringstechnieken zijn er een aantal duidelijk te onderscheiden strategieën. Deze strategieën omvatten long/short equity, event driven, managed futures, fixed income arbitrage, equity market neutral, global macro en convertible arbitrage. 7.1 Long/short equity Long short equity Hedge Fund managers combineren long aandelen posities met individuele short posities of aandelenindex opties. Afhankelijk van marktomstandigheden kan binnen de totale portefeuille per saldo zowel een netto long positie (waarde van de long posities overtreft de absolute waarde van de short posities) als een netto short positie (absolute waarde short posities overtreft de waarde van de long posities) worden aangehouden. In tijden van opgaande aandelenmarkten wordt doorgaans een netto long positie aangehouden terwijl in perioden van dalende aandelenmarkten een netto short positie wordt ingenomen. merger arbitrageurs zijn gespecialiseerd in de laatste genoemde subcategorie. Zij zetten in op het al dan niet doorgaan van een aangekondigde fusie of overname. Zo wordt een long positie in de over te nemen partij gecombineerd met een short positie in de overnemende partij als de verwachting is dat een aangekondigde overname uiteindelijk doorgevoerd wordt, terwijl tegenovergestelde posities worden ingenomen bij een verwachte mislukking. 7.2 Managed futures Hedge Funds gespecialiseerd in de strategie managed futures, ook wel commodity trading advisors (CTA s) genoemd, proberen met behulp van termijncontracten zogenaamde futures te profiteren van trends in financiële markten wereldwijd. Daartoe worden futures ingenomen op onder meer aandelen, vastrentende waarden en valuta s, maar ook op zogenaamde commodities zoals graan, goud, olie en gas. Binnen de stijl wordt onderscheid gemaakt tussen opportunistische en kwantitatieve, modelmatige strategieën. Kenmerkend voor een opportunistische benadering zijn een fundamentele analyse en een lange beleggingshorizon. Bij een kwantitatieve benadering daarentegen wordt gebruik gemaakt van geavanceerde statistische computermodellen en is de positieduur kort. 7.3 Fixed income arbitrage Fixed Income arbitrageurs pogen door middel van long en short posities in vastrentende waarden en/of gerelateerde derivaten onevenwichtigheden tussen deze instrumenten uit te buiten. Een dergelijke gecombineerde positie is gebaseerd op een historische en veelal wiskundig aantoonbaar verband tussen vastrentende waarden en de specifieke toekomstverwachtingen van de manager wat betreft deze historische verbanden. 7.4 Equity market neutral De strategie Equity Market Neutral is gericht op de inname van long posities in ondergewaardeerde aandelen en short posities in overgewaardeerde aandelen. Voor de T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 10

11 selectie van aandelen wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve en/of kwalitatieve modellen. Deze modellen screenen voortdurend een groot aantal aandelen. Belangrijkste kenmerk van de strategie is het streven naar een portefeuille die ongevoelig is voor marktontwikkelingen. Dit houdt in dat geprobeerd wordt long en short posities in evenwicht te houden wat betreft uiteenlopende marktrisico s. 7.5 Event driven Event driven hedge funds richten zich op specifieke bedrijfsgebeurtenissen zoals een faillissement, financiële herstructurering, afstoting van een bedrijfsonderdeel of een overname. Zogenaamde merger arbitrageurs zijn gespecialiseerd in de laatste genoemde subcategorie. Zij zetten in op het al dan niet doorgaan van een aangekondigde fusie of overname. Zo wordt een long positie in de over te nemen partij gecombineerd met een short positie in de overnemende partij als de verwachting is dat een aangekondigde overname uiteindelijk doorgevoerd wordt, terwijl tegenovergestelde posities worden ingenomen bij een verwachte mislukking. 7.6 Global macro Hedge Funds gespecialiseerd in de strategie global macro kenmerken zich door een doorgaans hoog vermogen onder beheer dat flexibel ingezet wordt op verschillende financiële markten wereldwijd. Geprobeerd wordt de terugkeer van een markt naar een evenwichtstoestand te timen. Een macro economische situatie met veel onevenwichtigheden schept mogelijkheden voor global macro Hedge Funds. 7.7 Convertible arbitrage Hedge Funds met een focus op convertible arbitrage proberen te profiteren van prijsongelijkheden tussen de koers van een converteerbaar instrument en de bijhorende onderliggende waarde. Binnen de meest klassieke vorm van convertible arbitrage wordt een long (koop) positie in een converteerbare obligatie gecombineerd met een short (verkoop) positie in het onderliggende aandeel. T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 11

