Thuiswinkel Markt Monitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thuiswinkel Markt Monitor"

Transcriptie

1 Thuiswinkel Markt Monitor Online verkopen januari t/m juni 2012 In opdracht van: In samenwerking met Gesponsord door: Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 1

2 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauw Research. Dit rapport is geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de MOA. All rights are reserved. Nothing from this report may be copied, saved in an authorised data bank or be made public in any form, whether it be electronically, mechanically or through photocopies without prior consent from Blauw Research. This report has been created following MOA conditions. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 2

3 Voorwoord Al sinds 1998 brengt Blauw Research ieder halfjaar de online thuiswinkelmarkt in Nederland in kaart. Dit rapport van de Thuiswinkel Markt Monitor beschrijft de markt in de eerste helft van Het rapport biedt inzicht in recente ontwikkelingen van de markt van online shopping. Rotterdam, september 2012 Projectteam: Frank Sibbel, business unit manager Marline Polman, project manager Ans Hoogendoorn, senior project manager Laura Nugteren, project manager Blauw Research Weena CK Rotterdam Tel: Contactpersonen: Marline Polman, PostNL Pakketten, Kam Jzi Wong, Markt Manager E- commerce, Leeswijzer In dit rapport worden de volgende definities gehanteerd: Actieve internetters: hieronder verstaan we internetgebruikers die minstens één keer per maand voor privé/persoonlijke doeleinden internet gebruiken. Online shopping: het kopen van goederen en/of diensten (voor privé-doeleinden) via internet,, waarbij de bestelling (en niet per se de betaling) van de producten via internet heeft plaatsgevonden (definitie conform de Wet Verkopen op Afstand). Online bestedingen voor zakelijke doeleinden (b-t-b), online verkopen van consumenten onderling (c-t-c) via online handelsplaatsen en het aankopen van aandelen en telebankieren worden niet tot online shopping gerekend. Online kopers: internetters die wel eens producten en/of diensten via internet voor persoonlijke doeleinden besteld hebben. Niet-kopers: internetters die (nog) niet via internet besteld hebben. First time shoppers: internetters die in het afgelopen halfjaar voor de eerste keer producten en/of diensten via internet hebben besteld. Online kopers 1e halfjaar 2012: internetters die in het eerste halfjaar van 2012 producten en/of diensten via internet hebben besteld. Heavy users: internetters die minimaal 5 dagen per week online zijn met een minimale duur van 8 uur per week. Light users: internetters die minder dan 5 dagen gebruik maken van internet met een maximale duur van 7 uur per week. Legenda Positieve bevinding Aandachtspunt Opvallend resultaat Bedreiging Aanvulling Blauw Research Significante verschillen met een 95% betrouwbaarheidsinterval zijn in het rapport aangeduid met onderstaande symbolen (alleen bij cijfers uit het consumentenonderzoek): Stijging ten opzichte van de tweede helft van Daling ten opzichte van de tweede helft van Stijging ten opzichte van de eerste helft van Daling ten opzichte van de eerste helft van Significant verschil tussen twee groepen bij de huidige meting. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 3

4 Inhoudsopgave 1 Kort & Krachtig Achtergrond & onderzoeksdoelstelling Methode Infographic Samenvatting 10 2 Online shop populatie Groei internet/shop populatie Ontwikkeling internet/shop populatie Online shoppers, internetters en de Nederlandse bevolking Socio-demografische kenmerken Eerste online aankoop Socio-demografische verschillen 18 3 Marktbeschrijving online shopping Marktontwikkeling Aantal bestellingen Bestedingen online shoppers 23 4 Marktsegmenten online shopping Absolute omzet Omzetgroei t.o.v. een jaar geleden Omzetaandeel segmenten Aantal bestellingen per segment Groei aantal bestellingen Aandeel aantal bestellingen Gemiddeld besteed bedrag per bestelling Aantal segmenten waarin gekocht wordt 34 5 Achtergrond online shopping Voordelen & nadelen online shopping Drempels online shopping in de tijd Drempels online shopping kopers vs niet-kopers Mate van oriënteren Oriëntatiekanalen Afgebroken bestellingen Retourneren bestellingen Tevredenheid online aankoopproces Shoppen buitenland 44 6 Betalen op internet Gebruikte betaalmiddelen Veiligheid creditcard Waarschijnlijkheid aankooptoename Aanbevelingsintentie van betaalmiddelen (NPS ) 49 7 Toekomstverwachting Verwachtingen ten aanzien van online shoppen Verwachtingen omzet online shopping markt 52 Bijlage - Verantwoording 53 Bijlage - Company Profiles 56 Bijlage - TMM Brancherapporten 58 Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 4

5 Hoofdstuk I: Kort & Krachtig Sinds 1998 brengt Blauw Research in samenwerking met Thuiswinkel.org elk halfjaar de markt voor online consumentenbestedingen in kaart. Deze rapportage van de Thuiswinkel Markt Monitor presenteert de cijfers over de online thuiswinkelmarkt in de eerste helft van Sinds 2009 worden de omzetten op segmentniveau geijkt aan het retailpanel van GfK. De Thuiswinkel Markt Monitor wordt mede mogelijk gemaakt door PostNL. PostNL hecht veel belang aan het ondersteunen van kennisinitiatieven die nodig zijn om de thuiswinkelmarkt verder te professionaliseren. Ook heeft PostNL de ambitie om kennis over de e-commerce markt toegankelijk te maken voor alle online retailers in Nederland. Naast het hoofdrapport worden er ook verdiepende brancherapportages opgesteld. Meer informatie over de brancherapporten en PostNL vindt u achterin het rapport. In opdracht van: In samenwerking met: Gesponsord door: Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 5

6 Achtergrond & doelstelling 1 Kort & Krachtig 1.1 Achtergrond & onderzoeksdoelstelling Online shoppen wordt steeds meer gemeengoed in de Nederlandse huishoudens. Het actieve internetgebruik, groeiend online aanbod en het stijgende vertrouwen in winkelen via internet zorgen ervoor dat steeds meer internetters de voordelen van online shoppen ontdekken. Doel van dit onderzoek is het leveren van periodieke informatie over de totale online thuiswinkelmarkt, specifieke segmenten voor online consumentenbestedingen en informatie over de Nederlandse online koper. Hierbij komen de volgende onderzoeksgebieden aan bod: Totale online thuiswinkelverkopen: internetverkopen in Nederland. Analyse Nederlandse online shoppers: Wie (profiel) bestellen hoe vaak via internet en welke producten worden door deze mensen besteld? Markt en marktontwikkelingen online thuiswinkelen: Hoe heeft de markt zich het afgelopen halfjaar ontwikkeld (in omzet en aantal bestellingen) en hoeveel wordt er besteed (per bestelling en per consument)? Ontwikkeling binnen online marktsegmenten: Hoe groot zijn de te onderscheiden markten, hoeveel internetters bestellen specifieke producten via internet? Het online koopproces & betalingswijze: Op welke manier oriënteren internetters zich op hun aankoop en hoe wordt de aankoop uiteindelijk betaald? Toekomstverwachtingen: In welke mate verwachten internetters in de toekomst vaker te gaan shoppen via internet en in welke segmenten denken zij te gaan kopen? Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de omzet? Met dit rapport hebben marketeers en e-commerce professionals een instrument in handen om het beleid ten aanzien van verkopen op afstand te bepalen of af te stemmen. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 6

7 Methode 1 Kort & Krachtig 1.2 Methode De Thuiswinkel Markt Monitor is een onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door Blauw Research. Het onderzoek is opgezet als periodiek trackingonderzoek, omdat vergelijking in de tijd en benchmarking centraal staan. Om een betrouwbare, realistische inschatting van de markt te maken wordt voor de Thuiswinkel Markt Monitor onderzoek gedaan op basis van verschillende databronnen. Enerzijds wordt vanuit online consumentenonderzoek achterhaald hoe online consumentenbestedingen zich ontwikkelen. Tevens wordt vanuit het consumentenonderzoek inzicht verkregen in het bestelgedrag en de achtergrond van de online shoppers. Daarnaast wordt een onderzoek onder webwinkels uitgevoerd (i.s.m. Thuiswinkel.org). Door middel van dit onderzoek worden werkelijke online verkopen in kaart gebracht. Met de combinatie van retailcijfers en consumentenwaarnemingen kan de totale online shopping markt op betrouwbare wijze in kaart worden gebracht. Meer informatie over de onderzoeksmethode vindt u in de Verantwoording achterin dit rapport. Sinds 2009 worden de omzetten op segmentniveau geijkt aan het retailpanel van GfK. Hiervoor zijn een aantal definities aangescherpt. Daardoor is het ook mogelijk geweest om met terugwerkende kracht de waarde van nieuw afgesloten Telecom abonnementen toe te voegen aan de totale online omzet. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 7

