Deloitte Branchegroep Retail September Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deloitte Branchegroep Retail September 2014. Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel"

Transcriptie

1 Deloitte Branchegroep Retail September 2014 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel

2

3 Inhoud 1. Economische-, maatschappelijke-en branche ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen Branche ontwikkelingen Marktaandelen De uitkomsten Inleiding Samenvatting Uitkomsten van 109 Levensmiddelenbedrijven Uitkomsten van bedrijven in de categorie minder dan per week Uitkomsten van bedrijven in de categorie per week Uitkomsten van bedrijven in de categorie per week Uitkomsten van bedrijven in de categorie meer dan per week Wat verwachten de deelnemende bedrijven? Enkele kerncijfers sinds Toelichting en bronvermelding Deloitte en de levensmiddelendetailhandel 52 Bedrijfsvergelijking 2013 Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel 3

4 4

5 Inleiding De Branchegroep Retail van Deloitte presenteert met veel genoegen haar jaarlijks onderzoek naar de autonome ontwikkelingen in de zelfstandige levensmiddelendetailhandel. De aanhoudende economische moeilijke tijd leidt ertoe dat de focus op prijs en aanbiedingen centraal staat bij de consument. In 2013 is het volume van de bestedingen in supermarkten gedaald, bij een kleine groei van de bevolking. De volumedaling is het gevolg van de toegenomen inkopen over landsgrenzen, het minder weggooien van levensmiddelen, de branchevervaging en de toenemende online bestedingen buiten de supermarkt om. Sinds het tweede kwartaal 2014 is er wat volume betreft sprake van een kentering ten goede. Bestedingen nemen toe maar de focus op prijs/acties blijft. Hoe de consument denkt en handelt, blijkt uit ons consumentenonderzoek van juni 2014, separaat opgenomen in dit rapport. Hierbij zijn nadere vragen gesteld omtrent online bestedingen voor levensmiddelen, de aankopen over landgrenzen en het bewuster kopen en het minder weggooien van levensmiddelen. In het navolgende rapport Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel 2014 vergelijken wij de resultaten van 109 supermarkten voor de jaren 2012 en Door dalende omzetten en een licht dalende brutomarge over de gehele linie, zien deze detaillisten de netto bedrijfswinst gemiddeld fors dalen. Dit wordt veroorzaakt door de forse stijging van de personeelskosten als gevolg van cao-loonsverhoging en lagere productiviteit. In deze rapportage worden vier omzetklassen onderkend met een interval van De klasse met de hoogste gemiddelde weekomzet is de klasse met een gemiddelde weekomzet boven De cijfers 2013 bevestigen de grote verschillen die bestaan tussen de onderkende omzetklassen. Voor de kleine supermarkten blijft het moeilijk. De beste resultaten worden met name gerealiseerd door de grootste supermarkten. Overigens constateren wij ook binnen de groepen een grotere spreiding van de resultaten. In hoofdstuk 1 van dit rapport wordt ingegaan op brancheontwikkelingen vanuit een macroeconomisch perspectief. In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van de bedrijfsvergelijking weergegeven. De verwachtingen van de ondernemers (peiling juli 2014) zijn te lezen in hoofdstuk 3. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de periode De Branchegroep Retail van Deloitte is verheugd u de editie 2014 van de Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel en de uitkomsten van ons in juni 2014 gehouden consumentenonderzoek te kunnen aanbieden. Wij zijn benieuwd naar uw reacties. Desgewenst bespreken wij de gerapporteerde bevindingen graag met u. Voor contactgegevens verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 van dit rapport. Paul Op Heij Voorzitter Branchegroep Retail September 2014 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 5

6 6

7 1. Economische-, maatschappelijkeen branche ontwikkelingen In dit hoofdstuk rapporteren we de belangrijkste ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk gebied welke van invloed zijn op de levensmiddelendetailhandel. Daarnaast geven we inzicht in de brancheontwikkelingen. 1.1 Economische ontwikkelingen De totale consumptie van Nederlandse huishoudens is in 2013 met slechts 0,3% gestegen tot 289,6 miljard. De bestedingen aan voedings- en genotsmiddelen zijn in 2013 met 1,7% gestegen tot 42,2 miljard. Het CBS rapporteert een volumedaling van de consumptie van voedings- en genotsmiddelen van 1,0%. De stijging van de bestedingen komt dus geheel door de prijsstijging van 2,7%. Jaar Totale consumptie huishoudens Consumptie voedingsen genotsmiddelen Aandeel voedings- en genotsmiddelen in totale consumptie Besteding voedingsen genotsmiddelen per huishouden per week x 1 mln. x 1 mln. % x ,0% 102, ,1% 105, ,4% 106, ,6% 107,13 (Bron: CBS) We zien in 2013 het aandeel van voedings- en genotsmiddelen in de totale besteding van huishoudens verder toenemen tot 14,6%. Met de toename van het aandeel van voedings- en genotsmiddelen in de totale consumptie vanaf 2005 wordt gebroken met een langjarige trend waarin een afname te zien was van het aandeel van voedings- en genotsmiddelen in de bestedingen van huishoudens. Aandeel voedings- en genotsmiddelen in totale besteding huishoudens 26,5% 24,5% 22,5% 20,5% 18,5% 16,5% 14,5% 12,5% (Bron: CBS) Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 7