12 8. Hoe zijn Hedge Funds gereguleerd? Hedge Funds zijn veelal ongereguleerde beleggingsfondsen. Overigens is deze afwezigheid van toezicht voornamelijk van toepassing op fondsen die in de Verenigde Staten of offshore (Cayman Islands, Bermuda, Bahamas, e.d.) zijn gevestigd. In een groot aantal Europese landen (waaronder Nederland) kennen Hedge Funds namelijk dezelfde regulering als traditionele beleggingsfondsen. Voor Amerikaanse beleggingsfonds betekent een regulering in het kader van de Investment Companies Act 1940 over het algemeen een te grote beperking bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Om deze reden wordt vaak een beroep gedaan op een uitzonderingsbepaling in de wetgeving waardoor een Hedge Fund niet als beleggingfonds wordt beschouwd. Consequentie hiervan is wel dat aan potentiële investeerders strenge eisen dienen te worden gesteld, met name aan de hoogte van het eigen vermogen en de minimaal vereiste investering in een fonds, en dat de keuze van een juridische structuur van belang is. Amerikaanse Hedge Fund managers die hun producten willen aanbieden aan niet- Amerikaanse investeerders kiezen om fiscale redenen voor de oprichting van een fonds op een zogenaamde offshore lokatie, zoals de Cayman Islands, Bermuda of de Bahamas. Ook de Nederlandse Antillen komen in dit kader in aanmerking, hoewel het aantal Hedge Funds op deze locatie relatief klein is. Bijkomend voordeel van vestiging op een offshore locatie is dat door toezichthouders over het algemeen weinig eisen worden gesteld aan de beheerder van een fonds. T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 12

13 9. Conclusie Een Hedge Fund is een beperkt gereguleerd beleggingsfonds dat een dynamische handelsstrategie hanteert, waarbinnen gebruik wordt gemaakt van short selling, leverage en derivaten, afhankelijk van de strategie van het fonds. Doordat Hedge Funds de flexibiliteit hebben om ook te profiteren van koersdalingen kunnen Hedge Funds het risico van een standaard beleggingsportefeuille (bestaande uit bijvoorbeeld aandelen, obligaties en vastgoed) aanzienlijk terugbrengen. Daarnaast hebben Hedge Funds over een lange periode gemiddeld een aantrekkelijk rendement laten zien. De manager van het Hedge Fund ontvangt in de regel een vergoeding die naast een vaste beheervergoeding bestaat uit winstdeling. Om voor winstdeling in aanmerking te komen dient een manager echter wel eventuele verliezen uit het verleden volledig weggewerkt te hebben. Verder is de portefeuillemanager vaak zelf ook persoonlijk belegd in zijn/haar eigen Hedge Funds. Boven alles is een Hedge Fund een fonds dat een absolute rendementsdoelstelling nastreeft. T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 13

14 Achtergrondartikelen Hedge Funds 1. Ontstaansgeschiedenis van Hedge Funds 2. Statistische kenmerken van Hedge Funds: scheefheid en kurtosis 3. Hedge Funds in aandelen en obligatie portefeuilles 4. Consistentie van Hedge Fund rendementen: de werkelijke waarde van een track record 5. Hedge Fund diversificatie: wat is effectief gediversifieerd? 6. Hedge Funds als laatste redmiddel T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 14

15 1. Ontstaansgeschiedenis van Hedge Funds Voor een ieder die een blik werpt op de eerste vijftig jaar van het leven van Alfred Winslow Jones is het ongetwijfeld moeilijk te geloven dat juist deze man uiteindelijk officieus beschouwd wordt als de grondlegger van de Hedge Fund industrie. Toch was het deze Jones die in 1949 het eerste, echte Hedge Fund introduceerde. Alfred Winslow Jones werd geboren in 1900 in Australië maar keerde reeds op jonge leeftijd met zijn van oorsprong Amerikaanse familie terug naar de Verenigde Staten. Na in 1923 te zijn afgestudeerd aan de Harvard Business School kwam Jones uiteindelijk via een aantal omzwervingen, waaronder een baan als Amerikaans diplomaat in Nazi Duitsland en als journalist tijdens de Spaanse Burgeroorlog, terecht bij Fortune Magazine waar hij gedurende de tweede wereldoorlog werkte als redacteur. In 1949, Jones werkte inmiddels als freelance journalist, kwam hij tijdens het schrijven van een artikel in opdracht van Fortune Magazine met als thema de mogelijkheid om financiële markten te voorspellen, op het idee om een eigen, uniek, beleggingsfonds te introduceren. Een opvallend besluit aangezien hij tijdens zijn gevarieerde carrière tot op dat moment geen enkele ervaring als vermogensbeheerder of financieel analist had opgedaan. Ondanks deze beperking zou zijn fonds in de daarna volgende jaren uitgroeien tot één van de succesvolste beleggingsfondsen aller tijden. De strategie van Jones werd gekenmerkt door het combineren van long posities in aandelen die naar zijn mening ondergewaardeerd waren met short posities in overgewaardeerde aandelen. Voor de long posities werd gebruik gemaakt van leverage, teneinde een hoger resultaat tot stand te brengen. Zijn beloning bestond uit een percentage van de door zijn fonds behaalde winsten (incentive fee). Bovendien was US$ van het startvermogen van US$ door Jones zelf ingebracht, vrijwel zijn gehele eigen vermogen op dat moment. De resultaten van het fonds van Jones bleven lange tijd onopgemerkt, totdat in 1966 in Fortune Magazine een artikel verscheen van de hand van Carol Loomis getiteld The Jones Nobody Keeps up With. In dit artikel beschreef Loomis hoe het fonds van Jones over de voorbije jaren alle bekende beleggingsfondsen had weten te verslaan. De publicatie zorgde voor de nodige commotie in de investeringswereld en leidde in de daarna volgende jaren tot de introductie van vele tientallen fondsen met een vergelijkbare strategie als het product van Jones. Echter, slechts enkele van deze fondsen wisten de roerige en volatiele jaren 70 te overleven. Onder hen bevond zich een aantal thans legendarische fondsbeheerders, waaronder Michael Steinhardt en George Soros. Het fonds van Jones was een echt Hedge Fund in de zin dat de short posities in portefeuille fungeerden als een Hedge tegen het (aandelen)marktrisico op long posities. Deze posities zorgden voor de nodige bescherming in dalende markten, waarmee de goede resultaten van het fonds mede worden verklaard. Om zijn strategie te kunnen implementeren maakte Jones gebruik van een Limited Partnership, een juridische structuur die hem vrijstelde van T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 15

16 registratie als investment company in het kader van de Amerikaanse Investment Companies Act Consequentie hiervan was dat participaties in zijn partnership niet publiekelijk mochten worden aangeboden (private placement) en dat een hoge minimum investering verplicht was. De keuze voor deze structuur was het gevolg van het feit dat een echte geregistreerde investment company geen gebruik mocht (en mag) maken van technieken als short selling en leverage die juist zo kenmerkend en noodzakelijk waren voor de strategie van Jones. Ook de Hedge Funds die in de jaren na publicatie van het artikel van Loomis werden geïntroduceerd maakten gebruik van deze zelfde juridische structuur. De sterke opkomst van financiële derivaten, waaronder opties, swaps en futures, in de jaren 70 en 80 leidde niet alleen tot een sterke groei van de markt voor deze producten, maar ook tot de introductie van beleggingsfondsen die op grote schaal investeerden in deze en andere moderne financiële instrumenten. Deze fondsen waren in de regel georganiseerd als limited partnership en werden om die reden al snel bestempeld als Hedge Fund, hoewel de strategieën vrijwel geen enkele overeenkomst vertoonden met de strategie van het oorspronkelijk Hedge Fund van Alfred Jones. Bovendien was ook een financiële Hedge lang niet altijd aanwezig. De classificatie van deze fondsen als Hedge Fund werd dan ook voornamelijk ingegeven door de gekozen juridische structuur. Hoe verging het met Alfred Winslow Jones? Jones zelf overleed in 1989 op 89-jarige leeftijd, maar de door hem in 1949 opgerichte firma, A.W. Jones & Co., bestaat nog steeds. T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 16

17 2. Statistische kenmerken van Hedge Funds: scheefheid en kurtosis Titel onderzoek: Stocks, Bonds and Hedge Funds: Not A Free Lunch! Auteurs: Gaurav S. Amin en Harry M. Kat De twee meest in het oog springende en meest gehanteerde statistieken bij het beoordelen van een beleggingsportefeuille zijn het gemiddelde rendement en de standaardafwijking. Een hoger gemiddeld rendement wordt geprefereerd boven een lager, terwijl voor de standaardafwijking het tegenovergestelde geldt. Minder bekende, maar zeker niet onbelangrijke kengetallen, zijn de scheefheidsmaat (ook wel het exces genoemd) en de kurtosis. Met de scheefheidsmaat wordt de mate van symmetrie waarmee rendementen rond het gemiddelde verspreid liggen weergegeven. Een skewness van nul betekent dat rendementen boven en onder het gemiddelde met gelijke kans optreden. Indien het gemiddeld rendement bijvoorbeeld 1% per maand bedraagt is de kans op een rendement van 0,75% (= 1% - 0,25%) gelijk aan de kans op een rendement van 1,25% (= 1% + 0,25%). Een negatieve scheefheidsmaat duidt op een grote kans op kleine positieve rendementen in de buurt van het gemiddelde, maar tevens op de mogelijkheid van grote uitschieters naar beneden, zij het dat een dergelijke gebeurtenis met een kleine kans optreedt (maar wel groter dan bij een symmetrische verdeling). Voor een positieve scheefheidsmaat geldt uiteraard het tegenovergestelde. Over het algemeen zullen beleggers een voorkeur hebben voor een relatief hogere waarde van de scheefheidsmaat omdat de kans op een enkele grote uitschieter naar boven verhoudingsgewijs groot is. Het andere kengetal, kurtosis, is zo mogelijk nog lastiger om intuïtief te begrijpen. Simpel gesteld wordt hiermee de clustering van rendementen rond het gemiddelde en in de uiteinden van een rendementsverdeling (outliers) weergegeven. Een grote waarde (>3) van de kurtosis duidt op een ophoping van rendementen rond het gemiddelde, en daarmee een grote kans op gemiddelde rendementen, en op een redelijk groot aantal rendementen op grote afstand van dit gemiddelde. De kurtosis zegt verder echter niets over de richting (naar boven of naar beneden) waarin deze uitschieters zullen plaatsvinden. Hierover geeft de eerder besproken scheefheidsmaat uitsluitsel. Voor kurtosis geldt over het algemeen dat een lagere waarde (<=3) beter en derhalve gewenst is. Harry Kat en Gaurav Amin, beide verbonden aan het ISMA Centre van de Universiteit van Reading (UK), hebben onderzoek gedaan naar de mate waarin skewness en kurtosis veranderen bij toevoeging van Hedge Funds aan een traditionele beleggingsportefeuille bestaande uit aandelen (S&P500) en obligaties (Salomon Bond Index). Gebruik makend van data afkomstig uit de TASS Hedge Fund database wordt door steeds willekeurig twintig fondsen te selecteren uit 455 individuele fondsen een groot aantal Hedge Fund portefeuilles samengesteld. Deze Hedge Fund portefeuilles worden vervolgens gekoppeld aan de aandelen- en obligatieindices waarbij het gewicht van Hedge Funds geleidelijk wordt T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 17

18 vergroot, terwijl de traditionele beleggingen in gewicht afnemen. Steeds opnieuw worden het gemiddelde maandrendement, de standaardafwijking, de scheefheid en de kurtosis van deze portefeuilles berekend. Uit de resultaten van Kat en Amin volgt dat toevoeging van Hedge Funds aan een portefeuille bestaande uit aandelen en obligaties leidt tot een stijging van het gemiddelde maandrendement en (als gevolg van lage onderlinge correlatie) een daling van de standaardafwijking, twee door beleggers gewaardeerde ontwikkelingen. Echter, ook de skewness blijkt af te nemen terwijl de kurtosis toeneemt, hetgeen in de regel als minder positief wordt beschouwd. Dit verschijnsel doet zich met name voor indien uitsluitend in aandelen en Hedge Funds wordt belegd. Wat verder uit het onderzoek volgt is dat de effecten van toevoeging van Hedge Funds aan een traditionele portefeuille pas merkbaar zijn indien een substantieel deel van het vermogen (minimaal zo n 25%-30%) in deze fondsen wordt geïnvesteerd. Bij een kleiner gewicht zijn de positieve (toename gemiddeld rendement en daling standaardafwijking) en negatieve (afname scheefheid en toename kurtosis) niet of nauwelijks merkbaar. Concluderend kan worden gesteld dat toevoeging van Hedge Funds inderdaad lijkt te leiden tot de in de praktijk veelvuldig geciteerde effecten: een hoger gemiddeld maandrendement met een lager risico (en dus een toename van de befaamde Sharpe ratio). Echter, tegelijkertijd treedt er een - wat minder gunstige - verandering in de verdeling van mogelijke rendementen op, terwijl in de praktijk meestal impliciet een symmetrische verdeling wordt verondersteld. Het is overigens wel van belang om op te merken dat Amin en Kat in hun onderzoek gebruik maken van willekeurig geselecteerde fondsen uit de TASS database. Aangezien het gewicht van long/short equity fondsen in deze database vrij groot is (zo n 44%) is het dus zeer waarschijnlijk dat de samengestelde portefeuilles een groot aantal van dergelijke fondsen bevatten en de kengetallen derhalve in belangrijke mate beïnvloed worden door ontwikkelingen in aandelenmarkten. De onderzoeksresultaten moeten derhalve met enige voorzichtigheid worden betracht. T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 18

19 3. Hedge Funds in aandelen en obligatie portefeuilles Titel onderzoek: taking the sting out of hedge funds Auteurs: Harry Kat Bekend is dat toevoeging van Hedge Funds aan een portefeuille bestaande uit aandelen (en obligaties) leidt een verbetering van het risicoprofiel indien uitsluitend wordt gekeken naar gemiddeld rendement en standaardafwijking. Uit onderzoek van Harry Kat (zie: Statistische kenmerken van Hedge Funds: scheefheid en kurtosis) is echter gebleken dat hier tegenover een verslechtering van risicoprofiel staat als gevolg van toename van negatieve scheefheid (vergroting van de kans op een groot, negatief rendement) en positieve kurtosis (vergroting van de kans op uitschieters ). In een recent gepubliceerd onderzoeksrapport analyseert Kat de mogelijkheid om dit effect te reduceren door gebruik te maken van out-of-the-money put opties op de S&P500 index. In het onderzoek worden aandelen vertegenwoordigd door de S&P500 index, obligaties door de 10-jaars Salomon Brothers Government Bond index terwijl maandrendementen van put opties worden verkregen door aan het begin van iedere maand een out-of-the-money put op de S&P500 index die afloopt in de volgende maand te kopen en vervolgens aan het begin van een nieuwe maand weer te verkopen. De Tass database tot slot fungeert als uitgangspunt bij het samenstellen van Hedge Fund rendementen. De beschikbare dataset wordt allereerst gecorrigeerd voor survivorship bias (te hoge rendementen bij statistische analyses), waarna willekeurig 500 Hedge Fund portefeuilles worden samengesteld. De portefeuille waarvan de kengetallen (gemiddelde, standaardafwijking, scheefheid en kurtosis) het dichtst in de buurt komen van de mediaan per kengetal wordt vervolgens gebruikt in de rest van het onderzoek. Verondersteld wordt steeds dat transactiekosten niet relevant zijn. Kat concludeert dat scheefheid uit een portefeuille bestaande uit uitsluitend aandelen (S&P500) kan worden verwijderd door steeds ongeveer 1,95% van het beschikbare vermogen in put-opties te investeren. Dit gaat uiteraard ten koste van rendement en standaardafwijking. De standaardafwijking van de oorspronkelijke portefeuille kan worden hersteld door gebruik te maken van een hefboom (kosten verondersteld op 4% per jaar) van 57% (per 1,00 wordt 0,57 bijgeleend). Het gemiddelde jaarrendement is uiteindelijk 0,5% lager, de prijs die wordt betaald voor het creëren van meer symmetrie (minder scheefheid). Voor een portefeuille bestaande uit uitsluitend Hedge Funds wordt dezelfde procedure toegepast. Investering van 0,54% in put opties leidt tot eliminatie van scheefheid. Om de standaardafwijking terug naar het oude niveau te brengen is een hefboom van 13% vereist. Het verwachte rendement per jaar daalt met 0,6%. De vereiste investering in opties voor een portefeuille waarin aandelen én Hedge Funds zijn opgenomen is afhankelijk van het gewicht van Hedge Funds ten opzichte van aandelen. Op geen enkel moment is echter een investering van meer dan 2% in put opties noodzakelijk. De vereiste hefboom varieert van 13% tot 77%, terwijl het verlies in verwacht rendement uiteenloopt van 0,3% tot 0,9% per jaar. Voor een portefeuille bestaande uit aandelen, Hedge Funds en obligaties (waarbij aandelen en obligaties steeds een gelijk T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 19

20 gewicht hebben) geldt een vergelijkbaar resultaat. Eliminatie van scheefheid gaat in deze situatie wel gepaard met een groter verlies in gemiddeld jaarrendement (0,4% tot 2% per jaar). In plaats van eliminatie van totale scheefheid kan ook worden gekozen voor uitsluitend eliminatie van de additionele scheefheid die ontstaat bij toevoeging van Hedge Funds. Zowel de vereiste hefboom als de kosten blijken aanzienlijk lager. Het is al lange tijd bekend dat als gevolg van lage onderlinge samenhang van rendementen het combineren van aandelen, obligaties en Hedge Funds kan leiden tot een portefeuille met een aantrekkelijk risicoprofiel. Meestal wordt hierbij alleen gekeken naar rendement en risico (standaardafwijking). In eerder onderzoek (zie: Statistische kenmerken van Hedge Funds: scheefheid en kurtosis) is door Kat uitvoerig aangetoond dat twee andere karakteristieken van een rendementsverdeling scheefheid en kurtosis een minder gunstige ontwikkeling vertonen bij combinatie van eerder genoemde instrumenten. Toevoeging van een kleine put-optiepositie blijkt laatstgenoemd probleem aanzienlijk te kunnen verkleinen. De prijs die hiervoor betaald moet worden is een lager gemiddeld rendement.(bron: T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: 20

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

ABN AMRO Beleggers ABC

ABN AMRO Beleggers ABC ABN AMRO Beleggers ABC In de Beleggers ABC worden verschillende termen op het gebied van beleggen uitgelegd. U kunt zoeken op alfabet. Inhoudsopgave A 1 B 3 C 6 D 8 E 10 F 12 G 14 H 15 I 16 J 17 K 18 L

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Hedgefondsen en Private Equity in Nederland. Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P.

Hedgefondsen en Private Equity in Nederland. Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P. Hedgefondsen en Private Equity in Nederland Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P. Verwijmeren Hedgefondsen en Private Equity in Nederland Prof. dr. A. de Jong

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 1 NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 INHOUD Pag. 2 Pag. 3 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 17 Pag. 20 Pag. 23 Pag. 23 Pag. 25 Pag. 26 Voorwoord Programma IG Noordbeleggen voor theorie en praktijk Risico

Nadere informatie