Next step: innovaties opschalen naar meer NOM realiseren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Next step: innovaties opschalen naar meer NOM realiseren."

Transcriptie

1 Next step: innovaties opschalen naar meer NOM realiseren. Het komende halfjaar zal de Supportroute voor aanbieders binnen de Stroomversnelling Koop vooral bestaan uit werkateliers. Elke samenwerk-dag wordt geopend met prikkelende sprekers die bepaalde expertise inbrengen rond een actueel thema. Deze sprekers laten zien hoe je ook anders kunt kijken naar de bouw, innovatie en samenwerken. 17 september 2015 Dit is de eerste gezamenlijke dag van de Supportroute; er zullen nog 4 Samenwerkdagen volgen. Doel is om door samenbrengen van alle experts en alle aanbieders en co-developers rond gedeelde thema s, versneld stappen te kunnen maken in het realiseren van NOMverbouwingsproducten. Het thema van de ochtend en van de introductie door twee sprekers is: Wat is er voor nodig om van 1 duur pilotwoning-project te komen tot een betaalbaar en opschaalbaar verbouwingsproduct? Een overzicht van de dag De introductie van het thema wordt verzorgd door Jos Lichtenberg, expert van de Stroomversnelling Koop, o.a. hoogleraar TU Eindhoven en adviseur in productontwikkeling. Hij laat o.a. zien dat een innovatie de eerste 10 keer een investering vraagt van de innovator. En dat daarna pas de verkoopprijs gaat matchen met de werkelijke kosten. Lees hier verder wat hij nog meer heeft verteld, dat kan helpen in hoe je tegen innovatie en marktintroductie aankijkt. Klik hier voor de video die Jeroen van der Velden liet zien als voorbeeld daarvan. Claudia Laumans zal elke dag beginnen met inzichten die onze linker hersenhelft aanspreken. We zijn in de afgelopen eeuw gewend om vooral de rechter hersenhelft aan te spreken. Willen we nieuwe dingen (zoals deze NOM-innovatie) ontwikkelen, dan hebben we beide gelijkwaardig nodig. Dus niet alleen de concentratie op links, maar juist de combinatie van de twee. Aansluitend vertelt Jeroen van der Velden, hoogleraar Nyenrode en strategisch adviseur, welke strategieën helpen om de innovatie met partners te realiseren met passende businessmodellen. Zijn boodschap: ga vooral open met elkaar om de tafel om elkaars verdienmodel te kunnen begrijpen. Zoek dan gemeenschappelijke grond waarop je elkaar kunt versterken. Lees hier meer over zijn verhaal over bedrijfsstrategie. Innovaties opschalen naar meer NOM realiseren 1

2 Vervolgens was er ruimte om beide heren nog apart te consulteren voor je eigen product, zoals dat iedere Samenwerkdag zal zijn met de experts in de ochtend. En tegelijkertijd werd er een werk-atelier gehouden over hoe om te gaan met de prijsstelling van de kopgevel. Er werden verschillende meningen geventileerd, maar uiteindelijk blijkt toch dat de kopgevel (met een bakstenen afwerking) nog niet naar de 120,- per m 2 kan, wat men wel graag zou willen. Er zal aansluiting worden gezocht bij een paar mensen van SV Huur, die ook al op nader onderzoek uit zijn gegaan. Lees hier meer over de discussiepunten in dit werk-atelier. Doorlopende werk-ateliers Na de middag waren er verschillende werk-ateliers in thema s die doorlopen in de andere samenwerkdagen: Prestatiegarantie in stappen Het blijkt dat wanneer partijen écht bezig gaan met het uitwerken van de prestatiegarantie, dit nog best lastig is. Hoe kun je ergens zo zeker van zijn, dat je er ook garant voor kunt staan. Hoe borg je de kwaliteit en wat zijn dan de risico s? Niels Sijpheer staat deze sessie ter beschikking van de deelnemers om te focussen op monitoring. Er is verder nagedacht over de monitoring: zo n 80% van de prestaties kunnen we nu goed monitoren. Voor de overige 20% is een werkgroep aangesteld die verder wat zaken gaan uitzoeken, voor een terugkoppeling naar de volgende keer. Nieuwe verhaallijn NOM Het blijkt dat het verhaal van niet het juiste is. Verschillende aanbiedende partijen lopen er tegenaan dat een gemeente vasthoudt aan die (bijv. voor hoekwoningen) terwijl dit bedrag opgesteld is vanuit een gemiddelde energierekening. In deze werkgroep gaan deelnemers met Katja Zuhorn de verhaallijn bijstellen. Vervolgens zal de Stroomversnelling ervoor zorgen dat dit bij de gemeentes terecht komt. Co-development in actie Vanuit de Stroomversnelling is het idee opgevat om de deelproducten die de verschillende co-developers hebben die passen binnen de NOM ergens verzameld te presenteren. In dit werk-atelier wordt dit verder uitgewerkt met Brigitte Berends en René Bernoist. Lees hier meer over de discussie in dit atelier. Bouwstenen voor productontwikkeling In dit eerste werk-atelier de bouwsteen waarde propositie. Veel bouwpartijen beginnen bij het uitwerken van een product bij de techniek. Zij maken keuzes op basis van kosten. Wanneer je eerst een positie kiest, dan wordt het in de keuzes makkelijker om aan te sluiten bij de waarde voor de klant. In dit werk-atelier wordt gekeken met Claudia Laumans en Alexander Weisz naar hoe de waarde propositie als basis de productinnovatie kan versterken. Opschaling hoe? Marcel Noordhuis (ketenintegratiespecialist) zal met de deelnemers samen verder gaan op hoe de opschaling plaats kan vinden. De industriële benadering Jos Lichtenberg begint zijn verhaal met een voorbeeld uit de industriële revolutie: het verhaal van Iron Bridge. Deze brug van Abraham Darby was de eerste gemaakt van gietijzer. Zijn grootvader had bedacht dat met het extra verhitten van gietijzer, dit sterk genoeg werd om constructief toe te passen, hij was de eerste die dat ook echt deed. Ook toen waren de financiers en overheden niet zo snel overtuigd van een innovatie en hij heeft de brug met een aantal private partijen gefinancierd. Ze wilden het terugverdienen door tol te vragen. Maar de mensen meden de brug en reden om via de dichtstbijzijnde stenen of houten brug. Pas 10 jaar later, toen de rivier de Severn uit zijn oevers trad en de Iron Bridge de enige brug was die overeind bleef staan, kwam deze in gebruik. Innovaties opschalen naar meer NOM realiseren 2

3 Ook de tweede brug was nog een uniek exemplaar. Pas daarna begon men met de efficiëntieslag van de aantallen. Uit dit verhaal zie je dat het nodig is dat partijen in het product geloven, om het ook werkelijk in productie te krijgen. En dat hier soms wel enige jaren overheen gaan. Traditionele ordening van de bouw Voor 1800 was dat nog makkelijker dan nu. Toen deed de bouwmeester nog alles zelf, hij was zowel architect als bouwer. Tot 1800 zijn er zo'n 5 partijen nodig om een gebouw te realiseren. Tegenwoordig zijn er veel meer partijen betrokken, tot zo n 300 partijen aan toe. Bij een (proces)innovatie volgt direct de vraag: hoe moet je die hele bouwkolom organiseren. om dichter naar de industrie gaan zitten. Op die manier kunnen zij via gezamenlijke productontwikkeling tot nieuwe producten komen. Slimbouwen Slimbouwen is een methode voor integraal ontwerpen. De bouw wordt verdeeld in 4 fasen: casco, schil, installaties en afbouw. Deze kunnen onafhankelijk van elkaar produceren en monteren. Zij zijn dan niet door elkaar, maar achter elkaar op de bouw bezig. Dit levert een winst in de bouwtijd op. Veel werk kan van te voren in een fabrieksomgeving voorbereid worden. Het vereenvoudigd het proces enorm en de coördinatie op de bouw wordt hierdoor veel makkelijker. Er ontstaan producten met vaste partners. Van het kiezen van de goedkoopste gaat het naar een betere integratie en op elkaar kunnen inspelen. Dat levert ook een winst op. Met Slimbouwen kan 25-30% van de kosten bespaard worden. Meestal komen zij pas later bij een project, dan geldt dat niet helemaal. De Venco Campus is een goed voorbeeld waar zij vanaf het begin aan tafel zaten. Daar hadden zij een kostenbesparing van 35%. De traditionele bouwkolom bestaat uit gescheiden fases. Traditioneel bepalen de bouwers en de voorschrijvers (architecten, adviseurs) welke producten toegepast worden. Er treed echter een verschuiving op, zowel aan de gebruikskant, als bij de industrie. Steeds vaker treden zij in direct contact met elkaar. Er zit veel kennis bij de industrie en de gebruiker gaat daar actief naar op zoek via internet. Het middengebied is niet direct kansloos, maar moet wel zijn rol gaan herdefiniëren. Ook de architect, die zegt dicht bij de klant te staan, blijkt dit toch nog onvoldoende te doen. Het middengebied kan ook de keuze maken Dit is van belang voor de uitdaging waar de NOM productontwikkeling nu voor staat: het reduceren van de kosten om aan de prijsstelling te voldoen. Dit voorbeeld laat zien dat kostenbesparing niet altijd alleen maar met de kaasschaaf kan. Misschien moeten we terug in het bouwproces, met een andere Innovaties opschalen naar meer NOM realiseren 3

4 benadering van onze processen kunnen we ook een prijsbesparing voor elkaar krijgen. Niet alleen Slimbouwen levert een kostenbesparing op, ook andere nieuwe vormen van ketenintegratie en aanbesteden levert een kostenreductie op. Zie de tabel op de vorige bladzijde. Industrialisatie levert uiteindelijk minder risico, kortere doorlooptijd en lagere kosten. Er zijn verschillende methodes, maar dat is wel de algemene boodschap. Product of service Wat lever je nou eigenlijk? Een ding (gebouw) of iets dat wat faciliteert? De bouw is gefocust op dat ding, en minder op de service. Voor een woning is het soms lastig om op die manier te denken. In kantoren zijn de initiële kosten van het gebouw (de financieringskosten) slechts een klein gedeelte van de totale kosten: de loonkosten, bedrijfskosten, energiekosten, en onderhoudskosten. Maar: hoe dat gebouw eruitziet heeft wel (deels) invloed op die andere kosten. van de eerste prijs zijn. Na de eerste pilot kun je al op 70-90% kostenreductie zitten. Ook in de auto-industrie geldt dit: bij de eerste serie van 100 moet daar ook geld bij, daarna kan men steeds efficiënter werken en inkopen. Men heeft het vertrouwen dat het er wel komt. Ook in het ontwikkelen van een Nul Op de Meter product geldt dit. Het is van belang om te aanvaarden dat de eerste 10 woningen verlies lijden. Dat hierin geïnvesteerd moet worden. Wanneer men dit accepteert, dan kan het product beter geprijsd worden waardoor de klant het wil kopen. Dan gaat de start van de marktintroductie sneller. In feite levert de woning een aantal diensten aan de bewoner: comfort, licht, verse lucht, energie, beleving, flexibiliteit etc Daar willen zij voor betalen. Het draait om de waarden die de woning toevoegt aan het leven en wonen van de gebruiker. Op die manier kom je tot een geheel andere prijsopbouw dan door de verschillende kosten op te tellen en er algemene kosten over te rekenen. Bovendien is het opgestelde percentage voor winst natuurlijk fictief, omdat na acceptatie van de begroting, de leveranciers uitgespeeld worden om de prijs omlaag te brengen. Wat resulteert in extra winstmarge. Productontwikkeling Het industrialiseren en in grotere aantallen produceren maken dat de kosten lager kunnen worden ten opzicht van de eerste producten. Dit groeit altijd naar een asymptoot. Dit kan zo n 60% Aandachtspunten voor kostenreductie industrialisatie klantwaarde product eenvoudiger maken (waar zit nog overwaarde, gezien vanuit de klant) lean optionele standaardisatie: basis = goedkoop model + gestandaardiseerde opties Innovaties opschalen naar meer NOM realiseren 4

5 ga niet alles leveren, kies voor concepten, specialisatie ook bij niche markt kan dat > zoek de juiste klantgroep bij je oplossing durf op waarde en bereikbare kosten af te prijzen Er kan pas echt iets gebeuren wanneer er integratie plaatsvindt. De hele presentatie vind je hier (Projectplace). Strategie in de bouw Volgens Jeroen van der Velden heeft de bouw last van de wet van de remmende voorsprong in samenwerking. De bouw was een van de sectoren waar men in de geschiedenis het eerst met verschillende partijen aan één project werkte. In vergelijk met de auto-industrie: de bedrijfsvoering van Ford (in 1910) was er op gericht om zo veel mogelijk grondstoffen in eigen beheer te produceren. Hieruit kwamen een auto en een financieringsproduct. Samenwerkingskosten waren veel te duur, dus deed hij alles zelf. Nu zijn er heel veel meer partijen betrokken bij het produceren van een auto. Samenwerken is makkelijker geworden omdat men daar een vorm in gevonden heeft. De bouw was al heel vroeg wél genoodzaakt tot samenwerken. Nu is de bouw de laatste sector om mee te gaan met andere sectoren qua samenwerking. Jeroen ziet wel dat de partijen in een consortium of ander samenwerkingsverband met elkaar willen samenwerken, dat geeft een positieve insteek. Maar er wordt niet gewerkt vanuit een gedeeld doel. Iedere partij legt zijn eigen aandeel vanuit zijn eigen werkwijze op tafel. En in dat geval blijft het eindproduct te duur! Het middelste (zwarte) gedeelte waar alle partijen overlappen, dat wil je met elkaar als uitgangspunt nemen. Alleen dan kan je tot een product komen met de juiste prijs/kwaliteit-verhouding. Veranderen We leven niet in het tijdperk van veranderingen maar in de verandering van tijdperken (Jan Rotmans). Veranderingen gaan steeds sneller. Het kan zijn dat de huidige vraag op een gegeven moment gaat stoppen. Je MOET je blijven ontwikkelen om bij te kunnen blijven. De crisis kan een versneller in de bouw zijn. Maar de meeste bouwbedrijven zijn tijdens de crisis 'gewoon' doorgegaan op hun oude manier. Zij zijn niet echt veranderd en sommigen betalen nu alsnog de prijs. Duurzaamheid was een impuls voor innovatie. Er zijn nieuwe benaderingen ontwikkeld. De vraag is alleen hoe de sector deze ontwikkelingen verder oppakt, nu het werk weer begint aan te trekken. Elkaars verdienmodel begrijpen Jeroen vroeg aan de zaal hoe men met concurrenten omgaat: De goede dingen uit de concurrenten halen en eroverheen gaan. Het is de kunst om de balans te zoeken tussen aan de ene kant concurreren en andere kant het samen optrekken. Daarvoor Is het nodig om van elkaar te weten hoe zij hun geld verdienen. En waar ze goed in zijn. Samenweken is sturen op gezamenlijke doelen, waar beiden van profiteren. Innovaties opschalen naar meer NOM realiseren 5

6 Dus in plaats van competition, ga je naar co-opetition. De Porter-strategie geeft aan dat er twee manieren zijn om je te onderscheiden: de beste zijn (goedkoopst, snelste, kwaliteit) = ratrace uniciteit (niet te kopiëren product) Ook van belang is hoe kijken we naar de klant: Genereren zij alleen de inkomsten of zijn zij in eerste instantie de behoefte-bepalers? De uitdaging blijft om met ander perspectief te kijken naar de opgave. Cijfers zeggen niet alles, het gaat om de interpretatie van de cijfers. En verder zijn er ook andere zaken van invloed op keuzes en beslissingen. De winst valt te halen uit de gebieden waar je elkaar tegenkomt. Daarvoor is openheid noodzakelijk: wat wil je erin steken en wat wil je eruit halen? In andere sectoren is het zichtbaar dat de hiërarchie in de keten afvlakt. Er komt meer transparantie in belangen, men kijkt steeds meer naar de echte toegevoegde waarde. Daarbij zijn de verschillende culturen van de bedrijven van belang. Het is goed om de cultuur van je (gespreks-)partner te kennen. Wat is het kenmerk van de cultuur van de andere partij? Gemeente of Politie of Brandweer moet je weer helemaal anders aanspreken. Wanneer je daar rekening mee houdt, brengt dat de partijen al dichter bij elkaar. Uit het boek 'Good to Great' van Collins halen we de 3 cirkels van het Egel principe: Passie: waar zit de passie in de organisatie? Waar gaan de mensen hard voor lopen, waar worden zij enthousiast van? Talent: wat kunnen we eigenlijk écht goed? Samen, als organisatie? Economie: waar verdien jet het geld mee? Is dit via aanbestedingen, een goed marketing team of een goed product? Dit heet ook wel de profitzone. Maak gebruik van een facilitator in plaats van machthebbers. In de bouw is het meestal zo dat er één partij is die de leiding heeft. Deze partij zegt: De eerste 35% is voor ons, en dan gaan we bekijken hoe we de rest met elkaar kunnen verdelen. Op die manier is er geen sprake van een open bespreking van een gezamenlijk doel, maar alleen maar van sturen op winst voor individuele deelnemers. De waarde van het bedrijf zit in het overlappen van de cirkels. Innovaties opschalen naar meer NOM realiseren 6

7 Businessmodel Om in te gaan op het onderdeel Economie: Een voorbeeld: Philips maakte uiteindelijk meer winst met hun aandeel in de verkoop van de coffeepads van de Senseo dan aan het apparaat zelf. Het apparaat werd goedkoop op de markt gezet. Het Business Model Canvas van Strategyzer kan inzicht geven in de werking van je verdienmodel. Zie de afbeelding aan de rechterzijde. Aan de rechterzijde gaat het om de klant: wie is nou die klant, via welke kanalen wordt deze benaderd en wat is de relatie. Alles in relatie tot het middelste vlak: de value proposition: wat lever je. Aan de linkerkant staat dan de organisatie, de sleutelpartners, de bronnen en kunde. Onderin staan de kosten en de opbrengsten. Jeroen eindigt met twee boodschappen: 1. Om goed te kunnen samenwerken is het van belang dat je openheid geeft in wat je wilt investeren en wat je eruit wilt halen. 2. Bij het vermarkten van een innovatie, zal je eerst moeten investeren, dan een klantrelatie opbouwen en vervolgens komt pas het cashen. De hele presentatie vind je hier (Projectplace) Werk-ateliers Werk-atelier Waarde van de Kopgevel Desmond Hughes (voorheen bij BAM op NOM ontwikkeling) en Brigitte Berends leiden dit werkatelier. De eerste focus van SV Koop is op een midden rijwoning. Maar het uitgangspunt is : dus een woning-update zonder verhoging van maandlasten. Voor een hoekwoning komt er een grote kopgevel extra bij om te isoleren. Hoe gaan de verschillende partijen hier mee om? Vanuit de energierekening geredeneerd, zou een kopgevel 6.000,- mogen kosten, omdat dit de extra contante waarde is van een gemiddelde energierekening van een hoekwoning. Voor een gevel van 50 m 2 betekent dit 120,- per m 2. Dit streefbedrag wordt echter nog door weinig bouwers gerealiseerd. De meesten gebruiken een HSB wandconstructie waarvoor al dan niet het buitenspouwblad eerst verwijderd wordt. Zij komen op zo n 260,- 350,- per m 2. Goed om te horen dat ik niet de enige ben, die er nog niet uit is hoe de kopgevel tegen redelijke kosten mee te nemen in het NOM-product. Een gevel in het werk beplakken met isolatieplaten en stucwerk komt dichter in de richting (135,- per m 2 ), maar is in de meeste gevallen niet gewenst (vooral door welstand). Het beeld van de bakstenen gevel is nog steeds het meest gewild in Nederland. Conclusie is dat de kopgevel (nog) te duur is voor het energieverlies dat door de gevel komt. Het verlies is ook niet op te wekken op het dak, vanwege te weinig ruimte. Daarnaast is het qua comfort wenselijk om de gevel te isoleren. Innovaties opschalen naar meer NOM realiseren 7

8 In de huur wordt de kopgevel verdisconteert over het hele blok. In de koop ligt dit wat lastiger. Anders denken Desmond daagt de groep uit om eens anders te denken: Wat is de waarde van de kopgevel? Welke waarde kunnen we toevoegen? Moeten we wel aan de buitenkant zijn? In het integraal denken, kunnen er ook andere functies worden toegekend aan de kopgevel. Integraliteit op systeemniveau (de hele woning) zijn we nu al mee bezig. Integratie op elementniveau (bijvoorbeeld een kopgevel) is de volgende stap. Wat is de waarde van de kopgevel Esthetica buitenkant is belangrijk Luchtdoorlatendheid is belangrijk, zit vooral op de aansluitingen Comfort verhogen Verlagen energierekening Welke waarde kunnen we toevoegen Kunst aan de kopgevel Extra raam toevoegen (positief = licht toevoegen, negatief = slecht RC element toevoegen) Warmte opvangen van de zon waardoor er minder energieverlies plaatsvindt Thermische PV panelen, stroom opwekken en geven ook warmte af Zo min mogelijk overlast: industrieel aanbrengen Gezond binnenklimaat (geen schimmels) Installaties toevoegen (als die niet al in de langsgevels zitten) Moeten we wel aan de buitenkant zijn Vaak wordt er aan de buitenkant gekeken. Misschien is een denkrichting om alleen een esthetische verbetering aan de buitenkant te maken en vervolgens vanuit de binnenkant te isoleren. Je kunt dan meer technieken en comfort in de wand kwijt: bijvoorbeeld warmtewand, geluidsabsorptie. Het principe van geen overlast tijdens de verbouwing is vooral van belang in SV Huur omdat daar de bewoners niet altijd gevraagd hebben om zo n verbouwing. In de SV Koop ligt dit anders: de mensen hebben er wel iets voor over om een gerenoveerd huis te krijgen. Dus iets meer in de woning zelf doen, zou wel kunnen. Aan de binnenzijde isoleren vormt hiermee een optie. Met deze discussie is de kopgevel nog niet opgelost en dit werk-atelier zal een vervolg krijgen. Ook wordt er een link gelegd met een klein groepje binnen SV Huur die praten over innovatieve vormen van gevelisolatie. Werk-atelier NOM deel-producten overzicht Brigitte Berends en René Benoist vertellen dat zij het plan opgevat hebben om een helderheid te geven over die deel-producten die werkelijk passen binnen de uitgangspunten van SV Koop. De manier waarop zij willen categoriseren is op basis van de bijdrage aan de totale woning. Innovaties opschalen naar meer NOM realiseren 8

9 De deelproducten moeten aan kunnen geven aan welk deel van de prestaties voor een NOM product zij een bijdrage kunnen leveren. De discussie ging vooral om de vragen: Voor wie is het overzicht van deel-producten NOM bedoeld? Wat is het doel van dit overzicht? In eerste instantie lijkt dit voorstel in te gaan tegen het idee dat men in co-development een totaalproduct NOM renovatie ontwikkeld. Het gaat om systeemintegratie, niet het stapelen van maatregelen, waar dit wel op lijkt. Maar omdat veel aanbiedende partijen nog moeten beginnen aan die systeemintegratie en hard aan het zoeken zijn met welke producten zij starten en met wie zij gaan samenwerken, kan een overzicht van bedrijven die een NOM deel-product aanbieden een handig middel zijn. Het overzicht is ook bedoeld als tijdelijk hulpmiddel. Na het kiezen van componenten volgt een goed op elkaar afstemmen met een goede berekening, bijvoorbeeld met de NZEB-tool. De verschillende componenten werken op elkaar in en prestaties kunnen niet aan één component toegekend worden. De aannemer is van oudsher hoofdverantwoordelijke. Maar ook dan werd er gebruik gemaakt van de garanties van producten en aan hen doorgeschoven wanneer er iets mis gaat. Dus geven eigenlijk de productleveranciers de garantie. Wanneer een nieuw product met vaste partners ontwikkeld wordt, dan kan de garantie goed gegeven worden omdat de partners elkaar kennen en de deelproducten op elkaar afgestemd zijn. Installatieproductiebedrijven moeten werk- en monitoringafspraken maken met het bouwbedrijf: De bouwer moet het bouwkundige gedeelte goed uitvoeren (lees: de isolatie en luchtdichting), zodat de totaalprestatie (inclusief de installatie) goed gehaald wordt.. René gaat verder met het uitwerken van het producten-overzicht en op een volgende bijeenkomst wil hij het overzicht aan de bouwbedrijven presenteren. Productleveranciers zijn gewend om te kijken naar de 'voorschrijvers' in de bouw om te zorgen dat zij in het bestek omschreven worden. Het overzicht van NOM deelproduct suggesties is juist bedoeld voor bouwbedrijven en productontwikkelaars. Het geeft een overzicht van elementen die geïntegreerd kunnen worden in een totaalproduct. Prestatie garantie De deel-producten NOM die opgenomen worden in het overzicht, moeten bepaalde specificaties kunnen garanderen. In de praktijk is het nog steeds de vraag: Wie gaat die garantie nou afgeven? Verslaglegging: Cindy Vissering, SBRCURnet Innovaties opschalen naar meer NOM realiseren 9

Eerst zien dan geloven Excursie NOM Wageningen en Arnhem

Eerst zien dan geloven Excursie NOM Wageningen en Arnhem Eerst zien dan geloven Excursie NOM Wageningen en Arnhem 1 september 2015 Partijen binnen de Stroomversnelling Koop zijn hard bezig om producten te ontwikkelen voor de Nul Op de Meter renovaties. Het gaat

Nadere informatie

Stroomversnelling Koopwoningen Fast Forward Meeting

Stroomversnelling Koopwoningen Fast Forward Meeting Stroomversnelling Koopwoningen Fast Forward Meeting 9 oktober 2014 Onderdeel van het ondersteuningstraject voor deelnemende bedrijven binnen de Stroomversnelling Koop, is een serie bijeenkomsten waar de

Nadere informatie

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren Voor: Bouwlokalen Het Nieuwe Renoveren 11 oktober 2011 te Doetinchem http://www.slimrenoveren.nl

Nadere informatie

Stroomversnelling Koop 24-uurs startbijeenkomst Innovatiecoaches

Stroomversnelling Koop 24-uurs startbijeenkomst Innovatiecoaches Stroomversnelling Koop 24-uurs startbijeenkomst Innovatiecoaches 2/3 september 2014 Er is in de Supportroute (een traject van coaching, on-demand expertise-input, masterclasses en inspiratie) gekozen om

Nadere informatie

Resultaten onderzoek monitoring projecten Energiesprong. Niels Sijpheer, Energiesprong Wouter Borsboom, TNO

Resultaten onderzoek monitoring projecten Energiesprong. Niels Sijpheer, Energiesprong Wouter Borsboom, TNO Resultaten onderzoek monitoring projecten Energiesprong Niels Sijpheer, Energiesprong Wouter Borsboom, TNO Energiesprongprojecten onder de loep Wat werkt en wat niet? Welke (prestatie) afspraken worden

Nadere informatie

De consumenten beoordeelden de concepten met een rapportcijfer en noemden één woord/term per concept dat bleef hangen. Zie hieronder de uitkomsten.

De consumenten beoordeelden de concepten met een rapportcijfer en noemden één woord/term per concept dat bleef hangen. Zie hieronder de uitkomsten. UITKOMSTEN WONINGPANEL DE VOORSPRONG: Woningpanel De Voorsprong > Inleiding Tijdens De Voorsprong 2013 vroeg Energiesprong een woningpanel de verschillende concepten te beoordelen. De groep van 33 consumenten,

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

CREËER EEN NIEUWE WERELD MET NUL OP DE METER. Creëer een nieuwe wereld.

CREËER EEN NIEUWE WERELD MET NUL OP DE METER. Creëer een nieuwe wereld. CREËER EEN NIEUWE WERELD MET NUL OP DE METER Agenda 1. Korte geschiedenis 2. Energie besparen is isoleren 3. De uitdaging en Nul op de Meterwoning 4. Verschillende manieren van gevelafwerking 5. Ten slotte

Nadere informatie

Groot Onderhoud 2.1 heet u van harte welkom!

Groot Onderhoud 2.1 heet u van harte welkom! Groot Onderhoud 2.1 heet u van harte welkom! De Aanleiding: Trots versus Toekomst Carel Hagemans Directeur Hagemans Vastgoedonderhoud Trots Intensieve samenwerking: Inzet partners, gedeeld DNA Competitie,

Nadere informatie

vol in ACTIE! Slimbouwen sessie Doorn

vol in ACTIE! Slimbouwen sessie Doorn vol in ACTIE! 15-11-2010 Slimbouwen sessie Doorn 1 Slimbouwen 2.0 Nieuwe manier van bouwen gebaseerd op wetenschappelijk bewezen filosofie Service organisatie tussen branche en bedrijf Slimbouwen stimuleert

Nadere informatie

Renovatie Transport logistiek industrie

Renovatie Transport logistiek industrie Renovatie Transport logistiek industrie WWW.VOORTMANDAKENWAND.NL 01 introductie Er kunnen diverse redenen zijn om het dak en de wanden (gebouwschil) van bestaande bedrijfsruimtes te herstellen en/of te

Nadere informatie

Uw hoogbouw SLIM renoveren De nieuwe, revolutionaire methode om al uw hoogbouw moeiteloos te verduurzamen!

Uw hoogbouw SLIM renoveren De nieuwe, revolutionaire methode om al uw hoogbouw moeiteloos te verduurzamen! Uw hoogbouw SLIM renoveren De nieuwe, revolutionaire methode om al uw hoogbouw moeiteloos te verduurzamen! snelle realisatie in duurzame renovatie snelle realisatie in duurzame renovatie De béste prestatie

Nadere informatie

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda

Building4life. Wilt u weten hoe? Building4life. Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus 1069 4801 BB Breda Wilt u weten hoe? Ga stap voor stap door onze aanpak: - Kennismaking Building4life - De Building4life werkwijze - Uitgewerkte case Amarant Tilburg Building4life Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda Postbus

Nadere informatie

Nut en noodzaak conceptueel bouwen

Nut en noodzaak conceptueel bouwen Nut en noodzaak conceptueel bouwen Presentatie Jaarcongres NCB 2014 13 februari 2014 Stephan Dijkhuizen Inhoud Wat is conceptueel bouwen? Nut en noodzaak? Wat vraagt dat van u, als vrager of aanbieder?

Nadere informatie

ert Harm ten Bolscher

ert Harm ten Bolscher Bent u toeschouwer of doet u mee? ert Harm ten Bolscher 21-3- Inhoud Trends voor de bouw-/ vastgoedwereld? Anders denken Aanpak vanuit F2F-/Citadel-netwerk Wat betekenen trends voor de vastgoed- en bouwwereld?

Nadere informatie

NOM: Wat verkopen we eigenlijk?

NOM: Wat verkopen we eigenlijk? NOM: Wat verkopen we eigenlijk? 8 oktober 2015 De tweede Samenwerkdag van de Supportroute met als doel het samenbrengen van alle experts en alle aanbieders en co-developers rond gedeelde thema s, zodat

Nadere informatie

Wat is het Nul op de Meter- Keur?

Wat is het Nul op de Meter- Keur? Wat is het Nul op de Meter- Keur? Waarom Beter wonen voor hetzelfde geld. Dat is de belofte die hoort bij een renovatie naar Nul op de Meter (NOM). De woning wordt in één keer voorzien van een nieuwe,

Nadere informatie

De weg naar vernieuwing in de bouw

De weg naar vernieuwing in de bouw De weg naar vernieuwing in de bouw De gebruiker centraal Ruimte voor innovatie Efficiënter bouwproces Toekomstbestendige gebouwen Flexibele huisvesting Bijdrage aan duurzame leefomgeving Meer rendement

Nadere informatie

Inschrijving De voorsprong. Industrieel en conceptueel bouwen. Bundeling van kennis en expertise:

Inschrijving De voorsprong. Industrieel en conceptueel bouwen. Bundeling van kennis en expertise: Inschrijving De voorsprong Industrieel en conceptueel bouwen Bundeling van kennis en expertise: Algemene kenmerken BlueCasco Dé oplossing voor energiebesparende, comfortabele woningen met lagere woonlasten

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

WONINGTRANSFORMATIECONCEPTEN

WONINGTRANSFORMATIECONCEPTEN Bepalende overwegingen voor de toepassing bij corporaties! Maarten van den Berg 19-12-2012 1 Het toepassen van innovaties in de bestaande bouw? Welke overwegingen spelen bij woningcorporaties een bepalende

Nadere informatie

De weg naar vernieuwing in de bouw

De weg naar vernieuwing in de bouw De weg naar vernieuwing in de bouw De gebruiker centraal Ruimte voor innovatie Efficiënter bouwproces Toekomstbestendige gebouwen Flexibele huisvesting Bijdrage aan duurzame leefomgeving Meer rendement

Nadere informatie

samen naar nul op de meter

samen naar nul op de meter samen naar nul op de meter Nieuwe perspectieven voor de renovatiemarkt Door: Sean Vos, SlimRenoveren Voor: SBRCURnet Bouwlokalen 26 maart 2015 http://www.slimrenoveren.nl info@slimrenoveren.nl introductie

Nadere informatie

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Ketenintegratie in de woningbouw Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Inhoud Waarom? Hoe? Resultaten theorie Resultaten praktijk Conclusie

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker Business Model Canvas & Elevator pitch Value050 Eelco Bakker Start Verwachtingen? Vragen? Ervaringen business model canvas? Ervaringen elevator pitch? 14.00-16.15 BMC 16.15-17.00 Pitchen 1. Het business

Nadere informatie

Bijeenkomst Brabantse Deal

Bijeenkomst Brabantse Deal Bijeenkomst Brabantse Deal 2 juni 2016 Het programma Wanneer Wat Wie 14:30 Opening Dagvoorzitter / Murk Peutz 14:40 Toelichting op het proces; - Waar staan we nu? - Het nieuwe voorstel Pierre Hobbelen

Nadere informatie

Seminar Conceptuele Gevelrenovatie

Seminar Conceptuele Gevelrenovatie Seminar Conceptuele Gevelrenovatie 20 november 2014 Reynaers, Duffel Programma 10.30 uur Opening Opening: Professor Ed Nijssen Presentatie nut, noodzaak en thema Seminar: Hans van der Looij 11.00 uur Visies

Nadere informatie

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen Gedeelde kennis geeft meer markt Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen NVTB Jaarbijeenkomst 7 november 2002 Introductie P. Huijbregts 1977 afgestudeerd aan TUE, Bouwkunde 1978 Oprichter en directeur

Nadere informatie

Energiesprong. @greenspirator. bouwlokalen

Energiesprong. @greenspirator. bouwlokalen Energiesprong @greenspirator bouwlokalen Somewhere in the North of Paris...extreme urban fuel poverty OPWARMING VERGRIJZING 13 miljard ENERGIEVERBRUIK WONINGBOUW Bron: PHI Bij 2000 m3 gasverbruik en

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

5 sessie s gehouden over de volgende onderwerpen:

5 sessie s gehouden over de volgende onderwerpen: 5 sessie s gehouden over de volgende onderwerpen: Eindpresentatie IPC Bio Base Brainstorm 1. Gevels en daken - 15 oktober 2. Kozijnen 1-23 oktober 3. Gevelbekleding - 29 oktober 4. Onderhoudsarm - 6 november

Nadere informatie

STROOMVERSNELLING KOOP Bijeenkomst vragers + aanbieders 24 apr 2014

STROOMVERSNELLING KOOP Bijeenkomst vragers + aanbieders 24 apr 2014 STROOMVERSNELLING KOOP Bijeenkomst vragers + aanbieders 24 apr 2014 sport SNEIJDER IN BASIS TEGEN BRAZILIANEN Nederland 1,50 DAGCOURANT België 2,10 Cyprus 2,90 Duitsland 2,10 Frankrijk 2,60 Italië 2,70

Nadere informatie

Nieuwe skills in een nieuwe werkelijkheid. Dick Laheij 7 oktober

Nieuwe skills in een nieuwe werkelijkheid. Dick Laheij 7 oktober Nieuwe skills in een nieuwe werkelijkheid Dick Laheij 7 oktober Thema De bouwwereld is aan het veranderen, innovatieve technieken doen hun intrede, energie-eisen worden opgeschroefd. Wat betekent dat voor

Nadere informatie

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Vastgoedontwikkeling, Marieke Keyzer, 23-11-2015 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies Vaillant & rendement Technisch Project Advies meer rendement van uw project? Begin bij Vaillant Technisch Project Advies tijdige inschakeling TPA Uw winst Hoe blijven we samen aan de voortdurend aangescherpte

Nadere informatie

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen door samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

Coalitie energieneutraal renoveren BEDRIJVENAVOND

Coalitie energieneutraal renoveren BEDRIJVENAVOND Coalitie energieneutraal renoveren BEDRIJVENAVOND De Bouwopgave GROTE VERSCHEIDENHEID IN ENERGIEOPAVE. Grote verscheidenheid in energieopgave. 1. Nieuwbouw. 2. Woningen 1980-2000; onvoldoende geïsoleerd.

Nadere informatie

SpeedRoof. Prefab and Industrial. By Lignostone. SpeedRoof B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel

SpeedRoof. Prefab and Industrial. By Lignostone. SpeedRoof B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel By Lignostone tel: +31 (599) 584 344 fax: +31 (599) 584 096 speedroof@lignostone.com www.lignostone.com 2 3 Wij zijn een innoverend bedrijf dat actief is

Nadere informatie

Materiaalreductie factor 4', vanuit Reduce, Re-use and Recycle. Prof.dr.Ir Jos LichtenbergStichting

Materiaalreductie factor 4', vanuit Reduce, Re-use and Recycle. Prof.dr.Ir Jos LichtenbergStichting Materiaalreductie factor 4', vanuit Reduce, Re-use and Recycle Ir. Remko ZuidemaStichting Slimbouwen Prof.dr.Ir Jos LichtenbergStichting Slimbouwen - TU/e Slimbouwen organisatie Oprichting 2005 door Prof.

Nadere informatie

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE EMERGO Bouwnovatie EMERGO werkt graag samen aan vernieuwende en realistische totaaloplossingen. Ons doel is dat u én wij ingenomen zijn met

Nadere informatie

Knauf Skin Gevelisolatie. Gevelisolatie in de vertrouwde Knauf kwaliteit. Knauf Skin Gevelisolatie

Knauf Skin Gevelisolatie. Gevelisolatie in de vertrouwde Knauf kwaliteit. Knauf Skin Gevelisolatie Knauf Skin Gevelisolatie Gevelisolatie in de vertrouwde Knauf kwaliteit Knauf Skin Gevelisolatie Voordelen voor de gebruiker Knauf levert complete oplossingen voor wanden, vloeren en plafonds van hoogstaande

Nadere informatie

Klomps Bouwbedrijf Duurzaam en Energieneutraal Bouwen SBR Bouwlokalen. 23-04-2013 Klomps Bouwbedrijf

Klomps Bouwbedrijf Duurzaam en Energieneutraal Bouwen SBR Bouwlokalen. 23-04-2013 Klomps Bouwbedrijf Klomps Bouwbedrijf Duurzaam en Energieneutraal Bouwen SBR Bouwlokalen 1 Familiebedrijf sinds 1956 Platte organisatiestructuur met ca. 65 medewerkers Utiliteit- en woningbouw, restauratie Omzet: 15.300.000,-

Nadere informatie

Opstarten van een metselfabriek

Opstarten van een metselfabriek Opstarten van een metselfabriek AVM, Rogier Donkervoort, Chris Geurts, Marcel Vullings Stichting de Metselfabriek www.metselfabriek.nl Inhoud 1. Motieven Toegevoegde waarde Continuïteit 2. Kostenaspecten

Nadere informatie

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Vanaf 9.15 werd het druk bij Cubiss in Tilburg. Zo n 45 co-creanten verzamelden zich in de vergaderruimte om mee te denken over de Online Academy,

Nadere informatie

KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ]

KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ] KLANTSEGMENTERING [ BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS. ] [ ZOEKTOCHT. ] [ ZOEKTOCHT. ] STARTUP CENTER STARTUP NEXT [ BUSINESS DEVELOPMENT. ] [ WAT IS EEN BUSINESS MODEL?. ] Een Business Model is een kans

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Ketensamenwerking en Elektronisch zakendoen: Een ideale combinatie

Ketensamenwerking en Elektronisch zakendoen: Een ideale combinatie S@les in de Bouw en Installatiedag Ketensamenwerking en Elektronisch zakendoen: Een ideale combinatie Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit

Nadere informatie

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting Vastgoed @brinkgroep NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Als u zoekt naar samenwerking en vertrouwen Specialisten geïntegreerde contracten en

Nadere informatie

KENNISBANK 2012. VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 -

KENNISBANK 2012. VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 - KENNISBANK 2012 VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 - Yuri van Bergen en Martin Liebregts, 2 juli 2012 De huidige aanpak van rijtjeswoningen Bij

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Even kort voorstellen:

Even kort voorstellen: Even kort voorstellen: Giovanni Oorthuizen - Projectleider Energiemanagement Dick van Ginkel - Innovatie & Duurzaamheid (Regio Midden) Marleen Spiekman - Senior Scientist Energy Performance of Buildings

Nadere informatie

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren / Opmerkingen uit de Yellow paper sessie van 25-06-2014 Omvang 1. Alleen voor grote bedrijven met grote projecten 2. Te

Nadere informatie

Zorg op Afstand bij Dementerenden

Zorg op Afstand bij Dementerenden Zorg op Afstand bij Dementerenden Monique Kemner, projectleider Zorg en Diensten op Afstand, Sector Thuisdiensten, ZuidZorg Gerard van Glabbeek, Innovatie en Implementatie Zorg en Diensten op Afstand,

Nadere informatie

Sportief verduurzamen

Sportief verduurzamen Sportief verduurzamen Stelling Er zijn wel argumenten om niet te verduurzamen Deelnemers workshop Michel de Boer (GSF): Green Liz en de GSF Peter Smit (Green Liz): toelichting concept Guido Beijer (BAM):

Nadere informatie

Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad. Theo Stauttener

Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad. Theo Stauttener Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad Theo Stauttener Stadkwadraat Rijk zet in op energiesprong! Duurzaamheid Belangrijk thema In bestaande voorraad het meeste

Nadere informatie

IFD:concepten in de praktijk Industrie- en Projectbouw, 22 nov. 2006

IFD:concepten in de praktijk Industrie- en Projectbouw, 22 nov. 2006 IFD:concepten in de praktijk Industrie- en Projectbouw, 22 nov. 2006 Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen Frank De Troyer, Prof. Dr ir Arch. KULeuven Department ASRO Nieuwe slagwoord? Echt iets toepasbaar?

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

SBRCURnet Bouwlokalen. Samen Nul op de meter, bij woning renovatie. Henk Wegkamp 14-4-2015 vs1.1. 31 maart 2015

SBRCURnet Bouwlokalen. Samen Nul op de meter, bij woning renovatie. Henk Wegkamp 14-4-2015 vs1.1. 31 maart 2015 1 SBRCURnet Bouwlokalen Samen Nul op de meter, bij woning renovatie Henk Wegkamp 14-4-2015 vs1.1 Wat betekent Nul-op-de-meter? 4 Veel termen in gebruik Energieneutraal Energie-nota-nul EPC = 0 nzeb (nearly

Nadere informatie

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten verbruiken. Hoe we werken De woning krijgt als het ware

Nadere informatie

Slimbouwen, werk in proces!

Slimbouwen, werk in proces! Slimbouwen, werk in proces! Presentatie WVTTK architecten Eindhoven Joost van t Klooster 1 november Nieuwegein, 11 november Zwolle en 18 november Berkel-Enschot 15h45-16h30 VMRG-regiobijeenkomsten november

Nadere informatie

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld,

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, heeft wel de toekomst. Over vijf jaar zal één op de vijf bouwwerken in Nederland volgens een concept gebouwd worden. Wat is dat en wat betekent het voor

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

doe je samen Prefab houtskeletbouw van topklasse voor de zakelijke markt prefab houtskeletbouw van topklasse

doe je samen Prefab houtskeletbouw van topklasse voor de zakelijke markt prefab houtskeletbouw van topklasse doe je samen Prefab houtskeletbouw van topklasse voor de zakelijke markt prefab houtskeletbouw van topklasse 1. 2. 3. 100% recyclebaar bouwmateriaal uit duurzaam beheerde bossen. Grote maatnauwkeurigheid

Nadere informatie

Themablad Rekenmethodiek NOM Keur

Themablad Rekenmethodiek NOM Keur Themablad Rekenmethodiek NOM Keur Onderwerp Themablad Rekenmethodiek NOM Keur Datum 19 december 2016 Versie versie 1.01 Auteurs Desmond Hughes Auteursrechten Copyright 2016 door Vereniging De BredeStroomversnelling

Nadere informatie

Presentatie Energieplus bouwen Trebbe Groep B.V. Nunspeet, mei 2013 Nico Blaauw hoofd Werkvoorbereiding Technisch adviseur Trebbe Basiswonen

Presentatie Energieplus bouwen Trebbe Groep B.V. Nunspeet, mei 2013 Nico Blaauw hoofd Werkvoorbereiding Technisch adviseur Trebbe Basiswonen Presentatie Energieplus bouwen Trebbe Groep B.V. Nunspeet, mei 2013 Nico Blaauw hoofd Werkvoorbereiding Technisch adviseur Trebbe Basiswonen Inhoud presentatie Wie is/ wat doet Trebbe? Wat is de Trebbe

Nadere informatie

SlimRenoveren. slimrenoveren USP kennissessie Bouwbeurs 2011. Door: Doris de Bruijn & Sean Vos

SlimRenoveren. slimrenoveren USP kennissessie Bouwbeurs 2011. Door: Doris de Bruijn & Sean Vos slimrenoveren USP kennissessie Bouwbeurs 2011 Door: Doris de Bruijn & Sean Vos SlimRenoveren 10 februari 2011 http://www.slimrenoveren.nl info@slimrenoveren.nl slimrenoveren SlimRenoveren Ons doel: realiseren

Nadere informatie

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN De bouw staat te boek als een weinig innovatieve, conservatieve

Nadere informatie

Plan van aanpak voor energieneutraal renovatieconcept Sparrenhoeven

Plan van aanpak voor energieneutraal renovatieconcept Sparrenhoeven Plan van aanpak voor energieneutraal renovatieconcept Sparrenhoeven Beschrijving van de in het consortium deelnemende partijen en hun rol tijdens het ontwikkelen van het concept. Roscobouw heeft in het

Nadere informatie

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN Contact: ev@vinkbouw.nl DE NIEUWKOOPSE EILANDEN FASE 1: 12 WONINGEN AAN DE PRACHTIGE NIEUWKOOPSE PLASSEN Ruimte om van te dromen INLEIDING Ook altijd graag aan het water willen wonen op een unieke plek,

Nadere informatie

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Wie is HRsolar Zonnewarmte V1.0 De markt Zonnewarmte V2.0 Zonnewarmte NOM Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van complete

Nadere informatie

Versterken naar nul-op-de-meter

Versterken naar nul-op-de-meter Versterken naar nul-op-de-meter Inhoudsopgave 1. Goed wonen voor iedereen... 2 2. Ons plan in tien stappen 3 3. Nul-op-de-meter: wat is dat? 4 4. Hoe doen we dat? 5 5. Wat kost dat? 6 2 1. Goed wonen voor

Nadere informatie

Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken. LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011. Inhoud

Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken. LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011. Inhoud Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011 Rob Brager 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom productieprocessen? 3. Traditioneel productieproces

Nadere informatie

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig?

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig? Vraagstelling 1. Wat vragen opdrachtgevers en gebruikers werkelijk en hoe kunnen aanbieders kansen pakken door hun dromen waar te maken? 2. Hoe ontstaat een win-win situatie door gebruik te maken van elkaars

Nadere informatie

Provides als moderne opdrachtgever

Provides als moderne opdrachtgever Provides als moderne opdrachtgever KETENINTEGRATIE IN PLANMATIG ONDERHOUD Werner Eindhoven Missie Provides Provides, vertrouwd en innovatief, biedt een veelzijdig en hoogwaardig aanbod woondiensten voor

Nadere informatie

De klimaatdoelen van Parijs komen met deze aanpak binnen handbereik. SSW Van Houtenweg. Het verhaal SSW Van Houtenweg.

De klimaatdoelen van Parijs komen met deze aanpak binnen handbereik. SSW Van Houtenweg. Het verhaal SSW Van Houtenweg. Het verhaal CHIEL Het bijzondere project aan de van Houtenweg demonstreert hoe sociale woningbouw vergaand verduurzaamt en daarbij comfortabel, gezond en betaalbaar wordt. De klimaatdoelen van Parijs komen

Nadere informatie

Een houten huis in 10 stappen

Een houten huis in 10 stappen Een houten huis in 10 stappen Om u te helpen met de plannen voor uw nieuw te bouwen houten huis heeft Finnlogs een handig stappenplan opgesteld: Een houten huis in 10 stappen. Deze stappen geven u inzicht

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

ESCo s die nog meer doen dan energiediensten leveren

ESCo s die nog meer doen dan energiediensten leveren ESCo s die nog meer doen dan energiediensten leveren Caspar Boendermaker & Peter van Dommele BNG Bank & Cablean Opbouw Onze ervaring met ESCo s ESCo+ Made In, By & For Business concept past in heel Nederland

Nadere informatie

WAAROM ALLES-IN-HUIS?

WAAROM ALLES-IN-HUIS? WAAROM ALLES-IN-HUIS? ONTWIKKELD VOOR JOU Het Alles-in-Huis pakket is ontwikkeld met jou, de bewoner, als uitgangspunt. Een voorbeeld, wij weten dat veel mensen s nachts slapen met hun raam open. Daarom

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn. Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis?

Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn. Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis? Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis? Yvonne Feuerhahn ambassadeur adviseur architect Sinds 2010 dagelijks bezig met het verduurzamen van bestaande

Nadere informatie

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde WELKOM Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde Maartje van den Berg Royal Haskoning Blossom consultancy Design & Build Haalbaarheid,

Nadere informatie

Zorgvastgoed zonder energiekosten

Zorgvastgoed zonder energiekosten b u BLOS ITY Zorgvastgoed zonder energiekosten Verkennend aanbod Juni 2014 1 Een frisse blik Inhoud Wij zijn jonge mensen met een frisse blik op ouderenzorg. Wij werken vanuit twee bedrijven, Blossity

Nadere informatie

BOUWHULPGROEP ACTIVE HOUSE Ontwerpen met specificaties

BOUWHULPGROEP ACTIVE HOUSE Ontwerpen met specificaties BOUWHULPGROEP ACTIVE HOUSE Ontwerpen met specificaties BOUWHULPGROEP: advies en architectuur Architectuur en stedenbouw: de bestaande stad Advisering: wijk- en locatieontwikkeling Innovatie: energie, milieu

Nadere informatie

Lamikon LongLife++ Integraal & duurzaam

Lamikon LongLife++ Integraal & duurzaam Lamikon LongLife++ Integraal & duurzaam Vanuit onze missie Het bieden van integrale duurzame geveloplossingen hebben wij in samenwerking met Aldus bouwinnovatie in 2010 ons nieuwe passiefkozijn geïntroduceerd.

Nadere informatie

Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl

Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl Ik wil zonnepanelen. Presentatie: Joop Eising van Invent www.invent.nl Erik Koning van Energiewacht www.ewacht.nl Aanleiding vereniging voor energiebesparing: 1 hogere gemeentelijke tarieven voor verenigingen

Nadere informatie

EPV IN GESTAPELDE BOUW KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

EPV IN GESTAPELDE BOUW KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN EPV IN GESTAPELDE BOUW KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd EERST NOM PROJECT 2013 RIJSWIJK Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

De keuze voor duurzaam bouwen

De keuze voor duurzaam bouwen De keuze voor duurzaam bouwen Ad Stas Woonbelang Veghel Wat aan de orde? Woonbelang Veghel beleid duurzaam (ver)bouwen en ervaringen instrumentarium, dilemma s en procesgang duurzaam concept; houtskeletbouw

Nadere informatie

VMRG visie januari 2011. Directiedag 2011 Trend en Ontwikkelingen

VMRG visie januari 2011. Directiedag 2011 Trend en Ontwikkelingen VMRG visie januari 2011 Directiedag 2011 Trend en Ontwikkelingen We staan tot onze assen in de prut Moet dat allemaal? ontwerp skelet + vloer gevel + dak installaties inbouw exploitatie Trends en signalen

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

E + Revital. voor duurzame woonwaarde-ontwikkeling

E + Revital. voor duurzame woonwaarde-ontwikkeling aanbieder (geen aannemer) woonwaarde ontwikkeling directeur Bouwbedrijf EBU Verduurzamen bestaande (huur)woningen: COMPLEX DUUR OVERLAST WAT LEVERT HET OP? Integraal Slim & Snel Ketenintegratie Trias Energetica

Nadere informatie

Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren

Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren Wie zijn wij? Onafhankelijke aanjagers van de bouwsector in opdracht van Min. BZK Programma Energiesprong (sinds 2010) onder Platform31 (semi-overheid)

Nadere informatie