8 Door de besteding van huishoudens over een reeks van jaren uit te drukken is het prijspeil van één jaar (hier 2010) wordt het element inflatie geëlimineerd. De totale consumptie door huishoudens kent de volgende ontwikkeling: Jaar Bestedingen huishoudens prijspeil 2010 Bestedingen huishoudens werkelijke prijzen x 1 mln. x 1 mln Bestedingen in werkelijke prijzen vs prijspeil Bestedingen huishoudens prijspeil 2010 Bestedingen huishoudens werkelijke prijzen (Bron: CBS) Uit de bovenstaande opstelling blijkt duidelijk dat de groei van de consumptie de laatste jaren komt door prijsstijgingen en niet door volumestijgingen. Uit de onderstaande tabel blijkt dat supermarkten zich grotendeels aan deze trend hebben kunnen onttrekken. Alleen in 2009 en 2013 zijn hier volumedalingen geconstateerd. Voor de speciaalzaken geldt dat echter niet, de volumedalingen kunnen hier niet gecompenseerd worden door prijsstijgingen. Jaar Supermarkten Speciaalzaken Waarde mutatie Prijs mutatie Volume mutatie Waarde mutatie Prijs mutatie Volume mutatie ,1% 1,3% 2,8% 2,1% 0,5% 1,5% ,9% 1,0% 3,9% 0,4% 0,9% -0,5% ,6% 4,9% 2,7% -2,2% 4,0% -6,2% ,3% 2,0% -0,7% -4,3% 2,2% -6,5% ,8% 0,1% 1,7% -3,8% 0,8% -4,6% ,1% 2,1% 0,0% -2,2% 2,1% -4,3% ,9% 2,3% 0,6% -2,5% 2,4% -4,8% ,2% 3,3% -1,1% -1,9% 4,0% -5,9% (Bron: CBS) 8

9 1.2. Maatschappelijke ontwikkelingen De demografische ontwikkelingen zijn van groot belang voor de levensmiddelendetailhandel. De ontwikkeling van het aantal inwoners, de samenstelling van de bevolking en het soort huishoudens is bepalend voor de omzetpotentie van een winkel en het assortiment dat gevoerd wordt. Deze ontwikkelingen kunnen sterk verschillen per regio, gemeente en woonplaats. Landelijk zijn er echter een aantal duidelijke trends te ontdekken: De bevolkingsgroei stagneert. De gemiddelde leeftijd van de bevolking neemt toe (vergrijzing). Het aandeel niet westerse allochtonen neemt toe. Het aantal personen per huishouden neemt af. Bevolkingsgroei Het CBS heeft haar verwachtingen omtrent de bevolkingsgroei bijgesteld. Waar eerder nog een afname van de bevolking werd verwacht vanaf 2040 wordt nu uitgegaan van een marginale groei. Deze kleine groei wordt verwacht op basis van een positief migratiesaldo. Op 1 januari 2014 telt Nederland inwoners. In 2013 zijn kinderen geboren en er overleden personen. Er immigreerden mensen naar Nederland en er emigreerden uit Nederland. Per saldo nam het aantal inwoners toe met Ontwikkeling inwonersaantal x (Bron: CBS) Werkelijk Prognose De totale bevolking van Nederland zal volgens CBS verwachtingen groeien tot in Dit betekent een groei van inwoners verdeeld over 46 jaren. Dit betekent een gemiddelde groei van 0,1% per jaar. Samenstelling bevolking Het aandeel in de bevolking van 65+ ers zal toenemen van 17% nu tot meer dan 26% in 2055 en het aandeel niet westerse allochtonen zal stijgen van 12% nu tot meer dan 17% Inwoners (x 1.000) Aandeel 65+ (%) 14,0 15,3 17,8 21,8 25,6 26,4 26,1 Aandeel niet westerse allochtonen (%) 10,4 11,2 12,0 13,7 15,1 16,5 17,6 (Bron: CBS) Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 9

10 Westerse allochtonen 9% (Voormalig) Nederlandse Antillen en Aruba 1% Aantal Autochtonen 79% Niet-westerse allochtonen 12% Suriname 2% Marokko 2% Overige 4% Turkije 3% (Bron: CBS) Ongeveer 38,4% van alle niet westerse allochtonen leeft in de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) waar zij ongeveer een derde deel van de bevolking uitmaken. Buiten de vier grootste gemeenten is het bevolkingsaandeel van niet westerse allochtonen ongeveer 8%. Het aantal huishoudens in Nederland zal toenemen tot meer dan Het percentage eenpersoonshuishoudens zal toenemen tot 44% en het aantal personen per huishouden zal afnemen tot gemiddeld 2,07 per huishouden Aantal huishoudens (x 1.000) Eenpersoons-huishoudens (in %) 34,5 36,1 37,7 39,9 42,0 43,4 44,0 Personen per huishouden 2,30 2,24 2,19 2,12 2,09 2,08 2,07 (Bron: CBS) 1.3 Branche ontwikkelingen Supermarktomzetten Volgens het GFK is de supermarktomzet in 2013 gestegen met 2,3% tot 33,3 miljard. Dit betekent dat van de 42,2 miljard die Nederlandse huishoudens jaarlijks besteden aan voedings- en genotsmiddelen 78,9% in supermarkten besteed wordt. De stijging bestaat uit een volumedaling van 1,1% en een prijsstijging van 3,3% (bron: CBS). Gemiddeld besteedt een huishouden 84,60 per week in de supermarkt, per inwoner is dat 38,06 per week. Consumptie voedings- en genotsmiddelen Supermarktomzetten (bron: GFK) Aandeel supermarkten in consumptie voedingsen genotsmiddelen Supermarkt besteding per huishouden per week Supermarkt besteding per inwoner per week Jaar x 1 miljard x 1 miljard % x 1 x ,4 31,4 79,7% 81,75 36, ,6 32,2 79,3% 83,19 37, ,5 32,6 78,6% 83,45 37, ,2 33,3 78,9% 84,60 38,06 (Bron: CBS/ GFK) 10

11 Aantal supermarkten Per saldo stijgt het aantal supermarkten in 2014 met 87. Het aantal franchisewinkels neemt al jaren af. Van de supermarkten in 2014 worden er geëxploiteerd door zelfstandige ondernemers. In 2012 waren dat er nog Per saldo is in % van de supermarkten in handen van zelfstandigen ten opzichte van 44% in Aantal winkels Verkoopvloeroppervlakte Totaal Filialen Zelfstandige franchisers Totaal Filialen Zelfstandige franchisers Totaal Filialen Zelfstandige franchisers Hypermarkten > 2500 m Grote supermarkten m 2 Supermarkten m 2 Kleine supermarkten m 2 Kleine winkels < 400 m Totaal (Bron: Ontwikkeling supermarkten naar omvang Hypermarkten > Grote supermarkten Supermarkten Kleine 2500 m m m 2 supermarkten m Kleine winkels < 400 m Vloeroppervlakte Het aantal vierkante meter supermarkt in Nederland blijft stijgen. De gemiddelde verkoopvloeroppervlakte van een supermarkt in 2014 bedraagt 842 m 2. Door de grotere relatieve stijging van de supermarktomzet dan de stijging van het aantal vierkante meter supermarkt stijgt de gemiddelde vloerproductiviteit in 2014 tot per m Gemiddelde vloerproductiviteit in /m 2 per jaar Gemiddeld VVO Aantal supermarkten Totaal aantal m 2 VVO Aantal inwoners x Aantal m 2 VVO per inwoners (Bron: Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 11

12 1.4 Marktaandelen Winkelformule/inkoopcentrales, commerciële organisaties en hun formules Aantal filialen Aantal zelfstandige franchise ondernemers Rijdende winkel Gem. VVO Marktaandeel filialen Marktaandeel zelfstandigen Totaal marktaandeel Albert Heijn 33,8 Albert Heijn 620* 230* ,5 8,3 33,8 AH To Go Albert Heijn XL * Inclusief de over te nemen winkels van Jumbo en C1000 Jumbo 20,7 C * 213* ,4 9,1 9,5 Jumbo** ,3 5,9 11,2 * Exclusief de winkels welke verkocht worden aan Albert Heijn en Coop ** Inclusief de Jumbo Foodmarkt van m2 Superunie 28,1 Boon Beheer B.V. 0,5 0,1 0,6 Agrimarkt MCD MCD Alledag Bonimarkten 0,3 0,3 Bonimarkten COOP Supermarkten 1,6 1,2 2,8 COOP Supermarkten 100* 73* 915 Coop Compact SuperCoop Neutraal * Inclusief overgenomen C1000 winkels Deen Supermarkten 2,1 2,1 Deen Detailconsult Groep 5,5 5,5 Dekamarkt ,9 1,9 Dirk van den Broek ,6 3,6 12