8 1 Kort & Krachtig 1.3 Infographic Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 8

9 Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 9

10 Stabiele groei van online consumentenbestedingen, opnieuw toename met 9% naar 4,6 miljard. 1 Kort & Krachtig 1.4 Samenvatting Marktbeschrijving Ondanks de aanhoudende crisis is de omzet door verkoop van producten en diensten via internet in de eerste helft van 2012 gestegen naar 4,61 miljard. Dit is een groei van 9% ten opzichte van de eerste helft van De online omzet komt voor 51% voort uit online productbestedingen. De belangrijkste driver voor de omzetstijging is opnieuw de toename van het aantal online bestellingen. In de eerste helft van 2012 zijn 42 miljoen orders geplaatst, een stijging van 15% ten opzichte van een jaar daarvoor. Het aantal bestelling wordt gestuwd door de toename van het aantal online kopers en doordat consumenten vaker online bestellen. Gemiddeld deden online shoppers 4,9 orders per persoon, een stijging van 7% in vergelijking met de eerste helft van Online shop populatie In de eerste helft van 2012 hebben 8,5 miljoen internetters online aankopen gedaan. Hiervan zijn first time shoppers. Zij deden hun eerste online aankoop met name in de segmenten Kleding en Tickets. In totaal hebben nu 10,8 miljoen Nederlanders wel eens iets gekocht via internet. Marktsegmenten Online shoppers doen in steeds meer verschillende segmenten hun internetaankopen. Eén op de zes koopt zelfs binnen minstens tien verschillende segmenten. Reizen blijft het grootste segment binnen de online markt met een omzet van 1,89 miljard, waarvan 1,18 miljard aan pakketreizen en appartementen en 710 miljoen aan vliegtickets en hotels. Het sterkst stijgende segment is relatief nieuw op de online markt: Interieur & Tuin (+29%). Ook Speelgoed dat het laatste jaar al sterk steeg, laat opnieuw een groei zien (+25%). Opnieuw groeit de omzet van online producten harder dan de omzet van online diensten (13% vs. 5%). Ruim acht op de tien internetbestellingen zijn producten. De meeste orders worden net als vorig jaar in het segment Kleding gedaan: 8,6 miljoen in de eerste helft van Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 10

11 De omzetgroei zal in 2012 opnieuw stijgen met 9% naar 9,8 miljard. 1 Kort & Krachtig 1.4 Samenvatting Achtergrond online shopping Gemak, een lage prijs en snelheid blijven de belangrijkste redenen om te kopen via internet, waarbij snelheid toeneemt in belang. Het niet kunnen voelen en zien van een product en de verzendkosten zijn de grootste nadelen van online shopping. Verzendkosten nemen wel af als drempel voor kopen via internet voor online shoppers. In de eerste helft van 2012 heeft bijna de helft van de internetters een bestelling afgebroken, dat is meer dan in de tweede helft van 2011 (38%). Een kwart van de online kopers heeft een bestelling geretourneerd. De tevredenheid onder online shoppers blijft hoog. De dienstverlening na een online aankoop is nog steeds een aandachtspunt, hier zijn de online consumenten het minst tevreden over. Betalen op het internet Het gebruik van ideal is iets afgenomen in vergelijking met de tweede helft van Toch blijft het veruit het meest gebruikte online betaalmiddel. Het gebruik van een creditcard is iets toegenomen, echter de perceptie van de veiligheid van betalen met creditcard is juist afgenomen. Veiligheid van betaling via internet is voor online kopers belangrijk, bijna de helft zou meer via internet bestellen als de veiligheid van betaling verbeterd wordt. Toekomst De verwachting is dat de omzetgroei dit jaar stabiel zal blijven en dat de consumentenbestedingen toenemen met 9% naar 9,8 miljard. De toekomstige groei zal vooral uit ervaren kopers komen, de aanwas van nieuwe kopers vlakt verder af. Steeds meer internetters gebruiken het internet als oriëntatiebron voor een online of offline aanschaf van een product of dienst. Met name webshops dienen als bron, daarnaast worden websites van merken steeds vaker geraadpleegd. Dit geldt ook voor online reviews: één op de drie online consumenten heeft in de eerste helft van 2012 gebruik gemaakt van reviews.. Consumenten gaan steeds vaker en sneller online bestellen. Het aantal bestellingen per persoon zal verder stijgen. Meer spelers in nieuwe segmenten, meer efficiency in distributievormen, meer multichannel mogelijkheden en verdere toename van M-commerce zullen de markt voor online shopping verder doen groeien. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 11

12 Hoofdstuk 2: Online shop populatie In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen van het aantal actieve internetters en het aantal online shoppers beschreven. Vervolgens wordt het profiel en het internetgebruik van de online shopper in kaart gebracht en worden de profielen van first-time shoppers vergeleken met de ervaren shopper. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 12

13 De online shop populatie is in de eerste helft van 2012 met nieuwe online kopers gegroeid. 2 Online shop populatie 2.1 Groei internet/shop populatie Actieve internetters 11,99 mln Populatie internetters & online shoppers In Nederland hebben inmiddels 10,8 miljoen mensen wel eens een online aankoop gedaan. Dat is 90% van de totale internetbevolking. In de eerste helft van 2012 hebben internetters voor het eerst een online aankoop gedaan. De aanwas van nieuwe kopers vlakt wel af. Online kopers 10,8 mln Online kopers halfjaar 8,5 mln Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 13

14 In de eerste helft van 2012 hebben 8,5 miljoen internetters een online aankoop gedaan. Dat is 6% meer dan een jaar terug. 2 Online shop populatie 2.2 Ontwikkeling internet/shop populatie Ontwikkeling populatie internetters & online kopers Bijna acht op de tien online kopers heeft ook in de eerste helft van 2012 via internet een aankoop gedaan. In de eerste helft van 2012 heeft één op de drie actieve internetters geen online aankoop gedaan (3,5 miljoen Nederlanders). Er zijn nog 1,2 miljoen internetters die nog nooit online besteld Actieve internetters Online kopers Online kopers betreffende half jaar Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 14

15 7% 5% 12% 14% 15% 18% 20% 18% 21% 20% 23% 21% 24% 27% 32% 31% 30% 32% 32% 33% 41% 39% 43% 41% 50% 51% 50% 50% 49% 50% De meeste online kopers zijn tussen de 50 en 65 jaar. Deze groep is ook relatief vaak actief op internet. 2 Online shop populatie 2.3 Online shoppers, internetters en de Nederlandse bevolking Online shoppers, internetters & Nederlandse bevolking 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% laag midden hoog jonger dan 20 jaar jaar jaar jaar jaar man vrouw Nederlandse bevolking jaar Internet bevolking (2012-1) Online kopers (2012-1) Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 15

16 Het opleidingsniveau van de online shopper is gestegen ten opzichte van de tweede helft van Online shop populatie 2.4 Socio-demografische kenmerken Leeftijd 43 Geslacht 50% 50% M V Opleiding 24% 43% 32% Laag Midden Hoog In de eerste helft van 2012 zijn ten opzichte van de tweede helft van 2011, minder online kopers laag opgeleid (van 31% naar 24%) en meer online kopers hoog opgeleid (van 26% naar 32%). De gemiddelde leeftijd van de online shopper is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van In de eerste helft van 2011 was de online koper gemiddeld 43 jaar en in de tweede helft van jaar. kopers (n=1440) kopers uren 16,2 (n=1221) 15 6 kopers (n=1583) Aantal uren/dagen per week op internet 15,5 dagen 6 6 Heavy Light kopers (n=1440) Type internetgebruiker kopers (n=1296) kopers (n=1583) % % % In vergelijking met de eerste helft van 2011 is het aantal light internet users toegenomen. Online kopers zijn gemiddeld meer uur per week op internet dan in de tweede helft van Het aantal dagen is gelijk gebleven. Heavy users: internetters die minimaal 5 dagen per week online zijn met een minimale duur van 8 uur per week. Light users: internetters die minder dan 5 dagen gebruik maken van internet met een maximale duur van 7 uur per week. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 16

