VOORWOORD 2 VERKLARENDE WOORDENLIJST: 59 INDEX 60 BIJLAGE 62

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD 2 VERKLARENDE WOORDENLIJST: 59 INDEX 60 BIJLAGE 62"

Transcriptie

1 VOORWOORD 2 VERKLARENDE WOORDENLIJST: 59 INDEX 60 BIJLAGE 62 1

2 Voorwoord Nadat het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie herhaaldelijk werd benaderd met vragen over bijvoorbeeld eigendom, beheer, ligging en gebruik bleek dat deze informatie niet gestructureerd te vinden was en soms zelfs ontbrak. Het doel van deze uitgave is dan ook om per fort een aantal praktische gegevens beknopt op een rijtje te zetten, met name voor hen die beroepshalve bij de Waterlinie betrokken zijn. De publicatie is nadrukkelijk niet bedoeld voor het weergeven van bijvoorbeeld gedetailleerde cultuurhistorische gegevens. Hiervoor wordt verwezen naar specifieke publicaties en websites als De naamgeving van de verdedigingswerken is doorgaans ontleend aan het boek De Hollandse Waterlinie van Brand & Brand. In deze uitgave wordt er per bladzijde een verdedigingswerk behandeld, elke bladzijde is daarbij weer in vier kaders verdeeld. In het eerste kader worden er een aantal feitelijke gegevens genoemd, zoals de provincie en de gemeente waarin het zich bevindt. In het tweede kader wordt er een korte karakteristiek gegeven van het verdedigingswerk. Deze informatie is voornamelijk gebaseerd op het boek De Hollandse Waterlinie van Brand & Brand en Cultuurhistorische routes in de provincie, De Hollandse Waterlinie een uitgave van de provincie. Het derde kader is gevuld met gegevens over eigendom, beheer en gebruik. Ook het huidige gebruik, de overeenkomst die er gesloten is tussen eigenaar en gebruiker en de toegankelijkheid wordt voor zover mogelijk in dit kader weergegeven. In het laatste kader, onder aan elke bladzijde, worden drie nummers weergegeven. Het RDMZnummer correspondeert met het nummer dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, in het kader van een door hen uitgevoerde inventarisatie, aan het verdedigingswerk heeft gegeven. Het Brand & Brand nummer verwijst naar het Overzicht duurzame vestingwerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie welke achter in het eerder genoemde boek De Hollandse Waterlinie van de auteurs Brand en Brand staat. Het derde nummer is het zogenaamde CultGisnummer. Het CultGis is een onderdeel van Meetnet Landschap. Dit monitoringsstysteem kent een negental meetdoelen op het gebied van het Nederlandse landschap. Dit betekent dat verdedigingswerken met een CultGisnummer digitaal zijn opgeslagen in dit systeem. Tenslotte is achterin deze uitgave een verklarende woordenlijst opgenomen, een index en een bijlage. In de bijlage wordt er een samenvatting gegeven van de belangrijkste groepen eigenaren, het oppervlak en de toegankelijkheid. De informatie die in deze uitgave gepresenteerd wordt, is verkregen door telefonisch contact met verschillende instantie. Om de informatie zo correct mogelijk te presenteren is de verkregen informatie gecontroleerd door de contactpersonen die de informatie hebben geleverd. Mochten er desondanks onjuistheden voorkomen dan neemt het projectbureau hier geen verantwoording voor. Augustus 2001 Patricia Braaksma 2

3 Vesting Muiden Nummer 1 Noord-Holland Muiden 25H Oppervlakte Monumenten status aan weerszijde van de monding van de Vecht 1577 Door de tijd heen zijn er veel aanpassingen gedaan aan de vesting, zo is in de 19e eeuw de omwalling van de vesting ingrijpend verbeterd. De vesting is aangelegd om de (voormalige) Zeedijk, de trekvaart naar Naarden en de in de Vecht gelegen zeesluizen te beschermen. De vesting bestaat uit een caponnière, een remise en een bomvrije kazerne. Binnen de vesting zijn diverse gebouwen gerealiseerd, nadat de vesting als verdedigingswerk aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd toegevoegd. Eigendom en beheer zijn echter te divers om ze hier beknopt te kunnen weergeven. Voor meer informatie: Muiden Het Anker ES Muiden RDMZ nummer 1 Brand & Brand nummer 6 CultGis nummer 65 3

4 Vesting Weesp Nummer 2 Noord-Holland Weesp 25H Oppervlakte Monumenten status aan de Vecht ter hoogte van de spoorlijn Amsterdam/Hilversum 1673 Een tijd lang bestond de vesting Weesp uit enkel een omwalling. In 1859 werd er een bomvrije toren gebouwd. De vesting had allereerst tot doel om de beide Vecht oevers te beschermen. Later moesten ook de sluizen die de Vecht van de Amstel scheidde en de spoorlijn Amsterdam-Hilversum door deze vesting beschermd worden. De vesting bestaat uit de bomvrije toren en twee remises met ondergelegen buskruitmagazijn. Binnen de vesting zijn diverse gebouwen gerealiseerd, nadat de vesting als verdedigingswerk aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd toegevoegd. Eigendom en beheer zijn echter te divers om ze hier beknopt te kunnen weergeven. Voor meer informatie: Weesp Nieuwstraat BB Weesp RDMZ nummer 67 Brand & Brand nummer 9 CultGis nummer 67 4

5 Vesting Naarden Nummer 3 Noord-Holland Naarden 25H ten zuiden van het Ijsselmeer Oppervlakte Monumenten status 1675 In de 19e eeuw zijn er veel aanpassingen gedaan aan de vesting. De vesting bestaat uit een bomvrije poort, bomvrije kazernes, remises, kazematten, schuilplaatsen en een militaire bakkerij. De vesting Naarden was van groot strategisch belang, omdat het ten oosten van de waterlinie lag. Dit betekende dat de vesting door de vijand direct genaderd kon worden, maar ook dat er vanuit de vesting Naarden een aanval gedaan kon worden. Binnen de vesting zijn diverse gebouwen gerealiseerd, nadat de vesting als verdedigingswerk aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd toegevoegd. Eigendom en beheer zijn echter te divers om ze hier beknopt te kunnen weergeven. Voor meer informatie: Naarden Raadhuisstraat EC Naarden RDMZ nummer 114 Brand & Brand nummer 1 CultGis nummer 61 5

6 Fort Ronduit Nummer 4 Noord-Holland Naarden 25H ten noorden van de vesting Oppervlakte 1,6 ha Monumenten status rijksmonument 1873 Dit fort met aardwerk is aangelegd om de buitendijkse gronden ten noorden van de vesting Naarden te kunnen verdedigen. Eigenaar Staat der Nederlanden; verworven in de jaren '50 ministerie van OCW afd. Cultuur; Regionale directie Domeinen West Schipholweg 11-a 2316 XB Leiden Postbus AS Leiden Beheerder Rijksgebouwendienst directie Noordwest Kennemerplein MJ Haarlem Postbus BD Haarlem verschillende partijen Divers De ruimtes zijn verhuurd aan verschillende partijen. De buitengronden zijn in erfpacht bij een boerenbedrijf. niet toegankelijk RDMZ nummer 877 Brand & Brand nummer 2 CultGis nummer 60 6

7 Werken aan de Karnemelksloot Nummer 5 Noord-Holland Naarden 25H aan weerszijde van de Karnemelksloot Oppervlakte 1,4 ha per werk Monumenten status rijksmonument 1787 Deze twee werken zijn verbeterd in Deze kleine werken bewaakten de Karnemelksloot en de inundatiesluis die tussen de werken lag. Eigenaar gemeente Naarden; verworven voor 1987 sector grondgebied Raadhuisstraat EC Naarden Postbus AA Naarden Beheerder gemeente Naarden afd. ruimtelijke ordening, bouw en milieu Raadhuisstraat EC Naarden Postbus AA Naarden scouting groepen scouting huurovereenkomst niet toegankelijk RDMZ nummer 120 Brand & Brand nummer 3 CultGis nummer 7

8 Hoofdwerk ten zuiden van Naarden Nummer 6 Noord-Holland Bussum 26C maakt deel uit van Sportpark Oppervlakte 1,0 ha Monumenten status? 1868 Dit werk werd samen met vier batterijen aangelegd zodat er een uitval naar de vijand gerealiseerd kon worden. Al snel veranderde de functie tot het opnemen van het veldleger. De vier batterijen zijn verdwenen en alleen het Hoofdwerk is blijven bestaan. Het Hoofdwerk heeft een gecreneleerde (van schietgaten voorziene) muur, met op de hoekpunten uitbouwen ter flankering. Eigenaar gemeente Bussum; verworven in 1930 Brinklaan 35 Postbus HA Bussum fax: Beheerder Stichting tot behoud van Werk Vier Stichting tot behoud van Werk Vier/ in de Oude Loods een kunstzinnige vereninging. divers gemeente heeft het in erfpacht gegeven aan de stichting niet toegankelijk RDMZ nummer 140 Brand & Brand nummer 4 CultGis nummer 8

9 Fort Uitermeer Nummer 7 Noord-Holland Weesp 25H ten oosten van de Vecht Oppervlakte 3,8 ha Monumenten status rijksmonument 1673 Oorspronkelijk aangelegd als aarden fort werd het in 1845 omgebouwd tot een fort met een bomvrije toren. De toren behoort in ons land tot de oudste in zijn soort. Later zijn hier nog enkele bomvrije gebouwen bij gekomen. In de jaren is het terrein ingericht voor opslag van munitie. Het fort bewaakte de in het fort gelegen sluis, die later naast het fort kwam te liggen. Daarnaast beschermde het de Gravenlandse Vaart en de daarnaast gelegen weg en spoorlijn naar Hilversum. Eigenaar provincie Noord-Holland; verworven in 1995 afd. Beheer en Uitvoering Zijlweg 245 Postbus AE Overveen Beheerder provincie Noord-Holland afd. Beheer en Uitvoering Zijlweg 245 Postbus AE Overveen provincie Noord-Holland met twee sectoren, de muskusratten bestrijding en steunpunt wegonderhoud opslag ruimte n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer 80 Brand & Brand nummer 11 CultGis nummer 68 9

10 Fort Hinderdam Nummer 8 Noord-Holland Nederhorst den Berg 25H een eiland in de Vecht Oppervlakte 18 ha Monumenten status rijksmonument 1673 Oorspronkelijk aangelegd als aarden fort werd het in 1880 sterk gewijzigd door een verandering aan het aardewerk, aanpassingen van het bomvrije wachthuis en door de bouw van een remise. In 1934 werd er nog een dubbele mitrailleurkazemat van gewapend beton aangelegd. Eigenaar Vereniging Natuurmonumenten; verworven in 1994 Noordereinde 60 Postbus ZS 's-graveland Beheerder Vereniging Natuurmonumenten Noordereinde 60 Postbus ZS 's-graveland Vereniging Natuurmonumenten Noordelijke Vechtplassen Dammerkade NS Ankeveen natuur n.v.t. op aanvraag RDMZ nummer 103 Brand & Brand nummer 12 CultGis nummer 69 10

11 Fort Kijkuit Nummer 9 Loenen 31F ten zuiden van het Hilversumsch Kanaal/Kleizuwe 17 Oppervlakte 2 ha Monumenten status 1844 Het fort diende ter afsluiting van de Kortenhoefse Zuwe met het ernaast gelegen kanaal. Zowel in 1880 als in 1886 werd het fort verbouwd. Het bestond uit een bomvrij wachthuis, remises, een houten loods en een fortwachterswoning. In 1933 werd er nog een uitzonderlijke kazemat gebouwd voor twee mitrailleurs. Eigenaar Vereniging Natuurmonumenten; verworven in Noordereinde 60 Postbus ZS 's-graveland Beheerder Vereniging Natuurmonumenten Noordereinde 60 Postbus ZS 's-graveland Vereniging Natuurmonumenten natuur n.v.t. alleen met open monumentendag RDMZ nummer 169 Brand & Brand nummer 13 CultGis nummer 70 11

12 Fort Spion Nummer 10 Loosdrecht 31F Bloklaan 9 Oppervlakte 2 ha Monumenten status 1844 Dit fort diende om de Bloklaan af te sluiten. In veel gevallen zijn de ontwikkelingen van dit fort gelijk aan die van fort Kijkuit. Ook hier volgde in 1879 een modernisering van het fort. Het fort bestaat uiteindelijk uit een bomvrij wachthuis, een fortwachterswoning en een loods. Eigenaar waterleidingen Amsterdam; verworven in 1999 Communicatie en Voorlichting Condensatorweg AX Amsterdam Beheerder De se fortenstichting draagt zorg voor de restauratie en onderhoud van het fort en heeft het beheer over het bijbehorende terrein. Het dagelijkse beheer is in handen van de Stichting Wandel en Fietsforten. Fort Spion v.o.f Bloklaan AZ Loosdrecht overnachtingsfort De Amsterdamse Waterleiding heeft het in erfpacht gegeven aan de se Fortenstichting die het beheer hebben overgedragen aan de Wandel- en Fietsfortenstichting dagelijks te bezichtigen RDMZ nummer 250 Brand & Brand nummer 14 CultGis nummer 71 12

13 Fort Nieuwersluis Nummer 11 Nieuwersluis 31E ten westen van de Vecht/achter Rijksstraatweg 9 Oppervlakte 7 ha Monumenten status 1673 Het huidige fort is gebouwd in 1880 op het westelijke gedeelte van de oude versterking. Het fort beschermde de nabijgelegen damsluis in de Vecht, het bestreek de Vechtkaden, de spoorweg Amsterdam- en de Keulse Vaart. Het fort omvat een bomvrije toren. Eigenaar Vereniging Natuurmonumenten; verworven in Postbus ZS 's-graveland Beheerder Vereniging Natuurmonumenten Noordereinde 60 Postbus ZS 's-graveland Vereniging Natuurmonumenten natuur n.v.t. excursies op aanvraag RDMZ nummer 876 Brand & Brand nummer 15 CultGis nummer 72 13

14 Fort Tienhoven Nummer 12 Maarssen 31F aan het Tienhovensch Kanaal Oppervlakte 2 ha Monumenten status rijksmonument 1848 Het fort werd aangelegd om de Tienhovense Vaart af te sluiten en de ernaast gelegen inundatiekade te bewaken. Het fort omvat bomvrij wachthuis en is vergelijkbaar met fort Kijkuit en fort Spion. Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein. Postbus AN Nieuwegein Beheerder Staatsbosbeheer Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein. Postbus AN Nieuwegein Staatsbosbeheer Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein natuur n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer 261 Brand & Brand nummer 17 CultGis nummer 73 14

15 Fort Maarsseveen Nummer 13 Maarssen 31H aan de Gageldijk/Herenweg 3 Oppervlakte 0,8 ha Monumenten status gemeentelijk monument 1880 Dit fort bewaakte de Maarsseveense Dijk met de ernaast gelegen vaart en bestreek de dijken van de Maarsseveense en Tienhovense polders. Het fort is opgetrokken in de neo-renaissance stijl en heeft een bomvrije ruimte. Eigenaar provincie ; verworven in 1969 Pythagoraslaan BB Beheerder provincie sector RRE van de dienst Ruimte en Groen Pythagoraslaan BB Stichting Scouting Maarssen scouting en recreatie fort huurovereenkomst het gebouw is niet toegankelijk voor publiek, de buitenzijde is ingericht voor openluchtrecreatie RDMZ nummer 333 Brand & Brand nummer 18 CultGis nummer 74 15

16 Fort De Gagel Nummer 14 31H Gageldijk 163 Oppervlakte 0,91 ha Monumenten status rijksmonument 1819 Diende ter afsluiting van de Gageldijk, Kerkeindse dijk, ter flankering van de Klopdijk en tevens ter bescherming van de voorgelegen indundatisluizen. In 1851 werd er een vierkant bomvrij wachthuis gebouwd. In 1878 werd het fort verder uitgebreid met een bomvrije kazerne en een remise. Eigenaar gemeente ; verworven in 1997 bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP Beheerder gemeente bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP partijen met onder andere de rijksuniversiteit divers per partij is een doorlopend huurcontract gebouwen niet toegankelijk, bijbehorend terrein ingericht als stadspark is wel vrij toegankelijk. RDMZ nummer 355 Brand & Brand nummer 20 CultGis nummer 75 16

17 Fort De Klop Nummer 15 31H langs de Vecht/ 1e Polderweg 2 Oppervlakte 2,74 ha Monumenten status rijksmonument 1819 Het verdedigingswerk sloot zowel de Klopdijk als de Vechtdijk af en beschermde de scheepvaartsluis in de Klopvaart. Rond 1850 werd het fort aanzienlijk vergroot, waarbij in het midden een gemetselde bomvrije toren van twee verdiepingen werd opgetrokken. Het verdedigbare tappenhuis is hier uniek. Later zijn er nog barakken geplaatst om manschappen te legeren. Eigenaar gemeente ; verworven in 1997 bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP Beheerder K9 international K9 international Opleidingscentrum speur- en geleide honden. Na 2002 op het terrein ook een rugzakcamping. verhuurd voor onbepaalde tijd. op afspraak, contact hiervoor opnemen met K9. RDMZ nummer 361 Brand & Brand nummer 19 CultGis nummer 76 17

18 Fort Ruigenhoek Nummer 16 Maartensdijk 31H aan de St. Athoniedijk/Ruigenhoe ksedijk Oppervlakte 12 ha Monumenten status rijksmonument 1867 Dit fort sloot de dijkwegen en inundatiekaden af. Ook de weg en spoorlijn -Hilversum lagen binnen bereik van het geschut. Het fort is als een regelmatige, gebastioneerde vierhoek gebouwd, met bomvrije kazernes, remises en schuilplaatsen, waarnemingsposten en mitrailleuropstellingen. Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in? Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein. Postbus AN Nieuwegein Beheerder Staatsbosbeheer Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein. Postbus AN Nieuwegein YMCA natuur/overnachtingsfort gedeeltelijk verpacht opengesteld op basis van rondleidingen RDMZ nummer 382 Brand & Brand nummer 27 CultGis nummer 18

19 Fort Blauwkapel Nummer 17 31H ten westen van de A27/Kapelweg Oppervlakte 15,53 ha Monumenten status rijksmonument/ beschermd dorpsgezicht/ alle elementen afzonderlijk beschermd De functie van het fort was het afsluiten van de spoorwegen, de weg -Hilversum en het verdedigen van de waterkeringen ten behoeven van de inundatiekom. Opmerkelijk is dat het fort het dorpje Blauwkapel omsluit. Het fort heeft enkele bomvrije ruimtes waaronder een kazerne en een bomvrij wachthuis op het reduit. Eigenaar gemeente ; verworven in bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP Beheerder gemeente bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP deels de gemeente deels anti-kraak Voor 2002 is er een bouwplan waarbij de niet-historische opstallen gesloopt worden. Het fort krijgt een woonfunctie met kleinschalige bedrijvigheid zoals ateliers. Verder is er aandacht voor recreatie en natuur. erfpacht voor onbepaalde tijd toegankelijkheid nu laag. In 2002 deels openbaar en deels onder begeleiding van gidsen. 19

20 RDMZ nummer 397 Brand & Brand nummer 21 CultGis nummer 77 20

21 Fort Voordorp Nummer 18 31H ten oosten van de A27 Oppervlakte 7,5 ha Monumenten status 1867 Dit fort verdedigde de nabijgelegen inundatiekeerkade met inundatiesluizen en duikers. Ook bestreek het fort de nabijgelegen spoorlijn Amersfoort-. Het fort bezit de gebruikelijke bomvrije gebouwen, waaronder remises, magazijnen en een kazerne. Ook bezit het fort een poterne. Eigenaar particulier eigendom Van Denderen; verworven in 1990 Voordorpsedijk 28b 3737 BK Groenekan Beheerder Van Denderen Beheergroep b.v Voordorpsedijk 28b 3737 BK Groenekan Fort Voordorp b.v. Voordorpsedijk 28b 3737 BK Groenekan conferentieoord/evenementen lokatie van 70 tot personen n.v.t niet openbaar RDMZ nummer 417 Brand & Brand nummer 28 CultGis nummer 78 21

22 Fort De Bilt (ten noorden) Nummer 19 31H ten noorden van de Biltstraat/ Biltsestraatweg 160 Oppervlakte 5,65 ha Monumenten status rijksmonument 1816 Het fort bevind zich aan weerskanten van de Biltstraat en sloot daarmee de verbindingsweg -Arnhem af. Omstreeks 1930 werd de straatweg die om het fort heen liep verbreed en recht door het fort getrokken, waardoor de bomvrije kazerne in tweeën werd gedeeld. Eigenaar gemeente ; verworven in 1997 bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP Beheerder gemeente gemeente bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP Stichting Vredeseducatie heeft project Herinneringscentrum voor de toekomst Fort de Bilt. Een tweede gebruiker is Stichting Herdenkingsmonument Fort De Bilt. De derde gebruiker is een particulier Biltsestraatweg PS herinneringscentrum voor de toekomst tijdens kantooruren; voor verdere inlichtingen Herinneringscentrum Fort de Bilt RDMZ nummer 425 Brand & Brand nummer 23 CultGis nummer 79 22

23 Fort De Bilt (ten zuiden) Nummer 20 31H ten zuiden van de Biltstraat Oppervlakte 5,51ha Monumenten status gemeentelijk monument 1816 Het fort bevind zich aan weerskanten van de Biltstraat en sloot daarmee de verbindingsweg -Arnhem af. Omstreeks 1930 werd de straatweg die om het fort heen liep verbreed en recht door het fort getrokken, waardoor de bomvrije kazerne in tweeën werd gedeeld. Eigenaar Staat der Nederlanden Ministerie van Defensie; Koninklijke Marechaussee, Brigade Biltstraat BE Beheerder Dienst Gebouwen Werken en Terreinen directie West Mineurslaan AG Postbus RA brigade van de Koninklijke Marechaussee defensiefort n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer 425 Brand & Brand nummer 23 CultGis nummer 79 23

24 Werken bij Griftestein Nummer 21 De Bilt 31H ten oosten van het fort aan weerszijde van de weg Oppervlakte 6 ha Monumenten status gemeentelijk monument 1886 Deze werken bestaan uit brede wallen ter weerszijde van de seweg. Diep ingegraven in de wallen liggen twee mitrailleurkazematten uit In 1918 werden er schuilplaatsen van gewapend beton bij gebouwd. Eigenaar De Bilt/Stichting Het s Landschap; verworven in 1953 Soesterdijkseweg Zuid 173/Bunnikseweg AB Bilthoven/3732 HV De Bilt Postbus 300/Postbus AH Bilthoven/3700 AC De Bilt / / Beheerder De Bilt/Stichting het s Landschap in samenwerking met werkgroep Sandwijck Groen, reiniging en tractie Idem Griftestein-zuid wordt gedeeltelijk particulier gebruikt voor het weiden van paarden, Griftestein-noord wordt door de gemeente zelf beheerd. particulier/ gemeente De Bilt gebruiker schaart vee op basis van tijdelijke overeenkomst niet toegankelijk voor publiek RDMZ nummer Brand & Brand nummer 24 CultGis nummer 24

25 Fort Hoofddijk Nummer 22 32C ten oosten van knooppunt Rijnsweerd/Budapestlaa n 17 Oppervlakte 1,5 ha Monumenten status officieel geen status, wordt wel als monument behandeld door de universiteit 1877 Gebouwd ter afsluiting van het acces de Hoofddijk. Het bestond uit een bomvrije kazerne, een poterne en drie remises. Eigenaar Universiteit van ; verworven in 1963 faculteit Biologie; afd. Botanische Tuinen Budapestlaan 17 Postbus TD , infonr Beheerder Universiteit van faculteit Biologie; afd. Botanische Tuinen Budapestlaan 17 Postbus TD , infonr Universiteit van faculteit Biologie; afd. Botanische Tuinen Budapestlaan , infonr Wetenschappelijke Botanische Tuin n.v.t. geopend van ma t/m vr van 8:30 tot 16 uur, za en zo van 10 tot 16 uur. RDMZ nummer 517 Brand & Brand nummer 29 CultGis nummer 80 25

26 Lunet I Nummer 23 31H ten noorden van de spoorlijn/koningsweg 290 Oppervlakte 1,01 ha Monumenten status rijksmonument 1819 Aangelegd ter afsluiting van de Houtense Vlakte en de later aangelegde spoorlijnen. In 1939 werden de Lunetten gemoderniseerd door de aanleg van drie zware mitrailleurkazematten. In de jaren 50 werd er op Lunet I een atoombunker van de BB gebouwd. De Lunetten bezitten een gevarieerde struikenvegetatie, terwijl de kazematten een verblijfplaats voor vleermuizen vormen. Eigenaar gemeente ; verworven in 1997 bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP Beheerder gemeente bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP gemeente bureau Bijzonder Beheer/Fort Blauwkapel Kapelweg natuur, in de toekomst gaat dit samen met recreatie n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer 462 Brand & Brand nummer 26 CultGis nummer 84 26

27 Lunet II Nummer 24 31H ten noorden van de spoorlijn/koningsweg Oppervlakte 1 ha Monumenten status rijksmonument 1819 Aangelegd ter afsluiting van de Houtense Vlakte en de later aangelegde spoorlijnen. In 1939 werden de Lunetten gemoderniseerd door de aanleg van drie zware mitrailleurkazematten. De Lunetten bezitten een gevarieerde struikenvegetatie, terwijl de kazematten een verblijfplaats voor vleermuizen vormen. Eigenaar gemeente ; verworven in 1997 bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP Beheerder gemeente bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP stichting Hof van Eden opslag van genemateriaal van planten en dieren bruikleen niet toegankelijk RDMZ nummer 463 Brand & Brand nummer 26 CultGis nummer 85 27

28 Lunet III Nummer 25 31H ten zuiden van de spoorlijn/houtensepad 150 Oppervlakte 1,19 ha Monumenten status rijksmonument 1819 Aangelegd ter afsluiting van de Houtense Vlakte en de later aangelegde spoorlijnen. In 1939 werden de Lunetten gemoderniseerd door de aanleg van drie zware mitrailleurkazematten. De Lunetten bezitten een gevarieerde struikenvegetatie, terwijl de kazematten een verblijfplaats voor vleermuizen vormen. Eigenaar gemeente ; verworven in de jaren 60/70 bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP Beheerder gemeente bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP gemeente en de Stichting Vleermuisbescherming en enkele particulieren natuur bruikleen beperkt toegankelijk met rondleidingen RDMZ nummer 464 Brand & Brand nummer 26 CultGis nummer 86 28

29 Lunet IV Nummer 26 31H ten zuiden van de spoorlijn/ Oude Liesbosweg 168 Oppervlakte 0,98 ha Monumenten status rijksmonument 1819 Aangelegd ter afsluiting van de Houtense Vlakte en de later aangelegde spoorlijnen. In 1939 werden de Lunetten gemoderniseerd door de aanleg van drie zware mitrailleurkazematten. De Lunetten bezitten een gevarieerde struikenvegetatie, terwijl de kazematten een verblijfplaats voor vleermuizen vormen. Eigenaar gemeente ; verworven in de jaren 60/70 bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP Beheerder gemeente bureau Bijzonder Beheer Kapelweg 23 Postbus RP scouting Salwega/particulier natuur niet toegankelijk RDMZ nummer 465 Brand & Brand nummer 26 CultGis nummer 87 29

30 Fort Vossegat Nummer 27 31H onderdeel Kromhout kazerne Oppervlakte? Monumenten status rijksmonument Kar akteristiek 1817 Het fort diende ter afsluiting van het acces Kromme Rijn met beide kaden, de weg -Bunnik en ter verdediging van een voorliggende inunundatiesluis. Het fort met drie bastions, reduit met wachthuis en twee ravelijnen verdwenen gedeeltelijk door de uitbreidingen van de Kromhout kazerne. Eigenaar Staat der Nederlanden Ministerie van Defensie Beheerder Dienst Gebouwen Werken en Terreinen directie West Mineurslaan AG Postbus RA opgenomen in de Kromhoutkazerne. kazerneterrein n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer Brand & Brand nummer 25 CultGis nummer 30

31 Fort bij Rijnauwen Nummer 28 32C ten noorden van de Kromme Rijn/Vossegatsedijk 5 Oppervlakte 31,4 ha Monumenten status rijksmonument 1868 Fort Rijnauwen was bestemd voor de afgrendeling en verdediging van een gedeelte van de niet-inundeerbare Houtense Vlakte. Het fort is gebouwd volgens het polygonale stelsel en heeft de bijbehorende caponnière, een lange kazerne en een reduit. Het fort heeft zich ontwikkeld tot een eiland waar bijzondere flora en fauna voorkomen zoals wasplaten (paddestoel) en een grote concentratie vleermuizen Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in 1984 Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein. Postbus AN Nieuwegein Beheerder Staatsbosbeheer Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein. Postbus AN Nieuwegein Staatsbosbeheer Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein natuur/opslag archeologische goederen n.v.t. opengesteld op basis van rondleidingen RDMZ nummer 518 Brand & Brand nummer 30 CultGis nummer 81 31

32 Fort bij Vechten Nummer 29 31H ten zuiden van de A12/Marsdijk 2 Oppervlakte 17 ha Monumenten status rijksmonument 1867 De belangrijkste functie van dit fort was het afgrendelen van een gedeelte van de niet-inundeerbare Houtense Vlakte. Daarnaast kon vanaf dit fort de strategische spoorlijn Arnhem- onder vuur genomen worden. De inrichting van fort Vechten vertoont grote overeenkomsten met die van Rijnauwen. Uit de mobilisatieperiode dateren drie mitrailleurkazematten van gewapend beton met een gietstalen koepel. Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in 1996 Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein. Postbus AN Nieuwegein Beheerder Stichting Werk aan de Linie Marsdijk HE Bunnik Stichting Werk aan de Linie, heeft het verder aan verschillende partijen verhuurd Marsdijk HE Bunnik werkfort De stichting "Werk aan de linie" is onderdeel van Nieuwland opleidingen in Wageningen periodiek vrij toegankelijk tijdens bijzonder activiteiten, tentoonstellingen en fortenmaand RDMZ nummer 496 Brand & Brand nummer 31 CultGis nummer 82 32

33 Fort 't Hemeltje Nummer 30 Houten 31H ten zuiden van knooppunt Lunetten Oppervlakte 7,5 ha Monumenten status rijksmonument 1877 Behalve ter afsluiting van een niet-inundeerbare terreinstrook, was het fort bestemd voor de bestrijking van de spoorlijn -Den Bosch. Dit fort was voorzien van caponnière achtige uitbouwen in de gracht met kazematten en lage flanken ter grachtsflankering, die door middel van poternes bereikbaar waren. Eigenaar se Fortenstichting; verworven in sep-99 Postbus TH Beheerder geregeld in een overeenkomst tussen eigenaar en bedrijf Skylight en particulier Fortweg 9/ LX Houten vuurwerkopslag en bewoonde fortwachterswoning huurcontract met het bedrijf niet toegankelijk RDMZ nummer 495 Brand & Brand nummer 32 CultGis nummer 83 33

34 Fort Jutphaas Nummer 31 Nieuwegein 38F ten westen van de Plettenburgerbaan Oppervlakte 5,5 ha Monumenten status Msp-pand, nog niet aangewezen In het zuidelijk gedeelte van het fort bevinden zich in de bodem de restanten van het kasteel Plettenborg, dat al in de 13e eeuw genoemd werd. het huis was eertijds een van de grootste en mooiste landhuizen in de regio. Dit fort grendelde en smalle, niet-inundeerbare terreinstrook tussen Houten en Jutphaas af. Aanvankelijk bestond het verdedigingswerk uit twee stervormige schansen. In de jaren zijn deze schansen samengevoegd en zijn er enkele gebouwen bijgebouwd. Eigenaar gemeente Nieuwegein/Wijnhandel Trouvaille Martinbaan 11 Postbus nn Nieuwegein postbus AA Nieuwegein Beheerder gemeente Nieuwegein voor het terrein de wijnhandel voor het beheer van het gebouw van het reduit Wijnhandel La Trouvaille wijnhandel gedeeld eigendom terrein vrij toegankelijk RDMZ nummer 565 Brand & Brand nummer 34 CultGis nummer 88 34

35 Batterij aan de Overeindse Weg Nummer 32 Nieuwegein 31H ten westen van het 2e Veld Oppervlakte 12 ha Monumenten status in procedure voor een rijksmonument 1871 Aangelegd aan weerszijde van het inundatiekanaal, ter bescherming van dit kanaal. Later werden de batterijen voorzien van bomvrije gebouwen. Het zuidelijke deel is met de omlegging van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1981 verdwenen. Eigenaar Staat der Nederlanden; verworven in onbekend Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Rijkswaterstaat, directie Zoomstede HK Nieuwegein Postbus AR Nieuwegein Beheerder Rijkswaterstaat Dienstkring Amsterdam-Rijnkanaal Zuidersluis LA Nieuwegein Postbus AN Nieuwegein Particulier Bewoond verpacht aan gebruiker niet toegankelijk RDMZ nummer Brand & Brand nummer 33 CultGis nummer 35

36 Fort Vreeswijk Nummer 33 Nieuwegein 38F tussen het Merwede kanaal en het Lekkkanaal in/wierselaan 1 Oppervlakte 1,5ha Monumenten status Msp-pand, nog niet aangewezen In 1672 was op deze plek al een schans aanwezig. Het fort is in de 18e eeuw gebouwd en zowel in 1820 als in 1853 is dit fort gemoderniseerd. Het fort diende ter verdediging van de sluizen, die erg belangrijk waren voor de inundaties. Eigenaar Nieuwegein; verworven in jaren 60 Martinbaan NN Nieuwegein Beheerder Nieuwegein Martinbaan NN Nieuwegein Stichting Kultureel Werk Nieuwegein, Oudheidskamer, Multicultureel Centrum, scouting Vreeswijk, hengelsportvereniging de Vaart-Poscar en platform Vreeswijk Divers door de gemeente verhuurd aan de SKWN voor gebruik als buurthuis en peuterspeelplaats. Verhuurd aan de scouting geen gebruiksovereenkomst. De hengelsportvereniging De Vaart heeft het visrecht gepacht voor de fortgracht. geopend op wo- en zo-middag van 14 tot 17 uur. 36

37 RDMZ nummer 569 Brand & Brand nummer 35 CultGis nummer 89 37

38 Plofsluis Nummer 34 Nieuwegein 38F in het Amsterdam- Rijnkanaal/Lekkanaaldij k 0 Oppervlakte 1 ha Monumenten status in procedure voor een rijksmonument 1934 Deze sluis is aangelegd om binnen zeer geringe tijd het Amsterdam- Rijnkanaal te kunnen afdammen. Dit was noodzakelijk om te verhinderen dat het water uit de inundatievelden ten zuid-oosten van de Plofsluis via het kanaal naar het noorden zou afvloeien. Eigenaar Staat der Nederlanden ministerie van Verkeer en Waterstaat; Rijkswaterstaat, directie Zoomstede HK Nieuwegein Postbus AR Nieuwegein Beheerder Rijkswaterstaat Dienstkring Amsterdam-Rijnkanaal Zuidersluis LA Nieuwegein Postbus AN Nieuwegein Schietvereniging Ultrajectum Hemsteedsebrug/Postbus AK Nieuwegein Oefenruimte voor schietclub verhuurd aan de schietvereniging niet toegankelijk RDMZ nummer 572 Brand & Brand nummer CultGis nummer 38

39 Werk aan de Waalse Wetering Nummer 35 Houten 38F aan de Waalsche Wetering/ Waalseweg 22 Oppervlakte 3 ha Monumenten status 1875 Dit werk moest de Achterdijk met de niet-inundeerbare terreinstrook ten noorden van de Schalkwijkse Wetering bestrijken. Het bestaat uit een bomvrije kazerne, een remise en een fortwachterswoning. Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein. Postbus AN Nieuwegein Beheerder Staatsbosbeheer Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein. Postbus AN Nieuwegein Staatsbosbeheer Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein natuur/cultuur n.v.t. aardwerken zijn vrij toegankelijk voor publiek RDMZ nummer 578 Brand & Brand nummer 36 CultGis nummer 90 39

40 Werk aan de Korte Uitweg Nummer 36 Houten 38F ten westen van de Achterdijk/Lange Uitweg 42a Oppervlakte 2 ha Monumenten status 1871 Het verdedigde de noorder Lekdijk en de Lange Uitweg. Tijdens een modernisering tussen werd het omgewerkt en kreeg het de huidige vorm. In het midden verrees in 1877 een kleine bomvrije kazerne. Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein. Postbus AN Nieuwegein Beheerder Stichting Werk aan de Korte Uitweg Lange Uitweg 42a 3999 WL Tull en 't Waal Stichting Werk aan de Korte Uitweg Lange Uitweg 42a 3999 WL Tull en 't Waal theehuis en kampeerfort in erfpacht gegeven aan de Stichting Werk aan de Korte Uitweg. mei,juni en september in de weekenden en feestdagen. In juli en augustus dagelijks geopend van 10:00 tot 17:00 RDMZ nummer 583 Brand & Brand nummer 41 CultGis nummer 91 40

41 Lunet aan de Snel Nummer 37 Houten 38F Ten noorden van de Lek Oppervlakte 15,1 ha Monumenten status rijksmonument 1845 Lunet aan de Snel flankeerde fort Honswijk en hield het binnentalud van de noorder Lekkade onder vuur. In 1874 werd het verbouwd tot een gesloten aardwerk met bomvrije gebouwen. Door de rustige ligging van het lunet is dit een plaats waar onder andere de ijsvogel broed. Eigenaar Staat der Nederlanden Ministerie van Defensie; Koninklijke Landmacht Beheerder Dienst Gebouwen Werken en Terreinen directie West Mineurslaan AG Postbus RA Explosieven opruimings commando van de koninklijke Landmacht defensiefort n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer 592 Brand & Brand nummer 39 CultGis nummer 92 41

42 Fort Honswijk Nummer 38 Houten 38F Ten noorden van de Lek/Lekdijk Oppervlakte 13,5 Monumenten status rijksmonument 1841 Dit fort is gebouwd als een gebastioneerd aardwerk met vrijstaande bomvrije toren. Het fort diende ter afsluiting van de rivier de Lek met de uiterwaarden, de Noorder Lekdijk met een niet inundeerbare terreinstrook en de hoofdinlaatsluis gelegen binnen het fort. In 1879 werd het fort ingrijpend veranderd, een verdieping van de bomvrije toren werd afgebroken en om de toren werd er aan de oostzijde en contrescarpgalerij gebouwd. Ook werd er nog een bomvrije poort, een kazemat bij gebouwd en diverse barakken. De rustige ligging van dit fort heeft er toe geleid dat de ijsvogel er is gaan broeden. Eigenaar Staat der Nederlanden Ministerie van Defensie; Koninklijke Landmacht Beheerder Dienst Gebouwen Werken en Terreinen directie West Mineurslaan AG Postbus RA Explosieven opruimings commando van de koninklijke Landmacht. defensiefort n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer 589 Brand & Brand nummer 38 CultGis nummer 93 42

43 Werk aan de Groeneweg Nummer 39 Houten 38F tussen de noorder Lekdijk en de Honswijksche Wetering in ten zuiden van Schalkwijk Oppervlakte 10 ha Monumenten status 1914 Dit werk bestaat uit van loopgraven voorziene aarden wallen van onregelmatig gebroken tracé met voor- en tussengelegen grachten en diende een directe aanval op de verouderde Stelling bij Honswijk te verhinderen. Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein. Postbus AN Nieuwegein Beheerder Staatsbosbeheer Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein. Postbus AN Nieuwegein Staatsbosbeheer Regio Zuid-Holland/ Apelvink RX Nieuwegein natuur n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer Brand & Brand nummer 42 CultGis nummer 95 43

44 Fort Everdingen Nummer 40 Gelderland Culemborg 39A Diefdijk/Goilberdingerd ijk Oppervlakte 11 ha Monumenten status rijksmonument 1844 Het fort zorgde voor de afsluiting van de Lek met de Zuider Lekdijk en uiterwaarden en een niet inundeerbare terreinstrook tegen de binnenzijde van deze dijk. Daarnaast verdedigde het fort de inundatiesluizen en het inundatiekanaal. In 1873 werd het fort verbeterd en aangepast. De bomvrije toren werd deels voorzien van een aangeaarde contrescarpgalerij, verder werden er remises en schuilplaatsen gebouwd. Eigenaar Staat der Nederlanden Ministerie van Defensie; Koninklijke Landmacht Beheerder Dienst Gebouwen Werken en Terreinen directie West Mineurslaan AG Postbus RA Explosieven opruimings commando van de koninklijke Landmacht defensiefort n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer 668 Brand & Brand nummer 44 CultGis nummer 96 44

45 Werk aan het Spoel Nummer 41 Gelderland Culemborg 39A Goilberdingerdijk Oppervlakte 4,86 ha Monumenten status 1794 Diende ter verdediging van de coupure, die men bij inundatie in de Lekdijk zou moeten maken. In 1815 werd voor het werk een inundatiewaaiersluis gebouwd en in 1879 verbeterde men de inundatiemiddelen en voorzag het werk van bomvrije gebouwen. De waaiersluis is inmiddels verdwenen. Eigenaar Staat der Nederlanden wordt in de nabije toekomst waarschijnlijk overgedragen aan de gemeente Culemborg ministerie van Finaciën; Dienst der Domeinen Beheerder regionale directie Domeinen Noordoost afdeling Rivierenland Hanzelaan JK Zwolle Postbus AP Zwolle het zuidelijk gedeelte is wederrechtelijk in gebruik genomen noordelijk deel niet in gebruik zuidelijk deel wederrechtelijk in gebruik genomen n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer 687 Brand & Brand nummer 45 CultGis nummer 97 45

46 Werk aan de Diefdijk Nummer 42 Gelderland Geldermalsen 38H waar de Diefdijk de spoorlijn kruist Oppervlakte 5,84 ha Monumenten status 1880 Het werk ligt op de spoorweg Geldermalsen-Leerdam om dit acces te verdedigen. In 1885 werd het verbeterd door de bouw van remises en betonnen borstweringsmuren. Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in 1985 Regio Gelderland Velperbuitensingel CT Arnhem Postbus AR Arnhem Beheerder Staatsbosbeheer Regio Gelderland Velperbuitensingel CT Arnhem Postbus AR Arnhem deels bewoond door particulier woonfort deels in erfpacht gegeven voor 30 jaar niet toegankelijk RDMZ nummer 708 Brand & Brand nummer 47 CultGis nummer 99 46

47 Fort Asperen Nummer 43 Gelderland Geldermalsen 38H ten oosten van de Linge/Langedijk 2 Oppervlakte 2,86 ha Monumenten status rijksmonument 1845 Het diende ter afsluiting van het Linge-acces met zijn kaden en ter verdediging van de achterliggende inundatiewaaiersluis en de daar weer achter gelegen waaiersluizen in de Linge. Het fort bestaat in hoofdzaak uit een bomvrije toren. Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in 1985 Regio Gelderland Velperbuitensingel CT Arnhem Postbus AR Arnhem Beheerder Staatsbosbeheer Regio Gelderland Velperbuitensingel CT Arnhem Postbus AR Arnhem Stichting Fort Asperen Anjeliersstraat NE Amsterdam cultuurfort/winterverblijfplaats vleermuizen verhuurd aan de Stichting Fort Asperen in de zomermaanden vrij toegankelijk, in najaar en winter gesloten i.v.m vleermuizen RDMZ nummer 728 Brand & Brand nummer 50 CultGis nummer

48 Fort bij de Nieuwe Steeg Nummer 44 Gelderland Lingewaal 38H aan de Nieuwe Steeg Oppervlakte 9,22 ha Monumenten status 1878 Diende ter afsluiting van de Zuider Lingedijk samen met de niet te inunderen binnenzijde van de dijk gelegen terreinstrook. Het fort heeft een bijzondere bomvrije kazerne, bestaande uit twee gebouwen waarvan de gevelmuren recht tegenover elkaar staan met en tussenruimte van ongeveer vier meter. Men heeft voor deze afwijkende oplossing gekozen, omdat het fort van twee zijden door aanvallers onder vuur genomen kon worden. Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in 1996 Regio Gelderland Velperbuitensingel CT Arnhem Postbus AR Arnhem Beheerder beheerd door erfpachter Stichting Fort Nieuwesteeg geweermakerij in de loop van 2002 in erfpacht gegeven aan bedrijf voor 50 jaar. beperkt toegankelijk, min. 4 x 's zomers onder begeleiding en met monumentendagen. RDMZ nummer 770 Brand & Brand nummer 53 CultGis nummer

49 Fort Vuren Nummer 45 Gelderland Lingewaal 38H ten westen van Vuren aan de Lek/Waaldijk 29a Oppervlakte 6,97 ha Monumenten status 1844 Het fort diende ter afsluiting van het Waal-acces en ter bescherming van de voor en achter het fort gelegen sluizen. In 1847 werd in de redoute een grote bomvrije toren gebouwd, in 1873 is het fort verder gemoderniseerd. Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in 1988 Regio Gelderland Velperbuitensingel CT Arnhem Postbus AR Arnhem Beheerder deels Staatsbosbeheer en deels de gebruiker stichting Wandel- en Fietsforten Waaldijk 29a 4214 LB Vuren herberg/enkele kampeerplaatsen, culturele evenementen in torenfort 's zomers in gebruik gegeven aan de stichting Wandel- en Fietsforten in de zomermaanden vrij toegankelijk, torenfort in najaar en winter gesloten i.v.m vleermuizen RDMZ nummer 746 Brand & Brand nummer 55 CultGis nummer

50 Batterij onder Brakel Nummer 46 Gelderland Zaltbommel 44F ten oosten van de Nieuwendijk Oppervlakte 4,96 ha Monumenten status 1879 Dit fort sloot de Waal met uiterwaarden en de Zuider Waaldijk af en verdedigde het inundatieveld in de Bommelerwaard. Door de zwakke ondergrond is dit fort veel kleiner uitgevallen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Uiteindelijk kwam er een bomvrij gebouw op. Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in 1988 Regio Gelderland Velperbuitensingel CT Arnhem Postbus AR Arnhem Beheerder Staatsbosbeheer Regio Gelderland Velperbuitensingel CT Arnhem Postbus AR Arnhem geen gebruiker natuur, winterverblijfplaats vleermuizen n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer 825 Brand & Brand nummer 59 CultGis nummer

51 Batterij onder Poederoijen Nummer 47 Gelderland Zaltbommel 44F ten noorden van de Maasdijk Oppervlakte 6,12 ha Monumenten status 1879 Diende ter afsluiting van de (afgedamde) Maas met uiterwaarde en Maasdijk en bood bescherming aan de achterliggende sluizen die van groot belang waren voor het inundatieveld in de Bommelerwaard. Dit fort heeft hetzelfde uiterlijk als fort Brakel. Eigenaar Staatsbosbeheer; verworven in 1988 Regio Gelderland Velperbuitensingel CT Arnhem Postbus AR Arnhem Beheerder Staatsbosbeheer Regio Gelderland Velperbuitensingel CT Arnhem Postbus AR Arnhem geen gebruiker natuur, winterverblijfplaats vleermuizen n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer 832 Brand & Brand nummer 60 CultGis nummer

52 Slot Loevestein Nummer 48 Gelderland Zaltbommel 38G ten zuiden van de Waal en ten oosten van de Afgedamde Maas/Loevestein 1 Oppervlakte 12,4 ha Monumenten status rijksmonument sinds e eeuw Deze eerste aanduiding betreft het slot, in de 16e eeuw kwam er een omwalling. In de 19e eeuw werd het slot gemoderniseerd naar de eisen van die tijd. Het slot diende ter afsluiting van het punt waar de zuidelijke Waaldijk samenvalt met de noordelijke Maasdijk en hield het voorterrein van de vesting Woudrichem onder vuur. Eigenaar Staat der Nederlanden; verworven in 1952 Ministerie van Financiën Beheerder Stichting Museum Slot Loevestein Loevestein TG Poederoijen Stichting Museum Slot Loevestein Loevestein TG Poederoijen museum huurovereenkomst nu nog met domeinen in oktober wordt dit veranderd naar de rijksgebouwendienst van het ministerie van VROM. Mei-september Di t/m vrij ,Za, zon & ma Oktober-april Za, zon & woe Schoolvakanties in april en oktober: dagelijks van Feestdagen:Koninginnedag, 1e Paas- en Pinksterdag Hemelvaart, 2e Paas- en Pinksterdag Kerst, Oud- en Nieuwjaarsdag gesloten RDMZ nummer 700 Brand & Brand nummer 58 CultGis nummer

53 Vesting Woudrichem Nummer 49 Noord-Brabant Woudrichem 38G Oppervlakte Monumenten status ten zuiden van de Waal en ten westen van de Afgedamde Maas De vesting diende ter afsluiting van de (afgedamde) Maas met de Zuider Maasdijk en moest ook het direct voorgelegen inundatiekanaal en sluizen bewaken. De vesting bestond in de 19e eeuw uit zeven bastions, twee ravelijnen en twee ter scheiding van de rivier in de gracht gelegen beren. In de 19e eeuw werden er maar weinig aanpassingen gedaan, omdat de vesting in een minder belangrijk front lag. Binnen de vesting zijn diverse gebouwen gerealiseerd, nadat de vesting als verdedigingswerk aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd toegevoegd. Eigendom en beheer zijn echter te divers om ze hier beknopt te kunnen weergeven. Voor meer informatie: Woudrichem Postbus ZG Woudrichem RDMZ nummer 697 Brand & Brand nummer 62 CultGis nummer

54 Vesting Gorinchem Nummer 50 Zuid Holland Gorinchem 38G Oppervlakte Monumenten status ten noorden van de Waal 16e eeuw 16e eeuw De vesting diende ter afsluiting van de rivier de Waal met Waaldijk en uiterwaarden. De vesting werd al snel overbodig door voorliggende werken, hierdoor is er in de 19e eeuw niet veel gemoderniseerd. Er zijn wel enige aanpassingen gedaan door de aanleg van het Merwede kanaal. Binnen de vesting zijn diverse gebouwen gerealiseerd, nadat de vesting als verdedigingswerk aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd toegevoegd. Eigendom en beheer zijn echter te divers om ze hier beknopt te kunnen weergeven. Voor meer informatie: Gorinchem Stadhuisplein AZ Gorinchem RDMZ nummer 692 Brand & Brand nummer 57 CultGis nummer 54

55 Fort Giessen Nummer 51 Noord-Brabant Woudrichem 44F aan de Giessense Steeg Oppervlakte 9 ha Monumenten status 1878 Diende ter voorkoming van een directe aanval op de ouder vesting Woudrichem en hield ook de zuidelijke Maasdijk onder vuur. Het fort heeft veel weg van een lunet met een bomvrije kazerne en remises. Eigenaar Brabants Landschap; verworven in 1976 district West-Brabant Kasteellaan 4 Haaren Postbus ZH Haaren Beheerder Stichting Brabants Landschap secretariaat kap. H. v/d Maadenstraat LA Wijk en Aalsburg Vereniging Altenatuur secretariaat Emmikhovenseweg 6a 4286 LH Almkerk voor verenigingen in gebruik gegeven aan de beide verenigingen niet toegankelijk, met uitzondering van manifestaties RDMZ nummer 822 Brand & Brand nummer 64 CultGis nummer

56 Fort aan de Uppelse Dijk Nummer 52 Noord-Brabant Werkendam 44E bij het knooppunt van de A27 en de Provinciale Weg Noord/Uppelse Dijk Oppervlakte 3,5 ha Monumenten status in procedure voor een rijksmonument 1847 Oorspronkelijk was dit een torenfort omgeven door een rondgaande gracht met ophaalbrug. In deze tijd heette het fort Altena. In 1877 werd het fort gemoderniseerd tot een langgerekt gebastioneerd fort en werd ook de naamsverandering doorgevoerd. Het fort diende om de weg Gorinchem- Breda te beschermen. Eigenaar Staat der Nederlanden; verworven in voornemen tot vervreemding Ministerie van Defensie Beheerder Dienst Gebouwen Werken en Terreinen directie Zuid-Nederland Vestdijk CA Eindhoven Postbus AT Eindhoven Koninklijke Landmacht Legermuseum opslag n.v.t. niet toegankelijk RDMZ nummer 798 Brand & Brand nummer 66 CultGis nummer

57 Werk aan de Bakkerskil Nummer 53 Noord-Brabant Werkendam 44E ten oosten van de Bakerskil Oppervlakte 1,0 ha Monumenten status in procedure voor een rijksmonument 1878 Dit werk diende ter afsluiting van de Schenkeldijk en tevens ter bescherming van een inundatiewaaiersluis. Het bestaat uit een bomvrij kazerne verbonden met remises op walganghoogte. In latere periode zijn er loodsen gebouwd op de wallen. Eigenaar Staat der Nederlanden; verworven in n.v.t Ministerie van Defensie Beheerder Dienst Gebouwen Werken en Terreinen directie Zuid-Nederland Vestdijk CA Eindhoven Postbus AT Eindhoven Koninklijke Marechausse opslag n.v.t niet toegankelijk RDMZ nummer 792 Brand & Brand nummer 67 CultGis nummer

Militair landschap Hoe werkt de Waterlinie De linie gemobiliseerd. Wandelen, fietsen, varen Lekker uit eten of overnachten Forten bezoeken

Militair landschap Hoe werkt de Waterlinie De linie gemobiliseerd. Wandelen, fietsen, varen Lekker uit eten of overnachten Forten bezoeken Militair landschap Hoe werkt de Waterlinie De linie gemobiliseerd Wandelen, fietsen, varen Lekker uit eten of overnachten Forten bezoeken Tot de knieën in het water Nederland is beroemd om zijn eeuwenlange

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121590 Culemborg, Nieuwegein en Everdingen

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121590 Culemborg, Nieuwegein en Everdingen Fietsroute 121590 Culemborg, Nieuwegein en Everdingen Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats dagrecreatieterrein everstein Lekdijk 4124 KC Vianen Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt

Nadere informatie

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Nummer archiefinventaris: 4.LOWH Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Prijsvraag Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord

Prijsvraag Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord Prijsvraag Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord 1. Op Fort t Hemeltje bevindt zich een betonnen koepel (zie foto). Wat is de functie van deze koepel? Is dat een: A. Geschutskoepel B. Luisterpost C. Uitkijkpost

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Atlas van de Registerplattegronden

Nieuwe Hollandse Waterlinie Atlas van de Registerplattegronden Nieuwe Hollandse Waterlinie Atlas van de Registerplattegronden Dirk de Groot. VOORWOORD Nadat ik 4 jaar lang op het mooie fort Erfprins in den Helder had gediend en de nodigde wachtjes had geklopt op batterij

Nadere informatie

Ooit geweten dat Nederland zoveel forten* had? We zullen op onze tocht er bijna 20 tegenkomen, al dan niet verdekt opgesteld.

Ooit geweten dat Nederland zoveel forten* had? We zullen op onze tocht er bijna 20 tegenkomen, al dan niet verdekt opgesteld. Fortentocht 2 augustus 2015 De Fortentocht start bij v.d. Valk Hotel de witte Bergen in Eemnes, gelegen aan het knooppunt Eemnes (A1/A27). Verzamelen vanaf 9.30, vertrek vanaf 10.00. Ooit geweten dat Nederland

Nadere informatie

FORT KIJKUIT. Een nieuwe blik op de toekomst van het fort. Plan: Tony de Haan Natuurmonumenten juli 2009

FORT KIJKUIT. Een nieuwe blik op de toekomst van het fort. Plan: Tony de Haan Natuurmonumenten juli 2009 FORT KIJKUIT Een nieuwe blik op de toekomst van het fort Plan: Tony de Haan Natuurmonumenten juli 2009 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort kijkuit is een fort dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie

kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie in opdracht van: Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht uitgevoerd

Nadere informatie

Rondje Loevestein. Waterschap Rivierenland

Rondje Loevestein. Waterschap Rivierenland Fietsroute Waterschap Rivierenland Rondje Loevestein De fietsroutes voeren langs historische objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Onderweg krijg je een beeld van de werking van het watersysteem

Nadere informatie

Rondje Loevestein. Waterschap Rivierenland

Rondje Loevestein. Waterschap Rivierenland Fietsroute Waterschap Rivierenland Rondje Loevestein De fietsroutes voeren langs historische objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Onderweg krijg je een beeld van de werking van het watersysteem

Nadere informatie

WATERLINIEROUTE.NL. Van Naarden/Bussum tot aan Gorinchem. Print dit document en ontdek de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

WATERLINIEROUTE.NL. Van Naarden/Bussum tot aan Gorinchem. Print dit document en ontdek de Nieuwe Hollandse Waterlinie. WATERLINIEROUTE.NL Print dit document en ontdek de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Uiteraard kunt deze route beginnen te rijden op elk willekeurig punt. Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze route zo

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Schoon

Nieuwe Hollandse Waterlinie Schoon poster en flyer kunstwerken voor water 1 derde ontwerp.indd 1 5-2-2015 22:52:56 Nieuwe Hollandse Waterlinie Schoon Doe mee! Sinds 2009 maak ik op Wereld Water Dag (22 maart) met vrijwilligers van jong

Nadere informatie

UITGEBREIDE FORTENHISTORIE HOLLANDSE WATERLINIE

UITGEBREIDE FORTENHISTORIE HOLLANDSE WATERLINIE UITGEBREIDE FORTENHISTORIE HOLLANDSE WATERLINIE 1. De Wierickerschans In 1672 werd, op de plaats waar de Kleine Wiericke de Hoge Rijndijk nadert, inderhaast een eenvoudige versterking opgeworpen. Aan het

Nadere informatie

DE HOLLANDSE WATERLINIE door C.G. Scheltema

DE HOLLANDSE WATERLINIE door C.G. Scheltema DE HOLLANDSE WATERLINIE door C.G. Scheltema Het is al weer ruim een jaar geleden dat de heer C.G. Scheltema, architect te Naarden, voor onze kring een dialezing hield over de Hollandse Waterlinie. Als

Nadere informatie

Rondje Plofsluis. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Rondje Plofsluis. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Fietsroute Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Rondje Plofsluis Ontdek de sluizen, dijken en kanalen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van Utrecht. Deze fietsroute voert langs historische

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes 1 van 7 Nederland Noord-Holland Wijdemeren 48.4 (ongeveer 2:49 u.) Fietsroute 115577 1km 2015 Falkplan BV 2 van 7 Nederland Noord-Holland Wijdemeren 48.4 (ongeveer 2:49 u.) Fietsroute 115577 Falk-VVV fietskaarten,

Nadere informatie

Rondje Vecht. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Rondje Vecht. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Fietsroute Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Rondje Vecht Ontdek de Nieuwe Hollandse Waterlinie, langs sluizen, kanalen en forten in de prachtige Vechtstreek. Water was het wapen van de Hollandse Waterlinie:

Nadere informatie

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880

Nadere informatie

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen!

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen! OOSTWAARDPAD mooi in alle seizoenen! n de Oostwaard van de Biesbosch is een grotendeels onverhard wandelpad uitgezet, langs boerenakkers en dwars door karakteristieke grienden. Boeren hebben enthousiast

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten. Concept

De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten. Concept De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten Concept Martijn Boosten & Patrick Jansen Wageningen, april 009 Boosten, M., Jansen, P.

Nadere informatie

Waterlinieroute fietsroute van 30 of 40 km.

Waterlinieroute fietsroute van 30 of 40 km. Waterlinieroute fietsroute van 30 of 40 km. Start: knooppunt 33, Vlinders, Rijksstraatweg 189, 3632 AC Loenen aan de Vecht Deze route voert door de Loosdrechtse en Maarsseveense plassen en langs de Vecht,

Nadere informatie

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes 1 van 6 Nederland Noord-Brabant Woudrichem 45.4 (ongeveer 2:39 u.) Fietsroute 134341 1km 2015 Falkplan BV 2 van 6 Nederland Noord-Brabant Woudrichem 45.4 (ongeveer 2:39 u.) Fietsroute 134341 Geel moeraskruid,

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 518575 Smallepad 5 Kazematten complex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 518577, 518576 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Complexomschrijving:

Nadere informatie

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes 1 van 8 Nederland Utrecht Stichtse Vecht 56 (ongeveer 3:18 u.) Fietsroute 138565 1km 2015 Falkplan BV 2 van 8 Nederland Utrecht Stichtse Vecht 56 (ongeveer 3:18 u.) Fietsroute 138565 Falk-VVV fietskaarten,

Nadere informatie

Waterlinies in Nederland

Waterlinies in Nederland Waterlinies in Nederland Cultuurhistorisch erfgoed Mysterieuze verhalen en beleving Schitterende natuur Economische bedrijvigheid en werkgelegenheid Culturele, zakelijke en sportieve activiteiten Een betere

Nadere informatie

Te koop wegens vrede

Te koop wegens vrede Te koop wegens vrede Ondernemers gezocht Fort Everdingen staat te koop. De huidige eigenaar, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagt (een groep van) ondernemers uit om

Nadere informatie

FORTENKOERS. Van oesters naar parels. Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

FORTENKOERS. Van oesters naar parels. Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie FORTENKOERS Van oesters naar parels Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie 2 Jan Fenten Juli 2007 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel 3. Methodiek 4. Fortenmatrix 5. Conclusies 6. Suggesties Bijlage:

Nadere informatie

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer.

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. 1. Start bij de Veldkeuken, Koningslaan 1, 3981 HD Bunnik Coördinaten: N 52.04.052 E 005.10.224 De Veldkeuken: Puur, ambachtelijk &

Nadere informatie

Analyse van het land van Heusden en Altena met de daaruit voorvloeiende scenarios en toekomst verwachtingen.

Analyse van het land van Heusden en Altena met de daaruit voorvloeiende scenarios en toekomst verwachtingen. Analyse van het land van Heusden en Altena met de daaruit voorvloeiende scenarios en toekomst verwachtingen. Colofon: Aqua Planning Samenwerkingsverband tussen 6 zelfstandige studenten, die zich inzetten

Nadere informatie

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit:

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: VOORBLAD STEUNBETUIGING De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: De tekst van de steunbetuiging (blad 1). De tekst van de steunbetuiging is definitief, dit is de tekst waar 20 april de handtekeningen

Nadere informatie

DEBILTOP TOPOGRAFISCHE KAARTEN VAN ROND 1905 Kees Floor

DEBILTOP TOPOGRAFISCHE KAARTEN VAN ROND 1905 Kees Floor De Bilt op topografische kaarten van rond 1905 DEBILTOP TOPOGRAFISCHE KAARTEN VAN ROND 1905 Kees Floor Eind vorig jaar verscheen een herdruk van topografische kaarten die oorspronkelijk rond 1905 zijn

Nadere informatie

Liniepad Abcoude. Liniepad Abcoude / wandelroute (10 km) Wandelen langs de Stelling van Amsterdam. Horeca Forten in de omgeving.

Liniepad Abcoude. Liniepad Abcoude / wandelroute (10 km) Wandelen langs de Stelling van Amsterdam. Horeca Forten in de omgeving. Liniepad Abcoude Wandelen langs de Forten Horeca Forten in de omgeving Molens in de omgeving pagina 1 / 6 Omschrijving Deze wandelroute is opgesteld door Natuurmonumenten WANDELEN OVER HET LINIEPAD De

Nadere informatie

De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten. Martijn Boosten & Patrick Jansen

De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten. Martijn Boosten & Patrick Jansen De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten Martijn Boosten & Patrick Jansen Wageningen, mei 009 Boosten, M., Jansen, P. De historische

Nadere informatie

Gemeente Deventer, archeologisch beleidsadvies 795

Gemeente Deventer, archeologisch beleidsadvies 795 Gemeente Deventer, archeologisch beleidsadvies 795 Bestemmingsplan Hoornwerk Eiland 3 Datum: 01-04-2016 Opsteller: Bevoegd gezag: A. Oosterwegel, adviseur Ruimte en Archeologie gemeente Deventer B. Vermeulen

Nadere informatie

VERDEDIGING VAN DE OOSTEHJKE TOEGANG TOT UTRECHT

VERDEDIGING VAN DE OOSTEHJKE TOEGANG TOT UTRECHT VERDEDIGING VAN DE OOSTEHJKE TOEGANG TOT UTRECHT J.C. Brugman Fort De Bilt: Fort De Bilt vóór de aanleg van de Biltsestraatweg door het fort

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Batterijen aan de Overeindse weg Naslagwerk

Nieuwe Hollandse Waterlinie Batterijen aan de Overeindse weg Naslagwerk Nieuwe Hollandse Waterlinie Batterijen aan de Overeindse weg Naslagwerk Dirk de Groot. VOORWOORD Nadat ik 4 jaar lang op het mooie fort Erfprins in den Helder had gediend en de nodigde wachtjes had geklopt

Nadere informatie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie 1. Nieuwe Hollandse Waterlinie Nieuwe Hollandse Waterlinie Niet locatie gebonden projecten: 1.2 estauratie waterbeheersingswerken 1.5 Monitoren autonome ontwikkelingen in relatie tot de NHW 2.4 Accentueren

Nadere informatie

VOORLOPIG ONTWERP HERINRICHTING BATTERIJ ONDER POEDEROIJEN

VOORLOPIG ONTWERP HERINRICHTING BATTERIJ ONDER POEDEROIJEN VOORLOPIG ONTWERP HERINRICHTING BATTERIJ ONDER POEDEROIJEN 13013-04-021014 02.10.2014 Sweerts de Landasstraat 62 6814 DH Arnhem T 026-8449615 F 026-8449621 E-mail info@tm2architecten.nl Maasdijk 5307 Poederoijen

Nadere informatie

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes 1 van 8 Nederland Noord-Holland Uithoorn 41.6 (ongeveer 2:25 u.) Fietsroute 117048 1km 2015 Falkplan BV 2 van 8 Nederland Noord-Holland Uithoorn 41.6 (ongeveer 2:25 u.) Fietsroute 117048 Verken een deel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pact van Loevestein Uitgave april 2016, jaargang 2, editie 1

Nieuwsbrief Pact van Loevestein Uitgave april 2016, jaargang 2, editie 1 Nieuwsbrief Pact van Loevestein Uitgave april 2016, jaargang 2, editie 1 Even voorstellen Forten van Boven Inundatiekanaal Tiel Schuilplaatsen WO I Informatiepanelen Maatschappelijk ondernemen op GeoFort

Nadere informatie

Een Toekomstvisie op het Muizenfort te Muiden Een initiatief van

Een Toekomstvisie op het Muizenfort te Muiden Een initiatief van Een Toekomstvisie op het Muizenfort te Muiden Een initiatief van Historische Kring Stad Muiden Muider Ondernemers Raad Stelling van Amsterdam Stichting Herstelling Stichting Menno van Coehoorn Stichting

Nadere informatie

ftfleôcôeungenblaô Groenewouide Stichting \iö HÖouderiberg

ftfleôcôeungenblaô Groenewouide Stichting \iö HÖouderiberg & ftfleôcôeungenblaô Groenewouide Stichting \iö HÖouderiberg Mededelingenblad augustus 2001 nr. 68 Uitgave van de Stichting Oud Woudenberg te Woudenberg Redactie : G. Gerriten (coördinator) P.R. Haring

Nadere informatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie herzien

De Nieuwe Hollandse Waterlinie herzien De Nieuwe Hollandse Waterlinie herzien Utrecht stad in de Waterlinie Eindpeiling Mechteld Oosterholt, 9624241 1 Inhoud Conclusies Analyse Concept Ontwerp Evaluatie 2 Inhoud Analyse De Waterlinie Utrecht

Nadere informatie

REDUIT FORT BIJ VECHTEN (FOTO LUUC JONKER).

REDUIT FORT BIJ VECHTEN (FOTO LUUC JONKER). REDUIT FORT BIJ VECHTEN (FOTO LUUC JONKER). 28 MONUMENTAAL NR.5 2015 Museum Fort bij Vechten maakt culturele schat inzichtelijk Icoon voor Nieuwe Hollandse Waterlinie Eindelijk heeft Nederland zijn museum

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Liniepad Abcoude. Liniepad Abcoude / wandelroute (10 km) Wandelen langs de Stelling van Amsterdam. Horeca Forten in de omgeving.

Liniepad Abcoude. Liniepad Abcoude / wandelroute (10 km) Wandelen langs de Stelling van Amsterdam. Horeca Forten in de omgeving. Liniepad Abcoude Wandelen langs de Stelling van Amsterdam Forten Horeca Forten in de omgeving Molens in de omgeving pagina 1 / 5 Omschrijving Deze wandelroute is opgesteld door Natuurmonumenten WANDELEN

Nadere informatie

VERBODEN. KRINGEN Opdrachtbladen

VERBODEN. KRINGEN Opdrachtbladen DE LINIE? ME WA W Opdrachtbladen Naam Groep Datum Opdrachtblad Verboden Kringen Opdracht 1 In 1853 trad de Kringenwet in werking. Deze wet regelde welke gebouwen rond een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

CentreNL. = uitzichtpunt over de Viaanse oversteek = draaiend restaurant en inspiratielocatie

CentreNL. = uitzichtpunt over de Viaanse oversteek = draaiend restaurant en inspiratielocatie CentreNL entre NL 3 CentreNL = uitzichtpunt over de Viaanse oversteek = draaiend restaurant en inspiratielocatie spectaculair uitzicht op de Viaanse oversteek en de plaatsen Vianen, Vreeswijk en IJsselstein

Nadere informatie

Grote objecten (Rijksmonumenten) met exploitatie doelstelling

Grote objecten (Rijksmonumenten) met exploitatie doelstelling Beheertype 1 Grote objecten (Rijksmonumenten) met exploitatie doelstelling Voorbeeld Fort Vuren Eigendom Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland Beheer Stichting Wandel en Fietsforten (fortterrein), SBB

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam

Stelling van Amsterdam .. R............ rdmz Rijksdienst i n f o.. architectuur en stedenbouw. voor de Monumentenzorg........... 3... AANLEIDING TOT DEZE BROCHURE In 1995 heeft Nederland de Stelling van Amsterdam voorgedragen

Nadere informatie

Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek Fort Vuren - gemeente Lingewaal

Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek Fort Vuren - gemeente Lingewaal Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek Fort Vuren - gemeente Lingewaal Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 819 Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek Fort Vuren - gemeente Lingewaal

Nadere informatie

Bedieningstijden Periode Ma t/m Vr. Zaterdag Zon- en feestdagen. Nadere plaatsaanduiding. Bedieningsplichtige. Volg nr. Naam en/of soort kunstwerk

Bedieningstijden Periode Ma t/m Vr. Zaterdag Zon- en feestdagen. Nadere plaatsaanduiding. Bedieningsplichtige. Volg nr. Naam en/of soort kunstwerk Overzicht per 1 juni 2014 van de bediingstijd voor brugg andere in de vaarweg die onder toezicht staan van de provincie Utrecht. Aan dit overzicht kunn ge recht word ontled. Volg nr. Naam /of soort Nadere

Nadere informatie

ROTZOOIEN. MET WATER Opdrachtbladen

ROTZOOIEN. MET WATER Opdrachtbladen Opdrachtbladen Naam Groep Datum Opdrachtblad Water in de polder Opdracht 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie moest de vijand tegen houden. Dit gebeurde door een brede strook land onder water te zetten. Dat

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

voltooid. Hoeveel jaar is dat geleden? Schrijf je berekening op.

voltooid. Hoeveel jaar is dat geleden? Schrijf je berekening op. Piramides in Egypte In het noorden van Egypte staan drie grote piramides en een aantal kleine piramides bij elkaar. De drie grote piramides heten de piramide van Cheops, de piramide van Chefren en de piramide

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 531386 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: NHW-Offensief voor Naarden,

Nadere informatie

KORTE GESCHIEDENIS VAN HET GELDERS RIVIERENGEBIED

KORTE GESCHIEDENIS VAN HET GELDERS RIVIERENGEBIED KORTE GESCHIEDENIS VAN HET GELDERS RIVIERENGEBIED Toen de mens zich permanent vestigde in het Rivierengebied, was dat in principe alleen mogelijk op de oeverwallen en sporadisch voorkomende plaatselijke

Nadere informatie

Dijktraject Hoedekenskerke "restant" in relatie tot het voormalige wachthuisje voor het veer Hoedekenskerke- Terneuzen

Dijktraject Hoedekenskerke restant in relatie tot het voormalige wachthuisje voor het veer Hoedekenskerke- Terneuzen Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Leden PPZ-overleq memo Dijktraject Hoedekenskerke "restant" in relatie tot het voormalige wachthuisje voor het veer Hoedekenskerke- Terneuzen PIa Waterschap

Nadere informatie

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van de Lek DEEL II - Fort Pannerden & inundatiekanaal Tiel

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van de Lek DEEL II - Fort Pannerden & inundatiekanaal Tiel Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van de Lek DEEL II - Fort Pannerden & inundatiekanaal Tiel handboek voor beschermen én ontwikkelen 2 Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie COLOFON

Nadere informatie

botanische tuin voor bezoekers met groene vingers

botanische tuin voor bezoekers met groene vingers Beetje groen van Fort Hoofddijk tussen kolossale studeerfabriek botanische tuin voor bezoekers met groene vingers De forten van de Waterlinie hebben allemaal wel iets eigens. In deze bonte verzameling

Nadere informatie

Restauratie Dubbele sluis Elshoutse Zeedijk

Restauratie Dubbele sluis Elshoutse Zeedijk Restauratie Dubbele sluis Elshoutse Zeedijk Powerpoint template > Gemeente Heusden 2 Dubbele sluis => agenda Ontstaansgeschiedenis dorpen, dijken en sluizen; De Elshoutse Zeedijk; Deelproject het Verlande

Nadere informatie

DE WATERSTAAT IN DE 19E EEUW IN RELATIE TOT DE WATERLINIES

DE WATERSTAAT IN DE 19E EEUW IN RELATIE TOT DE WATERLINIES DE WATERSTAAT IN DE 19E EEUW IN RELATIE TOT DE WATERLINIES Prof. em. Bart Schultz Em. Prof. Land and Water Development, UNESCO-IHE Voormalig topadviseur Rijkswaterstaat 120 100 80 60 40 20 0 jan feb

Nadere informatie

STELLING HONSWIJK. Vestinglandschap aan de Lek. Douwe Koen. STELLING HONSWIJK Vestinglandschap aan de Lek STELLING VAN HONSWIJK.

STELLING HONSWIJK. Vestinglandschap aan de Lek. Douwe Koen. STELLING HONSWIJK Vestinglandschap aan de Lek STELLING VAN HONSWIJK. 19.00 mm Vestinglandschap aan de Lek De verdedigingswerken in de vormen een van de meest imposante vestingbouwkundige ensembles in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gesitueerd in een typisch Hollands rivierenlandschap

Nadere informatie

Haarlemmermeer fortenfietsroute

Haarlemmermeer fortenfietsroute Haarlemmermeer fortenfietsroute Fietsen langs de Stelling van Amsterdam Bezienswaardigheden Forten Fietsknooppunt Fietsknooppunten op deze route 63 94 91 65 64 59 55 54 53 88 55 58 pagina 1 / 9 Omschrijving

Nadere informatie

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal Wijk ID Plaats + Wijk Aantal 376101 Soest / COLENSO/SOESTDYK NOORD 1817 376201 Soest / 'T HART 3250 376301 Soest / PIJNENBURG 583 376401 Soest / GROTE MELM/SOESTDYK OOST 2177 376501 Soest / SOESTERVEEN

Nadere informatie

GEMEENTE BUNNIK. Fort bij Vechten

GEMEENTE BUNNIK. Fort bij Vechten GEMEENTE BUNNIK VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Fort bij Vechten Opdrachtnummer : 75. 11 Datum : februari 2010 Versie : 1 Auteurs : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1. INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Een rondwandeling vanuit Vesting Weesp, langs de slingerende Vecht door de prachtige Aetsveldsche Polder.

Een rondwandeling vanuit Vesting Weesp, langs de slingerende Vecht door de prachtige Aetsveldsche Polder. Omschrijving Een rondwandeling vanuit Vesting Weesp, langs de slingerende Vecht door de prachtige Aetsveldsche Polder. Vesting Weesp en Vesting Muiden waren de belangrijkste onderdelen van de noordoostkant

Nadere informatie

wiskunde CSE GL en TL

wiskunde CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten

Nadere informatie

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument GM035 (kazemat) Biesenweg 5 6164 RB Geleen Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, overwegende: dat naast de door het rijk aangewezen en op grond van

Nadere informatie

WaterLIJN. nr.42 maart 2013. 4 Muiden en Weesp: Je ziet de. 6 Mensen in de Linie: 7 Te koop wegens vrede:

WaterLIJN. nr.42 maart 2013. 4 Muiden en Weesp: Je ziet de. 6 Mensen in de Linie: 7 Te koop wegens vrede: nr.42 maart 2013 WaterLIJN 4 Muiden en Weesp: Je ziet de vesting weer liggen 6 Mensen in de Linie: vrijwilliger Dirk de Groot 7 Te koop wegens vrede: Honswijk en Everdingen De Linie Viert Vrede Driehonderd

Nadere informatie

Route 1. De plaatsen waar je o.a. doorheen komt: Alphen aan den Rijn. Oudewater

Route 1. De plaatsen waar je o.a. doorheen komt: Alphen aan den Rijn. Oudewater Route 1 Gouda Breukelen Waddinxveen Maarssen Alphen aan den Rijn Utrecht Langeraar Nieuwegein Uithoorn Ysselstein Mijdrecht Montfoort Wilnis Oudewater Deze route begint in. Via diverse wateren door en

Nadere informatie

VERBODEN KRINGEN. Docentenhandleiding

VERBODEN KRINGEN. Docentenhandleiding DE LINIE? ME WA W Docentenhandleiding Lesdoelen - Leerlingen kunnen omschrijven wat Verboden kringen zijn en weten dat een vrij schootsveld belangrijk was om het fort te verdedigen. - Leerlingen weten

Nadere informatie

Gent 25c. Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham

Gent 25c. Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham Gent 25c De Minnemeersbrug lag in het verlengde van de Goudstraat Goudstr /Beersteeg

Nadere informatie

Overwinterende vleermuizen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Overwinterende vleermuizen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie Overwinterende vleermuizen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie Soorten, aantallen en verspreiding in het seizoen 2009/2010 E. A. Jansen W.G. Overman S.J. Vreugdenhil Rapport 2010.026 van de Zoogdiervereniging

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd Ja, fase 1

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Gefaseerd Ja, fase 1 Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1980613 Aanvraagnaam Uw referentiecode Gemaal De Schans, Versterking

Nadere informatie

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE TUSSENSTELLING RIJNAUWEN-VECHTEN COMPLEXNUMMER: 531085 COMPLEX ONDERDEEL

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE TUSSENSTELLING RIJNAUWEN-VECHTEN COMPLEXNUMMER: 531085 COMPLEX ONDERDEEL NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE TUSSENSTELLING RIJNAUWEN-VECHTEN COMPLEXNUMMER: 531085 COMPLEX ONDERDEEL MONUMENT NUMMER(S) NAAM COMPLEXONDERDEEL 1 531092 SCHUILPLAATSEN TYPE 1916/I (A1) 2 531086 SCHUILPLAATSEN

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Herontwikkeling forten Everdingen, Honswijk en Lunet aan de Snel

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Herontwikkeling forten Everdingen, Honswijk en Lunet aan de Snel Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 27 juni 2012 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 1207979 4210 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Herontwikkeling forten Everdingen, Honswijk en

Nadere informatie

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie

Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van de Lek DEEL II - inundatiekom Land van Altena handboek voor beschermen én ontwikkelen 2 Kernkwaliteiten Nieuwe Hollandse Waterlinie COLOFON Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gagelbos. Spelen. Wandelen. Het buurtbos van Overvecht

Gagelbos. Spelen. Wandelen. Het buurtbos van Overvecht Staatsbosbeheer - landelijk informatiecentrum Postbus 1300, 3970 BH Driebergen T 030-6926213 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 514605 Smallepad 5 Fort Nigtevecht e.o. Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 6 514611, 514610, 514609, 514608, 514607, 514606 Woonplaats : Gemeente: Provincie:

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Voor de bouw van drie appartementen aan de Breestraat te Heusden

Ruimtelijke Onderbouwing Voor de bouw van drie appartementen aan de Breestraat te Heusden Ruimtelijke Onderbouwing Voor de bouw van drie appartementen aan de Breestraat 14-16 te Heusden juni 2008 SEGMENTGROEP Postbus 338, 3830 AJ LEUSDEN rapportnummer GROB2007.04.23 SEGMENT GROEP Divisie Ruimte

Nadere informatie

Kasteel Ammersoyen (5x) Kasteel Ammersoyen Bezoekerscentrum De Grote Rivieren Het dorp Rossum (1x) Kasteel Ammersoyen De zandmeren (1x) Kasteel

Kasteel Ammersoyen (5x) Kasteel Ammersoyen Bezoekerscentrum De Grote Rivieren Het dorp Rossum (1x) Kasteel Ammersoyen De zandmeren (1x) Kasteel Bezienswaardigheden 1. U raakt in gesprek met een toerist die op zoek is naar een bezienswaardigheid binnen de Bommelerwaard. Met een vragende blik stelt hij de vraag: Waar kan ik het beste naar toe gaan?

Nadere informatie

Haarlemmermeer fortenfietsroute

Haarlemmermeer fortenfietsroute Haarlemmermeer fortenfietsroute Fietsen langs de Stelling van Amsterdam Bezienswaardigheden Forten Molens Fietsknooppunt Fietsknooppunten op deze route 63 94 91 65 64 59 55 54 53 88 55 58 pagina 1 / 11

Nadere informatie

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status HOOFDWEGEN Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status Twee of meer bomenrijen Grote bomen (1 e orde, tot 20 meter hoog) In ecologische verbindingszones alleen inheemse

Nadere informatie

Dienstwoning met bedrijfsruimte Stichting GeoFort

Dienstwoning met bedrijfsruimte Stichting GeoFort Dienstwoning met bedrijfsruimte heeft een aanvraag ingediend voor het wijzigen van het bestemmingsplan. In deze aanvraag zit onder andere het plan voor het bouwen van een dienstwoning met bedrijfsruimte

Nadere informatie

Hannie Visser-Kieboom. Hollandse Waterlinie Er fgoedreeks FORT ALTENA

Hannie Visser-Kieboom. Hollandse Waterlinie Er fgoedreeks FORT ALTENA Hannie Visser-Kieboom Hollandse Waterlinie Er fgoedreeks FORT ALTENA Fort Altena Verstoken in het groen omringd door spieg lend water het fort, Werk aan de Tol Geheime plek, gegroeid uit militair vernuft

Nadere informatie

Regeliug en voltooijing van het vestingstelsel. De ramingsommen = f 1000 X de getallen tusschen haken. Benoorden de Lek.

Regeliug en voltooijing van het vestingstelsel. De ramingsommen = f 1000 X de getallen tusschen haken. Benoorden de Lek. 14 [133. 5.] Regeliug en voltooijing van het vestingstelsel. [133. 5.] BIJLAGE II. RAMING- der kosten van de werken, uit te voeren tot voltooijing van 't vestingstelsel. De ramingsommen = f 1000 X de getallen

Nadere informatie

Deel 1 Toen en nu 13

Deel 1 Toen en nu 13 Deel 1 Toen en nu 13 14 Historie Het huidige typisch Nederlandse landschap met polders en dijken kent een lange historie. Na de laatste grote ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, werd door een stijgende

Nadere informatie

KANOËN IN GOOI EN VECHTSTREEK. Langs forten, legakkers en petgaten. Kanoroutes Gooi- en Vechtstreek

KANOËN IN GOOI EN VECHTSTREEK. Langs forten, legakkers en petgaten. Kanoroutes Gooi- en Vechtstreek KANOËN IN GOOI EN VECHTSTREEK Langs forten, legakkers en petgaten Kanoroutes Gooi- en Vechtstreek Overzichtskaart Deelkaart 1 s Fortenroute Kortenhoefse Plassenroute Kanoroute Oud Loosdrecht Vuntusroute

Nadere informatie

Een tocht over de Vecht

Een tocht over de Vecht Een tocht over de Vecht Jaaroverzicht 2014 van de regio Vecht en Plassen Het gebied van de regio Vecht en Plassen strekt zich uit van Muiden in het noorden tot aan de Weertsluis in Utrecht in het zuiden.

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met schuur gelegen op een ruim perceel van m²

Te koop Vrijstaande woning met schuur gelegen op een ruim perceel van m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met schuur gelegen op een ruim perceel van 1.135 m² Zwanegatsedijk 10 3299 LT Maasdam Algemeen

Nadere informatie

Oud Zuilen. Kernenniveau ( )

Oud Zuilen. Kernenniveau ( ) Kern Oud-Zuilen Inwoners: 530 Algemeen: kleine kern, gelegen aan de Vecht tussen Utrecht en Maarssen. Gekenmerkt door het Slot Zuylen. Karakter: ontstaan rondom Slot Zuylen. Lintbebouwing langs de Vecht

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121570 Badhoevedorp, Spaarndam en Haarlem

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121570 Badhoevedorp, Spaarndam en Haarlem Fietsroute 121570 Badhoevedorp, Spaarndam en Haarlem Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats winkelpolder De Ronde Venen Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt winkelpolder De Ronde

Nadere informatie

A27. Overzicht. Legenda. Dwarsprofiel 1 Schaal 1:250. VZP "Nijpoort" Nieuwe Weteringseweg (N234) MW02. Situatie Bestaande situatie

A27. Overzicht. Legenda. Dwarsprofiel 1 Schaal 1:250. VZP Nijpoort Nieuwe Weteringseweg (N234) MW02. Situatie Bestaande situatie . 6,0 voor aansluiting zie kaart Duiker Nieuwe Weteringseweg m m m VZP "Nijpoort" M......6.7. M Dassentunnel,0, MW0 ontwerpmetrering, zone kunstwerk Nieuwe Weteringseweg (N) voor aansluiting zie kaart

Nadere informatie

Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Steunbetuiging nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie tot UNESCO Werelderfgoed DATUM 6 april 2017 BIJLAGE

Nadere informatie

Molo Portefeuille INVESTMENT MEMORANDAM

Molo Portefeuille INVESTMENT MEMORANDAM Molo Portefeuille INVESTMENT MEMORANDAM LOCATIES 1. Apeldoorn, Landdrostlaan 51 2. Sittard, Valkstraat 69 3. Epe, Centrumweg 8-16 4. Velp, Reigerstraat 15a 5. Nieuwegein, Einsteinbaan 4 5 3 1 4 2 Molo

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

KANOËN IN GOOI EN VECHTSTREEK. Langs forten, legakkers en petgaten

KANOËN IN GOOI EN VECHTSTREEK. Langs forten, legakkers en petgaten KANOËN IN GOOI EN VECHTSTREEK Langs forten, legakkers en petgaten Gooi- en Kanoroutes Vechtstreek Deelkaart 1 Overzichtskaart Fortenroute Kortenhoefse Plassenroute Kanoroute Oud Loosdrecht Vuntusroute

Nadere informatie