13 Winkelformule/inkoopcentrales, commerciële organisaties en hun formules Aantal filialen Aantal zelfstandige franchise ondernemers Rijdende winkel Gem. VVO Marktaandeel filialen Marktaandeel zelfstandigen Totaal marktaandeel Sligro 2,0 0,7 2,7 Emté Hoogvliet 2,1 2,1 Hoogvliet Jan Linders 1,0 1,0 Jan Linders Nettorama distributie 1,0 1,0 Nettorama Plus Retail 0,2 5,6 5,8 Plus Spar Holding 1,6 1,6 Spar Spar City Store Attent Attent/Super op vakantie Poiesz Supermarkten 1,0 1,0 Poiesz Vomar voordeelmarkt 1,6 1,6 Vomar Discounters 16,4 Aldi ,4 7,4 Lidl ,0 9,0 Van Tol B.V. 1,0 1,0 Troefmarkt Dagwinkel Rijdende winkels van Nederland Springer & Partners Buurtwinkels Recreatiemarkten TOTAAL ,5 33,5 100,0 (Bron: Reed Business Information, Marktaandelen franchise: raming Deloitte) Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 13

14 Marktaandeel zelfstandigen Van alle supermarkten in Nederland wordt 42% geëxploiteerd door zelfstandige ondernemers, toch hebben de zelfstandige ondernemers volgens onze raming maar een marktaandeel van 33,5% van de totale supermarktomzet. Dit is te verklaren door het feit dat zelfstandige ondernemers vaker kleine(re) winkels exploiteren en de grote vestigingen vaker door filiaalbedrijven geëxploiteerd worden ,4 37, ,8 35, , Een verklaring voor het dalende marktaandeel van zelfstandigen is onder andere gelegen in de afname van het aantal zelfstandige winkels, het verliezen van marktaandeel aan discounters en het kleine aandeel in het online kanaal. Marktaandeel per inkoopcentrale Lidl maakt de laatste jaren een aanzienlijke groei door in marktaandeel. Aldi daarentegen verliest marktaandeel. Lidl is met een marktaandeel van 9,0% groter dan Aldi (7,4%). Het marktaandeel van Aldi en Lidl samen is gegroeid tot 16,4% ten opzichte van 15,1% in ,0 35,0 30,0 33,7 33,5 33,6 33,8 29,2 29,6 29,0 28,8 25,0 20,0 22,5 21,7 21,8 20,6 15,0 10,0 5,0 7,9 7,9 7,6 7,4 7,59,0 6,7 5,6 0,0 Albert Heijn Superunie Jumbo Groep/Bijeen Aldi LIDL (Bron: Reed Business Information/Nielsen) 14

15 2. De uitkomsten 2.1 Inleiding De supermarktbranche gold tot voor kort als een witte raaf in de Nederlandse economie. Die witte raaf heeft inmiddels de donkere wolken opgezocht. Donkere wolken in de vorm van: stagnerende omzet en marge; structureel stijgende kosten. De omzet stagneert als gevolg van branchevervaging en grenseffecten mede door overheidsmaatregelen. Zowel de upgradende discounters als de toenemende online markt zijn inmiddels vaststaande feiten. De branche reageert door het prijswapen in te zetten, waardoor omzet en marge meer onder druk komen te staan. De winstgevendheid daalt omdat autonome kosten stijgingen niet kunnen worden opgevangen. De netto winst ligt momenteel op het zelfde lage niveau als tijdens de prijsoorlog van 2003/2004! Steeds meer ondernemers komen in de knel. Het feit van die steeds maar lagere netto winstmarges lijkt een sluipmoordenaar voor het zelfstandig ondernemerschap. Het zeilen in dit zwaar weer vergt van de zelfstandige supermarkt ondernemer stuurmanskunst. In welke mate laten de kaders van strakke systemen de ondernemer hiervoor voldoende ruimte? Steeds meer ondernemers stoppen met de bedrijfsactiviteiten en thans zijn veel samenwerkingsovereenkomsten zo geredigeerd dat verkoop aan de commerciële organisatie het logische gevolg is. Hoe gaat het toekomstige verdienmodel van de zelfstandige levensmiddelenhandel eruit zien? Doorgaan op de huidige weg leidt tot een verdere verzwakking van de positie van de zelfstandige ondernemer. 2.2 Samenvatting In 2013 daalde het nettoresultaat t.o.v met bijna 30%. Tellen we bij de nettowinst de management fee op, dan is de daling t.o.v minder namelijk 19%. Met een omzetstijging van 0,2% mag de zelfstandige levensmiddelendetailhandel op het eerste gezicht niet klagen. Echter, rekening houdend met een hogere BTW van 0,8% betekent dit dat de netto-omzet gedaald is met 0,6%. Rekening houdend met de prijsstijging is er sprake van een volumedaling die de volumedaling van het filiaalbedrijf overtreft. De procentuele brutomarge daalde in 2013 licht met 0,1% bij een stagnerende omzet. In de grotere omzetklassen was die daling 0,2%. In de kleinste omzetklasse steeg de marge met 1%. De margestijging voor de omzetgroep < per week kon niet voorkomen dat het ondernemerschap in die klasse minder opleverde dan een ondernemerssalaris van per FTE. Dit jaar bedroeg dat tekort ten opzichte van vorig jaar, een tekort van Zonder rekening te houden met een gewaardeerd ondernemersloon bedroeg de winst in die (kleinste omzet)klasse t.o.v in De margestijging leidde per saldo tot een redelijke stabilisatie van het resultaat (-/-1,9%). Hoe hoger de gemiddelde weekomzet, hoe hoger de nettowinst. In de omzetcategorie boven de consumentenomzet per week bedraagt het gemiddelde netto rendement 2,6% (2012: 3,2%). Inclusief management fee verdient deze groep een half miljoen euro per jaar en dat is ca minder dan in De omzetcategorie vanaf tot consumentenomzet per week toont een gemiddeld netto rendement van 0,8% oftewel een half procent lager dan de 1,3% in Hier is het ook dit jaar niet gelukt om de loonkostenstijging ( 2013: 2,8%) in deze klasse goed te maken door omzetstijging. In tegendeel, de netto-omzet steeg maar met 0,6% in deze groep. Overigens zag de groep supermarkten in de hoogste omzetklasse de gemiddelde weekomzet met 0,3% afnemen. Bij de bedrijven in de omzetcategorie vanaf tot consumentenomzet per week is de winstgevendheid lager. Het rendement bedraagt hier slechts op 0,4%. In absolute zin is dat bijna Rekening houdende met de management fee van deze groep (ongeveer in beide jaren) daalde het gemiddeld resultaat met bijna 50% van naar Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 15

16 Voor een correcte vergelijking dient opgemerkt te worden dat wij - in situaties waar geen sprake is van een management fee (in het algemeen eenmanszaken en vennootschappen onder firma) - een fictief ondernemersloon per FTE ondernemer ad verwerken. Het netto resultaat wordt in de exploitatieoverzichten per omzetklasse zowel gepresenteerd voor aftrek van de management fee als na aftrek van diezelfde fee. Netto bedrijfswinst voor management fee per omzetklasse (in euro en procenten) Consumentenomzet per week index % % 2012=100 Minder dan , ,6 98, , ,7 52, , ,2 82,4 Meer dan , ,9 87,9 Gemiddelde , ,1 81,0 Netto bedrijfswinst na management fee per omzetklasse (in euro en procenten) Consumentenomzet per week index % % 2012=100 Minder dan (21.951) (1,4) (19.287) (1,2) , ,6 22, , ,3 65,1 Meer dan , ,2 83,6 Gemiddelde , ,1 70,2 De zelfstandige supermarktondernemer laat in 2013 een gemiddelde consumentenomzetstijging zien van 0,2%. Voor bijna alle groepen betekent dit als gevolg van de BTW verhoging een dalende netto-omzet: van gemiddeld 0,5%. Uitzondering is de groep van tot waar als enige sprake was van een nettoomzetstijging van 0,6%. Omzetontwikkeling per omzetklasse Consumentenomzet per week index 2012=100 Minder dan , , ,3 Meer dan ,3 Gemiddelde ,2 16

17 Omzetontwikkeling per omzetklasse Netto-omzet index 2012=100 Minder dan , , ,6 Meer dan ,7 Gemiddelde ,5 De brutomargedaling in combinatie met stagnerende omzetten en stijgende loonkosten leiden logischerwijs tot een forse winstval. De marge varieert van 18,8% in de op één na grootste omzetgroep tot 21,4% in de kleinste omzetklasse. De brutomarge in de diverse omzetklasse (in euro en procenten) Consumentenomzet per week index % % 2012=100 Minder dan , ,4 102, , ,2 97, , ,0 99,4 Meer dan , ,0 98,6 Gemiddelde , ,6 98,8 Totale bedrijfskosten exclusief management fee per omzetklasse Consumentenomzet per week index % % 2012=100 Minder dan , ,8 102, , ,5 105, , ,8 101,6 Meer dan , ,1 101,2 Gemiddelde , ,5 102,1 De personeelskosten vormen de grootste kostenpost voor de zelfstandige levensmiddelendetailhandel. Er is sprake van een stabiliserende c.q. dalende productiviteit en dat leidt logischerwijs tot hogere loonkosten. De procentuele loonkosten bedragen 9,7% tegen 9,4% een jaar eerder. De bedrijfskosten blijven over de gehele linie structureel toenemen. Personeelskosten exclusief management fee per omzetklasse (in euro en procenten) Consumentenomzet per week index % % 2012=100 Minder dan , ,0 103, , ,1 102, , ,7 102,8 Meer dan , ,5 101,3 Gemiddelde , ,4 102,0 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 17

18 Huisvestingskosten De kosten voor huisvesting zijn in totaliteit 2,5% hoger dan in het jaar De gemiddelde huur bedraagt 2,4% en de gemiddelde energiekosten 0,6%. Verkoopkosten Een groot gedeelte van de reclameactiviteiten wordt geregeld op formule-niveau. Deze kosten worden doorberekend middels een media fee of verrekend in de franchise fee. De ondernemer vult dit aan met lokale activiteiten. In totaal bedroegen de verkoopkosten in 2013 onveranderd als in ,0% van de netto omzet. Algemene kosten Algemene kosten zijn grotendeels vaste kosten. Hoe hoger de omzet hoe lager de procentuele vaste kosten. Deze kostenpost varieert van 2,6% bij de kleinste omzetgroep tot 1,1% bij de grootste omzetgroep. Gemiddeld bedraagt deze post in beide jaren 1,2%. Bij de algemene kosten is de uitschieter de post onderhoud en huur inventaris met een kostenstijging van bijna 10%. Rente en afschrijvingen Deze post blijft onveranderd 1,2% en er is wat dat betreft weinig verschil tussen de groepen. De rentelast is in deze bedrijfsvergelijking opgenomen door een percentage van 4% te nemen over het gemiddeld geïnvesteerd eigen en lang vreemd vermogen. In 2013 lag dit gemiddeld geïnvesteerd vermogen 3,4% lager dan in Omzet per openingsuur (in euro s) Consumentenomzet per week index 2012=100 Minder dan , , ,3 Meer dan ,5 Gemiddelde ,0 De winkels gaan steeds langer open. In 2013 was een supermarkt gemiddeld 78 uur per week open ten opzichte van gemiddeld 77 uur per week in Meer uren open bij stagnerende omzetten betekent minder consumentenomzet per openingsuur. In de hoofdstukken 2.2 tot en met 2.6 treft u de uitkomsten van deze bedrijfsvergelijking aan, zowel van de hele groep als van de afzonderlijke omzetklassen. 18

19 2.3 Uitkomsten van 109 Levensmiddelenbedrijven Exploitatieoverzicht van 109 Levensmiddelenbedrijven Index % % 2012=100 Consumentenomzet , ,2 100,2 Omzetbelasting , ,2 110,0 Netto-omzet , ,0 99,5 Inkoopwaarde , ,6 99, , ,4 99,5 Overige opbrengsten , ,2 89,0 Brutowinst , ,6 98,8 Bedrijfskosten , ,5 102,1 Netto bedrijfswinst voor managementfee , ,1 81,0 Managementfee , ,0 104,2 Netto bedrijfswinst na managementfee , ,1 70,2 Loonkosten Kostprijs loon , ,1 102,4 Overige personeelskosten , ,3 90,9 Totaal , ,4 102,0 Huisvestingskosten Huur pand , ,3 103,0 Afschrijvingen verbouwing huurpanden , ,5 103,1 Energiekosten , ,6 98,9 Verzekeringen , ,1 115,0 Overige huisvestingskosten , ,2 100,4 Totaal , ,7 102,5 Verkoopkosten Reclame en winkelverzorging , ,7 112,1 Verpakkingsmateriaal , ,3 97,6 Totaal , ,0 107,4 Algemene kosten Kosten vervoermiddelen , ,1 101,5 Telefoon en porti , ,1 83,7 Heffingen en vakbelangen , ,0 101,4 Interne administratie en automatisering , ,2 102,7 Accountants- en advieskosten , ,3 99,9 Onderhoud en huur inventaris , ,3 109,7 Diversen , ,2 98,9 Totaal , ,2 102,4 Afschrijving en rente Afschrijvingen bedrijfsmiddelen , ,0 97,9 Gecalculeerde rente , ,2 96,6 Totaal , ,2 97,7 Totale bedrijfskosten , ,5 102,1 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 19

20 Balans van 109 levensmiddelenbedrijven Activa Index 2012=100 Materiële vaste activa Bouwvoorzieningen ,3 Inventaris ,5 Vervoermiddelen , ,7 Financiële vaste active Waarborgsommen ,7 Vorderingen op lange termijn , ,5 Vlottende activa Voorraden ,7 Vorderingen op korte termijn ,7 Liquide middelen , ,7 Totaal Activa ,8 Passiva Kortlopende schulden Handelscrediteuren ,6 Te betalen posten ,6 Totaal passiva ,0 Eigen/vreemd lang vermogen ,6 20

21 Kengetallen van 109 levensmiddelenbedrijven Index 2012 = Arbeidsprestaties Netto-omzet per FTE ,1 Netto-omzet per personeelskosten 10,36 10,62 97,6 Netto-omzet per gewerkt uur ,7 Bruto-omzet per gewerkt uur ,9 Brutowinst per FTE ,4 Brutowinst per personeelskosten 2,01 2,08 96,6 Brutowinst per gewerkt uur ,1 Personeelskosten in % van de brutowinst 49,64 48,09 103,2 Personeelskosten per FTE ,6 Gemiddelde kostprijs uurloon 16,55 16,45 100,6 2. Vloerprestaties Netto-omzet per m 2 VVO per jaar ,4 Bruto omzet per m 2 VVO per jaar ,1 Huur per m 2 BVO per jaar ,0 Energie per m 2 BVO per jaar ,4 Gemiddelde voorraad per m 2 VVO ,0 3. Financieel Liquiditeit current ratio 0,92 1,00 92,0 Liquiditeit quick ratio 0,59 0,62 95,2 Krediettermijn crediteuren in dagen 25,05 21,91 114,3 4. Overige kengetallen Gemiddelde besteding per klant 14,63 15,11 96,8 Omloopsnelheid van de gemiddelde voorraad ,6 Opslagduur van de voorraad in dagen ,0 Openingsuren per week ,3 Aantal gewerkte uren per openingsuur ,0 Aantal m 2 VVO per FTE ,0 Consumentenomzet per openingsuur ,0 Bedrijfsvergelijking 2014 Zelfstandige Levensmiddelen Detailhandel 21

Deloitte Branchegroep Retail September 2013. Bedrijfsvergelijking 2013 Zelfstandige levensmiddelendetailhandel

Deloitte Branchegroep Retail September 2013. Bedrijfsvergelijking 2013 Zelfstandige levensmiddelendetailhandel Deloitte Branchegroep Retail September 2013 Bedrijfsvergelijking 2013 Zelfstandige levensmiddelendetailhandel Inhoud Inleiding 5 1. Maatschappelijke- en brancheontwikkelingen 7 1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij

Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij Supermarkten Omzet, het fundament Paul Op Heij Dinsdag, 28 januari 2014 Onderwerpen Omzet, het fundament Winkellandschap Impact crisis op consumentengedrag Vernieuwing in de branche zet door Rapport Deloitte

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

AMBACHTELIJKE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

AMBACHTELIJKE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ AMBACHTELIJKE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ 2006 Beko Dienstverlening; een initiatief van Beko Advies en CAD Accountancy TABEL 1 - BEDRIJFSRESULTATEN 2006 OP HOOFDLIJNEN Gemengd bedrijf Banketbakkerij Omzetklasse

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Toelichting begrippen Exploitatierekening

Toelichting begrippen Exploitatierekening Toelichting begrippen Exploitatierekening Alle posten op de exploitatierekening zijn exclusief BTW. Omzet Gerealiseerde omzet conform de jaarrekening exclusief BTW. verkopen handelsgoederen ontvangsten

Nadere informatie

VOORBEELD V.O.F. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2015

VOORBEELD V.O.F. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2015 VOORBEELD V.O.F. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsrapport 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 5 5 Kengetallen 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Test BV 2015

Jaarrekening Test BV 2015 Jaarrekening Test BV 2015 Aan: t.a.v. Test BV De heer Test Teststraat 20 1234 TT Testdorp Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave/Voorwoord Pagina 2 Bedrijfsinformatie Pagina 4 Balans: Activa Pagina

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2016 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 20-2-2017 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2016 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK: Kringloopcentrum Gorinchem te Gorinchem Jaarrekening inzake boekjaar 2014 IBAN NL.21RABO.0397.2020.67 BTW-nr: NL.8040.04.377.B.01 KvK: 23078807 Aan het bestuur van Stichting Kringloopcentrum Gorinchem

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen JAARRAPPORT 2016 Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

R A P P O R T. uitgebracht aan het bestuur van de. Stichting Zakbijbelbond-Gospel for Guests. Postbus AC Oosterbeek.

R A P P O R T. uitgebracht aan het bestuur van de. Stichting Zakbijbelbond-Gospel for Guests. Postbus AC Oosterbeek. R A P P O R T uitgebracht aan het bestuur van de Stichting Zakbijbelbond-Gospel for Guests Postbus 141 6860 AC Oosterbeek inzake Jaarrekening boekjaar 2011 Inhoud Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Balans

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Opdracht 1 2 Verantwoording 1 3 Algemeen 1 4 Financiële positie 2 5 Winstbestemming 2 JAARREKENING Bijlage A Grondslagen v.d. financiële

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

IDEELE STICHTING WERELDWINKEL ALBLASSERDAM JAARREKENING Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam 1

IDEELE STICHTING WERELDWINKEL ALBLASSERDAM JAARREKENING Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam 1 IDEELE STICHTING WERELDWINKEL ALBLASSERDAM JAARREKENING 2016 Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam 1 Bestuursverslag Stichting Ideële Wereldwinkel Alblasserdam 2016 Gang van zaken Na een jaar vol

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

cijfers & trends ambachtelijke brood- en banketbakkerij Beko Advies een initiatief van Beko Advies en GIBO CAD Accountants en Adviseurs

cijfers & trends ambachtelijke brood- en banketbakkerij Beko Advies een initiatief van Beko Advies en GIBO CAD Accountants en Adviseurs Beko Advies Dienstverlening voor de brood- en banketbakkerij cijfers & ambachtelijke brood- en banketbakkerij trends 2008 een initiatief van Beko Advies en GIBO CAD Accountants en Adviseurs cijfers & trends

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2015 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 14-4-2016 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2015 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Benchmark rapportage. Kwartaal

Benchmark rapportage. Kwartaal rapportage 211 Datum: 17-5-211 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Inleiding Ranking in branche-organisatie Grafische overzichten Kengetallen Winst- en verliesrekening Balans 1 2 3 7 1 13 Inleiding Rapportage

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Februari 2017 1 Klantenkringen van supermarkten 2 Samenvatting De supermarktomzet is in februari 2017 met 1,9% gestegen van 2,58 miljard (februari 2016) naar 2,63 miljard (februari

Nadere informatie

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden JAARREKENING 2014 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2014 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

specimen specimen specimen specimen specimen van specimen

specimen specimen specimen specimen specimen van specimen RAPPORT inzake de jaarrekening 2006 van B.Y. Voorbeeld De Meern, 2007 INHOUD Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 JAARREKENING A Balans per 31 december 2006 9 B Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Q1 2016 1 Forse omzetgroei voor supermarkten in kwartaal 1-2016, mede door vroege Pasen. De supermarktomzet is in het 1 e kwartaal van 2016 (januari t/m maart) met 2,9% gestegen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

jaar rekening 2016 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC

jaar rekening 2016 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC jaar rekening 216 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. 1 LTOC Colofon Ontwerp & opmaak: Mockus i.s.m. PR&C ROC Leeuwenborgh Redactie: Financieel Economische Zaken (FEZ) Drukwerk: ANDI

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Stichting de Historische Genie Verzameling Lunettenlaan 102 5263 NT VUGHT. Financieel Jaarverslag 2014

Stichting de Historische Genie Verzameling Lunettenlaan 102 5263 NT VUGHT. Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarverslag 2014 Samenstellingsverklaring 1 Bespreking van de resultaten 2 Bevestiging bij de jaarrekening 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. De brood- en banketbranche gaat al enkele jaren gebukt onder tegenvallende verkopen. Bovendien hebben de bakkers te maken met stijgende

Nadere informatie

Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming. Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen

Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming. Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen Starterscafe 19 februari Opening Starter van de maand Workshop: Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming

Nadere informatie

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1 Inhoudsopgave Balans en jaarrekening Balans pagina 3 Balans pagina 4 Jaarrekening pagina 5 Jaarrekening pagina 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Kaarten module 4 derde klas

Kaarten module 4 derde klas 1. Uit welke twee onderdelen bestaan de totale kosten? 2. Geef 2 voorbeelden van variabele kosten. 3. Geef 2 voorbeelden van vaste (of constante) kosten. 4. Waar is de totale winst gelijk aan? 5. Geef

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Samenstellingsverklaring afgegeven Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden 2

Samenstellingsverklaring afgegeven Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden 2 FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2016 Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2016. Ondertekening van de jaarrekening Opmaak jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2009 512560 CONCEPT Afdeling: Accountants Culemborg, 8 april 2010 Inhoud Accountantsrapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

R A P P O R T. van. De Korte Weg B.V. Langeweg

R A P P O R T. van. De Korte Weg B.V. Langeweg R A P P O R T 2 0 1 3 van De Korte Weg B.V. te Langeweg Inhoud: - Voorwoord - Balans per 31 december 2013 - Toelichting op de balans - Staat van herkomst en bestedingen - Resultatenrekening over 2013 -

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam

Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan 10 1131 BK Volendam INHOUDSOPGAVE Financieel verslag 1. Opdracht 3 2. Algemeen 3 3. Resultaten 4 Jaarrekening 2014 A. Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN. Rapport inzake jaarstukken augustus 2015

STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN. Rapport inzake jaarstukken augustus 2015 STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN Rapport inzake jaarstukken 2014 10 augustus 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Periodiek OndernemersLeidraad Systeem (POLS) voor. VOF Nootenboom-Beentjens Eeklo

Periodiek OndernemersLeidraad Systeem (POLS) voor. VOF Nootenboom-Beentjens Eeklo Periodiek OndernemersLeidraad Systeem (POLS) voor VOF Nootenboom-Beentjens Eeklo Datum: 18-11-21 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Grafische overzichten exploitatiebegroting Grafische overzichten exploitatiebegroting

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie