Financiële communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële communicatie"

Transcriptie

1 Inleiding Er zijn veel voordelen aan een beursnotering maar er komt heel wat bij kijken, ook op communicatief gebied. is dan ook eigenlijk een apart vakgebied, dat zich bezighoudt met de financiële doelgroepen. Grote organisaties, vooral beursgenoteerde ondernemingen, hebben dan ook vaak financiële communicatiespecialisten in dienst. Maar ook voor kleinere organisaties is financiële communicatie belangrijk. Maar daar doen de communicatieprofessionals de financiële communicatie er meestal gewoon bij. Het gaat dan meestal om de verzorging van het jaarverslag en zo af en toe een persbericht. Maar om de financiële doelgroepen een zo goed mogelijk beeld van de organisatie te geven, is het van belang dat de communicatiespecialist ook op de hoogte is van de financiële wereld en van het specialisme: financiële communicatie. Onder financiële communicatie verstaan we het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een onderneming en haar financiële doelgroepen. Dat zijn: de aandeelhouders van de onderneming, ofwel de verschaffers van het eigen vermogen; banken, obligatiehouders en andere leningverschaffers, ofwel de verschaffers van vreemd vermogen; de tussenpersonen, zoals beleggingsanalisten, beleggingsadviseurs, fundmanagers; de financiële pers. In de literatuur zien wij ook vaak het begrip investor relations. Daaronder verstaan wij het vergroten en verdiepen van de voor de onderneming toegankelijke bronnen van externe financiering en het verbeteren van de condities waartegen aandelenkapitaal, vreemd vermogen en kredieten kunnen worden aangetrokken (Dr. F.G. Vaandrager). Voor een goed begrip van de financiële communicatie is inzicht in de beurshandel en wandel nodig. De Amsterdamse Effectenbeurs In Nederland vindt de officiële handel in effecten plaats op de Amsterdamse Effectenbeurs aan Beursplein 5 in Amsterdam. Nederland heeft ook een optiebeurs waar alleen opties verhandeld worden. Beide beurzen zijn onderdeel van hetzelfde bedrijf, Amsterdam Exchanges NV, kortweg AEX. Aandelen Alleen vennootschappen kunnen aandelen uitgeven en alle aandelen die via de beurs worden verhandeld zijn van Naamloze Vennootschappen (NV). Als u een aandeel koopt wordt u een klein stukje eigenaar van een bedrijf en u loopt dus ook risico. U kunt op twee manieren profiteren van uw belegging: door dividend, een jaarlijks variërende hoeveelheid geld die de onderneming uitkeert aan de aandeelhouders en door koerswinst bij verkoop van het aandeel. Obligaties Bedrijven en overheden die geld nodig hebben kunnen dat lenen van beleggers en die ontvangen als beloning rente. Deze vaak grote leningen worden obligaties genoemd en ze worden verhandeld op de effectenbeurs. Wie een obligatie koopt, koopt eigenlijk een schuldbewijs. Opties De handel in opties is geconcentreerd in een aparte afdeling van de Amsterdamse beurs, AEX. De optiehandel is nauwelijks in een paar zinnen uit te leggen. Omdat de optiehandel erg internationaal gericht is, zijn de meeste termen in het Engels. Met een optie krijgt u het recht iets te kopen of verkopen. Daarvoor betaalt u een bedrag, in vaktermen: de premie. Hoe groter de kans is dat u het recht zult gebruiken en er winst mee kunt behalen, hoe hoger de premie. Het recht om iets te kopen is een call-optie en het recht om te

2 verkopen een put-optie. Een optie bestaat altijd uit 100 stuks van de onderliggende waarde. Dus een call-optie KPN heeft altijd betrekking op 100 aandelen KPN. Met een call-optie krijgt u het recht om tot een vastgesteld tijdstip (altijd een derde vrijdag in een maand) iets te kopen tegen een vastgestelde prijs. Een voorbeeld: een call-optie KPN april 145, geeft u het recht om tot de derde vrijdag van de komende april honderd aandelen KPN te kopen á 145 euro per aandeel. Als de beurskoers van het aandeel in die periode op 150 euro komt, kunt u winst maken. U oefent de optie uit en koopt de 100 aandelen. Daarna verkoopt u die aandelen meteen door en maakt een winst van 100 keer vijf euro. Maar blijft de koers onder die 145 euro, dan is de call-optie waardeloos, want niemand koopt een aandeel tegen 145 euro als zo'n aandeel op de beurs goedkoper is. Een put-optie werkt precies omgekeerd. U heeft het recht tot de derde vrijdag van de maand iets te verkopen tegen een vastgestelde prijs. Nog even hetzelfde voorbeeld van KPN: een put-optie KPN geeft u het recht tot de derde vrijdag van april 100 aandelen te verkopen tegen 145 euro per stuk. Als de beurskoers dan 140 euro is, maakt u een mooie winst. U koopt namelijk de 100 aandelen op de beurs voor 140 euro en verkoopt ze door voor 145. Maar als de koers stijgt is de optie waardeloos. Waarom zou u tegen 145 euro verkopen als u op de beurs meer kunt krijgen. Als u dus verwacht dat de koers van een aandeel gaat dalen, is het nuttig om put-opties te kopen, want daar maakt u winst mee. Verwacht u een stijgende koers, dan koopt u een call-optie. Als koper van opties heeft u trouwens alleen rechten. Als u het financieel niet interessant vindt, oefent u uw recht niet uit. Niemand verplicht u daartoe. De verkoper gaat wel verplichtingen aan. Hij moet altijd voldoen aan de wensen van de koper. Dat is dan ook veel riskanter en het vereist enige ervaring. Opties hebben niet altijd betrekking op aandelen. U kunt ook opties nemen op de algemene barometer van de Amsterdamse beurs, de AEX-index en er bestaan opties op goud, de dollar en bijvoorbeeld de top-vijf bedrijven van de Amsterdamse beurs. De AEX-index Om de gemiddelde prestaties van de beurs te meten, is de beursindex opgezet. Dat is een getal dat aangeeft hoe een pakket aandelen of obligaties gemiddeld heeft gepresteerd. Als het overgrote deel van de aandelen uit het pakket stijgt en een paar aandelen dalen, dan zal de index oplopen. De index geeft dus de algemene stemming op de beurs aan. Elke beurs in de wereld heeft een index, de meeste beurzen hebben er zelfs verschillende. Amsterdam ook. De beroemdste index is de Dow Jones-index, de meest besproken index van Wall Street, de grote Amerikaanse effectenbeurs. De Dow Jones wordt samengesteld uit dertig grote Amerikaanse industriële bedrijven. Omdat de meest spraakmakende bedrijven van Amerika hierin vertegenwoordigd zijn, geeft de index een zeer belangrijke indicatie van de gang van zaken op de beurs. In Amsterdam gaat het vooral om de AEX-index. Hierin zijn de 25 belangrijkste beursgenoteerde ondernemingen van Nederland vertegenwoordigd, zoals ABN/AMRO, ING Groep, Koninklijke Olie, Philips, Unilever, Aegon, KPN, Heineken en Wolters-Kluwer. Als aan het einde van een beursdag gemeld wordt dat de AEX een winst van vijf punten heeft laten zien, dan betekent dat, dat de 25 ondernemingen gemiddeld gesproken zijn gestegen en dat de index bijvoorbeeld van 370 naar 375 punten is gestegen. Maar dat is een gemiddelde en het kan dus zijn dat een individuele onderneming juist is gedaald of gelijk is gebleven. De AEX geeft een gemiddelde trend aan van de grote beursfondsen. Er is ook een aparte index voor middelgrote ondernemingen: de Midkap-index. Deze wordt samengesteld uit 25 bedrijven die niet groot genoeg zijn voor de AEX, maar wel uitsteken boven de }

3 rest wat betreft grootte en omvang van de verhandelde aandelen. Enkele bedrijven in deze Midkap-index zijn Amstelland, Ordina, Randstad Holding, Getronics en Corus. Beursinformatie Informatie over de koersen vindt u in de meeste kranten, het Financieel Dagblad en in de officiële prijscourant van de AEX-Exchanges. Maar ook op Teletekst (Ned. 1, 2 en 3, pagina's 530 en verder). Ook via internet zijn de optiekoersen te bekijken ( Internet en Teletekst geven geen real-time informatie. Er is sprake van een vertraging van 15 á 20 minuten. De bank of de commissionair beschikken over online informatie. Vereniging voor de Effectenhandel Deze vereniging maakt de handel in effecten mogelijk door de vloer en de apparatuur beschikbaar te stellen, de regels (beursvoorschriften) vast te stellen, toe te zien op de naleving daarvan en daarnaast te zorgen voor de additionele service. Banken en commissionairs zijn lid van deze vereniging en handelen in effecten. Een belegger handelt nooit met de Vereniging voor de Effectenhandel; effecten worden verhandeld op de vloer van de effectenbeurs. De beurs is geautomatiseerd en het geloop en geschreeuw op de vloer is verleden tijd. Uw bank of commissionair handelt via de computer met de specialist. Deze specialist, ook wel marketmaker genoemd, is gespecialiseerd in de handel van één of meer aandelenfondsen. Hij of zij fungeert in de markt altijd als tegenpartij. Wanneer u wilt kopen, verkoopt de specialist en omgekeerd. Beursnotering Voordat een onderneming beursnotering aan kan vragen, moet zij aan vele verschillende eisen voldoen. Die eisen staan allemaal genoemd in het Fondsenreglement. Dit reglement is te vinden op de website van Euronext: Een besluit om naar de beurs te gaan, moet bewust en weloverwogen worden genomen. Een beursgang heeft voor de betreffende onderneming technische, financiële, juridische en organisatorische consequenties en stelt bovendien hoge eisen aan de communicatie. Waarom zou je als onderneming dan toch naar de beurs willen? Vier motieven voor een beursgang: Het te gelde kunnen maken van aandelen. a. Een familiebedrijf Oprichters/eigenaren van bedrijven kunnen soms de behoefte hebben om via een beursgang hun bezit of een deel ervan te gelde te maken. Vaak ook zijn de aandelen van een familiebedrijf verdeeld over vele familieleden die liever geld dan aandelen willen hebben (denk aan Vendex en DAF). b. Een staatsbedrijf Bij de overheid kan de (politieke) wens bestaan een onderneming te privatiseren. De Staat verkoopt dan de aandelen. Voorbeelden hiervan zijn DSM en KPN. Toegang tot de openbare kapitaalmarkt Meer eigen vermogen, bijvoorbeeld voor toekomstige investeringen Een betere verhandelbaarheid In geval van fusie of overname maakt een beursnotering het voor de onderneming makkelijker te betalen in aandelen. Als de verkopende partij dat wenst, kan hij de ontvangen aandelen vervolgens weer verkopen op de Effectenbeurs.

4 Imagebuilding Omdat je als onderneming aan de beurseisen moet voldoen, kan een verworven beursnotering bijdragen tot meer naambekendheid en een groter prestige. Eisen beursintroductie In principe kan iedere naamloze vennootschap een aanvraag tot beursnotering indienen. De werkelijke aanvaarding is onderworpen aan de goedkeuring van de Vereniging voor de Effectenhandel, de Autoriteit Financiële Markten (Autoriteit FM) en de bankcommissie. Een introductie kan alleen plaatsvinden als een zakenbank of consortium van banken medewerking verleent aan de introductie. De vennootschap geeft namelijk de aandelen uit, maar het bankconsortium koopt al voor de introductie alle aandelen voor de vastgestelde introductieprijs van de uitgevende onderneming. De onderneming is dus eigenlijk al voor de introductie verzekerd van succes. De banken moeten de aandelen nog wegzetten : verkopen aan hun klanten. Een belegger wil graag vooraf goed geïnformeerd worden voor hij de afweging maakt of de aandelen van de onderneming het kopen waard zijn. De onderneming moet dan ook een prospectus ofwel introductiebericht uitgeven. Dit bericht moet een goed inzicht geven in de historie, het werkterrein, het beleid, de marktrisico s, de actuele gang van zaken, de financiële positie en de vooruitzichten van de onderneming. Daarnaast moet deze prospectus een vergelijkend overzicht bevatten van de balansen en resultatenrekeningen van de laatste vijf jaar en een toelichting op de jaarrekening van het laatste boekjaar. Belangrijke ontwikkelingen in het lopende boekjaar, de halfjaarcijfers wanneer het boekjaar al voor meer dan negen maanden is verstreken, toekomstverwachtingen en rechten verbonden aan de te introduceren effecten zijn additionele eisen. Wanneer een onderneming eenmaal op de beurs staat genoteerd, moet zij voldoen aan allerlei verplichtingen, de zogenaamde publicatieverplichtingen. Het is een taak van de beurs om te zorgen dat alle beleggers zo goed mogelijk en op tijd worden geïnformeerd over het wel en wee van alle aan de beurs genoteerde ondernemingen. Publicatieverplichtingen De belangrijkste publicatieverplichtingen zijn de volgende. Jaarstukken en jaarcijfers o Direct nadat de commissarissen de cijfers over het voorgaande boekjaar hebben beoordeeld dan wel vastgesteld, moet er een persbericht uitgaan waarin de voornaamste bijzonderheden uit de jaarstukken moeten worden opgenomen. Ook het dividend(winstuitkering)voorstel moet hierin worden genoemd. o In de beursnoteringsovereenkomst wordt een datum vastgelegd waarop de jaarrekening en het jaarverslag voor het publiek verkrijgbaar moeten zijn. Dit is meestal vijf maanden na afloop van het boekjaar. Halfjaarcijfers o Ook de datum voor het verschijnen van het halfjaarbericht is in de noteringsovereenkomst opgenomen. Meestal is dit uiterlijk vier maanden na het verstrijken van de eerste zes maanden. Maar natuurlijk geldt: hoe eerder, hoe beter. Advertenties o In de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel moeten de volgende advertenties worden geplaatst: oproep voor de aandeelhoudersvergadering; de manier waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld; informatie waar emissieprospectus, introductiebericht en biedingsbericht kunnen worden verkregen (in geval van beursintroductie of emissie). }

5 Koersgevoelige informatie o Iedere gebeurtenis of elk feit, waarvan moet worden uitgegaan dat het invloed zou kunnen hebben op de beurskoers, moet gepubliceerd worden. Meestal gebeurt dit in de vorm van een persbericht. Wijziging rechten o Er bestaan verschillende categorieën aandelen. Zodra er wijzigingen optreden in de aan aandelen verbonden rechten moet het publiek hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Belangen in het aandelenkapitaal van 5% of meer Statutenwijzigingen Onderhandse plaatsingen o Elke mededeling moet direct naar de commissaris voor de notering op de Effectenbeurs. Vaak is het verstandig vooraf even contact op te nemen met de commissaris. Overleg is altijd mogelijk en sterk aan te raden. De beurs is slechts bepaalde uren geopend en timing is dan ook heel belangrijk. Na overleg weet u of u het nieuws moet publiceren en zo ja, welk tijdstip het meest geschikt is. Commissaris voor de notering Er zijn momenten dat de beurs haar zelfstandige verantwoordelijkheid met betrekking tot een ordelijk koersverloop en een faire handel op ingrijpende wijze tot gelding brengt. De beurs treft dan zogenaamde noteringsmaatregelen. Zij doet dit in geval de onderneming zich niet houdt aan beursvoorschriften, of wanneer de onderneming naar het oordeel van de Commissaris voor de Notering ( de hoofdscheidsrechter ), op zodanige wijze met de buitenwereld communiceert, of juist nalaat te communiceren, dat marktpartijen onvoldoende en/of niet gelijktijdig over koersgevoelige informatie beschikken. Er zijn twee vormen van handelsmaatregel: onderbreking van de handel en verbod op de handel. De commissaris gebiedt onderbreking dan wel een totaal verbod in de handel van aandelen van een specifieke onderneming. Een handelsmaatregel betekent veel negatieve publiciteit. Het staat meestal direct op de voorpagina van Het Financieel Dagblad, een plek waar veel ondernemingen graag willen staan, maar dan liever niet op die manier. Nu zal het u wel duidelijk zijn waarom financiële communicatie een specialisme wordt genoemd. Een (potentiële) beursgenoteerde onderneming moet met heel veel verschillende aspecten van communicatie rekening houden. Een fout schuilt in een klein hoekje en kleine foutjes bestaan bijna niet, want de gevolgen zijn meestal groot. Professionele financiële communicatie vereist kennis van de beurs, kennis van informatieverplichtingen, kennis van bedrijfseconomie en kennis van communicatie. verschilt als discipline echter niet van alle andere vormen van communicatie. Doelstellingen, doelgroepen, boodschap en strategie moeten duidelijk zijn, om vervolgens de middelen in te vullen. Doelstellingen financiële communicatie De belangrijkste doelstellingen van een financieel communicatiebeleid zijn: het vergroten van de bekendheid en de blijvende zorg voor de goede naam van de onderneming in de financiële wereld. Waarom? Omdat mensen en instellingen eerder bereid zijn geld te steken in een als betrouwbaar bekend staande onderneming dan in een onderneming met een slecht imago. Denkt u aan banken die krediet moeten verlenen, aandeelhouders die aandelen kopen of verkopen, beeldvorming bij fusies of (on)vriendelijke overnames. een beurskoers die een zo juist mogelijke afspiegeling vormt van de werkelijke waarde van de onderneming. Belangrijk in geval van het overnemen van andere bedrijven tegen betaling in eigen aandelen, bij het uitgeven van nieuwe aandelen of bij het beschermen tegen ongewenste

6 overnames. (Veel bedrijven zijn met behulp van juridische maatregelen tegen ongewenste overvallen beschermd, maar dit is momenteel een groot punt van discussie.) Doelgroepen financiële communicatie Aandeelhouders vormen een belangrijke doelgroep voor de financiële communicatie. Deze aandeelhouders zijn onder te verdelen in particuliere beleggers en professionele beleggers, ook wel institutionele beleggers genoemd, zoals pensioenfondsen. In Nederland staan aandelen niet op naam. Dit betekent dat een op de Effectenbeurs genoteerde onderneming geen idee heeft of u, als particuliere belegger, aandelen van de onderneming bezit. Toch moet hij als effecten uitgevende instelling aan de door de beurs gestelde publicatieverplichtingen voldoen. Een tweede belangrijke doelgroep is de financiële pers. De media zijn in eerste instantie vaak de enige mogelijkheid voor de ondernemer om de belegger te informeren. Mogelijke financiële communicatiemiddelen: persberichten, persconferenties en advertenties. Hier komen wij later op terug. Een andere mogelijkheid om te informeren is indirect via intermediairs, zoals beleggingsanalisten en beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en de effectenbeurs met de daar werkzame beroepshandel (banken en commissionairs). Daarnaast vormen de banken en obligatiehouders, als verschaffers van vreemd vermogen (leningen en kredieten) een financiële doelgroep. De conclusie die u hieruit kunt trekken is, dat ook voor niet aan de beurs genoteerde ondernemingen een financieel communicatiebeleid van belang is. Vaak vergeten, maar daarom niet minder relevant, zijn meer algemene doelgroepen als vakbonden, leveranciers en medewerkers. Inhoud financiële communicatieboodschappen beperkt zich niet tot het doorgeven van de verplichte boodschappen (de informatieverplichtingen). Op die manier bereikt u meestal niet de gestelde doelen. Ook voor dit specialisme geldt, dat een goed opgezet communicatieplan invulling geeft aan een langetermijnvisie met ruimte voor onverwachte ontwikkelingen. Veel momenten van informatieverstrekking en de minimaal over het voetlicht te brengen inlichtingen staan vast. De creatieve invulling van zowel de verplichte bijeenkomsten als de verdere planning verschilt echter per onderneming. Realiseert u zich, dat in andere landen andere zeden en gebruiken bestaan. Schakel bij internationale contacten financiële communicatiedeskundigen uit de betreffende landen in. Inhoud boodschap Voor alle boodschappen geldt: duidelijkheid, betrouwbaarheid, volledigheid, gelijktijdigheid, snelheid en consistentie! Jaarprogramma Een financieel communicatiejaarprogramma zal er, los van bijzondere gebeurtenissen, als volgt uit zien: rond nieuwjaar: indicatie gang van zaken afgelopen boekjaar; vroege voorjaar: persbericht jaarcijfers en dividendvoorstel; binnen 5 maanden na afloop; o boekjaar jaarverslag o persconferentie jaarverslag o bijeenkomst analisten met betrekking tot jaarverslag o bijeenkomst jaarverslag institutionele beleggers daaropvolgend aandeelhoudersvergadering; derde kwartaal halfjaarcijfers; }

7 eventueel na ieder kwartaal kwartaalcijfers; het hele jaar door persberichten koersgevoelige informatie (bijstellen prognoses, grote ontslagen, overnames, en dergelijke, zie publicatieverplichtingen). Voor naamloze vennootschappen bestaan ook informatieverplichtingen. Deze zijn te vinden in: A. Burgerlijk Wetboek B. Beursvoorschriften (beursgenoteerde ondernemingen) fondsenreglement waaronder: publicatieverplichtingen C. SER-Fusiecode regels die in acht genomen moeten worden bij overnames en fusies Wanneer geeft u ruchtbaarheid aan een bepaalde gebeurtenis? Hiervoor hanteren wij de zogenoemde Sijthoff normen : Normen voor de beoordeling van financiële berichtgeving door ondernemingen. Deze normen zijn niet allemaal verplicht, maar dragen veel bij aan de helderheid en de structuur van de publicaties. Algemene gebeurtenissen 1 veranderingen in eigen/vreemd vermogen; 2 belangrijke investeringen; 3 deelnemingen, overnames; 4 veranderingen in spreiding aandelenbezit; 5 afwijkingen van eerdere prognoses; 6 fusies, openbare biedingen; 7 beschermingsregels; 8 aandelensplitsingen; 9 wijzigingen in topmanagement; 10 reorganisaties. Jaarverslag (Bestuursverslag en jaarrekening) In de financiële communicatie neemt het jaarverslag een belangrijke plaats in. Welke inhoudelijke eisen worden er gesteld aan het jaarverslag? Algemene eisen 1 duidelijk uiteenzetten algemene grondslagen opstelling jaarcijfers; 2 duidelijk formuleren van langetermijnbeleid; 3 aangeven kwantitatieve indicatie winstgevendheid per bedrijfstak; 4 opnemen tabel met relevante kerngetallen; 5 aangeven staat van herkomst en besteding middelen; 6 verwoorden toekomstverwachtingen. Daarnaast wordt gekeken naar de inhoud van het bestuursverslag. Hiervoor bestaan geen vaste eisen. Hieronder volgt een mogelijke indeling die u kunt gebruiken als handvat bij de opzet: Bestuursverslag 1 algemene inleiding; 2 financiële gang van zaken; 3 onderzoek en ontwikkeling; 4 investeringen en financiering; 5 vermogenspositie; 6 personeel en organisatie;

8 7 gang van zaken bij de divisies en/of werkmaatschappijen; 8 toekomstverwachtingen. Lees altijd het jaarverslag van het voorgaande boekjaar en de tussentijds uitgebrachte persberichten en artikelen door en sluit in het te schrijven jaarverslag aan op de eerder gemaakte opmerkingen. Jaarrekening Indeling en inhoud zijn bij wet geregeld. Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9, art. 361 t/m 390). De accountantsverklaring is bijvoorbeeld één van dingen die moeten worden opgenomen. Middelen De communicatiemiddelen die ingezet kunnen worden bij financiële communicatie verschillen qua organisatie niet van algemene communicatiemiddelen. Schriftelijke communicatiemiddelen jaarverslag (jaarrekening & bestuursverslag); verkort jaarverslag; halfjaarlijks verslag; kwartaalbericht; persbericht; introductieprospectus (bij emissie beursintroductie of openbare overname); brochure met kerncijfers; corporate brochure; corporate advertising; financial advertising. Mondelinge uitingen persconferentie; interview; analistenbijeenkomst; aandeelhoudersvergadering; individuele gesprekken (analisten, institutionele beleggers, pers); bedrijfsbezoeken; road-shows. Audiovisuele ondersteuning sheets; diapresentatie; powerpointpresentatie; video; radio; televisie. Digitaal internet. }

9 Toelichting op enkele van de hierboven genoemde middelen Het jaarverslag De inhoud van het jaarverslag is al aan de orde gekomen. Productie, vormgeving en verspreiding zijn een ander verhaal. Het is zaak de productie strak in de hand te houden; een goede organisatie, discipline en een goede omgang met ingeschakelde specialisten is noodzakelijk. De onderneming is wettelijk verplicht het jaarverslag binnen een bepaalde tijd te publiceren en vaak is het een wonder dat er op het gewenste tijdstip toch nog een perfect verslag uit de bus komt. Tips 1 begin ruim een half jaar voor de gewenste publicatiedatum; 2 stel een jaarverslagcommissie in met vertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, de afdeling financiën, de afdeling communicatie en eventueel een externe adviseur; 3 stel een tijdschema op; 4 maak duidelijke afspraken met de drukker; 5 maak duidelijke afspraken met de ontwerper; 6 maak duidelijke afspraken met eventuele vertalers; 7 maak duidelijke afspraken met de eventuele externe schrijver; 8 maak tijdig een kostenbegroting (vergeet verzendkosten niet!); 9 maak één persoon binnen de werkgroep verantwoordelijk voor de voortgang; 10 begin tijdig met het inzamelen van informatie (documentatie, speeches, persberichten, kwartaal- en halfjaarberichten, krantenartikelen, productennieuws, personeelsblad, verslagen, input werknemers). Het persbericht Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht koersgevoelige informatie direct bekend te maken en zij doen dit meestal via een persbericht aan de beurs en de media. Onder koersgevoelige informatie wordt verstaan: alle informatie die direct of indirect van invloed zou kunnen zijn op de koers van het aandeel. Koersgevoelige informatie is dus lang niet alleen financieel, denkt u maar aan reorganisaties, de introductie van nieuwe producten, ontslagen, enzovoorts. Wanneer u twijfelt of een bepaalde gebeurtenis koersgevoelig zou kunnen zijn, overlegt u dan met de commissaris voor de notering. Koersgevoelige informatie kan ook ter sprake komen tijdens een persconferentie of tijdens de aandeelhoudersvergadering. U moet hierop voorbereid zijn en direct contact opnemen met de commissaris voor de notering om te overleggen op welke manier u deze berichten naar buiten brengt. Het financiële persbericht verschilt qua opzet niet van alle andere persberichten. Stel een lijst op met financiële media, inclusief faxnummers en adressen en houd deze lijst up-to-date, zodat u in voorkomende gevallen direct tot actie kunt overgaan. Gebruikelijke onderwerpen voor persberichten zijn de volgende. Jaarcijfers en dividendvoorstel Men kan stellen dat het jaarverslag op het moment van publicatie geen nieuwe informatie meer bevat. De jaarcijfers verdienen immers het predikaat koersgevoelig en zullen direct na vaststelling gepubliceerd moeten worden. Na de commissarissenvergadering (zo'n vier tot zes weken voor de publicatie van het jaarverslag) worden dan ook twee acties ondernomen: Inhoud: het vooraf opgestelde persbericht wordt naar de beurs en de media verzonden; de drukker krijgt de opdracht met het drukken van het jaarverslag te beginnen.

10 omzet, bedrijfsresultaat, resultaat gewone bedrijfsuitoefening voor en na belastingen, netto resultaat, dividendvoorstel; vermogenspositie per einde boekjaar; factoren die invloed hebben gehad op de bedrijfsuitoefening; verklaring van eventuele afwijkingen; korte toelichting op de gang van zaken per divisie of productgroep; alles wat voor de interpretatie van de resultaten belangrijk kan zijn (rente, buitengewone baten/lasten, veranderde belastingen, voorzieningen, enzovoort); winstprognose en toekomstverwachting. Let op! Een te vaag geformuleerde toekomstverwachting kan snel leiden tot verkeerde interpretatie. Wees duidelijk en laat de tekst van het persbericht nauw aansluiten bij de tekst in het jaarverslag. Voorlopige jaarcijfers Het is aan te raden aan het begin van het nieuwe boekjaar een persbericht naar buiten te sturen met daarin een prognose van de jaarcijfers van het afgelopen boekjaar. Enige voorzichtigheid is hierbij wel geboden, want de prognose mag natuurlijk niet te veel afwijken van de werkelijke cijfers. Naar de beleggers toe is het publiceren van voorlopige halfjaarcijfers een goede zaak. Hoe beter zij worden geïnformeerd, des te groter het vertrouwen in de onderneming. Speeches Kerst- of nieuwjaarsspeeches worden nog wel eens aangegrepen om het personeel iets te vertellen over de ontwikkelingen in het afgelopen boekjaar. De eventuele koersgevoelige uitspraken die in zo'n speech worden gedaan moeten ook direct naar buiten worden gebracht. Halfjaarbericht Zoals gezegd is ook de publicatie van een halfjaarbericht verplicht voor de beursgenoteerde onderneming. Inhoud: netto omzet; resultaat voor of na belastingen; toelichting activiteiten en resultaten eerste zes maanden; bij betaling interimdividend (tussentijdse winstuitkering): o hoogte interimdividend; o resultaat na belastingen; vergelijkende resultaten eerste halfjaar voorgaande boekjaar. Kwartaalbericht Niet verplicht, maar zeer gewaardeerd door beleggers. Als de onderneming besluit tot het publiceren van kwartaalcijfers kan qua onderwerpen de inhoud van het halfjaarbericht als richtlijn dienen. De financiële persconferentie Net als bij alle andere persconferenties dient ook voor de financiële persconferentie een gegronde reden te bestaan. Als de informatie zo ingrijpend of complex is, dat er een gerede kans bestaat dat er veel vragen over te verwachten zijn en als de onderneming bereid is nadere toelichtingen te verschaffen, kan een conferentie worden belegd. Voorbereiding en organisatie zijn gelijk aan die voor andere persconferenties. Het is raadzaam een proefpersconferentie te organiseren met daarin alle eventueel te verwachten mogelijke en onmogelijke vragen. Voor het bepalen van datum en tijdstip van de financiële persconferentie kunt u het beste contact opnemen met de coördinator voor financiële bijeenkomsten (zie nuttige adressen). Op die manier worden financiële bijeenkomsten zoveel mogelijk gespreid. Het uitnodigen van de pers moet de onderneming zelf doen! }

11 De analistenbijeenkomst Beleggingsanalisten zijn voornamelijk geïnteresseerd in de strategie van de onderneming, marktontwikkelingen en de positie van de onderneming in die markt. Het hoofddoel is het langetermijnbeleid, een toelichting op de gang van zaken en achtergrondinformatie. Het besprokene verschijnt meestal niet direct in druk. Analisten schrijven naar aanleiding van de bijeenkomst soms een artikel voor het effectenperiodiek van hun bank, maar analistenbijeenkomsten zijn toch voornamelijk bedoeld als achtergrondinformatie. Het is niet de bedoeling op deze bijeenkomsten met koersgevoelige informatie over het voetlicht te komen. Gebeurt dit toch, licht dan direct de beurs in en stuur een persbericht uit. Veel bijeenkomsten met beleggingsanalisten worden georganiseerd door de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA). De onderneming wordt dan gevraagd zich te presenteren op een lunchbijeenkomst van het VBA. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd door banken en brokers voor grote beleggers of binnen- of buitenlandse analisten. Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats bij de onderneming of op een gehuurde locatie. Soms worden bijeenkomsten voor analisten en/of grote beleggers gehouden in het buitenland, de zogenaamde roadshows. Deze roadshows worden georganiseerd door ondernemingen die op buitenlandse beurzen staan genoteerd of de wens hebben kapitaal uit het buitenland aan te trekken. U moet dan wel rekening houden met de normen en gebruiken in het desbetreffende land en op de hoogte te zijn van de lokaal geldende wetten en beursvoorschriften. De aandeelhoudersvergadering De aandeelhoudersvergadering is één van de weinige mogelijkheden voor een onderneming om direct contact te hebben met haar aandeelhouders. In een oproepadvertentie (verplicht) worden aandeelhouders uitgenodigd de vergadering te bezoeken. Deze advertentie moet in ieder geval worden geplaatst in de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel, maar een tweede plaatsing in bijvoorbeeld Het Financieel Dagblad, De Financiële Telegraaf of de andere grote dagbladen is geen overbodige luxe. In de advertentie moet worden opgenomen waar en wanneer de vergadering plaatsvindt en hoe de aandeelhouder zich in kan schrijven. Als de aandeelhouders zich melden bij de vergaderzaal moeten ze worden geregistreerd. Behalve aandeelhouders bevinden zich ook vaak analisten en financieel journalisten onder de toehoorders. Het is dan ook zaak ook de aandeelhoudersvergaderingen goed voor te bereiden. Behalve enkele formele punten aan het begin van de vergadering, houdt de voorzitter van de Raad van Bestuur meestal een inleiding over de gang van zaken, de ontwikkelingen, het beleid en de toekomstperspectieven. Dividendadvertentie Na afloop van de aandeelhoudersvergadering worden de hoogte van de vastgestelde dividenduitkering (winstuitkering), de wijze en het tijdstip van betaalbaarstelling via de dividendadvertentie (verplicht) bekendgemaakt. Ook deze advertentie moet minimaal worden geplaatst in de Officiële Prijscourant. Het is gebruikelijk de aanwezigen na afloop een drankje aan te bieden. Aandeelhoudersvergaderingen worden doorgaans slecht bezocht en niet in de laatste plaats omdat het vaak een saaie gebeurtenis is. Er valt veel voor te zeggen de vergaderingen interessanter te maken door bijvoorbeeld een bedrijfsvideo te vertonen of na afloop een bedrijfsbezoek te organiseren.

12 De beursintroductie Voordat een onderneming een beursnotering aan kan vragen, moet zoals al eerder gezegd aan een hele reeks van eisen worden voldaan. Communicatie speelt een aparte rol. Vóór beursintroductie is een degelijk zelfonderzoek naar de naambekendheid en het imago versus de identiteit essentieel. Het nieuwe beursfonds zal immers veel aan publiciteit moeten doen. Met het oog daarop wordt in samenwerking met de begeleidende adviseurs door de onderneming vooraf een company profile van de onderneming opgesteld: wie zijn wij, wat doen wij, hoe goed zijn wij daarin en hoe ziet onze toekomst eruit. Het resultaat van het imago-onderzoek wordt vergeleken met het companyprofile en wanneer het imago niet strookt met de geformuleerde identiteit zal dit beeld omgebogen moeten worden. De communicatiemiddelen die hiervoor kunnen worden ingezet zijn: het jaarverslag, de corporate brochure, corporate advertenties, lezingen en dergelijke. Vlak voor de feitelijke introductie wordt het introductiebericht gepresenteerd. In dit bericht zijn alle gegevens opgenomen waarover de potentiële belegger moet beschikken om zich een oordeel te kunnen vormen over de onderneming. Een belegger koopt niet zomaar een aandeel, een belegger wil eerst weten of er muziek zit in het bedrijf. Door middel van analistenbijeenkomsten, informatie aan beleggingsadviseurs en persbijeenkomsten wordt de informatie naar buiten gebracht. Een goed communicatieplan is essentieel voor een succesvolle beursintroductie. Hoe intensief, op welke manier en wanneer moet worden gecommuniceerd moet u zorgvuldig afwegen. Na de beursintroductie begint het voor de onderneming eigenlijk pas. Vanaf dat moment moet zij aan alle wettelijke en beursverplichtingen voldoen. In de begeleiding van alle communicatie-uitingen van de onderneming is voor de afdeling communicatie of de externe adviseur een belangrijke taak weggelegd. De kranten bewijzen dat ondernemingen regelmatig verkeerde inschattingen maken op het gebied van koersgevoelige informatie en zodoende ongewild de voorpagina's halen. In het boek Financiële public relations/investor relations van Harry Mock, staan handige checklisten voor het organiseren van persconferenties en analisten-bijeenkomsten, de organisatie van aandeelhoudersvergaderingen en de inhoud van emissieprospectus/introductiebericht (zie ook Fondsenreglement Effectenbeurs). }

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Gaat u beleggen? Publieksfolder

Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? U wilt meer weten over beleggen. Misschien belegt u al een tijdje in effecten, bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of opties. Of misschien denkt u er over

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Openbaarmaking koersgevoelige informatie (KGI) Beleid en procedure. Zaltbommel, oktober 2005 Qurius N.V.

Openbaarmaking koersgevoelige informatie (KGI) Beleid en procedure. Zaltbommel, oktober 2005 Qurius N.V. Openbaarmaking koersgevoelige informatie (KGI) Beleid en procedure Zaltbommel, oktober 2005 Qurius N.V. Openbaarmaking koersgevoelige informatie (KGI) Beleid en procedure Qurius N.V. 1 Status en inhoud

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33)

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Toezicht Financiële Verslaggeving 27 oktober 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

VI.1.5 Claims. Dr. E.A.M. Elbertse*

VI.1.5 Claims. Dr. E.A.M. Elbertse* VI.1.5 Claims Dr. E.A.M. Elbertse* Claims zijn rechten op de aanschaf van aandelen uit een emissie, verstrekt aan bestaande aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit. In de Nederlandse financieringspraktijk

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE

JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE Financial accounting Verplichting tussentijdse berichtgeving JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE Met de verwachte implementatie van de Europese transparantierichtlijn in oktober, wordt het verstrekken

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Nieuwe regels voor transparantere verslaglegging in Nederland

Nieuwe regels voor transparantere verslaglegging in Nederland Nieuwe regels voor transparantere verslaglegging in Nederland Arjan Brouwer en Jos de Groot, Assurance Met de Transparantierichtlijn, die binnenkort in Nederland in werking treedt, wil de EU bereiken dat

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

Beleid Regulering Eerlijke Bekendmaking

Beleid Regulering Eerlijke Bekendmaking Beleid Regulering Eerlijke Bekendmaking Crawford & Company (het "Bedrijf") wil tijdige en geloofwaardige informatie bieden ten aanzien van het Bedrijf en haar aandelen in overeenstemming met alle geldende

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Beleid inzake fair disclosure en bilaterale contacten. Juni 2016

Beleid inzake fair disclosure en bilaterale contacten. Juni 2016 Beleid inzake fair disclosure en bilaterale contacten Juni 2016 1 Inleiding Artikel 1 1.1 In dit document wordt het beleid van de Vennootschap ten aanzien van fair disclosure en bilaterale contacten met

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

Beleggen. voor beginners

Beleggen. voor beginners Beleggen voor beginners Beleggen voor beginners Inhoudsopgave Een uitgave van beginmetbeleggen.com Beleggen brengt altijd risico s met zich mee. Hoewel de informatie in dit document met de grootst mogelijke

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V.

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde vennootschap: iedere naamloze vennootschap naar Nederlands recht (N.V.) waarvan verhandelbare (certificaten

Nadere informatie

De grootste financiële beslissing in een mensenleven

De grootste financiële beslissing in een mensenleven De grootste financiële beslissing in een mensenleven 1 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens Bron: NMa 2 170.000,- De gemiddelde grootte van een hypotheek in Nederland

Nadere informatie

reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v.

reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v. reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. PR en Sponsoring Public Relations en Sponsoring zijn instrumenten die als hoofddoelstelling hebben: het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de doelgroepen. De beide instrumenten zijn dus

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

THE INTERNET OF CARS V.O.F. IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT TE BRENGEN OP DOCDATA N.V.

THE INTERNET OF CARS V.O.F. IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT TE BRENGEN OP DOCDATA N.V. Persbericht Te verspreiden op vrijdag 14 oktober 2016 Continental Time 08.00h. U.K. 07.00h. / U.S. Eastern Standard Time 02.00h. THE INTERNET OF CARS V.O.F. IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 1 Databronnen. Tijdens het college

Financiële analyse. Les 1 Databronnen. Tijdens het college Financiële analyse Les 1 Databronnen Tijdens het college 1. Iedere student maakt de rekentoets. 2. 4 tot 5 studenten vormen een analistenteam. 3. Ieder team kiest een sector uit de lijst van mogelijkheden

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering PERSBERICHT PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering Amsterdam, 21 september 2017 PHELIX N.V. publiceert haar halfjaarcijfers over 2017 en intensiveert

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen RAAD advies van 7 januari 2000 De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de

Nadere informatie

"Opties in een vogelvlucht"

Opties in een vogelvlucht "Opties in een vogelvlucht" Presentatie voor het NCD November 2010 Ton Ruitenburg Senior Officer Retail Relations Amsterdam Opties en hun gebruikers Doel van deze presentatie is u een eerste indruk te

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA AANVRAAG TOT OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSEL VAN 35.283.096 COUPONS NR. 5 VAN DE AANDELEN COLRUYT OMWISSELBAAR TEGEN AANDELEN VAN DE N.V. DOLMEN COMPUTER APPLICATIONS (9 VOOR 1) - OPNEMING

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Samenwerken met extra dimensie

Samenwerken met extra dimensie Samenwerken met extra dimensie Informatiebrochure participatieplan medewerkers Extra Dimensies Holding BV, Deventer 1 van 10 [ leeg ] 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. AANDEELHOUDER WORDEN EN

Nadere informatie

Handleiding Intraday Short

Handleiding Intraday Short Handleiding Intraday Short 2 1. Inleiding Op uw Binck rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Binck

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 12 APRIL 2012 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 12

Nadere informatie

De vergadering wordt om u. geopend onder het voorzitterschap van de heer Aloïs Michielsen, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De vergadering wordt om u. geopend onder het voorzitterschap van de heer Aloïs Michielsen, Voorzitter van de Raad van Bestuur. 12 mei 2009 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2009 om 14 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013

REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013 REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013 Algemeen Dit is het registratiedocument van Wereldhave N.V. ( Wereldhave ) als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht ( de Wft ). Dit document

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006.

Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006. Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006 Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006 19 Maart 2012 Inleiding Overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 juni

Nadere informatie