17 Wanneer internetters voor het eerst online kopen, bestellen ze vooral kleding. 2 Online shop populatie 2.5 Eerste online aankoop Top 5 producten eerste online aankoop 36% Kleding en schoenen 24% 41% Internetters die in de eerste helft van 2012 een eerste online aankoop deden, hebben vaker kleding besteld dan first time shoppers een jaar daarvoor. Tickets 20% 22% 27% Computers en benodigdheden DVD S, blu-ray 15% 27% 26% 24% 26% 28% Boek, tijdschrift, krant 22% 23% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% (n=215) (n=144) (n=108) Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 17

18 Ervaren shoppers zijn ouder, vaker vrouw, relatief hoger opgeleid en vaker een heavy internet user dan niet kopers. 2 Online shop populatie 2.6 Socio-demografische verschillen Geslacht Leeftijd Niet kopers (n=252) First time kopers (n=215) Ervaren kopers (n=1225) Niet kopers (n=252) First time kopers (n=215) Ervaren kopers (n=1225) Man Vrouw % % % Leeftijd Opleiding Internetgebruik Laag Midden Hoog Niet kopers (n=252) % First time kopers (n=215) 36 % 42 % 22 Ervaren kopers (n=1225) Heavy Niet kopers (n=252) First time kopers (n=215) Ervaren kopers (n=1225) % 46 Light 54 % % Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 18

19 Hoofdstuk 3: Marktbeschrijving online shopping In dit hoofdstuk wordt de marktomvang (online consumentenbestedingen (incl. BTW) en aantal bestellingen van online shopping in Nederland weergegeven. Ook wordt het besteed bedrag en aantal bestellingen per online koper in kaart gebracht. In dit hoofdstuk worden de resultaten vergeleken met de resultaten van de eerste helft van 2011 om seizoensinvloeden uit te sluiten. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 19

20 In de eerste helft van 2012 zijn de online consumentenbestedingen gestegen met 9% naar 4,6 miljard Marktontwikkeling Marktbeschrijving online shopping 3.1 Marktontwikkeling KPI s Online consumentenbestedingen stijgen in de eerste helft van 2012 met 9%, terwijl de detailhandel met bijna 1% krimpt (HBD, 2012). De marktgroei wordt met name veroorzaakt door de toename van het aantal bestellingen. Marktvolume +9% Aantal kopers +6% Gem. aantal bestellingen +7% Gem. besteed bedrag -5% ,61 mld 8,5 mln 4,9 4,25 mld 8,0 mln 4, omzet ' omzet '06 omzet '07 januari - juni omzet '08 omzet '09 omzet '10 juli - december omzet '11 omzet '12 schaal x Omzet van consument naar consument via online handelsplaatsen wordt niet meegerekend in de marktcijfers. Vanaf 2007 is de omzet inclusief de waarde van Telecom abonnementen. Van de periode daarvoor is een schatting van de Telecom omzet gemaakt. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 20

21 Het aantal bestellingen stijgt met 15% naar 42 miljoen en is daarmee opnieuw de belangrijkste driver van de online markt Aantal bestellingen Marktbeschrijving online shopping 3.2 Aantal bestellingen (1) De groei van het aantal bestellingen wordt veroorzaakt door de toename van het aantal kopers (+6%) en het gemiddeld aantal bestellingen per persoon (+7%) in vergelijking met de eerste helft van Totaal 2011: Totaal 2010: Totaal 2009: Totaal 2008: Totaal 2007: Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 21

22 Online shoppers doen in de eerste helft van 2012 gemiddeld bijna 5 bestellingen per persoon. 3 Marktbeschrijving online shopping 3.2 Aantal bestellingen (2) Gemiddeld aantal bestellingen [2012-1] 4,90 [2011-2] 5,00 Online kopers bestellen steeds vaker. Het gemiddeld aantal bestellingen per persoon is in de eerste helft van 2012 gestegen met 7% ten opzichte van de eerste helft van [2011-1] [2010-2] [2010-1] [2009-2] [2009-1] [2008-2] [2008-1] [2007-2] [2007-1] 4,57 4,59 4,26 3,91 3,40 3,42 2,86 2,84 2,66 Het aantal shoppers dat slechts één online aankoop heeft gedaan is gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2011 (van 15% naar 11%). Ruim de helft van de online kopers heeft minstens vijf internetbestellingen gedaan. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 22

23 Online kopers geven in vergelijking met de eerste helft van 2011 meer uit op internet, al daalt het gemiddelde orderbedrag. 3 Marktbeschrijving online shopping 3.3 Bestedingen online shoppers Gemiddeld besteed bedrag [2012-1] 543 Online kopers doen steeds vaker kleinere online aankopen. De gemiddelde [2011-2] [2011-1] [2010-2] orderwaarde per bestelling blijft verder afnemen, namelijk 5% in vergelijking met de eerste helft van Consumenten zullen steeds vaker en sneller bestellen. De verwachting is dat het orderbedrag verder zal dalen. [2010-1] [2009-2] Gemiddeld besteed bedrag per bestelling [2009-1] [2008-2] 475 [2008-1] 445 [2007-2] 400 [2007-1] 380 Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 23

24 Hoofdstuk 4: Marktsegmenten online shopping In het vierde hoofdstuk komen de verkopen via internet per marktsegment aan de orde. Via een beschrijving van de omzet, het aantal bestellingen en het gemiddeld besteed bedrag worden de verschillende segmenten beschreven. Ook in dit hoofdstuk worden de resultaten vergeleken met de resultaten over de eerste helft van Indeling segmenten Computers, computerbenodigdheden en randapparatuur - (pc, laptops/ipads, printers, geheugen, usb sticks, dvd/cd recordables, inkt cartridges, accessoires etc.) Consumenten Elektronica - Audio/video computers, Foto/film (fotoapparatuur, videocamera s etc.) en mbt vervoer (navigatie, audio, etc. voor auto, boot, fiets etc.) Telecom (Mobiele) telecom (telefoon, nieuw afgesloten abonnementen, accessoires etc.), Computer Software - (office, besturingsprogramma s etc.) Home-entertainment - (hardware (game consoles) en software (games, infotainment, educatie) DVD/Blu-ray - (films, video on demand) Boek/tijdschrift/krant - (algemeen, wetenschappelijk en tweedehands boeken, tijdschriften en kranten) Muziek - (cd's, mp3 s, downloads, etc) Reizen - vliegtickets en hotels (op eigen vervoer) Reizen pakketreizen en appartementen, bungalows, campings (op eigen vervoer) Witgoed en Huishoudelijke-/keukenapparatuur Interieur- & tuinartikelen Speelgoed Kleding, schoenen en accessoires Sportartikelen Levensmiddelen & persoonlijke verzorging - (eten, drinken, persoonlijke hygiëne, cosmetica en medicijnen) Verzekeringsproducten (nieuw afgesloten verzekeringen in het afgelopen (half) jaar o.b.v. 1e jaarspremie) Tickets - (tickets voor concert, event, bioscoop, etc.) Overig - (overige marktsegmenten, zoals erotiek, dierenartikelen, fietsen, bloemen/planten) Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 24

25 Reizen blijft het grootste segment en stijgt met 3% naar een omzet van 1,89 mld. Absolute omzet 4 Marktsegmenten online shopping 4.1 Absolute omzet (1) Reis: Reis: pakketreizen pakketreizen en en appartementen eigen vervoer Reis: vliegtickets en hotels Telecom Kleding Computers en benodigdheden Verzekeringen Consumenten Electronica Overig Witgoed en huish. app. Levensmiddelen + pers. verzorging bedrag (* ) Het segment Reizen bestaat voor twee derde (62%) uit pakketreizen en appartementen en één derde (38%) uit vliegtickets en hotels. Grotere segmenten zoals Telecom (+13%) en Kleding (+15%) blijven doorgroeien. Gewenning en gemak spelen hierbij een grote rol. januari juni 2012 juli - december 2011 januari - juni 2011 De omzet en groeicijfers worden op segmentniveau afgestemd met GfK. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 25

26 Sport, software en speelgoed zijn de kleinste segmenten binnen de online shopping markt. Absolute omzet 4 Marktsegmenten online shopping 4.1 Absolute omzet (2) Boek Tickets Huis- & tuinartikelen Kleinere segmenten zoals Speelgoed (+25%), Huis&Tuin (+29%) en Sport (+21%) stijgen sterk. Deze segmenten zijn met een inhaalslag bezig en hebben veel profijt van nieuwe spelers op de markt en een groter aanbod Dvd/Film Home Entertainment 45 Muziek Speelgoed januari juni 2012 juli - december 2011 januari - juni Software Sport bedrag (* ) Blauw Research publiceert brancherapporten waarin wordt ingezoomd op een aantal segmenten. Meer informatie over deze rapporten vindt u in de bijlage. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 26

27 Het relatief nieuwe online segment Huis & tuin is bezig met een inhaalslag en stijgt het sterkst. Huis & tuinartikelen Overig Speelgoed Sport Tickets Muziek en downloads Dvd/Film Witgoed en huish. app. Levenmiddelen + pers. verz Kleding Computers en benodigdheden Telecom Verzekeringen Boek Reis: pakketreizen en appartementen Reis: vliegtickets en hotels Home Entertainment Consumenten Electronica Software Omzet groei t.o.v % -7% 5% 4% 3% 2% 9% 21% 20% 18% 17% 17% 15% 15% 15% 13% 25% 29% 29% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% totale marktgroei = 9% 4 Marktsegmenten online shopping 4.2 Omzetgroei t.o.v. een jaar geleden De sterkste stijger Huis& Tuin had in de eerste helft van 2011 nog een krimp van 5% ten opzichte van een jaar daarvoor. De groei komt vooral door het toenemend aantal bestellingen in dit segment. Het segment Speelgoed zit al een aantal jaar in de lift, over heel 2011 steeg het segment zelfs met 38% ten opzichte van De online markten voor consumenten elektronica en software staan onder druk en deze segmenten dalen in omzet vergeleken met de eerste helft van De groei in het segment Dvd komt onder andere door video on demand. Huis&tuin +29% Speelgoed +25% Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 27

28 De omzet uit de verkoop van online producten stijgt het sterkst en neemt nu ook iets meer omzetaandeel in dan online diensten. Omzetaandeel Marktsegmenten online shopping 4.3 Omzetaandeel segmenten Reis: vliegtickets en hotels 15% (Mobiele) Telecom 13% Voor het eerst sinds 2010 is het omzetaandeel van de verkoop van online producten groter dan van online diensten. De omzet van online producten stijgt ook harder dan de omzet van diensten (13% vs. 5%). Reizen blijft het segment met het grootste omzetaandeel met in totaal 41%. Reis: pakket reizen en appartementen 26% Kleding 8% Omzet producten vs diensten Computers en benodigheden 7% Producten [51%] +13% overig 10% Boek 3% Verzekeringen 5% Cons. Electronica 5% Diensten [49%] +5% Tickets 2% Levenmiddelen + pers. Verzorging 3% Witgoed en huish. apparatuur 3% Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 28

29 In de eerste helft van 2012 zijn in het segment Kleding 8,6 miljoen bestellingen geplaatst. 4 Marktsegmenten online shopping 4.4 Aantal bestellingen per segment (1) Aantal bestellingen per segment Kleding Boeken Van de grotere segmenten stijgt Kleding qua volume met 22% hard door, gevolgd door het segment Dvd. Levensmiddelen & pers. Levensmiddelen verzorging & persoonlijke verzorging DVD/Film Muziek Overig Reis: vliegtickets en hotels Computer en benodigdheden januari juni 2012 juli - december 2011 januari - juni 2011 Tickets Reis: pakketreizen en Reis: pakketreizen en eigen vervoer appartementen schaal (* 1.000) Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 29

30 Consumenten Elektronica en Software zijn de enige segmenten waarin minder is besteld dan een jaar eerder. 4 Marktsegmenten online shopping 4.4 Aantal bestellingen per segment (2) Telecom Home-entertainment Cons. Electronica Verzekeringen Witgoed & huish. apparatuur Speelgoed Huis & tuin artikelen Software Sportartikelen Aantal bestellingen per segment schaal (* 1.000) Ook kleinere segmenten stijgen stevig door, zoals Speelgoed (24%) en Huis&Tuin (23%). januari juni 2012 juli - december 2011 januari - juni 2011 Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 30

31 Met name de segmenten Speelgoed en Huis&Tuin kennen een sterke groei van het aantal online bestellingen. 4 Marktsegmenten online shopping 4.5 Groei aantal bestellingen Groei aantal bestellingen t.o.v Speelgoed 24% Huis & tuin artikelen 23% DVD/Film 22% Kleding 22% Sportartikelen 22% Witgoed & huish. apparatuur 19% Muziek 18% Telecom 16% Levensmiddelen & pers. verzorging 15% Tickets 14% Boeken 14% Overig 14% Reis: pakketreizen en appartementen 13% Reis: vliegtickets en hotels 10% Verzekeringen 9% Computer en benodigdheden 8% Home-entertainment 6% Cons. Electronica -4% Software -8% De groei in het aantal bestellingen zorgt in de meeste segmenten voor een toename van de online omzet. Speelgoed +24% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% gem. groei is 14% Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 31

32 Consumenten bestellen vooral producten via internet, ruim acht op de tien online bestellingen betreft een product. Aandeel aantal bestellingen 4 Marktsegmenten online shopping 4.6 Aandeel aantal bestellingen Kleding 20% Boeken 11% Levensmiddelen & pers. verzorging 10% DVD/Film 6% Muziek 6% Computer en benodigdheden 5% Reis: vliegtickets en hotels 5% Aantal bestellingen producten vs diensten Producten [82%] +16% Diensten [18%] +12% Tickets 5% Overig 11% Telecom 4% Witgoed & huish. apparatuur 2% Cons. Electronica 3% Home-entertainment 3% Verzekeringen 3% Reis: pakketreizen en appartementen 5% Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 32

33 Online kopers besteden steeds minder per bestelling. Bij de meeste segmenten daalt het gemiddeld besteed bedrag. Gemiddeld besteed bedrag per bestelling 4 Marktsegmenten online shopping 4.7 Gemiddeld besteed bedrag per bestelling Reis: pakketreizen en appartementen Telecom Reis: vliegtickets en hotels Verzekeringen Witgoed en huish. app. Cons. electronica Computers en benodigdheden Huis- & Tuinartikelen Overig Software Tickets Sportartikelen Kleding/schoenen Levensmiddelen/pers.verz Home-entertainment Speelgoed Boek/tijdschrift/krant DVD/Film Muziek Vooral aan online reisproducten wordt gemiddeld minder uitgegeven per bestelling. Online kopers bestellen vaker, maar besteden minder per order. Het gemiddeld besteed bedrag daalt met 5% in vergelijking met de eerste helft van 2011 naar 110 per bestelling. Gemiddeld besteed bedrag per bestelling Het gemiddeld besteed bedrag van Verzekeringen is lager in de eerste helft van het jaar doordat de zorgverzekeringen pas in de tweede helft van het jaar worden afgesloten. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 33

34 In vergelijking met de eerste helft van 2011 doen consumenten in steeds meer verschillende segmenten online aankopen. 4 Marktsegmenten online shopping 4.8 Aantal segmenten waarin gekocht wordt Aantal segmenten waarin men koopt 1 segment 10% 12% Bijna één op de zes online shoppers koopt online binnen tien of meer verschillende segmenten. 2-3 segmenten 4-5 segmenten 6-7 segmenten 15% 16% 17% 23% 22% 21% 22% 25% 27% De meeste online shoppers doen aankopen binnen twee tot vijf verschillende segmenten (47%). Steeds minder online consumenten kopen binnen één segment in vergelijking met de eerste helft van Consumenten die in de eerste helft van 2012 voor het eerst een online aankoop doen, kopen vooral in twee tot drie verschillende segmenten (29%). Ervaren online shoppers kopen in meer verschillende segmenten. 14% 11% 8-9 segementen 10% 9% 10 segmenten of meer 13% 16% 17% 0% 10% 20% 30% (n=1359) (n=1212) (n=1461) Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 34

35 Hoofdstuk 5: Achtergrond online shopping In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste voor- en nadelen die kopers aan het online shoppen toekennen. Vervolgens worden de belangrijkste drempels voor het kopen van producten of diensten via internet in kaart gebracht. Er wordt inzicht gegeven in de mate van online oriënteren en de belangrijkste oriëntatiekanalen. Ook de rol van online reviews komt aan bod. Er wordt in kaart gebracht hoe vaak en waarom internetters online bestellingen afbreken. Daarnaast wordt ook ingegaan op de tevredenheid van het online bestelproces. Tot slot wordt duidelijk in welke mate en om welke redenen Nederlanders bij buitenlandse webshops kopen. In dit hoofdstuk worden de resultaten voornamelijk vergeleken met de resultaten van de vorige meting. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 35

36 Consumenten vinden snelheid van leveren steeds belangrijker. Vanwege toenemende efficiency zien ze dit ook steeds vaker als voordeel. Top 10 voordelen online shopping Top 10 nadelen online shopping 5 Achtergrond online shopping 5.1 Voordelen & nadelen online shopping gemak thuis bestellen lagere prijs snelheid bestellen via internet 24-uurs bestelmogelijkheid groot assortiment producten kunnen vergelijken zoekmogelijkheid niet in fysieke winkel verkrijgbaar persoonlijker aanbod was impulsaankoop kopers (n=1359) kopers (n=1461) 4% 3% 4% 4% 4% 4% 27% 27% 24% 23% 23% 24% 19% 19% 20% 18% 14% 16% 14% 14% 15% 40% 40% 42% 40% 36% 34% 61% 58% 57% 0% 20% 40% 60% 80% kopers (n=1212) niet kunnen voelen en zien van product (look and feel) verzendkosten geen/nauwelijks invloed op aflevermoment verplicht vooraf moeten betalen gebrek aan persoonlijk contact product niet direct mee kunnen nemen (thuis krijgen) onzekerheid betreffende levertijd geen bezit creditcard onduidelijkheid over serviceniveau onzekerheid betreffende garantie geen nadelen aan online shoppen bij laatste aankoop kopers (n=1359) kopers (n=1461) Vraagstelling: Wat zijn voor u de 3 belangrijkste redenen om een aankoop op het internet te doen? Wat zijn voor u de 3 belangrijkste nadelen van het doen van online aankopen. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag % 16% 16% 16% 15% 15% 11% 10% 10% 11% 13% 13% 11% 12% 10% 8% 8% 8% 7% 6% 7% 7% 7% 6% 27% 29% 25% 24% 26% 25% 30% 29% 34% 0% 20% 40% 60% 80% kopers (n=1212) Gemak blijft het grootste voordeel van online shopping. Naast snelheid is de zoekmogelijkheid ook een voordeel dat steeds vaker genoemd wordt. Het aspect prijs blijft stabiel, vier op de tien online consumenten vinden prijs een voordeel. Het niet kunnen voelen en zien van een product en de verzendkosten blijven de grootste nadelen van online shopping.

37 Verzendkosten blijven de grootste drempel voor consumenten om meer online te kopen. Deze drempel neemt wel af in belang. 5 Achtergrond online shopping 5.2 Drempels online shopping in de tijd Online kopers: top 10 drempels lagere verzendkosten lagere prijs veiligheid betalen bij internetwinkel betere productomschrijvingen overzichtelijke website betrouwbaarheid winkel betere vergelijkbaarheid van producten snellere doorlooptijd van bestellen tot levering betere bereikbaarheid klantenservice groter assortiment kopers (n=1261) kopers (n=1136) 32% 37% 34% 22% 28% 26% 20% 20% 24% 18% 20% 18% 16% 25% 22% 16% 16% 17% 15% 18% 20% 14% 14% 15% 15% 52% 64% 59% 0% 20% 40% 60% 80% kopers (n=996) Niet-kopers: top 10 drempels lagere verzendkosten lagere prijs veiligheid betalen bij internetwinkel betrouwbaarheid winkel groter assortiment betere vergelijkbaarheid van producten betere bereikbaarheid klantenservice overzichtelijke website betere zoekmogelijkheden zal nooit bestelling plaatsen bij internetwinkel niet-kopers (n=146) niet-kopers (n=118) Vraagstelling: Wat zou er volgens u moeten veranderen aan de huidige internetwinkels, zodat u (meer) online aankopen gaat doen? Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag % 37% 41% 34% 29% 32% 27% 28% 32% 26% 29% 27% 20% 12% 22% 15% 14% 11% 15% 14% 15% 15% 12% 13% 10% 24% 29% 24% 0% 20% 40% 60% 80% niet kopers (n=134) Online shoppers ervaren minder drempels dan in de tweede helft van Voor deze consumenten dalen verzendkosten, prijs, veiligheid van betalen, betrouwbaarheid van een aanbieder en de doorlooptijd van bestellen tot levering als drempel om via internet te kopen. Het beperkte assortiment stijgt als drempel om online te kopen voor nietkopers. Betere bereikbaarheid van de klantenservice is deze meting voor het eerst meegenomen als drempel van online shopping.

38 Vooral internetters die al online shoppen zouden vaker via internet kopen als de verzendkosten verlaagd worden. 5 Achtergrond online shopping 5.3 Drempels online shopping kopers vs niet-kopers Drempels online shoppen: kopers vs niet-kopers lagere verzendkosten lagere prijs veiligheid betalen bij internetwinkel betere productomschrijvingen overzichtelijke website betrouwbaarheid winkel betere vergelijkbaarheid van producten snellere doorlooptijd van bestellen tot levering betere bereikbaarheid klantenservice groter assortiment betere zoekmogelijkheden persoonlijker afgestemd aanbod producten en diensten anders kopers (n=1261) 5% 8% 8% 5% 11% 22% 27% 20% 18% 14% 16% 16% 15% 15% 11% 14% 15% 14% 14% 12% 20% 26% 32% 34% 37% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% niet-kopers (n=146) De verzendkosten en de productomschrijving zijn voor online shoppers vaker een drempel om (meer) online te bestellen dan voor internetters die nog niet online kopen. Voor deze niet-kopers zijn de betrouwbaarheid en het assortiment juist grotere drempels. Voor 14% van de online shoppers hoeft er niets te veranderen aan het huidige internet. Vraagstelling: Wat zou er volgens u moeten veranderen aan de huidige internetwinkels, zodat u (meer) online aankopen gaat doen? Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 38

39 Internetters oriënteren zich steeds vaker online voor een online of offline aanschaf. Reviews worden steeds belangrijker. vaak regelmatig soms zelden nee 7% 6% 8% 5% 4% 6% Online oriëntatie 23% 26% 25% 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 29% 30% 32% 35% 38% 5 Achtergrond online shopping 5.4 Mate van oriënteren Vrijwel alle internetters gebruiken het internet als oriëntatiebron. Een jaar geleden deed een kwart dit nog vaak, nu is dit al bijna één derde (n=1660) (n=1500) (n=1783) Reviews gebruikt - online shopper 32% ja 28% 28% 64% nee 69% 70% 4% weet niet 4% 2% 0% 20% 40% 60% 80% (n=1359) (n=1212) (n=1461) Invloed reviews - online shopper (0 = geen invloed vs. 100 = alles bepalend) % 7% 8% 43% 45% 49% 47% 45% 50% 0% 20% 40% 60% (n=429) (n=340) (n=404) Meer online shoppers hebben bij de laatste internetaankoop gebruik gemaakt van een online review dan in de tweede helft van Voor de helft van hen waren deze reviews van (grote) invloed. Vraagstelling: Gebruikt u het internet om u te oriënteren voor een aankoop? Heeft u bij uw laatste online aankoop gebruik gemaakt van reviews op het internet? In welke mate hebben deze reviews invloed gehad op uw online aankoop? Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 39

40 Websites van merken worden vaker geraadpleegd voor de aanschaf van een online aankoop. Oriëntatiekanalen online shoppers 5 Achtergrond online shopping 5.5 Oriëntatiekanalen webshops 39% 41% 40% Webshops blijven de belangrijkste oriëntatiebron voor online aankopen. websites van merken vergelijkingssites 18% 16% 15% 30% 27% 28% Het gebruik van digitale nieuwsbrieven en elektronische reclamefolders als oriëntatiebron voor een online aankoop is terug op het niveau van de eerste helft van digitale nieuwsbrief / electronische reclamefolder online handelsplaats 10% 13% 10% 9% 10% 10% Een kwart van de online shoppers geeft aan zich helemaal niet op internet te oriënteren voor een online aankoop. forums 6% 6% 5% social media 2% 2% 1% anders 7% 6% 6% niet online georienteerd voor laatste aankoop 24% 22% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% (n=1359) (n=1212) (n=1461) Vraagstelling: Heeft u zich online georiënteerd voor uw laatste aankoop. Zo ja, via welk kanaal heeft u zich online georiënteerd? Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 40

41 Het aantal afgebroken bestellingen is fors gestegen: van 38% naar 44% van de internetters in de eerste helft van Bestelling afgebroken in het afgelopen half jaar (n=1501) (n=1327) 38% 44% Aantal afgebroken bestellingen ,3 3,9 4,2 5 Achtergrond online shopping 5.6 Afgebroken bestellingen Ruim vier op de tien internetters hebben in de eerste helft van 2012 een bestelling vroegtijdig afgebroken. Het gemiddeld aantal afgebroken bestellingen per persoon neemt ook iets toe van 3,9 naar gemiddeld 4,3 bestelingen per persoon (n=1618) 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% vond verzendkosten te hoog wilde totaalprijs weten wilde eerst nog extra informatie over product vinden heeft geen creditcard vond levertijd te lang Top 5 redenen afbreken bestelling 14% 14% 12% 14% 14% 13% 23% 23% 27% 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% (n=669) (n=531) (n=649) 28% 32% 33% 34% 40% Nog steeds breken de meeste internetters een bestelling af omdat zij gedurende het bestelproces er achter komen dat de verzendkosten te hoog zijn. In de eerste helft van 2012 is het aantal internetters dat een bestelling afbreekt vanwege verzendkosten wel gedaald in vergelijking met de tweede helft van Ook breken minder internetters een bestelling af omdat zij eerst informatie over het product willen vinden. Vraagstelling: Heeft u het afgelopen half jaar wel eens een bestelling afgebroken? Hoe vaak heeft u een bestelling afgebroken? Wat was voor u de reden om een bestelling af te breken? Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 41

42 Een kwart van de online shoppers heeft het afgelopen half jaar een bestelling geretourneerd, iets meer dan in de eerste helft van Achtergrond online shopping 5.7 Retourneren bestellingen Bestelling retourneren - online shopper Aantal geretourneerde bestellingen Net als in de tweede helft van 2011 hebben online shoppers gemiddeld 2,2 bestellingen geretourneerd nadat zij de bestelling al in ontvangst hadden genomen (n=1440) 26% ,2 2,2 2, (n=1296) 25% (n=1583) 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Vraagstelling: Heeft u het afgelopen half jaar een bestelling teruggestuurd, nadat u de bestelling al in ontvangst genomen had? Hoe vaak heeft u het afgelopen half jaar een bestelling geretourneerd, nadat u de bestelling al in ontvangst genomen had? Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 42

43 De tevredenheid onder consumenten over de laatste online aankoop blijft hoog. 5 Achtergrond online shopping 5.8 Tevredenheid online aankoopproces Tevredenheid fases aankoopproces gemak van bestellen 44% 50% Tevredenheid laatste online aankoop kopers (n=1325) 49% 46% Online shoppers zijn het meest tevreden over het gemak van bestellen via internet en het plaatsen van een bestelling op een site. bestelling op de site betaling 36% 36% 58% 54% 6% 8% kopers (n=1180) kopers (n=1424) 48% 45% 46% 50% Het minst tevreden zijn online kopers over de dienstverlening van een webshop na afloop van een internetaankoop (zoals after sales en garantie). 0% 20% 40% 60% 80% 100% invullen gegevens op site 30% 59% 9% zeer tevreden tevreden niet tevreden, maar ook niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden aflevering 40% 49% 8% bereikbaarheid organisatie 30% 52% 14% dienstverlening na aankoop 26% 51% 21% 0% 50% 100% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden n=1351 Vraagstelling: Hoe tevreden bent u in het algemeen over uw laatste online aankoop? In welke mate was u tevreden over de verschillende fases in het aankoopproces tijdens uw laatste bestelling? Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 43

44 Eén op de vijf internetters heeft een online aankoop gedaan op een buitenlandse webshop, een lichte stijging ten opzichte van een jaar geleden. 25% 20% 15% 10% 5% Online bestelling op een buitenlandse website 21% 20% 19% Top 5 redenen shoppen op buitenlandse websites niet op Nederlandse website verkrijgbaar goedkoper 45% 41% 45% 45% 50% 51% 5 Achtergrond online shopping 5.9 Shoppen buitenland Online kopers bestellen vooral op een buitenlandse website vanwege de beschikbaarheid van een product en de prijs. Net als voorgaande jaren doen online shoppers vooral aankopen bij webshops afkomstig uit Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Op buitenlandse websites kopen consumenten vooral kleding en schoenen. 0% (n=1559) (n=1386) (n=1693) nergens in Nederland verkrijgbaar 31% 29% 31% 17% meer keuze/groter assortiment 23% 20% 32% 30% 29% goede ervaring met webshop 17% 16% 20% 0% 20% 40% 60% (n=323) (n=297) (n=341) Vraagstelling: Heeft u het afgelopen half jaar een bestelling gedaan op een buitenlandse website? Uit welke landen is/zijn deze webshop(s) afkomstig? Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om een aankoop te doen op een buitenlandse website? Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 44

45 Hoofdstuk 6: Betalen op internet In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betaalmiddelen die online shoppers gebruiken en de voor- en nadelen die aan de verschillende betaalmiddelen kleven. Daarnaast komt de aanbevelingsintentie van de verschillende betaalmiddelen aan bod. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 45

46 ideal blijft veruit het meest gebruikte betaalmiddel voor online aankopen. ideal acceptgiro via internetbankieren creditcard via internet overschrijving via internetbankieren PayPal acceptgiro via papieren formulier zelf creditcard eenmalige machtiging Top 10 betaalmethoden laatste bestelling contant geld PIN 14% 13% 12% 8% 6% 8% 7% 5% 6% 4% 5% 5% 3% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 54% 58% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% kopers (n=1440) kopers (n=1296) kopers (n=1583) 6 Betalen op internet 6.1 Gebruikte betaalmiddelen Het gebruik van ideal als online betaalmiddel voor de laatste internetaankoop is iets afgenomen in vergelijking met de tweede helft van 2011 en is terug op het niveau van de eerste helft van Het gebruik van de creditcard en een overschrijving via internetbankieren als betaalmiddel is juist iets toegenomen ten opzichte van de tweede helft van Vraagstelling: Op welke manier heeft u uw laatste online aankoop betaald? Let op: de percentages in deze grafieken geven geen marktaandelen weer, maar zijn een momentopname van de gebruikte betaalmiddelen bij de laatste aankoop. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 46

47 De perceptie van de veiligheid van betalen met een creditcard is iets afgenomen. 6 Betalen op internet 6.2 Veiligheid creditcard kopers (n=961) kopers (n=909) kopers (n=1042) Veiligheid creditcard 31% 34% 30% 33% 32% 31% 19% 18% 21% 13% 12% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zeer veilig veilig niet veilig, niet onveilig onveilig zeer onveilig Veiligheid betalen met creditcard kopers vs. niet-kopers zeer veilig veilig niet veilig, niet onveilig onveilig zeer onveilig 4% 4% 13% 14% 19% 24% 28% 31% 30% 33% 0% 10% 20% 30% 40% shopper (n=961) niet-shopper (n=112) Het aantal online shoppers dat het gebruik van een creditcard (zeer) veilig vindt, is gedaald (van 39% naar 35%). Online kopers beschouwen het online betalen met een creditcard veel veiliger dan niet-kopers. Bijna zes op de tien nietshoppers vinden het gebruik van een creditcard (zeer) onveilig. Van de online shoppers heeft bijna de helft (48%) geen creditcard. Van de nietkopers is dit zeven op de tien (71%). Vraagstelling: Wat vindt u van betalen met creditcard via internet? Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 47

48 Bijna één op de twee kopers verwacht meer online te kopen als de veiligheid van betalen wordt verbeterd. 6 Betalen op internet 6.3 Waarschijnlijkheid aankooptoename Toename aankopen door veiligheid betaling zeker wel 18% 17% 17% In vergelijking met de tweede helft van 2011 zouden meer online kopers meer bestellen via internet als de veiligheid van betalen wordt verbeterd. waarschijnlijk wel 26% 27% 30% 30% Van de consumenten die nog niet koopt via internet zou ruim één op de tien (12%) online gaan shoppen als de veiligheid van betaling veiliger wordt. misschien 33% 32% 12% waarschijnlijk niet 13% 11% 2% zeker niet 3% 2% 8% weet niet 9% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% kopers (n=1440) kopers (n=1296) kopers (n=1583) Vraagstelling: Denkt u dat u (meer) via het internet zal gaan kopen als het betalen via internet (nog) veiliger is? Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 48

49 Eén derde van de ideal-gebruikers zou ook anderen aanraden om online dit betaalmiddel te gebruiken. NPS betaalmiddelen 6 Betalen op internet 6.4 Aanbevelingsintentie van betaalmiddelen (NPS ) ideal (n=759) 34% 45% 21% NPS Score: 13 De aanbevelingsintentie (NPS Score) voor ideal was in de tweede helft van 2011 nog 22 en is nu gedaald naar 13. Bijna vier op de tien online kopers die met acceptgiro of een creditcard betalen, zouden dit niet aanraden aan vrienden of bekenden. acceptgiro (n=222) 24% 38% 38% -14 NPS Een maat voor aanbevelingsintentie is de Net Promoter Score : dit is het aandeel promotors (aanbevelers) minus het aandeel detractors (afraders). Met behulp van een 10-puntsschaal wordt de aanbevelingsintentie gemeten. Analyse levert Promoters (score 10 en 9), Passively Satisfied (score 8 en 7) en Detractors (overige scores) op. creditcard (n=105) 17% 44% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% promoter passively satisfied detractor -22 Vraagstelling: Hoe waarschijnlijk is het, op basis van uw ervaringen bij het betalen met <betaalmiddel> voor online aankopen, dat u een vriend, familielid of collega aanbeveelt om online aankopen te betalen met <betaalmiddel>? (10=buitengewoon waarschijnlijk 1=buitengewoon onwaarschijnlijk) Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 49

50 Hoofdstuk 7: Toekomstverwachting In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de toekomstverwachtingen voor de online shopping markt. De eerste paragraaf gaat in op de producten die mensen in de toekomst verwachten te gaan bestellen. Vervolgens volgt een schatting voor de toekomstige marktontwikkeling. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 50

51 Online shoppers verwachten in de tweede helft van 2012 vooral kleding en boeken via internet te kopen. kleding/schoenen/accessoires Verwachte online aankopen boek/tijdschrift/krant reizen: vliegtickets Dvd/Blu-ray/video on demand computers en computerbenodigdheden reizen: hotels tickets (geen vliegtickets) muziek/downloads persoonlijke verzorging reizen: appartementen/bungalows/campings sportartikelen speelgoed reizen: pakketreizen home-entert. software (games/educatie) reizen: overig programma's of apps voor mobiele apparaten dierenartikelen levensmiddelen (eten en drinken) witgoed en huishoudelijke apparatuur weet niet verwacht dit niet 5% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 6% 11% 10% 13% 15% 15% 19% 18% 18% 18% 17% 20% 27% 35% 0% 10% 20% 30% 40% n= Toekomstverwachting 7.1 Verwachtingen ten aanzien van online shoppen Bijna alle online shoppers (95%) verwachten in het komend half jaar opnieuw een aankoop te doen via internet. Dit is meer dan in de tweede helft van 2011 (91%). Van de internetters die nog niet online kopen, verwacht bijna drie kwart (73%) in de tweede helft van 2012 wel op internet een product aan te schaffen. Meer online kopers verwachten aankomend half jaar kleding via internet te bestellen dan in de tweede helft van 2011 (van 29% naar 35%). Van de online shoppers verwacht 3% in het aankomend half jaar interieur artikelen te kopen en 2% tuinartikelen (segment Huis&Tuin). Vraagstelling: Verwacht u het komende half jaar (vaker ) producten te bestellen via het internet? En zo ja, welke? Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 51

52 De verwachting is dat de online consumentenbestedingen in 2012 in totaal stijgen met 9% naar 9,8 miljard. 7 Toekomstverwachting 7.2 Verwachtingen omzet online shopping markt Toekomstverwachting omzet online shopping Consumenten hebben de voordelen van het online verkoopkanaal nu echt ontdekt en zijn erg tevreden over het bestellen via internet. De verwachting is dan ook dat de webwinkelmarkt in de tweede helft van 2012 verder zal groeien naar een omzet van 9,8 miljard. Enerzijds omdat consumenten vaker en meer zullen bestellen. En anderzijds door een toenemend aanbod van nieuwe spelers in nieuwe segmenten, meer efficiency in distributievormen en meer multichannel mogelijkheden, waaronder een toename van via het mobiele kanaal Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 52

53 Bijlage - Verantwoording Inleiding Om een betrouwbaar inzicht in de markt en consument te geven voert Blauw Research periodiek onderzoek uit naar online consumentenbestedingen door Nederlandse internetters. In deze periodiek uitgevoerde monitor worden de markt en consument voor online shoppen in Nederland in kaart gebracht. Door de unieke multilevel opzet van het onderzoek (marktcijfers gebaseerd op participatie van een groot aantal online retailers, gekoppeld aan een breed consumentenonderzoek) kan d.m.v. crosschecking de totale online shopping markt op zeer betrouwbare wijze in kaart worden gebracht. Een groot aantal belangrijke webwinkels werkt aan het onderzoek mee, in samenwerking met Thuiswinkel.org (1.700 leden). Met de feedback van nog meer retailcijfers, maakt dit de Thuiswinkel Markt Monitor nog betrouwbaarder en kan de Thuiswinkel Markt Monitor als een standaard worden gezien voor online verkoopcijfers. Onderzoeksdoelstelling Het leveren van periodieke informatie over de totale online thuiswinkelmarkt en overige verkopen op afstand, specifieke segmenten voor online consumentenbestedingen en informatie over de Nederlandse online koper. Afbakening Onder online shopping via internet verstaan we de aankoop van producten/diensten voor privédoeleinden, waarbij de bestelling van de producten via internet (online) heeft plaatsgevonden. Indien een op de website aanwezig bestelformulier is geprint en opgestuurd om de bestelling te doen, verstaan we dit ook onder online shopping. Online shopping hoeft niet persé thuis plaats te vinden, ook op andere locaties (bijvoorbeeld op de werkplek) kunnen bestellingen voor privé-doeleinden worden gedaan. Online bestedingen voor zakelijke doeleinden (b-t-b), online verkopen van consumenten onderling (c-t-c) en het aankopen van aandelen en telebankieren worden niet tot online shopping gerekend. De Nederlandse consument wordt als uitgangspunt genomen. Onderzoeksmethodiek De Thuiswinkel Markt Monitor is een onafhankelijk onderzoek en wordt uitgevoerd door Blauw Research. Het onderzoek is opgezet als multiclient onderzoek, zodat vergelijking in de tijd en benchmarking centraal staan. Gezien de opzet van het onderzoek is het ook mogelijk maatwerk onderzoek te doen door middel van het mee laten lopen van extra specifieke vragen over bepaalde thema's (bijvoorbeeld online campaigntracking, waardering website of andere thema's). Om een betrouwbare, realistische inschatting van de markt te maken wordt in het kader van de Thuiswinkel Markt Monitor onderzoek gedaan op twee domeinen: (Internet) consumenten Online shops Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 53

54 Bijlage - Verantwoording (Internet) Consumenten onderzoek Het onderzoek onder Nederlandse consumenten is als volgt opgezet: Telefonische steekproef (netto 300) onder consumenten Om inzicht te krijgen in de internetpenetratie en het percentage internetters dat wel eens producten via internet besteld heeft, is een a-selecte telefonische steekproef getrokken onder de Nederlandse bevolking. Daarnaast is op basis van het telefonisch onderzoek met behulp van propensity weighting de online dataset gewogen en is de representativiteit gewaarborgd. Online onderzoek onder internetters (netto 2000) Voor het online onderzoek is gebruik gemaakt van BlauwNL, de online research community van Blauw Research. BlauwNL is een omvangrijke, dagelijks groeiende database van personen die permission-based participeren in online onderzoek, op basis van waardeuitruil (onder meer financieel, terugkoppeling van resultaten, participatie in experimentele vormen van onderzoek). Blauw besteedt in het bijzonder aandacht aan methodologische validatie van web-based onderzoek. De vragenlijst is in totaal twee weken via internet toegankelijk geweest (juli 2012). De respons van het online onderzoek bedroeg 20% De totale respons van het telefonisch veldwerk was 32%. Voor een overzicht van de non respons, zie figuur hiernaast. Responsmaximalisering voor het online onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van reminders en het beschikbaar stellen van premiums en een charityprogramma. Onderzoek onder webwinkels De Thuiswinkel Markt Monitor komt tot stand door middel van een unieke multilevel opzet; om inzicht te krijgen in de markt worden halfjaarlijks verkoopcijfers gevraagd aan een groot aantal webwinkels, i.s.m. Thuiswinkel.org. Op basis van deze cijfers worden marktschattingen gedaan betreffende online consumentenbestedingen en worden de verschillende marktsegmenten ingevuld. Aan het onderzoek werkten de belangrijkste spelers in de markt mee, waaronder een groot deel van alle Thuiswinkel.org leden. Kwantitatieve data (omzetcijfers) verkregen van online shops vormen de basis voor de berekening van de marktomvang. Door deze data te combineren met data uit het consumentenonderzoek kunnen marktaandelen worden bepaald en betrouwbare uitspraken worden gedaan over de totale markt en over de ontwikkeling binnen de verschillende segmenten. Sinds 2009 worden de omzetten op segmentniveau geijkt aan het retail panel van GfK Retail & Technology. Gegevensanalyse en rapportage In de rapportages worden de resultaten van het onderzoek beschreven. De gegevens uit de online onderzoeken zijn met behulp van SPSS (een statistisch verwerkingsprogramma) geanalyseerd en getoetst op eventuele significante verbanden tussen de verschillende aspecten die in de vragenlijst zijn behandeld. Relevante significante verbanden worden in de rapportage besproken. Analyse heeft plaatsgevonden door middel van de meest gangbare toetsen. Hierbij is een significantie-niveau van 5% gehanteerd. Reden Aandeel Interview compleet 40% Voldoet niet aan criteria/buiten doelgroep 15% Quotumcel volledig 35% Weigering Algemeen 10% Totaal 100% Figuur 1: Nonrespons overzicht Telefonisch onderzoek Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 54

55 Bijlage - Verantwoording Om te corrigeren voor internet heavy users is de online dataset gewogen op basis van de resultaten uit de telefonische steekproef. In het rapport zijn de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek in grafieken weergegeven. Belangrijke veranderingen ten opzichte van vorig jaar zijn ook grafisch weergegeven. Voor wie is de rapportage bestemd Met de resultaten van dit onderzoek wordt een informatiebron geboden aan alle bedrijven die betrokken zijn bij de verkoop, marketing en distributie van online producten/diensten aan consumenten. Het rapport geeft marketeers en E-commerce professionals een compleet beeld van de stand van zaken met betrekking tot online shopping door Nederlandse internetters. Omdat concrete marktschattingen worden gedaan en (onafhankelijke) toekomstverwachtingen worden beschreven geeft de rapportage handvatten voor strategisch beleid ten aanzien van online thuiswinkelen. Door middel van specifieke branche rapporten is het mogelijk dieper in te zoomen op een bepaalde branche, meer informatie vindt u in de bijlage TMM Brancherapporten. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 55

56 Bijlage - Company Profiles Over Thuiswinkel.org Thuiswinkel.org is dé belangenvereniging voor webwinkels in Nederland en geeft het keurmerk Thuiswinkel Waarborg uit. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor webwinkels en consumenten: online kopen bij betrouwbare webwinkels. Daarnaast is Thuiswinkel.org de kennis-, informatie- en netwerkplek voor online winkels en partners. Alle leden van Thuiswinkel.org onderschrijven de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Onderdeel van deze gedragsregels zijn de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel, die overeengekomen zijn met de Consumentenbond, onder auspiciën van de Sociaal Economische Raad (SER). Voor consumenten betekent dit dat de aangesloten leden zich houden aan alle relevante wet- en regelgeving voor verkoop op afstand. Thuiswinkel.org heeft als doel door middel van haar activiteiten het vertrouwen in online verkoop te bevorderen. Door middel van congressen, workshops, kennissessies, onderzoeken, webinars, round tables en andere activiteiten draagt Thuiswinkel.org bij aan de professionalisering van de branche. De vereniging telt inmiddels bijna 1700 leden en fungeert als spreekbuis voor de leden. GfK Retail and Technology GfK Retail and Technology is wereldwijd toonaangevend marktonderzoeker en verzamelt continu feitelijke verkopen van producten en diensten die worden aangeboden via de detailhandel, internet websites en andere bedrijfsmatige verkooppunten. GfK voorziet haar relaties uit verschillende branches en sectoren daarmee van betrouwbare en actuele marktinformatie op basis van de meest actuele verkoopcijfers van meer dan 3500 retailers en resellers (on- én offline) in Nederland. GfK Retail and Technology Benelux B.V. Krijgsman DM Amstelveen Tel: Fax: Website: Wetgeving op het gebied van e-commerce wordt voor een belangrijk deel bepaald in de Europese Unie. Thuiswinkel.org participeert daarom als een van de initiatiefnemende partijen in Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie voor webwinkels. Thuiswinkel Mark Monitor B13936 / september 2012 Pag. 56

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken Opzetten van een Webwinkel De weg naar ultieme online aankoopervaring Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van

Nadere informatie

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS)

Rapportage 2014 Media Standaard Survey (MSS) Rapportage 214 Media Standaard Survey (MSS) 2 maart 215 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Trendrapport Computer en

Trendrapport Computer en Trendrapport Computer en Internetgebruik Een Nederlands en Europees perspectief 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 21 00 AE Enschede T. +31 (0) 3 21 F. +31 (0) 3 2 TRENDRAPPORT

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Creditcardgebruik in Nederland

Creditcardgebruik in Nederland Creditcardgebruik in Nederland Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten Anneke Kosse De Nederlandsche Bank Oktober 2009 1. INLEIDING Aanbod & acceptatie creditcards beperkt

Nadere informatie

ResearchBase. Het economisch belang van reclame. Dé onderzoekdatabase van Tijdschrift voor Marketing. jaargang 3 maart 2006

ResearchBase. Het economisch belang van reclame. Dé onderzoekdatabase van Tijdschrift voor Marketing. jaargang 3 maart 2006 03 jaargang 3 maart 2006 ResearchBase 3 Keuze voor een verkoopkanaal De stand van digitaal Nederland 4 Trends onder automobilisten Dé onderzoekdatabase van Tijdschrift voor Marketing Het economisch belang

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing

Zoekmachinemarketing TM Marktonderzoek Zoekmachinemarketing in de thuiswinkelbranche 2010 TM Copyright Traffic Builders 2001-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Over de thuiswinkelbranche 3 1.2. Zoekmachinemarketing in

Nadere informatie

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 T I J D B E S T E D I N G S O N D E R Z O E K 2 0 1 2 SPOT TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 SPOT Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Kernbevindingen Shopping2020

Kernbevindingen Shopping2020 Kernbevindingen Shopping2020 Het is onmogelijk om 20 rapporten bestaande uit meer dan 1.600 pagina s samen te vatten in een paar woorden. Iedere expertgroep had een eigen thema en dook diep de materie

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie